Oversikt over SMS kommandoer for CTC-940

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G
Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen.
1. Bruker SMS – Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og
Waveman moduler. I tillegg kan også en bruker programmere om alle innstillinger
som er i Master menyen.
2. Installatør SMS-Her kan installatøren endre alle innstillinger i Installatørmenyen.
SMS kommandoer for Bruker
Slik sendes SMS til alarmsentralen
SMS uten tilbakemelding:
”SMS passord” ”Mellomrom” ”PIN Kode”Mellomrom” ”Kommando”
SMS med tilbakemelding:
”SMS passord” ”Mellomrom” ”PIN Kode” ”Mellomrom” ”Kommando” ”Mellomrom” ”00”
Betjeningskommandoer:
Kommando 10
Kommando 11
Kommando 20
Kommando 21
Kommando 30
Kommando 31
Kommando 80
Kommando 81
Kommando 00
Kommando 510
Kommando 511xx
Kommando 520
Kommando 521xx
Kommando 530
Kommando 531xx
Kommando 540
Kommando 541xx
Kommando 550
Kommando 551xx
Kommando 560
Kommando 561xx
Kommando 570
Kommando 571xx
Kommando 580
Kommando 581xx
= Deaktiver Alarm
= Aktiver Alarm
= Deaktiver UR-7 nr.1
= Aktiver UR-7 nr.1
= Deaktiver UR-7 nr.2
= Aktiver UR-7 nr.2
= Deaktiver lokal utgang
= Aktiver lokal utgang
= Temperatur og status
= Deaktiver Waveman kanal A
= Aktiver Waveman kanal A (xx = antall timer aktivert, 00= alltid)
= Deaktiver Waveman kanal B
= Aktiver Waveman kanal B (xx = antall timer aktivert, 00= alltid)
= Deaktiver Waveman kanal C
= Aktiver Waveman kanal C (xx = antall timer aktivert, 00= alltid)
= Deaktiver Waveman kanal D
= Aktiver Waveman kanal D (xx = antall timer aktivert, 00= alltid)
= Deaktiver Waveman kanal E
= Aktiver Waveman kanal E (xx = antall timer aktivert, 00= alltid)
= Deaktiver Waveman kanal F
= Aktiver Waveman kanal F (xx = antall timer aktivert, 00= alltid)
= Deaktiver Waveman kanal G
= Aktiver Waveman kanal G (xx = antall timer aktivert, 00= alltid)
= Deaktiver Waveman kanal H
= Aktiver Waveman kanal H (xx = antall timer aktivert, 00= alltid)
Eksempler på endring av innstillinger i Mastermenyen.
SMS passord er: TOMY og PIN kode er: 1234
ITEM
COMMAND
Pin Code1
PCO1
Message
DESCRIPTION
Tomy 1234 PCO1:90121 If the fifth digits is set as "1", Pin code 1 is set for LATCH ON
Tomy 1234 PCO1:90120 If the fifth digits is set as "0", Pin code 1 is set for LATCH OFF
Tomy 1234 PCO2:90121 If the fifth digits is set as "1", Pin code 2 is set for LATCH ON
Pin Code2
PCO2
Tomy 1234 PCO2:90120 If the fifth digits is set as "0", Pin code 2 is set for LATCH OFF
Tomy 1234 PCO3:90121 If the fifth digits is set as "1", Pin code 3 is set for LATCH ON
Pin Code3
PCO3
Tomy 1234 PCO3:90120 If the fifth digits is set as "0", Pin code 3 is set for LATCH OFF
Tomy 1234 PCO4:90121 If the fifth digits is set as "1", Pin code 4 is set for LATCH ON
Pin Code4
PCO4
