2015 Február - Március - Április

HUNGARIAN ROMAN CATHOLIC CHAPLAINCY OF OUR LADY
“MAGYAROK NAGYASSZONYA”
RÓMAI KATOLIKUS FŐLELKÉSZSÉG
62. LITTLE EALING LANE - LONDON - W5 4EA
Tel.: 0044-(0)20-8566 0271/ Mobil: 07904864431
[email protected]
www.magyarkatolikusok.co.uk
www.facebook.com/szentistvanhaz.london
Rev. Csicsó János főlelkész
2015 MEGSZENTELT ÉLET ÉVE
No. 115/2015. február, március és április
SZENTMISÉK RENDJE
►LONDON ►február 1.– Évközi 4. Vasárnap: 11 órakor szentmise.
►február 15. – Évközi 6. Vasárnap: 15 órakor szentmise.
►március 1. – Nagyböjt 2. Vasárnapja: 11 órakor szentmise.
►március 15. – Nagyböjt 4. Vasárnapja: 15 órakor CSIGI PÉTER atya misézik.
►április 4. – NAGYSZOMBAT: 18 órakor feltámadási szentmise.
►április 5. – HÚSVÉTVASÁRNAP: 15 órakor szentmise.
Minden vasárnap és hétköznap a szentmisék előtt és után van lehetőség elvégezni a szentgyónást!
RÓZSAFÜZÉR és SZENTMISE: minden hónap első szombatján, délután 16:30 órakor a kápolnában:
február7, március 7 és április 11. a következő időpontok.
TÜTTŐ GYÖRGY atya a kora és az egészségi állapota miatt, sajnos nem tudja tovább vállalni
az első-szombati szentmiséket. A londoni-magyar Rózsafüzér közösség nevében köszönjük az eddigi
áldozatos munkáját és Isten áldását kérjük a további életére. Ugyanakkor, tájékoztatjuk a magyar
testvéreket, hogy Tüttő György atya címe megváltozott. Az új címe: Maryville Care Home,
12-14 The Butts, Brentford, TW8 9BQ. Az új telefon száma: 02082328864.
►SOUTH CROYDON: St Gertrude templom, 46 Purley Rd. /CR2 6EY/ Sanderstead Rd. sarok, ill.
Brighton Rd. felől. A következő szentmisék: február 22, március 29 és április 26. lesznek 12 órakor.
►LUTON: Our Lady Help of Christians templom, 52 Castle Street /LU1 3AG/
- február 8-án: 14-kor szentmise.
►BRISTOL: március 8-án, 14 órakor nagyböjt 3. vasárnapján lesz a köv. szentmise Tájékoztatjuk a
bristoli magyar katolikus testvéreket, hogy a szentmise helyszíne megváltozott! Az új helyszín:
St. Patrick’s Church, a templom megközelítése Dillon Court-on keresztül Netham Road felé.
A templom címe: Redfield, Bristol, BS5 9PF. Parkolási lehetőség van!
►ÉSZAK-ANGLIA SZENTMISÉK
Ft. Fülöp Menyhért, St. John the Baptist Presbytery, Dowling Street, Rochdale, OL11 1EX,
tel/fax.: 01706-645 937. Bővebb információ: www.fulopmenyhert.hupont.hu
AZ EGYSÉG A KERESZTÉNYSÉG EREJE A keresztények egységéért végzett imanyolcadot
protestáns hívők kezdték meg 1908-ban, amelyet fokozatosan a katolikusok is átvettek, és a II. Vatikáni
Zsinatot követően együtt is rendeznek. Az egység a kereszténység ereje, a megoszlás pedig a gyengéje.
„Legyenek mindnyájan egyek!” hangzott Jézus kérése az utolsó vacsorán mennyei Atyja felé.
Ennek keretében mi is sok szeretettel várunk mindenkit február 22-én Nagyböjt 1. vasárnapján
17 órára az angliai Magyar Református imaházba együtt imádkozni. A 2015-ös imahét igéje:
„Jézus így szólt hozzá: Adj innom!” (Jn 4,7).
