Epson Stylus Photo R3000 Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding
NPD4330-00 NL
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Copyright en handelsmerken
Copyright en handelsmerken
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor
gebruik van deze informatie in combinatie met andere printers.
Seiko Epson Corporation noch haar filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten
of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en
herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele
onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.
Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit elektromagnetische interferentie als gevolg van het
gebruik van andere interfacekabels die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.
®
®
®
EPSON , EPSON STYLUS en Epson UltraChrome zijn gedeponeerde handelsmerken en EPSON EXCEED YOUR VISION of EXCEED YOUR
VISION is een gewoon handelsmerk van Seiko Epson Corporation.
™
PRINT Image Matching en het PRINT Image Matching-logo zijn handelsmerken van Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson
Corporation. Alle rechten voorbehouden.
®
®
®
Microsoft , Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
®
®
®
®
Apple , Macintosh , Mac OS en ColorSync zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
®
Intel is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
®
PowerPC is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.
®
®
®
®
Adobe , Photoshop , Lightroom en Adobe RGB zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve
eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.
Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.
2
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X). . . . . .
Afdrukgebied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het afdrukgebied van losse vellen. . . . . . . . . .
Het afdrukgebied van rolpapier. . . . . . . . . . . .
Het afdrukgebied van cd's en dvd's. . . . . . . . . .
Type zwarte inkt vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . .
Inkt wisselen via het bedieningspaneel. . . . . . .
Inkt wisselen via de printerdriver (alleen
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Printer uitzetten met Uitschakeltimer. . . . . . . . .
Het afdrukken annuleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copyright en handelsmerken
Inleiding
Belangrijke veiligheidsinstructies. . . . . . . . . . . . . . . 6
Een plaats kiezen voor dit product. . . . . . . . . . . . 6
Dit product installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dit product gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Het gebruik van de printer met een draadloze
verbinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
De behandeling van de cartridges. . . . . . . . . . . . 7
Het display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Waarschuwing, Let op, Opmerking en Tip. . . . . . 8
Onderdelen van de printer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Voorkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Binnenkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Achterkant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Eigenschappen van de printer. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hoge resolutie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hoge productiviteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Superieur gebruiksgemak. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gebruik en opslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Installatieruimte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tijdens het gebruik van de printer. . . . . . . . . . . 16
Wanneer de printer niet in gebruik is. . . . . . . . . 16
Behandeling van cartridges. . . . . . . . . . . . . . . . 17
Behandeling van papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Introductie van de bijgeleverde software. . . . . . . . . 19
Inhoud van de softwareschijf. . . . . . . . . . . . . . . 19
Overzicht van de printerdriver. . . . . . . . . . . . . . 20
. 35
. 36
. 37
Met de printerdriver (Windows)
Instelvenster weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Met het pictogram van de printer. . . . . . . . . . .
Help weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Help openen met de knop Help. . . . . . . . . . . .
Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel
dat u wilt nakijken en openen. . . . . . . . . . . . .
Printerdriver aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen opslaan als Selecteerinstelling. . . .
Instellingen afdrukmateriaal opslaan. . . . . . . .
Weergegeven schermonderdelen wijzigen. . . .
Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's. . . .
De printerdriver verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . .
. 39
. 39
. 40
. 40
. 41
. 41
. 41
. 42
. 43
. 44
. 45
Met de printerdriver (Mac OS X)
Instelvenster weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Help weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epson Printer Utility 4 gebruiken. . . . . . . . . . . . .
Epson Printer Utility 4 starten. . . . . . . . . . . . .
Functies van Epson Printer Utility 4. . . . . . . . .
De printerdriver verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . .
Basishandelingen
Losse vellen laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papier in de automatische velleninvoer laden
...................................
Fine Art-media laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posterboard laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rolpapier laden en afsnijden. . . . . . . . . . . . . . . .
Rolpapier laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rolpapier afsnijden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd's en dvd's laden en verwijderen. . . . . . . . . . . .
Cd's en dvd's laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd's en dvd's verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . .
Elementaire afdrukmethoden (Windows). . . . . . .
. 32
. 34
. 34
. 34
. 34
. 35
. 35
. 22
. 22
. 23
. 25
. 27
. 27
. 28
. 29
. 29
. 30
. 31
. 47
. 47
. 47
. 47
. 47
. 48
Varianten afdrukken
Kleuren automatisch corrigeren en foto's
afdrukken (PhotoEnhance). . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleuren corrigeren en afdrukken. . . . . . . . . . . . .
Foto's afdrukken in zwart-wit. . . . . . . . . . . . . . .
Randloos afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manieren van randloos afdrukken. . . . . . . . . .
Ondersteunde formaten voor randloos
afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen opgeven voor het afdrukken. . . . .
3
. 50
. 53
. 57
. 60
. 60
. 61
. 62
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Vergroot/verkleind afdrukken. . . . . . . . . . . . . . .
Volledige pagina/Aanpassen aan
papierformaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aanpassen aan breedte rolpapier (uitsluitend
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aangepaste schaal instellen. . . . . . . . . . . . . . .
Meerdere pagina's afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . .
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (uitsluitend
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorzorgsmaatregelen voor dubbelzijdig
afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen opgeven voor het afdrukken. . . . .
Poster afdrukken (vergroot afdrukken op
meerdere vellen - uitsluitend Windows). . . . . . . .
Instellingen opgeven voor het afdrukken. . . . .
Afdrukken aan elkaar plakken. . . . . . . . . . . . .
Gebruikergedefinieerde/aangepaste
papierformaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banier afdrukken (op rolpapier). . . . . . . . . . . . . .
Layout Manager (Lay-outbeheer) (uitsluitend
Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen opgeven voor het afdrukken. . . . .
Instellingen van Lay-outbeheer opslaan en
openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rechtstreeks vanaf een digitale camera afdrukken
.....................................
Opmerking bij het rechtstreeks afdrukken
vanaf een digitale camera. . . . . . . . . . . . . . . . .
Afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 65
Onderhoud
De printkop afstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes
zijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Printkop reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Verkeerde uitlijning van de printkop
corrigeren (Print Head Alignment (Printkop
uitlijnen)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Cartridges vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Artikelnummer van cartridges. . . . . . . . . . . . . 100
Vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
De binnenzijde van de printer reinigen. . . . . . . . . 102
. 65
. 67
. 68
. 69
. 71
. 71
. 71
. 72
. 73
. 75
Problemen oplossen
Meldingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Probleemoplossing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet
werkt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar
er wordt niets afgedrukt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Afdrukkwaliteit/afdrukresultaten. . . . . . . . . . . 106
Papier kan niet worden in- of uitgevoerd.. . . . . 109
Papier uit de automatische velleninvoer loopt
vast tijdens het afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . 110
Fine Art-media vastgelopen. . . . . . . . . . . . . . . 111
Posterboard vastgelopen. . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Rolpapier vastgelopen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Cd/dvd-lade vastgelopen. . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Andere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
. 77
. 80
. 82
. 83
. 84
. 85
. 85
. 85
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
Kleurenbeheer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afdrukinstellingen voor kleurenbeheer. . . . . . . .
Profielen instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleurenbeheer instellen in een toepassing. . . . . . .
Kleurenbeheer instellen in de printerdriver. . . . .
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
Host-ICM (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
ColorSync (Mac OS X). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
Driver-ICM (uitsluitend Windows). . . . . . . . .
Appendix
. 87
. 88
. 88
. 89
. 90
Ondersteunde media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Beschrijving van items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Speciaal afdrukmateriaal van Epson. . . . . . . . . 116
In de handel verkrijgbare papiersoorten die
kunnen worden gebruikt. . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Printer vervoeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Printer klaarmaken voor transport. . . . . . . . . . 120
Na transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Normen en goedkeuringen. . . . . . . . . . . . . . . 123
. 90
. 91
. 93
Hulp en ondersteuning
Het bedieningspaneel gebruiken
Menu's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het menu Instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het menu gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
Website voor technische ondersteuning. . . . . . . . 125
Contact opnemen met Epson. . . . . . . . . . . . . . . . 125
Voordat u contact opneemt met Epson. . . . . . . 125
Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika. . . . . 125
. 95
. 95
. 95
. 96
4
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Hulp voor gebruikers in Europa. . . . . . . . . . . . 126
Hulp voor gebruikers in Australië. . . . . . . . . . 126
Hulp voor gebruikers in Singapore. . . . . . . . . . 126
Hulp voor gebruikers in Thailand. . . . . . . . . . 127
Hulp voor gebruikers in Vietnam. . . . . . . . . . . 127
Hulp voor gebruikers in Indonesië. . . . . . . . . . 127
Help voor gebruikers in Hongkong. . . . . . . . . 128
Hulp voor gebruikers in Maleisië. . . . . . . . . . . 128
Hulp voor gebruikers in India. . . . . . . . . . . . . 128
Help voor gebruikers in de Filippijnen. . . . . . . 129
5
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ Sluit alle apparatuur aan op goed werkende,
geaarde stopcontacten. Vermijd het gebruik van
stopcontacten op een groep waarop tevens
fotokopieer- of luchtbehandelingsapparatuur is
aangesloten die regelmatig in- en uitschakelt.
Inleiding
Belangrijke
veiligheidsinstructies
❏ Gebruik geen stopcontacten die kunnen worden inen uitgeschakeld met een muurschakelaar of een
automatische tijdklok.
❏ Houd afstand tussen het volledige
computersysteem en potentiële bronnen van
elektromagnetische interferentie, zoals
luidsprekers of het basisstation van een draadloze
telefoon.
Lees al deze instructies alvorens de printer te gebruiken.
Neem tevens alle waarschuwingen en instructies in acht
die zijn aangebracht op de printer.
Een plaats kiezen voor dit
product
❏ Gebruik uitsluitend het type voedingsbron dat is
vermeld op de label van het product.
❏ Plaats dit product op een vlak, stabiel oppervlak dat
groter is dan dit product. Dit product functioneert
niet goed als het scheef staat of onder een hoek is
opgesteld.
❏ Gebruik uitsluitend het netsnoer dat wordt
geleverd bij het product. Gebruik van een ander
snoer kan brand of een elektrische schok tot gevolg
hebben.
❏ Vermijd plaatsen waar snelle wisselingen optreden
van temperatuur en vochtigheid. Stel het product
niet bloot aan direct zonlicht, intens licht of
warmtebronnen.
❏ Gebruik geen beschadigd of versleten netsnoer.
❏ Als u een verlengsnoer gebruikt voor dit product,
zorg er dan voor dat het totale ampèrage van de op
het verlengsnoer aangesloten apparatuur niet hoger
is dan het voor het snoer opgegeven ampèrage. Zorg
er tevens voor dat het totale ampèrage van alle op
het stopcontact aangesloten apparaten niet hoger is
dan het voor het stopcontact opgegeven ampèrage.
❏ Vermijd plaatsen waar zich schokken of trillingen
kunnen voordoen.
❏ Stel dit product niet op in stoffige ruimtes.
❏ Plaats dit product in de nabijheid van een
stopcontact zodat de stekker eenvoudig kan
worden losgemaakt.
❏ Voer zelf geen onderhoud uit aan dit product.
❏ Trek de stekker van dit product uit het stopcontact
en laat het onderhoud over aan gekwalificeerde
servicetechnici wanneer zich de volgende
omstandigheden voordoen:
❏ Zorg er bij opslag of transport van de printer voor
dat deze niet gekanteld, verticaal of ondersteboven
wordt gehouden. Anders kan er inkt uit de
cartridges lekken.
Het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is
het product binnengedrongen, het product is
gevallen of de behuizing is beschadigd, het product
functioneert niet normaal of vertoont een
opvallende verandering in de prestaties.
Dit product installeren
❏ Blokkeer of bedek de openingen niet in de
behuizing van dit product.
❏ Als u de printer in Duitsland gebruikt, houdt u
rekening met het volgende:
❏ Steek geen objecten door de sleuven. Voorkom dat
er vloeistof wordt gemorst op dit product.
Om adequate kortsluitbeveiliging en beveiliging
tegen overbelasting te realiseren voor deze printer,
moet de elektrische installatie in het gebouw
worden beveiligd met een smeltzekering van 10 of
16 ampère.
❏ Het netsnoer bij dit product is uitsluitend bedoeld
voor gebruik in combinatie met dit product.
Gebruik in combinatie met andere apparatuur kan
brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
6
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ Als de stekker beschadigd is, vervangt u het
volledige netsnoer of neemt u contact op met een
gekwalificeerde elektricien. Als de stekker is
uitgerust met een zekering, vervangt u die
uitsluitend door een zekering met de juiste
afmeting en de juiste capaciteit.
De behandeling van de
cartridges
❏ Houd cartridges buiten het bereik van kinderen en
slik de inkt niet in.
❏ Let bij het aansluiten van dit apparaat op een
computer of ander apparaat op de juiste richting
van de stekkers van de kabel. Elke stekker kan maar
op één manier in het apparaat worden gestoken.
Wanneer u een stekker op een verkeerde manier in
het apparaat steekt, kunnen beide apparaten die via
de kabel met elkaar verbonden zijn, beschadigd
raken.
❏ Als u inkt op uw huid krijgt, wast u die af met water
en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u uw
ogen onmiddellijk met water. Raadpleeg
onmiddellijk een arts als u ondanks grondig
spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds
ongemak ondervindt.
Dit product gebruiken
❏ Schud de cartridges niet na het openen van de
verpakking. Dit kan lekken veroorzaken.
❏ Schud nieuwe cartridges vier of vijf keer voordat u
de verpakking opent.
❏ Steek uw hand niet in dit product en raak de
cartridges niet aan tijdens het afdrukken.
❏ Gebruik de cartridges vóór de
houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.
❏ Verplaats de printkoppen niet met de hand, anders
kan dit product worden beschadigd.
❏ Verbruik cartridges binnen zes maanden na
installatie om het beste resultaat te bereiken.
❏ Schakel dit product altijd uit met de aan-uitknop op
het bedieningspaneel. Wanneer op deze knop
wordt gedrukt, knippert het aan-uitlampje kort en
dooft vervolgens. Maak het netsnoer niet los en
schakel het product pas uit nadat het aan-uitlampje
is gestopt met knipperen.
❏ Open de cartridges niet en probeer niet de
cartridges te hervullen. Daardoor zouden de
printkoppen kunnen beschadigen.
❏ Raak de groene IC-chip aan de zijkant van de
cartridge niet aan. Dat kan invloed hebben op de
normale werking en het afdrukken.
Het gebruik van de printer met
een draadloze verbinding
❏ De IC-chip op de cartridge bevat een
verscheidenheid aan informatie met betrekking tot
de cartridge, bijvoorbeeld de status van de
cartridge, zodat de cartridge probleemloos kan
worden verwijderd en teruggeplaatst. Elke keer dat
de cartridge wordt geplaatst, wordt echter wel wat
inkt verbruikt omdat de printer automatisch een
betrouwbaarheidstest uitvoert.
❏ Gebruik dit product niet in medische instellingen of
in de buurt van medische apparatuur. De
radiogolven die door dit product worden
uitgezonden, kunnen een negatieve invloed hebben
op de werking van elektrische medische
apparatuur.
❏ Als u een cartridge verwijdert voor later gebruik,
beschermt u het gedeelte met de inktuitvoer tegen
stof en vuil en slaat u de cartridge op in dezelfde
omgeving als dit product. De poort voor de
inktuitvoer is weliswaar voorzien van een klepje
waardoor een deksel of plug niet nodig is, maar
wees toch voorzichtig om inktvlekken te
voorkomen op voorwerpen waar de cartridges mee
in contact komen. Raak de poort van de inktuitvoer
of het gebied daaromheen niet aan.
❏ Houd dit product ten minste 22 cm verwijderd van
pacemakers. De radiogolven die door dit product
worden uitgezonden, kunnen een negatieve
invloed hebben op de werking van pacemakers.
❏ Gebruik dit product niet in de buurt van
automatisch bestuurde inrichtingen zoals
automatische deuren of brandalarmen. De
radiogolven die door dit product worden
uitgezonden, kunnen een negatieve invloed hebben
op de werking van deze apparatuur, en een storing
zou tot ongevallen kunnen leiden.
7
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ De beschermstrook op de cartridge mag niet
worden verwijderd of gescheurd, omdat de
cartridge anders gaat lekken.
Opmerkin
g:
Opmerkingen bevatten belangrijke
informatie voor de bediening van dit
apparaat.
❏ Installeer een cartridge meteen nadat u deze uit de
verpakking hebt genomen. Als u een cartridge
langere tijd buiten de verpakking bewaart en dan
pas gebruikt, is normaal afdrukken misschien niet
meer mogelijk.
Tip:
Tips bevatten nuttige of extra
informatie voor de bediening van dit
apparaat.
❏ Bewaar cartridges met het label naar boven. Bewaar
cartridges nooit ondersteboven.
Het display
❏ Het display kan een paar kleine heldere of donkere
puntjes vertonen en is mogelijk niet overal even
helder. Dit is normaal en wil geenszins zeggen dat
het display beschadigd is.
❏ Maak het display alleen schoon met een droge,
zachte doek. Gebruik geen vloeibare of chemische
reinigingsmiddelen.
❏ Neem contact op met uw leverancier als het display
beschadigd is. Als u vloeistof uit het display op uw
handen krijgt, was ze dan grondig met water en
zeep. Als u vloeistof uit het display in uw ogen krijgt,
moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water.
Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks
grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of
nog steeds ongemak ondervindt.
Waarschuwing, Let op,
Opmerking en Tip
w Waa
rschu
wing:
c Let
op:
Waarschuwingen moeten nauwkeurig
worden gevolgd om ernstig lichamelijk
letsel te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen worden
aangegeven met Let op en moeten
nauwkeurig worden gevolgd om schade
aan dit apparaat of lichamelijk letsel te
voorkomen.
8
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
Onderdelen van de
printer
F Bedieningspaneel
U “Bedieningspaneel” op pagina 11
Voorkant
H Zijgeleider
Naar links en rechts schuiven op maat van het papier
dat u wilt laden. Voorkomt dat het papier scheef in
de printer gaat.
G Automatische velleninvoer
Voor de automatische invoer van papier.
I Papiersteun
Het papier wordt ondersteund, zodat het niet naar
voren of achteren kan vallen.
A Printerkap
Openen voor het vervangen van cartridges, het rei‐
nigen van de binnenkant van de printer en het ver‐
wijderen van vastgelopen papier. Normaal gespro‐
ken is de kap dicht tijdens het gebruik van de printer.
B Aansluiting voor externe apparatuur
Voor aansluiting van digitale camera's en andere
met PictBridge compatibele apparatuur via een
USB-kabel.
C Voorkap
Openen voordat u de lade van de voorste handinvoer
of de uitvoerladen uittrekt.
D Uitvoerlade
Voor de opvang van het papier dat uit de printer
komt. Lade uitklappen tijdens het gebruik van de
printer.
E Voorste handinvoerlade
In het midden van de lade drukken en de lade ver‐
volgens naar buiten trekken als u Fine Art-media,
posterboard of de cd/dvd-lade wilt gebruiken.
9
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
Binnenkant
Achterkant
A Netsnoeraansluiting
Voor aansluiting van het netsnoer.
A Cartridgekap
Openen wanneer u cartridges wilt vervangen.
B Ventilatieopeningen
Voorkomen dat de printer binnenin te warm wordt.
U “Cartridges vervangen” op pagina 100
C USB-aansluiting
Voor aansluiting van een USB-kabel.
B Inktabsorbtiekussentje
Voor het opnemen van de inkt die tijdens het rand‐
loos afdrukken naast het papier terechtkomt.
D Netwerkaansluiting
Voor aansluiting van een netwerkkabel.
C Printkop
Beweegt naar links en rechts en brengt inkt aan via
een groot aantal uiterst fijne spuitkanaaltjes. Ver‐
plaats de printkop niet met de hand.
E Rolpapiertoevoer
Sleuf voor de invoer van rolpapier.
U “Rolpapier laden” op pagina 27
F Steun aan achterkant
Voor het laden van Fine Art-media of rolpapier.
U “Fine Art-media laden” op pagina 23
U “Rolpapier laden” op pagina 27
10
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
H Lampje H (inktlampje)
De inktstatus wordt aangegeven met een brandend
of knipperend lampje.
Bedieningspaneel
Aan : Wijst op diverse fouten: geïnstalleerde car‐
tridge is leeg, een bepaalde cartridge is niet
geïnstalleerd of er is een verkeerde cartridge
geïnstalleerd. Lees de foutmelding op het
display op het bedieningspaneel.
Knip‐ : De inkt is bijna op of er is een fout opge‐
pert
treden. Het type fout wordt aangegeven
met het pictogram van een cartridge of in
een bericht.
U “Display” op pagina 12
A Lampje P (aan-uitlampje)
De gebruiksstatus van de printer wordt aangegeven
met een brandend of knipperend lampje.
Uit
Aan : De printer is ingeschakeld.
Knip‐ : Het lampje knippert om aan te geven dat er
pert
een fout is opgetreden.
Uit
: De printer is uitgeschakeld.
B Knop P (aan-uitknop)
Hiermee schakelt u de printer in en uit.
C Knop + (annuleerknop)
Hiermee annuleert u het afdrukken.
D Display
Geeft de printerstatus, menu's, foutmeldingen en
dergelijke weer. U “Display” op pagina 12
E Knoppen u, l, d, r
Hiermee selecteert u instellingen en andere items.
F Knop Z
Hiermee voert u de geselecteerde actie uit of stelt u de
geselecteerde waarde in.
G Knop y (terugkeerknop)
Wanneer het Menu wordt weergegeven, keert u
hiermee terug naar het vorige scherm.
11
: Geen fout.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
VM : Vivid Magenta (Levendig magenta)
Display
C
: Cyan (Cyaan)
LLK : Light Light Black (Lichtgrijs)
A Bericht
Geeft de printerstatus, de werking en foutberichten
weer.
LK
: Light Black (Licht Zwart)
PK
: Photo Black (Foto Zwart)
MK
: Matte Black (Mat Zwart)
Tip:
De resterende hoeveelheid inkt kan worden bekeken in
EPSON Status Monitor in de printerdriver. Wij raden
u aan om vóór een grote afdruktaak na te kijken
hoeveel inkt er nog is en een nieuwe cartridge bij de
hand te houden voor kleuren die bijna op zijn.
B Cartridgestatus
Geeft bij benadering aan hoeveel inkt er nog aanwe‐
zig is en wat de actuele status is.
De cartridgepictogrammen veranderen als volgt
wanneer de inkt bijna op is of er een fout optreedt.
Windows U “Overzicht van het tabblad
Hulpprogramma's” op pagina 44
Mac OS X U “Epson Printer Utility 4 gebruiken” op
pagina 47
: Er is voldoende inkt en afdrukken is
mogelijk.
C Aanwijzingen op het scherm
De knoppen die u kunt gebruiken.
D Type zwarte inkt
Het geselecteerde type zwarte inkt wordt aangege‐
ven met groen.
: De inkt is bijna op. Houd een nieuwe
cartridge bij de hand. Wij raden u aan de
cartridge zo snel mogelijk te vervangen,
omdat u anders tijdens het afdrukken
zonder inkt kunt komen te zitten.
E Status van de verbinding met de computer
De status van de verbinding tussen de printer en de
computer wordt als volgt aangegeven:
: Er heeft zich een fout voorgedaan. Lees
de foutmelding op het display en los het
probleem op.
: Geen draadloze netwerkverbin‐
ding of de printer is via USB aan‐
gesloten.
: Vaste netwerkverbinding.
Codes van inktkleuren
Y
: Yellow (Geel)
VLM : Vivid Light Magenta (Levendig lichtma‐
genta)
LC
: Light Cyan (Licht Cyaan)
12
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
: Draadloze netwerkverbinding
(infrastructuurmodus 1). De sig‐
naalsterkte wordt aangegeven met
de staafjes rechts. Hoe meer staaf‐
jes, des te sterker het signaal. Met
grijze staafjes wordt aangegeven
dat de printer geen verbinding
kan maken, dat er geen signaal is
gedetecteerd of dat er een signaal
wordt gezocht.
Eigenschappen van de
printer
Deze inkjetkleurenprinter is geschikt voor papier van
het formaat A3+.
Onderstaand worden de voornaamste functies van deze
printer beschreven.
: Draadloze netwerkverbinding
(ad-hocmodus 2).
Hoge resolutie
De Epson UltraChrome K3 ink with Vivid
Magenta-technologie staat garant voor afdrukken in
een hoge resolutie voor professionele behoeften.
1 Verbinding via een toegangspunt of breedbandrouter.
2 Een rechtstreekse draadloze verbinding zonder
toegangspunt ertussen.
Meer creatieve expressie met rijke kleuren
Levendig magenta en Levendig lichtmagenta maken een
rijke en gedetailleerde reproductie van blauw- en
violettinten mogelijk.
Foto's afdrukken in zwart-wit
Drie verschillende soorten zwart laten alle delicate
toonverschillen in zwart-witfoto's perfect uitkomen.
De printerdriver is in staat om rijk genuanceerde
zwart-witafdrukken te maken op basis van afbeeldingen
in kleur, zonder dat u daarvoor aparte
beeldbewerkingssoftware nodig hebt.
U “Foto's afdrukken in zwart-wit” op pagina 57
Twee soorten zwarte inkt afhankelijk van de
papiersoort
Keuze uit fotozwart en matzwart, afhankelijk van het
papier dat u gebruikt. Fotozwart geeft een strak resultaat
op glanzend papier. Matzwarte inkt vergroot de
optische intensiteit van het zwart op mat papier.
In deze printer kunt u zowel fotozwarte inkt als
matzwarte inkt installeren en gemakkelijk omschakelen
afhankelijk van de papiersoort.
U “Type zwarte inkt vervangen” op pagina 35
13
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
Evenwichtige kleurreproductie dankzij Epson LUT
Technology
Epson LUT Technology (1) zorgt voor meer regelmaat
in de kleuren bij verschillen in belichting, (2) zorgt voor
een betere reproductie van fijne schakeringen, (3)
vermindert het korreleffect en (4) verhoogt het
kleurengamma met het oog op een rijkere
kleurreproductie en een uitstekende balans. Het
eindresultaat is een hogere kwaliteit en consistentie in
kleurreproductie.
Tip:
Mogelijk vindt u de afdruksnelheid niet hoog genoeg bij
sommige draadloze netwerken of bij het afdrukken op A3
of andere extreem grote formaten. Wanneer u een
consequent hoge afdruksnelheid nodig hebt, wordt een
vaste verbinding aanbevolen.
Randloos afdrukken
U kunt in alle richtingen zonder marges afdrukken door
middel van automatisch vergroten of met behoud van
grootte. U “Randloos afdrukken” op pagina 60
Maximale resolutie van 5760 × 1440 dpi, minimaal
druppelvolume van 2 pl
Voor schitterende foto's zonder korreleffect.
