Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding
NPD4275-01 NL
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Copyright en handelsmerken
Copyright en handelsmerken
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor
gebruik van deze informatie in combinatie met andere printers.
Seiko Epson Corporation noch haar filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten
of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en
herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele
onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.
Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit elektromagnetische interferentie als gevolg van het
gebruik van andere interfacekabels die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.
®
®
®
®
EPSON , EPSON STYLUS , Epson UltraChrome en SpectroProofer zijn gedeponeerde handelsmerken en EPSON EXCEED YOUR VISION of
EXCEED YOUR VISION is een gewoon handelsmerk van Seiko Epson Corporation.
®
®
®
Microsoft , Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
®
®
Apple , Macintosh , Mac OS en OS X zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
®
Intel is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
®
PowerPC is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.
®
®
®
®
®
Adobe , Photoshop , Elements , Lightroom en Adobe RGB zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve
eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.
© 2010 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.
2
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Type zwarte inkt vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Printer uitzetten met Energiebeheer. . . . . . . . . . . . 50
Het afdrukken annuleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Copyright en handelsmerken
Inleiding
Belangrijke veiligheidsinstructies. . . . . . . . . . . . . . . 6
Een plaats kiezen voor dit product. . . . . . . . . . . . 6
Dit product installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dit product gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
De behandeling van de cartridges. . . . . . . . . . . . 7
Waarschuwing, Let op, Opmerking en Tip. . . . . . 7
Onderdelen van de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Voorkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Achterkant/as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Eigenschappen van de printer. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hoge resolutie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hoge productiviteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Superieur gebruiksgemak. . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Gebruik en opslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Installatieruimte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tijdens het gebruik van de printer. . . . . . . . . . . 20
Wanneer de printer niet in gebruik is. . . . . . . . . 20
Behandeling van cartridges. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Behandeling van papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Introductie van de bijgeleverde software. . . . . . . . . 23
Inhoud van de softwareschijf. . . . . . . . . . . . . . . 23
Overzicht van de printerdriver. . . . . . . . . . . . . . 25
Met de printerdriver(Windows)
Instelvenster weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Met het pictogram van de printer. . . . . . . . . . .
Help weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Help openen met de knop Help. . . . . . . . . . . .
Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel
dat u wilt nakijken en openen. . . . . . . . . . . . .
Printerdriver aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen opslaan als Selecteerinstelling. . . .
Instellingen afdrukmateriaal opslaan. . . . . . . .
Weergegeven schermonderdelen wijzigen. . . .
Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's. . . .
De printerdriver verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . .
. 55
. 55
. 55
. 56
. 56
. 58
. 59
Met de printerdriver(Mac OS X)
Instelvenster weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Help weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epson Printer Utility 4 gebruiken. . . . . . . . . . . . .
Epson Printer Utility 4 starten. . . . . . . . . . . . .
Functies van Epson Printer Utility 4. . . . . . . . .
De printerdriver verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . .
EPSON LFP Remote Panel 2 verwijderen. . . . .
Basishandelingen
Rolpapier laden en verwijderen. . . . . . . . . . . . . .
Rolpapierinformatie afdrukken en lezen. . . . . .
Automatische rolinvoer instellen. . . . . . . . . . .
Rolpapier laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het papier van de rol snijden. . . . . . . . . . . . . .
Het rolpapier verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . .
Losse vellen laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papiercassette laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handmatig laden aan de achterkant. . . . . . . . .
Dik papier laden en uitwerpen. . . . . . . . . . . . .
Elementaire afdrukmethoden(Windows). . . . . . .
Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X). . . . . . .
Afdrukgebied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afdrukgebied van rolpapier. . . . . . . . . . . . . . .
Afdrukgebied van losse vellen. . . . . . . . . . . . .
. 53
. 53
. 54
. 54
. 61
. 61
. 61
. 61
. 61
. 63
. 64
Varianten afdrukken
. 26
. 26
. 27
. 27
. 32
. 33
. 34
. 35
. 39
. 41
. 44
. 45
. 47
. 47
. 48
Kleuren automatisch corrigeren en foto's
afdrukken (PhotoEnhance). . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleuren corrigeren en afdrukken. . . . . . . . . . . . .
Foto's afdrukken in zwart-wit. . . . . . . . . . . . . . .
Randloos afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manieren van randloos afdrukken. . . . . . . . . .
Ondersteunde formaten voor randloos
afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rolpapier en het afsnijden ervan. . . . . . . . . . .
Instellingen opgeven voor het afdrukken. . . . .
Vergroot/verkleind afdrukken. . . . . . . . . . . . . . .
Volledige pagina/Aanpassen aan
papierformaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aanpassen aan breedte rolpapier(uitsluitend
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aangepaste schaal instellen. . . . . . . . . . . . . . .
3
. 65
. 66
. 70
. 73
. 73
. 74
. 75
. 76
. 78
. 79
. 80
. 80
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Meerdere pagina's afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . .
Handmatig dubbelzijdig afdrukken(uitsluitend
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorzorgsmaatregelen voor dubbelzijdig
afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen opgeven voor het afdrukken. . . . .
Poster afdrukken (vergroot afdrukken op
meerdere vellen - uitsluitend Windows). . . . . . . .
Instellingen opgeven voor het afdrukken. . . . .
Afdrukken aan elkaar plakken. . . . . . . . . . . . .
Afdrukken op aangepast papier. . . . . . . . . . . . . .
Banier afdrukken (op rolpapier). . . . . . . . . . . . . .
Layout Manager (Lay-outbeheer)(uitsluitend
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen opgeven voor het afdrukken. . . . .
Instellingen van Lay-outbeheer opslaan en
openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 82
Onderhoud
De printkop afstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes
zijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Printkop reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Verkeerde uitlijning van de printkop
corrigeren (Printkop uitlijnen). . . . . . . . . . . . . 125
Verbruiksartikelen vervangen. . . . . . . . . . . . . . . 128
Cartridges vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Onderhoudscassette 1 en 2 vervangen. . . . . . . 130
Het mes van het snijmechanisme vervangen. . . 132
De printer reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
De buitenkant reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Binnenkant reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
. 83
. 83
. 84
. 85
. 85
. 86
. 89
. 92
. 95
. 96
Problemen oplossen
. 97
Wanneer een foutmelding wordt weergegeven. . . 138
Wanneer een onderhoudsverzoek of bel
service wordt weergegeven. . . . . . . . . . . . . . . . 146
Probleemoplossing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet
werkt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar
er wordt niets afgedrukt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
De afdrukken zien er anders uit dan verwacht
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Problemen met in- of uitvoeren van papier. . . . 155
Andere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
Kleurenbeheer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Afdrukinstellingen voor kleurenbeheer. . . . . . . . . 99
Profielen instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kleurenbeheer instellen in een toepassing. . . . . . . 100
Kleurenbeheer instellen in de printerdriver. . . . . . 101
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
Host-ICM (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
ColorSync (Mac OS X). . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
Driver-ICM(uitsluitend Windows). . . . . . . . . . 103
Appendix
Opties en verbruiksartikelen. . . . . . . . . . . . . . . . 160
Ondersteunde media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Speciaal afdrukmateriaal van Epson. . . . . . . . . 162
In de handel verkrijgbare papierformaten die
kunnen worden gebruikt. . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Voordat u afdrukt op materiaal dat niet van
Epson afkomstig is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Onderhoudsmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Onderhoudsmodus openen en sluiten. . . . . . . 169
Overzicht van de Onderhoudsmodus. . . . . . . . 170
Printer verplaatsen of vervoeren. . . . . . . . . . . . . . 172
Vóór het verplaatsen of vervoeren. . . . . . . . . . 172
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Na het verplaatsen of vervoeren. . . . . . . . . . . . 172
Systeemvereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Normen en goedkeuringen. . . . . . . . . . . . . . . 174
Het menu op het bedieningspaneel
gebruiken
Mogelijkheden van het menu. . . . . . . . . . . . . . . . 106
Menulijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Menu's in detail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Het menu Printerinstelling. . . . . . . . . . . . . . . 110
Het menu Proefafdruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Het menu Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Het menu Printerstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Het menu Papierinstelling. . . . . . . . . . . . . . . . 113
Het menu Printkop Uitlijnen. . . . . . . . . . . . . . 118
Het menu Netwerkinstelling. . . . . . . . . . . . . . 118
Het menu SpectroProofer. . . . . . . . . . . . . . . . 119
Inktmenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Hulp en ondersteuning
Website voor technische ondersteuning. . . . . . . . 176
Contact opnemen met Epson. . . . . . . . . . . . . . . . 176
Voordat u contact opneemt met Epson. . . . . . . 176
Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika. . . . . 177
Hulp voor gebruikers in Europa. . . . . . . . . . . . 177
Hulp voor gebruikers in Taiwan. . . . . . . . . . . . 177
Hulp voor gebruikers in Australië. . . . . . . . . . 178
Hulp voor gebruikers in Singapore. . . . . . . . . . 179
Hulp voor gebruikers in Thailand. . . . . . . . . . 179
Hulp voor gebruikers in Vietnam. . . . . . . . . . . 179
Hulp voor gebruikers in Indonesië. . . . . . . . . . 179
Help voor gebruikers in Hongkong. . . . . . . . . 180
Hulp voor gebruikers in Maleisië. . . . . . . . . . . 180
Hulp voor gebruikers in India. . . . . . . . . . . . . 181
Help voor gebruikers in de Filippijnen. . . . . . . 181
Softwarelicentievoorwaarden
Licenties met betrekking tot openbronsoftware. . . 182
Bonjour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Andere softwarelicenties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Info-ZIP copyright and license. . . . . . . . . . . . . 187
5
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ Sluit alle apparatuur aan op goed werkende,
geaarde stopcontacten. Vermijd het gebruik van
stopcontacten op een groep waarop tevens
fotokopieer- of luchtbehandelingsapparatuur is
aangesloten die regelmatig in- en uitschakelt.
Inleiding
Belangrijke
veiligheidsinstructies
❏ Gebruik geen stopcontacten die kunnen worden inen uitgeschakeld met een muurschakelaar of een
automatische tijdklok.
❏ Houd afstand tussen het volledige
computersysteem en potentiële bronnen van
elektromagnetische interferentie, zoals
luidsprekers of het basisstation van een draadloze
telefoon.
Lees al deze instructies alvorens de printer te gebruiken.
Neem tevens alle waarschuwingen en instructies in acht
die zijn aangebracht op de printer.
Een plaats kiezen voor dit
product
❏ Gebruik uitsluitend het type voedingsbron dat is
vermeld op de label van het product.
❏ Plaats dit product op een vlak, stabiel oppervlak dat
groter is dan dit product. Dit product functioneert
niet goed als het scheef staat of onder een hoek is
opgesteld.
❏ Gebruik uitsluitend het netsnoer dat wordt
geleverd bij het product. Gebruik van een ander
snoer kan brand of een elektrische schok tot gevolg
hebben.
❏ Vermijd plaatsen waar snelle wisselingen optreden
van temperatuur en vochtigheid. Stel het product
niet bloot aan direct zonlicht, intens licht of
warmtebronnen.
❏ Gebruik geen beschadigd of versleten netsnoer.
❏ Als u een verlengsnoer gebruikt voor dit product,
zorg er dan voor dat het totale ampèrage van de op
het verlengsnoer aangesloten apparatuur niet hoger
is dan het voor het snoer opgegeven ampèrage. Zorg
er tevens voor dat het totale ampèrage van alle op
het stopcontact aangesloten apparaten niet hoger is
dan het voor het stopcontact opgegeven ampèrage.
❏ Vermijd plaatsen waar zich schokken of trillingen
kunnen voordoen.
❏ Stel dit product niet op in stoffige ruimtes.
❏ Plaats dit product in de nabijheid van een
stopcontact zodat de stekker eenvoudig kan
worden losgemaakt.
❏ Voer zelf geen onderhoud uit aan dit product.
❏ Trek de stekker van dit product uit het stopcontact
en laat het onderhoud over aan gekwalificeerde
servicetechnici wanneer zich de volgende
omstandigheden voordoen:
Dit product installeren
❏ Blokkeer of bedek de openingen niet in de
behuizing van dit product.
Het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is
het product binnengedrongen, het product is
gevallen of de behuizing is beschadigd, het product
functioneert niet normaal of vertoont een
opvallende verandering in de prestaties.
❏ Steek geen objecten door de sleuven. Voorkom dat
er vloeistof wordt gemorst op dit product.
❏ Het netsnoer bij dit product is uitsluitend bedoeld
voor gebruik in combinatie met dit product.
Gebruik in combinatie met andere apparatuur kan
brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
❏ Als u de printer in Duitsland gebruikt, houdt u
rekening met het volgende:
Om adequate kortsluitbeveiliging en beveiliging
tegen overbelasting te realiseren voor deze printer,
moet de elektrische installatie in het gebouw
worden beveiligd met een smeltzekering van 10 of
16 ampère.
6
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ Als de stekker beschadigd is, vervangt u het
volledige netsnoer of neemt u contact op met een
gekwalificeerde elektricien. Als de stekker is
uitgerust met een zekering, vervangt u die
uitsluitend door een zekering met de juiste
afmeting en de juiste capaciteit.
❏ De IC-chip op de cartridge bevat een
verscheidenheid aan informatie met betrekking tot
de cartridge, bijvoorbeeld de status van de
cartridge, zodat de cartridge probleemloos kan
worden verwijderd en teruggeplaatst.
❏ Als u een cartridge verwijdert voor later gebruik,
beschermt u het gedeelte met de inktuitvoer tegen
stof en vuil en slaat u de cartridge op in dezelfde
omgeving als dit product. De poort voor de
inktuitvoer is weliswaar voorzien van een klepje
waardoor een deksel of plug niet nodig is, maar
wees toch voorzichtig om inktvlekken te
voorkomen op voorwerpen waar de cartridges mee
in contact komen. Raak de poort van de inktuitvoer
of het gebied daaromheen niet aan.
Dit product gebruiken
❏ Steek geen hand in dit product en raak de cartridges
niet aan tijdens het afdrukken.
❏ Verplaats de printkop niet met de hand, anders kan
dit product worden beschadigd.
❏ Schakel dit product altijd uit met de aan-uitknop op
het bedieningspaneel. Wanneer op deze knop
wordt gedrukt, knippert het aan-uitlampje kort en
dooft vervolgens. Maak het netsnoer niet los en
schakel het product pas uit nadat het aan-uitlampje
is gestopt met knipperen.
Waarschuwing, Let op,
Opmerking en Tip
w Waarschuwi
De behandeling van de
cartridges
ng:
❏ Houd cartridges buiten het bereik van kinderen en
slik de inkt niet in.
c Let op:
Voorzorgsmaatregelen
worden aangegeven met Let op
en moeten nauwkeurig worden
gevolgd om schade aan dit
apparaat of lichamelijk letsel te
voorkomen.
Opmerking:
Opmerkingen bevatten
belangrijke informatie voor de
bediening van dit apparaat.
Tip:
Tips bevatten nuttige of extra
informatie voor de bediening
van dit apparaat.
❏ Als u inkt op uw huid krijgt, wast u die af met water
en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u uw
ogen onmiddellijk met water.
❏ Schud nieuwe cartridges vóór het installeren
ongeveer 15 keer binnen vijf seconden heen en weer
in horizontale richting over een afstand van vijf
centimeter.
❏ Gebruik de cartridges vóór de
houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.
❏ Verbruik cartridges binnen zes maanden na
installatie om het beste resultaat te bereiken.
❏ Open de cartridges niet en probeer niet de
cartridges te hervullen. Daardoor zouden de
printkoppen kunnen beschadigen.
❏ Raak de groene IC-chip aan de zijkant van de
cartridge niet aan. Dat kan invloed hebben op de
normale werking en het afdrukken.
7
Waarschuwingen moeten
nauwkeurig worden gevolgd
om ernstig lichamelijk letsel te
voorkomen.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
Onderdelen van de printer
Voorkant
A Voorkap
Verwijderen wanneer u het ingebouwde snijmechanisme wilt vervangen of de optionele SpectroProofer wilt
installeren. Normaal geïnstalleerd tijdens het gebruik van de printer.
B Cartridgekap (links)
Openen wanneer u cartridges wilt vervangen. U “Cartridges vervangen” op pagina 128
C Papiercassette
Voor losse vellen met een breedte van 8 tot 17 inch. U “Papiercassette laden” op pagina 35
D Uitvoerlade
Voor de opvang van het papier dat uit de printer komt. Uitschuiven op maat van het gebruikte papier.
E Onderhoudscassette 2
Deze cassette vangt de inkt op die tijdens het randloos afdrukken buiten het papier terechtkomt.
8
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
F Steun voor het uitwerpen van papier
Voor het vlot uitwerpen van het bedrukte papier. De steunen komen omhoog wanneer wordt afgedrukt op gewoon
rolpapier en wanneer de optionele SpectroProofer is geïnstalleerd. U “Rolpapier laden” op pagina 29
G Voorste handinvoer
Hier wordt het papier ingevoerd wanneer wordt afgedrukt op losse vellen met een dikte van 0,8 mm of meer. U
“Dik papier laden en uitwerpen” op pagina 41
H Cartridgekap (rechts)
Openen wanneer u cartridges of Onderhoudscassette 1 wilt vervangen.
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
U “Onderhoudscassette 1 vervangen” op pagina 130
I Onderhoudscassette 1
Opvangbak voor afvalinkt.
J Cartridges
Cartridges links en rechts voor elf kleuren in totaal. Volgorde van de cartridges U “Display” op pagina 15
K Printkop
Beweegt naar links en rechts en brengt inkt aan via een groot aantal uiterst fijne spuitkanaaltjes.
Verplaats de printkop niet met de hand.
L Bedieningspaneel
U “Bedieningspaneel” op pagina 13
M Waarschuwingslamp
Brandt of knippert wanneer er een fout optreedt in de printer.
Aan
: Er heeft zich een fout voorgedaan. Lees de foutmelding op het display op het
bedieningspaneel.
Knippert
: Waarschuwing met betrekking tot de hoeveelheid inkt of papier. U kunt zelf instellen voor
welk verbruiksartikel u deze waarschuwing wilt krijgen. De standaardinstelling is Uit (geen
waarschuwing). U “Overzicht van de Onderhoudsmodus” op pagina 170
Uit
: Geen fout.
N Printerkap
Openen voor het laden van dik papier, het reinigen van de binnenkant van de printer en het verwijderen van
vastgelopen papier. Normaal gesloten tijdens het gebruik van de printer.
O Achterste handinvoer
9
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
Hier wordt het papier met de hand ingevoerd, één voor één, wanneer wordt afgedrukt op losse vellen. U
“Handmatig laden aan de achterkant” op pagina 39
P Papiersteun
Deze steun omhoog zetten om handmatig ingevoerd papier naar behoren in de printer te laden. Het papier wordt
ondersteund, zodat het niet naar voren of achteren kan vallen.
Q Zijgeleider
Naar links en rechts schuiven op maat van het papier dat u wilt laden. Voorkomt dat het papier scheef in de printer
gaat.
R Rolpapiertoevoer
Sleuf voor de invoer van rolpapier. U “Rolpapier laden” op pagina 27
S Rolpapierkap
Kap ter bescherming van het rolpapier. Gesloten tijdens het gebruik van de printer, tenzij rolpapier wordt geladen
of verwijderd.
T Ashouders
Houden links en rechts de as vast waarop het rolpapier zit.
U “Rolpapier laden” op pagina 29
10
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
Achterkant/as
A Achtereenheid
Verwijderen bij papierstoringen, waarna u het vastgelopen papier kunt verwijderen. Normaal geïnstalleerd tijdens
het gebruik van de printer.
B Connector voor rolpapierhouder
Altijd gebruiken met aangesloten kabel.
C USB-aansluiting
Voor aansluiting van een USB-kabel.
D Ventilatieopeningen
Hier gaat de lucht door waarmee het inwendige van de printer wordt gekoeld.
E Netwerkaansluiting
Voor aansluiting van een netwerkkabel.
F Statuslampje (groen en rood)
De kleur geeft de snelheid van het netwerk aan.
Groen
: 10Base-T
Rood
: 100Base-TX
G Gegevenslampje (oranje)
11
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
De status van de netwerkverbinding en de ontvangst van gegevens wordt aangegeven met een brandend of
knipperend lampje.
Aan
: Verbonden.
Knippert
: Ontvangst van gegevens.
H Netsnoeraansluiting
Voor aansluiting van het netsnoer.
I Beweegbare flens (zwart)
Voor het vastzetten van het rolpapier op de as. Verwijderen en aanbrengen bij het plaatsen van rolpapier op de as of
bij het verwijderen van rolpapier van de as.
J As
Wanneer u rolpapier in de printer wilt laden, plaatst u het rolpapier op de as.
K Hulpstuk
Aanbrengen wanneer u rolpapier met een kern van drie inch op de as plaatst.
12
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
Als de printer gereed is en u drukt op deze knop,
wordt het Inktmenu weergegeven op het display. U
kunt nu de printkop reinigen, de spuitkanaaltjes
controleren of van type zwarte inkt veranderen. Als
u op deze knop drukt terwijl het afdrukken is on‐
derbroken, kunt u niet van type zwarte inkt veran‐
deren. U “Inktmenu” op pagina 120
Bedieningspaneel
E Knop l (knop voor de papierbron)
❏
Als de printer gereed is of als er geen papier is geladen
en u drukt op deze knop, wordt het menu Papiersoort
weergegeven. U kunt nu kiezen uit rolpapier en losse
vellen en de manier van papier laden controleren.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, veranderen
de pictogrammen op het display zoals hieronder
getoond.
U kunt dezelfde instellingen ook opgeven in de
printerdriver. Wanneer u afdrukt vanuit de
printerdriver, krijgen de instellingen van de driver
voorrang, ongeacht de instellingen op het
bedieningspaneel.
: Afdrukken op rolpapier. Na het af‐
drukken van elke pagina wordt het
papier automatisch van de rol gesne‐
den.
A Lampje P (aan-uitlampje)
De gebruiksstatus van de printer wordt aangegeven
met een brandend of knipperend lampje.
Aan
: De printer is ingeschakeld.
Knippert
: Er worden gegevens ontvangen of
er worden taken uitgevoerd, zoals
het uitschakelen van de printer,
reinigen van de printkop, contro‐
leren van de spuitkanaaltjes of ver‐
anderen van het type zwarte inkt.
Uit
: Afdrukken op rolpapier, maar zonder
af te snijden na het afdrukken.
: Afdrukken op losse vellen.
❏
Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt
weergegeven, keert u terug naar het vorige scherm
(Parameter > Item > Menu > Gereed).
F Knoppen u/d (knoppen voor de papiertoevoer)
: De printer is uitgeschakeld.
B Knop P (aan-uitknop)
Hiermee schakelt u de printer in en uit.
C Display
Geeft de printerstatus, menu's, foutmeldingen en
dergelijke weer. U “Display” op pagina 15
D Knop [ (knop voor het inktmenu)
13
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏
❏
Wanneer rolpapier is geladen, kunt u het rolpapier
vooruit (knop d) of achteruit (knop u) door de printer
laten gaan. Door de knop d ingedrukt te houden kunt
u maximaal 3 m papier doorvoeren. U kunt de snelheid
verhogen door de knop ten minste twee seconden
ingedrukt te houden.
U “Dik papier laden en uitwerpen” op pagina 41
U “Rolpapier laden” op pagina 29
❏
Door de knop u ingedrukt te houden kunt u het papier
maximaal 20 cm achteruit laten gaan.
❏
Als u op de knop d drukt terwijl er geen rolpapier is
geladen en Losse Vellen is geselecteerd in het menu
Papiersoort, dan wordt papier uit de papiercassette
ingevoerd en uitgeworpen. U “Het afdruktraject van
de papiercassette reinigen” op pagina 136
❏
Wanneer u losse vellen invoert vanuit de achterste
papiertoevoer, druk dan op de knop d om het papier
in te voeren en de status Gereed te bereiken. U
“Handmatig laden aan de achterkant” op
pagina 39
❏
Met deze knop kunt u het aandrukmechanisme
vergrendelen of ontgrendelen.
Wanneer u na afloop van het afdrukken op rolpapier
op deze knop drukt, wordt het aandrukmechanisme
ontgrendeld. Het rolpapier wordt automatisch
opgewikkeld, waarna u het kunt verwijderen.
Wanneer Resterend Pap. Inst. op Aan is gezet in het
menu, wordt het rolpapier opgewikkeld nadat er een
streepjescode op de rand van het papier is afgedrukt.
Deze streepjescode bevat papierinformatie, zoals de
resterende hoeveelheid rolpapier. U
“Rolpapierinformatie afdrukken en lezen” op
pagina 26
J Knop Z
Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt
weergegeven, kunt u items en parameters selecteren.
U “Mogelijkheden van het menu” op pagina 106
❏
Als u op deze knop drukt terwijl er een parameter is
geselecteerd in het menu, wordt die parameter
vastgelegd of uitgevoerd.
❏
Als u op deze knop drukt terwijl de inkt aan het drogen
is, wordt het droogproces afgebroken.
G Knop r (knop Menu)
❏
Als de printer gereed is of als er geen papier is geladen
en u drukt op deze knop, wordt het menu
weergegeven. U “Mogelijkheden van het menu” op
pagina 106
❏
Als u op deze knop drukt tijdens het afdrukken, wordt
rechtstreeks het menu Printerstatus weergegeven.
U “Het menu Printerstatus” op pagina 113
❏
Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt
weergegeven, gaat u naar het volgende scherm
(Menu > Item > Parameter).
K Knop W (knop Pauze/Annuleren)
H Knop X (knop voor het snijden van het papier)
Druk op deze knop om het rolpapier af te snijden
met het ingebouwde snijmechanisme. U “Hand‐
matig afsnijden” op pagina 32
❏
Als u tijdens het afdrukken op deze knop drukt, gaat
de printer in de pauzestand. U beëindigt de pauze
door opnieuw op de knop W te drukken of door
Pauze Annuleren te selecteren op het display en
vervolgens op de knop Z te drukken.
Als u de afdruktaken die worden verwerkt wilt
annuleren, selecteert u Taak Annuleren op het
display en drukt u vervolgens op de knop Z. U “Het
afdrukken annuleren” op pagina 51
❏
Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt
weergegeven, wordt het menu gesloten en keert de
printer terug naar de stand Gereed.
L Lampje W (pauzelampje)
Geeft aan of de printer al dan niet klaar is om af te
drukken.
I Knop Y (knop voor het aandrukken van het
papier)
Aan
: Niet gereed om af te drukken.
Taak gepauzeerd of geannuleerd.
Uit
: Gereed om af te drukken.
M Lampje H (inktlampje)
De inktstatus wordt aangegeven met een brandend
of knipperend lampje.
14
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
Aan
Knippert
Uit
: Wijst op diverse fouten: geïnstal‐
leerde cartridge is leeg, een bepaal‐
de cartridge is niet geïnstalleerd of
er is een verkeerde cartridge geïn‐
stalleerd. Lees de foutmelding op
het display op het bedieningspa‐
neel.
Geeft de printerstatus, de werking en foutberichten
weer.
U “Wanneer een foutmelding wordt weergege‐
ven” op pagina 138
B Papierbroninstellingen
De volgende pictogrammen geven aan wat er met de
knop l is ingesteld voor de papierbron.
: De inkt is bijna op. Wij raden u aan
de cartridge zo snel mogelijk te
vervangen, omdat u anders tijdens
het afdrukken zonder inkt kunt
komen te zitten.
U kunt dezelfde instellingen ook opgeven in de
printerdriver. Wanneer u afdrukt vanuit de printer‐
driver, krijgen de instellingen van de driver voor‐
rang, ongeacht de instellingen op het bedieningspa‐
neel.
: Geen fout.
: Afdrukken op rolpapier. Na het afdruk‐
ken van elke pagina wordt het papier
automatisch van de rol gesneden.
N Lampje b (papierlampje)
De papierstatus wordt aangegeven met een bran‐
dend of knipperend lampje.
Aan
Knippert
Uit
: Afdrukken op rolpapier, maar zonder af
te snijden na het afdrukken.
: Er is geen papier geladen of de pa‐
pierinstelling is onjuist. Lees de
foutmelding op het display op het
bedieningspaneel.
: Afdrukken op losse vellen.
: Wijst op diverse fouten: papier
vastgelopen of papier scheef. Lees
de foutmelding op het display op
het bedieningspaneel.
C Cartridgestatus
Geeft bij benadering aan hoeveel inkt er nog aanwe‐
zig is en wat de actuele status is. De cartridgepicto‐
grammen veranderen als volgt wanneer de inkt bijna
op is of er een fout optreedt.
: Geen fout.
Normaal
Display
Waarschuwing of fout
1 Positie van de cartridge
Wanneer u voor de printer staat, zijn de cartrid‐
geposities genummerd van links naar rechts in
oplopende volgorde vanaf 1. Hierna volgen de
kleuren die overeenstemmen met de verschillen‐
de posities.
A Bericht
15
1
GR (Green (Groen))
2
LLK (Light Light Black (Lichtgrijs))
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
3
Y (Yellow (Geel))
4
LC (Light Cyan (Licht Cyaan))
5
VLM (Vivid Light Magenta (Levendig
lichtmagenta))
6
OR (Orange (Oranje))
7
MK (Matte Black (Mat Zwart))
8
VM (Vivid Magenta (Levendig magenta))
9
LK (Light Black (Licht Zwart))
10
C (Cyan (Cyaan))
11
PK (Photo Black (Foto Zwart))
De volgende pictogrammen geven de installatiesta‐
tus van de optionele SpectroProofer aan.
: Geïnstalleerd.
Geen pic‐ : Niet of niet goed geïnstalleerd.
togram
E Type zwarte inkt
Het type zwarte inkt dat is geselecteerd.
F Status van de Onderhoudscassette
De status van Onderhoudscassette 1 en 2 wordt als
volgt aangegeven.
: Er is voldoende ruimte in de onderhouds‐
cassette.
2 Statusindicators
De cartridgestatus wordt aangegeven als volgt.
Geen alarm : Er is voldoende inkt en afdrukken
is mogelijk.
: De inkt is bijna op. Houd een
nieuwe cartridge bij de hand.
: De ondershoudscassette is bijna aan het
eind van zijn levensduur. Houd een nieu‐
we Onderhoudscassette bij de hand.
(knippert)
: Er heeft zich een fout voorgedaan.
Lees de foutmelding op het dis‐
play en los het probleem op.
: De Onderhoudscassette is aan het eind
van zijn levensduur. Vervang de Onder‐
houdscassette door een nieuwe. (knip‐
pert)
3 Codes van inktkleuren
Zie de lijst bij 1 (hierboven) voor de kleuren en de
code waarmee ze worden aangegeven.
Tip:
U krijgt een betrouwbaardere indicatie van de
resterende hoeveelheid inkt met Printerstatus in het
menu of EPSON Status Monitor in de printerdriver.
Wij raden u aan om vóór een grote afdruktaak na te
kijken hoeveel inkt er nog is en een nieuwe cartridge bij
de hand te houden voor kleuren die bijna op zijn.
Tip:
U krijgt een betrouwbaardere indicatie van de resterende
capaciteit met Printerstatus in het menu of EPSON
Status Monitor in de printerdriver. Wij raden u aan de
resterende capaciteit na te kijken voordat u een reiniging
etc. uitvoert, en een nieuwe Onderhoudscassette klaar te
leggen als de oude bijna aan het eind van zijn levensduur
is.
U “Het menu Printerstatus” op pagina 113
Windows U “Overzicht van het tabblad
Hulpprogramma's” op pagina 58
U “Het menu Printerstatus” op pagina 113
Mac OS X U “Epson Printer Utility 4 gebruiken” op
pagina 61
Windows U “Overzicht van het tabblad
Hulpprogramma's” op pagina 58
Mac OS X U “Epson Printer Utility 4 gebruiken” op
pagina 61
D Gebruiksstatus van de SpectroProofer
16
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
G Resterend papier
De volgende pictogrammen geven de resterende
hoeveelheid geladen papier aan.
Geen pic‐ : Standaard
togram
: Klein
Een van de volgende pictogrammen wordt weerge‐
geven, afhankelijk van wat er is ingesteld als papier‐
bron (rolpapier of losse vellen).
: Groot
: De resterende hoeveelheid papier op de
rol (de lengte) wordt weergegeven achter
het pictogram. Dit wordt alleen weerge‐
geven wanneer Resterend Pap. Inst. op
Aan staat.
: Groter
: Grootst
U “Rolpapierinformatie afdrukken en
lezen” op pagina 26
❏
U “Het menu Papierinstelling” op pagina 113
: De resterende hoeveelheid papier (het
aantal vellen) in de papiercassette wordt
weergegeven achter het pictogram. Dit
wordt alleen weergegeven wanneer Res‐
terende Losse Velln op Aan staat in de
Onderhoudsmodus en Resterende Losse
Velln is ingesteld in het menu.
U “Onderhoudsmodus” op pagina 169
U “Het menu Papierinstelling” op pagi‐
na 113
H Parameter Rolpapiermarge
De volgende instellingen voor Rolpapiermarge in
het menu worden weergegeven achter het pictogram
.
Automatisch : Standaard
15 mm
: Boven/Onder 15mm
35/15 mm
: Bov. 35/Onder 15mm
3 mm
: 3mm
15 mm
: 15mm
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
I Instellingen voor de degelruimte en
geregistreerd nummer van het aangepast papier
❏
Geeft aan welk nummer is geselecteerd voor
Aangepast Papier in het menu.
De volgende pictogrammen geven de huidige
instellingen voor Degelruimte aan.
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
17
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
Afdrukken die lang goed blijven
Afdrukken die met pigmentinkt worden gemaakt,
blijven langer mooi en fris. Deze inkt is zeer goed
bestand tegen water en ozon, en heeft een hoge
lichtvastheid. Hierdoor wordt het afbreken van de inkt
door licht en ozon in de lucht tegengegaan.
Eigenschappen van de
printer
Deze printer is een grootformaat inkjetkleurenprinter
voor papier van 17 inch.
Hoge productiviteit
Onderstaand worden de voornaamste functies van deze
printer beschreven.
Uitstekende stabiliteit van kleuren betekent
efficiënt afdrukken
De kleuren zijn al na zeer korte tijd stabiel. De afdruk
kan dus veilig worden gebruikt voor
prepress-werkzaamheden en kleurcontrole, wat de
efficiëntie verhoogt.
Hoge resolutie
De Epson UltraChrome HDR Ink-technologie staat
garant voor afdrukken in een hoge resolutie voor
professionele behoeften.
Automatisch omschakelen tussen rolpapier en losse
vellen
U kunt tegelijk rolpapier en losse vellen in de printer
hebben. Bij het afdrukken geeft u de papierbron op en
het benodigde papier wordt automatisch ingevoerd.
Uitbreiding van de kleurreproductie voor nog meer
expressie
Door gebruik te maken van tien kleuren, waaronder
oranje en groen, kunnen de meest uiteenlopende
kleuren, van felgroen tot felgeel, en van geel tot rood,
nog beter worden gereproduceerd.
U “Rolpapier laden” op pagina 29
Automatische controle van de spuitkanaaltjes
voorkomt afdrukproblemen
Spuitkanaaltjes die niet werken worden extreem snel
gedetecteerd. Als er puntjes ontbreken, wordt de
printkop automatisch gereinigd. Dit voorkomt
afdrukproblemen en bespaart u onnodige kosten en
tijdverlies.
Nog betere grijstinten zonder kleurzweem
Fijne zwart-witgradaties zijn nu mogelijk dankzij drie
verschillende soorten zwarte inkt.
Twee soorten zwarte inkt afhankelijk van de
papiersoort
Keuze uit fotozwart en matzwart, afhankelijk van het
papier dat u gebruikt. Fotozwart geeft een strak resultaat
op glanzend papier. Matzwarte inkt vergroot de
optische intensiteit van het zwart op mat papier.
U “De printkop afstellen” op pagina 121
In deze printer kunt u zowel fotozwarte inkt als
matzwarte inkt installeren en gemakkelijk omschakelen
afhankelijk van de papiersoort.
Extra gebruiksgemak met een duidelijk en handig
kleurendisplay
Het grote en heldere kleurenscherm laat de
printerstatus zien, zoals de resterende hoeveelheid inkt.
U “Type zwarte inkt vervangen” op pagina 49
U “Display” op pagina 15
Een groter display betekent ook dat foutmeldingen en
andere informatie duidelijker leesbaar is. Ook kunt u
nagaan hoe u het papier moet laden.
Lagere lichtgevoeligheid voor gelijkmatige kleuren
in uiteenlopende omstandigheden*
Door gebruik te maken van tien kleuren hebben we de
lichtgevoeligheid (wisselende kleuren) verminderd,
oftewel het veranderen van de kleurbalans door
verschillen in het omgevingslicht.
Van veraf zichtbare status van het apparaat, dankzij
de waarschuwingslamp
Wanneer er een fout optreedt of wanneer inkt of papier
bijna op is, kunt u dit gemakkelijk van veraf zien, dankzij
de duidelijk zichtbare waarschuwingslamp. U
“Overzicht van de Onderhoudsmodus” op pagina 170
* Resultaten gemeten met A/F11-lichtbronnen ten
opzichte van een D50-lichtbron.
Zo voorkomt u dat de printer staat te wachten tot inkt of
papier is bijgevuld.
18
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
Hoge productiviteit door continu afdrukken
Onze papiercassettes, die ook geschikt zijn voor
glanzend papier, kunnen 250 vel gewoon papier
bevatten (papier van 0,1 mm dik) of maximaal 100 vel
Epson-proefpapier.
Ook posters en kalenders maken is mogelijk door
naadloos af te drukken en die afdrukken aan elkaar te
plakken. U “Poster afdrukken (vergroot afdrukken op
meerdere vellen - uitsluitend Windows)” op
pagina 85
De uitvoerlade kan maximaal 50 bedrukte vellen
bevatten. Wanneer er in minder dan 50 vellen papier in
de papiercassette passen, is het maximale aantal vellen
dat in de uitvoerlade past gelijk aan het aantal vellen in
de papiercassette. Hierdoor loopt het weghalen van
bedrukt papier en het aanvullen van losse vellen papier
synchroon, wat gemakkelijker werkt. U
“Papiercassette laden” op pagina 35
Vrije plaatsing van afdrukgegevens uit verschillende
toepassingen met Layout Manager (Lay-outbeheer)
Hiermee kunt u afdrukgegevens uit diverse
toepassingen vrij op één vel plaatsen en zo posters en
displayartikelen maken.
Geautomatiseerd postproces met de SpectroProofer
(optie)
U kunt het kleurbeheer automatiseren door de apart
verkrijgbare SpectroProofer te installeren. Dankzij
onder meer de automatische kleurkalibratie,
afdrukverificatie en profielen kunnen de kleuren uiterst
betrouwbaar worden beheerd.
Energiezuiniger dankzij de slaapstand en de functie
Energiebeheer
Wanneer er geen afdruktaken zijn of wanneer er al enige
tijd niets is gebeurd, gaat de printer in de slaapstand. Zo
wordt er minder energie verbruikt.
U “Layout Manager (Lay-outbeheer)(uitsluitend
Windows)” op pagina 95
Als u bovendien de functie Energiebeheer inschakelt,
kan de printer automatisch worden uitgeschakeld om
energieverspilling te voorkomen. Deze functie werkt als
er geen afdruktaken worden ontvangen en als er niets
wordt gedaan op het bedieningspaneel, en als de printer
niet in een foutstatus verkeert gedurende een bepaalde
tijd.
Vereenvoudigde instellingen bij het wisselen van
rolpapier
Wanneer u vaak andere soorten rolpapier gebruikt,
kunt u automatisch instellingen opgeven met behulp
van streepjescodes. De printer leest de streepjescode en
is meteen op de hoogte van de papiersoort, de resterende
hoeveelheid papier en de waarschuwingswaarden.
U “Onderhoudsmodus” op pagina 169
U “Rolpapierinformatie afdrukken en lezen” op
pagina 26
Sneller snijden
Dankzij een nieuw mes van het draaiende type wordt het
papier een stuk sneller afgesneden dan vroeger.
U “Het papier van de rol snijden” op pagina 32
Superieur gebruiksgemak
Standaard voorzien van netwerkaansluiting
Standaard is een netwerkaansluiting aanwezig die
100BASE-TX en 10BASE-T ondersteunt, zodat de
printer kan worden gebruikt via het Ethernet-netwerk.
Randloos afdrukken
U kunt in alle richtingen zonder witruimte afdrukken
door middel van automatisch vergroten of met behoud
van grootte. U “Randloos afdrukken” op pagina 73
19
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ Houd u tijdens het gebruik van de printer aan de
gebruikstemperatuur en luchtvochtigheid die in de
tabel met specificaties staan. U “Specificaties” op
pagina 173
Gebruik en opslag
Installatieruimte
Zelfs wanneer aan de vermelde voorwaarden is
voldaan, kunnen er problemen met afdrukken
optreden als de bedrijfsomstandigheden niet
geschikt zijn voor het gebruikte papier. Zorg ervoor
dat u de printer gebruikt in een omgeving die
voldoet aan de vereisten voor het papier. Zie de
handleiding die bij het papier zit voor meer
informatie.
Maak de hieronder aangegeven ruimte helemaal vrij. Er
moet voldoende ruimte zijn voor het papier dat uit de
printer komt en er moet voldoende ruimte zijn om de
cartridges te kunnen vervangen.
Zie de tabel met specificaties voor de buitenmaten van
de printer.
Zorg ook voor de correcte luchtvochtigheid
wanneer u de printer gebruikt in een erg droge
omgeving, een omgeving met airconditioning of in
de volle zon.
U “Specificaties” op pagina 173
❏ De printkoppen worden mogelijk niet afgedekt
(printkop komt niet uiterst rechts te staan) wanneer
de printer wordt uitgezet tijdens een papierstoring
of wanneer een fout optreedt. Printkoppen
afdekken is een functie voor het automatisch
afdekken van de printkoppen met een kap (deksel)
om te voorkomen dat de printkop uitdroogt. Zet het
apparaat in dit geval aan en wacht tot de
printkoppen automatisch worden afgedekt.
* De volgende ruimte is nodig achter de printer wan‐
neer u afdrukt op dik papier en wanneer u afdrukt
vanuit een papiercassette met de optionele Spectro‐
Proofer geïnstalleerd.
