Epson Stylus Pro 4880 Gebruikershandleiding

L
R41AA177P (A+)
User’s Guide
FRONT.fm
6/25/07
Rev. C
A5 size
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Gebruikershandleiding
NDP3160-00
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
COPY.fm
6/21/07
Rev. C
A5 size
Copyright en handelsmerken
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor
gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor gebruik van deze informatie in
combinatie met andere printers.
Seiko Epson Corporation noch haar filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper
van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten
gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en
herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en
onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen
voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als
Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.
Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit
elektromagnetische interferentie als gevolg van het gebruik van andere interfacekabels die door Seiko
Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.
EPSON® is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON STYLUS™ en Exceed Your Vision zijn
handelsmerken van Seiko Epson Corporation.
Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
Apple® en Macintosh® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.
Adobe®, Photoshop® en Adobe® RGB zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.
Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als
identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele
aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.
Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Copyright en handelsmerken
2
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
COV_2.fm
6/21/07
Rev. C
A5 size
Onderdelen van de printer
Vooraanzicht
Kap van de papierrol
Sleuf handmatige
papiertoevoer
achterzijde
Papierhendel
Bovenkap
Bedieningspaneel
Rolpapiergeleider
Inkthendel
Onderhoudscassette
Kap van de
papierlade
Papierlade
Sleuf handmatige
papiertoevoer voorzijde
Inktcompartiment
Cartridge-sleuf
Achteraanzicht
Grepen
Achterkap
Netsnoeraansluiting
USB-aansluiting
Netwerkaansluiting
3
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
ALL.TOC
7/6/07
Rev. C
A5 size
Inhoudsopgave
Copyright en handelsmerken
Inhoudsopgave
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Waarschuwing, Let op en Opmerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Een plaats kiezen voor dit product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Aandachtspunten bij het installeren van product . . . . . . . . . . . . . . . 10
Werken met dit product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Omgaan met cartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dit product vervoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Voldoet aan ENERGY STAR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hoofdstuk1 Werken met de printersoftware (Windows)
De printersoftware: inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De printerdriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
EPSON Status Monitor 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
EPSON LFP Remote Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
De printerdriver openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vanuit Windows-toepassingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Met het pictogram van de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Informatie opvragen via de online-Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
De printerdriver instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
De printerstatus controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Het afdrukken annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wanneer zich problemen voordoen tijdens het afdrukken . . . . . . . 30
De printerhulpprogramma's gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
EPSON Status Monitor 3 gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
De printersoftware verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
De printerdriver verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
EPSON LFP Remote Panel verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Inhoudsopgave
4
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
ALL.TOC
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 2 Werken met de printersoftware
(Mac OS X)
De printersoftware: inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
De printerdriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
EPSON Printer Utility2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
EPSON StatusMonitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
EPSON LFP Remote Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
De printerdriver openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Het dialoogvenster voor de pagina-instelling openen . . . . . . . . . . . 45
Het afdrukvenster openen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Informatie opvragen via de online-Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
De printerdriver instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
De printerstatus controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Het afdrukken annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Wanneer zich problemen voordoen tijdens het afdrukken . . . . . . . 52
De printerhulpprogramma's gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
EPSON Printer Utility2 openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
De EPSON StatusMonitor gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
De printersoftware verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
De printerdriver verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
EPSON LFP Remote Panel verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Hoofdstuk 3 Verscheidenheid aan kleuren
Kleurenbeheer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kleurenbeheer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Kleuraanpassing door de printerdriver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Zwart-witfoto's afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Randloos afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ondersteunde soorten afdrukmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Toepassing instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Printerdriver instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Rolpapier snijden bij randloos afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Vergroot of verkleind afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Volledige pagina (uitsluitend Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Aanpassen aan breedte rolpapier (uitsluitend Windows) . . . . . . . 104
Aangepast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Pagina’s per vel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Voor Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Voor Mac OS X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Inhoudsopgave
5
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
ALL.TOC
7/6/07
Rev. C
A5 size
Posterafdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