Ook posters en kalenders maken is mogelijk door
naadloos af te drukken en die afdrukken aan elkaar te
plakken. U “Poster afdrukken (vergroot afdrukken
op meerdere vellen - uitsluitend Windows)” op pagina
72
Afdrukken die lang goed blijven
Afdrukken die met pigmentinkt worden gemaakt,
blijven langer mooi en fris. Deze inkt is zeer goed
bestand tegen water en ozon, en heeft een hoge
lichtvastheid. Hierdoor wordt het afbreken van de inkt
door licht en ozon in de lucht tegengegaan.
Vrije plaatsing van afdrukgegevens uit verschillende
toepassingen met Layout Manager (Lay-outbeheer)
Hiermee kunt u afdrukgegevens uit diverse
toepassingen vrij op één vel plaatsen en zo posters en
displayartikelen maken.
Hoge productiviteit
U “Layout Manager (Lay-outbeheer) (uitsluitend
Windows)” op pagina 82
Uitstekende stabiliteit van kleuren betekent
efficiënt afdrukken
De kleuren zijn al na zeer korte tijd stabiel. De afdruk
kan dus veilig worden gebruikt voor
prepress-werkzaamheden en kleurcontrole, wat de
efficiëntie verhoogt.
Energiezuiniger dankzij de slaapstand en de functie
Uitschakeltimer
Wanneer er geen afdruktaken zijn of wanneer er al enige
tijd niets is gebeurd, gaat de printer in de slaapstand. Zo
wordt er minder energie verbruikt.
Superieur gebruiksgemak
Als u bovendien de functie Uitschakeltimer inschakelt,
kan de printer automatisch worden uitgeschakeld om
energieverspilling te voorkomen. Deze functie werkt als
er geen afdruktaken worden ontvangen en als er niets
wordt gedaan op het bedieningspaneel, en als de printer
niet in een foutstatus verkeert gedurende een bepaalde
tijd.
Extra gebruiksgemak met een duidelijk en handig
kleurendisplay
Het grote en heldere kleurenscherm laat de
printerstatus zien, zoals de resterende hoeveelheid inkt.
U “Display” op pagina 12
U “Printer uitzetten met Uitschakeltimer” op pagina
36
Dankzij het goed afleesbare kleurendisplay zijn
foutmeldingen en andere informatie gemakkelijker te
begrijpen. Ook krijgt u hier aanwijzingen voor het laden
van Fine Art-media en andere taken.
Ondersteuning voor uiteenlopende papiersoorten
EPSON levert uiteenlopende speciale afdrukmaterialen
voor een hoogwaardig afdrukresultaat. De printer kan
ook posterboard, rolpapier en voor een inkjet geschikte
cd's en dvd's bedrukken.
Geschikt voor draadloze netwerken
Deze printer is standaard geschikt voor draadloze
netwerken. U kunt dus draadloos afdrukken vanaf een
computer en compatibele Wi-Fi-apparatuur.
De papiersoorten die kunnen worden gebruikt, worden
hierna beschreven.
14
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ Losse vellen
❏ Rolpapier
Losse vellen gaan vanuit de automatische
velleninvoer in de printer.
Installeer de rolpapierhouder achter op de printer.
U “Rolpapier laden en afsnijden” op pagina 27
U “Papier in de automatische velleninvoer laden”
op pagina 22
❏ Cd's/dvd's
❏ Fine Art-media
Open de steun aan de achterkant en laad papier via
de voorste handinvoerlade.
Plaats de cd/dvd-lade voor cd's en dvd's in de
voorste handinvoerlade.
U “Fine Art-media laden” op pagina 23
U “Cd's en dvd's laden en verwijderen” op pagina
29
❏ Posterboard
Laden via de voorste handinvoerlade.
U “Posterboard laden” op pagina 25
15
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
handleiding die bij het papier zit voor meer
informatie.
Gebruik en opslag
Zorg ook voor de correcte luchtvochtigheid
wanneer u de printer gebruikt in een erg droge
omgeving, een omgeving met airconditioning of in
de volle zon.
Installatieruimte
Maak de hieronder aangegeven ruimte helemaal vrij. Er
moet voldoende ruimte zijn voor het papier dat uit de
printer komt en er moet voldoende ruimte zijn om de
cartridges te kunnen vervangen.
❏ De printkoppen worden mogelijk niet afgedekt
(printkop komt niet uiterst rechts te staan) wanneer
de printer wordt uitgezet tijdens een papierstoring
of wanneer een fout optreedt. Printkoppen
afdekken is een functie voor het automatisch
afdekken van de printkoppen met een kap (deksel)
om te voorkomen dat de printkop uitdroogt. Zet het
apparaat in dit geval aan en wacht tot de
printkoppen automatisch worden afgedekt.
Zie de tabel met specificaties voor de buitenmaten van
de printer.
U “Specificaties” op pagina 121
❏ Trek de stekker van de printer niet los wanneer de
printer is ingeschakeld en schakel de groep niet uit
waar de printer op is aangesloten. De printkop
wordt dan mogelijk niet goed afgedekt. Zet het
apparaat in dit geval aan en wacht tot de
printkoppen automatisch worden afgedekt.
❏ Verplaats de printkop niet met de hand, anders kan
de printer worden beschadigd.
Wanneer de printer niet in
gebruik is
* Wanneer u afdrukt op posterboard moet u ervoor
zorgen dat er minstens 320 mm ruimte achter de
printer vrij is.
Als u de printer niet gebruikt, houd dan rekening met
het volgende. Als u de printer niet goed opbergt, kunt u
de volgende keer problemen ondervinden bij het
afdrukken.
Tijdens het gebruik van de
printer
❏ Laat de cartridges in de printer zitten en zorg ervoor
dat de printer goed horizontaal staat wanneer u het
apparaat opbergt. Zet de printer niet gekanteld,
verticaal of ondersteboven.
Houd tijdens het gebruik van deze printer rekening met
de volgende punten om storingen, defecten en een
mindere afdrukkwaliteit te voorkomen.
❏ Als u de printer lange tijd niet gebruikt, kunnen de
spuitkanaaltjes verstopt raken. We raden u aan om
de printer regelmatig te gebruiken om verstopping
van de printkop te voorkomen.
❏ Houd u tijdens het gebruik van de printer aan de
gebruikstemperatuur en luchtvochtigheid die in de
tabel met specificaties staan. U “Specificaties” op
pagina 121
❏ Als het papier langere tijd ongebruikt in de printer
ligt, kan de rol van het aandrukmechanisme een
indruk achterlaten in het papier. Dit kan ook leiden
tot een krul in het papier met mogelijke
papiertoevoerproblemen of krassen op de printkop
tot gevolg. Verwijder het papier tijdens opslag.
Zelfs wanneer aan de vermelde voorwaarden is
voldaan, kunnen er problemen met afdrukken
optreden als de bedrijfsomstandigheden niet
geschikt zijn voor het gebruikte papier. Zorg ervoor
dat u de printer gebruikt in een omgeving die
voldoet aan de vereisten voor het papier. Zie de
16
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ Berg de printer pas op wanneer u zeker weet dat de
printkop goed is afgedekt (printkop staat uiterst
rechts). Als de printkop lange tijd niet is afgedekt,
kan de afdrukkwaliteit achteruit gaan.
❏ Installeer alle cartridges. De printer kan alleen
worden gebruikt wanneer alle kleuren aanwezig
zijn.
❏ Zet de printer niet uit en open de cartridgekap niet
tijdens het eerste laden (vullen) van het inktsysteem
of het reinigen van de printkop. Mogelijk wordt het
inktsysteem dan niet goed gevuld, waardoor de
printer niet kan afdrukken.
Tip:
Zet de printer aan en weer uit als de printkop niet is
afgedekt.
❏ Zorg ervoor dat er altijd cartridges in de printer zijn
geïnstalleerd. Anders kan de printkop
(spuitkanaaltjes) uitdrogen en kunt u mogelijk niet
meer afdrukken.
❏ Voordat u de printer opbergt, moet u de kap van de
printer, de uitvoerlade, de papiersteun en de steun
aan de achterkant sluiten. Als u de printer langere
tijd niet gebruikt, legt u een antistatische doek op de
printer tegen het stof. De spuitkanaaltjes van de
printkop zijn zeer klein en kunnen daarom
makkelijk verstopt raken als er stof op de printkop
komt. Mogelijk kunt u dan niet meer goed
afdrukken.
❏ Omdat de groene chip informatie over de cartridge
en de resterende hoeveelheid inkt bevat, kunt u de
cartridge uit de printer verwijderen en later toch
weer gebruiken. Houd er rekening mee dat bijna
opgebruikte cartridges die uit de printer zijn
verwijderd, mogelijk niet meer kunnen worden
gebruikt. Wanneer cartridges een tweede keer
worden geïnstalleerd, kan er opnieuw een beetje
inkt worden verbruikt om de betrouwbare werking
te kunnen garanderen.
❏ Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt,
controleer de printkop dan eerst op verstopping
voordat u iets afdrukt. Reinig de printkop als die
verstopt is.
U “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes
zijn” op pagina 98
❏ Cartridges die nog inkt bevatten, moeten in
dezelfde omstandigheden worden bewaard als de
printer, met de spuitkanaaltjes naar beneden of
opzij. Zo voorkomt u dat er stof op komt. De poort
voor de inktuitvoer heeft wel een klepje waardoor
een dop niet nodig is.
Behandeling van cartridges
Houd voor een goede afdrukkwaliteit rekening met de
volgende punten bij het omgaan met cartridges.
❏ Bij een verwijderde cartridge kan er inkt rond de
poort voor de inktuitvoer zitten. Let erop dat u
verder geen vlekken maakt.
❏ Na aanschaf wordt het inktsysteem gevuld. Er
wordt een deel van de inkt gebruikt om de
spuitkanaaltjes van de printkop helemaal te vullen
met inkt en klaar te maken voor het afdrukken.
Hierdoor kunnen met de cartridges die u meteen na
aanschaf installeert minder pagina's worden
afgedrukt dan met de cartridges daarna.
❏ Om de kwaliteit van de printkop te handhaven
houdt deze printer op met afdrukken voordat
cartridges helemaal zijn opgebruikt.
❏ De cartridges kunnen gerecycleerd materiaal
bevatten. Dit heeft echter geen enkele invloed op de
goede werking van de printer.
❏ Wij raden u aan om de cartridges koel en donker te
bewaren en te gebruiken vóór de vervaldatum die
op de verpakking staat. Verbruik cartridges binnen
zes maanden na het openen van de verpakking.
❏ Haal de cartridges niet uit elkaar en verander er
niets aan. Anders kunt u mogelijk niet meer
normaal afdrukken.
❏ Als u de cartridges verplaatst van een koude naar
een warme plaats, moet u de cartridges minstens
drie uur op kamertemperatuur laten komen
voordat u ze gebruikt.
❏ Bij het reinigen van de printkop en andere
onderhoudstaken worden alle kleuren inkt
verbruikt. Zo is de printkop altijd in goede conditie.
❏ Raak de groene chip aan de zijkant van de cartridges
niet aan. Anders kunt u mogelijk niet meer normaal
afdrukken.
17
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ Afhankelijk van de papiersoort en de instellingen
voor de afdrukkwaliteit kan er ook kleureninkt
worden verbruikt bij het maken van diepzwarte
tinten bij het afdrukken in zwart-wit of grijstinten.
❏ Laat uw afdrukken goed drogen voordat u ze
opvouwt of op elkaar legt. De kleuren zouden
kunnen veranderen op het punt waar de afdrukken
elkaar raken (vlekken). Deze vlekken verdwijnen
als u de afdrukken onmiddellijk van elkaar haalt en
laat drogen. Als u dit niet doet, zijn de vlekken
blijvend.
Behandeling van papier
❏ Als u de afdrukken in een album plakt voordat ze
droog zijn, kunnen ze vervagen.
Houd rekening met de volgende punten bij het omgaan
met en bewaren van papier. Als het papier niet in goede
conditie verkeert, kan de afdrukkwaliteit afnemen.
❏ Gebruik geen droger om de afdruk te drogen.
Zie de handleiding die bij het papier zit voor meer
informatie.
❏ Vermijd direct zonlicht.
Behandeling
❏ Volg de aanwijzingen in de handleiding van het
papier om het verkleuren van afdrukken te
vermijden.
❏ Gebruik speciaal afdrukmateriaal van Epson in
normale omstandigheden (temperatuur van 15 tot
25 ˚C en relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%).
❏ Voorkom dat uw afdrukken verkleuren. Bewaar ze
op een koele, droge en donkere plaats.
❏ Vouw het papier niet en maak geen krassen op het
oppervlak van het papier.
Tip:
Meestal vervagen afdrukken en foto's (veranderen van
kleur) in de loop der tijd als gevolg van de inwerking van
licht en verschillende stoffen in de lucht. Dat geldt ook
voor speciaal afdrukmateriaal van Epson. Maar met de
juiste opslagmethode kan de mate van kleurverandering
tot het minimum beperkt blijven.
❏ Kom niet met blote handen aan de afdrukzijde van
het papier. Vocht en vet van uw handen kunnen de
afdrukkwaliteit beïnvloeden.
❏ Papier kan gaan krullen of slap worden als de
temperatuur en luchtvochtigheid veranderen.
Maak geen krassen en vlekken op het papier. Maak
het papier vlak voordat u het in de printer plaatst.
❏ Maak het papier niet nat.
❏ Bewaar de verpakking van het papier om die te
kunnen gebruiken voor de opslag van het papier.
❏ Vermijd ruimtes waarin het papier bloot staat aan
direct zonlicht, overmatige warmte of vocht.
❏
Raadpleeg de handleiding bij het speciaal
afdrukmateriaal van Epson voor gedetailleerde
informatie over het behandelen van het papier
nadat het is bedrukt.
❏
De kleuren van foto's, posters en andere afdrukken
lijken verschillend onder verschillende
lichtomstandigheden (lichtbronnen*). Ook de
kleuren van afdrukken uit deze printer kunnen
verschillend lijken onder verschillende
lichtbronnen.
* Lichtbronnen zijn onder meer de zon, tl-lampen,
gloeilampen enzovoort.
❏ Bewaar papier in de oorspronkelijke verpakking op
een vlakke ondergrond.
Behandeling van bedrukt papier
Houd voor een hoogwaardig afdrukresultaat dat lang
mooi blijft, rekening met de volgende punten.
❏ Wrijf niet over de bedrukte zijde en maak er geen
krassen op. Als u dit wel doet, kan de inkt loskomen.
❏ Raak de bedrukte zijde niet aan. De inkt kan
loskomen.
18
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
Introductie van de bijgeleverde software
Inhoud van de softwareschijf
Voor het gebruik van deze printer installeert u de printerdriver vanaf de meegeleverde softwareschijf.
Behalve de printerdriver staat de volgende software op de meegeleverde softwareschijf.
De printerdriver en andere software die hieronder wordt genoemd, zijn al geïnstalleerd als u bij de installatie hebt
gekozen voor Easy Install (Snelle installatie).
U kunt de afzonderlijke toepassingen ook opnieuw installeren vanuit de Software List (Softwarelijst).
Naam van de software
Samenvatting
Printerdriver
Epson Network Utility
(Windows)
Wanneer de printer via een netwerk is verbonden met een computer, vraagt dit
hulpprogramma de status van de printer op, zoals de resterende hoeveelheid inkt en de
foutstatus. De opgevraagde informatie wordt weergegeven op het tabblad Main
(Hoofdgroep) van de printerdriver en in het venster van EPSON Status Monitor 3.
U “Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's” op pagina 44
Deze software wordt normaal gesproken meegeïnstalleerd met de printerdriver. Als de
printerdriver echter wordt geïnstalleerd zonder gebruik te maken van het
installatieprogramma van de softwareschijf, bijvoorbeeld met de Plug-en-Play-functie van het
besturingssysteem, dan wordt Epson Network Utility niet geïnstalleerd. In dit geval moet u
Epson Network Utility installeren via de Software List (Softwarelijst).
Easy Photo Print
Hiermee kunt u geselecteerde foto's snel en gemakkelijk afdrukken. Zie de online-Help van de
toepassing voor meer informatie.
Epson Print CD
Hiermee ontwerpt u labels voor cd's en dvd's (met muziek, foto's en films) en drukt u die labels
rechtstreeks af op het schijfje. U kunt ook cd- en dvd-hoesjes ontwerpen en afdrukken.
Zie de online-Help van de toepassing voor meer informatie.
EpsonNet Setup
Met deze software kunt u diverse netwerkinstellingen voor de printer configureren op de
computer.
EpsonNet Print
(Windows)
Met deze software wordt direct afdrukken via TCP/IP mogelijk wanneer de computer en printer
zijn verbonden via een netwerk. Deze software wordt automatisch geïnstalleerd als u in Easy
Install (Snelle installatie) aangeeft dat u een netwerkverbinding gebruikt. Bij gebruik van een
USB-verbinding wordt dit onderdeel niet geïnstalleerd.
Adobe ICC-profielen
(Windows)
Invoerprofielen voor kleurenbeheer.
19
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
Mac OS X
Overzicht van de printerdriver
Onderstaand worden de voornaamste functies van deze
printerdriver beschreven.
❏ De printerdriver zet afdrukgegevens uit alle
toepassingen om in gegevens die kunnen worden
afgedrukt en stuurt deze gegevens door naar de
printer.
❏ De gebruiker kan printerinstellingen opgeven in de
printerdriver, zoals de papiersoort en het
papierformaat.
Windows
U kunt instellingen opslaan en deze opgeslagen
instellingen weer gemakkelijk importeren en
exporteren.
U “Printerdriver aanpassen” op pagina 41
20
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Inleiding
❏ De gebruiker kan functies voor printeronderhoud
uitvoeren om de afdrukkwaliteit in stand te
houden, de printerstatus opvragen enzovoort.
Windows
Tevens kunt u gemakkelijk instellingen importeren
in of exporteren uit de printerdriver.
U “Overzicht van het tabblad Hulpprogramma's”
op pagina 44
Mac OS X
21
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Basishandelingen
B
Open de papiersteun en schuif deze volledig uit.
C
Open het voorpaneel.
Losse vellen laden
Hoe losse vellen moeten worden geladen, hangt af van
de dikte van het papier. Er zijn drie manieren. Verder is
het papierformaat van belang voor de manier van laden.
Automatische velleninvoer
Papierdikte: 0,08 mm–0,3
mm
Papierformaat: verschilt per
papiersoort. Zie U “Ondersteunde media” op pagina 115.
Voorste handinvoer (Fine
Art-media)
Papierdikte: 0,3 mm–0,7
mm
Papierformaat: A4, A3, A3+,
Letter
Voorste handinvoerlade
(posterboard)
Papierdikte: 0,7 mm–1,3
mm
Papierformaat: A3+
Opmerking:
Als er een krul of golf in het papier zit, maak het papier
dan eerst vlak voordat u het in de printer plaatst of
gebruik nieuw papier. Als gegolfd papier wordt geladen,
kan de printer moeite hebben met het herkennen van het
papierformaat, het invoeren van papier of afdrukken op
zich.
Wij raden u aan het papier altijd terug te doen in de
oorspronkelijke verpakking en het horizontaal op te
slaan. Haal het papier pas uit de verpakking net voordat
u het gebruikt.
Papier in de automatische
velleninvoer laden
A
Zet de printer aan.
22
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
D
E
F
Gebruik Fine Art-media met een dikte van 0,3 mm tot
0,7 mm.
Schuif de uitvoerlade volledig uit.
A
Zet de printer aan.
B
Open de steun aan de achterkant.
Tip:
Als de rolpapierhouder achter de printer is
bevestigd, moet u de houder eerst verwijderen.
Plaats het papier in verticale richting met de
afdrukzijde naar boven.
C
Schuif de steun aan de achterkant volledig uit.
D
Open het voorpaneel.
Schuif de zijgeleider tegen het papier.
Fine Art-media laden
Gebruik voor afdrukmateriaal van het type Fine Art de
voorste handinvoerlade en de steun aan de achterkant.
23
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
E
Duw tegen het midden van de voorste
handinvoerlade.
F
Plaats het papier in verticale richting met de
afdrukzijde naar boven.
G
Leg de rechterrand van het papier gelijk met de
rechterrand van de lade en het uiteinde van het
papier gelijk met de lijn op de lade.
24
H
Druk op de knop Z op het bedieningspaneel.
I
Schuif de uitvoerlade volledig uit.
Het papier wordt in de printer getrokken.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
J
A
Duw (terwijl het papier geladen en de printer niet
actief is) tegen het midden van de voorste
handinvoerlade om die te sluiten.
Zet de printer aan.
Opmerking:
Laat de voorste handinvoerlade niet naar buiten
komen en plaats geen posterboard wanneer de
printer bezig is. Als u deze voorzorgsmaatregel niet
naleeft, kunt u de printer beschadigen.
Tip:
Als u het papier wilt verwijderen, kijk dan of
Gereed op het display staat en druk vervolgens op
de knop +.
B
Sluit de steun aan de achterkant als deze open is.
C
Open het voorpaneel.
D
Duw tegen het midden van de voorste
handinvoerlade.
E
Plaats het papier in verticale richting met de
afdrukzijde naar boven.
Posterboard laden
Gebruik voor posterboard de voorste handinvoerlade.
Gebruik posterboard met een dikte van 0,7 mm tot 1,3
mm.
Tijdens het laden komt het posterboard eenmaal achter
uit de printer. Laat daarom minstens 320 mm achter de
printer vrij.
Opmerking:
Laad het papier vanaf de voorkant. Als u papier
laadt vanaf de achterkant, kunt u de printer
beschadigen of een storing veroorzaken.
25
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
F
Leg de rechterrand van het papier gelijk met de
rechterrand van de lade en het uiteinde van het
papier gelijk met de lijn op de lade.
G
Selecteer Poster Board op het bedieningspaneel
en druk op de knop Z.
Het papier wordt in de printer getrokken.
H
Schuif de uitvoerlade volledig uit.
I
Duw (terwijl het papier geladen en de printer niet
actief is) tegen het midden van de voorste
handinvoerlade om die te sluiten.
Tip:
Als u het papier wilt verwijderen, kijk dan of
Gereed op het display staat en druk vervolgens op
de knop +.
26
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Rolpapier laden en
afsnijden
C
Schuif de uitvoerlade volledig uit.
D
Controleer eerst of het uiteinde van het rolpapier
perfect recht is afgesneden en plaats de
meegeleverde rolpapierhouder vervolgens op het
uiteinde van de rol.
Rolpapier laden
Plaats het papier met behulp van de rolpapierhouder
achter op de printer. Zie het volgende gedeelte voor
meer informatie over de ondersteunde soorten
rolpapier.
U “Ondersteunde media” op pagina 115
A
Zet de printer aan.
B
Open het voorpaneel.
Tip:
Als de voorste handinvoerlade open is, duw dan
tegen het midden van de lade om die te sluiten.
Als het papier niet recht is afgesneden, moet u dit
eerst doen.
E
27
Open de steun aan de achterkant.
U hoeft de steun alleen maar te openen.
Uitschuiven hoeft niet.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
F
Breng de rolpapierhouder achter op de printer
aan.
Rolpapier afsnijden
Gebruik een schaar of mes om de afdruk van de rol te
snijden.
A
Bepaal na het afdrukken op het bedieningspaneel
of het papier wordt afgesneden.
De volgende opties worden weergegeven.
G
Plaats het rolpapier zo ver mogelijk in de
rolpapiertoevoer achter op de printer.
Nadat u het papier zo'n drie seconden op zijn
plaats hebt gehouden, wordt het automatisch in
de printer geladen.
Ja: Hiermee wordt er een snijlijn afgedrukt en
wordt het papier doorgevoerd.
Nee: Hiermee keert het scherm terug naar
stand-by. Selecteer deze optie om door te gaan
met afdrukken op de huidige rol.
B
Als u Ja hebt geselecteerd, snijdt u het papier af
op de snijlijn.
Meer aanwijzingen worden weergegeven op het
display op het bedieningspaneel.
Tip:
Open de printerkap en kijk in de printer of het
papier niet scheef is ingevoerd.
Tip:
Als u het rolpapier wilt verwijderen, kijk dan of
Gereed op het display staat en houd vervolgens de
knop + twee seconden ingedrukt. Het papier gaat
achteruit door de printer. Draai aan de knop van de
rolpapierhouder om het overschot op te wikkelen.
28
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Cd's en dvd's laden en
verwijderen
D
Duw tegen het midden van de voorste
handinvoerlade.
E
Plaats een schijfje in de bijgeleverde cd/dvd-lade
met de afdrukzijde naar boven.
Tip:
❏ Voor het bedrukken van cd's en dvd's is een speciale
toepassing nodig. Hiervoor is Epson Print CD
meegeleverd.
❏
Gebruik cd's of dvd's van 12 of 8 cm (cd-r/rw's en
dvd-r/rw's kunnen ook) waarbij op de verpakking
vermeld staat dat het labeloppervlak kan worden
bedrukt met een inkjetprinter.
Cd's en dvd's laden
Opmerking:
Gebruik de cd/dvd-lade die bij deze printer is
geleverd. Als u een andere lade gebruikt, kunt u de
printer, de lade of het schijfje beschadigen of een
storing veroorzaken.
Gebruik de voorste handinvoerlade en de cd/dvd-lade.
A
Zet de printer aan.
Opmerking:
Laat de voorste handinvoerlade niet naar buiten
komen en plaats de cd/dvd-lade niet wanneer de
printer bezig is. Als u deze voorzorgsmaatregel niet
naleeft, kunt u de printer beschadigen.
B
Sluit de steun aan de achterkant als deze open is.
F
C
Plaats de cd/dvd-lade in de voorste
handinvoerlade.
Opmerking:
Plaats de lade vanaf de voorkant. Als u de lade
vanaf de achterkant plaatst, kunt u de printer
beschadigen of een storing veroorzaken.
Open het voorpaneel.
29
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
G
Leg de rechterrand van de cd/dvd-lade gelijk met
de lijn rechts op de voorste handinvoerlade en de
linkerrand met de indicatielijn op de voorste
handinvoerlade.
Cd's en dvd's verwijderen
A
Verwijder de cd/dvd-lade na het afdrukken.
B
Sluit de voorste handinvoerlade.
Opmerking:
❏ Zet de printer niet aan of uit zolang de lade in
de printer zit. Als u deze voorzorgsmaatregel
niet naleeft, kunt u de printer beschadigen.
H
❏
Selecteer Cd/dvd op het bedieningspaneel en
druk op de knop Z.
De cd/dvd-lade wordt geladen en klaargemaakt
voor de afdruk.
