Epson Stylus Pro 7880_9880 Gebruikershandleiding

L
R41AA109P (S+)
GebruikershandleidingRev. C
Front.fm
7/6/07
A5 size
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Gebruikershandleiding
NDP3167-00
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
COPY.fm
6/29/07
Rev. C
A5 size
Copyright en handelsmerken
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor
gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor gebruik van deze informatie in
combinatie met andere printers.
Seiko Epson Corporation noch haar filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper
van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten
gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en
herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en
onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen
voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als
Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.
Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit
elektromagnetische interferentie als gevolg van het gebruik van andere interfacekabels die door Seiko
Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.
EPSON® is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON STYLUS™ en Exceed Your Vision zijn
handelsmerken van Seiko Epson Corporation.
Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
Apple® en Macintosh® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.
Adobe®, Photoshop® en Adobe®RGB zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.
Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als
identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele
aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.
Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Copyright en handelsmerken
2
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Rev. C
COV_2.fm
7/6/07
A5-formaat
Onderdelen van de printer
Vooraanzicht
papierrolhouders
steunen
kap van
papierrol
papierhendel
bedieningspaneel
papieropvang
inktcompartiment
printerkap
(voorzijde)
Achteraanzicht
USB-aansluiting
Netwerkaansluiting
Netsnoeraansluiting
3
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
ALL.TOC
7/6/07
Rev. C
A5 size
Inhoudsopgave
Copyright en handelsmerken
Inhoudsopgave
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Waarschuwing, Let op en Opmerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Een plaats kiezen voor dit product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aandachtspunten bij het installeren van product . . . . . . . . . . . . . . . 11
Werken met dit product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Omgaan met cartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dit product vervoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hoofdstuk 1 Werken met de printersoftware (Windows)
De printersoftware: inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Printerdriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
EPSON Status Monitor 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
EPSON LFP Remote Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De printerdriver openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vanuit Windows-toepassingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Met het pictogram van de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Informatie opvragen via de online-Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
De printerdriver instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
De printerstatus controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Het afdrukken annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wanneer zich problemen voordoen tijdens het afdrukken . . . . . . . 31
De printerhulpprogramma's gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
EPSON Status Monitor 3 gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
De printersoftware verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
De printerdriver verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
EPSON LFP Remote Panel verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Inhoudsopgave
4
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
ALL.TOC
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 2 Werken met de printersoftware
(Mac OS X)
De printersoftware: inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Printerdriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
EPSON Printer Utility2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
EPSON StatusMonitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
EPSON LFP Remote Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
De printerdriver openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Het dialoogvenster voor de pagina-instelling openen . . . . . . . . . . . 47
Het afdrukvenster openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Informatie opvragen via de online-Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
De printerdriver instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
De printerstatus controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Het afdrukken annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Wanneer zich problemen voordoen tijdens het afdrukken . . . . . . . 54
De printerhulpprogramma's gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
EPSON Printer Utility2 openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
De EPSON StatusMonitor gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
De printersoftware verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
De printerdriver verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
EPSON LFP Remote Panel verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Hoofdstuk 3 Verscheidenheid aan kleuren
Kleurenbeheer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kleurenbeheer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Kleuraanpassing door de printerdriver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Zwart-witfoto's afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Randloos afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Ondersteunde soorten afdrukmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Toepassing instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Printerdriver instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Rolpapier snijden bij randloos afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Vergroot of verkleind afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Volledige pagina (uitsluitend Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Aanpassen aan breedte rolpapier (uitsluitend Windows) . . . . . . . 105
Aangepast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Pagina’s per vel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Inhoudsopgave
5
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
ALL.TOC
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Voor Mac OS X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Posterafdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
De vellen samenvoegen langs de snijlijnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Afdrukken op aangepast papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Voor Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Voor Mac OS X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Banier afdrukken op rolpapier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Toepassing instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Printerdriver instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Afdrukken op materiaal dat niet van Epson afkomstig is . . . . . . . . . . . . 138
De onderdelen van de Printerdriver aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
De instellingen voor de printerdriver opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Menu's indelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Exporteren of Importeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Hoofdstuk 4 Het bedieningspaneel
Knoppen, lampjes, berichten en pictogrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Knoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Lampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Combinatie van knoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Pictogrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Menu-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Wanneer u de menumodus gebruikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Menulijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Basisprocedure voor menu-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Menumodus in detail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
De spuitkanaaltjes van de printkop controleren . . . . . . . . . . . . . . . 180
De printkop uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Papierinstellingen vastleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Een statusblad afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Een waarschuwing voor het papier instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Onderhoudsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Procedure voor instellingen in de onderhoudsmodus . . . . . . . . . . 199
Lijst met onderhoudsmodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Items uit de onderhoudsmodus in detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Inhoudsopgave
6
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
ALL.TOC
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 5 Papier gebruiken
Informatie over speciaal afdrukmateriaal van Epson
en ander materiaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Ander papier gebruiken dan afdrukmateriaal van Epson . . . . . . . 207
Rollen papier gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
De rol papier aan de as bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
De rol papier van de as halen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
De houder in de printer plaatsen en uit de printer verwijderen . . 211
Papierrol laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
De papierrolklem gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Papier van de rol afsnijden of paginalijnen afdrukken . . . . . . . . . . 218
Auto Take-Up Reel Unit gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Losse vellen papier gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Losse vellen papier laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Afdrukken op dik papier (0,5 tot 1,5 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
De papieropvang plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Voor EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Voor EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Hoofdstuk 6 Onderhoud en transport
Cartridges vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
De zwarte cartridges omwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
De gegevens van de printerdriver bijwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
De onderhoudscassette vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Het mes van het snijmechanisme vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Handmatige snijeenheid monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Handmatige snijeenheid verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
De printer schoonmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
De printer vervoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Over een grote afstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Over een korte afstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
De printer na het transport installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Hoofdstuk 7 Problemen oplossen
Probleemoplossing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Inhoudsopgave
7
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
ALL.TOC
7/6/07
Rev. C
A5 size
Printer stopt opeens met afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
De printer schakelt niet in of blijft niet ingeschakeld . . . . . . . . . . . 304
De printer drukt niets af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
De afdrukken zien er anders uit dan verwacht . . . . . . . . . . . . . . . . 308
De afdrukkwaliteit is niet optimaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Kleurendocumenten worden in zwart-wit afgedrukt . . . . . . . . . . . 316
Afdruksnelheid is niet optimaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Papier kan niet van de rol worden gesneden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Papier loopt regelmatig vast of wordt niet goed ingevoerd . . . . . . 318
Papier van de rol wordt niet goed uitgevoerd . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Wanneer u papier voorwaarts invoert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Wanneer u papier achterwaarts invoert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Vastgelopen papier verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Problemen met de optionele Auto Take-up Reel Unit oplossen. . 325
Hulp inroepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Informatie over afdrukmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Rolpapier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Losse vellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Website voor technische ondersteuning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Hoofdstuk 8 Productinformatie
Printerspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Afdrukgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Mechanische specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Elektrische specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Omgevingsspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Normen en goedkeuringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Cartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
De printer gebruiken met Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
De printer gebruiken met Mac OS X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Interfacespecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
USB-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Ethernet-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Inhoudsopgave
8
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
ALL.TOC
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 9 Opties en verbruiksartikelen
Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
As papierrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Auto Take-Up Reel Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Handmatige snijeenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Verbruiksartikelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Snijmechanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Onderhoudscassette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Cartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Speciaal afdrukmateriaal van Epson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Verklarende woordenlijst
Index
Inhoudsopgave
9
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SAFE.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees al deze instructies voordat u dit product gebruikt. Neem tevens alle
waarschuwingen en instructies in acht die zijn aangebracht op de printer.
Waarschuwing, Let op en Opmerking
w
c
Waarschuwing
Moet nauwkeurig worden gevolgd om letsel te voorkomen.
Let op
Moet in acht worden genomen om schade aan de apparatuur te
voorkomen.
Opmerking
Bevat belangrijke informatie en nuttige tips voor de bediening van deze
printer.
Een plaats kiezen voor dit product
❏ Plaats dit product op een vlak, stabiel oppervlak dat groter is dan dit
product. Dit product functioneert niet goed als het scheef staat of
onder een hoek is opgesteld.
❏ Vermijd plaatsen waar snelle wisselingen optreden van temperatuur
en vochtigheid. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, intens
licht of warmtebronnen.
❏ Vermijd plaatsen waar zich schokken of trillingen kunnen voordoen.
❏ Gebruik dit product niet in stoffige ruimtes.
Veiligheidsinstructies
10
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SAFE.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
❏ Plaats dit product in de nabijheid van een stopcontact zodat de
stekker eenvoudig kan worden losgemaakt.
Aandachtspunten bij het installeren van product
❏ Blokkeer of bedek de openingen niet in de behuizing van dit product.
❏ Steek geen objecten door de sleuven. Voorkom dat er vloeistof wordt
gemorst op dit product.
❏ Het netsnoer bij dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in
combinatie met dit product. Gebruik in combinatie met andere
apparatuur kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
❏ Sluit alle apparatuur aan op goed werkende, geaarde stopcontacten.
Vermijd het gebruik van stopcontacten op een groep waarop tevens
fotokopieer- of luchtbehandelingsapparatuur is aangesloten die
regelmatig in- en uitschakelt.
❏ Gebruik geen stopcontacten die kunnen worden in- en
uitgeschakeld met een muurschakelaar of een automatische tijdklok.
❏ Houd afstand tussen het volledige computersysteem en potentiële
bronnen van elektromagnetische interferentie, zoals luidsprekers of
het basisstation van een draadloze telefoon.
❏ Gebruik uitsluitend het type voedingsbron dat is vermeld op de label
van het product.
❏ Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij dit product is geleverd.
Gebruik van een ander snoer kan brand of een elektrische schok tot
gevolg hebben.
❏ Gebruik geen beschadigd of versleten netsnoer.
Veiligheidsinstructies
11
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SAFE.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
❏ Als u een verlengsnoer gebruikt voor dit product, zorg er dan voor
dat het totale ampèrage van de op het verlengsnoer aangesloten
apparatuur niet hoger is dan het voor het snoer opgegeven
ampèrage. Zorg er tevens voor dat het totale ampèrage van alle op
het stopcontact aangesloten apparaten niet hoger is dan het voor het
stopcontact opgegeven ampèrage.
❏ Probeer dit product niet zelf te repareren.
❏ Trek de stekker van dit product uit het stopcontact en laat het
onderhoud over aan gekwalificeerde servicetechnici wanneer zich
de volgende omstandigheden voordoen:
Het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is het product
binnengedrongen, het product is gevallen of de behuizing is
beschadigd, het product functioneert niet normaal of vertoont een
opvallende verandering in de prestaties.
❏ Als u de printer in Duitsland gebruikt, houdt u rekening met het
volgende:
Om adequate kortsluitbeveiliging en beveiliging tegen overbelasting
te realiseren voor deze printer, moet de elektrische installatie in het
gebouw zijn beveiligd met een smeltzekering van 10 of 16 ampère.
❏ Als de stekker beschadigd is, vervangt u het volledige netsnoer of
neemt u contact op met een gekwalificeerde elektricien. Als de
stekker is uitgerust met een zekering, vervangt u die uitsluitend door
een zekering met de juiste afmeting en de juiste capaciteit.
Werken met dit product
❏ Steek geen hand in dit product en raak de cartridges niet aan tijdens
het afdrukken.
❏ Verplaats de printkoppen niet met de hand, anders kan dit product
worden beschadigd.
Veiligheidsinstructies
12
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SAFE.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
❏ Schakel dit product altijd uit met de Aan/uit-knop op het
bedieningspaneel. Wanneer op deze knop wordt gedrukt, knippert
het Aan-uitlampje kort en dooft vervolgens. Maak het netsnoer
niet los en schakel het product pas uit nadat het Aan-uitlampje is
gestopt met knipperen.
Omgaan met cartridges
❏ Houd cartridges buiten het bereik van kinderen en slik de inkt niet in.
❏ Als u inkt op uw huid krijgt, wast u die af met water en zeep. Als
u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u die onmiddellijk met water.
❏ U krijgt het beste resultaat wanneer u de cartridges voor het
installeren goed schudt.
c
Let op:
Schud cartridges die al geïnstalleerd zijn geweest nooit te heftig
heen en weer.
❏ Gebruik geen cartridges waarvan de op de verpakking afgedrukte
houdbaarheidsdatum is verstreken.
❏ Verbruik cartridges binnen zes maanden na installatie om het beste
resultaat te bereiken.
Veiligheidsinstructies
13
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SAFE.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
❏ Open de cartridges niet en probeer niet de cartridges te hervullen.
Daardoor zou de printkop beschadigd kunnen raken.
❏ Bewaar cartridges op een koele, donkere plaats.
❏ Als u een cartridge wilt plaatsen die afkomstig is uit een koele
opslagruimte, moet u die ten minste drie uur lang laten opwarmen
tot kamertemperatuur voordat u de cartridge kunt gebruiken.
❏ Raak de groene IC-chip aan de zijkant van de cartridge niet aan. Dat
kan invloed hebben op de normale werking en het afdrukken.
❏ De IC-chip op de cartridge bevat een verscheidenheid aan
informatie met betrekking tot de cartridge, bijvoorbeeld de status
van de cartridge, zodat de cartridge probleemloos kan worden
verwijderd en teruggeplaatst.
❏ Als u een cartridge verwijdert voor later gebruik, beschermt u het
gedeelte met de inktuitvoer tegen stof en vuil en slaat u de cartridge
op in dezelfde omgeving als dit product. De poort voor de
inktuitvoer is weliswaar voorzien van een klepje waardoor een
deksel of plug niet nodig is, maar wees toch voorzichtig om
inktvlekken te voorkomen op voorwerpen waar de cartridges mee
in contact komen. Raak de poort van de inktuitvoer of het gebied
daaromheen niet aan.
Dit product vervoeren
❏ Voordat u de printer vervoert, controleert u of de printkoppen in de
uitgangspositie staan (uiterst rechts).
Veiligheidsinstructies
14
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 1
Werken met de printersoftware
(Windows)
De printersoftware: inleiding
De cd-rom met printersoftware bevat de volgende software. Raadpleeg
de handleiding Uitpakken en installeren voor informatie over het
installeren van de software. Raadpleeg de online-Help voor
gedetailleerde informatie over elk van de programma's.
❏ Printerdriver
❏ EPSON Status Monitor 3
❏ EPSON LFP Remote Panel
Opmerking:
De schermen van de printerdriver die in deze handleiding worden getoond,
zijn van EPSON Stylus Pro 9450 onder Windows XP. De schermen voor
de EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C/7450 en EPSON Stylus
Pro 9450 zijn vrijwel identiek, tenzij anders aangegeven.
Printerdriver
Via de printerdriver kunt u vanuit toepassingen documenten afdrukken
op de printer.
Dit zijn de belangrijkste functies van de printerdriver:
❏ Af te drukken gegevens naar de printer sturen.
Werken met de printersoftware (Windows)
15
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Printerinstellingen aanpassen, bijvoorbeeld papiersoort en
papierformaat. U kunt instellingen opslaan en u kunt tevens
opgeslagen instellingen eenvoudig importeren en exporteren.
Werken met de printersoftware (Windows)
16
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Uitvoeren van functies voor printeronderhoud en het instellen van
de werking van de printerdriver op het tabblad
Hulpprogramma’s. Tevens kunt u printerinstellingen
importeren of exporteren.
Werken met de printersoftware (Windows)
17
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EPSON Status Monitor 3
Via dit hulpprogramma krijgt u informatie over de printerstatus, zoals
de status van de cartridge en de vrije ruimte van de onderhoudscassette.
Ook controleert dit hulpprogramma op printerfouten. EPSON Status
Monitor 3 wordt automatisch samen met de printerdriver geïnstalleerd.
EPSON LFP Remote Panel
EPSON LFP Remote Panel biedt een groot aantal mogelijkheden om de
printer te besturen, zodat een betere afdrukkwaliteit wordt bereikt op
verschillende media.
Werken met de printersoftware (Windows)
18
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printerdriver openen
U kunt de printerdriver op de volgende manieren openen:
❏ Vanuit Windows-toepassingen
❏ Met het pictogram van de printer
Vanuit Windows-toepassingen
Open de printerdriver vanuit uw toepassing bij het opgeven van de
afdrukinstellingen.
Afhankelijk van de toepassing waar u mee werkt, kunnen de volgende
procedures enigszins verschillen.
1.
Selecteer Afdrukken of Pagina-instelling in het menu Bestand.
2.
Controleer of de juiste printer is geselecteerd en klik op Printer,
Instelling, Opties, Eigenschappen of Voorkeuren.
Werken met de printersoftware (Windows)
19
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voorbeeld:
Voorbeeld:
Werken met de printersoftware (Windows)
20
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Het venster van de printerdriver verschijnt.
Geef de gewenste instellingen op en start het afdrukken.
Werken met de printersoftware (Windows)
21
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Met het pictogram van de printer
Wanneer u algemene instellingen wijzigt of printeronderhoud uitvoert,
zoals Spuitkanaaltjes controleren en Printkop reinigen, opent u de
printerdriver met het printerpictogram.
1.
Open de map Printers en faxapparaten of Printers.
Voor Windows XP:
Klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Printers en
andere hardware en klik op Printers en faxapparaten.
Opmerking:
Als u het Configuratiescherm gebruikt in de Klassieke weergave, klikt
u op Start, klikt u op Configuratiescherm en klikt u op Printers
en faxapparaten.
Voor Windows Vista:
Klik op
, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware
en geluiden en klik op Printers.
Voor Windows 2000:
Klik op Start, wijs Instellingen aan en selecteer Printers.
Werken met de printersoftware (Windows)
22
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
2.
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en
klik op Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
Het venster van de printerdriver verschijnt.
De instellingen die u hier opgeeft worden de standaardinstellingen voor
de printerdriver.
Werken met de printersoftware (Windows)
23
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Informatie opvragen via de online-Help
U kunt op een van de volgende manieren gedetailleerde informatie
weergeven.
❏ Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel en klik op Help.
Werken met de printersoftware (Windows)
24
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Voor Windows XP/2000, klik op de knop
rechtsboven in het
venster van de printerdriver en klik vervolgens op het betreffende
onderdeel.
Werken met de printersoftware (Windows)
25
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Basisinstellingen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u vanuit een toepassing kunt
afdrukken met de Epson printerdriver.
De printerdriver instellen
Maak de af te drukken gegevens met de toepassingssoftware.
Open het venster van de printerdriver voordat u gaat afdrukken en bevestig
de afdrukinstellingen zoals de papiersoort, het papierformaat, enzovoort.
Werken met de printersoftware (Windows)
26
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printerstatus controleren
Wanneer u een afdruktaak naar de printer stuurt, kunt u de printerstatus
controleren in de volgende vensters.
Voortgangsbalk
De Voortgangsbalk verschijnt op uw scherm zodra u het afdrukken start.
De voortgang van de huidige afdruktaak wordt weergegeven, evenals
informatie over de printerstatus, zoals het inktpeil en de
productnummers van de cartridges. Tevens kunt u een afdruktaak
annuleren met de Voortgangsbalk.
Werken met de printersoftware (Windows)
27
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Het venster Afdrukwachtrij
U kunt een lijst weergeven met alle wachtende afdruktaken en de
bijbehorende informatie. Tevens kunt u afdruktaken annuleren. Het
venster met de wachtrij verschijnt wanneer u dubbelklikt op het
printerpictogram op de taakbalk. Dit is een functie van het
Windows-besturingssysteem.
Het afdrukken annuleren
U kunt een wachtende afdruktaak annuleren vanaf de computer. Wanneer
het afdrukken al is gestart, moet u het afdrukken annuleren op de printer.
Afdrukken annuleren op de printer
Houd de knop Pauze
resetten.
drie seconden ingedrukt om de printer te
Zelfs wanneer de printer een afdruktaak uitvoert, wordt de printer
gereset. Na het resetten duurt het enige tijd voor de printer weer gereed
is. Hoe de printer met het papier omgaat kunt u aflezen aan het
pictogram op het bedieningspaneel.
Opmerking:
U kunt een in de computer wachtende afdruktaak niet annuleren. Als
u een in de computer wachtende afdruktaak wilt annuleren, leest u het
volgende gedeelte “Afdrukken annuleren op de computer” op pagina 29.
Werken met de printersoftware (Windows)
28
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Afdrukken annuleren op de computer
Het afdrukken annuleren
Klik op Stoppen in het dialoogvenster EPSON Voortgangsbalk.
Opmerking:
❏ De Voortgangsbalk geeft aan hoe ver de huidige afdruktaak is
gevorderd. De taak verdwijnt uit het venster zodra de taak naar de
printer is verzonden.
❏ U kunt een taak die naar de printer is verzonden niet annuleren. In
dat geval annuleert u de afdruktaak op de printer.
Werken met de printersoftware (Windows)
29
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Een wachtende afdruktaak verwijderen
U kunt de op de computer opgeslagen wachtende afdruktaken
verwijderen.
1.
Dubbelklik op het printerpictogram op de taakbalk.
2.
Selecteer Alle documenten annuleren in het menu Afdrukken.
Als u een bepaalde taak wilt verwijderen, selecteert u die taak en
selecteert u Annuleren in het menu Document.
Opmerking:
❏ In het venster wachtrij wordt de voortgang van elk van de
afdruktaken weergegeven. De taak verdwijnt uit het venster
zodra de taak naar de printer is verzonden.
❏ U kunt een taak die naar de printer is verzonden niet annuleren.
In dat geval annuleert u de afdruktaak op de printer.
Werken met de printersoftware (Windows)
30
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Wanneer zich problemen voordoen tijdens het
afdrukken
Als zich tijdens het afdrukken een fout voordoet, verschijnt een
foutbericht in het venster EPSON Status Monitor.
Klik op Hoe. U wordt dan door EPSON Status Monitor stap voor stap
door een procedure geleid om het probleem op te lossen.
Werken met de printersoftware (Windows)
31
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printerhulpprogramma's gebruiken
Met de Epson-printerhulpprogramma’s kunt u op het computerscherm de
printerstatus controleren en onderhoudsfuncties voor de printer uitvoeren.
Spuitkanaaltjes controleren
Dit hulpprogramma controleert of de spuitkanaaltjes van de printkop
verstopt zijn en gereinigd moeten worden. Controleer de spuitkanaaltjes
wanneer u merkt dat de afdrukkwaliteit terugloopt en na het reinigen
van de spuitkanaaltjes om te controleren of ze goed schoon zijn. Als de
spuitkanaaltjes van de printkop zijn verstopt, reinigt u de printkop.
Printkop reinigen
Met dit hulpprogramma reinigt u de printkoppen voor kleur en zwart.
Als u merkt dat de afdrukkwaliteit te wensen overlaat, is het misschien
tijd om de printkop te reinigen.
Werken met de printersoftware (Windows)
32
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Printkop uitlijnen
Met dit hulpprogramma kunt u de afdrukkwaliteit verbeteren. Uitlijning
van de printkop kan nodig zijn als verticale lijnen niet goed zijn uitgelijnd
of als er witte of zwarte strepen in de afdrukken zichtbaar worden.
Gebruik dit hulpprogramma om de printkop opnieuw uit te lijnen.
EPSON Status Monitor 3
Via dit hulpprogramma krijgt u informatie over de printerstatus, zoals
de status van de cartridge en de vrije ruimte van de onderhoudscassette.
Ook controleert dit hulpprogramma op printerfouten. Zie “EPSON
Status Monitor 3 gebruiken” op pagina 34 voor meer informatie.
Controlevoorkeursinstellingen
Hiermee kunt u de controlefunctie van EPSON Status Monitor 3
instellen. Zie “Controlevoorkeursinstellingen gebruiken” op
pagina 38 voor meer informatie.
Afdrukwachtrij
Met deze functie kunt u de lijst met wachtende afdruktaken weergeven.
U kunt een lijst weergeven met alle wachtende afdruktaken en de
bijbehorende informatie. Tevens kunt u afdruktaken annuleren.
Snelheid & Voortgang
U kunt opties instellen die betrekking hebben op de afdruksnelheid en
de voortgang van het afdrukken.
Menu's indelen
U kunt de onderdelen van Selecteerinstelling, Afdrukmateriaal en
Papierformaat indelen. Deel de onderdelen in volgens uw eigen
voorkeur of verdeel onderdelen in groepen. Tevens kunt u onderdelen
verbergen die u niet gebruikt.
Exporteren of Importeren
U kunt de instellingen van de printerdriver exporteren of importeren.
Deze functie is handig wanneer u dezelfde instellingen van de
printerdriver wilt installeren op verschillende computers.
Werken met de printersoftware (Windows)
33
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EPSON LFP Remote Panel
Met dit hulpprogramma kunt u de printer optimaliseren. U kunt dit
hulpprogramma uitsluitend starten als het is geïnstalleerd. Raadpleeg
voor meer informatie de online-Help van EPSON LFP Remote Panel.
Update van printerfirmware
EPSON LFP Remote Panel wordt gestart en voert een update uit van de
printerfirmware.
Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst de laatste firmware
downloaden van de Epson-website.
EPSON Status Monitor 3 gebruiken
EPSON Status Monitor 3 geeft gedetailleerde informatie weer over de
printerstatus, een grafische voorstelling van de cartridgestatus en de vrije
ruimte van de onderhoudscassette, evenals statusberichten. Als u details
wilt weergeven van de printerstatus, opent u het venster met
printerdetails. EPSON Status Monitor 3 begint met het volgen van de
printerstatus zodra met afdrukken wordt begonnen. Als er een probleem
optreedt, wordt een foutbericht weergegeven met mogelijke
oplossingen. Als u de status van de printer wilt controleren, kunt
u EPSON Status Monitor 3 openen vanuit de printerdriver of met het
snelkoppelingspictogram door te dubbelklikken op het
printerpictogram op de taakbalk van Windows.
Werken met de printersoftware (Windows)
34
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EPSON Status Monitor 3 openen
Open het venster printerdriver en klik op het tabblad
Hulpprogramma en klik vervolgens op EPSON Status Monitor 3.
Werken met de printersoftware (Windows)
35
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
Open het dialoogvenster Controlevoorkeursinstellingen en schakel
het selectievakje Snelkoppelingspictogram in als u een pictogram voor een
snelkoppeling wilt weergeven op de taakbalk van Windows. Klik met de
rechtermuisknop op het snelkoppelingspictogram en selecteer de naam van
de printer die u in het dialoogvenster EPSON Status Monitor 3 wilt
weergeven. Zie “Informatie bekijken in Controlevoorkeursinstellingen” op
pagina 39 voor meer informatie.
Werken met de printersoftware (Windows)
36
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Informatie weergeven in EPSON Status Monitor 3
EPSON Status Monitor 3 geeft gedetailleerde informatie weer over de
printerstatus, een grafische voorstelling van de cartridgestatus en de vrije
ruimte van de onderhoudscassette, evenals statusberichten. Als zich
tijdens het afdrukken een fout voordoet, verschijnt een foutbericht. Lees
het bericht en verhelp het probleem zoals wordt aangegeven.
Werken met de printersoftware (Windows)
37
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Controlevoorkeursinstellingen gebruiken
Hiermee kunt u de controlefunctie van EPSON Status Monitor 3 instellen.
Controlevoorkeursinstellingen openen
Open het venster printerdriver en klik op het tabblad
Hulpprogramma en klik vervolgens op
Controlevoorkeursinstellingen.
Werken met de printersoftware (Windows)
38
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
Open het dialoogvenster Controlevoorkeursinstellingen en schakel
het selectievakje Snelkoppelingspictogram in als u een pictogram voor een
snelkoppeling wilt weergeven op de taakbalk van Windows. Klik met de
rechtermuisknop op het snelkoppelingspictogram en selecteer
Controlevoorkeursinstellingen om het dialoogvenster
Controlevoorkeursinstellingen te openen.
Informatie bekijken in Controlevoorkeursinstellingen
In het dialoogvenster Controlevoorkeursinstellingen kunt u soorten
fouten selecteren waarvan u op de hoogte wilt worden gebracht en kunt
u de instellingen aanpassen voor het snelkoppelingspictogram en het
volgen van gedeelde printers.
Werken met de printersoftware (Windows)
39
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printersoftware verwijderen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de printersoftware van de
computer verwijdert.
Opmerking:
❏ Voor Windows XP/Vista moet u zich aanmelden als gebruiker met
een beheerdersaccount. Wanneer u de printersoftware verwijdert uit
Windows Vista, kan een wachtwoord vereist zijn. Als u om een
wachtwoord wordt gevraagd, voert u dit in en gaat u verder met de
bewerking.
❏ Voor Windows 2000 moet u zich aanmelden als gebruiker met
beheerdersrechten (een gebruiker die deel uitmaakt van de groep
Administrators).
De printerdriver verwijderen
Voer de onderstaande stappen uit om de printerdriver te verwijderen.
1.
Schakel de printer uit en maak de interfacekabel los die de computer
en de printer met elkaar verbindt.
2.
Klik op Software in het Configuratiescherm.
Voor Vista, klik op Software en vervolgens op Programma's en
onderdelen in het Configuratiescherm.
Werken met de printersoftware (Windows)
40
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
3.
Selecteer EPSON-printersoftware en klik vervolgens op
Wijzigen/Verwijderen (of Verwijderen/wijzigen).
4.
Selecteer het pictogram van de gewenste printer en klik op OK.
5.
Volg de instructies op het scherm om het verwijderen van de
printerdriver te voltooien.
Wanneer een bericht verschijnt waarin om bevestiging wordt
gevraagd, klikt u op Ja.
Werken met de printersoftware (Windows)
41
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
Wanneer u de printerdriver verwijdert, verschijnt het volgende bericht.
In het bestand met persoonlijke instellingen zijn de instellingen
opgeslagen zoals u die hebt opgegeven. Als u dit bestand niet verwijdert,
kunt u de opgeslagen instellingen weer gebruiken wanneer u de
printerdriver opnieuw installeert. Klik op Nee als u de printerdriver
later weer wilt installeren of klik op Ja om het bestand te verwijderen.
Start de computer opnieuw wanneer u de printerdriver weer wilt installeren.
EPSON LFP Remote Panel verwijderen
EPSON LFP Remote Panel kan worden verwijderd uit Software in het
Configuratiescherm. Raadpleeg voor meer informatie de online-Help
van EPSON LFP Remote Panel.
Werken met de printersoftware (Windows)
42
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 2
Werken met de printersoftware
(Mac OS X)
De printersoftware: inleiding
De cd-rom met printersoftware bevat de volgende software. Raadpleeg
de handleiding Uitpakken en installeren voor informatie over het
installeren van de software. Raadpleeg de online-Help voor
gedetailleerde informatie over elk van de programma's.
❏ Printerdriver
❏ EPSON Printer Utility2
❏ EPSON StatusMonitor
❏ EPSON LFP Remote Panel
Printerdriver
Via de printerdriver kunt u vanuit toepassingen documenten afdrukken
op de printer.
Dit zijn de belangrijkste functies van de printerdriver:
❏ Af te drukken gegevens naar de printer sturen.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
43
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Printerinstellingen aanpassen, bijvoorbeeld papiersoort en
papierformaat. U kunt instellingen opslaan en u kunt tevens
opgeslagen instellingen eenvoudig importeren en exporteren.
EPSON Printer Utility2
U kunt de functies voor printeronderhoud uitvoeren zoals
Spuitkanaaltjes controleren en Printkop reinigen. EPSON Printer
Utility2 wordt automatisch samen met de printerdriver geïnstalleerd.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
44
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EPSON StatusMonitor
Via dit hulpprogramma krijgt u informatie over de printerstatus, zoals
de status van de cartridge en de vrije ruimte van de onderhoudscassette.
Ook controleert dit hulpprogramma op printerfouten.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
45
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EPSON LFP Remote Panel
EPSON LFP Remote Panel biedt een groot aantal mogelijkheden om de
printer te besturen, zodat een betere afdrukkwaliteit wordt bereikt op
verschillende media.
De printerdriver openen
Voer de onderstaande stappen uit om de printerdriver te openen.
Afhankelijk van de toepassing waar u mee werkt, kunnen de volgende
procedures enigszins verschillen.
❏ Dialoogvenster Pagina-instelling
U kunt de papierstellingen aanpassen, bijvoorbeeld de papiersoort
en het papierformaat.
❏ Dialoogvenster Druk af
U kunt opties instellen die betrekking hebben op de afdrukkwaliteit.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
46
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Het dialoogvenster voor de pagina-instelling
openen
Open het dialoogvenster voor de pagina-instelling door in het menu
Archief van uw toepassing op Pagina-instelling te klikken.
Het dialoogvenster voor de pagina-instelling wordt geopend.
U kunt een papierformaat, randloos afdrukken en een papierbron
selecteren, evenals een afdrukgebied bij de instelling voor het
papierformaat.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
47
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Het afdrukvenster openen
Open het afdrukvenster door in het menu Archief van uw toepassing op
Druk af te klikken.
Het dialoogvenster voor het afdrukken wordt geopend.
Geef de gewenste instellingen op en start het afdrukken.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
48
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Informatie opvragen via de online-Help
Klik op de knop
in het dialoogvenster van de printerdriver om de
online-Help te openen.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
49
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Basisinstellingen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u vanuit een toepassing kunt
afdrukken met de Epson printerdriver.
De printerdriver instellen
Maak de af te drukken gegevens met de toepassingssoftware.
Open het venster van de printerdriver voordat u gaat afdrukken en bevestig
de afdrukinstellingen zoals de papiersoort, het papierformaat, enzovoort.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
50
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printerstatus controleren
1.
Klik op het printerpictogram in het Dock.
2.
U kunt een lijst weergeven met de wachtende afdruktaken en de
bijbehorende informatie. Tevens kunt u afdruktaken annuleren.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
51
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Het afdrukken annuleren
U kunt een wachtende afdruktaak annuleren vanaf de computer. Wanneer
het afdrukken al is gestart, moet u het afdrukken annuleren op de printer.
Afdrukken annuleren op de printer
Houd de knop Pauze drie seconden ingedrukt om de printer te resetten.
Zelfs wanneer de printer een afdruktaak uitvoert, wordt de printer gereset.
Na het resetten duurt het enige tijd voor de printer weer gereed is.
Opmerking:
U kunt een in de computer wachtende afdruktaak niet annuleren. Als
u een in de computer wachtende afdruktaak wilt annuleren, leest u het
volgende gedeelte “Afdrukken annuleren op de computer” op pagina 53.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
52
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Afdrukken annuleren op de computer
1.
Klik op het printerpictogram in het Dock.
2.
Klik op de taak die u wilt verwijderen en klik op Verwijder.
Opmerking:
❏ U kunt met deze procedure tevens een afdruktaak uit de wachtrij
verwijderen.
❏ U kunt een taak die naar de printer is verzonden niet annuleren.
In dat geval annuleert u de afdruktaak op de printer.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
53
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Wanneer zich problemen voordoen tijdens het
afdrukken
Als zich tijdens het afdrukken een fout voordoet, verschijnt een
foutbericht. Als u niet zeker weet hoe u het probleem kunt oplossen,
annuleert u het afdrukken en start u EPSON StatusMonitor. U wordt dan
stap voor stap door een procedure geleid om het probleem op te lossen.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
54
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printerhulpprogramma's gebruiken
Met de Epson-printerhulpprogramma’s kunt u op het computerscherm de
printerstatus controleren en onderhoudsfuncties voor de printer uitvoeren.
EPSON StatusMonitor
Via dit hulpprogramma krijgt u informatie over de printerstatus, zoals
de status van de cartridge en de vrije ruimte van de onderhoudscassette.
Ook controleert dit hulpprogramma op printerfouten.
Spuitkanaaltjes controleren
Dit hulpprogramma controleert of de spuitkanaaltjes van de printkop
verstopt zijn en gereinigd moeten worden. Controleer de spuitkanaaltjes
wanneer u merkt dat de afdrukkwaliteit terugloopt en na het reinigen
van de spuitkanaaltjes om te controleren of ze goed schoon zijn. Als de
spuitkanaaltjes van de printkop zijn verstopt, reinigt u de printkop.
Printkop reinigen
Met dit hulpprogramma reinigt u de printkoppen voor kleur en zwart.
Als u merkt dat de afdrukkwaliteit te wensen overlaat, is het misschien
tijd om de printkop te reinigen.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
55
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Printkop uitlijnen
Met dit hulpprogramma kunt u de afdrukkwaliteit verbeteren. Uitlijning
van de printkop kan nodig zijn als verticale lijnen niet goed zijn uitgelijnd
of als er witte of zwarte strepen in de afdrukken zichtbaar worden.
Gebruik dit hulpprogramma om de printkop opnieuw uit te lijnen.
EPSON LFP Remote Panel
Met dit hulpprogramma kunt u de printer optimaliseren. U kunt dit
hulpprogramma uitsluitend starten als het is geïnstalleerd. Raadpleeg
voor meer informatie de online-Help van EPSON LFP Remote Panel.
Handboek
U kunt de Gebruikershandleiding weergeven. Als de
Gebruikershandleiding niet is geïnstalleerd, wordt een website
weergegeven voor technische ondersteuning.
EPSON Printer Utility2 openen
U kunt EPSON Printer Utility2 op de volgende manieren openen:
❏ Selecteer Afdrukinstellingen in het afdrukvenster en klik
vervolgens op het pictogram Hulpprogramma’s.
❏ Dubbelklik op de map Programma's en dubbelklik vervolgens op
het pictogram EPSON Printer Utility2.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
56
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De EPSON StatusMonitor gebruiken
EPSON Status Monitor geeft gedetailleerde informatie weer over de
printerstatus, een grafische voorstelling van de cartridgestatus en de vrije
ruimte van de onderhoudscassette en statusberichten.
Opmerking:
Het printerfoutbericht verschijnt automatisch op het scherm, zelfs als
EPSON StatusMonitor niet is geopend.
EPSON StatusMonitor openen
Open het venster EPSON Printer Utility2 en klik vervolgens op EPSON
StatusMonitor.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
57
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Informatie bekijken in EPSON StatusMonitor
EPSON Status Monitor geeft gedetailleerde informatie weer over de
printerstatus, een grafische voorstelling van de cartridgestatus en de vrije
ruimte van de onderhoudscassette en statusberichten. Als zich tijdens
het afdrukken een fout voordoet, verschijnt een foutbericht. Lees het
bericht en verhelp het probleem zoals wordt aangegeven.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
58
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printersoftware verwijderen
Voer de onderstaande stappen uit om de printersoftware te verwijderen.