De vellen samenvoegen langs de snijlijnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Afdrukken op aangepast papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Voor Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Voor Mac OS X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Banier afdrukken op rolpapier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Toepassing instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Printerdriver instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Afdrukken op materiaal dat niet van Epson afkomstig is . . . . . . . . . . . . 135
De onderdelen van de Printerdriver aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
De instellingen voor de printerdriver opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Menu's indelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Exporteren of Importeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Hoofdstuk 4 Het bedieningspaneel
Knoppen, lampjes en berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Knoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Lampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Combinatie van knoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Menu-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Wanneer u de menumodus gebruikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Menulijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Basisprocedure voor menu-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Menumodus in detail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
De spuitkanaaltjes van de printkop controleren . . . . . . . . . . . . . . . 174
De printkop uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Papierinstellingen vastleggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Een statusblad afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Een waarschuwing voor het papier instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Onderhoudsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Procedure voor instellingen in de onderhoudsmodus . . . . . . . . . . 191
Lijst met onderhoudsmodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Items uit de onderhoudsmodus in detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Inhoudsopgave
6
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
ALL.TOC
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 5 Papier gebruiken
Informatie over speciaal afdrukmateriaal van Epson
en ander materiaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Ander papier gebruiken dan afdrukmateriaal van Epson . . . . . . . 197
Rollen papier gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
De rol papier aan de as bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
De vulring aan de as bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
De rol papier van de as halen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Papierrol laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
De papierrolklem gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Papier van de rol afsnijden of paginalijnen afdrukken . . . . . . . . . . 206
Losse vellen papier gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Het papierpad controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Losse vellen papier laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Hoofdstuk 6 Onderhoud en transport
Cartridges vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
De zwarte cartridges omwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
De gegevens van de printerdriver bijwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
De onderhoudscassette vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Het mes van het snijmechanisme vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
De printer schoonmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
De printer vervoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Over een grote afstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Over een korte afstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
De printer na het transport installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Hoofdstuk 7 Problemen oplossen
Probleemoplossing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Printer stopt opeens met afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
De printer schakelt niet in of blijft niet ingeschakeld . . . . . . . . . . . 265
De printer drukt niets af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
De afdrukken zien er anders uit dan verwacht . . . . . . . . . . . . . . . . 268
De afdrukkwaliteit is niet optimaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Kleurendocumenten worden in zwart-wit afgedrukt . . . . . . . . . . . 275
Afdruksnelheid is niet optimaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Papier kan niet van de rol worden gesneden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Inhoudsopgave
7
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
ALL.TOC
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papier loopt regelmatig vast of wordt niet goed ingevoerd . . . . . . 277
Papier van de rol wordt niet goed uitgevoerd . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Vastgelopen papier verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Hulp inroepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Informatie over afdrukmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Rolpapier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Website voor technische ondersteuning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Hoofdstuk 8 Productinformatie
Printerspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Afdrukgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Mechanische specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Elektrische specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Omgevingsspecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Normen en goedkeuringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Cartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
De printer gebruiken met Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
De printer gebruiken met Mac OS X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Interfacespecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
USB-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Ethernet-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Hoofdstuk 9 Opties en verbruiksartikelen
Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
As papierrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Spacer voor randloos afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Verbruiksartikelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Snijmechanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Onderhoudscassette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Cartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Speciaal afdrukmateriaal van Epson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Verklarende woordenlijst
Index
Inhoudsopgave
8
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SAFE.fm
6/21/07
Rev. C
A5 size
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees al deze instructies voordat u dit product gebruikt. Neem tevens alle
waarschuwingen en instructies in acht die zijn aangebracht op de printer.
Waarschuwing, Let op en Opmerking
w
c
Waarschuwing
Moet nauwkeurig worden gevolgd om letsel te voorkomen.
