Epson Stylus Pro 3800 Gebruikershandleiding

EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
NPD2385-00
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Auteursrechten en handelsmerken
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle
patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit document. Evenmin kan Seiko Epson
Corporation aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie uit deze
uitgave.
Seiko Epson Corporation noch haar filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product
of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van: al dan niet
foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de
V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het
gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson
Approved Products by Seiko Epson.
EPSON® is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON STYLUS™ en Exceed Your Vision zijn gewone
handelsmerken van Seiko Epson Corporation.
Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
Apple® en Macintosh® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.
Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en
kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige
rechten op deze handelsmerken.
Copyright © 2006 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Auteursrechten en handelsmerken
2
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Auteursrechten en handelsmerken
Hoofdstuk 1 Afdrukken onder Windows
De printersoftware: inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
De printersoftware openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Voor Windows XP x64 en XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Voor Windows 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vanuit Windows-toepassingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
De instellingen voor de printerdriver vastleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Het afdrukken annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Opties instellen op het tabblad Hoofdgroep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Afdrukmateriaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Geef de kleurinstelling op. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Modus instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Geavanceerde instellingen vastleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Inktniveau controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Een afdrukvoorbeeld bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
De functie Afdrukassistent gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Opties instellen op het tabblad Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Papierbron instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Randloos instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Papierformaat instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Exemplaren instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Afdrukstand instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Opties instellen op het tabblad Lay-out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Verkleinen/Vergroten instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dubbelzijdig afdrukken instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Meerdere pagina’s instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Opties voor Vergroting optimaliseren instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
De printerhulpprogramma's gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
De spuitkanaaltjes van de printkop controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Printkop reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
De printkop uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
EPSON LFP Remote Panel starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Snelheid & Voortgang instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Informatie krijgen via de online-Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
De printerstatus controleren en afdruktaken beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
De voortgangsbalk gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
EPSON Status Monitor 3 gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De afdruksnelheid verhogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algemene tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snelheid & Voortgang gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printer delen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voor Windows XP x64 en XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voor Windows 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printersoftware updaten en verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De driver updaten in Windows XP x64, XP en 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printerdriver verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
61
61
62
62
62
66
68
68
69
Hoofdstuk 2 Afdrukken met Mac OS X
De printersoftware: inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printersoftware openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het dialoogvenster voor de pagina-instelling openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het afdrukvenster openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het dialoogvenster voor de printerhulpprogramma's openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen vastleggen in het dialoogvenster voor de pagina-instelling . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stel in voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papierformaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Richting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergroot/verklein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen in het afdrukvenster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aantal en pagina's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lay-out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitvoeropties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papierafhandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ColorSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorblad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afdrukinstellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Printerkleurenbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papierconfiguratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergroten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De instellingen in het afdrukvenster opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bewaarde instellingen in het afdrukvenster gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorvertoning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Randloos afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het afdrukken annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
71
71
71
71
72
72
73
73
74
74
74
74
75
75
76
77
77
78
78
79
79
85
89
90
91
91
92
92
92
94
4
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Dialoogvenster met hulpprogramma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Dialoogvenster EPSON Printer Utility2 openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
De printerhulpprogramma's gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
De spuitkanaaltjes van de printkop controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Printkop reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
De printkop uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
EPSON LFP Remote Panel starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
De functie Afdrukassistent gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Informatie krijgen via de online-Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
De printersoftware verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Hoofdstuk 3 Het bedieningspaneel
Knoppen, lampjes en berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combinatie van knoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pictogrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu-instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wanneer u de menumodus gebruikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menulijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basisprocedure voor menu-instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdelen uit de menumodus in detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De spuitkanaaltjes van de printkop controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printkop uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papierinstellingen vastleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een statusblad afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoudsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedure voor instellingen in de onderhoudsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lijst met onderhoudsmodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdelen uit de onderhoudsmodus in detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
101
102
103
103
104
106
106
106
109
110
117
118
121
124
124
124
125
125
Hoofdstuk4 Papier gebruiken
Informatie over speciaal afdrukmateriaal van Epson en ander materiaal . . . . . . . . . . . . . .
Speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ander papier gebruiken dan afdrukmateriaal van Epson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Losse vellen papier gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het papierpad controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Losse vellen papier laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
127
128
128
128
129
5
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hoofdstuk 5 Onderhoud en transport
Cartridges vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De onderhoudscassette vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printer schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printer vervoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Over een grote afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Over een korte afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printer na het transport installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
146
149
152
152
152
153
153
Hoofdstuk6 Problemen oplossen
Probleemoplossing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Printer stopt opeens met afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printer gaat niet aan of blijft niet aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printer drukt niets af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De afdrukken zien er anders uit dan verwacht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De afdrukkwaliteit is niet optimaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleurendocumenten worden in zwart-wit afgedrukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afdruksnelheid is niet optimaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papier van het formaat A3 of groter trekt scheef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papier loopt regelmatig vast of wordt niet goed ingevoerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vastgelopen papier verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleurenbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systemen voor kleurenbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleurenbeheer door driver-ICM (alleen XP x64, XP en 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleurenbeheer door Host-ICM of ColorSync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleurenbeheer door toepassing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie over afdrukmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papierinstellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Website voor technische ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp inroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voordat u contact opneemt met Epson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp voor gebruikers in Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp voor gebruikers in Australië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp voor gebruikers in Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp voor gebruikers in Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp voor gebruikers in Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp voor gebruikers in Indonesië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp voor gebruikers in Hongkong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp voor gebruikers in Maleisië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp voor gebruikers in India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
154
161
161
163
165
168
168
169
170
171
173
174
176
179
181
184
184
185
185
185
186
186
187
187
188
188
188
190
190
191
6
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hulp voor gebruikers in de Filippijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Hoofdstuk 7 Productinformatie
Printerspecificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afdrukgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mechanische specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omgevingsspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Initialisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normen en goedkeuringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printer gebruiken met Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printer gebruiken met Mac OS X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interfacespecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ethernet-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
193
194
194
195
195
196
196
197
198
199
199
199
200
200
200
Hoofdstuk 8 Opties en verbruiksmaterialen
Verbruiksmaterialen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoudscassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speciaal afdrukmateriaal van Epson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Losse vellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
201
201
202
202
Veiligheidsvoorschriften
Belangrijke veiligheidsvoorschriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een plaats kiezen voor de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printer installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Werken met de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Werken met de cartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De printer vervoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204
204
204
205
206
207
207
Index
7
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hoofdstuk 1
Afdrukken onder Windows
De printersoftware: inleiding
De printersoftware die met de printer wordt meegeleverd, omvat een driver en
hulpprogramma's voor de printer. In de printerdriver kunt u een groot aantal opties instellen
om de beste resultaten te krijgen met uw printer. Met de printerhulpprogramma's kunt u de
printer controleren en ervoor zorgen dat het apparaat optimaal blijft werken.
De printersoftware bevat de volgende tabbladen.
Tabblad
Instellingen en hulpprogramma’s
Hoofdgroep
Afdrukmateriaal, Kleur, Modus, Inktniveau, Afdrukvoorbeeld,
Afdrukassistent
Papier
Papierbron, Randloos, Papierformaat, Exemplaren, Afdrukstand
Lay-out
Verkleinen/Vergroten, Dubbelzijdig afdrukken, Meerdere pagina’s,
Vergroting optimaliseren
Hulpprogramma’s
EPSON Status Monitor 3, Spuitkanaaltjes controleren, Printkop reinigen,
Printkop uitlijnen, EPSON LFP Remote Panel, Snelheid & Voortgang
Zie "Opties instellen op het tabblad Hoofdgroep" op pagina 14, "Opties instellen op het
tabblad Papier" op pagina 32 en "Opties instellen op het tabblad Lay-out" op pagina 38
voor meer informatie over het instellen van de printerdriver.
Zie "De printerhulpprogramma's gebruiken" op pagina 48 voor meer informatie over de
hulpprogramma's voor de printer.
Opmerking:
❏ De door u gebruikte Windows-versie bepaalt welke functies in de printersoftware beschikbaar
zijn.
❏ De schermen van de printerdriver die in deze handleiding worden getoond, zijn van de EPSON
Stylus Pro 3800 onder Windows XP.
In de online-Help vindt u meer informatie over de printersoftware. Zie "Informatie krijgen via
de online-Help" op pagina 55.
Afdrukken onder Windows
8
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De printersoftware openen
Volg de onderstaande instructies om de op uw computer geïnstalleerde printersoftware te
openen.
Opmerking:
De door u gebruikte Windows-versie bepaalt welke functies in de printersoftware beschikbaar zijn.
Voor Windows XP x64 en XP
1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Printers en andere hardware en
klik vervolgens op Printers en faxapparaten.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klik vervolgens op
Voorkeursinstellingen voor afdrukken. Het venster van de printersoftware
verschijnt.
Voor Windows 2000
1. Klik op Start , wijs naar Instellingen en klik op Printers.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klik vervolgens op
Voorkeursinstellingen voor afdrukken. Het venster van de printersoftware
verschijnt.
Vanuit Windows-toepassingen
1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken of Pagina-instelling.
2. Controleer of de juiste printer is geselecteerd en klik op Printer, Instelling, Opties,
Eigenschappen of Voorkeur. Het is mogelijk dat u op een combinatie van deze
knoppen moet klikken, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt. Het venster van de
printersoftware verschijnt.
Afdrukken onder Windows
9
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Basisinstellingen
De instellingen voor de printerdriver vastleggen
In dit gedeelte worden de basisinstellingen van de printerdriver beschreven voor het
afdrukken van uw gegevens.
Voer de onderstaande stappen uit om de basisinstellingen voor de printerdriver vast te
leggen.
1. Klik in het menu Bestand van uw toepassing op Afdrukken. Het dialoogvenster
Afdrukken wordt geopend.
2. Controleer of de juiste printer is geselecteerd en klik op Eigenschappen of Opties. Het
kan zijn dat u op een aantal van deze knoppen moet klikken. Het venster voor de
driverinstellingen verschijnt.
3. Klik op het tabblad Hoofdgroep. Het tabblad Hoofdgroep verschijnt.
4. Selecteer bij Afdrukmateriaal het type afdrukmateriaal dat in de printer is geladen. Zie
"Instelling bij Afdrukmateriaal" op pagina 15.
Opmerking:
❏ Controleer het type afdrukmateriaal en het papierpad. Zie "Papierpad" op pagina 128.
❏ De instelling van Afdrukmateriaal bepaalt welke andere opties beschikbaar zijn. Daarom
moet u deze optie altijd eerst instellen.
❏ Sommige typen afdrukmaterialen zijn niet beschikbaar, afhankelijk van de papierbron die u
selecteert.
Afdrukken onder Windows
10
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
5. Geef de kleurinstelling op. Selecteer Kleuren-/ZW-foto om foto’s in kleur of in zwart-wit
af te drukken of Zwart om alleen een concept of zwarte tekst af te drukken.
Als u geavanceerde zwart-witfoto's wilt afdrukken, selecteert u Zwart-witfoto
geavanceerd.
Opmerking:
Wanneer u afdrukt op een bepaald speciaal afdrukmateriaal, raden we u Kleur aan, ook al zijn
de gegevens die moeten worden afgedrukt zwart.
6. Stel Modus in. Controleer of Automatisch is geselecteerd.
7. Stel in het vak Modus de Snelheid en Kwaliteit in als hiervoor een schuifbalk wordt
weergegeven. Verschuif de balk naar links of naar rechts, al naar gelang u de snelheid
of de kwaliteit belangrijker vindt.
Als u Zwart-witfoto geavanceerd hebt ingesteld bij Kleur, geeft u een instelling op in
de keuzelijst Kleurtinten.
Opmerking:
Afhankelijk van het door u gekozen afdrukmateriaal wordt in het vak Modus al dan niet een
schuifbalk weergegeven.
8. Selecteer Kleurencontrole in de keuzelijst in het vak Modus. Zie "Modus
Kleurencontrole" op pagina 17 voor meer informatie.
9. Klik op het tabblad Papier. Het tabblad Papier verschijnt.
Afdrukken onder Windows
11
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
10. Selecteer een papierbron uit de lijst Papierbron.
Opmerking:
Sommige papierbronnen zijn niet beschikbaar, afhankelijk van het afdrukmateriaal dat u
selecteert.
11. Selecteer Randloos als u de gegevens wilt afdrukken zonder marges eromheen. Zie
"Randloos instellen" op pagina 33.
12. Selecteer in de lijst Papierformaat het papierformaat dat u in de printer hebt geladen.
Opmerking:
De meeste Windows-toepassingen beschikken over eigen opties voor het papierformaat en de
pagina-instelling. De instellingen van deze opties hebben voorrang op vergelijkbare instellingen
van de printerdriver.
13. Geef de gewenste instellingen op voor Exemplaren en Afdrukstand.
14. Klik op het tabblad Lay-out. Het tabblad Lay-out verschijnt.
Opmerking:
De functies bij Dubbelzijdig afdrukken zijn alleen beschikbaar wanneer Vel is geselecteerd bij
Papierbron.
15. Selecteer Verkleinen/Vergroten en pas indien nodig het formaat van de afgedrukte
gegevens aan. Zie "Verkleinen/Vergroten instellen" op pagina 39.
16. Selecteer Dubbelzijdig afdrukken en geef vervolgens de gewenste instellingen op.
Zie "Dubbelzijdig afdrukken instellen" op pagina 40.
Afdrukken onder Windows
12
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
17. Selecteer Meerdere pagina’s en geef vervolgens de gewenste instellingen op. Zie
"Meerdere pagina’s instellen" op pagina 45.
18. Klik op OK. Op het scherm verschijnt opnieuw het dialoogvenster Pagina-instelling (of
een vergelijkbaar venster) van uw toepassing.
19. Klik op de knop Afdrukken om het afdrukken te starten.
Tijdens het afdrukken verschijnt een venster met de EPSON-voortgangsbalk waarin de
voortgang van het afdrukken en de status van de printer worden weergegeven.
Het afdrukken annuleren
Als u het afdrukken wilt annuleren, klikt u op Stoppen op de EPSON-voortgangsbalk.
U kunt het afdrukken ook tijdelijk onderbreken of opnieuw beginnen met afdrukken. Als u
het afdrukken tijdelijk wilt onderbreken, klikt u op Pauzeren. Als u het afdrukken wilt
hervatten, klikt u nogmaals op deze knop.
c
Let op:
Als u een afdruktaak annuleert, kan het nodig zijn opnieuw te beginnen voor het beste
resultaat. Anders kan de afdruk slecht aansluiten of kunnen er strepen op de afdruk ontstaan.
Afdrukken onder Windows
13
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Opties instellen op het tabblad Hoofdgroep
Op dit tabblad kunt u instellingen opgeven voor Afdrukmateriaal, Kleur en Modus, en de
cartridgestatus controleren. Als u op de knop Afdrukassistent klikt, kunt u ook de
gebruikershandleiding, papierinformatie en de website voor technische ondersteuning
raadplegen.
Afdrukmateriaal instellen
De instelling van Afdrukmateriaal bepaalt welke andere opties beschikbaar zijn. Daarom
moet u deze optie altijd eerst instellen.
Selecteer bij Afdrukmateriaal het type afdrukmateriaal dat in de printer is geladen. Zoek het
papier op in de volgende lijst en selecteer de juiste instelling bij Afdrukmateriaal. Voor een
aantal soorten papier kunt u kiezen uit meerdere instellingen.
Opmerking:
❏ De zwarte inkt wordt automatisch aangepast, afhankelijk van het afdrukmateriaal dat u kiest.
❏ De beschikbaarheid van speciaal afdrukmateriaal kan van land tot land verschillen.
❏ Zie "Informatie over speciaal afdrukmateriaal van Epson en ander materiaal" op pagina 127
wanneer u ander papier gebruikt dan speciaal afdrukmateriaal van Epson.
❏ Kijk op de website van Epson voor actuele informatie over de speciale afdrukmaterialen die in
uw land verkrijgbaar zijn. Zie "Hulp inroepen" op pagina 185.
Afdrukken onder Windows
14
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Instelling bij Afdrukmateriaal
Instelling bij Afdrukmateriaal
Speciaal afdrukmateriaal van Epson
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium Luster)
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium Luster)
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend Premium)
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend Premium)
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend Premium)
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend Premium)
Proofing Paper Semimatte
(Proefdrukpapier halfmat)
EPSON Proofing Paper Semimatte
(Commercial) (EPSON Proefdrukpapier
halfmat (commercieel))
Gewoon papier - Foto zwart
-
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Archival Matte Paper (Archiefpapier mat)
Archival Matte Paper (Archiefpapier mat)
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier Fine Art)
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier Fine Art)
UltraSmooth Fine Art Paper
(Ultraglad papier Fine Art)
UltraSmooth Fine Art Paper
(Ultraglad papier Fine Art)
Watercolor Paper - Radiant White
(Aquarelpapier stralend wit)
Watercolor Paper - Radiant White
(Aquarelpapier stralend wit)
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Gewoon papier - Mat zwart
-
Singleweight Matte Paper (line drawing)
(Mat papier Singleweight, (lijntekening))
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Geef de kleurinstelling op.
Geef de kleurinstelling op. Selecteer Kleuren-/ZW-foto om foto’s in kleur of in zwart-wit af
te drukken of Zwart om alleen een concept of zwarte tekst af te drukken. Als u
geavanceerde zwart-witfoto's wilt afdrukken, selecteert u Zwart-witfoto geavanceerd.
Opmerking:
Wanneer u afdrukt op een bepaald speciaal afdrukmateriaal, raden we u Kleur aan, ook al zijn de
gegevens die moeten worden afgedrukt zwart.
Afdrukken onder Windows
15
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Modus instellen
U kunt kiezen uit Automatisch of Aangepast. Met deze modi hebt u de beschikking over
twee besturingsniveaus voor de printerdriver.
Modus Automatisch
De modus Automatisch is de snelste en eenvoudigste manier om te beginnen met
afdrukken. In de modus Automatisch zorgt de printerdriver op basis van de huidige
instellingen bij Afdrukmateriaal en Kleur voor alle gedetailleerde instellingen.
Schuifbalken voor kwaliteit en snelheid
Afhankelijk van het afdrukmateriaal dat u hebt gekozen bij Afdrukmateriaal, terwijl voor de
kleurinstelling Kleur of Zwart is geselecteerd en de modus is ingesteld op Automatisch,
verschijnt in het vak Modus een schuifbalk voor de kwaliteit of voor de snelheid. Verschuif
de balk naar Kwaliteit als de afdrukkwaliteit belangrijker is dan de afdruksnelheid.
Verschuif de balk naar Snelheid als snelheid belangrijker is dan de kwaliteit waarmee
wordt afgedrukt.
Afdrukken onder Windows
16
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Modus Kleurencontrole
Als u Kleur hebt geselecteerd als kleurinstelling en Automatisch als modusinstelling,
verschijnt in het vak Modus de keuzelijst Kleurencontrole.
U kunt kiezen uit de volgende instellingen.
EPSON Vivid
Selecteer deze instelling om uw afdrukken te voorzien van levendige
blauw- en groentinten.
Opmerking:
Omdat de blauw- en groentinten die met deze instelling worden
afgedrukt niet door uw beeldscherm kunnen worden weergegeven,
kunnen de afdrukken verschillen met wat u op uw scherm te zien krijgt.
Diagrammen
en grafieken
Hiermee worden de kleuren intenser weergegeven. De middentonen en
hoge tonen worden lichter gemaakt in de afdruk. Gebruik deze instelling
voor presentaties met afbeeldingen en diagrammen.
EPSONstandaard
(sRGB)
Hiermee verhoogt u het contrast van afbeeldingen. Gebruik deze instelling
voor kleurenfoto’s.
Adobe RGB
Past de kleuren van de afbeelding aan Adobe RGB aan.
Kleurtinten
Als u Zwart-witfoto geavanceerd hebt geselecteerd als kleurinstelling en Automatisch
als modusinstelling, verschijnt in het vak Modus de keuzelijst Kleurtinten.
U kunt kiezen uit de volgende instellingen.
Neutraal
Deze instelling biedt standaardbeeldcorrectie voor de meeste foto's.
Probeer deze instelling eerst.
Koel
Met deze instelling krijgen uw foto's een koele tint.
Warm
Met deze instelling krijgen uw foto's een warme tint.
Sepia
Met deze instelling krijgen uw foto's een sepiatint.
Afdrukken onder Windows
17
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Modus Aangepast
In de modus Aangepast kunt u een groot aantal veranderingen uitvoeren met slechts één
muisklik. In de keuzelijst Aangepaste instellingen vindt u instellingen die vooraf door Epson
zijn gedefinieerd.
Opmerking:
Deze vooraf gedefinieerde instellingen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van uw
instellingen bij Afdrukmateriaal en Kleur.
Advanced
Photo 2880
Geschikt voor het afdrukken van gescande foto’s en digitale beelden
van hoge kwaliteit. Helpt voorkomen dat inktpunten op verkeerde
plaatsen worden afgedrukt als gevolg van de beweging van de printkop
en het papier.
PhotoEnhance
In deze modus kunt u diverse correctie-instellingen selecteren die
speciaal zijn bedoeld voor gescande of digitale foto's.
Afdrukken onder Windows
18
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Geavanceerde instellingen vastleggen
Met de geavanceerde instellingen kunt u uw afdrukomgeving volledig besturen. Gebruik
deze instellingen om te experimenteren met nieuwe ideeën voor het afdrukken van uw
afbeeldingen of om bepaalde afdrukinstellingen zodanig te verfijnen dat deze aan uw
specifieke behoeften voldoen. Als u tevreden bent met uw nieuwe instellingen, kunt u deze
een naam geven en ze toevoegen aan de lijst Aangepaste instellingen.
Voer de onderstaande stappen uit om geavanceerde instellingen vast te leggen.
1. Selecteer Aangepast op het tabblad Hoofdgroep en klik op Geavanceerd. Het
dialoogvenster met geavanceerde instellingen verschijnt.
2. Controleer of het afdrukmateriaal dat is geselecteerd overeenkomt met het
afdrukmateriaal dat in de printer is geladen. Zie "Instelling bij Afdrukmateriaal" op
pagina 15.
3. Geef de kleurinstelling op. Selecteer Kleuren-/ZW-foto om foto’s in kleur of in zwart-wit
af te drukken of Zwart om alleen een concept of zwarte tekst af te drukken. Als u
geavanceerde zwart-witfoto's wilt afdrukken, selecteert u Zwart-witfoto geavanceerd.
Opmerking:
Wanneer u afdrukt op een bepaald speciaal afdrukmateriaal, raden we u Kleur aan, ook al zijn
de gegevens die moeten worden afgedrukt zwart.
4. Stel de Afdrukkwaliteit in.
Afdrukken onder Windows
19
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
5. Als u afdrukmateriaal gebruikt dat niet van Epson afkomstig is, klikt u op de knop
Papierconfiguratie en geeft u de gewenste instellingen op. Zie "Papierconfiguratie" op
pagina 20 voor meer informatie.
6. Leg de gewenste instellingen vast bij Printerkleurenbeheer. Zie "Printerkleurenbeheer"
op pagina 22 voor meer informatie.
Opmerking:
Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de instellingen die u hebt gekozen voor
Afdrukmateriaal, Kleur en Afdrukkwaliteit.
7. Stel desgewenst nog meer opties in. Zie de online-Help voor meer informatie.
8. Klik op OK om uw instellingen toe te passen en terug te keren naar het tabblad
Hoofdgroep. Als u naar het vorige scherm wilt terugkeren zonder uw instellingen toe te
passen, klikt u op Annuleren.
Papierconfiguratie
Met de volgende instellingen in het dialoogvenster Papierconfiguratie kunt u gedetailleerde
papierinstellingen vastleggen.
Modus
Beschrijving
Kleurintensiteit
Hiermee past u de intensiteit van de kleur aan. Gebruik een waarde van
-50% tot +50%. Door de schuifbalk naar rechts (+) te verplaatsen maakt u
de kleur zwaarder, naar links (-) maakt u de kleur lichter. In het vak naast
de schuifbalk kunt u ook rechtstreeks een getal typen (van -50 tot +50).
Gebruik deze functie wanneer u afdrukt op ander papier dan speciaal
afdrukmateriaal van Epson.
Zet de schuifbalk op 0 bij gebruik van speciaal afdrukmateriaal van
Epson.
Opmerking:
Of de kleur van de afdruk zwaarder kan worden gemaakt, hangt af van
de afdrukmodus.
Afdrukken onder Windows
20
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Droogtijd per
printkoppassage
Hiermee wordt na elke beweging van de printkop een wachttijd
ingelast.
Stel de waarde in met de schuifbalk of het tekstvak. Een hogere waarde
betekent een betere afdrukkwaliteit, waarbij de inkt maar langzaam
door het afdrukmateriaal wordt opgenomen.
De droogtijd kan worden ingesteld van 0 tot 5 seconden, in stappen van
0,1 seconde.
Opmerking:
Het afdrukken duurt langer als u deze functie gebruikt.
Papiertoevoer
Hiermee wordt de papiertoevoer geregeld in stappen van 0,01%. Bij een
te hoge waarde kunnen heel fijne witte horizontale strepen zichtbaar
worden. Bij een te lage waarde kunnen heel fijne donkere horizontale
strepen zichtbaar worden.
Papierdikte
Deze waarde wordt automatisch ingevuld op basis van het
afdrukmateriaal dat bij Afdrukmateriaal is geselecteerd. Bij gebruik van
afdrukmateriaal dat niet van Epson is, dient u deze waarde aan te
passen aan uw specifieke afdrukmateriaal. Bepaal de papierdikte aan
de hand van de papierspecificaties of door een diktepatroon af te
drukken.
Plaatopening
Degelruimte is de afstand tussen het afdrukmateriaal in de printer en de
printkop. Door deze parameter te wijzigen kunt u de afdrukkwaliteit
verbeteren. Deze waarde wordt automatisch bepaald op basis van de
opgegeven papierdikte.
Opmerking:
Door bij Degelruimte te kiezen voor Klein kunt u de afdrukkwaliteit
verbeteren, maar let er wel op dat het afdrukmateriaal niet kreukelt of
tegen de printkop komt. Anders kan de afdruk of de printkop
beschadigd raken. Kies in dergelijke gevallen voor Groter of Groot.
Standaard
(knop)
Klik op deze knop om de instellingen terug te zetten op de
standaardwaarden.
Afdrukken onder Windows
21
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Printerkleurenbeheer
Kleurencontrole
Deze instelling maakt het mogelijk om een methode te kiezen voor kleuraanpassing en
beeldverbetering. Wanneer u deze instelling selecteert, worden extra instellingen
weergegeven onder het vak Printerkleurenbeheer. U kunt dan een bepaalde modus
selecteren en de kleuren bijregelen met een aantal schuifbalken. Zie de online-Help voor
meer informatie over de extra instellingen.
Afdrukken onder Windows
22
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Als u Zwart-witfoto geavanceerd hebt geselecteerd als kleurinstelling, verschijnt het
volgende scherm. Hierin kunt u geavanceerde instellingen voor zwart-witafdrukken
opgeven. Zie de online-Help voor meer informatie over de extra instellingen.
PhotoEnhance
Met deze instellingen kunt u, voordat u uw foto’s gaat afdrukken, kiezen uit diverse
instellingen voor beeldcorrectie. PhotoEnhance is niet van invloed op de oorspronkelijke
gegevens. Wanneer u deze instelling selecteert, moet u de opties Digitale-cameracorrectie
instellen.
Afdrukken onder Windows
23
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Opmerking:
❏ Deze modus is alleen beschikbaar als u 16-, 24- of 32-bits kleurengegevens afdrukt.
❏ Als u afdrukt terwijl PhotoEnhance is geselecteerd, kan het afdrukken langer duren, afhankelijk
van uw computersysteem en de hoeveelheid gegevens in uw afbeelding.
Digitale-cameracorrectie
Als u foto's afdrukt die met een digitale camera zijn
genomen, schakelt u dit selectievakje in zodat de
afdrukken er net zo natuurlijk uitzien als foto's die met
een filmcamera zijn genomen.
Schakel het selectievakje Huidcorrectie in om de
huidskleur in de afbeelding te egaliseren.
Uit (Geen kleuraanpassing)
Hiermee schakelt u het kleurenbeheer van de printerdriver uit. Gebruik deze instelling als
u het kleurenbeheer laat regelen door de toepassing waarmee u werkt (met een
ICC-profiel). Zie "Kleurenbeheer" op pagina 173 voor meer informatie.
Afdrukken onder Windows
24
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
ICM
Met deze instelling worden de kleuren van de afdruk automatisch aangepast aan de
kleuren op uw scherm. Hiervoor worden de kleuraanpassingsfuncties van Windows
gebruikt. Selecteer deze instelling voor het afdrukken van gescande foto's of grafisch
materiaal dat met de computer is gemaakt. Zie "Kleurenbeheer" op pagina 173 voor meer
informatie.
Opmerking:
Houd er rekening mee dat het omgevingslicht en de leeftijd, kwaliteit en instellingen van de monitor
van invloed kunnen zijn op de kwaliteit waarmee de kleuraanpassing wordt toegepast.
ICM-modus
Kies hier een ICM-modus: Host-ICM, Driver-ICM (standaard) of
Driver-ICM (geavanceerd).
Selectievakjes Afb.,
Figuren en Tekst
Deze selectievakjes zijn alleen beschikbaar als u Driver-ICM
(geavanceerd) hebt geselecteerd als ICM-modus.
Schakel het gewenste selectievakje in.
Invoerprofiel
Selecteer een invoerprofiel.
Deze instelling is niet beschikbaar als u Host-ICM hebt
geselecteerd als ICM-modus.
Afdrukken onder Windows
25
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Intent
Selecteer hier de manier waarop kleuraanpassing moet
plaatsvinden.
Verzadiging:
Dit is de beste optie voor grafisch materiaal met levendige
kleuren. Voor het afdrukken van foto's wordt deze instelling
niet aanbevolen.
Waarneming:
Hiermee worden de kleuren van afbeeldingen zo natuurlijk
mogelijk gereproduceerd. Deze optie wordt vaak gebruikt om
het brede kleurenpalet van de originele afbeelding goed te
laten uitkomen. Deze instelling wordt aanbevolen voor het
afdrukken van foto's.
Relatieve Colorimetric:
Hiermee wordt een afbeelding gereproduceerd met behoud
van een relatief kleurbereik. Deze optie wordt meestal
gebruikt als het kleurbereik in de afbeelding vrijwel geheel is
terug te zien in de afbeelding na conversie. Deze instelling
wordt aanbevolen voor het afdrukken van foto's.
Absolute Colorimetric:
Hiermee blijft het absolute kleurbereik van de afbeelding
behouden, zodat er een verhouding is van 1 op 1 van de
absolute labcoördinaten. Voor het afdrukken van foto's en
normale toepassingen wordt deze instelling niet aanbevolen.
Printerprofiel
Selecteer hier een printerprofiel.
Beschrijving van
printerprofiel
Hier wordt een omschrijving gegeven van het geselecteerde
printerprofiel.
Alle profielen
weergeven
Hiermee geeft u alle profielen in de keuzemenu's Invoerprofiel
en Printerprofiel weer.
Deze instelling is niet beschikbaar als u Host-ICM hebt
geselecteerd als ICM-modus.
Afdrukken onder Windows
26
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Geavanceerde instellingen opslaan
Voer de onderstaande stappen uit om geavanceerde instellingen op te slaan.
1. Klik op Instellingen opslaan. Het dialoogvenster Aangepaste instellingen verschijnt.
2. Typ een unieke naam (van maximaal 31 tekens) voor uw instellingen in het tekstvak
Naam.