Cím: ANGLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - 17 St. Dunstans’s Road, London, W6 8RD.
NAGYBÖJTI LELKINAP
Március 28. szombat:10 – 17 óra között lelki napot tartunk, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk:
elcsendesedés, elmélkedések, közös imádság, gyónási lehetőség és szentmise. A lelki nap témája:
„Találkozásom Péter apostollal, Poncius Pilátussal és Jézus Krisztussal. A lelki nap célja: lelkileg
jobban felkészülni a húsvéti ünnepekre.
ORGONA KONCERT Március 15-én, vasárnap délután 5 órától tart orgona koncertet Kuzma Levente
orgonaművész, a generáció egyik legsokoldalubb művésze, aki többek között a szegedi Lieto Művészeti
Iskola igazgatója és a Piarista-templom orgonistája. Orgonaművészként a Waltman’s Artists (USA)
szólistája, Európa-szerte hangversenyezik, 2013-ban pedig az Egyesült Államokban debütált. Szeged város
művészeti díjjal kitüntetett orgonistája. Mindenkit szeretettel várunk!
A LELKÉSZSÉG TÁMOGATÁSA: A Lelkészség támogatására szánt csekket Hungarian R.C. Chaplaincy
névre szíveskedjenek kitölteni, az Egyesület javára pedig Association of R.C. Hungarians in G.B. (illetve
A.R.K.M.E.) néven. Csekket: Rev. János Csicsó névre is ki lehet állítani. Azon testvéreinknek, akik 2014-ban
is támogatták a Lelkészséget anyagilag – ismételten hálásan köszönöm szépen.
KARÁCSONYI VÁSÁR
Külön hálát mondunk mindazoknak, akik a karácsonyi vásáron is részt vettek, a szervezők áldozatos
munkáját, a megjelentek anyagi támogatását. 2014. karácsonyi vásár bevétele: 4305.35 font, a kiadások:
1729.41 font és a profit 2575.94 font volt, amivel támogatták a Lelkészség működését. A jó Isten
jutalmazzon meg mindenkit az Ő kegyelmeivel és szeretetével! Köszönjük szépen!
BETEG-IDŐS TESTVÉREINK OTTHONI és KÓRHÁZI LÁTOGATÁSA
Nagyon szívesen és örömmel teszek eleget minden ilyen jellegű felkérésnek: szentség kiszolgáltatás,
szentgyónás, áldoztatás és betegek kenete céljából. Kérem, hogy időben jelezzék a szándékukat!
Telefon: 020-8566 0271/ mobil: 07904864431, e-mail: [email protected]
FELNŐTT KERESZTELÉS, ELSŐÁLDOZÁS, BÉRMÁLÁS és HÁZASSÁG (JEGYESOKTATÁS)
Kérem a kedves fiatalokat, akik részesülni szeretnének ezekben a szentségekben, hogy a hitben fejlődjenek
és növekedjenek, jelentkezzenek János atyánál a Lelkészség elérhetőségein. Minden szombaton vannak
hittanórák: 10.30-12 óra között és mindenkit sok szeretettel várunk! Telefon: 020-8566 0271/ mobil:
07904864431, e-mail: [email protected]
KERESZTELÉSEK: Albert Zolán, Kovács Milán, Bertalan Alexander, Nótár Róbert Charles, Farkas
Hanna, Ganghamer Ádám, Janó Kamilla és Tung Attila.
Szeretettel köszöntjük őket a közösségünkbe és imádkozzunk értük és a szülőkért.
HALOTTAINK: +Korcsok András (1930-2014-Avon), +Kun Imre (1929-2014-London), +Kasza Gyuláné,
született Tamási Mária (1935-2014-Croydon). Adj, Urunk, örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek és az
örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békességben!