Tomy 1234 PCO4:90120 If the fifth digits is set as "0", Pin code 4 is set for LATCH OFF
Temp Code
PCOT
A Exit Time
EXFU
Tomy 1234 PCOT:90120 If the fifth digits is set as "1", Temporary code is set for LATCH
ON
Tomy 1234 PCOT:90121 If the fifth digits is set as "0", Temporary code is set for LATCH
OFF
Tomy 1234 EXFU:0
The last digit is the time period of your setting for the Arm
Tomy 1234 EXFU:3
Mode
Exit time. "0" for 0 sec, “1” for 10 sec, …, "7" for 70 sec,
Tomy 1234 EXFU:7
Tomy 1234 ENFU:0
A Entry Time
ENFU
Tomy 1234 ENFU:3
Tomy 1234 ENFU:7
Tomy 1234 EXPA:0
H Exit Time
EXPA
Tomy 1234 EXPA:3
Tomy 1234 EXPA:7
Tomy 1234 ENPA:0
H Entry Time
ENPA
Tomy 1234 ENPA:3
Tomy 1234 ENPA:7
The last digit is the time period of your setting for the Arm
Mode
Entry time. "0" for 0 sec, “1” for 10 sec, …, "7" for 70 sec,
The last digit is the time period of your setting for the Home
Mode
Exit time. "0" for 0 sec, “1” for 10 sec, …, "7" for 70 sec,
The last digit is the time period of your setting for the Home
Mode
Entry time. "0" for 0 sec, “1” for 10 sec, …, "7" for 70 sec,
This is used to enter the Master Code and set the
Master Code
MCOD
Tomy 1234 MCOD:9012
Duress Code
DCOD
Tomy 1234 DCOD:9012
password
This is used to enter the Duress Code and set the password
Tomy 1234 DOOR:0
Disable this function
Tomy 1234 DOOR:1
Low Door Chime sound
Tomy 1234 DOOR:2
High Door Chime Sound
Tomy 1234 HTHR:+20
This command is used to set the temperature between 10℃~+50℃
for High Threshold. The last three digits stands for the preferred
temperature setting. -10 stands for -10℃ and +50 stands for +50℃.
+00 stands for 0℃. With "+++' keyed, this means the High
Threshold
setting can be cancelled.
Door Chime
DOOR
Tomy 1234 HTHR:+40
Temperature
HTHR
Tomy 1234 HTHR:+00
Tomy 1234 HTHR:+++
ITEM
COMMAND
UESAGE
DESCRIPTION
Tomy 1234 LTHR:+10
This command is used to set the temperature between 10℃~+50℃
for Low Threshold. The last three digits stands for the
preferred
temperature setting. -10 stands for -10℃ and +50 stands for
+50℃. +00 stands for 0℃. With "+++' keyed, this means the
Low Threshold
setting can be cancelled.
The last digit stands for the time period for your High
Temperature
threshold reporting. "0" means Disable the function, "1" means 1
Hour and "2" means 2 hours, "3" for 4 Hours, "4" for 8 Hours,
"5"
for 12 hours.
Tomy 1234 LTHR:-00
LTHR
Tomy 1234 LTHR:-10
Tomy 1234 LTHR:+++
Tomy 1234 HRPT:0
Tomy 1234 HRPT:1
Tomy 1234 HRPT:2
HRPT
Tomy 1234 HRPT:3
Tomy 1234 HRPT:4
Tomy 1234 HRPT:5
Temperature
Tomy 1234 LRPT:0
Tomy 1234 LRPT:1
Tomy 1234 LRPT:2
LRPT
Tomy 1234 LRPT:3
The last digit stands for the time period for your Low
Temperature
threshold reporting. "0" means Disable the function, "1" means 1
Hour and "2" means 2 hours, "3" for 4 Hours, "4" for 8 Hours,
"5"
for 12 hours.