Tip:
Als u de cd/dvd-lade wilt verwijderen, kijk dan of
Gereed op het display staat en druk vervolgens op
de knop +.
30
Bewaar de lade volledig plat. Als de lade is
kromgetrokken of anderszins is vervormd, kan
een storing optreden.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Elementaire
afdrukmethoden
(Windows)
D
Selecteer de gewenste instellingen bij Media
Type (Afdrukmateriaal), Color (Kleur), Print
Quality (Afdrukkwaliteit), Mode (Modus) en
Source (Bron), afhankelijk van het papier dat in
de printer is geladen.
E
Selecteer bij Size (Formaat) het formaat dat u in
het programma hebt ingesteld.
U kunt afdrukinstellingen, zoals het papierformaat en
de papiertoevoer, opgeven op een aangesloten
computer en vervolgens afdrukken.
A
Zet de printer aan en laad het papier.
U “Losse vellen laden” op pagina 22
U “Rolpapier laden” op pagina 27
U “Cd's en dvd's laden” op pagina 29
B
Wanneer u hebt gemaakt wat u wilt afdrukken,
klikt u op Print (Afdrukken) in het menu File
(Bestand).
Klik op OK als u klaar bent.
C
Controleer of de juiste printer is geselecteerd en
klik op Preferences (Voorkeuren) of Properties
(Eigenschappen) om het instelvenster weer te
geven.
31
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
F
Klik op Print (Afdrukken) wanneer u klaar bent
met instellen.
Elementaire
afdrukmethoden
(Mac OS X)
A
Zet de printer aan en laad het papier.
U “Losse vellen laden” op pagina 22
U “Rolpapier laden” op pagina 27
U “Cd's en dvd's laden” op pagina 29
De voortgangsbalk wordt weergegeven en het
afdrukken begint.
B
Wanneer u hebt gemaakt wat u wilt afdrukken,
klikt u in het menu File (Archief) van het
programma op Print (Afdrukken) enzovoort.
C
Het afdrukvenster wordt weergegeven.
Venster tijdens het afdrukken
Wanneer u begint met afdrukken, wordt het volgende
venster weergegeven met daarin de voortgangsbalk
(geeft de verwerkingsstatus aan). In dit venster ziet u de
resterende hoeveelheid inkt, de artikelnummers voor de
verschillende cartridges enzovoort.
Als een fout optreedt of als een cartridge moet worden
vervangen tijdens het afdrukken, wordt een
foutmelding weergegeven.
Klik op How to (Hoe) als u wilt weten hoe u het
probleem kunt verhelpen.
32
Voor Mac OS X 10.6 en 10.5: klik op de pijl ( )
om instellingen op te geven in het venster Page
Setup (Pagina-instelling).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
E
Tip:
Als u Mac OS X 10.4 gebruikt of als items van het
venster Page Setup (Pagina-instelling) niet worden
weergegeven in het afdrukvenster van het
programma onder Mac OS X 10.6 of 10.5, volg dan
de onderstaande stappen om het venster Page Setup
(Pagina-instelling) weer te geven.
Selecteer Print Settings (Printerinstellingen) in
de lijst en stel de verschillende items in.
Klik in het menu File (Archief) van het
programma op Page Setup (Pagina-instelling).
D
Selecteer de gewenste instellingen bij Media
Type (Afdrukmateriaal), Color (Kleur), Print
Quality (Afdrukkwaliteit) enzovoort,
afhankelijk van het papier dat in de printer is
geladen. Meestal kunt u zonder problemen
afdrukken door instellingen op te geven in het
dialoogvenster Print Settings
(Printerinstellingen).
Controleer of de printer is geselecteerd en stel het
papierformaat in.
Selecteer het papierformaat, de opties voor
randloos afdrukken en de papierbron in het
menu Paper Size (Papierformaat).
F
Klik op Print (Afdrukken) wanneer u klaar bent
met instellen.
Tijdens het afdrukken wordt het printerpictogram
weergegeven in het Dock. Klik op het printerpictogram
om de status weer te geven. U kunt de voortgang van de
huidige afdruktaak controleren en de printerstatus
bekijken. U kunt een afdruktaak ook annuleren.
Als tijdens het afdrukken een fout optreedt, wordt een
melding weergegeven.
33
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Afdrukgebied
Het afdrukgebied is in de figuur hieronder grijs
aangegeven. Door het ontwerp van de printer neemt de
afdrukkwaliteit af in de delen met de schuine strepen.
De pijl in de figuur geeft aan in welke richting het papier
wordt uitgeworpen.
Opmerking:
De breedte van de marges kan licht verschillen,
afhankelijk van hoe het papier is geladen en hoe soepel het
is.
Het afdrukgebied van cd's en
dvd's
Het afdrukgebied van losse
vellen
Normaal afdrukken
Randloos afdrukken 1
Tip:
De meegeleverde toepassing EPSON Print CD
ondersteunt een minimale binnendiameter van 18 mm
en een maximale buitendiameter van 120 mm. Wanneer
u wilt afdrukken op een cd of dvd, controleer dan eerst de
afmetingen van het afdrukgebied van uw schijfje voordat
u de binnen- en buitendiameter selecteert.
1 Randloos afdrukken wordt niet ondersteund bij posterboard.
2 Posterboard kleiner dan A3+ wordt bedrukt met een marge
van 20 mm.
Het afdrukgebied van rolpapier
Normaal afdrukken
Randloos afdrukken
34
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
D
Type zwarte inkt
vervangen
Kies het type zwarte inkt dat u wilt veranderen op
basis van de huidige instellingen en druk op de
knop Z.
Volg de instructies op het scherm.
In deze printer kunt u zowel fotozwarte inkt als
matzwarte inkt installeren en gemakkelijk omschakelen
afhankelijk van de papiersoort.
Inkt wisselen via de printerdriver
(alleen Windows)
Fotozwarte inkt maakt fotopapier minder korrelig. Het
resultaat is glad en professioneel. Matzwarte inkt
vergroot de optische intensiteit van zwart aanzienlijk bij
het afdrukken op mat papier.
Volg de onderstaande stappen om van zwarte inkt te
veranderen en af te drukken vanuit de printerdriver.
Zie het volgende gedeelte voor het kiezen van de
geschikte zwarte inkt voor het soort afdrukmateriaal.
A
Open het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver.
U “Speciaal afdrukmateriaal van Epson” op pagina
116
B
Selecteer de gewenste zwarte inkt bij Ink (Inkt).
Hieronder staat de tijd die nodig is om van type zwarte
inkt te veranderen (vanaf het vervangen van de inkt tot
en met het laden). Bij dit proces wordt een beetje van het
nieuwe type inkt verbruikt. Doe dit dus niet onnodig.
Welke papiertypen beschikbaar zijn, hangt af van
het type zwarte inkt dat is geselecteerd. Kies de
zwarte inkt voor het type papier dat u wilt
gebruiken.
U “Ondersteunde media” op pagina 115
Fotozwart naar matzwart: ongeveer twee minuten
Matzwart naar fotozwart: ongeveer vijf minuten
Tip:
Als er niet genoeg inkt resteert om te kunnen veranderen,
moet u de cartridge vervangen. Met cartridges die niet
meer kunnen dienen voor een verandering van zwarte
inkt, kunt u mogelijk nog wel afdrukken.
Inkt wisselen via het
bedieningspaneel
A
Druk op de aan-uitknop P om de printer aan te
zetten.
B
Druk op de knop Z om het Menu weer te geven.
C
Druk op de knoppen l en r om Zwarte inkt
vervangen te selecteren en druk vervolgens op de
knop Z.
35
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
C
in de slaapstand als er 13 minuten lang niets is
gebeurd.
Selecteer het papiertype bij Media Type
(Afdrukmateriaal).
Tip:
❏ De printer gaat in de slaapstand wanneer er
geen fouten zijn, geen afdruktaken worden
ontvangen en niets gebeurt op het
bedieningspaneel of elders.
❏
Zodra de printer in de slaapstand gaat, gaat
het display uit alsof de stroom is uitgeschakeld.
Het lampje P blijft wel branden.
❏ Uitschakeltimer
D
Met de functie Uitschakeltimer van de printer kunt
u het apparaat automatisch laten uitschakelen
wanneer er gedurende een bepaalde tijd geen
fouten zijn, geen afdruktaken worden ontvangen en
er niets gebeurt op het bedieningspaneel of elders.
Bij Uitschakeltimer stelt u in na hoeveel uur de
printer automatisch uitgaat: 4 uur of 8 uur.
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Fabrieksmatig staat de Uitschakeltimer op 4 uur.
Printer uitzetten met
Uitschakeltimer
Uitschakeltimer kan worden ingesteld via het menu
Instellingen. U “Het menu Instellingen” op
pagina 95
De printer heeft de volgende twee energiebesparende
instellingen. U kunt energie besparen met de slaapstand
of de functie Uitschakeltimer om de printer
automatisch uit te zetten nadat die een bepaalde tijd niet
is gebruikt.
❏ Slaapstand
Zodra de printer in de slaapstand gaat, worden het
display en de interne motoren en andere
onderdelen uitgeschakeld, waardoor er minder
stroom wordt verbruikt.
De slaapstand wordt verlaten en de normale
werking wordt hersteld zodra een afdruktaak wordt
ontvangen of op het bedieningspaneel op een knop
(behalve de knop P) wordt gedrukt. De printer gaat
36
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
B
Het afdrukken annuleren
Selecteer de taak die u wilt annuleren en selecteer
Cancel (Annuleren) in het menu Document.
Als u alle afdruktaken wilt annuleren, selecteert u
Cancel All Documents (Alle documenten
annuleren) in het menu Printer.
Afhankelijk van de situatie, kunt u het afdrukken op
verschillende manieren stoppen.
Wanneer de computer klaar is met het verzenden van
gegevens naar de printer, kunt u de afdruktaak niet meer
annuleren vanaf uw computer. Annuleer de opdracht
op de printer.
Annuleren via de computer (Windows)
Wanneer de voortgangsbalk wordt weergegeven
Klik op Stop (Stoppen).
Als de taak al naar de printer is gestuurd, worden
de afdrukgegevens niet weergegeven in het
bovenstaande venster.
Wanneer de voortgangsbalk niet wordt
weergegeven
Klik op het printerpictogram op de Taskbar
(Taakbalk).
A
Annuleren via de computer (Mac OS X)
Klik op het printerpictogram in het Dock.
A
B
37
Klik op de taak die u wilt annuleren en klik
vervolgens op Delete (Verwijder).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Basishandelingen
Als de taak al naar de printer is gestuurd, worden
de afdrukgegevens niet weergegeven in het
bovenstaande venster.
Annuleren op de printer
Druk op de knop + en volg de instructies op het scherm.
De afdruktaak wordt geannuleerd, ook al is het midden
in de afdruk. Na het annuleren van een taak kan het even
duren voordat de printer weer gebruiksklaar is.
Houd de knop + ingedrukt als u het afdrukken wilt
annuleren zonder bevestiging te krijgen.
Tip:
Op de hierboven beschreven manier is het niet mogelijk
om afdruktaken te verwijderen die in de afdrukwachtrij
op de computer staan. Zie “Annuleren via de computer”
voor informatie over het verwijderen van afdruktaken
uit de afdrukwachtrij.
38
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver (Windows)
Voor Windows Vista
Klik op , Control Panel
(Configuratiescherm), Hardware and Sound
(Hardware en geluiden) en Printer.
Met de printerdriver
(Windows)
Instelvenster weergeven
U kunt de printerdriver op de volgende manieren
openen:
❏ Vanuit Windows-toepassingen
Voor Windows XP
Klik op Start, Control Panel
(Configuratiescherm), Printers and Other
Hardware (Printers en andere hardware) en
Printers and Faxes (Printers en faxapparaten).
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)” op
pagina 31
❏ Met het pictogram van de printer
Tip:
Als u in Windows XP het Control Panel
(Configuratiescherm) op Classic View (Klassieke
weergave) hebt staan, klik dan op Start, Control
Panel (Configuratiescherm) en Printers and
Faxes (Printers en faxapparaten).
Met het pictogram van de printer
Volg de onderstaande stappen om algemene
instellingen op te geven voor alle toepassingen of om
printeronderhoud uit te voeren, zoals Nozzle Check
(Spuitkanaaltjes controleren) of Head Cleaning
(Printkop reinigen).
A
B
Open de map Printers of Printers and Faxes
(Printers en faxapparaten).
Voor Windows 7
Klik op
gevolgd door Devices and Printers
(Apparaten en printers).
39
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
van uw printer en klik op Printing preferences
(Voorkeursinstellingen).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver (Windows)
Het venster met instellingen van de printerdriver
wordt weergegeven.
Help weergeven
U kunt de Help van de printerdriver op de volgende
manieren openen:
❏ Klik op Help
❏ Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel dat
u wilt nakijken
Help openen met de knop Help
U kunt de Help raadplegen met behulp van de
inhoudsopgave of door trefwoorden te zoeken.
Stel de benodigde instellingen in. De instellingen die u
hier opgeeft worden de standaardinstellingen voor de
printerdriver.
40
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver (Windows)
Printerdriver aanpassen
Klik met de rechtermuisknop op
het onderdeel dat u wilt nakijken
en openen
U kunt de instellingen opslaan of de schermonderdelen
naar wens wijzigen.
Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel en klik
op Help.
Instellingen opslaan als
Selecteerinstelling
U kunt alle instellingen van de printerdriver opslaan.
Tip:
op de titelbalk
Klik in Windows XP op het pictogram
en klik vervolgens op het Help-onderdeel dat u wilt
weergeven.
41
A
Stel elk item van het tabblad Main (Hoofdgroep)
en het tabblad Page Layout (Paginalay-out) in
dat u wilt opslaan als Selecteerinstelling.
B
Klik op Save/Del. (Opslaan/verwijderen) op het
tabblad Main (Hoofdgroep) of Page Layout
(Paginalay-out).
C
Geef een naam op in het vak Name (Naam) en
klik vervolgens op Save (Opslaan).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver (Windows)
U kunt maximaal 100 combinaties van instellingen
opslaan. In de keuzelijst Select Settings
(Selecteerinstelling) kunt u een instelling kiezen die u
eerder hebt vastgelegd.
B
Klik op Custom Settings (Aangepaste
instellingen).
C
Geef een naam op in het vak Name (Naam) en
klik vervolgens op Save (Opslaan).
Tip:
U kunt de instellingen opslaan als bestand door te klikken
op Export. U kunt de instellingen delen door te klikken op
Import (voor het importeren van het opgeslagen bestand
op een andere computer).
Instellingen afdrukmateriaal
opslaan
U kunt de onderdelen van Media Settings (Instellingen
afdrukmateriaal) van het tabblad Main (Hoofdgroep)
opslaan.
A
Wijzig de onderdelen van Media Settings
(Instellingen afdrukmateriaal) op het tabblad
Main (Hoofdgroep).
U kunt maximaal 100 combinaties van instellingen
opslaan. In de keuzelijst Media Type
(Afdrukmateriaal) kunt u een instelling kiezen die u
eerder hebt vastgelegd.
Tip:
U kunt de instellingen opslaan als bestand door te klikken
op Export. U kunt de instellingen delen door te klikken op
Import (voor het importeren van het opgeslagen bestand
op een andere computer).
42
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver (Windows)
C
Weergegeven
schermonderdelen wijzigen
Deel onderdelen in het vak List (Lijst) in.
❏ U kunt onderdelen verplaatsen en van
volgorde wijzigen door ze te verslepen.
Als u de veelgebruikte onderdelen meteen wilt
weergeven, kunt u Select Setting (Selecteerinstelling),
Media Type (Afdrukmateriaal) en Paper Size
(Papierformaat) als volgt aanpassen.
❏ Als u een nieuwe groep (map) wilt
toevoegen, klikt u op Add Group (Groep
toevoegen).
❏ U kunt onderdelen die u niet nodig hebt, verbergen.
❏ Als u een groep (map) wilt verwijderen, klikt
u op Delete Group (Groep verwijderen).
❏ U kunt de volgorde aanpassen op basis van gebruik.
❏ Sleep onderdelen die u niet nodig hebt naar
Not Display (Niet weergeven).
❏ U kunt indelen in groepen (mappen).
A
Ga naar het tabblad Utility (Hulpprogramma's)
en klik vervolgens op Menu Arrangement
(Menu's indelen).
Tip:
Wanneer u Delete Group (Groep verwijderen)
gebruikt, wordt de groep (map) verwijderd, maar
de onderdelen uit de verwijderde groep (map)
blijven wel bestaan.
B
Selecteer Edit Item (Item bewerken).
D
43
Klik op Save (Opslaan).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver (Windows)
EPSON Status Monitor 3
Hiermee kunt u op uw computerscherm de
printerstatus raadplegen, zoals de resterende
hoeveelheid inkt en eventuele foutmeldingen.
Overzicht van het tabblad
Hulpprogramma's
Via het tabblad Utility (Hulpprogramma's) van de
printerdriver kunt u de volgende onderhoudstaken
uitvoeren.
Monitoring Preferences
(Controlevoorkeursinstellingen)
Hiermee kunt u instellen welke foutmeldingen u wilt
zien in het scherm van EPSON Status Monitor 3. Ook
kunt u een snelkoppeling voor een pictogram toevoegen
aan de Taskbar (Taakbalk).
Tip:
Als u Shortcut Icon (Snelkoppelingspictogram)
selecteert in het venster Monitoring Preferences
(Controlevoorkeursinstellingen), wordt het
snelkoppelingspictogram weergegeven op de WindowsTaskbar (Taakbalk).
Nozzle Check (Spuitkanaaltjes controleren)
Hiermee controleert u of de spuitkanaaltjes van de
printkop verstopt zijn.
Met een klik op de rechtermuisknop geeft u het volgende
menu weer en kunt u onderhoudsfuncties uitvoeren.
U “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn”
op pagina 98
EPSON Status Monitor 3 wordt automatisch gestart
wanneer u in het weergegeven menu op de printernaam
klikt.
Head Cleaning (Printkop reinigen)
Hiermee reinigt u de printkop als u strepen of
ontbrekende delen in uw afdrukken krijgt. Op deze
manier reinigt u de printkop en verbetert u de
afdrukkwaliteit.
U “Printkop reinigen” op pagina 99
Head Alignment (Printkop Uitlijnen)
Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt,
gebruik dan Print Head Alignment (Printkop uitlijnen).
De functie Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)
corrigeert een verkeerde uitlijning van de printkop.
Print Queue (Wachtrij)
Hiermee krijgt u een overzicht van alle wachtende
afdruktaken.
U “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren
(Print Head Alignment (Printkop uitlijnen))” op pagina
100
De afdrukwachtrij bevat informatie over de gegevens
die moeten worden afgedrukt. Ook kunt u de
afdruktaken verwijderen en opnieuw afdrukken.
44
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver (Windows)
Printer and Option Information (Printer- en
optie-informatie)
Hiermee bekijkt of bewerkt u de printerinformatie (id)
voor een betere kleurreproductie of werkt u de
inktgegevens bij na het laden van een ander type zwarte
inkt.
De printerdriver
verwijderen
Volg de onderstaande stappen om de printerdriver te
verwijderen.
Speed and Progress (Snelheid Voortgang)
Hiermee kunt u diverse functies instellen voor
basistaken van de printerdriver.
Opmerking:
❏ Meld u aan met een Administrator account
(Administrator-account).
Menu Arrangement (Menu's indelen)
Hiermee deelt u de items, zoals Select Setting
(Selecteerinstelling), Media Type (Afdrukmateriaal)
en Paper Size (Papierformaat), in op basis van het
aantal keren dat u de functie gebruikt. U
“Weergegeven schermonderdelen wijzigen” op pagina
43
❏
Export or Import (Exporteren of importeren)
U kunt de instellingen van de printerdriver exporteren
of importeren. Deze functie is handig wanneer u
dezelfde instellingen van de printerdriver wilt
gebruiken op verschillende computers.
Driver Update (Driverupdate)
Hiermee gaat u naar de website van Epson om te kijken
of er een recentere driver is dan de nu geïnstalleerde
versie. Als een nieuwe versie wordt gevonden, wordt de
printerdriver automatisch bijgewerkt.
45
Als in Windows 7/Windows Vista om het
wachtwoord van een Administrator of om een
bevestiging wordt gevraagd, voer dan het
wachtwoord in en ga door met de taak.
A
Schakel de printer uit en maak de interfacekabel
los.
B
Ga naar het Control Panel
(Configuratiescherm) en klik op Uninstall a
program (Een programma verwijderen) in de
categorie Programs (Programma's).
C
Selecteer Epson Stylus photo R3000 Printer
Uninstall (Printer Epson Stylus photo R3000
verwijderen) en klik op Uninstall/Change
(Verwijderen/wijzigen) (of Change/Remove
(Wijzigen/Verwijderen)/add or remove
(toevoegen of verwijderen)).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver (Windows)
D
Selecteer het pictogram van de gewenste printer
en klik op OK.
Tip:
U kunt ook Epson Network Utility verwijderen op
het tabblad Utility (Hulpprogramma's) door te
klikken en Epson Network Utility te selecteren.
Houd er wel rekening mee dat drivers van andere
Epson-printers die u gebruikt ook van Epson
Network Utility gebruik kunnen maken. Verwijder
Epson Network Utility niet als u nog meer
Epson-printers gebruikt.
E
Volg de instructies op het scherm om door te
gaan.
Wanneer u wordt gevraagd het verwijderen te
bevestigen, klikt u op Yes (Ja).
Start de computer opnieuw als u de printerdriver
opnieuw installeert.
46
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver (Mac OS X)
Epson Printer Utility 4
gebruiken
Met de printerdriver
(Mac OS X)
Met Epson Printer Utility 4 kunt u diverse
onderhoudstaken uitvoeren, zoals een controle van de
spuitkanaaltjes en reiniging van de printkop. Dit
hulpprogramma wordt automatisch met de
printerdriver meegeïnstalleerd.
Instelvenster weergeven
De weergavemethode van het scherm met
printerdriverinstellingen kan verschillen, afhankelijk
van de toepassing of het besturingssysteem.
Epson Printer Utility 4 starten
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)” op
pagina 32
Dubbelklik op de map Applications (Programma's)
gevolgd door de map Epson Software en het pictogram
Epson Printer Utility 4.
Help weergeven
Opmerking:
Als de naam van de printer niet wordt weergegeven, klikt
u op de Printer List (Printerlijst) en selecteert u de
printer.
Klik op
in het venster met instellingen van de
printerdriver om de Help weer te geven.
Functies van Epson Printer
Utility 4
Met Epson Printer Utility 4 kunt u de volgende
onderhoudstaken uitvoeren.
47
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver (Mac OS X)
EPSON Status Monitor
Hiermee kunt u op uw computerscherm de
printerstatus raadplegen, zoals de resterende
hoeveelheid inkt en eventuele foutmeldingen.
De printerdriver
verwijderen
Volg de onderstaande stappen om de printerdriver te
verwijderen.
Opmerking:
❏ Meld u aan met een Administrator account
(Administrator-account).
❏
Nozzle Check (Spuitkanaaltjes controleren)
Hiermee controleert u of de spuitkanaaltjes van de
printkop verstopt zijn.
U “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn”
op pagina 98
Head Cleaning (Printkop reinigen)
Hiermee reinigt u de printkop als u strepen of
ontbrekende delen in uw afdrukken krijgt. Op deze
manier reinigt u de printkop en verbetert u de
afdrukkwaliteit.
Voer desgevraagd het wachtwoord in en ga door.
A
Schakel de printer uit en maak de interfacekabel
los.
B
Sluit alle open programma's.
C
Klik in het Apple-menu op de map System
Preferences (Systeemvoorkeuren) gevolgd
door de map Print & Fax (Afdrukken en
faxen).
D
Selecteer deze printer en klik op -.
E
Klik op Delete Printer (Verwijder printer) (of
OK).
F
Plaats de softwareschijf die u bij deze printer hebt
gekregen in de computer.
G
Dubbelklik op Install Navi.
H
Selecteer Software List (Softwarelijst).
U “Printkop reinigen” op pagina 99
Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)
Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt, lijn de
printkop dan uit. Met Print head alignment (Printkop
uitlijnen) corrigeert u een verkeerde uitlijning van de
printkop.
U “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren
(Print Head Alignment (Printkop uitlijnen))” op pagina
100
48
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Met de printerdriver (Mac OS X)
I
Selecteer Printer Driver (Printerdriver) en klik
op Next (Volgende).
J
Lees de licentieovereenkomst als die wordt
weergegeven, klik op Continue (Ga door) en klik
vervolgens op Agree (Akkoord).
K
Selecteer Uninstall (Verwijderen) en klik
vervolgens op Uninstall (Verwijderen).
L
Volg de instructies op het scherm om door te
gaan.
49
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Varianten afdrukken
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Windows Vista
Kleuren automatisch
corrigeren en foto's
afdrukken
(PhotoEnhance)
Windows XP (Service Pack 2 of hoger
en .NET 3.0 of hoger)
Windows XP (anders dan hierboven)
De printerdriver voor deze printer heeft de door Epson
zelf ontwikkelde functie PhotoEnhance, waarmee
kleuren zo zorgvuldig mogelijk worden gereproduceerd
en kleuren kunnen worden verbeterd vóór het
afdrukken.
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Stel in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer) in.
Tip:
Kijk op de website van de distributeur voor
informatie over de besturingssystemen die de
toepassing ondersteunt.
Met PhotoEnhance kunt u de kleuren van foto's
corrigeren op basis van onderwerp, zoals mensen, scène
of nachtfoto. Kleurgegevens kunnen worden afgedrukt
in sepia of zwart-wit. Kleuren worden automatisch
gecorrigeerd wanneer u een afdrukmodus selecteert.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Deze optie is niet beschikbaar voor Mac OS X 10.4.
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
Opmerking:
U wordt aangeraden afbeeldingen met de kleurruimte
sRGB te gebruiken.
Instellingen aanpassen in Windows
Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen
functie voor kleurenbeheer, geef dan in die
toepassing op hoe kleuren moeten worden
aangepast.
A
Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing
gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6.0 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
50
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
B
Open het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver, selecteer PhotoEnhance bij Mode
(Modus) en klik vervolgens op Advanced
(Geavanceerd).
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
Toepassing
Instellingen voor kleurenbeheer
Adobe Photoshop
CS3 of hoger
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Adobe Photoshop
Lightroom 1 of hoger
Adobe Photoshop
Elements 6 of hoger
Andere toepassingen
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
C
In het venster PhotoEnhance kunt u effecten
instellen om toe te passen op de afdrukgegevens.
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie over elk onderdeel.
D
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Instellingen aanpassen in Mac OS X 10.6 en 10.5
Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen
functie voor kleurenbeheer, geef dan in die
toepassing op hoe kleuren moeten worden
aangepast.