Papierformaat
Ruimte aan achterkant
A2
Circa 370 mm
Super A3
Circa 260 mm
A3
Circa 200 mm
A4
Circa 70 mm
❏ Trek de stekker van de printer niet los wanneer de
printer is ingeschakeld en schakel de groep niet uit
waar de printer op is aangesloten. De printkop
wordt dan mogelijk niet goed afgedekt. Zet het
apparaat in dit geval aan en wacht tot de
printkoppen automatisch worden afgedekt.
❏ Verplaats de printkop niet met de hand.
Wanneer de printer niet in
gebruik is
Tijdens het gebruik van de
printer
Als u de printer niet gebruikt, houd dan rekening met
het volgende. Als u de printer niet goed opbergt, kunt u
de volgende keer problemen ondervinden bij het
afdrukken.
Houd tijdens het gebruik van deze printer rekening met
de volgende punten om storingen, defecten en een
mindere afdrukkwaliteit te voorkomen.
❏ Als u de printer lange tijd niet gebruikt, kunnen de
spuitkanaaltjes verstopt raken. We raden u aan om
eenmaal per week af te drukken om verstopping te
voorkomen.
20
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ Als het papier langere tijd ongebruikt in de printer
ligt, kan de rol van het aandrukmechanisme een
indruk achterlaten in het papier. Dit kan ook leiden
tot een krul in het papier met mogelijke
papiertoevoerproblemen of krassen op de printkop
tot gevolg. Verwijder het papier tijdens opslag.
❏ Als u de cartridges verplaatst van een koude naar
een warme plaats, moet u de cartridges minstens
vier uur op kamertemperatuur laten komen
voordat u ze gebruikt.
❏ Raak de groene chip aan de zijkant van de cartridges
niet aan. Anders kunt u mogelijk niet meer normaal
afdrukken.
❏ Berg de printer pas op wanneer u zeker weet dat de
printkop goed is afgedekt (printkop staat uiterst
rechts). Als de printkop lange tijd niet is afgedekt,
kan de afdrukkwaliteit achteruit gaan.
❏ Installeer een cartridge in elke sleuf. Als een van de
sleuven leeg is, kunt u niet afdrukken.
❏ Zorg ervoor dat er altijd cartridges in de printer zijn
geïnstalleerd. Anders kan de printkop
(spuitkanaaltjes) uitdrogen en kunt u mogelijk niet
meer afdrukken. Zelfs wanneer u de printer niet
gebruikt, moet in alle sleuven een cartridge
aanwezig zijn.
Tip:
Zet de printer aan en weer uit als de printkop niet is
afgedekt.
❏ Sluit de kap van de papierrol en de kap van de
printer zelf voordat u het apparaat opbergt. Als u de
printer langere tijd niet gebruikt, legt u een
antistatische doek op de printer tegen het stof. De
spuitkanaaltjes van de printkop zijn zeer klein en
kunnen daarom makkelijk verstopt raken als er stof
op de printkop komt. Mogelijk kunt u dan niet meer
goed afdrukken.
❏ Omdat de groene chip informatie over de cartridge
en de resterende hoeveelheid inkt bevat, kunt u de
cartridge uit de printer verwijderen en later toch
weer gebruiken.
❏ Voorkom dat de poort van het inktsysteem vuil
wordt en bewaar de cartridge op de juiste manier.
De poort voor de inktuitvoer is weliswaar voorzien
van een klepje waardoor een dop niet nodig is.
❏ Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt,
controleer de printkop dan eerst op verstopping
voordat u iets afdrukt. Reinig de printkop als die
verstopt is.
❏ Bij een verwijderde cartridge kan er inkt rond de
poort voor de inktuitvoer zitten. Let erop dat u
verder geen vlekken maakt.
U “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes
zijn” op pagina 122
❏ Om de kwaliteit van de printkop te handhaven
houdt deze printer op met afdrukken voordat
cartridges helemaal zijn opgebruikt.
Behandeling van cartridges
❏ De cartridges kunnen gerecycleerd materiaal
bevatten. Dit heeft echter geen enkele invloed op de
goede werking van de printer.
Houd voor een goede afdrukkwaliteit rekening met de
volgende punten bij het omgaan met cartridges.
❏ De meegeleverde cartridges en geïnstalleerde
Onderhoudscassette 1 zijn uitsluitend bedoeld om
het inktsysteem de eerste keer te vullen. Mogelijk is
de cartridge of Onderhoudscassette 1 al gauw aan
vervanging toe.
❏ Haal de cartridges niet uit elkaar en verander er
niets aan. Anders kunt u mogelijk niet meer
normaal afdrukken.
❏ Laat de cartridge niet vallen en stoot die niet tegen
harde voorwerpen, anders kan er inkt uit lekken.
❏ Wij raden u aan om de cartridges te bewaren bij
normale kamertemperatuur en te gebruiken vóór
de vervaldatum die op de verpakking staat.
Behandeling van papier
❏ Verbruik cartridges binnen zes maanden na
installatie om het beste resultaat te bereiken.
Houd rekening met de volgende punten bij het omgaan
met en bewaren van papier. Als het papier niet in goede
conditie verkeert, kan de afdrukkwaliteit afnemen.
21
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ Laat uw afdrukken goed drogen voordat u ze
opvouwt of op elkaar legt; de kleuren zouden
kunnen veranderen op het punt waar de afdrukken
elkaar raken (vlekken). Deze vlekken verdwijnen
als u de afdrukken onmiddellijk van elkaar haalt en
laat drogen. Als u dit niet doet, zijn de vlekken
blijvend.
Zie de handleiding die bij het papier zit voor meer
informatie.
Behandeling
❏ Gebruik speciaal afdrukmateriaal van Epson in
normale omstandigheden (temperatuur van 15 tot
25 ˚C en relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%).
❏ Als u de afdrukken in een album plakt voordat ze
droog zijn, kunnen ze vervagen.
❏ Vouw het papier niet en maak geen krassen op het
oppervlak van het papier.
❏ Gebruik geen droger om de afdruk te drogen.
❏ Kom niet met blote handen aan de afdrukzijde van
het papier. Vocht en vet van uw handen kunnen de
afdrukkwaliteit beïnvloeden.
❏ Vermijd direct zonlicht.
❏ Vermijd het verkleuren van afdrukken door de
aanwijzingen in de handleiding van het papier te
volgen.
❏ Houd rolpapier vast aan de rand. Katoenen
handschoenen worden aanbevolen.
❏ Losse vellen kunnen gaan krullen of slap worden als
de temperatuur en luchtvochtigheid veranderen.
Maak geen krassen en vlekken op het papier. Maak
het papier vlak voordat u het in de printer plaatst.
Tip:
Meestal vervagen afdrukken en foto's (veranderen van
kleur) in de loop der tijd als gevolg van de inwerking van
licht en verschillende stoffen in de lucht. Dat geldt ook
voor speciaal afdrukmateriaal van Epson. Maar met de
juiste opslagmethode kan de mate van kleurverandering
tot het minimum beperkt blijven.
❏ Maak het papier niet nat.
❏ Bewaar de verpakking van het papier om die te
kunnen gebruiken voor de opslag van het papier.
❏ Vermijd ruimtes waarin het papier bloot staat aan
direct zonlicht, overmatige warmte of vocht.
❏ Bewaar losse vellen papier in de oorspronkelijke
verpakking op een vlakke ondergrond.
❏ Verwijder een rol papier die niet wordt gebruikt uit
de printer. Rol het papier goed op en bewaar het in
de oorspronkelijke verpakking. Als u de rol papier
lang in de printer laat zitten, gaat de kwaliteit van
het papier achteruit.
❏
Raadpleeg de handleiding bij het speciaal
afdrukmateriaal van Epson voor gedetailleerde
informatie over het behandelen van het papier
nadat het is bedrukt.
❏
De kleuren van foto's, posters en andere afdrukken
lijken verschillend onder verschillende
lichtomstandigheden (lichtbronnen*). Ook de
kleuren van afdrukken uit deze printer kunnen
verschillend lijken onder verschillende
lichtbronnen.
* Lichtbronnen zijn onder meer de zon, tl-lampen,
gloeilampen enzovoort.
Behandeling van bedrukt papier
Houd voor een hoogwaardig afdrukresultaat dat lang
mooi blijft, rekening met de volgende punten.
❏ Wrijf niet over de bedrukte zijde en maak er geen
krassen op. Als u dit wel doet, kan de inkt loskomen.
❏ Raak de bedrukte zijde niet aan. De inkt kan
loskomen.
22
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
Introductie van de bijgeleverde software
Inhoud van de softwareschijf
Voor het gebruik van deze printer installeert u de printerdriver vanaf de meegeleverde softwareschijf. De printerdriver
is al geïnstalleerd als u Easy Install (Snelle installatie) hebt gebruikt toen u de printer installeerde.
Behalve de printerdriver staat de volgende software op de meegeleverde softwareschijf. Kies uit de Software List
(Softwarelijst) en installeer zo nodig de software die niet is geïnstalleerd met Easy Install (Snelle installatie).
Voor Windows
Naam van de software
Geïnstalleerd
door Easy Install
(Snelle installatie)
Printerdriver
✓
Epson Network Utility
✓
Samenvatting
Wanneer de printer via een netwerk is verbonden met een computer,
vraagt dit hulpprogramma de status van de printer op, zoals de resterende
hoeveelheid inkt en de foutstatus. De opgevraagde informatie wordt
weergegeven op het tabblad Main (Hoofdgroep) van de printerdriver en
in het venster van EPSON Status Monitor 3.
U “Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's” op pagina 58
Deze software wordt normaal gesproken meegeïnstalleerd met de printerdriver. Als de printerdriver echter wordt geïnstalleerd zonder gebruik
te maken van het installatieprogramma van de softwareschijf, bijvoorbeeld met de Plug-en-Play-functie van het besturingssysteem, dan wordt
Epson Network Utility niet geïnstalleerd. In dit geval moet u Epson Network Utility installeren via de Software List (Softwarelijst).
ICC-profiel
(Adobe)
-
Installeer deze optie wanneer u een invoerprofiel nodig hebt voor kleurbeheer.
EPSON LFP Remote Panel 2
-
Met deze software kunt u de firmware van de printer bijwerken en aangepaste papierinstellingen opgeven met de computer.
U “Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's” op pagina 58
Printer Linearization
-
Met deze software kunt u een extra nauwkeurige kleurkalibratie uitvoeren
met de optionele SpectroProofer of een gewone kleurkalibratie met de
ingebouwde sensor van de printer.
U “Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's” op pagina 58
EpsonNet Config
-
Met deze software kunt u diverse netwerkinstellingen voor de printer
configureren op de computer. Dit is handig, want zo kunt u gemakkelijk
het toetsenbord gebruiken voor de invoer van adressen en namen.
EpsonNet Print
✓
Met deze software wordt direct afdrukken via TCP/IP mogelijk wanneer de
computer en printer zijn verbonden via een netwerk. Deze software wordt
automatisch geïnstalleerd als u in Easy Install (Snelle installatie) aangeeft
dat u een netwerkverbinding gebruikt. Bij gebruik van een USB-verbinding wordt dit onderdeel niet geïnstalleerd.
(Netwerkverbinding geselecteerd)
23
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
Voor Mac OS X
Naam van de software
Geïnstalleerd
door Easy Install
(Snelle installatie)
Samenvatting
Printerdriver
✓
ICC-profiel
(Adobe)
-
Installeer deze optie wanneer u een profiel nodig hebt voor kleurbeheer.
EPSON LFP Remote Panel 2
-
Met deze software kunt u de firmware van de printer bijwerken en aangepaste papierinstellingen opgeven met de computer.
U “Epson Printer Utility 4 gebruiken” op pagina 61
EpsonNet Config
-
Met deze software kunt u diverse netwerkinstellingen voor de printer
configureren op de computer. Dit is handig, want zo kunt u gemakkelijk
het toetsenbord gebruiken voor de invoer van adressen en namen.
24
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ De gebruiker kan functies voor printeronderhoud
uitvoeren om de afdrukkwaliteit in stand te
houden, de printerstatus opvragen enzovoort.
Overzicht van de printerdriver
Onderstaand worden de voornaamste functies van deze
printerdriver beschreven.
Windows
❏ De printerdriver zet afdrukgegevens uit alle
toepassingen om in gegevens die kunnen worden
afgedrukt en stuurt deze gegevens door naar de
printer.
❏ De gebruiker kan printerinstellingen opgeven in de
printerdriver, zoals de papiersoort en het
papierformaat.
Windows
Tevens kunt u gemakkelijk instellingen importeren
in of exporteren uit de printerdriver.
U “Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's”
op pagina 58
Mac OS X
U kunt instellingen opslaan en deze opgeslagen
instellingen weer gemakkelijk importeren en
exporteren.
U “Printerdriver aanpassen” op pagina 55
Mac OS X
25
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Basishandelingen
Opmerking:
❏ Druk op de knop Y wanneer u het rolpapier wilt
verwijderen. Als u rolpapier verwijdert zonder op Y
te drukken, wordt de streepjescode niet afgedrukt en
kunt u de rolpapierinformatie niet meer gebruiken.
Rolpapier laden en
verwijderen
❏
Wij raden u aan om Resterend Pap. Inst. in te stellen,
voordat u rolpapier in de printer laadt. Zie het volgende
gedeelte voor meer informatie over het opgeven van
instellingen.
Als Controle Papierform. op Uit is gezet in het
menu, wordt het resterende papier mogelijk niet
goed gedetecteerd. Wanneer Resterend Pap. Inst. op
Aan staat, zet Controle Papierform. dan niet op
Uit. Standaard staat Controle Papierform. op
Aan.
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
Knoppen die worden gebruikt voor de volgende
instellingen
Wanneer u UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad
papier Fine Art), een speciaal afdrukmateriaal van
Epson, wilt gebruiken, moet u eerst de instelling
Autom. Rolinvoer op Uit zetten. Hoe u de instelling op
Uit zet: U “Automatische rolinvoer instellen” op
pagina 27
Rolpapierinformatie afdrukken
en lezen
De printer kan automatisch bepaalde
rolpapierinstellingen afdrukken in de vorm van een
streepjescode op de rand van het papier. Dit gebeurt
voordat het rolpapier wordt verwijderd.
❏ Resterend Rolpapier
❏ Rollengtewaarschuw.
❏ Papiersoort
Dit is handig wanneer u verschillende rollen gebruikt.
Wanneer u van rolpapier verandert, wordt de
streepjescode automatisch gelezen en worden de
papierinstellingen dienovereenkomstig aangepast.
Als u rolpapierinformatie wilt afdrukken als
streepjescode en die streepjescode ook weer wilt lezen,
moet u Resterend Pap. Inst. op Aan zetten en
Rolpapierlengte en Rollengtewaarschuw.
configureren in het menu.
Standaard staat Resterend Pap. Inst. op Uit. U kunt de
instelling wijzigen aan de hand van de hierna
beschreven procedures.
26
A
Schakel de printer in door op de knop P te
drukken.
B
Kijk of er geen papier in de printer is geladen en
druk op de knop r om het menu weer te geven.
C
Druk op de knoppen d/u om Papierinstelling
te selecteren en druk vervolgens op de knop r.
D
Selecteer Resterend Rolpapier en druk op de
knop r.
E
Selecteer Resterend Pap. Inst. en druk op de
knop r.
F
Druk op de knop d/u om Aan te selecteren en
druk vervolgens op de knop Z.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
G
Druk op de knop l om terug te keren naar het
vorige scherm.
H
Druk op de knoppen d/u om Rolpapierlengte
te selecteren en druk vervolgens op de knop r.
I
Druk op de knoppen d/u om de lengte van het
rolpapier in te stellen en druk vervolgens op de
knop Z.
J
Druk op de knop l om terug te keren naar het
vorige scherm.
K
Druk op de knoppen d/u om
Rollengtewaarschuw. te selecteren en druk
vervolgens op de knop r.
L
Druk op de knoppen d/u om in te stellen
wanneer u wilt worden gewaarschuwd dat het
papier bijna op is (de resterende hoeveelheid
rolpapier) en druk vervolgens op de knop Z.
M
Druk op de knop W om het menu te sluiten.
Tip:
De volgende verschillen in werking doen zich voor
wanneer u deze instelling van Aan op Uit zet.
❏
Er treedt een fout op als u wilt overschakelen naar
Losse Vellen in het menu Papiersoort wanneer
rolpapier wordt geladen. Verwijder het rolpapier en
zet de instelling op Losse Vellen.
❏
Er treedt een fout op als u probeert af te drukken
terwijl in de printerdriver de papiercassette is
geselecteerd terwijl er rolpapier is geladen.
Verwijder het rolpapier, zet de instelling op Losse
Vellen in het menu Papiersoort en probeer het
opnieuw.
Wanneer u UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad
papier Fine Art) gebruikt, kunt u de instelling wijzigen
aan de hand van de hierna beschreven procedure.
Automatische rolinvoer
instellen
Standaard staat Autom. Rolinvoer op Aan.
Wanneer u UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad
papier Fine Art), een speciaal afdrukmateriaal van
Epson, wilt gebruiken, moet u eerst de instelling
Autom. Rolinvoer op Uit zetten in het menu, voordat u
het papier in de printer laadt. Als UltraSmooth Fine Art
Paper (Ultraglad papier Fine Art) wordt geladen met
Autom. Rolinvoer op Aan, kan de rol van het
aandrukmechanisme een indruk achterlaten in het
papier.
A
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
B
Kijk of er geen papier in de printer is geladen en
druk op de knop r om het menu weer te geven.
C
Druk op de knoppen d/u om Printerinstelling
te selecteren en druk vervolgens op de knop r.
D
Selecteer Autom. Rolinvoer en druk op de knop
r.
E
Druk op de knop d/u om Uit te selecteren en
druk vervolgens op de knop Z.
F
Druk op de knop W om het menu te sluiten.
Rolpapier laden
Hulpstuk verwijderen en aanbrengen
Wanneer u ander papier dan UltraSmooth Fine Art
Paper (Ultraglad papier Fine Art) gebruikt, zet deze
instelling dan op Aan.
Laad rolpapier in de printer nadat u het papier hebt
geplaatst op de as die met de printer is meegeleverd.
Afhankelijk van de maat van de papierkern volgt u de
stappen hieronder voor het aanbrengen of verwijderen
van het hulpstuk op of van de as.
27
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
❏ Voor papierkernen van twee inch
B
Het hulpstuk is niet nodig.
Bij levering zit het hulpstuk al op de as. U moet het
dus verwijderen vóór gebruik.
Breng het hulpstuk aan op beide flenzen.
Breng het teken u op flens en hulpstuk bij elkaar
en druk stevig aan. U moet de haken horen
vastklikken.
Mogelijk hebt u het hulpstuk later nodig voor
rolpapier met een papierkern van drie inch. Bewaar
het hulpstuk dus goed.
❏ Voor papierkernen van drie inch
U moet het hulpstuk gebruiken.
Hulpstuk verwijderen (bij gebruik van een
papierkern van twee inch)
Verwijder de zwarte flens en het hulpstuk van de
as.
A
Afstandstuk verwijderen en
aanbrengen
B
Wanneer u randloos afdrukt op rolpapier, moet u
mogelijk het afstandstuk aanbrengen dat met de printer
is meegeleverd, afhankelijk van de breedte van het
rolpapier.
Verwijder het hulpstuk van beide flenzen.
Druk de haken (twee punten) naar buiten om de
haken vrij te maken en trek het hulpstuk uit de
flens.
Het is niet mogelijk om het afstandstuk aan te brengen
bij rolpapier met een kern van drie inch, aangezien het
hulpstuk al wordt gebruikt. Papierbreedten die het
afstandstuk nodig hebben bij het randloos afdrukken
U “Ondersteunde formaten voor randloos
afdrukken” op pagina 74
Afstandstuk aanbrengen
Verwijder de zwarte flens van de as.
A
Hulpstuk aanbrengen (bij gebruik van een
papierkern van drie inch)
Verwijder de zwarte flens van de as.
A
28
Wanneer het hulpstuk is aangebracht op de as,
moet u dit verwijderen (zowel links als rechts).
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
B
C
Breng het afstandstuk aan op de grijze flens (het
vaste deel).
Duw het afstandstuk aan. De openingen in het
afstandstuk en de flens moeten precies
samenvallen.
Breng de zwarte flens aan.
Aanduwen tot er geen ruimte meer is tussen het
papier en beide flenzen.
Afstandstuk verwijderen
Verwijder de zwarte flens van de as.
A
B
Rolpapier laden
Verwijder het afstandstuk.
Volg de onderstaande stappen om rolpapier in de
printer te laden.
Houd de buitenrand van het afstandstuk vast en
trek het er recht af.
Opmerking:
Plaats het papier kort voordat u gaat afdrukken. Als het
papier langere tijd ongebruikt in de printer ligt, kan de rol
van het aandrukmechanisme een indruk achterlaten in
het papier.
Rolpapier op de as plaatsen
Voer de onderstaande stappen uit om rolpapier aan te
brengen op de as die met de printer is meegeleverd.
A
Verwijder de zwarte flens van de as.
A
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
B
Steek de as in de rol papier.
B
Controleer de papierbroninstellingen.
Leg de rol op een vlakke ondergrond. Laat het
uiteinde van het papier naar beneden hangen
(naar u toe) en steek de as er vanaf de rechterkant
in.
Controleer het papierbronpictogram op het
display. Pas de instelling aan als het pictogram
niet het papier aangeeft dat u wilt laden.
: Afdrukken op rolpapier. Na het af‐
drukken van elke pagina wordt het
papier automatisch van de rol gesne‐
den.
: Afdrukken op rolpapier, maar zonder
af te snijden na het afdrukken.
29
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
: Afdrukken op losse vellen.
E
Druk op de knop Y op het bedieningspaneel.
F
Plaats het papier van de rol in de
rolpapiertoevoer.
Voer papier in totdat bericht op display
verandert. wordt weergegeven op het display.
Druk op de knop l om de instelling te wijzigen.
Wanneer het menu Papiersoort wordt
weergegeven op het display, selecteert u
Rolpapier / Los Vel of Rolpapier / Niet Los,
waarna u op de knop Z drukt.
C
Open de kap van de papierrol.
Let er bij het plaatsen op dat u de rand niet
omvouwt. Trek het papier strak.
D
De grijze flens (vast) zit rechts. Plaats beide zijden
van de as in de ashouder op de printer.
De kleuren van de ashouder stemmen overeen
met de kleur aan het uiteinde van de as.
G
Voer het papier in.
Autom. Rolinvoer staat op Aan
Wanneer het papier een stukje naar binnen
wordt geschoven, komt Druk op de knop Y op
het display.
Kijk of het display is veranderd en druk
vervolgens op de knop Y om het papier
automatisch naar de beginpositie te laten gaan.
Autom. Rolinvoer staat op Uit
Schuif het papier naar binnen (de rand van het
papier moet uit de voorste handinvoer komen)
totdat het display verandert.
Opmerking:
Als de as in de verkeerde richting wordt geplaatst,
wordt het papier niet goed ingevoerd.
Kijk of het display is veranderd en druk
vervolgens op de knop Y om het papier
automatisch naar de beginpositie te laten gaan.
30
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
H
J
Sluit de kap van de papierrol.
Schuif de uitvoerlade uit tot het tweede en derde
verlengstuk.
Zet het klepje niet omhoog. Als u afdrukt met het
klepje omhoog, wordt het papier mogelijk niet
goed uitgevoerd.
I
Controleer het afdrukmateriaal.
Zijn deze instell. OK? komt op het display en
daarbij ziet u het afdrukmateriaal waarop de
printer momenteel is ingesteld.
Opmerking:
❏ De uitvoerlade kan maar één vel rolpapier
tegelijk bevatten. Pak elk vel rolpapier dat uit
de printer komt onmiddellijk weg. Laat de
vellen dus niet op elkaar liggen in de
uitvoerlade. Laat ook losse vellen papier en
rolpapier niet op elkaar liggen.
Wanneer u rolpapier met een streepjescode hebt
geladen, wordt de bevestiging niet weergegeven,
aangezien de streepjescode automatisch wordt
gelezen en de instellingen op basis daarvan
automatisch worden vastgelegd. Ga naar stap 10.
Wanneer het weergegeven en geladen
afdrukmateriaal overeenstemmen, drukt u op de
knoppen d/u om JA te selecteren. Druk
vervolgens op de knop Z.
❏
Als u het afdrukmateriaal wilt wijzigen, selecteert
u NEE en drukt u vervolgens op de knop Z.
Wanneer het menu Papiersoort wordt
weergegeven op het display, selecteert u de
categorie voor het geladen afdrukmateriaal en
drukt u vervolgens op de knop r. Selecteer het
afdrukmateriaal en druk op de knop Z.
K
Zet het klepje niet omhoog wanneer u
Rolpapier / Niet Los hebt geselecteerd in het
menu Papiersoort of wanneer u een banier of
spandoek (banner) afdrukt. Als u afdrukt met
het klepje omhoog, wordt het papier mogelijk
niet goed uitgevoerd.
Zet de steun voor het uitwerpen van papier in de
juiste stand voor de papiersoort.
Gebruik de steun voor het uitwerpen van papier
wanneer gewoon papier wordt geladen.
31
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Instellen op de printer
Tip:
Wanneer Autom. Rolinvoer op Aan staat in het menu en
in de printerdriver is een papiercassette opgegeven, dan
keert het rolpapier automatisch terug naar stand-by en
wordt een los vel ingevoerd. Er wordt afgedrukt vanuit de
papiercassette, ook al hebt u rolpapier in de printer
geladen. Als u in een latere taak rolpapier opgeeft in de
printerdriver, dan wordt automatisch rolpapier
ingevoerd en wordt daarop afgedrukt.
Druk op de knop l op het bedieningspaneel om het
menu Papiersoort weer te geven en selecteer dat.
U “Bedieningspaneel” op pagina 13
Handmatig afsnijden
Als u Off (Uit) of Rolpapier / Niet Los instelt in de
printerdriver of op het bedieningspaneel, kunt u het
papier na het afdrukken afsnijden aan de hand van de
hierna beschreven procedure.
Standaard staat Autom. Rolinvoer op Aan.
Het papier van de rol snijden
A
Na het afdrukken kunt u het rolpapier afsnijden op twee
manieren. Welke manier u wilt gebruiken, kunt u zowel
op het bedieningspaneel als in de printerdriver instellen.
Maar wanneer u afdrukt vanuit de printerdriver, krijgen
de instellingen van de driver voorrang, ongeacht de
instellingen op het bedieningspaneel.
Tip:
Met het ingebouwde snijmechanisme kunt u een
stuk papier van minimaal 80 of 127 mm (vast)
afsnijden. Dit kan niet worden gewijzigd. Het
minimum is 210 mm wanneer de optionele
SpectroProofer is geïnstalleerd. Als u wilt snijden
op een positie waarbij het bovenstaande minimum
niet is bereikt, wordt automatisch papier
doorgevoerd. In dit geval krijgt u extra witruimte.
Met een losse snijmachine kunt u deze witruimte
weer wegknippen.
❏ Automatisch afsnijden:
Na het afdrukken van een pagina wordt het papier
automatisch van de rol gesneden door het
ingebouwde snijmechanisme.
❏ Handmatig afsnijden:
Druk op de knop X om het rolpapier af te snijden
met het ingebouwde snijmechanisme of gebruik
een losse snijmachine.
B
Tip:
❏ Bepaalde soorten rolpapier kunnen niet met het
ingebouwde snijmechanisme worden gesneden.
Gebruik een losse snijmachine om het papier te
snijden.
❏
Kijk door het venstertje in de printerkap in het
binnenwerk van het apparaat. Druk op de knop
d om het rolpapier in te voeren. Breng op deze
manier de gewenste snijpositie naar het teken
aan de rechterkant binnen in de printer.
Druk op de knop X. Wanneer de bevestiging
wordt weergegeven op het display, gaat u met de
knop d naar Afsnijden, waarna u op de knop Z
drukt.
Het papier wordt afgesneden door het
ingebouwde snijmechanisme.
Het kan even duren voordat het papier van de rol
wordt gesneden.
Tip:
Als het rolpapier niet kan worden afgesneden door
het ingebouwde snijmechanisme, druk dan op de
knop d om het papier automatisch door te voeren
naar een positie waar u het handmatig kunt
afsnijden.
Manieren van instellen
Instellen op de computer
Stel Auto Cut (Automatisch afsnijden) op het tabblad
Main (Hoofdgroep) - Roll Paper Option
(Rolpapieroptie) in de Properties (Eigenschappen)
(of Print Preferences (Voorkeursinstellingen voor
afdrukken)) van de printerdriver in.
32
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
D
Het rolpapier verwijderen
Trek de rol aan beide uiteinden van de as uit de
houders.
Verwijder het rolpapier uit de printer na het afdrukken
en berg het op. Als het rolpapier langere tijd ongebruikt
in de printer ligt, kan de rol van het
aandrukmechanisme een indruk achterlaten in het
papier.
A
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
B
Open de kap van de papierrol.
Opmerking:
Controleer altijd of het rolpapier is teruggewikkeld,
voordat u de as verwijdert.
Als het rolpapier niet is teruggewikkeld, zit de as
mogelijk vast. Als u de as probeert te verwijderen
terwijl die geblokkeerd zit, kunt u de printer
beschadigen.
C
Druk op de knop Y om het aandrukmechanisme
te ontgrendelen.
Tip:
Bij het verwijderen van rolpapier kunt u ook de
optionele rolpapierband gebruiken om te
voorkomen dat het papier loskomt van de rol.
Na het afsnijden of in stand-by wordt de rol
automatisch teruggewikkeld. De printer drukt
een streepjescode af als Resterend Pap. Inst. op
Aan staat in het menu. Na het afdrukken wordt
het papier teruggewikkeld.
Als de rol niet automatisch wordt
teruggewikkeld, draai dan de flenzen in de
tegengestelde richting.
E
Opmerking:
Druk op de knop Y wanneer u het rolpapier wilt
verwijderen.
Als u rolpapier verwijdert zonder op Y te drukken,
wordt de streepjescode niet afgedrukt, ook al staat
Resterend Pap. Inst. op Aan, en kunt u de
rolpapierinformatie niet meer gebruiken.
33
Verwijder de zwarte flens van de as.
Houd de zwarte flens vast zoals aangegeven in de
figuur en duw tegen het uiteinde van de as om de
flens los te maken van de as.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Als de flens niet gemakkelijk loskomt, tik dan
licht op het uiteinde van de as aan de kant met de
zwarte flens.
Losse vellen laden
Er zijn drie manieren om losse vellen papier in de
printer te laden.
Opmerking:
Als er een krul of golf in het papier zit, maak het papier
dan eerst vlak voordat u het in de printer plaatst of
gebruik nieuw papier. Als gegolfd papier wordt geladen,
kan de printer moeite hebben met het herkennen van het
papierformaat, het invoeren van papier of afdrukken op
zich.
Wanneer u een flens van de as wilt halen terwijl
alleen de papierkern er nog op zit, houd dan de
kern vast en duw tegen de spil.
Wij raden u aan het papier altijd terug te doen in de
oorspronkelijke verpakking en het horizontaal op te
slaan. Haal het papier pas uit de verpakking net voordat
u het gebruikt.
Opmerking:
Let er bij het verwijderen van rolpapier op dat u de
rechterkant van de spil (de kant met de grijze flens)
niet hard tegen de vloer slaat.
De rechterkant van de spil kan schade oplopen door
de klap.
F
Verwijder het rolpapier van de as.
Rol het papier goed op en bewaar het in de
oorspronkelijke verpakking.
Als u geen andere rol wilt aanbrengen, bevestig
dan de zwarte flens op de spil, plaats de spil in de
printer en sluit de kap van de papierrol.
A Papiercassette
U kunt een stapel papier laden als u meestal op het‐
zelfde papier afdrukt of als u meerdere pagina's wilt
afdrukken op hetzelfde papier. U kunt papier ge‐
bruiken met de volgende specificaties.
34
Formaat
: 8 x 10 inch tot A2
Breedte
: 203 tot 432 mm (8 tot 17 inch)
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Lengte
: 254 tot 594 mm (10 tot 23,4 inch)
Dikte
: 0,08 tot 0,27 mm
Ruimte achteraan
Wanneer u dik papier wilt laden of wilt afdrukken
vanuit de papiercassette met de optionele
SpectroProofer geïnstalleerd, dan wordt vóór het
afdrukken eenmaal papier uitgeworpen aan de
achterzijde van de printer. Zorg dus voor voldoende
ruimte (zie hieronder). Als de printer tegen een muur
staat, moet u het apparaat ver genoeg van de muur
zetten.
Papier laden U “Papiercassette laden” op pagi‐
na 35
B Voorste handinvoer (dik papier laden)
U kunt dik papier met de volgende specificaties la‐
den via de invoer aan de voorzijde. Papier invoeren
via de voorste invoer is echter niet mogelijk wanneer
de optionele SpectroProofer is geïnstalleerd.
Formaat
: 8 x 10 inch tot A2
Breedte
: 203 tot 432 mm (8 tot 17 inch)
Lengte
: 254 tot 610 mm (10 tot 24 inch)
Dikte
: 0,8 tot 1,50 mm
Papier laden U “Dik papier laden en uitwerpen” op
pagina 41
C Achterste handinvoer
U kunt losse vellen papier met de volgende specifi‐
caties één voor één laden met de hand. Gebruik deze
manier van invoeren wanneer u één pagina wilt af‐
drukken op een ander afdrukmateriaal of een ander
papierformaat dan wat in de papiercassette ligt.
Formaat
: 8 x 10 inch tot A2
Breedte
: 203 tot 432 mm (8 tot 17 inch)
Lengte
: 254 tot 610 mm (10 tot 24 inch)
Dikte
: 0,08 tot 0,79 mm
Papierformaat
Ruimte aan achterkant
A2
Circa 370 mm
Super A3
Circa 260 mm
A3
Circa 200 mm
A4
Circa 70 mm
Papiercassette laden
Opmerking:
❏ Tijdens het afdrukken mag u de papiercassette niet
verwijderen of plaatsen. Hierdoor kan de
afdrukkwaliteit afnemen of een papierstoring
optreden.
Als u de papiercassette verwijdert tijdens het
afdrukken, wacht dan tot het afdrukken klaar is
voordat u de cassette weer aanbrengt.
❏
Papier laden U “Handmatig laden aan de achter‐
kant” op pagina 39
Wanneer u papier in de papiercassette wilt doen,
moet u de papiercassette altijd eerst uit de printer
halen en de onderstaande stappen uitvoeren. Als
papier wordt geladen met de papiercassette nog
steeds in de printer, kan de afdrukkwaliteit afnemen
of een papierstoring optreden.
Tip:
Sommige papiersoorten kunnen niet worden gebruikt in
de papiercassette. U “Speciaal afdrukmateriaal van
Epson” op pagina 162
Gebruik voor dergelijk papier de voorste of achterste
handinvoer.
35
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
A
C
Verwijder de uitvoerlade.
Til de rand van de uitvoerlade iets op om de lade
te kunnen verwijderen.
Wanneer u papier van het formaat Super A3 of
groter wilt gebruiken, moet u de papiercassette
uitschuiven.
Wanneer u A3-papier of kleiner gebruikt, ga dan
meteen naar stap 5. U hoeft de papiercassette niet
groter te maken. Vanaf stap 5 is de procedure
gelijk, of de papiercassette nu is uitgeschoven of
niet.
B
Schuif de papiercassette naar buiten en trek de
cassette aan beide zijden naar buiten.
Om de papiercassette groter te maken trekt u aan
de handel in de papiercassette. Zodra u de hendel
loslaat, wordt de cassette vergrendeld.
Schuif de cassette uit zodat het gewenste papier
erin past. In de cassette is een maatverdeling
aangebracht.
D
36
Verplaats het schuivende gedeelte.
Beweeg het schuivende gedeelte naar de rand van
de papiercassette.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
E
Maak plaats door de zijgeleider te verschuiven.
Tip:
❏ U kunt maximaal 250 vellen (dikte 0,1 mm)
gewoon papier in de papiercassette leggen.
Als het papier boven het teken (d) op de
zijgeleider komt, kan het papier niet goed
worden ingevoerd. Het maximale aantal
vellen dat in de papiercassette kan, verschilt
per papiersoort. Zie het volgende gedeelte voor
meer informatie over het maximale aantal
vellen voor speciaal afdrukmateriaal van
Epson.
U “Losse vellen” op pagina 164
❏
H
F
Waaier het papier dat u wilt gebruiken driemaal
per kant goed los voordat u het laadt.
U moet het papier dat u in de papiercassette wilt
doen driemaal per kant loswaaieren.
Aantal vellen dat kan worden geladen U “Losse
vellen” op pagina 164
G
Doe het papier met de afdrukzijde naar beneden
in de papiercassette.
37
Wij raden u aan de papiercassette pas bij te
vullen wanneer het papier helemaal op is en
geen papier bij te vullen boven op papier dat al
in de cassette ligt.
Schuif de zijgeleider tegen het papier.
Verplaats de zijgeleider, maar laat het
schuivende gedeelte op zijn plek staan.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
I
Plaats de papiercassette.
J
Breng de uitvoerlade aan.
Voor A4
Schuif het derde verlengstuk van de uitvoerlade
uit, zet het klepje omhoog en duw het verlengstuk
weer in.
Stevig aanduwen.
Voor A3
Trek het derde deel van de uitvoerlade naar
buiten en zet het klepje omhoog.
K
Schuif de uitvoerlade uit op maat van het
papierformaat en zet het klepje omhoog.
Pas de uitvoerlade als volgt aan, afhankelijk van
het formaat papier in de papiercassette.
38
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
M
Voor Super A3 en groter
Schuif het tweede en derde verlengstuk van de
uitvoerlade naar buiten en zet het klepje omhoog.
Zorg ervoor dat het teken op het tweede
verlengstuk van de uitvoerlade samenvalt met
het teken op de papiercassette.
Controleer de papierbroninstellingen.
Controleer het papierbronpictogram op het
display. Pas de instelling aan als het pictogram
niet het papier aangeeft dat u wilt laden.
: Afdrukken op rolpapier. Na het af‐
drukken van elke pagina wordt het
papier automatisch van de rol gesne‐
den.
: Afdrukken op rolpapier, maar zonder
af te snijden na het afdrukken.
Opmerking:
De uitvoerlade kan maximaal 50 uitgeworpen losse
vellen bevatten. Wanneer er minder dan 50 vellen
papier in de papiercassette passen, is het maximale
aantal dat in de uitvoerlade past gelijk aan het
aantal vellen in de papiercassette. Laat de stapel
vellen in de uitvoerlade niet groter worden dan 50
vellen. Laat ook geen rolpapier en losse vellen door
elkaar in de uitvoerlade komen.
: Afdrukken op losse vellen.
Druk op de knop l om de instelling te wijzigen.
Wanneer het menu Papiersoort wordt
weergegeven, selecteert u Losse Vellen en drukt
u vervolgens op de knop Z.
Wanneer de optionele SpectroProofer is
geïnstalleerd, haal dan elk bedrukt vel meteen weg,
ongeacht formaat. De nauwkeurigheid van
kleurmetingen kan afnemen als u meerdere vellen
in de uitvoerlade laat liggen.
Tip:
Wanneer Autom. Rolinvoer op Aan staat in het
menu en in de printerdriver is een papiercassette
opgegeven, dan keert het rolpapier automatisch
terug naar stand-by en wordt een los vel ingevoerd.
Er wordt afgedrukt vanuit de papiercassette, ook al
hebt u rolpapier in de printer geladen. Als u in een
latere taak rolpapier opgeeft in de printerdriver,
dan wordt automatisch rolpapier ingevoerd en
wordt daarop afgedrukt.
Tip:
Controleer of de steun voor het uitwerpen van het
papier omlaag is, behalve wanneer de optionele
SpectroProofer is geïnstalleerd. Laat de steun voor
het uitwerpen van papier zo nodig zakken vóór het
afdrukken.
L
Standaard staat Autom. Rolinvoer op Aan.
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
Handmatig laden aan de
achterkant
A
39
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
B
Controleer de papierbroninstellingen.
Controleer het papierbronpictogram op het
display. Pas de instelling aan als het pictogram
niet het papier aangeeft dat u wilt laden.
C
Zet de papiersteun omhoog.
D
Stem de zijgeleider af op de breedte van het
papier.
Schuif de papiersteun uit wanneer u A3-papier of
groter wilt laden.
: Afdrukken op rolpapier. Na het af‐
drukken van elke pagina wordt het
papier automatisch van de rol gesne‐
den.
: Afdrukken op rolpapier, maar zonder
af te snijden na het afdrukken.
: Afdrukken op losse vellen.
Druk op de knop l om de instelling te wijzigen.
Wanneer het menu Papiersoort wordt
weergegeven, selecteert u Losse Vellen en drukt
u vervolgens op de knop Z.
40
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
E
Plaats het papier in de achterste handinvoer met
de afdrukzijde naar boven (zie figuur).
Opmerking:
Pak elk vel papier dat uit de printer komt
onmiddellijk weg. Laat de vellen dus niet op elkaar
liggen in de uitvoerlade.
Schuif het papier verder tot het tegen de
onderkant komt.
Tip:
Controleer of de steun voor het uitwerpen van het
papier omlaag is, behalve wanneer de optionele
SpectroProofer is geïnstalleerd. Laat de steun voor
het uitwerpen van papier zo nodig zakken vóór het
afdrukken.
Dik papier laden en uitwerpen
F
Controleer of het papier met de rand tot aan de
grijze rol binnen in de printer komt. Druk op de
knop d om het papier toe te voeren.
Opmerking:
Afdrukken via de voorste handinvoer is niet mogelijk
wanneer de optionele SpectroProofer is geïnstalleerd.
Papier laden
G
A
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
B
Controleer de papierbroninstellingen.
Controleer het papierbronpictogram op het
display. Pas de instelling aan als het pictogram
niet het papier aangeeft dat u wilt laden.
Schuif de uitvoerlade uit tot het tweede en derde
verlengstuk.
Zet het klepje niet omhoog. Als u afdrukt met het
klepje omhoog, wordt het papier mogelijk niet
goed uitgevoerd.
: Afdrukken op rolpapier. Na het af‐
drukken van elke pagina wordt het
papier automatisch van de rol gesne‐
den.