Let op
Moet in acht worden genomen om schade aan de apparatuur te
voorkomen.
Opmerking
Bevat belangrijke informatie en nuttige tips voor de bediening van deze
printer.
Een plaats kiezen voor dit product
❏ Plaats dit product op een vlak, stabiel oppervlak dat groter is dan dit
product. Dit product functioneert niet goed als het scheef staat of
onder een hoek is opgesteld.
❏ Vermijd plaatsen waar snelle wisselingen optreden van temperatuur
en vochtigheid. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, intens
licht of warmtebronnen.
❏ Vermijd plaatsen waar zich schokken of trillingen kunnen
voordoen.
Veiligheidsinstructies
9
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SAFE.fm
6/21/07
Rev. C
A5 size
❏ Gebruik dit product niet in stoffige ruimtes.
❏ Plaats dit product in de nabijheid van een stopcontact zodat de
stekker eenvoudig kan worden losgemaakt.
❏ Als een standaard wordt gebruikt, moet de standaard een gewicht
kunnen dragen van ten minste 50 kg (110,3 lb).
Aandachtspunten bij het installeren van product
❏ De openingen in de behuizing van dit product mogen niet worden
geblokkeerd of afgedekt.
❏ Steek geen objecten door de sleuven. Voorkom dat er vloeistof wordt
gemorst op dit product.
❏ Het netsnoer bij dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in
combinatie met dit product. Gebruik in combinatie met andere
apparatuur kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
❏ Sluit alle apparatuur aan op goed werkende, geaarde stopcontacten.
Vermijd het gebruik van stopcontacten op een groep waarop tevens
fotokopieer- of luchtbehandelingsapparatuur is aangesloten die
regelmatig in- en uitschakelt.
❏ Gebruik geen stopcontacten die kunnen worden in- en
uitgeschakeld met een muurschakelaar of een automatische tijdklok.
❏ Houd afstand tussen het volledige computersysteem en potentiële
bronnen van elektromagnetische interferentie, zoals luidsprekers of
het basisstation van een draadloze telefoon.
❏ Gebruik uitsluitend het type voedingsbron dat is vermeld op de label
van het product.
❏ Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij dit product is geleverd.
Gebruik van een ander snoer kan brand of een elektrische schok tot
gevolg hebben.
Veiligheidsinstructies
10
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SAFE.fm
6/21/07
Rev. C
A5 size
❏ Gebruik geen beschadigd of versleten netsnoer.
❏ Als u een verlengsnoer gebruikt voor dit product, zorg er dan voor
dat het totale ampèrage van de op het verlengsnoer aangesloten
apparatuur niet hoger is dan het voor het snoer opgegeven
ampèrage. Zorg er tevens voor dat het totale ampèrage van de op het
stopcontact aangesloten apparatuur niet hoger is dan het voor het
stopcontact opgegeven ampèrage.
❏ Probeer dit product niet zelf te repareren.
❏ Trek de stekker van dit product uit het stopcontact en laat het
onderhoud over aan gekwalificeerde servicetechnici wanneer zich
de volgende omstandigheden voordoen:
Het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is het product
binnengedrongen, het product is gevallen of de behuizing is
beschadigd, het product functioneert niet normaal of vertoont een
opvallende verandering in de prestaties.
❏ Als u de printer in Duitsland gebruikt, houdt u rekening met het
volgende:
Om adequate kortsluitbeveiliging en beveiliging tegen overbelasting
te realiseren voor deze printer, moet de elektrische installatie in het
gebouw zijn beveiligd met een smeltzekering van 10 of 16 ampère.
❏ Als de stekker beschadigd is, vervangt u het volledige netsnoer of
neemt u contact op met een gekwalificeerde elektricien. Als de
stekker is uitgerust met een zekering, vervangt u die uitsluitend door
een zekering met de juiste afmeting en de juiste capaciteit.
