dagelijks Marktrapport

 vrijdag, 06 februari 2015
Amerikaanse “payrolls” scherprechter
Om half drie publiceert het “Bureau of Labor Statistics” een uitgebreid rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het is een belangrijk rapport met een schat aan informatie. De markten kijken vooral naar de algemene stijging/daling van de tewerkstelling, de werkloosheidsgraad en de evolutie van de uurlonen. Het rapport bevat echter honderden reeksen die zeer interessante info bevatten voor economisten maar, waarvoor markten hun neus ophalen. De resultaten zijn gebaseerd op twee enquêtes. Daarbij komt hogere statistiek te pas, zodat elk rapport voorzichtig moet geïnterpreteerd worden. Herzieningen zijn legio. Meer tewerkstelling leidt tot hogere groei
De tewerkstelling is belangrijk want meer jobs betekent meer koopkracht, meer consumptie en op termijn ook meer investeringen. De werkloosheidsgraad is voor de Fed een belangrijke graadmeter omdat het de krapte op de arbeidsmarkt weergeeft. Daalt de werkloosheidsgraad tot een laag niveau (5.2%‐5.6%), nu 5.6%, dan gaat de Fed ervan uit dat er de facto volledige tewerkstelling is en dat dus de lonen zullen stijgen. Dit zorgt opnieuw voor meer koopkracht en is dus goed voor de economie. Er is echter een maar: de loonstijgingen gaan zich dan geleidelijk vertalen in hogere inflatie. Meestal is dat een signaal voor de Fed dat de rente moet verhoogd worden om oververhitting en te hoge inflatie tegen te gaan. De marktreactie wordt meestal bepaald door de combinatie van deze drie factoren, gegeven de stand van de conjunctuur. Toegepast op vandaag. De tewerkstelling steeg in 2014 fors (gemiddeld 246 000 per maand) en de werkloosheidsgraad daalde tot 5.6%, dichtbij het niveau van de volledige tewerkstelling. Zal de Fed dan binnenkort de rente verhogen? Volgens de traditionele zienswijze had dat al moeten gebeuren omdat een rentewijziging pas 6 tot 9 maanden later effectief de economie beïnvloedt. Voorlopig suggereert de Fed dat ze midden 2015 de rente traag zal beginnen te verhogen. De markten geloven er niets van en prijzen een eerste renteverhoging slechts voor 2016 in. Deze afwijking is historisch groot. Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste stijgen de lonen ongewoon traag (in december met slechts 1.7% J/J). Loonstijgingen rond 3‐4% zijn normaler. Sommigen vrezen dan ook dat de Amerikaanse conjunctuur aan momentum zal verliezen eens de beschikbare arbeidskrachten allemaal ingezet zijn. Anderen zien de lonen binnenkort toenemen waardoor de vrees ongegrond is. De sterke dollar en de effecten daarvan op de bedrijfsresultaten zijn andere redenen waarom de markt niet gelooft dat de Fed de rente midden 2015 zal verhogen. Wij denken dat de markt zich vergist. Een sterk arbeidsmarktrapport zou de marktverwachtingen meer richting die van de Fed zenden. Hogere rentes en een sterkere dollar zijn dan een logische reactie. Voor aandelen is het minder duidelijk maar gokken we op een negatieve reactie. Een zwak rapport kan de Fed aan het twijfelen brengen en misschien tot uitstel van een renteverhoging leiden. In dat geval kan de dollar verzwakken, maar de 1.1534 tot 