A
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
51
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
B
D
Open het afdrukvenster, selecteer Color
Matching (Kleurevenaring) en klik op EPSON
Color Controls (EPSON Kleurencontrole).
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
Kies in de Advanced Color Settings
(Geavanceerde kleurinstellingen) de effecten
die op de afdrukgegevens moeten worden
toegepast.
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie over elk onderdeel.
Tip:
Wanneer u de volgende toepassingen gebruikt,
moet u ervoor zorgen dat u stap 1 uitvoert. Als u dit
niet doet, kunt u EPSON Color Controls (EPSON
Kleurencontrole) niet selecteren.
C
❏
Adobe Photoshop CS3 of hoger
❏
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
❏
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
E
Selecteer Print Settings (Printerinstellingen) in
de lijst, selecteer PhotoEnhance bij Color
Settings (Kleurinstellingen) en klik op
Advanced Color Settings (Geavanceerde
kleurinstellingen).
52
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Kleuren corrigeren en
afdrukken
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Windows Vista
De printerdriver zorgt er automatisch voor dat de
kleuren worden afgestemd op de kleurruimte. U kunt
kiezen uit de volgende manieren van corrigeren.
Windows XP
(Service Pack 2 of
hoger en .NET 3.0
of hoger)
❏ EPSON Standard (sRGB) (EPSON-standaard
(sRGB))
Windows XP (anders dan hierboven)
Optimalisatie van de sRGB-ruimte en correctie van
kleuren.
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Stel in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer) in.
❏ Adobe RGB
Optimalisatie van de Adobe RGB-ruimte en
correctie van kleuren.
Tip:
Kijk op de website van de distributeur voor
informatie over de besturingssystemen die de
toepassing ondersteunt.
Als u op Advanced (Geavanceerd) klikt wanneer een
van de bovenstaande opties voor de verwerking van
kleuren is geselecteerd, kunt u Gamma, Brightness
(Helderheid), Contrast, Saturation (Verzadiging) en de
kleurbalans nauwkeurig bijregelen voor de
geselecteerde optie.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
Gebruik deze optie wanneer de gebruikte toepassing
geen functie voor correctie van de kleuren heeft.
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
Instellingen opgeven in Windows
Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen
functie voor kleurenbeheer, geef dan in die
toepassing op hoe kleuren moeten worden
aangepast.
A
Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing
gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6.0 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
B
Selecteer de vorm van kleurencorrectie wanneer
het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver wordt weergegeven.
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
53
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
C
Als u de instellingen met de hand wilt aanpassen,
klikt u op Advanced (Geavanceerd) om Color
Controls (Kleurencontrole) weer te geven.
Als u in stap 2 hebt gekozen voor weergave van
het venster Color Controls (Kleurencontrole),
pas de instellingen dan naar wens aan.
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie over elk onderdeel.
Tip:
U kunt de correctiewaarde aanpassen met behulp
van de voorbeeldafbeelding links in het venster.
Daarnaast kan de kleurencirkel worden gebruikt
om de kleuren nauwkeurig aan te passen.
D
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Instellingen opgeven in Mac OS X
Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen
functie voor kleurenbeheer, geef dan in die
toepassing op hoe kleuren moeten worden
aangepast.
A
Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing
gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
54
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Mac OS X
10.6 en 10.5
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Mac OS X 10.4
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
C
Voor Mac OS X 10.5 en 10.6: selecteer Color
Matching (Kleurevenaring) in de lijst en klik
vervolgens op EPSON Color Controls (EPSON
Kleurencontrole).
Ga voor Mac OS X 10.4 naar stap 4.
Selecteer in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer).
Tip:
Kijk op de website van de distributeur voor
informatie over de besturingssystemen die de
toepassing ondersteunt.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
B
Tip:
Wanneer u de volgende toepassingen gebruikt
onder Mac OS X 10.5 of 10.6, moet u ervoor zorgen
dat u stap 1 uitvoert. Als u dit niet doet, kunt u
EPSON Color Controls (EPSON
Kleurencontrole) niet selecteren.
Geef het venster Print (Afdrukken) weer.
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
55
❏
Adobe Photoshop CS3 of hoger
❏
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
❏
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
D
Geef het venster Advanced Color Settings
(Geavanceerde kleurinstellingen) voor
kleurcorrectie weer.
E
Stel de benodigde instellingen in.
F
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie over elk onderdeel.
Selecteer Print Settings (Printerinstellingen) in
de lijst en selecteer EPSON Standard (sRGB)
(EPSON-standaard (sRGB)) of AdobeRGB
(Adobe RGB) bij Color Controls
(Kleurencontrole) onder Color Settings
(Kleurinstellingen). Als u de parameters
handmatig aanpast, klikt u op Advanced Color
Settings (Geavanceerde kleurinstellingen).
Tip:
Wanneer u de volgende toepassingen gebruikt
onder Mac OS X 10.5, schakelt u het selectievakje
Use Generic RGB (Alg. RGB gebruiken) uit.
❏
Adobe Photoshop CS3 of hoger
❏
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
❏
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Schakel het selectievakje in wanneer u een andere
toepassing gebruikt dan hierboven genoemd.
56
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Foto's afdrukken in
zwart-wit
Tip:
Kijk op de website van de distributeur voor
informatie over de besturingssystemen die de
toepassing ondersteunt.
U kunt zwart-witfoto's afdrukken met rijke
schakeringen door de kleuren van de
afbeeldingsgegevens te laten aanpassen door de
printerdriver.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) of
No Color Management (Geen kleurenbeheer)
bij Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
Aan de gegevens van het origineel verandert niets.
U kunt afbeeldingsgegevens corrigeren tijdens het
afdrukken zonder verdere verwerking van de gegevens
uit de toepassing.
Opmerking:
U wordt aangeraden afbeeldingen met de kleurruimte
sRGB te gebruiken.
Instellingen opgeven in Windows
Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen
functie voor kleurenbeheer, geef dan in die
toepassing op hoe kleuren moeten worden
aangepast.
A
Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing
gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Windows Vista
Windows XP
(Service Pack 2 of
hoger en .NET 3.0
of hoger)
Windows XP (anders dan hierboven)
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Selecteer in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer).
57
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
B
Open het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver en selecteer Advanced B&W
Photo (Zwart-witfoto geavanceerd) bij Color
(Kleur).
D
Pas de instellingen aan.
E
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie over elk onderdeel.
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
C
Instellingen opgeven in Mac OS X
Wanneer u toepassingen gebruikt met een eigen
functie voor kleurenbeheer, geef dan in die
toepassing op hoe kleuren moeten worden
aangepast.
A
Klik op Advanced (Geavanceerd) bij Mode
(Modus).
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Mac OS X
10.6 en 10.5
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Mac OS X 10.4
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Selecteer in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer).
Tip:
Kijk op de website van de distributeur voor
informatie over de besturingssystemen die de
toepassing ondersteunt.
58
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Tip:
Wanneer u de volgende toepassingen gebruikt
onder Mac OS X 10.5, schakelt u het selectievakje
Use Generic RGB (Alg. RGB gebruiken) uit.
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
❏
Adobe Photoshop CS3 of hoger
❏
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
❏
Adobe Photoshop Elements 6 of hoger
Schakel het selectievakje in wanneer u een andere
toepassing gebruikt dan hierboven genoemd.
C
B
Open het afdrukvenster, selecteer Print Settings
(Printerinstellingen) in de lijst en selecteer
vervolgens Advanced B&W Photo
(Zwart-witfoto geavanceerd) bij Color (Kleur).
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
59
Klik op Advanced Color Settings
(Geavanceerde kleurinstellingen).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
D
Pas de instellingen aan.
Randloos afdrukken
Zie de Help van de printerdriver voor meer
informatie over elk onderdeel.
Hiermee kunt u afdrukken zonder marge (randloos).
Welke manieren van randloos afdrukken u kunt kiezen
hangt af van het afdrukmateriaal.
Losse vellen: rondom geen marges
Rolpapier: links en rechts geen marges
Wanneer u links en rechts randloos afdrukt, krijgt u wel
marges boven- en onderaan het papier.
Waarden voor de boven- en ondermarge U
“Afdrukgebied” op pagina 34
Randloos afdrukken is niet beschikbaar bij posterboard
of cd's en dvd's.
E
Manieren van randloos
afdrukken
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Er zijn twee opties beschikbaar om randloos af te
drukken: Auto Expand (Automatisch vergroten) en
Retain Size (Behoud grootte).
Kies een van beide opties wanneer u op losse vellen
afdrukt. Voor rolpapier worden de instellingen
automatisch als volgt aangepast.
❏ Rolpapier: Auto Expand (Automatisch vergroten)
❏ Rolpapier (banier): Retain Size (Behoud grootte)
Auto Expand (Automatisch
vergroten)
De printerdriver maakt de afdrukgegevens iets groter
dan het papierformaat en drukt dan de vergroting af. De
delen die buiten het papier vallen worden niet
afgedrukt. Resultaat: een afdruk zonder witrand.
Gebruik de instellingsmogelijkheden van de toepassing,
zoals Paginalay-out, om het formaat van de
afbeeldingsgegevens in te stellen.
- Stel het papierformaat en de pagina-instellingen
correct in voor de afdrukgegevens.
60
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
- Als in de toepassing marges kunnen worden inge‐
steld, stelt u die in op 0 mm.
- Voor rolpapier hoeft de boven- en ondermaat niet te
worden aangepast.
- Maak de afbeeldingsgegevens net zo groot als het
papierformaat.
Selecteer deze instelling als u wilt voorkomen dat de
printerdriver de afdrukgegevens groter maakt.
Retain Size (Behoud grootte)
Maak de afdrukgegevens in de toepassing groter dan het
papierformaat om een randloos resultaat te krijgen. De
printerdriver vergoot de afbeeldingsgegevens niet.
Gebruik de instellingsmogelijkheden van de toepassing,
zoals Paginalay-out, om het formaat van de
afbeeldingsgegevens in te stellen.
Ondersteunde formaten voor
randloos afdrukken
Voor randloos afdrukken wordt afdrukmateriaal met de
volgende afmetingen ondersteund.
Pagina-instellingen kunnen groter worden opgegeven
dan het eigenlijke papierformaat. Hieronder staat
hoeveel.
Ondersteunde papierformaten
A4 (210 × 297 mm)
Formaten groter dan A4
Boven: +3 mm
A3 (297 × 420 mm)
Onder: +4,5 mm
A3+ (329 × 483 mm)
Links en rechts: 3,5
mm
A4 of kleiner (uitgezonderd 100 ×
148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5 inch, 10
× 15 cm/4 × 6 inch)
Letter (8½ × 11 inch)
Boven: +3 mm
100 × 148 mm
Onder: +4 mm
9 × 13 cm (3,5 × 5 inch)
Links en rechts: 2,5
mm
100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5
inch, 10 × 15 cm/4 × 6 inch
10 × 15 cm (4 × 6 inch)
Boven: +1,3 mm
13 × 18 cm (5 × 7 inch)
Onder, links en
rechts: 2,5 mm
13 × 20 cm (5 × 8 inch)
16:9-formaat (102 × 181 mm)
- Als in de toepassing marges kunnen worden inge‐
steld, stelt u die in op 0 mm.
20 × 25 cm (8 × 10 inch)
254 × 305 mm (10 × 12 inch)
- Maak de afbeeldingsgegevens net zo groot als het
papierformaat.
279 × 356 mm (11 × 14 inch)
US B 11 × 17 inch
61
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
B
Ondersteunde papierformaten
30 × 30 cm (12 × 12 inch)
Selecteer Borderless (Randloos) en klik
vervolgens op Expansion (Uitbreiding).
De mate van uitbreiding kan niet worden
geselecteerd wanneer Roll Paper (Rolpapier) of
Roll Paper (Banner) (Rolpapier (Banier)) is
geselecteerd bij Source (Bron).
A3+-rolpapier (329 mm breed)
Afhankelijk van het soort afdrukmateriaal kan de
afdrukkwaliteit afnemen of kan randloos afdrukken niet
worden geselecteerd.
U “Speciaal afdrukmateriaal van Epson” op pagina
116
Instellingen opgeven voor het
afdrukken
Instellingen opgeven in Windows
Op het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver kunt u diverse afdrukinstellingen
opgeven, zoals Media Type (Afdrukmateriaal),
Source (Bron) en Size (Formaat).
A
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
C
Selecteer Auto Expand (Automatisch
vergroten) of Retain Size (Behoud grootte) bij
Method of Enlargement (Wijze van
vergroting). Als u Auto Expand (Automatisch
vergroten) selecteert, geef dan aan hoeveel van
de afbeelding buiten de rand van het papier mag
vallen.
Max (Maximum)
Formaten groter dan A4:
Ongeveer 3 mm voorbij de bovenrand, 4,5 mm voorbij de onderrand
en 3,5 mm voorbij de linker- en rechterrand
A4 of kleiner (uitgezonderd 100 ×
148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5 inch, 10 ×
15 cm/4 × 6 inch):
Ongeveer 3 mm voorbij de bovenrand, 4 mm voorbij de onderrand en
2,5 mm voorbij de linker- en rechterrand
100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5 inch,
10 × 15 cm/4 × 6 inch:
Ongeveer 1,3 mm voorbij de bovenrand, 2,5 mm voorbij de onderrand
en 2,5 mm voorbij de linker- en rechterrand
Mid (Midden)
62
½ van Max (Maximum)
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Min (Minimum)
A3+ (Roll Paper - Borderless Banner) (Rolpapier
- Randloos Banier)
¼ van Max (Maximum)
XXXX is het papierformaat, zoals A4.
Als u Mac OS X 10.4 gebruikt of als items van het
venster Page Setup (Pagina-instelling) niet
worden weergegeven in het afdrukvenster van
het programma onder Mac OS X 10.6 of 10.5,
open dan het venster Page Setup
(Pagina-instelling) en geef de instellingen daarin
op.
Tip:
Met Mid (Midden) of Min (Minimum) neemt de
vergroting van de afbeelding af. Hierdoor kunnen
marges ontstaan langs een of meer randen van het
papier, afhankelijk van het papier en de
afdrukomgeving.
D
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
B
Instellingen opgeven in Mac OS X
Open het afdrukvenster, selecteer het
papierformaat bij Paper Size (Papierformaat)
en geef vervolgens aan hoe u randloos wilt
afdrukken.
A
Als Auto Expand (Automatisch vergroten) is
geselecteerd bij Paper Size (Papierformaat),
geef dan in het venster Expansion (Uitbreiding)
aan hoeveel van de afbeelding buiten de rand van
het papier mag vallen.
Selecteer Page Layout Settings (Instellingen
voor paginalay-out) in de lijst. Hierna is te zien
hoeveel van de afbeelding buiten het papier valt.
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
Max (Maximum)
Hieronder staan de keuzemogelijkheden voor
randloos afdrukken.
XXXX (Sheet Feeder - Borderless (Auto
Expand)) (Papiertoevoer - Randloos(Autom.
vergroten))
Formaten groter dan A4:
Ongeveer 3 mm voorbij de bovenrand, 4,5 mm voorbij de onderrand
en 3,5 mm voorbij de linker- en rechterrand
A4 of kleiner (uitgezonderd 100 ×
148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5 inch, 10 ×
15 cm/4 × 6 inch):
XXXX (Sheet Feeder - Borderless (Retain Size))
(Papiertoevoer - Randloos(Behoud grootte))
Ongeveer 3 mm voorbij de bovenrand, 4 mm voorbij de onderrand en
2,5 mm voorbij de linker- en rechterrand
XXXX (Fr.-FineArt(Borderless, Auto Expand))
(Fr.-FineArt (Randloos, Automatisch
vergroten))
100 × 148 mm, 9 × 13 cm/3,5 × 5 inch,
10 × 15 cm/4 × 6 inch:
Ongeveer 1,3 mm voorbij de bovenrand, 2,5 mm voorbij de onderrand
en 2,5 mm voorbij de linker- en rechterrand
XXXX (Fr.-FineArt(Borderless, Retain Size))
(Fr.-FineArt (Randloos, Behoud grootte))
A3+ (Roll Paper - Borderless) (Rolpapier Randloos)
63
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Mid (Midden)
½ van Max (Maximum)
Min (Minimum)
¼ van Max (Maximum)
C
Selecteer Print Settings (Printerinstellingen) in
de lijst en stel vervolgens Media Type
(Afdrukmateriaal) in.
D
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
De mate van uitbreiding kan niet worden
geselecteerd wanneer A3+(Roll Paper Borderless) (Rolpapier - Randloos) of A3+
(Roll Paper - Borderless Banner) (Rolpapier Randloos Banier) is geselecteerd bij Paper Size
(Papierformaat).
Tip:
Met Mid (Midden) of Min (Minimum) neemt de
vergroting van de afbeelding af. Hierdoor kunnen
marges ontstaan langs een of meer randen van het
papier, afhankelijk van het papier en de
afdrukomgeving.
64
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Vergroot/verkleind
afdrukken
Volledige pagina/Aanpassen
aan papierformaat
Instellingen opgeven in Windows
Op het tabblad Page Layout (Paginalay-out)
van de printerdriver stelt u hetzelfde
papierformaat als het papierformaat van de
gegevens in bij Page Size (Paginaformaat) of
Paper Size (Papierformaat).
A
U kunt de afdrukgegevens vergroot of verkleind
afdrukken. Hiervoor hebt u drie instelmogelijkheden.
❏ Fit to Page (Volledige pagina)
Hiermee wordt de afbeelding automatisch groter of
kleiner gemaakt om op het papier te passen.
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
❏ Fit to Roll Paper Width (Aanpassen aan breedte
rolpapier) (uitsluitend Windows)
Hiermee wordt de afbeelding automatisch groter of
kleiner gemaakt om op de breedte van het rolpapier
te passen.
B
Selecteer het formaat van het papier dat in de
printer is geladen in de lijst Output Paper
(Uitvoerpapier).
Fit to Page (Volledige pagina) is geselecteerd bij
Reduce/Enlarge (Verkleinen/Vergroten).
❏ Custom (Aangepast)
Hiermee geeft u zelf op in welke mate de afbeelding
moet worden vergroot of verkleind. Gebruik deze
optie voor afwijkende papierformaten.
65
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
C
Instellingen opgeven in Mac OS X
Open het afdrukvenster, selecteer Paper
Handling (Papierafhandeling) in de lijst en
schakel vervolgens Scale to fit paper size (Pas
aan papierformaat aan) in.
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
A
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
Voor Mac OS X 10.5 of 10.6
Voor Mac OS X 10.4
B
Selecteer het formaat van het papier dat in de
printer is geladen in de lijst Destination Paper
Size (Doelpapierformaat).
Tip:
Schakel het selectievakje Scale down only
(Verklein alleen) in.
C
66
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Aanpassen aan breedte
rolpapier
(uitsluitend Windows)
A
C
Selecteer Reduce/Enlarge (Verkleinen/
Vergroten) en klik vervolgens op Fit to Roll
Paper Width (Aanpassen aan breedte
rolpapier).
D
Selecteer de breedte van het rolpapier dat in de
printer is geladen in de lijst Roll Width
(Rolbreedte).
E
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Open het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver en selecteer Roll Paper
(Rolpapier) bij Source (Bron).
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
B
Open het tabblad Page Layout (Paginalay-out)
en kies een Paper Size (Papierformaat) dat
geschikt is voor het paginaformaat van het
document.
67
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Aangepaste schaal instellen
Instellingen opgeven in Mac OS X
Selecteer in het afdrukvenster het formaat van
het papier dat in de printer is geladen in de lijst
Paper Size (Papierformaat).
A
Instellingen opgeven in Windows
Op het tabblad Page Layout (Paginalay-out)
van de printerdriver stelt u hetzelfde
papierformaat als het papierformaat van de
gegevens in bij Page Size (Paginaformaat) of
Paper Size (Papierformaat).
A
Als u Mac OS X 10.4 gebruikt of als items van het
venster Page Setup (Pagina-instelling) niet
worden weergegeven in het afdrukvenster van
het programma onder Mac OS X 10.6 of 10.5,
open dan het venster Page Setup
(Pagina-instelling) en geef de instellingen daarin
op.
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
B
Selecteer bij Output Paper (Uitvoerpapier) een
optie die past bij het formaat van het papier dat in
de printer is geladen.
C
Selecteer Reduce/Enlarge (Verkleinen/
Vergroten), klik op Custom (Aangepast) en stel
een waarde in bij Scale to (Vergroten).
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
Voer rechtstreeks een waarde in of klik op de
pijlen rechts naast het vak om een waarde in te
stellen.
U kunt een waarde van 10 tot 650% gebruiken.
B
Voer de schaal in.
U kunt maximaal de volgende waarden
gebruiken.
Mac OS X 10.5 en 10.6: 1 tot 10.000%
Mac OS X 10.4: 1 tot 400%
Voor Mac OS X 10.6
D
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
68
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Voor Mac OS X 10.4 of 10.5
Meerdere pagina's
afdrukken
U kunt meerdere pagina's van een document op één vel
papier afdrukken.
Als u aaneengesloten gegevens afdrukt, opgemaakt voor
A4-formaat, worden die gegevens als volgt afgedrukt.
De waarde voor Scale (Vergroten) is nu ingesteld.
U kunt nu op de normale manier afdrukken.
Tip:
❏ In Windows is het niet mogelijk om de functie
Multi-Page (Meerdere pagina's) te gebruiken in
combinatie met randloos afdrukken.
❏
In Windows is het wel mogelijk om de gegevens met
de functie Fit to Page (Volledige pagina) af te
drukken op verschillende papierformaten.
U “Vergroot/verkleind afdrukken” op pagina 65
69
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Instellingen opgeven in Windows
Schakel op het tabblad Page Layout
(Paginalay-out) van de printerdriver het
selectievakje Multi-Page (Meerdere pagina's)
in, selecteer N-up (x-op-één) en klik op Settings
(Instellingen).
Instellingen opgeven in Mac OS X
Selecteer in het afdrukvenster de optie Layout
(Lay-out) in de lijst en geef het aantal pagina's per
vel enzovoort op.
A
A
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
Tip:
Met de functie Border (Rand) kunt u een kader
laten afdrukken rond de pagina's.
B
B
Geef in het dialoogvenster Print Layout
(Afdrukindeling) het aantal pagina's per vel en
de paginavolgorde op.
Als het selectievakje Print page frames
(Paginakaders afdrukken) is ingeschakeld,
worden op elke pagina kaders rond de pagina's
afgedrukt.
C
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
70
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
B
Handmatig dubbelzijdig
afdrukken
(uitsluitend Windows)
Wanneer Roll Paper (Rolpapier) is geselecteerd
bij Source (Bron), is het niet mogelijk om
Double-Sided Printing (Dubbelzijdig
afdrukken) in te schakelen. Stel in dit geval
Source (Bron) eerst in op het tabblad Main
(Hoofdgroep).
U kunt gemakkelijk beide zijden van het papier
bedrukken door eerst alle even pagina's af te drukken,
die vervolgens om te draaien en ze met de hand opnieuw
in de printer te laden voor de oneven pagina's.
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
Voorzorgsmaatregelen voor
dubbelzijdig afdrukken
Houd bij het dubbelzijdig afdrukken rekening met de
volgende punten.
❏ Gebruik papier dat geschikt is om dubbelzijdig te
worden bedrukt.
❏ Afhankelijk van de papiersoort en de
afdrukgegevens kan er inkt doorschijnen aan de
achterkant van het papier.
❏ Dubbelzijdig afdrukken is alleen mogelijk met de
automatische velleninvoer.
❏ Wanneer u achter elkaar dubbelzijdig afdrukt kan
de binnenzijde van de printer vies worden door
inkt. Reinig de printer als u vlekken op uw
afdrukken krijgt door inkt op de rol.
Tip:
U kunt nog meer papier besparen door deze
afdrukmethode te combineren met het afdrukken van
meerdere pagina's op één pagina.
U “Meerdere pagina's afdrukken” op pagina 69
Instellingen opgeven voor het
afdrukken
A
Schakel op het tabblad Page Layout
(Paginalay-out) van de printerdriver het
selectievakje Double-Sided Printing
(Dubbelzijdig afdrukken) in.
Laad papier in de automatische velleninvoer.
U “Papier in de automatische velleninvoer
laden” op pagina 22
71
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Poster afdrukken
(vergroot afdrukken op
meerdere vellen uitsluitend Windows)
Tip:
❏ U kunt Binding Edge (Bindkant) en Binding
Margin (Rugmarge) instellen door te klikken
op Margins (Marges). Het precieze
afdrukresultaat van wat u opgeeft als
rugmarge kan per toepassing verschillen.
❏
Met de posterfunctie worden de afdrukgegevens
automatisch vergroot en verdeeld. De afdrukken kunt u
daarna aan elkaar plakken, zodat een grote poster of
kalender ontstaat. U kunt posters afdrukken die
maximaal bestaan uit 4 bij 4 vellen. Er zijn twee
manieren om een poster af te drukken.
Schakel Folded Booklet (Gevouwen boekje)
in als u een boekje wilt maken. In het voorbeeld
hieronder worden de pagina's die bij het
vouwen van het papier aan de binnenzijde
komen (pagina 2, 3, 6, 7, 10, 11) het eerst
afgedrukt.
C
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
D
Wanneer de oneven pagina's zijn afgedrukt en de
aanwijzingen op het scherm worden
weergegeven, laadt u het papier opnieuw in de
printer zoals aangegeven. Vervolgens klikt u op
Resume (Hervatten).
❏ Randloze posterafdruk
Hiermee worden de afmetingen van de
afdrukgegevens automatisch vergroot, verdeeld en
randloos afgedrukt. U kunt een poster maken door
de bedrukte vellen papier aan elkaar te plakken. Om
randloze afdrukken te krijgen worden de gegevens
vergroot, zodat de afdruk iets buiten het
papierformaat komt. Het deel van de vergroting dat
buiten het papier valt, wordt niet afgedrukt.
Daardoor valt de afbeelding op de naden mogelijk
niet goed samen. Om de pagina's goed aan elkaar te
kunnen plakken drukt u posters af met marges.
❏ Posterafdruk met marges
Hiermee worden de afmetingen van de
afdrukgegevens automatisch vergroot, verdeeld en
met rand afgedrukt. U moet de marges zelf
wegsnijden en de verschillende vellen papier aan
elkaar te plakken. Het uiteindelijke formaat is ietsje
72
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
C
kleiner, doordat u de marges wegsnijdt, maar de
naden passen perfect op elkaar.
Instellingen opgeven voor het
afdrukken
A
Maak de afdrukgegevens met het gewenste
programma.
De printerdriver vergroot de
afbeeldingsgegevens automatisch tijdens het
afdrukken.