De printerdriver verwijderen
Voer de onderstaande stappen uit om de printerdriver en EPSON Printer
Utility2 te verwijderen.
1.
Schakel de printer uit en maak de interfacekabel los die de computer
en de printer met elkaar verbindt.
2.
Sluit alle toepassingen.
3.
Dubbelklik op het pictogram van de harde schijf.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
59
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Dubbelklik op de map Programma's en dubbelklik vervolgens op
de map Hulpprogramma's.
5.
Dubbelklik op het pictogram Afdrukbeheer (voor Mac OS X
10,2.x) of Printerconfiguratie (voor Mac OS X 10,3 of later).
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
60
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
6.
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer uw printer en klik op Verwijder.
Nadat u op Verwijder hebt geklikt, sluit u het dialoogvenster.
7.
Plaats de cd-rom met printersoftware in de cd-romlezer.
8.
Dubbelklik op de map met printerbesturingsbestanden.
Opmerking:
Als de map niet verschijnt, dubbelklikt u op het pictogram EPSON op
het bureaublad.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
61
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
9.
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Dubbelklik op het pictogram EPSON_IJ_Printer.
10. Als het dialoogvenster voor identiteitscontrole verschijnt, voert
u het wachtwoord voor de printer in en klikt u vervolgens op OK.
Als u de printerdriver wilt verwijderen, moet u zich aanmelden als
gebruiker met beheerdersrechten.
11. Klik op Ga door en klik vervolgens op Accepteer.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
62
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
12. Selecteer Deïnstalleer in de keuzelijst en klik vervolgens op de
knop Deïnstalleer.
13. Volg de instructies op het scherm om de printerdriver te
verwijderen.
EPSON LFP Remote Panel verwijderen
Sleep de map EPSON LFP Remote Panel naar de prullenmand.
Raadpleeg voor meer informatie de online-Help van EPSON LFP
Remote Panel.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
63
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 3
Verscheidenheid aan kleuren
Kleurenbeheer
De printerdriver bevat een instelling voor het aanpassen van de kleuren
van de afdrukgegevens. Zo zien uw afdrukken er beter uit, door alleen
maar de printerdriver te gebruiken. Bij het aanpassen van de kleuren
verandert er niets aan de kleuren van de oorspronkelijke afbeelding. Zie
“Vormen van kleurenbeheer” op pagina 66 voor meer informatie.
Verscheidenheid aan kleuren
64
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Kleurenbeheer
Systemen voor kleurenbeheer
De kleuren van een afdruk komen nooit precies overeen met de kleuren
op het scherm, omdat verschillende apparaten (zoals een digitale camera,
scanner, monitor en printer) kleuren op een verschillende manier
genereren. Als u de kleuren van verschillende apparaten beter op elkaar
wilt afstemmen, gebruikt u het kleurenbeheersysteem. Zowel Windows
als Mac OS X hebben als standaardfunctie een kleurenbeheersysteem.
Tevens ondersteunen verschillende programma's voor beeldbewerking
het kleurenbeheersysteem.
Elk besturingssysteem heeft een kleurenbeheersysteem: ICM voor
Windows en ColorSync voor Mac OS. Voor het kleurenbeheer van de
printerdriver wordt ook het kleurenbeheersysteem van het
besturingssysteem gebruikt. In dit kleurenbeheersysteem wordt een
bestand met kleurdefinities gebruikt, het ICC-profiel, om de kleuren van
de verschillende apparaten beter op elkaar af te stemmen. Het
ICC-profiel is aangepast aan elk printermodel en elk type medium. Voor
een digitale camera kan het kleurendomein sRGB, AdobeRGB,
enzovoort worden opgegeven als profiel.
Bij kleurenbeheer wordt het profiel van een invoerapparaat een
invoerprofiel (of bronprofiel) genoemd. Het profiel van een
uitvoerapparaat (zoals een printer) wordt een printerprofiel (of
uitvoerprofiel) genoemd.
Verscheidenheid aan kleuren
65
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Print.fm
7/6/07
A5 size
Opmerking:
Wanneer u een foto of afbeelding afdrukt die met een digitale camera of
scanner is gemaakt, ziet het afdrukresultaat er vaak anders uit dan wat
u op het scherm ziet. Deze variatie ontstaat doordat elk apparaat (digitale
camera, scanner, monitor of printer) kleuren op een andere manier
weergeeft. U kunt deze kleurverschillen tussen de diverse apparaten
verkleinen met behulp van kleurenbeheer.
Vormen van kleurenbeheer
Kleurenbeheer via de printerdriver
Toepassing
Printerdriver
Printer
Kleurenbeheer
via Driver-ICM
(uitsluitend
Windows)
Geef het
invoerprofiel op.
Geef het
printerprofiel op.
Kleurenbeheer vindt plaats door opgave van het invoerprofiel en het printerprofiel
door de printerdriver. Kleurenbeheer is ook mogelijk als u gegevens afdrukt uit een
toepassing zonder ondersteuning voor ICM-kleurenbeheer. Als een toepassing een
eigen kleurenbeheerfunctie heeft, schakelt u die uit vóór het afdrukken.
Zie “Kleurenbeheer door Driver-ICM (uitsluitend Windows)” op pagina 68.
Verscheidenheid aan kleuren
66
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Print.fm
7/6/07
Toepassing
Printerdriver
Geef het
invoerprofiel
op.
Geef het
printerprofiel op.
A5 size
Printer
Kleurenbeheer
door Host-ICM
of ColorSync
Voordat u gaat afdrukken, moet u de kleuren afstemmen met de printerdriver.
Toepassingen moeten ICM of ColorSync ondersteunen als kleurenbeheer. Omdat
wordt afgedrukt met het kleurenbeheer van het besturingssysteem, kan er in de
afdrukken een verschil te zien zijn tussen Windows en Mac OS X.
Zie “Kleurenbeheer door Host-ICM of ColorSync” op pagina 72.
Kleurenbeheer door toepassing
Toepassing
Printerdriver
Printer
Kleurenbeheer
door
toepassing
Geef het
invoerprofiel
op.
Geef het
printerprofiel
op.
Kleurenbeheer vindt plaats door opgave van het invoerprofiel en het printerprofiel
door de toepassing. U kunt deze methode selecteren wanneer de door u gebruikte
toepassing zelf een functie voor kleurenbeheer heeft. Kleurencompensatie moet
worden uitgeschakeld (geen kleuraanpassing) in de printerdriver. Omdat noch
ColorSync van Mac OS, noch ICM van Windows wordt gebruikt als
kleurenbeheersysteem, is er ook geen kleurverschil te zien in het afdrukresultaat tussen
beide besturingssystemen.
Zie “Kleurenbeheer door de toepassing” op pagina 76.
Verscheidenheid aan kleuren
67
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Kleurenbeheer door Driver-ICM (uitsluitend Windows)
De volgende procedures hebben betrekking op Adobe Photoshop CS2
op een computer met Windows XP. Wanneer u deze functie gebruikt
met een toepassing zonder eigen functie voor kleurenbeheer, moet u de
kleuren op elkaar afstemmen vanaf stap 4.
1.
Selecteer Afdrukken met afdrukvoorbeeld in het menu Bestand.
Verscheidenheid aan kleuren
68
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Selecteer Kleurenbeheer, gevolgd door Document voor de
Afdruk. Selecteer Geen kleurenbeheer voor Kleurbehandeling.
Klik vervolgens op Gereed.
3.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “Vanuit Windows-toepassingen” op pagina 19.
Verscheidenheid aan kleuren
69
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer de Modus Aangepast op het tabblad Hoofdgroep en
selecteer ICM. Klik vervolgens op Geavanceerd.
Verscheidenheid aan kleuren
70
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
5.
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Driver-ICM (standaard) of Driver-ICM
(geavanceerd) bij ICM-modus in het dialoogvenster ICM.
Als u Driver ICM (geavanceerd) selecteert, kunt u de profielen
en intentie opgeven voor de afzonderlijke afbeelding-, graphics- en
tekstgegevens.
6.
Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
71
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Kleurenbeheer door Host-ICM of ColorSync
De volgende procedures hebben betrekking op Adobe Photoshop CS2
op een computer met Windows XP.
Opmerking:
❏ Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten invoerprofiel.
❏ De toepassing moet ICM of ColorSync ondersteunen.
1.
Selecteer Afdrukken met afdrukvoorbeeld in het menu Bestand.
Verscheidenheid aan kleuren
72
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Selecteer Kleurenbeheer, gevolgd door Document voor de
Afdruk. Selecteer bij Color Handling (Kleurenbeheer) de optie Let
Printer Determine Colors (Printer bepaalt de kleuren). Klik
vervolgens op Gereed.
3.
Open het venster van de printerdriver (Windows) of het
dialoogvenster Druk af (Mac OS X).
Voor Windows: zie “Vanuit Windows-toepassingen” op pagina 19.
Voor Mac OS X: zie “De printerdriver openen” op pagina 46.
Verscheidenheid aan kleuren
73
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Windows: selecteer de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer ICM. Klik vervolgens op Geavanceerd.
Voor Mac OS X: selecteer Printerkleurenbeheer.
Verscheidenheid aan kleuren
74
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
5.
Selecteer Host-ICM (Windows) of ColorSync (Mac OS X) onder
Printerkleurenbeheer.
6.
Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
75
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Kleurenbeheer door de toepassing
De volgende procedures hebben betrekking op Adobe Photoshop CS2
op een computer met Windows XP.
Zie de gebruikershandleiding van de toepassing voor meer informatie
over de instellingen.
1.
Selecteer Afdrukken met afdrukvoorbeeld in het menu Bestand.
Verscheidenheid aan kleuren
76
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Selecteer Kleurenbeheer, gevolgd door Document voor de
Afdruk. Selecteer bij Color Handling (Kleurenbeheer) de optie Let
Photoshop Determine Colors (Photoshop bepaalt de kleuren).
Selecteer het Printer Profile (Printerprofiel) en de Rendering Intent
(Weergave-intentie). Klik vervolgens op Gereed.
3.
Open het venster van de printerdriver (Windows) of het
dialoogvenster Druk af (Mac OS X).
Voor Windows: zie “Vanuit Windows-toepassingen” op pagina 19.
Voor Mac OS X: zie “De printerdriver openen” op pagina 46.
Verscheidenheid aan kleuren
77
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Voor Windows: selecteer de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer vervolgens Geen kleuraanpassing.
Mac OS X: selecteer Uit (Geen kleuraanpassing) in het
dialoogvenster Printerkleurenbeheer.
5.
Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
78
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Kleuraanpassing door de printerdriver
U kunt het kleurenbeheer uitsluitend via de printerdriver uitvoeren.
Bovendien kunt u de functie Photo Enhance gebruiken om de kleuren
van de afbeeldingsgegevens automatisch aan te passen.
Kleuraanpassing via de Kleurencontrole
U kunt het kleurenbeheer uitvoeren via de printerdriver. Gebruik deze
functie als de toepassing geen kleurenbeheer ondersteunt af als u
handmatig kleurenbeheer wilt toepassen.
Opmerking:
Als u de functie kleurenbeheer van de printerdriver gebruikt vanuit een
toepassing zoals Adobe Photoshop CS2, schakelt u de functie voor
kleurenbeheer van die toepassing uit.
Verscheidenheid aan kleuren
79
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
1.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Open het venster van de printerdriver (Windows) of het
dialoogvenster Druk af (Mac OS X).
Voor Windows: zie “De printerdriver openen” op pagina 19.
Voor Mac OS X: zie “De printerdriver openen” op pagina 46.
2.
Voor Windows: selecteer de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer Kleurencontrole. Klik vervolgens op
Geavanceerd.
Mac OS X: selecteer Printerkleurenbeheer, klik op
Kleurencontrole en klik vervolgens op Extra instellingen.
Windows
Verscheidenheid aan kleuren
80
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Mac OS X
3.
Stel de benodigde instellingen in.
Zie voor gedetailleerde informatie de online-Help van de
printerdriver.
Windows
Verscheidenheid aan kleuren
81
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Mac OS X
Opmerking:
Windows-gebruikers kunnen de kleuraanpassing uitvoeren met behulp
van de voorbeeldafbeelding links in het venster. Daarnaast kan de
kleurencirkel worden gebruikt om de kleuren nauwkeurig aan te passen.
4.
Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
82
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Automatische kleuraanpassing met Photo Enhance (alleen
Windows)
Met deze instelling kunt u, voordat u foto’s gaat afdrukken, kiezen uit
diverse instellingen voor beeldcorrectie. Photo Enhance is niet van
invloed op de oorspronkelijke gegevens.
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 19.
2.
Klik op de Modus Aangepast op het tabblad Hoofdgroep en
selecteer Photo Enhance. Klik vervolgens op Geavanceerd.
Verscheidenheid aan kleuren
83
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer in het dialoogvenster Photo Enhance de instellingen voor
de gewenste effecten.
Zie voor gedetailleerde informatie de online-Help van de
printerdriver.
4.
Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
84
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Zwart-witfoto's afdrukken
Met de juiste instellingen in het dialoogvenster Kleurencontrole kunt
u op een geavanceerde manier zwart-witfoto's afdrukken, zonder de
toepassingssoftware te gebruiken. De af te drukken afbeelding wordt
aangepast zonder dat dit effect heeft op de oorspronkelijke gegevens.
Gebruik afdrukmateriaal dat geschikt is voor het afdrukken van
zwart-witfoto's.
Opmerking:
De functie Zwart-witfoto geavanceerd is uitsluitend beschikbaar op de
EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C.
1.
Open het venster van de printerdriver (Windows) of het
dialoogvenster Druk af (Mac OS X).
Voor Windows: zie “De printerdriver openen” op pagina 19.
Voor Mac OS X: zie “De printerdriver openen” op pagina 46.
2.
Selecteer Zwart-witfoto geavanceerd als Kleur.
Verscheidenheid aan kleuren
85
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Windows
Mac OS X
Verscheidenheid aan kleuren
86
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Windows: klik op de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer Kleurencontrole. Klik vervolgens op
Geavanceerd.
Voor Mac OS X: selecteer Printerkleurenbeheer.
Windows
Mac OS X
Verscheidenheid aan kleuren
87
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Geef de gewenste instellingen op en start het afdrukken. Zie voor
gedetailleerde informatie de online-Help van de printerdriver.
Windows
Mac OS X
Verscheidenheid aan kleuren
88
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Randloos afdrukken
Hiermee kunt u afdrukken zonder marge (randloos). Er zijn twee
manieren om randloos af te drukken.
Opmerking:
Als u rolpapier gebruikt, kunnen alle vier de kanten randloos worden
bedrukt. Als u vellen gebruikt, kunnen uitsluitend de linker- en
rechterkant randloos worden bedrukt.
❏ Automatisch vergroten
Vergroot de afmetingen van de afdrukgegevens automatisch en
drukt die randloos af. Vergrote delen die buiten het papierformaat
vallen, worden niet afgedrukt.
Verscheidenheid aan kleuren
89
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Behoud grootte
Als u deze instelling kiest, moet u de afbeeldingsgegevens groter maken
dan de lengte en breedte van het papier. Zo voorkomt u dat bepaalde
delen langs de vier randen niet worden afgedrukt. De printerdriver
vergoot de afbeeldingsgegevens niet. Wij raden u aan de gegevens aan
de linker- en rechterkant 3 mm (totaal 6 mm) groter te maken met
behulp van de toepassing waarmee u de gegevens hebt gemaakt.
Selecteer deze instelling als de verhouding van de afgedrukte gegevens
niet mag worden gewijzigd.
Verscheidenheid aan kleuren
90
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Ondersteunde soorten afdrukmateriaal
Voor randloos afdrukken wordt afdrukmateriaal met de volgende
afmetingen ondersteund.
Papierbreedte
10 inch, 254 mm
300 mm
13 inch, 329 mm (Super A3/B)
16 inch, 406,.4 mm
17 inch, 431,8 mm
515 mm (B2)
594 mm (A1)
24 inch, 609,6 mm
728 mm (B1)*
36 inch, 914,4 mm*
44 inch, 1117,6 mm*
* Alleen voor de EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450,
Opmerking:
❏ Bij het afdrukken op losse vellen papier worden alleen de linker- en
rechtermarges op nul ingesteld. De bovenmarge is altijd 3 mm en de
ondermarge is altijd 14 mm.
❏ Door de inkt kan de degel van de printer vuil worden. Veeg in dat
geval de inkt weg met een doek.
❏ Afdrukken met deze optie duurt langer dan normaal.
❏ Wanneer u afdrukt op rolpapier van het type Premium Glossy Photo
Paper (250) (Fotopapier glanzend Premium (250)) of Premium
Semigloss Photo Paper (250) (Fotopapier halfglanzend Premium
(250)), is de bovenmarge altijd 20 mm.
Verscheidenheid aan kleuren
91
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Afhankelijk van het gebruikte afdrukmateriaal kunnen de afdrukken
aan de boven- en onderkant vegen vertonen.
Afhankelijk van het soort afdrukmateriaal kan de kwaliteit afnemen of
wordt randloos afdrukken niet ondersteund. Zie “Informatie over
afdrukmateriaal” op pagina 336 voor meer informatie.
Toepassing instellen
Stel de afmeting in van de afbeeldingsgegevens in het dialoogvenster
Pagina-instelling van de toepassingssoftware.
Voor Automatisch vergroten
❏ Stel hetzelfde papierformaat in als het formaat dat voor het
afdrukken wordt gebruikt.
❏ Als in de toepassing marges kunnen worden ingesteld, stelt u die in
op 0 mm.
❏ Maak de afbeeldingsgegevens net zo goot als het papierformaat.
Voor Behoud grootte
❏ Vergroot de gegevens aan de linker- en rechterrand 3 mm (totaal
6 mm) met behulp van de toepassing waarmee u de gegevens hebt
gemaakt.
❏ Als in de toepassing marges kunnen worden ingesteld, stelt u die in
op 0 mm.
❏ Maak de afbeeldingsgegevens net zo goot als het papierformaat.
Verscheidenheid aan kleuren
92
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Printerdriver instellen
Voer de onderstaande stappen uit om uw gegevens af te drukken met
deze functie.
Voor Windows
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 19.
2.
Selecteer op het tabblad Hoofdgroep het soort afdrukmateriaal, de
papierbron, de pagina-grootte of het papierformaat.
3.
Wanneer u afdrukt op rolpapier, klikt u op Rolpapieroptie en
selecteert u de instelling Automatisch afsnijden.
Zie “Rolpapier snijden bij randloos afdrukken” op pagina 99.
Verscheidenheid aan kleuren
93
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Randloos en klik vervolgens op Vergroten.
Verscheidenheid aan kleuren
94
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
5.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Automatisch vergroten of Behoud grootte. Als
u Automatisch vergroten selecteert, stelt u de mate van
vergroting in.
Max
3 mm voor links en 5 mm voor rechts (de afbeelding
verschuift 1 mm naar rechts)
Standaard
3 mm voor links en voor rechts
Min
1,5 mm voor links en voor rechts
Opmerking:
Als de schuifbalk richting Min verplaatst, neemt de vergroting van de
afbeelding af. Hierdoor kunnen randen verschijnen aan een of meer
zijden van het papier.
6.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
95
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X
1.
Open het dialoogvenster Pagina-instelling.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 46.
2.
Selecteer het papierformaat en randloos afdrukken, bijvoorbeeld
Automatisch vergroten of Behoud grootte, en klik
vervolgens op OK.
3.
Open het dialoogvenster Afdrukken.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 46.
Verscheidenheid aan kleuren
96
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Als u Automatisch vergroten hebt geselecteerd, stelt u de mate
van vergroting in.
Max
3 mm voor links en 5 mm voor rechts (de afbeelding
verschuift 1 mm naar rechts)
Standaard
3 mm voor links en voor rechts
Min
1,5 mm voor links en voor rechts
Opmerking:
Als de schuifbalk richting Min verplaatst, neemt de vergroting van de
afbeelding af. Hierdoor kunnen randen verschijnen aan een of meer
zijden van het papier.
Verscheidenheid aan kleuren
97
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
5.
Selecteer de materiaalsoort in het dialoogvenster
Afdrukinstellingen.
6.
Wanneer u afdrukt op rolpapier, selecteert u de instelling
Automatisch afsnijden in het dialoogvenster Rolpapieroptie.
Rev. C
A5 size
Zie “Rolpapier snijden bij randloos afdrukken” op pagina 99.
7.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
98
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Rolpapier snijden bij randloos afdrukken
Als u rolpapier gebruikt voor randloos afdrukken, verschilt de bewerking
voor het snijden van het papier afhankelijk van de instellingen Randloos
en Automatisch snijden van de printerdriver.
Printerdriver
instellen
Geen marge links
en rechts
Geen enkele
marge
(enkelvoudig
afsnijden)
Geen enkele
marge
(dubbelzijdig
afsnijden)
Randloos:
ingeschakeld
Randloos:
ingeschakeld
Randloos:
ingeschakeld
Automatisch
afsnijden: Normaal
afsnijden
Automatisch
afsnijden:
Enkelvoudig
afsnijden
Automatisch
afsnijden:
Dubbelzijdig
afsnijden
Printer
snijbewerking
Verscheidenheid aan kleuren
99
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Uitleg
Print.fm
7/6/07
Normaal afsnijden is
de
standaardinstelling.
Rev. C
A5 size
Het bovenste
gedeelte kan
vegen vertonen
omdat het
bovenste gedeelte
van het rolpapier
wordt gesneden
terwijl de
afdrukbewerking
wordt gestopt.
Het bovenste
gedeelte kan
vegen vertonen
omdat het
bovenste gedeelte
van het rolpapier
wordt gesneden
terwijl de
afdrukbewerking
wordt gestopt.
Als de snijpositie iets
verschuift, blijft een
deel van de
afbeelding op de
ononderbroken
pagina achter op
het bovenste of
onderste gedeelte,
maar het afdrukken
verloopt wel sneller.
Omdat binnen het
drukbeeld wordt
gesneden om te
voorkomen dat
onder en boven
een wit gebied
ontstaat, wordt de
lengte van het
papier met 2 mm
ingekort.
Als u Enkelvoudig
afsnijden selecteert
en slechts één
exemplaar afdrukt,
wordt dezelfde
bewerking
uitgevoerd als voor
Dubbelzijdig
afsnijden. Drukt
u ononderbroken
meer dan één
exemplaar af, snij
dan 1 mm binnen
het drukbeeld om te
voorkomen dat een
marge ontstaat
tussen de
drukbeelden.
Na het afsnijden
van het onderste
gedeelte van het
vorige exemplaar,
voert de printer
papier toe en snijdt
vervolgens het
bovenste deel van
het volgende
exemplaar.
Daardoor wordt
80 tot 130 mm
papierafval
geproduceerd.
Snijd het papier
nauwkeurig af.
Opmerking:
Wanneer u de afdrukken handmatig wilt afsnijden, selecteert u UIT.
Verscheidenheid aan kleuren
100
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Vergroot of verkleind afdrukken
U kunt het formaat van uw gegevens aanpassen aan het formaat van het
papier waarop u afdrukt. U kunt de afdrukgegevens op drie manieren
vergroot of verkleind afdrukken.
❏ Volledige pagina (uitsluitend Windows)
Het document wordt proportioneel vergroot of verkleind zodat het
past op het papierformaat dat u hebt geselecteerd bij Papierformaat.
Verscheidenheid aan kleuren
101
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Aanpassen aan breedte rolpapier (uitsluitend Windows)
De afdrukgegevens worden proportioneel vergroot of verkleind
zodat die passen op de breedte van het rolpapier dat u hebt
geselecteerd bij Papierformaat.
❏ Aangepast
Hiermee kunt u het percentage instellen waarmee u de gegevens wilt
vergroten of verkleinen.
Verscheidenheid aan kleuren
102
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Volledige pagina (uitsluitend Windows)
U kunt het formaat van uw gegevens aanpassen aan het formaat van het
papier waarop u wilt afdrukken.
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 19.
2.
Klik op het tabblad Paginalay-out en selecteer hetzelfde
papierformaat als het papierformaat van de afdrukgegevens.
Verscheidenheid aan kleuren
103
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer het formaat van het papier dat in de printer is geladen in
de lijst Papierformaat.
De afdrukgegevens worden proportioneel vergroot of verkleind
zodat die passen op het papierformaat dat u hebt geselecteerd in de
lijst Papierformaat.
4.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
104
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Aanpassen aan breedte rolpapier (uitsluitend
Windows)
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 19.
2.
Klik op het tabblad Paginalay-out en selecteer hetzelfde
papierformaat als het papierformaat van de afdrukgegevens.
Verscheidenheid aan kleuren
105
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Verkleinen/Vergroten en klik vervolgens op
Aanpassen aan breedte rolpapier.
De afdrukgegevens worden proportioneel vergroot of verkleind
zodat die passen op het papierformaat dat u hebt geselecteerd bij
Rolbreedte.
Verscheidenheid aan kleuren
106
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Selecteer de breedte van het rolpapier dat in de printer is geladen in
de lijst Rolbreedte.
5.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
107
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Aangepast
Hiermee kunt u het percentage instellen waarmee u wilt vergroten of
verkleinen.
Voor Windows
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 19.
2.
Klik op het tabblad Paginalay-out en selecteer hetzelfde
papierformaat als het papierformaat van de afdrukgegevens.
3.
Selecteer het papierformaat dat in de printer is geladen in de lijst
Papierformaat of Rolbreedte.
4.
Selecteer Verkleinen/Vergroten en klik vervolgens op
Aangepast.
Klik op de pijltjes naast het vak Vergroten en selecteer een
percentage tussen 10 en 650%.
Verscheidenheid aan kleuren
108
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
5.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Voor Mac OS X
1.
Open het dialoogvenster Pagina-instelling.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 46.
2.
Selecteer de printer en het papierformaat.
Selecteer het papierformaat dat in de printer is geladen.
3.
Stel de waarde van Vergroten in tussen 25 en 400%.
4.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
109
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Pagina’s per vel
U kunt twee of vier pagina's van uw document afdrukken op één vel papier.
Als u aaneengesloten lay-outgegevens afdrukt, opgemaakt voor het
A4-formaat, worden die gegevens als volgt afgedrukt.
Opmerking:
❏ Windows: gebruik de functie van de printerdriver voor afdrukken
volgens een bepaalde indeling. Mac OS X: gebruik de
standaardfunctie van het besturingssysteem voor afdrukken volgens
een bepaalde indeling.
❏ Bij Windows kunt u de functie Meerdere pagina's van de printerdriver
niet gebruiken als u randloos afdrukt.
❏ Windows-gebruikers die werken met de functie Volledige pagina,
kunnen de gegevens afdrukken op verschillende papierformaten.
Zie “Vergroot of verkleind afdrukken” op pagina 101.
Verscheidenheid aan kleuren
110
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Windows
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 19.
2.
Klik op het tabblad Paginalay-out, schakel het selectievakje
Meerdere pagina's in, selecteer x-op-één en klik op
Instellingen.
3.
Geef in het dialoogvenster Afdrukindeling de volgorde op waarin de
pagina's moeten worden afgedrukt.
Als u kaders wilt afdrukken rond de pagina's die op elk vel worden
afgedrukt, schakelt u het selectievakje Paginakaders
afdrukken in.
4.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
111
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X
1.
Open het dialoogvenster Afdrukken.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 46.
2.
Selecteer een doelprinter en selecteer Lay-out in de lijst om de
volgorde te selecteren waarin de pagina's worden afgedrukt.
Opmerking:
Als u bij Rand een andere optie kiest dan Geen, worden op elk vel
kaders rond de pagina's afgedrukt.
3.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
112
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Posterafdruk
Met de functie Posterafdruk kunt u afdrukken maken op posterformaat
door een enkele pagina te vergroten zodat deze verscheidene vellen
papier bedekt. Deze functie wordt uitsluitend ondersteund door
Windows. U kunt een poster of een kalender maken door de
verschillende bedrukte vellen papier aan elkaar te plakken. De functie
posterafdruk ondersteunt twee afdrukmethoden.
❏ Randloze posterafdruk
U kunt een randloze afdruk maken op posterformaat door een
enkele pagina automatisch te vergroten zodat deze verscheidene
vellen papier bedekt. U kunt een poster maken door de verschillende
bedrukte vellen papier aan elkaar te plakken. Omdat het drukbeeld
wordt vergroot tot voorbij het papierformaat, kan het gedeelte dat
buiten de vellen valt niet worden afgedrukt. Deze functie is
uitsluitend beschikbaar voor rolpapier.
Opmerking:
Een randloze posterafdruk die uit meerdere vellen papier bestaat, levert
niet altijd een naadloze posterafbeelding op. Als u een afbeelding zonder
naden wilt, kiest u de functie Posterafdruk met marges.
Verscheidenheid aan kleuren
113
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Posterafdruk met marges
U kunt een afdruk maken op posterformaat door een enkele pagina
automatisch te vergroten zodat deze verscheidene vellen papier
bedekt. U maakt een poster door de marges af te snijden en de
verschillende vellen papier aan elkaar te plakken.
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 19.
Verscheidenheid aan kleuren
114
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Klik op het tabblad Paginalay-out, schakel het selectievakje
Meerdere pagina's in, selecteer Poster en klik op Instellingen.
3.
Selecteer in het dialoogvenster Posterinstellingen het aantal
afgedrukte pagina's (panelen) waarop u de poster wilt afdrukken.
Opmerking:
U kunt een grotere poster maken door een groter aantal panelen in te
stellen.
Verscheidenheid aan kleuren
115
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Wanneer u een randloze poster wilt afdrukken, schakelt u het
selectievakje Randloze posterafdruk in en selecteert u de panelen
die u niet wilt afdrukken. Vervolgens klikt u op OK. Ga naar stap 6.
5.
Als u marges rond de poster wilt, schakelt u het selectievakje Randloze
posterafdruk uit en controleert u de overige instellingen.
Opmerking:
Het formaat wanneer de panelen zijn samengevoegd is als volgt:
Of u Trimlijnen selecteert of niet, heeft geen invloed op het
uiteindelijke formaat. Als u echter Snijlijnen afdrukken selecteert,
wordt de uiteindelijke afmeting kleiner door de overlap.
6.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
116
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De vellen samenvoegen langs de snijlijnen
De stappen voor het samenvoegen van de vellen zijn verschillend voor
posters die zonder of met marge worden afgedrukt.
Randloze posterafdruk samenvoegen
In dit gedeelte leest u hoe u de vier afgedrukte vellen samenvoegt. Leg de
afgedrukte pagina's in de juiste volgorde en plak ze aan de achterkant
aan elkaar vast met plakband.
Voeg de vellen samen in de volgorde zoals aangegeven in de volgende
illustratie.
Opmerking:
Een posterafdruk die uit meerdere vellen papier is samengesteld, levert niet
altijd een naadloze posterafbeelding op. Als u een afbeelding zonder naden
wilt, kiest u de functie Posterafdruk met marges.
Verscheidenheid aan kleuren
117
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Posterafdruk met marges samenvoegen
Wanneer u Overlappende uitlijningstekens selecteert, worden de
volgende tekens op het papier afgedrukt. Volg de onderstaande
procedures om de vier afgedrukte pagina's samen te voegen met behulp
van de uitlijningstekens.
De vier vellen worden in de onderstaande volgorde samengevoegd.
Verscheidenheid aan kleuren
118
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
1.
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Snij het vel linksboven af langs het uitlijningsteken (verticale
blauwe lijn).
Bij een zwart-witafdruk is het uitlijningsteken zwart.
2.
Leg het vel linksboven op het vel rechtsboven. De X-tekens moeten
op elkaar worden gelegd zoals afgebeeld. Vervolgens plakt u het vel
linksboven tijdelijk met plakband vast aan het vel rechtsboven.
3.
Snij de bovenste vellen af langs het uitlijningsteken (verticale
rode lijn).
Bij een zwart-witafdruk is het uitlijningsteken zwart.
Verscheidenheid aan kleuren
119
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Plak het vel linksboven en het vel rechtsboven aan de achterkant met
plakband aan elkaar vast.
5.
Herhaal stap 1 tot en met 4 voor de onderste vellen.
6.
Snij de onderkant van de bovenste vellen af langs het uitlijningsteken
(horizontale blauwe lijn).
Bij een zwart-witafdruk is het uitlijningsteken zwart.
Verscheidenheid aan kleuren
120
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
7.
Leg de bovenste vellen op de onderste vellen. De X-tekens moeten
op elkaar worden gelegd zoals afgebeeld. Vervolgens plakt u de
bovenste en de onderste vellen tijdelijk met plakband aan elkaar vast.
8.
Snij de vellen af langs het uitlijningsteken (horizontale rode lijn).
Bij een zwart-witafdruk is het uitlijningsteken zwart.
Verscheidenheid aan kleuren
121
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
9.
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Plak de bovenste vellen en de onderste vellen aan de achterkant met
plakband aan elkaar vast.
10. Nadat u alle vellen aan elkaar hebt geplakt, snijdt u de marges af
langs de buitenste snijlijnen.
Verscheidenheid aan kleuren
122
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Afdrukken op aangepast papier
Volg de onderstaande stappen als u wilt afdrukken op aangepast papier.
U kunt de volgende afmetingen vastleggen.
Papierbreedte
Voor EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:
89 tot 1118 mm
Voor EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:
89 tot 610 mm
Papierhoogte
Windows: 127 tot 15000 mm
OS X: 127 tot 15240 mm
✽ De maximumlengte van de papierrol mag groter zijn dan de papierhoogte
als u een toepassing gebruikt die het afdrukken van een banier of spandoek
ondersteunt. Het daadwerkelijke formaat van de afdruk hangt echter af van
de toepassing, het in de printer ingestelde papierformaat en de
besturingsomgeving van de computer.
Opmerking:
❏ Bij Mac OS X kunt u een groter formaat instellen voor Aangepast
papierformaat dan het formaat dat u kunt instellen in de printer. Er
kan dan echter niet goed worden afgedrukt.
❏ Het beschikbare uitvoerformaat kan worden beperkt door de
toepassing.
Verscheidenheid aan kleuren
123
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Windows
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 19.
2.
Klik op Gebruikergedefinieerd op het tabblad Hoofdgroep.
Opmerking:
U kunt Gebruikergedefinieerd niet selecteren als u Randloos
hebt geselecteerd bij Papierinstellingen.
3.
Stel het aangepaste papierformaat in dat u wilt gebruiken en klik op
Opslaan.
❏ U kunt een naam van maximaal 24 tekens opgeven bij Naam
papierformaat.
Verscheidenheid aan kleuren
124
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ U kunt het formaat eenvoudig instellen door het papierformaat
te kiezen dat het formaat benadert dat u wilt instellen bij
Standaardpapierformaat.
❏ Als de verhouding hetzelfde is als die van het gedefinieerde
papierformaat, selecteert u de verhouding in Vaste
beeldverhouding en selecteert u Liggend of Staand bij
Standaard. In dit geval kunt u uitsluitend de Papierbreedte of
de Papierhoogte aanpassen.
Opmerking:
❏ Als u het papierformaat dat u hebt vastgelegd wilt wijzigen,
selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst en wijzigt
u het formaat.
❏ Als u het gebruikergedefinieerde formaat dat u hebt vastgelegd
wilt verwijderen, selecteert u de naam van het papierformaat in
de lijst en klikt u op Verwijderen.
❏ U kunt 100 papierformaten vastleggen.
4.
Klik op OK om het aangepaste formaat op te slaan.
Het aangepaste papierformaat wordt vastgelegd in Papierformaat.
U kunt nu op dezelfde manier afdrukken als altijd.
Verscheidenheid aan kleuren
125
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X
1.
Open het dialoogvenster Pagina-instelling.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 46.
2.
Selecteer Aangepaste formaten beheren in Papierformaat.
3.
Klik op + en voer de naam in voor het papierformaat.
4.
Voer de papierbreedte, de papierhoogte en de marges in en klik
op OK.
Verscheidenheid aan kleuren
126
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
U kunt het papierformaat en de printermarge als volgt instellen.
Printer
Beschrijving
Rolpapier
Hiermee drukt u af op rolpapier
met rondom een marge van
3 mm.
Rolpapier - Randloos
(Automatisch vergroten)
Hiermee drukt u vergroot af op
rolpapier zonder marges.
Rolpapier - Randloos (Behoud
grootte)
Hiermee drukt u af op rolpapier
zonder marges, met behoud van
de verhoudingen van het
origineel.
Rolpapier (Banier)
Hiermee drukt u uit meerdere
pagina's bestaande gegevens
achter elkaar af op rolpapier
met een linker- en rechtermarge
van 3 mm en een boven- en
ondermarge van 0 mm.
Rolpapier - Randloze banier
Hiermee drukt u uit meerdere
pagina's bestaande gegevens
achter elkaar af op rolpapier
zonder marges.
Vel
Hiermee drukt u af op losse vellen
papier met een ondermarge
van 14 mm, en een boven-,
linker- en rechtermarge van
3 mm.
Vel - Randloos (Automatisch
vergroten)
Hiermee drukt u gegevens
vergroot af op losse vellen
papier met een bovenmarge
van 3 mm, ondermarge van
14 mm, en een linker- en
rechtermarge van 0 mm.
Vel - Randloos (Behoud grootte)
Hiermee drukt u af op losse vellen
papier met een bovenmarge
van 3 mm, ondermarge van
14 mm, en een linker- en
rechtermarge van 0 mm, met
behoud van de verhoudingen
van het origineel.
Verscheidenheid aan kleuren
127
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
❏ Als u de instelling wilt wijzigen die u hebt vastgelegd, klikt u op
de naam van het papierformaat in de lijst.
❏ Als u het papierformaat dat u hebt vastgelegd wilt dupliceren,
selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst en en klikt
u op Dupliceren.
❏ Als u het papierformaat dat u hebt vastgelegd wilt verwijderen,
selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst en en klikt
u op -.
❏ De manier waarop u een aangepast papierformaat kunt instellen
hangt af van de versie van het besturingssysteem. Raadpleeg de
documentatie van uw besturingssysteem voor meer informatie.
5.
Klik op OK.
Het aangepaste papierformaat wordt vastgelegd in het pop-upmenu
Papierformaat. U kunt nu op dezelfde manier afdrukken als altijd.
Verscheidenheid aan kleuren
128
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Banier afdrukken op rolpapier
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u banieren en panoramafoto's
afdrukt.