3. Klik op Opslaan. Uw instellingen worden toegevoegd aan de lijst Aangepaste
instellingen.
U kunt maximaal 100 aangepaste instellingen opslaan (inclusief geïmporteerde
instellingen). U kunt de opgeslagen instellingen selecteren uit de lijst Aangepaste
instellingen in het vak Modus op het tabblad Hoofdgroep.
Denk eraan dat wanneer u de opgeslagen instellingen in de lijst Aangepaste instellingen
selecteert, de aangepaste instellingen veranderen als u andere instellingen wijzigt,
bijvoorbeeld voor Afdrukmateriaal of Kleur. Dit kan een onverwacht effect hebben op uw
afdrukken. Selecteer als dit gebeurt de opgeslagen instellingen opnieuw en probeer
nogmaals af te drukken.
Opmerking:
De namen die Epson heeft gegeven aan de vooraf gedefinieerde instellingen, kunt u niet voor uw
eigen instellingen gebruiken.
Afdrukken onder Windows
27
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Geavanceerde instellingen verwijderen
Voer de onderstaande stappen uit om geavanceerde instellingen te verwijderen.
Opmerking:
De vooraf gedefinieerde instellingen van Epson kunt u niet verwijderen uit de lijst Aangepaste
instellingen.
1. Klik op Instellingen opslaan. Het dialoogvenster Aangepaste instellingen verschijnt.
2. Selecteer de naam van de instellingen die u wilt verwijderen.
3. Klik op Verwijderen De instellingen worden verwijderd uit de lijst Aangepaste
instellingen.
Geavanceerde instellingen exporteren en importeren
U kunt de aangepaste instellingen die u hebt opgeslagen exporteren of de aangepaste
instellingen importeren uit een bestand dat in een andere omgeving is gemaakt.
Geavanceerde instellingen exporteren
Voer de onderstaande stappen uit om uw aangepaste instellingen te exporteren.
1. Klik op Instellingen opslaan. Het dialoogvenster Aangepaste instellingen verschijnt.
2. Selecteer de aangepaste instellingen die u wilt exporteren.
3. Klik op Export.
Afdrukken onder Windows
28
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
4. Geef de locatie op waarin u het bestand wilt opslaan en voer vervolgens de naam van
het bestand in.
5. Klik op Opslaan.
6. Wanneer het bericht 'Taak voltooid' wordt weergegeven, klikt u op OK.
Geavanceerde instellingen importeren
Voer de onderstaande stappen uit om uw aangepaste instellingen te importeren.
1. Klik op Instellingen opslaan. Het dialoogvenster Aangepaste instellingen verschijnt.
2. Klik op Import.
3. Selecteer de map waarin zich het importbestand bevindt en selecteer het bestand.
4. Klik op Openen.
5. Wanneer het bericht 'Taak voltooid' wordt weergegeven, klikt u op OK.
Inktniveau controleren
U kunt de status van elke cartridge controleren.
De zwarte inkt (foto of mat) die niet wordt gebruikt, wordt grijs weergegeven. Tijdens het
afdrukken wordt de zwarte inkt automatisch gewisseld, afhankelijk van de instelling bij
Afdrukmateriaal.
Opmerking:
Als de printer niet goed is aangesloten of als EPSON Status Monitor 3 niet is geïnstalleerd, wordt
Inktniveau grijs weergegeven.
Afdrukken onder Windows
29
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Een afdrukvoorbeeld bekijken
Als u het selectievakje Afdrukvoorbeeld inschakelt, kunt u vóór het afdrukken zien hoe
uw gegevens zullen worden afgedrukt. Als u een afdruktaak naar de printer stuurt,
verschijnt het venster EPSON-afdrukvoorbeeld, zodat u nog wijzigingen kunt aanbrengen
voordat u de gegevens echt afdrukt.
De werkbalk EPSON-afdrukvoorbeeld bevat een aantal knoppen waarmee u de volgende
functies kunt uitvoeren.
Zoomen
Klik op deze knop om de weergegeven afbeelding te verkleinen
of vergroten.
Volledig
scherm
Klik op deze knop om de weergegeven afbeelding passend in
het actieve venster weer te geven. Dit is handig wanneer u de
volledige afbeelding wilt zien.
Maximale
zoom
Klik op deze knop om de weergegeven afbeelding met de
maximaal mogelijke zoomfactor weer te geven.
Afdrukgebied
aan/uit
Klik op deze knop om een rechthoek weer te geven die het
afdrukgebied van de weergegeven afbeelding aangeeft.
Buiten deze rechthoek kan niets worden afgedrukt. Klik
nogmaals op deze knop om deze functie weer uit te schakelen.
Vorige pagina
Klik op deze knop om de vorige pagina weer te geven. Als er
geen eerdere pagina is, is deze knop niet beschikbaar.
Afdrukken onder Windows
30
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Volgende
pagina
Klik op deze knop om de volgende pagina weer te geven. Als er
geen volgende pagina is, is deze knop niet beschikbaar.
U kunt de volgende handelingen uitvoeren op de weergegeven gegevens.
❏ Afzonderlijke pagina's selecteren en weergeven.
❏ Het voorbeeld groter of kleiner maken.
❏ Afzonderlijke of alle pagina's selecteren en afdrukken.
❏ Het weergegeven document vergroten: klik op Beeld en selecteer vervolgens
Vergroten om het venster Vergroten te openen, waarin het deel van het weergegeven
document wordt getoond dat binnen het rode kader valt. Door het rode kader te
verslepen bepaalt u welk deel van het document vergroot wordt weergegeven.
❏ Opgeven welke pagina's van het document u wilt afdrukken: klik op Afdrukopties en
selecteer vervolgens Pagina verwijderen of Pagina toevoegen.
Nadat u de gegevens hebt bekeken, klikt u op Afdrukken om de gegevens af te drukken
of op Annuleren om het afdrukken te annuleren.
De functie Afdrukassistent gebruiken
Als u op de knop Afdrukassistent klikt, krijgt u toegang tot de volgende
informatiebronnen:
❏ Gebruikershandleiding (pagina voor probleemoplossing)
❏ Kleurenbeheer
❏ Informatie over welk papier het meest geschikt is voor uw afdruktaken.
❏ Website voor technische ondersteuning
❏ Hulp inroepen
Afdrukken onder Windows
31
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Opties instellen op het tabblad Papier
Op dit tabblad geeft u instellingen op voor Papierbron, Randloos, Papierformaat,
Exemplaren en Afdrukstand.
Opmerking:
De meeste Windows-toepassingen beschikken over eigen opties voor het papierformaat en de
pagina-instelling. De instellingen van deze opties hebben voorrang op vergelijkbare instellingen
van de printerdriver. Als uw toepassing echter niet over deze opties beschikt, controleert u de
instellingen op het tabblad Papier van de printerdriver.
Papierbron instellen
In de keuzelijst Papierbron kunt u kiezen uit Vel, Handmatig-Achter en Handmatig-Voor.
Selecteer de optie die overeenkomt met het afdrukmateriaal dat in uw printer is geladen.
Afdrukken onder Windows
32
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Randloos instellen
Hiermee kunt u afdrukken zonder marge (randloos).
Voor deze afdrukmodus raadt Epson de volgende afdrukmaterialen aan.
Voor de volgende formaten:
❏ Letter (8,5 × 11 inch)
❏ US B (11 × 17 inch)
❏ US C (17 × 22 inch)
❏ A4 (210 × 297 mm)
❏ A3 (297 × 420 mm)
❏ Super A3 (329 × 483 mm)
❏ A2 (420 × 594 mm)
❏ 89 × 127 mm (3,5 × 5 inch)
❏ 102 × 152 mm (4 × 6 inch)
❏ 127 × 178 mm (5 × 7 inch)
❏ 16:9-formaat (102 × 181 mm)
❏ 203 × 254 mm (8 × 10 inch)
❏ 254 × 305 mm (10 × 12 inch)
❏ 279 × 356 mm (11 × 14 inch)
❏ 406 × 508 mm (16 × 20 inch)
Opmerking:
❏ Als u in uw toepassing marges kunt instellen, zet die dan op nul voordat u gaat afdrukken.
❏ Door de inkt kan de degel van de printer vuil worden. Veeg in dat geval de inkt weg met een
doek.
❏ Afdrukken met deze optie duurt langer dan normaal.
❏ Afhankelijk van het gebruikte afdrukmateriaal kunnen de afdrukken aan de boven- en
onderkant vegen vertonen.
❏ Als u Handmatig-Voor selecteert bij Papierbron, wordt het selectievakje Randloos niet
weergegeven.
Afdrukken onder Windows
33
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
❏ Randloos afdrukken wordt niet ondersteund wanneer CONTROLE PAPIERFORM. is
uitgeschakeld. Zorg ervoor dat AAN is geselecteerd bij CONTROLE PAPIERFORM. op het
bedieningspaneel van de printer.
Voer de onderstaande stappen uit om uw gegevens af te drukken met deze functie.
1. Selecteer Randloos.
2. Klik op de knop Uitbreiding. Het dialoogvenster Vergroten wordt geopend.
Afdrukken onder Windows
34
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
3. Selecteer Automatisch vergroten of Behoud grootte en stel de mate van vergroting
in.
Automatisch
vergroten
Selecteer deze instelling als u de gegevens automatisch wilt
vergroten om zonder marges af te drukken. U kunt de mate van
vergroting instellen door de schuifbalk te verplaatsen.
Opmerking:
Vergrote delen die buiten het papierformaat vallen, worden niet
afgedrukt.
Behoud
grootte
Selecteer deze instelling als de verhouding van de afgedrukte
gegevens niet mag worden gewijzigd.
Als u deze instelling selecteert, moet u de afbeeldingsgegevens in de
breedte en hoogte groter dan het papier maken. Zo voorkomt u dat
bepaalde delen aan de vier randen niet worden afgedrukt. Wij raden
u aan om de gegevens in alle vier de richtingen 5 mm groter te
maken met behulp van de toepassing waarmee u de gegevens hebt
gemaakt.
Mate van
vergroting
Als u Automatisch vergroten selecteert, wordt de schuifbalk
beschikbaar. Met de schuifbalk kunt u bepalen welk gedeelte van de
afbeelding buiten de randen van het papier valt tijden randloos
afdrukken.
Voor de meeste afdruktaken is Max de aanbevolen instelling om
marges rond alle zijden van het papier te voorkomen.
Als de schuifbalk richting Min verplaatst, neemt de vergroting van de
afbeelding af. Hierdoor kunnen randen verschijnen aan een of meer
zijden van het papier.
4. Klik op OK.
5. Druk uw gegevens af vanuit de toepassing waarmee u werkt.
Papierformaat instellen
U kunt aangeven welk papierformaat u wilt gebruiken. Selecteer het gewenste
papierformaat in de lijst Papierformaat.
Aan de hand van de onderstaande stappen kunt u ook zelf een papierformaat definiëren.
Afdrukken onder Windows
35
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
1. Selecteer Gebruikergedefinieerd in de lijst Papierformaat. Het dialoogvenster
Gebruikergedefinieerd papierformaat verschijnt.
2. Voer uw gegevens in bij Naam papierformaat, Papierbreedte en Papierlengte.
Selecteer vervolgens de gewenste Eenheden.
3. Klik op OK om het aangepaste formaat op te slaan.
Exemplaren instellen
U kunt het aantal af te drukken exemplaren instellen. Typ het gewenste aantal in het vak
Exemplaren of klik op de pijl naast het vak. U kunt een waarde invoeren van 1 tot 9999.
Wanneer u meerdere exemplaren van uw document wilt afdrukken, selecteert u Sorteren
voor het afdrukken van volledige documenten na elkaar. Selecteer Omgekeerde
volgorde om de documenten in omgekeerde volgorde af te drukken, te beginnen met de
laatste pagina.
Afdrukken onder Windows
36
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Afdrukstand instellen
U kunt de afdrukrichting op het papier instellen.
Staand
Hiermee wordt afgedrukt met de korte zijde eerst, zoals de meeste
tijdschriften.
Liggend
Hiermee wordt afgedrukt met de lange zijde eerst, zoals de meeste
spreadsheets.
180° draaien
Hiermee wordt uw document ondersteboven afgedrukt.
Afdrukken onder Windows
37
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Opties instellen op het tabblad Lay-out
Op dit tabblad kunt u instellingen opgeven voor Verkleinen/Vergroten, Dubbelzijdig
afdrukken, Meerdere pagina’s en Vergroting optimaliseren.
Opmerking:
Afhankelijk van de papierbron die u hebt geselecteerd, zijn enkele functies mogelijk niet
beschikbaar.
Afdrukken onder Windows
38
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Verkleinen/Vergroten instellen
U kunt het formaat van uw gegevens aanpassen aan het formaat van het papier waarop u
wilt afdrukken. Selecteer Verkleinen/Vergroten om deze functie in te schakelen. Wanneer
deze functie is ingeschakeld, kunt u de volgende instellingen opgeven.
Volledige
pagina
Het document wordt proportioneel vergroot of verkleind zodat het past
op het papierformaat dat u hebt geselecteerd bij Papierformaat.
Aangepast
Hiermee kunt u het percentage instellen waarmee u de gegevens wilt
vergroten of verkleinen. Klik op de pijltjes naast het vak Vergroten en
selecteer een percentage tussen 10 en 400%.
Afdrukken onder Windows
39
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Dubbelzijdig afdrukken instellen
U kunt dubbelzijdig afdrukken. Dubbelzijdig afdrukken kan op twee manieren. Standaard
dubbelzijdig afdrukken houdt in dat de oneven pagina's eerst worden afgedrukt. Wanneer
deze pagina's zijn afgedrukt, plaatst u ze opnieuw in de printer, zodat de even pagina's
kunnen worden afgedrukt op de andere kant van het papier.
U kunt ook dubbelzijdig afdrukken met de optie Gevouwen boekje. Hiermee kunt u
enkelgevouwen boekjes maken.
Opmerking:
❏ De functie voor dubbelzijdig afdrukken is niet beschikbaar wanneer de printer wordt gebruikt via
een netwerk of als gedeelde printer, wanneer Status Monitor 3 niet is geïnstalleerd of wanneer
uw systeem niet is geconfigureerd voor bidirectionele communicatie.
❏ Gebruik alleen afdrukmateriaal dat geschikt is om dubbelzijdig te worden bedrukt. Anders kan
het resultaat sterk tegenvallen.
❏ Afhankelijk van het type papier en de hoeveelheid inkt die is gebruikt voor de tekst en
afbeeldingen, kunnen er vlekken ontstaan op de andere kant van het papier.
❏ Bij dubbelzijdig afdrukken kunnen vlekken ontstaan.
❏ Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Vel is geselecteerd bij Papierbron.
Dubbelzijdig afdrukken met de standaardinstellingen
Voer de onderstaande stappen uit om de oneven pagina's op de ene kant van een vel af te
drukken en de even pagina's op de andere kant.
1. Selecteer Dubbelzijdig afdrukken.
Afdrukken onder Windows
40
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
2. Klik op Marges. Het volgende dialoogvenster verschijnt.
3. Geef de rand aan waar het papier wordt gebonden. U kunt kiezen uit Links, Boven of
Rechts.
4. Geef de breedte van de marge op bij Rugmarge. U kunt een breedte invoeren van 3 tot
30 mm.
Opmerking:
De werkelijke rugmarge kan afwijken van de opgegeven instellingen. Dit hangt af van de
toepassing waarmee u werkt. We raden u aan een proefafdruk te maken, voordat u de volledige
taak afdrukt.
5. Klik op OK om terug te keren naar het tabblad Lay-out en klik vervolgens op OK om de
instellingen op te slaan.
6. Leg papier in de papiertoevoer en geef uw toepassing de opdracht om af te drukken.
Terwijl de oneven pagina's worden afgedrukt, ziet u instructies voor het genereren van
de even pagina's.
7. Volg de instructies op het scherm en laad het papier opnieuw.
Opmerking:
❏ Door de hoeveelheid inkt die wordt gebruikt, kan het papier tijdens het afdrukken gaan
krullen. Als dit gebeurt, moet u de vellen een beetje in de omgekeerde richting voorkrullen
voordat u ze opnieuw in de printer legt.
❏ Maak de stapel weer mooi recht door het papier met de rand op een harde, vlakke
ondergrond te tikken voordat u de stapel opnieuw in het apparaat legt.
❏ Volg de instructies wanneer u de afdrukken opnieuw in het apparaat legt. Als de reeds
bedrukte vellen niet goed in de printer worden geladen, kan het papier vastlopen of kan de
rugmarge verkeerd uitvallen.
❏ Zie "Vastgelopen papier verwijderen" op pagina 171 wanneer het papier vastloopt.
8. Wanneer het papier opnieuw in het apparaat ligt, klikt u op Hervatten om de even
pagina's af te drukken.
Afdrukken onder Windows
41
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Dubbelzijdig afdrukken met de instelling Gevouwen boekje
Met de functie voor dubbelzijdig afdrukken is het ook mogelijk om enkelgevouwen boekjes
te maken. In dat geval worden de pagina's die na het vouwen van het boekje aan de
buitenzijde komen, het eerst afgedrukt. De pagina's voor de binnenzijde van het boekje
kunnen dan worden afgedrukt nadat het papier opnieuw in het apparaat is gelegd.
2
1
3
6
4
5
7
8
10 12
9
11
✽ Bindkant
Een boekje kan worden gemaakt door pagina 1 en 4 op het eerste vel, pagina 5 en 8 op
het tweede vel en pagina 9 en 12 op het derde vel papier af te drukken. Nadat deze vellen
opnieuw in de papiertoevoer zijn gelegd, kunt u pagina 2 en 3 afdrukken op de achterzijde
van het eerste vel papier, pagina 6 en 7 op de achterzijde van het tweede vel en pagina 10
en 11 op de achterzijde van het derde vel papier. Het resultaat kan vervolgens worden
gevouwen en samengebonden tot een boekje.
Voer de onderstaande stappen uit om een boekje te maken.
Afdrukken onder Windows
42
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
1. Selecteer Dubbelzijdig afdrukken en selecteer vervolgens Gevouwen boekje.
2. Klik op Marges. Het dialoogvenster Marges verschijnt.
3. Geef de rand aan waar het papier wordt gebonden. U kunt kiezen uit Links, Boven of
Rechts.
Opmerking:
Wanneer Staand is geselecteerd bij Afdrukstand op het tabblad Papier, kunt u kiezen uit Links
en Rechts. Boven kan worden gebruikt wanneer Liggend is geselecteerd als Afdrukstand.
Afdrukken onder Windows
43
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
4. Geef de breedte van de marge op bij Rugmarge. U kunt een breedte invoeren van 3 tot
30 mm. De opgegeven marge wordt aan beide zijden van de vouw toegepast. Als u
bijvoorbeeld 10 mm opgeeft, wordt in totaal een marge van 20 mm gebruikt. (Een
marge van 10 mm aan beide zijden van de vouw.)
✽ Vouwkant
✽✽ Marge
5. Klik op OK om terug te keren naar het tabblad Lay-out en klik vervolgens op OK om de
instellingen op te slaan.
6. Leg papier in de papiertoevoer en geef uw toepassing de opdracht om af te drukken.
7. Terwijl de buitenpagina's worden afgedrukt, ziet u instructies voor het afdrukken van de
binnenpagina's. Volg de instructies op het scherm voor het opnieuw laden van het
papier.
Opmerking:
❏ Door de hoeveelheid inkt die wordt gebruikt, kan het papier tijdens het afdrukken gaan
krullen. Als dit gebeurt, moet u de vellen een beetje in de omgekeerde richting voorkrullen
voordat u ze opnieuw in de printer legt.
❏ Maak de stapel weer mooi recht door het papier met de rand op een harde, vlakke
ondergrond te tikken voordat u de stapel opnieuw in het apparaat legt.
❏ Volg de instructies wanneer u de afdrukken opnieuw in het apparaat legt. Als de reeds
bedrukte vellen niet goed in de printer worden geladen, kan het papier vastlopen of kan de
rugmarge verkeerd uitvallen.
8. Wanneer het papier opnieuw in het apparaat ligt, klikt u op Hervatten om de
binnenpagina's af te drukken.
9. Na het afdrukken kunt u de vellen vouwen en nieten of op een andere manier aan
elkaar hechten.
Afdrukken onder Windows
44
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Meerdere pagina’s instellen
Wanneer u Meerdere pagina’s inschakelt, kunt u kiezen uit x-op-één en Poster.
x-op-één instellen
Selecteer x-op-één bij Meerdere pagina’s als u twee of vier pagina's van uw document wilt
afdrukken op één vel papier.
Afdrukken onder Windows
45
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Wanneer x-op-één is ingeschakeld, kunt u de volgende instellingen opgeven.
2 pag.
4 pag.
Hiermee worden twee of vier pagina's van uw document afgedrukt op
één vel papier.
Paginavolgorde
Hiermee opent u het dialoogvenster Afdrukindeling, waarin u de
volgorde kunt opgeven waarin de pagina's worden afgedrukt. Welke
opties beschikbaar zijn, hangt af van de instelling die u op het tabblad
Papier hebt gekozen bij Afdrukstand.
Paginakaders
afdrukken
Hiermee wordt een kader afgedrukt rond pagina's die op elk vel
worden afgedrukt.
Poster instellen
Eén pagina kan worden vergroot tot 4, 9 of 16 vellen papier. Selecteer Poster bij Meerdere
pagina’s om een afbeelding af te drukken op posterformaat.
Afdrukken onder Windows
46
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Klik op Instellingen om in te stellen hoe de poster moet worden afgedrukt. Het
dialoogvenster Posterinstellingen verschijnt.
U kunt kiezen uit de volgende instellingen.
Snijlijnen
afdrukken
Schakel dit selectievakje in als u wilt dat snijlijnen worden afgedrukt.
Overlappende
uitlijningstekens
Hiermee overlappen de beelden elkaar enigszins en worden
uitlijningstekens afgedrukt zodat de panelen nauwkeuriger kunnen
worden uitgelijnd.
Trimlijnen
Hiermee worden op de afbeeldingen dunne lijnen afgedrukt die u als
leidraad kunt gebruiken bij het afsnijden van de pagina's.
Als u slechts enkele panelen wilt afdrukken en niet de volledige poster, klikt u op de
panelen die u niet wilt afdrukken. Vervolgens klikt u op OK om het dialoogvenster te
sluiten.
Als u Randloos selecteert op het tabblad Papier, verschijnt het volgende dialoogvenster.
Afdrukken onder Windows
47
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Opties voor Vergroting optimaliseren instellen
Schakel dit selectievakje in voor een optimale vergroting bij het afdrukken van lange
posters of panorama-afbeeldingen zonder daarvoor een specifieke toepassing te
gebruiken. Schakel dit selectievakje uit als tekst of afbeeldingen worden vervormd. In dit
geval kan de lengte van de afdruk echter worden beperkt door de gebruikte toepassing.
De printerhulpprogramma's gebruiken
Met de Epson-printerhulpprogramma’s kunt u op het computerscherm de printerstatus
controleren en onderhoudsfuncties voor de printer uitvoeren.
Opmerking:
❏ De letter tussen haakjes achter de naam van het hulpprogramma is de sneltoets voor dat
hulpprogramma. Typ deze letter met Alt ingedrukt om het hulpprogramma te openen.
❏ Gebruik de hulpprogramma's Spuitkanaaltjes controleren, Printkop reinigen en Printkop
uitlijnen niet als de printer op de computer is aangesloten via een netwerk.
❏ Gebruik de hulpprogramma's Spuitkanaaltjes controleren, Printkop reinigen en Printkop
uitlijnen ook niet tijdens het afdrukken. Anders verloopt het afdrukken niet goed.
Afdrukken onder Windows
48
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
EPSON Status Monitor 3
Via dit hulpprogramma krijgt u informatie over de printerstatus, zoals de cartridgestatus en
de vrije ruimte van de onderhoudscassette. Ook controleert dit hulpprogramma op
printerfouten.
Opmerking:
Dit hulpprogramma kan worden gebruikt wanneer uw systeem is geconfigureerd voor
ondersteuning van bidirectionele communicatie.
Spuitkanaaltjes controleren
Dit hulpprogramma controleert de spuitkanaaltjes van de printkop op verstopping.
Controleer de spuitkanaaltjes wanneer u merkt dat de afdrukkwaliteit terugloopt en na een
reiniging om te controleren of de spuitkanaaltjes goed schoon zijn. Zie "De spuitkanaaltjes
van de printkop controleren" op pagina 50.
Als u in het dialoogvenster Spuitkanaaltjes controleren op Auto klikt of wanneer u
AUTOMATISCH inschakelt bij SPUITKANAALTJESCONTR op het bedieningspaneel van de
printer, controleert dit hulpprogramma niet alleen de verstopte spuitkanaaltjes, maar wordt
ook automatisch de printkop gereinigd.
Printkop reinigen
Met dit hulpprogramma maakt u de printkop schoon. Als u merkt dat de afdrukkwaliteit te
wensen overlaat, is het misschien tijd om de printkop schoon te maken. Gebruik dit
hulpprogramma om de printkop te reinigen. Zie "Printkop reinigen" op pagina 50.
Printkop uitlijnen
Met dit hulpprogramma kunt u de afdrukkwaliteit verbeteren. Uitlijning van de printkop kan
nodig zijn als verticale lijnen niet goed zijn uitgelijnd of als er witte of zwarte strepen in de
afdrukken zichtbaar worden. Gebruik dit hulpprogramma om de printkop opnieuw uit te
lijnen. Zie "De printkop uitlijnen" op pagina 51.
EPSON LFP Remote Panel
Met dit hulpprogramma kunt u de printer optimaliseren. Zie "EPSON LFP Remote Panel
starten" op pagina 52.
Afdrukken onder Windows
49
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De spuitkanaaltjes van de printkop controleren
Als uw afdrukken opeens vager worden of als er puntjes in de afgedrukte gegevens
ontbreken, controleert u eerst de spuitkanaaltjes van de printkop met het hulpprogramma
Spuitkanaaltjes controleren.
Voer de onderstaande stappen uit om het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren te
starten.
Opmerking:
Gebruik het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren niet terwijl het apparaat bezig is met
afdrukken, omdat het afdrukken dan niet goed verloopt.
1. Controleer of de printer enkele vellen papier van minimaal A4-/ Letter-formaat bevat.
2. Klik op Spuitkanaaltjes controleren.
3. Klik op Afdrukken als u visueel wilt controleren of er spuitkanaaltjes van de printkop
verstopt zijn. Klik op Auto als u een automatische spuitkanaaltjescontrole wilt uitvoeren
en, als dit nodig blijkt te zijn, een automatische reiniging van de printkop.
4. Volg de instructies op het scherm om een spuitkanaaltjespatroon af te drukken.
Als er puntjes ontbreken, moet u de spuitkanaaltjes reinigen. Zie "Printkop reinigen" op
pagina 50.
Printkop reinigen
Als uw afdrukken opeens vager worden of als er puntjes in de afgedrukte gegevens
ontbreken, kunt u proberen het probleem op te lossen door de printkop te reinigen, zodat
de inkt weer op de juiste wijze door de spuitkanaaltjes wordt toegevoerd. U doet dit met het
hulpprogramma Printkop reinigen.
Voer de onderstaande stappen uit om het hulpprogramma Printkop reinigen te starten.
Afdrukken onder Windows
50
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Opmerking:
❏ Gebruik het hulpprogramma Printkop reinigen niet terwijl het apparaat bezig is met afdrukken,
omdat het afdrukken dan niet goed verloopt.
❏ Gebruik om inkt te besparen eerst het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren om te
controleren of de printkop wel moet worden schoongemaakt. Bij het reinigingsproces wordt
namelijk inkt verbruikt.
❏ Wanneer het inktstatuslampje knippert of brandt, kunt u de printkop niet reinigen. Vervang eerst
de betreffende cartridge. Zie "Cartridges vervangen" op pagina 141.
1. Zorg ervoor dat de printer aanstaat en dat alle inktstatuslampjes uit zijn.
2. Klik op Printkop reinigen.
3. Volg de instructies op het scherm.
4. Klik op Spuitkanaaltjespatroon afdrukken in het dialoogvenster Printkop reinigen om
te controleren of de printkop schoon is en om de reinigingscyclus opnieuw in te stellen.
Als er nog steeds puntjes ontbreken, probeer dan de volgende oplossingen.
❏ Selecteer PRINTKOP SCHOONMAKEN op het bedieningspaneel van de printer. Zie
"PRINTKOP SCHOONMAKEN" op pagina 114.
❏ Herhaal deze procedure vier- of vijfmaal, zet de printer uit en laat hem een nacht
rusten. Reinig de printkop vervolgens opnieuw.
❏ Vervang cartridges die oud of beschadigd zijn.
Neem contact op met uw leverancier als de afdrukkwaliteit slecht blijft nadat u al deze
oplossingen hebt geprobeerd. Zie "Hulp inroepen" op pagina 185.
De printkop uitlijnen
Als lijnen in uw afdruk niet mooi recht zijn of als er zwarte of witte strepen zichtbaar zijn,
kunt u dit wellicht oplossen door de printkop uit te lijnen met het hulpprogramma Printkop
uitlijnen.
Voer de onderstaande stappen uit om het hulpprogramma Printkop uitlijnen te starten.
1. Controleer of de printer aanstaat en een vel speciaal EPSON-papier van minimaal
A4-/Letter-formaat bevat.
2. Klik op Printkop uitlijnen.
3. Volg de instructies op het scherm voor het uitlijnen van de printkop.
Afdrukken onder Windows
51
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
EPSON LFP Remote Panel starten
Met dit hulpprogramma kunt u de printer optimaliseren. Volg de onderstaande stappen om
EPSON LFP Remote Panel te starten.
1. Zorg ervoor dat de printer aanstaat.
2. Klik op EPSON LFP Remote Panel.
3. Volg de instructies op het scherm. Raadpleeg voor meer informatie de online-Help van
EPSON LFP Remote Panel.
Snelheid & Voortgang instellen
U kunt opties instellen die betrekking hebben op de afdruksnelheid en de voortgang van
het afdrukken. Klik op Snelheid & Voortgang op het tabblad Hulpprogramma’s om deze
instellingen vast te leggen. Het dialoogvenster Snelheid & Voortgang verschijnt.
Hoge-snelheidkopieën
Selecteer Hoge-snelheidkopieën als u meerdere exemplaren van uw gegevens sneller
wilt afdrukken. De afdruksnelheid wordt verhoogd doordat bij het afdrukken van meerdere
exemplaren de ruimte op de vaste schijf als cache wordt gebruikt.
Voortgangsbalk weergeven
Als u de voortgang van elke afdruktaak wilt bijhouden, selecteert u Voortgangsbalk
weergeven. U kunt nu de voortgang van uw afdruktaak bijhouden.
Afdrukken onder Windows
52
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
EPSON Status Monitor 3 uitschakelen
Schakel het selectievakje EPSON Status Monitor 3 uitschakelen in als u de printerstatus
niet wilt laten controleren.
RAW-data altijd spoolen
Schakel het selectievakje Raw-data altijd spoolen in als u wilt dat documenten van
Windows NT-clients worden gespoold met het RAW-formaat in plaats van met het
EMF-formaat (metafile). (In Windows NT-toepassingen wordt standaard het EMF-formaat
gebruikt.)
Gebruik deze optie als documenten die met het EMF-formaat worden gespoold, niet goed
worden afgedrukt.
Bij spoolen met het gegevenstype RAW zijn er minder bronnen vereist dan met EMF
(afhankelijk van de gegevens die u wilt afdrukken). Daarom kunnen bepaalde problemen,
zoals onvoldoende geheugen of schijfruimte of een lage afdruksnelheid, worden opgelost
door deze optie in te schakelen.