Veiligheidsinstructies
11
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SAFE.fm
6/21/07
Rev. C
A5 size
Werken met dit product
❏ Steek geen hand in dit product en raak de cartridges niet aan tijdens
het afdrukken.
❏ Verplaats de printkoppen niet met de hand, anders kan dit product
worden beschadigd.
❏ Schakel dit product altijd uit met de Aan/uit-knop op het
bedieningspaneel. Wanneer op deze knop wordt gedrukt, knippert
het Pauze-lampje kort en dooft vervolgens. Haal niet de stekker uit
het stopcontact en schakel dit product niet uit voordat het
Pauze-lampje is gestopt met knipperen.
Omgaan met cartridges
❏ Houd cartridges buiten het bereik van kinderen en slik de inkt niet
in.
❏ Als u inkt op uw huid krijgt, wast u die af met water en zeep. Als
u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u die onmiddellijk met water.
❏ U krijgt het beste resultaat wanneer u de cartridges voor het
installeren goed schudt.
Veiligheidsinstructies
12
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SAFE.fm
6/21/07
c
Rev. C
A5 size
Let op:
Schud cartridges die al geïnstalleerd zijn geweest nooit te heftig
heen en weer.
❏ Gebruik geen cartridges waarvan de op de verpakking afgedrukte
houdbaarheidsdatum is verstreken.
❏ Verbruik cartridges binnen zes maanden na installatie om het beste
resultaat te bereiken.
❏ Open de cartridges niet en probeer niet de cartridges te hervullen.
Daardoor zou de printkop beschadigd kunnen raken.
❏ Bewaar cartridges op een koele, donkere plaats.
❏ Als u een cartridge wilt plaatsen die afkomstig is uit een koele
opslagruimte, moet u die ten minste drie uur lang laten opwarmen
tot kamertemperatuur voordat u de cartridge kunt gebruiken.
❏ Raak de groene IC-chip aan de zijkant van de cartridge niet aan. Dat
kan invloed hebben op de normale werking en het afdrukken.
❏ De IC-chip op de cartridge bevat een verscheidenheid aan
informatie met betrekking tot de cartridge, bijvoorbeeld de status
van de cartridge, zodat de cartridge probleemloos kan worden
verwijderd en teruggeplaatst.
❏ Als u een cartridge verwijdert voor later gebruik, beschermt u het
gedeelte met de inktuitvoer tegen stof en vuil en slaat u de cartridge
op in dezelfde omgeving als dit product. De poort voor de
inktuitvoer is weliswaar voorzien van een klepje waardoor een
deksel of plug niet nodig is, maar wees toch voorzichtig om
inktvlekken te voorkomen op voorwerpen waar de cartridges mee
in contact komen. Raak de poort van de inktuitvoer of het gebied
daaromheen niet aan.
Veiligheidsinstructies
13
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SAFE.fm
6/21/07
Rev. C
A5 size
Dit product vervoeren
❏ Voordat u de printer vervoert, controleert u of de printkoppen in de
uitgangspositie staan (uiterst rechts).
Voldoet aan ENERGY STAR®
Als ENERGY STAR®-partner heeft Epson vastgesteld dat dit product
voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energie-efficiëntie.
Het internationale ENERGY STAR®-programma voor
kantoorapparatuur is een vrijwillige samenwerking met de producenten
van computers en kantoorapparatuur om de ontwikkeling van
energie-efficiënte computers, beeldschermen, printers, faxmachines,
kopieerapparaten, scanners en multifunctionele apparaten te
bevorderen en zo de luchtverontreiniging te reduceren die ontstaat bij
het opwekken van energie. De standaards en logo's zijn in alle
deelnemende landen gelijk.
Veiligheidsinstructies
14
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk1
Werken met de printersoftware
(Windows)
De printersoftware: inleiding
De cd-rom met printersoftware bevat de volgende software. Raadpleeg
de Installatiegids voor informatie over het installeren van de software.