Er zijn twee manieren om een banier af te drukken.
Papierbron
Toepassing
Rolpapier
Tools voor het maken van documenten,
beeldbewerkingssoftware
Rolpapier (Banier)
Software met ondersteuning voor het
afdrukken van banieren
Verscheidenheid aan kleuren
129
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De volgende afdrukformaten zijn beschikbaar.
Papierbreedte
Voor EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:
89 tot 1118 mm
Voor EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:
89 tot 610 mm
Papierhoogte
Windows: max. 15000 mm
Mac OS X: max. 15240 mm
✽ Als software wordt gebruikt die het afdrukken van banieren ondersteunt,
mag de maximumlengte van de rol papier langer zijn dan de papierhoogte.
De feitelijke afdrukbare hoogte kan verschillen, afhankelijk van de
toepassing en de computer die voor het afdrukken wordt gebruikt.
Toepassing instellen
U bepaalt de opmaak van uw banier in de door u gewenste software.
Als het papierformaat waarop u wilt afdrukken kleiner is dan of gelijk is
aan het maximumformaat voor de toepassing, selecteert u gewoon het
gewenste papierformaat.
Verscheidenheid aan kleuren
130
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Printerdriver instellen
Voor Windows
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 19.
2.
Selecteer het soort afdrukmateriaal op het tabblad Hoofdgroep.
Verscheidenheid aan kleuren
131
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Rolpapier of Rolpapier (Banier) in de lijst Bron.
Opmerking:
Rolpapier (Banier) kan worden gebruikt voor toepassingen die het
afdrukken van banieren ondersteunen.
4.
Klik op Rolpapieroptie en selecteer Normaal afsnijden of Uit
in de lijst Automatisch afsnijden.
Verscheidenheid aan kleuren
132
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
5.
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Klik op het tabblad Paginalay-out, selecteer
Verkleinen/Vergroten en selecteer Volledige pagina of
Aanpassen aan breedte rolpapier.
Opmerking:
Als u een toepassing gebruikt die banieren kan afdrukken, hoeft
u Verkleinen/Vergroten niet te selecteren als u Rolpapier (Banier)
hebt geselecteerd bij Bron.
Verscheidenheid aan kleuren
133
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
6.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer in de lijst Papierformaat het documentformaat dat u met
de toepassing hebt gemaakt en selecteer de breedte van het rolpapier
die u in de printer hebt ingesteld bij Rolbreedte.
Klik op Gebruikergedefinieerd als u het papierformaat wilt
wijzigen.
Papierbreedte
Voor EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:
89 tot 1118 mm
Voor EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:
89 tot 610 mm
Papierhoogte
127 tot 15000 mm
Opmerking:
Als u een toepassing gebruikt die banieren kan afdrukken, hoeft u geen
gebruikergedefinieerd formaat in te stellen als u Rolpapier
(Banier) selecteert bij Bron.
Verscheidenheid aan kleuren
134
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
7.
Selecteer het papierformaat bij Papierformaat en schakel het
selectievakje Vergroting optimaliseren in.
8.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
Rev. C
A5 size
135
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X
1.
Open het dialoogvenster Pagina-instelling.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 46.
2.
Controleer of de juiste printer is geselecteerd en selecteer het
documentformaat dat u in uw toepassing hebt gemaakt.
U kunt het papierformaat ook aanpassen door Aangepaste
formaten beheren te selecteren.
Papierbreedte
Voor EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:
89 tot 1118 mm
Voor EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:
89 tot 610 mm
Papierhoogte
127 tot 15240 mm
Verscheidenheid aan kleuren
136
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
3.
Voer een schaal in om de afmetingen van de afdrukgegevens te
vergroten of te verkleinen.
4.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
137
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Afdrukken op materiaal dat niet van Epson
afkomstig is
Wanneer u geen Epson-materiaal gebruikt, moet u de instellingen kiezen
die geschikt zijn voor dat materiaal. Er zijn twee manieren om
instellingen te kiezen en af te drukken.
❏ Leg het aangepaste papier vast in de Menumodus via het
bedieningspaneel van de printer en druk af met de vastgelegde
instelling. Zie “Papierinstellingen vastleggen” op pagina 194.
❏ Voeg de instelling toe met het dialoogvenster Papierconfiguratie van
de printerdriver.
Opmerking:
❏ Vergeet niet alle papiereigenschappen te controleren zoals
papiersterkte, inktfixatie en papierdikte voordat u het aangepaste
papier instelt. Raadpleeg de informatie bij het papier voor meer
informatie over de papiereigenschappen.
❏ De instellingen die u kiest in het dialoogvenster Papierconfiguratie
hebben voorrang op de instellingen die u kiest in het bedieningspaneel
van de printer.
❏ U kunt het aangepast papier of de printerinstellingen op de computer
vastleggen met behulp van EPSON LFP Remote Panel. Raadpleeg voor
meer informatie de online-Help van EPSON LFP Remote Panel.
Als er niet gelijkmatig wordt afgedrukt op het aangepaste papier dat
u hebt vastgelegd, gebruikt u unidirectioneel afdrukken. Schakel het
selectievakje Hoge snelheid uit in de printerdriver.
Verscheidenheid aan kleuren
138
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De onderdelen van de Printerdriver
aanpassen
U kunt de instellingen opslaan of de schermonderdelen naar wens
wijzigen. U kunt de instellingen exporteren naar een bestand om
dezelfde instellingen voor de printerdriver te installeren op meerdere
computers.
De instellingen voor de printerdriver opslaan
U kunt maximaal 100 combinaties van instellingen opslaan.
Opslaan als favoriet
U kunt alle instellingenonderdelen van de printerdriver opslaan.
1.
Wijzig de instellingen op het tabblad Hoofdgroep en het tabblad
Paginalay-out.
Verscheidenheid aan kleuren
139
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Klik op Opslaan/verwijderen... op het tabblad Hoofdgroep of
Paginalay-out.
3.
Geef de naam op in het vak Naam en klik vervolgens op Opslaan.
In de keuzelijst Selecteerinstelling kunt u een instelling kiezen die
u eerder hebt vastgelegd.
Verscheidenheid aan kleuren
140
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opslaan als aangepast afdrukmateriaal
U kunt de onderdelen van Instellingen afdrukmateriaal opslaan op het
tabblad Hoofdgroep.
1.
Wijzig de onderdelen van Instellingen afdrukmateriaal op het
tabblad Hoofdgroep.
Verscheidenheid aan kleuren
141
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Klik op Aangepaste instellingen.
3.
Geef de naam op in het vak Naam en klik vervolgens op Opslaan.
In de keuzelijst Afdrukmateriaal kunt u een instelling kiezen die u eerder
hebt vastgelegd.
Verscheidenheid aan kleuren
142
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Menu's indelen
U kunt de onderdelen van Selecteerinstelling, Afdrukmateriaal en
Papierformaat indelen.
1.
Klik op het tabblad Hulpprogramma’s en klik vervolgens op
Menu's indelen.
Verscheidenheid aan kleuren
143
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Selecteer het te bewerken onderdeel.
3.
Deel de onderdelen in de keuzelijst in volgens uw eigen voorkeur of
verdeel de onderdelen in groepen.
❏ U kunt de onderdelen in de lijst indelen met
slepen-en-neerzetten.
❏ Als u een nieuwe groep wilt toevoegen, klikt u op Groep
toevoegen.
❏ Als u een groep wilt verwijderen, klikt u op Groep
verwijderen.
Verscheidenheid aan kleuren
144
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Verplaats onderdelen die u niet gebruikt naar de groep Not
Display.
Opmerking:
U kunt geen standaardonderdelen verwijderen.
4.
Klik op Opslaan.
Verscheidenheid aan kleuren
145
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Exporteren of Importeren
U kunt de instellingen die u hebt vastgelegd exporteren of importeren.
De instellingen exporteren
1.
Open het dialoogvenster Selecteerinstellingen opslaan of
verwijderen of het dialoogvenster Aangepast afdrukmateriaal
opslaan of verwijderen.
2.
Selecteer de instelling in het vak Lijst en klik op Export.
3.
Selecteer de locatie, voer de bestandsnaam in en klik vervolgens
op Opslaan.
Verscheidenheid aan kleuren
146
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De instellingen importeren
1.
Open het dialoogvenster Selecteerinstellingen opslaan of
verwijderen of het dialoogvenster Aangepast afdrukmateriaal
opslaan of verwijderen.
2.
Klik op Import.
3.
Klik op het bestand dat u wilt importeren en klik vervolgens
op Openen.
Verscheidenheid aan kleuren
147
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Alle instellingen exporteren of importeren
U kunt alle instellingen die u voor de printerdriver hebt vastgelegd
exporteren of importeren.
1.
Klik op het tabblad Hulpprogramma's en klik vervolgens
op Export of Import.
2.
Klik op Export of Import.
3.
Om de instelling te exporteren voert u de bestandsnaam in en klikt
u vervolgens op Opslaan. Als u de instelling wilt importeren, klikt
u op het bestand dat u wilt importeren en vervolgens op Openen.
Verscheidenheid aan kleuren
148
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 4
Het bedieningspaneel
Knoppen, lampjes, berichten en
pictogrammen
Op het bedieningspaneel van de printer bevinden zich zeven knoppen,
vier lampjes en een LCD-scherm.
Knoppen
In dit gedeelte worden de functies van de knoppen op het
bedieningspaneel beschreven.
Knop
1
Beschrijving
Aan/uit-knop
Hiermee schakelt u de printer in en uit.
Het bedieningspaneel
149
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
2
Contp.fm
7/6/07
Pauzeknop
Rev. C
A5 size
Onderbreekt het afdrukken.
Hervat het afdrukken als deze knop wordt
ingedrukt terwijl de printer in de pauzemodus
staat.
Als u in de menumodus op deze knop drukt,
keert de printer terug naar de status GEREED.
Als u deze knop drie seconden ingedrukt
houdt, worden alle afdrukgegevens uit het
geheugen van de printer verwijderd.
3
Menuknop r
Als u deze knop indrukt in de status GEREED,
gaat u naar de menumodus. Als u deze knop
indrukt in de menumodus, kunt u een gewenst
menu selecteren.
Als u op deze knop drukt tijdens het afdrukken,
wordt het menu PRINTERSTATUS geopend.
Als u deze knop drie seconden ingedrukt
houdt, wordt de printkop gereinigd.
4
Papierbronknop l
Selecteert een papierbron (Rol automatisch
afsnijden
/Rol niet automatisch afsnijden
/Vel )
Als u in de menumodus op deze knop drukt,
keert de printer terug naar het vorige niveau.
Als u deze knop drie seconden ingedrukt
houdt, wordt de modus voor het vervangen
van het snijmechanisme geactiveerd.
5
Papiertoevoerknop d
Laadt het papier in voorwaartse richting.
Wijzigt de parameters in voorwaartse volgorde
bij het selecteren van parameters in de
menumodus.
Het bedieningspaneel
150
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
6
Contp.fm
7/6/07
Papiertoevoerknop u
Rev. C
A5 size
Laadt het papier in de omgekeerde richting,
zo ver als het papier is ingevoerd met de
Papiertoevoerknop d .
Opmerking:
Als u het papier met de hand in voorwaartse
richting hebt ingevoerd, kunt u deze knop niet
gebruiken om het papier achteruit te
bewegen.
Wijzigt de parameters in achterwaartse
volgorde bij het selecteren van parameters in
de menumodus.
7
Enter
Voert het onderdeel uit, als het onderdeel
daarvoor bedoeld is.
Wanneer Vel
is geselecteerd en u houdt
deze knop drie seconden ingedrukt, dan komt
het vel uit de printer.
Wanneer Rol automatisch afsnijden
is
geselecteerd en u houdt deze knop drie
seconden ingedrukt, dan wordt het papier
automatisch afgesneden.
Wanneer Rol niet automatisch afsnijden
is
geselecteerd en u houdt deze knop drie
seconden ingedrukt, dan schuift het papier
verder. Vervolgens wordt het papier
afgesneden met de handmatige snijeenheid.
Wanneer de printer even de tijd neemt om de
inkt te laten drogen en u houdt deze knop drie
seconden ingedrukt, dan wordt het drogen
onderbroken en komt het papier uit de printer.
Lampjes
In dit gedeelte worden de functies van de lampjes op het
bedieningspaneel beschreven.
Het bedieningspaneel
151
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De lampjes informeren u over de status van de printer en het type fout
dat is opgetreden.
Lampje
Beschrijving
1
Aan:
De printer staat aan.
Aan-uitlampje
(groen)
Knippert:
De printer ontvangt gegevens of is bezig met
uitschakelen.
Uit:
De printer staat uit.
2
Pauzelampje
(oranje)
Aan:
De printer staat in de pauzemodus.
Uit:
De printer is klaar om gegevens af te drukken.
3
Papierlampje
(rood)
Aan:
Vel
is geselecteerd als papierbron, maar er
zit geen papier in de handmatige
papiertoevoer.
Rol automatisch afsnijden
of Rol niet
automatisch afsnijden
is geselecteerd als
papierbron, maar het rolpapier is op.
De geselecteerde papierbron (Rol
automatisch afsnijden
/Rol niet
automatisch afsnijden
/Vel ) stemt niet
overeen met de papierbron in de printerdriver.
De papierhendel is ontgrendeld.
Het geladen papier is te dik voor
printkopreiniging.
Knippert:
Het papier is vastgelopen.
Het papier is bijna op.
Rol automatisch afsnijden
is geselecteerd
als papierbron en het papier is na het
afdrukken niet goed afgesneden.
Het papier is niet recht in de printer geladen.
Het papier is niet gedetecteerd.
Een los vel papier is niet goed uit de printer
gekomen.
Het bedieningspaneel
152
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4
Contp.fm
7/6/07
Inktlampje (rood)
Rev. C
A5 size
Aan:
De geïnstalleerde cartridge is leeg.
De geïnstalleerde cartridge kan niet worden
gebruikt in deze printer.
De onderhoudscassette is vol.
Knippert:
De geïnstalleerde cartridge is vrijwel leeg.
De onderhoudscassette is bijna vol.
Combinatie van knoppen
In dit gedeelte worden de functies beschreven die beschikbaar zijn
wanneer meerdere knoppen tegelijk worden ingedrukt.
Knoppen
Functie
1. Aan/uit-knop
Als u de printer aanzet terwijl u de
Pauzeknop
ingedrukt houdt, wordt de
onderhoudsmodus geactiveerd.
2. Pauzeknop
1. Pauzeknop
2. Papierbronknop l
Door de Pauzeknop en Papierbronknop
l tegelijk in te drukken schakelt u het
bijhouden van de hoeveelheid rolpapier in
en uit.
Opmerking:
Voor het gebruik van deze combinatie van
knoppen moeten RESTEREND PAP. INST. in
de onderhoudsmodus en
ROLPAPIERMETER in de menumodus zijn
ingeschakeld.
Berichten
In dit gedeelte wordt de betekenis van de berichten op het
bedieningspaneel beschreven.
Het bedieningspaneel
153
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Er wordt onderscheid gemaakt tussen statusberichten en foutberichten.
Zie “Er heeft zich een fout voorgedaan” op pagina 292 voor
foutberichten.
Bericht
Beschrijving
GEREED
De printer is klaar om gegevens af te drukken.
AFDRUKKEN
De printer is bezig met het verwerken van
gegevens.
INKT DROGEN
De printer laat de inkt drogen.
PAUZE
De printer is tijdelijk stopgezet.
EPSON-logo en
voortgangsbalk
De printer maakt zich klaar om af te drukken.
PAPIER SNIJDEN
EVEN GEDULD
Het papier wordt afgesneden.
EVEN GEDULD
Wacht totdat GEREED in het display verschijnt.
SCHOONMAKEN
EVEN GEDULD
De printer is bezig met het reinigen van de
inktbuisjes.
DRUK OP PAUZE
Druk op de Pauzeknop.
INKT LADEN
De printer is het inkttoevoersysteem aan het
laden.
RESETTEN
EVEN GEDULD
De printer wordt gereset. U moet even wachten.
FIRMWARE UPDATEN
De firmware in de printer wordt bijgewerkt.
UPDATE VAN
FIRMWARE VOLTOOID
Het updaten van de firmware in de printer is
voltooid.
UITSCHAKELEN
EVEN GEDULD
De printer wordt uitgezet.
Pictogrammen
In dit gedeelte wordt de betekenis van de pictogrammen op het
LCD-scherm beschreven.
Het bedieningspaneel
154
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Pictogram voor de papierbron
Pictogrammen
Beschrijving
Rol automatisch afsnijden
Rol niet automatisch afsnijden
Vel
Pictogram voor de degelruimte
Pictogrammen
Beschrijving
Grootst
Groter
Groot
Klein
Het bedieningspaneel
155
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Pictogram Rolpapiermarge
Hier wordt de papiermarge weergegeven wanneer rolpapier is
geselecteerd.
Pictogrammen
Beschrijving
Hiermee worden de marges boven- en onderaan
het rolpapier aangegeven. Dit pictogram is niet
zichtbaar wanneer de standaardinstelling is
geselecteerd.
15mm:
De bovenmarge en de ondermarge bedragen
15 mm. De linkermarge en de rechtermarge zijn
3 mm.
35/15mm:
De bovenmarge is 35 mm en de ondermarge is
15 mm. De rechtermarge en de linkermarge zijn
3 mm.
3mm:
De marge is 3 mm rondom.
15mm:
De marge is 15 mm rondom.
Pictogram Rolpapiermeter
Zichtbaar wanneer RESTEREND PAP. INST. in de onderhoudsmodus
en ROLPAPIERMETER in de menumodus zijn ingeschakeld.
Pictogrammen
Beschrijving
ROLPAPIERMETER is ingeschakeld.
Pictogram voor de resterende inkt
Hiermee wordt aangegeven hoeveel inkt er nog is.
Pictogrammen
Beschrijving
100 - 81%
80 - 61%
Het bedieningspaneel
156
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
60 - 41%
40 - 21%
20%
Inkt bijna op
Inkt op
Cartridgefout of geen cartridge aanwezig
Pictogram voor de resterende capaciteit van de
onderhoudscassette
Hiermee wordt de beschikbare ruimte in de onderhoudscassette
weergegeven. Voor de EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 wordt één
pictogram gebruikt en voor de EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450 zijn
dat er twee.
Pictogrammen
Beschrijving
100 - 81%
80 - 61%
60 - 41%
40 - 21%
20%
Onderhoudscassette bijna vol
Onderhoudscassette vol
Fout in verband met de onderhoudscassette of
geen onderhoudscassette aanwezig
Pictogram voor de zuigdruk
Pictogrammen
Beschrijving
Groot (168%)
Het bedieningspaneel
157
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Normaal (60%)
Klein (0%)
Menu-instellingen
Wanneer u de menumodus gebruikt
In de menumodus kunt u rechtstreeks via het bedieningspaneel
printeropties instellen die u normaal gesproken in de driver of de
software zou instellen. Bovendien zijn hier extra instellingen mogelijk.
Opmerking:
❏ Het is mogelijk dat toepassingen opdrachten naar de printer sturen
die voorrang krijgen op de menu-instellingen. Controleer de
instellingen van de toepassing als u niet de resultaten krijgt die
u verwacht.
❏ Druk een statusweergave af om de huidige menu-instellingen te
bekijken.
Het bedieningspaneel
158
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Menulijst
Menu
Onderdeel
Parameter
“PRINTERINST.” op
pagina 166
“ROLPAPIERMETER” op
pagina 166
ROLPAPIERLENGTE
ROLLENGTEWAARSCHUW.
“DEGELRUIMTE” op
pagina 166
KLEIN, STANDAARD, GROOT,
GROTER, GROOTST
“PAGINALIJN” op pagina 167
AAN, UIT
“INTERFACE” op pagina 168
AUTOMATISCH, USB, NETWERK
“CODEPAGINA” op
pagina 168
PC437, PC850
“ROLPAPIERMARGE” op
pagina 168
STANDAARD,
BOVEN/ONDER 15 mm,
BOVEN 35/ONDER 15 mm, 3 mm,
15 mm,
“CONTROLE PAPIERFORM.”
op pagina 170
AAN, UIT
“CONTROLE PAP. SCHEEF” op
pagina 170
AAN, UIT
“TIME-OUT” op pagina 170
UIT, 30sec, 60sec, 180sec, 300sec
“AANPASSING SNIJMECH.”
op pagina 171
UITVOEREN
“MARGE VERNIEUWEN” op
pagina 171
AAN, UIT
“AUTOM. CONTR. SP.KAN” op
pagina 171
UIT, AAN
“AUT. SCHOONMAKEN” op
pagina 171
AAN, UIT
“STILLER SNIJDEN” op
pagina 171
UIT, AAN
“INITIALISATIE INST.” op
pagina 172
UITVOEREN
Het bedieningspaneel
159
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
“PROEFAFDRUK”
op pagina 172
“PRINTERSTATUS”
op pagina 173
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
“SPUITKAN.CONTR.” op
pagina 172
AFDRUKKEN
“STATUSBLAD” op pagina 172
AFDRUKKEN
“TAAKINFORMATIE” op
pagina 172
AFDRUKKEN
“AANGEP. PAPIER” op
pagina 172
AFDRUKKEN
“VERSIE” op pagina 173
TN0xxxx. ICBS
TW0xxxx. ICBS
“AF TE DRUKKEN PAG.” op
pagina 173
(EPSON Stylus Pro
9880/9880C/7880/7880C)
LICHT-LICHTZWART xxxxxx PAG.
VIVID LICHTMAGENTA xxxxxx
PAG.
LICHTCYAAN xxxxxx PAG.
LICHTZWART xxxxxx PAG.
MATZWART/FOTOZWART xxxxxx
PAG.
CYAAN xxxxxx PAG.
VIVID MAGENTA xxxxxx PAG.
GEEL xxxxxx PAG.
“AF TE DRUKKEN PAG.” op
pagina 173
(EPSON Stylus Pro 9450/7450)
MATZWART xxxxxx PAG.
MATZWART 2 xxxxxx PAG.
MAGENTA xxxxxx PAG.
MAGENTA 2 xxxxxx PAG.
CYAAN xxxxxx PAG.
CYAAN 2 xxxxxx PAG.
GEEL xxxxxx PAG.
GEEL 2 xxxxxx PAG.
Het bedieningspaneel
160
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
“INKTPEIL” op pagina 173
(EPSON Stylus Pro
9880/9880C/7880/7880C)
Rev. C
A5 size
LICHT-LICHTZWART L*****V, L****V,
L***V, L**V, L*V, nn%, 0%
VIVID LICHTMAGENTA L*****V,
L****V, L***V, L**V, L*V, nn%, 0%
LICHTCYAAN L*****V, L****V,
L***V, L**V, L*V, nn%, 0%
LICHTZWART L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%, 0%
MATZWART/FOTOZWART L*****V,
L****V, L***V, L**V, L*V, nn%, 0%
CYAAN L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%, 0%
VIVID MAGENTA L*****V, L****V,
L***V, L**V, L*V, nn%, 0%
GEEL L*****V, L****V, L***V, L**V,
L*V, nn%, 0%
“INKTPEIL” op pagina 173
(EPSON Stylus Pro 9450/7450)
MATZWART L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%, 0%
MATZWART 2 L*****V, L****V,
L***V, L**V, L*V, nn%, 0%
MAGENTA L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%, 0%
MAGENTA 2 L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%, 0%
CYAAN L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%, 0%
CYAAN 2 L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%, 0%
GEEL L*****V, L****V, L***V, L**V,
L*V, nn%, 0%
GEEL 2 L*****V, L****V, L***V, L**V,
L*V, nn%, 0%
Het bedieningspaneel
161
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
“ONDERHOUDSCASSETTE” op
pagina 174
L*****V, L****V, L***V, L**V, L*V,
nn%, 0%
“VEBRUIKSTELLER” op
pagina 174
INKT xxxxx.xml
PAPIER xxxxx.xcm
“TELLER OP NUL” op
pagina 174
INKT UITV
PAPIER UITV
“TAAKOVERZICHT” op
pagina 174
No. 0-No. 9
“TOTAAL AFDRUKKEN” op
pagina 174
xxxxxx PAG.
“LEVENSDUUR” op
pagina 175
SNIJMECHANISME
L*****V, L****V, L***V, L**V, L*V,
nn%, 0%
MOTOR RETOUR
L*****V, L****V, L***V, L**V, L*V,
nn%, 0%
MOTOR PAP.TOEV
L*****V, L****V, L***V, L**V, L*V,
nn%, 0%
MOTOR DRUKREGELING
L*****V, L****V, L***V, L**V, L*V,
nn%, 0%
PRINTKOP
L*****V, L****V, L***V, L**V, L*V,
nn%, 0%
SCHOONMAAKEENH
L*****V, L****V, L***V, L**V, L*V,
nn%, 0%
“EDM-STATUS” op pagina 175
NIET GESTART, INGESCHAKELD,
UITGESCHAKELD
LAATST VERZONDEN
MM/DD/JJ HH:MM GMT, (NIET
VERZONDEN)
Het bedieningspaneel
162
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
“AANGEP. PAPIER”
op pagina 176
“ONDERHOUD” op
pagina 178
“PR.KOP
UITLIJNEN” op
pagina 178
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
“PAPIERNUMMER” op
pagina 176
STANDAARD, 1-10
“DEGELRUIMTE” op
pagina 176
KLEIN, STANDAARD, GROOT,
GROTER
“DIKTEPATROON” op
pagina 177
AFDRUKKEN
“DIKTENUMMER” op
pagina 177
1 - 15
“SNIJMETHODE” op
pagina 177
STANDAARD, DUN PAPIER, DIK
PAPIER, SNEL, DIK PAPIER, LANGZ.
“PAPIERTOEV. AANPASS.” op
pagina 177
-0,70% - 0,70%
“DROOGTIJD” op pagina 177
0,0 sec - 10,0 sec
“ZUIGDRUK” op pagina 177
STANDAARD, -1, -2, -3, -4
“MICROWEAVE AANPASS.”
op pagina 177
STANDAARD, 1, 2
“MES VERVANGEN” op
pagina 178
UITVOEREN
“ZWART OMWISSELEN (alleen
voor de EPSON Stylus Pro
9880/9880C/7880/7880C)”
op pagina 178
UITVOEREN
“PRINTKOP SCHOONMAKEN”
op pagina 178
UITVOEREN
“KLOK INSTELLEN” op
pagina 178
JJ/MM/DD UU:MM
“CONTRAST INSTELLEN” op
pagina 178
-20[dec] tot +20[dec]
“PAPIERDIKTE” op pagina 179
STANDAARD, 0,1 mm – 1,5 mm
“UITLIJNING” op pagina 179
AUTOMATISCH, HANDMATIG
Het bedieningspaneel
163
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
“NETWERKINST.”
op pagina 179
Rev. C
A5 size
“NETWERKINST.” op pagina
179
UITSCHAKELEN, INSCHAKELEN
“IP-ADRES INSTELLEN” op
pagina 179
AUTOMATISCH, PANEEL
“IP/MASKER/GATEWAY” op
pagina 180
IP-ADRES
000,000,000,000 - 192.168.192.168
- 255.255.255.255
SUBNETMASKER
000,000,000,000 - 255.255.255.000
255.255.255.255
STANDAARDGATEWAY
000,000,000,000 - 255.255.255.255
“BONJOUR” op pagina 180
AAN, UIT
“NETWERK INIT.” op
pagina 180
UITVOEREN
Basisprocedure voor menu-instellingen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de menumodus activeert en hoe
u instellingen vastlegt met de knoppen van het bedieningspaneel.
Opmerking:
❏ Druk op de Pauzeknop wanneer u de menumodus wilt verlaten
om terug te keren naar de status GEREED.
❏ Druk op de Papierbronknop l om terug te keren naar de vorige
stap.
1.
Open de menumodus.
Wacht totdat GEREED op het LCD-scherm wordt weergegeven en
druk vervolgens op de Menuknop r. Het eerste menu verschijnt
op het LCD-scherm.
2.
Selecteer een menu.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om het gewenste menu
te selecteren.
Het bedieningspaneel
164
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
3.
Open het menu.
Druk op de Menuknop r om het geselecteerde menu te openen.
Het eerste onderdeel verschijnt op het LCD-scherm.
4.
Selecteer een onderdeel.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om het gewenste
onderdeel te selecteren.
5.
Bevestig het onderdeel.
Druk op de Menuknop r om het geselecteerde onderdeel te
bevestigen. De eerste parameter verschijnt op het LCD-scherm.
6.
Selecteer een parameter.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om de gewenste
parameter voor het onderdeel te selecteren.
7.
Leg de instelling voor de parameter vast.
Druk op de Menuknop r om de geselecteerde parameter op te
slaan. Als de parameter alleen moet worden uitgevoerd, drukt u op
de knop Enter om de functie van het onderdeel uit te voeren.
8.
Verlaat de menumodus.
Druk op de knop Pauze
status GEREED.
. De printer keert terug naar de
Het bedieningspaneel
165
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Menumodus in detail
PRINTERINST.
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
ROLPAPIERMETER
U kunt instellen dat u een bericht ontvangt wanneer het rolpapier bijna
op is.
Als u rolpapier gebruikt, voert u de lengte van het rolpapier in de printer
in en geeft u een waarde op voor de rolwaarschuwing. U kunt voor het
rolpapier een lengte van 5,0 tot 99,5 m instellen. Voor de waarschuwing
kunt u een lengte van 1 tot 15 m instellen.
Opmerking:
Deze instelling is alleen beschikbaar als u ROL selecteert voor
RESTEREND PAP. INST. in de onderhoudsmodus. Zie “RESTEREND
PAP. INST.” op pagina 203 voor meer informatie.
DEGELRUIMTE
U kunt de afstand tussen de printkop en het papier aanpassen. Normaal
gesproken laat u deze instelling op STANDAARD staan. Selecteer GROOT
of GROTER als de afdruk vegen vertoont. Selecteer KLEIN als u op dun
papier wilt afdrukken en GROOTST als u op dik papier wilt afdrukken.
Het bedieningspaneel
166
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
PAGINALIJN
U kunt voor rolpapier opgeven of u een paginalijn wilt afdrukken (een
lijn waarlangs het papier wordt afgesneden). Selecteer AAN als u een
paginalijn wilt afdrukken en UIT als u dat niet wilt.
Wat er precies gebeurt, hangt af van de instellingen die u hebt gekozen
voor het automatisch afsnijden.
Papierbron
Paginalijn
afdrukken
Werking van de printer
Rol automatisch
afsnijden
Aan
Alleen aan de rechterkant
wordt een paginalijn
afgedrukt. Het papier wordt
automatisch afgesneden als
de afdruktaak is voltooid.
Rol automatisch
afsnijden
Uit
Er worden geen paginalijnen
afgedrukt en het papier
wordt na de afdruktaak
automatisch afgesneden.
Rol niet
automatisch
afsnijden
Aan
Aan de rechter- en onderkant
wordt een paginalijn
afgedrukt, maar het papier
wordt niet automatisch
afgesneden na de
afdruktaak.
Rol niet
automatisch
afsnijden
Uit
Er wordt geen paginalijn
afgedrukt en het papier
wordt niet afgesneden.
Opmerking:
Deze instelling is alleen beschikbaar voor rolpapier.
Het bedieningspaneel
167
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Rev. C
Contp.fm
7/6/07
A5 size
INTERFACE
U kunt zelf instellen via welke interface de afdrukgegevens worden
verzonden. Als AUTOMATISCH is geselecteerd, schakelt de printer
automatisch over van de ene naar de andere interface, afhankelijk van
welke interface als eerste gegevens ontvangt. Wanneer u USB of NETWERK
selecteert, worden de afdrukgegevens alleen ontvangen via de
geselecteerde interface. Als de printer tien seconden of langer geen
afdruktaken meer heeft ontvangen, keert deze terug naar de modus
stand-by.
CODEPAGINA
U kunt een van de volgende codepagina's selecteren: PC437 (extra
grafische tekens) of PC850 (meerdere talen).
ROLPAPIERMARGE
U kunt de volgende marges voor rolpapier selecteren: STANDAARD,
BOVEN/ONDER 15 mm, BOVEN 35/ONDER 15 mm, 3 mm en 15 mm.
Marge-instellingen
Bovenkant
Onderkant
Links en
rechts
STANDAARD
Zie de onderstaande lijst.
3 mm
BOVEN/ONDER 15 mm
15 mm
15 mm
3 mm
BOVEN 35/ONDER 15 mm
35 mm
15 mm
3 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Het bedieningspaneel
168
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Rev. C
Contp.fm
7/6/07
A5 size
In de volgende tabel staan alleen de standaardmarges voor het papier.
Rolpapier
Boven- en
onderkant
Links en
rechts
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Premium Luster Photo Paper (260)
(Fotopapier Premium Luster (260))
Premium Glossy Photo Paper (170)
(Fotopapier glanzend Premium (170))
Premium Semigloss Photo Paper (170)
(Fotopapier halfglanzend Premium (170))
Epson Proofing Paper White Semimatte
(Proefdrukpapier wit halfmat)
Epson Proofing Paper Publication
(Proefdrukpapier publicatie)
Textured Fine Art Paper (Textuurpapier Fine
Art)
Plain Paper (Gewoon papier)
Tracing Paper (Calqueerpapier)
Singleweight Matte Paper (Mat papier
Singleweight)
Plain Paper (Line drawing) (Gewoon
papier, lijntekening)
Singleweight Matte Paper (Line Drawing)
(Mat papier Singleweight, lijntekening)
UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad
papier Fine Art)
Photo Paper Gloss 250 (Fotopapier
glanzend 250)
Canvas (Doek)
Watercolor Paper - Radiant White
(Aquarelpapier stralend wit)
Doubleweight Matte Paper (Mat papier
Doubleweight)
15 mm
3 mm
Premium Glossy Photo Paper (250)
(Fotopapier glanzend Premium (250))
Premium Semigloss Photo Paper (250)
(Fotopapier halfglanzend Premium (250))
20 mm
3 mm
Het bedieningspaneel
169
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Als dezelfde gegevens worden afgedrukt met een marge van 3 mm en
vervolgens met een marge van 15 mm en u beide afdrukken met elkaar
vergelijkt, merkt u dat bij een marge van 15 mm een gedeelte van de
rechterkant van de afbeelding niet wordt afgedrukt.
Onder
15 mm
Gebied dat
wegvalt
Afdrukgebied
Rolpapier
Boven
15 mm Afdrukrichting
15 mm
rechts
Invoerkant
15 mm
links
CONTROLE PAPIERFORM.
Selecteer AAN om te laten controleren of de breedte van het papier in de
printer geschikt is voor de breedte van de gegevens die u wilt afdrukken.
Als UIT is geselecteerd, loopt u het risico dat buiten het papier wordt
afgedrukt als het papier niet breed genoeg is voor de afdruk. Daarom
wordt hier AAN aangeraden.
CONTROLE PAP. SCHEEF
Als AAN is geselecteerd en het papier is niet recht, wordt op het
LCD-scherm PAPIER SCHEEF weergegeven en stopt de printer met
afdrukken. Wanneer u UIT selecteert, worden fouten in de uitlijning van
het papier niet gemeld, ook niet als de afdruk niet op het papier past, en
gaat de printer gewoon door met de afdruktaak.
TIME-OUT
U kunt een tijd instellen tussen 30 en 300 seconden. Als de printerkabel
niet goed is aangesloten of als uw printer langer dan de ingestelde tijd is
gestopt als gevolg van een fout, wordt de afdruktaak geannuleerd en
begint de printer opnieuw papier in te voeren.
Het bedieningspaneel
170
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
AANPASSING SNIJMECH.
U kunt zelf de plaats aanpassen waar het papier wordt afgesneden
wanneer u afdrukken maakt met een boven- en ondermarge van nul. Er
worden afdrukken gemaakt met patronen voor het aanpassen van het
snijmechanisme, waaruit u vervolgens de plaats kunt kiezen waar u het
papier wilt laten afsnijden.
MARGE VERNIEUWEN
Als AAN is geselecteerd, wordt eerst automatisch randloos afgedrukt en
snijdt de printer vervolgens nog een extra afdrukgebied af.
AUTOM. CONTR. SP.KAN
Als AAN is geselecteerd, worden de spuitkanaaltjes vóór elke afdruk
gecontroleerd.
Opmerking:
❏ Selecteer AAN niet als u speciaal afdrukmateriaal gebruikt dat niet
van Epson afkomstig is, of als het gebruikte papier minder dan
210 mm breed is.
❏ Deze instelling is alleen beschikbaar als u AAN selecteert voor AUT.
SCHOONMAKEN.
AUT. SCHOONMAKEN
Als AAN is geselecteerd en u een spuitkanaaltjescontrole uitvoert via de
printerdriver of het bedieningspaneel, worden niet alleen de kanaaltjes
gecontroleerd, maar wordt ook automatisch de printkop gereinigd.
Opmerking:
Selecteer AAN niet als u speciaal afdrukmateriaal gebruikt dat niet van
Epson afkomstig is, of als het gebruikte papier minder dan 210 mm breed is.
STILLER SNIJDEN
Als AAN is geselecteerd, wordt de afdruk langzaam afgesneden. Dat
maakt minder lawaai en geeft minder stof.
Het bedieningspaneel
171
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
INITIALISATIE INST.
U kunt alle waarden die u hebt ingesteld in de PRINTERINST. ook weer
terugzetten op de fabrieksinstellingen.
PROEFAFDRUK
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
SPUITKAN.CONTR.
U kunt voor elke cartridge een testpatroon voor de spuitkanaaltjes van
de printkop afdrukken. Aan de hand van het afdrukresultaat kunt
u controleren of alle spuitkanaaltjes de inkt goed doorgeven. Zie “De
spuitkanaaltjes van de printkop controleren” op pagina 180 voor meer
informatie.
Opmerking:
Voor het afdrukken van een spuitkanaaltjespatroon gebruikt u het
hulpprogrammamenu uit de printersoftware. Voor Windows: zie “De
printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 32. Voor Mac OS X: zie
“De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 55.
STATUSBLAD
U kunt de huidige status afdrukken. Zie “Een statusblad afdrukken” op
pagina 198 voor meer informatie.
TAAKINFORMATIE
Hiermee drukt u de taakinformatie af die in de printer is opgeslagen
(maximaal 10 taken).
AANGEP. PAPIER
Hiermee drukt u opgeslagen informatie af.
Het bedieningspaneel
172
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
PRINTERSTATUS
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
VERSIE
Het versienummer van de firmware.