Opmerking:
Bij spoolen met het gegevenstype RAW kan de voortgang die wordt weergegeven door de
voortgangsbalk verschillen van de werkelijke voortgang.
Pagina genereren
Gebruik deze functie wanneer de afdruksnelheid uiterst langzaam is of wanneer de
printkop enkele minuten stopt tijdens het afdrukken. Als u dit selectievakje inschakelt, kan
de afdruksnelheid verbeteren door een pagina te genereren.
Er kunnen zich echter de volgende problemen voordoen.
❏ De voortgang die wordt weergegeven door de voortgangsbalk kan verschillen van de
werkelijke voortgang.
❏ Het kan langere tijd duren voor het afdrukken wordt gestart.
Beeld grof opbouwen
Gebruik deze functie als de lengte van de afdruk (aantal pixels) wordt beperkt door de
toepassing. Een langere afdruk wordt mogelijk gemaakt door een verlaging van de
resolutie, zodat het aantal pixels binnen de limiet van de toepassing blijft.
Afdrukken onder Windows
53
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Afdrukken als bitmap
Gebruik deze functie wanneer de afdruksnelheid uiterst langzaam is of wanneer de
printkop enkele minuten stopt tijdens het afdrukken. Probeer deze optie als het probleem
niet wordt opgelost met Raw-data altijd spoolen en Pagina genereren.
Controlevoorkeursinstellingen
Hiermee kunt u de controlefunctie van EPSON Status Monitor 3 instellen.
Voer de onderstaande stappen uit om instellingen voor EPSON Status Monitor 3 vast te
leggen.
1. Klik op Controlevoorkeursinstellingen. Het dialoogvenster
Controlevoorkeursinstellingen verschijnt.
2. Stel de volgende instellingen in.
Waarschuwing
selecteren
Hier worden de huidige instellingen voor foutmeldingen
weergegeven. Schakel de selectievakjes in voor de typen fouten
waarvoor u een melding wilt ontvangen.
Snelkoppelingspictogram
selecteren
Schakel het selectievakje Snelkoppelingspictogram in als u een
pictogram voor een snelkoppeling wilt weergeven op de taakbalk
van Windows. Als u op het snelkoppelingspictogram op de
taakbalk klikt, wordt EPSON Status Monitor 3 geopend. Klik op het
pictogram dat u als snelkoppelingspictogram wilt gebruiken. U kunt
uw keuze rechts in het venster bevestigen.
Controle van
gedeelde
printers toestaan
Hiermee is controle van een gedeelde printer door andere
computers mogelijk.
3. Klik op OK.
Afdrukken onder Windows
54
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Informatie krijgen via de online-Help
Uw printersoftware beschikt over een uitgebreide online-Help. Hierin vindt u instructies
voor het afdrukken, het instellen van opties in de printerdriver en het gebruik van
hulpprogramma’s voor de printer.
Voer de onderstaande stappen uit om de Help te openen vanuit uw toepassingen.
1. Klik in het menu Bestand op Afdrukken of Pagina-instelling.
2. Klik op Printer, Instellingen, Opties of Eigenschappen. Het is mogelijk dat u op een
combinatie van deze knoppen moet klikken, afhankelijk van de toepassing die u
gebruikt. U kunt ook de printersoftware openen.
3. U kunt gedetailleerde informatie weergegeven op een van de volgende manieren.
❏ Klik op de knop met het vraagteken (?) rechtsboven in het venster van de
printerdriver en klik vervolgens op het betreffende onderdeel.
❏ Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel en klik vervolgens op de knop Help.
❏ Klik op Help op het tabblad Hoofdgroep, Papier, Lay-out of Hulpprogramma’s voor
Help die betrekking heeft op de items op dat tabblad.
Afdrukken onder Windows
55
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De printerstatus controleren en afdruktaken beheren
De voortgangsbalk gebruiken
Als u een afdruktaak naar de printer stuurt, verschijnt het venster met de voortgangsbalk.
Dit venster geeft de voortgang van de huidige afdruktaak aan en bevat informatie over de
printerstatus wanneer communicatie in twee richtingen tussen de printer en de computer
tot stand is gebracht. In dit venster verschijnen bovendien nuttige tips voor het afdrukken,
en foutberichten.
Opmerking:
De voortgangsbalk wordt niet weergegeven als de optie Voortgangsbalk weergeven in het
dialoogvenster Snelheid & Voortgang is uitgeschakeld. Zie "Snelheid & Voortgang instellen" op
pagina 52 voor meer informatie.
Afdrukken onder Windows
56
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
EPSON-afdruktips
Onder aan het venster van de voortgangsbalk worden tips weergegeven voor een optimaal
gebruik van uw Epson-printerdriver. Er verschijnt om de 30 seconden een nieuwe tip. Als
u meer informatie wilt over een tip die wordt weergegeven, klikt u op Details.
Afdrukken onder Windows
57
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Foutberichten
Als tijdens het afdrukken een probleem optreedt, verschijnt een foutmelding in het tekstvak
boven aan de voortgangsbalk. Lees het bericht en verhelp het probleem zoals wordt
aangegeven.
Als de inkt (bijna) op is of als de onderhoudscassette vol raakt, verschijnt de knop Hoe in
het voortgangsvenster. Klik op Hoe. U wordt dan door EPSON Status Monitor stap voor
stap begeleid bij de procedure voor het vervangen van de cartridges of de
onderhoudscassette.
Afdrukken onder Windows
58
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
EPSON Status Monitor 3 gebruiken
EPSON Status Monitor 3 geeft gedetailleerde informatie weer over de printerstatus.
EPSON Status Monitor 3 starten met het snelkoppelingspictogram
U opent EPSON Status Monitor 3 met het snelkoppelingspictogram door op het
printerpictogram op de taakbalk van Windows te dubbelklikken.
Opmerking:
Zie "Controlevoorkeursinstellingen" op pagina 54 voor informatie over hoe u dit pictogram kunt
toevoegen aan de taakbalk.
EPSON Status Monitor 3 starten vanuit de printerdriver
Voer de onderstaande stappen uit om EPSON Status Monitor 3 te starten vanuit de
printerdriver.
1. Open de printerdriver. Zie "De printersoftware openen" op pagina 9.
2. Klik op het tabblad Hulpprogramma’s om dat tabblad weer te geven.
3. Klik op EPSON Status Monitor 3.
Informatie weergeven in EPSON Status Monitor 3
EPSON Status Monitor 3 biedt de volgende informatie.
Afdrukken onder Windows
59
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Huidige status
EPSON Status Monitor 3 biedt uitgebreide informatie over de printerstatus, een grafische
weergave van de cartridgestatus en de beschikbare ruimte in de onderhoudscassette, en
statusberichten. Als de inkt (bijna) op is of als de onderhoudscassette vol raakt, verschijnt
de knop Hoe in het venster van EPSON Status Monitor 3. Klik op Hoe om instructies weer
te geven voor het vervangen van de cartridge of de onderhoudscassette.
Knop Informatie
Wanneer u op deze knop klikt, verschijnt het dialoogvenster Informatie over de cartridge.
Hierin ziet u bijvoorbeeld de fabrikant, het type inkt, de code en de productiedatum van de
verschillende cartridges.
Afdrukken onder Windows
60
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De afdruksnelheid verhogen
Algemene tips
Het duurt langer om gegevens in kleur af te drukken met instellingen voor een hoge
afdrukkwaliteit, dan gegevens in zwart-wit van standaardkwaliteit. Voor
kleurendocumenten van hoge kwaliteit moeten namelijk veel meer gegevens worden
verwerkt. Het is daarom belangrijk dat u selectief bent in uw gebruik van instellingen voor
kleur en afdrukkwaliteit als u ook snel wilt afdrukken.
Maar ook als voor uw gegevens de hoogste afdrukkwaliteit en een uitgebreid kleurgebruik
nodig zijn, is het vaak mogelijk de afdruksnelheid te optimaliseren door andere
afdrukinstellingen aan te passen.
In de volgende tabel is te zien welke factoren welke gevolgen hebben op de afdruksnelheid
en afdrukkwaliteit.
Afdrukkwaliteit
Hoger
Lager
Afdruksnelheid
Langzamer
Sneller
Dialoogvenster
Geavanceerd
Afdrukkwaliteit
Superfijn - 1440 dpi
Normaal - 360 dpi
Hoge snelheid
Uit
Aan
Gegevenskenmerken
Afbeeldingsgrootte
Groot
Klein
Resolutie
Hoog
Laag
In de volgende tabel staan alleen de factoren met betrekking tot de afdruksnelheid.
Afdruksnelheid
Sneller
Langzamer
Dialoogvenster
Geavanceerd
Kleur
Zwart
Kleur
Horizontaal
spiegelen
Uit
Aan
Gegevenskenmerken
Verscheidenheid
aan kleuren
Grijstinten
Alle kleuren
Hardwarebronnen
Systeemsnelheid
Hoog
Laag
Vrije ruimte op de
vaste schijf
Veel
Weinig
Vrij geheugen
Veel
Weinig
Actieve
toepassingen
Eén
Veel
Virtueel geheugen
Niet in gebruik
In gebruik
Softwarestatus
Afdrukken onder Windows
61
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Snelheid & Voortgang gebruiken
In het dialoogvenster Snelheid & Voortgang kunt u bepaalde opties instellen die betrekking
hebben op de afdruksnelheid. Klik op Snelheid & Voortgang op het tabblad
Hulpprogramma’s van de printersoftware om dit tabblad te openen. Zie "Snelheid &
Voortgang instellen" op pagina 52 voor meer informatie.
De printer delen
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de printer configureert zodat deze kan worden
gebruikt door andere computers in het netwerk.
Een computer in het netwerk kan een printer gebruiken die rechtstreeks op een andere
computer in het netwerk is aangesloten. De computer die rechtstreeks op de printer is
aangesloten, is de printerserver. De andere computers zijn de clients, die toestemming
nodig hebben om de printer te mogen delen met de printerserver. De clients maken
gezamenlijk gebruik van de printer via de printerserver.
Opmerking:
Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u de printer rechtstreeks op een netwerk wilt
aansluiten zonder deze in te stellen als een gedeelde printer.
Voor Windows XP x64 en XP
De printer instellen als een gedeelde printer
Voer de onderstaande stappen uit om een printer die rechtstreeks op uw computer is
aangesloten, in te stellen als gedeelde printer voor andere computers in het netwerk.
1. Klik op Start en vervolgens op Printers en faxapparaten.
Afdrukken onder Windows
62
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en klik op Delen. Als het
volgende tabblad wordt weergegeven, klikt u op Wizard Netwerk instellen of Klik hier
als u het beveiligingsrisico kent en printers zonder gebruik te maken van de
wizard wilt delen. Volg verder de instructies op het scherm.
3. Selecteer Deze printer delen en typ de naam in het vak Sharenaam.
4. Klik op OK.
Opmerking:
Selecteer geen drivers in de lijst Extra stuurprogramma's.
Afdrukken onder Windows
63
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De gedeelde printer gebruiken
Voer de onderstaande stappen uit om toegang te krijgen tot de printer via een netwerk.
Opmerking:
U kunt pas toegang krijgen tot de printer vanaf een andere computer nadat de printer als een
gedeelde printer is ingesteld op de computer waarop de printer rechtstreeks is aangesloten.
1. Installeer de printerdriver op de client vanaf de cd-rom met software.
2. Klik op Start en vervolgens op Printers en faxapparaten. Klik met de rechtermuisknop
op het pictogram van uw printer en selecteer Eigenschappen.
3. Klik op het tabblad Poorten en klik vervolgens op Poort toevoegen.
4. Selecteer Local Port en klik vervolgens op Nieuwe poort.
Afdrukken onder Windows
64
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
5. Typ in het tekstvak de volgende informatie:
\\naam van de computer waarop de printer is aangesloten\naam van de gedeelde
printer
Klik vervolgens op OK.
6. Sluit het dialoogvenster Printerpoorten om terug te keren naar het tabblad Poorten.
7. Controleer op het tabblad Poorten of de nieuwe poort is toegevoegd en het
selectievakje is ingeschakeld. Klik op OK om de Eigenschappen te sluiten.
Afdrukken onder Windows
65
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Voor Windows 2000
De printer instellen als een gedeelde printer
Voer de onderstaande stappen uit om een printer die rechtstreeks op uw computer is
aangesloten, in te stellen als gedeelde printer voor andere computers in het netwerk.
1. Klik op Start, wijs naar Instellingen en klik vervolgens op Printers.
2. Selecteer uw printer en klik in het menu Bestand op Delen.
3. Selecteer Gedeeld als en typ de naam in het tekstvak Sharenaam.
4. Klik op OK.
Opmerking:
Selecteer geen drivers in de lijst Extra stuurprogramma's.
Afdrukken onder Windows
66
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De gedeelde printer gebruiken
Voer de onderstaande stappen uit om toegang te krijgen tot de printer via een netwerk.
Opmerking:
U kunt pas toegang krijgen tot de printer vanaf een andere computer nadat de printer als een
gedeelde printer is ingesteld op de computer waarop de printer rechtstreeks is aangesloten.
1. Installeer de printerdriver op de client vanaf de cd-rom met software.
2. Open de map Printers in het Configuratiescherm, klik met de rechtermuisknop op het
pictogram van uw printer en open vervolgens de Eigenschappen van de printer.
3. Klik op het tabblad Poorten en klik vervolgens op Poort toevoegen.
4. Selecteer Local Port en klik vervolgens op Nieuwe poort.
Afdrukken onder Windows
67
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
5. Typ in het tekstvak de volgende informatie:
\\naam van de computer waarop de printer is aangesloten\naam van de gedeelde printer
Klik vervolgens op OK.
6. Wanneer u gegevens invoert, verandert de knop Annuleren van het dialoogvenster
Printerpoorten in de knop Sluiten. Klik op Sluiten om terug te keren naar het tabblad
Poorten.
7. Controleer op het tabblad Poorten of de nieuwe poort is toegevoegd en het
selectievakje is ingeschakeld. Klik op OK om de printerdriver te sluiten.
De printersoftware updaten en verwijderen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het besturingssysteem Windows kunt opwaarderen
en hoe u de printersoftware kunt updaten onder Windows XP x64, XP, Me of 2000, en hoe
u de printerdriver van uw computer kunt verwijderen.
De driver updaten in Windows XP x64, XP en 2000
Als u de driver updatet in Windows XP x64, XP en 2000, dient u de installatie van de vorige
driver ongedaan te maken voordat u de nieuwe driver installeert. De update werkt niet
goed als u over de bestaande printersoftware heen installeert. Zie "De printerdriver
verwijderen" op pagina 69 voor meer informatie over het verwijderen van de printerdriver.
Afdrukken onder Windows
68
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De printerdriver verwijderen
Voer de onderstaande stappen uit om de printerdriver te verwijderen.
Windows XP x64 en XP
1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en klik vervolgens op Software.
2. Selecteer in de lijst met software EPSON-printersoftware om de printerdriver te
verwijderen.
3. Klik op de knop Wijzigen/Verwijderen.
4. Klik op het pictogram voor EPSON Stylus Pro 3800.
5. Volg de instructies op het scherm om het verwijderen van de printerdriver te voltooien.
Windows 2000
1. Klik op Start, wijs naar Instellingen en klik vervolgens op Configuratiescherm.
2. Dubbelklik op het pictogram Software.
3. Selecteer in de lijst met software EPSON-printersoftware om de printerdriver te
verwijderen.
4. Klik op de knop Wijzigen/Verwijderen.
5. Klik op het pictogram voor EPSON Stylus Pro 3800.
6. Volg de instructies op het scherm om het verwijderen van de printerdriver te voltooien.
Afdrukken onder Windows
69
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hoofdstuk 2
Afdrukken met Mac OS X
De printersoftware: inleiding
De printersoftware die met de printer wordt meegeleverd, omvat een driver en
hulpprogramma's voor de printer. In de printerdriver kunt u een groot aantal opties instellen
om de beste resultaten te krijgen met uw printer. Met de printerhulpprogramma's kunt u de
printer controleren en ervoor zorgen dat het apparaat optimaal blijft werken.
De printersoftware bevat de volgende dialoogvensters.
Dialoogvenster
Instellingen en hulpprogramma’s
Pagina-instelling
Instelling Paginakenmerken:
Stel in voor, Papierformaat, Richting, Vergroot/verklein
Instelling Aangepast papierformaat:
Papierformaat, Printermarges
Instelling Overzicht:
Overzicht van huidige instellingen
Afdrukken
Voor alle opties:
Printer, Instellingen
Optie Aantal en pagina's:
Aantal, Gesorteerd, Pagina’s
Optie Lay-out:
Pagina’s per vel, Lay-outrichting, Rand
Uitvoeropties:
Bewaar als bestand, Indeling
Optie Planner:
Druk document af (tijd), Prioriteit
Optie Papierafhandeling:
Paginavolgorde, Afdrukken (pagina's), Doelpapierformaat
Optie ColorSync:
Kleurconversie, Quartz-filter
Optie Voorblad:
Druk voorblad af, Type voorblad, Factureringsinfo
Optie Printerinstellingen:
Pagina-instelling, Afdrukmateriaal, Kleur, Modus
Optie Printerkleurenbeheer:
Kleurenbeheer
Optie Papierconfiguratie:
Kleurintensiteit, Droogtijd per printkoppassage,
Papiertoevoeraanpassing, Papierdikte, Degelruimte
Vergrotingsoptie:
Schuifbalk voor mate van vergroting
Optie Overzicht:
Overzicht van huidige instellingen
Afdrukken met Mac OS X
70
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hulpprogramma’s
EPSON Status Monitor, Spuitkanaaltjes controleren, Printkop reinigen,
Printkop uitlijnen, EPSON LFP Remote Panel, Afdrukassistent.
De printersoftware openen
Volg de onderstaande instructies om de op uw computer geïnstalleerde printersoftware te
openen.
Het dialoogvenster voor de pagina-instelling openen
Open het dialoogvenster voor de pagina-instelling door in het menu Archief van uw
toepassing op Pagina-instelling te klikken.
Het afdrukvenster openen
Open het afdrukvenster door in het menu Archief van uw toepassing op Print te klikken.
Het dialoogvenster voor de printerhulpprogramma's openen
U opent het dialoogvenster met hulpprogramma’s door te dubbelklikken op het pictogram
EPSON Printer Utility2 in de map Programma's in Macintosh HD (standaardinstelling).
Afdrukken met Mac OS X
71
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Instellingen vastleggen in het dialoogvenster voor de
pagina-instelling
U kunt hier de volgende instellingen opgeven voor het afdrukken: Stel in voor,
Papierformaat, Richting en Vergroot/verklein.
Opmerking:
Het dialoogvenster voor de pagina-instelling maakt standaard deel uit van Mac OS X. Zie de
documentatie van uw besturingssysteem voor meer informatie.
Instellingen
U kunt kiezen uit Paginakenmerken, Aangepast papierformaat of Overzicht.
Paginakenmerken
Hiermee geeft u de pagina-instellingen weer.
Aangepast papierformaat
Hiermee geeft u de instellingen van het papierformaat weer. U kunt ook zelf een
papierformaat definiëren.
Overzicht
Hiermee wordt een lijst met de huidige instellingen weergegeven.
Afdrukken met Mac OS X
72
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Stel in voor
Selecteer hier de gewenste printer.
Opmerking:
Zorg ervoor dat de printer die u bij Stel in voor instelt in het dialoogvenster voor de pagina-instelling
overeenkomt met de printerinstelling in het afdrukvenster. Anders worden de gegevens mogelijk
niet correct afgedrukt.
Papierformaat
Selecteer hier een papierformaat en een afdrukgebied.
Het afdrukgebied wordt weergegeven als u op de pijl klikt naast het papierformaat dat u
hebt geselecteerd.
De volgende tabel bevat een overzicht van de afdrukgebieden die u kunt selecteren.
Printer
Beschrijving
Papiertoevoer
Hiermee drukt u af op losse vellen papier met rondom
een marge van 3 mm.
Handmatig-Achter
Hiermee drukt u af op losse vellen papier met rondom
een marge van 3 mm. Het papier wordt ingevoerd via
de sleuf voor handmatige toevoer aan de achterzijde.
Handmatig-Voor
Hiermee drukt u af op losse vellen papier met een linkeren rechtermarge van 3 mm en een boven- en
ondermarge van 20 mm. Het papier wordt ingevoerd via
de sleuf voor handmatige toevoer aan de voorzijde.
Papiertoevoer - Randloos
(Automatisch vergroten)
Hiermee drukt u gegevens vergroot af op losse vellen
papier zonder marges rondom.
Papiertoevoer - Randloos
(Behoud grootte)
Hiermee drukt u af op losse vellen papier zonder marges
rondom, met behoud van de verhoudingen van het
origineel.
Handmatig-Achter Randloos (Automatisch
vergroten)
Hiermee drukt u gegevens vergroot af op losse vellen
papier zonder marges rondom. Het papier wordt
ingevoerd via de sleuf voor handmatige toevoer aan de
achterzijde.
Handmatig-Achter Randloos (Behoud grootte)
Hiermee drukt u af op losse vellen papier zonder marges
rondom, met behoud van de verhoudingen van het
origineel. Het papier wordt ingevoerd via de sleuf voor
handmatige toevoer aan de achterzijde.
Afdrukken met Mac OS X
73
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Richting
Hiermee selecteert u een afdrukstand.
Vergroot/verklein
Hiermee verkleint of vergroot u de afmetingen van een afbeelding.
Instellingen in het afdrukvenster
U kunt hier de volgende instellingen opgeven voor het afdrukken: Printer en Instellingen.
Opmerking:
Het afdrukvenster maakt standaard deel uit van Mac OS X. Zie de documentatie van uw
besturingssysteem voor meer informatie.
Printer
Hiermee selecteert u een printer om af te drukken.
Opmerking:
Zorg ervoor dat de printer die u bij Stel in voor instelt in het dialoogvenster voor de pagina-instelling
overeenkomt met de printerinstelling in het afdrukvenster. Anders worden de gegevens mogelijk
niet correct afgedrukt.
Afdrukken met Mac OS X
74
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Instellingen
U kunt kiezen uit Standaard of Bewaar als.
Standaard
Hiermee drukt u af met de actieve instellingen.
Bewaar als
Hiermee drukt u af met instellingen die u zelf hebt opgegeven en opgeslagen.
Aantal en pagina's
U kunt hier de volgende instellingen opgeven voor het afdrukken: Aantal, Gesorteerd en
Pagina’s.
Aantal
U stelt het aantal exemplaren in door het gewenste aantal op te geven bij Aantal.
Gesorteerd
Selecteer Gesorteerd voor het afdrukken van volledige documenten na elkaar.
Pagina’s
U stelt Pagina’s in door Alle of Van en t/m te selecteren. Als u Van en t/m gebruikt, voert
u de eerste pagina van het bereik in bij Van en de laatste pagina bij t/m.
Afdrukken met Mac OS X
75
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Lay-out
U kunt hier de volgende instellingen opgeven voor het afdrukken: Pagina’s per vel,
Lay-outrichting en Rand.
Opmerking:
Lay-out maakt standaard deel uit van Mac OS X. Zie de documentatie van uw besturingssysteem
voor meer informatie.
Pagina’s per vel
U kunt meerdere pagina’s van uw gegevens afdrukken op één vel papier. U kunt kiezen uit
1, 2, 4, 6, 9 en 16.
Lay-outrichting
U kunt zelf de volgorde opgeven waarin de pagina’s op het blad papier moeten worden
afgedrukt.
Rand
U kunt een kader laten afdrukken rond de pagina's die op elk vel worden afgedrukt. U kunt
kiezen uit Geen, Enkele haarlijn, Enkele dunne lijn, Dubbele haarlijn en Dubbele
dunne lijn.
Afdrukken met Mac OS X
76
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Uitvoeropties
U kunt uw gegevens afdrukken als bestand als u het selectievakje Bewaar als bestand
inschakelt en een bestandsindeling selecteert bij Indeling.
Schakel het selectievakje Bewaar als bestand uit als u uw gegevens op papier wilt
afdrukken.
Opmerking:
Uitvoeropties maakt standaard deel uit van Mac OS X. Zie de documentatie van uw
besturingssysteem voor meer informatie.
Planner
U kunt hier instellingen opgeven voor het afdrukken van het document op een bepaald
tijdstip of met een bepaalde prioriteit.
Opmerking:
Planner maakt standaard deel uit van Mac OS X. Zie de documentatie van uw besturingssysteem
voor meer informatie.
Afdrukken met Mac OS X
77
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Papierafhandeling
U kunt hier instellingen opgeven voor de paginavolgorde, het afdrukken van specifieke
pagina's en het papierformaat waarop wordt afgedrukt.
Opmerking:
Papierafhandeling maakt standaard deel uit van Mac OS X. Zie de documentatie van uw
besturingssysteem voor meer informatie.
ColorSync
U kunt hier instellingen opgeven voor Kleurconversie en Quartz-filter.
Opmerking:
ColorSync maakt standaard deel uit van Mac OS X. Zie de documentatie van uw
besturingssysteem voor meer informatie.
Afdrukken met Mac OS X
78
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Voorblad
U kunt hier instellingen opgeven voor het afdrukken van een voorblad, het type voorblad
en de factureringsinformatie.
Opmerking:
Voorblad maakt standaard deel uit van Mac OS X. Zie de documentatie van uw besturingssysteem
voor meer informatie.
Afdrukinstellingen
U kunt Pagina-instelling, Afdrukmateriaal, Kleur en Modus instellen.
Afdrukken met Mac OS X
79
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Pagina-instelling
Geeft het afdrukgebied weer dat u hebt gekozen in de lijst Papierformaat in het
dialoogvenster voor de pagina-instelling. Selecteer het afdrukgebied dat u hebt gekozen in
de lijst Papierformaat in het dialoogvenster voor de pagina-instelling.
Als u aangepast papier hebt geselecteerd, verschijnt een keuzelijst voor de papierbron.
Selecteer Papiertoevoer als u de automatische papiertoevoer gebruikt. Selecteer
Handmatig-Voor of Handmatig-Achter als u de sleuf aan de voor- of achterzijde gebruikt.
Afdrukmateriaal
De instelling van Afdrukmateriaal bepaalt welke andere opties beschikbaar zijn. Daarom
moet u deze optie altijd eerst instellen.
Selecteer bij Afdrukmateriaal het type afdrukmateriaal dat in de printer is geladen. Zoek het
papier op in de volgende lijst en selecteer de juiste instelling bij Afdrukmateriaal. Voor een
aantal soorten papier kunt u kiezen uit meerdere instellingen.
Opmerking:
❏ De zwarte inkt wordt automatisch aangepast, afhankelijk van het afdrukmateriaal dat u kiest.
❏ De beschikbaarheid van speciaal afdrukmateriaal kan van land tot land verschillen.
❏ Zie "Informatie over speciaal afdrukmateriaal van Epson en ander materiaal" op pagina 127
wanneer u ander papier gebruikt dan speciaal afdrukmateriaal van Epson.
❏ Kijk op de website van Epson voor actuele informatie over de afdrukmaterialen die in uw land
verkrijgbaar zijn. Zie "Hulp inroepen" op pagina 185.
Afdrukken met Mac OS X
80
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Instelling bij Afdrukmateriaal
Instelling bij Afdrukmateriaal
Speciaal afdrukmateriaal van Epson
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium Luster)
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium Luster)
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend Premium)
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend Premium)
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend Premium)
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend Premium)
Proofing Paper Semimatte
(Proefdrukpapier halfmat)
EPSON Proofing Paper Semimatte
(Commercial) (EPSON Proefdrukpapier
halfmat (commercieel))
Gewoon papier - Foto zwart
-
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Archival Matte Paper (Archiefpapier mat)
Archival Matte Paper (Archiefpapier mat)
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier Fine Art)
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier Fine Art)
UltraSmooth Fine Art Paper
(Ultraglad papier Fine Art)
UltraSmooth Fine Art Paper
(Ultraglad papier Fine Art)
Watercolor Paper - Radiant White
(Aquarelpapier stralend wit)
Watercolor Paper - Radiant White
(Aquarelpapier stralend wit)
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Gewoon papier - Mat zwart
-
Singleweight Matte Paper (line drawing)
(Mat papier Singleweight, (lijntekening))
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Kleur
Geef de kleurinstelling op. Selecteer Kleuren-/ZW-foto om foto’s in kleur of in zwart-wit af
te drukken of Zwart om alleen een concept of zwarte tekst af te drukken. Als u
geavanceerde zwart-witfoto's wilt afdrukken, selecteert u Zwart-witfoto geavanceerd.
Opmerking:
Wanneer u afdrukt op een bepaald speciaal afdrukmateriaal, raden we u Kleur aan, ook al zijn de
gegevens die moeten worden afgedrukt zwart.
Afdrukken met Mac OS X
81
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Modus
U kunt kiezen uit Automatisch, Aangepast en Extra instellingen.
Automatisch
De modus Automatisch is de snelste en eenvoudigste manier om te beginnen met
afdrukken. In de modus Automatisch zorgt de printerdriver op basis van de huidige
instellingen bij Afdrukmateriaal en Kleur voor alle gedetailleerde instellingen.
Schuifbalken voor kwaliteit en snelheid
Afhankelijk van het afdrukmateriaal dat u hebt gekozen bij Afdrukmateriaal, terwijl voor de
kleurinstelling Kleur of Zwart is geselecteerd en de modus is ingesteld op Automatisch,
verschijnt in het vak Modus een schuifbalk voor de kwaliteit of voor de snelheid. Verschuif
de balk naar Kwaliteit als de afdrukkwaliteit belangrijker is dan de afdruksnelheid.
Verschuif de balk naar Snelheid als snelheid belangrijker is dan de kwaliteit waarmee
wordt afgedrukt.
Afdrukken met Mac OS X
82
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Modus Kleurencontrole
Als u Kleur hebt geselecteerd als kleurinstelling en Automatisch als modusinstelling,
verschijnt de keuzelijst Kleurencontrole.
U kunt kiezen uit de volgende instellingen.
EPSON Vivid
Selecteer deze instelling om uw afdrukken te voorzien van levendige
blauw- en groentinten.
Opmerking:
Omdat de blauw- en groentinten die met deze instelling worden
afgedrukt niet door uw beeldscherm kunnen worden weergegeven,
kunnen de afdrukken verschillen met wat u op uw scherm te zien krijgt.
Diagrammen
en grafieken
Hiermee worden de kleuren intenser weergegeven. De middentonen en
hoge tonen worden lichter gemaakt in de afdruk. Gebruik deze instelling
voor presentaties met afbeeldingen en diagrammen.
EPSONstandaard
(sRGB)
Hiermee verhoogt u het contrast van afbeeldingen. Gebruik deze
instelling voor kleurenfoto’s.
Adobe RGB
Past de kleuren van de afbeelding aan Adobe RGB aan.
Aangepast
In de modus Aangepast kunt u een groot aantal veranderingen uitvoeren met slechts één
muisklik. In de keuzelijst Aangepaste instellingen vindt u instellingen die vooraf door Epson
zijn gedefinieerd.
In de lijst Aangepaste instellingen vindt u de volgende vooraf gedefinieerde instellingen.
Afdrukken met Mac OS X
83
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Opmerking:
Deze vooraf gedefinieerde instellingen worden mogelijk grijs weergegeven, afhankelijk van uw
instellingen bij Afdrukmateriaal en Kleur.
Advanced
Photo 2880
Geschikt voor het afdrukken van gescande foto’s en digitale beelden
van hoge kwaliteit. Helpt voorkomen dat inktpunten op verkeerde
plaatsen worden afgedrukt als gevolg van de beweging van de printkop
en het papier.
ColorSync
Met deze instelling worden de kleuren van de afdruk automatisch
aangepast aan de kleuren op uw scherm.