1.1678 zone zou de stijging in EUR/USD kunnen blokkeren en een instapmoment bieden om dollars te kopen. De VS rente zou terug kunnen dalen. Onze collega Joke is gespecialiseerd in de Amerikaanse arbeidsmarkt en ziet risico’s voor een lager dan verwachte tewerkstellingsgroei. De tijdelijke groeivertraging in het vierde kwartaal kan in januari de tewerkstellingstoename beperken. Een aantal rapporten over het bedrijfsvertrouwen wijzen in die richting. Bovendien zijn analisten in de regel te optimistisch in januari. In de laatste 12 januarirapporten waren er 11 neerwaartse en slechts 1 opwaartse verrassing. De werkloosheidsgraad wordt wel verwacht te stabiliseren op 5.6% en Joke ziet een sterkere loongroei, ook al omdat het minimumloon verhoogd werd in 20 staten. Vanmiddag kennen we het verdict. Piet Lammens, KBC Marktenzaal EU R / U SD
U SD / JPY
EU R / JPY
G B P/ U SD
EU R / GB P
EU R / C HF
w eer st and 2
w eer st and 1
st eun 1
st eun 2
td
- 1d
- 5d
FRA
td
- 1d
- 5d
1,14 5 3
117 ,2 8
13 4 ,3 1
1,5 3 17
0 ,7 4 7 5
1,0 5 4 1
0,0067
-0,0450
0,7500
0,0081
0,0006
-0,0012
0,0137
-0,4050
1,1500
0,0242
-0,0029
0,0105
1X 4
0,0050
0,0000
-0,0070
-0,0270
0,0050
0,0030
0,0140
0,0630
US
9 X 12
0 ,11
0 ,10
0 ,0 9
0 ,14
IR S
EU R
U SD
GB P
JP
EU R / GB P
121,85
120,83
115,57
113,86
0,7715
0,7595
0,7405
0,7303
1,0930
1,3320
1,6180
D J eur o - 50
1,1679
1,1534
1,1262
1,1098
1,0620
1,4550
1,9280
td
U SD / JPY
0,1770
0,3080
0,6760
A A N D ELEN
EU R / U SD
0,0010
-0,0020
0,0000
0,0010
0,0010
0,0000
0,0199
-0,0010
-0,0030
0,0090
-0,0090
0,0110
0,0160
-0,0170
-0,0160
0,0350
0,0260
0,0020
D-1
Eur i b o r - 1
Eur i b o r - 3
Eur i b o r - 6
0 ,0 0 2 0
0 ,0 5 3 0
0 ,13 2 0
3X6
6X9
3y
5y
10 y
2 - year
US
DE
BE
UK
JP
Eo nia
td
0 ,5 2 7 8
- 0 ,19 6 0
- 0 ,10 3 0
0 ,3 9 0 0
0 ,0 4 0 0
- 0 ,0 2 6 0
10 - year
td
- 1d
- 5d
1,8 10 1
0 ,3 4 5 0
0 ,6 2 8 0
1,5 2 8 0
0 ,3 4 10
0,0392
-0,0040
0,0010
0,0160
-0,0180
0,0844
-0,0030
-0,0220
0,1260
0,0620
D OW
3 3 8 9 ,0 8
3 5 3 4 ,4 7
10 8 19 ,8
17 8 8 4 ,8 8
-8,60
-30,63
-90,54
211,86
22,18
-10,94
85,52
468,03
N I KKEI
17 6 4 8 ,5 0
143,88
-25,89
-0,29
3,44
1,61
8,75
DE
BE
UK
B EL- 2 0
DAX
td
GO U D
OLIE
12 6 6 ,11
5 8 ,0 8
VOOR MEER INFORMATIE BEL JE KBC‐CONTACTPERSOON OF SURF NAAR WWW.KBCCORPORATES.COM/RESEARCH Deze niet‐exhaustieve informatie is gebaseerd op korte termijn vooruitzichten met betrekking tot verwachte ontwikkelingen op de financiële markten. KBC Bank kan op geen enkel moment garanderen dat deze ontwikkelingen zich daadwerkelijk zullen voordoen noch kan KBC aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen ten gevolge van het gebruik van dit document of de inhoud ervan. Dit document bevat geen persoonlijk beleggingsadvies of aanbeveling tot het kopen, verkopen of houden van financiële instrumenten. Hoewel de informatie verkregen is van en gebaseerd op volgens KBC betrouwbare bronnen, kan KBC niet garanderen dat de verstrekte informatie accuraat is; de informatie kan onvolledig zijn of ingekort. Alle standpunten en verwachtingen reflecteren de interpretaties van KBC op het moment waarop dit document werd uitgegeven en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. P. 1