ARKME programjai – rendezvényei 2015. február és április között
Február 1, vasárnap 17.00 órától
„AHOGYAN A VÍZ TÜKRÖZI AZ ARCOT” – az erdélyi Osonó Színházműhely előadása. Felhívás:
erre az előadásra a helyek elkeltek!
Február 2, hétfő 19.00 órától
„AHOGYAN A VÍZ TÜKRÖZI AZ ARCOT” – az erdélyi Osonó Színházműhely előadása. Előzetes
foglalás szükséges! Érdeklődni/foglalni itt lehet: [email protected] ; 07858399572
Belépés ingyenes, előadás végén adományokat köszönettel elfogadunk.
Február 7, szombat 18.00-00.30
JELMEZES FARSANGI BÁL – élő zenével, háromfogásos vacsorával egybekötött program, jelmezverseny
valamint, az egri Pinceszínház színészeinek előadása „Párterápia” címen. A helyszínen nem lesz
jegyértékesítés, csakis előzetes foglalás útján lehet bejutni. Bővebb információ itt:
http://www.ticketsource.co.uk/date/136211
Február 28, szombat, 17.00
FILMKLUB a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. Ez alkalommal két filmet is levetítünk
egymás után (kis szünettel persze). Bacsó Péter ’69es filmszatírája, A tanú (17.00 órától) illetve a rá 25 évvel
később bemutatott Megint tanú c. filmek (19.00 órától) kerülnek bemutatásra.
Március 4, szerda 19.00 órától
CSATTOS ILONA ÖNISMERETI ELŐADÁSA a ’Stage-in-London’ szervezésében
Előadás címe: „Vedd észre – a legmélyebb önismeret”
Belépők (£18) itt: www.stageinlondon.com
Április 6, Húsvéthétfő, 18.00 órától
HÚSVÉTI LOCSOLÓ BÁL
Élő zenés, vacsorával egybekötött este. Előzetes foglalás szükséges. [email protected] ;
07858399572
Április 11, szombat, 18.00 órától
IRODALMI EST a magyar költészet napja alkalmából a Szt István Ház könyvtártermében.
Április 25, szombat 16.00 órától
VIDA ÁGNES BABAPSZICHOLÓGUS ELŐADÁSA „Anyapszichológia – Az anyai lélek szivárványa
fogantatástól nagymamakorig” címmel a Stage-in-London szervezésében. Belépők (£16) itt kaphatók:
www.stageinlondon.com
Kövessenek minket Facebook-on az alábbi címen, ahol mindig frissítjük a Szt István Házban megrendezésre
kerülő programok, események listáját:
www.facebook.com/szentistvanhaz.london
LELKI OLVASMÁNY
LOURDI SZŰZ MÁRIA ŰZENETE FRANCIAORSZÁGNAK és EURÓPÁNAK
A franciaországi Lourdes a Pireneusok között, a Gave patak mentén húzódik meg a spanyol határ
mentén, közel a Földközi tengerhez. A kegyhely a jelenések előtt nyomorúságos kis település. Három
gyermek, Bernadette és Maria Soubirous, a helyi szegény molnár lányai és Janka Abadie 1858. február 11én fát szedegetnek a Massabielle szikla környékén. A malompatakon átgázolnak, de a 14 éves beteges
Bernadett elmarad társaitól. Váratlanul erős szélzúgásra lesz figyelmes, és feltekintve a patak túloldalán egy
sziklahasadékban a Szent Szüzet pillantja meg.