Extra instellingen
Met de Extra instellingen kunt u uw afdrukomgeving volledig besturen. Gebruik deze
instellingen om te experimenteren met nieuwe ideeën voor het afdrukken van uw
afbeeldingen of om bepaalde afdrukinstellingen zodanig te verfijnen dat deze aan uw
specifieke behoeften voldoen. Als u tevreden bent met uw nieuwe instellingen, kunt u deze
een naam geven en ze toevoegen aan de lijst Aangepaste instellingen.
Afdrukkwaliteit
Selecteer de afdrukkwaliteit die u wilt gebruiken.
Hoge snelheid
Hiermee drukt de printer in beide richtingen af (van links naar rechts en
van rechts naar links). Het afdrukken gaat sneller, maar de afdrukkwaliteit
neemt af.
Horizontaal
spiegelen
Hiermee worden uw gegevens afgedrukt in spiegelbeeld. Tekst en
afbeeldingen komen achterstevoren te staan.
Haarscherp
Afhankelijk van de afdrukkwaliteit die u hebt geselecteerd, kunt u
Haarscherp instellen om tekst, gevulde afbeeldingen en lijntekeningen
zeer scherp af te drukken.
Afdrukken met Mac OS X
84
EPSON Stylus Pro 3800
Kleurtinten
Gebruikershandleiding
Als u Zwart-witfoto geavanceerd opgeeft bij Kleur, verschijnt het
keuzemenu Kleurtinten.
Neutraal:
Deze instelling biedt standaardbeeldcorrectie voor de meeste foto's.
Probeer deze instelling eerst.
Koel:
Met deze instelling krijgen uw foto's een koele tint.
Warm:
Met deze instelling krijgen uw foto's een warme tint.
Sepia:
Met deze instelling krijgen uw foto's een sepiatint.
Bijregelen:
De instelling verschijnt als u de tint wijzigt, de instelling wijzigt met de
schuifbalken of de kleurencirkel of het selectievakje Witte delen
bijkleuren inschakelt.
Printerkleurenbeheer
Hiermee hebt u zelf controle over de kleuraanpassing van de printerdriver.
Gebruik deze instellingen om te experimenteren met nieuwe ideeën voor het afdrukken
van uw afbeeldingen of om bepaalde afdrukinstellingen zodanig te verfijnen dat deze aan
uw specifieke behoeften voldoen. Als u tevreden bent met de nieuwe instellingen, kunt u
ze een naam geven en ze toevoegen aan de lijst Aangepaste instellingen in het
afdrukvenster.
Afdrukken met Mac OS X
85
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Kleurencontrole
Selecteer deze instelling als u de diverse mogelijkheden voor kleuraanpassing van de
printerdriver wilt gebruiken. Klik op het driehoekje naast de extra instellingen om details
weer te geven.
Modus
EPSON Vivid
Selecteer deze instelling om uw afdrukken te voorzien van levendige
blauw- en groentinten.
Opmerking:
Omdat de blauw- en groentinten die met deze instelling worden afgedrukt
niet door uw beeldscherm kunnen worden weergegeven, kunnen de
afdrukken verschillen met wat u op uw scherm te zien krijgt.
Diagrammen
en grafieken
Hiermee worden de kleuren intenser weergegeven. De middentonen en
hoge tonen worden lichter gemaakt in de afdruk. Gebruik deze instelling
voor presentaties met afbeeldingen en diagrammen.
EPSONstandaard
(sRGB)
Hiermee verhoogt u het contrast van afbeeldingen. Gebruik deze instelling
voor kleurenfoto’s.
Adobe RGB
Past de kleuren van de afbeelding aan Adobe RGB aan.
Gamma
Hiermee bepaalt u het contrast van de afbeelding door wijziging van de middentonen en de
grijstinten in het middengebied.
Afdrukken met Mac OS X
86
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Extra instellingen
De schuifbalken voor het aanpassen van de kleuren kunnen worden verschoven van -25%
tot +25%.
Verplaats de schuifbalk met de muis naar rechts of links om de instelling aan te passen. In
het vak naast de schuifbalken kunt u ook rechtstreeks een getal typen (van -25% tot
+25%).
Kleurencontrole (voor Zwart-witfoto geavanceerd)
Als u Zwart-witfoto geavanceerd hebt geselecteerd als kleurinstelling, verschijnt het
volgende scherm. Hierin kunt u geavanceerde instellingen voor zwart-witafdrukken
opgeven. Zie de online-Help voor meer informatie over de extra instellingen.
Afdrukken met Mac OS X
87
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
ColorSync
Met deze instelling worden de kleuren van de afdruk automatisch aangepast aan de
kleuren op uw scherm. Selecteer deze instelling voor het afdrukken van gescande foto's of
grafisch materiaal dat met de computer is gemaakt. Zie "Kleurenbeheer" op pagina 173
voor meer informatie.
Opmerking:
Houd er rekening mee dat het omgevingslicht en de leeftijd, kwaliteit en instellingen van de monitor
van invloed kunnen zijn op de kwaliteit waarmee de kleuraanpassing wordt toegepast.
Uit (Geen kleuraanpassing)
Deze instelling wordt doorgaans niet aanbevolen, omdat de printer de kleuren dan op geen
enkele manier kan verbeteren of aanpassen. Gebruik deze instelling alleen wanneer u een
nieuw kleurprofiel maakt of als de andere modusinstellingen niet het gewenste resultaat
opleveren. Zie "Kleurenbeheer" op pagina 173 voor meer informatie.
Afdrukken met Mac OS X
88
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Papierconfiguratie
Met de volgende instellingen in Papierconfiguratie kunt u gedetailleerde papierinstellingen
vastleggen. Geef de gewenste instellingen op als u afdrukmateriaal gebruikt dat niet van
Epson afkomstig is.
Modus
Beschrijving
Kleurintensiteit
Hiermee past u de intensiteit van de kleur aan. Gebruik een waarde
van -50% tot +50%. Door de schuifbalk naar rechts (+) te verplaatsen
maakt u de kleur zwaarder, naar links (-) maakt u de kleur lichter. In het
vak naast de schuifbalk kunt u ook rechtstreeks een getal typen (van
-50 tot +50).
Gebruik deze functie wanneer u afdrukt op ander papier dan speciaal
afdrukmateriaal van Epson.
Zet de schuifbalk op 0 bij gebruik van speciaal afdrukmateriaal van
Epson.
Opmerking:
Of de kleur van de afdruk zwaarder kan worden gemaakt, hangt af
van de afdrukmodus.
Droogtijd per
printkoppassage
Hiermee wordt na elke beweging van de printkop een wachttijd
ingelast.
Stel de waarde in met de schuifbalk of het tekstvak. Een hogere
waarde betekent een betere afdrukkwaliteit, waarbij de inkt maar
langzaam door het afdrukmateriaal wordt opgenomen.
De droogtijd kan worden ingesteld van 0 tot 5 seconden, in stappen
van 0,1 seconde.
Opmerking:
Het afdrukken duurt langer als u deze functie gebruikt.
Papiertoevoer
Hiermee wordt de papiertoevoer geregeld in stappen van 0,01%. Bij
een te hoge waarde kunnen heel fijne witte horizontale strepen
zichtbaar worden. Bij een te lage waarde kunnen heel fijne donkere
horizontale strepen zichtbaar worden.
Afdrukken met Mac OS X
89
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Papierdikte
Deze waarde wordt automatisch ingevuld op basis van het
geselecteerde afdrukmateriaal. Bij gebruik van afdrukmateriaal dat
niet van Epson is, wordt aanbevolen deze waarde aan te passen aan
uw specifieke afdrukmateriaal. Bepaal de papierdikte aan de hand
van de papierspecificaties of door een diktepatroon af te drukken.
Plaatopening
Degelruimte is de afstand tussen het afdrukmateriaal in de printer en de
printkop. Door deze parameter te wijzigen kunt u de afdrukkwaliteit
verbeteren. Deze waarde wordt automatisch bepaald op basis van de
opgegeven papierdikte.
Opmerking:
Door bij Degelruimte te kiezen voor Klein kunt u de afdrukkwaliteit
verbeteren, maar let er wel op dat het afdrukmateriaal niet kreukelt of
tegen de printkop komt. Anders kan de afdruk of de printkop
beschadigd raken. Kies in dergelijke gevallen voor Groter of Groot.
Standaard
(knop)
Klik op deze knop om de instellingen terug te zetten op de
standaardwaarden.
Vergroten
Hiermee kunt u afdrukken zonder marge (randloos). Dit menu kan worden gebruikt als u bij
Papierformaat het papierformaat selecteert en Papiertoevoer - Randloos (Automatisch
vergroten) of Handmatig-Achter - Randloos (Automatisch vergroten) gebruikt in het
dialoogvenster voor de pagina-instelling.
Mate van
vergroting
Met de schuifbalk kunt u bepalen welk gedeelte van de afbeelding
buiten de randen van het papier valt tijden randloos afdrukken.
Voor de meeste afdruktaken is Maximum de aanbevolen instelling om
marges rond alle zijden van het papier te voorkomen.
Als de schuifbalk richting Min verplaatst, neemt de vergroting van de
afbeelding af. Hierdoor kunnen echter randen verschijnen aan een of
meer zijden van het papier.
Afdrukken met Mac OS X
90
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Overzicht
U kunt de huidige instellingen van het afdrukvenster controleren.
Opmerking:
De instellingen voor Overzicht zijn de standaardinstellingen van Mac OS X.
De instellingen in het afdrukvenster opslaan
Voer de onderstaande stappen uit om uw instellingen van het afdrukvenster op te slaan.
1. Selecteer Bewaar als bij Instellingen.
2. Voer de naam van de aangepaste instellingen in bij Bewaar instellingen als.
3. Controleer of de bij stap 2 ingevoerde naam is opgeslagen in de keuzelijst Instellingen.
Afdrukken met Mac OS X
91
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Bewaarde instellingen in het afdrukvenster gebruiken
Als u uw bewaarde instellingen opnieuw wilt gebruiken, selecteert u de naam van de
gewenste instellingen in de keuzelijst Instellingen.
Als u de instellingen bij Afdrukmateriaal of Kleur wijzigt terwijl de aangepaste instellingen
zijn geselecteerd in de opgeslagen instellingen, heeft dit geen invloed op de opgeslagen
instellingen. Als u wilt terugkeren naar uw bewaarde instelling, kunt u deze gewoon weer
selecteren in de lijst.
Voorvertoning
U kunt vóór het afdrukken zien hoe uw gegevens zullen worden afgedrukt.
Opmerking:
Voorvertoning is de voorbeeldfunctie van Mac OS X, een standaardonderdeel van dit
besturingssysteem.
Voer de onderstaande stappen uit om een afdrukvoorbeeld weer te geven.
1. Leg de gewenste instellingen vast in de printerdriver.
2. Klik op Voorvertoning in het afdrukvenster. Het dialoogvenster met het
afdrukvoorbeeld van de gegevens wordt weergegeven.
Randloos afdrukken
Als u in het dialoogvenster voor de pagina-instelling bij Papierformaat een papierformaat
selecteert en Papierformaat - Randloos (Automatisch vergroten), Papiertoevoer Randloos (Behoud grootte), Handmatig-Achter - Randloos (Automatisch vergroten)
of Handmatig-Achter - Randloos (Behoud grootte) gebruikt, raadt Epson
afdrukmaterialen met de volgende kenmerken aan.
Voor de volgende breedten:
❏ Letter (8,5 × 11 inch)
❏ US B (11 × 17 inch)
❏ US C (17 × 22 inch)
❏ A4 (210 × 297 mm)
❏ A3 (297 × 420 mm)
Afdrukken met Mac OS X
92
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
❏ Super A3 (329 × 483 mm)
❏ A2 (420 × 594 mm)
❏ 89 × 127 mm (3,5 × 5 inch)
❏ 102 × 152 mm (4 × 6 inch)
❏ 127 × 178 mm (5 × 7 inch)
❏ 16:9-formaat (102 × 181 mm)
❏ 203 × 254 mm (8 × 10 inch)
❏ 254 × 305 mm (10 × 12 inch)
❏ 279 × 356 mm (11 × 14 inch)
❏ 406 × 508 mm (16 × 20 inch)
Opmerking:
❏ Als u in uw toepassing marges kunt instellen, zet die dan op nul voordat u gaat afdrukken.
❏ Door de inkt kan de degel van de printer vuil worden. Veeg in dat geval de inkt weg met een
doek.
❏ Afdrukken met deze optie duurt langer dan normaal.
❏ Afhankelijk van het gebruikte afdrukmateriaal kunnen de afdrukken aan de boven- en
onderkant vegen vertonen.
❏ Randloos afdrukken wordt niet ondersteund wanneer CONTROLE PAPIERFORM. is
uitgeschakeld. Zorg ervoor dat AAN is geselecteerd bij CONTROLE PAPIERFORM. op het
bedieningspaneel van de printer.
Voer de onderstaande stappen uit om randloos af te drukken.
Opmerking:
Zorg ervoor dat de printer die u bij Stel in voor instelt in het dialoogvenster voor de pagina-instelling
overeenkomt met de printerinstelling in het afdrukvenster. Anders worden de gegevens mogelijk
niet correct afgedrukt.
1. Gebruik in het dialoogvenster voor de pagina-instelling bij Papierformaat een
papierformaat met Papierformaat - Randloos (Automatisch vergroten),
Papiertoevoer - Randloos (Behoud grootte), Handmatig-Achter - Randloos
(Automatisch vergroten) of Handmatig-Achter - Randloos (Behoud grootte).
2. Klik op OK.
3. Druk uw gegevens af vanuit de toepassing waarmee u werkt.
Afdrukken met Mac OS X
93
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Het afdrukken annuleren
Voer de onderstaande stappen uit om het afdrukken te annuleren.
1. Open het Afdrukbeheer (Print Center, voor Mac OS X 10.2.X) of Printerconfiguratie
(Printer Setup Utility, voor Mac OS X 10.3).
2. Zet de printer uit.
3. Selecteer in de lijst Documentnaam de gegevens die worden afgedrukt, en klik
vervolgens op de knop Verwijder om het afdrukken te annuleren.
Dialoogvenster met hulpprogramma's
Dialoogvenster EPSON Printer Utility2 openen
Voer de onderstaande stappen uit om het dialoogvenster met hulpprogramma’s te openen.
1. Dubbelklik op Macintosh HD (standaardinstelling).
2. Dubbelklik op de map Programma's.
3. Dubbelklik op het pictogram EPSON Printer Utility2.
Gebruikers van Mac OS X 10.2 of hoger kunnen het dialoogvenster van EPSON Printer
Utility2 ook als volgt openen.
1. Dubbelklik op Macintosh HD (standaardinstelling).
2. Dubbelklik op de map Programma's.
3. Dubbelklik op de map met hulpprogramma’s.
4. Dubbelklik op het pictogram Afdrukbeheer (Print Center, voor Mac OS X 10.2.x) of
Printerconfiguratie (Printer Setup Utility, voor Mac OS X 10.3 en hoger).
5. Selecteer de printer die u wilt gebruiken voor EPSON Printer Utility2.
6. Klik op de knop Configureer (Configure, voor Mac OS X 10.2.x) of de knop
Hulpprogramma (Utility, voor Mac OS X 10.3 en hoger) in het dialoogvenster Printers
(Printer List).
Afdrukken met Mac OS X
94
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De printerhulpprogramma's gebruiken
Met de EPSON-printerhulpprogramma’s kunt u op het computerscherm de printerstatus
controleren en onderhoudsfuncties voor de printer uitvoeren. Als u op de knop
Afdrukassistent klikt, kunt u ook de gebruikershandleiding, papierinformatie en de
website voor technische ondersteuning raadplegen.
Opmerking:
❏ Gebruik de hulpprogramma's Spuitkanaaltjes controleren, Printkop reinigen en Printkop
uitlijnen niet als de printer op de computer is aangesloten via een netwerk.
❏ Gebruik de hulpprogramma's Spuitkanaaltjes controleren, Printkop reinigen en Printkop
uitlijnen ook niet tijdens het afdrukken. Anders verloopt het afdrukken niet goed.
Afdrukken met Mac OS X
95
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
EPSON StatusMonitor
Via dit hulpprogramma krijgt u informatie over de printerstatus, zoals de cartridgestatus.
Spuitkanaaltjes controleren
Dit hulpprogramma controleert de spuitkanaaltjes van de printkop op verstopping.
Controleer de spuitkanaaltjes wanneer u merkt dat de afdrukkwaliteit terugloopt en na een
reiniging om te controleren of de spuitkanaaltjes goed schoon zijn. Zie "De spuitkanaaltjes
van de printkop controleren" op pagina 97.
Als u in het dialoogvenster Spuitkanaaltjes controleren op Auto klikt of wanneer u
AUTOMATISCH inschakelt bij SPUITKANAALTJESCONTR op het bedieningspaneel van de
printer, controleert dit hulpprogramma niet alleen de verstopte spuitkanaaltjes, maar wordt
ook automatisch de printkop gereinigd.
Printkop reinigen
Met dit hulpprogramma maakt u de printkop schoon. Als u merkt dat de afdrukkwaliteit te
wensen overlaat, is het misschien tijd om de printkop schoon te maken. Gebruik dit
hulpprogramma om de printkop te reinigen. Zie "Printkop reinigen" op pagina 98.
Printkop uitlijnen
Met dit hulpprogramma kunt u de afdrukkwaliteit verbeteren. Uitlijning van de printkop kan
nodig zijn als verticale lijnen niet goed zijn uitgelijnd of als er witte of zwarte strepen in de
afdrukken zichtbaar worden. Gebruik dit hulpprogramma om de printkop opnieuw uit te
lijnen. Zie "De printkop uitlijnen" op pagina 99.
Afdrukken met Mac OS X
96
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
EPSON LFP Remote Panel
Met dit hulpprogramma kunt u de printer optimaliseren. Zie "EPSON LFP Remote Panel
starten" op pagina 99.
Afdrukassistent
Als u op de knop Afdrukassistent klikt, kunt u ook de gebruikershandleiding,
papierinformatie en de website voor technische ondersteuning raadplegen. Zie "De functie
Afdrukassistent gebruiken" op pagina 99.
De spuitkanaaltjes van de printkop controleren
Als uw afdrukken opeens vager worden of als er puntjes in de afgedrukte gegevens
ontbreken, controleert u eerst de spuitkanaaltjes van de printkop met het hulpprogramma
Spuitkanaaltjes controleren.
Voer de onderstaande stappen uit om het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren te
starten.
Opmerking:
Gebruik het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren niet terwijl het apparaat bezig is met
afdrukken, omdat het afdrukken dan niet goed verloopt.
1. Controleer of de printer enkele vellen papier van minimaal A4-/ Letter-formaat bevat.
2. Klik op Spuitkanaaltjes controleren.
3. Klik op Afdrukken als u visueel wilt controleren of er spuitkanaaltjes van de printkop
verstopt zijn. Klik op Auto als u een automatische spuitkanaaltjescontrole wilt uitvoeren
en, als dit nodig blijkt te zijn, een automatische reiniging van de printkop.
Afdrukken met Mac OS X
97
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
4. Volg de instructies op het scherm om een spuitkanaaltjespatroon af te drukken.
5. Als er puntjes ontbreken, moet u de spuitkanaaltjes reinigen. Zie "Printkop reinigen" op
pagina 98.
Printkop reinigen
Als uw afdrukken opeens vager worden of als er puntjes in de afgedrukte gegevens
ontbreken, kunt u proberen het probleem op te lossen door de printkop te reinigen, zodat
de inkt weer op de juiste wijze door de spuitkanaaltjes wordt toegevoerd. U doet dit met het
hulpprogramma Printkop reinigen.
Voer de onderstaande stappen uit om het hulpprogramma Printkop reinigen te starten.
Opmerking:
❏ Gebruik het hulpprogramma Printkop reinigen niet terwijl het apparaat bezig is met afdrukken,
omdat het afdrukken dan niet goed verloopt.
❏ Gebruik om inkt te besparen eerst het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren om te
controleren of de printkop wel moet worden schoongemaakt. Bij het reinigingsproces wordt
namelijk inkt verbruikt.
❏ Wanneer het inktstatuslampje knippert of brandt, kunt u de printkop niet reinigen. Vervang eerst
de betreffende cartridge. Zie "Cartridges vervangen" op pagina 141.
1. Zorg ervoor dat de printer aanstaat en dat alle inktstatuslampjes uit zijn.
2. Klik op Printkop reinigen.
3. Volg de instructies op het scherm.
4. Klik op Bevestigen in het dialoogvenster Printkop reinigen om te controleren of de
printkop schoon is en om de reinigingscyclus opnieuw in te stellen.
Als er nog steeds puntjes ontbreken, probeer dan de volgende oplossingen.
❏ Selecteer PRINTKOP SCHOONMAKEN op het bedieningspaneel van de printer. Zie
"PRINTKOP SCHOONMAKEN" op pagina 114.
❏ Herhaal deze procedure vier- of vijfmaal, zet de printer uit en laat hem een nacht
rusten. Reinig de printkop vervolgens opnieuw.
❏ Vervang cartridges die oud of beschadigd zijn.
Neem contact op met uw leverancier als de afdrukkwaliteit slecht blijft nadat u al deze
oplossingen hebt geprobeerd. Zie "Hulp inroepen" op pagina 185.
Afdrukken met Mac OS X
98
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De printkop uitlijnen
Als lijnen in uw afdruk niet mooi recht zijn of als er zwarte of witte strepen zichtbaar zijn,
kunt u dit wellicht oplossen door de printkop uit te lijnen met het hulpprogramma Printkop
uitlijnen.
Voer de onderstaande stappen uit om het hulpprogramma Printkop uitlijnen te starten.
1. Controleer of de printer aanstaat en een vel speciaal EPSON-papier van minimaal
A4-/Letter-formaat bevat.
2. Klik op Printkop uitlijnen.
3. Volg de instructies op het scherm voor het uitlijnen van de printkop.
EPSON LFP Remote Panel starten
Met dit hulpprogramma kunt u de printer optimaliseren. Volg de onderstaande stappen om
EPSON LFP Remote Panel te starten.
1. Zorg ervoor dat de printer aanstaat.
2. Klik op EPSON LFP Remote Panel.
3. Raadpleeg voor meer informatie de online-Help van EPSON LFP Remote Panel.
De functie Afdrukassistent gebruiken
Als u op de knop Afdrukassistent klikt, krijgt u toegang tot de volgende
informatiebronnen:
❏ Gebruikershandleiding (pagina voor probleemoplossing)
❏ Kleurenbeheer
❏ Informatie over welk papier het meest geschikt is voor uw afdruktaken.
❏ Website voor technische ondersteuning
❏ Hulp inroepen
Afdrukken met Mac OS X
99
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Informatie krijgen via de online-Help
De printersoftware heeft een uitgebreide online-Help. Hierin vindt u instructies voor het
afdrukken, het instellen van opties in de printerdriver en het gebruik van hulpprogramma’s
voor de printer.
Voer de onderstaande stappen uit om de online-Help te openen.
1. Klik in het menu Bestand van uw toepassing op Afdrukken.
2. Selecteer het dialoogvenster waarover u meer informatie wilt.
3. Klik op de knop Help.
De printersoftware verwijderen
Voer de onderstaande stappen uit om de printerdriver te verwijderen.
1. Zet de computer aan en steek de cd-rom met printersoftware in de cd-romlezer. De
cd-rom met Epson-printersoftware wordt automatisch geopend.
2. Open de map Mac OS X-software.
3. Dubbelklik op de map met printerbesturingsbestanden.
4. Dubbelklik op het pictogram EPSON_IJ_Printer.
5. Als het dialoogvenster voor identiteitscontrole verschijnt, voert u het wachtwoord voor
de printer in en klikt u vervolgens op OK.
6. Klik op Ga door (Continue).
7. Selecteer Maak installatie ongedaan (Uninstall) in het menu linksboven in het
scherm en klik op de knop Maak installatie ongedaan (Uninstall) rechtsonder.
Afdrukken met Mac OS X
100
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hoofdstuk 3
Het bedieningspaneel
Knoppen, lampjes en berichten
Op het bedieningspaneel van de printer bevinden zich 7 knoppen, 3 lampjes en een
LCD-display.
Knoppen
In dit gedeelte worden de functies van de knoppen op het bedieningspaneel beschreven.
Knop
Beschrijving
1
Aan-uitknop P
Hiermee zet u de printer aan en uit.
2
Knop
Annuleren/Resetten +
Hiermee ontgrendelt u de inktklep wanneer een inktfout is
opgetreden.
Als u deze knop drie seconden ingedrukt houdt worden alle
afdrukgegevens uit het geheugen van de printer
verwijderd.
Als u in de menumodus op deze knop drukt, keert de printer
terug naar de status GEREED.
3
Knop Terug/Links l
Als u in de menumodus op deze knop drukt, keert de printer
terug naar het vorige niveau.
4
Knop Inktklep
openen/Omhoog u
Als u deze knop drie seconden ingedrukt houdt, wordt de
inktklep ontgrendeld.
Wijzigt de parameters in achterwaartse volgorde bij het
selecteren van parameters in de menumodus.
Het bedieningspaneel
101
EPSON Stylus Pro 3800
5
Gebruikershandleiding
Knop voor
papiertoevoer/
Omlaag d
Laadt het papier in voorwaartse richting.
Wanneer papier wordt geladen, wordt het papier bij
gebruik van de automatische papiertoevoer en
Handmatig-Voor automatisch naar de afdrukpositie
gebracht. Bij gebruik van Handmatig-Achter gaat het
papier achteruit.
Een vel papier uit de papierbron gaat automatisch naar de
afdrukpositie.
Wijzigt de parameters in voorwaartse volgorde bij het
selecteren van parameters in de menumodus.
6
Knop Menu/Rechts r
Als u op deze knop drukt wanneer de printer GEREED is,
wordt de menumodus geactiveerd. Als u in de menumodus
op deze knop drukt, kan een menu worden geselecteerd.
Als u op deze knop drukt tijdens het afdrukken, wordt het
menu PRINTERSTATUS geopend.
Als u deze knop drie seconden ingedrukt houdt, wordt de
printkop gereinigd.
7
Knop Enter
Hiermee activeert u de parameter die in de menumodus is
geselecteerd.
Voert het item uit, als het item daarvoor bedoeld is.
Lampjes
In dit gedeelte worden de functies van de lampjes op het bedieningspaneel beschreven.
De lampjes informeren u over de status van de printer en het type fout dat is opgetreden.
Lampje
Beschrijving
8
Aan:
De printer bevindt zich in de status GEREED.
Aan-uitlampje (groen)
Knippert:
De printer is bezig met afdrukken.
De printer is bezig met het reinigen van de printkop.
De inkt op het bedrukte papier is aan het drogen.
Uit:
De printer staat uit.
9
Papierstatuslampje
(rood)
Aan:
De papierbron bevat geen papier.
Het geladen papier is te dik voor printkopreiniging.
Knippert:
Het papier is vastgelopen.
Het papier is niet recht in de printer geladen.
Het papier is niet gedetecteerd.
Een los vel papier is niet goed uit de printer gekomen.
Het bedieningspaneel
102
EPSON Stylus Pro 3800
10
Gebruikershandleiding
Inktstatuslampje (rood)
Aan:
De geïnstalleerde cartridge is leeg.
De geïnstalleerde cartridges kunnen niet worden gebruikt in
deze printer.
De onderhoudscassette is vol.
Knippert:
De geïnstalleerde cartridge is bijna leeg.
De onderhoudscassette is bijna vol.
Opmerking:
Wanneer een fout optreedt waarvoor onderhoud nodig is, gaan alle lampjes knipperen.
Combinatie van knoppen
In dit gedeelte worden de functies beschreven die beschikbaar zijn wanneer meerdere
knoppen tegelijk worden ingedrukt.
Knoppen
Functie
1. Aan-uitknop P
Als u de printer aanzet terwijl u de knop +
Annuleren/Resetten ingedrukt houdt, wordt de
onderhoudsmodus geactiveerd.
2. Knop
Annuleren/Resetten +
Berichten
In dit gedeelte wordt de betekenis van de berichten op het bedieningspaneel beschreven.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen statusberichten en foutberichten. Zie voor
foutberichten "Er heeft zich een fout voorgedaan" op pagina 154.
Bericht
Beschrijving
GEREED
De printer is klaar om gegevens af te drukken.
AFDRUKKEN
De printer is bezig met het verwerken van gegevens.
INKT DROGEN
De inkt krijgt tijd om te drogen.
EVEN GEDULD
Wacht totdat GEREED op het display verschijnt.
INKT LADEN
De printer is het inkttoevoersysteem aan het laden.
RESETTEN
De oorspronkelijke instellingen van de printer worden
hersteld.
FIRMWARE UPDATEN
De firmware in de printer wordt bijgewerkt.
UPDATE VAN FIRMWARE
Het updaten van de firmware in de printer is voltooid.
VOLTOOID
Het bedieningspaneel
103
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
SCHOONMAKEN
De printer is bezig met het reinigen van de inktbuisjes.
ZWARTE INKT WIJZIGEN
De printer wisselt de zwarte inkt: van fotozwart naar
matzwart of van matzwart naar fotozwart.
INKTKLEP ONTGRENDELEN
De inktklep wordt ontgrendeld.
Pictogrammen
In dit gedeelte wordt de betekenis van de pictogrammen op het bedieningspaneel
beschreven.
Papiertype
Pictogrammen
Beschrijving
Vel
Degelruimte
Pictogrammen
Beschrijving
Grootst
Groter
Groot
Klein
Cartridgestatus
Geeft de status van de cartridge aan.
Pictogrammen
Beschrijving
Cartridgestatus, 100 - 1%
Inkt op
Cartridgefout of geen cartridge
Opmerking:
❏ Het inktpictogram met de afkorting van de kleur inkt knippert wanneer die kleur bijna op is.
❏ Het inktpictogram met de afkorting van de kleur inkt wordt continu weergegeven wanneer die
kleur helemaal op is.
❏ De zwarte inkt (fotozwart of matzwart) die niet is geselecteerd, wordt als gestippeld pictogram
weergegeven.
Het bedieningspaneel
104
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Capaciteit onderhoudscassette
De beschikbare ruimte in de onderhoudscassette.
Pictogrammen
Beschrijving
Beschikbare capaciteit van onderhoudscassette, 100 - 1%
Onderhoudscassette vol
Fout in onderhoudscassette of geen cassette
Opmerking:
Het pictogram van de onderhoudscassette knippert wanneer de cassette bijna vol is.
Het bedieningspaneel
105
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Menu-instellingen
Wanneer u de menumodus gebruikt
In de menumodus kunt u rechtstreeks via het bedieningspaneel printeropties instellen die
u normaal gesproken in de driver of de software zou instellen. Bovendien zijn hier extra
instellingen mogelijk.
Opmerking:
❏ Het is mogelijk dat toepassingen opdrachten naar de printer sturen die voorrang krijgen op de
menu-instellingen. Controleer de instellingen van de toepassing als u niet de resultaten krijgt
die u verwacht.
❏ Druk een statusweergave af om de huidige menu-instellingen te bekijken.
Menulijst
Menu
Item
Parameter
"PRINTERINSTELLING"
op pagina 110
"DEGELRUIMTE" op
pagina 110
KLEIN, STANDAARD, GROOT, GROTER,
GROOTST
"CONTROLE
PAPIERFORM." op
pagina 110
AAN, UIT
"INITIALISATIE INST." op
pagina 111
UITVOEREN
"SPUITKANAALTJESCON
TR" op pagina 111
HANDMATIG, AUTOMATISCH
"STATUSBLAD" op
pagina 111
AFDRUKKEN
"NETWERKSTATUSBLAD"
op pagina 111
AFDRUKKEN
"TAAKINFORMATIE" op
pagina 111
AFDRUKKEN
"AANGEPAST PAPIER"
op pagina 111
AFDRUKKEN
"PROEFAFDRUK" op
pagina 111
Het bedieningspaneel
106
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
"PRINTERSTATUS" op
pagina 112
"VERSIE" op pagina 112
xxxxxx-xx xx ICBS
"AF TE DRUKKEN PAG."
op pagina 112
MATZWART nnnnnnn PAG.