: Afdrukken op rolpapier, maar zonder
af te snijden na het afdrukken.
: Afdrukken op losse vellen.
41
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
F
Druk op de knop l om de instelling te wijzigen.
Wanneer het menu Papiersoort wordt
weergegeven, selecteert u Losse Vellen en drukt
u vervolgens op de knop Z.
C
Plaats het papier onder de grijze rol binnen in de
printer.
Raak geen printeronderdelen binnen in de
printer aan bij het plaatsen van het papier.
Druk op de knop Y om het aandrukmechanisme
te ontgrendelen.
Voer papier in totdat rand gelijk is met lijn op
uitvoerlade. wordt weergegeven op het display.
D
E
Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven
in de voorste handinvoer boven de zwarte rol (zie
figuur).
G
Sluit de printerkap.
H
Plaats het papier en laat de rand van het papier
samenvallen met de richtlijn op de uitvoerlade.
I
Voer het papier in.
Open de printerkap.
42
Wanneer het papier naar binnen wordt
geschoven, komt Druk op de knop Y op het
display.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Kijk of het display is veranderd en druk
vervolgens op de knop Y om het papier
automatisch naar de beginpositie te laten gaan.
J
B
Druk op de knop Y om het aandrukmechanisme
te ontgrendelen en trek het papier naar buiten.
C
Druk op de knop Y nadat u het papier hebt
verwijderd.
Schuif de uitvoerlade uit tot het tweede en derde
verlengstuk.
Zet het klepje niet omhoog. Als u afdrukt met het
klepje omhoog, wordt het papier mogelijk niet
goed uitgevoerd.
Opmerking:
De uitvoerlade kan maar één stuk dik papier
tegelijk bevatten. Pak elk vel dik papier dat uit de
printer komt onmiddellijk weg. Laat de vellen dus
niet op elkaar liggen in de uitvoerlade.
Tip:
Laat de steun voor het uitwerpen van papier zo
nodig zakken vóór het afdrukken.
Papier uitwerpen
Na het afdrukken wordt het dikke papier vastgehouden
door het aandrukmechanisme. Volg de onderstaande
stappen om het papier uit te werpen.
A
Kijk of Druk op de knop Y op het display staat.
43
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Elementaire
afdrukmethoden
(Windows)
D
Selecteer de gewenste instellingen bij Media
Type (Afdrukmateriaal), Color (Kleur), Print
Quality (Afdrukkwaliteit) en Source (Bron),
afhankelijk van het papier dat in de printer is
geladen.
E
Selecteer bij Size (Formaat) het formaat dat u in
het programma hebt ingesteld.
U kunt afdrukinstellingen, zoals het papierformaat en
de papiertoevoer, opgeven op een aangesloten
computer en vervolgens afdrukken.
A
Zet de printer aan en laad het papier.
U “Losse vellen laden” op pagina 34
U “Rolpapier laden” op pagina 27
B
Wanneer u hebt gemaakt wat u wilt afdrukken,
klikt u op Print (Afdrukken) in het menu File
(Bestand).
Klik op OK als u klaar bent.
C
Controleer of de juiste printer is geselecteerd en
klik op Preferences (Voorkeuren) of Properties
(Eigenschappen) om het instelvenster weer te
geven.
F
44
Klik op Print (Afdrukken) wanneer u klaar bent
met instellen.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
De voortgangsbalk wordt weergegeven en het
afdrukken begint.
Elementaire
afdrukmethoden
(Mac OS X)
Venster tijdens het afdrukken
Wanneer u begint met afdrukken, wordt het volgende
venster weergegeven met daarin de voortgangsbalk
(geeft de verwerkingsstatus aan). In dit venster ziet u de
resterende hoeveelheid inkt, de artikelnummers voor de
verschillende cartridges enzovoort.
A
Zet de printer aan en laad het papier.
U “Losse vellen laden” op pagina 34
U “Rolpapier laden” op pagina 27
B
Wanneer u hebt gemaakt wat u wilt afdrukken,
klikt u in het menu File (Archief) van het
programma op Print (Afdrukken) enzovoort.
C
Het afdrukvenster wordt weergegeven.
Als een fout optreedt of als een cartridge moet worden
vervangen tijdens het afdrukken, wordt een
foutmelding weergegeven.
Klik op How to (Hoe) als u wilt weten hoe u het
probleem kunt verhelpen.
Voor Mac OS X 10.6 en 10.5: klik op de pijl ( )
om instellingen op te geven in het venster Page
Setup (Pagina-instelling).
Voor Mac OS X 10.7: klik op Show Details (Toon
details) onderaan het scherm.
45
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
E
Tip:
Als u Mac OS X 10.4 gebruikt of als items van het
venster Page Setup (Pagina-instelling) niet worden
weergegeven in het afdrukvenster van het
programma onder Mac OS X 10.7, 10.6 of 10.5, volg
dan de onderstaande stappen om het venster Page
Setup (Pagina-instelling) weer te geven.
Selecteer Print Settings (Printerinstellingen) in
de lijst en stel de verschillende items in.
Klik in het menu File (Archief) van het
programma op Page Setup (Pagina-instelling).
D
Controleer of de printer is geselecteerd en stel het
papierformaat in.
Selecteer de gewenste instellingen bij Media
Type (Afdrukmateriaal), Color (Kleur) en
Print Quality (Afdrukkwaliteit), afhankelijk
van de papierinvoermethode voor het papier dat
in de printer is geladen (voor losse vellen).
Meestal kunt u zonder problemen afdrukken
door instellingen op te geven in het
dialoogvenster Print Settings
(Printerinstellingen).
Selecteer bij Paper Size (Papierformaat) een van
de volgende opties, afhankelijk van het geladen
papier. XXXX is het papierformaat, zoals A4.
XXXX: Afdrukken met marges op rolpapier. Er
wordt afgedrukt met de marge die is ingesteld bij
Rolpapiermarge in het menu. U “Het menu
Printerinstelling” op pagina 110
XXXX (Sheet) (XXXX (Papiertoevoer)): er wordt
met marge afgedrukt op losse vellen. De marge is
3 mm aan de boven-, rechter- en linkerkant en 14
mm aan de onderkant.
F
Klik op Print (Afdrukken) wanneer u klaar bent
met instellen.
Tijdens het afdrukken wordt het printerpictogram
weergegeven in het Dock. Klik op het printerpictogram
om de status weer te geven. U kunt de voortgang van de
huidige afdruktaak controleren en de printerstatus
bekijken. U kunt een afdruktaak ook annuleren.
Randloos afdrukken of een banier of spandoek
(banner) afdrukken U “Randloos afdrukken”
op pagina 73, “Banier afdrukken (op
rolpapier)” op pagina 92
46
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Als tijdens het afdrukken een fout optreedt, wordt een
melding weergegeven.
Afdrukgebied
In dit gedeelte wordt het afdrukgebied van de printer
beschreven.
Als de marge die in een toepassing wordt ingesteld
groter is dan de volgende ingestelde waarden, wordt het
deel dat buiten de opgegeven marges valt niet afgedrukt.
Als bijvoorbeeld links en rechts een marge van 15 mm
wordt opgegeven in het menu en een toepassing wil
afdrukken op de volledige breedte, dan wordt aan
weerszijden een strook van 15 mm niet afgedrukt.
Afdrukgebied van rolpapier
Het afdrukgebied is in de figuur grijs aangegeven.
Wanneer u links en rechts randloos afdrukt, is de linkeren rechtermarge 0 mm. Wanneer u rondom randloos
afdrukt, zijn alle marges 0 mm.
De pijl in de figuur geeft aan in welke richting het papier
wordt uitgeworpen.
De marges voor rolpapier zijn anders (zie hieronder),
afhankelijk van de instelling bij Rolpapiermarge in het
menu.
Instellingen bij Rolpapiermarge U “Het menu
Printerinstelling” op pagina 110
De standaardinstelling is
.
Parameter Rolpapiermarge
Margewaarden
Standaard
A, C = 15 mm*2
B, D = 3 mm
47
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Parameter Rolpapiermarge
Margewaarden
Boven/Onder 15mm
A, C = 15 mm
De pijl in de figuur geeft aan in welke richting het papier
wordt uitgeworpen.
B, D = 3 mm
Bov. 35/Onder 15mm
A = 35 mm
C = 15 mm
B, D = 3 mm
3mm
A, B, C, D = 3 mm
15mm
A, B, C, D = 15 mm
*1
*2
* Wanneer u met marges afdrukt, is de standaard‐
waarde 14 mm.
Wanneer u Roll Paper (Banner) (Rolpapier (Ba‐
nier)) selecteert in de printerdriver, worden de
boven- en ondermarge van het papier ingesteld op
0 mm.
De standaardwaarde voor de ondermarge is 17 mm
wanneer u links en rechts randloos afdrukt.
Wanneer Standaard is geselecteerd, is de waarde
voor A 20 mm voor het volgende papier.
Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier glan‐
zend Premium) (250)/Premium Semigloss Photo
Paper (Fotopapier halfglanzend Premium) (250)/
Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premi‐
um Luster) (260)/Premium Semimatte Photo Pa‐
per (Fotopapier halfmat Premium) (260)
Opmerking:
❏ Afdrukken worden vervormd wanneer het uiteinde
van het papier loskomt van de kern. Dit uiteinde
mag niet in het afdrukgebied komen.
❏
Het formaat van de afdruk verandert niet, zelfs niet
wanneer de marges worden gewijzigd.
Afdrukgebied van losse vellen
Wanneer u links en rechts randloos afdrukt, is de linkeren rechtermarge 0 mm.
48
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Wijzigen vanuit de printerdriver
Normaal gesproken wordt het gewenste type zwarte
inkt opgegeven in het Inktmenu van de printer. Maar
wanneer u afdrukt op papier dat compatibel is met beide
typen zwarte inkt, kunt u de volgende procedure
gebruiken om van zwarte inkt te veranderen vanuit de
printerdriver.
Type zwarte inkt
vervangen
In deze printer kunt u zowel fotozwarte inkt als
matzwarte inkt installeren en gemakkelijk omschakelen
afhankelijk van de papiersoort.
Wanneer u afdrukt op papier dat slechts voor een
bepaald type zwarte inkt bedoeld is, dan moet u de
zwarte inkt op voorhand opgeven in het Inktmenu van
de printer.
Fotozwarte inkt maakt fotopapier minder korrelig. Het
resultaat is glad en professioneel. Matzwarte inkt
vergroot de optische intensiteit van zwart aanzienlijk bij
het afdrukken op mat papier.
A
Zie het volgende gedeelte voor het kiezen van de
geschikte zwarte inkt voor het soort afdrukmateriaal.
Als Wissel Zwarte Inkt op Automatisch staat,
kunt u automatisch van inkt veranderen vanuit
de printerdriver.
U “Speciaal afdrukmateriaal van Epson” op
pagina 162
De standaardinstelling is Uit. U “Het menu
Printerinstelling” op pagina 110
Type zwarte inkt van de printer wijzigen
Het duurt 2 à 3 minuten om van zwarte inkt te wisselen
(van vervangen tot en met laden van inkt).
Bij het omwisselen van zwarte inkt wordt circa 2 tot 4 ml
verbruikt van de inkt die wordt vervangen. Doe dit dus
niet onnodig.
A
Schakel de printer in door op de knop P te
drukken.
B
Druk op de knop [ om het Inktmenu weer te
geven.
Druk op de knoppen d/u om Wijzig Zwarte
Inkt te selecteren en druk vervolgens op de knop
Z.
D
De naam van de zwarte inkt die wordt gewisseld
wordt weergegeven op basis van de huidige
instellingen. Druk op de knop Z.
B
Open het tabblad Main (Hoofdgroep)
(Windows) of het venster Print Settings
(Printerinstellingen) (Mac OS X) van de
printerdriver.
C
Selecteer de papiersoort bij Media Type
(Afdrukmateriaal) en selecteer het gewenste
type zwarte inkt.
Windows
Tip:
Als u op de knop [ drukt terwijl het afdrukken
is onderbroken, kunt u niet van type zwarte inkt
veranderen. Wijzig Zwarte Inkt wordt niet
weergegeven in het menu.
C
Zet Wissel Zwarte Inkt op Automatisch in het
menu.
Na het omwisselen wordt het menu gesloten.
Controleer in de rechterbenedenhoek van het
scherm of het type zwarte inkt is gewijzigd.
49
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Mac OS X
Printer uitzetten met
Energiebeheer
De printer heeft de volgende twee energiebesparende
instellingen. U kunt energie besparen met de slaapstand
of de functie Energiebeheer om de printer automatisch
uit te zetten na een bepaalde tijd niet te zijn gebruikt.
❏ Slaapstand
De printer gaat in de slaapstand wanneer er geen
fouten zijn, geen afdruktaken worden ontvangen en
niets gebeurt op het bedieningspaneel of elders.
Zodra de printer in de slaapstand gaat, worden het
display en de interne motoren en andere
onderdelen uitgeschakeld, waardoor er minder
stroom wordt verbruikt.
D
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Druk op een knop op het bedieningspaneel
(behalve de knop P) om het display weer in te
schakelen. Als u verder niets doet, gaat het display
in deze omstandigheden na dertig seconden weer
uit.
De printer komt alleen volledig uit de slaapstand en
keert alleen terug naar de normale gebruiksstand
wanneer hardwarematig werk moet worden
verricht, bijvoorbeeld wanneer er een afdruktaak
binnenkomt of wanneer u op de knop Y drukt
nadat u het display hebt ingeschakeld. U kunt
instellen na hoeveel tijd de printer in de slaapstand
gaat: 5 minuten, 15 minuten, 60 minuten, 120
minuten of 180 minuten. De standaardinstelling is
dat de printer in de slaapstand gaat als er 15
minuten lang niets is gebeurd. In het menu
Onderhoudsmodus kunt u de tijd voor het
activeren van de slaapstand wijzigen. U
“Overzicht van de Onderhoudsmodus” op
pagina 170
Tip:
Zodra de printer in de slaapstand gaat, gaat het
display uit alsof de stroom is uitgeschakeld. Het
lampje P blijft wel branden.
❏ Energiebeheer
Met de functie Energiebeheer van de printer kunt u
het apparaat automatisch laten uitschakelen
wanneer er geen fouten zijn, geen afdruktaken
worden ontvangen en niets gebeurt op het
bedieningspaneel of elders gedurende een bepaalde
50
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
tijd. Bij Energiebeheer stelt u in na hoeveel uur (van
1 tot en met 24) de printer automatisch uitgaat.
Het afdrukken annuleren
Standaard gaat de printer automatisch uit wanneer
er geen fouten zijn, geen afdruktaken worden
ontvangen en niets gebeurt op het
bedieningspaneel of elders gedurende acht uur. U
kunt Energiebeheer instellen via het menu
Onderhoudsmodus. U “Overzicht van de
Onderhoudsmodus” op pagina 170
Afhankelijk van de situatie, kunt u het afdrukken op
verschillende manieren stoppen.
Wanneer de computer klaar is met het verzenden van
gegevens naar de printer, kunt u de afdruktaak niet meer
annuleren vanaf uw computer. Annuleer de opdracht
op de printer.
Annuleren via de computer (Windows)
Wanneer de voortgangsbalk wordt weergegeven
Klik op Stop (Stoppen).
Wanneer de voortgangsbalk niet wordt
weergegeven
Klik op het printerpictogram op de Taskbar
(Taakbalk).
A
B
Selecteer de taak die u wilt annuleren en selecteer
Cancel (Annuleren) in het menu Document.
Als u alle afdruktaken wilt annuleren, selecteert u
Cancel All Documents (Alle documenten
annuleren) in het menu Printer.
Als de taak al naar de printer is gestuurd, worden
de afdrukgegevens niet weergegeven in het
bovenstaande venster.
51
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Annuleren via de computer (Mac OS X)
Klik op het printerpictogram in het Dock.
A
B
Klik op de taak die u wilt annuleren en klik
vervolgens op Delete (Verwijder).
Als de taak al naar de printer is gestuurd, worden
de afdrukgegevens niet weergegeven in het
bovenstaande venster.
Annuleren op de printer
Druk op de knop W, selecteer Taak Annuleren op het
display en druk vervolgens op de knop Z.
De afdruktaak wordt geannuleerd, ook al is het midden
in de afdruk. Na het annuleren van een taak kan het even
duren voordat de printer weer gebruiksklaar is.
Tip:
Op de hierboven beschreven manier is het niet mogelijk
om afdruktaken te verwijderen die in de afdrukwachtrij
op de computer staan. Zie "Annuleren via de computer"
om afdruktaken te verwijderen die in de afdrukwachtrij
staan.
52
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Windows)
Voor Windows Vista
Klik op
, Control Panel
(Configuratiescherm), Hardware and Sound
(Hardware en geluiden) en Printer.
Met de printerdriver
(Windows)
Instelvenster weergeven
U kunt de printerdriver op de volgende manieren
openen:
❏ Vanuit Windows-toepassingen
Voor Windows XP
Klik op Start, Control Panel
(Configuratiescherm), Printers and Other
Hardware (Printers en andere hardware) en
Printers and Faxes (Printers en faxapparaten).
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)” op
pagina 44
❏ Met het pictogram van de printer
Tip:
Als u in Windows XP het Control Panel
(Configuratiescherm) op Classic View (Klassieke
weergave) hebt staan, klik dan op Start, Control
Panel (Configuratiescherm) en Printers and
Faxes (Printers en faxapparaten).
Met het pictogram van de printer
Volg de onderstaande stappen om algemene
instellingen op te geven voor alle toepassingen of om
printeronderhoud uit te voeren, zoals Nozzle Check
(Spuitkanaaltjes controleren) of Head Cleaning
(Printkop reinigen).
A
B
Open de map Printers of Printers and Faxes
(Printers en faxapparaten).
Voor Windows 7
Klik op
gevolgd door Devices and Printers
(Apparaten en printers).
53
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
van uw printer en klik op Printing preferences
(Voorkeursinstellingen voor afdrukken).
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Windows)
Het venster met instellingen van de printerdriver
wordt weergegeven.
Help weergeven
U kunt de Help van de printerdriver op de volgende
manieren openen:
❏ Klik op Help
❏ Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel dat
u wilt nakijken
Help openen met de knop Help
U kunt de Help raadplegen met behulp van de
inhoudsopgave of door trefwoorden te zoeken.
Stel de benodigde instellingen in. De instellingen die u
hier opgeeft worden de standaardinstellingen voor de
printerdriver.
54
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Windows)
Printerdriver aanpassen
Klik met de rechtermuisknop op
het onderdeel dat u wilt nakijken
en openen
U kunt de instellingen opslaan of de schermonderdelen
naar wens wijzigen.
Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel en klik
op Help.
Instellingen opslaan als
Selecteerinstelling
U kunt alle instellingen van de printerdriver opslaan.
Tip:
op de titelbalk en klik
Klik in Windows XP op
vervolgens op het Help-onderdeel dat u wilt weergeven.
A
Stel elk item van het tabblad Main (Hoofdgroep)
en het tabblad Page Layout (Paginalay-out) in
dat u wilt opslaan als Selecteerinstelling.
B
Klik op Save/Del. (Opslaan/verwijderen) op het
tabblad Main (Hoofdgroep) of Page Layout
(Paginalay-out).
C
Geef een naam op in het vak Name (Naam) en
klik vervolgens op Save (Opslaan).
U kunt maximaal 100 combinaties van instellingen
opslaan. In de keuzelijst Select Settings
(Selecteerinstelling) kunt u een instelling kiezen die u
eerder hebt vastgelegd.
55
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Windows)
C
Tip:
U kunt de instellingen opslaan als bestand door te klikken
op Export (Export.). U kunt de instellingen delen door te
klikken op Import (Import.) (voor het importeren van
het opgeslagen bestand op een andere computer).
Geef een naam op in het vak Name (Naam) en
klik vervolgens op Save (Opslaan).
Instellingen afdrukmateriaal
opslaan
U kunt de onderdelen van Media Settings (Instellingen
afdrukmateriaal) van het tabblad Main (Hoofdgroep)
opslaan.
A
U kunt maximaal 100 combinaties van instellingen
opslaan. In de keuzelijst Media Type
(Afdrukmateriaal) kunt u een instelling kiezen die u
eerder hebt vastgelegd.
Wijzig de onderdelen van Media Settings
(Instellingen afdrukmateriaal) op het tabblad
Main (Hoofdgroep).
Tip:
U kunt de instellingen opslaan als bestand door te klikken
op Export (Export.). U kunt de instellingen delen door te
klikken op Import (Import.) (voor het importeren van
het opgeslagen bestand op een andere computer).
Weergegeven
schermonderdelen wijzigen
Als u de veelgebruikte onderdelen meteen wilt
weergeven, kunt u Select Setting (Selecteerinstelling),
Media Type (Afdrukmateriaal) en Paper Size
(Papierformaat) als volgt aanpassen.
B
Klik op Custom Settings (Aangepaste
instellingen).
❏ U kunt onderdelen die u niet nodig hebt, verbergen.
❏ U kunt de volgorde aanpassen op basis van gebruik.
❏ U kunt indelen in groepen (mappen).
56
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Windows)
A
B
❏ Sleep onderdelen die u niet nodig hebt naar
Not Display (Niet weergeven).
Ga naar het tabblad Utility (Hulpprogramma's)
en klik vervolgens op Menu Arrangement
(Menu's indelen).
Tip:
Wanneer u Delete Group (Groep verwijderen)
gebruikt, wordt de groep (map) verwijderd, maar
de onderdelen uit de verwijderde groep (map)
blijven wel bestaan.
Selecteer Edit Item (Item bewerken).
D
C
Deel onderdelen in het vak List (Lijst) in.
❏ U kunt onderdelen verplaatsen en van
volgorde wijzigen door ze te verslepen.
❏ Als u een nieuwe groep (map) wilt
toevoegen, klikt u op Add Group (Groep
toevoegen).
❏ Als u een groep (map) wilt verwijderen, klikt
u op Delete Group (Groep verwijderen).
57
Klik op Save (Opslaan).
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Windows)
EPSON Status Monitor 3
Hiermee kunt u op uw computerscherm de
printerstatus raadplegen, zoals de resterende
hoeveelheid inkt en eventuele foutmeldingen.
Overzicht van het tabblad
Hulpprogramma's
Via het tabblad Utility (Hulpprogramma's) van de
printerdriver kunt u de volgende onderhoudstaken
uitvoeren.
Monitoring Preferences
(Controlevoorkeursinstellingen)
Hiermee kunt u instellen welke foutmeldingen u wilt
zien in het scherm van EPSON Status Monitor 3. Ook
kunt u een snelkoppeling voor een pictogram toevoegen
aan de Taskbar (Taakbalk).
Nozzle Check (Spuitkanaaltjes controleren)
Met deze functie drukt u een spuitkanaaltjespatroon af
om te controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn.
Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw
afdrukken, moet u de printkop reinigen om de
spuitkanaaltjes weer vrij te maken.
Tip:
Als u Shortcut Icon (Snelkoppelingspictogram)
selecteert in het venster Monitoring Preferences
(Controlevoorkeursinstellingen), wordt het
snelkoppelingspictogram weergegeven op de WindowsTaskbar (Taakbalk).
U “Printkop reinigen” op pagina 123
Met een klik op de rechtermuisknop geeft u het volgende
menu weer en kunt u onderhoudsfuncties uitvoeren.
Head cleaning (Printkop reinigen)
Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw
afdrukken, moet u de printkop reinigen. Op deze
manier reinigt u de printkop en verbetert u de
afdrukkwaliteit.
EPSON Status Monitor 3 wordt automatisch gestart
wanneer u in het weergegeven menu op de printernaam
klikt.
U “Printkop reinigen” op pagina 123
Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)
Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt,
gebruik dan Print Head Alignment (Printkop uitlijnen).
De functie Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)
corrigeert een verkeerde uitlijning van de printkop.
Print Queue (Wachtrij)
Hiermee krijgt u een overzicht van alle wachtende
afdruktaken.
U “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren
(Printkop uitlijnen)” op pagina 125
De afdrukwachtrij bevat informatie over de gegevens
die moeten worden afgedrukt. Ook kunt u de
afdruktaken verwijderen en opnieuw afdrukken.
58
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Windows)
Speed and Progress (Snelheid Voortgang)
Hiermee kunt u diverse functies instellen voor
basistaken van de printerdriver.
De printerdriver
verwijderen
Menu Arrangement (Menu's indelen)
U kunt schermonderdelen wijzigen, Select Setting
(Selecteerinstelling), Media Type (Afdrukmateriaal)
en Paper Size (Papierformaat) bijvoorbeeld, en de
volgorde aanpassen op basis van het aantal keren dat u
de functie gebruikt. U “Weergegeven
schermonderdelen wijzigen” op pagina 56
Volg de onderstaande stappen om de printerdriver en
EPSON LFP Remote Panel 2 te verwijderen.
Opmerking:
❏ Meld u aan met een Administrator account
(Beheerdersaccount).
Export or Import (Exporteren of importeren)
U kunt de instellingen van de printerdriver exporteren
of importeren. Deze functie is handig wanneer u
dezelfde instellingen van de printerdriver wilt
gebruiken op verschillende computers.
❏
EPSON LFP Remote Panel 2
Hiermee kunt u de firmware van de printer bijwerken en
aangepaste papierinstellingen opgeven. Raadpleeg voor
meer informatie de Help van EPSON LFP Remote Panel
2.
A
Schakel de printer uit en maak de interfacekabel
los.
B
Ga naar het Control Panel
(Configuratiescherm) en klik op Uninstall a
program (Een programma verwijderen) in de
categorie Programs (Programma's).
C
Selecteer de software die u wilt verwijderen en
klik vervolgens op Uninstall/Change
(Verwijderen/wijzigen) (of Change/Remove
(Wijzigen/Verwijderen)/add or remove
(toevoegen of verwijderen)).
Tip:
Als EPSON LFP Remote Panel 2 en Printer Firmware
Update (Update van printerfirmware) grijs worden
weergegeven, is EPSON LFP Remote Panel 2 niet
geïnstalleerd. Installeer de software via de Software List
(Softwarelijst) op de softwareschijf.
Printer Firmware Update (Update van
printerfirmware)
Hiermee kunt u de firmware van de printer bijwerken
naar de nieuwste versie. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van EPSON LFP Remote Panel 2.
Als in Windows 7/Windows Vista om het
wachtwoord van een Administrator of om een
bevestiging wordt gevraagd, voer dan het
wachtwoord in en ga door met de taak.
U kunt EPSON Status Monitor 3 en de
printerdriver verwijderen door Epson Stylus
Pro 4900/4910 Printer Uninstall (Printer
Epson Stylus Pro 4900/4910 verwijderen) te
selecteren.
Printer Linearization
Deze functie kan worden gebruikt wanneer u het
hulpprogramma Printer Linearization installeert dat
met deze printer wordt meegeleverd. Vervolgens kunt u
met de optionele SpectroProofer een extra nauwkeurige
kleurkalibratie of met de ingebouwde sensor van de
printer een gewone kleurkalibratie uitvoeren. Zie de
Printer Linearization Help voor meer informatie.
U kunt soortgelijke kalibraties uitvoeren als
SpectroProofer Utilities (versie 2.11 of hoger) is
geïnstalleerd.
Selecteer EPSON LFP Remote Panel 2 als u
EPSON LFP Remote Panel 2 wilt verwijderen.
59
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Windows)
D
Selecteer het pictogram van de gewenste printer
en klik op OK.
Tip:
U kunt ook Epson Network Utility verwijderen
door te klikken op het tabblad Utility
(Hulpprogramma's) en Epson Network Utility te
selecteren. Als u echter een of meer andere
Epson-printers gebruikt, kan de printerdriver van
die printers ook gebruikmaken van Epson Network
Utility. Verwijder Epson Network Utility niet als u
nog meer Epson-printers gebruikt.
E
Volg de instructies op het scherm om door te
gaan.
Wanneer u wordt gevraagd het verwijderen te
bevestigen, klikt u op Yes (Ja).
Start de computer opnieuw als u de printerdriver
opnieuw installeert.
60
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Mac OS X)
Epson Printer Utility 4
gebruiken
Met de printerdriver
(Mac OS X)
Met Epson Printer Utility 4 kunt u diverse
onderhoudstaken uitvoeren, zoals een controle van de
spuitkanaaltjes en reiniging van de printkop. Dit
hulpprogramma wordt automatisch met de
printerdriver meegeïnstalleerd.
Instelvenster weergeven
De weergavemethode van het scherm met
printerdriverinstellingen kan verschillen, afhankelijk
van de toepassing of het besturingssysteem.
Epson Printer Utility 4 starten
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)” op
pagina 45
Dubbelklik op de map Applications (Programma's)
gevolgd door de map Epson Software en het pictogram
Epson Printer Utility 4.
Help weergeven
Functies van Epson Printer
Utility 4
Klik op
in het venster met instellingen van de
printerdriver om de Help weer te geven.
Met Epson Printer Utility 4 kunt u de volgende
onderhoudstaken uitvoeren.
61
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Mac OS X)
EPSON Status Monitor
Hiermee kunt u op uw computerscherm de
printerstatus raadplegen, zoals de resterende
hoeveelheid inkt en eventuele foutmeldingen.
Printer Firmware Update (Update van
printerfirmware)
Hiermee kunt u de firmware van de printer bijwerken
naar de nieuwste versie. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van EPSON LFP Remote Panel 2.
Nozzle Check (Spuitkanaaltjes controleren)
Met deze functie drukt u een spuitkanaaltjespatroon af
om te controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn.
Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw
afdrukken, moet u de printkop reinigen om de
spuitkanaaltjes weer vrij te maken.
U “Printkop reinigen” op pagina 123
Head cleaning (Printkop reinigen)
Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw
afdrukken, moet u de printkop reinigen. Op deze
manier reinigt u de printkop en verbetert u de
afdrukkwaliteit.
U “Printkop reinigen” op pagina 123
Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)
Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt,
gebruik dan Print Head Alignment (Printkop uitlijnen).
De functie Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)
corrigeert een verkeerde uitlijning van de printkop.
U “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren
(Printkop uitlijnen)” op pagina 125
EPSON LFP Remote Panel 2
Hiermee kunt u de firmware van de printer bijwerken en
aangepaste papierinstellingen opgeven. Raadpleeg voor
meer informatie de Help van EPSON LFP Remote Panel
2.
62
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Mac OS X)
G
De printerdriver
verwijderen
Dubbelklik op de map Printer gevolgd door de
map Driver.
Volg de onderstaande stappen om de printerdriver en
EPSON LFP Remote Panel 2 te verwijderen.
Opmerking:
Meld u aan met een Administrator account
(Beheerdersaccount).
A
Schakel de printer uit en maak de interfacekabel
los.
B
Sluit alle open programma's.
C
Klik in het Apple-menu op de map System
Preferences (Systeemvoorkeuren) gevolgd
door de map Print & Fax (Afdrukken en faxen)
(Print & Scan (Afdrukken en scannen) in Mac
OS X 10.7).
D
Selecteer deze printer en klik op -.
E
Klik op Delete Printer (Verwijder printer) (of
OK).
F
Plaats de softwareschijf die u bij deze printer hebt
gekregen in de computer.
Tip:
Als de map niet verschijnt, dubbelklikt u op het
EPSON-pictogram op het bureaublad.
63
H
Dubbelklik op het pictogram.
I
Als het volgende venster wordt weergegeven,
voert u het wachtwoord in van de bij Mac OS X
aangemelde gebruiker en klikt u vervolgens op
OK.
J
Lees de licentieovereenkomst als die wordt
weergegeven, klik op Continue (Ga door) en klik
vervolgens op Agree (Akkoord).
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver(Mac OS X)
K
Selecteer Uninstall (Verwijderen) en klik
vervolgens op Uninstall (Verwijderen).
L
Volg de instructies op het scherm om door te
gaan.
EPSON LFP Remote Panel 2
verwijderen
Verwijder EPSON LFP Remote Panel 2 door de map
EPSON LFP Remote Panel 2 te verwijderen. Raadpleeg
voor meer informatie de Help van EPSON LFP Remote
Panel 2.
64
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Varianten afdrukken
Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Windows Vista
Kleuren automatisch
corrigeren en foto's
afdrukken
(PhotoEnhance)
Windows XP (Service Pack 2 of hoger
en .NET 3.0 of hoger)
Windows XP (anders dan hierboven)
De printerdriver voor deze printer heeft de door Epson
zelf ontwikkelde functie PhotoEnhance, waarmee
kleuren zo zorgvuldig mogelijk worden gereproduceerd
en kleuren kunnen worden verbeterd vóór het
afdrukken.
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Stel in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer) in.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Met PhotoEnhance kunt u de kleuren van foto's
corrigeren op basis van onderwerp, zoals mensen, scène
of nachtfoto. Kleurgegevens kunnen worden afgedrukt
in sepia of zwart-wit. Kleuren worden automatisch
gecorrigeerd wanneer u een afdrukmodus selecteert.
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
Tip:
U wordt aanbevolen om afbeeldingen met sRGB als
kleurruimte te gebruiken.
Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.
A
Besturingssysteem
Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen
functie voor kleurenbeheer, geef dan in die
toepassing op hoe kleuren moeten worden
aangepast.
Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing
gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6.0 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
65
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
B
Klik wanneer het tabblad Main (Hoofdgroep)
van de printerdriver wordt weergegeven op
Custom (Aangepast), PhotoEnhance en
vervolgens Advanced (Geavanceerd).
Kleuren corrigeren en
afdrukken
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
De printerdriver zorgt er automatisch voor dat de
kleuren worden afgestemd op de kleurruimte. U kunt
kiezen uit de volgende manieren van corrigeren.
❏ Charts and Graphs (Diagrammen en illustraties)
Kleurcorrectie om afbeeldingen scherper te maken
op basis van de sRGB-ruimte.
❏ EPSON Standard (sRGB) (EPSON-standaard
(sRGB))
Optimalisatie van de sRGB-ruimte en correctie van
kleuren.
❏ Adobe RGB
C
Optimalisatie van de Adobe RGB-ruimte en
correctie van kleuren.
In het venster PhotoEnhance kunt u effecten
instellen om toe te passen op de afdrukgegevens.
Als u Color Controls (Kleurencontrole) selecteert,
wordt het bovendien mogelijk om Gamma, Brightness
(Helderheid), Contrast, Saturation (Verzadiging) en de
kleurbalans bij te regelen per manier van corrigeren.
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie over elk onderdeel.
Gebruik deze optie wanneer de gebruikte toepassing
geen functie voor correctie van de kleuren heeft.
Instellingen opgeven in Windows
Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen
functie voor kleurenbeheer, geef dan in die
toepassing op hoe kleuren moeten worden
aangepast.
A
D
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing
gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6.0 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
66
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Windows Vista
Als u Custom (Aangepast) selecteert om
handmatig instellingen op te geven, selecteer dan
Color Controls (Kleurencontrole) en klik op
Advanced (Geavanceerd).
Windows XP
(Service Pack 2 of
hoger en .NET 3.0
of hoger)
Windows XP (anders dan hierboven)
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Stel in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer) in.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
C
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
B
Stel elk onderdeel in wanneer u Custom
(Aangepast) selecteert.
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie over elk onderdeel.
Tip:
U kunt de correctiewaarde aanpassen met behulp
van de voorbeeldafbeelding links in het venster.
Daarnaast kan de kleurencirkel worden gebruikt
om de kleuren nauwkeurig aan te passen.
Selecteer de vorm van kleurencorrectie wanneer
het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver wordt weergegeven.
D
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
Voor automatische correctie van de kleuren
selecteert u Automatic (Automatisch) en
vervolgens selecteert u de correctie.
67
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Instellingen opgeven in Mac OS X
Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen
functie voor kleurenbeheer, geef dan in die
toepassing op hoe kleuren moeten worden
aangepast.
A
Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing
gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
B
Geef het venster Print (Afdrukken) weer.
C
Voor Mac OS X 10.7, 10.6 en 10.5: selecteer Color
Matching (Kleurevenaring) in de lijst en klik
vervolgens op EPSON Color Controls (EPSON
Kleurencontrole).
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)”
op pagina 45
Ga voor Mac OS X 10.4 naar stap 4.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Mac OS X
10.7, 10.6 en 10.5
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Mac OS X 10.4
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Tip:
Wanneer u de volgende toepassingen gebruikt
onder Mac OS X 10.7, 10.6 of 10.5, moet u ervoor
zorgen dat u stap 1 uitvoert. Als u dit niet doet, kunt
u EPSON Color Controls (EPSON
Kleurencontrole) niet selecteren.
Stel in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer) in.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
68
❏
Adobe Photoshop CS3 of hoger
❏
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
❏
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
D
Geef het venster Advanced Color Settings
(Geavanceerde kleurinstellingen) voor
kleurcorrectie weer.
E
Stel de benodigde instellingen in.
F
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie over elk onderdeel.
Selecteer Print Settings (Printerinstellingen) in
de lijst en selecteer EPSON Standard (sRGB)
(EPSON-standaard (sRGB)) of Charts and
Graphs (Diagrammen en illustraties) bij Color
Controls (Kleurencontrole) in Color Settings
(Kleurinstellingen). Als u de parameters
handmatig aanpast, klikt u op Advanced Color
Settings (Geavanceerde kleurinstellingen).
Tip:
Wanneer u de volgende toepassingen gebruikt
onder Mac OS X 10.5, schakelt u het selectievakje
Use Generic RGB (Alg. RGB gebruiken) uit.
❏
Adobe Photoshop CS3 of hoger
❏
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
❏
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Schakel het selectievakje in wanneer u een andere
toepassing gebruikt dan hierboven genoemd.
69
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Stel in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer) in.
Foto's afdrukken in
zwart-wit
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
U kunt zwart-witfoto's afdrukken met rijke
schakeringen door de kleuren van de
afbeeldingsgegevens te laten aanpassen door de
printerdriver.
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) of
No Color Management (Geen kleurenbeheer)
bij Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
Aan de gegevens van het origineel verandert niets.
U kunt afbeeldingsgegevens corrigeren tijdens het
afdrukken zonder verdere verwerking van de gegevens
uit de toepassing.
Tip:
U wordt aanbevolen om afbeeldingen met sRGB als
kleurruimte te gebruiken.
Instellingen opgeven in Windows
Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen
functie voor kleurenbeheer, geef dan in die
toepassing op hoe kleuren moeten worden
aangepast.
A
Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing
gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.
B
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Windows Vista
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
Windows XP
(Service Pack 2 of
hoger en .NET 3.0
of hoger)
Windows XP (anders dan hierboven)
Selecteer, wanneer het tabblad Main
(Hoofdgroep) van de printerdriver wordt
weergegeven, de optie Advanced B&W Photo
(Zwart-witfoto geavanceerd) als Color
(Kleur).
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
70
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
C
Selecteer Custom (Aangepast) als Mode
(Modus) en klik vervolgens op Advanced
(Geavanceerd).
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Mac OS X
10.7, 10.6 en 10.5
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Mac OS X 10.4
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Stel in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer) in.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
D
Stel de benodigde instellingen in.
E
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie over elk onderdeel.
Instellingen opgeven in Mac OS X
Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen
functie voor kleurenbeheer, geef dan in die
toepassing op hoe kleuren moeten worden
aangepast.
A
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
71
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
B
Open het afdrukvenster, selecteer Print Settings
(Printerinstellingen) in de lijst en selecteer
vervolgens Advanced B&W Photo
(Zwart-witfoto geavanceerd) bij Color (Kleur).
C
Klik op Advanced Color Settings
(Geavanceerde kleurinstellingen).
D
Stel de benodigde instellingen in.
E
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)”
op pagina 45
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie over elk onderdeel.
Tip:
Wanneer u de volgende toepassingen gebruikt
onder Mac OS X 10.5, schakelt u het selectievakje
Use Generic RGB (Alg. RGB gebruiken) uit.
❏
Adobe Photoshop CS3 of hoger
❏
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
❏
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Schakel het selectievakje in wanneer u een andere
toepassing gebruikt dan hierboven genoemd.
72
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Randloos afdrukken
Hiermee kunt u afdrukken zonder marge (randloos).
Welke manieren van randloos afdrukken u kunt kiezen
hangt af van het afdrukmateriaal.
Rolpapier: geen marges rondom*, geen marges links en
rechts
Losse vellen: alleen links en rechts geen marges
❏ Retain Size (Behoud grootte)
* Wanneer de optionele SpectroProofer is geïnstal‐
leerd, is rondom randloos afdrukken niet mogelijk.
Maak de afdrukgegevens in de toepassing groter
dan het papierformaat om een randloos resultaat te
krijgen. De printerdriver vergoot de
afbeeldingsgegevens niet. Gebruik de
instellingsmogelijkheden van de toepassing, zoals
Paginalay-out, om het formaat van de
afbeeldingsgegevens in te stellen.
Wanneer u rondom randloos afdrukt, kunt u ook de
manier van afsnijden instellen. U “Rolpapier en het
afsnijden ervan” op pagina 75
Wanneer u links en rechts randloos afdrukt, krijgt u wel
marges boven- en onderaan het papier.
- Maak de afdrukgegevens groter dan het eigenlijke
afdrukformaat met 3 mm links en rechts (6 mm in
totaal).
Margewaarden boven en onder U “Afdrukgebied” op
pagina 47
- Als in de toepassing marges kunnen worden inge‐
steld, stelt u die in op 0 mm.
Manieren van randloos
afdrukken
- Maak de afbeeldingsgegevens net zo goot als het
papierformaat.
Er zijn twee manieren om randloos af te drukken.
Selecteer deze instelling als u wilt voorkomen dat de
printerdriver de afdrukgegevens groter maakt.
❏ Auto Expand (Automatisch vergroten)
De printerdriver maakt de afdrukgegevens iets
groter dan het papierformaat en drukt dan de
vergroting af. De delen die buiten het papier vallen
worden niet afgedrukt. Resultaat: een afdruk
zonder witrand.
Gebruik de instellingsmogelijkheden van de
toepassing, zoals Paginalay-out, om het formaat
van de afbeeldingsgegevens in te stellen.
- Stel het papierformaat en de pagina-instellingen
correct in voor de afdrukgegevens.
- Als in de toepassing marges kunnen worden inge‐
steld, stelt u die in op 0 mm.
- Maak de afbeeldingsgegevens net zo goot als het
papierformaat.