B
Schakel op het tabblad Page Layout
(Paginalay-out) van de printerdriver het
selectievakje Multi-Page (Meerdere pagina's)
in, selecteer Poster en klik op Settings
(Instellingen).
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
73
Selecteer in het dialoogvenster Poster Settings
(Posterinstellingen) het aantal afgedrukte
pagina's waarop u de poster wilt afdrukken.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
D
Kies voor een randloze posterafdruk of een
posterafdruk met marges en selecteer vervolgens
eventueel de pagina's die u niet wilt afdrukken.
Tip:
Het formaat na het samenvoegen:
Randloos geselecteerd:
Selecteer Borderless Poster Print (Randloze
posterafdruk).
Wanneer Borderless Poster Print (Randloze
posterafdruk) wordt uitgeschakeld en met marges
wordt geselecteerd, worden de items onder Print
Cutting Guides (Snijlijnen afdrukken)
weergegeven.
Voor het uiteindelijke formaat maakt het niet uit of
Trim Lines (Trimlijnen) is geselecteerd. Als u
echter Overlapping Alignment Marks
(Overlappende uitlijningstekens) selecteert,
wordt het uiteindelijke formaat kleiner door de
overlap.
E
Tip:
Als Borderless Poster Print (Randloze
posterafdruk) grijs wordt weergegeven, wordt
randloos afdrukken niet ondersteund door het
geselecteerde papier of het formaat.
U “Ondersteunde formaten voor randloos
afdrukken” op pagina 61
U “Speciaal afdrukmateriaal van Epson” op
pagina 116
Met marges geselecteerd:
Schakel Borderless Poster Print (Randloze
posterafdruk) uit.
74
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Afdrukken aan elkaar plakken
De stappen voor het aan elkaar plakken van de
afdrukken zijn voor een randloze posterafdruk en
posterafdruk met marges verschillend.
Randloze posterafdruk
In dit gedeelte wordt beschreven u hoe u de vier
afgedrukte pagina's samenvoegt. Zoek de afdrukken bij
elkaar en plak ze met tape aan de achterzijde aan elkaar
in de hieronder aangegeven volgorde.
In het volgende gedeelte wordt beschreven u hoe u de
vier afgedrukte pagina's samenvoegt.
Posterafdruk met marges
Wanneer u Overlapping Alignment Marks
(Overlappende uitlijningstekens) selecteert, worden
de volgende tekens op het papier afgedrukt. Volg de
onderstaande procedures om de vier afgedrukte
pagina's samen te voegen met behulp van de
uitlijningstekens.
Tip:
Bij een zwart-witafdruk zijn de uitlijningstekens zwart.
75
A
Snij het vel linksboven af langs het
uitlijningsteken (verticale blauwe lijn).
B
Leg het vel linksboven op het vel rechtsboven. De
kruisjes moeten op elkaar worden gelegd zoals
afgebeeld. Plak de vellen tijdelijk met plakband
vast aan de achterzijde.
C
Snijd de twee overlappende pagina's af langs het
uitlijningsteken (verticale rode lijn).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
D
Plak het vel links en rechts aan elkaar.
E
Herhaal de stappen 1 tot en met 4 voor de
onderste vellen.
F
Snij de onderkant van de bovenste vellen af langs
het uitlijningsteken (horizontale blauwe lijn).
G
Leg het bovenste vel op het onderste vel. De
kruisjes moeten op elkaar worden gelegd zoals
afgebeeld. Plak de vellen tijdelijk met plakband
vast aan de achterzijde.
Plak de vellen aan de achterzijde aan elkaar met
plakband.
76
H
Snijd de twee overlappende pagina's af langs het
uitlijningsteken (horizontale rode lijn).
I
Plak het bovenste en onderste vel aan elkaar.
J
Nadat u alle vellen aan elkaar hebt geplakt, snijdt
u de marges af langs de buitenste snijlijnen.
Plak de vellen aan de achterzijde aan elkaar met
plakband.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Voorste handinvoer (posterboard) 3/voorste
handinvoer (Fine Art-media)
Gebruikergedefinieerde/
aangepaste
papierformaten
Breedte
210,0–329,0 mm
Lengte
279,4–3276,7 mm 2
1 Het papier kan langer zijn als uw toepassing het afdrukken
van banners ondersteunt. Het daadwerkelijke formaat van
de afdruk hangt echter af van de toepassing, het in de
printer ingestelde papierformaat en de
besturingsomgeving van de computer.
U kunt ook afdrukken op papierformaten die niet
standaard aanwezig zijn in de printerdriver.
Gebruikergedefinieerde papierformaten die op de
hierna beschreven manier zijn gemaakt en opgeslagen,
kunt u vervolgens selecteren in de pagina-instellingen
van het programma dat u gebruikt. Als uw toepassing
het maken van eigen formaten ondersteunt, volg dan de
stappen hieronder om het formaat te selecteren dat in de
toepassing is gemaakt, en druk vervolgens af.
2 De maximumlengte in Mac OS X is 1117,6 mm.
3 De boven- en ondermarge voor andere papierformaten dan
A3+ is 20 mm.
Instellingen opgeven in Windows
Klik op het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver op User Defined
(Gebruikergedefinieerd).
A
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over de
papierformaten die door deze printer worden
ondersteund.
U “In de handel verkrijgbare papiersoorten die
kunnen worden gebruikt” op pagina 117
Bovendien kunnen de volgende papierformaten
worden geselecteerd bij User Defined Paper Size
(Gebruikergedefinieerd papierformaat) (Windows)
of Custom Paper Sizes (Aangepaste papierformaten)
(Mac OS X) in de printerdriver.
Opmerking:
❏ U kunt wel een groot papierformaat opgeven dat
niet in deze printer kan worden geladen, maar dit
wordt niet goed afgedrukt.
❏
B
Het beschikbare uitvoerformaat wordt beperkt door
de toepassing.
❏ U kunt een naam van maximaal 24
single-byte tekens opgeven bij Paper Size
Name (Naam papierformaat).
Automatische velleninvoer/rolpapier 1
Breedte
89,0–329,0 mm
Lengte
55,0–3276,7 mm 2
Stel bij User Defined Paper Size
(Gebruikergedefinieerd papierformaat) het
aangepaste papierformaat in dat u wilt gebruiken
en klik vervolgens op Save (Opslaan).
❏ De lengte en breedte van een
voorgedefinieerd formaat in de buurt van
het gewenste aangepaste formaat kunnen
worden weergegeven door de gewenste optie
te selecteren bij Base Paper Size
(Standaardpapierformaat).
77
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
❏ Als de lengte-breedteverhouding gelijk is
aan die van een gedefinieerd papierformaat,
selecteert u dat gedefinieerde papierformaat
bij Fix Aspect Ratio (Vaste
beeldverhouding) en selecteert u
Landscape (Liggend) of Portrait (Staand)
bij Base (Standaard). In dit geval kunt u
uitsluitend de papierbreedte of de
papierhoogte aanpassen.
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
B
Klik op + en voer de naam in voor het
papierformaat.
C
Voer de Width (Breedte) en Height (Hoogte)
van het Paper Size (Papierformaat) in, voer de
marges in en klik vervolgens op OK.
Tip:
❏ Als u het papierformaat dat u hebt vastgelegd
wilt wijzigen, selecteert u de naam van het
papierformaat in de lijst links.
❏
❏
C
Als u het gebruikergedefinieerde formaat dat u
hebt vastgelegd wilt verwijderen, selecteert u
de naam van het papierformaat in de lijst links
en klikt u op Delete (Verwijderen).
U kunt maximaal 100 papierformaten
opslaan.
U kunt het paginaformaat en de printermarges
instellen afhankelijk van de afdrukmethode.
Klik op OK.
Nu kunt u het nieuwe papierformaat selecteren
bij Size (Formaat) op het tabblad Main
(Hoofdgroep).
U kunt nu op de normale manier afdrukken.
Instellingen opgeven in Mac OS X
Selecteer in het afdrukvenster de optie Manage
Custom Sizes (Aangepaste formaten) in de lijst
Paper Size (Papierformaat).
A
Als u Mac OS X 10.4 gebruikt of als items van het
venster Page Setup (Pagina-instelling) niet
worden weergegeven in het afdrukvenster van
het programma onder Mac OS X 10.6 of 10.5,
open dan het venster Page Setup
(Pagina-instelling) en geef de instellingen daarin
op.
78
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
U kunt nu op de normale manier afdrukken.
Tip:
❏ Als u wat u hebt vastgelegd wilt wijzigen,
selecteert u de naam van het papierformaat in
de lijst links in het dialoogvenster Custom
Paper Sizes (Aangepaste papierformaten).
❏
Als u het gebruikergedefinieerde formaat dat u
hebt vastgelegd wilt kopiëren, selecteert u de
naam van het papierformaat in de lijst links in
het dialoogvenster Custom Paper Sizes
(Aangepaste papierformaten) en klikt u op
Duplicate (Dupliceer).
❏
Als u het gebruikergedefinieerde formaat dat u
hebt vastgelegd wilt verwijderen, selecteert u
de naam van het papierformaat in de lijst links
in het dialoogvenster Custom Paper Sizes
(Aangepaste papierformaten) en klikt u op
-.
❏
De manier waarop u een aangepast
papierformaat kunt instellen hangt af van de
versie van het besturingssysteem. Raadpleeg
de documentatie van uw besturingssysteem
voor meer informatie.
D
Klik op OK.
E
Open het menu Paper Size (Papierformaat) en
selecteer het papierformaat dat u in het
dialoogvenster Custom Paper Size (Aangepaste
papierformaten) hebt opgeslagen. Selecteer
Print Settings (Printerinstellingen) en kies een
papierbron in het menu Page Layout
(Paginalay-out).
U kunt het opgeslagen papierformaat selecteren
bij Paper Size (Papierformaat).
Welke papierbronnen beschikbaar zijn, hangt af
van het paginaformaat.
79
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Instellingen opgeven in Windows
Selecteer het Media Type (Afdrukmateriaal) op
het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver.
Banier afdrukken (op
rolpapier)
A
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
U kunt banieren en panoramafoto's afdrukken als u in
uw toepassing afdrukgegevens maakt en instelt die
hiervoor geschikt zijn.
Er zijn twee manieren om een banier af te drukken.
Bron in de printerdriver
Ondersteunde toepassingen
Rolpapier
Documentopmaaksoftware, beeldbewerkingssoftware enzovoort*
Rolpapier (Banier)
B
Toepassingen met ondersteuning voor het afdrukken van banieren
* Maak afdrukgegevens op een formaat dat door de
desbetreffende toepassing wordt ondersteund met
behoud van de lengte-breedteverhouding van de afdruk.
De volgende afdrukformaten zijn beschikbaar.
Beschikbare formaten
Breedte
89–329mm
Lengte*
Windows: max. 3.276,7 mm
Mac OS X: max. 1.117,6 mm
* Het papier kan langer zijn als u een toepassing gebruikt die
het afdrukken van banners ondersteunt. De lengte die
daadwerkelijk kan worden bedrukt, hangt echter af van de
toepassing, het formaat van het papier dat in de printer is
geladen en uw computersysteem.
80
Selecteer Roll Paper (Rolpapier) of Roll Paper
(Banner) (Rolpapier (Banier)) in de lijst Source
(Bron).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Tip:
❏ U kunt Roll Paper (Banner) (Rolpapier
(Banier)) alleen gebruiken voor toepassingen
die het afdrukken van banieren ondersteunen.
❏
C
Instellingen opgeven in Mac OS X
Selecteer in het afdrukvenster bij Paper Size
(Papierformaat) het formaat van de gegevens
die met de toepassing zijn gemaakt.
A
Wanneer u Roll Paper (Banner) (Rolpapier
(Banier)) selecteert, worden de boven- en
ondermarge van het papier ingesteld op 0 mm.
Als u Mac OS X 10.4 gebruikt of als items van het
venster Page Setup (Pagina-instelling) niet
worden weergegeven in het afdrukvenster van
het programma onder Mac OS X 10.6 of 10.5,
open dan het venster Page Setup
(Pagina-instelling) en geef de instellingen daarin
op.
Klik op User Defined (Gebruikergedefinieerd)
als u het papierformaat wilt afstemmen op het
formaat van de gegevens.
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
Tip:
Als u een toepassing gebruikt die banieren kan
afdrukken, hoeft u User Defined Paper Size
(Gebruikergedefinieerd papierformaat) niet in te
stellen als u Roll Paper (Banner) (Rolpapier
(Banier)) selecteert bij Source (Bron).
D
Zorg ervoor dat het selectievakje Optimize
Enlargement (Vergroting optimaliseren) is
ingeschakeld.
De volgende opties zijn beschikbaar bij Paper
Size (Papierformaat).
❏ A3+ (Roll Paper) (Rolpapier)
❏ A3+ (Roll Paper - Borderless Banner)
(Rolpapier - Randloos Banier)
E
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
81
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Als u A3+ (Roll Paper) (Rolpapier) hebt
geselecteerd, selecteer dan Page Layout
(Paginalay-out) in de lijst en selecteer Cut Sheet
(Los vel) of Banner (Banier) bij Roll Paper
Option (Rolpapieroptie).
Layout Manager
(Lay-outbeheer)
(uitsluitend Windows)
Met Layout Manager (Lay-outbeheer) kunt u
afdrukgegevens uit diverse toepassingen vrij op het
papier plaatsen en samen afdrukken.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een poster of display
samen te stellen met uiteenlopende gegevens. Layout
Manager (Lay-outbeheer) kan ook handig zijn om het
papier doeltreffender te gebruiken.
B
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Dit is een voorbeeld van een lay-out.
82
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Meerdere gegevensitems
Gegevens op rolpapier
Identieke gegevens
Instellingen opgeven voor het
afdrukken
Vrije plaatsing
A
Controleer of de printer aangesloten en
gebruiksklaar is.
B
Open het bestand dat u wilt afdrukken in uw
toepassing.
C
Selecteer Layout Manager (Lay-outbeheer) op
het tabblad Main (Hoofdgroep) van de
printerdriver en kies bij Size (Formaat) een optie
die past bij het formaat van het document in de
toepassing.
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
83
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
G
Tip:
De optie die bij Size (Formaat) is geselecteerd, is
het formaat dat wordt gebruikt in Layout
Manager (Lay-outbeheer). Het eigenlijke
papierformaat van het papier waarop u afdrukt,
geeft u in stap 7 op.
D
Klik op File (Bestand) - Properties
(Eigenschappen) en geef afdrukinstellingen op
in het venster van de printerdriver.
Klik op OK. Wanneer u afdrukt met een
toepassing, wordt het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer) geopend.
De afdrukgegevens worden niet afgedrukt, maar
er wordt één pagina als object toegevoegd aan het
venster Layout Manager (Lay-outbeheer).
E
Laat het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer) open en herhaal stap 2 tot en
met 4 om de volgende gegevensitems te plaatsen.
De objecten worden toegevoegd aan het venster
Layout Manager (Lay-outbeheer).
F
Geef instellingen op bij Media Type
(Afdrukmateriaal), Source (Bron), Size
(Formaat) enzovoort.
Zet de objecten op de gewenste plaats in het
venster Layout Manager (Lay-outbeheer).
H
U kunt objecten verslepen en groter en kleiner
maken. Gebruik ook de functieknoppen en het
menu Object om objecten uit te lijnen en te
draaien in het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer).
Selecteer het menu File (Bestand) in het venster
Layout Manager (Lay-outbeheer) en klik op
Print (Afdrukken).
Het afdrukken wordt gestart.
U kunt hele objecten van formaat en plaats
veranderen in het dialoogvenster Preference
(Voorkeuren) of Arrangement Settings
(Indeelinstellingen).
Instellingen van Lay-outbeheer
opslaan en openen
De indeling en instellingen van het venster Layout
Manager (Lay-outbeheer) kunnen worden opgeslagen
in een bestand. Als u halverwege het maken van een
lay-out moet stoppen, kunt u uw werk opslaan en later
voortzetten.
Meer informatie over de verschillende functies
vindt u in de Help van het venster Layout
Manager (Lay-outbeheer).
Opslaan
84
A
Klik in het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer) op het menu File (Bestand)
gevolgd door Save as (Opslaan als).
B
Voer de bestandsnaam in, selecteer de locatie en
klik vervolgens op Save (Opslaan).
C
Sluit het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
Opgeslagen bestanden openen
A
Rechtstreeks vanaf een
digitale camera
afdrukken
Klik met de rechtermuisknop op het
snelkoppelingspictogram voor
hulpprogramma's (
) op de taskbar
(taakbalk) van Windows en selecteer Layout
Manager (Lay-outbeheer) in het menu dat
wordt weergegeven.
U kunt rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale
camera en andere apparaten die met PictBridge
compatibel zijn en via USB worden aangesloten.
Het venster Layout Manager (Lay-outbeheer)
wordt weergegeven.
Ondersteunde bestandsindelingen U “Specificaties”
op pagina 121
Als het pictogram niet wordt weergegeven op de
taskbar (taakbalk) van Windows U “Overzicht
van het tabblad Hulpprogramma's” op pagina
44
B
C
Opmerking bij het rechtstreeks
afdrukken vanaf een digitale
camera
Klik in het venster Layout Manager
(Lay-outbeheer) op het menu File (Bestand)
gevolgd door Open (Openen).
❏ In de volgende tabel staan de typen papier en zwarte
inkt die kunnen worden gebruikt.
Verander zo nodig van zwarte inkt voordat u de
digitale camera aansluit.
Selecteer de locatie en open het gewenste
bestand.
Afdrukmateriaal/inkt
Afdrukmateriaal
Type zwarte inkt
Gewoon papier
Photo Black (Foto Zwart)
Matte Black (Mat Zwart)
Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier
glanzend Premium)
Photo Black (Foto Zwart)
Premium Semigloss
Photo Paper (Fotopapier halfglanzend
Premium)
Matte Paper Heavy-weight (Mat papier zwaar)
Matte Black (Mat Zwart)
❏ Alleen met de automatische velleninvoer.
Afdrukken
A
85
Laad papier in de automatische velleninvoer.
U “Papier in de automatische velleninvoer
laden” op pagina 22
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Varianten afdrukken
B
Kies op het bedieningspaneel de zwarte inkt voor
het type papier dat u wilt gebruiken.
U “Type zwarte inkt vervangen” op pagina 35
Tip:
Selecteer zo nodig Breed bij Plaatopening.
U “Het menu Instellingen” op pagina 95
C
Zet de digitale camera aan en sluit het toestel aan
met een USB-kabel.
D
Selecteer op de digitale camera de foto's die u wilt
afdrukken en stel het gewenste aantal
exemplaren in. Geef eventueel nog meer
instellingen op.
Tip:
❏ Zie de documentatie van de digitale camera
voor meer informatie over de menu's en
andere handelingen.
❏
Als u op de digitale camera geen
papierformaat en papiertype kunt instellen,
worden de volgende standaardopties gebruikt.
Voor het papierformaat wordt 4 × 6 inch
randloos gebruikt. Voor het afdrukmateriaal
wordt een Epson-papiersoort gebruikt die past
bij het type zwarte inkt dat is geselecteerd.
E
Geef op de digitale camera opdracht om af te
drukken.
86
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
Afdrukken op basis
van kleurenbeheer
Het is niet mogelijk om de kleur van het afdrukresultaat
en de kleur van de afbeelding op het scherm op elkaar af
te stemmen door kleurenbeheer tussen het
invoerapparaat en de printer. Dit is alleen mogelijk als er
ook kleurenbeheer plaatsvindt tussen het
invoerapparaat en het beeldscherm.
Kleurenbeheer
Zelfs bij gebruik van dezelfde afbeeldingsgegevens
kunnen de oorspronkelijke afbeelding en de
weergegeven afbeelding er heel anders uitzien. Het
afdrukresultaat kan er weer heel anders uitzien dan de
afbeelding op het scherm. Dit verschijnsel doet zich
voor door de verschillende eigenschappen van de
gebruikte apparatuur. Invoerapparatuur, zoals scanners
en digitale camera's, leggen elektronische gegevens op
een andere manier vast dan de uitvoerapparatuur, zoals
schermen en printer, die de kleuren op basis van die
kleurgegevens moeten reproduceren. Door middel van
kleurenbeheer kunnen de verschillen tussen invoer- en
uitvoerapparaten worden opgeheven. Net als grafische
toepassingen hebben ook besturingssystemen een
kleurenbeheersysteem, zoals ICM in Windows en
ColorSync in Mac OS X.
In een kleurenbeheersysteem wordt een bestand met
kleurdefinities gebruikt, een profiel, om de kleuren van
de verschillende apparaten beter op elkaar af te
stemmen. (Dit bestand wordt ook wel een ICC-profiel
genoemd.) Het profiel van een invoerapparaat wordt
een invoerprofiel (of bronprofiel) genoemd. Het profiel
van een uitvoerapparaat (zoals een printer) wordt een
printerprofiel (of uitvoerprofiel) genoemd. In deze
printerdriver is een profiel gedefinieerd voor elk
medium.
Het kleurconversiegebied van een invoerapparaat en
het kleurreproductiegebied van een uitvoerapparaat
zijn verschillend. Het gevolg is dat er altijd een
kleurgebied is dat niet overeenkomt, zelfs niet als er
kleuraanpassing wordt toegepast met een profiel.
Behalve profielen hanteert het kleurenbeheersysteem
ook conversievoorwaarden voor gebieden. Hiervoor
dient de 'intentie'. Het naam en het soort intentie
verschillen naargelang het kleurenbeheersysteem dat u
gebruikt.
87
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
Afdrukinstellingen voor
kleurenbeheer
Profielen instellen
De instellingen voor het invoerprofiel, het
printerprofiel en de intentie (manier van
overeenstemming) verschillen volgens drie typen
kleurenbeheer, aangezien de onderliggende engines
anders worden gebruikt. Anders engines hebben een
ander gebruik van het kleurenbeheer. Geef instellingen
op in de printerdriver of in de toepassing zoals
beschreven in de volgende tabel.
U kunt op de volgende twee manieren afdrukken op
basis van kleurenbeheer via de printerdriver.
Kies de beste manier voor uw toepassing, uw
besturingssysteem, het doel van de afdruk enzovoort.
Kleurenbeheer instellen in een toepassing
Kleurenbeheer kan worden ingesteld in toepassingen
die kleurenbeheer ondersteunen. Het volledige
kleurenbeheer wordt verzorgd door het
kleurenbeheersysteem van de toepassing in kwestie.
Deze manier van werken is handig wanneer u met een
bepaalde toepassing hetzelfde afdrukresultaat wilt
bereiken over diverse besturingssystemen heen.
Instellingen invoerprofiel
Instellingen printerprofiel
Instellingen intentie
Driver ICM
(Driver-ICM)
(Windows)
Printerdriver
Printerdriver
Printerdriver
U “Kleurenbeheer instellen in een toepassing” op
pagina 89
Host ICM
(Host-ICM)
(Windows)
Toepassing
Printerdriver
Printerdriver
Kleurenbeheer instellen in de printerdriver
De printerdriver gebruikt het kleurenbeheersysteem
van het besturingssysteem en verzorgt alle
kleurenbeheerprocessen. U kunt het kleurenbeheer op
de volgende twee manieren instellen in de printerdriver.
ColorSync
(Mac OS X)
Toepassing
Printerdriver
Toepassing
Toepassing
Toepassing
Toepassing
Toepassing
❏ Host ICM (Host-ICM) (Windows)/ColorSync
(Mac OS X)
Printerprofielen voor kleurenbeheer met elke
papiersoort worden meegeïnstalleerd met de
printerdriver van de printer. U selecteert het profiel in
het venster met instellingen van de printerdriver.
Instellen wanneer u wilt afdrukken vanuit
toepassingen die kleurenbeheer ondersteunen. Dit
is een goede oplossing wanneer u een consistent
afdrukresultaat wilt bereiken uit verschillende
toepassingen onder hetzelfde besturingssysteem.
Lees voor gedetailleerde informatie het hieronder
aangegeven gedeelte.
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via DriverICM (uitsluitend Windows)” op pagina 93
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
Host-ICM (Windows)” op pagina 90
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via HostICM (Windows)” op pagina 90
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
ColorSync (Mac OS X)” op pagina 91
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
ColorSync (Mac OS X)” op pagina 91
❏ Driver ICM (Driver-ICM) (uitsluitend Windows)
Hiermee kunt u afdrukken met kleurenbeheer
vanuit toepassingen zonder ondersteuning voor
kleurenbeheer.
U “Kleurenbeheer instellen in een toepassing” op
pagina 89
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer via
Driver-ICM (uitsluitend Windows)” op pagina
93
88
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
C
Kleurenbeheer instellen
in een toepassing
Druk af met een toepassing met een functie voor
kleurenbeheer. Geef de instellingen voor kleurenbeheer
op in de toepassing en schakel de
kleuraanpassingsfunctie in de printerdriver uit.
A
Schakel kleurenbeheer uit.
Voor Windows
Selecteer op het tabblad Main (Hoofdgroep) de
optie Custom (Aangepast) bij Mode (Modus)
en selecteer Off (No Color Adjustment) (Uit
(Geen kleuraanpassing)).
Geef de instellingen voor het kleurenbeheer op in
de toepassing.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Photoshop
Manages Colors (Photoshop beheert kleuren)
bij Color Handling (Kleurverwerking),
selecteer het Printer Profile (Printerprofiel) en
de Rendering Intent (Renderingdoel) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
Tip:
In Windows 7, Windows Vista en Windows XP
(Service Pack 2 of hoger en .NET 3.0) wordt Off (No
Color Adjustment) (Uit (Geen kleuraanpassing))
automatisch geselecteerd.
B
Open het instelvenster van de printerdriver
(Windows) of het afdrukvenster (Mac OS X).
Geef instellingen op in de printerdriver.
Voor Windows
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
Voor Mac OS X
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
89
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
Voor Mac OS X
Selecteer Print Settings (Printerinstellingen) in
de lijst en selecteer vervolgens Off (No Color
Adjustment) (Uit (Geen kleuraanpassing)) bij
Color Settings (Kleurinstellingen).
Kleurenbeheer instellen
in de printerdriver
Afdrukken op basis van
kleurenbeheer via Host-ICM
(Windows)
Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten
invoerprofiel. De toepassing moet ICM wel
ondersteunen.
A
Geef de instellingen voor het kleurenbeheer door
de toepassing op.
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
D
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6.0 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Windows Vista
Windows XP
(Service Pack 2 of
hoger en .NET 3.0
of hoger)
Windows XP
(anders dan hierboven)
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Stel in andere toepassingen No Color
Management (Geen kleurenbeheer) in.
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
90
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
C
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
Selecteer Host ICM (Host-ICM).