FOTOZWART nnnnnnn PAG.
LICHTZWART nnnnnnn PAG.
LICHT-LICHTZWART nnnnnnn PAG.
CYAAN nnnnnnn PAG.
MAGENTA nnnnnnn PAG.
LICHTCYAAN nnnnnnn PAG.
LICHTMAGENTA nnnnnnn PAG.
GEEL nnnnnnn PAG.
"INKTPEIL" op pagina
112
MATZWART nn%
FOTOZWART nn%
LICHTZWART nn%
LICHT-LICHTZWART nn%
CYAAN nn%
MAGENTA nn%
LICHTCYAAN nn%
LICHTMAGENTA nn%
GEEL nn%
"ONDERHOUDSCASSETT
E" op pagina 112
ONDERHOUDSCASSETTE nn%
"VEBRUIKSTELLER" op
pagina 112
INKT xxxxx.xml
"TELLER OP NUL" op
pagina 112
UITVOEREN
"TAAKOVERZICHT" op
pagina 112
No. 0-No. 9
"TOTAALAANTAL
AFDR." op pagina 112
nnnnnn PAG.
Het bedieningspaneel
107
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
"AANGEPAST PAPIER"
op pagina 113
"ONDERHOUD" op
pagina 114
"PRINTKOP UITLIJNEN"
op pagina 115
"PAPIERNUMMER" op
pagina 113
STANDAARD, PAPIER NR. 1-10
"PAPIERSOORT" op
pagina 113
MATTE THICK, MATTE THIN, PHOTO
PAPER, FINE ART PAPER, REMOTE
PANEL PAPER
"DEGELRUIMTE" op
pagina 113
KLEIN, STANDAARD, GROOT, GROTER
"DIKTEPATROON" op
pagina 114
AFDRUKKEN
"DIKTENUMMER" op
pagina 114
1 - 15
"PAPIERTOEVOER
AANP.A" op pagina
114
-0,70% - 0,70%
"PAPIERTOEVOER
AANP.B" op pagina 114
-0,70% - 0,70%
"DROOGTIJD" op
pagina 114
0,0 SEC- 10,0 SEC
"ZWARTE INKT
WIJZIGEN" op pagina
114
UITVOEREN
"PRINTKOP
SCHOONMAKEN" op
pagina 114
UITVOEREN
"KLOK INSTELLEN" op
pagina 115
JJ/MM/DD UU:MM
MM/DD/JJ UU:MM
"CONTRAST INSTELLEN"
op pagina 115
-20 - 0 - +20
"STANDAARD" op
pagina 115
PREM. GLOSSY/LUSTER
PQ INK JET PAPER
ENHANCED MATTE PAPER
"HANDMATIG" op
pagina 115
0,1 - 0,5 mm
Het bedieningspaneel
108
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
"NETWERKINSTELLING"
op pagina 115
"NETWERKINSTELLING"
op pagina 115
UITSCHAKELEN, INSCHAKELEN
"IP-ADRES INSTELLEN"
op pagina 116
AUTOMATISCH, PANEEL, PING
"IP/MASKER/GATEWAY"
op pagina 116
IP-ADRES
000.000.000.000 - 192.168.192.168 255.255.255.255
SUBNETMASKER
000.000.000.000 - 255.255.255.000 255.255.255.255
STANDAARDGATEWAY
000.000.000.000 - 255.255.255.255
"APPLE TALK" op
pagina 116
AAN, UIT
"MS NETWORK" op
pagina 116
AAN, UIT
"BONJOUR" op pagina
116
AAN, UIT
"NETWERKINST. INIT." op
pagina 116
UITVOEREN
Basisprocedure voor menu-instellingen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de menumodus activeert en hoe u instellingen
vastlegt met de knoppen van het bedieningspaneel.
Opmerking:
❏ Druk op de knop Annuleren/Resetten + wanneer u de menumodus wilt verlaten om terug te
keren naar de status GEREED.
❏ Druk op de knop Terug/Links l om terug te keren naar de vorige stap.
1. Open de menumodus
Wacht totdat GEREED op het display wordt weergegeven en druk vervolgens op de knop
Menu/Rechts r. Het eerste menu verschijnt op het display.
2. Selecteer een menu
Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of de knop Inktklep openen/Omhoog u
om het gewenste menu te selecteren.
3. Open het menu
Druk op de knop Menu/Rechts r om het geselecteerde menu te openen. Het eerste
onderdeel verschijnt op het display.
Het bedieningspaneel
109
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
4. Selecteer een onderdeel
Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om het
gewenste onderdeel te selecteren.
5. Bevestig het onderdeel
Druk op de knop Menu/Rechts r om het geselecteerde menu te bevestigen. De eerste
parameter verschijnt op het display.
6. Selecteer een parameter
Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om een
parameter voor het onderdeel te selecteren.
7. Leg de instelling voor de parameter vast
Druk op de knop Enter
om de geselecteerde parameter op te slaan. Als de
parameter alleen moet worden uitgevoerd, drukt u op de knop Enter
om de functie
van het onderdeel uit te voeren.
Nadat de functie is uitgevoerd verlaat de printer de menumodus en keert u terug naar
de status GEREED.
8. Verlaat de menumodus
Druk op de knop Annuleren/Resetten +. De printer keert terug naar de status GEREED.
Onderdelen uit de menumodus in detail
PRINTERINSTELLING
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
DEGELRUIMTE
U kunt de afstand tussen de printkop en het papier aanpassen. Normaal gesproken laat u
deze instelling op STANDAARD staan. Selecteer GROOT of GROTER als de afdruk vegen
vertoont. Selecteer KLEIN als u op dun papier wilt afdrukken en GROOTST als u op dik papier
wilt afdrukken.
CONTROLE PAPIERFORM.
Als AAN is geselecteerd, stopt de printer met afdrukken wanneer de breedte van het
geladen papier niet overeenkomt met de breedte van de gegevens. Als UIT is geselecteerd
blijft de printer afdrukken maken, ook als de papierbreedte niet overeenkomt met de
breedte van de gegevens. De printer kan dan gegevens naast het papier afdrukken.
Opmerking:
❏ Selecteer AAN als u papier invoert via de sleuf voor handmatige invoer.
❏ Selecteer AAN als u randloos afdrukt.
Het bedieningspaneel
110
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
INITIALISATIE INST.
U kunt alle waarden die u hebt ingesteld in PRINTERINSTELLING ook weer terugzetten in de
fabrieksinstellingen.
PROEFAFDRUK
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
SPUITKANAALTJESCONTR
U kunt voor elke cartridge een testpatroon voor de spuitkanaaltjes van de printkop
afdrukken. Aan de hand van het afdrukresultaat kunt u controleren of alle spuitkanaaltjes
de inkt goed doorgeven. Zie "De spuitkanaaltjes van de printkop controleren" op pagina
117 voor meer informatie.
Opmerking:
❏ Als AUTOMATISCH is geselecteerd en u een spuitkanaaltjescontrole uitvoert, worden niet alleen
de kanaaltjes gecontroleerd, maar wordt ook automatisch de printkop gereinigd.
❏ Voor het afdrukken van een spuitkanaaltjespatroon gebruikt u het hulpprogrammamenu uit de
printersoftware. Voor Windows: zie "De spuitkanaaltjes van de printkop controleren" op pagina
50. Voor Mac OS X: zie "De spuitkanaaltjes van de printkop controleren" op pagina 97.
STATUSBLAD
Hiermee drukt u de huidige printerstatus af. Zie "Een statusblad afdrukken" op pagina 124
voor meer informatie.
NETWERKSTATUSBLAD
Hiermee drukt u de huidige netwerkstatus af.
TAAKINFORMATIE
Hiermee drukt u de taakinformatie af die in de printer is opgeslagen (maximaal 10 taken).
AANGEPAST PAPIER
Hiermee drukt u opgeslagen informatie af.
Het bedieningspaneel
111
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
PRINTERSTATUS
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
VERSIE
Het versienummer van de firmware.
AF TE DRUKKEN PAG.
Het aantal nog af te drukken pagina’s per cartridge.
INKTPEIL
Hiermee controleert u de status van elke cartridge.
ONDERHOUDSCASSETTE
De beschikbare ruimte in de onderhoudscassette.
VEBRUIKSTELLER
Het inktverbruik in milliliter.
Opmerking:
De bij VERBRUIKSTELLER aangegeven waarden zijn niet precies nauwkeurig.
TELLER OP NUL
Hiermee wist u de waarden die zijn ingesteld bij VERBRUIKSTELLER.
TAAKOVERZICHT
Het inktverbruik (INKT) in milliliter en het papierformaat (PAPIER) dat voor elke afdruktaak
in de printer is opgeslagen. De laatste taak wordt opgeslagen als nr. 0.
TOTAALAANTAL AFDR.
Het totale aantal afgedrukte pagina’s.
Het bedieningspaneel
112
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
AANGEPAST PAPIER
Dit menu bevat de volgende onderdelen. Zie "Papierinstellingen vastleggen" op pagina
121 voor het opgeven van papierinstellingen.
PAPIERNUMMER
Als STANDAARD is geselecteerd, bepaalt de printer automatisch de dikte van het papier. U
kunt ook No. X selecteren (waarbij X een getal van 1 tot 10 kan zijn) om de volgende
instellingen op te slaan of om de volgende instellingen op te vragen.
❏ Papiertype
❏ Degelruimte
❏ Diktepatroon
❏ Diktenummer
❏ Aanpassing papiertoevoer
❏ Droogtijd
Opmerking:
Als STANDAARD is geselecteerd, worden de gegevens afgedrukt op basis van de instellingen in de
printerdriver. Als No. X is geselecteerd, krijgen de instellingen van het bedieningspaneel voorrang
boven die van de driver.
PAPIERSOORT
U kunt voor het papier kiezen uit MATTE THICK, MATTE THIN, PHOTO PAPER, FINE ART PAPER
en REMOTE PANEL PAPER. REMOTE PANEL PAPER wordt alleen weergegeven wanneer
aangepast papier is geregistreerd met EPSON LFP Remote Panel.
DEGELRUIMTE
U kunt de afstand tussen de printkop en het papier aanpassen. Normaal gesproken laat u
deze instelling op STANDAARD staan. Selecteer GROOT als de afdruk vegen vertoont.
Selecteer KLEIN als u op dun papier wilt afdrukken en GROTER als u op dik papier wilt
afdrukken.
Opmerking:
Wanneer u de printer uit- en weer aanzet, keert deze instelling terug naar STANDAARD.
Het bedieningspaneel
113
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
DIKTEPATROON
U kunt een patroon afdrukken voor detectie van de papierdikte. Dit patroon wordt niet
afgedrukt als STANDAARD is geselecteerd bij PAPIERNUMMER.
DIKTENUMMER
Controleer het patroon voor de detectie van de papierdikte en voer het nummer van het
afdrukpatroon met de kleinste afwijking in.
PAPIERTOEVOER AANP.A
Hier stelt u de hoeveelheid papier in die moet worden ingevoerd voor het afdrukgebied. U
kunt een hoeveelheid instellen van –0,70 tot 0,70%. Bij een te hoge waarde kunnen heel
fijne witte horizontale strepen zichtbaar worden. Bij een te lage waarde kunnen heel fijne
donkere horizontale strepen zichtbaar worden.
PAPIERTOEVOER AANP.B
Hier stelt u de hoeveelheid papier in die moet worden ingevoerd voor het onderste deel van
het papier. U kunt een hoeveelheid instellen van –0,70 tot 0,70%. Bij een te hoge waarde
kunnen heel fijne witte horizontale strepen zichtbaar worden. Bij een te lage waarde
kunnen heel fijne donkere horizontale strepen zichtbaar worden.
DROOGTIJD
Hier stelt u in hoelang de inkt moet worden gedroogd, voordat de printkop opnieuw
voorbijkomt. U kunt een tijd instellen tussen 0 en 10 seconden.
ONDERHOUD
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
ZWARTE INKT WIJZIGEN
U kunt de zwarte inkt omwisselen, afhankelijk van wat u wilt afdrukken. U kunt kiezen uit
Matte Black (matzwart) of Photo Black (fotozwart).
PRINTKOP SCHOONMAKEN
Hiermee kunt u de printkop op een effectievere manier schoonmaken dan bij de normale
reinigingsprocedure.
Het bedieningspaneel
114
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
KLOK INSTELLEN
Hiermee kunt u het jaar, de maand, de dag, de uren en de minuten instellen.
CONTRAST INSTELLEN
U kunt het contrast van het display aanpassen.
PRINTKOP UITLIJNEN
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
AUTOMATISCH
Hiermee kunt u de uitlijning van de printkop automatisch corrigeren als deze niet goed is
ingesteld. Als u speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruikt, selecteert u AUTOMATISCH en
selecteert u vervolgens het papier.
HANDMATIG
Hiermee kunt u de uitlijning van de printkop met de hand corrigeren als deze niet goed is
ingesteld. Als u speciaal afdrukmateriaal gebruikt dat niet van Epson afkomstig is,
selecteert u HANDMATIG en voert u een papierdikte in van 0,1 tot 0,4 mm. Zie "De printkop
uitlijnen" op pagina 118 voor meer informatie.
NETWERKINSTELLING
Dit menu bevat de volgende onderdelen. Zie de beheerdershandleiding voor meer
informatie over de netwerkinstellingen.
NETWERKINSTELLING
Hiermee configureert u de netwerkinstellingen van de printer. De volgende onderdelen
worden alleen weergegeven wanneer INSCHAKELEN is geselecteerd.
Het bedieningspaneel
115
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
IP-ADRES INSTELLEN
Hiermee bepaalt u hoe de printer een IP-adres krijgt. Wanneer AUTOMATISCH of PING is
geselecteerd, wordt IP/MASKER/GATEWAY niet weergegeven. Selecteer PANEEL om deze
adressen in te stellen op het bedieningspaneel van de printer.
Selecteer PANEEL om het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway in te stellen
op het bedieningspaneel van de printer.
Selecteer AUTOMATISCH als het IP-adres automatisch wordt toegewezen door een
DHCP-server. Het IP-adres wordt automatisch toegewezen door de DHCP-server zodra
de printer wordt gereset of aangezet.
Selecteer PING als het IP-adres wordt ingesteld met een arp/ping-opdracht. De
netwerkinterface gebruikt het IP-adres dat met de arp/ping-opdracht wordt opgegeven. De
instellingen kunnen worden gebruikt zodra de printer is gereset of uit- en weer aangezet.
IP/MASKER/GATEWAY
Hiermee stelt u het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway voor de printer in.
APPLE TALK
Hiermee configureert u de AppleTalk-instellingen van de printer.
MS NETWORK
Hiermee configureert u de MS Network-instellingen van de printer.
BONJOUR
Hiermee configureert u de Bonjour-instellingen van de printer.
NETWERKINST. INIT.
Hiermee zet u de netwerkinstellingen van de printer terug op de fabrieksinstellingen.
Het bedieningspaneel
116
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De spuitkanaaltjes van de printkop controleren
U kunt een spuitkanaaltjespatroon laten afdrukken om te controleren of de spuitkanaaltjes
de inkt op de juiste manier toevoeren. Als de spuitkanaaltjes dit niet goed doen, merkt u dit
aan ontbrekende punten in het patroon. Voer de onderstaande stappen uit om een
spuitkanaaltjespatroon af te drukken.
Opmerking:
Controleer voordat u uw gegevens afdrukt eerst of het spuitkanaaltjespatroon goed wordt
afgedrukt.
1. Zorg ervoor dat er papier in de printer is geladen.
2. Druk op de knop Menu/Rechts r om de menumodus te openen.
3. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
PROEFAFDRUK weer te geven en druk vervolgens op de knop Menu/Rechts r.
4. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
SPUITKANAALTJESCONTR weer te geven en druk vervolgens op de knop
Menu/Rechts r.
5. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
AUTOMATISCH of HANDMATIG te selecteren.
Opmerking:
Als AUTOMATISCH is geselecteerd, worden niet alleen de kanaaltjes gecontroleerd, maar wordt
ook automatisch de printkop gereinigd. Selecteer HANDMATIG als u alleen een
spuitkanaaltjespatroon wilt afdrukken om te zien of de spuitkanaaltjes verstopt zijn.
6. Druk op de knop Menu/Rechts r om AFDRUKKEN weer te geven.
7. Druk op de knop Enter
om het afdrukken van het spuitkanaaltjespatroon te starten.
Na het afdrukken van het spuitkanaaltjespatroon wordt de menumodus afgesloten. U
keert terug naar de status GEREED.
Het bedieningspaneel
117
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Voorbeelden van spuitkanaaltjespatronen (Handmatig):
goed
printkop moet worden gereinigd
Als in het patroon puntjes in de testlijnen ontbreken, dient u de printkoppen te reinigen.
Houd de knop Menu/Rechts r langer dan 3 seconden ingedrukt of open het
hulpprogramma Printkop reinigen. Voor Windows: zie "Printkop reinigen" op pagina 50.
Voor Mac OS X: zie "Printkop reinigen" op pagina 98.
De printkop uitlijnen
Om een mindere afdrukkwaliteit door onjuiste uitlijning van de printkop te voorkomen, kunt
u de printkop uitlijnen voordat u uw gegevens afdrukt. U kunt de printkop handmatig of
automatisch uitlijnen. Probeer eerst de automatische printkopuitlijning. Als de printkop niet
goed wordt uitgelijnd, kunt u proberen de printkop handmatig uit te lijnen.
De printkop automatisch uitlijnen
1. Zorg ervoor dat de printer papier bevat (Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier
glanzend Premium), Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premium Luster), Photo
Quality Ink Jet Paper (Inkjetpapier fotokwaliteit), Enhanced Matte Paper (Mat papier
extra) of Archival Matte Paper (Archiefpapier mat)).
2. Druk op de knop Menu/Rechts r om de menumodus te openen.
3. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
PRINTKOP UITLIJNEN weer te geven en druk vervolgens op de knop Menu/Rechts r.
4. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
AUTOMATISCH te selecteren en druk vervolgens op de knop Menu/Rechts r.
Het bedieningspaneel
118
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
5. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep open/Omhoog u om het
papier in de printer te selecteren: PREM._GLOSSY/LUSTER, P_Q_INK_JET_PAPER of
ENHANCED_MATTE_PAPER. Druk vervolgens op de knop Menu/Rechts r.
PREM._GLOSSY/LUSTER
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend Premium)
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium Luster)
P_Q_INK_JET_PAPER
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
ENHANCED_MATTE_PAPER
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Archival Matte Paper (Archiefpapier mat)
6. Druk op de knop Enter
om te beginnen met afdrukken. Nadat het afdrukken is
voltooid, wordt het uitlijnen van de printkop automatisch gestart.
Zodra de printkop is uitgelijnd, wordt de menumodus afgesloten en keert u terug naar
de status GEREED.
De printkop handmatig uitlijnen
Wanneer u speciaal afdrukmateriaal gebruikt dat niet van Epson afkomstig is, kunt u de
uitlijning met de hand uitvoeren. Voer de onderstaande stappen uit om de printkoppen met
de hand uit te lijnen.
1. Druk op de knop Menu/Rechts r om de menumodus te openen.
2. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
PRINTKOP UITLIJNEN weer te geven en druk vervolgens op de knop Menu/Rechts r.
3. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
HANDMATIG te selecteren en druk vervolgens op de knop Menu/Rechts r.
4. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om de
dikte van het papier te selecteren: tussen 0,1 mm en 0,5 mm.
5. Druk op de knop Menu/Rechts r om de waarde te bevestigen.
6. Druk op de knop Enter
. De printer begint met afdrukken.
Het bedieningspaneel
119
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Voorbeelden van uitlijnpatronen voor printkoppen:
#1
1
4
2
3
5
7
8
9
7
8
9
7
8
9
6
#2
1
4
2
3
5
6
#3
1
4
2
3
5
6
7. Nadat het afdrukken is voltooid, worden het patroonnummer en het huidige
reeksnummer weergegeven. Selecteer de reeks met de kleinste tussenruimten en druk
vervolgens op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
het nummer van die reeks weer te geven.
8. Druk op de knop Enter
om het nummer van de reeks op te slaan. Het volgende
patroonnummer verschijnt. Herhaal stap 7.
Nadat u het patroon hebt ingesteld, wordt de menumodus afgesloten en keert u terug
naar de modus GEREED.
Het bedieningspaneel
120
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Papierinstellingen vastleggen
U kunt uw eigen papierinstellingen opslaan en steeds opnieuw gebruiken.
U kunt de volgende papierinstellingen opslaan:
❏ Papiertype
❏ Degelruimte
❏ Diktepatroon
❏ Diktenummer
❏ Aanpassing papiertoevoer
❏ Droogtijd
De instellingen vastleggen
Voer de onderstaande stappen uit om de papierinstellingen op te slaan.
1. Laad het papier dat u wilt controleren.
2. Druk op de knop Menu/Rechts r om de menumodus te openen.
3. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
AANGEPAST PAPIER te selecteren.
4. Druk op de knop Menu/Rechts r om PAPIERNUMMER weer te geven.
5. Druk op de knop Menu/Rechts r en vervolgens op de knop Papiertoevoer/Omlaag d
of Inktklep openen/Omhoog u om STANDAARD te selecteren of het nummer (No. 1 tot
No. 10) dat u wilt opslaan als instelling.
Selecteer STANDAARD als u speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruikt. De
onderstaande instellingen hoeft u niet op te geven, want met STANDAARD wordt de
papierdikte automatisch bepaald.
6. Druk op de knop Enter
om het nummer van het papier op te slaan.
7. Selecteer PAPIERSOORT en druk op de knop Menu/Rechts r. Druk op de knop
Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om MATTE THICK, MATTE
THIN, PHOTO PAPER of FINE ART PAPER te selecteren. Druk vervolgens op de knop
Enter .
8. Druk op de knop Terug/Links l.
Het bedieningspaneel
121
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
9. Selecteer DEGELRUIMTE en druk op de knop Menu/Rechts r. Druk op de knop
Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om KLEIN, STANDAARD,
GROOT of GROTER te selecteren. Druk vervolgens op de knop Enter
om de
geselecteerde instelling op te slaan.
10. Druk op de knop Terug/Links l.
11. Selecteer DIKTEPATROON en druk op de knop Menu/Rechts r. Druk op de knop
Enter
om de afdruk van het testpatroon voor de papierdikte te starten.
Voorbeeld testpatroon papierdikte:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
12. Bekijk het afgedrukte patroon goed, bepaal bij welk nummer de twee lijnen uitgelijnd
zijn (de kleinste tussenruimte hebben) en noteer het bijbehorende nummer.
13. Wanneer het patroon is afgedrukt, verschijnt DIKTENUMMER op het display. Druk op de
knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om het nummer te
selecteren dat u in stap 12 hebt genoteerd. Druk vervolgens op de knop Enter
om
de geselecteerde waarde op te slaan.
14. Druk op de knop Terug/Links l.
15. Selecteer PAPIERTOEVOER AANP. A en druk op de knop Menu/Rechts r. Druk op de
knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om de papiertoevoer
in het afdrukgebied bij te regelen (gebied A in de onderstaande illustratie). Druk
vervolgens op de knop Enter .
A
16. Druk op de knop Terug/Links l.
Het bedieningspaneel
122
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
17. Selecteer PAPIERTOEVOER AANP. B en druk op de knop Menu/Rechts r. Druk op de
knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om de papiertoevoer
in het gebied van circa 2 à 3 cm aan de onderrand van het papier bij te regelen (B in de
onderstaande illustratie). Druk vervolgens op de knop Enter .
B
18. Druk op de knop Terug/Links l.
19. Selecteer DROOGTIJD en druk op de knop Menu/Rechts r. Druk op de knop
Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om de tijd (in seconden) te
selecteren. Druk vervolgens op de knop Enter
om de geselecteerde waarde op te
slaan.
20. Druk na het vastleggen van de papierinstellingen op de knop Annuleren/Resetten +
om de menumodus af te sluiten.
De vastgelegde instellingen selecteren
Voer de onderstaande stappen uit om de opgeslagen instellingen te selecteren.
1. Druk op de knop Menu/Rechts r om de menumodus te openen.
2. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
AANGEPAST PAPIER weer te geven en druk vervolgens op de knop Menu/Rechts r.
3. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om het
gewenste nummer te selecteren. Als STANDAARD is geselecteerd, worden de gegevens
afgedrukt op basis van de instellingen in de printerdriver. Als No. X is geselecteerd,
krijgen de instellingen van het bedieningspaneel voorrang boven die van de driver.
4. Druk op de knop Enter . Als No. X is geselecteerd, wordt het geselecteerde nummer
weergegeven op het display.
5. Druk op de knop Annuleren/Resetten + om de menumodus af te sluiten.
Het bedieningspaneel
123
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Een statusblad afdrukken
In de menumodus kunt u een statusblad afdrukken om de huidige standaardwaarden te
bekijken. Voer de onderstaande stappen uit om een statusblad af te drukken.
1. Zorg ervoor dat er papier in de printer is geladen.
2. Druk op de knop Menu/Rechts r om de menumodus te openen.
3. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
PROEFAFDRUK weer te geven en druk vervolgens op de knop Menu/Rechts r.
4. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om
STATUSBLAD weer te geven en druk vervolgens op de knop Menu/Rechts r.
5. Druk op de knop Enter
om het statusblad af te drukken.
Na het afdrukken wordt de menumodus afgesloten en keert u terug naar de status
GEREED.
Onderhoudsmodus
Procedure voor instellingen in de onderhoudsmodus
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de onderhoudsmodus activeert en hoe u
instellingen vastlegt met de knoppen van het bedieningspaneel.
Voer de onderstaande stappen uit om instellingen vast te leggen in de onderhoudsmodus.
Opmerking:
Druk op de knop Terug/Links l om terug te keren naar de vorige stap.
1. Open de onderhoudsmodus
Zorg ervoor dat de printer uitstaat. Zet de printer aan door de knop
Annuleren/Resetten + ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de aan-uitknop P te
drukken.
2. Selecteer een onderdeel
Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om het
gewenste onderdeel te selecteren.
3. Bevestig het onderdeel
Druk op de knop Menu/Rechts r om het geselecteerde menu te bevestigen. De eerste
parameter verschijnt op het display.
Het bedieningspaneel
124
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
4. Selecteer een parameter
Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep openen/Omhoog u om een
parameter voor het onderdeel te selecteren.
5. Leg de instelling voor de parameter vast
Druk op de knop Enter
om de geselecteerde parameter op te slaan.
Als de parameter alleen moet worden uitgevoerd, drukt u op de knop Enter
functie van het onderdeel uit te voeren.
om de
Opmerking:
Als de tweede parameter op het display wordt weergegeven, herhaalt u stap 4 en 5 om de
tweede parameter in te stellen.
6. Verlaat de onderhoudsmodus
Druk op de aan-uitknop P om de printer uit en vervolgens weer aan te zetten.
Lijst met onderhoudsmodi
Item
Eerste parameters
Tweede parameters
"TAAL" op pagina 125
ENGLISH, FRENCH, ITALIAN,
GERMAN, SPANISH,
PORTUGUE, DUTCH
-
"EENHEID" op pagina 126
METER/CENTIMETER,
FEET/INCH
-
"STANDAARDINST." op
pagina 126
UITVOEREN
-
Onderdelen uit de onderhoudsmodus in detail
TAAL
U kunt selecteren welke taal u wilt gebruiken op het display.
Voer de onderstaande stappen uit om de gewenste taal te selecteren.
1. Druk in de onderhoudsmodus op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep
openen/Omhoog u om TAAL weer te geven en druk op de knop Menu/Rechts r.
2. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of de knop Inktklep openen/Omhoog u
om de gewenste taal te selecteren.
Het bedieningspaneel
125
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
3. Druk op de knop Enter
om de taal vast te leggen. Kijk of GEREED (of een woord met
dezelfde betekenis in de gekozen taal) wordt weergegeven op het display.
Opmerking:
Het kan even duren voordat GEREED (of een woord met dezelfde betekenis in de gekozen taal) op
het display verschijnt.
EENHEID
Hiermee selecteert u de maateenheid voor de lengte. Voer de onderstaande stappen uit
om de eenheid te selecteren.
1. Druk in de onderhoudsmodus op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of Inktklep
openen/Omhoog u om EENHEID weer te geven en druk op de knop Menu/Rechts r.
2. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d of de knop Inktklep openen/Omhoog u
om de gewenste eenheid te selecteren.
3. Druk op de knop Enter
om de eenheid vast te leggen.
STANDAARDINSTELLING
U kunt alle waarden die u hebt ingesteld in de menumodus ook weer terugzetten in de
fabrieksinstellingen.
Het bedieningspaneel
126
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hoofdstuk4
Papier gebruiken
Informatie over speciaal afdrukmateriaal van Epson en
ander materiaal
Hoewel de meeste soorten gecoat papier een goede afdrukkwaliteit zullen opleveren,
verschilt de kwaliteit van de afdrukken wel, afhankelijk van de kwaliteit van het papier en
de fabrikant. Test eerst de afdrukkwaliteit voordat u grote hoeveelheden papier koopt.
c
Let op
Raak de afdrukzijde van het materiaal niet aan. Vingerafdrukken kunnen de afdrukkwaliteit
verminderen. Gebruik waar mogelijk handschoenen als u met afdrukmateriaal omgaat.
Speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruiken
Epson levert speciaal afdrukmateriaal dat de gebruiksmogelijkheden vergroot en de
afdrukken extra uitdrukkingskracht geeft. Zorg ervoor dat u bij het gebruik van speciaal
afdrukmateriaal van Epson de juiste opties instelt voor de printerdriver. Zie "Opties
instellen op het tabblad Hoofdgroep" op pagina14 voor Windows en "Pagina-instelling" op
pagina80 voor Mac OS X. Zie "Speciaal afdrukmateriaal van Epson" op pagina202 voor
meer informatie over speciaal afdrukmateriaal van Epson.
Opmerking:
❏ Gebruik afdrukmateriaal van Epson in een normale omgeving (kamertemperatuur en
luchtvochtigheid) voor de beste resultaten.
❏ Lees eerst de bijgevoegde instructies voordat u het speciale afdrukmateriaal van Epson
gebruikt.
Speciaal afdrukmateriaal van Epson bewaren
Zo bewaart u de kwaliteit van speciaal afdrukmateriaal van Epson:
❏ Bewaar ongebruikt materiaal in de originele plastic zak en verpakking zodat het niet
vochtig wordt.
❏ Bewaar het papier niet op een warme of vochtige plaats en voorkom blootstelling aan
direct zonlicht.
Papier gebruiken
127
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Ander papier gebruiken dan afdrukmateriaal van Epson
Raadpleeg de instructies bij het papier of RIP-systeem, of neem contact op met uw
leverancier voor meer informatie, als u ander papier gebruikt dan het speciale
afdrukmateriaal van Epson, of afdrukken maakt met behulp van de RIP (Raster Images
Processor).
Losse vellen papier gebruiken
Het papierpad controleren
Welk papierpad wordt gebruikt, hangt af van uw afdrukmateriaal. Controleer dus altijd het
type afdrukmateriaal en het bijbehorende papierpad.