73
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Ondersteunde formaten voor
randloos afdrukken
Voor randloos afdrukken wordt afdrukmateriaal met de
volgende afmetingen ondersteund.
Het ondersteunde papierformaat hangt ervan af of u
rolpapier of losse vellen gebruikt.
Ondersteunde papierbreedte
Rolpapier
Losse
vellen
A4/210 mm
✓
✓
A3/297 mm
✓
✓
Super A3/B/329 mm
✓
✓
SuperW A3/329 mm
✓
✓
A2/420 mm*
✓
-
US B/11 inch*
✓
-
US C/17 inch
✓
✓
8 inch*
✓
-
10 inch
✓
✓
16 inch
✓
✓
30 cm
✓
✓
* Randloos afdrukken is alleen mogelijk wanneer u het
afstandstuk voor randloos afdrukken gebruikt dat met de
printer is meegeleverd en afdrukt op rolpapier met een
papierkern van 2 inch. U “Afstandstuk verwijderen en
aanbrengen” op pagina 28
Afhankelijk van het soort afdrukmateriaal kan de
afdrukkwaliteit afnemen of kan randloos afdrukken niet
worden geselecteerd.
U “Speciaal afdrukmateriaal van Epson” op
pagina 162
74
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Rolpapier en het afsnijden ervan
Bij het randloos afdrukken op rolpapier kunt u bij Roll Paper Option (Rolpapieroptie) in de printerdriver opgeven of
alleen links en rechts of rondom randloos moet worden afgedrukt. De mogelijkheden worden uitgelegd in de volgende
tabel.
Printerdriver instellen
Normal Cut (Normaal afsnijden)
Single Cut (Enkelvoudig afsnijden)
Double Cut (Dubbelzijdig afsnijden)
❏
Het bovenste gedeelte kan
een beetje ongelijkmatig
worden, afhankelijk van de
afbeelding, aangezien met
afdrukken wordt gestopt
wanneer de bovenrand van
het rolpapier wordt
afgesneden.
❏
Het bovenste gedeelte kan
een beetje ongelijkmatig
worden, afhankelijk van de
afbeelding, aangezien met
afdrukken wordt gestopt
wanneer de bovenrand van
het rolpapier wordt
afgesneden.
❏
Als de snijpositie iets
verkeerd valt, kan een klein
deel van de afbeelding
boven- of onderaan op de
pagina's ervoor of erna
terechtkomen. Als dit
gebeurt, gebruik dan
Aanpassing Snijmech.
❏
Het bedrukte papier wordt
circa 2 mm korter dan het
opgegeven formaat,
aangezien het papier
binnen de afbeelding
wordt afgesneden. Zo
wordt een witrand bovenen onderaan voorkomen.
U “Het menu
Onderhoud” op
pagina 112
❏
Na het afsnijden van de
onderrand van de vorige
pagina wordt het papier
verder doorgevoerd en
wordt de bovenrand van de
volgende pagina
afgesneden. Hoewel
hierdoor stukken van 80 tot
127 mm worden
weggegooid, is de snede
nauwkeuriger.
Manier van snijden
Normal Cut (Normaal afsnijden) is de standaardinstelling
van de printerdriver.
Uitleg
❏
Wanneer er maar één
pagina wordt afgedrukt, is
de manier van snijden
gelijk aan die voor Double
Cut (Dubbelzijdig
afsnijden). Wanneer u
meerdere vellen achter
elkaar bedrukt, snijdt de
printer 1 mm binnen de
bovenrand van de eerste
pagina en de onderrand
van de volgende pagina's
om witruimte te
voorkomen.
75
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
C
Instellingen opgeven voor het
afdrukken
Instellingen opgeven in Windows
Op het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver kunt u diverse afdrukinstellingen
opgeven, zoals Media Type (Afdrukmateriaal),
Source (Bron) en Page Size (Paginaformaat).
A
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
B
Selecteer Borderless (Randloos) en klik
vervolgens op Expansion (Uitbreiding).
Selecteer Auto Expand (Automatisch
vergroten) of Retain Size (Behoud grootte) bij
Method of Enlargement (Wijze van
vergroting). Als u Auto Expand (Automatisch
vergroten) selecteert, geef dan aan hoeveel van
de afbeelding buiten de rand van het papier mag
vallen.
Max (Maxi‐
mum)
: 3 mm voor links en 5 mm voor
rechts (de afbeelding verschuift
1 mm naar rechts)
Standard
(Standaard)
: 3 mm voor links en voor rechts
Min (Mini‐
mum)
: 1,5 mm voor links en voor rechts
Tip:
Als u de schuifbalk richting Min (Minimum)
verplaatst, neemt de vergroting van de afbeelding
af. Hierdoor kunnen marges ontstaan langs een of
meer randen van het papier, afhankelijk van het
papier en de afdrukomgeving.
D
Wanneer u afdrukt op rolpapier, klikt u op Roll
Paper Option (Rolpapieroptie) en selecteert u
de instelling Auto Cut (Automatisch
afsnijden).
U “Rolpapier en het afsnijden ervan” op
pagina 75
E
76
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Instellingen opgeven in Mac OS X
Open het afdrukvenster, selecteer het
papierformaat bij Paper Size (Papierformaat)
en geef vervolgens aan hoe u randloos wilt
afdrukken.
A
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)”
op pagina 45
Max (Maxi‐
mum)
: 3 mm voor links en 5 mm voor
rechts (de afbeelding verschuift
1 mm naar rechts)
Standard
(Standaard)
: 3 mm voor links en voor rechts
Min (Mini‐
mum)
: 1,5 mm voor links en voor rechts
Hieronder staan de keuzemogelijkheden voor
randloos afdrukken.
XXXX (Roll Paper - Borderless (Auto Expand))
(Rolpapier - Randloos(Autom. vergroten))
XXXX (Roll Paper - Borderless (Retain Size))
(Rolpapier - Randloos(Behoud grootte))
XXXX (Sheet - Borderless (Auto Expand)) (Vel Randloos (Automatisch vergroten))
XXXX (Sheet - Borderless (Retain Size)) (Vel Randloos (Behoud grootte))
XXXX is het papierformaat, zoals A4.
Als u Mac OS X 10.4 gebruikt of als items van het
venster Page Setup (Pagina-instelling) niet
worden weergegeven in het afdrukvenster van
het programma onder Mac OS X 10.7, 10.6 of
10.5, open dan het venster Page Setup
(Pagina-instelling) en geef de instellingen daarin
op.
Tip:
Als u de schuifbalk richting Min (Minimum)
verplaatst, neemt de vergroting van de afbeelding
af. Hierdoor kunnen marges ontstaan langs een of
meer randen van het papier, afhankelijk van het
papier en de afdrukomgeving.
C
B
Als Auto Expand (Automatisch vergroten) is
geselecteerd, geef dan in het venster Expansion
(Uitbreiding) aan hoeveel van de afbeelding
buiten de rand van het papier mag vallen.
Selecteer Page Layout Settings (Instellingen
voor paginalay-out) in de lijst. Hierna is te zien
hoeveel van de afbeelding buiten het papier valt.
77
Selecteer Auto Cut (Automatisch afsnijden)
wanneer u afdrukt op rolpapier.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
U “Rolpapier en het afsnijden ervan” op
pagina 75
D
Vergroot/verkleind
afdrukken
Selecteer Print Settings (Printerinstellingen) in
de lijst en stel vervolgens Media Type
(Afdrukmateriaal) in.
U kunt de afdrukgegevens vergroot of verkleind
afdrukken. Hiervoor hebt u drie instelmogelijkheden.
❏ Fit to Page (Volledige pagina)
Hiermee wordt de afbeelding automatisch groter of
kleiner gemaakt om op het papier te passen.
E
❏ Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte
rolpapier) (uitsluitend Windows)
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Hiermee wordt de afbeelding automatisch groter of
kleiner gemaakt om op de breedte van het rolpapier
te passen.
78
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
❏ Custom (Aangepast)
B
Hiermee geeft u zelf op in welke mate de afbeelding
moet worden vergroot of verkleind. Gebruik deze
optie voor afwijkende papierformaten.
Selecteer het formaat van het papier dat in de
printer is geladen in de lijst Output Paper
(Uitvoerpapier).
Fit to Page (Volledige pagina) is geselecteerd bij
Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten).
Volledige pagina/Aanpassen
aan papierformaat
Instellingen opgeven in Windows
Op het tabblad Page Layout (Paginalay-out)
van de printerdriver stelt u hetzelfde
papierformaat als het papierformaat van de
gegevens in bij Page Size (Paginaformaat) of
Paper Size (Papierformaat).
A
C
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Instellingen opgeven in Mac OS X
Open het afdrukvenster, selecteer Paper
Handling (Papierafhandeling) in de lijst en
schakel vervolgens Scale to fit paper size (Pas
aan papierformaat aan) in.
A
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)”
op pagina 45
Voor Mac OS X 10.7, 10.6 of 10.5
79
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Voor Mac OS X 10.4
B
B
Selecteer Reduce/Enlarge (Verkleinen/
Vergroten) en klik vervolgens op Fit to Roll
Paper Width (Aanpassen aan breedte
rolpapier).
C
Selecteer de breedte van het rolpapier dat in de
printer is geladen in de lijst Roll Width
(Rolbreedte).
D
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Selecteer het formaat van het papier dat in de
printer is geladen in de lijst Destination Paper
Size (Doelpapierformaat).
Tip:
Schakel het selectievakje Scale down only
(Verklein alleen) in.
C
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Aanpassen aan breedte
rolpapier
(uitsluitend Windows)
A
Op het tabblad Page Layout (Paginalay-out)
van de printerdriver stelt u hetzelfde
papierformaat als het papierformaat van de
gegevens in bij Page Size (Paginaformaat) of
Paper Size (Papierformaat).
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
Aangepaste schaal instellen
Instellingen opgeven in Windows
Op het tabblad Page Layout (Paginalay-out)
van de printerdriver stelt u hetzelfde
papierformaat als het papierformaat van de
gegevens in bij Page Size (Paginaformaat) of
Paper Size (Papierformaat).
A
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
80
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
B
Selecteer het formaat van het papier dat in de
printer is geladen in de lijst Output Paper
(Uitvoerpapier) of Roll Width (Rolbreedte).
C
Selecteer Reduce/Enlarge (Verkleinen/
Vergroten), klik op Custom (Aangepast) en stel
een waarde in bij Scale to (Vergroten).
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)”
op pagina 45
Voer rechtstreeks een waarde in of klik op de
pijlen rechts naast het vak om een waarde in te
stellen.
U kunt een waarde van 10 tot 650% gebruiken.
B
D
Voer bij Scale (Vergroot/verklein) de schaal in.
Als Scale (Vergroot/verklein) niet wordt
weergegeven in het afdrukvenster, open dan het
venster Page Setup (Pagina-instelling) en geef de
instellingen daarin op.
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Instellingen opgeven in Mac OS X
Selecteer in het afdrukvenster het formaat van
het papier dat in de printer is geladen in de lijst
Paper Size (Papierformaat).
A
U kunt nu op de normale manier afdrukken.
Als u Mac OS X 10.4 gebruikt of als items van het
venster Page Setup (Pagina-instelling) niet
worden weergegeven in het afdrukvenster van
het programma onder Mac OS X 10.7, 10.6 of
10.5, open dan het venster Page Setup
(Pagina-instelling) en geef de instellingen daarin
op.
81
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Instellingen opgeven in Windows
Schakel op het tabblad Page Layout
(Paginalay-out) van de printerdriver het
selectievakje Multi-Page (Meerdere pagina's)
in, selecteer N-up (x-op-één) en klik op Settings
(Instellingen).
Meerdere pagina's
afdrukken
A
U kunt meerdere pagina's van een document op één vel
papier afdrukken.
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
Als u aaneengesloten gegevens afdrukt, opgemaakt voor
A4-formaat, worden die gegevens als volgt afgedrukt.
Tip:
❏ In Windows is het niet mogelijk om de functie
Multi-Page (Meerdere pagina's) te gebruiken in
combinatie met randloos afdrukken.
❏
B
In Windows is het wel mogelijk om de gegevens met
de functie Fit to Page (Volledige pagina) af te
drukken op verschillende papierformaten.
U “Vergroot/verkleind afdrukken” op pagina 78
Geef in het dialoogvenster Print Layout
(Afdrukindeling) het aantal pagina's per vel en
de paginavolgorde op.
Als het selectievakje Print page frames
(Paginakaders afdrukken) is ingeschakeld,
worden op elke pagina kaders rond de pagina's
afgedrukt.
C
82
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Instellingen opgeven in Mac OS X
Selecteer in het afdrukvenster de optie Layout
(Lay-out) in de lijst en geef het aantal pagina's per
vel enzovoort op.
Handmatig dubbelzijdig
afdrukken
(uitsluitend Windows)
A
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)”
op pagina 45
U kunt gemakkelijk beide zijden van het papier
bedrukken door eerst alle even pagina's af te drukken,
die vervolgens om te draaien en ze met de hand opnieuw
in de printer te laden voor de oneven pagina's.
Voorzorgsmaatregelen voor
dubbelzijdig afdrukken
Houd bij het dubbelzijdig afdrukken rekening met de
volgende punten.
❏ Afhankelijk van de papiersoort en de
afdrukgegevens kan er inkt doorschijnen aan de
achterkant van het papier.
Tip:
Met de functie Border (Rand) kunt u een kader
laten afdrukken rond de pagina's.
B
❏ Dubbelzijdig afdrukken is niet mogelijk wanneer
op rolpapier wordt afgedrukt.
❏ Wanneer meerdere afdruktaken voor dubbelzijdig
afdrukken achter elkaar worden uitgevoerd vanuit
de papiercassette, kan de afdrukkwaliteit afnemen
of kunnen papierstoringen optreden.
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Als u een afname van de afdrukkwaliteit opmerkt,
verlaag dan de kleurintensiteit in de printerdriver of
voer het papier vel voor vel met de hand in.
❏ Wanneer u achter elkaar dubbelzijdig afdrukt kan
de binnenzijde van de printer vies worden door
inkt. Reinig de printer als u vlekken op uw
afdrukken krijgt door inkt op de rol.
U “Het afdruktraject van de papiercassette
reinigen” op pagina 136
Tip:
U kunt nog meer papier besparen door deze
afdrukmethode te combineren met het afdrukken van
meerdere pagina's op één pagina.
U “Meerdere pagina's afdrukken” op pagina 82
83
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Instellingen opgeven voor het
afdrukken
A
Laad losse vellen.
B
Schakel op het tabblad Page Layout
(Paginalay-out) van de printerdriver het
selectievakje Double-Sided Printing
(Dubbelzijdig afdrukken) in.
Tip:
❏ U kunt Binding Edge (Bindkant) en Binding
Margin (Rugmarge) instellen door te klikken
op Margins (Marges). Het precieze
afdrukresultaat van wat u opgeeft als
rugmarge kan per toepassing verschillen.
U “Losse vellen laden” op pagina 34
Wanneer Roll Paper (Rolpapier) is geselecteerd
bij Source (Bron), is het niet mogelijk om
Double-Sided Printing (Dubbelzijdig
afdrukken) in te schakelen. Stel in dit geval
Source (Bron) eerst in op het tabblad Main
(Hoofdgroep).
❏
Schakel Folded Booklet (Gevouwen boekje)
in als u een boekje wilt maken. In het voorbeeld
hieronder worden de pagina's die bij het
vouwen van het papier aan de binnenzijde
komen (pagina 2, 3, 6, 7, 10, 11) het eerst
afgedrukt.
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
84
C
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
D
Wanneer de oneven pagina's zijn afgedrukt en de
aanwijzingen op het scherm worden
weergegeven, laadt u het papier opnieuw in de
printer zoals aangegeven. Vervolgens klikt u op
Resume (Hervatten).
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
kleiner, doordat u de marges wegsnijdt, maar de
naden passen perfect op elkaar.
Poster afdrukken
(vergroot afdrukken op
meerdere vellen uitsluitend Windows)
Met de posterfunctie worden de afdrukgegevens
automatisch vergroot en verdeeld. De afdrukken kunt u
daarna aan elkaar plakken, zodat een grote poster of
kalender ontstaat. U kunt posters afdrukken die
maximaal bestaan uit 4 bij 4 vellen. Er zijn twee
manieren om een poster af te drukken.
Instellingen opgeven voor het
afdrukken
❏ Randloze posterafdruk (alleen rolpapier)
A
Hiermee worden de afmetingen van de
afdrukgegevens automatisch vergroot, verdeeld en
randloos afgedrukt. U kunt een poster maken door
de bedrukte vellen papier aan elkaar te plakken. Om
randloze afdrukken te krijgen worden de gegevens
vergroot, zodat de afdruk iets buiten het
papierformaat komt. Het deel van de vergroting dat
buiten het papier valt, wordt niet afgedrukt.
Daardoor valt de afbeelding op de naden mogelijk
niet goed samen. Om de pagina's goed aan elkaar te
kunnen plakken drukt u posters af met marges.
Maak de afdrukgegevens met het gewenste
programma.
De printerdriver vergroot de
afbeeldingsgegevens automatisch tijdens het
afdrukken.
B
Schakel op het tabblad Page Layout
(Paginalay-out) van de printerdriver het
selectievakje Multi-Page (Meerdere pagina's)
in, selecteer Poster en klik op Settings
(Instellingen).
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
❏ Posterafdruk met marges
Hiermee worden de afmetingen van de
afdrukgegevens automatisch vergroot, verdeeld en
met rand afgedrukt. U moet de marges zelf
wegsnijden en de verschillende vellen papier aan
elkaar te plakken. Het uiteindelijke formaat is ietsje
85
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
C
Selecteer in het dialoogvenster Poster Settings
(Posterinstellingen) het aantal afgedrukte
pagina's waarop u de poster wilt afdrukken.
D
Kies voor een randloze posterafdruk of een
posterafdruk met marges en selecteer vervolgens
eventueel de pagina's die u niet wilt afdrukken.
Tip:
Het formaat na het samenvoegen:
Randloos geselecteerd:
Selecteer Borderless Poster Print (Randloze
posterafdruk).
Wanneer Borderless Poster Print (Randloze
posterafdruk) wordt uitgeschakeld en met marges
wordt geselecteerd, worden de items onder Print
Cutting Guides (Snijlijnen afdrukken)
weergegeven.
Met marges geselecteerd:
Schakel Borderless Poster Print (Randloze
posterafdruk) uit.
Voor het uiteindelijke formaat maakt het niet uit of
Trim Lines (Trimlijnen) is geselecteerd. Als u
echter Overlapping Alignment Marks
(Overlappende uitlijningstekens) selecteert,
wordt het uiteindelijke formaat kleiner door de
overlap.
E
Tip:
❏ Als Borderless Poster Print (Randloze
posterafdruk) grijs wordt weergegeven, wordt
randloos afdrukken niet ondersteund door het
geselecteerde papier of het formaat.
Afdrukken aan elkaar plakken
De stappen voor het aan elkaar plakken van de
afdrukken zijn voor een randloze posterafdruk en
posterafdruk met marges verschillend.
U “Ondersteunde formaten voor randloos
afdrukken” op pagina 74
U “Speciaal afdrukmateriaal van Epson” op
pagina 162
❏
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Als Single Cut (Enkelvoudig afsnijden) of
Double Cut (Dubbelzijdig afsnijden) is
geselecteerd bij Auto Cut (Automatisch
afsnijden), wordt het papier 1 of 2 mm minder
lang en passen de naden niet meer perfect
tegen elkaar.
Selecteer Off (Uit) of Normal Cut (Normaal
afsnijden). U “Randloos afdrukken” op
pagina 73
86
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Randloze posterafdruk
In dit gedeelte wordt beschreven u hoe u de vier
afgedrukte pagina's samenvoegt. Zoek de afdrukken bij
elkaar en plak ze met tape aan de achterzijde aan elkaar
in de hieronder aangegeven volgorde.
In het volgende gedeelte wordt beschreven u hoe u de
vier afgedrukte pagina's samenvoegt.
Posterafdruk met marges
Wanneer u Overlapping Alignment Marks
(Overlappende uitlijningstekens) selecteert, worden
de volgende tekens op het papier afgedrukt. Volg de
onderstaande procedures om de vier afgedrukte
pagina's samen te voegen met behulp van de
uitlijningstekens.
Tip:
Bij een zwart-witafdruk zijn de uitlijningstekens zwart.
87
A
Snij het vel linksboven af langs het
uitlijningsteken (verticale blauwe lijn).
B
Leg het vel linksboven op het vel rechtsboven. De
kruisjes moeten op elkaar worden gelegd zoals
afgebeeld. Plak de vellen tijdelijk met plakband
vast aan de achterzijde.
C
Snijd de twee overlappende pagina's af langs het
uitlijningsteken (verticale rode lijn).
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
D
Plak het vel links en rechts aan elkaar.
E
Herhaal de stappen 1 tot en met 4 voor de
onderste vellen.
F
Snij de onderkant van de bovenste vellen af langs
het uitlijningsteken (horizontale blauwe lijn).
G
Leg het bovenste vel op het onderste vel. De
kruisjes moeten op elkaar worden gelegd zoals
afgebeeld. Plak de vellen tijdelijk met plakband
vast aan de achterzijde.
Plak de vellen aan de achterzijde aan elkaar met
plakband.
88
H
Snijd de twee overlappende pagina's af langs het
uitlijningsteken (horizontale rode lijn).
I
Plak het bovenste en onderste vel aan elkaar.
J
Nadat u alle vellen aan elkaar hebt geplakt, snijdt
u de marges af langs de buitenste snijlijnen.
Plak de vellen aan de achterzijde aan elkaar met
plakband.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Instellingen opgeven in Windows
Klik op het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver op User Defined
(Gebruikergedefinieerd).
Afdrukken op aangepast
papier
A
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
U kunt ook afdrukken op papierformaten die niet
standaard aanwezig zijn in de printerdriver. Aan de
hand van de stappen hieronder kunt u zelf een
papierformaat maken en opslaan, dat u vervolgens kunt
selecteren via de optie Page Setup (Pagina-instelling)
van de toepassing die u gebruikt. Als uw toepassing het
maken van eigen formaten ondersteunt, volg dan de
stappen hieronder om het formaat te selecteren dat in de
toepassing is gemaakt, en druk vervolgens af.
U kunt volgende formaten registreren.
Opmerking:
U kunt User Defined (Gebruikergedefinieerd)
niet selecteren als Paper Cassette (Papiercassette)
of Manual Feed (Handinvoer) is geselecteerd bij
Source (Bron) en Borderless (Randloos) is
geselecteerd bij Paper Settings
(Papierinstellingen).
Deze printer ondersteunt papier van minimaal 203
(breedte) x 254 (lengte) mm. Als u een
gebruikergedefinieerd papierformaat maakt dat kleiner
is dan dit minimum, kunt u afdrukken op papier dat
groter is dan 203 (breedte) x 254 (lengte) en vervolgens
de marges wegsnijden om het gewenste formaat te
krijgen.
Breedte
89 tot 432 mm
Lengte*
Windows: 127 tot 15.000 mm
B
Mac OS X: 127 tot 15.240 mm
❏ U kunt een naam van maximaal 24
single-byte tekens opgeven bij Paper Size
Name (Naam papierformaat).
* Het papier kan langer zijn als u een toepassing gebruikt die
het afdrukken van banners ondersteunt. Het daadwerkelijke
formaat van de afdruk hangt echter af van de toepassing, het
in de printer ingestelde papierformaat en de
besturingsomgeving van de computer.
❏ U kunt het formaat eenvoudig instellen door
bij Base Paper Size
(Standaardpapierformaat) het
gedefinieerde papierformaat te kiezen dat
het formaat benadert dat u wilt instellen.
Opmerking:
❏ Voor de Custom Paper Sizes (Aangepaste
papierformaten) van Mac OS X: u kunt wel een
groot papierformaat opgeven dat niet in deze printer
kan worden geladen, maar dit wordt niet goed
afgedrukt.
❏
Stel bij User Defined Paper Size
(Gebruikergedefinieerd papierformaat) het
aangepaste papierformaat in dat u wilt gebruiken
en klik vervolgens op Save (Opslaan).
Het beschikbare uitvoerformaat wordt beperkt door
de toepassing.
89
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
❏ Als de lengte-breedteverhouding gelijk is
aan die van een gedefinieerd papierformaat,
selecteert u dat gedefinieerde papierformaat
bij Fix Aspect Ratio (Vaste
beeldverhouding) en selecteert u
Landscape (Liggend) of Portrait (Staand)
bij Base (Standaard). In dit geval kunt u
uitsluitend de papierbreedte of de
papierhoogte aanpassen.
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)”
op pagina 45
B
Klik op + en voer de naam in voor het
papierformaat.
C
Voer de Width (Breedte) en Height (Hoogte)
van het Paper Size (Papierformaat) in, voer de
marges in en klik vervolgens op OK.
Tip:
❏ Als u het papierformaat dat u hebt vastgelegd
wilt wijzigen, selecteert u de naam van het
papierformaat in de lijst links.
C
❏
Als u het gebruikergedefinieerde formaat dat u
hebt vastgelegd wilt verwijderen, selecteert u
de naam van het papierformaat in de lijst links
en klikt u op Delete (Verwijderen).
❏
U kunt maximaal 100 papierformaten
opslaan.
Klik op OK.
U kunt het paginaformaat en de printermarges
instellen afhankelijk van de afdrukmethode.
U kunt het opgeslagen papierformaat selecteren
bij Size (Formaat) in het dialoogvenster Paper
Settings (Papierinstellingen).
U kunt nu op de normale manier afdrukken.
Instellingen opgeven in Mac OS X
Selecteer in het afdrukvenster de optie Manage
Custom Sizes (Aangepaste formaten beheren)
in de lijst Paper Size (Papierformaat).
Pagina-instellingen
Paginagrootte
Printermarges
Sheet (Vel)
Ondersteunde mediaformaten
3 mm voor boven, links en
rechts
A
14,2 mm voor
onder
Als u Mac OS X 10.4 gebruikt of als items van het
venster Page Setup (Pagina-instelling) niet
worden weergegeven in het afdrukvenster van
het programma onder Mac OS X 10.7, 10.6 of
10.5, open dan het venster Page Setup
(Pagina-instelling) en geef de instellingen daarin
op.
Roll Paper
(Rolpapier)
90
Ondersteunde mediaformaten
3 mm voor boven, onder,
links en rechts
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Pagina-instellingen
Paginagrootte
Printermarges
Roll Paper Banner (Rolpapier - Banner)
Ondersteunde mediaformaten
0 mm voor boven en voor
onder
Roll Paper Borderless
(Auto Expand)
(Rolpapier Randloos(Autom. vergroten))
Ondersteunde papierbreedte voor
randloos afdrukken
0 mm voor boven, onder,
links en rechts
Roll Paper Borderless
(Retain Size)
(Rolpapier Randloos(Behoud grootte))
Ondersteunde papierbreedte voor
randloos afdrukken + 6
mm
0 mm voor boven, onder,
links en rechts
Tip:
❏ Als u wat u hebt vastgelegd wilt wijzigen,
selecteert u de naam van het papierformaat in
de lijst links in het dialoogvenster Custom
Paper Sizes (Aangepaste papierformaten).
3 mm voor
links en voor
rechts
Roll Paper Borderless
Banner (Rolpapier - Randloos Banier)
D
❏
Als u het gebruikergedefinieerde formaat dat u
hebt vastgelegd wilt kopiëren, selecteert u de
naam van het papierformaat in de lijst links in
het dialoogvenster Custom Paper Sizes
(Aangepaste papierformaten) en klikt u op
Duplicate (Dupliceer).
❏
Als u het gebruikergedefinieerde formaat dat u
hebt vastgelegd wilt verwijderen, selecteert u
de naam van het papierformaat in de lijst links
in het dialoogvenster Custom Paper Sizes
(Aangepaste papierformaten) en klikt u op
-.
❏
De manier waarop u een aangepast
papierformaat kunt instellen hangt af van de
versie van het besturingssysteem. Raadpleeg
de documentatie van uw besturingssysteem
voor meer informatie.
Klik op OK.
U kunt het opgeslagen papierformaat selecteren
bij Paper Size (Papierformaat).
U kunt nu op de normale manier afdrukken.
91
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Banier afdrukken (op
rolpapier)
Beschikbare formaten
Lengte*
Windows: max. 15.000 mm
Mac OS X: max. 15.240 mm
* Het papier kan langer zijn als u een toepassing gebruikt die
het afdrukken van banners ondersteunt. Het daadwerkelijke
formaat van de afdruk hangt echter af van de toepassing, het
in de printer ingestelde papierformaat en de
besturingsomgeving van de computer.
U kunt banieren en panoramafoto's afdrukken als u in
uw toepassing afdrukgegevens maakt en instelt die
hiervoor geschikt zijn.
Instellingen opgeven in Windows
Selecteer het Media Type (Afdrukmateriaal) op
het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver.
A
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
Er zijn twee manieren om een banier af te drukken.
Bron in de printerdriver
Ondersteunde toepassingen
Rolpapier
Documentopmaaksoftware, beeldbewerkingssoftware enzovoort*
Roll Paper (Banner) (Rolpapier (Banier))
Toepassingen met ondersteuning voor het afdrukken van banieren
* Maak afdrukgegevens op een formaat dat door de
desbetreffende toepassing wordt ondersteund met behoud
van de lengte-breedteverhouding van de afdruk.
B
De volgende afdrukformaten zijn beschikbaar.
Deze printer ondersteunt papier van minimaal 203
(breedte) x 254 (lengte) mm. Als u een
gebruikergedefinieerd papierformaat maakt dat kleiner
is dan dit minimum, kunt u afdrukken op papier dat
groter is dan 203 (breedte) x 254 (lengte) en vervolgens
de marges wegsnijden om het gewenste formaat te
krijgen.
Beschikbare formaten
Breedte
89 tot 432 mm
92
Selecteer Roll Paper (Rolpapier) of Roll Paper
(Banner) (Rolpapier (Banier)) in de lijst Source
(Bron).
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Tip:
❏ U kunt Roll Paper (Banner) (Rolpapier
(Banier)) alleen gebruiken voor toepassingen
die het afdrukken van banieren ondersteunen.
❏
Tip:
Als u een toepassing gebruikt die banieren kan
afdrukken, hoeft u Reduce/Enlarge (Verkleinen/
Vergroten) niet in te stellen als u Roll Paper
(Banner) (Rolpapier (Banier)) selecteert bij
Source (Bron).
Wanneer u Roll Paper (Banner) (Rolpapier
(Banier)) selecteert, worden de boven- en
ondermarge van het papier ingesteld op 0 mm.
C
Klik op Roll Paper Option (Rolpapieroptie) en
selecteer Normal Cut (Normaal afsnijden) of
Off (Uit) in de lijst Auto Cut (Automatisch
afsnijden).
D
Klik op User Defined (Gebruikergedefinieerd)
als u het papierformaat wilt afstemmen op het
formaat van de gegevens.
F
Tip:
Als u een toepassing gebruikt die banieren kan
afdrukken, hoeft u User Defined Paper Size
(Gebruikergedefinieerd papierformaat) niet in te
stellen als u Roll Paper (Banner) (Rolpapier
(Banier)) selecteert bij Source (Bron).
E
Selecteer in de lijst Page Size (Paginaformaat)
het formaat van de gegevens die u met de
toepassing hebt gemaakt en selecteer de breedte
van het rolpapier in de printer bij Roll Width
(Rolbreedte) of Output Paper (Uitvoerpapier).
Tip:
De instellingen in een toepassing met
ondersteuning voor het afdrukken van banieren
worden genegeerd.
Klik op het tabblad Page Layout
(Paginalay-out), selecteer Reduce/Enlarge
(Verkleinen/Vergroten) en selecteer Fit to Page
(Volledige pagina) of Fit to Roll Paper Width
(Aanpassen aan breedte rolpapier).
G
93
Zorg ervoor dat het selectievakje Optimize
Enlargement (Vergroting optimaliseren) is
ingeschakeld.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
H
Selecteer Manage Custom Sizes (Aangepaste
formaten beheren) in de lijst Paper Size
(Papierformaat) en stel het papierformaat in.
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
B
Instellingen opgeven in Mac OS X
Selecteer in het afdrukvenster bij Paper Size
(Papierformaat) het formaat van de gegevens
die met de toepassing zijn gemaakt.
A
Geef instellingen op bij Scale (Vergroot/
verklein) om de gegevens die met de toepassing
zijn gemaakt groter te maken, uitgaande van het
formaat van het papier waarop u afdrukt.
Als Scale (Vergroot/verklein) niet wordt
weergegeven in het afdrukvenster, open dan het
venster Page Setup (Pagina-instelling) en geef de
instellingen daarin op.
Als u Mac OS X 10.4 gebruikt of als items van het
venster Page Setup (Pagina-instelling) niet
worden weergegeven in het afdrukvenster van
het programma onder Mac OS X 10.7, 10.6 of
10.5, open dan het venster Page Setup
(Pagina-instelling) en geef de instellingen daarin
op.
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)”
op pagina 45
Randloze banieren afdrukken kan ook door het
Paper Size (Papierformaat) te selecteren, zoals
hieronder getoond. XXXX is het papierformaat,
zoals A4.
XXXX (Roll Paper - Banner) (Rolpapier Banner): Hiermee krijgt u boven en onder een
marge van 0 mm en links en rechts een marge van
3 mm.
U kunt nu op de normale manier afdrukken.
XXXX (Roll Paper - Borderless Banner)
(Rolpapier - Randloos Banier): Het afdrukgebied
wordt door de printerdriver aan de linker- en
rechterkant 3 mm groter gemaakt ten opzichte
van de papierbreedte, zodat er links en rechts
geen marge van 3 mm is. U moet er bij het maken
van uw gegevens dus voor zorgen dat die
gegevens links en rechts 3 mm breder zijn dan het
papierformaat. Boven en onder is de marge 0
mm.
94
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Meerdere gegevensitems
Layout Manager
(Lay-outbeheer)
(uitsluitend Windows)
Met Layout Manager (Lay-outbeheer) kunt u
afdrukgegevens uit diverse toepassingen vrij op het
papier plaatsen en samen afdrukken.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een poster of display
samen te stellen met uiteenlopende gegevens. Layout
Manager (Lay-outbeheer) kan ook handig zijn om het
papier doeltreffender te gebruiken.
Identieke gegevens
Vrije plaatsing
Dit is een voorbeeld van een lay-out.
95
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Gegevens op rolpapier
Tip:
Het hier ingestelde Size (Formaat) wordt gebruikt
in het venster Layout Manager (Lay-outbeheer).
Het eigenlijke papierformaat van het papier
waarop u afdrukt, geeft u in stap 7 op.
D
Klik op OK. Wanneer u afdrukt met een
toepassing, wordt het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer) geopend.
De afdrukgegevens worden niet afgedrukt, maar
er wordt één pagina als object toegevoegd aan het
venster Layout Manager (Lay-outbeheer).
E
Instellingen opgeven voor het
afdrukken
A
Controleer of de printer aangesloten en
gebruiksklaar is.
B
Open het bestand dat u wilt afdrukken in uw
toepassing.
C
Schakel Layout Manager (Lay-outbeheer) in op
het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver en selecteer bij Size (Formaat) het
formaat van het document dat u in de toepassing
hebt gemaakt.
Laat het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer) open en herhaal stap 2 tot en
met 4 om de volgende gegevensitems te plaatsen.
De objecten worden toegevoegd aan het venster
Layout Manager (Lay-outbeheer).
F
Zet de objecten op de gewenste plaats in het
venster Layout Manager (Lay-outbeheer).
U kunt objecten verslepen en groter en kleiner
maken. Gebruik ook de functieknoppen en het
menu Object om objecten uit te lijnen en te
draaien in het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer).
U kunt hele objecten van formaat en plaats
veranderen in het dialoogvenster Preference
(Voorkeuren) of Arrangement Settings
(Indeelinstellingen).
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
Meer informatie over de verschillende functies
vindt u in de Help van het venster Layout
Manager (Lay-outbeheer).
96
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
G
Opgeslagen bestanden openen
Klik op File (Bestand) - Properties
(Eigenschappen) en geef afdrukinstellingen op
in het venster van de printerdriver.
A
Klik met de rechtermuisknop op het
snelkoppelingspictogram voor
hulpprogramma's op de Windows-Taskbar
(Taakbalk) (
) en klik vervolgens op Layout
Manager (Lay-outbeheer) in het menu dat
wordt weergegeven.
Het venster Layout Manager (Lay-outbeheer)
wordt weergegeven.
Als het snelkoppelingspictogram niet wordt
weergegeven op de Windows-Taskbar
(Taakbalk) U “Overzicht van het tabblad
Hulpprogramma's” op pagina 58
Geef instellingen op bij Media Type
(Afdrukmateriaal), Source (Bron), Size
(Formaat) enzovoort.
H
Selecteer het menu File (Bestand) in het venster
Layout Manager (Lay-outbeheer) en klik op
Print (Afdrukken).
Het afdrukken wordt gestart.
Instellingen van Lay-outbeheer
opslaan en openen
De indeling en instellingen van het venster Layout
Manager (Lay-outbeheer) kunnen worden opgeslagen
in een bestand. Als u halverwege het maken van een
lay-out moet stoppen, kunt u uw werk opslaan en later
voortzetten.
Opslaan
A
Klik in het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer) op het menu File (Bestand)
gevolgd door Save as (Opslaan als).
B
Voer de bestandsnaam in, selecteer de locatie en
klik vervolgens op Save (Opslaan).
C
Sluit het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer).
97
B
Klik in het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer) op het menu File (Bestand)
gevolgd door Open (Openen).
C
Selecteer de locatie en open het gewenste
bestand.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
Afdrukken op basis
van kleurenbeheer
Het is niet mogelijk om de kleur van het afdrukresultaat
en de kleur van de afbeelding op het scherm op elkaar af
te stemmen door kleurenbeheer tussen het
invoerapparaat en de printer. Dit is alleen mogelijk als er
ook kleurenbeheer plaatsvindt tussen het
invoerapparaat en het beeldscherm.
Kleurenbeheer
Zelfs bij gebruik van dezelfde afbeeldingsgegevens
kunnen de oorspronkelijke afbeelding en de
weergegeven afbeelding er heel anders uitzien. Het
afdrukresultaat kan er weer heel anders uitzien dan de
afbeelding op het scherm. Dit verschijnsel doet zich
voor door de verschillende eigenschappen van de
gebruikte apparatuur. Invoerapparatuur, zoals scanners
en digitale camera's, leggen elektronische gegevens op
een andere manier vast dan de uitvoerapparatuur, zoals
schermen en printer, die de kleuren op basis van die
kleurgegevens moeten reproduceren. Door middel van
kleurenbeheer kunnen de verschillen tussen invoer- en
uitvoerapparaten worden opgeheven. Net als grafische
toepassingen hebben ook besturingssystemen een
kleurenbeheersysteem, zoals ICM in Windows en
ColorSync in Mac OS X.
In een kleurenbeheersysteem wordt een bestand met
kleurdefinities gebruikt, een profiel, om de kleuren van
de verschillende apparaten beter op elkaar af te
stemmen. (Dit bestand wordt ook wel een ICC-profiel
genoemd.) Het profiel van een invoerapparaat wordt
een invoerprofiel (of bronprofiel) genoemd. Het profiel
van een uitvoerapparaat (zoals een printer) wordt een
printerprofiel (of uitvoerprofiel) genoemd. In deze
printerdriver is een profiel gedefinieerd voor elk
medium.
Het kleurconversiegebied van een invoerapparaat en
het kleurreproductiegebied van een uitvoerapparaat
zijn verschillend. Het gevolg is dat er altijd een
kleurgebied is dat niet overeenkomt, zelfs niet als er
kleuraanpassing wordt toegepast met een profiel.
Behalve profielen hanteert het kleurenbeheersysteem
ook conversievoorwaarden voor gebieden. Hiervoor
dient de 'intentie'. Het naam en het soort intentie
verschillen naargelang het kleurenbeheersysteem dat u
gebruikt.
98
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
Afdrukinstellingen voor
kleurenbeheer
Profielen instellen
De instellingen voor het invoerprofiel, het
printerprofiel en de intentie (manier van
overeenstemming) verschillen volgens drie typen
kleurenbeheer, aangezien de onderliggende engines
anders worden gebruikt. Anders engines hebben een
ander gebruik van het kleurenbeheer. Geef instellingen
op in de printerdriver of in de toepassing zoals
beschreven in de volgende tabel.
U kunt op de volgende twee manieren afdrukken op
basis van kleurenbeheer via de printerdriver.
Kies de beste manier voor uw toepassing, uw
besturingssysteem, het doel van de afdruk enzovoort.
Kleurenbeheer instellen in toepassingen
Kleurenbeheer kan worden ingesteld in toepassingen
die kleurenbeheer ondersteunen. Het volledige
kleurenbeheer wordt verzorgd door het
kleurenbeheersysteem van de toepassing in kwestie.
Deze manier van werken is handig wanneer u met een
bepaalde toepassing hetzelfde afdrukresultaat wilt
bereiken over diverse besturingssystemen heen.
Instellingen invoerprofiel
Instellingen printerprofiel
Instellingen intentie
Driver ICM
(Driver-ICM)
(Windows)
Printerdriver
Printerdriver
Printerdriver
U “Kleurenbeheer instellen in een toepassing” op
pagina 100
Host ICM
(Host-ICM)
(Windows)
Toepassing
Printerdriver
Printerdriver
Kleurenbeheer instellen in de printerdriver
De printerdriver gebruikt het kleurenbeheersysteem
van het besturingssysteem en verzorgt alle
kleurenbeheerprocessen. U kunt het kleurenbeheer op
de volgende twee manieren instellen in de printerdriver.
ColorSync
(Mac OS X)
Toepassing
Printerdriver
Toepassing
Toepassing
Toepassing
Toepassing
Toepassing
❏ Host ICM (Host-ICM) (Windows)/ColorSync
(Mac OS X)
Printerprofielen voor kleurenbeheer met elke
papiersoort worden meegeïnstalleerd met de
printerdriver van de printer. U selecteert het profiel in
het venster met instellingen van de printerdriver.
Instellen wanneer u wilt afdrukken vanuit
toepassingen die kleurenbeheer ondersteunen. Dit
is een goede oplossing wanneer u een consistent
afdrukresultaat wilt bereiken uit verschillende
toepassingen onder hetzelfde besturingssysteem.