Tomy 1234 LRPT:4
Tomy 1234 LRPT:5
Tomy 1234 11 00
Enter Arm Mode
Tomy 1234 10 00
Enter Disarm Mode
Tomy 1234 21 00
UR1 Activation
Tomy 1234 20 00
UR1 Deactivation
Tomy 1234 31 00
UR2 Activation
Tomy 1234 30 00
UR2 Deactivation
Tomy 1234 81 00
O/P Activation
Tomy 1234 80 00
O/P Deactivation
Tomy 1234 00
Current Control Panel Status, with temperature shown on it.
SMS kommandoer for Installatør
Slik sendes SMS til alarmsentralen
SMS uten tilbakemelding:
”Programord” ”Mellomrom” ”PIN Kode”Mellomrom” ”Kommando”
SMS med tilbakemelding:
”Programord” ”Mellomrom” ”PIN Kode” ”Mellomrom” ”Kommando” ”Mellomrom” ”00”
PS:
Programord+Installatørkode kan sende til alle koder
PIN kode = Installatør PIN Kode (default :7982)
Programord = Eget programmeringsord i Installatørmenyen
ITEM
Account 1
Account 2
COMMA
ND
ACC1
ACC2
TEL 1
TEL1
TEL 2
TEL2
Install Code
ICOD
Alarm Length
ALEN
Message
DESCRIPTION
Joe 7982 ACC1:94011
The first four numerical digits are your CMS account
number and if the fifth digits is set to be "1', then it is for
the SMS Contact ID code
Joe 7982 ACC1:94010
The first four numerical digits are your CMS account
number and if the fifth digits is set to be "1', then it is for
the DTMF Contact ID code
Joe 7982 ACC1:940123
Only four digits of account number for CMS is allowed, if
more than 4 digits has been presented, then it is for SMS
Contact ID code
Joe 7982 ACC2:94021
The first four numerical digits are your CMS account
number and if the fifth digits is set to be "1', then it is for
the SMS Contact ID code
Joe 7982 ACC2:94020
The first four numerical digits are your CMS account
number and if the fifth digits is set to be "1', then it is for
the DTMF Contact ID code
Joe 7982 ACC2:940223
Only four digits of account number for CMS is allowed, if
more than 4 digits has been presented, then it is for SMS
Contact ID code
Joe 7982
TEL1:0226935288
Joe 7982
TEL2:0226935288
To reset or change the telephone number 1
To reset or change the telephone number 2
Joe 7982 ICOD:7983
It is used to change the Installer password
Joe 7982 ALEN:1
Alarm length "1" for 1 Min, …, "9" for 9 mins, and "A" for
10 mins, …, "F"
for 15 mins.
Joe 7982 ALEN:3
Joe 7982 ALEN:F
A. Exit Sound
Joe 7982 ALEN:0
Away mode Exit Sound "0" for Disable this function
Joe 7982 ALEN:1
Away mode Exit Sound "1" for Low Exit Sound
AEXT
A. Entry
Sound
H. Exit Sound
H. Entry
Sound
GPRS
Joe 7982 ALEN:2
Away mode Exit Sound "2" for high Exit Sound
Joe 7982 ALEN:0
Away mode Entry Sound "0" for Disable this function
Joe 7982 ALEN:1
Away mode Entry Sound "1" for Low Exit Sound
Joe 7982 ALEN:2
Away mode Entry Sound "2" for high Exit Sound
Joe 7982 ALEN:0
Home mode Exit Sound "0" for Disable this function
Joe 7982 ALEN:1
Home mode Exit Sound "1" for Low Exit Sound
Joe 7982 ALEN:2
Home mode Exit Sound "2" for high Exit Sound
Joe 7982 ALEN:0
Home mode Entry Sound "0" for Disable this function
Joe 7982 ALEN:1
Home mode Entry Sound "1" for Low Exit Sound
Joe 7982 ALEN:2
Home mode Entry Sound "2" for high Exit Sound
ANPC
Joe 7982
ANPC:INTERNET