Papierpad
Papierpad
Naam van afdrukmateriaal
Automatische
papiertoevoer
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend Premium)
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend Premium)
Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premium Luster)
Photo Quality Ink Jet Paper (Inkjetpapier fotokwaliteit)
EPSON Proofing Paper Semimatte (Commercial)
(EPSON Proefdrukpapier halfmat (commercieel))
Archival (Enhanced) Matte Paper
(Archiefpapier mat extra)
Singer Matte Paper (Mat papier Singer)
Gewoon papier
Sleuf aan
achterzijde voor
handmatige invoer
Watercolor Paper - Radiant White
(Aquarelpapier stralend wit)
UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad papier Fine Art)
Velvet Fine Art Paper (Fluweelpapier Fine Art)
Papier gebruiken
128
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Losse vellen papier laden
U kunt losse vellen papier in de printer laden via de automatische papiertoevoer en de
sleuven voor handmatige invoer aan de voor- en achterzijde.
Die sleuven aan de voor- en achterzijde kunnen maar één vel tegelijk aan.
De automatische papiertoevoer kan maximaal 120 vel gewoon papier bevatten. Laat het
papier niet boven de pijl aan de binnenkant van de linkerzijgeleider komen.
Zie de volgende tabel voor meer informatie over de laadcapaciteit van speciaal
afdrukmateriaal van Epson in de automatische papiertoevoer.
Speciaal afdrukmateriaal van
Epson
Formaat
Capaciteit
automatische
papiertoevoer
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend Premium)
5 × 7 inch
20
102 × 148 mm
20
8 × 10 inch
20
4 × 6 inch
20
11 × 14 inch
10
LTR
20
A4
20
A3
10
Super A3/B
10
A2
1
US C
1
4 × 6 inch
20
LTR
20
A4
20
A3
10
Super A3/B
10
A2
1
LTR
20
A3
10
Super A3/B
10
US C
1
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend
Premium)
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium Luster)
Papier gebruiken
129
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Super A3/B
50
A2
10
US C
10
A4
60
LTR
60
LGL
50
US B
50
EPSON Proofing Paper Semimatte
(Commercial)
(EPSON Proefdrukpapier halfmat
(commercieel))
Super A3/B
1
Archival (Enhanced) Matte Paper
(Archiefpapier mat extra)
LTR
20
A4
20
A3
10
Super A3/B
10
A2
1
US C
1
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Papier laden uit de automatische papiertoevoer
Voer de onderstaande stappen uit om papier te laden met behulp van de automatische
papiertoevoer.
1. Controleer of de printer aanstaat en GEREED is.
2. Schuif de papiergeleider zo ver uit als nodig is voor het papierformaat.
Papier gebruiken
130
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
3. Duw op de klep van de uitvoerlade.
4. Trek het verlengstuk van de uitvoerlade eerst iets omhoog en vervolgens naar buiten.
Opmerking:
Het driehoekje op de uitvoerlade moet samenvallen met het driehoekje links op de printer.
Papier gebruiken
131
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
5. Trek het verlengstuk zo ver uit als nodig is voor het papierformaat. Doet u dit niet, dan
kan de afdruk vallen.
6. Schuif de zijgeleider naar links (iets breder dan het papier).
Papier gebruiken
132
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
7. Waaier een stapel papier los en tik de stapel recht op een vlakke ondergrond.
Gekruld papier moet u eerst gladstrijken voordat u het laadt. Als u de krul er niet goed
uit krijgt en het papier vaak vastloopt, gebruik het dan niet.
8. Houd het papier aan beide zijden vast. Plaats de rechterkant van het papier rechts in
de printer. Voer het papier zo ver mogelijk in. Schuif de zijgeleider tegen de linkerkant
van het papier.
De printer is klaar om af te drukken.
c
Let op:
Laat het papier niet gedurende lange tijd ongebruikt in de printer zitten. De afdrukkwaliteit kan
hierdoor afnemen. We raden u aan het papier uit de printer te verwijderen zodra u gereed
bent met afdrukken.
Papier gebruiken
133
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Opmerking:
Als papier van het formaat A3 of groter scheeftrekt tijdens het afdrukken, gebruikt u de zijgeleider
rechts op de automatische papiertoevoer om het papier recht te houden.
Papier laden in de sleuf voor handmatige invoer aan de voorzijde
Omdat de printer het papier van de voorzijde naar de achterzijde van de printer vervoert,
moet u voldoende ruimte houden tussen de achterzijde van de printer en de muur (zie
tabel).
Papierformaat
Afstand
A2
450 mm
Super A3/B
340 mm
A3
280 mm
A4
160 mm
Papier gebruiken
134
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Opmerking:
❏ Als CONTROLE PAPIERFORM. is ingesteld op UIT op het bedieningspaneel van de printer,
kunt u het papier niet invoeren via de sleuf voor handmatige invoer. Zie "CONTROLE
PAPIERFORM." op pagina110 voor meer informatie.
❏ Wanneer u afdrukt op dik papier (1,2 tot 1,5 mm), moet u het afdrukmateriaal altijd laden via de
sleuf aan de voorzijde.
❏ U kunt een vel van het formaat A4/Letter tot A2 laden.
❏ Steek altijd maar één vel tegelijk in de sleuf aan de voorzijde.
❏ Laad het materiaal met de afdrukzijde naar boven.
1. Controleer of de printer aanstaat en GEREED is.
2. Druk iets harder op de handmatige lade aan de voorzijde. De lade komt nu naar buiten.
Papier gebruiken
135
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
3. Steek een vel op de plaats waar het papier gewoonlijk wordt uitgeworpen.
4. Schuif de rechterkant van het papier tegen de rechterkant van de lade. Lijn de
onderrand van het papier uit met de witte lijn.
Papier gebruiken
136
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
5. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d om het papier naar de afdrukpositie te
brengen.
6. Trek het verlengstuk zo ver uit als nodig is voor het papierformaat. Doet u dit niet, dan
kan de afdruk vallen.
De printer is klaar om af te drukken.
c
Let op:
Laat het papier niet gedurende lange tijd ongebruikt in de printer zitten. De afdrukkwaliteit kan
hierdoor afnemen. We raden u aan het papier uit de printer te verwijderen zodra u gereed
bent met afdrukken.
Opmerking:
Berg de handmatige lade aan de voorzijde weer op door de lade in te drukken (u mag nu niet aan
afdrukken zijn vanuit deze lade).
Papier gebruiken
137
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Papier laden in de sleuf voor handmatige invoer aan de achterzijde
Opmerking:
❏ U kunt een vel van het formaat A4/Letter tot A2/USC met een dikte van 0,29 tot 0,5 mm laden.
❏ Steek altijd maar één vel tegelijk in de sleuf aan de achterzijde.
❏ Laad het materiaal met de afdrukzijde naar boven.
1. Controleer of de printer aanstaat en GEREED is.
2. Breng de achterste geleider achter op de printer aan.
3. Schuif de zijgeleider naar links (iets breder dan het papier).
Papier gebruiken
138
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
4. Steek met behulp van de achterste geleider het papier in de sleuf voor handmatige
invoer aan de achterzijde. Het papier moet tegen de rechterzijgeleider liggen.
5. Schuif de zijgeleider op de achterste geleider tegen het papier.
6. Schuif het papier zo ver mogelijk in de sleuf. Blijf gelijkmatig tegen het papier duwen
(circa 3 seconden), totdat u voelt dat het papier naar binnen wordt getrokken.
Het papier gaat automatisch naar de afdrukpositie.
Opmerking:
Als u het papier wilt verwijderen, drukt u op de knop Papiertoevoer/Omlaag d om het papier
achteruit te laten gaan.
Papier gebruiken
139
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
7. Trek het verlengstuk zo ver uit als nodig is voor het papierformaat.
De printer is klaar om af te drukken.
c
Let op:
Laat het papier niet gedurende lange tijd ongebruikt in de printer zitten. De afdrukkwaliteit kan
hierdoor afnemen. We raden u aan het papier uit de printer te verwijderen zodra u gereed
bent met afdrukken.
Papier gebruiken
140
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hoofdstuk 5
Onderhoud en transport
Cartridges vervangen
Als het lampje op de printer knippert, is de inkt bijna op en dient u een nieuwe cartridge aan
te schaffen. Als het lampje blijft branden, wil dit zeggen dat u de lege cartridge moet
vervangen. Tevens wordt op het display INKT BIJNA OP of CARTRIDGE VERVANG CARTRIDGE
weergegeven.
Opmerking:
Ook als er maar één cartridge leeg is, kan de printer niet meer afdrukken.
Kijk op de website van EPSON of raadpleeg de productcatalogus voor meer informatie
over cartridges.
Zie "Verbruiksmaterialen" op pagina 201 voor de productcodes van cartridges.
Voer de onderstaande stappen uit om een cartridge te vervangen.
c
Let op:
Haal de oude cartridge pas uit de printer op het moment dat u deze vervangt door een
nieuwe.
1. Zorg ervoor dat de printer aanstaat. Controleer welke cartridge moet worden
vervangen. Dit wordt aangegeven door het inktpictogram op het bedieningspaneel.
2. Houd de knop Inktklep openen/Omhoog u 3 seconden ingedrukt om de inktklep te
ontgrendelen.
Onderhoud en transport
141
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Opmerking:
Wanneer de inkt op is (CARTRIDGE VERVANG CARTRIDGE verschijnt op het display), kunt u de
inktklep openen met de knop Inktklep openen/Omhoog u.
3. Open de inktklep.
Onderhoud en transport
142
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
4. Druk op de knop voor het verwijderen van de cartridge. De cartridge komt nu iets naar
buiten.
5. Trek de lege cartridge voorzichtig recht naar voren en gooi de cartridge weg in
overeenstemming met de milieuvoorschriften.
w
Waarschuwing:
Als u inkt op uw handen krijgt, moet u deze grondig wassen met water en zeep. Als u inkt
in uw ogen krijgt, moet u deze onmiddellijk spoelen met water.
c
Let op:
Schud cartridges die al geïnstalleerd zijn geweest nooit te heftig heen en weer.
Onderhoud en transport
143
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
6. Zorg ervoor dat u een nieuwe cartridge van de juiste kleur hebt, en haal hem uit de
verpakking.
c
Let op:
Raak de groene chip op de zijkant van de cartridge niet aan. Anders is normaal afdrukken
misschien niet meer mogelijk.
7. U krijgt het beste resultaat wanneer u de cartridges voor het installeren goed schudt.
8. Houd de cartridge vast met het pijltje aan de bovenzijde en naar de achterkant van de
printer gericht, en druk hem zo ver mogelijk in de sleuf (moet vastklikken).
Onderhoud en transport
144
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Opmerking:
❏ De printer bevat een beveiliging tegen het onjuist installeren van de cartridges. Als u de
cartridge niet soepel kunt installeren, is het mogelijk niet het juiste type cartridge. Controleer
verpakking en productcode.
❏ Als het inktstatuslampje blijft branden, is de cartridge mogelijk niet op de juiste manier
geïnstalleerd. Verwijder de cartridge en installeer hem opnieuw volgens de bovenstaande
instructies.
❏ Als u een cartridge op de verkeerde plaats installeert, verschijnt CARTRIDGEFOUT op het
display. Kijk altijd goed of u de juiste cartridge in de juiste sleuf steekt.
9. Sluit de inktklep. De printer keert terug naar de vorige status.
Onderhoud en transport
145
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De onderhoudscassette vervangen
Als het pictogram voor de onderhoudscassette op het display aangeeft dat de cassette
(bijna) vol is, moet u de cassette vervangen.
Zie "Verbruiksmaterialen" op pagina 201 voor meer informatie over de productcode van de
onderhoudscassette.
Voer de onderstaande stappen uit om de onderhoudscassette te vervangen.
1. Zet de printer uit.
2. Open de klep van de onderhoudscassette.
Onderhoud en transport
146
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
3. Plaats uw hand op de hendel van de cassette en trek de onderhoudscassette
voorzichtig eerst iets naar boven en vervolgens naar buiten.
w
Waarschuwing:
Als u inkt op uw handen krijgt, moet u deze grondig wassen met water en zeep. Als u inkt
in uw ogen krijgt, moet u deze onmiddellijk spoelen met water.
4. Doe de gebruikte onderhoudscassette in de plastic zak die bij een nieuwe cartridge zit.
Gooi de cassette weg in overeenstemming met de milieuvoorschriften.
Opmerking:
Pas goed op dat u de gebruikte onderhoudscassette niet scheef houdt zolang de plastic zak
met de cassette erin nog niet goed is afgesloten.
Onderhoud en transport
147
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
5. Haal de nieuwe onderhoudscassette uit de verpakking.
c
Let op:
Raak de groene chip op de zijkant van de cassette niet aan. Anders is normaal afdrukken
misschien niet meer mogelijk.
6. Schuif de nieuwe onderhoudscassette zo ver mogelijk naar binnen.
7. Sluit de klep van de onderhoudscassette.
Onderhoud en transport
148
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De printer schoonmaken
Voor een optimale werking dient u de printer grondig schoon te maken wanneer deze vies
is geworden.
w
c
Waarschuwing:
Raak het bewegende mechanisme in de printer niet aan.
Let op:
❏ Gebruik nooit alcohol of thinner om de printer schoon te maken. Deze chemische stoffen
kunnen zowel de behuizing als de onderdelen van de printer beschadigen.
❏ Zorg ervoor dat er nooit water terechtkomt op het printermechanisme of de elektronische
componenten.
❏ Gebruik geen harde of schurende borstels.
❏ Sproei geen smeermiddelen in de printer, omdat onjuiste olie het mechanisme kan
beschadigen. Neem contact op met uw leverancier of een erkende servicemedewerker
als de printer moet worden gesmeerd. Zie "Hulp inroepen" op pagina 185.
1. Controleer of de printer uitstaat en alle lampjes uit zijn en trek vervolgens de stekker uit
het stopcontact. Laat de printer een minuut zo staan.
c
Let op:
Raak het inkt absorberende deel (lichtmagenta) niet aan, want anders kunnen uw
afdrukken gaan vlekken.
Onderhoud en transport
149
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
2. Berg de handmatige lade aan de voorzijde op (indien uitgeklapt) door deze lade in te
drukken.
Onderhoud en transport
150
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
3. Open de bovenste kap en veeg met een zachte, schone borstel eventueel aanwezig
stof of vuil uit de printer. Als er vlekken zitten op de achterkant van de afdruk, dan moet
u de rib (lichtmagenta) voorzichtig schoonmaken met een zachte en schone doek in de
richting van de pijlen.
4. Als het probleem hiermee niet is opgelost, gebruikt u een zachte en schone, vochtige
doek met een mild schoonmaakmiddel. Vervolgens veegt u de printer van binnen droog
met een droge, zachte doek.
5. Als de buitenkant van de printer vuil is, maakt u deze schoon met een zachte en
schone, vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel. Houd het inktcompartiment
gesloten om te voorkomen dat de printer van binnen nat wordt.
Onderhoud en transport
151
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt
Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes van de printkoppen
verstopt zijn. Voer een spuitkanaaltjescontrole uit en reinig vervolgens de printkop.
Zie "De spuitkanaaltjes van de printkop controleren" op pagina 117 als u een
spuitkanaaltjescontrole wilt uitvoeren via het bedieningspaneel.
Meer informatie over het uitvoeren van een spuitkanaaltjescontrole via de printersoftware
vindt u in "De spuitkanaaltjes van de printkop controleren" op pagina 50 voor Windows en
"De spuitkanaaltjes van de printkop controleren" op pagina 97 voor Mac OS X.
Als u de printkop wilt reinigen via het bedieningspaneel, moet u de knop Menu/Rechts r
langer dan 3 seconden ingedrukt houden.
Meer informatie over het reinigen van de printkop via de printersoftware vindt u in "Printkop
reinigen" op pagina 50 voor Windows en "Printkop reinigen" op pagina 98 voor Mac OS X.
Opmerking:
Haal de cartridges niet uit de printer, ook niet als u de printer langere tijd niet gaat gebruiken.
De printer vervoeren
Over een grote afstand
Als u de printer over een grote afstand moet vervoeren, dient u de deze te verpakken in de
oorspronkelijke dozen en verpakkingsmaterialen.
Voer de onderstaande stappen uit om de opnieuw te verpakken.
1. Zorg ervoor dat de printer aanstaat.
2. Verwijder de volgende onderdelen.
❏ Losse vellen papier
❏ Achterste geleider
Opmerking:
Verwijder de cartridges niet.
3. Controleer of de printkop in de uitgangspositie staat (uiterst rechts).
4. Zet de printer uit.
5. Controleer of de printer uitstaat en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
Onderhoud en transport
152
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
6. Breng al het beschermingsmateriaal aan en doe de printer in de verpakking. Neem
contact op met uw leverancier voor hulp. Zie "Hulp inroepen" op pagina 185.
Over een korte afstand
Wanneer u de printer over een kleine afstand wilt verplaatsen, voert u de volgende stappen
uit.
❏ Verwijder de achterste geleider.
❏ Til de printer op. De printer weegt circa 19,6 kg en dient rustig te worden opgetild.
De printer na het transport installeren
Als u de printer hebt verplaatst voert u vrijwel dezelfde stappen uit voor de installatie als
wanneer u de printer de eerste keer installeert. Zie voor het opnieuw installeren van de
printer de poster Hier beginnen. Let hierbij op de volgende punten.
❏ Vergeet niet om alle beschermingsmaterialen te verwijderen.
❏ De eerste keer dat u na het verplaatsen van de printer weer begint met afdrukken, of
wanneer de printer lange tijd niet is gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes verstopt zijn.
Epson raadt u aan een spuitkanaaltjescontrole uit te voeren en de printkop te reinigen.
Lijn ook de printkop opnieuw uit om zeker te zijn van een goede afdrukkwaliteit.
Zie "De spuitkanaaltjes van de printkop controleren" op pagina 117 als u een
spuitkanaaltjescontrole wilt uitvoeren via het bedieningspaneel.
Meer informatie over het uitvoeren van een spuitkanaaltjescontrole via de
printersoftware vindt u in "De spuitkanaaltjes van de printkop controleren" op pagina 50
voor Windows en "De spuitkanaaltjes van de printkop controleren" op pagina 97 voor
Mac OS X.
Als u de printkop wilt reinigen via het bedieningspaneel, moet u de knop
Menu/Rechts r 3 seconden ingedrukt houden.
Meer informatie over het reinigen van de printkop via de printersoftware vindt u in
"Printkop reinigen" op pagina 50 voor Windows en "Printkop reinigen" op pagina 98
voor Mac OS X.
Zie "De printkop uitlijnen" op pagina 118 als u de printkop wilt uitlijnen via het
bedieningspaneel.
Meer informatie over het uitlijnen van de printkop via de printersoftware vindt u in "De
printkop uitlijnen" op pagina 51 voor Windows en "De printkop uitlijnen" op pagina 99
voor Mac OS X.
Onderhoud en transport
153
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hoofdstuk6
Problemen oplossen
Probleemoplossing
Printer stopt opeens met afdrukken
Printkoppen worden gereinigd, inkt wordt geladen of inkt is aan het
drogen
Tijdens het reinigen van de printkop, het vullen van de printkop en het drogen van de inkt
wordt respectievelijk SCHOONMAKEN EVEN GEDULD, INKT LADEN en INKT DROGEN
weergegeven op het display. Wacht totdat de printer opnieuw begint met afdrukken.
Er heeft zich een fout voorgedaan
De meest voorkomende printerproblemen kunt u identificeren aan de hand van de
berichten op het display.
U kunt ook de lampjes op het bedieningspaneel controleren op fouten. Zie "Lampjes" op
pagina 102.
Zie "Berichten" op pagina 103 voor andere berichten die niet in de volgende tabel zijn
opgenomen.
Foutberichten
Bericht
Beschrijving
Oplossing
ONDERHOUDSCASSETTE
BIJNA VOL
De onderhoudscassette is bijna
vol.
U kunt nog wel doorgaan met
afdrukken, maar u moet de
onderhoudscassette
onmiddellijk vervangen. Zie
"De onderhoudscassette
vervangen" op pagina 146.
ONDERHOUDSCASSETTE
BIJNA VOL
De onderhoudscassette is bijna
vol.
Vervang de
onderhoudscassette. Zie "De
onderhoudscassette
vervangen" op pagina 146.
VERVANG DE CASSETTE
Problemen oplossen
154
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
INKT BIJNA OP
De cartridge is bijna leeg.
De cartridge moet bijna
worden vervangen.
U kunt nog wel afdrukken met
een bijna lege cartridge,
maar de afdrukkwaliteit kan
teruglopen.
ONDERHOUDSVERZOEK
NNNN
Een van de printeronderdelen
heeft bijna het einde van de
levensduur bereikt. 'NNNN' is de
code van het onderdeel.
Noteer de code en neem
contact op met uw
leverancier. Zie "Hulp
inroepen" op pagina 185.
FOUT BIJ
SCHOONMAKEN
Reiniging niet mogelijk, omdat
er dik papier is geladen.
Verwijder het dikke papier.
Het papier moet worden
verwijderd uit de sleuf voor
handmatige invoer aan de
achterzijde.
Verwijder het papier uit de
sleuf voor handmatige invoer
aan de achterzijde.
Er wordt dubbelzijdig afgedrukt
en het papier kan niet goed
worden ingevoerd.
Plaats het uitgeworpen papier
opnieuw en druk op de knop
Papiertoevoer/Omlaag d.
De afdruk kon niet uit de printer
worden gevoerd.
Druk op de knop
Papiertoevoer/Omlaag d en
verwijder de afdruk.
Het papier is vastgelopen.
Verwijder het vastgelopen
papier. Zie "Vastgelopen
papier verwijderen" op pagina
171 voor meer informatie.
De spuitkanaaltjes zitten nog
steeds verstopt.
Druk op de knop
Annuleren/Resetten +. Voer
vervolgens het
hulpprogramma Printkop
reinigen uit. Voor Windows: zie
"Printkop reinigen" op pagina
50. Voor Mac OS X: zie
"Printkop reinigen" op pagina
98.
DRUK OP DE KNOP
OMLAAG EN
VERWIJDER DIK PAPIER
PAPIER VERWIJDEREN
VERWIJDER PAPIER AAN
ACHTERZIJDE
PAPIERTOEVOERFOUT
LAAD PAPIER OP JUISTE
MAN.
EN DRUK KNOP
OMLAAG
PAPIERUITVOERFOUT
DRUK OP DE KNOP
OMLAAG EN
VERWIJDER HET PAPIER
PAPIER VASTGELOPEN
VERWIJDER HET PAPIER
FOUT BIJ
SCHOONMAKEN
DRUK OP KNOP
ANNULEREN/RESET
Problemen oplossen
155
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
PAPIERSENSORFOUT
DRUK OP DE KNOP +
LAAD HET JUISTE PAPIER
PAPIERSENSORFOUT
DRUK OP DE KNOP +
LAAD ANDER PAPIER
FOUT PAPIERFORMAAT
LAAD PAPIER VAN HET
JUISTE FORMAAT
PAPIERFOUT
LAAD PAPIER
FOUT RANDLOOS
DRUK OP DE KNOP
OMLAAG
LAAD PAPIER VAN HET
JUISTE FORMAAT
PAPIERFOUT
DRUK OP KNOP
OMLAAG.
LAAD PAPIER OP DE
JUISTE MAN.
PAPIER SCHEEF
DRUK OP KNOP
OMLAAG.
LAAD PAPIER OP DE
JUISTE MAN.
Het geladen papier komt niet
overeen met de papiersoort die
is geselecteerd voor de
automatische uitlijning van de
printkop.
Druk op de knop
Annuleren/Resetten + en
plaats vervolgens het papier
dat past bij de papiersoort die
is geselecteerd voor de
automatische uitlijning van de
printkop. Zie "De printkop
automatisch uitlijnen" op
pagina 118 voor meer
informatie.
Het geladen papier komt niet
overeen met de geselecteerde
papiersoort.
Druk op de knop
Annuleren/Resetten + en
plaats vervolgens het papier
dat past bij de papiersoort. Zie
"De printkop automatisch
uitlijnen" op pagina 118 voor
meer informatie.
Het geladen papier komt niet
overeen met de grootte van de
gegevens.
Stem het geladen papier en
de grootte van de gegevens
op elkaar af.
Er is geen papier in de printer
geladen.
Laad het papier goed in de
printer.
Het geïnstalleerde papier is niet
geschikt om randloos te worden
bedrukt of CONTROLE
PAPIERFORM. is uitgeschakeld.
Druk op de knop
Papiertoevoer/Omlaag d en
plaats een vel papier van een
ander formaat. Selecteer
bovendien AAN bij CONTROLE
PAPIERFORM. op het
bedieningspaneel van de
printer. Zie "Randloos instellen"
op pagina 33 voor Windows
en "Randloos afdrukken" op
pagina 92 voor Mac OS X.
De printer kan niet bepalen welk
type afdrukmateriaal (losse
vellen) is geladen, doordat het
materiaal omgekruld is of niet
mooi plat ligt.
Leg het afdrukmateriaal goed
plat.
De printer kan niet bepalen welk
type afdrukmateriaal (losse
vellen) is geladen, doordat het
papier transparant of zwart
(zoals de kleur van de degel) is.
Selecteer UIT bij CONTROLE
PAPIERFORM. op het
bedieningspaneel van de
printer of gebruik origineel
Epson-papier.
Het papier is niet recht in de
printer geladen.
Druk op de knop
Papiertoevoer/Omlaag d en
laad het papier recht in de
printer.
Problemen oplossen
156
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
FOUTE PAPIERINSTELL.
Het papierpad klopt niet.
Controleer de instelling bij
Papierbron in de printerdriver
en laad het papier op de juiste
manier in de printer.
Er zijn beschadigde gegevens
naar de printer gezonden.
Stop met afdrukken en houd
de knop
Annuleren/Resetten + 3
seconden ingedrukt.
CONTROLEER
PAPIERBRON IN
DRIVERINSTELLINGEN EN
LAAD HET PAPIER OP DE
JUISTE MANIER
FOUTE OPDRACHT
CONTROLEER
INSTELLING VAN DRIVER
CARTRIDGEFOUT
DRUK OP KNOP
OMHOOG
De printer ontvangt gegevens
met een verkeerde opdracht.
De geïnstalleerde printerdriver is
niet geschikt voor de printer.
Stop met afdrukken en houd
de knop
Annuleren/Resetten + 3
seconden ingedrukt. Zorg er
vervolgens voor dat
geïnstalleerde printerdriver
geschikt is voor de printer.
Er heeft zich een cartridgefout
voorgedaan.
Druk op de knop Inktklep
openen/Omhoog u om de
inktklep te openen. Verwijder
de cartridge en installeer deze
opnieuw.
De cartridge is leeg.
Installeer een nieuwe
cartridge.
Er is een verkeerd type cartridge
geïnstalleerd.
Verwijder de cartridge en
installeer de cartridge met de
juiste productcode. Zie
"Verbruiksmaterialen" op
pagina 201.
Er is een cartridge geïnstalleerd
die niet geschikt is voor deze
printer.
Verwijder de cartridge en
installeer de juiste cartridge
voor deze printer. Zie
"Verbruiksmaterialen" op
pagina 201.
Er is een niet-originele cartridge
geïnstalleerd.
Vervang de cartridge door
een originele Epson-cartridge.
Zie "Cartridges vervangen" op
pagina 141 en
"Verbruiksmaterialen" op
pagina 201.
Er is een niet-originele cartridge
geïnstalleerd.
Selecteer NEE (druk op de
knop Menu/Rechts r) als u de
cartridge wilt vervangen door
een originele Epson-cartridge.
Zie "Cartridges vervangen" op
pagina 141. Anders selecteert
u JA (druk op de knop
Terug/Links l).
VERVANG DE
CARTRIDGE
CARTRIDGE
VERVANG CARTRIDGE
CARTRIDGEFOUT
CONTROLEER
CARTRIDGE
CARTRIDGEFOUT
INSTALLEER JUISTE
CARTRIDGE
CARTRIDGE
GEBRUIK ORIGINELE
CARTRIDGES VAN
EPSON
CARTRIDGE
GEEN ORIG.
CARTRIDGE! WERKING
WELLICHT NIET
OPTIMAAL.
DOORGAAN?
<JA NEE>
Problemen oplossen
157
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
CARTRIDGE
GARANTIE VAN EPSON
KAN HIERDOOR
ONGELDIG WORDEN.
AKKOORD?
<JA NEE>
CARTRIDGEFOUT
VERVANG CARTRIDGE
GEEN CARTRIDGE
INSTALLEER CARTRIDGE
SLEUF VOORZIJDE DICHT
OPEN SLEUF
HANDMATIGE TOEV.
VOORZ.
TOEVOERSLEUF VOORZ.
OPEN.
PLAATS AFDRUKMAT.
DRUK OP KNOP
OMLAAG
TOEVOERSLEUF VOORZ.
OPEN.
SLUIT SLEUF
HANDMATIGE TOEV.
VOORZ.
TOEVOERSLEUF VOORZ.
OPEN.
DRUK OP DE KNOP
OMLAAG EN
VERWIJDER HET PAPIER
ONDERHOUDSCASSETTE
VOL
VERVANG DE CASSETTE
Er is een niet-originele cartridge
geïnstalleerd. De garantie die
EPSON normaal geeft kan
hierdoor ongeldig worden
verklaard.
Selecteer NEE (druk op de
knop Menu/Rechts r) als u de
cartridge wilt vervangen door
een originele Epson-cartridge.
Als u JA selecteert (druk op de
knop Terug/Links l), kunt u
wellicht geen beroep meer
doen op de garantie van
EPSON.
Er heeft zich een fout
voorgedaan tijdens het lezen of
schrijven van gegevens.
Verwijder de cartridge en
installeer deze opnieuw. Als dit
bericht opnieuw op het
display verschijnt na het
opnieuw installeren, vervang
de cartridge dan. Zie
"Cartridges vervangen" op
pagina 141.
Er is geen cartridge
geïnstalleerd.
Installeer een cartridge.
De sleuf voor handmatige
toevoer aan de voorzijde is
gesloten tijdens het gebruik.
Open de sleuf door erop te
duwen. Verwijder eventueel
het papier.
De sleuf voor handmatige
toevoer aan de voorzijde is
geopend, maar er is geen
papier geladen.
Plaats een vel papier in de
sleuf voor handmatige
toevoer aan de voorzijde en
druk vervolgens op de knop
Papiertoevoer/Omlaag d.
De sleuf voor handmatige
toevoer aan de voorzijde is
geopend tijdens het gebruik.
Sluit de sleuf door erop te
duwen.
Er heeft zich een fout met de
sleuf aan de voorzijde
voorgedaan.
Druk op de knop
Papiertoevoer/Omlaag d en
verwijder het papier uit de
sleuf voor handmatige
toevoer aan de voorzijde.
De onderhoudscassette is vol.
Vervang de
onderhoudscassette. Zie "De
onderhoudscassette
vervangen" op pagina 146.
Problemen oplossen
158
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Er is een niet-originele
onderhoudscassette
geïnstalleerd.
Vervang de
onderhoudscassette door een
originele Epson-cassette. Zie
"De onderhoudscassette
vervangen" op pagina 146 en
"Verbruiksmaterialen" op
pagina 201.
Er is een niet-originele
onderhoudscassette
geïnstalleerd.
Selecteer NEE (druk op de
knop Menu/Rechts r) als u de
onderhoudscassette wilt
vervangen door een originele
Epson-cassette. Zie "De
onderhoudscassette
vervangen" op pagina 146.
Anders selecteert u JA (druk
op de knop Terug/Links l).
GARANTIE VAN EPSON
KAN HIERDOOR
ONGELDIG WORDEN.
AKKOORD?
<JA NEE>
Er is een niet-originele
onderhoudscassette
geïnstalleerd. De garantie die
EPSON normaal geeft kan
hierdoor ongeldig worden
verklaard.