Lees voor gedetailleerde informatie het hieronder
aangegeven gedeelte.
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via DriverICM(uitsluitend Windows)” op pagina 103
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
Host-ICM (Windows)” op pagina 101
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via HostICM (Windows)” op pagina 101
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
ColorSync (Mac OS X)” op pagina 102
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
ColorSync (Mac OS X)” op pagina 102
❏ Driver ICM (Driver-ICM) (uitsluitend Windows)
Hiermee kunt u afdrukken met kleurenbeheer
vanuit toepassingen zonder ondersteuning voor
kleurenbeheer.
U “Kleurenbeheer instellen in een toepassing” op
pagina 100
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
Driver-ICM(uitsluitend Windows)” op
pagina 103
99
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
C
Kleurenbeheer instellen
in een toepassing
Druk af met een toepassing met een functie voor
kleurenbeheer. Geef de instellingen voor kleurenbeheer
op in de toepassing en schakel de
kleuraanpassingsfunctie in de printerdriver uit.
A
Schakel kleurenbeheer uit.
Voor Windows
Selecteer op het tabblad Main (Hoofdgroep) de
optie Custom (Aangepast) bij Mode (Modus)
en selecteer Off (No Color Adjustment) (Uit
(Geen kleuraanpassing)).
Geef de instellingen voor het kleurenbeheer op in
de toepassing.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Photoshop
Manages Colors (Photoshop beheert kleuren)
bij Color Handling (Kleurverwerking),
selecteer het Printer Profile (Printerprofiel) en
de Rendering Intent (Renderingdoel) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
Tip:
Bij gebruik van Windows 7/Windows Vista/
Windows XP (Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0)
wordt Off (No Color Adjustment) (Uit (Geen
kleuraanpassing)) automatisch geselecteerd.
Voor Mac OS X
Selecteer Print Settings (Printerinstellingen) in
de lijst en selecteer vervolgens Off (No Color
Adjustment) (Uit (Geen kleuraanpassing)) bij
Color Settings (Kleurinstellingen).
B
Open het instelvenster van de printerdriver
(Windows) of het afdrukvenster (Mac OS X).
Geef instellingen op in de printerdriver.
Voor Windows
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
Voor Mac OS X
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)”
op pagina 45
D
100
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
Kleurenbeheer instellen
in de printerdriver
Afdrukken op basis van
kleurenbeheer via Host-ICM
(Windows)
Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten
invoerprofiel. De toepassing moet ICM wel
ondersteunen.
A
Geef de instellingen voor het kleurenbeheer door
de toepassing op.
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing
gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6.0 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Windows Vista
B
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
Windows XP
(Service Pack 2 of
hoger en .NET 3.0
of hoger)
Windows XP
(anders dan hierboven)
Selecteer op het tabblad Main (Hoofdgroep) van
de printerdriver Custom (Aangepast) als Mode
(Modus), selecteer ICM en klik vervolgens op
Advanced (Geavanceerd).
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Stel in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer) in.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
101
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
C
Selecteer Host ICM (Host-ICM).
Wanneer speciaal afdrukmateriaal van Epson is
geselecteerd bij Media Type (Afdrukmateriaal)
op het tabblad Main (Hoofdgroep), wordt het
printerprofiel voor dat afdrukmateriaal
automatisch geselecteerd en weergegeven bij
Printer Profile Description (Beschrijving van
printerprofiel).
C
Selecteer Color Matching (Kleurevenaring) in
de lijst en klik op ColorSync.
D
Selecteer in Mac OS X 10.5 bovendien Print
Settings (Printerinstellingen) in de lijst en
selecteer vervolgens Off (No Color Adjustment)
(Uit (Geen kleuraanpassing)) bij Color
Settings (Kleurinstellingen).
Als u dit profiel wilt wijzigen, selecteert u Show
all profiles (Alle profielen weergeven)
onderaan.
D
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Afdrukken op basis van
kleurenbeheer via ColorSync
(Mac OS X)
Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten
invoerprofiel. De toepassing moet ColorSync wel
ondersteunen.
Voor Mac OS X 10.4
Schakel de functies voor kleurenbeheer uit in de
toepassing.
A
Voor Mac OS X 10.7, 10.6 of 10.5
Afhankelijk van de toepassing wordt kleurenbeheer via
ColorSync mogelijk niet ondersteund.
A
Schakel de functies voor kleurenbeheer uit in de
toepassing.
B
Geef het venster Print (Afdrukken) weer.
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)”
op pagina 45
102
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
Toepassingen
Instellingen voor kleurenbeheer
Adobe Photoshop
CS3 of hoger
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
B
Open het afdrukvenster, selecteer Print Settings
(Printerinstellingen) in de lijst en selecteer
vervolgens ColorSync bij Color Settings
(Kleurinstellingen).
U “Elementaire afdrukmethoden(Mac OS X)”
op pagina 45
Adobe Photoshop
Lightroom 1 of hoger
Adobe Photoshop
Elements 6 of hoger
Andere toepassingen
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
C
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Afdrukken op basis van
kleurenbeheer via Driver-ICM
(uitsluitend Windows)
Voor het kleurenbeheer gebruikt de printerdriver zijn
eigen printerprofielen. U kunt kiezen uit de volgende
twee manieren van kleurcorrectie.
❏ Driver ICM (Basic) (Driver-ICM (standaard))
Geef één type profiel en intentie op voor het
verwerken van alle afbeeldingsgegevens.
❏ Driver ICM (Advanced) (Driver-ICM
(geavanceerd))
De printerdriver maakt onderscheid tussen
afbeeldingsgegevens (Image (Afb.), Graphics
(Figuren) en Text (Tekst)). Geef drie typen
profielen en intenties op voor het verwerken van de
verschillende delen.
Gebruik van een toepassing met een functie voor
kleurenbeheer
Geef de instellingen voor het verwerken van de kleuren
op in de toepassing, voordat u de printerdriver instelt.
103
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
A
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6.0 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Windows Vista
Selecteer bij Mode (Modus) op het tabblad Main
(Hoofdgroep) van de printerdriver Custom
(Aangepast) als modus, selecteer ICM en klik
vervolgens op Advanced (Geavanceerd).
U “Elementaire afdrukmethoden(Windows)”
op pagina 44
Windows XP
(Service Pack 2 of hoger
en .NET 3.0 of hoger)
Windows XP (anders dan
hierboven)
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Stel in andere toepassingen No Color Management
(Geen kleurenbeheer) in.
B
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer bij ICM Mode (ICM-modus) in het
venster ICM de optie Driver ICM (Basic)
(Driver-ICM (standaard)) of Driver ICM
(Advanced) (Driver-ICM (geavanceerd)).
Als u Driver ICM (Advanced) (Driver-ICM
(geavanceerd)) selecteert, kunt u de profielen en
intentie opgeven voor de afzonderlijke gedeelten
(afbeeldingen, graphics, tekst).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer) en
vervolgens Document. Selecteer Printer Manages
Colors (Printer beheert kleuren) bij Color Handling
(Kleurverwerking) en klik vervolgens op Print
(Afdrukken).
104
Intent
Uitleg
Saturation
(Verzadiging)
Hiermee blijft de verzadiging
ongewijzigd en worden de gegevens geconverteerd.
Perceptual
(Waarneming)
Hiermee worden de gegevens
geconverteerd, zodat u een afbeelding krijgt die natuurlijker
aandoet. Deze functie wordt
gebruikt wanneer voor afbeeldingsgegevens een breder
kleurengebied wordt gebruikt.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
C
Intent
Uitleg
Relative Colorimetric (Relatieve Colorimetric)
Hiermee wordt een conversie
uitgevoerd zodat een set coördinaten voor gamma en witpunt (of kleurtemperatuur) in
de oorspronkelijke gegevens
overeenkomt met de corresponderende afdrukcoördinaten. Deze functie wordt toegepast voor veel verschillende
manieren van kleurafstemming.
Absolute Colorimetric
Hiermee worden absolute kleurengammacoördinaten toegekend aan zowel de oorspronkelijke gegevens als de afdrukgegevens en wordt deze conversie uitgevoerd. Daarom wordt
geen kleurtoonaanpassing uitgevoerd op de kleurtemperatuur (wit punt) van de oorspronkelijke gegevens of de afdrukgegevens. Deze functie wordt
in speciale gevallen toegepast,
bijvoorbeeld voor het afdrukken van logokleuren.
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
105
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Mogelijkheden van het menu
De volgende twee menu's kunnen worden ingesteld op het bedieningspaneel.
❏ Menu
Hiermee kunt u omgevingsinstellingen weergeven en afdrukken, zoals voor aangepast papier bij gebruik van
speciaal afdrukmateriaal dat niet van Epson afkomstig is, en de printerstatus.
Normaal gesproken geeft u de instellingen voor het afdrukken op in de printerdriver of de toepassing waarmee u
werkt.
U geeft het menu weer door te drukken op de knop r wanneer de printer gebruiksklaar is of wanneer er geen
papier is geladen.
❏ Inktmenu
Hiermee kunt u de printkop reinigen, de spuitkanaaltjes controleren of het type zwarte inkt omwisselen.
U geeft het Inktmenu weer door te drukken op de knop [ wanneer de printer gebruiksklaar is of wanneer er
geen papier is geladen.
Als u op de knop [ drukt terwijl het afdrukken is onderbroken, dan kunt u alleen een printkopreiniging of
automatische spuitkanaaltjescontrole uitvoeren vanuit het Inktmenu.
U gebruikt beide menu's op min of meer dezelfde manier. Dit wordt hierna beschreven. Er is één verschil: in het
Inktmenu moet u na selectie van een menu-item op de knop Z drukken om naar het volgende menu te gaan.
Raadpleeg de informatie onderaan op het display.
106
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Hierna volgt meer uitleg met het menu als voorbeeld.
107
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Menulijst
In het menu kunnen de volgende items en parameters worden ingesteld en uitgevoerd. Zie de pagina's waarnaar wordt
verwezen voor meer informatie over elk onderdeel.
Menu
Item
Parameter
Printerinstelling
Degelruimte
Klein, Standaard, Groot, Groter, Grootst
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
Paginalijn
Aan, Uit
Rolpapiermarge
Standaard, Boven/Onder 15mm, Bov. 35/Onder 15mm, 3mm,
15mm
Controle Papierform.
Aan, Uit
Controle Pap. Scheef
Aan, Uit
Marge Vernieuwen
Aan, Uit
Autom. Contr. Sp.Kan
Aan:Regelmatig, Aan:Elke Taak, Uit
Spuitkanaaltjespatr.
Uit, Aan:Elke Pagina, Aan:Elke 10 Pag.
Wissel Zwarte Inkt
Handmatig, Automatisch
Autom. Rolinvoer
Aan, Uit
Initialisatie Inst.
Uitvoeren
Proefafdruk
Statusblad
Afdrukken
U “Het menu Proefafdruk” op pagina 112
Netwerkstatusblad
Afdrukken
Taakinformatie
Afdrukken
Aangepast Papier
Afdrukken
Onderhoud
Aanpassing Snijmech.
-120 mil tot +120 mil(-3,0 mm tot +3,0 mm)
U “Het menu Onderhoud” op pagina 112
Klok Instellen
JJ/MM/DD UU:MM
Printerstatus
Versie
xxxxxxx,x.xx,xxxx
U “Het menu Printerstatus” op pagina 113
Inktpeil
(Inktkleur) [E ********** F]
Onderhoudscassette
1 [E ********** F], 2 [E ********** F]
Taakoverzicht
No. 0 tot No. 9, Inkt xx.x ml, Papier xxxxxx cm2
Totaalaantal Afdr.
xxxxxx Pag.
myEpsonPrinter-status
Niet Gestart, Uitgeschakeld, Ingeschakeld
Laatst Verzonden
MM/DD/YY HH:MM GMT, (Niet Verzonden)
108
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Menu
Item
Parameter
Papierinstelling
Resterend Rolpapier
Resterend Pap. Inst., Rolpapierlengte, Rollengtewaarschuw.
U “Het menu Papierinstelling” op pagina 113
Resterende Losse Velln
Aantal Vellen, Waarsch. Losse Vellen
Papiersoort
Photo Paper, Proofing Paper, Fine Art Paper, Matte Paper, Plain
Paper, -, Aangepast Papier, Geen Papier Gesel.
Aangepast Papier
Papier 1 tot 10
Printkop Uitlijnen
Papierdikte
Papiersoort, Papierdikte
U “Het menu Printkop
Uitlijnen” op pagina 118
Uitlijnen
Automatisch, Handmatig
Netwerkinstelling
Netwerkinstellingen
Verbergen, Weergeven
U “Het menu Netwerkinstelling” op pagina 118
IP-Adres Instellen
Automatisch, Paneel
IP/MASKER/GATEWAY
IP-Adres: 000.000.000.000 tot 255.255.255.255
Subnetmasker: 000.000.000.000 tot 255.255.255.255
Standaardgateway: 000.000.000.000 tot 255.255.255.255
SpectroProofer
U “Het menu SpectroProofer” op pagina 119
Bonjour
Aan, Uit
WSD
Uit, Aan
Netwerkinst. Init.
Uitvoeren
Statusinformatie
Apparaatversie:ILS20EP, NR. Kalibratietegel, Temperatuur Apparaat, Firmwareversie, Luchttemperatuur, Achtergrondkleur,
ILS-Kalibratiestatus
109
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Menu's in detail
Het menu Printerinstelling
De standaardinstelling is
.
Item
Parameter
Uitleg
Degelruimte
Klein
Hiermee selecteert u de plaatopening oftewel de afstand tussen
de printkop en het papier.
Standaard
Groter
Meestal gebruikt u Standaard. Gebruik een grotere afstand als u
vlekken krijgt op uw afdrukken. Als u na een printkopuitlijning nog
steeds de indruk hebt dat de printkop niet goed is uitgelijnd,
selecteer dan Klein.
Grootst
Deze instelling wordt gewist wanneer u de printer uitzet. Wanneer
u de printer weer aanzet, is opnieuw de standaardinstelling actief.
Groot
Als Degelruimte is ingesteld voor Aangepast Papier in het menu
Papierinstelling, dan krijgt de instelling voor Aangepast Papier
voorrang.
Paginalijn
Aan
Uit
Hiermee geeft u aan of er wel (Aan) of niet (Uit) een paginalijn
moet worden afgedrukt (een lijn waarlangs u het papier kunt
afsnijden). Op losse vellen wordt dit niet afgedrukt.
Er kan een verticale lijn worden afgedrukt wanneer de breedte van
het rolpapier dat is ingesteld op de computer kleiner is dan de
breedte van het rolpapier in de printer.
Rolpapiermarge
Standaard
Hiermee selecteert u de marges voor het rolpapier.
Boven/Onder 15mm
Met Standaard krijgt u boven- en onderaan een marge van 15 mm
en links en rechts 3 mm.
Bov. 35/Onder 15mm
3mm
Behalve bij 15mm zijn de linkermarge en de rechtermarge voor
alle overige instellingen 3 mm.
U “Afdrukgebied” op pagina 47
15mm
Controle Papierform.
Aan
Uit
Hiermee geeft u aan of de papierbreedte en de bovenrand van het
papier wel (Aan) of niet (Uit) moeten worden gedetecteerd.
Uit houdt in dat er buiten de randen van het papier wordt afgedrukt als het papier groter is dan het geladen papier. Hierbij kunnen de volgende beperkingen gelden. In het algemeen is het
aangeraden om deze instelling op Aan te zetten.
❏
De bovenmarge kan te breed worden.
❏
Wanneer u randloos wilt afdrukken, krijgt u een foutmelding
en is afdrukken niet mogelijk.
❏
Wanneer Resterend Pap. Inst. op Aan staat, wordt het
resterende papier mogelijk niet goed gedetecteerd.
❏
Als buiten de randen van het papier wordt afgedrukt, komt
de printer binnenin onder de inkt te zitten. Als u lang op deze
manier blijft afdrukken, kan de inkt ook naar buiten komen.
110
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Item
Parameter
Uitleg
Controle Pap. Scheef
Aan
Deze instelling heeft uitsluitend zin voor rolpapier.
Uit
Hiermee geeft u aan of u wel (Aan) of niet (Uit) een foutmelding
wilt krijgen op het display op het bedieningspaneel en of al dan
niet moet worden gestopt met afdrukken als het papier niet recht
zit.
Aan wordt aangeraden, want als het papier scheef wordt ingevoerd, kan het papier vastlopen.
Marge Vernieuwen
Aan
Uit
Deze instelling heeft uitsluitend zin voor rolpapier.
Hiermee geeft u aan of (na rondom randloos afdrukken) het papier
wel (Aan) of niet (Uit) automatisch zo moet worden afgesneden
dat eventuele tekens wegvallen die zijn achtergebleven ter voorbereiding van de volgende taak met marges.
Wanneer u de optionele SpectroProofer installeert, wordt deze
instelling automatisch op Uit gezet en niet weergegeven in het
menu.
Autom. Contr. Sp.Kan
Aan:Regelmatig
Aan:Elke Taak
Uit
Hiermee selecteert u de timing voor de automatische spuitkanaaltjescontrole.
Met Aan:Regelmatig wordt een automatische spuitkanaaltjescontrole uitgevoerd volgens een timing die de printer zelf bepaalt.
Met Aan:Elke Taak wordt een automatische spuitkanaaltjescontrole uitgevoerd vóór elke taak.
U “De printkop afstellen” op pagina 121
Spuitkanaaltjespatr.
Uit
Aan:Elke Pagina
Aan:Elke 10 Pag.
Wissel Zwarte Inkt
Handmatig
Automatisch
Deze instelling heeft uitsluitend zin voor rolpapier.
Hiermee geeft u aan of het spuitkanaaltjespatroon wel (Aan) of
niet (Uit) moet worden afgedrukt. Met Aan wordt een spuitkanaaltjespatroon afgedrukt bovenaan het rolpapier. Controleer het
spuitkanaaltjespatroon om vast te stellen of er nog puntjes ontbreken bij het afdrukken.
Deze functie kan worden gebruikt wanneer u afdrukt op papier
dat zowel matzwarte inkt als fotozwarte inkt ondersteunt.
U kunt kiezen uit automatische (Automatisch) of handmatige
(Handmatig) omschakeling van de inkt wanneer van type zwart
wordt veranderd in de printerdriver.
Met Automatisch schakelt de printer automatisch om naar het
type zwart dat in de printerdriver is ingesteld, zelfs als het type
zwart in de printerdriver niet overeenstemt met het type zwart dat
in de printer zelf is ingesteld.
Met Handmatig wordt een bevestiging weergegeven. Als u doorgaat met afdrukken, schakelt de printer om naar het type zwart dat
in de printerdriver is opgegeven.
Wanneer u wilt afdrukken op papier voor een specifiek type zwarte inkt, is het niet mogelijk om het type zwart in te stellen vanuit de
printerdriver. In het Inktmenu van de printer moet u het type zwart
instellen dat compatibel is met het papier. U “Type zwarte inkt
vervangen” op pagina 49
111
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Item
Parameter
Uitleg
Autom. Rolinvoer
Aan
Wanneer u UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad papier Fine Art),
een speciaal afdrukmateriaal van Epson, wilt gebruiken, moet u
deze instelling eerst op Uit zetten, voordat u het papier laadt. Als
UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad papier Fine Art) wordt geladen met deze instelling op Aan, kan de rol van het aandrukmechanisme een indruk achterlaten in het papier.
Wanneer u ander papier dan UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad papier Fine Art) gebruikt, zet deze instelling dan op Aan. U
“Automatische rolinvoer instellen” op pagina 27
Uit
Met Aan hebt u de volgende mogelijkheden.
Met Uit treedt een foutmelding op en is het volgende niet mogelijk.
Initialisatie Inst.
Uitvoeren
❏
Wanneer in de printerdriver een papiercassette is opgegeven
en u start een afdruktaak, dan keert het rolpapier
automatisch terug naar stand-by en wordt papier ingevoerd
vanuit de papiercassette, ook al hebt u rolpapier in de printer
geladen. Als u in een latere taak rolpapier opgeeft in de
printerdriver, wordt automatisch rolpapier ingevoerd en
wordt daarop afgedrukt.
❏
Ook wanneer Losse Vellen wordt geselecteerd bij
Papiersoort gaat het rolpapier automatisch in stand-by en
kunnen losse vellen worden ingevoerd. Na het afdrukken op
losse vellen en wanneer Rolpapier / Los Vel of Rolpapier /
Niet Los is geselecteerd bij Papiersoort, wordt automatisch
rolpapier ingevoerd vanuit stand-by.
Hiermee worden de instellingen van het menu Printerinstelling
en Zuigdruk op het bedieningspaneel teruggezet op hun standaardinstellingen.
Het menu Proefafdruk
Item
Parameter
Uitleg
Statusblad
Afdrukken
Hiermee drukt u de huidige printerstatus af.
Netwerkstatusblad
Afdrukken
U kunt de huidige netwerkstatus afdrukken.
Taakinformatie
Afdrukken
Hiermee drukt u de taakinformatie af die in de printer is opgeslagen (maximaal 10 taken).
Aangepast Papier
Afdrukken
Hiermee drukt u de informatie af die is vastgelegd in het menu
Aangepast Papier.
Het menu Onderhoud
Item
Parameter
Uitleg
Aanpassing Snijmech.
-120 mil tot +120 mil(-3,0
mm tot +3,0 mm)
Hiermee kunt u de snijpositie heel nauwkeurig bijregelen wanneer u afdrukt op rolpapier zonder marges rondom. Dit gaat in
stappen van 0,2 mm (8 mil).
112
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Item
Parameter
Uitleg
Klok Instellen
JJ/MM/DD UU:MM
Hiermee kunt u het jaar, de maand, de dag, de uren en de minuten
van de interne klok instellen.
De tijd die u hier instelt, wordt gebruikt bij het afdrukken van
taakinformatie.
Het menu Printerstatus
Hiermee vraagt u de huidige printerstatus op.
Item
Scherm
Uitleg
Versie
xxxxxxx,x.xx,xxxx
Het versienummer van de firmware.
Inktpeil
(Inktkleur)
U kunt de status voor elk van de cartridges weergeven. De sterretjes (*) verdwijnen één voor één voor elke 10% inkt die wordt
verbruikt. Zo krijgt u een nauwkeuriger idee van de resterende
hoeveelheid inkt dan met het cartridgepictogram op het display.
[E ********** F]
Wanneer u een cartridge vervangt, wordt het inktpeil automatisch
geactualiseerd.
Onderhoudscassette
1 [E ********** F]
2 [E ********** F]
Hiermee weet u hoeveel ruimte er nog is in Onderhoudscassette 1
en 2. De sterretjes (*) verdwijnen één voor één voor elke 10% vrije
ruimte die wordt gevuld. Zo krijgt u een nauwkeuriger idee van de
resterende capaciteit dan met het pictogram voor de Onderhoudscassette op het display.
Wanneer u een Onderhoudscassette vervangt, wordt de beschikbare ruimte automatisch geactualiseerd.
Papier xxxxxx cm2
Het inktverbruik (in milliliter) en het totale afdrukformaat (breedte
x hoogte, in vierkante centimeter) per afdruktaak. Maximaal tien
taken kunnen worden weergegeven. De laatste taak is nummer
0.
Totaalaantal Afdr.
xxxxxx Pag.
Het totale aantal afgedrukte pagina's (in maximaal zes cijfers).
myEpsonPrinter-status
Niet Gestart, Uitgeschakeld, Ingeschakeld
Hier kunt u zien of myEpsonPrinter is in- of uitgeschakeld. Als deze
functie is ingeschakeld, wordt het meest recente verzendtijdstip
weergegeven.
Taakoverzicht
No. 0 tot No. 9
Inkt xx.x ml
Laatst Verzonden (Niet
Verzonden), MM/DD/YY
HH:MM GMT
Deze functie is niet overal beschikbaar.
Het menu Papierinstelling
Hiermee stelt u de resterende hoeveelheid rolpapier en het afdrukmateriaal in.
De standaardinstelling is
.
113
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Item
Resterend
Rolpapier
Resterend
Pap. Inst.
Parameter
Uitleg
Uit
Hiermee geeft u aan of de resterende hoeveelheid rolpapier wel
(Aan) of niet (Uit) moet worden weergegeven/geregistreerd.
Aan
Deze instelling wordt alleen weergegeven wanneer er geen rolpapier in de printer is geladen.
Met Aan zijn de parameters Rolpapierlengte en Rollengtewaarschuw. beschikbaar en instelbaar in het menu. Deze parameters
bepalen de resterende hoeveelheid rolpapier die op het display
van het bedieningspaneel wordt weergegeven. Wanneer u op de
knop Y drukt, wordt elke parameter voor de resterende hoeveelheid rolpapier, de Rollengtewaarschuw. en de Papiersoort op
het rolpapier afgedrukt in de vorm van een streepjescode. Wanneer u het rolpapier in de printer vervangt door een ander type
rolpapier en er is al een streepjescode afgedrukt op de rol, dan
wordt die streepjescode automatisch gelezen en worden de papierinstellingen op basis daarvan bijgewerkt. Zo verloopt het vervangen extra vlot.
Resterende Losse
Velln
Rolpapierlengte
15 tot 300 ft (5,0 tot 99,5 m)
U kunt voor de totale lengte van het rolpapier een waarde van 5,0
tot 99,5 m (15 tot 300 ft) instellen. Dit kan in stappen van 0,5 m (1
ft).
Rollengtewaarschuw.
4 tot 50 ft (1 tot 15 m)
Stel een waarde in van 1 tot 15 m (4 tot 50 ft) en u krijgt een
waarschuwing zodra er minder rolpapier over is dan de ingestelde
waarde. Dit kan in stappen van 0,5 m (1 ft).
Aantal Vellen
10 tot 990
Deze instelling wordt alleen weergegeven wanneer Resterende
Losse Velln op Aan staat in Onderhoudsmodus. U “Onderhoudsmodus” op pagina 169
Waarsch.
Losse Vellen
1 tot 50
Stel het aantal pagina's voor de papiercassette in bij Aantal Vellen. Gebruik een waarde van 10 tot 990 vellen in stappen van 10
pagina's.
Stel in bij hoeveel resterende pagina's in de papiercassette u een
waarschuwing wilt krijgen. Voer een getal in van 1 tot 50 pagina's
in stappen van 1 pagina bij Waarsch. Losse Vellen.
Het resterende aantal vellen wordt weergegeven op het display
op het bedieningspaneel op basis van de instellingen die u kiest
voor Aantal Vellen en Waarsch. Losse Vellen.
Papiersoort
Photo Paper
Hiermee selecteert u de in de printer geladen papiersoort.
Proofing Paper
Fine Art Paper
Matte Paper
Plain Paper
Aangepast Papier
Geen Papier Gesel.
114
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Item
Parameter
Uitleg
Aangepast Papier (1 tot 10)
Papier 1 tot 10
Wanneer u afdrukmateriaal gebruikt dat niet afkomstig is van
Epson, kunt u de instellingen voor aangepast papier opslaan die
betrekking hebben op de eigenschappen van het papier: Degelruimte, Papierdikte, Papiertoev. Aanpass., Droogtijd en Zuigdruk.
U kunt er maximaal 10 opslaan en toewijzen aan Papier1 tot Papier10. Daarna kunt u afdrukken met de opgeslagen instellingen
door het nummer op te geven (Papier). Ook wanneer u de printer
uitzet blijven de opgeslagen instellingen behouden.
Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over de parameters.
U “Aangepast Papier” op pagina 115
Naast deze methode zijn er nog twee methoden voor het vastleggen van instellingen voor aangepast papier.
❏
Instellen met EPSON LFP Remote Panel 2
EPSON LFP Remote Panel 2 is een hulpprogramma voor
diverse onderhoudsprocedures op de printer. U vindt dit
hulpprogramma op de softwareschijf die met de printer is
meegeleverd. Als u EPSON LFP Remote Panel 2 gebruikt, kunt
u de instellingen voor aangepast papier gemakkelijk opslaan
in het geheugen van de printer. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van EPSON LFP Remote Panel 2.
❏
Instellen en opslaan in de printerdriver
Windows: Stel Media Settings (Instellingen
afdrukmateriaal) op het tabblad Main (Hoofdgroep) in en
sla op.
U “Instellingen afdrukmateriaal opslaan” op pagina 56
Mac OS X: Stel het venster Paper Configuration
(Papierconfiguratie) in.
Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie.
Wanneer u aangepast papier instelt in het printermenu en in de
printerdriver, krijgen de instellingen van de printerdriver voorrang wanneer u afdrukt vanuit de printerdriver.
Aangepast Papier
Kijk eerst goed naar de eigenschappen van het papier voordat u instellingen opgeeft. U vindt de papiereigenschappen
in de handleiding bij het papier of informeer bij uw leverancier.
U kunt de opgeslagen instellingen nakijken bij Proefafdruk - Aangepast Papier in het menu.
Laad het papier dat u wilt gebruiken, voordat u de instellingen opgeeft. Selecteer bovendien eerst het papier bij
Papiersoort en stel vervolgens Degelruimte enzovoort in.
Druk unidirectioneel af als kleuren ongelijkmatig worden afgedrukt op het aangepaste papier. Als u unidirectioneel
wilt afdrukken, selecteert u het tabblad Main (Hoofdgroep) - Print Quality (Afdrukkwaliteit) - Quality Options
(Kwaliteitopties) in de printerdriver (voor Windows) of Print Settings (Printerinstellingen) (Mac OS X) en schakel
vervolgens het selectievakje High Speed (Hoge snelheid) uit.
115
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Item
Parameter
Uitleg
Papiersoort
Photo Paper
Selecteer het afdrukmateriaal dat het meeste overeenkomt met
het papier dat u gebruikt.
Proofing Paper
Fine Art Paper
Matte Paper
Plain Paper
Degelruimte
Klein
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
Standaard
Groot
Groter
Grootst
Diktepatroon
Afdrukken
Hiermee drukt u een patroon af om de dikte van het geladen
papier te detecteren.
Selecteer het best uitgelijnde patroon.
116
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Item
Parameter
Uitleg
Papiertoev. Aanpass. A
Patroon
Gebruik deze instelling als u problemen met streepvorming (horizontale strepen of ongelijkmatige kleuren) in het normale afdrukgebied (bij losse vellen het gebied zonder een strook van 1 tot
2 cm onderaan het papier) niet kunt oplossen, zelfs niet na het
reinigen of uitlijnen van de printkop.
Waarde
❏
Patroon
Op deze manier kunt u correcties aanbrengen door zelf een
afgedrukt patroon te bekijken en een correctiewaarde in te
voeren.
Zoek het lichtste patroon van regel A tot en met F van het
afgedrukte uitlijningspatroon.
In het volgende voorbeeld moet 3 worden geselecteerd,
want 3 is het lichtst.
1
2
3
4
5
A
Voer voor elk invoerscherm het nummer in voor regel A tot en
met F.
❏
Waarde
U kunt de waarde aanpassen op basis van de streepvorming
in uw afdrukken.
De correctiewaarde (-0,70 tot + 0,70%) is een percentage van
één meter papiertoevoer. U krijgt een zwarte (donker
gekleurde) streep als te weinig papier wordt ingevoerd.
Corrigeer dit in positieve richting (+). U krijgt een witte (licht
gekleurde) streep als te veel papier wordt ingevoerd.
Corrigeer dit in negatieve richting (-).
Papiertoev. Aanpass. B
-0,70 % tot +0,70 %
Hiermee regelt u de papiertoevoer bij voor het gedeelte van 1 à 2
cm onderaan losse vellen. Deze instelling wordt genegeerd wanneer u op rolpapier afdrukt.
Pas deze waarde aan als dit gedeelte van het papier streepvorming vertoont.
Droogtijd
0,0 sec tot 10,0 sec
Hiermee stelt u voor elke printkoppassage in hoe lang de inkt
moet drogen. Afhankelijk van de hoeveelheid inkt en de papiersoort kan het even duren voordat de inkt droog is. Als de inkt
uitloopt op het papier, stelt u een langere tijd in voor het drogen
van de inkt.
Zuigdruk
Standaard
Tijdens het afdrukken wordt door middel van zuigkracht een gelijkmatige afstand gecreëerd tussen het papier en de printkop.
Hiervoor is een bepaalde druk nodig. Pas zo nodig de zuigdruk
aan.
-1 tot -4
Als u dun papier gebruikt en de zuigdruk is te hoog, dan wordt de
afstand tussen de printkop en het papier te groot. Hierdoor kan de
afdrukkwaliteit afnemen of kunnen er problemen optreden met
de papierinvoer. Verlaag de zuigdruk als dit gebeurt. Een lagere
waarde betekent minder kracht.
117
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Item
Parameter
Uitleg
Rolpapierspanning Inst
Normaal
Als het papier kreukt tijdens het afdrukken, selecteer dan Hoog of
Hoger.
Hoog
Hoger
Scheeftrekken Voork.
Aan
Hiermee geeft u aan of scheeftrekken van het papier wel (Aan) of
niet (Uit) moet worden tegengegaan.
Uit
Het menu Printkop Uitlijnen
U kunt de printkop uitlijnen. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over Printkop Uitlijnen.
U “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren (Printkop uitlijnen)” op pagina 125
Item
Parameter
Uitleg
Papierdikte
Papiersoort
Hiermee stelt u de dikte van het gebruikte papier in. Wanneer u
speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruikt, maak dan een keuze
bij Papiersoort.
Papierdikte
Als u speciaal afdrukmateriaal gebruikt dat niet van Epson afkomstig is, stel dan Papierdikte in. Gebruik een waarde van 0,1 tot 1,5
mm (4 tot 60 mil).
Uitlijnen
Automatisch
Handmatig
Met Automatisch drukt de printer een uitlijningspatroon af. De
sensor leest het patroon en de optimale aanpassingswaarde
wordt automatisch vastgelegd in de printer. Wanneer u Handmatig selecteert, controleert u het afdrukresultaat zelf en voert u
de waarde in voor uitlijning.
Het menu Netwerkinstelling
Hiermee geeft u instellingen voor de netwerkverbinding op. Na het instellen van de items drukt u op de knop l om
terug te keren naar het vorige scherm. Het netwerk wordt opnieuw ingesteld en de netwerkverbinding is na 40
seconden beschikbaar. Tijdens de reset wordt deze instelling niet weergegeven.
De standaardinstelling is
.
Item
Parameter
Uitleg
Netwerkinstellingen
Verbergen
De volgende items worden uitsluitend weergegeven wanneer
Weergeven is geselecteerd.
Weergeven
IP-Adres Instellen
Automatisch
Paneel
IP/MASKER/GATEWAY
Hiermee geeft u aan of het IP-adres moet worden ingesteld met
DHCP (Automatisch) of handmatig (Paneel). Met Paneel wordt
IP/MASKER/GATEWAY weergegeven (zie hieronder).
Hiermee stelt u het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway in. Neem voor meer
informatie contact op met de systeembeheerder.
118
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Item
Parameter
Uitleg
Bonjour
Aan
Hiermee geeft u aan of de netwerkinterface werkt met Bonjour
(Aan) of niet (Uit).
Uit
WSD
Uit
Hiermee geeft u aan of de netwerkinterface werkt met WSD (Aan)
of niet (Uit).
Aan
Netwerkinst. Init.
Uitvoeren
Hiermee zet u de netwerkinstellingen terug op de in de fabriek
vastgelegde standaardinstellingen.
Het menu SpectroProofer
Deze instellingen zijn alleen beschikbaar wanneer de optionele SpectroProofer is geïnstalleerd.
Item
Parameter
Uitleg
SpectroProofer
Statusinformatie
Hiermee krijgt u de status van elk item (Apparaatversie:ILS20EP,
NR. Kalibratietegel, Temperatuur Apparaat, Firmwareversie,
Luchttemperatuur, Achtergrondkleur en ILS-Kalibratiestatus) van
de geïnstalleerde SpectroProofer te zien. Wanneer de printer in de
slaapstand staat, worden de temperatuur van het apparaat en de
lucht niet weergegeven.
119
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Het menu op het bedieningspaneel gebruiken
Inktmenu
De instellingen en uitvoerbare acties die mogelijk zijn in het Inktmenu zijn als volgt.
Met Annuleren sluit u het Inktmenu.
Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over de printkopreiniging en spuitkanaaltjescontrole.
U “De printkop afstellen” op pagina 121
Item
Parameter
Uitleg
Autom. Schoonmaken
Nee
Met Ja wordt een automatische spuitkanaaltjescontrole uitgevoerd. Als een verstopping wordt vastgesteld, wordt de rij met
kanaaltjes gereinigd die volgens de detectie verstopt zijn.
Ja
Handmatig Schoonmaken
Spuikanaaltjescontr
Wijzig Zwarte Inkt
C/VM, PK(MK)/LK, O/G,
LLK/Y, VLM/LC, Alle Kleuren en Alle Kleuren (Sterk)
Selecteer de printkop die moet worden gereinigd en geef aan of u
een normale of een extra sterke reiniging wilt.
Aut. Spuitkan.Contr.
Hiermee wordt een automatische spuitkanaaltjescontrole uitgevoerd. De resultaten van de controle worden weergegeven op het
display op het bedieningspaneel. Als een verstopping wordt gedetecteerd, worden de verstopte spuitkanaaltjes weergegeven
en wordt een automatische reiniging uitgevoerd.
Controlepatroon Afdr.
Hiermee drukt u een spuitkanaaltjespatroon af.
U moet een extra sterke reiniging gebruiken voor spuitkanaaltjes
die ook na meerdere normale reinigingen nog steeds verstopt
zijn.
Hiermee wijzigt u het type zwarte inkt dat u wilt gebruiken.
U “Type zwarte inkt vervangen” op pagina 49
120
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
Hiermee drukt u een spuitkanaaltjespatroon
af. Wanneer u strepen of ontbrekende delen
ziet in het afgedrukte patroon, moet u de
printkop reinigen.
Onderhoud
❏ Instellingen voor Aut. Spuitkan.Contr.
De printkop afstellen
Hiermee kunt u een automatische
spuitkanaaltjescontrole laten uitvoeren met een
zekere tussentijd of bij elke taak. Als een
verstopping wordt gedetecteerd, wordt een
automatische reiniging uitgevoerd.
Het kan nodig zijn de printkop af te stellen als er witte
lijnen ontstaan in de afdrukken of als u merkt dat de
afdrukkwaliteit achteruit gaat. U kunt de volgende
functies voor printeronderhoud uitvoeren om de
printkop permanent in een goede conditie te houden en
zo verzekerd te zijn van de beste afdrukkwaliteit.
Printkop reinigen
Als u strepen of ontbrekende delen krijgt in uw
afdrukken, moet u de printkop reinigen. De volgende
twee functies dienen voor het reinigen van de
spuitkanaaltjes van de printkop.
Zorg voor correct onderhoud afhankelijk van de
afdrukresultaten en de situatie.
Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn
U kunt op twee manieren controleren of er verstopte
spuitkanaaltjes zijn: met een controle waar u zelf
opdracht toe geeft of een regelmatige controle met een
bepaalde tussentijd. U “Controleren of er verstopte
spuitkanaaltjes zijn” op pagina 122
U “Printkop reinigen” op pagina 123
❏ Autom. Schoonmaken
Hiermee wordt een automatische
spuitkanaaltjescontrole uitgevoerd. Als dan een
verstopping wordt vastgesteld, wordt de rij met
kanaaltjes gereinigd die volgens de detectie verstopt
zijn.
❏ Spuikanaaltjescontr
Voer een spuitkanaaltjescontrole uit wanneer dit
noodzakelijk is.
Of er al dan niet nog een printkopreiniging
plaatsvindt, wordt bepaald door de instelling Aant.
Maal Reinigen in het menu Onderhoudsmodus.
Standaard staat Aant. Maal Reinigen op eenmaal.
De controle kan op twee manieren gebeuren.
❏ Aut. Spuitkan.Contr.
❏ Handmatig Schoonmaken
Hiermee worden de spuitkanaaltjes in de
printkop gecontroleerd, waarna het
resultaat wordt weergegeven in een bericht.
Als een verstopping wordt gedetecteerd,
worden de verstopte spuitkanaaltjes
weergegeven en wordt een automatische
reiniging uitgevoerd.
Hiermee selecteert u de spuitkanaaltjes die u wilt
reinigen en of dit een normale of extra sterke
reiniging moet zijn. U moet een extra sterke
reiniging gebruiken voor spuitkanaaltjes die ook na
meerdere normale reinigingen nog steeds verstopt
zijn.
Tip:
❏ Een automatische spuitkanaaltjescontrole is
geen absolute garantie dat alle verstoppingen
worden gedetecteerd.
❏
Bij de controle op verstopping wordt een klein
beetje inkt verbruikt.
❏
Bij een automatische reiniging wordt inkt
verbruikt.
Printkoppositie aanpassen (printkop uitlijnen)
Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt,
gebruik dan Print Head Alignment (Printkop uitlijnen).
De functie Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)
corrigeert een verkeerde uitlijning van de printkop.
U “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren
(Printkop uitlijnen)” op pagina 125
❏ Controlepatroon Afdr.
121
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
Controleren of er verstopte
spuitkanaaltjes zijn
B
Klik op Nozzle Check (Spuitkanaaltjes
controleren) op het tabblad Utility
(Hulpprogramma's) van het venster Properties
(Eigenschappen) (of Print Settings
(Afdrukinstellingen)) van de printerdriver.
C
Klik op Print (Afdrukken).
D
Controleer het spuitkanaaltjespatroon.
Spuikanaaltjescontr
Een spuitkanaaltjescontrole kan worden uitgevoerd
vanaf de computer en op de printer zelf, maar de
procedure verschilt. Dit wordt hieronder uitgelegd.
❏ Vanaf de computer
Druk een spuitkanaaltjespatroon af.
❏ Op de printer
U kunt kiezen uit de volgende twee manieren.
Autom. Contr. Sp.Kan
Controlepatroon Afdr.
Tip:
❏ U kunt geen spuitkanaaltjescontrole
uitvoeren wanneer het lampje H brandt.
❏
Voor Controlepatroon Afdr.: druk af met de
zwarte inkt die nu in de printer is geselecteerd,
ongeacht het type papier dat is geladen.
Wanneer u het patroon met matzwarte inkt
afdrukt op glanzend papier, mag u de
afdrukzijde niet aanraken. Matzwarte
pigmentinkt op glanzend papier is moeilijk.