Raadpleeg de online-Help voor gedetailleerde informatie over elk van de
programma's.
❏ De printerdriver
❏ EPSON Status Monitor 3
❏ EPSON LFP Remote Panel
Opmerking:
De schermen van de printerdriver die in deze handleiding worden getoond,
zijn van EPSON Stylus Pro 4450 onder Windows XP. De schermen voor
de EPSON Stylus Pro 4880/4880C en EPSON Stylus Pro 4450 zijn vrijwel
identiek, tenzij anders aangegeven.
De printerdriver
Via de printerdriver kunt u vanuit toepassingen documenten afdrukken
op de printer.
Dit zijn de belangrijkste functies van de printerdriver:
❏ Af te drukken gegevens naar de printer sturen.
Werken met de printersoftware (Windows)
15
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Printerinstellingen aanpassen, bijvoorbeeld papiersoort en
papierformaat. U kunt instellingen opslaan en u kunt tevens
opgeslagen instellingen eenvoudig importeren en exporteren.
❏ Uitvoeren van functies voor printeronderhoud en het instellen van
de werking van de printerdriver op het tabblad
Hulpprogramma’s. Tevens kunt u printerinstellingen
importeren of exporteren.
Werken met de printersoftware (Windows)
16
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EPSON Status Monitor 3
Via dit hulpprogramma krijgt u informatie over de printerstatus, zoals
de status van de cartridge en de vrije ruimte van de onderhoudscassette.
Ook controleert dit hulpprogramma op printerfouten. EPSON Status
Monitor 3 wordt automatisch samen met de printerdriver geïnstalleerd.
EPSON LFP Remote Panel
EPSON LFP Remote Panel biedt een groot aantal mogelijkheden om de
printer te besturen, zodat een betere afdrukkwaliteit wordt bereikt op
verschillende media.
Werken met de printersoftware (Windows)
17
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printerdriver openen
U kunt de printerdriver op de volgende manieren openen:
❏ Vanuit Windows-toepassingen
❏ Met het pictogram van de printer
Vanuit Windows-toepassingen
Open de printerdriver vanuit uw toepassing bij het opgeven van de
afdrukinstellingen.
Afhankelijk van de toepassing waar u mee werkt, kunnen de volgende
procedures enigszins verschillen.
1.
Selecteer Afdrukken of Pagina-instelling in het menu Bestand.
Werken met de printersoftware (Windows)
18
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
2.
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Controleer of de juiste printer is geselecteerd en klik op Printer,
Instelling, Opties, Eigenschappen of Voorkeuren.
Voorbeeld:
Voorbeeld:
Werken met de printersoftware (Windows)
19
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Het venster van de printerdriver verschijnt.
Geef de gewenste instellingen op en start het afdrukken.
Werken met de printersoftware (Windows)
20
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Met het pictogram van de printer
Wanneer u algemene instellingen wijzigt of printeronderhoud uitvoert,
zoals Spuitkanaaltjes controleren en Printkop reinigen, opent u de
printerdriver met het printerpictogram.
1.
Open de map Printers en faxapparaten of Printers.
Voor Windows XP:
Klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Printers en
andere hardware en klik op Printers en faxapparaten.
Opmerking:
Als u het Configuratiescherm gebruikt in de Klassieke weergave, klikt
u op Start, klikt u op Configuratiescherm en klikt u op Printers
en faxapparaten.
Voor Windows Vista:
Klik op
, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware
en geluiden en klik op Printers.
Voor Windows 2000:
Klik op Start, wijs Instellingen aan en selecteer Printers.
Werken met de printersoftware (Windows)
21
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
2.
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw printer en
klik op Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
Het venster van de printerdriver verschijnt.
De instellingen die u hier opgeeft worden de standaardinstellingen voor
de printerdriver.