Selecteer NEE (druk op de
knop Menu/Rechts r) als u de
onderhoudscassette wilt
vervangen door een originele
Epson-cassette. Als u JA
selecteert (druk op de knop
Terug/Links l), kunt u wellicht
geen beroep meer doen op
de garantie van EPSON.
FOUT MET
ONDERHOUDSCASSETTE
Er is geen onderhoudscassette
aanwezig in de printer.
Installeer de
onderhoudscassette.
De cartridge is bijna leeg.
Vervang de cartridge. Zie
"Cartridges vervangen" op
pagina 141 voor meer
informatie.
Er kan iets op de printer
(inktklep) liggen.
Verwijder een eventueel
voorwerp van de printer
(inktklep). Druk vervolgens op
de knop Inktklep
openen/Omhoog u.
Het papier kon niet uit de printer
worden gevoerd.
Plaats het papier op de juiste
manier en druk op de knop
Papiertoevoer/Omlaag d.
Het papier kon niet uit de printer
worden gevoerd.
Verwijder het papier en laad
het papier op de juiste manier.
De inktklep is open.
Sluit de inktklep.
ONDERHOUD
GEBRUIK ORIGINELE
CARTRIDGES VAN
EPSON
ONDERHOUD
GEEN ORIG.
CARTRIDGE! WERKING
WELLICHT NIET
OPTIMAAL.
DOORGAAN?
<JA NEE>
ONDERHOUD
VERVANG DE CASSETTE
ONVOLDOENDE INKT
VERVANG CARTRIDGE
DOOR EEN NIEUWE
KAN KAP NIET OPENEN
LIGT ER IETS OP DE
PRINTER?
DRUK OP KNOP
OMHOOG
PAPIERTOEVOERFOUT
LAAD PAPIER OP DE
JUISTE MANIER EN DRUK
OP DE
PAPIERTOEVOERKNOP
PAPIERTOEVOERFOUT
VERWIJDER PAPIER EN
LAAD PAPIER OP DE
JUISTE MANIER
INKTKLEP OPEN
SLUIT DE INKTKLEP
Problemen oplossen
159
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De klep van de
onderhoudscassette is open.
Sluit de klep van de
onderhoudscassette.
Er is geen onderhoudscassette
aanwezig in de printer.
Installeer de
onderhoudscassette.
Misschien is het papier
vastgelopen.
Verwijder het vastgelopen
papier. Zie "Vastgelopen
papier verwijderen" op pagina
171 voor meer informatie.
Printkop is vergrendeld.
Verwijder al het
beschermingsmateriaal van
de printkop om de printkop vrij
te maken.
Zet de printer uit en weer aan.
START PRINTER OPNIEUW
Er hebben zich fouten
voorgedaan.
SERVICEFOUT NNNN
Printkop is vergrendeld.
Verwijder al het
beschermingsmateriaal van
de printkop om de printkop vrij
te maken.
Er heeft zich een onherstelbare
fout voorgedaan.
Zet de printer uit, wacht een
tijdje, en zet de printer weer
aan. Als dit bericht opnieuw
op het display verschijnt,
noteer dan de code en neem
contact op met uw
leverancier. Zie "Hulp
inroepen" op pagina 185.
ONDERHOUDSKLEP
OPEN
SLUIT DE
ONDERHOUDSKLEP
GEEN
ONDERHOUDSCASS.
INSTALLEER
ONDERHOUDSCASSETTE
PAPIER VASTGELOPEN
VERWIJDER HET PAPIER
ZIE
PRINTERHANDLEIDING
VOOR INSTRUCTIES
LOOPSTUK VERGREND.
MAAK VERGRENDELING
ONGEDAAN
PRINTERFOUT
NEEM CONTACT OP
MET DE
REPARATIEDIENST
Problemen oplossen
160
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De printer gaat niet aan of blijft niet aan
Als het aan-uitlampje niet gaat branden en het mechanisme niet wordt geïnitialiseerd (ook
niet wanneer de aan-uitknop P wordt ingedrukt om de printer aan te zetten), probeert u
de oplossingen die bij het probleem worden genoemd.
❏ Zet de printer uit en controleer of het netsnoer goed op de printer is aangesloten.
❏ Controleer of het stopcontact goed werkt en niet met een muurschakelaar of tijdklok
wordt geregeld.
❏ Controleer of het voltage dat de printer via het stopcontact ontvangt, overeenkomt met
het voltage dat is aangegeven op de printer. Als de voltages niet overeenkomen, zet u
de printer onmiddellijk uit en haalt u meteen de stekker uit het stopcontact. Neem
contact op met uw leverancier voor hulp. Zie "Hulp inroepen" op pagina 185.
c
Let op:
Als het voltage van het stopcontact en van de printer niet overeenkomen, mag u de stekker
van de printer niet opnieuw in het stopcontact steken. Dit kan de printer beschadigen.
De printer drukt niets af
De printer is niet op de juiste manier aangesloten op de computer
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Zet de printer en de computer uit. Controleer of de interfacekabel van de printer goed
is aangesloten op de juiste aansluiting van de computer.
❏ Controleer of de specificaties van de interfacekabel overeenkomen met de specificaties
van de printer en de computer.
❏ Controleer of de interfacekabel rechtstreeks is aangesloten op de computer en niet
eerst op een ander apparaat, zoals een printerschakelaar of een verlengkabel.
De Epson-printer is niet geselecteerd als de standaardprinter.
Installeer de printerdriver als dit nog niet is gedaan en voer de onderstaande stappen uit
om de Epson-printer in te stellen als standaardprinter.
Voor Windows XP x64 en XP
1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm (Control Panel), klik op Printers en andere
hardware (Printers and Other Hardware) en klik vervolgens op Printers en
faxapparaten (Printers and Faxes).
Problemen oplossen
161
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
2. Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro 3800.
3. Selecteer Standaardprinter (Set As Default) en sluit het venster.
Voor Windows 2000
1. Klik op Start, wijs naar Instellingen (Settings) en selecteer Printers.
2. Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro 3800 in het venster Printers.
3. Selecteer Standaardprinter (Set As Default) en sluit het venster Printers.
Voor Mac OS X
Zorg ervoor dat de printerdriver Stylus Pro 3800 juist is toegevoegd aan Afdrukbeheer
(Print Center) (voor Mac OS X 10.2.x) of Printerconfiguratie (Printer Setup Utility) (voor
Mac OS X 10.3 en hoger) en dat de juiste driver is geselecteerd.
Instelling voor de printerpoort komt niet overeen met de printeraansluiting
(alleen voor Windows)
Voer de onderstaande stappen uit om de printerpoort te selecteren.
Voor Windows XP x64 en XP
1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm (Control Panel), klik op Printers en andere
hardware (Printers and Other Hardware) en klik vervolgens op Printers en
faxapparaten (Printers and Faxes).
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor EPSON Stylus Pro 3800 en klik op
Eigenschappen (Properties).
3. Klik op het tabblad Poorten (Ports).
4. Selecteer de juiste printerpoort.
Voor Windows 2000
1. Klik op Start, wijs naar Instellingen (Settings) en klik op Printers.
2. Klik in het printervenster met de rechtermuisknop op het pictogram voor EPSON Stylus
Pro 3800 en klik vervolgens op Eigenschappen (Properties).
3. Klik op het tabblad Poorten (Ports).
4. Selecteer de juiste printerpoort.
Problemen oplossen
162
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar er wordt niets afgedrukt
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit. Voor Windows: zie "Printkop reinigen"
op pagina 50. Voor Mac OS X: zie "Printkop reinigen" op pagina 98.
❏ Vervang de cartridges als het reinigen van de printkoppen niet werkt. Zie "Cartridges
vervangen" op pagina 141.
De afdrukken zien er anders uit dan verwacht
Onjuiste of verminkte tekens of er worden blanco pagina's afgedrukt
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Voor Windows: verwijder alle onderbroken taken uit de voortgangsbalk.
❏ Zet de printer en de computer uit als het probleem zich blijft voordoen. Controleer of de
interfacekabel van de printer goed is aangesloten.
Onjuiste marges
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer de instellingen voor de marges in uw toepassing.
❏ Zorg ervoor dat de marges binnen het afdrukgebied van de pagina vallen. Zie
"Afdrukgebied" op pagina 194.
❏ Voor Windows: controleer de instelling Randloos op het tabblad Papier. Zorg ervoor
dat de instellingen geschikt zijn voor het papierformaat dat u gebruikt. Zie "Opties
instellen op het tabblad Papier" op pagina 32.
Omgekeerd beeld
Voor Windows: schakel de instelling Horizontaal spiegelen in het dialoogvenster
Geavanceerd uit. Zie "Geavanceerde instellingen vastleggen" op pagina 19.
Voor Mac OS X: schakel de instelling Horizontaal spiegelen uit onder Extra instellingen
in de Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zie "Extra instellingen" op pagina 84.
Problemen oplossen
163
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Kleuren op de afdruk wijken af van de kleuren op het scherm
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Pas Kleurintensiteit aan in het dialoogvenster Papierconfiguratie. Voor Windows: zie
"Papierconfiguratie" op pagina 20. Voor Mac OS X: zie "Papierconfiguratie" op pagina
89.
❏ Zorg ervoor dat de instelling voor het afdrukmateriaal overeenstemt met het papier dat
u gebruikt.
❏ De kleuren op een afdruk komen nooit precies overeen met de kleuren op het scherm
omdat monitors en printers kleuren op een verschillende manier maken. Met de
bovenstaande kleursystemen kunt u kleurverschillen echter zo veel mogelijk
voorkomen.
Voor Mac OS X: selecteer ColorSync voor kleuraanpassing onder
Printerkleurenbeheer in het afdrukvenster. Zie "Printerkleurenbeheer" op pagina 85.
❏ U krijgt zo scherpere beelden met levendigere kleuren.
Voor Windows: selecteer PhotoEnhance in het dialoogvenster Geavanceerd. Zie
"Geavanceerde instellingen vastleggen" op pagina 19.
❏ Voor Windows: selecteer Kleurencontrole in het dialoogvenster Geavanceerd en
wijzig indien gewenst de kleur, helderheid enzovoort. Zie "Geavanceerde instellingen
vastleggen" op pagina 19.
Voor Mac OS X: selecteer Kleurencontrole onder Printerkleurenbeheer in het
afdrukvenster. Zie "Printerkleurenbeheer" op pagina 85.
Een uitgelijnde lijn is verschoven
Lijn de printkop uit. Voor Windows: zie "De printkop uitlijnen" op pagina 51. Voor Mac OS
X: zie "De printkop uitlijnen" op pagina 99.
Reinig de printkop als het probleem blijft bestaan. Voor Windows: zie "Printkop reinigen"
op pagina 50. Voor Mac OS X: zie "Printkop reinigen" op pagina 98.
Vegen aan de onderrand
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Strijk het papier glad of buig het een beetje om in de tegenovergestelde richting als het
naar boven omgekruld is.
Problemen oplossen
164
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
❏ Voor Windows: controleer als u speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruikt de
instelling bij Afdrukmateriaal op het tabblad Hoofdgroep. Zie "Opties instellen op het
tabblad Hoofdgroep" op pagina 14.
Voor Mac OS X: controleer als u speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruikt de
instelling bij Afdrukmateriaal in de Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zie
"Pagina-instelling" op pagina 80.
Als u ander papier gebruikt, selecteert u de papierdikte in de menumodus. Zorg ervoor
dat de instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie "Papierinstellingen
vastleggen" op pagina 121.
❏ Zet DEGELRUIMTE op GROOT in het menu PRINTERINSTELLING van de menumodus. Zie
"PRINTERINSTELLING" op pagina 110.
Afdrukken komen gekruld uit de printer
Als de afdrukken gekruld in de uitvoerlade liggen, moet u het papier verwijderen voordat
het volgende vel uit de printer komt.
De afdrukkwaliteit is niet optimaal
Klik op het bijschrift onder de illustratie die het meest lijkt op uw afdruk.
"Horizontale strepen" op pagina 166
"Onjuiste verticale uitlijning of
strepen" op pagina 166
"Kleurendocumenten worden in
zwart-wit afgedrukt" op pagina 168
"Afdruk is vaag of bevat lege
plekken" op pagina 167
"Onduidelijke of vlekkerige
afdrukken" op pagina 167
Als u problemen met de afdrukkwaliteit hebt, probeert u de hier beschreven oplossingen.
Problemen oplossen
165
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Horizontale strepen
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor Afdrukmateriaal op het tabblad
Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt.
Zie "Opties instellen op het tabblad Hoofdgroep" op pagina 14.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de Afdrukinstellingen in
het afdrukvenster. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met het papier dat u
gebruikt. Zie "Pagina-instelling" op pagina 80.
❏ Zorg ervoor dat het papier met de afdrukzijde naar boven ligt.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit om eventueel verstopte spuitkanaaltjes
schoon te maken. Voor Windows: zie "Printkop reinigen" op pagina 50. Voor Mac OS
X: zie "Printkop reinigen" op pagina 98.
U kunt ook de spuitkanaaltjes van de printkop reinigen via het bedieningspaneel. Als u
de printkop wilt reinigen, moet u de knop Menu/Rechts r 3 seconden ingedrukt
houden.
❏ Controleer de waarde bij Papiertoevoer. Verlaag de waarde om lichte strepen te
verbeteren en verhoog de waarde als u zwarte strepen ziet. Voor Windows:
"Papierconfiguratie" op pagina 20. Voor Mac OS X: zie "Papierconfiguratie" op pagina
89.
❏ Controleer het inktstatuslampje. Vervang een of meer cartridges indien nodig. Zie
"Cartridges vervangen" op pagina 141.
Onjuiste verticale uitlijning of strepen
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Voor Windows: schakel de instelling Hoge snelheid in het dialoogvenster
Geavanceerd uit. Zie "Geavanceerde instellingen vastleggen" op pagina 19.
Voor Mac OS X: schakel de instelling Hoge snelheid uit onder Extra instellingen in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zie "Extra instellingen" op pagina 84.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop uitlijnen uit. Voor Windows: zie "De printkop uitlijnen"
op pagina 51. Voor Mac OS X: zie "De printkop uitlijnen" op pagina 99.
Problemen oplossen
166
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Afdruk is vaag of bevat lege plekken
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer of de uiterste houdbaarheidsdatum van de cartridges niet is verstreken. De
uiterste houdbaarheidsdatum vindt u op het etiket van de cartridges.
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor Afdrukmateriaal op het tabblad
Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt.
Zie "Opties instellen op het tabblad Hoofdgroep" op pagina 14.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de Afdrukinstellingen in
het afdrukvenster. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met het papier dat u
gebruikt. Zie "Pagina-instelling" op pagina 80.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit om eventueel verstopte spuitkanaaltjes
schoon te maken. Voor Windows: zie "Printkop reinigen" op pagina 50. Voor Mac OS
X: zie "Printkop reinigen" op pagina 98.
U kunt ook de spuitkanaaltjes van de printkop reinigen via het bedieningspaneel. Als u
de printkop wilt reinigen, moet u de knop Menu/Rechts r 3 seconden ingedrukt
houden.
❏ Controleer het inktstatuslampje. Vervang een of meer cartridges indien nodig. Zie
"Cartridges vervangen" op pagina 141.
❏ Selecteer Standaard bij Degelruimte in het dialoogvenster Papierconfiguratie. Voor
Windows: zie "Papierconfiguratie" op pagina 20. Voor Mac OS X: zie
"Papierconfiguratie" op pagina 89.
Onduidelijke of vlekkerige afdrukken
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor Afdrukmateriaal op het tabblad
Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt.
Zie "Opties instellen op het tabblad Hoofdgroep" op pagina 14.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de Afdrukinstellingen in
het afdrukvenster. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met het papier dat u
gebruikt. Zie "Pagina-instelling" op pagina 80.
❏ Als het papier dat u gebruikt niet wordt ondersteund door de printerdriver, stelt u de
papierdikte in met behulp van de menumodus. Zie "AANGEPAST PAPIER" op pagina
111.
Problemen oplossen
167
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
❏ Zorg ervoor dat het papier droog is en met de afdrukzijde naar boven in de printer is
geladen. Zorg er tevens voor dat u de juiste papiersoort gebruikt. Zie "Papier" op
pagina 197.
❏ Controleer of er inkt heeft gelekt aan de binnenkant van de printer en veeg deze met
een zachte, schone doek weg.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit. Voor Windows: zie "Printkop reinigen"
op pagina 50. Voor Mac OS X: zie "Printkop reinigen" op pagina 98.
U kunt ook de spuitkanaaltjes van de printkop reinigen via het bedieningspaneel. Als u
de printkop wilt reinigen, moet u de knop Menu/Rechts r 3 seconden ingedrukt
houden.
Kleurendocumenten worden in zwart-wit afgedrukt
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Zorg ervoor dat de kleureninstellingen in uw toepassing kloppen.
❏ Voor Windows: zorg ervoor dat Kleur is ingesteld op het tabblad Hoofdgroep. Zie
"Opties instellen op het tabblad Hoofdgroep" op pagina 14.
Voor Mac OS X: zorg ervoor dat Kleur is ingesteld in de Afdrukinstellingen in het
afdrukvenster. Zie "Kleur" op pagina 81.
Afdruksnelheid is niet optimaal
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Selecteer Hoge snelheid in het dialoogvenster met geavanceerde instellingen. Voor
Windows: zie "Geavanceerde instellingen vastleggen" op pagina 19. Voor Mac OS X:
zie "Extra instellingen" op pagina 84.
❏ Voor Windows: selecteer de modus Automatisch en beweeg de schuifbalk naar
Snelheid op het tabblad Hoofdgroep om de afdruksnelheid te verhogen. Zie "Opties
instellen op het tabblad Hoofdgroep" op pagina 14.
Voor Mac OS X: selecteer de modus Automatisch en beweeg de schuifbalk naar
Snelheid in de Afdrukinstellingen in het afdrukvenster om de afdruksnelheid te
verhogen. Zie "Modus" op pagina 82.
❏ Zorg ervoor dat u niet te veel toepassingen tegelijk open hebt staan. Sluit de
toepassingen die u niet gebruikt.
Problemen oplossen
168
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
❏ Gebruik de USB 2.0-interface van uw computer.
Opmerking:
USB 2.0 kan alleen worden gebruikt met de volgende besturingssystemen.
USB 2.0:
Windows XP x64, XP en 2000
❏ Verwijder onnodige bestanden van de vaste schijf zodat er ruimte vrijkomt.
Opmerking voor Windows:
Het kan zijn dat uw computer over onvoldoende geheugen beschikt. Zie "De afdruksnelheid
verhogen" op pagina 61 voor meer informatie.
Papier van het formaat A3 of groter trekt scheef.
Gebruik de zijgeleider rechts op de automatische papiertoevoer om het papier recht in te
voeren.
Problemen oplossen
169
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Papier loopt regelmatig vast of wordt niet goed ingevoerd
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Zorg ervoor dat het papier niet gekruld of gevouwen is.
❏ Zorg ervoor dat het papier goed plat is.
❏ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur geschikt is voor het gebruik van de printer.
❏ Zorg ervoor dat het papier niet vochtig is.
❏ Zorg ervoor dat het papier niet te dik of te dun is. Zie "Papier" op pagina 197.
❏ Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de printer zijn gekomen.
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor Afdrukmateriaal op het tabblad
Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt.
Zie "Opties instellen op het tabblad Hoofdgroep" op pagina 14.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de Afdrukinstellingen in
het afdrukvenster. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met het papier dat u
gebruikt. Zie "Pagina-instelling" op pagina 80.
❏ Zorg ervoor dat de instelling voor de degelruimte geschikt is voor het papier. De
instelling voor de degelruimte kunt u wijzigen in het menu PRINTERINSTELLING van de
menumodus. Zie "DEGELRUIMTE" op pagina 110.
❏ Als u ander papier gebruikt dan materiaal van Epson, controleert u de papiersoort die
is geselecteerd in het menu AANGEPAST PAPIER van de menumodus. Zie
"Papierinstellingen vastleggen" op pagina 121.
Wanneer u speciaal afdrukmateriaal wilt gebruiken dat niet van Epson afkomstig is,
probeer dan voordat u gaat afdrukken eerst of het papier goed kan worden geladen.
Zie "Vastgelopen papier verwijderen" op pagina 171 voor het verhelpen van
papierstoringen.
Problemen oplossen
170
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Vastgelopen papier verwijderen
Vastgelopen papier dat vanuit de automatische papiertoevoer is
ingevoerd
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen.
1. Zet de printer uit.
2. Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier.
Open eventueel de bovenste kap en verwijder het vastgelopen papier.
Problemen oplossen
171
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Vastgelopen papier dat is ingevoerd via de sleuf voor handmatige invoer
aan de voorzijde
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:
1. Zet de printer uit.
2. Trek het vastgelopen papier vanaf de voor- of achterzijde uit de printer.
Voor
Achter
Vastgelopen papier dat is ingevoerd via de sleuf voor handmatige invoer
aan de achterzijde
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:
1. Zorg ervoor dat de printer aanstaat.
2. Druk op de knop Papiertoevoer/Omlaag d om het papier achteruit te laten gaan.
Problemen oplossen
172
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
3. Trek het vastgelopen papier aan de achterzijde uit de printer.
Kleurenbeheer
De printerdriver heeft een instelling voor het aanpassen van de kleuren van de af te
drukken gegevens. Zo zien uw afdrukken er beter uit, gewoon met behulp van de
printerdriver. Bij het aanpassen van de kleuren verandert er niets aan de kleuren van de
oorspronkelijke afbeelding.
Kleurenbeheer
❏ Kleurenbeheer door driver-ICM (alleen XP x64, XP en 2000)
❏ Kleurenbeheer door Host-ICM of ColorSync
❏ Kleurenbeheer door toepassing
Kleuraanpassing door de printerdriver
❏ Kleuraanpassing door de printerdriver
Windows-gebruikers: zie "Kleurencontrole" op pagina 22.
Mac OS X-gebruikers: zie "Kleurencontrole" op pagina 86.
❏ Automatische kleuraanpassing door PhotoEnhance
Windows-gebruikers: zie "PhotoEnhance" op pagina 23.
Problemen oplossen
173
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Systemen voor kleurenbeheer
De kleuren van een afdruk komen nooit precies overeen met de kleuren op het scherm,
omdat verschillende apparaten (zoals een digitale camera, scanner, monitor en printer)
kleuren op een verschillende manier maken. Als u de kleuren beter op elkaar wilt
afstemmen, gebruikt u het kleurenbeheersysteem van het besturingssysteem en de
beeldbewerkingssoftware.
Elk besturingssysteem heeft een kleurenbeheersysteem: ICM voor Windows en ColorSync
voor Mac OS. Voor het kleurenbeheer van de printerdriver wordt ook het
kleurenbeheersysteem van het besturingssysteem gebruikt. In dit kleurenbeheersysteem
wordt een bestand met kleurdefinities gebruikt, dit wordt een ICC-profiel genoemd, om de
kleuren van de verschillende apparaten beter op elkaar af te stemmen. Het ICC-profiel
wordt aangepast aan elk printermodel en elke papiersoort. (Voor een digitale camera kan
sRGB, AdobeRGB enzovoort (een kleurendomein) worden opgegeven als profiel.)
Bij kleurenbeheer wordt het profiel van een invoerapparaat een invoerprofiel (of
bronprofiel) genoemd. Dat van een uitvoerapparaat (zoals een printer) wordt een
printerprofiel (of uitvoerprofiel) genoemd.
c
Let op:
Wanneer u een foto of afbeelding afdrukt die met een digitale camera of scanner is gemaakt,
ziet het afdrukresultaat er vaak anders uit dan wat u op het scherm ziet. Deze variatie komt
doordat elk apparaat (digitale camera, scanner, monitor of printer) kleuren op een andere
manier weergeeft.
U kunt deze kleurverschillen tussen de diverse apparaten verkleinen met behulp van
kleurenbeheer. Als er geen kleurenbeheer plaatsvindt tussen een invoerapparaat en het
beeldscherm, zal de afdruk er altijd anders uitzien dat wat u op het scherm ziet, ook al vindt
er wel kleurenbeheer plaats tussen het invoerapparaat en de printer.
Problemen oplossen
174
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Vormen van kleurenbeheer
Bij uw printer vindt kleurenbeheer plaats op de volgende drie manieren.
Kleurenbeheer
Invoerprofiel
Printerprofiel
Uitleg
Driver-ICM
Printerdriver
Printerdriver
Kleurenbeheer vindt plaats door opgave
van alle profielen door de printerdriver. Dit
wordt alleen ondersteund door Windows XP
x64, XP en 2000.
Kleurenbeheer is ook mogelijk als u
gegevens afdrukt uit een toepassing zonder
ondersteuning voor ICM-kleurenbeheer. Als
een toepassing een eigen
kleurenbeheerfunctie heeft, zet die dan uit
vóór het afdrukken.
Zie "Kleurenbeheer door driver-ICM (alleen
XP x64, XP en 2000)" op pagina 176 voor
meer informatie.
ICM/ColorSync
Toepassing
Printerdriver
Omdat wordt afgedrukt met het
kleurenbeheer van het besturingssysteem,
kan er in de afdrukken een verschil te zien
zijn tussen Windows en Mac OS.
Toepassingen moeten ICM of ColorSync
ondersteunen als kleurenbeheer.
Zie "Kleurenbeheer door Host-ICM of
ColorSync" op pagina 179 voor meer
informatie.
Toepassing
Toepassing
Toepassing
Kleurenbeheer vindt plaats door opgave
van alle profielen door de toepassing.
Kleurencompensatie moet worden
uitgeschakeld (geen kleuraanpassing) in de
printerdriver. U kunt deze methode
gebruiken wanneer de door u gebruikte
toepassing zelf een functie voor
kleurenbeheer heeft.
Zie "Kleurenbeheer door toepassing" op
pagina 181 voor meer informatie.
Problemen oplossen
175
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Kleurenbeheer door driver-ICM (alleen XP x64, XP en 2000)
Het invoerprofiel van de afgedrukte afbeeldingsgegevens en het printerprofiel worden
beheerd door de printerdriver.
Wanneer u deze functie gebruikt met een toepassing met een eigen functie voor
kleurenbeheer, moet u die functie in de toepassing uitschakelen.
Wanneer u deze functie gebruikt met een toepassing zonder eigen functie voor
kleurenbeheer, moet u de kleuren op elkaar afstemmen na stap 4.
De volgende procedures hebben betrekking op Adobe Photoshop CS op een computer
met Windows XP.
1. Start Adobe Photoshop CS.
2. Selecteer Afdrukken met afdrukvoorbeeld in het menu Bestand.
Schakel het selectievakje Meer opties tonen in.
Problemen oplossen
176
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
3. Selecteer Kleurbeheer gevolgd door Document onder Bronruimte. Selecteer Als
bron bij Profiel. Klik vervolgens op Gereed.
4. Selecteer Afdrukken in het menu Bestand.
Selecteer de gewenste printer en klik op Eigenschappen.
5. Selecteer Aangepast bij Modus en klik vervolgens op de knop Geavanceerd.
Problemen oplossen
177
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
6. Selecteer ICM onder Printerkleurenbeheer. Selecteer Driver-ICM (standaard) of
Driver-ICM (geavanceerd) bij ICM-modus.
Zie "ICM" op pagina 25 voor meer informatie.
7. Geef eventueel nog meer instellingen op. Klik vervolgens op OK.
Problemen oplossen
178
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Kleurenbeheer door Host-ICM of ColorSync
Het kleurenbeheer van het besturingssysteem wordt uitgevoerd door de printerdriver. Voor
de afbeeldingsgegevens moet het kleurenbeheer worden uitgevoerd afhankelijk van het
systeem of de invoerapparatuur.
c
Let op:
❏ Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten invoerprofiel.
❏ De toepassing moet ICM of ColorSync ondersteunen.
1. Start Adobe Photoshop CS.
2. Selecteer Afdrukken met afdrukvoorbeeld in het menu Bestand.
Schakel het selectievakje Meer opties tonen in.
3. Selecteer Kleurbeheer gevolgd door Document onder Bronruimte. Selecteer
Printerkleurenbeheer bij Profiel. Klik vervolgens op Gereed.
Problemen oplossen
179
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
4. Selecteer Afdrukken in het menu Bestand.
Gebruikers van Windows: selecteer de gewenste printer en klik op Eigenschappen.
5. Selecteer Aangepast bij Modus en klik vervolgens op de knop Geavanceerd.
6. Selecteer ICM (Windows) of ColorSync (Mac OS) onder Printerkleurenbeheer. Als u
Windows XP x64, XP of 2000 gebruikt, selecteert u Host-ICM als ICM-modus.
In dit geval wordt het door de toepassing ingestelde ICC-profiel gebruikt als invoerprofiel.
Voor het printerprofiel wordt automatisch het ICC-profiel gebruikt dat bij het papier hoort.
7. Geef eventueel nog meer instellingen op. Klik vervolgens op OK.
Problemen oplossen
180
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Kleurenbeheer door toepassing
Als u een toepassing gebruikt met ondersteuning voor een kleurenbeheersysteem, worden
het invoerprofiel van de af te drukken afbeeldingsgegevens en het printerprofiel geregeld
door de toepassing.
In dit geval moet u in de printerdriver de optie Uit (Geen kleuraanpassing) selecteren
onder Printerkleurenbeheer.
Omdat noch ColorSync van Mac OS, noch ICM van Windows wordt gebruikt als
kleurenbeheersysteem, is er ook geen kleurverschil te zien in het afdrukresultaat tussen
beide besturingssystemen. Zie de gebruikershandleiding van de toepassing voor meer
informatie over de instellingen.
De basisprocedures zijn als volgt.
1. Bepaal het invoerprofiel van de afbeeldingsgegevens en het printerprofiel in de
toepassing.
2. Selecteer Uit (Geen kleuraanpassing) onder Printerkleurenbeheer in de printerdriver.
3. Start Adobe Photoshop CS.
4. Selecteer Afdrukken met afdrukvoorbeeld in het menu Bestand.
Schakel het selectievakje Meer opties tonen in.
Problemen oplossen
181
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
5. Selecteer Kleurbeheer gevolgd door Document onder Bronruimte. Selecteer het
profiel van het papier en de intentie. Klik vervolgens op Gereed.
6. Selecteer Afdrukken in het menu Bestand.
Gebruikers van Windows: selecteer de gewenste printer en klik op Eigenschappen.
7. Selecteer Aangepast bij Modus en klik vervolgens op de knop Geavanceerd.
Problemen oplossen
182
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
8. Selecteer Uit (Geen kleuraanpassing) onder Printerkleurenbeheer.
9. Geef eventueel nog meer instellingen op. Klik vervolgens op OK.
Problemen oplossen
183
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Informatie over afdrukmateriaal
Epson levert speciaal afdrukmateriaal voor inkjetprinters dat voldoet aan de hoogste eisen
met betrekking tot de afdrukkwaliteit.
Zie "Speciaal afdrukmateriaal van Epson" op pagina 202 voor meer informatie over
speciale afdrukmaterialen van Epson.