Als er geen probleem is: klik op Finish
(Voltooien).
Als er een probleem is: klik op Clean
(Reinigen).
Wacht bij het afdrukken van een
spuitkanaaltjespatroon tot het afdrukken van het
patroon volledig is voltooid voordat u gaat
afdrukken of de printkop gaat reinigen.
Vanaf de computer
Voor de uitleg in dit gedeelte wordt de
Windows-printerdriver gebruikt als voorbeeld.
Op de printer
Gebruik Epson Printer Utility 4 voor Mac OS X.
Knoppen die worden gebruikt voor de volgende
instellingen
U “Functies van Epson Printer Utility 4” op
pagina 61
A
Het spuitkanaaltjespatroon wordt afgedrukt.
Zorg ervoor dat er rolpapier of een vel papier van
A4-formaat of groter in de printer is geladen.
Zorg ervoor dat u de papierbron en het
afdrukmateriaal goed instelt voor het papier dat
u gebruikt.
122
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
A
Als er stukken ontbreken in het
spuitkanaaltjespatroon, moet u de printkop
reinigen. U “Printkop reinigen” op
pagina 123
Zorg er voor Controlepatroon Afdr. voor dat er
rolpapier of een vel papier van A4-formaat of
groter in de printer is geladen.
Zorg ervoor dat u de papiersoort goed instelt
voor het papier dat u gebruikt. U “Het menu
Papierinstelling” op pagina 113
B
Druk op de knop [ om het Inktmenu weer te
geven.
C
Druk op de knoppen d/u om
Spuikanaaltjescontr te selecteren en druk
vervolgens op de knop Z.
D
Druk op de knoppen d/u om Aut.
Spuitkan.Contr. of Controlepatroon Afdr. te
selecteren en druk vervolgens op de knop Z.
E
Controleer het resultaat.
Instellingen voor Autom. Contr.
Sp.Kan
Voer deze functie uit vanuit het menu.
Als Autom. Contr. Sp.Kan op Aan:Elke Taak staat,
wordt de controle elke keer uitgevoerd voordat met een
taak wordt begonnen.
Met Aan:Regelmatig wordt een automatische
spuitkanaaltjescontrole uitgevoerd volgens een interne
timing van de printer zelf.
Bij het omwisselen van zwarte inkt wordt een
automatische spuitkanaaltjescontrole uitgevoerd,
ongeacht de instellingen.
Bij gebruik van Aut. Spuitkan.Contr.
Na afloop van de controle krijgt u een melding op
het display met daarin informatie over eventuele
verstoppingen.
Als er een verstopping wordt vastgesteld, wordt een
automatische reiniging uitgevoerd. Dit gebeurt het
aantal keren dat is ingesteld in het menu
Onderhoudsmodus (standaard eenmaal, maximaal
driemaal) totdat de verstopping weg is.
Als de melding Geen verstopte spuit-kanaaltjes
gedetecteerd. wordt weergegeven, drukt u op de
knop Z.
Instellingen voor Autom. Contr. Sp.Kan
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
Als De volgende spuitkanaal-tjes waren
verstopt. wordt weergegeven, drukt u op de
knop [ om de automatische reiniging te
starten. Druk op de knop Z om het Inktmenu te
sluiten. Wanneer het Inktmenu wordt gesloten,
verdwijnt de melding met informatie over de
verstopte spuitkanaaltjes.
Printkop reinigen
Bij gebruik van Controlepatroon Afdr.
Bekijk het afgedrukte controlepatroon en
raadpleeg het volgende gedeelte.
❏ Vanaf de computer
Een printkopreiniging kan worden uitgevoerd vanaf de
computer en op de printer zelf, maar de procedure
verschilt. Dit wordt hieronder uitgelegd.
Op deze manier kunt u alle kleuren reinigen.
Voorbeeld van schone spuitkanaaltjes
❏ Op de printer
U kunt kiezen uit de volgende twee manieren.
Geen ontbrekende stukken in het patroon.
Autom. Schoonmaken
Voorbeeld van verstopte spuitkanaaltjes
Handmatig Schoonmaken
123
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
❏ Als Fout Bij Schoonmaken op het display komt,
leest u het volgende gedeelte om de oorzaak te
achterhalen en het probleem op te lossen.
Opmerkingen
Houd rekening met de volgende punten bij het
uitvoeren van een printkopreiniging.
U “Wanneer een foutmelding wordt
weergegeven” op pagina 138
❏ Reinig de printkop alleen als de afdrukkwaliteit
afneemt, bijvoorbeeld als de afdruk niet helemaal
scherp is of als er kleuren niet kloppen of ontbreken.
Bij een printkopreiniging wordt inkt verbruikt.
Reinigingsmethode
❏ Met Alle Kleuren/Alle Kleuren (Sterk) bij
Handmatig Schoonmaken op de printer wordt
inkt verbruikt uit alle cartridges. Zelfs wanneer u
uitsluitend zwarte inkt gebruikt voor
zwart-witafdrukken, wordt ook kleureninkt
gebruikt.
Vanaf de computer
Voor de uitleg in dit gedeelte wordt de
Windows-printerdriver gebruikt als voorbeeld.
❏ U kunt geen printkopreiniging uitvoeren wanneer
het lampje H brandt. Vervang eerst de lege cartridge
door een nieuwe. (Als er voldoende inkt aanwezig is
om de printkop te reinigen, kunt u de printkop
mogelijk reinigen vanaf het bedieningspaneel van
de printer.)
A
Klik op Head Cleaning (Printkop reinigen) op
het tabblad Utility (Hulpprogramma's) van het
venster Properties (Eigenschappen) (of Print
Settings (Afdrukinstellingen)) van de
printerdriver.
B
Klik op Start (Starten).
C
Klik op Print Nozzle Check Pattern
(Spuitkanaaltjespatroon afdrukken).
Gebruik Epson Printer Utility 4 voor Mac OS X.
U “Epson Printer Utility 4 gebruiken” op pagina 61
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
❏ Als u de printkop in een korte periode meerdere
keren reinigt, bestaat de kans dat de
Onderhoudscassette snel vol is omdat de
opgevangen inkt geen tijd heeft om te verdampen
uit de Onderhoudscassette. Houd een extra
Onderhoudscassette bij de hand voor het geval er
onvoldoende ruimte vrij is.
❏ Als de spuitkanaaltjes na een paar keer reinigen nog
steeds verstopt zijn, dan raden wij een extra sterke
reiniging aan.
❏ Een sterke reiniging kost meer inkt dan een
normale reiniging. Kijk op voorhand goed naar de
resterende hoeveelheid inkt en leg voordat u met de
reiniging begint een nieuwe cartridge klaar als de
inkt bijna op is.
❏ Als na de extra sterke reiniging de spuitkanaaltjes
nog steeds verstopt zijn, schakelt u de printer uit en
wacht u tot de volgende dag of langer. De
mogelijkheid bestaat dat de ingedroogde inkt
loskomt.
Het reinigen van de printkop wordt gestart. Dit
duurt één tot tien minuten.
Bevestig het spuitkanaaltjespatroon.
Als er stukken ontbreken in het
spuitkanaaltjespatroon, klikt u op Clean
(Reinigen).
Zijn de spuitkanaaltjes daarna nog steeds verstopt,
dan neemt u contact op uw leverancier of de
ondersteuning van Epson.
124
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
Op de printer
Knoppen die worden gebruikt voor de volgende
instellingen
A
Verkeerde uitlijning van de
printkop corrigeren (Printkop
uitlijnen)
Omdat er een kleine afstand bestaat tussen de printkop
en het papier, kan onjuiste uitlijning optreden als gevolg
van de vochtigheidsgraad of de temperatuur of door de
beweging van de printkop, al dan niet bidirectioneel.
Hierdoor kunnen afdrukken er korrelig of onscherp
uitzien. Gebruik wanneer dit gebeurt de functie
Printkop Uitlijnen om de printkop opnieuw uit te
lijnen.
Druk op de knop [ wanneer de printer
gebruiksklaar is, wanneer er geen papier is
geladen of wanneer het afdrukken is gepauzeerd.
Een Printkop Uitlijnen kan worden uitgevoerd vanaf de
computer en op de printer zelf, maar de procedure
verschilt. Dit wordt hieronder uitgelegd.
Het Inktmenu wordt weergegeven.
B
Druk op de knoppen d/u om het type reiniging
te selecteren en druk vervolgens op de knop
Z.
C
U kunt een reiniging uitvoeren door te drukken
op de knop Z wanneer Autom. Schoonmaken
is geselecteerd.
Als u Handmatig Schoonmaken hebt
geselecteerd, selecteer dan de printkop (kleur)
die u wilt reinigen en druk op de knop Z.
❏ Op de printer
U kunt een automatische of handmatige uitlijning
uitvoeren na opgave van het aantal afgedrukte
kleuren en of bi- of unidirectioneel moet worden
afgedrukt.
Bij een automatische uitlijning leest de sensor het
uitlijningspatroon tijdens het afdrukken en wordt
automatisch de optimale aanpassingswaarde
vastgelegd in de printer.
Bij Handmatig Schoonmaken moet u ook
aangeven of u normaal of extra sterk wilt
schoonmaken. De reiniging wordt gestart zodra
u uw keuze hebt gemaakt.
Bij een handmatig uitlijning controleert u het
patroon zelf en voert u zelf de optimale waarde in
voor uitlijning.
Er zijn vier typen patronen.
Het lampje P begint te knipperen en het reinigen
van de printkop wordt gestart (duurt ongeveer
één tot tien minuten). Wanneer Autom. Contr.
Sp.Kan op Aan staat in het menu, kan dit tien
minuten of langer duren. Het reinigen is voltooid
wanneer het lampje P blijf branden.
D
Uni-D
Druk een spuitkanaaltjespatroon af en
controleer het resultaat.
: Hiermee worden alle inktkleuren
met uitzondering van cyaan ge‐
bruikt om de printkop unidirectio‐
neel uit te lijnen ten opzichte van
cyaan.
Bi-D 5-Color : Hiermee worden levendig magenta,
zwart, oranje, lichtgrijs en licht‐
cyaan gebruikt om de printkop bi‐
directioneel uit te lijnen.
U “Spuikanaaltjescontr” op pagina 122
Voor zwart wordt matzwart of fo‐
tozwart gebruikt, afhankelijk van
het type zwart dat in de printer is
geselecteerd.
125
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
B
Bi-D 2-Color : Hiermee worden cyaan en levendig
magenta gebruikt om de printkop
bidirectioneel uit te lijnen.
Bi-D All
: Gebruik alle inktkleuren om de
printkoppen bidirectioneel uit te
lijnen.
Klik op Print Head Alignment (Printkop
uitlijnen) op het tabblad Utility
(Hulpprogramma's) van het venster Properties
(Eigenschappen) (of Print Settings
(Afdrukinstellingen)) van de printerdriver.
Volg de instructies op het scherm om de printkop
uit te lijnen.
❏ Vanaf de computer
Automatische uitlijning op basis van Bi-D
5-Color.
Meestal volstaat deze functie voor een goede
printkopuitlijning. Uitlijnen vanaf de computer
wordt aangeraden, omdat dit de gemakkelijkste
manier is. Voer aanpassingen uit op de printer zelf
als de resultaten van de uitlijning niet naar wens
zijn.
Tip:
Printkop Uitlijnen wordt uitgevoerd volgens de breedte
van het geladen papier. We raden u aan de uitlijning uit
te voeren met het papier dat u daarna ook gaat
gebruiken.
De sensor leest het uitlijningspatroon tijdens het
afdrukken. De optimale aanpassingswaarde
wordt automatisch vastgelegd in de printer.
Op de printer
Bij het gebruik van Printkop Uitlijnen op de printer gaat
u te werk in de onderstaande volgorde.
Vanaf de computer
Voor de uitleg in dit gedeelte wordt de
Windows-printerdriver gebruikt als voorbeeld.
(1) Stel de Papierdikte in.
Gebruik Epson Printer Utility 4 voor Mac OS X.
(2) Selecteer een automatische of handmatige uitlijning
en voer de uitlijning uit.
U “Epson Printer Utility 4 gebruiken” op pagina 61
A
Zorg ervoor dat er rolpapier of een vel papier van
A4-formaat of groter in de printer is geladen.
Tip:
❏ Bij gebruik van de functie Printkop Uitlijnen met
een automatische uitlijning kunt u de volgende
soorten papier niet gebruiken.
Zorg ervoor dat u de papierbron en het
afdrukmateriaal goed instelt voor het papier dat
u gebruikt.
- Normaal papier en dik papier
- Papier kleiner dan A4
❏
Printkop Uitlijnen drukt af met de zwarte inkt die
nu in de printer is geselecteerd, ongeacht het type
papier dat is geladen.
Wanneer u het patroon met matzwarte inkt afdrukt
op glanzend papier, mag u de afdrukzijde niet
aanraken. Matzwarte inkt fixeren op glanzend
papier is moeilijk.
126
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
F
Knoppen die worden gebruikt voor de volgende
instellingen
Druk op de knop W om het menu te sluiten.
Raadpleeg de aanwijzingen voor meer
informatie over het uitvoeren van een
automatische en handmatige uitlijning.
De printkop automatisch uitlijnen
Selecteer wanneer het menu wordt weergegeven
Printkop Uitlijnen - Uitlijnen en druk
vervolgens op de knop r.
A
Papierdikte instellen
Zorg ervoor dat er rolpapier of een vel papier van
A4-formaat of groter in de printer is geladen.
A
B
Druk op de knop r om het menu weer te geven.
C
Druk op de knoppen d/u om Printkop
Uitlijnen te selecteren en druk vervolgens op de
knop r.
D
Druk op de knoppen d/u om Papierdikte te
selecteren en druk vervolgens op de knop r.
E
Stel Papiersoort in op speciaal afdrukmateriaal
van Epson en stel Papierdikte in voor materiaal
dat niet van Epson afkomstig is.
B
Druk op de knop d/u om Automatisch te
selecteren en druk vervolgens op de knop r.
C
Druk op de knoppen d/u om het type
uitlijningspatroon te selecteren en druk
vervolgens op de knop r.
Als u al een Printkop Uitlijnen hebt uitgevoerd
vanaf de computer, selecteert u Uni-D. Als dit de
eerste keer is dat u Printkop Uitlijnen gebruikt,
selecteert u Bi-D 5-Color.
D
Druk op de knop Z om het patroon af te
drukken.
De sensor leest het uitlijningspatroon tijdens het
afdrukken. De optimale aanpassingswaarde
wordt automatisch vastgelegd in de printer.
Speciaal afdrukmateriaal van EPSON
(1) Druk op de knoppen d/u om Papiersoort te
selecteren en druk vervolgens op de knop r.
Tip:
Als u niet tevreden bent met het resultaat van Bi-D
5-Color, probeer dan Uni-D. Als u niet tevreden
bent met het resultaat van Uni-D, probeer dan
Bi-D All.
(2) Druk op de knoppen d/u om de gebruikte
papiersoort te selecteren en druk vervolgens
op de knop Z.
Materiaal dat niet afkomstig is van Epson
(1) Druk op de knoppen d/u om Papierdikte te
selecteren en druk vervolgens op de knop r.
(2) Druk op de knop d/u om een papierdikte te
selecteren tussen 0,1 en 1,5 mm (4 en 60 mil) en
druk vervolgens op de knop Z.
U vindt de papierdikte in de handleiding bij het
papier of informeer bij uw leverancier.
127
De printkop handmatig uitlijnen
Gebruik bij een handmatige uitlijning eerst Uni-D en
dan Bi-D 2-Color. Als u een zeer nauwkeurige uitlijning
wilt uitvoeren, kiest u Bi-D All.
A
Selecteer wanneer het menu wordt weergegeven
Printkop Uitlijnen - Uitlijnen en druk
vervolgens op de knop r.
B
Druk op de knoppen d/u om Handmatig te
selecteren en druk vervolgens op de knop r.
C
Druk op de knoppen d/u om Uni-D te
selecteren en druk vervolgens op de knop r.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
D
Druk op de knop Z om het patroon af te
drukken.
E
Controleer het patroon en selecteer het nummer
met de kleinste tussenruimtes.
F
Als Uni-D #1 C wordt weergegeven op het
display van het bedieningspaneel, drukt u op de
knoppen d/u om het nummer van het patroon
van stap 5 te selecteren en vervolgens drukt u op
Z.
G
Stel het nummer in voor #1 C tot #4 VLM en druk
vervolgens op de knop Z.
Verbruiksartikelen
vervangen
Cartridges vervangen
Als een van de geïnstalleerde cartridges op is, kan niet
worden afgedrukt. Als er een waarschuwing wordt
weergegeven dat de inkt bijna op is, raden wij u aan om
de cartridge(s) zo snel mogelijk te vervangen.
Als een cartridge leeg is tijdens het afdrukken, kunt u
doorgaan met afdrukken na het vervangen de cartridge.
Wanneer u inkt vervangt tijdens een afdruktaak, kan er
nadien wel een kleurverschil zichtbaar zijn, afhankelijk
van de droogomstandigheden.
#1 tot #4 is de grootte van de inktdruppeltjes.
H
Selecteer Bi-D 2-Color en voer stap 4 tot en met 7
opnieuw uit.
Ondersteunde cartridges U “Opties en
verbruiksartikelen” op pagina 160
Tip:
Na afloop van Printkop Uitlijnen drukt u op de
knop W.
Vervangen
Voor een nauwkeurigere uitlijning selecteert u
Bi-D All en voert u stap 4 tot en met 7 opnieuw uit.
In de volgende procedure wordt matzwart gebruikt als
voorbeeld. De procedure is voor alle cartridges gelijk.
Opmerking:
Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges
aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele
inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het
gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot
schade die niet onder de garantie van Epson valt.
Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in
bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat
niet correct functioneert. Mogelijk wordt geen informatie
over het inktpeil weergegeven. Het gebruik van
niet-originele inkt wordt geregistreerd voor eventueel
gebruik bij service en ondersteuning.
A
128
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
B
Open de cartridgekap.
Opmerking:
Bij een verwijderde cartridge kan er inkt rond de
poort voor de inktuitvoer zitten. Let erop dat u
verder geen vlekken maakt bij het verwijderen van
cartridges.
Druk op de groef in de cartridgekap om die te
openen.
E
C
Haal de cartridge uit de verpakking. Schud de
cartridge 15 keer binnen vijf seconden heen en
weer in horizontale richting over een afstand van
vijf centimeter (zie figuur).
Opmerking:
Raak de groene chip aan de zijkant van de
cartridges niet aan. Anders kunt u mogelijk niet
meer normaal afdrukken.
Druk de cartridge die u wilt vervangen verder in
de printer.
F
U hoort een klik en de cartridge komt iets naar
buiten.
Houd de cartridge vast met het pijltje u naar
boven en druk de cartridge in de sleuf totdat deze
vastklikt.
Zorg ervoor dat de kleuraanduiding op de
cartridge overeenkomt met het kleurlabel op de
achterkant van de cartridgekap.
D
Trek de cartridge voorzichtig recht uit de sleuf.
Herhaal stap 3 tot en met 6 om de overige
cartridges te vervangen.
Opmerking:
Installeer alle cartridges. Als een van de sleuven leeg
is, kunt u niet afdrukken.
129
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
G
Sluit de cartridgekap.
A
Open de cartridgekap aan de rechterkant.
B
Trek Onderhoudscassette 1 naar buiten.
C
Doe de gebruikte Onderhoudscassette 1 in de
transparante zak die met de nieuwe
Onderhoudscassette 1 is meegeleverd. Doe de
zak goed dicht.
Druk op de groef in de cartridgekap om die te
openen.
Onderhoudscassette 1 en 2
vervangen
Als de melding Onderhoudscass.X Vol of
Onvoldoende Capaciteit wordt weergegeven, moet u
de aangegeven Onderhoudscassette vervangen.
Ondersteunde onderhoudscassettes
U “Opties en verbruiksartikelen” op pagina 160
Opmerking:
Als onderhoudscassette 1 of 2 lange tijd open en bloot
heeft gelegen, gebruikt u die cassette bij voorkeur niet
opnieuw. De inkt in de cassette is ingedroogd, waardoor
er niet genoeg inkt meer kan worden geabsorbeerd.
U moet Onderhoudscassette 1 iets optillen. De
cassette komt nu vrij en kan gemakkelijk recht
naar buiten worden getrokken.
Onderhoudscassette 1 vervangen
De melding op het display geeft Onderhoudscassette 1
aan, maar de eigenlijke productnaam voor dit
verbruiksartikel is Maintenance Box.
Opmerking:
Vervang Onderhoudscassette 1 niet tijdens het
afdrukken. Er kan inkt lekken.
130
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
D
Plaats de nieuwe Onderhoudscassette 1 in de
printer.
Opmerking:
Let goed op de volgende punten, want anders kunt u
problemen krijgen met de printer.
E
❏
Raak de groene chip aan de zijkant van
Onderhoudscassette 1 niet aan.
❏
Laat de folie boven op Onderhoudscassette 1
gewoon zitten.
A
Verwijder de uitvoerlade.
B
Ontgrendel Onderhoudscassette 2.
C
Trek Onderhoudscassette 2 voorzichtig naar
buiten. Niet scheef houden.
Til de rand van de uitvoerlade iets op om de lade
te kunnen verwijderen. Verwijder ook de
optionele SpectroProofer (indien geïnstalleerd).
Sluit de cartridgekap.
Onderhoudscassette 2 vervangen
De aanwijzingen voor het vervangen van
Onderhoudscassette 2 (Onderhoudscassette voor
randloos afdrukken) zijn als volgt.
De melding op het display geeft Onderhoudscassette 2
aan, maar de eigenlijke productnaam voor dit
verbruiksartikel is Borderless Maintenance Box.
Opmerking:
Vervang Onderhoudscassette 2 niet tijdens het
afdrukken. Het afdrukken stopt als Onderhoudscassette
2 wordt ontgrendeld. Als u halverwege een afdrukt stopt,
kan er na het afdrukken een kleurverschil zichtbaar
worden of kan de afdrukkwaliteit afnemen.
op:
c Let
Als u inkt op uw huid of kleding krijgt, moet u
het getroffen gebied onmiddellijk afspoelen
met water.
131
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
D
Doe de gebruikte Onderhoudscassette 2 in de
transparante zak die met de nieuwe
Onderhoudscassette 2 is meegeleverd. Doe de
zak goed dicht.
Opmerking:
Houd Onderhoudscassette 2 niet scheef zolang de
cassette niet in de zak zit en de zak niet goed dicht is.
Er kan inkt lekken met vlekken tot gevolg.
E
F
Vergrendelen.
G
Breng de uitvoerlade aan.
Plaats de nieuwe Onderhoudscassette 2 in de
printer.
Breng de optionele SpectroProofer weer aan
(indien geïnstalleerd).
Het mes van het snijmechanisme
vervangen
Stevig aanduwen.
Vervang het mes als het papier niet goed wordt
afgesneden.
Ondersteund mes
U “Opties en verbruiksartikelen” op pagina 160
Vervang het snijmechanisme (mes) met een
kruiskopschroevendraaier. Zorg ervoor dat u een
kruiskopschroevendraaier bij de hand hebt wanneer u
het mes wilt vervangen.
Opmerking:
Zorg ervoor dat het mes niet wordt beschadigd. Als het
mes valt of tegen een hard voorwerp stoot, kan er een
stukje afbreken.
Opmerking:
Raak de groene chip aan de zijkant van
Onderhoudscassette 2 niet aan. Anders drukt de
printer mogelijk niet meer naar behoren af.
A
132
Zet de printer uit.
Verwijder papier dat eventueel in de printer is
geladen. Verwijder de optionele SpectroProofer
(indien geïnstalleerd). USpectroProofer
Mounter 17" Gebruikershandleiding
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
B
Open de cartridgekap aan de linker- en
rechterkant.
C
Open de printerkap.
D
Verwijder de optionele SpectroProofer (indien
geïnstalleerd).
E
Open de kap van het snijmechanisme.
F
Verwijder het oude snijmechanisme uit de
printer.
Houd de vergrendeling neergedrukt (zie figuur)
en trek de kap naar u toe.
Verwijder de voorkap.
Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de
vier schroeven die de voorkap op zijn plaats
houden. Verwijder de voorkap.
Draai met een kruiskopschroevendraaier de
schroef los waarmee het mes op zijn plaats wordt
vastgehouden en trek het mes recht naar buiten.
133
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
op:
c Let
Zorg ervoor dat kinderen niet in de buurt van
het mes kunnen komen. Het mes kan letsel
veroorzaken. Pas goed op bij het vervangen
van het mes.
G
H
Sluit de kap.
I
Breng de voorkap weer aan.
Duw op de kap. Het bovenste deel moet
vastklikken.
Installeer het nieuwe mes.
Plaats het mes zodanig dat de pen op de printer in
de opening van het mes valt. Zet met een
kruiskopschroevendraaier de schroef vast die het
mes op zijn plaats houdt.
Opmerking:
Zet het snijmechanisme stevig vast om te
voorkomen dat het mes iets verschuift of scheef
komt te staan.
Breng de vier schroeven van de kap weer aan en
zet ze vast met een kruiskopschroevendraaier. De
bovenste en onderste schroeven zijn anders van
vorm. De schroeven met een borgringetje zijn
voor het voorste deel (cartridgekap).
Als u de optionele SpectroProofer gebruikt,
breng de SpectroProofer dan op zijn plaats aan
zonder de voorkap aan te brengen.
Opmerking:
Als de voorkap niet goed op zijn plaats zit, treedt
een fout op en reageert de printer niet meer.
134
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
De printer reinigen
Voor een optimale werking moet u de printer
regelmatig reinigen (ongeveer eenmaal per maand).
De buitenkant reinigen
A
Verwijder al het papier uit de printer.
B
Controleer of de printer is uitgeschakeld en het
display uit is. Trek vervolgens de stekker uit het
stopcontact.
C
Gebruik een zachte, schone doek om vuil en stof
zorgvuldig te verwijderen.
Als de printer erg vies is, gebruik dan een zachte
en schone doek, bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Vervolgens afvegen met
een droge, zachte doek.
J
Opmerking:
Maak de printer nooit schoon met wasbenzine,
thinner of alcohol. Deze stoffen kunnen verkleuring
en vervorming veroorzaken.
Sluit de printerkap en de cartridgekap aan de
linker- en rechterkant.
Binnenkant reinigen
Ga als volgt te werk als u vlekken krijgt op uw afdrukken.
❏ De rol reinigen
Doe dit als er vlekken zitten op afdrukken die zijn
gemaakt op rolpapier of via de achterste of voorste
invoer.
❏ Het afdruktraject van de papiercassette reinigen
Doe dit als er vlekken zitten op afdrukken uit de
papiercassette of als er papierdeeltjes op de afdruk
zitten, waardoor de inkt niet goed is aangebracht op
die delen.
De rol reinigen
Volg de onderstaande stappen om de rol te reinigen
door normaal papier in te voeren.
135
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
A
C
Zet de printer aan en laad rolpapier van het
formaat A2 of 17 inch breed.
U “Rolpapier laden en verwijderen” op
pagina 26
B
Open de printerkap en veeg met een zachte,
schone doek eventueel aanwezig stof of vuil uit de
printer.
Veeg het in de figuur roze gekleurde gedeelte af.
Veeg van binnen naar buiten om te voorkomen
dat u het vuil verspreidt. Als de printer erg vies is,
gebruik dan een zachte en schone doek,
bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
Vervolgens wrijft u de binnenkant van de printer
droog met een droge, zachte doek.
Druk op de knop d.
Papier wordt ingevoerd zolang u de knop
ingedrukt houdt. Als het papier schoon naar
buiten komt, is de reiniging voltooid.
Snij het papier af nadat het reinigen is voltooid.
U “Handmatig afsnijden” op pagina 32
Het afdruktraject van de
papiercassette reinigen
Volg de onderstaande stappen om het apparaat te
reinigen door normaal papier in te voeren.
A
Laad losse vellen papier van het formaat A2 of 17
inch breed in de papiercassette.
U “Papiercassette laden” op pagina 35
B
Controleer of de printer is ingeschakeld en of
losse vellen zijn geselecteerd als papiersoort.
C
Druk op de knop d.
Opmerking:
❏ Raak bij het reinigen de hierboven afgebeelde
grijze delen (rol en inktabsorptie) niet aan,
anders kunnen er vlekken ontstaan op de
afdrukken.
Papier wordt uitgeworpen vanuit de
papiercassette.
❏
Herhaal stap 3 totdat er geen inktvlekken meer op het
papier zitten.
Binnenkant reinigen
A
Controleer of de printer is uitgeschakeld en het
display uit is. Trek vervolgens de stekker uit het
stopcontact.
B
Laat de printer een minuut zo staan.
136
Let erop dat u de inktbuisjes binnen in de
printer niet aanraakt om beschadiging van de
printer te voorkomen.
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Onderhoud
D
Als er zich papierdeeltjes (wit poeder)
verzamelen op de degel, kunt u dit stof
wegduwen met bijvoorbeeld een tandenstoker.
E
Sluit de printerkap wanneer u klaar bent.
137
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Wanneer een foutmelding wordt weergegeven
Als er een fout optreedt in de printer (printer werkt niet goed), gaat de waarschuwingslamp of het lampje op het
bedieningspaneel branden (of allebei) en wordt een melding weergegeven op het display met informatie over het
probleem.
De meldingen worden beschreven in het volgende gedeelte. Als u een foutmelding krijgt, raadpleegt u de hier gegeven
oplossingen en voert u de nodige stappen uit om het probleem te verhelpen.
Foutberichten
Oplossing
Aut. Spuitkan.Contr.
Deze functie is nu niet beschikbaar.
Druk controlepatroon af via het
menu voor controle van de spuitkanaaltjes.
Druk op de knop Z om de melding te wissen en voer Controlepatroon Afdr. uit vanuit
het Inktmenu.
Autom. Schoonmaken
Deze functie is nu niet beschikbaar.
Druk controlepatroon af via het
menu Spuitkanaaltjescontr.
Druk op de knop Z om de melding te wissen en voer Controlepatroon Afdr. uit vanuit
het Inktmenu.
Cartridge Opgebruikt
Vervang cartridge.
Vervang de lege cartridge door een nieuwe.
Cartridgefout
Installeer juiste cartridge.
Verwijder de cartridge en installeer de juiste cartridge voor deze printer.
U “Spuikanaaltjescontr” op pagina 122
U “Spuikanaaltjescontr” op pagina 122
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
U “Opties en verbruiksartikelen” op pagina 160
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
Cartridgefout
Vervang cartridge(s).
❏
Verwijder de cartridge en installeer deze opnieuw. Als dit bericht ook na het opnieuw
installeren van de cartridge verschijnt, moet u de cartridge door een nieuw
exemplaar vervangen. (Installeer niet opnieuw een cartridge die een fout heeft
veroorzaakt.)
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
❏
In de cartridge kan zich condens vormen. Laat de cartridge minstens vier uur op
kamertemperatuur komen voordat u deze installeert.
U “Behandeling van cartridges” op pagina 21
Cartridgeklep Open
Sluit cartridgeklep links.
Sluit de cartridgeklep aan de linkerkant.
Cartridgeklep Open
Sluit cartridgeklep rechts en links.
Sluit beide cartridgekleppen (rechts en links).
Cartridgeklep Open
Sluit cartridgeklep rechts.
Sluit de cartridgeklep aan de rechterkant.
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
138
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Foutberichten
Oplossing
Cartridgewaarschuwing
Gebruik originele cartridges van
Epson.
Vervang de cartridge door een originele Epson-cartridge die geschikt is voor deze printer.
U “Opties en verbruiksartikelen” op pagina 160
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
Cartridgewaarschuwing
Geen orig. cartridge!
Inktkwaliteit kan variëren.
Selecteer Annuleren om de cartridge te vervangen door een originele Epson-cartridge.
Als u Doorgaan selecteert, kan de garantie van EPSON vervallen.
U “Opties en verbruiksartikelen” op pagina 160
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
Geen orig. cartridge werking wellicht niet optimaal.
Doorgaan?
Annuleren
Doorgaan
Fout Bij Schoonmaken
Onvoldoende inkt.
Doorgaan met schoonmaken?
Ja (Aanbevolen)
Nee
Als u Ja selecteert, krijgt u een melding over het vervangen van de cartridge. Vervang de
lege cartridge door een nieuwe om de reinigingsprocedure voort te zetten.
Fout Bij Schoonmaken
Onvoldoende vrije ruimte in onderhoudscassette 1.
Doorgaan met schoonmaken?
Ja (aanbevolen)
Nee
Als u Ja selecteert, krijgt u een melding over het vervangen van Onderhoudscassette 1.
Vervang de Onderhoudscassette door een nieuwe om de reinigingsprocedure voort te
zetten.
Fout Bij Snijden
Verwijder papier dat niet is afgesneden.
Het rolpapier is niet juist afgesneden. Druk op de knop Y om het aandrukmechanisme te
ontgrendelen en verwijder het niet goed afgesneden papier.
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
Als u Nee selecteert, wordt de reiniging geannuleerd en keert de printer terug naar de
stand Gereed.
U “Onderhoudscassette 1 vervangen” op pagina 130
Als u Nee selecteert, wordt de reiniging geannuleerd en keert de printer terug naar de
stand Gereed.
U “Problemen met in- of uitvoeren van papier” op pagina 155
Als het mes bot is, moet u het mes vervangen.
U “Het mes van het snijmechanisme vervangen” op pagina 132
Fout Installatie Firmware
Update mislukt.
Start de printer opnieuw.
Zet de printer uit en na een paar minuten weer aan.
Vernieuw de firmware vervolgens opnieuw met behulp van EPSON LFP Remote Panel 2.
Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier of de
Epson-ondersteuning.
Fout Onderhoudscass.1
Vervang onderh.cas1.
Breng Onderhoudscassette 1 op de juiste manier aan. Als dezelfde fout nogmaals
optreedt, vervangt u Onderhoudscassette 1 door een nieuwe.
De melding op het display geeft Onderhoudscassette 1 aan, maar de eigenlijke
productnaam voor dit verbruiksartikel is Maintenance Box.
U “Onderhoudscassette 1 vervangen” op pagina 130
Fout Onderhoudscass.2
Vervang onderh.cas2.
Breng Onderhoudscassette 2 op de juiste manier aan. Als dezelfde fout nogmaals
optreedt, vervangt u Onderhoudscassette 2 door een nieuwe.
De melding op het display geeft Onderhoudscassette 2 aan, maar de eigenlijke
productnaam voor dit verbruiksartikel is Borderless Maintenance Box.
U “Onderhoudscassette 2 vervangen” op pagina 131
139
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Foutberichten
Oplossing
Fout Papierformaat
Laad papier van het juiste formaat.
De breedte van het geladen papier wordt niet ondersteund. Druk op de knop Y om het
aandrukmechanisme te ontgrendelen en verwijder het papier.
Controleer de volgende omstandigheden en laad papier met de juiste breedte.
❏
De kleinste papierbreedte die in de printer kan worden gebruikt, is 20 cm (8 inch).
❏
Laad papier van het formaat A4 of groter wanneer u de printkop uitlijnt.
Als u een foutmelding krijgt terwijl het geladen papier wel de juiste breedte heeft, dan
kunt u mogelijk wel afdrukken door Controle Papierform. op Uit te zetten in het menu.
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
Fout Randloos
Laad ondersteund papierformaat
of laad papier op juiste manier.
Controleer de volgende punten.
❏
Druk op de knop W om Taak Annuleren te gebruiken en werp het papier uit. Laad
het juiste formaat.
U “Rolpapier laden” op pagina 27
U “Losse vellen laden” op pagina 34
U “Ondersteunde formaten voor randloos afdrukken” op pagina 74
❏
Als slap of gegolfd papier wordt geladen, herkent de printer het papierformaat niet
goed. Maak het papier vlak voordat u het in de printer laadt of gebruik nieuw papier.
U “Losse vellen laden” op pagina 34
❏
Laad papier in de juiste positie.
U “Rolpapier laden” op pagina 27
U “Losse vellen laden” op pagina 34
❏
Als Controle Papierform. op Uit staat in het menu, wijzig dit dan in Aan.
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
Fout: Zwarte Inkt
Zwarte inkt niet geschikt voor afdruktaak.
Afdrukken annuleren: druk op de
knop W.
Zwarte inkt verwisselen: druk op de
knop [.
Op de printer zelf is een ander type zwarte inkt ingesteld dan in de printerdriver. Druk op
de knop [ om over te schakelen naar het type zwart van de printerdriver en door te
gaan met afdrukken. Het duurt 2 à 3 minuten om van zwarte inkt te wisselen (van
vervangen tot en met laden van inkt). Hierbij wordt circa 2 tot 4 ml verbruikt van de inkt die
u gaat gebruiken. Doe dit dus niet onnodig.
Foute Opdracht
Controleer instelling van driver.
Druk op de knop W en selecteer Taak Annuleren om het afdrukken te annuleren.
Controleer tot slot of u de juiste printerdriver hebt geïnstalleerd voor de printer.
Foute Papierinstell.
Controleer papierbron in driverinstellingen of laad het papier op de
juiste manier.
De instellingen voor de papiertoevoer in de printerdriver en onder Papiersoort stemmen
niet overeen. Controleer het geladen papier, de instellingen bij Papiersoort en de
instellingen de printerdriver.
Foute Papierinstell.
Dit papier kan niet worden geladen
uit papier cassette.
Voer papier van minder dan 0,8 mm
in via de handinvoer aan de achterzijde.
Er ligt papier in de papiercassette waarop niet kan worden afgedrukt. Druk op de knop W,
selecteer Taak Annuleren en verwijder het papier uit de papiercassette. Druk af door het
papier in de voorste of achterste handinvoer te plaatsen, afhankelijk van de dikte van het
papier.
U “Speciaal afdrukmateriaal van Epson” op pagina 162
U “Losse vellen laden” op pagina 34
140
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Foutberichten
Oplossing
Foute Papierinstell.
Rolpapier geladen.
Verwijder dit en zet papierbron op
rolpapier.
Trek het rolpapier naar buiten en selecteer rolpapier in het menu Papiersoort.
U “Rolpapier laden” op pagina 29
Geen Achtereenheid
Installeer de achtereenheid.
Installeer de achtereenheid. Zie "Losse vellen uit papiercassette zijn vastgelopen tijdens
het afdrukken" in het gedeelte dat volgt voor meer informatie over het installeren van de
achtereenheid.
U “Problemen met in- of uitvoeren van papier” op pagina 155
Geen Cartridges
Installeer cartridge(s).
Installeer cartridges.
Geen Inkt Voor Rein.
Vervang cartridge.
Deze melding wordt weergegeven wanneer u Ja selecteert als gevolg van Fout Bij
Schoonmaken of Spuitkan. Verstopt. Vervang de lege cartridge door een nieuwe.
De gebruikte cartridge kan opnieuw worden geïnstalleerd.
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
Geen Kap Voorzijde
Breng de kap aan de voorzijde aan
en start de printer opnieuw.
Zet de printer uit en breng de voorkap aan. Breng dit onderdeel op de juiste manier aan en
zet vervolgens de printer aan. Voorkap installeren U “Het mes van het snijmechanisme
vervangen” op pagina 132
Geen Onderhoudscass.1
Installeer onderh.cas1.
Breng Onderhoudscassette 1 op de juiste manier aan.
Geen Onderhoudscass.2
Installeer onderh.cas2.
Breng Onderhoudscassette 2 op de juiste manier aan.
Geen Papiercassette
Installeer papiercassette.
Installeer een papiercassette.
Inkt Bijna Op
Bereid een nieuwe cartridge voor.
U “Onderhoudscassette 1 vervangen” op pagina 130
U “Onderhoudscassette 2 vervangen” op pagina 131
U “Papiercassette laden” op pagina 35
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
Onderh.cass.2 Los
Zet hendel van onderh.-cassette 2
goed vast.
Zet Onderhoudscassette 2 vast.
De melding op het display geeft Onderhoudscassette 2 aan, maar de eigenlijke
productnaam voor dit verbruiksartikel is Borderless Maintenance Box.
U “Onderhoudscassette 2 vervangen” op pagina 131
Onderhoudscass.1 Vol
Vervang onderh.cass1 aan einde levensduur.
Vervang Onderhoudscassette 1 door een nieuwe.
De melding op het display geeft Onderhoudscassette 1 aan, maar de eigenlijke
productnaam voor dit verbruiksartikel is Maintenance Box.
U “Onderhoudscassette 1 vervangen” op pagina 130
Onderhoudscass.2 Vol
Vervang onderh.cass2 om verder
randloos af te drukken.
Om randloos te kunnen afdrukken moet u Onderhoudscassette 2 vervangen.
De melding op het display geeft Onderhoudscassette 2 aan, maar de eigenlijke
productnaam voor dit verbruiksartikel is Borderless Maintenance Box.
U “Onderhoudscassette 2 vervangen” op pagina 131
141
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Foutberichten
Oplossing
Onderhoudscassette bijna aan einde levensduur.
Kijk op het display op het bedieningspaneel of er nog ruimte vrij is in Onderhoudscassette
1 of Onderhoudscassette 2. Vervang na controle de bijna volle onderhoudscassette door
een nieuwe.
U “Onderhoudscassette 1 en 2 vervangen” op pagina 130
Onvoldoende Capaciteit
Vervang onderh.cass1
Vervang Onderhoudscassette 1 door een nieuwe.
De melding op het display geeft Onderhoudscassette 1 aan, maar de eigenlijke
productnaam voor dit verbruiksartikel is Maintenance Box.
U “Onderhoudscassette 1 vervangen” op pagina 130
Papier Bijna Op
Houd een nieuwe rol bij de hand.
U “Rolpapier laden en verwijderen” op pagina 26
Papier Op
Druk op de knop Y.
Druk op de knop Y en laad het rolpapier.
U “Rolpapier laden” op pagina 27
Als het papier tijdens het afdrukken op is, wordt de rest afgedrukt zodra u nieuw papier
laadt. Als u vanaf het begin wilt afdrukken op het nieuwe papier in plaats van door te gaan
vanaf het punt van onderbreken van de taak, druk dan op de knop W en selecteer Taak
Annuleren. Laad daarna het nieuwe papier en druk opnieuw af.