Werken met de printersoftware (Windows)
22
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Informatie opvragen via de online-Help
U kunt op een van de volgende manieren gedetailleerde informatie
weergeven.
❏ Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel en klik op Help.
Werken met de printersoftware (Windows)
23
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Voor Windows XP/2000, klik op de knop
rechtsboven in het
venster van de printerdriver en klik vervolgens op het betreffende
onderdeel.
Werken met de printersoftware (Windows)
24
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Basisinstellingen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u vanuit een toepassing kunt
afdrukken met de Epson printerdriver.
De printerdriver instellen
Maak de af te drukken gegevens met de toepassingssoftware.
Open het venster van de printerdriver voordat u gaat afdrukken en
bevestig de afdrukinstellingen zoals de papiersoort, het papierformaat,
enzovoort.
Werken met de printersoftware (Windows)
25
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printerstatus controleren
Wanneer u een afdruktaak naar de printer stuurt, kunt u de printerstatus
controleren in de volgende vensters.
Voortgangsbalk
De Voortgangsbalk verschijnt op uw scherm zodra u het afdrukken start.
De voortgang van de huidige afdruktaak wordt weergegeven, evenals
informatie over de printerstatus, zoals het inktpeil en de
productnummers van de cartridges. Tevens kunt u een afdruktaak
annuleren met de Voortgangsbalk.
Werken met de printersoftware (Windows)
26
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Het venster Afdrukwachtrij
U kunt een lijst weergeven met alle wachtende afdruktaken en de
bijbehorende informatie. Tevens kunt u afdruktaken annuleren. Het
venster met de wachtrij verschijnt wanneer u dubbelklikt op het
printerpictogram op de taakbalk. Dit is een functie van het
Windows-besturingssysteem.
Het afdrukken annuleren
U kunt een wachtende afdruktaak annuleren vanaf de computer.
Wanneer het afdrukken al is gestart, moet u het afdrukken annuleren op
de printer.
Afdrukken annuleren op de printer
Houd de knop Pauze
resetten.
drie seconden ingedrukt om de printer te
Zelfs wanneer de printer een afdruktaak uitvoert, wordt de printer
gereset. Na het resetten duurt het enige tijd voor de printer weer gereed
is. Hoe de printer met het papier omgaat kunt u aflezen aan het
pictogram op het bedieningspaneel.
Opmerking:
U kunt een in de computer wachtende afdruktaak niet annuleren. Als
u een in de computer wachtende afdruktaak wilt annuleren, leest u het
volgende gedeelte “Afdrukken annuleren op de computer” op pagina 28.
Werken met de printersoftware (Windows)
27
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Afdrukken annuleren op de computer
Het afdrukken annuleren
Klik op Stoppen in het dialoogvenster EPSON Voortgangsbalk.
Opmerking:
❏ De Voortgangsbalk geeft aan hoe ver de huidige afdruktaak is
gevorderd. De taak verdwijnt uit het venster zodra de taak naar de
printer is verzonden.
❏ U kunt een taak die naar de printer is verzonden niet annuleren. In
dat geval annuleert u de afdruktaak op de printer.
Werken met de printersoftware (Windows)
28
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Een wachtende afdruktaak verwijderen
U kunt de op de computer opgeslagen wachtende afdruktaken
verwijderen.
1.
Dubbelklik op het printerpictogram op de taakbalk.
2.
Selecteer Alle documenten annuleren in het menu Afdrukken.
Als u een bepaalde taak wilt verwijderen, selecteert u die taak en
selecteert u Annuleren in het menu Document.
Opmerking:
❏ In het venster wachtrij wordt de voortgang van elk van de
afdruktaken weergegeven. De taak verdwijnt uit het venster
zodra de taak naar de printer is verzonden.
❏ U kunt een taak die naar de printer is verzonden niet annuleren.
In dat geval annuleert u de afdruktaak op de printer.