AF TE DRUKKEN PAG.
Het aantal nog af te drukken pagina’s per cartridge.
INKTPEIL
De hoeveelheid inkt die nog aanwezig is in elke cartridge.
E ✽✽✽✽✽ F
(100-81%)
E ✽✽✽✽
F
(80-61%)
E ✽✽✽
F
(60-41%)
E ✽✽
F
(40-21%)
E✽
F
(20-11%)
nn%
(minder dan 10%)
0%
(inkt op)
Het bedieningspaneel
173
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
ONDERHOUDSCASSETTE
De beschikbare ruimte in de onderhoudscassette.
E ✽✽✽✽✽ F
(100-81%)
E ✽✽✽✽
F
(80-61%)
E ✽✽✽
F
(60-41%)
E ✽✽
F
(40-21%)
E✽
F
(20-11%)
nn%
(minder dan 10%)
0%
(onderhoudscassette vol)
VEBRUIKSTELLER
Het inktverbruik wordt weergegeven in millimeters en het
papierverbruik in centimeters.
Opmerking:
De bij VERBRUIKSTELLER aangegeven waarden zijn niet meer dan een
ruwe indicatie.
TELLER OP NUL
Hiermee wist u de waarden die zijn geregistreerd in VERBRUIKSTELLER.
TAAKOVERZICHT
Het inktverbruik (INKT) in milliliter en het papierverbruik (PAPIER) in
cm2 per afdruktaak die in de printer is opgeslagen. De laatste taak wordt
opgeslagen als nummer 0,
TOTAAL AFDRUKKEN
Het totaal aantal afgedrukte pagina’s.
Het bedieningspaneel
174
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
LEVENSDUUR
U kunt de levensduur van elk verbruiksartikel weergeven.
SNIJMECHANISME
De levensduur van het snijmechanisme.
Opmerking:
De waarden die op het LCD-scherm worden
getoond, zijn slechts een benadering.
MOTOR RETOUR
Alleen voor onderhoudspersoneel.
MOTOR PAP.TOEV
Alleen voor onderhoudspersoneel.
MOTOR
DRUKREGELING
Alleen voor onderhoudspersoneel.
PRINTKOP
Alleen voor onderhoudspersoneel.
SCHOONMAAKEENH
Alleen voor onderhoudspersoneel.
EDM-STATUS
Hier kunt u zien of de EDM is in- of uitgeschakeld. Als de EDM is
ingeschakeld, wordt het tijdstip weergegeven waarop de EDM-status het
laatst werd geüpload.
Het bedieningspaneel
175
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
AANGEP. PAPIER
Dit menu bevat de volgende onderdelen. Zie “Papierinstellingen
vastleggen” op pagina 194 voor het opgeven van papierinstellingen.
PAPIERNUMMER
Als STANDAARD is geselecteerd, bepaalt de printer automatisch de dikte
van het papier. U kunt ook No. X selecteren (waarbij X een getal van
1 tot 10 kan zijn) om de volgende instellingen op te slaan of om de
volgende instellingen op te vragen.
❏ Degelruimte
❏ Diktepatroon
❏ Diktenummer
❏ Snijmethode
❏ Aanpassing papiertoevoer
❏ Droogtijd
❏ Zuigdruk
❏ MicroWeave-aanpassing
Opmerking:
Als STANDAARD is geselecteerd, worden de gegevens afgedrukt op basis van
de instellingen in de printerdriver. Als No. X is geselecteerd, krijgen de
instellingen van het bedieningspaneel voorrang boven die van de driver.
DEGELRUIMTE
U kunt de afstand tussen de printkop en het papier aanpassen. Normaal
gesproken laat u deze instelling op STANDAARD staan. Selecteer GROOT
als de afdruk vegen vertoont. Selecteer KLEIN als u op dun papier wilt
afdrukken en GROTER als u op dik papier wilt afdrukken.
Het bedieningspaneel
176
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
DIKTEPATROON
U kunt een patroon afdrukken voor detectie van de papierdikte. Dit
patroon wordt niet afgedrukt als STANDAARD is geselecteerd bij
PAPIERNUMMER.
DIKTENUMMER
Controleer het patroon voor de detectie van de papierdikte en voer het
nummer van het afdrukpatroon met de kleinste afwijking in.
SNIJMETHODE
Hier stelt u een snijmethode in: STANDAARD, DUN PAPIER, DIK PAPIER,
SNEL of DIK PAPIER, LANGZ..
PAPIERTOEV. AANPASS.
Hier stelt u de hoeveelheid papier in die moet worden ingevoerd. U kunt
een hoeveelheid instellen van -0,70 tot 0,70%.
DROOGTIJD
Hier stelt u voor elke printkoppassage in hoe lang de inkt moet drogen.
U kunt een tijd instellen tussen 0 en 10 seconden.
ZUIGDRUK
Hier stelt u de zuigdruk in waarmee het bedrukte papier wordt
doorgevoerd. U kunt kiezen uit STANDAARD, -1, -2, -3 en -4.
MICROWEAVE AANPASS.
Hier stelt u de MicroWeave-modus in. U kunt kiezen uit STANDAARD,
1 en 2. Selecteer een hogere waarde als u prioriteit wilt geven aan de
afdruksnelheid. Verlaag de waarde als u prioriteit wilt geven aan de
afdrukkwaliteit.
Het bedieningspaneel
177
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
ONDERHOUD
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
MES VERVANGEN
Hier wordt de procedure weergegeven voor het vervangen van het
snijmechanisme. Volg de instructies op het LCD-scherm.
ZWART OMWISSELEN (alleen voor de EPSON Stylus Pro
9880/9880C/7880/7880C)
U kunt de zwarte inkt omwisselen, afhankelijk van wat u wilt afdrukken.
U kunt kiezen uit Matte Black (matzwart) of Photo Black (fotozwart).
Zie “De zwarte cartridges omwisselen” op pagina 258 voor meer
informatie.
PRINTKOP SCHOONMAKEN
Hiermee kunt u de printkop op een effectievere manier schoonmaken
dan bij de normale reinigingsprocedure.
KLOK INSTELLEN
Hiermee kunt u het jaar, de maand, de dag, de uren en de minuten
instellen.
CONTRAST INSTELLEN
Hiermee kunt u het contrast van het LCD-scherm aanpassen.
PR.KOP UITLIJNEN
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
Het bedieningspaneel
178
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
PAPIERDIKTE
U kunt de dikte instellen van het papier dat u wilt gebruiken. Selecteer
STANDAARD als u speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruikt met een
papierdikte van 0,2 mm of 1,2 mm. Als u speciaal afdrukmateriaal
gebruikt dat niet van Epson afkomstig is, voert u een papierdikte in van
0,1 tot 1,5 mm.
UITLIJNING
Hiermee kunt u de uitlijning van de printkop corrigeren als deze niet
goed is ingesteld. Zie “De printkop uitlijnen” op pagina 182 voor meer
informatie.
NETWERKINST.
Dit menu bevat de volgende onderdelen. Raadpleeg voor meer
informatie over netwerkinstellingen de Handleiding voor de
netwerkbeheerder.
NETWERKINST.
U kunt de netwerkinstellingen van de printer configureren. De volgende
items worden uitsluitend weergegeven wanneer INSCHAKELEN is
geselecteerd.
IP-ADRES INSTELLEN
U kunt de methode selecteren voor het instellen van het IP-adres van de
printer. Wanneer u AUTO selecteert, wordt IP/MASKER/GATEWAY niet
weergegeven. Selecteer PANEEL om deze adressen in te stellen via het
bedieningspaneel van de printer.
Kies PANEEL als u het IP-adres, het subnetmasker en de
standaardgateway wilt instellen via het bedieningspaneel van de printer.
Kies AUTO wanneer het IP-adres wordt geleverd door een DHCP-server.
Het IP-adres wordt automatisch opgehaald bij de DHCP-server wanneer
de printer wordt ingeschakeld of gereset.
Het bedieningspaneel
179
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
IP/MASKER/GATEWAY
U kunt het IP-adres, subnetmasker en de standaardgateway instellen
voor de printer.
BONJOUR
U kunt de Bonjour-instellingen van de printer configureren.
NETWERK INIT.
U kunt de netwerkinstellingen van de printer weer terugzetten op de
fabrieksinstellingen.
De spuitkanaaltjes van de printkop controleren
U kunt een spuitkanaaltjespatroon laten afdrukken om te controleren of
de spuitkanaaltjes de inkt op de juiste manier toevoeren. Als de
spuitkanaaltjes dat niet goed doen, merkt u dit aan ontbrekende punten
in het patroon. Voer de onderstaande stappen uit om een
spuitkanaaltjespatroon af te drukken.
Opmerking:
❏ Als u vóór elke afdruktaak een automatische spuitkanaaltjescontrole
wilt uitvoeren, selecteert u AAN voor AUTOM. SCHOONMAKEN en
AAN voor AUTOM. CONTR. SP.KAN.
❏ Controleer voordat u uw gegevens afdrukt eerst of het
spuitkanaaltjespatroon goed wordt afgedrukt.
1.
Zorg ervoor dat er papier in de printer is geladen.
2.
Druk op de Menuknop r om de menumodus te openen.
3.
Druk op de Papiertoevoerknopd of u totdat PROEFAFDRUK op
het LCD-scherm verschijnt en druk op de Menuknop r.
4.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u totdat
SPUITKANAALTJESCONTR wordt weergegeven.
Het bedieningspaneel
180
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
5.
Druk op de Menuknop r om AFDRUKKEN weer te geven.
6.
Druk nogmaals op de knop Enter
spuitkanaaltjespatroon te starten.
Rev. C
A5 size
om het afdrukken van het
Na het afdrukken van het spuitkanaaltjespatroon verlaat de printer
de menumodus en wordt opnieuw de status GEREED actief.
Voorbeelden van spuitkanaaltjespatronen:
goed
printkop moet worden gereinigd
Als in het patroon puntjes in de testlijnen ontbreken, dient u de
printkoppen te reinigen. Houd de Menuknop r langer dan drie
seconden ingedrukt of open het hulpprogramma Printkop reinigen.
Voor Windows: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina
32. Voor Mac OS X: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op
pagina 55.
Het bedieningspaneel
181
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printkop uitlijnen
Om een mindere afdrukkwaliteit door onjuiste uitlijning van de
printkop te voorkomen, kunt u de printkop uitlijnen voordat u uw
gegevens afdrukt. U kunt de printkop handmatig of automatisch
uitlijnen. Probeer eerst de automatische printkopuitlijning. Als de
printkop niet goed wordt uitgelijnd, probeert u alsnog de printkop
handmatig uit te lijnen.
De printkop automatisch uitlijnen
1.
Zorg ervoor dat er papier in de printer is geladen.
Opmerking:
U krijgt het beste resultaat wanneer u het uitlijnpatroon afdrukt op
het afdrukmateriaal dat u ook gebruikt voor het afdrukken van uw
gegevens.
2.
Druk op de Menuknop r om de menumodus te openen.
3.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u totdat PRINTKOP
UITLIJNEN op het LCD-scherm verschijnt en druk op de
Menuknop r.
4.
Druk op de Menuknop r wanneer PAPIERDIKTE wordt
weergegeven.
5.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om STANDAARD te
selecteren of een papierdikte tussen 0,1 mm en 1,5 mm. Als de
papierdikte 0,2 mm of 1,2 mm is, selecteert u STANDAARD. Voer
anders zelf de dikte van het papier in.
6.
Druk op de knop Enter
7.
Druk op de Papierbronknop l en vervolgens op de
Papiertoevoerknop d.
8.
Zodra UITLIJNEN wordt weergegeven in het onderste gedeelte van
het display, drukt u op de Menuknop r.
om de waarde te bevestigen.
Het bedieningspaneel
182
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
9.
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer AUTOMATISCH en druk op de Menuknop r. Druk
vervolgens op de Papiertoevoerknop d of u en selecteer BI-D 2
KLEUREN.
10. Druk op de knop Enter . De printer begint met afdrukken. Nadat
het afdrukken is voltooid, wordt het uitlijnen van de printkop
automatisch gestart.
Als u niet tevreden bent met het patroon dat met BI- 2 KLEUREN
wordt afgedrukt, drukt u op de Papierbronknop l om terug te
keren naar het vorige niveau, waarna u BI-D ALLE selecteert.
Als u niet tevreden bent met het patroon dat met BI-D ALLE wordt
afgedrukt, probeer dan UNI-D.
U kunt ook een afzonderlijke printkopuitlijning uitvoeren door
BI-D #1, BI-D #2 of BI-D #3 te selecteren. Kies een puntgrootte
van BI-D #1 tot BI-D #3 afhankelijk van het afdrukmateriaal dat
u gebruikt en de afdrukmodus die u wilt proberen. In de tabel in
“Puntgrootte” op pagina 184 wordt aangegeven welke parameters
beschikbaar zijn voor het type afdrukmateriaal en de
afdrukkwaliteit. Raadpleeg de printerdriver voor meer informatie
over de afdrukkwaliteit.
11. Druk op de Pauzeknop
GEREED.
om terug te keren naar de status
Het bedieningspaneel
183
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Contp.fm
7/6/07
A5 size
Puntgrootte
EPSON Stylus Pro 9450/7540 voor Windows:
Afdrukmateriaal
Afdrukkwaliteit
A
B
C
Kwaliteitsopties (NIVEAU)
1
2
3
4
5
Photo Quality Ink Jet
Paper (Inkjetpapier
fotokwaliteit)
Singleweight Matte
Paper (Mat papier
Singleweight)
Doubleweight Matte
Paper (Mat papier
Doubleweight)
Enhanced Matte
Paper (Mat papier
extra)
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
#1
#2
#2
#1
#2
#2
#3
#3
Premium Glossy Photo
Paper (170)
(Fotopapier glanzend
Premium (170))
Premium Semigloss
Photo Paper (170)
(Fotopapier
halfglanzend
Premium (170))
Enhanced Matte
Poster Board
(Posterboard mat
extra)
#2
#2
#3
-
#2
#2
#3
#3
Enhanced Synthetic
Paper (Synthetisch
papier extra)
Enhanced Adhesive
Synthetic Paper
(Synthetisch papier
zelfklevend extra)
#1
-
#2
#1
#2
#2
-
-
(Plain Paper) Gewoon
papier
#1
-
#2
#1
#1
#2
#2
#2
Plain Paper (line
drawing) (Gewoon
papier (lijntekening))
#1
-
#2
-
#1
#2
#2
-
Het bedieningspaneel
184
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Contp.fm
7/6/07
A5 size
Singleweight Matte
Paper (Line Drawing)
(Mat papier
Singleweight,
lijntekening)
#1
-
#2
#1
#2
-
#3
-
Tracing Paper
(Calqueerpapier)
#1
-
#2
-
#1
-
#2
-
* Afdrukkwaliteit A: Snelheid, B: Kwaliteit, C: Max. kwaliteit
Het bedieningspaneel
185
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Contp.fm
7/6/07
A5 size
EPSON Stylus Pro 9450/7450 voor Mac OS X:
Afdrukmateriaal
Automatisch
Geavanceerde instellingen
(afdrukkwaliteit)
A
B
C
D
E
F
G
H
Photo Quality Ink Jet
Paper (Inkjetpapier
fotokwaliteit)
Singleweight Matte
Paper (Mat papier
Singleweight)
Doubleweight Matte
Paper (Mat papier
Doubleweight)
Enhanced Matte
Paper (Mat papier
extra)
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
#1
#2
#2
-
#1
#2
#3
-
Premium Glossy
Photo Paper (170)
(Fotopapier
glanzend Premium
(170))
Premium Semigloss
Photo Paper (170)
(Fotopapier
halfglanzend
Premium (170))
Enhanced Matte
Poster Board
(Posterboard mat
extra)
#2
#2
#3
-
-
#2
#3
-
Enhanced Synthetic
Paper (Synthetisch
papier extra)
Enhanced Adhesive
Synthetic Paper
(Synthetisch papier
zelfklevend extra)
#1
-
#2
-
#1
#2
-
-
Plain Paper (Gewoon
papier)
#1
-
#2
#1
#1/#2**
#2
-
-
Plain Paper (line
drawing) (Gewoon
papier (lijntekening))
#1
-
#2
-
#1/#2**
#2
-
-
Het bedieningspaneel
186
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Contp.fm
7/6/07
A5 size
Singleweight Matte
Paper (Line Drawing)
(Mat papier
Singleweight,
lijntekening)
#1
-
#2
-
#1
#2
#3
-
Tracing Paper
(Calqueerpapier)
#1
-
#2
-
#1
#2
-
-
* Afdrukkwaliteit A: Snelheid, B: (Medium), C: Kwaliteit, D: Concept, E: Normaal,
F: Fijn, G: Superfijn, H: SuperPhoto
** Selecteer nummer 2 wanneer Super MicroWeave is geselecteerd in de
printerdriver. Selecteer nummer 1 wanneer Super Microweave niet is
geselecteerd.
Het bedieningspaneel
187
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Contp.fm
7/6/07
A5 size
EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C voor Windows:
Afdrukmateriaal
Afdrukkwaliteit
A
Premium Luster Photo Paper
(260) (Fotopapier Premium
Luster (260))
Premium Glossy Photo Paper
(250) (Fotopapier glanzend
Premium (250))
Premium Semigloss Photo
Paper (250) (Fotopapier
halfglanzend Premium
(250))
Premium Glossy Photo Paper
(170) (Fotopapier glanzend
Premium (170))
Premium Semigloss Photo
Paper (170) (Fotopapier
halfglanzend Premium
(170))
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend
Premium)
Premium Semigloss Photo
Paper (Fotopapier
halfglanzend Premium)
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium Luster)
Photo Paper Gloss 250
(Fotopapier glanzend 250)
Epson Proofing Paper White
Semimatte (Proefdrukpapier
wit halfmat)
Epson Proofing Paper
Publication
(Proefdrukpapier publicatie)
Epson Proofing Paper
Commercial
(Proefdrukpapier
commercial)
Enhanced Matte Poster
Board (Posterboard mat
extra)
#2
B
#3
C
#3
Kwaliteitsopties (NIVEAU)
1
2
3
4
5
-
-
#2
#3
#3
Het bedieningspaneel
188
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Contp.fm
7/6/07
A5 size
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier Fine Art)
Textured Fine Art Paper
(Textuurpapier Fine Art)
UltraSmooth Fine Art Paper
(Ultraglad papier Fine Art)
-
#3
#3
-
-
-
#3
#3
Watercolor Paper-Radiant
White (Aquarelpapier
stralend wit)
Canvas (Doek)
#2
#3
-
-
-
#2
#3
-
Doubleweight Matte Paper
(Mat papier Doubleweight)
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Singleweight Matte Paper
(Line Drawing) (Mat papier
Singleweight, lijntekening)
#1
#2
#3
-
#1
#2
#3
-
Enhanced Matte Paper
(Mat papier extra)
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
#2
#3
#3
-
#1
#2
#3
#3
Plain Paper (Gewoon
papier)
#1
#2
-
#1
#1
#2
#2
-
Plain Paper (line drawing)
(Gewoon papier
(lijntekening))
#1
#2
-
-
#1
#2
#2
-
Tracing Paper
(Calqueerpapier)
#1
#2
-
-
#1
-
#2
-
* Afdrukkwaliteit A: Snelheid, B: Kwaliteit, C: Max. kwaliteit
Het bedieningspaneel
189
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Contp.fm
7/6/07
A5 size
EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C voor Mac OS X:
Afdrukmateriaal
Premium Luster Photo
Paper (260) (Fotopapier
Premium Luster (260))
Premium Glossy Photo
Paper (250) (Fotopapier
glanzend Premium (250))
Premium Semigloss Photo
Paper (250) (Fotopapier
halfglanzend Premium
(250))
Premium Glossy Photo
Paper (170) (Fotopapier
glanzend Premium (170))
Premium Semigloss Photo
Paper (170) (Fotopapier
halfglanzend Premium
(170))
Premium Glossy Photo
Paper (Fotopapier
glanzend Premium)
Premium Semigloss Photo
Paper (Fotopapier
halfglanzend Premium)
Premium Luster Photo
Paper (Fotopapier
Premium Luster)
Photo Paper Gloss 250
(Fotopapier glanzend
250)
Epson Proofing Paper
White Semimatte
(Proefdrukpapier wit
halfmat)
Epson Proofing Paper
Publication
(Proefdrukpapier
publicatie)
Epson Proofing Paper
Commercial
(Proefdrukpapier
commercial)
Enhanced Matte Poster
Board (Posterboard mat
extra)
Automatisch
Geavanceerde instellingen
(afdrukkwaliteit)
A
B
C
D
E
F
G
H
#2
#3
#3
-
-
#2
#3
#3
Het bedieningspaneel
190
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Contp.fm
7/6/07
A5 size
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier Fine Art)
Textured Fine Art Paper
(Textuurpapier Fine Art)
UltraSmooth Fine Art
Paper (Ultraglad papier
Fine Art)
#3
-
#3
-
-
-
#3
#3
Watercolor
Paper-Radiant White
(Aquarelpapier stralendwit)
Canvas (Doek)
#2
-
#3
-
-
#2
#3
-
Doubleweight Matte
Paper (Mat papier
Doubleweight)
Singleweight Matte Paper
(Mat papier
Singleweight)
Photo Quality Ink Jet
Paper (Inkjetpapier
fotokwaliteit)
Singleweight Matte Paper
(Line Drawing) (Mat
papier Singleweight,
lijntekening)
#1
#2
#3
-
#1
#2
#3
-
Enhanced Matte Paper
(Mat papier extra)
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
#2
#3
#3
-
#1
#2
#3
#3
Plain Paper (Gewoon
papier)
#1
-
#2
#1
#1/#2**
#2
-
-
Plain Paper (line drawing)
(Gewoon papier
(lijntekening))
#1
-
#2
-
#1/#2**
#2
-
-
Tracing Paper
(Calqueerpapier)
#1
-
#2
-
#1
#2
-
-
* Afdrukkwaliteit A: Snelheid, B: (Medium), C: Kwaliteit, D: Concept, E: Normaal,
F: Fijn, G: Superfijn, H: SuperPhoto
** Selecteer nummer 2 wanneer Super MicroWeave is geselecteerd in de
printerdriver. Selecteer nummer 1 wanneer Super Microweave niet is
geselecteerd.
Het bedieningspaneel
191
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printkop handmatig uitlijnen
Als u niet tevreden bent met het resultaat van de automatische
printkopuitlijning, kunt u de uitlijning met de hand uitvoeren. Voer de
onderstaande stappen uit om de printkop met de hand uit te lijnen.
1.
Druk op de Menuknop r om de menumodus te openen.
2.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u totdat PRINTKOP
UITLIJNEN op het LCD-scherm verschijnt en druk op de
Menuknop r.
3.
Druk op de Menuknop r wanneer PAPIERDIKTE wordt
weergegeven.
4.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om STANDAARD te
selecteren of een papierdikte tussen 0,1 mm en 1,5 mm. Als de
papierdikte 0,2 mm of 1,2 mm is, selecteert u STANDAARD. Voer
anders zelf de dikte van het papier in.
5.
Druk op de knop Enter
6.
Druk op de Papierbronknop l en vervolgens op de
Papiertoevoerknop d.
7.
Zodra UITLIJNEN wordt weergegeven in het onderste gedeelte van
het display, drukt u op de Menuknop r.
8.
Selecteer HANDMATIG en druk op de Menuknop r. Druk
vervolgens op de Papiertoevoerknop d of u en selecteer BI-D
2 KLEUREN.
9.
Druk op de knop Enter
om de waarde te bevestigen.
. De printer begint met afdrukken.
Voorbeelden van uitlijnpatronen voor printkoppen:
Het bedieningspaneel
192
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C:
VLm
Lc
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1 2
3 4 5 6 7 8 9
EPSON Stylus Pro 9450/7450:
10. Nadat het afdrukken is voltooid, worden het patroonnummer en het
huidige reeksnummer weergegeven. Selecteer de reeks met de
kleinste tussenruimten en druk vervolgens op de
Papiertoevoerknop d of u om het nummer van die reeks weer
te geven.
11. Druk op de knop Enter om het nummer van de reeks op te slaan.
Het volgende patroonnummer verschijnt. Herhaal stap 10,
Als u niet tevreden bent met het afgedrukte patroon, drukt u op de
Papierbronknop l om terug te keren naar het vorige niveau,
waarna u BI-D ALLE selecteert.
Als u niet tevreden bent met het patroon dat met BI-D ALLE wordt
afgedrukt, probeer dan UNI-D.
12. Als u de patronen hebt vastgelegd, drukt u op de Pauzeknop
om terug te keren naar de status GEREED.
Het bedieningspaneel
193
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papierinstellingen vastleggen
U kunt uw eigen papierinstellingen opslaan en steeds opnieuw
gebruiken.
U kunt de volgende papierinstellingen opslaan:
❏ Papiernummer
❏ Degelruimte
❏ Diktepatroon
❏ Diktenummer
❏ Snijmethode
❏ Aanpassing papiertoevoer
❏ Droogtijd
❏ Zuigdruk
❏ MicroWeave-aanpassing
Het bedieningspaneel
194
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De instellingen vastleggen
Voer de onderstaande stappen uit om de papierinstellingen vast te
leggen.
1.
Laad het papier dat u wilt controleren.
2.
Druk op de Menuknop r om de menumodus te openen.
3.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om AANGEPAST PAPIER
weer te geven.
4.
Druk op de Menuknop r om PAPIERNUMMER weer te geven.
5.
Druk op de Menuknopr en vervolgens op de
Papiertoevoerknop d of u om STANDAARD te selecteren of het
nummer (No. 1 tot No. 10) dat u wilt opslaan als instelling.
Als u speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruikt, selecteert
u STANDAARD en gaat u meteen verder bij stap 11. De papierdikte
hoeft u niet in te stellen, want met STANDAARD wordt de papierdikte
automatisch bepaald.
6.
Druk op de knop Enter
7.
Druk indien nodig op de Papierbronknop l.
8.
Selecteer DEGELRUIMTE en druk op de Menuknop r. Druk op de
Papiertoevoerknop d of u en selecteer KLEIN, STANDAARD,
GROOT of GROTER. Druk vervolgens op de knop Enter om de
geselecteerde instelling op te slaan.
9.
Druk indien nodig op de Papierbronknop l.
om het nummer van het papier op te slaan.
10. Selecteer DIKTEPATROON en druk op de Menuknop r. Druk op de
knop Enter om de afdruk van het testpatroon voor de papierdikte
te starten.
Het bedieningspaneel
195
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voorbeeld testpatroon papierdikte:
kleinste tussenruimte
11. Bekijk het afgedrukte patroon goed, bepaal bij welk nummer de twee
lijnen uitgelijnd zijn (de kleinste tussenruimte hebben) en noteer het
bijbehorende nummer.
12. Wanneer het patroon is afgedrukt, verschijnt DIKTENUMMER op het
display. Druk op de Papiertoevoerknop d of u om het nummer
te selecteren dat u bij stap 11 hebt genoteerd. Druk vervolgens op de
knop Enter om de geselecteerde waarde op te slaan.
13. Druk indien nodig op de Papierbronknop l.
14. Selecteer SNIJMETHODE en druk op de Menuknop r. Druk op de
Papiertoevoerknop d of u en selecteer STANDAARD, DIK
PAPIER, LANGZ., DIK PAPIER, SNEL of DUN PAPIER. Druk
vervolgens op de knop Enter .
15. Druk indien nodig op de Papierbronknop l.
16. Selecteer PAPIERTOEV. AANPASS. en druk op de Menuknop r.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om de hoeveelheid papier
in te stellen die moet worden ingevoerd en druk op de knop Enter .
17. Druk indien nodig op de Papierbronknop l.
18. Selecteer DROOGTIJD en druk op de Menuknop r. Druk op de
Papiertoevoerknop d of u om de tijd (in seconden) in te stellen
en druk op de knop Enter .
19. Druk indien nodig op de Papierbronknop l.
Het bedieningspaneel
196
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
20. Selecteer ZUIGDRUK en druk op de Menuknop r. Druk op de
Papiertoevoerknop d of u en selecteer STANDAARD, -1, -2, -3
of -4. Druk vervolgens op de knop Enter .
21. Druk indien nodig op de Papierbronknop l.
22. Selecteer MICROWEAVE. AANPASS. en druk op de Menuknop r.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om MicroWeave aan te
passen. Selecteer een hogere waarde als u prioriteit wilt geven aan
de afdruksnelheid. Verlaag de waarde als u prioriteit wilt geven aan
de afdrukkwaliteit. Druk op de knop Enter om de geselecteerde
waarde op te slaan.
De vastgelegde instellingen selecteren
Voer de onderstaande stappen uit om de opgeslagen instellingen te
selecteren.
1.
Druk op de Menuknop r om de menumodus te openen.
2.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u totdat AANGEPAST
PAPIER op het LCD-scherm verschijnt en druk op de Menuknop r.
3.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u totdat PAPIERNUMMER
op het LCD-scherm verschijnt en druk op de Menuknop r.
4.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om het vastgelegde
nummer te selecteren dat u wilt gebruiken. Als STANDAARD is
geselecteerd, worden de gegevens afgedrukt op basis van de instellingen
in de printerdriver. Als No. X is geselecteerd, krijgen de instellingen
van het bedieningspaneel voorrang boven die van de driver.
5.
Druk vervolgens op de knop Enter . Als No. X is geselecteerd,
wordt het geselecteerde nummer weergegeven op het LCD-scherm.
6.
Druk op de Pauzeknop
om de menumodus te verlaten.
Het bedieningspaneel
197
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Een statusblad afdrukken
In de menumodus kunt u een statusblad afdrukken om de huidige
standaardwaarden te bekijken. Voer de onderstaande stappen uit om een
statusblad af te drukken.
1.
Zorg ervoor dat er papier in de printer is geladen.
2.
Druk op de Menuknop r om de menumodus te openen.
3.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u totdat PROEFAFDRUK op
het LCD-scherm verschijnt en druk op de Menuknop r.
4.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u totdat STATUSBLAD op
het LCD-scherm verschijnt en druk op de Menuknop r.
5.
Druk nogmaals op de knop Enter
statusblad te starten.
om de afdruk van het
Na het afdrukken volgt u het bericht op het LCD-scherm om terug
te keren naar de status GEREED.
Een waarschuwing voor het papier instellen
Voer de onderstaande stappen uit om een waarschuwing in te stellen
wanneer het rolpapier bijna op is.
Opmerking:
Deze instelling is alleen beschikbaar als u ROL selecteert voor RESTEREND
PAP. INST. in de onderhoudsmodus. Zie “RESTEREND PAP. INST.” op
pagina 203 voor meer informatie.
1.
Druk op de Menuknop r om de menumodus te openen.
2.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u totdat
PRINTERINSTELLING op het LCD-scherm verschijnt en druk op de
Menuknop r.
Het bedieningspaneel
198
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
3.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u totdat
ROLPAPIERMETER op het LCD-scherm verschijnt en druk op de
Menuknop r.
4.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om de lengte van de rol
te selecteren (van 5 tot 99,5 m of 15 tot 300 ft). Druk vervolgens op
de knop Enter .
5.
U kunt nu een waarde voor de waarschuwing opgeven. Druk op de
Papiertoevoerknop d of u om de gewenste waarde te selecteren
(van 1 tot 15 m of 3 tot 50 ft).
6.
Druk op de knop Enter
7.
Als u de waarschuwingswaarde hebt vastgelegd, drukt u op de
Pauzeknop om terug te keren naar de status GEREED.
om de geselecteerde waarde op te slaan.
Onderhoudsmodus
Procedure voor instellingen in de
onderhoudsmodus
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de onderhoudsmodus activeert
en hoe u instellingen vastlegt met de knoppen van het bedieningspaneel.
Voer de onderstaande stappen uit om instellingen vast te leggen in de
onderhoudsmodus.
Opmerking:
❏ Druk op de Papierbronknop l om terug te keren naar de vorige
stap.
Het bedieningspaneel
199
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Tijdens het gebruik van de onderhoudsmodus worden geen
foutberichten (mochten die er zijn) weergegeven op het LCD-scherm.
Daarom moet u de onderhoudsmodus gebruiken wanneer de printer
in een normale toestand verkeert (dus zonder fouten).
1.
Open de onderhoudsmodus.
Zorg ervoor dat de printer uitstaat. Schakel de printer in door de
knop Pauze ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de
Aan/uit-knop te drukken.
2.
Selecteer een onderdeel.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om het gewenste
onderdeel te selecteren.
3.
Bevestig het onderdeel.
Druk op de Menuknop r om het geselecteerde item te bevestigen.
De eerste parameter verschijnt op het LCD-scherm.
4.
Selecteer een parameter.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om de gewenste
parameter voor het onderdeel te selecteren.
5.
Leg de instelling voor de parameter vast.
Druk op de knop Enter om de geselecteerde parameter op te slaan.
Als de parameter alleen moet worden uitgevoerd, drukt u op de knop
Enter om de functie van het onderdeel uit te voeren.
Opmerking:
Als de tweede parameter op het LCD-scherm wordt weergegeven,
herhaalt u stap 4 en 5 om de tweede parameter in te stellen.
6.
Verlaat de onderhoudsmodus
Druk op de Aan-uitknop om de printer uit te zetten. Zet de
printer vervolgens weer aan.
Het bedieningspaneel
200
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Lijst met onderhoudsmodi
Onderdeel
Eerste parameters
Tweede parameters
“HEX. DUMP” op
pagina 202
AFDRUKKEN
UITVOEREN
“TAAL” op
pagina 203
ENGELS, FRANS,
ITALIAANS, DUITS,
PORTUGEES, SPAANS,
NEDERLANDS
-
“RESTEREND PAP.
INST.” op pagina 203
UIT, ROL
-
“EENHEID” op
pagina 204
METER, FEET/INCH
-
“SNIJDRUK” op
pagina 204
0% - 150%
-
“SUPERSONISCH
SCHOON” op
pagina 204
UITVOEREN
-
“ROLPAPIERTOEVOER
” op pagina 204
AAN, UIT
-
“STANDAARDINST.”
op pagina 204
UITVOEREN
-
Het bedieningspaneel
201
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
“INKTINFORMATIE” op
pagina 205
EPSON Stylus Pro
9880/9880C/7880/7880C:
LIGHT LIGHT BLACK
(LICHT-LICHTZWART)
VIVID LIGHT MAGENTA
(VIVID LICHTMAGENTA)
LIGHT CYAN
(LICHTCYAAN)
LIGHT BLACK
(LICHTZWART)
MATTE BLACK (or PHOTO
BLACK) (MATZWART (of
FOTOZWART))
CYAN (CYAAN)
VIVID MAGENTA (VIVID
MAGENTA)
YELLOW (GEEL)
Rev. C
A5 size
FABRIKANT, KLEUR,
INKTTYPE,
INKTCAPACITEIT,
INKTPEIL,
PRODUCTIEDATUM,
HOUDBAARHEIDSDAT
UM, LEVENSDUUR INKT,
LEEFTIJD INKT
EPSON Stylus Pro
9450/7450:
MATTE BLACK (MATZWART)
MATTE BLACK 2
(MATZWART 2)
CYAN (CYAAN)
CYAN 2(CYAAN 2)
MAGENTA (MAGENTA)
MAGENTA 2 (MAGENTA 2)
YELLOW (GEEL)
YELLOW 2 (GEEL 2)
Items uit de onderhoudsmodus in detail
HEX. DUMP
U kunt de gegevens die de printer van de server ontvangt afdrukken in
hexadecimale getallen.
Voer de onderstaande stappen uit om de gegevens af te drukken.
1.
Zorg ervoor dat er papier in de printer is geladen.
2.
Druk in de onderhoudsmodus op de Papiertoevoerknop d of
u totdat HEXADECIMALE DUMP wordt weergegeven.
Het bedieningspaneel
202
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Druk op de Menuknop r om AFDRUKKEN weer te geven en druk
vervolgens op de knop Enter om te beginnen met afdrukken.
In de linkerkolom worden de afdrukgegevens uit de printerbuffer
afgedrukt in 16-byte hexadecimale tekens. In de rechterkolom
worden de overeenkomstige ASCII-tekens afgedrukt.
Opmerking:
Als de laatste groep gegevens kleiner is dan 16 bytes worden deze gegevens
pas afgedrukt wanneer u op de Pauzeknop drukt.
TAAL
U kunt selecteren welke taal u wilt gebruiken op het LCD-scherm.
Voer de onderstaande stappen uit om de gewenste taal te selecteren.
1.
Druk in de onderhoudsmodus op de Papiertoevoerknop d of
u totdat TAAL wordt weergegeven en druk vervolgens op de
Menuknop r.
2.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om een taal te selecteren.
3.
Druk op de knop Enter om de taal vast te leggen. Kijk of GEREED
(of een woord met dezelfde betekenis in de gekozen taal) wordt
weergegeven op het LCD-scherm.
Opmerking:
Het kan even duren voordat GEREED (of een woord met dezelfde betekenis
in de gekozen taal) op het LCD-scherm verschijnt.
RESTEREND PAP. INST.
U kunt een instelling opgeven voor het meten of tellen van het papier
dat zich nog in de printer bevindt. Als deze functie is ingeschakeld,
verschijnt ROLPAPIERMETER in het menu PRINTERINSTELLING.
Het bedieningspaneel
203
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
1.
Druk in de onderhoudsmodus op de Papiertoevoerknop d of
u totdat RESTEREND PAP. INST. wordt weergegeven en druk
vervolgens op de Menuknop r.
2.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om een functie te selecteren.
3.
Druk vervolgens op de knop Enter
.
EENHEID
U kunt zelf bepalen in welke eenheid de lengte wordt aangegeven. Voer
de onderstaande stappen uit om de eenheid te selecteren.
1.
Druk in de onderhoudsmodus op de Papiertoevoerknop d of
u totdat EENHEID wordt weergegeven en druk vervolgens op de
Menuknop r.
2.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om een eenheid te
selecteren.
3.
Druk op de knop Enter
om de eenheid vast te leggen.
SNIJDRUK
Hier stelt u de druk van het snijmechanisme in.
SUPERSONISCH SCHOON
Hiermee kunt u de printkop ultrasoon reinigen.
ROLPAPIERTOEVOER
Hiermee bespaart u rolpapier doordat er na het inschakelen van de
printer geen papier wordt ingevoerd.
STANDAARDINST.