Wanneer speciaal afdrukmateriaal van Epson is
geselecteerd bij Media Type (Afdrukmateriaal)
op het tabblad Main (Hoofdgroep), wordt het
printerprofiel voor dat afdrukmateriaal
automatisch geselecteerd en weergegeven bij
Printer Profile Description (Beschrijving van
printerprofiel).
Als u dit profiel wilt wijzigen, selecteert u Show
all profiles (Alle profielen weergeven)
onderaan.
Begin bij stap 2 wanneer u een toepassing
gebruikt zonder functie voor kleurenbeheer.
B
Selecteer op het tabblad Main (Hoofdgroep) van
de printerdriver Custom (Aangepast) als Mode
(Modus), selecteer ICM en klik vervolgens op
Advanced (Geavanceerd).
D
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Afdrukken op basis van
kleurenbeheer via ColorSync
(Mac OS X)
Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten
invoerprofiel. De toepassing moet ColorSync wel
ondersteunen.
Voor Mac OS X 10.5 of 10.6
Afhankelijk van de toepassing wordt kleurenbeheer via
ColorSync mogelijk niet ondersteund.
91
A
Schakel de functies voor kleurenbeheer uit in de
toepassing.
B
Geef het venster Print (Afdrukken) weer.
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
C
Selecteer Color Matching (Kleurevenaring) in
de lijst en klik op ColorSync.
Toepassingen
Instellingen voor kleurenbeheer
Adobe Photoshop
CS3 of hoger
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Adobe Photoshop
Lightroom 1 of hoger
Adobe Photoshop
Elements 6 of hoger
Andere toepassingen
D
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Tip:
Kijk op de website van de distributeur voor
informatie over de besturingssystemen die de
toepassing ondersteunt.
Selecteer in Mac OS X 10.5 bovendien Print
Settings (Printerinstellingen) in de lijst en
selecteer vervolgens Off (No Color Adjustment)
(Uit (Geen kleuraanpassing)) bij Color
Settings (Kleurinstellingen).
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer)
en vervolgens Document. Selecteer Printer
Manages Colors (Printer beheert kleuren) bij
Color Handling (Kleurverwerking) en klik
vervolgens op Print (Afdrukken).
Voor Mac OS X 10.4
Schakel de functies voor kleurenbeheer uit in de
toepassing.
A
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
92
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
B
Geef de instellingen op aan de hand van de
onderstaande tabel, afhankelijk van het soort
toepassing.
Open het afdrukvenster, selecteer Print Settings
(Printerinstellingen) in de lijst en selecteer
vervolgens ColorSync bij Color Settings
(Kleurinstellingen).
Adobe Photoshop CS3 of hoger
Adobe Photoshop Elements 6.0 of hoger
Adobe Photoshop Lightroom 1 of hoger
U “Elementaire afdrukmethoden (Mac OS X)”
op pagina 32
Besturingssysteem
Instellingen voor kleurenbeheer
Windows 7
Printer Manages Colors
(Printer beheert kleuren)
Windows Vista
Windows XP
(Service Pack 2 of hoger
en .NET 3.0 of hoger)
Windows XP (anders dan
hierboven)
No Color Management
(Geen kleurenbeheer)
Stel in andere toepassingen No Color Management
(Geen kleurenbeheer) in.
C
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Tip:
Kijk op de website van de distributeur voor informatie
over de besturingssystemen die de toepassing
ondersteunt.
Afdrukken op basis van
kleurenbeheer via Driver-ICM
(uitsluitend Windows)
Voorbeeld van Adobe Photoshop CS4
Open het venster Print (Afdrukken).
Voor het kleurenbeheer gebruikt de printerdriver zijn
eigen printerprofielen. U kunt kiezen uit de volgende
twee manieren van kleurcorrectie.
Selecteer Color Management (Kleurenbeheer) en
vervolgens Document. Selecteer Printer Manages
Colors (Printer beheert kleuren) bij Color Handling
(Kleurverwerking) en klik vervolgens op Print
(Afdrukken).
❏ Driver ICM (Basic) (Driver-ICM (standaard))
Geef één type profiel en intentie op voor het
verwerken van alle afbeeldingsgegevens.
❏ Driver ICM (Advanced) (Driver-ICM
(geavanceerd))
De printerdriver maakt onderscheid tussen
afbeeldingsgegevens (Image (Afb.), Graphics
(Figuren) en Text (Tekst)). Geef drie typen
profielen en intenties op voor het verwerken van de
verschillende delen.
Gebruik van een toepassing met een functie voor
kleurenbeheer
Geef de instellingen voor het verwerken van de kleuren
op in de toepassing, voordat u de printerdriver instelt.
93
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Afdrukken op basis van kleurenbeheer
A
Selecteer bij Mode (Modus) op het tabblad Main
(Hoofdgroep) van de printerdriver Custom
(Aangepast) als modus, selecteer ICM en klik
vervolgens op Advanced (Geavanceerd).
U “Elementaire afdrukmethoden (Windows)”
op pagina 31
B
Intentie
Uitleg
Relative Colorimetric (Relatieve Colorimetric)
Hiermee wordt een conversie
uitgevoerd zodat een set coördinaten voor gamma en witpunt (of kleurtemperatuur) in
de oorspronkelijke gegevens
overeenkomt met de corresponderende afdrukcoördinaten. Deze functie wordt toegepast voor veel verschillende
manieren van kleurafstemming.
Absolute Colorimetric
Hiermee worden absolute kleurengammacoördinaten toegekend aan zowel de oorspronkelijke gegevens als de afdrukgegevens en wordt deze conversie uitgevoerd. Daarom wordt
geen kleurtoonaanpassing uitgevoerd op de kleurtemperatuur (wit punt) van de oorspronkelijke gegevens of de afdrukgegevens. Deze functie wordt
in speciale gevallen toegepast,
bijvoorbeeld voor het afdrukken van logokleuren.
Selecteer bij ICM Mode (ICM-modus) in het
venster ICM de optie Driver ICM (Basic)
(Driver-ICM (standaard)) of Driver ICM
(Advanced) (Driver-ICM (geavanceerd)).
Als u Driver ICM (Advanced) (Driver-ICM
(geavanceerd)) selecteert, kunt u de profielen en
intentie opgeven voor de afzonderlijke gedeelten
(afbeeldingen, graphics, tekst).
Intentie
Uitleg
Saturation
(Verzadiging)
Hiermee blijft de verzadiging
ongewijzigd en worden de gegevens geconverteerd.
Perceptual
(Waarneming)
Hiermee worden de gegevens
geconverteerd, zodat u een afbeelding krijgt die natuurlijker
aandoet. Deze functie wordt
gebruikt wanneer voor afbeeldingsgegevens een breder
kleurengebied wordt gebruikt.
C
94
Controleer de overige instellingen en start
vervolgens het afdrukken.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Het bedieningspaneel gebruiken
❏ Het menu Instellingen
Het
bedieningspaneel
gebruiken
Hiermee voert u printeronderhoud uit en past u de
printerinstellingen aan.
U “Het menu Instellingen” op pagina 95
Het menu Instellingen
Menu's
Het menu gebruiken
Kijk of Gereed op het display staat en druk vervolgens
op de knop Z om het Menu weer te geven. De
volgende vijf menu's zijn beschikbaar.
A
Druk op de knop Z om het Menu weer te geven.
B
Druk op l of r om Instellingen te selecteren.
C
Druk op de knop u of d om het gewenste item
weer te geven.
D
Druk op de knop Z om het huidige item te
selecteren of de geselecteerde bewerking uit te
voeren.
❏ Het menu Zwarte inkt vervangen
Hiermee verandert u van type zwarte inkt.
U “Type zwarte inkt vervangen” op pagina 35
U “Ondersteunde media” op pagina 115
❏ Het menu Dik afdrukmateriaal laden
Als er nog meer opties beschikbaar zijn voor het
huidige item, voer stap 2 en 3 dan opnieuw uit om
de gewenste optie te selecteren.
Volg de aanwijzingen op het scherm voor het laden
van Fine Art-media en posterboard.
❏ Het menu Cd/dvd laden
Volg de aanwijzingen op het scherm voor het laden
van cd's en dvd's.
❏ Het menu Rolpapier laden
Volg de aanwijzingen op het scherm voor het laden
van rolpapier.
95
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Het bedieningspaneel gebruiken
Item
Het menu Instellingen bevat de volgende items en parameters.
.
De standaardinstelling is
Onderhoud
Item
Spuitstukcontrole
Parameter
-
Uitleg
Hiermee controleert u of de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zijn.
U “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn” op pagina
98
Printkop reinigen
-
Hiermee reinigt u de printkop als u strepen of ontbrekende delen
in uw afdrukken krijgt. Op deze manier reinigt u de printkop en
verbetert u de afdrukkwaliteit.
Reinigingsblad
-
Hiermee haalt u een vel gewoon papier door de printer (invoeren
en uitwerpen) om de binnenkant te reinigen.
U “De binnenzijde van de printer reinigen” op pagina 102
Printerinstellingen
Item
Zwarte inkt vervangen
Parameter
Standaard
Zuinig
Uitleg
Selecteer Zuinig om minder inkt te verbruiken bij het omschakelen van de ene zwarte inkt naar de andere. Dit kan na de omschakeling echter wel een ongelijkmatige glans opleveren in de zwarte
delen van de afdruk.
Selecteer Standaard als u zeker wilt zijn van de afrukkwaliteit na
het veranderen van zwarte inkt.
Scheef papier controleren
Aan
Uit
Deze optie is alleen van toepassing bij gebruik van Fine Art-media
en posterboard.
Selecteer Aan als u een foutmelding wilt krijgen op het display
wanneer het papier scheef wordt ingevoerd.
Aan wordt aanbevolen, want scheef papier kan een papierstoring
veroorzaken.
Plaatopening
Standaard
Breed
Deze optie is alleen beschikbaar bij het afdrukken vanaf een PictBridge-apparaat.
Hiermee selecteert u de plaatopening oftewel de afstand tussen
de printkop en het papier.
Meestal gebruikt u Standaard. Kies Breed als er krassen of vlekken
op de afdruk zitten.
Dit item wordt gereset zodra u de printer uitzet. Wanneer u de
printer weer aanzet, is de fabrieksinstelling weer actief.
Uitschakeltimer*
Uit
De printer gaat vanzelf uit als er een bepaalde tijd na het ingaan
van de slaapstand geen handelingen worden uitgevoerd.
4 uur
8 uur
96
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Het bedieningspaneel gebruiken
Item
Taal/Language
Parameter
-
Uitleg
Hiermee selecteert u de taal die op het display moet worden gebruikt.
*Informatie over energiebeheer met de Uitschakeltimer
U kunt het energiebeheer zelf instellen.
Een hogere waarde heeft gevolgen voor het energieverbruik van de printer.
Houd rekening met het milieu voordat u iets verandert aan deze instelling.
Netwerkinstellingen
Item
Instellingen draadloos LAN
Parameter
Wizard Installatie
Drukknop(WPS)
Instellingen pincode (WPS)
Draadloos LAN uitschakelen
Uitleg
Hiermee geeft u de instellingen op voor een draadloze netwerkverbinding.
Wanneer u een draadloos netwerk gebruikt, gebruik dan een
vorm van beveiliging, zoals WEP of WPA. Onbeveiligde netwerken
kunnen door onbekenden worden misbruikt en staan bloot aan
andere beveiligingsrisico's die ertoe kunnen leiden dat gegevens
in handen komen van derden.
Selecteer Draadloos LAN uitschakelen als u een vast netwerk
wilt gebruiken.
Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over het configureren van de printer voor gebruik van een netwerkverbinding.
U Netwerkhandleiding (PDF)
Algemene netwerkinstellingen
-
Hiermee kiest u een printernaam en geeft u TCP/IP-instellingen op
voor een netwerkverbinding.
U Netwerkhandleiding (PDF)
Netwerkverbinding contr.
-
Hiermee controleert u de verbinding van de printer met het netwerk.
U kunt de resultaten afdrukken. U krijgt dan meer informatie. Zie
het volgende gedeelte voor het interpreteren van de resultaten.
U Netwerkhandleiding (PDF)
Netwerkinst. bevestigen
Printernaam, Verbinding,
Signaalsterkte, IP-adres
vragen…
Hiermee vraagt u de netwerkinstellingen en verbindingsstatus
op.
U kunt een statusblad afdrukken. U krijgt dan meer informatie.
Stand. inst. herstellen
Item
Parameter
Uitleg
Netwerkinstellingen herstellen
-
Hiermee zet u de netwerkinstellingen terug op de fabriekswaarden.
Alles herstellen behalve
netwerkinstellingen
-
Hiermee zet u alle instellingen van het bedieningspaneel, behalve
de netwerkinstellingen, terug op de fabriekswaarden.
Alle instellingen herstellen
-
Hiermee zet u alle instellingen terug op de fabriekswaarden.
97
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Onderhoud
Onderhoud
Vanaf de computer
De printkop afstellen
Gebruik Epson Printer Utility 4 voor Mac OS X.
Voor de uitleg in dit gedeelte wordt de
Windows-printerdriver gebruikt als voorbeeld.
U “Functies van Epson Printer Utility 4” op pagina
47
Het kan nodig zijn de printkop af te stellen als er witte
lijnen ontstaan in de afdrukken of als u merkt dat de
afdrukkwaliteit achteruit gaat. U kunt de volgende
functies voor printeronderhoud uitvoeren om de
printkop permanent in een goede conditie te houden en
zo verzekerd te zijn van de beste afdrukkwaliteit.
A
Plaats normaal A4-papier in de automatische
papierinvoer.
U “Papier in de automatische velleninvoer
laden” op pagina 22
Zorg voor correct onderhoud afhankelijk van de
afdrukresultaten en de situatie.
B
Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn
Hiermee controleert u of de spuitkanaaltjes van de
printkop verstopt zijn. Als de spuitkanaaltjes verstopt
zijn, kan er streepvorming te zien zijn op uw afdrukken
of zijn de kleuren niet mooi gelijkmatig. Reinig de
printkop als er spuitkanaaltjes verstopt zijn.
Klik op Nozzle Check (Spuitkanaaltjes
controleren) op het tabblad Utility
(Hulpprogramma's) van het venster Properties
(Eigenschappen) (of Print Settings
(Afdrukinstellingen)) van de printerdriver.
Volg de instructies op het scherm.
U “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn”
op pagina 98
Head cleaning (Printkop reinigen)
Hiermee reinigt u de printkop als u strepen of
ontbrekende delen in uw afdrukken krijgt. Op deze
manier reinigt u de printkop en verbetert u de
afdrukkwaliteit.
U “Printkop reinigen” op pagina 99
Printkoppositie aanpassen (printkop uitlijnen)
Als het afdrukresultaat korrelig of onscherp lijkt,
gebruik dan Print Head Alignment (Printkop uitlijnen).
De functie Print Head Alignment (Printkop uitlijnen)
corrigeert een verkeerde uitlijning van de printkop.
U “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren
(Print Head Alignment (Printkop uitlijnen))” op pagina
100
Op de printer
Controleren of er verstopte
spuitkanaaltjes zijn
Druk een patroon af om te controleren of het
spuitkanaaltje van de printkop verstopt is. Wanneer u
strepen of ontbrekende delen ziet in het afgedrukte
patroon, moet u de printkop reinigen.
A
Druk op de knop OK om het Menu weer te
geven.
B
Selecteer Instellingen, Onderhoud en
vervolgens Spuitstukcontrole.
C
Plaats gewoon A4-papier in de automatische
velleninvoer en druk op de knop Z.
U “Papier in de automatische velleninvoer
laden” op pagina 22
98
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Onderhoud
D
Controleer het resultaat.
Een printkopreiniging uitvoeren
Bekijk het afgedrukte spuitkanaaltjespatroon en
raadpleeg het volgende gedeelte.
Vanaf de computer
Voor de uitleg in dit gedeelte wordt de
Windows-printerdriver gebruikt als voorbeeld.
Voorbeeld van schone spuitkanaaltjes
Gebruik Epson Printer Utility 4 voor Mac OS X.
U “Epson Printer Utility 4 gebruiken” op pagina 47
Geen ontbrekende stukken in het patroon.
A
Klik op Head Cleaning (Printkop reinigen) op
het tabblad Utility (Hulpprogramma's) van het
venster Properties (Eigenschappen) (of Print
Settings (Afdrukinstellingen)) van de
printerdriver.
B
Volg de instructies op het scherm. Een
printkopreiniging kan ongeveer zesenhalve
minuut duren.
Voorbeeld van verstopte spuitkanaaltjes
Als er stukken ontbreken in het
spuitkanaaltjespatroon, moet u de printkop
reinigen.
Printkop reinigen
Opmerkingen
Houd rekening met de volgende punten bij het
uitvoeren van een printkopreiniging.
❏ Reinig de printkop alleen als de afdrukkwaliteit
afneemt, bijvoorbeeld als de afdruk niet helemaal
scherp is of als er kleuren niet kloppen of ontbreken.
❏ Bij het reinigen van de printkop wordt inkt uit alle
cartridges verbruikt. Zelfs wanneer u uitsluitend
zwarte inkt gebruikt voor zwart-witafdrukken,
wordt ook kleureninkt gebruikt.
Op de printer
Druk op de knop OK om het Menu weer te
geven.
A
❏ Als de spuitkanaaltjes na ongeveer vier cycli van een
controle en reiniging nog steeds verstopt zijn, zet u
de printer uit en wacht ten minste zes uur. Voer
vervolgens nog een spuitkanaaltjescontrole en
printkopreiniging uit en controleer opnieuw.
Wanneer u de cartridges een tijd laat rusten, lost de
inkt die de verstopping veroorzaakt mogelijk op.
U “Het menu Instellingen” op pagina 95
B
Selecteer Instellingen, Onderhoud en
vervolgens Printkop reinigen.
Meer aanwijzingen worden weergegeven op het
display op het bedieningspaneel.
Zijn de spuitkanaaltjes daarna nog steeds verstopt,
dan neemt u contact op uw leverancier of de
ondersteuning van Epson.
99
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Onderhoud
Cartridges vervangen
Verkeerde uitlijning van de
printkop corrigeren (Print Head
Alignment (Printkop uitlijnen))
Artikelnummer van cartridges
Omdat er een kleine afstand bestaat tussen de printkop
en het papier, kan onjuiste uitlijning optreden als gevolg
van de vochtigheidsgraad of de temperatuur of door de
beweging van de printkop, al dan niet bidirectioneel.
Hierdoor kunnen afdrukken er korrelig of onscherp
uitzien. Gebruik wanneer dit gebeurt de functie
Printkop uitlijnen om de printkop opnieuw uit te lijnen.
Inktkleur
Artikelnummer
Yellow (Geel) (Y)
T1574
Vivid Light Magenta (Levendig lichtmagenta)
(VLM)
T1576
Deze bewerking wordt uitgevoerd vanaf de computer.
Light Cyan (Licht Cyaan)
(LC)
T1575
A
Vivid Magenta (Levendig
magenta) (VM)
T1573
Cyan (Cyaan) (C)
T1572
Light Light Black (Lichtgrijs) (LLK)
T1579
Light Black (Licht Zwart)
(LK)
T1577
Photo Black (Foto Zwart)
(PK)
T1571
Matte Black (Mat Zwart)
(MK)
T1578
Plaats enkele vellen Photo Quality Inkjet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit) van A4-formaat in
de automatische velleninvoer.
U “Papier in de automatische velleninvoer
laden” op pagina 22
B
Klik op Print Head Alignment (Printkop
uitlijnen) op het tabblad Utility
(Hulpprogramma's) van het venster Properties
(Eigenschappen) (of Print Settings
(Afdrukinstellingen)) van de printerdriver.
Volg de instructies op het scherm.
Vervangen
Als een van de geïnstalleerde cartridges op is, kan niet
worden afgedrukt. Als er een waarschuwing wordt
weergegeven dat de inkt bijna op is, raden wij u aan om
de cartridge(s) zo snel mogelijk te vervangen.
Als een cartridge leeg is tijdens het afdrukken, kunt u
doorgaan met afdrukken na het vervangen de cartridge.
Wanneer u inkt vervangt tijdens een afdruktaak, kan er
nadien wel een kleurverschil zichtbaar zijn, afhankelijk
van de droogomstandigheden.
Ondersteunde cartridges U “Artikelnummer van
cartridges” op pagina 100
In de volgende procedure wordt geel gebruikt als
voorbeeld. De procedure is voor alle cartridges gelijk.
100
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Onderhoud
Trek harder als de cartridge niet gemakkelijk
loskomt.
Opmerking:
Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges
aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele
inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het
gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot
schade die niet onder de garantie van Epson valt.
Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in
bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat
niet correct functioneert.
Mogelijk wordt geen informatie over het inktpeil
weergegeven. Het gebruik van niet-originele inkt wordt
geregistreerd voor eventueel gebruik bij service en
ondersteuning.
A
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
B
Open de printerkap.
Opmerking:
Bij een verwijderde cartridge kan er inkt rond de
poort voor de inktuitvoer zitten. Let erop dat u
verder geen vlekken maakt bij het verwijderen van
cartridges.
E
Houd de nieuwe cartridge vast zoals getoond en
schud de cartridge vier- of vijfmaal. Haal hem
vervolgens uit de verpakking en verwijder de gele
folie.
Er kan een rammelend geluid uit de cartridge
komen bij het schudden.
C
Open de cartridgekap.
Opmerking:
Raak de groene chip aan de zijkant van de
cartridges niet aan. Anders kunt u mogelijk niet
meer normaal afdrukken.
D
Verwijder de cartridge die u wilt vervangen.
Trek de cartridge recht omhoog aan de haken.
101
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Onderhoud
F
Plaats de nieuwe cartridge in de printer.
De binnenzijde van de
printer reinigen
Klik de cartridge op zijn plaats.
Reinig de rollen door een van de volgende papiertypen
door de printer te halen (invoeren en uitwerpen).
Gewoon papier
Als u krassen of vlekken op uw afdrukken ziet, zijn de
rollen mogelijk vies. Haal een vel gewoon papier door de
printer (invoeren en uitwerpen) om het vuil van de
rollen te verwijderen.
Reinigingsblad
Als er een reinigingsblad wordt meegeleverd met
speciaal afdrukmateriaal van Epson, kunt u dit blad
door de printer halen (invoeren en uitwerpen) om de
rollen te reinigen, mocht gewoon papier niet het
gewenste resultaat hebben opgeleverd.
Herhaal stap 4 tot en met 6 om de overige
cartridges te vervangen.
Zie de handleiding bij het papier voor meer informatie.
Opmerking:
Installeer alle cartridges. U kunt niet afdrukken als
een of meer kleuren niet zijn geïnstalleerd.
G
Sluit de cartridgekap.
A
Zet de printer aan.
B
Plaats gewoon papier van het formaat A3 of A3+
of een reinigingsblad in de automatische
velleninvoer.
Gewoon papier: Als het papier kleiner is dan A3
of A3+, wordt alleen het deel gereinigd dat
overeenstemt met het formaat van het papier.
H
Reinigingsblad: Verwijder de bescherming van
het reinigingsblad en plaats het blad in de
automatische velleninvoer. Onder de
beschermlaag zit klevende tape. Raak de
klevende tape niet aan en houd de tape ook niet
tegen andere voorwerpen.
Sluit de printerkap.
C
Selecteer Instellingen, Onderhoud en
vervolgens Reinigingsblad op het
bedieningspaneel.
U “Het menu Instellingen” op pagina 95
Meer aanwijzingen worden weergegeven op het
display op het bedieningspaneel.
Gewoon papier: Blijf papier door de printer halen
tot er geen vlekken meer te zien zijn.
Reinigingsblad: Laat het blad driemaal door de
printer gaan.
102
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Meldingen
Als u een van de volgende foutmeldingen krijgt op het display, raadpleegt u de hier gegeven oplossingen en voert u de
nodige stappen uit om het probleem te verhelpen.
Bericht
Oplossing
Printerfout. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in. Zie
de documentatie voor meer informatie.
Zet de printer uit en weer aan.
Als het probleem aanwezig blijft, zet u de printer uit, opent u
de kap van de printer en controleert u of het papier niet is
vastgelopen en of er zich geen vreemde voorwerpen in de
printer bevinden.
Verwijder eventuele vreemde voorwerpen en zet de printer
aan.
De combinatie van IP-adres en subnetmasker is ongeldig. Zie
de documentatie.
Zie de Netwerkhandleiding (PDF).
Sluit het printerdeksel en druk op OK om te voltooien. Zie de
documentatie voor meer informatie.
Raadpleeg het betreffende gedeelte hierna.
Druk op OK om te voltooien. Zie de documentatie voor meer
informatie.
U “Papier uit de automatische velleninvoer loopt vast tijdens het afdrukken” op pagina 110
U “Fine Art-media vastgelopen” op pagina 111
U “Posterboard vastgelopen” op pagina 112
U “Rolpapier vastgelopen” op pagina 113
U “Cd/dvd-lade vastgelopen” op pagina 114
Inktkussens van printer zijn bijna aan eind van levensduur.
Neem contact op met de ondersteuning van Epson.
Neem contact op met uw leverancier of de ondersteuning van
Epson wanneer “Neem contact op met de ondersteuning
van Epson.” wordt weergegeven.
Inktkussens van printer zijn aan eind van levensduur. Neem
contact op met de ondersteuning van Epson.
Fout servicemelding. Neem contact op met de ondersteuning
van Epson.
Delen van de printer naderen het einde van hun levensduur.
Neem contact op met de ondersteuning van Epson.
103
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Afdrukken vanuit de printerdriver
lukt niet
Probleemoplossing
U kunt niet afdrukken (omdat de
printer niet werkt)
o
Controleer of de interfacekabel van de printer goed is
aangesloten op de juiste aansluiting van de computer
en de printer. Controleer ook of de kabel niet gebroken of gebogen is. Gebruik een reservekabel als u
daarover beschikt.
De printer gaat niet aan.
o
Is het netsnoer aangesloten op het
stopcontact of de printer?
o
Controleer of het netsnoer op de juiste manier is aangesloten op de printer.
o
Is er een probleem met het stopcontact?
U “Specificaties” op pagina 121
o
Houd de knop P even ingedrukt.
Hebt u Uitschakeltimer ingeschakeld?
Zet deze functie op Uit als u niet wilt dat de printer
automatisch wordt uitgezet.
o
Wanneer u gebruikmaakt van een USB-hub,
wordt deze dan op de juiste manier gebruikt?
Volgens de USB-specificatie kunnen vijf in serie geschakelde USB-hubs worden gebruikt. We raden u
echter aan de printer aan te sluiten op de eerste hub
die rechtstreeks op de computer is aangesloten. Afhankelijk van de hub die u gebruikt, kan de printer
instabiel worden. Steek de USB-kabel rechtstreeks in
de USB-poort van de computer als dit gebeurt.