Werken met de printersoftware (Windows)
29
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Wanneer zich problemen voordoen tijdens het
afdrukken
Als zich tijdens het afdrukken een fout voordoet, verschijnt een
foutbericht in het venster EPSON Status Monitor.
Klik op Hoe. U wordt dan door EPSON Status Monitor stap voor stap
door een procedure geleid om het probleem op te lossen.
Werken met de printersoftware (Windows)
30
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printerhulpprogramma's gebruiken
Met de Epson-printerhulpprogramma’s kunt u op het computerscherm
de printerstatus controleren en onderhoudsfuncties voor de printer
uitvoeren.
Spuitkanaaltjes controleren
Dit hulpprogramma controleert of de spuitkanaaltjes van de printkop
verstopt zijn en gereinigd moeten worden. Controleer de spuitkanaaltjes
wanneer u merkt dat de afdrukkwaliteit terugloopt en na het reinigen
van de spuitkanaaltjes om te controleren of ze goed schoon zijn. Als de
spuitkanaaltjes van de printkop zijn verstopt, reinigt u de printkop.
Printkop reinigen
Met dit hulpprogramma reinigt u de printkoppen voor kleur en zwart.
Als u merkt dat de afdrukkwaliteit te wensen overlaat, is het misschien
tijd om de printkop te reinigen.
Werken met de printersoftware (Windows)
31
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Printkop uitlijnen
Met dit hulpprogramma kunt u de afdrukkwaliteit verbeteren. Uitlijning
van de printkop kan nodig zijn als verticale lijnen niet goed zijn uitgelijnd
of als er witte of zwarte strepen in de afdrukken zichtbaar worden.
Gebruik dit hulpprogramma om de printkop opnieuw uit te lijnen.
EPSON Status Monitor 3
Via dit hulpprogramma krijgt u informatie over de printerstatus, zoals
de status van de cartridge en de vrije ruimte van de onderhoudscassette.
Ook controleert dit hulpprogramma op printerfouten. Zie “EPSON
Status Monitor 3 gebruiken” op pagina 33 voor meer gedetailleerde
informatie.
Controlevoorkeursinstellingen
Hiermee kunt u de controlefunctie van EPSON Status Monitor 3
instellen. Zie “Controlevoorkeursinstellingen gebruiken” op pagina 35
voor meer gedetailleerde informatie.
Afdrukwachtrij
Met deze functie kunt u de lijst met wachtende afdruktaken weergeven.
U kunt een lijst weergeven met alle wachtende afdruktaken en de
bijbehorende informatie. Tevens kunt u afdruktaken annuleren.
Snelheid & Voortgang
U kunt opties instellen die betrekking hebben op de afdruksnelheid en
de voortgang van het afdrukken.
Menu's indelen
U kunt de onderdelen van Selecteerinstelling, Afdrukmateriaal en
Papierformaat indelen. Deel de onderdelen in volgens uw eigen
voorkeur of verdeel onderdelen in groepen. Tevens kunt u onderdelen
verbergen die u niet gebruikt.
Werken met de printersoftware (Windows)
32
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Exporteren of Importeren
U kunt de instellingen van de printerdriver exporteren of importeren.
Deze functie is handig wanneer u dezelfde instellingen van de
printerdriver wilt installeren op verschillende computers.
EPSON LFP Remote Panel
Met dit hulpprogramma kunt u de printer optimaliseren. U kunt dit
hulpprogramma uitsluitend starten als het is geïnstalleerd. Raadpleeg
voor meer informatie de online-Help van EPSON LFP Remote Panel.
De printerfirmware updaten
EPSON LFP Remote Panel wordt gestart en voert een update uit van de
printerfirmware.
Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst de laatste firmware
downloaden van de Epson-website.