Papier Op
Papier dat minder dan 0,8 mm dik is,
laadt u via handinvoer achterzijde.
Dikker papier: druk op Y en voer
papier in via handinvoer voorzijde.
Laad papier in de achterste of voorste handinvoer, afhankelijk van de dikte van het papier.
Papier Op
Plaats papier in papiercassette.
Controleer of er niet wordt afgedrukt op papier, verwijder de papiercassette en laad
papier.
U “Handmatig laden aan de achterkant” op pagina 39
U “Dik papier laden en uitwerpen” op pagina 41
U “Papiercassette laden” op pagina 35
Papier Scheef
Laad papier op de juiste manier.
Het papier is niet recht in de printer geladen. Druk op de knop Y om het
aandrukmechanisme te ontgrendelen en plaats het papier op de juiste manier in de
printer.
U “Rolpapier laden” op pagina 27
U “Losse vellen laden” op pagina 34
Papier Vast
Verwijder papier uit printer.
Druk op de knop Y om het aandrukmechanisme te ontgrendelen en verwijder het papier.
Papier Vast
Verwijder papier uit printer.
Zet het toestel uit en weer aan.
Zie "Rolpapier vastgelopen", "Losse vellen uit papiercassette zijn vastgelopen tijdens het
afdrukken" of "Losse vellen via voorste/achterste handinvoer zijn vastgelopen" op de
aangegeven pagina en verwijder het vastgelopen papier.
U “Problemen met in- of uitvoeren van papier” op pagina 155
Papierbronfout
Los vel geladen.
Verwijder dit en zet papierbron op
rolpapier.
Druk op de knop Z om de melding te wissen, verwijder de losse vellen uit de printer en
wijzig de bron in het menu Papiersoort.
142
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Foutberichten
Oplossing
Papierbronfout
Rolpapier geladen.
Verwijder dit en zet papierbron op
losse vellen.
Druk op de knop Z om de melding te wissen, verwijder het rolpapier uit de printer en
wijzig de bron in het menu Papiersoort. Wanneer Autom. Rolinvoer op Uit staat in het
menu, is het niet mogelijk om van papiersoort te veranderen wanneer rolpapier wordt
ingevoerd.
U “Het rolpapier verwijderen” op pagina 33
Papierlaadfout
Druk op de knop u en verwijder
vastgelopen papier.
Zie "Losse vellen via voorste/achterste handinvoer zijn vastgelopen" in de tabel op de
aangegeven pagina en verwijder het vastgelopen papier.
Papierlaadfout
Druk op de knop Y en plaats rolpapier opnieuw.
Druk op de knop Y om het rolpapier terug te wikkelen en laad het in de printer.
Papierlaadfout
Druk op de knop Y en verwijder
vastgelopen papier.
Zie "Losse vellen via voorste/achterste handinvoer zijn vastgelopen" in de tabel op de
aangegeven pagina en verwijder het vastgelopen papier.
Papierlaadfout
Verwijder achter-eenheid om papierstoring te verhelpen.
Zie "Losse vellen uit papiercassette zijn vastgelopen tijdens het afdrukken" in de tabel op
de aangegeven pagina en verwijder het vastgelopen papier.
Papierlaadfout
Verwijder papier uit handinvoer
achter en druk op de knop d.
Zie "Losse vellen via voorste/achterste handinvoer zijn vastgelopen" in de tabel op de
aangegeven pagina en verwijder het vastgelopen papier.
Papierlaadfout
Verwijder papiercass. om papierstoring te verhelpen.
Zie "Losse vellen uit papiercassette zijn vastgelopen tijdens het afdrukken" in de tabel op
de aangegeven pagina en verwijder het vastgelopen papier.
Papiersensorfout
Probleem met geladen papier of
afdruk.
Zie handleiding voor meer informatie.
Controleer de volgende items als deze fout wordt weergegeven tijdens een automatische
printkopuitlijning.
U “Problemen met in- of uitvoeren van papier” op pagina 155
U “Rolpapier laden” op pagina 29
U “Problemen met in- of uitvoeren van papier” op pagina 155
U “Problemen met in- of uitvoeren van papier” op pagina 155
U “Problemen met in- of uitvoeren van papier” op pagina 155
U “Problemen met in- of uitvoeren van papier” op pagina 155
❏
Hebt u papier geladen dat niet geschikt is voor automatische printkopuitlijning?
Normaal papier en dik papier kunnen niet worden gebruikt voor een automatische
printkopuitlijning.
❏
Hebt u papier geladen dat kleiner is dan A4?
Laad papier van het formaat A4 of groter.
❏
Zijn er spuitkanaaltjes verstopt?
Reinig de printkop. U “Reinigingsmethode” op pagina 124
Als deze foutmelding wordt weergegeven op een ander moment (niet bij een
automatische printkopuitlijning), zorg er dan voor dat het geladen papier wel degelijk
door de printer wordt ondersteund. De printer kan niet goed afdrukken op bijvoorbeeld
overtrekpapier of transparanten.
Papieruitvoerfout
Druk op de knop Y.
Druk op de knop Y om het rolpapier op te wikkelen.
Printerkap Open
Sluit de kap.
Sluit de printerkap.
U “Het rolpapier verwijderen” op pagina 33
143
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Foutberichten
Oplossing
Reinigingsfout
Automatische reiniging printkop
mislukt.
Opnieuw proberen?
Ja
Nee
Ook na reiniging zijn er nog steeds spuitkanaaltjes verstopt. Selecteer Ja om nog een keer
te reinigen.
U “Printkop reinigen” op pagina 123
Als het reinigen niet wordt gestart, stopt u het afdrukken vanaf de computer en zet u de
printer uit en even later weer aan.
Als u Nee selecteert, wordt de reiniging geannuleerd en keert de printer terug naar de
stand Gereed.
Snijmechanisme bijna aan eind levensduur. Vervan-ging wordt aanbevolen.
Misschien is het mes bot. Vervang het mes.
U “Het mes van het snijmechanisme vervangen” op pagina 132
144
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Foutberichten
Oplossing
SpectroProofer Fout
Controleer de handleiding om het
probleem op te lossen.
XX
Controleer de foutcode en verhelp het probleem als volgt.
❏
Foutcode 01
Zet de printer uit en verwijder de SpectroProofer-mounter. Zet de printer weer aan
wanneer de klep goed is aangebracht.
U SpectroProofer Mounter 17" Gebruikershandleiding (PDF)
(XX is de foutcode.)
U SpectroProofer Mounter 17" Installatiehandleiding (papier)
Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier
of de Epson-ondersteuning.
❏
Foutcode 02
Zet de printer uit en verwijder de SpectroProofer-mounter. Verwijder de
papiergeleider van de SpectroProofer en installeer deze op de juiste manier. Breng de
SpectroProofer-mounter op de juiste manier weer aan en zet de printer aan.
U SpectroProofer Mounter 17" Gebruikershandleiding (PDF)
U SpectroProofer Mounter 17" Installatiehandleiding (papier)
Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier
of de Epson-ondersteuning.
❏
Foutcode 13 of 15
Zet de printer uit en verwijder de SpectroProofer-mounter. Verwijder vreemde
voorwerpen en verpakkingsmateriaal aan de achterzijde van de printer. Breng de
achterzijde weer correct aan. Breng de SpectroProofer-mounter op de juiste manier
weer aan en zet de printer aan.
U SpectroProofer Mounter 17" Gebruikershandleiding (PDF)
U SpectroProofer Mounter 17" Installatiehandleiding (papier)
Kijk of er geen problemen zijn met het afdrukmateriaal of de omgeving.
U SpectroProofer Mounter 17" Gebruikershandleiding (PDF)
Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier
of de Epson-ondersteuning.
❏
Foutcode 08
Zet de printer uit en verwijder de ILS20EP en het witte kalibratiepaneel uit de
SpectroProofer-mounter. Controleer of het nummer op het label op de ILS20EP
hetzelfde is als het nummer op het witte kalibratiepaneel. Zo niet, probeer het dan
opnieuw met een ILS20EP en kalibratiepaneel met hetzelfde nummer. Maak de lens
in de ILS20EP of het witte kalibratiepaneel zo nodig schoon. Breng alle onderdelen op
de juiste manier aan en zet vervolgens de printer aan.
U SpectroProofer Mounter 17" Gebruikershandleiding (PDF)
Als dit bericht opnieuw op het display komt, neemt u contact op met uw leverancier
of de Epson-ondersteuning.
❏
Als een andere code wordt weergegeven, noteer dan de code en neem contact op
met uw leverancier of de Epson-ondersteuning.
SProofer Fout
Controleer de handleiding om
ILS20EP aan te sluiten op SpectroProofer.
Zet printer uit en weer aan.
Zet de printer uit en verwijder het kleurmeettoestel van de SpectroProofer-mounter.
Breng dit onderdeel op de juiste manier aan en zet vervolgens de printer aan.
SProofer Fout
Sluit kabel van SpectroProofer aan
en start de printer opnieuw.
Zet de printer uit en sluit de kabel aan tussen de SpectroProofer en de printer. Zet de
printer pas aan wanneer u zeker weet dat de kabel goed is aangesloten.
U SpectroProofer Mounter 17" Installatiehandleiding (papier)
U SpectroProofer Mounter 17" Installatiehandleiding (papier)
145
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Foutberichten
Oplossing
Spuitkan. verstopt.
Reiniging aanbevolen.
Reinig de printkop om verstoppingen te verwijderen. Deze melding blijft terugkomen
totdat de verstopping is verholpen, maar wordt gewist wanneer een
spuitkanaaltjespatroon wordt afgedrukt. Afdrukken is wel mogelijk wanneer deze
melding wordt weergegeven.
U “De printkop afstellen” op pagina 121
Spuitkan. Verstopt
Onvoldoende inkt.
Doorgaan met schoonmaken?
Ja (Aanbevolen)
Nee
Als u Ja selecteert, krijgt u een melding over het vervangen van de cartridge. Vervang de
lege cartridge door een nieuwe om de reinigingsprocedure voort te zetten.
Spuitkan. Verstopt
Onvoldoende vrije ruimte in onderhoudscassette 1.
Doorgaan met schoonmaken?
Ja (aanbevolen)
Nee
Als u Ja selecteert, krijgt u een melding over het vervangen van Onderhoudscassette 1.
Vervang de Onderhoudscassette door een nieuwe om de reinigingsprocedure voort te
zetten.
Steun verkeerde positie
Breng de papieruitvoe rsteun omhoog.
De papieruitvoersteun staat omlaag. Breng de papieruitvoersteun omhoog.
Steun verkeerde positie
Breng de papieruitvoe rsteun omlaag.
De papieruitvoersteun staat omhoog. Breng de papieruitvoersteun omlaag.
U “Cartridges vervangen” op pagina 128
Als u Nee selecteert, wordt de reiniging geannuleerd en keert de printer terug naar de
stand Gereed.
U “Onderhoudscassette 1 vervangen” op pagina 130
Als u Nee selecteert, wordt de reiniging geannuleerd en keert de printer terug naar de
stand Gereed.
Wanneer een onderhoudsverzoek of bel service wordt weergegeven
Foutberichten
Oplossing
Bel Service
Code XXXX
Zet het toestel uit en weer aan.
Als dit niet helpt, noteer dan de code en bel de service.
Een verzoek om service doet zich voor in de volgende gevallen:
❏
Stroomkabel niet goed aangesloten
❏
Fout opgetreden die niet kan worden verholpen
Wanneer wordt gemeld dat u de service moet bellen, houdt de printer automatisch op
met afdrukken. Zet de printer uit, trek de stekker uit het stopcontact (trek de kabel ook uit
de printer) en sluit de kabel weer aan. Zet de printer aan. Doe dit eventueel meerdere
keren.
Als hetzelfde serviceverzoek op het display wordt weergegeven, neemt u contact op met
de leverancier of Epson-ondersteuning voor assistentie. Geef de servicecode door (XXXX).
Onderhoudsverzoek
Code XXXX
Raadpleeg de handleiding
Een van de printeronderdelen heeft bijna het einde van de levensduur bereikt.
Neem contact op met uw leverancier of de Epson-ondersteuning en vermeld de
aangegeven code.
U kunt deze foutmelding pas wissen wanneer het onderdeel wordt vervangen. Bel Service
wordt weergegeven als u de printer blijft gebruiken.
146
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Probleemoplossing
U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet werkt)
Symptoom
Oplossing
De printer gaat niet aan.
Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact of de printer?
Controleer of het netsnoer op de juiste manier is aangesloten op de printer.
Is er een probleem met het stopcontact?
Controleer of het stopcontact werkt door het netsnoer van een ander elektrisch apparaat
aan te sluiten.
De printer gaat automatisch uit.
Hebt u de optie Energiebeheer op Inschakelen gezet?
Zet deze functie op Uitschakelen als u niet wilt dat de printer automatisch wordt
uitgezet.
U “Overzicht van de Onderhoudsmodus” op pagina 170
De printerdriver is niet goed geïnstalleerd (Windows).
Wordt het printerpictogram weergegeven in de map Printers of Printers and Faxes
(Printers en faxapparaten)?
❏ Ja
De printerdriver is geïnstalleerd. Zie "De printer is niet op de juiste manier
aangesloten op de computer" op de volgende pagina.
❏
Nee
De printerdriver is niet geïnstalleerd. Installeer de printerdriver.
Komen de poortinstellingen van de printer overeen met de printeraansluiting?
Controleer de printerpoort.
Klik op het tabblad Ports (Poorten) in het dialoogvenster Properties (Eigenschappen)
van de printerdriver en controleer Print to the following port(s). (Afdrukken naar de
volgende poort(en).).
❏
USB: USB xxx (x staat voor het poortnummer) voor de USB-aansluiting
❏
Netwerk: Het juiste IP-adres voor de netwerkverbinding
Als deze informatie niet wordt vermeld, is de printerdriver niet goed geïnstalleerd.
Verwijder de printerdriver en installeer deze opnieuw.
U “De printerdriver verwijderen” op pagina 59
De printerdriver is niet goed geïnstalleerd (Mac OS X).
Is de printer toegevoegd aan de lijst met printers?
Klik in het Apple-menu op de map System Preferences (Systeemvoorkeuren) gevolgd
door de map Print & Fax (Afdrukken en faxen) (Print & Scan (Afdrukken en scannen)
in Mac OS X 10.7).
Als de naam van de printer niet wordt weergegeven, voegt u de printer alsnog toe.
147
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Symptoom
Oplossing
De printer communiceert niet met
de computer.
Is de kabel goed aangesloten?
Controleer of de interfacekabel van de printer goed is aangesloten op de juiste
aansluiting van de computer en de printer. Controleer ook of de kabel niet gebroken of
gebogen is. Gebruik een reservekabel als u daarover beschikt.
Komt de specificatie van de interfacekabel overeen met de specificaties van de
computer?
Controleer of de specificatie van de interfacekabel overeenkomt met de specificaties van
de printer en de computer.
U “Systeemvereisten” op pagina 173
Is de interfacekabel rechtstreeks op de computer aangesloten?
Als u een schakelkastje of verlengkabel gebruikt tussen printer en computer, kunt u
mogelijk niet afdrukken. Sluit de printer rechtstreeks op de computer aan met de
interfacekabel en probeer vervolgens of u normaal kunt afdrukken.
Wanneer u gebruikmaakt van een USB-hub, wordt deze dan op de juiste manier
gebruikt?
Volgens de USB-specificatie kunnen vijf in serie geschakelde USB-hubs worden gebruikt.
We raden u echter aan de printer aan te sluiten op de eerste hub die rechtstreeks op de
computer is aangesloten. Afhankelijk van de hub die u gebruikt, kan de printer instabiel
worden. Steek de USB-kabel rechtstreeks in de USB-poort van de computer als dit
gebeurt.
Wordt de USB-hub herkend?
Controleer of de USB-hub door de computer wordt herkend. Als dat het geval is, koppelt u
alle USB-hubs los van de USB-poort van de computer en sluit u de USB-aansluiting van de
printer rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer. Informeer bij de fabrikant van
de USB-hub naar de werking van de USB-hub.
U kunt niet afdrukken via het netwerk.
Zijn de netwerkinstellingen correct?
Informeer bij uw netwerkbeheerder naar de netwerkinstellingen.
Sluit de printer rechtstreeks op de computer aan via een USB-kabel en probeer
vervolgens af te drukken.
Als u wel via USB kunt afdrukken, zijn er problemen in de netwerkomgeving. Neem
contact op met uw netwerkbeheerder of raadpleeg de documentatie bij uw
netwerksysteem. Als u niet kunt afdrukken via USB, gaat u naar het van toepassing zijnde
gedeelte in deze gebruikershandleiding.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Controleer aan de hand van de lampjes en berichten op het bedieningspaneel van
de printer of er zich fouten in de printer hebben voorgedaan.
U “Bedieningspaneel” op pagina 13
U “Wanneer een foutmelding wordt weergegeven” op pagina 138
148
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Symptoom
Oplossing
De printer stopt met afdrukken.
Is de status van de afdrukwachtrij Pause (Onderbreken)? (Windows)
Als u het afdrukken stopt of als de printer met afdrukken stopt vanwege problemen,
verandert de status van de afdrukwachtrij in Pause (Onderbreken). In een dergelijke
situatie kunt u niet afdrukken.
Dubbelklik op het printerpictogram in de map Printers en schakel het selectievakje
Pause Printing (Afdrukken onderbreken) in het menu Printer uit.
Is de status in Printer Setup Utility (Printerconfiguratie) (of Print Center
(Afdrukbeheer)) gestopt? (Mac OS X)
Mac OS X 10.7, 10.6 en 10.5:
Als u op Pause Printer (Pauzeer printer) klikt in Print & Fax (Afdrukken en faxen) (Print
& Scan (Afdrukken en scannen) in Mac OS X 10.7) en vervolgens op Open Print Queue
(Open afdrukwachtrij) klikt, begint de printer pas af te drukken nadat deze weer is
vrijgegeven.
(1) Klik in het Apple-menu op de map System Preferences (Systeemvoorkeuren)
gevolgd door de map Print & Fax (Afdrukken en faxen) (Print & Scan (Afdrukken en
scannen) in Mac OS X 10.7).
(2) Dubbelklik op de printer waarvan de werking is gepauzeerd.
(3) Klik op Resume Printer (Hervat printer).
Mac OS X 10.4:
Als u in Printer Setup Utility (Printerconfiguratie) op Stop Jobs (Stop taken) klikt,
begint de printer pas af te drukken nadat deze weer is vrijgegeven.
(1) Dubbelklik op de map Applications (Programma's) gevolgd door de map Utilities
(Hulpprogramma's) en Printer Setup Utility (Printerconfiguratie).
(2) Dubbelklik op de printer waarvan de werking is gestopt.
(3) Klik op de onderbroken afdruktaak en klik op Start Jobs (Start taken).
Als Printer Setup Utility (Printerconfiguratie) (of Print Center (Afdrukbeheer)) wordt
weergegeven in het Dock, kunt u deze stappen uitvoeren.
(1) Klik op het pictogram Printer Setup Utility (Printerconfiguratie) (of Print Center
(Afdrukbeheer)) in het Dock.
(2) Dubbelklik op de printer waarvan de werking is gestopt.
(3) Klik op de onderbroken afdruktaak en klik op Start Jobs (Start taken).
149
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Symptoom
Oplossing
Uw probleem wordt niet hier vermeld.
Ga na of het probleem wordt veroorzaakt door de printerdriver of de
toepassingssoftware. (Windows)
Maak een proefafdruk vanuit de printerdriver om te controleren of de verbinding tussen
de printer en de computer werkt en of de instellingen van de printerdriver juist zijn.
(1) Controleer of de printer aan en gebruiksklaar is en laad A4-papier of groter.
(2) Klik op het menu Start en open de map Printers and Faxes (Printers en
faxapparaten) of Printers.
(3) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de gewenste printer en selecteer
Properties (Eigenschappen).
(4) Klik op het tabblad General (Algemeen) op de knop Print Test Page (Testpagina
afdrukken).
Na enkele ogenblikken begint de printer een testpagina af te drukken.
❏
Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de verbinding tussen de printer en de
computer in orde. Ga naar het volgende gedeelte.
❏
Als de testpagina niet goed wordt afgedrukt, controleert u nogmaals de punten
hierboven.
U “U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet werkt)” op pagina 147
De op de testpagina vermelde "Stuurprogrammaversie" is de versie van de ingebouwde
driver van Windows. Dit is niet de versie van de Epson-printerdriver die u hebt
geïnstalleerd.
Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar er wordt niets
afgedrukt
Symptoom
Oplossing
De printkop beweegt wel, maar er
wordt niets afgedrukt.
Controleer de werking van de printer
Druk een spuitkanaaltjespatroon af. U kunt de werking en status van de printer
controleren door een spuitkanaaltjespatroon af te drukken zonder de printer op de
computer aan te sluiten. U “Spuikanaaltjescontr” op pagina 122
Controleer het volgende gedeelte als het spuitkanaaltjespatroon niet goed wordt
afgedrukt.
Wordt de melding Zelfaanpassing Motor weergegeven op het display op het
bedieningspaneel?
De printer regelt zijn interne motor bij. Wacht even zonder de printer uit te zetten.
Het spuitkanaaltjespatroon wordt
niet goed afgedrukt.
Reinig de printkop.
Misschien zijn de spuitkanaaltjes verstopt. Druk het spuitkanaaltjespatroon nog een keer
af nadat de printkop is gereinigd.
U “Printkop reinigen” op pagina 123
Is de printer al lange tijd niet gebruikt?
Als de printer lange tijd niet is gebruikt, zijn de spuitkanaaltjes ingedroogd en kunnen ze
verstopt zijn geraakt. Wat u moet doen als de printer lange tijd niet is gebruikt U
“Wanneer de printer niet in gebruik is” op pagina 20
150
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
De afdrukken zien er anders uit dan verwacht
Symptoom
Oplossing
De afdrukkwaliteit is slecht, ongelijk, te licht of te donker.
Zijn de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt?
Verstopte spuitkanaaltjes spuiten geen inkt op het papier, waardoor de afdrukkwaliteit
afneemt. Druk een spuitkanaaltjespatroon af.
U “Spuikanaaltjescontr” op pagina 122
Hebt u Printkop Uitlijnen gebruikt?
Bij afdrukken in twee richtingen drukt de printkop af tijdens de beweging naar rechts en
naar links. Als de printkop niet goed is uitgelijnd, worden rechte lijnen mogelijk niet mooi
recht. Als verticale lijnen niet goed worden uitgelijnd bij afdrukken in twee richtingen
(bidirectioneel), gebruik dan Printkop Uitlijnen.
U “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren (Printkop uitlijnen)” op
pagina 125
Gebruikt u een originele Epson-cartridge?
Deze printer is ontworpen voor gebruik met Epson-cartridges. Als u geen originele
Epson-cartridge gebruikt, kunnen de afdrukken vlekkerig zijn of kan de kleur van de
afdruk er anders uitzien omdat niet juist is gedetecteerd dat de inkt (bijna) op is. Gebruik
altijd de juiste cartridge.
Gebruikt u een oude cartridge?
De afdrukkwaliteit neemt af wanneer u een oude cartridge gebruikt. Vervang de oude
cartridge door een nieuw exemplaar. Wij raden u aan de cartridge te gebruiken voordat
de houdbaarheidsdatum op de verpakking is verstreken (binnen zes maanden nadat de
cartridge in de printer is geïnstalleerd).
Is Media Type (Afdrukmateriaal) correct ingesteld?
De afdrukkwaliteit neemt af als Media Type (Afdrukmateriaal) op het tabblad Main
(Hoofdgroep) van de printerdriver (Windows) of het afdrukvenster (Mac OS X) van de
printerdriver niet past bij het papier dat in de printer is geladen. Zorg ervoor dat de
instelling voor het afdrukmateriaal overeenkomt met het in de printer geladen papier.
Hebt u een lage kwaliteit geselecteerd (zoals Speed (Snelheid)) bij Print Quality
(Afdrukkwaliteit)?
De afdrukkwaliteit kan afnemen wanneer u Speed (Snelheid) selecteert bij Print Quality
(Afdrukkwaliteit) of Quality Options (Kwaliteitopties) zo instelt dat snelheid prioriteit
heeft in de printerdriver. Voor een betere afdrukkwaliteit selecteert u een instelling die
prioriteit geeft aan kwaliteit, zoals Quality (Kwaliteit) of Max Quality (Max. kwaliteit).
Hebt u kleurbeheer gebruikt?
Gebruik kleurbeheer.
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer” op pagina 98
De afdrukkwaliteit is slecht, ongelijk, te licht of te donker.
(Vervolg)
Hebt u het afdrukresultaat vergeleken met het resultaat op het scherm?
De kleuren op een afdruk komen nooit precies overeen met de kleuren op het scherm
omdat monitors en printers kleuren op een verschillende manier genereren.
Hebt u de printerkap geopend tijdens het afdrukken?
Als tijdens het afdrukken de printerkap wordt geopend, stopt de printkop plotseling
waardoor onregelmatigheden in de kleur ontstaan. Open de printerkap niet tijdens het
afdrukken.
Wordt de melding Inkt Bijna Op weergegeven op het display op het
bedieningspaneel?
De afdrukkwaliteit kan afnemen wanneer de inkt bijna op is. Wij raden u aan de cartridge
te vervangen door een nieuwe. Als u na vervanging van de cartridge kleurverschil ziet,
reinig dan de printkop enkele malen achter elkaar.
151
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Symptoom
Oplossing
De kleur is niet precies hetzelfde als
bij een andere printer.
Aangezien elke printer specifieke eigenschappen heeft, verschillen de kleuren per
type printer.
Inkt, printerdrivers en printerprofielen worden ontwikkeld voor een specifiek model
printer. Bij een ander model printer kunnen de kleuren er dus iets anders uitzien.
U kunt via de printerdriver vergelijkbare kleuren produceren door dezelfde methode voor
kleuraanpassing of dezelfde gamma-instelling te gebruiken.
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer” op pagina 98
Als de kleuren exact moeten overeenkomen, gebruikt u het kleurmeetinstrument om
kleurenbeheer uit te voeren.
De positie van de afdruk op het papier is niet juist.
Hebt u het afdrukgebied opgegeven?
Controleer het afdrukgebied in de instellingen van de toepassing en de printer.
Is de instelling van het papierformaat juist?
Als de instelling voor Paper Size (Papierformaat) in de printerdriver en het formaat van
het geladen papier niet met elkaar overeenkomen, bevindt de afdruk zich mogelijk niet
op de gewenste positie of is de afdruk slechts deels zichtbaar. Controleer in dat geval de
afdrukinstellingen.
Is het papier scheef geladen?
Als Controle Pap. Scheef op Uit staat in het menu en het papier wordt scheef ingevoerd,
kan de afdruk buiten het afdrukgebied vallen. Zet Controle Pap. Scheef op Aan in het
menu.
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
Past de afdruk binnen de papierbreedte?
Als het adrukgebied groter is dan de breedte van het papier, wordt het afdrukken
standaard stopgezet. Als Controle Papierform. op Uit staat in het menu, valt de afdruk
buiten de papierbreedte. Zet Controle Papierform. op Aan in het menu.
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
Is de marge voor rolpapier ingesteld op 15 of 35 mm?
Als de ingestelde waarde bij Rolpapiermarge in het menu groter is dan de marge die in
uw toepassing is ingesteld, krijgt Rolpapiermarge voorrang. Stel dat in het menu 15 mm
is ingesteld voor de linker- en rechtermarge, dan valt aan de linker- en rechterkant 15 mm
weg van gegevens die over de volledige paginabreedte van de toepassing zijn gemaakt.
U “Afdrukgebied” op pagina 47
Verticale lijnen worden niet mooi
uitgelijnd.
Is de printkop niet goed uitgelijnd (bij afdrukken in twee richtingen
(bidirectioneel))?
Bij afdrukken in twee richtingen drukt de printkop af tijdens de beweging naar rechts en
naar links. Als de printkop niet goed is uitgelijnd, worden rechte lijnen mogelijk niet mooi
recht. Als verticale lijnen niet goed worden uitgelijnd bij afdrukken in twee richtingen
(bidirectioneel), gebruik dan Printkop Uitlijnen.
U “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren (Printkop uitlijnen)” op
pagina 125
152
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Symptoom
Oplossing
De bedrukte zijde is stroef of vlekkerig.
Is het papier te dik of te dun?
Controleer of de specificaties van het papier geschikt zijn voor deze printer. Voor
informatie over het afdrukmateriaal en de juiste instellingen voor afdrukken op papier
van andere fabrikanten of bij gebruik van RIP-software raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van het
papier of de fabrikant van het RIP-systeem.
Is het papier gekreukt of gevouwen?
Gebruik geen oud papier of papier waarin vouwen zitten. Gebruik altijd nieuw papier.
Is het papier slap of gegolfd?
Losse vellen worden slap of gaan golven als gevolg van schommelingen in temperatuur
of luchtvochtigheid, waardoor de printer het papierformaat niet meer goed kan
herkennen. Maak het papier vlak voordat u het in de printer laadt of gebruik nieuw papier.
Schuurt de printkop over de afdrukzijde?
Als er krasjes zitten op de afdrukzijde van het afdrukmateriaal, zet u Degelruimte op
Groot of Grootst in het menu.
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
Schuurt de printkop over de rand van het papier?
Zet Rolpapiermarge op Bov. 35/Onder 15mm in het menu.
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
Maak de ondermarge groter
Afhankelijk van het papiergebruik, de omstandigheden van bewaring en wat er wordt
afgedrukt kunnen er tijdens het afdrukken krasjes komen op de onderrand. In dit geval
kunt u beter een grotere ondermarge nemen voor uw gegevens.
Het papier is gekreukt.
Werkt u met de printer bij een normale kamertemperatuur?
Speciaal afdrukmateriaal van Epson moet worden gebruikt bij een normale
kamertemperatuur (temperatuur: 15 tot 25 ˚C, luchtvochtigheid: 40 tot 60%). Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing bij het papier voor informatie over bijvoorbeeld dun papier van
andere fabrikanten waarvoor speciale instructies gelden.
Hebt u bij gebruik van ander papier dan speciaal afdrukmateriaal van Epson de
papierconfiguratie ingesteld?
Stel bij gebruik van ander papier dan speciaal afdrukmateriaal van Epson de
papiereigenschappen (aangepast papier) in voordat u gaat afdrukken.
U “Voordat u afdrukt op materiaal dat niet van Epson afkomstig is” op pagina 168
De achterzijde van het bedrukte
papier is vlekkerig.
Zet Controle Papierform. op Aan in het menu.
Als het adrukgebied groter is dan de breedte van het papier, wordt het afdrukken
standaard stopgezet. Als Controle Papierform. op Uit staat in het menu, valt de afdruk
buiten de papierbreedte. Hierdoor wordt de binnenkant van de printer vies. Voorkomt
dat de binnenkant van de printer vies wordt door Controle Papierform. op Aan te zetten
in het menu.
U “Het menu Printerinstelling” op pagina 110
Is de inkt op de afdrukzijde droog?
Afhankelijk van de afdrukdichtheid en het afdrukmateriaal kan het even duren voordat de
inkt droog is. Maak pas een stapel van het papier wanneer de afdrukzijde droog is.
Als u de optie Drying Time per Page (Droogtijd per pagina) in Paper Configuration
(Papierconfiguratie) van de printerdriver gebruikt, kunt u de printer na elke afdruk (en
na het uitvoeren en afsnijden van het papier) laten wachten totdat de inkt droog is. Zie de
Help van de printerdriver voor meer informatie over het venster Paper Configuration
(Papierconfiguratie). Tijdens het drogen wordt een melding over drogen weergegeven
op het display. U kunt het drogen annuleren door op de knop OK te drukken.
U “Binnenkant reinigen” op pagina 135
153
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Symptoom
Oplossing
Er wordt te veel inkt gebruikt.
Is Media Type (Afdrukmateriaal) correct ingesteld?
Controleer of de instellingen bij Media Type (Afdrukmateriaal) in de printerdriver
overeenkomen met het papier dat u gebruikt. Gebruik van de juiste hoeveelheid inkt
wordt geregeld op basis van het afdrukmateriaal. Als de instellingen niet passen bij het
geladen papier, kan te veel inkt op het papier komen.
Is de instelling voor Color Density (Kleurintensiteit) correct?
Verlaag de dichtheid van de inkt in het dialoogvenster Paper Configuration
(Papierconfiguratie) van de printerdriver. De printer gebruikt wellicht te veel inkt voor
het gebruikte papier. Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over het
venster Paper Configuration (Papierconfiguratie).
Er verschijnen marges bij randloos
afdrukken.
Zijn de instellingen voor de afdrukgegevens in de toepassing juist?
Controleer of de papierinstellingen in zowel de toepassing als de printerdriver juist zijn.
U “Randloos afdrukken” op pagina 73
Zijn de papierinstellingen correct?
Controleer of de papierinstellingen van de printer overeenkomen met het papier dat u
gebruikt.
Hebt u de mate van vergroting gewijzigd?
Pas de mate van vergroting voor randloos afdrukken aan. Er kunnen marges verschijnen
als u de mate van vergroting op Min (Minimum) instelt.
U “Randloos afdrukken” op pagina 73
Wordt het papier op de juiste manier bewaard?
Het papier kan uitzetten of inkrimpen als het verkeerd wordt bewaard, zodat er marges
verschijnen hoewel randloos afdrukken is ingesteld. Zie de gebruiksaanwijzing van het
papier voor meer informatie over de manier van bewaren.
Gebruikt u papier dat randloos afdrukken ondersteunt?
Papier dat niet geschikt is voor randloos afdrukken kan tijdens het gebruik uitzetten of
inkrimpen, zodat er marges verschijnen hoewel randloos afdrukken is ingesteld. We
raden u aan voor randloos afdrukken het aanbevolen papier te gebruiken.
Stel het snijmechanisme af.
Als het rolpapier tijdens randloos afdrukken marges bevat aan de boven- en onderkant,
wijzig dan de instelling van de optie Aanpassing Snijmech. U kunt de marges zo
mogelijk verkleinen.
U “Het menu Onderhoud” op pagina 112
154
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Problemen met in- of uitvoeren van papier
Symptoom
Oplossing
Papier kan niet worden in- of uitgevoerd.
Is het papier in de juiste positie geladen?
Zie het volgende gedeelte voor de juiste laadpositie.
U “Rolpapier laden” op pagina 27
U “Losse vellen laden” op pagina 34
Als het papier correct is geladen, controleert u andere aspecten van het papier dat u
gebruikt.
Is het papier in de juiste richting geladen?
Laad losse vellen in verticale richting. Als deze niet in de juiste richting worden geladen,
wordt het papier niet herkend en treedt er een fout op.
U “Losse vellen laden” op pagina 34
Wilt u losse vellen laden via de achterste of voorste handinvoer terwijl er al rolpapier
is geladen?
Laad losse vellen pas nadat u Losse Vellen hebt geselecteerd bij Papiersoort.
Wanneer Autom. Rolinvoer op Uit staat in het menu, moet u eerst het rolpapier
verwijderen en dan pas losse vellen laden.
U “Handmatig laden aan de achterkant” op pagina 39
U “Dik papier laden en uitwerpen” op pagina 41
Is het papier gekreukt of gevouwen?
Gebruik geen oud papier of papier waarin vouwen zitten. Gebruik altijd nieuw papier.
Is het papier vochtig?
Gebruik geen papier dat vochtig is. Bovendien moet u speciaal afdrukmateriaal van Epson
in de zak laten zitten totdat u het gaat gebruiken. Als het papier lange tijd buiten de zak
bewaard blijft, gaat het papier krullen en neemt het vocht op, waardoor het niet goed kan
worden ingevoerd.
Is het papier slap of gegolfd?
Losse vellen worden slap of gaan golven als gevolg van schommelingen in temperatuur of
luchtvochtigheid, waardoor de printer het papierformaat niet meer goed kan herkennen.
Maak het papier vlak voordat u het in de printer laadt of gebruik nieuw papier.
Is het papier te dik of te dun?
Controleer of de specificaties van het papier geschikt zijn voor deze printer. Voor
informatie over het afdrukmateriaal en de juiste instellingen voor afdrukken op papier van
andere fabrikanten of bij gebruik van RIP-software raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van het papier of de fabrikant
van het RIP-systeem.
Werkt u met de printer bij een normale kamertemperatuur?
Speciaal afdrukmateriaal van Epson moet worden gebruikt bij een normale
kamertemperatuur (temperatuur: 15 tot 25 ˚C, luchtvochtigheid: 40 tot 60%).
Papier kan niet worden in- of uitgevoerd.
(Vervolg)
Is er papier vastgelopen in de printer?
Open de printerkap van de printer en controleer of het papier niet is vastgelopen en of er
zich geen vreemde voorwerpen in de printer bevinden. Als er papier is vastgelopen, zie
dan "Vastgelopen papier" hieronder en verwijder het vastgelopen papier.
Is de zuigdruk te hoog?
Verlaag de zuigdruk (de kracht die wordt gebruikt om het papier op de juiste weg te
houden) als u problemen blijft hebben met het uitgeworpen papier. U “Aangepast
Papier” op pagina 115
155
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Symptoom
Oplossing
Het papier wordt niet automatisch
opgerold.
Staat de printer stand-by na het snijden?
Het rolpapier wordt automatisch teruggewikkeld als u op de knop Y drukt wanneer de
printer stand-by staat na het afsnijden van het rolpapier.
Rolpapier vastgelopen
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:
(1) Open de kap van de papierrol en snij het papier af aan de opening van de
rolpapiertoevoer met een losse snijmachine.
(2) Trek de rol aan beide uiteinden van de as uit de houders.
(3) Verwijder het vastgelopen papier uit de rolpapiertoevoer/voorste handinvoer.
Rolpapier vastgelopen
(Vervolg)
(4) Open de printerkap en verwijder zo nodig al het overige vastgelopen papier.
Zet de printer uit en weer aan.
Laad het papier opnieuw en druk verder af.
U “Rolpapier laden” op pagina 29
156
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Symptoom
Oplossing
Losse vellen uit de papiercassette
zijn vastgelopen tijdens het afdrukken.
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:
(1) Verwijder de uitvoerlade en de papiercassette.
(2) Verwijder het vastgelopen papier waar de cassette zat.
Losse vellen uit de papiercassette
zijn vastgelopen tijdens het afdrukken.
(Vervolg)
(3) Als het papier aan de achterzijde is vastgelopen, beweeg dan de uitsteeksels naar
binnen en trek vervolgens de achtereenheid naar u toe (zie figuur). Vervolgens kunt u het
vastgelopen papier verwijderen.
(4) Breng de achtereenheid weer aan.
Duw de achtereenheid (de uitsteeksels van de achtereenheid zitten nog steeds naar
binnen) stevig terug in de printer tot u een klik hoort.
Zet de printer uit en weer aan.
Laad het papier opnieuw en druk verder af.
U “Papiercassette laden” op pagina 35
157
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Symptoom
Oplossing
Losse vellen uit de voorste/achterste handinvoer zijn vastgelopen.
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:
(1) Verwijder het vastgelopen papier uit de achterste/voorste handinvoer.
(2) Open de printerkap en verwijder zo nodig al het overige vastgelopen papier.
Zet de printer uit en weer aan.
Laad het papier opnieuw en druk verder af.
U “Handmatig laden aan de achterkant” op pagina 39
U “Dik papier laden en uitwerpen” op pagina 41
Andere
Symptoom
Oplossing
De papiercassette kan niet worden
verwijderd.
Mogelijk hebt u de printer uitgezet terwijl er een foutmelding was.
Zet de printer aan, wacht een paar minuten en verwijder dan de papiercassette.
Het display op het bedieningspaneel gaat steeds uit.
Staat de printer in de slaapstand?
De printer keert terug naar zijn normale status als er iets hardwarematigs gebeurt,
bijvoorbeeld als u op een knop op het bedieningspaneel drukt (behalve de knop P)
gevolgd door Y, of als er een afdruktaak binnen komt. In het menu Onderhoudsmodus
kunt u de tijd voor het activeren van de slaapstand wijzigen.
U “Overzicht van de Onderhoudsmodus” op pagina 170
De hoeveelheid kleureninkt wordt
snel minder, ook bij afdrukken in
de modus Black (Zwart) of bij afdrukken van zwarte gegevens.
Er wordt kleureninkt verbruikt bij het reinigen van de printkop.
Met Alle Kleuren/Alle Kleuren (Sterk) bij Handmatig Schoonmaken worden alle
spuitkanaaltjes gereinigd en wordt een beetje inkt van alle kleuren verbruikt. (Ook
wanneer de modus Black (Zwart) is geselecteerd, worden alle kleuren inkt bij het reinigen
gebruikt.)
U “Printkop reinigen” op pagina 123
Het papier wordt niet scherp afgesneden.
Vervang het mes.
Vervang het mes als het papier niet scherp wordt afgesneden.
U “Het mes van het snijmechanisme vervangen” op pagina 132
158
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Symptoom
Oplossing
Er brandt een rood lampje in de
printer.
Dit hoort zo.
Dit lampje moet juist aan zijn.
De printerstatus wordt mogelijk
niet goed weergegeven wanneer u
EPSON Status Monitor 3 of EPSON
LFP Remote Panel 2 gebruikt via
een netwerk.
Misschien is Epson Network Utility niet geïnstalleerd. (Windows)
Selecteer Epson Network Utility in de Software List (Softwarelijst) van de softwareschijf en
installeer dit onderdeel.
159
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Appendix
Opties en verbruiksartikelen
Voor uw printer zijn de volgende opties en verbruiksartikelen verkrijgbaar. (Juli 2010)
Bezoek de website van Epson voor actuele informatie.
Naam
Productcode
Speciaal afdrukmateriaal van EPSON
Lees het volgende gedeelte voor informatie over afdrukmaterialen. U “Speciaal afdrukmateriaal van Epson” op pagina 162
Epson Stylus Pro 4900
Epson Stylus Pro 4910
Green (Groen)
T653B
T655B
Light Light
Black (Lichtgrijs)
T6539
T6559
Yellow (Geel)
T6534
T6554
Light Cyan
(Licht Cyaan)
T6535
T6555
Vivid Light Magenta (Levendig lichtmagenta)
T6536
T6556
Orange (Oranje)
T653A
T655A
Matte Black
(Mat Zwart)
T6538
T6558
Vivid Magenta
(Levendig magenta)
T6533
T6553
Light Black
(Licht Zwart)
T6537
T6557
Cyan (Cyaan)
T6532
T6552
Photo Black
(Foto Zwart)
T6531
T6551
Maintenance Box (Onderhoudscassette 1)
T6190
Cartridges
Kleur
Uitleg
Epson raadt het gebruik van
originele Epson-cartridges
aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele
inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade
die niet onder de garantie van
Epson valt. Bovendien kan het
gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert.