Enter your own ANP detail (provided by your telecom
supplier)
USER
Joe 7982
USER:ABCDEFGH
Enter your own User detail (provided by your telecom
supplier)
PASS
Joe 7982
PASS:1234567890
Enter your own Password detail (provided by your telecom
supplier)
VCIP
Joe 7982
VCIP:210.68.56.161
Enter your own VCIP detail (provided by your CMS
supplier)
PORT
Joe 7982 PORT:50000
Enter your own Port detail (provided by your CMS
supplier)
Joe 7982 IPAC:9401
Enter your 4 digits account number
Joe 7982 IPAC:940123
Enter your 6 digits account number
AENT
HEXT
HENT
ACCU
Joe 7982 SDEL:0
Siren Delay
SDEL
Joe 7982 SDEL:3
Siren delay "0" for 0 Min, …, "9" for 9 mins, and "A" for
10 mins
Joe 7982 SDEL:A
Verification
Final Door
Interference
RC ENT E
Check-in Rpt
Joe 7982 VERF:0
Set Verification Option Disable
Joe 7982 VERF:1
Set Verification Option Enable
Joe 7982 FLDR:0
Set Final Door Option Disable
Joe 7982 FLDR:1
Set Final Door Option Enable
Joe 7982 JAMM:0
Set Interference Option Disable
Joe 7982 JAMM:1
Set Interference Option Enable
Joe 7982 RC-E:0
Set Remote Controller Entry Enable Option Disable
Joe 7982 RC-E:1
Set Remote Controller Entry Enable Option Enable
Joe 7982 CHKR:0
Auto Check In reporting function Disable
Joe 7982 CHKR:1
Auto-Check In reporting for every 6 hours
VERF
FLDR
JAMM
RC-E
CHKR
Offset Period
Receiver Ass
Mobility CHK
Tamper
Alarm
Supervision
Warring-Beep
Joe 7982 CHKR:2
Auto-Check In reporting for every 12 hours
Joe 7982 CHKR:3
Auto-Check In reporting for every 18 hours
Joe 7982 CHKR:4
Auto-Check In reporting for everyday
Joe 7982 CHKR:5
Auto-Check In reporting for every two days
Joe 7982 CHKR:6
Auto-Check In reporting for every three days
Joe 7982 CHKR:7
Auto-Check In reporting for every seven days
Joe 7982 CHKR:8
Auto-Check In reporting for every 28 days
Joe 7982 OFFS:1
Auto Check in reporting will be send after the first hour
Joe 7982 OFFS:2
Auto Check in reporting will be send after two hour
Joe 7982 OFFS:3
Auto Check in reporting will be send after three hour
Joe 7982 OFFS:4
Auto Check in reporting will be send after four hour
Joe 7982 OFFS:5
Auto Check in reporting will be send after eight days
Joe 7982 OFFS:6
Auto Check in reporting will be send after 12 days
Joe 7982 ASSI:1
Any one of telephone 1, telephone 2 or GPRS reports to
CMS
Joe 7982 ASSI:2
Any two of them reports to CMS
Joe 7982 MOBI:0
Mobility Check function Disable
Joe 7982 MOBI:1
Mobility Check function for every 4 hours
Joe 7982 MOBI:2
Mobility Check function for every 8 hours
Joe 7982 MOBI:3
Mobility Check function for every 12 hours
Joe 7982 TAMP:0
Tamper alarm reporting in Away mode only
Joe 7982 TAMP:1
Normal
Joe 7982 SUPP:0
Supervision function Disable
Joe 7982 SUPP:1
Supervision function for every 4 hours
Joe 7982 SUPP:2
Supervision function for every 6 hours
Joe 7982 SUPP:3
Supervision function for every 8 hours
Joe 7982 SUPP:4
Supervision function for every 12 hours
Joe 7982 WARN:0
Warning Beep function Disable
Joe 7982 WARN:1
Warning Beep in low volume
Joe 7982 WARN:2
Warning Beep in high volume
OFFS
ASSI
MOBI
TAMP
SUPP
WARN