U “Het menu Instellingen” op pagina 95
Afdrukken lukt niet
o
Is de interfacekabel rechtstreeks op de
computer aangesloten?
Als u een schakelkastje of verlengkabel gebruikt tussen printer en computer, kunt u mogelijk niet afdrukken. Sluit de printer rechtstreeks op de computer aan
met de interfacekabel en probeer vervolgens of u
normaal kunt afdrukken.
De printer gaat automatisch uit.
o
Komt de specificatie van de interfacekabel
overeen met de specificaties van de
computer?
Controleer of de specificatie van de interfacekabel
overeenkomt met de specificaties van de printer en
de computer.
Controleer of het stopcontact werkt door het netsnoer van een ander elektrisch apparaat aan te sluiten.
o
Is de kabel goed aangesloten?
Controleer de werking van de printer.
Druk een spuitkanaaltjespatroon af.
U “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn”
op pagina 98
o
Wordt de USB-hub herkend?
Controleer of de USB-hub door de computer wordt
herkend. Als dat het geval is, koppelt u alle USB-hubs
los van de USB-poort van de computer en sluit u de
USB-aansluiting van de printer rechtstreeks aan op de
USB-poort van de computer. Informeer bij de fabrikant van de USB-hub naar de werking van de
USB-hub.
Als het spuitkanaaltjespatroon wordt afgedrukt, is er
geen defect.
Controleer de volgende punten.
U “Afdrukken vanuit de printerdriver lukt niet” op
pagina 104
Als het spuitkanaaltjespatroon niet goed wordt afgedrukt, moet de printer misschien worden gerepareerd.
o
Neem contact op met uw leverancier of de ondersteuning van Epson.
Wordt het printerpictogram weergegeven in
de map Devices and Printers (Apparaten en
printers), Printers of Printers and Faxes
(Printers en faxapparaten) (Windows)?
Als het printerpictogram niet in de lijst staat, is de
printerdriver niet geïnstalleerd. Installeer de printerdriver.
104
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
o
De printer stopt met afdrukken.
Komen de poortinstellingen van de printer
overeen met de printeraansluiting?
(Windows)
Controleer de printerpoort.
Is de status van de afdrukwachtrij Pause
(Onderbreken)? (Windows)
Klik op het tabblad Ports (Poorten) in het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) van de printerdriver en controleer Print to the following port(s)
(Afdrukken naar de volgende poort(en)).
Als u het afdrukken stopt of als de printer met afdrukken stopt vanwege problemen, verandert de status
van de afdrukwachtrij in Pause (Onderbreken). In
een dergelijke situatie kunt u niet afdrukken.
❏
USB: USB xxx (x staat voor het poortnummer)
voor de USB-aansluiting
❏
Netwerk: Het juiste IP-adres voor de
netwerkverbinding
Dubbelklik op het printerpictogram in de map Devices and Printers (Apparaten en printers), Printers
of Printers and Faxes (Printers en faxapparaten).
Als het afdrukken is onderbroken, hef dan de selectie
van Pause Printing (Afdrukken onderbreken) in
het menu Printer op.
o
Als deze informatie niet wordt vermeld, is de printerdriver niet goed geïnstalleerd. Verwijder de printerdriver en installeer deze opnieuw.
o
U “De printerdriver verwijderen” op pagina 45
o
Is de status in Printer Setup Utility
(Printerconfiguratie) (of Print Center
(Afdrukbeheer)) gepauzeerd? (Mac OS X)
Mac OS X 10.5 en 10.6:
Is de printer toegevoegd aan de lijst met
printers? (Mac OS X)
Als u op Pause Printer (Pauzeer printer) klikt in Print
& Fax (Afdrukken en faxen), begint de printer pas af
te drukken nadat deze weer is vrijgegeven.
Klik in het Apple-menu op de map System Preferences (Systeemvoorkeuren) gevolgd door de map
Print & Fax (Afdrukken en faxen).
(1) Klik in het Apple-menu op de map System Preferences (Systeemvoorkeuren) gevolgd door de map
Print & Fax (Afdrukken en faxen).
Als de naam van de printer niet wordt weergegeven,
voegt u de printer alsnog toe.
(2) Dubbelklik op de onderbroken printer.
(3) Klik op Resume Printer (Hervat printer).
U kunt niet afdrukken via het
netwerk.
o
Mac OS X 10.4:
Als u in Printer Setup Utility (Printerconfiguratie)
op Stop Jobs (Stop taken) klikt, begint de printer pas
af te drukken nadat deze weer is vrijgegeven.
Sluit de printer rechtstreeks op de computer
aan via een USB-kabel en probeer vervolgens
af te drukken.
(1) Dubbelklik op de map Applications (Programma's) gevolgd door de map Utilities (Hulpprogramma's) en Printer Setup Utility (Printerconfiguratie).
Als u wel via USB kunt afdrukken, zijn er problemen in
de netwerkomgeving. Zie de Netwerkhandleiding
(PDF). Als u niet kunt afdrukken via USB, gaat u naar
het van toepassing zijnde gedeelte in deze gebruikershandleiding.
(2) Dubbelklik op de onderbroken printer.
(3) Klik op de onderbroken afdruktaak en klik op Start
Jobs (Start taken).
Er heeft zich een fout voorgedaan.
o
Als Printer Setup Utility (Printerconfiguratie) (of
Print Center (Afdrukbeheer)) wordt weergegeven
in het Dock, kunt u deze stappen uitvoeren.
Lees de foutmelding op het display.
U “Meldingen” op pagina 103
(1) Klik op het pictogram Printer Setup Utility (Printerconfiguratie) (of Print Center (Afdrukbeheer))
in het Dock.
(2) Dubbelklik op de onderbroken printer.
(3) Selecteer de onderbroken afdruktaak en klik op
Start Jobs (Start taken).
105
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Uw probleem wordt niet hier
vermeld.
o
Afdrukkwaliteit/afdrukresultaten
De afdrukkwaliteit is slecht, ongelijk,
te licht of te donker.
Ga na of het probleem wordt veroorzaakt
door de printerdriver of de
toepassingssoftware. (Windows)
Maak een proefafdruk vanuit de printerdriver om te
controleren of de verbinding tussen de printer en de
computer werkt en of de instellingen van de printerdriver juist zijn.
o
Verstopte spuitkanaaltjes spuiten geen inkt op het
papier, waardoor de afdrukkwaliteit afneemt. Controleer of de spuitkanaaltjes verstopt zijn.
(1) Controleer of de printer aan en gebruiksklaar is en
laad A4-papier of groter.
U “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn”
op pagina 98
(2) Open de map Devices and Printers (Apparaten
en printers), Printers and Faxes (Printers en faxapparaten) of Printers.
Reinig de printkop als er spuitkanaaltjes verstopt zijn.
U “Printkop reinigen” op pagina 99
(3) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van
de gewenste printer en selecteer Properties (Eigenschappen).
o
(4) Klik op het tabblad General (Algemeen) op de
knop Print Test Page (Testpagina afdrukken).
Als de testpagina goed wordt afgedrukt, is de
verbinding tussen de printer en de computer in
orde. Ga naar het volgende gedeelte.
❏
Als de testpagina niet goed wordt afgedrukt,
controleert u nogmaals de punten hierboven.
U “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren
(Print Head Alignment (Printkop uitlijnen))” op pagina
100
U “U kunt niet afdrukken (omdat de printer niet
werkt)” op pagina 104
o
Gebruikt u een originele Epson-cartridge?
Deze printer is ontworpen voor gebruik met Epson-cartridges. Als u geen originele Epson-cartridge
gebruikt, kunnen de afdrukken vlekkerig zijn of kan de
kleur van de afdruk er anders uitzien omdat niet juist is
gedetecteerd dat de inkt (bijna) op is. Gebruik altijd de
juiste cartridge.
De op de testpagina vermelde "Stuurprogrammaversie" is de versie van de ingebouwde driver van Windows. Dit is niet de versie van de Epson-printerdriver
die u hebt geïnstalleerd.
Het klinkt of de printer
afdrukken maakt, maar er wordt
niets afgedrukt
o
Hebt u Printkop Uitlijnen gebruikt?
Bij afdrukken in twee richtingen drukt de printkop af
tijdens de beweging naar rechts en naar links. Als de
printkop niet goed is uitgelijnd, worden rechte lijnen
mogelijk niet mooi recht. Als verticale lijnen niet goed
worden uitgelijnd bij afdrukken in twee richtingen
(bidirectioneel), gebruik dan Printkop Uitlijnen.
Na enkele ogenblikken begint de printer een testpagina af te drukken.
❏
Zijn de spuitkanaaltjes van de printkop
verstopt?
o
Gebruikt u een oude cartridge?
De afdrukkwaliteit neemt af wanneer u een oude cartridge gebruikt. Vervang de oude cartridge door een
nieuw exemplaar. Wij raden u aan de cartridge te gebruiken voordat de houdbaarheidsdatum op de verpakking is verstreken (binnen zes maanden nadat de
cartridge in de printer is geïnstalleerd).
Is de printer al lange tijd niet gebruikt?
Als de printer lange tijd niet is gebruikt, zijn de spuitkanaaltjes ingedroogd en kunnen ze verstopt zijn geraakt. Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt,
controleer de spuitkanaaltjes dan eerst op verstopping voordat u iets afdrukt. Reinig de spuitkanaaltjes
als die verstopt zijn.
o
Is Media Type (Afdrukmateriaal) correct
ingesteld?
De afdrukkwaliteit neemt af als het papier dat in de
printer is geladen niet past bij het Media Type (Afdrukmateriaal) op het tabblad Main (Hoofdgroep)
van de printerdriver (Windows) of het afdrukvenster
(Mac OS X). Zorg ervoor dat de instelling voor het
afdrukmateriaal overeenkomt met het in de printer
geladen papier.
U “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn”
op pagina 98
106
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
o
De kleur is niet precies hetzelfde als
bij een andere printer.
Hebt u een lage kwaliteit geselecteerd (zoals
Speed (Snelheid)) bij Print Quality
(Afdrukkwaliteit)?
De afdrukkwaliteit kan afnemen wanneer u Speed
(Snelheid) selecteert bij Print Quality (Afdrukkwaliteit) of Quality Options (Kwaliteitopties) zo instelt
dat snelheid prioriteit heeft in de printerdriver. Voor
een betere afdrukkwaliteit selecteert u een instelling
die prioriteit geeft aan kwaliteit.
o
o
Inkt, printerdrivers en printerprofielen worden ontwikkeld voor een specifiek model printer. Bij een ander model printer kunnen de kleuren er dus iets anders uitzien.
Hebt u kleurbeheer gebruikt?
U kunt via de printerdriver vergelijkbare kleuren produceren door dezelfde methode voor kleuraanpassing of dezelfde gamma-instelling te gebruiken.
Gebruik kleurbeheer.
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer” op pagina 87
o
Aangezien elke printer specifieke
eigenschappen heeft, verschillen de kleuren
per type printer.
U “Afdrukken op basis van kleurenbeheer” op pagina 87
Hebt u het afdrukresultaat vergeleken met
het resultaat op het scherm?
De positie van de afdruk op het papier
is niet juist.
De kleuren op een afdruk komen nooit precies overeen met de kleuren op het scherm omdat monitors en
printers kleuren op een verschillende manier genereren.
o
Hebt u het afdrukgebied opgegeven?
Controleer het afdrukgebied in de instellingen van de
toepassing en de printer.
o
Drukt u af met PhotoEnhance (automatische
aanpassing van de afdrukkwaliteit)?
Met PhotoEnhance worden afbeeldingen met een
matig contrast of een matige verzadiging optimaal
aangepast voor een fris afdrukresultaat. Kleuren die
met PhotoEnhance zijn afgedrukt, kunnen er dus anders uitzien dan de kleuren op het scherm.
o
Als de instelling voor Paper Size (Papierformaat) in
de printerdriver en het formaat van het geladen papier niet met elkaar overeenkomen, bevindt de afdruk
zich mogelijk niet op de gewenste positie of is de
afdruk slechts deels zichtbaar. Controleer in dat geval
de afdrukinstellingen.
U “Kleuren automatisch corrigeren en foto's afdrukken (PhotoEnhance)” op pagina 50
o
o
Hebt u een foto of andere kleurenafbeelding
afgedrukt op gewoon papier?
Is Fine Art-media of posterboard
scheefgetrokken?
Als Uit is geselecteerd bij Scheef papier controleren
in het menu Instellingen, kunnen Fine Art-media en
posterboard tijdens het afdrukken scheeftrekken,
waardoor het afdrukgebied kan afwijken. Selecteer
Aan bij Scheef papier controleren in het menu Instellingen.
Het type papier dat u gebruikt voor afdrukken in kleur
is sterk van invloed op het resultaat. Kies papier (speciaal afdrukmateriaal of gewoon papier) dat geschikt
is voor het resultaat dat u wilt bereiken.
o
Is de instelling van het papierformaat juist?
U “Het menu Instellingen” op pagina 95
Hebt u op de verkeerde zijde van het papier
afgedrukt?
Speciaal afdrukmateriaal heeft een (niet bedrukbare)
achterkant. Leg de voorzijde (de afdrukzijde) naar boven.
107
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
Verticale lijnen worden niet mooi
uitgelijnd.
o
o
Er kan vuil op de rollen zitten. Haal papier door de
printer (invoeren en uitwerpen) om de rollen te reinigen.
Is de printkop niet goed uitgelijnd? (bij
afdrukken in twee richtingen
(bidirectioneel))
U “De binnenzijde van de printer reinigen” op pagina 102
Bij afdrukken in twee richtingen drukt de printkop af
tijdens de beweging naar rechts en naar links. Als de
printkop niet goed is uitgelijnd, worden rechte lijnen
mogelijk niet mooi recht. Als verticale lijnen niet goed
worden uitgelijnd bij afdrukken in twee richtingen
(bidirectioneel), gebruik dan Printkop Uitlijnen.
Het papier is gekreukt.
o
De bedrukte zijde is stroef of
vlekkerig.
o
Is het papier te dik of te dun?
Controleer of de specificaties van het papier geschikt
zijn voor deze printer. Voor informatie over het afdrukmateriaal en de juiste instellingen voor afdrukken op papier van andere fabrikanten of bij gebruik
van RIP-software raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van het papier of de fabrikant van het RIP-systeem.
o
Is het papier gekreukt of gevouwen?
Er wordt te veel inkt gebruikt.
o
Is het papier slap of gegolfd?
Is Media Type (Afdrukmateriaal) correct
ingesteld?
Controleer of de instellingen bij Media Type (Afdrukmateriaal) in de printerdriver overeenkomen
met het papier dat u gebruikt. Gebruik van de juiste
hoeveelheid inkt wordt geregeld op basis van het
afdrukmateriaal. Als de instellingen niet passen bij het
geladen papier, kan te veel inkt op het papier komen.
Losse vellen worden slap of gaan golven als gevolg
van schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid, waardoor de printer het papierformaat niet
meer goed kan herkennen. Maak het papier vlak
voordat u het in de printer laadt of gebruik nieuw
papier.
o
Hebt u bij gebruik van ander papier dan
speciaal afdrukmateriaal van Epson de optie
Paper Configuration (Papierconfiguratie)
ingesteld?
Voordat u op ander papier dan speciaal afdrukmateriaal van Epson afdrukt, moet u op het tabblad Paper
Configuration (Papierconfiguratie) van de printerdriver de instellingen aanpassen aan het papier. Zie
de Help van de printerdriver voor meer informatie
over het venster Paper Configuration (Papierconfiguratie).
Gebruik geen oud papier of papier waarin vouwen
zitten. Gebruik altijd nieuw papier.
o
Werkt u met de printer bij een normale
kamertemperatuur?
Speciaal afdrukmateriaal van Epson moet worden
gebruikt bij een normale kamertemperatuur (temperatuur: 15 tot 25 °C, luchtvochtigheid: 40 tot 60%).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het papier voor
informatie over bijvoorbeeld dun papier van andere
fabrikanten waarvoor speciale instructies gelden.
U “Verkeerde uitlijning van de printkop corrigeren
(Print Head Alignment (Printkop uitlijnen))” op pagina
100
o
Is de binnenzijde van de printer vies?
o
Drukt u af vanaf een apparaat met
PictBridge?
Is de instelling voor Color Density
(Kleurintensiteit) correct?
Verlaag de dichtheid van de inkt in het dialoogvenster
Paper Configuration (Papierconfiguratie) van de
printerdriver. De printer gebruikt wellicht te veel inkt
voor het gebruikte papier. Zie de Help van de printerdriver voor meer informatie over het venster Paper
Configuration (Papierconfiguratie).
Als u krassen of vlekken krijgt bij het afdrukken vanaf
een digitale camera of ander apparaat dat compatibel
is met PictBridge, selecteer dan Breed bij Printerinstellingen, Plaatopening in het menu Instellingen.
U “Het menu Instellingen” op pagina 95
108
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
o
Papier kan niet worden in- of
uitgevoerd.
Hebt u de cartridge goed geschud voor
installatie in de printer?
De printer gebruikt pigmentinkt, die goed moet worden gemengd voordat de cartridge in de printer gaat.
U “Cartridges vervangen” op pagina 100
o
Is het papier in de juiste positie geladen?
Zie het volgende gedeelte voor de juiste laadpositie.
U “Losse vellen laden” op pagina 22
Er verschijnen marges bij randloos
afdrukken.
o
U “Rolpapier laden en afsnijden” op pagina 27
U “Cd's en dvd's laden en verwijderen” op pagina
29
Zijn de instellingen voor de afdrukgegevens
in de toepassing juist?
Als het papier correct is geladen, controleert u andere
aspecten van het papier dat u gebruikt.
Controleer of de papierinstellingen in zowel de toepassing als de printerdriver juist zijn.
U “Randloos afdrukken” op pagina 60
o
o
Laad losse vellen in verticale richting. Als het papier
niet in de juiste richting wordt geladen, herkent de
printer het papier niet of wordt het papier niet goed
ingevoerd. Dit resulteert in fouten.
Zijn de papierinstellingen correct?
Controleer of de papierinstellingen van de printer
overeenkomen met het papier dat u gebruikt.
o
Is het papier in de juiste richting geladen?
U “Losse vellen laden” op pagina 22
Hebt u de mate van vergroting gewijzigd?
o
Pas de mate van vergroting voor randloos afdrukken
aan. Er kunnen marges verschijnen als u de mate van
vergroting op Min (Minimum) instelt.
Is het papier gekreukt of gevouwen?
Gebruik geen oud papier of papier waarin vouwen
zitten. Gebruik altijd nieuw papier.
U “Randloos afdrukken” op pagina 60
o
o
Gebruik geen papier dat vochtig is. Bovendien moet u
speciaal afdrukmateriaal van Epson in de zak laten
zitten totdat u het gaat gebruiken. Als het papier lange tijd buiten de zak bewaard blijft, gaat het papier
krullen en neemt het vocht op, waardoor het niet
goed kan worden ingevoerd.
Wordt het papier op de juiste manier
bewaard?
Het papier kan uitzetten of inkrimpen als het verkeerd
wordt bewaard, zodat er marges verschijnen hoewel
randloos afdrukken is ingesteld. Zie de gebruiksaanwijzing van het papier voor meer informatie over de
manier van bewaren.
o
o
Is het papier vochtig?
Is het papier slap of gegolfd?
Losse vellen worden slap of gaan golven als gevolg
van schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid, waardoor de printer het papierformaat niet
meer goed kan herkennen. Maak het papier vlak
voordat u het in de printer laadt of gebruik nieuw
papier.
Gebruikt u papier dat randloos afdrukken
ondersteunt?
Papier dat niet geschikt is voor randloos afdrukken
kan tijdens het gebruik uitzetten of krimpen, zodat er
toch marges verschijnen, ondanks het feit dat randloos afdrukken is ingesteld. We raden u aan voor
randloos afdrukken het aanbevolen papier te gebruiken.
o
Is het papier te dik of te dun?
Controleer of de specificaties van het papier geschikt
zijn voor deze printer. Voor informatie over het afdrukmateriaal en de juiste instellingen voor afdrukken op papier van andere fabrikanten of bij gebruik
van RIP-software raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van het papier of de fabrikant van het RIP-systeem.
U “Speciaal afdrukmateriaal van Epson” op pagina
116
109
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
o
o
Speciaal afdrukmateriaal van Epson moet worden
gebruikt bij een normale kamertemperatuur (temperatuur: 15 tot 25 °C, luchtvochtigheid: 40 tot 60%).
Papier uit de automatische
velleninvoer loopt vast tijdens
het afdrukken
Is er papier vastgelopen in de printer?
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen
papier te verwijderen:
Werkt u met de printer bij een normale
kamertemperatuur?
Open de printerkap van de printer en controleer of het
papier niet is vastgelopen en of er zich geen vreemde
voorwerpen in de printer bevinden. Als er papier is
vastgelopen, zie dan het volgende gedeelte en verwijder het vastgelopen papier.
Opmerking:
Zet niet te veel kracht. Wanneer u vastgelopen papier
met bruut geweld probeert te verwijderen, kunt u de
printer beschadigen.
U “Papier uit de automatische velleninvoer loopt
vast tijdens het afdrukken” op pagina 110
A
U “Fine Art-media vastgelopen” op pagina 111
U “Posterboard vastgelopen” op pagina 112
U “Rolpapier vastgelopen” op pagina 113
U “Cd/dvd-lade vastgelopen” op pagina 114
o
De rollen binnen in de printer kunnen vies
zijn.
Als er met het papier een reinigingsblad is meegeleverd, haal dat blad dan door de printer (invoeren en
uitwerpen) om de rollen te reinigen.
o
Hebt u de voorste handinvoerlade open laten
staan toen u rolpapier installeerde?
Voordat u rolpapier plaatst, moet u de voorste handinvoerlade sluiten en controleren of Gereed wordt
aangegeven op het bedieningspaneel.
o
Fine Art-media kan scheef zijn ingevoerd.
Kijk na het invoeren van Fine Art-media goed of het
uiteinde van het papier samenvalt met de lijn op de
voorste handinvoerlade.
U “Fine Art-media laden” op pagina 23
o
Hebt u de transportvergrendeling
verwijderd?
Als u dit nog niet hebt gedaan, moet u eerst de transportvergrendeling verwijderen (houd de voorste
handinvoerlade op zijn plaats).
Als u de transportvergrendeling niet verwijdert, kan
het papier vastlopen.
110
Trek het vastgelopen papier voorzichtig uit de
printer.
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
B
Open de printerkap en trek het vastgelopen
papier voorzichtig uit de printer.
Fine Art-media vastgelopen
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen
papier te verwijderen:
A
C
Druk op de knop Z nadat u het papier hebt
verwijderd en de printerkap hebt gesloten.
D
Als er na stap 3 nog steeds een foutmelding wordt
weergegeven, zet u de printer uit en weer aan.
E
Als u het papier niet kunt verwijderen, neemt u
contact op met uw leverancier of de
ondersteuning van Epson.
111
Trek het papier er aan de voorkant of achterkant
uit (wat het gemakkelijkst gaat).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
B
Open de printerkap en trek het vastgelopen
papier voorzichtig uit de printer.
C
Druk op de knop Z nadat u het papier hebt
verwijderd en de printerkap hebt gesloten.
D
Als er na stap 3 nog steeds een foutmelding wordt
weergegeven, zet u de printer uit en weer aan.
E
Als u het papier niet kunt verwijderen, neemt u
contact op met uw leverancier of de
ondersteuning van Epson.
A
Trek het papier er aan de voorkant of achterkant
uit (wat het gemakkelijkst gaat).
B
Open de printerkap en trek het vastgelopen
papier voorzichtig uit de printer.
C
Druk op de knop Z nadat u het papier hebt
verwijderd en de printerkap hebt gesloten.
Posterboard vastgelopen
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen
papier te verwijderen:
112
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
D
Als er na stap 3 nog steeds een foutmelding wordt
weergegeven, zet u de printer uit en weer aan.
E
Als u het papier niet kunt verwijderen, neemt u
contact op met uw leverancier of de
ondersteuning van Epson.
B
Trek het papier er aan de voorkant of achterkant
uit (wat het gemakkelijkst gaat).
C
Open de printerkap en trek het vastgelopen
papier voorzichtig uit de printer.
Rolpapier vastgelopen
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen
papier te verwijderen:
A
Knip het papier vlak bij de rolpapiertoevoer en
uitvoerlade af.
113
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Problemen oplossen
D
Druk op de knop Z nadat u het papier hebt
verwijderd en de printerkap hebt gesloten.
E
Als er na stap 4 nog steeds een foutmelding wordt
weergegeven, zet u de printer uit en weer aan.
F
Als u het papier niet kunt verwijderen, neemt u
contact op met uw leverancier of de
ondersteuning van Epson.
De hoeveelheid kleureninkt wordt
snel minder, ook bij afdrukken in de
modus Black (Zwart) of bij afdrukken
van zwarte gegevens.
o
Bij het reinigen van de printkop worden alle spuitkanaaltjes schoongemaakt. Hierbij worden alle kleuren
inkt verbruikt. (Ook wanneer de modus Black (Zwart)
is geselecteerd, worden alle kleuren inkt bij het reinigen gebruikt.)
Cd/dvd-lade vastgelopen
U “Printkop reinigen” op pagina 99
Voer de onderstaande stappen uit om dit op te lossen:
A
Trek de cd/dvd-lade aan de voorkant van de
printer langzaam naar buiten.
De printerstatus wordt mogelijk niet
goed weergegeven wanneer u EPSON
Status Monitor 3 gebruikt via een
netwerk.
o
B
Druk op de knop Z nadat u de lade hebt
verwijderd.
C
Als er na stap 2 nog steeds een foutmelding wordt
weergegeven, zet u de printer uit en weer aan.
D
Als u de lade niet kunt verwijderen, neemt u
contact op met uw leverancier of de
ondersteuning van Epson.
Misschien is Epson Network Utility
(EPSON-netwerkhulpprogramma) niet
geïnstalleerd. (Windows)
Selecteer Epson Network Utility (EPSON-netwerkhulpprogramma) in de Software List (Softwarelijst) van de softwareschijf en installeer dit onderdeel.
Andere
Het display op het bedieningspaneel
gaat steeds uit.
o
Er wordt kleureninkt verbruikt bij het
reinigen van de printkop.
Staat de printer in de slaapstand?
De slaapstand wordt verlaten en de normale werking
wordt hersteld zodra er een afdruktaak wordt ontvangen of er op het bedieningspaneel op een knop
(behalve de knop P) wordt gedrukt.
114
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Appendix
Appendix
Ondersteunde media
Voor een hoogwaardig afdrukresultaat wordt het gebruik van het volgende speciale afdrukmateriaal van Epson
aangeraden.