Papierinstellingen
Naam van afdrukmateriaal
Randloos
afdrukken
ICC-profiel
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend Premium)
Ondersteund
Pro38 PGPP.icc
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium Luster)
Ondersteund
Pro38 PLPP.icc
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend Premium)
Ondersteund
Pro38 PSPP.icc
EPSON Proofing Paper Semimatte
(Commercial) (EPSON Proefdrukpapier
halfmat (commercieel))
Niet ondersteund
Pro38 PPSmC.icc
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
Ondersteund
Pro38 ARMP.icc
Enhanced Matte Paper
(Mat papier extra)
Pro38 EMP.icc
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Niet ondersteund
Pro38 PQIJP_MK.icc
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Ondersteund
Pro38 SWMP.icc
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier Fine Art)
Ondersteund
Pro38 VFAP.icc
UltraSmooth Fine Art Paper
(Ultraglad papier Fine Art)
Ondersteund
Pro38 USFAP.icc
Watercolor Paper-Radiant White
(Aquarelpapier stralend wit)
Ondersteund
Pro38 WCRW.icc
Problemen oplossen
184
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Website voor technische ondersteuning
De onderstaande website biedt de meest recente informatie over de nieuwste printerdriver,
firmware en verbruiksmaterialen voor uw printer. Als u beschikt over een webbrowser en
een internetaansluiting, gaat u naar:
http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_3800
Hulp inroepen
Voordat u contact opneemt met Epson
Als uw Epson-printer niet goed functioneert en u het probleem niet kunt oplossen met de
informatie in de printerdocumentatie, kunt u contact opnemen met de klantenservice. Als
er hieronder geen klantenservice voor uw gebied wordt aangegeven, kunt u contact
opnemen met de dealer waarbij u het product hebt gekocht.
We kunnen u sneller helpen als u de volgende informatie bij de hand hebt:
❏ Het serienummer van de printer
(Het etiket met het serienummer vindt u meestal aan de achterzijde van de printer.)
❏ Het model van de printer
❏ De versie van de printersoftware
(Klik op Over, Version Info of een vergelijkbare knop in de printersoftware.)
❏ Het merk en het model van uw computer
❏ Naam en versie van het besturingssysteem op uw computer
❏ De toepassingen die u meestal met de printer gebruikt en de versienummers hiervan
Problemen oplossen
185
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika
Epson verleent technische ondersteuning op de volgende manieren.
Via internet
Kijk op de website van Epson op http://support.epson.com en selecteer uw apparaat voor
een oplossing voor problemen die vaak voorkomen. U kunt drivers en documentatie
downloaden, vragenlijsten en adviezen raadplegen of uw vragen in een e-mailbericht naar
Epson sturen.
Rechtstreeks contact met een medewerker
Bel naar het nummer (562) 276-1300 (VS) of (905) 709-9475 (Canada), van 6 uur tot
18 uur Pacific Time, van maandag t/m vrijdag. Geen gratis nummer.
Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u naar Epson belt voor hulp.
❏ De naam van de printer
❏ Het serienummer van de printer
❏ Het aankoopbewijs (kassabon bijvoorbeeld) en de aanschafdatum
❏ De configuratie van de computer
❏ Een beschrijving van het probleem
Opmerking:
Voor hulp bij het gebruik van andere software op uw systeem raadpleegt u de documentatie van de
desbetreffende software.
Verbruiksmaterialen en accessoires kopen
Voor originele cartridges, linten, papiersoorten en accessoires van Epson kunt u terecht bij
een officiële Epson-leverancier. Bel 800-GO-EPSON (800-463-7766) voor de
dichtstbijzijnde leverancier. Of bestel online op http://www.epsonstore.com (VS) of
http://www.epson.ca (Canada).
Hulp voor gebruikers in Europa
In het pan-Europese garantiebewijs leest u hoe u contact kunt opnemen met de
klantenservice van EPSON.
Problemen oplossen
186
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hulp voor gebruikers in Australië
Epson Australia staat voor u klaar als u hulp nodig hebt. Naast de productdocumentatie
beschikt u over de volgende informatiebronnen:
Uw leverancier
Vaak kan uw leverancier u helpen bij het opsporen en oplossen van een probleem. Bij
problemen moet u altijd eerst contact opnemen met uw leverancier. Vaak heeft hij een
probleem in een mum van tijd verholpen en kan hij u meer advies geven.
Via internet: http://www.epson.com.au
Raadpleeg de website van Epson Australia. Hier vindt u vast wel wat u zoekt: drivers,
Epson-adressen, informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning (e-mail).
Epson-helpdesk
In laatste instantie kunt u voor advies altijd terecht bij de Epson-helpdesk. Onze
medewerkers kunnen u helpen bij de installatie, de configuratie en het gebruik van uw
Epson-product. Ook kunt u hier documentatie over nieuwe Epson-producten of het adres
van de dichtstbijzijnde leverancier of servicevestiging aanvragen. Op tal van vragen vindt
u hier het antwoord.
Helpdesknummers:
Telefoon:
1300 361 054
Fax:
(02) 8899 3789
Zorg ervoor dat u alle relevante informatie bij de hand hebt wanneer u belt. Hoe meer
informatie, des te sneller we u kunnen helpen: het type Epson-product, het type computer,
het besturingssysteem, de programma's die u gebruikt en verder alle informatie die u
belangrijk lijkt.
Hulp voor gebruikers in Singapore
Epson Singapore stelt de volgende informatiebronnen en service beschikbaar:
Internet: http://www.epson.com.sg)
Productspecificaties, drivers om te downloaden, vragen en antwoorden, verkoopinformatie
en technische informatie via e-mail zijn beschikbaar.
Problemen oplossen
187
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Epson HelpDesk (telefoon: (65) 6586 3111)
Onze helpdesk kan u telefonisch helpen bij het volgende:
❏ Algemene inlichtingen en productinformatie
❏ Vragen of problemen bij het gebruik van het product
❏ Vragen over reparaties en garantie
Hulp voor gebruikers in Thailand
Voor informatie, ondersteuning en service:
Internet: http://www.epson.co.th)
Productspecificaties, drivers om te downloaden, vragen en antwoorden, en e-mail zijn
beschikbaar.
Epson-hotline (telefoon (66) 2-670-0333)
Onze hotline kan u telefonisch helpen bij het volgende:
❏ Algemene inlichtingen en productinformatie
❏ Vragen of problemen bij het gebruik van het product
❏ Vragen over reparaties en garantie
Hulp voor gebruikers in Vietnam
Voor informatie, ondersteuning en service:
Epson-hotline (telefoon): 84-8-823-9239
Servicecenter:
80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam
Hulp voor gebruikers in Indonesië
Voor informatie, ondersteuning en service:
Problemen oplossen
188
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Internet: http://www.epson.co.id)
❏ Productspecificaties, drivers om te downloaden
❏ Vragen en antwoorden, inlichtingen, vragen via e-mail
Epson-hotline
❏ Algemene inlichtingen en productinformatie
❏ Technische ondersteuning
Telefoon
(62) 21-572 4350
Fax
(62) 21-572 4357
Epson-servicecenter
Jakarta
Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta
Telefoon/fax: (62) 21-62301104
Bandung
Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung
Telefoon/fax: (62) 22-7303766
Surabaya
Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya
Telefoon: (62) 31-5355035
Fax: (62) 31-5477837
Yogyakarta
Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta
Telefoon: (62) 274-565478
Medan
Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan
Telefoon/fax: (62) 61-4516173
Makassar
MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No.49
Makassar
Telefoon: (62) 411-350147/411-350148
Problemen oplossen
189
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hulp voor gebruikers in Hongkong
Epson Hong Kong Limited staat voor u klaar met technische ondersteuning en andere
diensten.
Internet
Epson Hong Kong heeft een eigen website in het Chinees en Engels. Hier vindt u de
volgende informatie:
❏ Productinformatie
❏ Vragen en antwoorden
❏ De nieuwste versie van Epson-drivers
Onze website is te vinden op dit adres:
http://www.epson.com.hk
Hotline voor technische ondersteuning
U kunt ook contact opnemen met onze technische medewerkers op de volgende
nummers:
Telefoon:
(852) 2827-8911
Fax:
(852) 2827-4383
Hulp voor gebruikers in Maleisië
Voor informatie, ondersteuning en service:
Internet: http://www.epson.com.my)
❏ Productspecificaties, drivers om te downloaden
❏ Vragen en antwoorden, inlichtingen, vragen via e-mail
Problemen oplossen
190
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
Hoofdkantoor.
Telefoon:
603-56288288
Fax:
603-56288388/399
Epson-helpdesk
❏ Algemene inlichtingen en productinformatie (infolijn)
Telefoon:
603-56288222
❏ Vragen over reparaties en garantie, gebruik van het product en technische
ondersteuning (technische lijn)
Telefoon:
603-56288333
Hulp voor gebruikers in India
Voor informatie, ondersteuning en service:
Internet: http://www.epson.co.in)
Voor productspecificaties, drivers om te downloaden en vragen over producten.
Hoofdkantoor Epson India in Bangalore:
Telefoon:
30515000
Fax:
30515005/30515078
Regionale vestigingen van Epson in India:
Mumbai
Telefoon: 28261516-17
Fax: 28257287
Delhi
Telefoon: 26447201/02/03/04/07/09
Fax: 26447205
Chennai
Telefoon: 28203940/41 - 28218658/59
Fax: 28272463
Problemen oplossen
191
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Kolkata
Telefoon: 22831589/90
Fax: 22831591
Hyderabad
Telefoon: 55331738/39
Fax: 55328633
Cochin
Telefoon: 2357638/2356652
Fax: 2357950
Pune
Telefoon: 24335460/90 tst. 214
Fax: 24330881
Ahmedabad
Telefoon: 26407176/77
Fax: 26407347
Telefonische ondersteuning (gratis nummer)
Bel naar het nummer 1600 440011 voor meer informatie over de producten van Epson of
voor ondersteuning. Dit gratis nummer is bereikbaar van 9 uur tot 21 uur, overal in het land.
Hulp voor gebruikers in de Filippijnen
Epson Philippines Corporation staat voor u klaar met technische ondersteuning en andere
diensten op de volgende telefoon- en faxnummers en het volgende e-mailadres.
Telefoon:
(63) 2-813-6567
Fax:
(63) 2-813-6545
E-mail:
[email protected]
Internet:http://www.epson.com.ph)
Productspecificaties, drivers om te downloaden, vragen en antwoorden, en inlichtingen via
e-mail zijn beschikbaar.
Epson-helpdesk (telefoon: (63) 2-813-6567)
Onze hotline kan u telefonisch helpen bij het volgende:
❏ Algemene inlichtingen en productinformatie
❏ Vragen of problemen bij het gebruik van het product
❏ Vragen over reparaties en garantie
Problemen oplossen
192
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hoofdstuk 7
Productinformatie
Printerspecificaties
Afdrukken
Afdrukmethode
On-demand inkjet
Configuratie
van de
spuitkanaaltjes
Zwart: 180 spuitkanaaltjes × 3
(Photo Black (fotozwart), Matte Black (matzwart),
Light Black (lichtzwart), (Light Light Black (licht-lichtzwart))
Kleur: 180 spuitkanaaltjes × 5
(Cyan (cyaan), Magenta, Light Cyan (lichtcyaan),
Light Magenta (lichtmagenta), Yellow (geel))
Tekstmodus
Tekenbreedte
Afdrukkolom
10 cpi*
167
* characters per inch (tekens per inch)
Rastermodus
Horizontale resolutie
Afdrukbreedte
Beschikbare punten
360 dpi*
441,8 mm
(17,39 inch)
6262
720 dpi
441,8 mm
(17,39 inch)
12524
1440 dpi
441,8 mm
(17,39 inch)
25047
2880 dpi
441,8 mm
(17,39 inch)
50094
* dots per inch (punten per inch)
Resolutie
Maximaal 2880 × 1440 dpi
Afdrukrichting
Tweezijdig
Besturingscode
ESC/P Raster
RAM
64 MB
Tekensets
PC 437 (US, Standard Europe)
PC 850 (Multilingual)
Lettertype
EPSON Courier 10 cpi
Productinformatie
193
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Afdrukgebied
A
B-L
B-R
C
A
Losse vellen
De bovenmarge is minimaal 3,0 mm (0,12")
B-L
Losse vellen
De linkermarge is minimaal 3,0 mm (0,12")
B-R
Losse vellen
De rechtermarge is minimaal 3,0 mm (0,12")
C
Losse vellen
De ondermarge is minimaal 3,0 mm (0,12")
Opmerking:
❏ De printer detecteert automatisch de afmetingen van het papier dat is geladen. Als een
afdruktaak niet in het afdrukgebied past, worden de gegevens niet afgedrukt.
❏ Wanneer u afdrukt via de sleuf voor handmatige toevoer aan de voorzijde, zijn de onder- en
bovenmarge altijd 20 mm.
❏ Voor randloos afdrukken staan alle vier de marges op 0 mm.
Mechanische specificaties
Methode van
papierinvoer
Frictie
Papierpad
Automatische papiertoevoer, handmatige invoer
voor/achter
Afmetingen
Breedte: 684 mm (27,36 inch)
Diepte: 376 mm (14,88 inch)
Hoogte: 257 mm (10,28 inch)
Gewicht
Circa 19,6 kg (43,2 lb) met verbruiksmaterialen
Productinformatie
194
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Elektrische specificaties
100-120 V-model
220-240 V-model
Invoervoltage
90 tot 132 V
198 tot 264 V
Frequentiebereik
50 tot 60 Hz
50 tot 60 Hz
Invoerfrequentie
49,5 tot 60,5 Hz
49,5 tot 60,5 Hz
Stroomsterkte
0,6 A
0,3 A
Stroomverbruik
Circa 25 W
Circa 5 W in zuinige modus
Circa 0,3 W wanneer
uitgeschakeld
Circa 25 W
Circa 5,5 W in zuinige modus
Circa 0,4 W wanneer
uitgeschakeld
Opmerking:
Raadpleeg het etiket op de achterkant van de printer voor informatie over het voltage.
Omgevingsspecificaties
Temperatuur
Luchtvochtigheid
Gebruik
10 tot 35 °C (50 tot 95 °F)
Gegarandeerde afdrukkwaliteit
15 tot 25 °C (59 tot 77 °F)
Opslag
-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)
Gebruik
20 tot 80% RV*
Gegarandeerde afdrukkwaliteit
40 tot 60% RV*
Opslag
5 tot 85% RV**
* Zonder condensatie
** Bij opslag in transportcontainer
Gebruiksomgeving (temperatuur en luchtvochtigheid):
Productinformatie
195
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Initialisatie
Hardware-initialisatie bij aanzetten
van de printer
Het printermechanisme wordt teruggezet naar de
beginstatus.
De invoerbuffer en de afdrukbuffer worden
leeggemaakt.
De printer wordt ingesteld op de laatst ingestelde
standaardwaarden.
Software-initialisatie wanneer de
opdracht [email protected] (initialiseer de
printer) wordt ontvangen
De afdrukbuffer wordt leeggemaakt.
Initialisatie van de knoppen op het
bedieningspaneel door drie
seconden op de knop
Annuleren/Resetten te drukken of
wanneer het signaal SoftReset
wordt verzonden via de USB-poort
Printkoppen worden afgedekt.
De printer wordt ingesteld op de laatst ingestelde
standaardwaarden.
Eventueel aanwezig papier wordt uitgevoerd.
De invoerbuffer en de afdrukbuffer worden
leeggemaakt.
De printer wordt ingesteld op de laatst ingestelde
standaardwaarden.
Normen en goedkeuringen
Veiligheid
UL 60950-1
CSA 22.2 Nr. 60950-1
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG
EMC
EN 60950-1
FCC lid 15 sublid B klasse B
CSA C108.8 klasse B
AS/NZS CISPR 22 klasse B
EMC-richtlijn 89/336/EEG
EN 55022 klasse B
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Productinformatie
196
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Papier
Formaat
Letter (8,5 × 11 inch, 215,9 × 279,4 mm)
Legal (8,5 × 14 inch, 215,9 × 356 mm)
Half Letter (5,5 × 8,5 inch, 139,5 × 215,9 mm)
US B (11 × 17 inch, 279,4 × 431,8 mm)
US C (17 × 22 inch, 431,8 × 558,8 mm)
A6 (105 × 148 mm)
A5 (148 × 210 mm)
A4 (210 × 297 mm)
A3 (297 × 420 mm)
Super A3/B (329 × 483 mm)
A2 (420 × 594 mm)
B5 (182 × 257 mm)
B4 (257 × 364 mm)
B3 (364 × 514 mm)
3,5 × 5 inch, 89 × 127 mm
4 × 6 inch, 102 × 152 mm
5 × 7 inch, 127 × 178 mm
16:9-formaat (102 × 181 mm)
8 × 10 inch, 203 × 254 mm
10 × 12 inch, 254 × 305 mm
11 × 14 inch, 279 × 356 mm
12 × 12 inch, 305 × 305 mm
16 × 20 inch, 406 × 508 mm
Papiersoorten
Gewoon papier, speciaal afdrukmateriaal van Epson
Opmerking:
❏ Aangezien de kwaliteit van een bepaald merk of type papier op elk moment kan worden
gewijzigd door de fabrikant, kan Epson niet instaan voor de kwaliteit van papier dat niet door
Epson zelf wordt geleverd. Probeer papier altijd eerst uit voordat u er grote hoeveelheden van
aanschaft of hierop grote taken afdrukt.
❏ Papier van slechte kwaliteit kan leiden tot een minder goede afdrukkwaliteit, vastlopen van
papier of andere problemen. Gebruik papier van een betere kwaliteit als u problemen
ondervindt.
❏ Gekruld of gevouwen papier moet u vóór het laden eerst goed recht strijken.
Productinformatie
197
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Cartridges
Kleur
Photo Black (fotozwart)
Matte Black (matzwart)
Light Black (lichtzwart)
Light Light Black (licht-lichtzwart)
Cyan (cyaan)
Magenta
Yellow (geel)
Light Cyan (lichtcyaan)
Light Magenta (lichtmagenta)
Levensduur
Ongeopend 2 jaar vanaf de productiedatum.
6 maanden na openen van de verpakking.
Temperatuur
Opslag
(niet geïnstalleerd)
-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)
Opslag (geïnstalleerd)
-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)
1 maand bij 40 °C (104 °F)
1 maand bij 40 °C (104 °F)
Capaciteit
80 ml
Afmetingen
30,1 mm (B) × 93,4 mm (D) × 70,2 mm (H)
Opmerking:
❏ De cartridges die bij de printer zijn geleverd, worden deels verbruikt bij de installatie van de
printer. Voor afdrukken van hoge kwaliteit moet de printkop in de printer volledig zijn geladen
met inkt. Dit eenmalige proces verbruikt een bepaalde hoeveelheid inkt. De cartridges die u
daarna installeert, hebben wel de normale opgegeven levensduur.
❏ Het opgegeven rendement hangt af van de afbeeldingen die u afdrukt, het papier dat u
daarvoor gebruikt, hoe vaak u afdrukt en de omstandigheden waarin u dat doet, zoals de
temperatuur.
❏ Voor een optimale afdrukkwaliteit en ter bescherming van de printkop blijft een wisselende
hoeveelheid inkt in de cartridge achter wanneer de printer aangeeft dat de cartridge moet
worden vervangen. Deze reserve is niet meegerekend in de opgegeven aantallen.
Productinformatie
198
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Systeemvereisten
De printer gebruiken met Windows
Uw computer moet aan de volgende systeemvereisten voldoen:
Minimale systeemvereisten
Pentium 4 1,4 GHz of sneller bij gebruik van Windows XP x64, XP en 2000
256 MB RAM of meer
8 GB of meer vrije schijfruimte
VGA-monitor
De leverancier van uw computer kan u helpen uw systeem uit te breiden als dit niet aan
deze vereisten voldoet.
De printer gebruiken met Mac OS X
Uw computer moet aan de volgende systeemvereisten voldoen:
Minimale systeemvereisten
PowerPC G4 867 MHz of snellere processor
PowerPC Macintosh-computers met Mac OS X 10.2.8 of hoger
Intel Macintosh-computers met Rosetta
256 MB of meer beschikbaar geheugen
3 GB of meer vrije schijfruimte
Opmerking:
Als u wilt weten hoeveel geheugen er beschikbaar is, kiest u Over deze Macintosh in het
Apple-menu.
Productinformatie
199
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Interfacespecificaties
Deze printer is voorzien van een USB-interface en een Ethernet-interface.
USB-interface
De in deze printer ingebouwde USB-interface is gebaseerd op de standaarden volgens de
Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, de Universal Serial Bus Specification
Revision 1.1 en de Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices
Version 1.1. De kenmerken van deze interface zijn als volgt.
Standaard
Conform Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0,
Universal Serial Bus Specification Revision 1.1, Universal Serial
Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
Overdrachtssnelheid
480 Mbps (High Speed-modus)
12 Mbps (Full Speed-modus)
Gegevenscodering
NRZI
Verstelbare connector
USB Serie B
Opmerking:
De USB-interface kan alleen worden gebruikt door een computer met USB-aansluiting en
Windows XP x64, XP, 2000 of Mac OS X 10.x.
Ethernet-interface
De printer heeft een ingebouwde Ethernet-interface. Gebruik voor de aansluiting op het
netwerk de RJ-45-connector en een 10Base-T- of 100Base-TX-kabel van het type STP
(Shielded Twisted-Pair).
Productinformatie
200
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Hoofdstuk 8
Opties en verbruiksmaterialen
Verbruiksmaterialen
Voor uw printer zijn de volgende verbruiksmaterialen verkrijgbaar.
Onderhoudscassette
In de onderhoudscassette worden overtollige vloeistoffen opgevangen. Een volle cassette
moet worden vervangen. Zie "De onderhoudscassette vervangen" op pagina 146.
Onderhoudscassette
T5820
Cartridges
Zie "Cartridges vervangen" op pagina 141 voor informatie over het vervangen van een
cartridge.
Opmerking:
Het productnummer verschilt per land.
Cartridge (Photo Black) (Fotozwart)
T5801
T5811
T5891
Cartridge (Cyan) (Cyaan)
T5802
T5812
T5892
Cartridge (Magenta)
T5803
T5813
T5893
Cartridge (Yellow) (Geel)
T5804
T5814
T5894
Cartridge (Light Cyan) (Lichtcyaan)
T5805
T5815
T5895
Cartridge (Light Magenta) (Lichtmagenta)
T5806
T5816
T5896
Cartridge (Light Black) (Lichtzwart)
T5807
T5817
T5897
Cartridge (Matte Black) (Matzwart)
T5808
T5818
T5898
Cartridge (Light Light Black) (Licht-lichtzwart)
T5809
T5819
T5899
Opties en verbruiksmaterialen
201
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Speciaal afdrukmateriaal van Epson
U kunt voor deze printer vrijwel alle typen gewoon papier gebruiken. Epson levert
daarnaast speciaal afdrukmateriaal voor inkjetprinters dat voldoet aan de hoogste eisen
met betrekking tot de afdrukkwaliteit.
Opmerking:
❏ De beschikbaarheid van speciaal afdrukmateriaal kan van land tot land verschillen.
❏ De namen van bepaalde materialen kunnen van land tot land verschillen. Controleer aan de
hand van het productnummer welk type van het speciale afdrukmateriaal u nodig hebt of al in
uw bezit hebt.
❏ Kijk op de website van Epson voor actuele informatie over de afdrukmaterialen die in uw land
verkrijgbaar zijn. Zie "Hulp inroepen" op pagina 185.
Losse vellen
Naam van afdrukmateriaal
Formaat
Aanbevolen toepassing
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend
Premium)
3R (89 × 127 mm)
Photo
5 × 7 inch
8 × 10 inch
4 × 6 inch
11 × 14 inch
LTR
A4
A3
Super A3/B
A2
US C
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium Luster)
LTR
A3
Super A3/B
US C
Opties en verbruiksmaterialen
202
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Premium Semigloss Photo
Paper (Fotopapier
halfglanzend Premium)
4 × 6 inch
A4
LTR
A3
Super A3/B
A2
EPSON Proofing Paper
Semimatte (Commercial)
(EPSON Proefdrukpapier
halfmat (commercieel))
Super A3/B
Contractproeven
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
LTR
POP
3D CAD/GIS
Photo/Fine Art
Enhanced Matte Paper
(Mat papier extra)
A4
A3
Super A3/B
A2
US C
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
LTR
A4
POP
2D CAD/GIS
Impositieproeven
LGL
US B
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Super A3/B
A2
US C
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier Fine Art)
LTR
Photo/Fine Art
Super A3/B
A2
US C
UltraSmooth Fine Art Paper
(Ultraglad papier Fine Art)
Super A3/B
A2
US-C
Watercolor Paper-Radiant
White
(Aquarelpapier stralend wit)
Super A3/B
Opties en verbruiksmaterialen
203
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Veiligheidsvoorschriften
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Lees alle instructies in dit gedeelte goed door voordat u de printer in gebruik neemt. Neem
ook alle waarschuwingen en voorschriften die op de printer zelf staan in acht.
Een plaats kiezen voor de printer
❏ Zet de printer op een vlakke, stabiele ondergrond die groter is dan de printer zelf. De
printer werkt niet goed als hij scheef staat.
❏ Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen of vochtige plaatsen. Houd de
printer ook weg van direct zonlicht, fel licht en warmtebronnen.
❏ Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken en trillingen.
❏ Verwijd ook plaatsen waar het stoffig is.
❏ Zet de printer in de buurt van een wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit
het stopcontact kunt trekken.
De printer installeren
❏ De openingen in de printerbehuizing mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
❏ Steek geen voorwerpen door de openingen in de printer. Zorg ervoor dat u geen
vloeistoffen op de printer morst.
❏ Het netsnoer van dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik met dit apparaat.
Gebruik met andere apparatuur kan leiden tot brand of elektrische schokken.
❏ Sluit alle apparatuur aan op een goed geaard stopcontact. Gebruik geen stopcontacten
in dezelfde groep als fotokopieerapparaten of airconditioners die regelmatig worden inen uitgeschakeld.
❏ Gebruik geen stopcontacten die met een wandschakelaar of een automatische timer
kunnen worden in- en uitgeschakeld.
Veiligheidsvoorschriften
204
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
❏ Plaats het hele computersysteem uit de buurt van apparaten die elektromagnetische
storingen kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of basisstations van draagbare
telefoons.
❏ Gebruik alleen de netspanning die staat vermeld op het etiket op de printer.
❏ Gebruik alleen het netsnoer dat bij deze printer is geleverd. Gebruik van een ander
snoer kan leiden tot brand of elektrische schokken.
❏ Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer.
❏ Als u een verlengsnoer gebruikt voor de printer, mag de totale stroombelasting in
ampère van alle aangesloten apparaten niet hoger zijn dan de maximale belasting voor
het verlengsnoer. Zorg er bovendien voor dat het totaal van de ampèrewaarden van
alle apparaten die zijn aangesloten op het wandstopcontact niet hoger is dan de
maximumwaarde die is toegestaan voor het stopcontact.
❏ Probeer de printer niet zelf te repareren.
❏ Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een
onderhoudstechnicus:
Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in de printer is gekomen,
als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als de printer niet normaal
werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt.
❏ Als u de printer in Duitsland gebruikt, moet u rekening houden met het volgende:
De installatie van het gebouw moet beschikken over een stroomonderbreker van 10/16
A om de printer te beschermen tegen kortsluiting en stroompieken.
Werken met de printer
❏ Steek uw hand niet in de printer en raak de cartridges niet aan tijdens het afdrukken.
❏ Verplaats de printkop niet met de hand. Hierdoor kan de printer worden beschadigd.
❏ Zet de printer altijd uit met de aan-uitknop op het bedieningspaneel. Wanneer u op
deze knop drukt, knippert het aan-uitlampje even om vervolgens uit te gaan. Trek de
stekker pas uit het stopcontact of zet de printer pas uit wanneer het aan-uitlampje
ophoudt met knipperen.
Veiligheidsvoorschriften
205
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Werken met de cartridges
❏ Houd cartridges buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat ze er niet van
kunnen drinken.
❏ Als u inkt op uw huid krijgt, wast u de plek grondig met water en zeep. Als u inkt in uw
ogen krijgt, moet u deze onmiddellijk spoelen met water.
❏ U krijgt het beste resultaat wanneer u de cartridges voor het installeren goed schudt.
c
Let op:
Schud cartridges die al geïnstalleerd zijn geweest nooit te heftig heen en weer.
❏ Gebruik geen cartridge waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking is
verstreken.
❏ U krijgt de beste resultaten als u de cartridges verbruikt binnen zes maanden na
installatie.
❏ Haal cartridges niet uit elkaar en probeer ze niet opnieuw te vullen. Hierdoor kan de
printkop beschadigd raken.
❏ Bewaar cartridges op een koele, donkere plaats.
❏ Laat cartridges voor gebruik ten minste drie uur op kamertemperatuur komen.
❏ Raak de groene chip op de zijkant van de cartridge niet aan. Anders is normaal
afdrukken misschien niet meer mogelijk.
❏ De chip op deze cartridge bevat gegevens over de cartridge, zoals de cartridgestatus.
Hierdoor kunt u de cartridge probleemloos verwijderen en opnieuw installeren. Telkens
wanneer u een cartridge installeert wordt er echter wel een kleine hoeveelheid inkt
verbruikt omdat de printer automatisch een controle van de spuitkanaaltjes uitvoert.
❏ Als u een cartridge verwijdert voor later gebruik, dient u de inkttoevoer te beschermen
tegen vuil en stof. Bewaar de cartridge in dezelfde omgeving als de printer. Een
ventieltje in de inkttoevoer maakt een deksel of stop overbodig, maar de inkt kan wel
vlekken geven op voorwerpen die tegen dit deel van de cartridge komen. Raak de
inkttoevoer of het gebied eromheen niet aan.
Veiligheidsvoorschriften
206
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
De printer vervoeren
❏ Voordat u de printer vervoert, moet u controleren of de printkop in de uitgangspositie
staat (uiterst rechts).
Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen
w
c
Waarschuwingen
moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen
worden aangegeven met Let op; u moet ze naleven om schade aan het apparaat te
voorkomen.
Opmerkingen
bevatten belangrijke informatie en nuttige tips voor het gebruik van de printer.
Veiligheidsvoorschriften
207
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Index
A
K
Afdrukkwaliteit (instelling)
Windows, 19
Kleurenbeheer, 173
Knoppen, 101
C
L
Cartridges, 141, 201
ColorSync (instelling), 84
Contact opnemen met Epson, 185
Losse vellen papier
afdrukmateriaal, 202
gebruiken, 130
E
M
EPSON StatusMonitor
Mac OS X, 96
Windows, 59
Meerdere pagina’s afdrukken
Windows, 45, 46
Menumodus
gebruik, 106
menu's, 106
netwerk, 115
papierconfiguratie, 113
printerinstelling, 110
printerstatus, 112
procedure voor instellingen, 109
procedure voor uitlijning, 115
Modus Aangepast
Windows, 18
F
Foutindicatie, 154
G
Geavanceerde instellingen
Windows, 19
H
Help
Epson, 185
Hulpprogramma
Snelheid & Voortgang, 52
gebruiken, 62
I
Informatie over afdrukmaterialen, 127
Inktopties
Windows, 19
Instelling bij Afdrukkwaliteit
Mac OS X, 84
Instelling bij Afdrukmateriaal
Mac OS X, 80
Windows, 14
O
Onderhoudscassette, 146
Onderhoudsmodus, 124
Online-Help
Mac OS X, 100
Windows, 55
P
Papierdikte, 121
PhotoEnhance-instellingen
Windows, 23
Printerdriver
Mac OS X, 70
Windows, 14
Index
208
EPSON Stylus Pro 3800
Gebruikershandleiding
Printerhulpprogramma's
Mac OS X, 95
Windows, 48
Printersoftware
verwijderen (Mac OS X), 100
verwijderen (Windows), 69
Printer vervoeren, 152
Printkop uitlijnen, 118
Probleemoplossing, 154
Problemen, oplossen
contact opnemen met Epson, 185
R
Reinigen
printer, 149
S
Service, 185
Speciaal afdrukmateriaal van EPSON, 127, 202
Specificaties
elektrisch, 195
interface, 200
Normen en goedkeuringen, 196
Spuitkanaaltjespatroon, 117
Statusbericht, 103
Statusblad, 124
V
Verbruiksmaterialen, 201
Vervangen
cartridges, 141
Onderhoudscassette, 146
Voortgangsbalk, 56
Voorvertoning
Mac OS X, 92
Index
209