U kunt alle waarden die u hebt ingesteld in de menumodus ook weer
terugzetten op de fabrieksinstellingen.
Het bedieningspaneel
204
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Contp.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
INKTINFORMATIE
Alleen voor onderhoudspersoneel.
Het bedieningspaneel
205
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 5
Papier gebruiken
Informatie over speciaal afdrukmateriaal
van Epson en ander materiaal
Hoewel de meeste soorten gecoat papier een goede afdrukkwaliteit
opleveren, verschilt de kwaliteit van de afdrukken, afhankelijk van de
kwaliteit van het papier en de fabrikant. Test eerst de afdrukkwaliteit
voordat u grote hoeveelheden papier inkoopt.
c
Let op
Raak de afdrukzijde van het materiaal niet aan. Vingerafdrukken
kunnen de afdrukkwaliteit verminderen. Gebruik waar mogelijk
handschoenen als u met afdrukmateriaal omgaat.
Speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruiken
Epson levert speciaal afdrukmateriaal dat de gebruiksmogelijkheden
vergroot en de afdrukken extra uitdrukkingskracht geeft. Zorg ervoor
dat u bij het gebruik van speciaal afdrukmateriaal van Epson de juiste
opties instelt voor de printerdriver. Zie voor meer informatie over het
speciale afdrukmateriaal van Epson “Informatie over afdrukmateriaal”
op pagina 336.
Opmerking:
❏ Gebruik afdrukmateriaal van Epson in een normale omgeving
(kamertemperatuur en luchtvochtigheid) voor de beste resultaten.
❏ Lees eerst de bijgevoegde instructies voordat u het speciale
afdrukmateriaal van Epson gebruikt.
Papier gebruiken
206
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Speciaal afdrukmateriaal van Epson bewaren
Zo bewaart u de kwaliteit van speciaal afdrukmateriaal van Epson:
❏ Bewaar ongebruikt materiaal in de originele plastic zak en
verpakking zodat het niet vochtig wordt.
❏ Bewaar het papier niet op een warme of vochtige plaats en voorkom
blootstelling aan direct zonlicht.
Ander papier gebruiken dan afdrukmateriaal
van Epson
Raadpleeg de instructies bij het papier of RIP-systeem, of neem contact
op met uw leverancier voor meer informatie, als u ander papier gebruikt
dan het speciale afdrukmateriaal van Epson, of afdrukken maakt met
behulp van de RIP (Raster Images Processor).
Papier gebruiken
207
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Rollen papier gebruiken
De rol papier aan de as bevestigen
Voer bij het plaatsen van de rol op de houder de onderstaande stappen uit.
1.
Schuif de zwarte verwijderbare flens van het uiteinde van de as.
2.
Voor een papierrol met een kern van 2 inch verwijdert u de grijze
opzetstukken van de flenzen.
Opmerking:
Bewaar de grijze opzetstukken op een veilige plaats voor toekomstig
gebruik.
Papier gebruiken
208
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor een papierrol met een kern van 3 inch schuift u de grijze
opzetstukken op de zwarte en witte flens, volgens de vier pijlen.
3.
Leg de papierrol zo op een egaal oppervlak dat afrollen niet mogelijk is.
Schuif de papierrol op de as en over de witte flens totdat de rol vastklikt.
Opmerking:
Zet de houder niet rechtop wanneer u de papierrol aanbrengt.
Hierdoor kan het papier scheef worden ingevoerd.
4.
Schuif de zwarte verwijderbare flens (die u bij stap 1 hebt
verwijderd) terug op de houder en in het uiteinde van de papierrol
totdat hij vastzit.
Papier gebruiken
209
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De rol papier van de as halen
Voer de onderstaande stappen uit als u de papierrol van de houder wilt halen.
1.
Leg de as met de rol papier neer op een egaal oppervlak.
2.
Tik met uw hand tegen het uiteinde van de as om de zwarte
verwijderbare flens los te maken en schuif de flens vervolgens van
de as af. De flens is nu verwijderd.
c
3.
Let op:
Houd de as niet verticaal en tik niet met het uiteinde op de
vloer om de zwarte verwijderbare flens te verwijderen. Dit kan
de as en flens beschadigen.
Haal de papierrol van de as.
Opmerking:
Bewaar ongebruikte papierrollen in de originele verpakking. Plaats ze in
de plastic zak en de buitenste verpakking zodat de rol niet vochtig wordt.
Papier gebruiken
210
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De houder in de printer plaatsen en uit de printer
verwijderen
Volg de onderstaande stappen om de houder met papierrol in de printer
te plaatsen. Wanneer u de houder uit de printer wilt verwijderen, haalt
u het papier uit de sleuf van de papierinvoer. Vervolgens voert u de
volgende stappen uit in omgekeerde volgorde.
1.
Open de kap van de papierrol.
2.
Controleer of de verwijderbare flens goed vastzit in het uiteinde van
de papierrol.
3.
Houd de houder vast met de vaste flens aan de rechterkant. Plaats
de houder vervolgens in de gleuf op de bovenzijde van de printer.
Papier gebruiken
211
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
Leg de houder zo in de printer dat de kleur aan het uiteinde van de
houder overeenkomt met die van de bijbehorende steun.
4.
Breng de houder weer omhoog en plaats deze vervolgens op de
steunen in de printer.
5.
Sluit de klep van de papierrol of zie “Papierrol laden” op pagina 213
als u een rol papier wilt laden.
Papier gebruiken
212
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papierrol laden
Voer de onderstaande stappen uit om een papierrol te laden.
Opmerking:
Het is misschien handig om eerst de papieropvang te installeren voordat
u begint met afdrukken. Zie “De papieropvang plaatsen” op pagina 244.
1.
Open de kap van de papierrol. Controleer of de papierrol goed is
aangebracht in de printer.
2.
Controleer of de printer aanstaat.
3.
Controleer of het Aan-uitlampje niet knippert en ontgrendel
vervolgens de papierhendel. PAPIERHENDEL VRIJ. LAAD PAPIER
verschijnt op het LCD-scherm.
c
Let op:
Ontgrendel de papierhendel nooit terwijl het Aan-uitlampje
knippert. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.
Papier gebruiken
213
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Steek het papier in de papierinvoersleuf.
5.
Trek het papier door de sleuf naar beneden tot het er aan de
onderkant uitkomt.
Opmerking:
Volg de onderstaande instructies als het papier er niet aan de
onderkant uitkomt.
Papier gebruiken
214
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Pas de kracht waarmee het papier wordt ingevoerd aan met de
Papiertoevoerknoppen op het bedieningspaneel. Als
u dik, zwaar of gekruld papier gebruikt, drukt u op de
Papiertoevoerknop u voor meer kracht. Als u dun papier
laadt, drukt u op de Papiertoevoerknop d om de zuigdruk
te verminderen.
❏ Als het papier er hierna nog steeds niet uitkomt, opent u de
voorkap en trekt u het papier er met de hand uit.
6.
Houd het papier aan de onderkant vast en draai aan de papierrol om
het papier strak te trekken. Zorg ervoor dat de onderrand van het
papier recht is en evenwijdig loopt met de horizontale lijn.
Opmerking:
De rechterkant van het papier hoeft u niet uit te lijnen met de verticale lijn.
Papier gebruiken
215
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
7.
Vergrendel de papierhendel en sluit de klep van de papierrol. DRUK
OP PAUZE verschijnt.
8.
Druk op de Pauzeknop
.
De printkoppen worden nu verplaatst en het papier wordt
automatisch doorgevoerd tot de afdrukpositie is bereikt. Op het
LCD-scherm wordt GEREED weergegeven.
Opmerking:
Ook als u niet op de Pauzeknop drukt, worden de printkoppen
verplaatst en wordt het papier automatisch doorgevoerd tot aan de
afdrukpositie. GEREED verschijnt op het LCD-scherm.
9.
Druk op de Papierbronknop l en selecteer Rol automatisch
of Rol niet automatisch afsnijden
.
afsnijden
c
Let op:
Als u dik papier wilt laden, selecteert u Rol niet
automatisch afsnijden
. Papier dat te dik is kan het
snijmechanisme beschadigen.
Papier gebruiken
216
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer is nu klaar om af te drukken. Zolang de printer aan het
afdrukken is, mag u de kap aan de voorzijde niet openen. Als de kap aan
de voorzijde tijdens het afdrukken wordt geopend, stopt de printer met
afdrukken. Het afdrukken wordt hervat zodra de voorkap wordt
gesloten. Dit stoppen en verder afdrukken kan ten koste gaan van de
afdrukkwaliteit.
c
Let op:
Laat het papier niet te lang in de printer zitten, omdat daardoor de
kwaliteit vermindert. Wij raden u aan om het papier na het
afdrukken uit de printer te verwijderen.
De papierrolklem gebruiken
De papierrolklem wordt meegeleverd met de apart verkrijgbare dubbele
papierrolhouder van 2/3 inch. De klem is ook los verkrijgbaar.
Als u de papierrolklem wilt gebruiken, drukt u het uiteinde van de klem
zachtjes tegen de papierrol. De klem vormt zich nu automatisch rond
het papier.
Als u de papierrolklem wilt verwijderen, rolt u deze eenvoudig weer los
van het papier. Plaats de klem om het uiteinde van de as wanneer u deze
niet gebruikt.
Papier gebruiken
217
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papier van de rol afsnijden of paginalijnen
afdrukken
Wanneer de afdruktaak is voltooid, snijdt de printer het papier
automatisch van de rol of worden er rond de afgedrukte gegevens
paginalijnen afgedrukt, afhankelijk van de door u gekozen instellingen.
Deze instellingen kunt u vastleggen via het bedieningspaneel of in de
printersoftware.
Opmerking:
❏ Instellingen in de printerdriver krijgen meestal voorrang boven
instellingen die zijn vastgelegd via het bedieningspaneel. Gebruik dan
ook zo veel mogelijk de printerdriver om instellingen vast te leggen.
❏ Wanneer de printer de afdruk afsnijdt, kan het na het afdrukken even
duren voordat het afsnijden plaatsvindt.
Het papier automatisch van de rol snijden
Voer de onderstaande stappen uit als u het papier na het afdrukken
automatisch wilt laten afsnijden.
1.
Druk vóór het afdrukken op de Papierbronknop l en selecteer
Rol automatisch afsnijden
.
2.
Druk uw gegevens af.
Zie “Rolpapier snijden bij randloos afdrukken” op pagina 99 voor meer
informatie over het via de printerdriver instellen van automatisch afsnijden.
Het papier van de rol handmatig afsnijden
Voer de onderstaande stappen uit om afdrukken met de hand af te
snijden.
1.
Druk op de Papierbronknop l en selecteer Rol niet
automatisch afsnijden
.
Papier gebruiken
218
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Druk vervolgens op de knop Enter
3.
Het papier gaat automatisch naar de mesgeleider en de printer gaat
offline. PAUZE verschijnt op het LCD-scherm.
4.
Pas eventueel de plaats aan waar het papier wordt afgesneden. U doet
dit met de Papiertoevoerknop d of u.
5.
Snijd het papier met de handmatige snijeenheid af langs de geleider.
6.
Na het afsnijden van het papier drukt u op de Pauzeknop
printer gaat weer online.
.
. De
Paginalijnen afdrukken
Gebruik de instelling Paginalijn afdrukken als u achter elkaar door wilt
afdrukken en de pagina's zelf wilt afsnijden wanneer het afdrukken is
voltooid.
Zie “PAGINALIJN” op pagina 167 als u de instelling voor het afdrukken
van paginalijnen wilt vastleggen via het bedieningspaneel.
Zie de online-Help voor meer informatie over het vastleggen van de
instelling Paginalijn afdrukken via de printersoftware.
Papier gebruiken
219
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Auto Take-Up Reel Unit gebruiken
Met de apart verkrijgbare Auto Take-up Reel Unit kunt u afdrukken op
rolpapier zonder dat het papier wordt afgesneden en zonder dat het
bedrukte papier zomaar op de vloer komt te liggen. Deze aparte eenheid
zorgt er namelijk voor dat het bedrukte papier netjes wordt opgerold.
Zie de gebruikershandleiding van de Auto Take-up Reel Unit voor meer
informatie over het installeren van de eenheid op de printer.
Opmerking:
❏ De automatische opvangeenheid is alleen bedoeld voor de EPSON
Stylus Pro 9880/9880C/9450,
❏ Bij het gebruik van de automatische opvangeenheid moet u het
automatisch afsnijden uitschakelen (via het bedieningspaneel van de
printer of via de printerdriver). Zie “Rolpapier snijden bij randloos
afdrukken” op pagina 99 voor meer informatie.
❏ U kunt de Auto Take-up Reel Unit gebruiken met de papieropvang in
de stand voor achterwaartse papiertoevoer (maximaal B1-formaat;
liggend).
Papier gebruiken
220
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Als u de papiergeleiders wilt gebruiken die met de Auto Take-up Reel
Unit worden meegeleverd, moet u eerst de papiergeleiders en houders
die bij de printer horen verwijderen (zie illustratie). Breng vervolgens
de papiergeleiders die u bij de Auto Take-up Reel Unit hebt gekregen,
gelijkmatig aan.
Bedieningskastje
Het bedieningskastje bevindt zich op de aandrijving rechtsonder op de
printer.
De schakelaars en het lampje Sensor hebben de volgende functie.
Schakelaar voor
automatisch
Schakelaar voor
handmatig
gebruik
Papier gebruiken
221
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Sensorlampje
AAN
Hiermee wordt aangegeven dat de detector goed is
uitgelijnd met de zender. Concreet betekent dit dat de
Auto Take-up Reel Unit gereed is om uw afdruk op te rollen.
Knippert
Hiermee wordt aangegeven dat de detector en zender
niet goed zijn uitgelijnd. Zie “Sensor aanpassen” op
pagina 222 voor meer informatie.
Knippert snel
Hiermee wordt aangegeven dat er een probleem is met
de Auto Take-up Reel Unit en dat deze eenheid is
uitgeschakeld.
UIT
Hiermee wordt aangegeven dat de Auto Take-Up Reel
Unit uitstaat.
Schakelaars
Auto
Hiermee wordt het rolpapier automatisch opgerold
wanneer het papier in het detectiegebied van de sensor
komt.
Handboek
Hiermee wordt het oprollen van het bedrukte papier
handmatig geregeld.
Sensor aanpassen
De hoek van de sensoren is afgesteld in de fabriek. Maar als het lampje
Sensor op het bedieningskastje gaat knipperen, moet u de sensor opnieuw
afstellen. De detector moet goed zijn uitgelijnd met de zender. Wanneer
ze goed zijn uitgelijnd, blijft het lampje Sensor onafgebroken branden.
c
Let op:
❏ Plaats de sensor niet in volle zon, want anders loopt u het risico
dat de oproleenheid niet goed werkt.
❏ Zorg ervoor dat ventilatoren of airco's niet rechtstreeks op het
rolpapier blazen. Als het papier uit het detectiegebied waait,
wordt het niet goed opgerold.
Voer de onderstaande stappen uit om de sensor af te stellen.
Papier gebruiken
222
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
1.
Draai de knop op het zendertje los.
2.
Pas de horizontale hoek van de zender zodanig aan dat het lampje
Sensor gaat branden.
3.
Houd de detector in de juiste positie en draai de knop weer vast.
Papier gebruiken
223
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Rolpapier op de kern van de oproleenheid aanbrengen
w
Waarschuwing:
❏ Zet de Auto Take-up Reel Unit uit voordat u papier aanbrengt.
U kunt letsel oplopen als de eenheid op een onverwacht
moment in actie komt.
❏ Zorg ervoor dat de eenheid op een juiste en veilige manier is
gemonteerd. Als de eenheid valt, kan dat letsel tot gevolg
hebben.
Controleer het volgende voordat u rolpapier vastmaakt aan de kern van
de oproleenheid:
❏ Zorg ervoor dat het rolpapier recht is afgesneden.
❏ Haal de middelste stang van de bovenste haken van de papieropvang
en haal de onderste stang uit de openingen onder in het onderstel.
Zet de papieropvang nu onder de printer.
Papier gebruiken
224
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papier in voorwaartse richting oprollen
Wanneer u het bedrukte papier wilt oprollen met de afdruk aan de
buitenkant, moet u de eenheid zo instellen dat het papier in voorwaartse
richting wordt opgerold. Voer de onderstaande stappen uit.
1.
Breng de drie papiergeleiders die u bij de Auto Take-up Reel Unit
hebt gekregen, gelijkmatig aan.
2.
Controleer of de papierrol goed is aangebracht in de printer. Zie
“Papierrol laden” op pagina 213 voor meer informatie.
3.
Druk op de Papierbronknop l en selecteer Rol niet
automatisch afsnijden
.
4.
Druk op de Papiertoevoerknop d op de printer om het papier
door te voeren.
Papier gebruiken
225
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
5.
Zet de schakelaar Auto op het bedieningskastje op Off (Uit).
6.
Zet het rolpapier op drie plaatsen (met tape) vast aan de kern van de
oproleenheid.
Papier gebruiken
226
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
7.
Druk op de Papiertoevoerknop d om het papier in voorwaartse
richting in te voeren en een beetje overschot te creëren.
8.
Houd de schakelaar Manual (Handmatig) op de eenheid in de
stand Forward (Vooruit) en zorg ervoor dat het papier minimaal
eenmaal om de kern draait. Zorg ervoor dat er genoeg papier los
hangt tussen de papierrol en de kern van de oproleenheid.
Papier gebruiken
227
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papier in achterwaartse richting oprollen
Wanneer u het bedrukte papier wilt oprollen met de afdruk aan de
binnenkant, moet u de eenheid zo instellen dat het papier in achterwaartse
richting wordt opgerold. Voer de onderstaande stappen uit.
1.
Verwijder de papiergeleiders van de printer.
2.
Controleer of de papierrol goed is aangebracht in de printer. Zie
“Papierrol laden” op pagina 213 voor meer informatie.
3.
Druk op de Papierbronknop l en selecteer Rol niet
automatisch afsnijden
.
4.
Druk op de Papiertoevoerknop d op de printer om het papier
door te voeren.
Papier gebruiken
228
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
5.
Zet de schakelaar Auto op het bedieningskastje op Off (Uit).
6.
Trek de onderkant van het rolpapier achter de kern van de
oproleenheid langs (zie illustratie). Zet het rolpapier nu op drie
plaatsen (met tape) vast aan de kern.
Papier gebruiken
229
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
7.
Druk op de Papiertoevoerknop d om het papier in voorwaartse
richting in te voeren en een beetje overschot te creëren.
8.
Houd de schakelaar Manual (Handmatig) op de eenheid in de
stand Backward (Achteruit) en zorg ervoor dat het papier minimaal
eenmaal om de kern draait. Zorg ervoor dat er genoeg papier los
hangt tussen de papierrol en de kern van de oproleenheid.
Papier gebruiken
230
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Paper.fm
7/6/07
A5 size
Bedrukt papier oprollen
Wanneer de automatische rolopvangeenheid is geïnstalleerd en op de
kern is papier aangebracht om te worden opgerold in de gewenste
richting, kunt u met de eenheid uw afdrukken automatisch oprollen.
w
Waarschuwing:
❏ Raak de automatische rolopvangeenheid niet aan wanneer de
eenheid actief is. U zou letsel kunnen oplopen.
❏ Kijk niet rechtstreeks in de lichtstraal van de sensor. U kunt
permanent oogletsel oplopen.
c
Let op:
Blijf uit het detectiegebied van de sensor tijdens het gebruik.
Wanneer u de lichtstraal van de sensor onderbreekt, kan dit tot
gevolg hebben dat het papier te strak wordt opgerold. Dit komt de
afdrukkwaliteit niet ten goede.
Lichtdetector
Detectiegebied van
sensor
Lichtzender
Papier gebruiken
231
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
A5 size
1.
Druk op de Papierbronknop l en selecteer Rol niet
automatisch afsnijden
.
2.
Selecteer de oprolrichting met de schakelaar Auto op het
bedieningskastje.
Papier in voorwaartse richting
oprollen
3.
Rev. C
Papier in achterwaartse richting
oprollen
Stuur een afdruktaak naar de printer. De printer begint met
afdrukken. Het bedrukte papier wordt opgerold in de richting die
u in stap 2 hebt ingesteld.
Opmerking:
Kom niet aan de schakelaar Manual tijdens het afdrukken. Anders
kunnen uw afdrukken schade oplopen.
Papier gebruiken
232
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opgerold papier verwijderen
Nadat het papier is opgerold verwijdert u de rol als volgt.
1.
Zet de Auto Take-Up Reel Unit uit.
w
2.
Waarschuwing:
Zet de Auto Take-up Reel Unit uit voordat u de rol met het
bedrukte papier verwijdert. U kunt letsel oplopen als de
eenheid op een onverwacht moment in actie komt.
Druk op de Papierbronknop l en selecteer Rol automatisch
.
afsnijden
Houd vervolgens de knop Enter drie seconden ingedrukt. Het
papier wordt automatisch afgesneden.
Opmerking:
Als u afdrukt op heel dik rolpapier, wordt aangeraden om het
automatisch afsnijden uit te schakelen (op het bedieningspaneel van
de printer en in de printerdriver). Vervolgens drukt u op de
Papiertoevoerknop d op de printer om het papier in te voeren.
Daarna snijdt u het papier zelf af. Anders kan het snijmechanisme
schade oplopen. Zie “Het papier van de rol handmatig afsnijden” op
pagina 218.
3.
Ontgrendel de beweegbare eenheid door de hendel te draaien. Schuif
de eenheid vervolgens naar links, zodat het uitstekende deel van de
flens niet meer in het uiteinde van de kern zit. Houd ondertussen
één hand onder de kern, zodat die niet kan vallen.
Papier gebruiken
233
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Verwijder de kern van het uitstekende deel van de flens op de
beweegbare eenheid.
5.
Verwijder de kern nu ook van het uitstekende deel van de flens op
de aandrijving.
Papier gebruiken
234
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Losse vellen papier gebruiken
Losse vellen papier laden
Zie het volgende gedeelte voor informatie over het laden van losse vellen
papier die langer zijn dan A3 of Legal. Zie “Losse vellen laden van het
formaat A4, Letter of 8 x 10 inch” op pagina 239 voor informatie over
het laden van losse vellen papier van het formaat A4, Letter of 8 × 10 inch.
Zie “Afdrukken op dik papier (0,5 tot 1,5 mm)” op pagina 241 als u wilt
afdrukken op dik papier (0,5 tot 1,5 mm).
Losse vellen papier laden die langer zijn dan A3 of Legal
Voer de onderstaande stappen uit om losse vellen te laden die langer zijn
dan A3 of Legal.
c
Let op:
Raak de afdrukzijde van het materiaal zo min mogelijk aan.
Vingerafdrukken kunnen de kwaliteit van de afdrukken
verminderen.
1.
Controleer of de printer aanstaat en de kap van de papierrol dicht is.
2.
Druk op de Papierbronknop l totdat Vel
verschijnt.
Papier gebruiken
235
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Controleer of het Aan-uitlampje niet knippert en ontgrendel
vervolgens de papierhendel. PAPIERHENDEL VRIJ. LAAD PAPIER
verschijnt op het LCD-scherm.
c
Let op:
Ontgrendel de papierhendel nooit terwijl het Aan-uitlampje
knippert, anders kan de printer beschadigd raken.
Papier gebruiken
236
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Plaats het papier in de invoersleuf en voer het door tot het er aan de
onderkant uitkomt. Zorg ervoor dat de onderrand en rechterrand
van het papier recht liggen en evenwijdig zijn aan de horizontale en
verticale lijn.
5.
Vergrendel de papierhendel. DRUK OP PAUZE verschijnt op het
LCD-scherm.
Papier gebruiken
237
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
6.
Paper.fm
7/6/07
Druk op de Pauzeknop
Rev. C
A5 size
.
De printkoppen worden verplaatst en het vel wordt automatisch
toegevoerd tot op de afdrukpositie. Op het LCD-scherm wordt
GEREED weergegeven.
De printer is nu klaar om af te drukken. Zolang de printer aan het
afdrukken is, mag u de kap aan de voorzijde niet openen. Als de kap aan
de voorzijde tijdens het afdrukken wordt geopend, stopt de printer met
afdrukken. Het afdrukken wordt hervat zodra de voorkap wordt
gesloten. Dit stoppen en verder afdrukken kan ten koste gaan van de
afdrukkwaliteit.
c
Let op:
Laat het papier niet te lang in de printer zitten, omdat daardoor de
kwaliteit vermindert. Wij raden u aan om het papier na het
afdrukken uit de printer te verwijderen.
Papier gebruiken
238
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Losse vellen laden van het formaat A4, Letter of 8 x 10 inch
Voer de onderstaande stappen uit om losse vellen te laden van het
formaat A4, Letter of 8 × 10 inch.
c
Let op:
Raak de afdrukzijde van het materiaal zo min mogelijk aan.
Vingerafdrukken kunnen de kwaliteit van de afdrukken
verminderen.
1.
Controleer of de printer aanstaat en de kap van de papierrol dicht is.
2.
Druk op de Papierbronknop l totdat Vel
3.
Controleer of de papierhendel is vergrendeld. Laad vervolgens het
vel in de papierinvoersleuf totdat u weerstand voelt. Zorg ervoor dat
de rechterkant van het papier evenwijdig loopt aan de rechterkant
van de schaal op de kap van de papierrol. DRUK OP PAUZE verschijnt
op het LCD-scherm.
4.
Druk op de Pauzeknop
verschijnt.
.
De printkoppen worden verplaatst en het vel wordt automatisch
toegevoerd tot aan de afdrukpositie. Op het LCD-scherm wordt
GEREED weergegeven.
Papier gebruiken
239
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer is nu klaar om af te drukken. Zolang de printer aan het
afdrukken is, mag u de kap aan de voorzijde niet openen. Als de kap aan
de voorzijde tijdens het afdrukken wordt geopend, stopt de printer met
afdrukken. Het afdrukken wordt hervat zodra de voorkap wordt
gesloten. Dit stoppen en verder afdrukken kan ten koste gaan van de
afdrukkwaliteit.
Als het afdrukken is voltooid, houdt de printer de afdrukken vast en
verschijnt PAPIER OP. LAAD PAPER op het LCD-scherm. U kunt het
papier verwijderen door op de Papiertoevoerknop te drukken en
vervolgens de papierhendel te ontgrendelen (houd het papier zelf vast).
Het papier kan nu uit de printer worden gehaald.
c
Let op:
Laat het papier niet te lang in de printer zitten, omdat daardoor de
kwaliteit vermindert. Wij raden u aan om het papier na het
afdrukken uit de printer te verwijderen.
Papier gebruiken
240
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Afdrukken op dik papier (0,5 tot 1,5 mm)
Voer de onderstaande stappen uit als u op dikke vellen wilt afdrukken,
zoals karton.
Opmerking:
❏ Laad geen dik papier van een formaat groter dan B1 (728 × 1030 mm)
om te voorkomen dat het papier vastloopt.
❏ Laad dik papier van het formaat B1 (728 × 1030 mm) altijd in de
breedte. Hiervoor kunt u het beste in de printerdriver de instelling
Liggend selecteren.
1.
Zet de papieropvang in voorwaartse richting zoals beschreven in
“Papier voorwaarts invoeren (rolpapier voor banieren (1580 mm of
meer); dikke losse vellen (0,5 mm of meer))” op pagina 244.
2.
Controleer of de printer aanstaat.
3.
Druk op de Papierbronknop l totdat Vel
4.
Controleer of het Aan-uitlampje niet knippert en ontgrendel
vervolgens de papierhendel. PAPIERHENDEL VRIJ. LAAD PAPIER
verschijnt op het LCD-scherm.
verschijnt.
Papier gebruiken
241
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
5.
Open de voorkap.
6.
Laad het vel zodanig in de papierinvoersleuf dat de onderrand van
het papier rust op de steuntjes achter de open voorkap. Zorg ervoor
dat de onderrand en rechterrand van het papier recht liggen en
evenwijdig zijn aan de horizontale en verticale lijn.
Papier gebruiken
242
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
7.
Vergrendel de papierhendel en sluit de voorklep. DRUK OP PAUZE
verschijnt op het LCD-scherm.
8.
Druk op de Pauzeknop en volg dezelfde procedure voor ander
afdrukmateriaal dat uit losse vellen bestaat.
c
Let op:
Laat het papier niet te lang in de printer zitten, omdat daardoor de
kwaliteit vermindert. Wij raden u aan om het papier na het
afdrukken uit de printer te verwijderen.
Papier gebruiken
243
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De papieropvang plaatsen
Voorkom vuile en gekreukte afdrukken en plaats de papieropvang zoals
hierna uitgelegd. U kunt de papieropvang zowel voor papierrollen als
voor los papier gebruiken.
Voor EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450
Papier voorwaarts invoeren (rolpapier voor banieren
(1580 mm of meer); dikke losse vellen (0,5 mm of meer))
c
Let op:
❏ Gebruik geen dik papier dat langer is dan 60 cm (24 inch).
Anders raken uw afdrukken beschadigd.
❏ Dik papier (0,5 tot 1,5 mm) of rolpapier voor banieren
(1580 mm of meer) moet voorwaarts worden ingevoerd.
Anders raken uw afdrukken beschadigd.
1.
Zorg ervoor dat de bovenste haken volledig in de openingen vallen
en dat de papiergeleiders voor de papieropvang zitten.
Papier gebruiken
244
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
2.
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Beweeg de onderste stangen omlaag en naar voren, zoals in de
volgende afbeelding, zodat ze op de vloer rusten.
Wanneer u papier achterwaarts invoert
Opmerking:
❏ Zorg ervoor dat er achter de printer ten minste 30 cm (12 inch) ruimte
is als u een papierrol groter dan B0 achterwaarts gaat invoeren. Dit
voorkomt dat de randen van de afdrukken worden omgevouwen.
❏ Als u papier achterwaarts wilt laden, verwijdert u de flens uit de
aandrijfeenheid en schuift u de beweegbare eenheid naar de
linkerkant van de printer. Anders kan het papier in botsing komen
met de Auto Take-up Reel Unit en kan het papier vastlopen.
Papier gebruiken
245
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
1.
Verwijder de middelste stang van de bovenste haken van de
papieropvang en haal de stang onder de papiergeleiders door.
2.
Trek de bovenste haken volledig uit. Plaats beide uiteinden van de
middelste stang in de bovenste haken van de papieropvang.
Papier gebruiken
246
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Knijp voorzichtig het bovenste deel van elke papiergeleider in en
duw de geleider naar achteren, zodat de afdruk goed naar buiten kan
komen.
Papier gebruiken
247
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
Voor gebruikers van de EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450: stel de
papiergeleiders in op de voorwaartse stand bij gebruik van Enhanced
Matte Paper (Mat papier extra) of Doubleweight Matte Paper (Mat
papier Doubleweight).
Papier gebruiken
248
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Zorg ervoor dat de onderste stangen omhoog staan en haak de
ringen van de papieropvang vast aan de bovenste haken.
Papier gebruiken
249
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450
Wanneer u papier voorwaarts invoert
Wanneer het papier in voorwaartse richting wordt ingevoerd, brengt
u de papieropvang omlaag in voorwaartse richting (zie illustratie).
Opmerking:
Dik papier (0,5 tot 1,5 mm) of lang papier (914,4 mm of meer) moet
u voorwaarts invoeren.
Papier gebruiken
250
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Wanneer de papieropvang loskomt, kunt u deze weer vastzetten door
aan het hieronder getoonde onderdeel te draaien.
Wanneer u papier achterwaarts invoert
Voer de onderstaande stappen uit om het papier in achterwaartse
richting in te voeren.
Opmerking:
❏ Papier dat korter is dan 914,4 mm kan achterwaarts worden
ingevoerd. Anders moet het papier voorwaarts worden ingevoerd.
❏ Papier met een dikte van 0,5 mm of meer moet voorwaarts worden
ingevoerd.
Papier gebruiken
251
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Paper.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
1.
Knijp voorzichtig het bovenste deel van elke papiergeleider in en duw
de geleider naar achteren, zodat de afdruk goed naar buiten kan komen.
2.
Draai ook de papieropvang naar achteren (zie illustratie).
Papier gebruiken
252
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 6
Onderhoud en transport
Cartridges vervangen
Als het inktlampje op de printer knippert, is de inkt bijna op en dient
u een nieuwe cartridge aan te schaffen. Als het inktlampje blijft branden,
moet u de lege cartridge vervangen. Tevens wordt op het LCD-scherm
INKT BIJNA OP of INKT OP weergegeven.
Opmerking:
Ook als er maar één cartridge leeg is, kan de printer niet meer afdrukken.
Epson adviseert het gebruik van originele Epson-cartridges. Andere
producten die niet door Epson zijn vervaardigd, kunnen leiden tot
beschadiging van de printer die niet onder de garantie van Epson valt.
Zie “Cartridges” op pagina 365 voor meer informatie over cartridges.
Zie “Verbruiksartikelen” op pagina 372 voor de productcodes van
cartridges.
Voer de onderstaande stappen uit om een cartridge te vervangen.
c
1.
Let op:
Haal de oude cartridge pas uit de printer op het moment dat u deze
vervangt door een nieuwe.
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld. Controleer welke cartridge
moet worden vervangen. Dit wordt aangegeven door het brandende of
knipperende inktlampje en het desbetreffende pictogram.
Onderhoud en transport
253
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Open de klep van het inktcompartiment door erop te duwen.
3.
Ontgrendel de inkthendel (omhoog schuiven).
Onderhoud en transport
254
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
5.
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Trek de lege cartridge voorzichtig recht naar voren uit de printer.
w
Waarschuwing:
Als u inkt op uw handen krijgt, wast u uw handen grondig met
water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u uw ogen
onmiddellijk met water.
c
Let op:
Schud cartridges die al geïnstalleerd zijn geweest nooit te heftig
heen en weer.
Controleer of de nieuwe cartridge de juiste kleur inkt bevat en
verwijder de verpakking. U krijgt het beste resultaat wanneer u de
cartridges voor het installeren goed schudt.
Onderhoud en transport
255
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
De printer bevat een beveiliging tegen het onjuist installeren van de
cartridges. Als u de cartridge niet soepel kunt installeren, is het mogelijk
niet het juiste type cartridge. Controleer de verpakking en de productcode.
6.
Houd de cartridge vast met het pijltje aan de bovenzijde en naar de
achterkant van de printer gericht, en druk deze in de sleuf. Duw de
cartridge niet verder naar binnen met de hand.
Opmerking:
❏ Als het inktlampje blijft branden, is de cartridge mogelijk niet op
de juiste manier geïnstalleerd. Verwijder de cartridge en
installeer deze opnieuw volgens de bovenstaande instructies.
❏ Als u een cartridge op de verkeerde plaats installeert, knippert op
het LCD-scherm het inktpictogram van de sleuf waarin u een
verkeerde cartridge hebt geplaatst. Kijk altijd goed of u de juiste
cartridge in de juiste sleuf steekt.
Onderhoud en transport
256
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
7.
Vergrendel de inkthendel (omlaag schuiven).
8.
Sluit de klep van het inktcompartiment. De printer keert terug naar
de vorige status.
Onderhoud en transport
257
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De zwarte cartridges omwisselen
U kunt de zwarte inkt omwisselen, afhankelijk van wat u wilt afdrukken.
U kunt kiezen uit Matte Black (matzwart) of Photo Black (fotozwart).
c
Let op:
Neem het volgende in acht om te voorkomen dat het omwisselen
van de zwarte inkt wordt onderbroken:
❏ Schakel de printer niet uit.
❏ Open niet de voorste kap.
❏ Ontgrendel de papierhendel niet.
❏ Verwijder de cartridges niet.
❏ Verwijder de onderhoudscassette niet.
❏ Haal niet de stekker uit het stopcontact.
Opmerking:
❏ Schakel de printer opnieuw in als zich een stroomstoring voordoet
tijdens deze procedure. U kunt de procedure voortzetten vanaf het
moment dat deze werd onderbroken.
❏ De zwarte conversiekit is nodig voor het omwisselen van de zwarte
inkt. Ook de cartridge waarmee u wilt omwisselen is vereist (Matte
Black of Photo Black). Zie “Verbruiksartikelen” op pagina 372 voor
de juiste productcode.
❏ Als het pictogram voor de onderhoudscassette aangeeft dat de cassette
(bijna) vol is, moet u de onderhoudscassette vervangen. Zie “De
onderhoudscassette vervangen” op pagina 268.
Onderhoud en transport
258
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voer de onderstaande stappen uit om de zwarte cartridge te vervangen.
1.
Controleer of GEREED wordt weergegeven in het LCD-scherm.
2.
Druk op de Menuknop r om de menumodus te openen.
3.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u en selecteer ONDERHOUD.
Druk vervolgens op de Menuknop r.
4.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u totdat ZWART
OMWISSELEN verschijnt. Druk vervolgens op de Menuknop r.
5.
Druk vervolgens op de knop Enter
6.
Controleer of OPEN DE RECHTERKAP wordt weergegeven op het
LCD-scherm en open vervolgens de kap van het
rechtercompartiment.
om de procedure uit te voeren.
Onderhoud en transport
259
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
7.
Controleer of BRENG RECHTERINKTHENDEL OMHG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de inkthendel
van het rechtercompartiment omhoog.
8.
Controleer of OPEN DE LINKERKAP wordt weergegeven op het
LCD-scherm en open vervolgens de kap van het
linkercompartiment.
Onderhoud en transport
260
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
9.
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Controleer of BRENG LINKERINKTHENDEL OMHG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de inkthendel
van het linkercompartiment omhoog.
10. Controleer of VERW. ALLE VIER DE CARTRIDGES AAN
RECHTERZIJDE wordt weergegeven op het LCD-scherm en
verwijder alle vier de cartridges uit het rechtercompartiment.
Onderhoud en transport
261
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
11. Controleer of PLAATS C/M/Y CONVERSIECARTRIDGES wordt
weergegeven op het LCD-scherm en plaats vervolgens drie
conversiecartridges in de sleuven van het rechtercompartiment.
Opmerking:
Als LEVENSDUUR CONV.CART VERVANG CONVERSIECARTR. DOOR
NIEUWE wordt weergegeven op het LCD-scherm, drukt u op de
Pauzeknop . Verwijder de oude conversiecartridge(s) uit het
rechtercompartiment en installeer vervolgens de nieuwe
conversiecartridge(s). Ga verder naar stap 4 om opnieuw te starten.