Tip:
Voor informatie over het afdrukmateriaal en de juiste instellingen voor afdrukken op papier van andere fabrikanten of bij
gebruik van RIP-software raadpleegt u de gebruiksaanwijzing voor het papier of neemt u contact op met de leverancier van
het papier of de fabrikant van het RIP-systeem.
Beschrijving van items
Naam: de naam van het afdrukmateriaal.
Formaat: voor vellen het papierformaat en voor rolpapier de papierbreedte.
Capaciteit: hoeveel vellen kunnen worden geladen in de automatische velleninvoer. Alleen voor losse vellen.
Dikte: de dikte van het afdrukmateriaal.
Bron: de bron waaruit papier wordt gehaald.
Randloos: of randloos afdrukken mogelijk is.
Zwarte inkt: het type zwarte inkt dat kan worden gebruikt met het geladen afdrukmateriaal.
ICC-profiel: het ICC-profiel voor het afdrukmateriaal. De bestandsnaam van het profiel wordt gebruikt als
profielnaam in de printerdriver of de toepassing.
Media Type (Afdrukmateriaal): het afdrukmateriaal dat in de printerdriver is geselecteerd.
115
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Appendix
Speciaal afdrukmateriaal van Epson
PK: fotozwart/MK: matzwart
Naam
Formaat
Mogelijk
aantal
Bron
Rand
loos
Zwa
rte
inkt
ICC-profiel
Afdrukmateriaal (printerdriver)
Premium Glossy
Photo Paper (Fotopapier glanzend
Premium)
13 × 18
cm (5 × 7
inch)
30
Sheet
(Vel)
✓
PK
SPR3000 Epson Premium
Glossy.icc
Epson Premium
Glossy
16:9-formaat (102
× 181
mm)
20
10 × 15
cm (4 × 6
inch)
30
A4
30
A3
10
A3+
10
13 × 18
cm (5 × 7
inch)
30
Sheet
(Vel)
✓
PK
SPR3000 Epson Premium
Glossy.icc
Epson Premium
Glossy
10 × 15
cm (4 × 6
inch)
30
A4
30
10 × 15
cm (4 × 6
inch)
30
Sheet
(Vel)
✓
PK
SPR3000 Epson Premium
Semigloss.icc
Epson Premium
Semigloss
A4
30
A3
10
A3+
10
Premium Glossy
Photo Paper (Fotopapier glanzend
Premium)
329 mm
(A3+)
-
Roll
Paper
(Rolpapier)
✓
PK
SPR3000 Epson Premium
Glossy.icc
Epson Premium
Glossy
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend Premium)
329 mm
(A3+)
-
Roll
Paper
(Rolpapier)
✓
PK
SPR3000 Epson Premium
Semigloss.icc
Epson Premium
Semigloss
Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend)
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend Premium)
116
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Appendix
Naam
Formaat
Mogelijk
aantal
Bron
Rand
loos
Zwa
rte
inkt
ICC-profiel
Afdrukmateriaal (printerdriver)
Photo Quality Inkjet Paper (Inkjetpapier fotokwaliteit)
A4
100
Sheet
(Vel)
-
MK
SPR3000 Epson Photo
Qlty IJP.icc
Epson Photo
Quality Ink Jet
A3
50
A3+
50
A4
30
Sheet
(Vel)
✓
MK
SPR3000 Epson Archival
Matte.icc
Epson Archival
Matte
A3
10
A3+
10
A4
30
Sheet
(Vel)
✓
MK
SPR3000 Epson Archival
Matte.icc
Epson Archival
Matte
A3
10
A3+
10
Bright White Ink Jet
Paper (Inkjetpapier
helderwit)
A4
80
Sheet
(Vel)
✓*1
PK/
MK
SPR3000 Standard.icc
Plain paper (Gewoon papier)
Premium Ink Jet
Plain Paper (Gewoon inkjetpapier
Premium)
A4
80
Sheet
(Vel)
✓*1
PK/
MK
SPR3000 Standard.icc
Plain paper (Gewoon papier)
Double-Sided Matte Paper (Mat papier dubbelzijdig)
A4
1
Sheet
(Vel)
-
MK
SPR3000 Epson Double-Sided Matte Paper.icc
Epson Matte
Watercolor Paper Radiant White
(Aquarelpapier
stralend wit)
A3+
1
Voorkant-F
ine Art
✓
MK
SPR3000 Watercolor Paper-Radiant White.icc
Watercolor Paper
- Radiant White
Velvet Fine Art Paper (Fluweelpapier
Fine Art)
A3+
1
Voorkant-F
ine Art
✓
MK
SPR3000 Velvet Fine Art
Paper.icc
Velvet Fine Art
Paper
UltraSmooth Fine
Art Paper (Ultraglad papier Fine
Art)
A3+
1
Voorkant-F
ine Art
✓
MK
SPR3000 Ultra Smooth Fine Art Paper.icc
UltraSmooth Fine
Art Paper
Photo Quality Self
Adhesive sheets
(Zelfklevend papier fotokwaliteit)
A4
1
Sheet
(Vel)
-
MK
SPR3000 Epson Photo
Qlty IJP.icc
Epson Photo
Quality Ink Jet
Matte Paper-Heavyweight (Mat papier zwaar)
Archival Matte Paper (Archiefpapier
mat)
*1 Randloos afdrukken kan wel worden ingesteld en is ook mogelijk, maar er kunnen marges zichtbaar worden of de afdrukkwaliteit
kan afnemen doordat het papier uitzet of krimpt. Bovendien is randloos afdrukken niet altijd mogelijk bij de geselecteerde
afdrukkwaliteit.
In de handel verkrijgbare papiersoorten die kunnen worden gebruikt
Deze printer ondersteunt de volgende papierspecificaties voor afdrukmateriaal dat niet van Epson afkomstig is.
117
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Appendix
Opmerking:
❏ Gebruik geen gekreukt, gescheurd, bekrast of vuil papier.
❏
Hoewel normaal papier en kringlooppapier van andere fabrikanten in deze printer kunnen worden geladen en
ingevoerd, zolang maar aan de volgende specificaties wordt voldaan, kan de afdrukkwaliteit niet door Epson worden
gegarandeerd.
❏
Hoewel andere papiersoorten van andere fabrikanten in deze printer kunnen worden geladen, zolang maar aan de
volgende specificaties wordt voldaan, kunnen de papiertoevoer en afdrukkwaliteit niet door Epson worden
gegarandeerd.
118
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Appendix
PK: fotozwart/MK: matzwart
Naam
Formaat
Mogelijk
aantal
Dikte
Bron
Rand
loos
Zwarte
inkt
Afdrukmateriaal
(printerdriver)
Gewoon
papier (losse vellen)
A4, B5, A5, A6, Letter
Totale
dikte
maximaal 12
mm
0,08–0,11
mm (64–90
g/m2)
Automatische velleninvoer
-
PK/MK
Gewoon papier
A3, B4, Legal
Totale
dikte
maximaal 5
mm
Afwijkende formaten
Breedte: 89–329 mm
Lengte: 127–1117,6 mm
Rolpapier
329 mm (breedte A3+)
-
0,08–0,11
mm (64–90
g/m2)
Rolpapier
✓*1
PK/MK
*1
Dik papier
Papierformaat: A4, A3,
A3+, Letter
1
0,3–0,7
mm
Voorste handinvoer (Fine Art-media)
✓
PK/MK
*1
A3+
1
0,7 mm–
1,3 mm
Voorste handinvoerlade
(posterboard)
-
Cd's/dvd's
12 cm, 8 cm
1
-
Cd/dvd-lade
-
PK/MK
Cd's/dvd's
(hoge afdrukkwaliteit)
12 cm, 8 cm
1
-
Cd/dvd-lade
-
PK/MK
Voor het bedrukken van
cd's en dvd's
is een speciale toepassing
nodig. Hiervoor is Epson
Print CD meegeleverd.
*1 Zie de handleiding bij het papier en pas de instellingen zo nodig aan.
119
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Appendix
Printer vervoeren
D
Zet de printkop vast met gewone tape.
Sluit de printerkap.
Volg de onderstaande stappen wanneer u de printer wilt
verplaatsen of vervoeren. Verpak de printer in de
oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen om de
printer te beschermen tegen schokken en trillingen.
Let er bij het aanbrengen van de tape op dat u de
onderdelen binnen in de printer niet aanraakt.
Sommige soorten tape zijn na verloop van tijd
moeilijk te verwijderen. Verwijder de tape
onmiddellijk na transport.
Opmerking:
❏ Pak de printer vast op de aangegeven plaatsen.
Anders kan de printer schade oplopen.
❏
Zorg ervoor dat er altijd cartridges in de printer zijn
geïnstalleerd tijdens het verplaatsen of vervoeren.
Verwijder de cartridges niet. Zo voorkomt u dat de
spuitkanaaltjes in de printkop uitdrogen (waardoor
afdrukken niet meer mogelijk is) of dat er inkt uit de
cartridges lekt.
Printer klaarmaken voor
transport
A
Zet de printer uit en verwijder alle kabels.
E
Open het voorpaneel.
B
Verwijder al het papier.
F
C
Open de printerkap.
G
Breng de transportvergrendeling aan.
120
Steek de transportvergrendeling in het gat links
naast de voorste handinvoerlade (zie figuur).
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Appendix
H
Zet de transportvergrendeling vast met gewone
tape.
Specificaties
Printerspecificaties
Afdrukmethode
On-demand inkjet
Configuratie van
de spuitkanaaltjes
Zwart: 180 spuitkanaaltjes × 3 (Photo Black (Foto Zwart)/Matte Black
(Mat Zwart), Light Light Black
(Lichtgrijs), Light Black (Licht
Zwart))
Kleur: 180 spuitkanaaltjes × 5 (Yellow (Geel), Light Cyan (Licht Cyaan),
Vivid Light Magenta (Levendig
lichtmagenta), Vivid Magenta (Levendig magenta), Cyan (Cyaan))
I
Sluit de voorkap.
Resolutie (maximum)
5760 × 1440 dpi
J
Houd de printer horizontaal, verpak hem in
piepschuim of ander beschermmateriaal en
plaats het geheel terug in de doos.
Besturingscode
ESC/P-raster (niet nader gespecificeerde opdrachten)
ESC/P-R
Na transport
Methode van papierinvoer
Frictie-invoer
Temperatuur
In bedrijf: 10 tot 35 ˚C (50 tot 95 oF)
Voordat u de printer na transport opnieuw in gebruikt
neemt, moet u de printkop eerst controleren op
verstopping.
Opslag (vóór uitpakken):
-20 tot 60 ˚C (-4 tot 140 oF) (binnen
120 uur op 60 ˚C (140 oF), binnen
een maand bij 40 ˚C (104 oF))
U “Controleren of er verstopte spuitkanaaltjes zijn”
op pagina 98
Opslag (na uitpakken):
-20 tot 40 ˚C (-4 tot 104 oF) (binnen
een maand bij 40 ˚C (104 oF))
Luchtvochtigheid
In bedrijf: 20 tot 80% (zonder condensatie)
Opslag (vóór uitpakken): 5 tot 85%
(zonder condensatie)
Opslag (na uitpakken): 5 tot 85%
(zonder condensatie)
121
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Appendix
Printerspecificaties
Elektrische specificaties
Stroomverbruik
Afdrukken
Circa 21,0 W
(ISO/
IEC24712)
Circa 21,0 W
(ISO/
IEC24712)
Gereed
Circa 8,2 W
Circa 8,2 W
Slaapstand
Circa 3,5 W
Circa 3,7 W
Uitgeschakeld
Circa 0,2 W
Circa 0,4 W
Ondersteunde bestandsindelingen (aangesloten op
PictBridge-apparaten)
Buitenmaten
JPEG-afbeeldingen (conform Exif 2.3) die zijn gemaakt met
een digitale camera die voldoet aan DCF* 1.0 of 2.0
Opslagmaten: (B) 616 × (D) 369 × (H)
228 mm
* DCF staat voor Design rule for Camera File system.
Normale maten: (B) 616 × (D) 814 ×
(H) 424 mm
Gewicht
Netwerk
Circa 15,0 kg
(zonder cartridges)
Interface
Draadloos
netwerk
High-Speed USB ×1 (voor aansluiting van PictBridge-apparatuur).
High-Speed USB ×1 (voor aansluiting van computers).
Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX*
IEEE802.1.1b/g/n
* Gebruik een STP-kabel (CAT 5 of hoger).
Vast
netwerk
Elektrische specificaties
100-120
V-model
220-240
V-model
Invoervoltage
AC 90–132 V
AC 198–264
V
Frequentiebereik
50–60 Hz
Invoerfrequentie
49,5–60,5 Hz
Stroomsterkte
0,6 A
Standaard:
IEEE 802.11b/g/n*1
Beveiliging:
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-conform, WEP (64-/
128-bits)
Frequentieband:
2,4 GHz
Communicatiemodus:
Infrastructuur, ad hoc*2
Standaard:
Ethernet 100BASE-TX/10
BASE-T
*1 Voldoet aan IEEE 802.11b/g/n of IEEE 802.11b/g afhankelijk
van plaats van aanschaf.
*2 IEEE802.11n wordt niet ondersteund.
Inktspecificaties
Type
Speciale cartridges
Pigmentinkt
Black (Zwart): Photo Black (Foto
Zwart), Matte Black (Mat Zwart),
Light Black (Licht Zwart), Light Light
Black (Lichtgrijs)
0,3 A
Kleur: Yellow (Geel), Cyan (Cyaan),
Light Cyan (Licht Cyaan), Vivid Magenta (Levendig magenta), Vivid
Light Magenta (Levendig lichtmagenta)
Vervaldatum
122
Zie de datum op de verpakking (bij
normale temperaturen)
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Appendix
Dit product voldoet aan lid 15 van de FCC-regelgeving
en RSS-210 van de IC-regelgeving. Epson aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid wanneer aan de
beschermingsvereisten afbreuk wordt gedaan ten
gevolge van een niet-geautoriseerde wijziging aan het
product. Het gebruik van dit apparaat is onderworpen
aan de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat
mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2)
het apparaat moet elke ontvangen interferentie
accepteren, inclusief interferentie die een verstoorde
werking kan veroorzaken.
Inktspecificaties
Gegarandeerde afdrukkwaliteit
Zes maanden (na installatie in printer)
Opslagtemperatuur
Niet geïnstalleerd:
-20 tot 40 ˚C (binnen een maand bij
40 ˚C)
Geïnstalleerd:
-20 tot 40 ˚C (binnen een maand bij
40 ˚C)
Om radio-interferentie tijdens regulier gebruik te
voorkomen moet voor een maximale afscherming dit
toestel binnenshuis en op voldoende afstand van de
ramen worden gebruikt. Voor buitenshuis
geïnstalleerde onderdelen (of de zendantennes ervan)
moet een vergunning worden aangevraagd.
Opmerking:
❏ Inkt die lange tijd onder -15 ˚C blijft, bevriest. Laat
bevroren inkt minstens drie uur op
kamertemperatuur (25 °C) ontdooien (zonder dat
er condensvorming optreedt).
❏
Vul cartridges niet bij.
Europees model:
Ondersteunde besturingssystemen
Windows XP/Windows XP x64
Windows Vista
Windows 7
Laagspanningsrichtlijn
2006/95/EC
EN60950-1
EMC-richtlijn
2004/108/EG
EN55022 klasse B
Mac OS X 10.4.11–10.6
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN55024
Normen en goedkeuringen
R&TTE-richtlijn
1999/5/EG
Amerikaans model:
Veiligheid
EN300 328
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950-1
UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC
Voor gebruikers in Europa:
FCC lid 15 sublid B klasse B
Seiko Epson Corporation verklaart hierbij dat het
model B471A van dit apparaat voldoet aan de essentiële
vereisten en andere relevante bepalingen in richtlijn
1999/5/EG.
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 klasse B
In dit apparaat is de volgende draadloze module
ingebouwd.
Fabrikant: Marvell Semiconductor Inc.
Type: SP88W8786-MD0-2C2T00
Alleen voor gebruik in Ierland, Verenigd Koninkrijk,
Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland,
Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Italië,
Portugal, Spanje, Denemarken, Finland, Noorwegen,
Zweden, IJsland, Cyprus, Griekenland, Slovenië,
Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland,
Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije.
In Frankrijk is alleen het gebruik binnenshuis
toegestaan. In Italië is een aparte vergunning vereist bij
gebruik buiten het eigen terrein.
123
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Appendix
Epson aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid
wanneer aan de beschermingsvereisten afbreuk wordt
gedaan ten gevolge van een niet-geautoriseerde
wijziging aan het product.
124
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Hulp en ondersteuning
❏ Het model van de printer
Hulp en
ondersteuning
❏ Versie van software
(Selecteer About (Over), Version Info
(Versie-info) of een vergelijkbare optie in de
printersoftware.)
Website voor technische
ondersteuning
❏ Het merk en het model van uw computer
De website voor technische ondersteuning van Epson
biedt u hulp bij problemen die u niet kunt oplossen met
de informatie in de productdocumentatie. Als u een
webbrowser hebt en verbinding kunt maken met
internet, gaat u naar:
❏ De toepassingen die u meestal met de printer
gebruikt en de versienummers hiervan
❏ Naam en versie van het besturingssysteem op uw
computer
Hulp voor gebruikers in
Noord-Amerika
http://support.epson.net/
Epson biedt de volgende services voor technische
ondersteuning.
Voor de nieuwste drivers, veelgestelde vragen,
handleidingen en ander materiaal om te downloaden,
gaat u naar:
Ondersteuning via internet
http://www.epson.com
Ga naar de Epson-website voor ondersteuning op
http://epson.com/support en selecteer uw product voor
oplossingen voor algemene problemen. U kunt drivers
en documentatie downloaden, antwoorden op uw
vragen krijgen en advies voor problemen ontvangen of
Epson een e-mailbericht met uw vragen sturen.
Vervolgens selecteert u het gedeelte met ondersteuning
van de Epson-website voor uw land.
Contact opnemen met
Epson
Spreken met een
ondersteuningsmedewerker
Voordat u contact opneemt met
Epson
Bel: (562) 276‐1300 (V.S.) of (905) 709-9475 (Canada),
van 6.00 tot 18.00 uur, Pacific Time, van maandag tot en
met vrijdag. De dagen en tijden waarop ondersteuning
wordt geboden, kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Voor deze gesprekken
kan een tarief voor interlokaal bellen in rekening
worden gebracht.
Als uw Epson-printer niet goed functioneert en u het
probleem niet kunt oplossen met behulp van de
informatie in de printerdocumentatie, kunt u contact
opnemen met de klantenservice van Epson. Als de
klantenservice voor uw regio niet hieronder wordt
vermeld, neemt u contact op met de leverancier bij wie u
het product hebt aangeschaft.
Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u
voor ondersteuning naar Epson belt:
❏ Productnaam
Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt,
zodat de klantenservice u sneller van dienst kan zijn:
❏ Het serienummer van de printer
❏ Het serienummer van de printer
❏ Aankoopbewijs (zoals een kassabon) en datum van
aankoop
(Het etiket met het serienummer vindt u meestal
aan de achterzijde van de printer.)
❏ Computerconfiguratie
125
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Hulp en ondersteuning
❏ Beschrijving van het probleem
Epson Helpdesk
De Epson Helpdesk dient als laatste hulpmiddel om
onze klanten van advies te kunnen voorzien.
Medewerkers van de Helpdesk assisteren u bij het
installeren, configureren en bedienen van uw
Epson-product. De medewerkers van onze Pre-sales
Helpdesk kunnen u literatuur over nieuwe
Epson-producten aanraden en aangeven waar de
dichtstbijzijnde leverancier of servicebedrijf is
gevestigd. Hier vindt u antwoord op vele soorten
vragen.
Opmerking:
Voor hulp bij het gebruik van andere software op uw
systeem raadpleegt u de documentatie bij die software
voor informatie over technische ondersteuning.
Verbruiksartikelen en accessoires
U kunt originele inktcartridges, lintcartridges, papier en
accessoires van Epson aanschaffen bij een erkende
Epson-leverancier. Bel 800-GO-EPSON
(800-463-7766) voor de dichtstbijzijnde leverancier. U
kunt producten ook online kopen op http://
www.epsonstore.com (V.S.) of http://www.epson.ca
(Canada).
Dit zijn de nummers van de Helpdesk:
Hulp voor gebruikers in Europa
Telefoon:
1300 361 054
Fax:
(02) 8899 3789
Hulp voor gebruikers in Australië
Wij verzoeken u alle relevante informatie bij de hand te
houden wanneer u ons belt. Hoe meer informatie u ons
kunt verschaffen, hoe sneller wij u kunnen helpen het
probleem op te lossen. Het betreft dan informatie zoals
de documentatie bij uw Epson-product, type computer,
besturingssysteem, toepassingen en alle andere
informatie waarvan u denkt dat deze van belang kan
zijn.
Epson Australia biedt u een klantenservice van het
allerhoogste niveau. Naast documentatie over uw
product bieden wij de volgende bronnen voor het
verkrijgen van informatie:
Hulp voor gebruikers in
Singapore
Uw leverancier
De bronnen voor informatie, ondersteuning en services
van Epson Singapore zijn de volgende:
Het Europese garantiedocument geeft informatie over
hoe u contact kunt opnemen met de
Epson-klantenservice in uw regio.
Vergeet niet dat uw leverancier u vaak kan helpen bij het
opsporen en oplossen van problemen. De leverancier
dient altijd als eerste te worden geraadpleegd voor
advies bij problemen. De leverancier kan problemen
vaak snel en gemakkelijk verhelpen en u advies geven
over de volgende te nemen stappen.
World Wide Web
(http://www.epson.com.sg)
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's),
verkoopinformatie en technische ondersteuning via
e-mail.
Internet
http://www.epson.com.au
Epson-helpdesk
(telefoon: (65) 6586 3111)
Bezoek de website van Epson Australia. De site heeft het
nodige te bieden en bevat een downloadgedeelte voor
drivers, Epson-contactpunten, informatie over nieuwe
producten en technische ondersteuning (per e-mail).
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het
volgende:
❏ Verkoop- en productinformatie
126
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Hulp en ondersteuning
❏ Vragen over of problemen met gebruik van
producten
World Wide Web
(http://www.epson.co.id)
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden
Hulp voor gebruikers in Thailand
❏ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie,
vragen via e-mail
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:
Epson Hotline
❏ Verkoop- en productinformatie
World Wide Web
(http://www.epson.co.th)
❏ Technische ondersteuning
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.
Epson Hotline
(telefoon: (66) 2685 -9899)
Telefoon
(62) 21-572 4350
Fax
(62) 21-572 4357
Epson-servicecentrum
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het
volgende:
Jakarta
❏ Verkoop- en productinformatie
Jl. Arteri Mangga Dua,
❏ Vragen over of problemen met gebruik van
producten
Jakarta
Telefoon/fax: (62) 21-62301104
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
Bandung
Hulp voor gebruikers in Vietnam
Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:
Bandung
Telefoon/fax: (62) 22-7303766
Epson Hotline (Telefoon):84-8-823-9239
Service Center:
Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Surabaya
80 Truong Dinh Street, Dis‐
trict 1, Hochiminh City
Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Vietnam
Surabaya
Telefoon: (62) 31-5355035
Hulp voor gebruikers in
Indonesië
Fax: (62)31-5477837
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:
127
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Hulp en ondersteuning
Yogyakarta
Hotel Natour Garuda
Technical Support Hotline
Jl. Malioboro No. 60
U kunt ook onze technische medewerkers bereiken via
het volgende telefoon- en faxnummer:
Yogyakarta
Telefoon:
(852) 2827-8911
Fax:
(852) 2827-4383
Telefoon: (62) 274-565478
Medan
Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Hulp voor gebruikers in Maleisië
Medan
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:
Telefoon/fax: (62) 61-4516173
Makassar
MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
World Wide Web
(http://www.epson.com.my)
JI. Ahmad Yani No.49
❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden
Makassar
Telefoon: (62)411-350147/411-350148
❏ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie,
vragen via e-mail
Help voor gebruikers in
Hongkong
Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
Head Office.
Voor technische ondersteuning en andere after-sales
services kunnen gebruikers contact opnemen met
Epson Hong Kong Limited.
Telefoon:
603-56288288
Fax:
603-56288388/399
Startpagina op internet
Epson Helpdesk
❏ Verkoop- en productinformatie (Infoline)
Epson Hong Kong heeft een eigen startpagina in zowel
het Chinees als het Engels die gebruikers de volgende
informatie verschaft:
Telefoon:
603-56288222
❏ Productinformatie
❏ Inlichtingen over reparatieservices en garantie,
gebruik van producten en technische
ondersteuning (Techline)
❏ Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
❏ Nieuwste versies van drivers voor
Epson-producten
Telefoon:
603-56288333
Gebruikers kunnen onze startpagina bereiken op:
Hulp voor gebruikers in India
http://www.epson.com.hk
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en
services:
128
Epson Stylus Photo R3000
Gebruikershandleiding
Hulp en ondersteuning
World Wide Web
(http://www.epson.co.in)
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden en productinformatie.
080-30515000
Fax:
30515005
(63-2) 706 2609
Fax:
(63-2) 706 2665
Helpdesk Di‐ (63-2) 706 2625
rect Line:
Epson India Head Office - Bangalore
Telefoon:
Hoofdlijn:
E-mail:
[email protected]
World Wide Web
(http://www.epson.com.ph)
Informatie over productspecificaties, drivers om te
downloaden, veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.
Epson India Regionale Kantoren
Gratis nummer. 1800-1069-EPSON(37766)
Locatie
Telefoonnummer
Faxnummer
Mumbai
022-28261515 /
16/17
022-28257287
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het
volgende:
Delhi
011-30615000
011-30615005
❏ Verkoop- en productinformatie
Chennai
044-30277500
044-30277575
Kolkata
033-22831589 / 90
033-22831591
❏ Vragen over of problemen met gebruik van
producten
Hyderabad
040-66331738/ 39
040-66328633
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
Cochin
0484-2357950
0484-2357950
Coimbatore
0422-2380002
N.v.t.
Pune
020-30286000 /
30286001
/30286002
020-30286000
Ahmedabad
079-26407176 / 77
079-26407347
Helplijn
Voor service, productinfo of voor bestellingen van
cartridges - 18004250011 (09.00 - 21.00 uur) - Gratis
nummer.
Voor service (voor CDMA en GSM) - 3900 1600 (09.00 18.00 uur) Prefix lokale STD-code
Help voor gebruikers in de
Filippijnen
Voor technische ondersteuning en andere after-sales
services kunnen gebruikers contact opnemen met de
Epson Philippines Corporation via het telefoon- en
faxnummer en e-mailadres hieronder:
129