Mogelijk wordt geen informatie over het inktpeil van
niet-originele inkt weergegeven.
U “Cartridges vervangen” op
pagina 128
Vervangende Onderhoudscassette voor Onderhoudscassette 1 die aan het eind van zijn
levensduur is.
U “Onderhoudscassette 1
vervangen” op pagina 130
160
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Naam
Productcode
Uitleg
Borderless Maintenance Box (Onderhoudscassette 2)
T6191
Vervangende Onderhoudscassette voor Onderhoudscassette 2 die aan het eind van zijn
levensduur is.
U “Onderhoudscassette 2
vervangen” op pagina 131
Reservemes voor het automatische snijmechanisme
C12C815351
Zie het volgende gedeelte
voor informatie over het vervangen van het snijmechanisme (mes).
U “Het mes van het snijmechanisme vervangen” op pagina 132
2/3" Dual Roll Feed Spindle
C12C811251
Gelijk aan as die met printer
wordt meegeleverd.
Borderless Print Spacer
C12C811201
Gelijk aan afstandstuk voor
randloos afdrukken dat met
printer wordt meegeleverd.
Klem voor rolpapier
C12C890121
SpectroProofer Mounter 17"
C12C890631
Voor geautomatiseerd kleurenbeheer indien geïnstalleerd op de printer.
Zie de handleiding bij de SpectroProofer Mounter voor meer
informatie over installatie en
gebruik ervan.
161
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Ondersteunde media
Voor een hoogwaardig afdrukresultaat wordt het gebruik van het volgende speciale afdrukmateriaal van Epson
aangeraden.
Tip:
Voor informatie over het afdrukmateriaal en de juiste instellingen voor afdrukken op papier van andere fabrikanten of bij
gebruik van RIP-software raadpleegt u de gebruiksaanwijzing voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van
het papier of de fabrikant van het RIP-systeem.
Beschrijving van items
Naam: de naam van het afdrukmateriaal.
Formaat: voor vellen het papierformaat en voor rolpapier de papierbreedte.
Dikte: de dikte van het afdrukmateriaal.
Kern: de kerndiameter van de rol papier.
Randloos: of randloos afdrukken mogelijk is.
Cassette: of papier kan worden geladen in de papiercassette. Alleen voor losse vellen.
Capaciteit: hoeveel vellen kunnen worden geladen in de papiercassette. Alleen voor losse vellen.
Zwarte inkt: het type zwarte inkt dat kan worden gebruikt met het geladen afdrukmateriaal.
ICC-profiel: het ICC-profiel voor het afdrukmateriaal. De bestandsnaam van het profiel wordt gebruikt als
profielnaam in de printerdriver of de toepassing.
Speciaal afdrukmateriaal van Epson
Rolpapier
PK: fotozwart/MK: matzwart
Naam
Formaat
Premium Glossy
Photo Paper (Fotopapier glanzend Premium)
(250)
406 mm/16"
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend Premium) (250)
406 mm/16"
Dikte
Kern
Randloos
Zwarte inkt
ICC-profiel
0,27 mm
3"
✓
PK
Epson Stylus Pro 4900_4910 PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
0,27 mm
3"
✓
PK
Epson Stylus Pro 4900_4910 PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc
162
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Naam
Formaat
Premium Luster
Photo Paper (Fotopapier Premium
Luster) (260)
254 mm/10"
300 mm
Dikte
Kern
Randloos
Zwarte inkt
ICC-profiel
0,27 mm
3"
✓
PK
Epson Stylus Pro 4900_4910 PremiumLusterPhotoPaper260.icc
0,27 mm
3"
✓
PK
Epson Stylus Pro 4900_4910 PremiumSemimattePhotoPaper260.icc
0,25 mm
3"
✓
PK
Epson Stylus Pro 4900_4910
PhotoPaperGloss250.icc
0,18 mm
2"
✓*1
PK
Epson Stylus Pro 4900_4910 PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
0,18 mm
2"
✓*1
PK
Epson Stylus Pro 4900_4910 PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc
0,25 mm
3"
✓*2
MK
Epson Stylus Pro 4900_4910 EnhancedMattePaper_MK.icc
0,14 mm
2"
✓
MK
Epson Stylus Pro 4900_4910
SingleweightMattePaper.icc
0,20 mm
3"
✓*2
PK
Epson Stylus Pro 4900_4910 EpsonProofingPaperCommercial.icc
0,25 mm
3"
✓*2
PK
Epson Stylus Pro 4900_4910 EpsonProofingPaperWhiteSemimatte.icc
0,20 mm
3"
✓*2
PK
Epson Stylus Pro 4900_4910 EpsonProofingPaperPublication.icc
406 mm/16"
Premium Semimatte Photo Paper (Fotopapier
halfmat Premium)
(260)
406 mm/16"
Photo Paper Gloss
250 (Fotopapier
glanzend 250)
432 mm/17"
Premium Glossy
Photo Paper (Fotopapier glanzend Premium)
(170)
420 mm
(A2)
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend Premium) (170)
420 mm
(A2)
Enhanced Matte
Paper (Mat papier
extra)
432 mm/17"
Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight)
432 mm/17"
Epson Proofing
Paper Commercial
(Proefdrukpapier
commercieel)
329 mm/13"
Epson Proofing
Paper White Semimatte (Proefdrukpapier halfmat
wit)
329 mm/13"
Epson Proofing
Paper Publication
(Proefdrukpapier
publicatie)
329 mm/13"
UltraSmooth Fine
Art Paper (Ultraglad papier Fine
Art)
432 mm/17"
432 mm/17"
432 mm/17"
432 mm/17"
0,46 mm
✓*2
3"
163
PK/MK
Epson Stylus Pro 4900_4910 UltraSmoothFineArtPaper_PK.icc/
Epson Stylus Pro 4900_4910 UltraSmoothFineArtPaper_MK.icc
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Naam
Formaat
Textured Fine Art
Paper (Textuurpapier Fine Art)
432 mm/17"
*1
Dikte
0,37 mm
Kern
Randloos
✓*2
3"
Zwarte inkt
PK/MK
ICC-profiel
Epson Stylus Pro 4900_4910 TexturedFineArtPaper_PK.icc/
Epson Stylus Pro 4900_4910 TexturedFineArtPaper_MK.icc
Randloos afdrukken is mogelijk met het afstandstuk voor randloos afdrukken dat met de printer is meegeleverd.
U “Afstandstuk verwijderen en aanbrengen” op pagina 28
*2
Randloos afdrukken kan wel worden ingesteld en is ook mogelijk, maar er kunnen marges zichtbaar worden of
de afdrukkwaliteit kan afnemen doordat het papier uitzet of krimpt.
Losse vellen
Randloos afdrukken op losse vellen is alleen mogelijk zonder linker- en rechtermarge.
PK: fotozwart/MK: matzwart
Dikte
Randloos
Naam
Formaat
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier
glanzend Premium)
8" x 10"
-
A4
✓
Letter (8,5" x
11")
-
11" x 14"
-
US B (11" x 17")
-
Cassette
Capaciteit
Zwar
te
inkt
ICC-profiel
100
0,27 mm
A3
✓
Super A3/B
(329 x 483
mm)
✓
A2
-
US C (17" x 22")
✓
50
✓
PK
20
25
164
Epson Stylus Pro
4900_4910 PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Formaat
Premium Semigloss Photo
Paper (Fotopapier halfglanzend Premium)
A4
✓
Letter (8,5" x
11")
-
A3
✓
Super A3/B
(329 x 483
mm)
Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premium
Luster)
Cassette
✓
0,27 mm
Capaciteit
100
Zwar
te
inkt
-
US C (17" x 22")
✓
A4
✓
Letter (8,5" x
11")
-
A3
✓
✓
0,27 mm
100
PK
PK
Epson Stylus Pro
4900_4910 PremiumLusterPhotoPaper.icc
✓
A2
-
US C (17" x 22")
✓
A4
✓*
100
Letter (8,5" x
11")
-
Epson Stylus Pro
4900_4910 ArchivalMattePaper_MK.icc/
A3
Super A3/B
(329 x 483
mm)
A2
US C (17" x 22")
ICC-profiel
Epson Stylus Pro
4900_4910 PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
✓
A2
Super A3/B
(329 x 483
mm)
Archival Matte
Paper (Archiefpapier mat)/
Enhanced Matte Paper (Mat
papier extra)
Dikte
Randloos
Naam
0,26 mm
✓
✓*
MK
50
✓*
165
Epson Stylus Pro
4900_4910 EnhancedMattePaper_MK.icc
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Naam
Formaat
Photo Quality
Inkjet Paper
(Inkjetpapier
fotokwaliteit)
A4
Dikte
Randloos
Cassette
100
US C (17" x 22")
Super A3/B
(329 x 483
mm)
UltraSmooth
Fine Art Paper
(Ultraglad papier Fine Art)
Super A3/B
(329 x 483
mm)
0,25 mm
-
30
✓*
100
✓
✓*
PK
Epson Stylus Pro
4900_4910 EpsonProofingPaperWhiteSemimatte.icc
100
SuperW A3
(329 x 559
mm)
0,29 mm
A2
0,32 mm
A2
US C (17" x 22")
-
-
PK/MK
-
-
-
PK/MK
✓*
Letter (8,5" x
11")
Super A3/B
(329 x 483
mm)
✓*
✓*
US C (17" x 22")
Velvet Fine Art
Paper (Fluweelpapier Fine Art)
MK
Epson Stylus Pro
4900_4910 PhotoQualityInkJetPaper.icc
✓*
A2
Watercolor Paper - Radiant
White (Aquarelpapier stralend wit)
✓
0,12 mm
Super A3/B
(329 x 483
mm)
Super A3/B
(329 x 483
mm)
ICC-profiel
-
US B/11"
EPSON Proofing Paper White Semimatte
(Proefdrukpapier halfmat
wit)
Zwar
te
inkt
✓*
Letter (8,5" x
11")
A3
Capaciteit
Epson Stylus Pro
4900_4910 WatercolorPaper-RadiantWhite_PK.icc/
Epson Stylus Pro
4900_4910 WatercolorPaper-RadiantWhite_MK.icc
Epson Stylus Pro
4900_4910 UltraSmoothFineArtPaper_PK.icc/
Epson Stylus Pro
4900_4910 UltraSmoothFineArtPaper_MK.icc
-
0,48 mm
✓*
-
-
-
PK/MK
Epson Stylus Pro
4900_4910 VelvetFineArtPaper_PK.icc/
Epson Stylus Pro
4900_4910 VelvetFineArtPaper_MK.icc
✓*
* Randloos afdrukken kan wel worden ingesteld en is ook mogelijk, maar er kunnen marges zichtbaar worden of de
afdrukkwaliteit kan afnemen doordat het papier uitzet of krimpt.
166
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
In de handel verkrijgbare
papierformaten die kunnen
worden gebruikt
Beschikbare
breedte voor
randloos afdrukken
Super A3/B/329 mm
A2/420 mm*2
11 inch*2
17 inch
8 inch*2
Opmerking:
❏ Gebruik geen gekreukt, gescheurd, bekrast of vuil
papier.
❏
A3/297 mm
SuperW A3/329 mm
Deze printer ondersteunt de volgende
papierspecificaties voor afdrukmateriaal dat niet van
Epson afkomstig is.
❏
A4/210 mm
10 inch
16 inch
30 cm
Hoewel normaal papier en kringlooppapier van
andere fabrikanten in deze printer kunnen worden
geladen en ingevoerd, zolang maar aan de volgende
specificaties wordt voldaan, kan de afdrukkwaliteit
niet door Epson worden gegarandeerd.
*1
De precieze afdruklengte is afhankelijk van het
gebruikte besturingssysteem.
Als u een toepassing gebruikt die banieren kan
afdrukken, kunt u afdrukken buiten de onder‐
staande waarden. De lengte die kan worden afge‐
drukt kan echter per toepassing, computeromge‐
ving enzovoort verschillen.
Hoewel andere papiersoorten van andere
fabrikanten in deze printer kunnen worden geladen,
zolang maar aan de volgende specificaties wordt
voldaan, kunnen de papiertoevoer en
afdrukkwaliteit niet door Epson worden
gegarandeerd.
Windows: 127 tot 15000 mm
Rolpapier
Mac OS X: 127 tot 15240 mm
Afdrukmateriaal
Normaal papier en kringlooppapier
Diameter papierkern
2 inch en 3 inch
Buitendiameter rolpapier
Kern van 2 inch: max. 103 mm
Formaat rolpapier
Kern van 2 inch: 203 tot 432 mm x 45
m*1
*2
U “Afstandstuk verwijderen en aanbrengen” op
pagina 28
Kern van 3 inch: max. 105 mm
Losse vellen
Kern van 3 inch: 203 tot 432 mm x 30,5
m*1
Papierdikte
Randloos afdrukken is alleen mogelijk wanneer u
het afstandstuk voor randloos afdrukken gebruikt
dat met de printer is meegeleverd en afdrukt op
rolpapier met een papierkern van 2 inch.
0,08 tot 0,11 mm (gewicht 64 tot 90 g/
m2 )
Afdrukmateriaal
Normaal papier en kringlooppapier
Papierformaat
Breedte: 203 tot 432 mm
Lengte: 254 tot 610 mm
(8 inch tot Super A2)
Papierdikte
167
0,08 tot 0,11 mm (gewicht 64 tot 90 g/
m2)
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Beschikbare
breedte voor
randloos afdrukken
A4/210 mm
17 inch
Tip:
❏ Vergeet niet alle papiereigenschappen te controleren
zoals papiersterkte, inktfixatie en papierdikte
voordat u het aangepaste papier instelt. U vindt de
papiereigenschappen in de handleiding bij het
papier of informeer bij uw leverancier.
10 inch
❏
Test eerst de afdrukkwaliteit met deze printer
voordat u grote hoeveelheden papier inkoopt.
❏
Druk unidirectioneel af als kleuren ongelijkmatig
worden afgedrukt op het aangepaste papier. Als u
unidirectioneel wilt afdrukken, selecteert u het
tabblad Main (Hoofdgroep) - Print Quality
(Afdrukkwaliteit) - Quality Options
(Kwaliteitopties) in de printerdriver (voor
Windows) of Print Settings (Printerinstellingen)
(Mac OS X) en schakel vervolgens het selectievakje
High Speed (Hoge snelheid) uit.
A3/297 mm
Super A3/B/329 mm
SuperW A3/329 mm
16 inch
30 cm
Voordat u afdrukt op materiaal
dat niet van Epson afkomstig is
Wanneer u geen Epson-materiaal gebruikt (aangepast
papier), moet u de instellingen kiezen die geschikt zijn
voor dat materiaal. Dit kan op twee manieren.
❏ Instellen met Aangepast Papier in het menu of met
EPSON LFP Remote Panel 2 en de instellingen
opslaan in de printer
U “Het menu Papierinstelling” op pagina 113
❏ Instellen met de printerdriver en opslaan op de
computer
Windows: Stel Custom Settings (Aangepaste
instellingen) op het tabblad Main (Hoofdgroep)
in en sla op.
U “Instellingen afdrukmateriaal opslaan” op
pagina 56
Mac OS X: Stel het venster Paper Configuration
(Papierconfiguratie) in.
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie.
Wanneer u aangepast papier instelt in het printermenu
en in de printerdriver, krijgen de instellingen van de
printerdriver voorrang wanneer u afdrukt vanuit de
printerdriver.
168
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Onderhoudsmodus
U kunt de taal of de eenheden wijzigen die op het display
worden weergegeven of alle ingestelde waarden
terugzetten op de fabrieksinstellingen.
Onderhoudsmodus openen en
sluiten
A
Zet de printer uit.
B
Houd de knop W ingedrukt en druk op de knop
P. Wanneer het lampje P gaat branden, laat u
alleen de knop P los. Wanneer het scherm van de
Onderhoudsmodus wordt weergegeven, laat u
de knop W los.
Zie "Overzicht van de Onderhoudsmodus"
hieronder voor meer informatie over de
instellingen die mogelijk zijn met
Onderhoudsmodus.
C
Zet de printer uit als u Onderhoudsmodus wilt
sluiten.
169
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Overzicht van de Onderhoudsmodus
De standaardinstelling is
.
Item
Parameter
Uitleg
Taal
Japans
Selecteer de taal die op het display moet worden gebruikt.
Engels
Frans
Italiaans
Duits
Portugees
Spaans
Nederlands
Koreaans
Chinees
Lengte-eenheid
Meter/Centimeter
Selecteer de maateenheid die wordt gebruikt op het display of die wordt afgedrukt bij patronen.
Feet/Inch
Temperatuureenheid
˚C
Selecteer de eenheid die voor de temperatuur wordt gebruikt op het display of die wordt afgedrukt bij patronen.
F
Aant. Maal Reinigen
1
Het aantal keren dat een automatische reiniging moet
plaatsvinden na detectie van een verstopping na een automatische spuitkanaaltjescontrole.
2
3
Onderhoudswaarschuwing
Uitschakelen
Het type waarschuwingen waarbij de waarschuwingslamp gaat branden (wanneer iets bijna op is). Met Uitschakelen wordt de waarschuwingslamp niet gebruikt
om aan te geven dat er iets bijna op is.
Inkt
De waarschuwingslamp knippert wanneer de inkt bijna op
is.
Onderhoudscassette
De waarschuwingslamp knippert wanneer Onderhoudscassette 1/2 bijna vol is.
Inkt Of Onderhoudscas.
De waarschuwingslamp knippert wanneer de inkt bijna op
is of wanneer Onderhoudscassette 1/2 bijna vol is.
Papier
Als Resterend Rolpapier of Resterende Losse Velln is
ingesteld, knippert de waarschuwingslamp wanneer het
rolpapier of de losse vellen het respectieve waarschuwingsniveau bereikt.
Alles
De waarschuwingslamp knippert wanneer de inkt bijna op
is, wanneer Onderhoudscassette 1/2 bijna vol is of wanneer het papier bijna op is.
170
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Item
Parameter
Uitleg
Resterende Losse
Velln
Uit
Selecteer Aan of Uit of Resterende Losse Velln al dan niet
in het menu moet worden weergegeven. Aan wil zeggen
dat Resterende Losse Velln wel in het menu staat. Daarmee kunt u dan instellen bij hoeveel resterende pagina's
een waarschuwing wordt gegeven en hoeveel pagina's er
in de papiercassette zijn geladen.
Aan
Slaapmodus
5 minuten
60 minuten
De printer gaat in de slaapstand wanneer er geen fouten
zijn, geen afdruktaken worden ontvangen en niets gebeurt op het bedieningspaneel of elders. Met deze instelling bepaalt u na hoeveel minuten de printer automatisch
in de slaapstand gaat.
120 minuten
U “Printer uitzetten met Energiebeheer” op pagina 50
15 minuten
180 minuten
Energiebeheer
Uitschakeltimer
Uitschakelen
De printer gaat automatisch uit wanneer er geen fouten
zijn, geen afdruktaken worden ontvangen en niets gebeurt op het bedieningspaneel of elders gedurende acht
uur.
Inschakelen
Tijd Tot Uitschakelen
1 tot 24uur
Geef een tijd op bij Tijd Tot Uitschakelen om een andere
tijd in te stellen. U kunt bij Tijd Tot Uitschakelen een
waarde van 1 tot 24 opgeven (in stappen van 1 uur).
Zet Uitschakeltimer op Uitschakelen als u niet wilt dat
de printer automatisch wordt uitgezet.
Standaardinstelling
Uitvoeren
Hiermee zet u alle instellingen, zoals de configureerbare
items op het bedieningspaneel en de papierinstellingen,
terug op de standaardinstellingen die in de fabriek zijn
vastgelegd.
Custom
0 tot 255
Wijzig deze instellingen alleen als u hiertoe opdracht krijgt
van een van onze ondersteuningsmedewerkers.
Normaal gesproken hoeft u hier niets aan te veranderen.
Energiebeheer
U kunt het energiebeheer zelf instellen.
Een hogere waarde heeft gevolgen voor het energieverbruik van de printer.
Houd rekening met het milieu voordat u iets verandert aan deze instelling.
171
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
❏ Verwijder alle optionele componenten die zijn
geïnstalleerd.
Printer verplaatsen of
vervoeren
Transport
Ga als volgt te werk wanneer u de printer wilt
verplaatsen of vervoeren.
Als u de printer moet vervoeren, verpakt u de printer in
de oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen om
de printer te beschermen tegen schokken en trillingen.
Aan de linker- en rechterkant van de printer zijn
uitsparingen voor uw handen aangebracht (zie figuur).
Na het verplaatsen of vervoeren
Na het verplaatsen of vervoeren controleert u eerst of de
printkop niet verstopt is. Doe dit voordat u de printer
weer in gebruik neemt.
U “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn”
op pagina 122
Opmerking:
❏ Pak de printer vast op de aangegeven plaatsen.
Anders kan de printer schade oplopen.
❏
Zorg ervoor dat er altijd cartridges in de printer zijn
geïnstalleerd tijdens het verplaatsen of vervoeren.
Verwijder de cartridges niet. Zo voorkomt u dat de
spuitkanaaltjes in de printkop uitdrogen (waardoor
afdrukken niet meer mogelijk is) of dat er inkt uit de
cartridges lekt.
Vóór het verplaatsen of
vervoeren
Tref de volgende voorbereidingen voordat u de printer
verplaatst of vervoert.
❏ Zet de printer uit en verwijder alle kabels.
❏ Verwijder al het papier.
172
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Systeemvereisten
Specificaties
Voor de installatie en het gebruik van de software voor
deze printer gelden de volgende systeemvereisten.
Printerspecificaties
Afdrukmethode
On-demand inkjet
Configuratie van
de spuitkanaaltjes
Zwart: 360 spuitkanaaltjes x 3 (Photo Black (Fotozwart)/Matte Black
(Matzwart), Light Light Black (Lichtgrijs), Light Black (Lichtzwart))
Windows
Besturingssysteem
Windows XP/Windows XP x64
Windows Vista
Windows 7
CPU
Pentium® 4 2,0 GHz of sneller
Geheugen
1 GB of meer
Vrije schijfruimte
32 GB of meer
Interface
Hi-Speed USB, compatibel met USB
2.0.
Kleur: 360 spuitkanaaltjes x 7
(Green (Groen), Yellow (Geel), Light
Cyan (Lichtcyaan), Vivid Light Magenta (Levendig lichtmagenta),
Orange (Oranje), Vivid Magenta
(Levendig magenta), Cyan (Cyaan))
Resolutie (maximum)
2880 × 1440 dpi
Besturingscode
ESC/P-raster (niet nader gespecificeerde opdracht)
Methode van papierinvoer
Frictie-invoer
Ingebouwd geheugen
256 MB primair
Nominale spanning
AC 100 tot 240 V
Frequentiebereik
50 tot 60 Hz
Stroomsterkte
0,7 tot 0,4 A
Stroomverbruik
Afdrukken: ongeveer 52 W/ongeveer 55 W (met optionele SpectroProofer geïnstalleerd)
Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX*
Schermresolutie
SVGA (800 x 600) of hogere resolutie
* Gebruik een STP-kabel (CAT 5 of hoger).
Tip:
Meld u voor de installatie aan als gebruiker met een
Administrator account (Beheerdersaccount) (een
gebruiker die deel uitmaakt van de Administrators group
(groep Administrators)).
Mac OS X
Besturingssysteem
Mac OS X 10.4.11 tot 10,7
CPU
PowerPC G5 2 GHz of sneller of een
Intel-processor
Geheugen
1 GB of meer
Vrije schijfruimte
32 GB of meer
Schermresolutie
Mac OS X 10.7, 10.6 en 10.5:
Slaapstand: ongeveer 8,5 W
Uitgeschakeld: 0,5 W of minder
Temperatuur
In bedrijf: 10 tot 35 ˚C (50 tot 95 oF)
Opslag (vóór uitpakken):
-20 tot 60 ˚C (-4 tot 140 oF) (binnen
120 uur op 60 ˚C (140 oF), binnen
een maand bij 40 ˚C (104 oF))
WXGA (1280 x 800) of hogere resolutie
Mac OS X 10.4.x:
Opslag (na uitpakken):
-20 tot 40 ˚C (-4 tot 104 oF) (binnen
een maand bij 40 ˚C (104 oF))
XGA (1024 x 768) of hogere resolutie
Interface
64 MB voor netwerk
Hi-Speed USB, compatibel met USB
2.0.
Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX*
* Gebruik een STP-kabel (CAT 5 of hoger).
173
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
Printerspecificaties
Luchtvochtigheid
Inktspecificaties
In bedrijf: 20 tot 80% (zonder condensatie)
Opslag (vóór uitpakken): 5 tot 85%
(zonder condensatie)
Type
Speciale cartridges
Pigmentinkt
Zwart: Photo Black (Foto Zwart),
Matte Black (Mat Zwart), Light Black
(Licht Zwart), Light Light Black
(Lichtgrijs)
Opslag (na uitpakken): 5 tot 85%
(zonder condensatie)
Kleur: Green (Groen), Yellow (Geel),
Orange (Oranje), Cyan (Cyaan),
Light Cyan (Licht Cyaan), Vivid Magenta (Levendig magenta), Vivid
Light Magenta (Levendig lichtmagenta)
Buitenmaten*
(B) 863 x (D) 766 x (H) 405 mm
Gewicht
Ongeveer 52 kg
Vervaldatum
Zie de datum op de verpakking (bij
normale temperaturen)
Gegarandeerde afdrukkwaliteit
Zes maanden (na installatie in printer)
Opslagtemperatuur
Niet geïnstalleerd:
-20 tot 40 ˚C (binnen een maand bij
40 ˚C)
Geïnstalleerd:
-20 tot 40 ˚C (binnen een maand bij
40 ˚C)
Transport:
-20 tot 60 ˚C (binnen een maand bij
40 ˚C, binnen 72 uur bij 60 ˚C)
(zonder cartridges)
Cartridgematen
* Met de papiercassette en uitvoerlade opgeborgen
200 ml:
(B) 25 x (D) 200 x (H) 100 mm
Opmerking:
❏ Inkt die lange tijd onder -15 ˚C blijft, bevriest. Laat
bevroren inkt minstens vier uur op
kamertemperatuur (25 ˚C) ontdooien (zonder dat
er condensvorming optreedt).
❏
Vul cartridges niet bij.
Normen en goedkeuringen
Veiligheid
UL 60950-1
CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
174
EN 60950-1
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Appendix
EMC
FCC lid 15 sublid B klasse B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasse B
AS/NZS CISPR 22 klasse B
EMC-richtlijn
2004/108/EG
EN 55022 klasse A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Voor gebruikers in Europa
w Waarschuwing:
Dit is een product van klasse A. In een
woonomgeving kan dit product radiostoringen
veroorzaken. In dit geval moet de gebruiker
eventueel passende maatregelen treffen.
175
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Hulp en ondersteuning
Contact opnemen met
Epson
Hulp en
ondersteuning
Voordat u contact opneemt met
Epson
Website voor technische
ondersteuning
Als uw Epson-printer niet goed functioneert en u het
probleem niet kunt oplossen met behulp van de
informatie in de printerdocumentatie, kunt u contact
opnemen met de klantenservice van Epson. Als de
klantenservice voor uw regio niet hieronder wordt
vermeld, neemt u contact op met de leverancier bij wie u
het product hebt aangeschaft.
De website voor technische ondersteuning van Epson
biedt u hulp bij problemen die u niet kunt oplossen met
de informatie in de productdocumentatie. Als u een
webbrowser hebt en verbinding kunt maken met
internet, gaat u naar:
http://support.epson.net/
Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt,
zodat de klantenservice u sneller van dienst kan zijn:
Voor de nieuwste drivers, veelgestelde vragen,
handleidingen en ander materiaal om te downloaden,
gaat u naar:
❏ Het serienummer van de printer
(Het etiket met het serienummer vindt u meestal
aan de achterzijde van de printer.)
http://www.epson.com
❏ Het model van de printer
Vervolgens selecteert u het gedeelte met ondersteuning
van de Epson-website voor uw land.
❏ Versie van software
(Klik op About (Over), Version Info (Versie-info)
of een vergelijkbare knop in de printersoftware.)
❏ Het merk en het model van uw computer
❏ Naam en versie van het besturingssysteem op uw
computer
❏ De toepassingen die u meestal met de printer
gebruikt en de versienummers hiervan
176
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Hulp en ondersteuning
Verbruiksartikelen en accessoires
Hulp voor gebruikers in
Noord-Amerika
U kunt originele inktcartridges, lintcartridges, papier en
accessoires van Epson aanschaffen bij een erkende
Epson-leverancier. Bel 800-GO-EPSON
(800-463-7766) voor de dichtstbijzijnde leverancier. U
kunt producten ook online kopen op http://
www.epsonstore.com (V.S.) of http://www.epson.ca
(Canada).
Epson biedt de volgende services voor technische
ondersteuning.
Ondersteuning via internet
Ga naar de Epson-website voor ondersteuning op
http://epson.com/support en selecteer uw product voor
oplossingen voor algemene problemen. U kunt drivers
en documentatie downloaden, antwoorden op uw
vragen krijgen en advies voor problemen ontvangen of
Epson een e-mailbericht met uw vragen sturen.
Hulp voor gebruikers in Europa
Het Europese garantiedocument geeft informatie over
hoe u contact kunt opnemen met de
Epson-klantenservice in uw regio.
Spreken met een
ondersteuningsmedewerker
Hulp voor gebruikers in Taiwan
Bel: (562) 276‐1300 (V.S.) of (905) 709-9475 (Canada),
van 6.00 tot 18.00 uur, Pacific Time, van maandag tot en
met vrijdag. De dagen en tijden waarop ondersteuning
wordt geboden, kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Voor deze gesprekken
kan een tarief voor interlokaal bellen in rekening
worden gebracht.
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:
World Wide Web (http://
www.epson.com.tw)
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden en productinformatie.
Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u
voor ondersteuning naar Epson belt:
Epson-helpdesk
(Telefoon: +0800212873)
❏ Productnaam
❏ Het serienummer van de printer
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het
volgende:
❏ Aankoopbewijs (zoals een kassabon) en datum van
aankoop
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Computerconfiguratie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van
producten
❏ Beschrijving van het probleem
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
Opmerking:
Voor hulp bij het gebruik van andere software op uw systeem
raadpleegt u de documentatie bij die software voor
informatie over technische ondersteuning.
Reparatieservice:
177
Telefoonnummer
Faxnummer
Adres
02-23416969
02-23417070
No. 20, Beiping E. Rd.,
Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Hulp en ondersteuning
Telefoonnummer
Faxnummer
Adres
Hulp voor gebruikers in Australië
02-27491234
02-27495955
1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan
Dist., Taipei City 105,
Taiwan
Epson Australia biedt u een klantenservice van het
allerhoogste niveau. Naast documentatie over uw
product bieden wij de volgende bronnen voor het
verkrijgen van informatie:
02-32340688
02-32345299
No.1, Ln. 359, Sec. 2,
Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County
235, Taiwan
Uw leverancier
039-605007
039-600969
No. 342-1, Guangrong
Rd., Luodong Township, Yilan County 265,
Taiwan
038-312966
038-312977
No. 87, Guolian 2nd Rd.,
Hualien City, Hualien
County 970, Taiwan
03-2810606
03-2810707
03-5320092
1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1,
Jingguo Rd., North
Dist., Hsinchu City 300,
Taiwan
04-23291388
04-23291338
3F., No. 510, Yingcai Rd.,
West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000
04-23806000
No. 530, Sec. 4, Henan
Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222
05-2784555
No. 463, Zhongxiao Rd.,
East Dist., Chiayi City
600, Taiwan
06-2221666
06-2112555
No. 141, Gongyuan N.
Rd., North Dist., Tainan
City 704, Taiwan
07-3222445
08-7344771
07-5540926
07-3218085
08-7344802
Internet
http://www.epson.com.au
No. 413, Huannan Rd.,
Pingzhen City, Taoyuan
County 324, Taiwan
03-5325077
07-5520918
Vergeet niet dat uw leverancier u vaak kan helpen bij het
opsporen en oplossen van problemen. De leverancier
dient altijd als eerste te worden geraadpleegd voor
advies bij problemen. De leverancier kan problemen
vaak snel en gemakkelijk verhelpen en u advies geven
over de volgende te nemen stappen.
Bezoek de website van Epson Australia. De site heeft het
nodige te bieden en bevat een downloadgedeelte voor
drivers, Epson-contactpunten, informatie over nieuwe
producten en technische ondersteuning (per e-mail).
Epson Helpdesk
De Epson Helpdesk dient als laatste hulpmiddel om
onze klanten van advies te kunnen voorzien.
Medewerkers van de Helpdesk assisteren u bij het
installeren, configureren en bedienen van uw
Epson-product. De medewerkers van onze Pre-sales
Helpdesk kunnen u literatuur over nieuwe
Epson-producten aanraden en aangeven waar de
dichtstbijzijnde leverancier of servicebedrijf is
gevestigd. Hier vindt u antwoord op vele soorten
vragen.
Dit zijn de nummers van de Helpdesk:
1F., No. 337, Minghua
Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
No. 51, Shandong St.,
Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
Telefoon:
1300 361 054
Fax:
(02) 8899 3789
Wij verzoeken u alle relevante informatie bij de hand te
houden wanneer u ons belt. Hoe meer informatie u ons
kunt verschaffen, hoe sneller wij u kunnen helpen het
probleem op te lossen. Het betreft dan informatie zoals
de documentatie bij uw Epson-product, type computer,
besturingssysteem, toepassingen en alle andere
informatie waarvan u denkt dat deze van belang kan
zijn.
1F., No. 113, Shengli Rd.,
Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan
178
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Hulp en ondersteuning
Hulp voor gebruikers in
Singapore
Hulp voor gebruikers in Vietnam
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:
De bronnen voor informatie, ondersteuning en services
van Epson Singapore zijn de volgende:
Epson Hotline (Telefoon):84-8-823-9239
Service Center:
World Wide Web
(http://www.epson.com.sg)
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's),
verkoopinformatie en technische ondersteuning via
e-mail.
80 Truong Dinh Street, Dis‐
trict 1, Hochiminh City
Vietnam
Hulp voor gebruikers in
Indonesië
Epson-helpdesk
(telefoon: (65) 6586 3111)
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het
volgende:
World Wide Web
(http://www.epson.co.id)
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden
❏ Vragen over of problemen met gebruik van
producten
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
❏ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie,
vragen via e-mail
Hulp voor gebruikers in Thailand
Epson Hotline
❏ Verkoop- en productinformatie
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:
❏ Technische ondersteuning
World Wide Web
(http://www.epson.co.th)
Telefoon
(62) 21-572 4350
Fax
(62) 21-572 4357
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.
Epson Service Center
Epson Hotline
(telefoon: (66) 2685 -9899)
Jakarta
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het
volgende:
Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta
Telefoon/fax: (62) 21-62301104
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van
producten
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
179
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Hulp en ondersteuning
Bandung
Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung
Gebruikers kunnen onze startpagina bereiken op:
http://www.epson.com.hk
Telefoon/fax: (62) 22-7303766
Surabaya
Technical Support Hotline
Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya
U kunt ook onze technische medewerkers bereiken via
het volgende telefoon- en faxnummer:
Telefoon: (62) 31-5355035
Fax: (62)31-5477837
Yogyakarta
Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta
Fax:
(852) 2827-4383
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:
Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan
World Wide Web
(http://www.epson.com.my)
Telefoon/fax: (62) 61-4516173
Makassar
(852) 2827-8911
Hulp voor gebruikers in Maleisië
Telefoon: (62) 274-565478
Medan
Telefoon:
❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden
MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No.49
Makassar
❏ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie,
vragen via e-mail
Telefoon:
(62)411-350147/411-350148
Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
Head Office.
Help voor gebruikers in
Hongkong
Voor technische ondersteuning en andere after-sales
services kunnen gebruikers contact opnemen met
Epson Hong Kong Limited.
Telefoon:
603-56288288
Fax:
603-56288388/399
Epson Helpdesk
❏ Verkoop- en productinformatie (Infoline)
Startpagina op internet
Telefoon:
Epson Hong Kong heeft een eigen startpagina in zowel
het Chinees als het Engels die gebruikers de volgende
informatie verschaft:
603-56288222
❏ Inlichtingen over reparatieservices en garantie,
gebruik van producten en technische
ondersteuning (Techline)
❏ Productinformatie
❏ Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
Telefoon:
❏ Nieuwste versies van drivers voor
Epson-producten
180
603-56288333
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Hulp en ondersteuning
Hulp voor gebruikers in India
Help voor gebruikers in de
Filippijnen
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:
Voor technische ondersteuning en andere after-sales
services kunnen gebruikers contact opnemen met de
Epson Philippines Corporation via het telefoon- en
faxnummer en e-mailadres hieronder:
World Wide Web
(http://www.epson.co.in)
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden en productinformatie.
Hoofdlijn:
(63-2) 706 2609
Fax:
(63-2) 706 2665
Epson India Head Office - Bangalore
Helpdesk Di‐ (63-2) 706 2625
rect Line:
Telefoon:
080-30515000
Fax:
30515005
E-mail:
[email protected]
World Wide Web
(http://www.epson.com.ph)
Epson India Regional Offices:
Locatie
Telefoonnummer
Faxnummer
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.
Mumbai
022-28261515 /
16/17
022-28257287
Gratis nummer. 1800-1069-EPSON(37766)
Delhi
011-30615000
011-30615005
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het
volgende:
Chennai
044-30277500
044-30277575
Kolkata
033-22831589 / 90
033-22831591
Hyderabad
040-66331738/ 39
040-66328633
Cochin
0484-2357950
0484-2357950
Coimbatore
0422-2380002
N.v.t.
Pune
020-30286000 /
30286001
/30286002
020-30286000
Ahmedabad
079-26407176 / 77
079-26407347
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van
producten
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
Helplijn
Voor service, productinfo of voor bestellingen van
cartridges - 18004250011 (09.00 - 21.00 uur) - Gratis
nummer.
Voor service (voor CDMA en GSM) - 3900 1600 (09.00 18.00 uur) Prefix lokale STD-code
181
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Softwarelicentievoorwaarden
Softwarelicentievoorwaarden
Licenties met betrekking tot openbronsoftware
Bonjour
This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License
Version1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").
We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its
latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive
the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing
Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.
You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License
Version1.2 or its latest version.
These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
The Apple Public Source License Version1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version1.2
at http://www.opensource.apple.com/apsl/.
APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE
Version 2.0 - August 6, 2003
1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple")
makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original
Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in
this License:
1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are
now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original
Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement;
and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned
by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with
Original Code.
1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.
1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any
Modifications, and/or any respective portions thereof.
1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or
indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to
provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client
other than You.
1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the
terms of this License.
182
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Softwarelicentievoorwaarden
1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the
Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/
or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or
deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of
computer program statements that contains any part of Covered Code.
1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under
this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by
Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and
(b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License
1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making
modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to
control compilation and installation of an executable (object code).
1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or
"Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control"
means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such
entity.
2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants
You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free,
non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to
do the following:
2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and
Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes,
provided that in each instance:
(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and
disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to
this License; and
(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You
distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict
this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.
2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within
Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or
non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:
(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;
(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of
all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and
the date of any change; and
(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed
Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly
available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this
License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code
or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably
distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web
site).
183
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Softwarelicentievoorwaarden
2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or
Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as
in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License
with information on how and where to obtain such Source Code.
2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the
licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any
Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other
entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on
infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted
hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For
example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility
to acquire that license before distributing the Covered Code.
3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby
grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free,
perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than
patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally
Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.
4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the
terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the
requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.
5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are
granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple
which Apple may grant in its sole discretion.
6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability
obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or
more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility,
and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional
Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor
harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such
Additional Terms.
7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each
version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular
version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such
Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple
has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.
184
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Softwarelicentievoorwaarden
8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not
fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be
incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any
portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT
WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S)
(COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL
CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF
MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF
ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND
EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF
THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR
REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR
ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR
WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR
ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended
for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control
machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or
environmental damage.
9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE
OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE
COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT,
WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE
OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND
NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS
DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO
THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other
than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars ($50.00).
10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple
Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks,
logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade
name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products
derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as
expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which
are posted at http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html.
11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest
in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original
Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications
will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple
Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to
license them at all.
12. Termination.
12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:
(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such
breach within 30 days of becoming aware of such breach;
(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or
185
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Softwarelicentievoorwaarden
(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action
for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement
against You in that instance.
12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction,
modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have
been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their
nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to
Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of
any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will
be without prejudice to any other right or remedy of any party.
13. Miscellaneous.
13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software
and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined
in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR
12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR
252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or
Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only
those rights set forth herein.
13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any
other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the
contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.
13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have
others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or
otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce,
market or distribute.
13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be
deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the
language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.
13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion
thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to
effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and
effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically
complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will
immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it
that are in your possession or control.
13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License
shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction
of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.
13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect
to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California,
except that body of California law concerning conflicts of law.
Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm
that they have requested that this License and all related documents be drafted in English. Les parties ont exigé que le
présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.
186
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Softwarelicentievoorwaarden
EXHIBIT A.
"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.
This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple
Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License.
Please obtain a copy of the License at http://www.opensource.apple.com/apsl/ and read it before using this file.
The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH
WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the
License for the specific language governing rights and limitations under the License."
Andere softwarelicenties
Info-ZIP copyright and license
This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/
license.html.
Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:
Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed
Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz,
David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith
Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian
Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it
and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:
1.
Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.
2.
Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
187
Epson Stylus Pro 4900/4910
Gebruikershandleiding
Softwarelicentievoorwaarden
3.
Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names “Info-ZIP” (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), “Pocket
UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further
prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s),
such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4.
Info-ZIP retains the right to use the names “Info-ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,” “WiZ,” “Pocket UnZip,”
“Pocket Zip,” and “MacZip” for its own source and binary releases.
188