Onderhoud en transport
262
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
12. Controleer of BRENG RECHT. INKTHENDEL OMLAAG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de inkthendel
van het rechtercompartiment omlaag.
13. De inkt wordt afgevoerd en INKT AFVOEREN XX% verschijnt op het
display. Wacht tot de inkt volledig is afgevoerd.
Onderhoud en transport
263
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
14. Zodra alle inkt is afgevoerd, verschijnt BRENG RECHT. INKTHENDEL
OMHOOG op het display. Breng de inkthendel van het
rechtercompartiment omhoog.
15. Controleer of VERW. C/M/Y CONVERSIECARTRIDGES wordt
weergegeven op het LCD-scherm en haal de conversiecartridges
vervolgens uit de sleuven van het rechtercompartiment.
Onderhoud en transport
264
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
16. Controleer of PLAATS ALLE VIER DE CARTRIDGES AAN
RECHTERZIJDE wordt weergegeven op het LCD-scherm en plaats
de cartridges vervolgens in de daartoe bestemde sleuven.
17. Controleer of BRENG RECHT. INKTHENDEL OMLAAG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de inkthendel
van het rechtercompartiment omlaag.
Controleer of BRENG LINKERINKTHENDEL OMLG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de inkthendel
van het linkercompartiment omlaag.
Onderhoud en transport
265
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
18. Controleer of BRENG RECHTERINKTHENDEL OMHG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de inkthendel
van het rechtercompartiment omhoog.
Controleer of BRENG LINKERINKTHENDEL OMHG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de inkthendel
van het linkercompartiment omhoog.
19. De inkt wordt geladen. Na enige tijd verschijnen berichten over de
inkthendel op het LCD-scherm. Als deze melding op het
LCD-scherm verschijnt, brengt u zoals gevraagd de inkthendels
omhoog of omlaag.
Opmerking:
Omdat na het omwisselen van zwarte inkt meer inkt wordt verbruikt
bij het laden van de inkt, dient u de cartridges mogelijk sneller te
vervangen.
20. Wanneer BRENG RECHT. INKTHENDEL OMLAAG EN SLUIT DE
KAP wordt weergegeven op het LCD-scherm, brengt u de
rechterhendel omlaag en sluit u de kap. Wanneer vervolgens BRENG
LINKER INKTHENDEL OMLAAG EN SLUIT DE KAP wordt
weergegeven op het LCD-scherm, brengt u de linkerhendel omlaag
en sluit u de kap.
Hiermee is het laden van de inkt voltooid.
Onderhoud en transport
266
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De gegevens van de printerdriver bijwerken
Voer de volgende stappen uit om de gegevens van de printerdriver na
het vervangen van de cartridges bij te werken.
Voor Windows
Klik op het tabblad Hoofdgroep en controleer of de juiste cartridge
wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, wijzigt u de gegevens
handmatig door op het tabblad Hulpprogramma's te klikken en
vervolgens op de knop Printer- en optie-informatie.
Voor Mac OS X
Verwijder de printer uit Afdrukbeheer (voor Mac OS X 10,2.x) of
Printerconfiguratie (voor Mac OS X 10,3.x of later) en voeg de printer
vervolgens opnieuw toe.
Onderhoud en transport
267
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De onderhoudscassette vervangen
Als het pictogram voor de onderhoudscassette aangeeft dat de cassette
(bijna) vol is, moet u de onderhoudscassette vervangen.
Zie “Verbruiksartikelen” op pagina 372 voor meer informatie over de
productcode van de onderhoudscassette.
Voer de onderstaande stappen uit om de onderhoudscassette te
vervangen.
1.
Open de verpakking van een nieuwe onderhoudscassette.
2.
Plaats uw hand op de hendel aan de zijkant van de printer en trek
de onderhoudscassette voorzichtig naar buiten.
Opmerking:
De EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450 heeft twee
onderhoudscassettes. Op het LCD-scherm ziet u welke cassette moet
worden vervangen.
3.
Doe de gebruikte onderhoudscassette in de bijgeleverde plastic zak.
Opmerking:
Pas goed op dat u de gebruikte onderhoudscassette niet scheef houdt
zolang de plastic zak met de cassette erin nog niet goed is afgesloten.
Onderhoud en transport
268
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Plaats de nieuwe onderhoudscassette in de printer.
Het mes van het snijmechanisme vervangen
Wanneer het snijmechanisme het papier niet scherp afsnijdt, kan het
mes bot zijn. Dit dient dan te worden vervangen.
w
Waarschuwing:
Pas op dat u zich niet snijdt bij het vervangen van het mes.
Zie “Verbruiksartikelen” op pagina 372 voor meer informatie over de
productcode van het reservemes voor het automatische snijmechanisme.
Voer de onderstaande stappen uit als u het mes wilt vervangen.
1.
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
2.
Druk op de Menuknop r om de menumodus te openen.
3.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u en selecteer ONDERHOUD.
Druk vervolgens op de Menuknop r.
4.
Druk op de Papiertoevoerknop d of u om MES VERVANGEN
weer te geven.
5.
Druk op de Menuknop r. UITVOEREN verschijnt op het display.
Druk vervolgens op de knop Enter .
c
Let op:
Beweeg het snijmechanisme nooit met de hand. Anders kan er
schade ontstaan aan uw printer.
Onderhoud en transport
269
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
6.
Wanneer de houder van het mes in de juiste positie stopt, verschijnt
OPEN KAP AAN VOORZIJDE VOOR LABEL OVER HET VERVANGEN
VAN HET MES op het display. Open de voorkap.
7.
Wanneer VERVANG MES VOLGENS LABEL op het LCD-scherm
verschijnt, opent u de behuizing door de handgreep aan de zijkant in
te drukken terwijl u de kap van het snijmechanisme naar rechts draait.
Onderhoud en transport
270
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trans.fm
7/6/07
c
Rev. C
A5 size
Let op:
❏ Raak de bedradingsplaat aan de printkop niet aan
wanneer u het mes vervangt.
❏ Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet
aanraakt om beschadiging van de printer te voorkomen.
8.
Haal langzaam uw vinger van de handgreep. Het mes komt omhoog
en u kunt het verwijderen.
Opmerking:
Zorg ervoor dat het mes en de veer van de schroef niet uit de behuizing
kunnen springen.
Onderhoud en transport
271
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
9.
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Haal voorzichtig het oude mes uit de printer.
10. Haal het nieuwe mes uit de verpakking.
11. Controleer of de schroefveer zich in de houder bevindt en installeer
de veer opnieuw indien nodig.
12. Duw het nieuwe mes volledig in de houder zoals in de onderstaande
illustratie.
Onderhoud en transport
272
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
13. Sluit de behuizing door de handgreep aan de zijkant in te drukken
terwijl u de klep van het snijmechanisme naar links draait.
14. Wacht totdat SLUIT KAP AAN VOORZIJDE wordt weergegeven en
sluit vervolgens de voorkap. Het snijmechanisme wordt nu naar de
uitgangspositie (uiterst rechts) verplaatst.
15. Wacht totdat GEREED op het LCD-scherm verschijnt. De procedure
voor het vervangen van het mes is nu voltooid.
Onderhoud en transport
273
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Handmatige snijeenheid monteren
Voer de onderstaande stappen uit om de handmatige snijeenheid aan te
brengen.
Opmerking:
De handmatige snijeenheid heeft twee of drie openingen aan elke zijde. In
de illustratie wordt een handmatige snijeenheid met drie openingen
gebruikt. De instructies zijn echter gelijk, tenzij anders aangegeven.
1.
Zorg ervoor dat de printer uitstaat.
2.
Draai de vier (zilverkleurige) schroeven van de plaat los met een
schroevendraaier en verwijder de schroeven.
Opmerking:
De zwarte schroeven moet u gewoon laten zitten.
Onderhoud en transport
274
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
3.
Houd de snijeenheid vast en haak de linkerzijde ervan vast in het
vierkante gat links op de plaat.
4.
Haak de andere zijde vast in de vierkante opening rechts op de plaat.
5.
Zet de snijeenheid vast met de vier schroeven die u in stap 2 hebt
verwijderd. Gebruik het tweede en derde gat van boven.
Onderhoud en transport
275
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
❏ Als uw handmatige snijeenheid maar twee openingen aan elke
kant heeft, gebruik dan het onderste gat om de eenheid vast te
zetten. De andere twee schroeven moet u goed bewaren.
❏ Als de snijeenheid niet wordt gebruikt, moet u die volledig naar
links schuiven zodat de afdruk niet kan worden beschadigd.
❏ In de handleiding die u bij de handmatige snijeenheid hebt
gekregen leest u hoe u de eenheid precies moet gebruiken.
Handmatige snijeenheid verwijderen
Wanneer u de printer wilt vervoeren moet u de handmatige snijeenheid
verwijderen.
1.
Draai de schroeven op de plaat los.
2.
Verwijder de snijeenheid van de printer.
3.
Breng de eerder verwijderde schroeven weer aan op de plaat.
Onderhoud en transport
276
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer schoonmaken
Voor een optimale werking dient u de printer grondig schoon te maken
wanneer deze vies is geworden.
w
c
Waarschuwing:
Raak het bewegende mechanisme in de printer niet aan.
Let op:
❏ Gebruik nooit alcohol of thinner om de printer schoon te
maken. Deze chemische stoffen kunnen zowel de behuizing als
de onderdelen van de printer beschadigen.
❏ Zorg ervoor dat er nooit water terechtkomt op het
printermechanisme of de elektronische componenten.
❏ Gebruik geen harde of schurende borstels.
❏ Sproei geen smeermiddelen in de printer, omdat onjuiste olie
het mechanisme kan beschadigen. Neem contact op met uw
leverancier of een erkende servicemedewerker als de printer
moet worden gesmeerd. Zie “Hulp inroepen” op pagina 326.
Onderhoud en transport
277
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
1.
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Controleer of de printer uitstaat en alle lampjes uit zijn en trek
vervolgens de stekker uit het stopcontact. Laat de printer een minuut
zo staan.
c
Let op:
Raak de volgende onderdelen niet aan, want anders kunnen
uw afdrukken gaan vlekken.
Rol
Inktabsorptie
Printkopgeleider
2.
Open de voorkap en veeg met een zachte, schone doek eventueel
aanwezig stof of vuil uit de printer. Veeg het grijze gedeelte af in de
richting van de pijlen.
Onderhoud en transport
278
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Als er vlekken zitten op de achterkant van de afdruk of als de printer
aan de binnenkant erg vies is, dan moet u de printer schoonmaken
met een zachte en schone, vochtige doek met een mild
schoonmaakmiddel. Vervolgens wrijft u de printer van binnen
droog met een droge, zachte doek.
c
Let op:
Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet
aanraakt om beschadiging van de printer te voorkomen.
Onderhoud en transport
279
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
3.
Vastzittend papierstof verwijdert u met bijvoorbeeld een
tandenstoker. Sluit de voorkap.
4.
Verwijder de papieropvang. Veeg vervolgens met een zachte borstel
eventueel stof of vuil weg dat zich rond de staanderconstructie
bevindt.
5.
Als de buitenkant van de printer vuil is, maakt u deze schoon met
een zachte en schone, vochtige doek met een mild
schoonmaakmiddel. Houd het inktcompartiment gesloten om te
voorkomen dat de printer van binnen nat wordt.
6.
Als u de papieropvang wilt schoonmaken, haalt u de stangen uit de
stof en wast u de stof met een mild wasmiddel.
Onderhoud en transport
280
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt
Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes
van de printkoppen verstopt zijn. Voer een spuitkanaaltjescontrole uit
en reinig vervolgens de printkop.
Zie “De spuitkanaaltjes van de printkop controleren” op pagina 180 als
u een spuitkanaaltjescontrole wilt uitvoeren via het bedieningspaneel.
Meer informatie over het uitvoeren van een spuitkanaaltjescontrole via
de printersoftware vindt u in “De printerhulpprogramma's gebruiken”
op pagina 32 voor Windows, “De printerhulpprogramma's gebruiken”
op pagina 55 voor Mac OS X.
Als u de printkop wilt reinigen via het bedieningspaneel, moet u de
Menuknop r langer dan drie seconden ingedrukt houden.
Meer informatie over het reinigen van de printkop via de printersoftware
vindt u in “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 32 voor
Windows, “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 55 voor
Mac OS X.
Als u de printer meer dan een maand niet hebt gebruikt, moet de
printkop worden gereinigd. Als PRINTKOP SCHOONMAKEN. U MOET
INKTHENDELS VERZETTEN BIJ REINIGEN op het LCD-scherm
verschijnt wanneer u de printer aanzet, moet u JA selecteren en op de
Menuknop r drukken om de printkopreiniging te starten.
Selecteer NEE als u de printkop later wilt reinigen.
Opmerking:
❏ Als u JA selecteert om de printkopreiniging te starten, moet u de
inkthendels verzetten aan de hand van de instructies op het display.
❏ Haal de cartridges niet uit de printer, ook niet als u de printer langere
tijd niet gaat gebruiken.
Onderhoud en transport
281
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer vervoeren
Over een grote afstand
Als u de printer over een grote afstand moet vervoeren, dient u de deze
te verpakken in de oorspronkelijke dozen en verpakkingsmaterialen.
Voer de onderstaande stappen uit om de opnieuw te verpakken.
c
Let op:
Houd de printer horizontaal tijdens het transport. Houd de printer
niet scheef en stel de printer niet bloot aan schokken en trillingen,
want anders kan er inkt uit de cartridges of onderhoudscassette
lekken.
1.
Zet eerst de printer uit en controleer of de printkoppen in de
uitgangspositie staan (uiterst rechts). Als dit niet het geval is zet
u de printer aan, wacht u totdat de printkoppen naar de
uitgangspositie zijn verplaatst en zet u vervolgens de printer weer uit.
2.
Verwijder de volgende onderdelen.
❏ Netsnoer
❏ Interfacekabel
❏ Papieropvang
❏ As papierrol
❏ Papierrollen en losse vellen papier
❏ Optionele Auto Take-Up Reel Unit (indien geïnstalleerd)
❏ Optionele handmatige snijeenheid (indien geïnstalleerd)
Onderhoud en transport
282
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Breng de inkthendels omhoog.
U mag de cartridges verwijderen, maar het hoeft niet. Ongeacht wat
u kiest, moet u de hendels op de inktcompartimenten tijdens het
vervoeren van de printer altijd omhoog laten. Anders kan er inkt uit
de cartridges lekken.
4.
Controleer of de printkop in de uitgangspositie staat (uiterst rechts).
5.
Installeer de metalen plaat en zet de printkop vast met de schroef.
Onderhoud en transport
283
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trans.fm
7/6/07
c
6.
Rev. C
A5 size
Let op:
Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet
aanraakt om beschadiging van de printer te voorkomen.
Doe de printer in de oorspronkelijke dozen en
verpakkingsmaterialen. Neem contact op met uw leverancier voor
hulp. Zie “Hulp inroepen” op pagina 326.
Onderhoud en transport
284
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Over een korte afstand
Wanneer u de printer een klein stukje wilt verplaatsen, voert u de
volgende stappen uit.
1.
Zet eerst de printer uit en controleer of de printkoppen in de
uitgangspositie staan (uiterst rechts). Als dit niet het geval is zet
u de printer aan, wacht u totdat de printkoppen naar de
uitgangspositie zijn verplaatst en zet u vervolgens de printer weer uit.
2.
Verwijder de volgende onderdelen:
❏ Netsnoer
❏ Interfacekabel
❏ Papieropvang
❏ As papierrol
❏ Papierrollen en losse vellen papier
❏ Optionele Auto Take-Up Reel Unit (indien geïnstalleerd)
❏ Optionele handmatige snijeenheid (indien geïnstalleerd)
3.
Breng de inkthendels omhoog.
U mag de cartridges verwijderen, maar het hoeft niet. Ongeacht wat
u kiest, moet u de hendels op de inktcompartimenten tijdens het
vervoeren van de printer altijd omhoog laten. Anders kan er inkt uit
de cartridges lekken.
Onderhoud en transport
285
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor gebruikers van Stylus Pro 9880/9880C/9450:
Zorg ervoor dat de wieltjes van het onderstel zijn vergrendeld.
Voor gebruikers van Stylus Pro 7880/7880C/7450:
Zorg ervoor dat de wieltjes van het onderstel zijn vergrendeld en dat de
stabilisatiepootjes van het onderstel zijn uitgetrokken tot aan de vloer.
Opmerking:
Zet de wieltjes dwars en vergrendel ze, zodat ze niet kunnen bewegen.
5.
Verwijder de vleugelschroeven aan de linker- en rechterkant.
Bewaar ze op een veilige plaats.
Onderhoud en transport
286
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
6.
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor gebruikers van Stylus Pro 9880/9880C/9450:
Til de printer met minimaal vier personen van het onderstel. Gebruik
hiervoor de acht handgrepen (zie onderstaande illustratie). De printer
weegt circa 90 kg (198 lb) en dient rustig te worden opgetild.
Voor gebruikers van Stylus Pro 7880/7880C/7450:
Til de printer met minimaal twee personen van het onderstel. Gebruik
hiervoor de vier handgrepen (zie onderstaande illustratie). De printer
weegt circa 49 kg (107,8 lb) en dient rustig te worden opgetild.
voor Stylus Pro 9880/9880C/9450
Onderhoud en transport
287
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
voor Stylus Pro 7880/7880C/7450
7.
Verplaats de printer in horizontale positie.
Zie “De printer na het transport installeren” op pagina 290 wanneer u
de printer na transport opnieuw installeert en de spuitkanaaltjes wilt
controleren en de printkop wilt uitlijnen.
De printer verplaatsen met behulp van de wieltjes
Als u de printer over een zeer korte afstand wilt verplaatsen, bijvoorbeeld
binnen één ruimte, kunt u de printer met de wieltjes naar de nieuwe
positie rollen.
c
1.
Let op:
Gebruik de wieltjes niet op hellende of ongelijke oppervlakken.
Zorg ervoor dat het netsnoer, de interfacekabel, de papierrolhouders
en het losse papier zijn verwijderd en dat de klep van de papierrollen
en de voorkap gesloten zijn.
Opmerking:
De cartridges hoeft u niet te verwijderen als u de printer maar een
klein stukje wilt verplaatsen met behulp van de wieltjes.
Onderhoud en transport
288
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Schuif de bovenste haken volledig in en brengt de onderste stangen
omhoog (zie illustratie).
3.
Voor gebruikers van Stylus Pro 9880/9880C/9450:
Ontgrendel de voorwieltjes.
Onderhoud en transport
289
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor gebruikers van Stylus Pro 7880/7880C/7450:
Ontgrendel de voorwieltjes en duw de stabilisatiepootjes omhoog.
4.
Verplaats de printer voorzichtig naar de plaats waar hij gebruikt gaat
worden. Als de printer op zijn plek staat, vergrendelt u de wieltjes
weer en trekt u de stabilisatiepootjes uit.
De printer na het transport installeren
Als u de printer hebt verplaatst, voert u vrijwel dezelfde stappen uit voor
de installatie als wanneer u de printer de eerste keer installeert. Zie voor
het opnieuw installeren van de printer de handleiding Uitpakken en
installeren. Let hierbij op de volgende punten.
❏ Vergeet niet om alle beschermingsmaterialen te verwijderen.
❏ De eerste keer dat u na het verplaatsen van de printer weer begint
met afdrukken, of wanneer de printer lange tijd niet is gebruikt,
kunnen de spuitkanaaltjes verstopt zijn. Epson raadt u aan een
spuitkanaaltjescontrole uit te voeren en de printkop te reinigen. Lijn
ook de printkop opnieuw uit om zeker te zijn van een goede
afdrukkwaliteit.
Zie “De spuitkanaaltjes van de printkop controleren” op pagina 180
als u een spuitkanaaltjescontrole wilt uitvoeren via het
bedieningspaneel.
Onderhoud en transport
290
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trans.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Meer informatie over het uitvoeren van een spuitkanaaltjescontrole
via de printersoftware vindt u in “De printerhulpprogramma's
gebruiken” op pagina 32 voor Windows, “De
printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 55 voor Mac OS X.
Als u de printkop wilt reinigen via het bedieningspaneel, moet u de
Menuknop r drie seconden ingedrukt houden.
Meer informatie over het reinigen van de printkop via de
printersoftware vindt u in “De printerhulpprogramma's gebruiken”
op pagina 32 voor Windows, “De printerhulpprogramma's
gebruiken” op pagina 55 voor Mac OS X.
Zie “De printkop uitlijnen” op pagina 182 als u de printkop wilt
uitlijnen via het bedieningspaneel.
Meer informatie over het opnieuw uitlijnen van de printkop via de
printersoftware vindt u in “De printerhulpprogramma's gebruiken”
op pagina 32 voor Windows, “De printerhulpprogramma's
gebruiken” op pagina 55 voor Mac OS X.
Onderhoud en transport
291
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 7
Problemen oplossen
Probleemoplossing
Printer stopt opeens met afdrukken
Printkoppen worden gereinigd, inkt wordt geladen of inkt is
aan het drogen
Tijdens het reinigen van de printkoppen en het laden of drogen van de
inkt wordt respectievelijk SCHOONMAKEN EVEN GEDULD, INKT LADEN
en INKT DROGEN weergegeven op het LCD-scherm. Wacht totdat de
printer opnieuw begint met afdrukken.
Er heeft zich een fout voorgedaan
De meest voorkomende printerproblemen kunt u identificeren aan de
hand van de berichten op het display.
U kunt ook de lampjes op het bedieningspaneel controleren op fouten.
Zie “Lampjes” op pagina 151.
Zie “Berichten” op pagina 153 voor andere berichten die niet in de
volgende tabel zijn opgenomen.
Problemen oplossen
292
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Foutberichten
Bericht
Beschrijving
Oplossing
KAN NIET AFDRUKKEN
Er kan een fout
optreden wanneer
u afdrukpatronen
probeert af te drukken,
zoals een
spuitkanaaltjespatroon.
Sluit eerst het menu
PROEFAFDRUK en
verhelp het
probleem dat op het
LCD-scherm wordt
genoemd. Druk de
afdrukpatronen
vervolgens opnieuw
af.
ONDERHOUDSCASSETTE
BIJNA VOL
De onderhoudscassette
is bijna vol.
Vervang de
onderhoudscassette
door een nieuwe. Zie
“De
onderhoudscassette
vervangen” op
pagina 268.
INKT BIJNA OP
De cartridge is bijna
leeg.
De cartridge moet
bijna worden
vervangen.
U kunt nog wel
afdrukken met een
bijna lege cartridge,
maar de
afdrukkwaliteit kan
teruglopen.
ONDERHOUDSVERZOEK nnnn
Een van de
printeronderdelen
heeft bijna het einde
van de levensduur
bereikt. 'nnnn' is de
code van het
onderdeel.
Noteer de code en
neem contact op
met uw leverancier.
Zie “Hulp inroepen”
op pagina 326.
PAPIER BIJNA OP
Het rolpapier is bijna op.
Vervang de rol door
een nieuwe. Zie
“Rollen papier
gebruiken” op
pagina 208.
ZORG ERVOOR DAT ER
PAPIER IS GELADEN
Problemen oplossen
293
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
FOUT BIJ
SCHOONMAKEN
VERWIJDER DIK PAPIER
FOUT BIJ
SCHOONMAKEN
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
A5 size
Reiniging niet mogelijk
omdat er dik papier is
geladen.
Verwijder het dikke
papier en ontgrendel
de papierhendel.
De afdruk kon niet uit de
printer worden
gevoerd.
Verwijder de afdruk.
De spuitkanaaltjes zitten
nog steeds verstopt.
Voer het
hulpprogramma
Printkop reinigen uit.
Voor Windows: zie
“De
printerhulpprogram
ma's gebruiken” op
pagina 32. Voor Mac
OS X: zie “De
printerhulpprogram
ma's gebruiken” op
pagina 55.
Het geladen papier
komt niet overeen met
de geselecteerde
papiersoort.
Stem het geladen
papier en de
papierinstelling op
elkaar af. Zie
“Knoppen” op
pagina 149.
Het papier zit nog in de
printer.
Ontgrendel de
papierhendel en
verwijder het papier
uit de printer.
Vergrendel de
papierhendel.
Er is geen papier in de
printer geladen.
Laad het papier
goed in de printer.
Tijdens het afdrukken is
er geen rolpapier meer.
Laad een nieuwe rol
papier in de printer.
Er zijn losse vellen van
A2-formaat geladen of
er is rolpapier geladen
dat niet geschikt is om
randloos te bedrukken.
Laad een ander
formaat papier (losse
vellen of rol). Zie
“Randloos
afdrukken” op
pagina 89.
DRUK OP PAUZE
SENSORFOUT
LAAD ANDER PAPIER
PAPIERUITVOERFOUT
VERWIJDER PAPIER UIT
PRINTER
PAPIER OP
LAAD PAPIER
FOUT RANDLOOS
LAAD PAPIER VAN HET
JUISTE FORMAAT
Rev. C
Problemen oplossen
294
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPIERFOUT
LAAD PAPIER OP DE
JUISTE MANIER
PAPIER SCHEEF
LAAD PAPIER OP DE
JUISTE MANIER
FOUT BIJ SNIJDEN
VERWIJDER PAPIER DAT
NIET IS AFGESNEDEN
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer kan niet
bepalen welk type
afdrukmateriaal (losse
vellen) is geladen,
doordat het materiaal
omgekruld is of niet
mooi plat ligt.
Leg het
afdrukmateriaal
goed plat.
De printer kan het
geladen papier niet
detecteren.
Verzet de
papierhendel.
Het papier is niet recht in
de printer geladen en
moet worden uitgelijnd.
Ontgrendel de
papierhendel en
plaats het papier op
de juiste manier in de
printer. Vergrendel
de papierhendel. Zie
“Papierrol laden” op
pagina 213.
Rol automatisch
afsnijden
is
geselecteerd, maar het
papier wordt niet goed
afgesneden.
Ontgrendel de
papierhendel en
verwijder het papier
dat niet is
afgesneden.
Vergrendel de
papierhendel.
Misschien is het
snijmechanisme niet
goed geïnstalleerd.
Zie “Het mes van het
snijmechanisme
vervangen” op
pagina 269.
Misschien is het mes
bot. Vervang het
mes. Zie “Het mes van
het snijmechanisme
vervangen” op
pagina 269.
Problemen oplossen
295
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
FOUTE OPDRACHT
CONTROLEER
INSTELLING VAN DRIVER
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Er zijn verminkte
gegevens naar de
printer verzonden.
Stop met afdrukken
en houd de
Pauzeknop drie
seconden ingedrukt.
De printer ontvangt
gegevens met een
verkeerde opdracht.
FOUTE COMBINATIE
ZORG ERVOOR DAT DE
CARTRIDGE EN
DRIVERINSTELLINGEN
OVEREENSTEMMEN
De geïnstalleerde
printerdriver is niet
geschikt voor de printer.
Stop met afdrukken
en houd de
Pauzeknop drie
seconden ingedrukt.
Zorg er vervolgens
voor dat
geïnstalleerde
printerdriver geschikt
is voor de printer.
De cartridgeoptie is nog
niet gewijzigd in de
printerdriver.
Stop met afdrukken
en houd de
Pauzeknop drie
seconden ingedrukt.
Selecteer vervolgens
in de printerdriver de
cartridge die in de
printer is
geïnstalleerd. Zie “De
gegevens van de
printerdriver
bijwerken” op
pagina 267. Druk
nogmaals op de
Pauzeknop als u het
afdrukken wilt
hervatten.
Er is geen cartridge van
Epson geïnstalleerd.
Houd de Pauzeknop
drie seconden
ingedrukt om het
afdrukken te
annuleren. Druk
nogmaals op de
Pauzeknop als u het
afdrukken wilt
hervatten.
Problemen oplossen
296
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
FOUTE PAPIERINSTELL.
LAAD ROLPAPIER
LEVENSDUUR
CONV.CART
CONV.CART. BIJNA
EINDE LEVENSDUUR
LEVENSDUUR
CONV.CART
VERVANG
CONVERSIECARTR.
DOOR NIEUWE
FOUTE PAPIERINSTELL.
LAAD LOSSE VELLEN
CARTRIDGE
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
A5 size
Het rolpapier is niet
goed in de printer
geladen.
Laad het rolpapier
goed in de printer en
selecteer Rol
automatisch
afsnijden
of Rol
niet automatisch
afsnijden . Zie
“Papierrol laden” op
pagina 213.
De conversiecartridge
moet binnenkort
worden vervangen. (De
resterende tijd van de
conversiecartridge
verschijnt op het
display.)
De
conversiecartridge
moet bijna worden
vervangen. Druk op
de Pauzeknop.
De conversiecartridge
moet worden
vervangen.
Vervang de
conversiecartridge
door een nieuwe of
voltooi het
vervangen van de
zwarte inkt door op
de Pauzeknop de
drukken.
Het papierpad is
verkeerd.
Laad het juiste type
losse vellen.
De cartridge is leeg.
Vervang de lege
cartridge door een
nieuwe. Zie
“Cartridges
vervangen” op
pagina 253.
Geïnstalleerde
cartridge kan niet
worden gebruikt in deze
printer.
Verwijder de
cartridge en
installeer de juiste
cartridge voor deze
printer. Zie
“Verbruiksartikelen”
op pagina 372.
VERVANG CARTRIDGE
CARTRIDGEFOUT
INSTALLEER JUISTE
CARTRIDGE
Rev. C
Problemen oplossen
297
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
CARTRIDGE
GEBRUIK EEN ORIGINELE
EPSON CARTRIDGE
Er is een niet-originele
cartridge geïnstalleerd.
Vervang de
cartridge door een
originele
Epson-cartridge. Zie
“Cartridges
vervangen” op
pagina 253 en
“Verbruiksartikelen”
op pagina 372.
CARTRIDGE
GEEN ORIG.
CARTRIDGE!
WERKING WELLICHT NIET
OPTIMAAL.
DOORGAAN?
<JA NEE>
Er is een niet-originele
cartridge geïnstalleerd.
Selecteer NEE (druk
op de knop Menu r)
om de cartridge te
vervangen door een
originele
Epson-cartridge. Zie
“Cartridges
vervangen” op
pagina 253. Doet u
dit niet, selecteer dan
JA (druk op de knop
Papierbron l ).
CARTRIDGE
GARANTIE VAN EPSON
KAN HIERDOOR
ONGELDIG WORDEN.
AKKOORD?
<JA NEE>
Er is een niet-originele
cartridge geïnstalleerd.
Hierdoor kan de
garantie van Epson
ongeldig worden.
Selecteer NEE (druk
op de knop Menu r)
om de cartridge te
vervangen door een
originele
Epson-cartridge. Als u
JA selecteert (druk
op de knop
Papierbron l), kan
de garantie van
Epson ongeldig
worden.
Problemen oplossen
298
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CARTRIDGEFOUT
CONTROLEER
CARTRIDGE
CARTRIDGEFOUT
ZWART OMWISSELEN
CARTRIDGEFOUT
INSTALLEER JUISTE
CARTRIDGE
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Er is een verkeerd type
cartridge geïnstalleerd.
Verwijder de
cartridge en
installeer de
cartridge met de
juiste productcode.
Zie
“Verbruiksartikelen”
op pagina 372.
Er is een verkeerde
zwarte cartridge
geïnstalleerd (matzwart
of fotozwart).
Verwijder de zwarte
cartridge (Black) en
installeer de juiste
cartridge. U kunt ook
op de Pauzeknop
drukken om het
vervangen van de
zwarte inkt te starten.
Daardoor worden de
gegevens over de
zwarte inkt in de
printer gewijzigd.
De zwarte inkt moet
worden verwisseld.
Selecteer JA om de
zwarte inkt (Black)
om te wisselen.
Anders selecteert u
NEE. Zie “De zwarte
cartridges
omwisselen” op
pagina 258.
Geïnstalleerde
cartridge kan niet
worden gebruikt in deze
printer.
Verwijder de
cartridge en
installeer de juiste
cartridge voor deze
printer. Zie
“Verbruiksartikelen”
op pagina 372.
Problemen oplossen
299
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CARTRIDGEFOUT
VERVANG CARTRIDGE
GEEN CARTRIDGE
INSTALLEER CARTRIDGE
ONDERHOUDSCASS.
VOL
VERVANG DE
ONDERH.CASS. AAN
LINKERZIJDE
ONDERHOUDSCASS.
VOL
VERVANG DE
ONDERH.CASS. AAN
RECHTERZIJDE
ONDERHOUDSCASS.
VOL
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
A5 size
Er heeft zich een fout
voorgedaan bij het
lezen of schrijven van
gegevens.
Verwijder de
cartridge en
installeer deze
opnieuw. Als dit
bericht opnieuw op
het LCD-scherm
verschijnt na het
opnieuw installeren,
vervang de cartridge
dan. Zie “Cartridges
vervangen” op
pagina 253.
Geen cartridge
geïnstalleerd.
Installeer een
cartridge.
De onderhoudscassette
aan de linkerzijde van
de printer is vol.
Vervang deze
onderhoudscassette.
Zie “De
onderhoudscassette
vervangen” op
pagina 268.
De onderhoudscassette
aan de rechterzijde van
de printer is vol.
Vervang deze
onderhoudscassette.
Zie “De
onderhoudscassette
vervangen” op
pagina 268.
De onderhoudscassette
is vol.
Vervang de
onderhoudscassette
door een nieuwe. Zie
“De
onderhoudscassette
vervangen” op
pagina 268.
De onderhoudscassette
aan de rechterzijde van
de printer is bijna vol.
Vervang deze
onderhoudscassette.
Zie “De
onderhoudscassette
vervangen” op
pagina 268.
VERVANG DE
ONDERHOUDSCASSETTE
CASSETTE BIJNA VOL
VERVANG DE
ONDERH.CASS. AAN
RECHTERZIJDE
Rev. C
Problemen oplossen
300
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CASSETTE BIJNA VOL
VERVANG DE
ONDERHOUDSCASSETTE
INKTHENDEL
BRENG
LINKERINKTHENDEL
OMLAAG
INKTHENDEL
BRENG RECHT.
INKTHENDEL OMLAAG
KAP OPEN
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De onderhoudscassette
is bijna vol.
Vervang de
onderhoudscassette
door een nieuwe. Zie
“De
onderhoudscassette
vervangen” op
pagina 268.
De inkthendel van het
linkercompartiment
staat omhoog.
Breng de inkthendel
van het
linkercompartiment
omlaag.
De inkthendel van het
rechtercompartiment
staat omhoog.
Breng de inkthendel
van het
rechtercompartimen
t omlaag.
De voorkap is open.
Sluit de voorkap.
Er is geen papier in de
printer geladen.
Laad het papier.
De papierhendel is
ontgrendeld.
Vergrendel de
papierhendel.
De inkthendel staat
omhoog maar er is
geen cartridge
geïnstalleerd.
Installeer de
cartridge en breng
de inkthendel
omlaag.
Het papier is
vastgelopen in de
printer.
Ontgrendel eerst de
papierhendel en
verwijder vervolgens
het vastgelopen
papier. Zet de printer
uit, wacht een tijdje,
en zet de printer weer
aan. Zie
“Vastgelopen papier
verwijderen” op
pagina 323.
SLUIT DE KAP
HENDEL STAAT VRIJ
LAAD PAPIER
HENDEL STAAT VRIJ
BRENG PAPIERHENDEL
OMLAAG
CARTRIDGE
INSTALLEER CARTRIDGE
PAPIER VASTGELOPEN
VERWIJDER PAPIER
Problemen oplossen
301
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
GEEN
ONDERHOUDSCASS.
INSTALLEER
ONDERH.CASS. AAN
LINKERZIJDE
GEEN
ONDERHOUDSCASS.
INSTALLEER
ONDERH.CASS. AAN
RECHTERZIJDE
GEEN
ONDERHOUDSCASS.
INSTALLEER
ONDERHOUDSCASSETTE
FOUT BIJ UPDATE
UPDATE MISLUKT
START PRINTER OPNIEUW
LOOPSTUK VERGREND.
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
A5 size
Er is geen
onderhoudscassette
(links) aanwezig in de
printer.
Installeer de
onderhoudscassette
aan de linkerzijde van
de printer.
Er is geen
onderhoudscassette
(rechts) aanwezig in de
printer.
Installeer de
onderhoudscassette
aan de rechterzijde
van de printer.
Er is geen
onderhoudscassette
aanwezig in de printer.
Installeer de
onderhoudscassette.
De firmware in de
printer kan niet worden
bijgewerkt.
Zet de printer uit en
weer aan en probeer
de firmware opnieuw
bij te werken.
Printkop is vergrendeld.
Verwijder de metalen
plaat links van de
printkop om de
printkop te
ontgrendelen.
Er heeft zich een fout
voorgedaan.
Zet de printer uit en
weer aan met de
Aan-uitknop.
MAAK VERGRENDELING
ONGEDAAN
PRINTERFOUT
START PRINTER OPNIEUW
Rev. C
Problemen oplossen
302
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SERVICEFOUT
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Printkop is vergrendeld.
Verwijder de metalen
plaat links van de
printkop om de
printkop te
ontgrendelen.
Er heeft zich een
onherstelbare fout
voorgedaan.
Zet de printer uit,
wacht een tijdje, en
zet de printer weer
aan. Als dit bericht
opnieuw op het
LCD-scherm
verschijnt, noteer
dan de code en
neem contact op
met uw leverancier.
Zie “Hulp inroepen”
op pagina 326.
nnnnnnnn
Problemen oplossen
303
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer schakelt niet in of blijft niet
ingeschakeld
Als het pauzelampje niet gaat branden en het mechanisme niet wordt
geïnitialiseerd (ook niet wanneer de Aan-uitknop wordt ingedrukt
om de printer aan te zetten), probeert u de oplossingen die bij het
probleem worden genoemd.
❏ Zet de printer uit en controleer of het netsnoer goed op de printer
is aangesloten.
❏ Controleer of het stopcontact goed werkt en niet met een
muurschakelaar of tijdklok wordt geregeld.
❏ Controleer of het voltage dat de printer via het stopcontact ontvangt,
overeenkomt met het voltage dat is aangegeven op de printer. Als de
voltages niet overeenkomen, zet u de printer onmiddellijk uit en
haalt u meteen de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met
uw leverancier voor hulp. Zie “Hulp inroepen” op pagina 326.
c
Let op:
Als het voltage van het stopcontact en van de printer niet
overeenkomen, mag u de stekker van de printer niet opnieuw in het
stopcontact steken. Dit kan de printer beschadigen.