A jelenés asszonya fénytől övezve gyönyörű fehér ruhában tűnik fel, lábai sarutlanok, egy
vadrózsabokor ágait érintik, egy-egy aranyrózsával ékesítve, derekát, pedig kék öv fonja körül, fején dús
fátyol. A Szűz imádságra kulcsolt kezében hófehér rózsafűzért tart, amelynek szemeit aranylánc fogja
egybe. Bernadett ijedtében rózsafűzére után kap, de félelmében még keresztet se tud vetni. A Hölgy ekkor
bátorítólag rámosolyog, lassan keresztet vet, de nem szól semmit. Ő követi a Szüzet és térdre ereszkedve
imádkozni kezdi a rózsafűzért. Amikor befejezi, a Szűz közelebb inti, de ő nem mer mozdulni, s ekkor a
jelenés eltűnik. A harmadik jelenés napján /február 18./ a Szűz először szól Bernadetthez, amikor a gyermek
látnok arra kéri, írja fel nevét a magával hozott papirosra. A Szűz ellenben azt kéri, két héten át mindennap
jöjjön el a jelenés helyére, mert sok embert szeretne látni. A kilencedik jelenés / február 25. / napján, amikor
már 350 ember jön el, a Szűz a következőket mondja:
„Igyál és mosdjál meg a forrásból és egyél a füvekből, melyek ott teremnek”.
A gyermek a patakhoz akar futni, de a Szűz megállítja:
„Ne menj oda! Én neked nem azt mondtam, hogy a Gave patakból igyál, hanem ebből a forrásból meríts.”
Bernadett a jelzett helyre megy, s kézzel kaparni kezdi a földet a barlang egyik száraz szögletében, s
nemsokára víz jelenik meg. A negyedik próbálkozásra legyőzve undorát iszik a sáros vízből, megmosakszik
s eszik a fűből is. A jelenlevők bolondnak nézve őt megkérdezik miért tette ezt? Bernadett válasza:
„A bűnösökért.”
Március 2-án a Szűz a következőt kéri:
„Menj és mondd meg a papoknak, hogy jöjjenek ide és építsenek itt kápolnát!”
A plébános bizonyosságot akarva a jelenés asszonyának neve után érdeklődik, de Bernadett nem tud mit
mondani. A plébános jelet akarva mondja a gyermeknek, hogy kérje meg a Hölgyet, hogy virágozzék ki a
rózsabokor, és a kápolna felépül. A Szűz mosolyog a kérésen, s csupán ennyit mond:
„Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat.”
A forrás vize egyre bőségesebben árad, elhagyja a barlangot, s vize letisztul. Az első csodás gyógyulások
már a jelenések napjaiban bekövetkeztek, ennek ellenére hadjárat indult Bernadett és a forrás ellen:
rendőrségi eljárások, a barlang betömése, korlátok felállítása, tiltások következtek. A forrás és a csodás
gyógyulások nem győzik meg az emberek nagy részét és a plébánost sem. 1858. március 25-i jelenés során
a Hölgy megmondja a nevét: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”
Az utolsó jelenésre a barlang előtt április 7-én, Mária búcsúlátogatására pedig július 16-án kerül sor.
A lourdes-i jelenések üzenete: Emeljenek kápolnát a jelenés helyén, vezessenek oda zarándoklatokat.
- Háromszor szólít fel bűnbánatra és bíztat a bűnösök megtéréséért és a békéért végzett imára.
A lourdes-i jelenések történetében sokan játszottak szomorú szerepet, olyannyira, hogy 1869. szept. 4-én
IX. Pius pápa levele vet csak véget a megnyilvánuló rosszindulatnak. Bernadett 13 évig volt szerzetes és a
megaláztatás és a testi szenvedések élete végéig elkísérték. 1844. január 7-én született Bolyban és 1879.
április 16-án halt meg Neversben. 1925-ben boldoggá avatásakor exhumálták, és holttestét 46 év után
épségben találták. Az Egyház 1993-tól az első lourdes-i jelenés napján február 11-én ünnepli a Betegek
Világnapját.
Kedves magyar olvasó, látva a franciaországi eseményeket, amelyek az elmúlt napokban megtörténtek,
és sajnos a szemtanúi is lehettünk az interneten keresztül, érdemes elgondolkodni Európa jövőjén és
komolyan venni a békéért való imádkozást, mert e jelen esetben csak is az Isten irgalma és gondviselése tud
segíteni. Szűz Mária, béke Királynője! Könyörögj értünk!
Kívánok minden magyar testvéremnek Istentől megáldott, békés Új Esztendőt!
Csicsó János angliai főlelkész