Problemen oplossen
304
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer drukt niets af
De printer is niet op de juiste manier aangesloten op de
computer
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Zet de printer en de computer uit. Controleer of de interfacekabel
van de printer goed is aangesloten op de juiste aansluiting van de
computer.
❏ Controleer of de specificatie van de interfacekabel overeenkomt met
de specificaties van de printer en de computer.
❏ Controleer of de interfacekabel rechtstreeks is aangesloten op de
computer en niet eerst op een ander apparaat, zoals een
printerschakelaar of een verlengkabel.
De Epson-printer is niet geselecteerd als de
standaardprinter.
Installeer de printerdriver als dit nog niet is gedaan en voer de
onderstaande stappen uit om de Epson-printer in te stellen als
standaardprinter.
Voor Windows XP
1.
Klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Printers en
andere hardware en klik vervolgens op Printers en
faxapparaten.
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX.
3.
Selecteer Standaardprinter en sluit het venster.
Voor Windows Vista:
1.
Klik op
, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware
en geluiden en klik op Printers.
Problemen oplossen
305
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX.
3.
Selecteer Standaardprinter en sluit het venster.
Voor Windows 2000
1.
Klik op Start , wijs naar Instellingen en selecteer Printers.
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX.
3.
Selecteer Standaardprinter en sluit het venster Printers.
Voor Mac OS X
Zorg ervoor dat de printerdriver Stylus Pro XXXX juist is toegevoegd
aan Afdrukbeheer (voor Mac OS X 10,2.x) of Printerconfiguratie (voor
Mac OS X 10,3.x of later) en dat de juiste driver is geselecteerd.
Instelling voor de printerpoort komt niet overeen met de
printeraansluiting (alleen voor Windows)
Voer de onderstaande stappen uit om de printerpoort te selecteren.
Voor Windows XP
1.
Klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Printers en
andere hardware en klik vervolgens op Printers en
faxapparaten.
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX en
selecteer Eigenschappen.
3.
Klik op het tabblad Poorten.
4.
Selecteer de juiste printerpoort.
Problemen oplossen
306
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Windows Vista:
1.
Klik op
, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware
en geluiden en klik op Printers.
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX en
selecteer Eigenschappen.
3.
Klik op het tabblad Poorten.
Voor Windows 2000
1.
Klik op Start , wijs naar Instellingen en klik op Printers.
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX en
selecteer Eigenschappen.
3.
Klik op het tabblad Poorten.
4.
Selecteer de juiste printerpoort.
Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar er wordt niets
afgedrukt
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit. Voor Windows: zie
“De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 32. Voor Mac
OS X: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 55.
❏ Vervang de cartridges als het reinigen van de printkoppen niet
werkt. Zie “Cartridges vervangen” op pagina 253.
Problemen oplossen
307
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De afdrukken zien er anders uit dan verwacht
Onjuiste of verminkte tekens of er worden blanco pagina's
afgedrukt
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Voor Windows: verwijder alle onderbroken taken uit de
voortgangsbalk. Zie “Een wachtende afdruktaak verwijderen” op
pagina 30.
❏ Zet de printer en de computer uit als het probleem zich blijft
voordoen. Controleer of de interfacekabel van de printer goed is
aangesloten.
Problemen oplossen
308
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Onjuiste marges
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer de instellingen voor de marges in uw toepassing.
❏ Zorg ervoor dat de marges binnen het afdrukgebied van de pagina
vallen. Zie “Afdrukgebied” op pagina 358.
❏ Voor Windows: controleer de instelling Randloos op het tabblad
Papier. Zorg ervoor dat de instellingen geschikt zijn voor het
papierformaat dat u gebruikt. Zie “Randloos afdrukken” op
pagina 89.
❏ Zorg ervoor dat de juiste papierstand is geselecteerd. Zie “Rollen
papier gebruiken” op pagina 208 of “Losse vellen papier gebruiken”
op pagina 235.
Omgekeerd beeld
Voor Mac OS X: schakel de instelling Horizontaal spiegelen in het
dialoogvenster met geavanceerde instellingen uit. Zie de online-Help
voor meer informatie.
Kleuren op de afdruk wijken af van de kleuren op het
scherm
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Pas Kleurintensiteit aan in het dialoogvenster Papierconfiguratie.
Zie de online-Help voor meer informatie.
❏ Zorg ervoor dat de instelling voor het afdrukmateriaal overeenstemt
met het papier dat u gebruikt.
❏ De kleuren op een afdruk komen nooit precies overeen met de
kleuren op het scherm omdat monitors en printers kleuren op een
verschillende manier maken. Met de bovenstaande kleursystemen
kunt u kleurverschillen echter zo veel mogelijk voorkomen.
Problemen oplossen
309
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X: selecteer ColorSync voor kleuraanpassing onder
Printerkleurenbeheer in het afdrukvenster. Zie de online-Help voor
meer informatie.
❏ U krijgt zo scherpere beelden met levendiger kleuren.
Voor Windows: klik op de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer Photo Enhance. Klik vervolgens op
Geavanceerd. Zie de online-Help voor meer informatie.
❏ Voor Windows: klik op de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer Kleurencontrole. Klik vervolgens op
Geavanceerd om de kleur, helderheid, enzovoort naar wens in
te stellen. Zie de online-Help voor meer informatie.
Voor Mac OS X: selecteer Kleurencontrole onder
Printerkleurenbeheer in het afdrukvenster. Zie de online-Help voor
meer informatie.
Een uitgelijnde lijn is verschoven
Lijn de printkop uit. Reinig de printkop als het probleem blijft bestaan.
Voor Windows: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op
pagina 32. Voor Mac OS X: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken”
op pagina 55.
Vegen aan de onderrand
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Strijk het papier glad of buig het een beetje om in de
tegenovergestelde richting als het naar boven omgekruld is.
❏ Voor Windows: controleer als u speciaal afdrukmateriaal van Epson
gebruikt de instelling bij Afdrukmateriaal op het tabblad
Hoofdgroep. Zie de online-Help voor meer informatie.
Problemen oplossen
310
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X: controleer als u speciaal afdrukmateriaal van Epson
gebruikt de instelling bij Afdrukmateriaal in de Afdrukinstellingen
in het afdrukvenster. Zie de online-Help voor meer informatie.
Als u ander papier gebruikt, selecteert u de papierdikte in de
menumodus. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met het
papier dat u gebruikt. Zie “Papierinstellingen vastleggen” op
pagina 194.
❏ Zet DEGELRUIMTE op GROOT in het menu PRINTERINST. van de
menumodus. Zie “PRINTERINST.” op pagina 166.
De afdrukkwaliteit is niet optimaal
Klik op het onderschrift van de illustratie die het meest overeenkomt met
uw afdruk.
“Horizontale strepen” op pagina 312
“Onjuiste verticale uitlijning of strepen”
op pagina 313
“Kleurendocumenten worden in
zwart-wit afgedrukt” op pagina 316
“Afdruk is vaag of bevat lege plekken”
op pagina 314
“Onduidelijke of vlekkerige afdrukken”
op pagina 315
Als de kwaliteit van de afdruk onvoldoende is, probeert u een van de hier
beschreven oplossingen.
Problemen oplossen
311
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Horizontale strepen
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor
Afdrukmateriaal op het tabblad Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Controleer of de
instellingen juist zijn voor de papiersoort die u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
❏ Zorg ervoor dat het papier met de afdrukzijde naar boven ligt.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit om eventueel
verstopte spuitkanaaltjes schoon te maken. Voor Windows: zie “De
printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 32. Voor Mac OS X:
zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 55.
U kunt ook de spuitkanaaltjes van de printkop reinigen via het
bedieningspaneel. Als u de printkop wilt reinigen, moet u de
Menuknop r drie seconden ingedrukt houden.
❏ Controleer de waarde bij Papiertoevoer. Verlaag de waarde om
lichte strepen te verbeteren en verhoog de waarde als u zwarte
strepen ziet. Zie de online-Help voor meer informatie.
❏ Controleer de inktlampjes. Vervang een of meer cartridges indien
nodig. Zie “Cartridges vervangen” op pagina 253.
Problemen oplossen
312
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Onjuiste verticale uitlijning of strepen
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Voor Windows: schakel de instelling Hoge snelheid in het
dialoogvenster Kwaliteitopties uit. Zie de online-Help voor meer
informatie.
Voor Mac OS X: schakel de instelling Hoge snelheid uit in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zie de online-Help voor
meer informatie.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop uitlijnen uit. Voor Windows: zie
“De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 32. Voor Mac
OS X: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 55.
Problemen oplossen
313
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Afdruk is vaag of bevat lege plekken
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer of de uiterste houdbaarheidsdatum van de cartridges
niet is verstreken. De uiterste houdbaarheidsdatum vindt u op het
etiket van de cartridges.
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor
Afdrukmateriaal op het tabblad Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit om eventueel
verstopte spuitkanaaltjes schoon te maken. Voor Windows: zie “De
printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 32. Voor Mac OS X:
zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 55.
U kunt ook de spuitkanaaltjes van de printkop reinigen via het
bedieningspaneel. Als u de printkop wilt reinigen, moet u de
Menuknop r drie seconden ingedrukt houden.
❏ Controleer de inktlampjes. Vervang een of meer cartridges indien
nodig. Zie “Cartridges vervangen” op pagina 253.
❏ Selecteer Standaard bij Degelruimte in het dialoogvenster
Papierconfiguratie. Zie de online-Help voor meer informatie.
Problemen oplossen
314
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Onduidelijke of vlekkerige afdrukken
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor
Afdrukmateriaal op het tabblad Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
❏ Als het papier dat u gebruikt niet wordt ondersteund door de
printerdriver, stelt u de papierdikte in met behulp van de
menumodus. Zie “AANGEP. PAPIER” op pagina 176.
❏ Zorg ervoor dat het papier droog is en met de afdrukzijde naar boven
in de printer is geladen. Zorg er tevens voor dat u de juiste
papiersoort gebruikt. Zie “Papier” op pagina 362 voor de
papierspecificaties.
❏ Controleer of er inkt heeft gelekt aan de binnenkant van de printer
en veeg deze met een zachte, schone doek weg.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit. Voor Windows: zie
“De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 32. Voor Mac
OS X: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 55.
U kunt ook de spuitkanaaltjes van de printkop reinigen via het
bedieningspaneel. Als u de printkop wilt reinigen, moet u de
Menuknop r drie seconden ingedrukt houden.
Problemen oplossen
315
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Kleurendocumenten worden in zwart-wit
afgedrukt
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Zorg ervoor dat de kleureninstellingen in uw toepassing kloppen.
❏ Voor Windows: zorg ervoor dat Kleur of Kleuren-/ZW-foto is
ingesteld op het tabblad Hoofdgroep. Zie de online-Help voor meer
informatie.
Voor Mac OS X: zorg ervoor dat Kleur of Kleuren-/ZW-foto is
ingesteld in de Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zie de
online-Help voor meer informatie.
Afdruksnelheid is niet optimaal
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Voor Windows: selecteer de instelling Hoge snelheid in het
dialoogvenster Kwaliteitopties. Zie de online-Help voor meer
informatie.
Voor Mac OS X: selecteer de instelling Hoge snelheid in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zie de online-Help voor
meer informatie.
❏ Voor Windows: selecteer voor Afdrukkwaliteit de instelling
Kwaliteitopties op het tabblad Hoofdgroep. Verplaats in het
dialoogvenster Kwaliteitopties de schuifregelaar naar Snelheid om
de afdruksnelheid te verhogen. Zie de online-Help voor meer
informatie.
Voor Mac OS X: selecteer de modus Automatisch en beweeg de
schuifbalk naar Snelheid in de Afdrukinstellingen in het
afdrukvenster om de afdruksnelheid te verhogen. Zie de
online-Help voor meer informatie.
Problemen oplossen
316
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Zorg ervoor dat u niet te veel toepassingen tegelijk open hebt staan.
Sluit de toepassingen die u niet gebruikt.
❏ Wijzig de interface van de computer in USB 2.0,
❏ Verwijder onnodige bestanden van de vaste schijf zodat er ruimte
vrijkomt.
Papier kan niet van de rol worden gesneden
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Zorg ervoor dat de klep van het snijmechanisme goed is
aangebracht. Zie “Het mes van het snijmechanisme vervangen” op
pagina 269.
is geselecteerd
❏ Zorg ervoor dat Rol automatisch afsnijden
bij Papierbron op het LCD-scherm. Druk indien nodig op de
Papierbronknopl .
❏ Zorg ervoor dat Normaal afsnijden, Enkelvoudig afsnijden
of Dubbelzijdig afsnijden is geselecteerd bij Automatisch
afsnijden in de printerdriver. Zie “Rolpapier snijden bij randloos
afdrukken” op pagina 99.
❏ Snijd het papier met de hand af indien nodig. Controleer of de
papierdikte van de aanwezige papierrol overeenkomt met de
papierspecificaties (zie “Papier” op pagina 362). Als de instellingen
kloppen, kan het mes bot zijn en moet dit worden vervangen. Zie
“Het mes van het snijmechanisme vervangen” op pagina 269.
Opmerking:
Als u ander papier gebruikt dan speciaal afdrukmateriaal van Epson,
raadpleegt u de gebruikersinformatie bij het papier of neemt u contact
op met de leverancier.
Problemen oplossen
317
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papier loopt regelmatig vast of wordt niet goed
ingevoerd
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Pas de aanvoersterkte aan, voordat u papier laadt en door de
invoersleuf haalt.
Meer informatie over het aanpassen van de aanvoersterkte via de
printersoftware vindt u in de online-Help.
Zie “AANGEP. PAPIER” op pagina 176 als u de aanvoersterkte wilt
aanpassen via het bedieningspaneel.
❏ Zorg ervoor dat het papier niet gekruld of gevouwen is.
❏ Zorg ervoor dat het papier goed plat is.
❏ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur geschikt is voor het
gebruik van de printer.
❏ Zorg ervoor dat het papier niet vochtig is.
❏ Zorg ervoor dat het papier niet te dik of te dun is. Zie “Papier” op
pagina 362.
❏ Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de printer zijn gekomen.
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor
Afdrukmateriaal op het tabblad Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
Problemen oplossen
318
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Zorg ervoor dat de instelling voor de degelruimte geschikt is voor
het papier. De instelling voor de degelruimte kunt u wijzigen in het
menu PRINTERINST. van de menumodus. Zie “DEGELRUIMTE”
op pagina 166.
❏ Als u ander papier gebruikt dan materiaal van Epson, controleert
u de papiersoort die is geselecteerd in het menu AANGEP. PAPIER van
de menumodus. Zie “Papierinstellingen vastleggen” op pagina 194.
Wanneer u speciaal afdrukmateriaal wilt gebruiken dat niet van
Epson afkomstig is, probeer dan voordat u gaat afdrukken eerst of
het papier goed kan worden geladen.
Zie “Vastgelopen papier verwijderen” op pagina 323 voor het
verhelpen van papierstoringen.
Papier van de rol wordt niet goed uitgevoerd
Papier van de rol is strak opgerold en kan krullen als het wordt
doorgevoerd. Als dit gebeurt moet u de papiergeleiders op de printer
monteren.
Problemen oplossen
319
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
c
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Let op:
Gebruik de geleiders alleen als het papier gekruld wordt
doorgevoerd, want anders kunnen de afdrukken beschadigd raken.
Opmerking:
De EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 heeft twee papiergeleiders, de
EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450 vijf.
Wanneer u papier voorwaarts invoert
Plaats de papiergeleiders op de printer en laat ze rusten op de voorkant
van de papieropvang.
Problemen oplossen
320
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Wanneer u papier achterwaarts invoert
Plaats de papiergeleiders op de printer en laat ze rusten op de achterkant
van de papieropvang.
Problemen oplossen
321
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Knijp vervolgens voorzichtig het bovenste deel van elke papiergeleider
in en duw de geleider naar achteren, zodat de afdruk goed naar buiten
kan komen.
Problemen oplossen
322
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Vastgelopen papier verwijderen
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:
1.
Als rolpapier is vastgelopen, snijdt u het af bij de papierinvoersleuf.
2.
Ontgrendel de papierhendel zodat het papier niet meer wordt
vastgedrukt.
3.
Open indien nodig de voorkap.
Problemen oplossen
323
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Trek het vastgelopen papier voorzichtig naar beneden.
c
Let op:
❏ Raak de bedradingsplaat van de printkop niet aan
wanneer u het vastgelopen papier losmaakt.
❏ Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet
aanraakt om beschadiging van de printer te voorkomen.
5.
Sluit indien nodig de voorkap. Druk vervolgens op de
Aan-uitknop om de printer uit en weer aan te zetten.
6.
Controleer of het papierlampje brandt en PAPIER OP. LAAD
PAPIER op het LCD-scherm wordt weergegeven. Zie “Rollen papier
gebruiken” op pagina 208 of “Losse vellen papier gebruiken” op
pagina 235 voor het laden van papier.
Zorg ervoor dat de printkoppen in de uitgangspositie staan (uiterst rechts)
als u hierna niet meer gaat afdrukken. Als de printkoppen niet in de juiste
positie staan, zet u de printer aan, wacht u totdat de printkoppen naar de
uitgangspositie zijn verplaatst en zet u vervolgens de printer weer uit.
c
Let op:
Als de printkoppen niet in de uitgangspositie staan bij het uitzetten
van de printer, kan de afdrukkwaliteit afnemen.
Problemen oplossen
324
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Problemen met de optionele Auto Take-up Reel
Unit oplossen
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Het kan zijn dat er niet genoeg papier los hangt rond de Auto
Take-up Reel Unit. Zorg ervoor dat er genoeg papier los hangt
tussen de papierrol en de kern van de oproleenheid. Zie “Rolpapier
op de kern van de oproleenheid aanbrengen” op pagina 224.
❏ De schakelaar Auto op de automatische oproleenheid is misschien
niet ingesteld op de juiste richting. Selecteer de richting met de
schakelaar Auto op het bedieningskastje. Zie “Bedrukt papier
oprollen” op pagina 231.
❏ Als het lampje Sensor langzaam knippert terwijl de printer niet
bezig is met afdrukken, bevindt zich mogelijk een obstakel aan de
buitenkant tussen de zender en de detector. Het kan ook zijn dat de
sensor niet juist is afgesteld. Controleer op eventuele obstakels in het
detectiegebied van de sensor of pas de positie van de sensor aan. Zie
“Sensor aanpassen” op pagina 222.
❏ Als het lampje Sensor nu nog steeds knippert, zal de printer de
afdruktaak uitvoeren tot een papierlengte van ongeveer drie meter
en vervolgens stoppen. Ontgrendel de papierhendel. Controleer
vervolgens of de papierrol op de juiste manier is geïnstalleerd en er
zich geen obstakels in het detectiegebied van de sensor bevinden.
Als de papierrol niet juist is geïnstalleerd, rolt u het overtollige papier
op en vergrendelt u de papierhendel.
❏ Als het lampje Sensor snel knippert, is de Auto Take-up Reel Unit
vergrendeld. Zet de printer uit en weer aan.
❏ Als het lampje Sensor niet brandt, is de kabel van de sensor mogelijk
niet goed aangesloten. Controleer de aansluiting van de sensorkabels.
Problemen oplossen
325
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Rev. C
Trble.fm
7/6/07
A5 size
Hulp inroepen
Voordat u contact opneemt met Epson
Als uw Epson-printer niet goed functioneert en u kunt het probleem niet
oplossen met behulp van de informatie in de printerdocumentatie, neem
dan contact op met de klantenservice. Als de klantenservice voor uw
regio niet hieronder wordt vermeld, neemt u contact op met de
leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft.
Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt, zodat de
klantenservice u sneller van dienst kan zijn:
❏ Het serienummer van de printer
(Het etiket met het serienummer vindt u aan de achterzijde van de
printer)
❏ Het model van de printer
❏ De versie van de printersoftware
(Klik op Over, Versie-informatie of een vergelijkbare knop in de
printersoftware.)
❏ Het merk en het model van uw computer
❏ Naam en versie van het besturingssysteem op uw computer
❏ De toepassingen die u meestal met de printer gebruikt en de
versienummers hiervan
Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika
Epson biedt de volgende services voor technische ondersteuning.
Nieuw: Gebruik alleen Inkjet-, SPC- en "overige" producten.
Problemen oplossen
326
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Ondersteuning via internet
Ga naar de Epson-website voor ondersteuning op
http://support.epson.com en selecteer uw product voor oplossingen
voor algemene problemen. U kunt drivers en documentatie
downloaden, antwoorden op uw vragen krijgen en advies voor
problemen ontvangen of Epson een e-mailbericht met uw vragen sturen.
Spreken met een ondersteuningsmedewerker
Bel: (562) 276-1300 (V.S.) of (905) 709-9475 (Canada), van 06.00 tot 18.00
uur, Pacific Time, van maandag tot en met vrijdag. Voor deze gesprekken
kan een tarief voor interlokaal bellen in rekening worden gebracht.
Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u voor ondersteuning
naar Epson belt:
❏ Productnaam
❏ Het serienummer van de printer
❏ Aankoopbewijs (zoals een kassabon) en datum van aankoop
❏ Computerconfiguratie
❏ Beschrijving van het probleem
Opmerking:
Voor hulp bij het gebruik van andere software op uw systeem raadpleegt
u de documentatie bij die software voor informatie over technische
ondersteuning.
Verbruiksartikelen en accessoires
U kunt originele inktcartridges, lintcartridges, papier en accessoires van
Epson aanschaffen bij een erkende Epson-leverancier. Bel
800-GO-EPSON (800-463-7766) voor de dichtstbijzijnde leverancier.
U kunt producten ook online kopen op http://www.epsonstore.com
(V.S.) of http://www.epson.ca (Canada).
Problemen oplossen
327
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hulp voor gebruikers in Europa
Het Europese garantiedocument geeft informatie over hoe u contact
kunt opnemen met de EPSON-klantenservice in uw regio.
Hulp voor gebruikers in Australië
Epson Australia biedt u een klantenservice van het allerhoogste niveau.
Naast documentatie over uw product bieden wij de volgende bronnen
voor het verkrijgen van informatie:
Nieuw: Voor alle producten
Uw leverancier
Vergeet niet dat uw leverancier u vaak kan helpen bij het opsporen en
oplossen van problemen. De leverancier dient altijd als eerste te worden
geraadpleegd voor advies bij problemen. De leverancier kan problemen
vaak snel en gemakkelijk verhelpen en u advies geven over de volgende
te nemen stappen.
Internet-URL http://www.epson.com.au
Bezoek de website van Epson Australia. De site heeft het nodige te bieden
en bevat een downloadgedeelte voor drivers, Epson-contactpunten,
informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning (per
e-mail).
Epson Helpdesk
De Epson Helpdesk dient als laatste hulpmiddel om onze klanten van
advies te kunnen voorzien. Medewerkers van de Helpdesk assisteren
u bij het installeren, configureren en bedienen van uw Epson-product.
De medewerkers van onze Pre-sales Helpdesk kunnen u literatuur over
nieuwe Epson-producten aanraden en aangeven waar de dichtstbijzijnde
leverancier of servicebedrijf is gevestigd. Hier vindt u antwoord op vele
soorten vragen.
Dit zijn de nummers van de Helpdesk:
Telefoon:
1300 361 054
Problemen oplossen
328
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Fax:
Rev. C
A5 size
(02) 8899 3789
Wij verzoeken u alle relevante informatie bij de hand te houden wanneer
u ons belt. Hoe meer informatie u ons kunt verschaffen, hoe sneller wij
u kunnen helpen het probleem op te lossen. Het betreft dan informatie
zoals de documentatie bij uw Epson-product, type computer,
besturingssysteem, toepassingen en alle andere informatie waarvan u
denkt dat deze van belang kan zijn.
Hulp voor gebruikers in Singapore
De bronnen voor informatie, ondersteuning en services van Epson
Singapore zijn de volgende:
Nieuw: Voor alle producten
World Wide Web (http://www.epson.com.sg)
Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden,
veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie en technische
ondersteuning via e-mail.
Epson HelpDesk (Telefoon: (65) 6586 3111)
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van producten
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
Hulp voor gebruikers in Thailand
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:
Nieuw: Voor alle producten
World Wide Web (http://www.epson.co.th)
Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden,
veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.
Problemen oplossen
329
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Epson Hotline (Telefoon: (66)2-670-0333)
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van producten
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
Hulp voor gebruikers in Vietnam
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:
Epson Hotline (Telefoon):
84-8-823-9239
Service Center:
80 Truong Dinh Street, District 1,
Hochiminh City Vietnam
Nieuw: Voor alle producten
Hulp voor gebruikers in Indonesië
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:
Nieuw: Voor alle producten
World Wide Web (http://www.epson.co.id)
❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
❏ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail
Epson Hotline
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Technische ondersteuning
Telefoon:
(62) 21-572 4350
Fax:
(62) 21-572 4357
Problemen oplossen
330
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Epson Service Center
Jakarta
Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta
Telefoon/fax: (62) 21-62301104
Bandung
Lippo Center 6th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung
Telefoon/fax: (62) 22-7303766
Surabaya
Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya - Telefoon: (62) 31-5355035
Fax: (62)31-5477837
Yogyakarta
Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta
Telefoon: (62) 274-565478
Medan
Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan
Telefoon/fax: (62) 61-4516173
Makassar
MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No.49
Makassar
Telefoon: (62)411-350147/411-350148
Problemen oplossen
331
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Help voor gebruikers in Hongkong
Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen
gebruikers contact opnemen met Epson Hong Kong Limited.
Nieuw: Voor alle producten
Startpagina op internet
Epson Hong Kong heeft een eigen startpagina in zowel het Chinees als
het Engels die gebruikers de volgende informatie verschaft:
❏ Productinformatie
❏ Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
❏ Nieuwste versies van drivers voor Epson-producten
Gebruikers kunnen onze startpagina bereiken op:
http://www.epson.com.hk
Technical Support Hotline
U kunt ook onze technische medewerkers bereiken via het volgende
telefoon- en faxnummer:
Telefoon:
(852) 2827-8911
Fax:
(852) 2827-4383
Problemen oplossen
332
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hulp voor gebruikers in Maleisië
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:
Nieuw: Voor alle producten
World Wide Web (http://www.epson.com.my)
❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
❏ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail
Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
Head Office.
Telefoon:
603-56288288
Fax:
603-56288388/399
Epson Helpdesk
❏ Verkoop- en productinformatie (Infoline)
Telefoon:
603-56288222
❏ Inlichtingen over reparatieservices en garantie, gebruik van
producten en technische ondersteuning (Techline)
Telefoon:
603-56288333
Problemen oplossen
333
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hulp voor gebruikers in India
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:
Nieuw: Voor alle producten
World Wide Web (http://www.epson.co.in)
Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden en
productinformatie.
Epson India Head Office - Bangalore
Telefoon:
080-30515000
Fax:
30515005
Epson India Regional Offices:
Locatie
Telefoonnummer
Faxnummer
Mumbai
022-28261515 /16/17
022-28257287
Delhi
011-30615000
011-30615005
Chennai
044-30277500
044-30277575
Kolkata
033-22831589 / 90
033-22831591
Hyderabad
040-66331738/ 39
040-66328633
Cochin
0484-2357950
0484-2357950
Coimbatore
0422-2380002
N.v.t.
Pune
020-30286000 /30286001
/30286002
020-30286000
Ahmedabad
079-26407176 / 77
079-26407347
Problemen oplossen
334
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Helplijn
Voor service, productinfo of voor bestellingen van cartridges 18004250011 (09.00 - 21,00 uur) - Gratis nummer.
Voor service (voor CDMA en GSM) - 3900 1600 (09.00 - 18.00 uur)
Prefix lokale STD-code
Help voor gebruikers in de Filippijnen
Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen
gebruikers contact opnemen met de Epson Philippines Corporation via
het telefoon- en faxnummer en e-mailadres hieronder:
Nieuw: Voor alle producten
Telefoon:
(63) 2-813-6567
Fax:
(63) 2-813-6545
E-mail:
[email protected]
World Wide Web (http://www.epson.com.ph)
Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden,
veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.
Epson Helpdesk (Telefoon: (63) 2-813-6567)
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van producten
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
Problemen oplossen
335
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Informatie over afdrukmateriaal
Epson levert speciaal afdrukmateriaal voor inkjetprinters dat voldoet aan
de hoogste eisen met betrekking tot de afdrukkwaliteit.
Onderdeel
Uitleg
Naam van
afdrukmateriaal
Beschrijft de naam van het afdrukmateriaal.
Aanbevolen
toepassing
Beschrijft de aanbevolen toepassing voor het
afdrukmateriaal.
Formaat
Beschrijft voor vellen het papierformaat en voor
rolpapier de papierbreedte.
Dikte
Beschrijft de dikte voor elk afdrukmateriaal.
Kerndiameter
Beschrijft de kerndiameter van de rol papier.
Asspanning
Beschrijft de asspanning.
Normaal: werkstand normale spanning
Hoog: werkstand hoge spanning
Randloos
Beschrijft of randloos afdrukken mogelijk is.
A of Aanbevolen: de A staat voor 'Aanbevolen'.
Aanbevolen: het aanbevolen papier voor
randloos afdrukken.
Mogelijk: randloos afdrukken is mogelijk.*
Niet mogelijk: randloos afdrukken is niet mogelijk.*
* U kunt zonder marges afdrukken op papier,
maar de kwaliteit van de afdruk kan teruglopen
of er kunnen ongewenste marges ontstaan door
krimp of rek van het papier. Bovendien kunnen
bepaalde gangbare papierproducten niet
worden gebruikt voor randloos afdrukken.
ICC-profiel
Beschrijft het ICC-profiel van het soort
afdrukmateriaal. Het profiel wordt met de
profielnaam weergegeven in de printerdriver of
de toepassing. De bestandsnaam van het profiel
wordt gebruikt als profielnaam in de printerdriver
of de toepassing. Voor papierproducten waarbij
zowel fotozwarte inkt als matzwarte inkt kan
worden gebruikt, worden beide profielen
geleverd.
Problemen oplossen
336
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Onderdeel
Uitleg
Afdrukmateriaal van
de printerdriver
Beschrijft het type materiaal van de printerdriver.
Zorg ervoor dat in de printerdriver hetzelfde
afdrukmateriaal is ingesteld als het papier dat in
de printer is geladen om te voorkomen dat de
kwaliteit afneemt.
Automatisch
afsnijden
Beschrijft of de functie Automatisch afsnijden
wordt ondersteund.
J: Automatisch afsnijden wordt ondersteund.
N: Automatisch afsnijden wordt niet ondersteund.
Gebruik een losse snijmachine om het papier te
snijden.
Problemen oplossen
337
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Rolpapier
Premium Glossy Photo Paper (250) (Fotopapier glanzend Premium (250))
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
R
0,27 mm
3"
Normaal
406 mm
16"
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
PGPP250,icc
-
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fotopapier
J
Premium Glossy Photo
Paper (250) (Fotopapier
glanzend Premium
(250))
Premium Semigloss Photo Paper (250) (Fotopapier halfglanzend Premium (250))
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
R
0,27 mm
3"
Normaal
406 mm
16"
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Problemen oplossen
Automatisch
afsnijden
338
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Premium Semigloss Photo Paper (250) (Fotopapier halfglanzend Premium (250))
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
PSPP250,icc
-
Fotopapier
Premium Semigloss
Photo Paper (250)
(Fotopapier
halfglanzend Premium
(250))
J
Premium Luster Photo Paper (260) (Fotopapier Premium Luster (260))
Aanbevolen toepassing
Foto
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
R
0,27 mm
3"
Normaal
254 mm
10"
300 mm
406 mm
16"
508 mm
20"
Niet
mogelijk
610 mm
24"
R
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
PLPP260,icc
-
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fotopapier
J
Premium Luster Photo
Paper (260) (Fotopapier
Premium Luster (260))
Problemen oplossen
339
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Photo Paper Gloss 250 (Fotopapier glanzend 250)
Aanbevolen toepassing
Foto
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
R
0,25 mm
3"
Normaal
432 mm
17"
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
PPG250,icc
-
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fotopapier
J
Photo Paper Gloss 250
(Fotopapier
glanzend 250)
Premium Glossy Photo Paper (170) (Fotopapier glanzend Premium (170))
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
420 mm (A2)
Niet
mogelijk
0,18 mm
2"
Normaal
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
R
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Problemen oplossen
Automatisch
afsnijden
340
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Premium Glossy Photo Paper (170) (Fotopapier glanzend Premium (170))
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
PGPP170,icc
Pro9450_7450
PGPP170,icc
Fotopapier
Premium Glossy Photo
Paper (170) (Fotopapier
glanzend Premium
(170))
J
Premium Semigloss Photo Paper (170) (Fotopapier halfglanzend Premium (170))
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
420 mm (A2)
Niet
mogelijk
0,18 mm
2"
Normaal
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
PSPP170,icc
Pro9450_7450
PSPP170,icc
R
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fotopapier
J
Premium Semigloss
Photo Paper (170)
(Fotopapier
halfglanzend Premium
(170))
Doubleweight Matte Paper (Mat papier Doubleweight)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Foto / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Problemen oplossen
Asspanning
341
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Doubleweight Matte Paper (Mat papier Doubleweight)
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
DWMP_PK.icc
Pro9880_7880
DWMP_MK.icc
R
0,21 mm
2"
Normaal
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Mat papier
J
Doubleweight Matte
Paper (Mat papier
Doubleweight)
Pro9450_7450
DWMP.icc
Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,14 mm
2"
Normaal
432 mm
17"
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
SWMP_PK.icc
Pro9880_7880
SWMP_MK.icc
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Mat papier
J
Singleweight Matte
Paper (Mat papier
Singleweight)
Pro9450_7450
SWMP.icc
Problemen oplossen
342
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Proofing Paper Semimatte (Proefdrukpapier halfmat)
Aanbevolen toepassing
Contractproeven
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,25 mm
3"
Normaal
329 mm
13"
432 mm
17"
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
Proof_WS.icc
-
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Proefdrukpapier
J
Proofing Paper
Semimatte
(Proefdrukpapier
halfmat)
Epson Proofing Paper Publication (Proefdrukpapier publicatie)
Aanbevolen toepassing
Contractproeven
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,2 mm
3"
Normaal
329 mm
13"
432 mm
17"
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
Problemen oplossen
343
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Epson Proofing Paper Publication (Proefdrukpapier publicatie)
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
Proof_Pub.icc
-
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Proefdrukpapier
J
Epson Proofing Paper
Publication
(Proefdrukpapier
publicatie)
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Foto / Kunstreproducties /
Proef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,25 mm
3"
Normaal
432 mm
17"
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
EMP_PK.icc
Pro9880_7880
EMP_MK.icc
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Mat papier
J
Enhanced Matte Paper
(Mat papier extra)
Pro9450_7450
EMP.icc
Problemen oplossen
344
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Watercolor Paper-Radiant White (Aquarelpapier stralend wit)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,29 mm
3"
Hoog
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
WCRW_PK.icc
Pro9880_7880
WCRW_MK.icc
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fine Art
papier
J
Watercolor
Paper-Radiant White
(Aquarelpapier
stralend wit)
UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad papier Fine Art)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,32 mm
3"
Hoog
432 mm
17"
610 mm
24"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
USFAP_PK.icc
Pro9880_7880
USFAP_MK.icc
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fine Art
papier
N
UltraSmooth Fine Art
Paper (Ultraglad papier
Fine Art)
Problemen oplossen
345
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Textured Fine Art Paper (Textuurpapier Fine Art)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,37 mm
3"
Hoog
432 mm
17"
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
TFAP_PK.icc
Pro9880_7880
TFAP_MK.icc
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fine Art
papier
N
Textured Fine Art Paper
(Textuurpapier Fine Art)
Canvas (Doek)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,46 mm
2"
Normaal
610 mm
24"
914 mm
36"
1,118 mm
44"
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Problemen oplossen
Automatisch
afsnijden
346
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Canvas (Doek)
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
Canvas_PK.icc
Pro9880_7880
Canvas_MK.icc
Fine Art
papier
Canvas (Doek)
N
Losse vellen
Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier glanzend Premium)
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Mogelijk
0,27 mm
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
PGPP.icc
-
Fotopapier
Premium Glossy
Photo Paper
(Fotopapier
glanzend Premium)
Premium Semigloss Photo Paper (Fotopapier halfglanzend Premium)
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Mogelijk
0,27 mm
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
PSPP.icc
-
Fotopapier
Premium Semigloss
Photo Paper
(Fotopapier
halfglanzend
Premium)
Problemen oplossen
347
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premium Luster)
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Mogelijk
0,27 mm
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
PLPP.icc
-
Fotopapier
Premium Luster Photo
Paper (Fotopapier
Premium Luster)
Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Mogelijk
0,14 mm
A2
Niet mogelijk
US C
Mogelijk
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
SWMP_PK.icc
Pro9880_7880
SWMP_MK.icc
Mat papier
Singleweight Matte
Paper (Mat papier
Singleweight)
Pro9450_7450
SWMP.icc
Problemen oplossen
348
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Photo Quality Ink Jet Paper (Inkjetpapier fotokwaliteit)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
A4
Niet mogelijk
0,12 mm
Letter
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
PQIJP_PK.icc
Pro9880_7880
PQIJP_MK.icc
Mat papier
Photo Quality Ink Jet
Paper (Inkjetpapier
fotokwaliteit)
Pro9450_7450
PQIJP.icc
Proofing Paper Semimatte (Proefdrukpapier halfmat)
Aanbevolen toepassing
Contractproeven
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Mogelijk
0,25 mm
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
Proof_WS.icc
-
Proefdrukpapier
Proofing Paper
Semimatte
(Proefdrukpapier
halfmat)
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Foto /
Kunstreproducties / Proef
Problemen oplossen
349
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Mogelijk
0,26 mm
A2
Niet mogelijk
US C
Mogelijk
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
EMP_PK.icc
Pro9880_7880
EMP_MK.icc
Mat papier
Enhanced Matte
Paper (Mat papier
extra)
Pro9450_7450
EMP.icc
Archival Matte Paper (Archiefpapier mat)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Foto /
Kunstreproducties / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Mogelijk
0,26 mm
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
ARMP_PK.icc
Pro9880_7880
ARMP_MK.icc
Mat papier
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
Pro9450_7450
ARMP.icc
Watercolor Paper-Radiant White (Aquarelpapier stralend wit)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Problemen oplossen
350
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Watercolor Paper-Radiant White (Aquarelpapier stralend wit)
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Mogelijk
0,29 mm
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
WCRW_PK.icc
Pro9880_7880
WCRW_MK.icc
Fine Art papier
Watercolor
Paper-Radiant White
(Aquarelpapier
stralend wit)
UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad papier Fine Art)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Mogelijk
0,46 mm
A2
Niet mogelijk
US C
Mogelijk
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
USFAP_PK.icc
Pro9880_7880
USFAP_MK.icc
Fine Art papier
UltraSmooth Fine Art
Paper (Ultraglad
papier Fine Art)
Velvet Fine Art Paper (Fluweelpapier Fine Art)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
Problemen oplossen
351
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Velvet Fine Art Paper (Fluweelpapier Fine Art)
Super A3/B
Mogelijk
A2
Niet mogelijk
US C
Mogelijk
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
VFAP_PK.icc
Pro9880_7880
VFAP_MK.icc
0,48 mm
Fine Art papier
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier
Fine Art)
Textured Fine Art Paper (Textuurpapier Fine Art)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
24" × 30"
Mogelijk
0,69 mm
30" × 40"
Niet mogelijk
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
TFAP_PK.icc
Pro9880_7880
TFAP_MK.icc
Fine Art papier
Textured Fine Art
Paper (Textuurpapier
Fine Art)
Enhanced Matte Poster Board (Posterboard mat extra)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering /
Kunstreproducties / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
24" × 30"
Mogelijk
1,3 mm
30" × 40"
Niet mogelijk
Problemen oplossen
352
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Enhanced Matte Poster Board (Posterboard mat extra)
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro9880_7880
EMPB_PK.icc
Pro9880_7880
EMPB_MK.icc
Overig
Enhanced Matte
Poster Board
(Posterboard mat
extra)
Problemen oplossen
353
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Trble.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Website voor technische ondersteuning
De website voor technische ondersteuning van Epson biedt u hulp bij
problemen die u niet kunt oplossen met de informatie in de
productdocumentatie. Als u een webbrowser hebt en verbinding kunt
maken met internet, gaat u naar:
http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_7450
http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_7880
http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_7880C
http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_9450
http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_9880
http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_9880C
Voor de nieuwste drivers, vragen en antwoorden, handleidingen en
ander materiaal om te downloaden, gaat u naar:
http://www.epson.com
Vervolgens selecteert u het gedeelte met ondersteuning van de
Epson-website voor uw land.
Problemen oplossen
354
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 8
Productinformatie
Printerspecificaties
Afdrukken
Afdrukmethode
On-demand inkjet
Configuratie van
de
spuitkanaaltjes
EPSON Stylus
Pro 9450/7450
Zwart: 180 spuitkanaaltjes × 2
(Matte Black (Matzwart) × 2)
Kleur: 180 spuitkanaaltjes × 6
(Cyan (Cyaan) × 2, Magenta
(Magenta) × 2, Yellow (Geel) × 2)
EPSON Stylus
Pro
9880/9880C/
7880/7880C
Zwart: 180 spuitkanaaltjes × 3
(Photo Black (Fotozwart), Matte
Black (Matzwart), Light Black
(Lichtzwart), Light Light Black
(Licht-lichtzwart))
Kleur: 180 spuitkanaaltjes × 5
(Cyan (Cyaan), Vivid Magenta
(Vivid Magenta), Light Cyan
(Lichtcyaan), Vivid Light Magenta
(Vivid Licht magenta), Yellow
(Geel))
Tekstmodus
Tekenbreedte
Afdrukkolom
10 cpi*
237 (EPSON Stylus Pro
7880/7880C/7450)
437 (EPSON Stylus Pro
9880/9880C/9450)
* tekens per inch
Productinformatie
355
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rastermodus
(EPSON Stylus
Pro 7880/
7880C/7450)
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Horizontale
resolutie
Afdrukbreedte
Beschikbare
punten
360 dpi*
617,6 mm
(24.31 inches)
8,753
720 dpi
617,6 mm
(24.31 inches)
17,506
1440 dpi
617,6 mm
(24.31 inches)
35,013
2.880 dpi
617,6 mm
(24.31 inches)
70,027
Horizontale
resolutie
Afdrukbreedte
Beschikbare
punten
360 dpi*
1125,6 mm
(44,31 inch)
15,953
720 dpi
1125,6 mm
(44,31 inch)
31,906
1440 dpi
1125,6 mm
(44,31 inch)
63,813
2,880 dpi
1125,6 mm
(44,31 inch)
127,627
* dots per inch (punten per inch)
Rastermodus
(EPSON Stylus
Pro 9880/
9880C/9450)
* dots per inch (punten per inch)
Productinformatie
356
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Resolutie
Maximaal 2880 × 1440 dpi
Afdrukrichting
Bidirectioneel
Besturingscode
ESC/P Raster
Regelafstand
1/6 inch of programmeerbaar in stappen
van 1/1,440 inch
Papierdoorvoersnelheid
245 ± 10 mm seconden per lijn van
1/6 inch
RAM
64 MB (EPSON Stylus Pro
7880/7880C/7450)
128 MB (EPSON Stylus Pro
9880/9880C/9450)
Tekensets
PC 437 (US, Standard Europe)
PC 850 (Multilingual)
Lettertype
EPSON Courier 10 cpi
Productinformatie
357
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Infor.fm
7/6/07
A5 size
Afdrukgebied
A
B-R
B-L
C
A
B-L
B-R
C
Rolpapier
De bovenmarge is minimaal 3,0 mm (0,12")
Losse vellen
De bovenmarge is minimaal 3,0 mm (0,12")
Rolpapier
De linkermarge is minimaal 0,0 mm (0")
Losse vellen
De linkermarge is minimaal 0,0 mm (0")
Rolpapier
De rechtermarge is minimaal 0,0 mm (0")
Losse vellen
De rechtermarge is minimaal 0,0 mm (0")
Rolpapier
De ondermarge is minimaal 3,0 mm (0,12")
Losse vellen
De ondermarge is minimaal 14,0 mm (0,55")
Voor papierrollen kunt u op het bedieningspaneel de volgende marges
selecteren. Zie “ROLPAPIERMARGE” op pagina 168 voor meer
informatie.
Parameter
A
B-L
B-R
C
BOVEN/ONDER 15 mm
15 mm
3 mm
3 mm
15 mm
BOVEN 35/ONDER 15 m
m
35 mm
3 mm
3 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Productinformatie
358
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
De printer detecteert automatisch de afmetingen van het papier dat is
geladen. Als een afdruktaak niet in het afdrukgebied past, worden de
gegevens niet afgedrukt.
Mechanische specificaties
Methode van
papierinvoer
Frictie
Papierpad
Rolpapier
Losse vellen (handmatige invoer)
Afmetingen
EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450 (zonder
standaard):
Breedte: 1,178 mm (47,12 inch)
Diepte: 501 mm (20,04 inch)
Hoogte: 560 mm (22,4 inch)
EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:
Breedte: 1702 mm (68,08 inch)
Diepte: 678 mm (27,12 inch)
Hoogte: 1,196 mm (47,84 inch)
Gewicht
EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:
Circa 49 kg (107,8 lb) zonder
verbruiksmaterialen
EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:
Circa 90 kg (198 lb) zonder verbruiksmaterialen
Standaard:
Circa 10,5 kg (23,1 lb)
Productinformatie
359
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Elektrische specificaties
Nominale spanning
100 tot 240 V
Invoervoltage
90 tot 264 V
Frequentiebereik
50 tot 60 Hz
Invoerfrequentie
49 tot 61 Hz
Stroomsterkte
1,0 - 0,5 A
Stroomverbruik
EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:
Circa 50 W
EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:
Circa 58 W
6 W of minder in slaapstand
1 W of minder wanneer uitgeschakeld
Opmerking:
Raadpleeg het etiket op de achterkant van de printer voor informatie over
het voltage.
Productinformatie
360
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Omgevingsspecificaties
Temperatuur
Luchtvochtigheid
Gebruik
10 tot 35°C (50 tot 95°F)
Gegarandeerde
afdrukkwaliteit
15 tot 25°C (59 tot 77°F)
Opslag
-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)
Gebruik
20 tot 80% RV*
Gegarandeerde
afdrukkwaliteit
40 tot 60% RV*
Opslag
20 tot 85% RV**
* Zonder condensatie
** Bij opslag in transportcontainer
Gebruiksomgeving (temperatuur en luchtvochtigheid):
Productinformatie
361
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Normen en goedkeuringen
Veiligheid
UL 60950
CSA No. 60950
Laagspanningsrichtlijn
73/23/EEG
EMC
EN 60950
FCC lid 15 sublid B klasse B
CAN/CAS-CEI/IEC CISPR 22 Klasse B
AS/NZS CISPR 22 klasse B
EMC-richtlijn 89/336/EEG
EN 55022 klasse
B
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Papier
Papierrol:
Formaat (Epson
Stylus Pro 7880/
7880C/7450)
203 mm (8 inch) tot 610 mm (24,4 inch) (B) ×
45000 mm (1800 inch) (L) bij een binnendiameter
van 2 inch
203 mm (8 inch) tot 610 mm (24,4 inch) (B) ×
202.000 mm (8.080 inch) (L) bij een binnendiameter
van 3 inch
Formaat (Epson
Stylus Pro 9880/
9880C/9450)
203 mm (8 inch) tot 1,118 mm (44,72 inch) (B) ×
45000 mm (1800 inch) (L) bij een binnendiameter
van 2 inch
203 mm (8 inch) tot 1,118 mm (44,72 inch) (B) ×
202.000 mm (8.080 inch) (L) bij een binnendiameter
van 3 inch
Productinformatie
362
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Buitenste
diameter
R41AA109P (S+)
all.bk
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
103 mm (4,12 inch) (maximaal) wanneer de
dubbele papierrolhouder van 2/3 inch wordt
gebruikt als houder van 2 inch
150 mm (6 inch) (maximaal) wanneer de dubbele
papierrolhouder van 2/3 inch wordt gebruikt als
houder van 3 inch
Papiersoorten
Gewoon papier, speciaal afdrukmateriaal van
Epson
Dikte
(voor gewoon
papier)
0,08 tot 0,11 mm (0,003 tot 0,004 inch)
Gewicht
(voor gewoon
papier)
64 gf/m² (17 lb) tot 90 gf/m² (24 lb)
Losse vellen:
Formaat
EPSON Stylus Pro 7880/7880C/7450:
203 tot 610 mm (B) × 279 tot 1.580 mm (L)
EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450:
203 tot 1,118 mm (B) × 279 tot 1.580 mm (L)
Papiersoorten
Gewoon papier, speciaal afdrukmateriaal van
Epson
Dikte
(voor gewoon
papier)
0,08 tot 0,11 mm (0,003 tot 0,004 inch)
Gewicht
(voor gewoon
papier)
64 gf/m² (17 lb) tot 90 gf/m² (24 lb)
Opmerking:
❏ Aangezien de kwaliteit van een bepaald merk of type papier op elk
moment kan worden gewijzigd door de fabrikant, kan Epson niet
instaan voor de kwaliteit van papier dat niet door Epson zelf wordt
geleverd. Probeer papier altijd eerst uit voordat u er grote
hoeveelheden van aanschaft of hierop grote taken afdrukt.
Productinformatie
363
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Papier van slechte kwaliteit kan leiden tot een minder goede
afdrukkwaliteit, vastlopen van papier of andere problemen. Gebruik
papier van een betere kwaliteit als u problemen ondervindt.
❏ Gekruld of gevouwen papier moet u vóór het laden eerst goed recht
strijken.
Papierformaat
Formaat rolpapier
en losse vellen
Letter (8,5 ×11 inch, 215,9 × 279,4 mm)
US B (11 × 17 inch)
US C (17 × 22 inch)
US D (22 × 34 inch)
US E (34 × 44 inch)*
A4 (210 × 297 mm)
A3 (297 × 420 mm)
Super A3/B (329 × 483 mm)
A2 (420 × 594 mm)
A1 (594 × 841 mm)
Super A1 (24 × 36 inch)*
A0 (841 × 1,189 mm)*
Super A0 (914 × 1,292 mm)*
B5 (182 × 257 mm)
B4 (257 × 364 mm)
B3 (364 × 514 mm)
B2 (515 × 728 mm)
B1 (728 × 1030 mm)*
B1 (1.030 × 728 mm liggend)*
B0 (1.030 × 1.456 mm)*
Super B0 (1,118 × 1,580 mm)*
44 × 36 inch*
30 × 24 inch
16 × 20 inches
11 × 14 inches
8 × 10 inches
60 × 90 cm
40 × 60 cm
30 × 40 cm
* Alleen voor de EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450,
Productinformatie
364
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Cartridges
Kleur
EPSON Stylus Pro
9450/7450
Matte Black (Matzwart)
Cyan (Cyaan)
Magenta (Magenta)
Yellow (Geel)
EPSON Stylus Pro
9880/9880C/7880/
7880C
Photo Black (Fotozwart)
Matte Black (Matzwart)
Light Black (Lichtzwart)
Light Light Black
(Licht-lichtzwart)
Cyan (Cyaan)
Vivid Magenta (Vivid
Magenta)
Yellow (Geel)
Light Cyan (Lichtcyaan)
Light Magenta (Lichtmagenta)
Levensduur
Ongeopend 2 jaar vanaf de productiedatum.
6 maanden na openen van de verpakking.
Temperatuur
Opslag (niet
geïnstalleerd)
-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)
1 maand bij 40 °C (104 °F)
Opslag
(geïnstalleerd)
-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)
1 maand bij 40 °C (104 °F)
Capaciteit
110 ml
220 ml
Afmetingen
110 ml/220 ml:
27,1 mm (B) × 185 mm (D) × 107 mm (H)
(1,08 inch (B) × 7,4 inch (D) × 4,28 inch (H))
Productinformatie
365
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Gewicht
R41AA109P (S+)
all.bk
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
110 ml: Circa 250 g (8,82 oz)
220 ml: Circa 370 g (13,05 oz)
Opmerking:
❏ De bij uw printer geleverde cartridges worden voor een deel gebruikt
tijdens de eerste installatie. Om afdrukken van hoge kwaliteit te
verkrijgen, wordt de printkop in de printer volledig geladen met inkt.
Deze eenmalige procedure verbruikt een bepaalde hoeveelheid inkt,
waardoor deze cartridges minder pagina's kunnen afdrukken in
vergelijking met cartridges die daarna worden geïnstalleerd.
❏ Het feitelijke inktverbruik is afhankelijk van de afbeeldingen die u
afdrukt, het papiertype dat u gebruikt, de frequentie waarmee u
afdrukt en omgevingsfactoren zoals temperatuur.
❏ Om een optimale afdrukkwaliteit te verkrijgen en de printkop te
beschermen, is er nog een variabele reservehoeveelheid inkt in de
cartridge aanwezig wanneer de printer aangeeft dat de cartridge moet
worden vervangen.
❏ Bij de volgende bewerkingen wordt inkt verbruikt: reinigen van de
printkop en laden van inkt wanneer een cartridge wordt geïnstalleerd.
❏ Voor behoud van de afdrukkwaliteit is het raadzaam regelmatig
enkele pagina's af te drukken.
Productinformatie
366
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Systeemvereisten
Uw computer moet aan de volgende systeemvereisten voldoen om
gebruik te kunnen maken van de printerdriver.
De printer gebruiken met Windows
Bovendien moet uw computer aan de volgende systeemvereisten
voldoen:
Besturingssysteem
Windows Vista x64, Vista, XP x64, XP, 2000
CPU
Epson Stylus Pro 7880/7880C/7450:
Pentium 4 1,6 GHz of snellere processor
Epson Stylus Pro 9880/9880C/9450:
Pentium 4 1,8 GHz of snellere processor
Geheugen
256 MB RAM of meer
Schijfruimte
8 GB of meer vrije ruimte op de harde schijf
Interface
USB2.0 High Speed
Ethernet 10BaseT/100BaseTX
Scherm
SVGA (800 × 600) of hogere resolutie
Opmerking:
❏ Voor Windows 2000 moet u zich aanmelden als gebruiker met
beheerdersrechten (een gebruiker die deel uitmaakt van de groep
Administrators).
❏ Voor Windows XP/Vista moet u zich aanmelden als gebruiker met een
beheerdersaccount. U kunt de printerdriver niet installeren met een
beperkte account. Wanneer u de printersoftware installeert in Windows
Vista, kan een wachtwoord vereist zijn. Als u om een wachtwoord wordt
gevraagd, voert u dit in en gaat u verder met de bewerking.
Productinformatie
367
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer gebruiken met Mac OS X
Besturingssysteem
PowerPC Macintosh-computers met Mac OS X
10,2.8 of hoger
Intel Macintosh-computers met Rosetta
CPU
Epson Stylus Pro 7880/7880C/7450:
PowerPC G4 1.0GHz of snellere processor
Epson Stylus Pro 9880/9880C/9450:
PowerPC G4 1,25GHz of snellere processor
Geheugen
256 MB of meer beschikbaar geheugen
Schijfruimte
8 GB of meer vrije schijfruimte
Productinformatie
368
R
R41AA109P (S+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Infor.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Interfacespecificaties
De printer is uitgerust met een USB-interface en een Ethernet-interface.
USB-interface
De in deze printer ingebouwde USB-interface is gebaseerd op de
standaarden volgens de Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0,
de Universal Serial Bus Specification Revision 1,1 en de Universal Serial
Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1,1. De
kenmerken van deze interface zijn als volgt.
Standaard
Conform Universal Serial Bus Specifications
Revision 2.0, Universal Serial Bus Specification
Revision 1,1, Universal Serial Bus Device Class
Definition for Printing Devices Version 1,1
Overdrachtssnelheid
480 Mbps (High Speed-modus)
12 Mbps (Full Speed-modus)
Gegevenscodering
NRZI
Verstelbare connector
USB Serie B
Aanbevolen
kabellengte
5 meter (5,5 yard)
Opmerking:
De USB-interface kan alleen worden gebruikt door een computer met
USB-aansluiting en Windows XP, Vista, 2000 of Mac OS X.10,x.
Ethernet-interface
De printer heeft een ingebouwde Ethernet-interface. Gebruik een 10BaseT- en
100BaseTX afgeschermde twisted-pair-kabel via de RJ-45-aansluiting om
verbinding te maken met een netwerk
Productinformatie
369
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Optio.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
Hoofdstuk 9
Opties en verbruiksartikelen
Opties
Voor uw printer zijn de volgende opties verkrijgbaar.
Opmerking:
De beschikbaarheid van opties en verbruiksartikelen kan van land tot land
verschillen.
As papierrol
Zie “Rollen papier gebruiken” op pagina 208 voor informatie over het
gebruik van extra assen.
Dubbele as voor papierrol 2/3 inch
(voor Stylus Pro 9880/9880C/9450)
C12C811151
Dubbele as voor papierrol 2/3 inch (hoge spanning)
(voor Stylus Pro 9880/9880C/9450)
C12C811152
Dubbele as voor papierrol 2/3 inch
(voor Stylus Pro 7880/7880C/7450)
C12C811161
Dubbele as voor papierrol 2/3 inch (hoge spanning)
(voor Stylus Pro 7880/7880C/7450)
C12C811155
Klem voor rolpapier
C12C890121
Opties en verbruiksartikelen
370
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Optio.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
Auto Take-Up Reel Unit
Deze optie is alleen beschikbaar voor de Stylus Pro 9880/9880C/9450,
Deze eenheid rolt uw documenten die op rolpapier zijn afgedrukt,
automatisch op. De eenheid bestaat uit een oprolhaspel, een
aandrijfeenheid en een beweegbare eenheid, die alle worden bevestigd
aan de printer, en bevestigingstape. Zie de gebruikershandleiding van de
apart verkrijgbare automatische rolopvangeenheid voor informatie over
de installatie en het gebruik van deze optie.
Auto Take-Up Reel Unit
C12C815251
Oprolhaspel
C12C815121
Handmatige snijeenheid
Met deze optie kunt u afdrukken op een papierrol handmatig afsnijden.
Zie de bijgevoegde handleiding voor informatie over de installatie en het
gebruik van het snijmechanisme.
Handmatige snijeenheid
(voor Stylus Pro 9880/9880C/9450)
C12C815182
Handmatige snijeenheid
(voor Stylus Pro 7880/7880C/7450)
C12C815231
Reservemes voor het handmatige snijmechanisme
C12C815192
Opties en verbruiksartikelen
371
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Optio.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
Verbruiksartikelen
Voor uw printer zijn de volgende verbruiksartikelen verkrijgbaar.
Snijmechanisme
Als het papier niet meer scherp wordt afgesneden, kunt u het mes van
het snijmechanisme vervangen. Zie “Het mes van het snijmechanisme
vervangen” op pagina 269.
Reservemes voor het automatische snijmechanisme
C12C815291
Onderhoudscassette
In deze cassette worden overtollige vloeistoffen opgevangen. Een volle
cassette moet worden vervangen. Zie “De onderhoudscassette
vervangen” op pagina 268.
Onderhoudscassette
C12C890191
Cartridges
Zie “Cartridges vervangen” op pagina 253 voor informatie over het
vervangen van een cartridge.
Opmerking:
Het productnummer verschilt per land.
Opties en verbruiksartikelen
372
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Optio.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
Cartridges voor de EPSON Stylus Pro 9450/7450
Cartridge Matte Black (Matzwart)
110 ml: T6118
220 ml: T6128
Cartridge Cyan (Cyaan)
110 ml: T6112
220 ml: T6122
Cartridge Magenta (Magenta)
110 ml: T6113
220 ml: T6123
Cartridge Yellow (Geel)
110 ml: T6114
220 ml: T6124
Cartridges voor de EPSON Stylus Pro 9880/9880C/7880/7880C
Cartridge Photo Black (Fotozwart)
110 ml: T6021
220 ml: T6031, T6041
Cartridge Matte Black (Matzwart)
110 ml: T6118
220 ml: T6128
Cartridge Cyan (Cyaan)
110 ml: T6022
220 ml: T6032, T6042
Cartridge Vivid Magenta (Vivid Magenta)
110 ml: T6023
220 ml: T6033, T6043
Cartridge Yellow (Geel)
110 ml: T6024
220 ml: T6034, T6044
Cartridge Light Cyan (Lichtcyaan)
110 ml: T6025
220 ml: T6035, T6045
Cartridge Light Magenta (Lichtmagenta)
110 ml: T6026
220 ml: T6036, T6046
Cartridge Light Black (Lichtzwart)
110 ml: T6027
220 ml: T6037, T6047
Opties en verbruiksartikelen
373
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Optio.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
Cartridge Light Light Black (Licht-lichtzwart) 110 ml: T6029
220 ml: T6039, T6049
Speciaal afdrukmateriaal van Epson
U kunt voor deze printer vrijwel alle typen gewoon papier gebruiken.
Epson levert daarnaast speciaal afdrukmateriaal voor inkjetprinters dat
voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot de afdrukkwaliteit. Zie
“Informatie over afdrukmateriaal” op pagina 336 voor meer informatie.
Opmerking:
❏ De beschikbaarheid van speciaal afdrukmateriaal kan van land tot
land verschillen.
❏ De namen van bepaalde materialen kunnen van land tot land
verschillen. Controleer aan de hand van het productnummer welk type
van het speciale afdrukmateriaal u nodig hebt of al in uw bezit hebt.
❏ Kijk op de website van Epson voor actuele informatie over de
afdrukmaterialen die in uw land verkrijgbaar zijn. Zie “Hulp
inroepen” op pagina 326.
Opties en verbruiksartikelen
374
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Gloss.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
Verklarende woordenlijst
De volgende definities zijn specifiek van toepassing op printers.
afdrukmateriaal
Materialen waarop gegevens worden afgedrukt, zoals papierrollen en losse vellen, gewoon
papier en speciaal papier.
afdrukgebied
Het gebied van een pagina waarop door de printer kan worden afgedrukt. Door de marges
die worden gebruikt, is dit gebied kleiner dan het totale paginaformaat.
afdrukmodus
Het aantal dots (punten) per inch dat wordt gebruikt om een afbeelding weer te geven.
De EPSON Stylus Pro 4450 heeft drie instellingen voor de afdrukmodus: Superfijn
(1440 dpi), Fijn (720 dpi) en Normaal (360 dpi).
De EPSON Stylus Pro 4880 heeft vier instellingen voor de afdrukmodus: Superfoto
(2880 dpi), Superfijn (1440 dpi), Fijn (720 dpi) en Normaal (360 dpi).
afdrukwachtrij
Als de printer is aangesloten op een netwerk, worden afdruktaken die naar de printer
worden gestuurd terwijl deze bezig is met afdrukken, in een wachtrij opgeslagen totdat
ze kunnen worden afgedrukt.
ASCII
American Standard Code for Information Interchange. Een gestandaardiseerd
coderingssysteem voor het toewijzen van numerieke codes aan letters en symbolen.
bit
Een binair getal (0 of 1). De kleinste eenheid van informatie die door een printer of
computer wordt gebruikt.
buffer
Het gedeelte van het geheugen van de printer waarin gegevens worden opgeslagen voordat
deze worden afgedrukt.
byte
Een eenheid van informatie die uit acht bits bestaat.
cartridge
Een cassette met inkt.
characters per inch (cpi)
Tekens per inch. Een maateenheid voor de grootte van teksttekens. Hiervoor wordt ook
wel de term pitch gebruikt.
Verklarende woordenlijst
375
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Gloss.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
CMYK
Cyaan (blauwgroen), magenta, geel en zwart. De kleureninkt waarmee een heel
kleurengamma wordt afgedrukt volgens het subtractieve systeem.
ColorSync
Software voor gebruik op de Macintosh voor kleurafdrukken van WYSIWYG-kwaliteit
(What You See Is What You Get). Hierbij komt de kleurkwaliteit van de afgedrukte
afbeeldingen overeen met die op uw beeldscherm.
cpi
Zie characters per inch.
DMA
Direct Memory Access of directe geheugentoegang. Een voorziening voor
gegevensoverdracht waarbij de CPU van een computer wordt omzeild, zodat er een
directe communicatie tot stand komt tussen het geheugen van de computer en
randapparatuur (zoals printers).
dot matrix
Een methode van afdrukken waarbij elke letter en elk symbool bestaat uit een patroon
(matrix) van afzonderlijke punten.
dpi
Dots per inch of punten per inch. Een maateenheid voor de resolutie. Zie ook resolutie.
driver
Een softwareprogramma (ook wel stuurprogramma genoemd) dat instructies naar een
randapparaat van een computer stuurt. De printerdriver accepteert bijvoorbeeld
afdrukgegevens van uw tekstverwerkingstoepassing en stuurt instructies naar de printer
om aan te geven hoe die gegevens moeten worden afgedrukt.
ESC/P
Afkorting van Epson Standard Code for Printers. Met behulp van dit opdrachtensysteem
kunt u vanaf uw computer de printer besturen. Dit is een standaard voor alle
Epson-printers die wordt ondersteund door de meeste toepassingssoftware voor pc's.
ESC/P Raster
Met behulp van deze opdrachttaal kunt u vanaf uw computer de printer besturen. Dit
systeem bevat opdrachten voor de besturing van laserfuncties zoals het afdrukken van
grafische beelden van hoge kwaliteit.
Verklarende woordenlijst
376
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Gloss.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
foutdiffusie
Een methode waarbij punten met afzonderlijke kleuren samenvloeien met de kleuren van
omringende punten, waardoor de kleuren natuurlijker lijken. Door gekleurde punten
samen te laten vloeien kan de printer uitstekende kleuren produceren met een subtiele
kleurgradatie. Deze methode is met name geschikt voor het afdrukken van documenten
met gedetailleerde afbeeldingen of foto's.
geheugen
Het gedeelte van het elektronische systeem van de printer waarin gegevens worden
opgeslagen. Bepaalde gegevens zijn vast en worden gebruikt om de werking van de printer
te bepalen. Gegevens die door de computer naar de printer worden gestuurd, worden
tijdelijk in het geheugen opgeslagen. Zie ook RAM en ROM.
grijstinten
Gradaties van grijs met een verloop van zwart naar wit. Grijstinten worden gebruikt om
kleuren te vervangen als u alleen met zwarte inkt afdrukt.
halftonen
Patronen van zwarte of gekleurde punten die worden gebruikt om een afbeelding te
reproduceren.
halftoning
Een methode waarbij patronen van punten worden gebruikt om een afbeelding te maken.
Met deze methode kunnen verschillende grijstinten worden gemaakt met uitsluitend
zwarte punten en kan een bijna oneindig bereik van kleuren worden gemaakt met slechts
enkele kleurenpunten. Zie ook halftonen.
helderheid
Bepaalt hoe licht of donker een afbeelding is.
hoge snelheid
Een instelling waarmee afbeeldingen in beide richtingen worden afgedrukt. Hierdoor
wordt sneller afgedrukt.
hulpprogramma
Een programma speciaal voor het uitvoeren van een bepaalde functie die meestal te maken
heeft met onderhoud van het systeem.
initialisatie
De printer opnieuw instellen op de standaardwaarden (de vaste instellingen). Dit gebeurt
elke keer als u de printer inschakelt of een reset uitvoert.
inkjet
Een methode van afdrukken waarbij elke letter en elk symbool wordt gevormd door inkt
nauwkeurig op het papier te spuiten.
Verklarende woordenlijst
377
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Gloss.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
interface
De verbinding tussen de computer en de printer. Via een seriële interface worden
gegevens bit voor bit overgedragen.
interfacekabel
De kabel waarmee de printer op de computer is aangesloten.
kleuraanpassing
Een verwerkingsmethode voor kleurengegevens die ervoor zorgt dat kleuren die op een
computerscherm worden weergegeven zo veel mogelijk overeenkomen met de afgedrukte
kleuren. Er is diverse software voor kleuraanpassing beschikbaar. Zie ook ColorSync
en sRGB.
lettertype
Een tekenstijl met een bepaalde naam.
LCD
Liquid Crystal Display (display met vloeibare kristallen). Hierop worden verschillende
berichten weergegeven al naar gelang de status van de printer.
lokale printer
De printer die rechtstreeks op de computerpoort is aangesloten via de interfacekabel.
Menu-instellingen
Instellingen die zijn vastgelegd met behulp van het bedieningspaneel van de printer. In
de menumodus kunt u verschillende printerinstellingen vastleggen die niet beschikbaar
zijn in de printerdriver, zoals instellingen voor testafdrukken.
MicroWeave
Een manier van afdrukken waarbij afbeeldingen in fijnere segmenten worden afgedrukt
om de kans op horizontale strepen te verkleinen. De afbeeldingen lijken hierdoor meer
op afbeeldingen die met een laserprinter zijn afgedrukt. Zie ook strepen.
monochroom
Hiermee wordt bedoeld dat bij het afdrukken slechts een kleur inkt, meestal zwarte, wordt
gebruikt.
online-Help
Teksten die behulpzaam zijn bij het venster of dialoogvenster dat op een bepaald moment
in gebruik is.
printkop uitlijnen
De bewerking waarmee u een onjuiste uitlijning van de printkoppen corrigeert. Verticale
streepvorming wordt gecorrigeerd.
Verklarende woordenlijst
378
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Gloss.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
Printkop reinigen
De bewerking waarmee u eventueel verstopte spuitkanaaltjes schoonmaakt, zodat er weer
goede afdrukken worden gemaakt.
peer-to-peer-netwerken
Windows 98 ondersteunt peer-to-peer-netwerken. In een dergelijk netwerk heeft elke
computer toegang tot de bronnen van de andere computers in het netwerk.
PhotoEnhance
De Epson-software waarmee u de diepte van een tint en de scherpte van beeldgegevens
kunt wijzigen en beeldgegevens kunt corrigeren.
poort
Een interfacekanaal waardoor gegevens worden overgedragen tussen apparaten.
printerdriver
Een softwareprogramma (ook wel stuurprogramma genoemd) dat opdrachten verzendt
voor het gebruik van de voorzieningen van een bepaalde printer. Wordt vaak afgekort tot
“driver”. Zie ook driver.
RAM
Random Access Memory. Het gedeelte van het printergeheugen dat wordt gebruikt als
een buffer en voor de opslag van door de gebruiker gedefinieerde tekens. Alle gegevens
in het RAM gaan verloren als de printer wordt uitgeschakeld.
reset
Een printer instellen op de standaardwaarden door deze uit te schakelen en vervolgens
weer aan te zetten.
resolutie
Het aantal dots (punten) per inch dat wordt gebruikt om een afbeelding weer te geven.
ROM
Read Only Memory. Een gedeelte van het geheugen dat alleen kan worden gelezen en niet
kan worden gebruikt voor de opslag van gegevens. De inhoud van het ROM blijft
behouden als u de printer uitschakelt.
RGB
Rood, groen en blauw. Met deze kleuren wordt een additief kleurengamma van
schermkleuren gecreëerd. Hierbij worden gekleurde fosfordeeltjes aan de binnenkant van
het display opgelicht met behulp van een elektronenstraal.
strepen
De horizontale strepen die soms verschijnen bij het afdrukken van grafische
voorstellingen. Dit treedt op als de printkoppen niet goed zijn uitgelijnd. Zie ook
MicroWeave.
Verklarende woordenlijst
379
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Gloss.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
standaardinstelling
Een waarde of instelling die automatisch wordt gebruikt als de apparatuur wordt
ingeschakeld, gereset of geïnitialiseerd.
station
Een apparaat voor informatiedragers, zoals een cd-romlezer, een diskettestation of een
vaste-schijfstation. In Windows wordt aan elk station een letter toegewezen zodat de
verschillende stations eenvoudiger kunnen worden beheerd.
spuitkanaaltjes
Fijne kanaaltjes in de printkop waarmee de inkt op de pagina wordt gespoten. Als de
spuitkanaaltjes verstopt zijn, kan de afdrukkwaliteit afnemen.
spuitkanaaltjes controleren
Een methode om de werking van de printer te controleren. Er wordt een controlepagina
afgedrukt met de firmware-(ROM-)versie en een testpatroon voor de spuitkanaaltjes.
seriële interface
Zie interface.
spoolen
De eerste stap tijdens het afdrukken, waarin de afdrukgegevens door de printerdriver
worden geconverteerd naar codes die door de printer kunnen worden verwerkt. Deze
gegevens worden vervolgens rechtstreeks naar de printer of naar de afdrukserver
gestuurd.
Spool Manager
Het softwareprogramma waarmee afdrukgegevens worden geconverteerd naar codes die
door de printer kunnen worden verwerkt. Zie ook spoolen.
sRGB
Software voor Windows voor kleurafdrukken van WYSIWYG-kwaliteit (What You See
Is What You Get). Hierbij komt de kleurkwaliteit van de afgedrukte afbeeldingen overeen
met die op uw beeldscherm.
Status Monitor
Het programma waarmee u de status van de printer kunt controleren.
subtractieve kleuren
Kleuren die worden gemaakt door pigmenten die sommige lichtkleuren absorberen en
andere weerkaatsen. Zie ook CMYK.
toepassing
Een softwareprogramma waarmee u een bepaalde taak kunt uitvoeren, zoals
tekstverwerking of financiële planning.
Voortgangsbalk
Een balk die aangeeft hoe ver de huidige afdruktaak voor Windows is gevorderd.
Verklarende woordenlijst
380
R
Paraaf proef:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
Gloss.fm
7/6/07
Rev. C
A5-formaat
WYSIWYG
Acroniem van What You See Is What You Get. Met deze term wordt een afdruk aangeduid
die er precies zo uitziet als op het scherm.
zuinig afdrukken
Een manier van afdrukken waarbij afbeeldingen met minder punten worden afgedrukt
om inkt te besparen.
Verklarende woordenlijst
381
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA109P (S+)
all.bk
ALLIX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Index
A
Aangepast, 102
Afdrukken annuleren (Mac OS X), 52
Afdrukken op aangepast papier., 123
As
papierrol plaatsen, 208
papierrol verwijderen, 210
plaatsen en verwijderen, 211
Host-ICM, 72
Hulp inroepen, 326
I
Informatie over afdrukmaterialen, 206
K
Knoppen, 149
B
Banieren afdrukken, 129
C
Cartridges, 253, 258, 372
ColorSync, 72
D
Dik papier, 241
Driver-ICM, 68
Dubbele papierrolhouder, 208
E
EPSON Printer Utility2, 44
EPSON StatusMonitor (Mac OS X), 57
EPSON Status Monitor 3 (Windows), 34
F
Foutbericht, 31
Foutindicatie, 292
H
Help (Mac OS X), 49
Help (Windows), 24
Het afdrukken annuleren (Windows), 28
L
Losse vellen papier
afdrukmateriaal, 374
gebruiken, 235
Losse vellen papier laden, 235
M
Menumodus, 158
instellingen, procedure, 164
menu's, 159
papierconfiguratie, 176
printerinstelling, 166
printkop uitlijnen, 178
O
Onderhoudscassette, 268
Onderhoudsmodus, 199
Ondersteunde soorten afdrukmateriaal
voor randloos afdrukken, 91
Opties, 370
P
Pagina’s per vel, 110
Paginalijn, 219
Papierdikte, 194
Papiermarge aanpassen, 89
Index
382
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Papieropvang, 244
Photo Enhance (Windows), 83
Posterafdruk met marges, 113
Printerhulpprogramma's (Mac OS X), 55
Printerhulpprogramma's (Windows), 32
Printer vervoeren, 282
Printkop uitlijnen, 182
Probleemoplossing, 292
R41AA109P (S+)
all.bk
ALLIX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Vervangen
Cartridges, 253
Onderhoudscassette, 268
Volledige pagina, 101
Z
Zwarte cartridges, 258
Zwart-witfoto's afdrukken, 85
R
Randloos afdrukken, 89
Reinigen
printer, 277
Rolpapier
afdrukmateriaal, 374
laden, 213
Rolpapier laden, 213
S
Snijmechanisme, 269
Software verwijderen (Mac OS X), 59
Software verwijderen (Windows), 40
Speciaal afdrukmateriaal van EPSON, 206,
336, 374
Specificaties
elektrische, 360
interface, 369
Normen en goedkeuringen, 362
Spuitkanaaltjespatroon, 180
Statusbericht, 153
Statusblad, 198
Systeemvereisten
Windows, 367
T
Technische ondersteuning, 326, 354
V
Verbruiksartikelen, 372
Vergroot afdrukken, 101
Verkleind afdrukken, 101
Index
383
R