EPSON Status Monitor 3 gebruiken
EPSON Status Monitor 3 geeft gedetailleerde informatie weer over de
printerstatus, een grafische voorstelling van de cartridgestatus en de vrije
ruimte van de onderhoudscassette evenals statusberichten. Als u details
wilt weergeven van de printerstatus, opent u het venster met
printerdetails. EPSON Status Monitor 3 begint met het volgen van de
printerstatus zodra met afdrukken wordt begonnen. Als er een probleem
optreedt, wordt een foutbericht weergegeven met mogelijke
oplossingen. Als u de status van de printer wilt controleren, kunt
u EPSON Status Monitor 3 openen vanuit de printerdriver of met het
snelkoppelingspictogram door te dubbelklikken op het
printerpictogram op de taakbalk van Windows.
Werken met de printersoftware (Windows)
33
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EPSON Status Monitor 3 openen
Open het venster printerdriver en klik op het tabblad
Hulpprogramma en klik vervolgens op EPSON Status Monitor 3.
Opmerking:
Open het dialoogvenster Controlevoorkeursinstellingen en schakel
het selectievakje Snelkoppelingspictogram in als u een pictogram voor een
snelkoppeling wilt weergeven op de taakbalk van Windows. Klik met de
rechtermuisknop op het snelkoppelingspictogram en selecteer de naam van
de printer die u in het dialoogvenster EPSON Status Monitor 3 wilt
weergeven. Zie “Informatie bekijken in Controlevoorkeursinstellingen” op
pagina 37 voor meer gedetailleerde informatie.
Werken met de printersoftware (Windows)
34
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Informatie weergeven in EPSON Status Monitor 3
EPSON Status Monitor 3 geeft gedetailleerde informatie weer over de
printerstatus, een grafische voorstelling van de cartridgestatus en de vrije
ruimte van de onderhoudscassette, evenals statusberichten. Als zich
tijdens het afdrukken een fout voordoet, verschijnt een foutbericht. Lees
het bericht en verhelp het probleem zoals wordt aangegeven.
Controlevoorkeursinstellingen gebruiken
Hiermee kunt u de controlefunctie van EPSON Status Monitor 3
instellen.
Werken met de printersoftware (Windows)
35
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Controlevoorkeursinstellingen openen
Open het venster printerdriver en klik op het tabblad
Hulpprogramma en klik vervolgens op
Controlevoorkeursinstellingen.
Opmerking:
Open het dialoogvenster Controlevoorkeursinstellingen en schakel
het selectievakje Snelkoppelingspictogram in als u een pictogram voor een
snelkoppeling wilt weergeven op de taakbalk van Windows. Klik met de
rechtermuisknop op het snelkoppelingspictogram en selecteer
Controlevoorkeursinstellingen om het dialoogvenster
Controlevoorkeursinstellingen te openen.
Werken met de printersoftware (Windows)
36
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Informatie bekijken in Controlevoorkeursinstellingen
In het dialoogvenster Controlevoorkeursinstellingen kunt u soorten
fouten selecteren waarvan u op de hoogte wilt worden gebracht en kunt
u de instellingen aanpassen voor het snelkoppelingspictogram en het
volgen van gedeelde printers.
Werken met de printersoftware (Windows)
37
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printersoftware verwijderen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de printersoftware van de
computer verwijdert.
Opmerking:
❏ Voor Windows XP/Vista moet u zich aanmelden als gebruiker met
een beheerdersaccount. Wanneer u de printersoftware verwijdert uit
Windows Vista, kan een wachtwoord vereist zijn. Als u om een
wachtwoord wordt gevraagd, voert u dit in en gaat u verder met de
bewerking.
❏ Voor Windows 2000 moet u zich aanmelden als gebruiker met
beheerdersrechten (een gebruiker die deel uitmaakt van de groep
Administrators).
De printerdriver verwijderen
Voer de onderstaande stappen uit om de printerdriver te verwijderen.
1.
Schakel de printer uit en maak de interfacekabel los die de computer
en de printer met elkaar verbindt.
2.
Klik op Software in het Configuratiescherm.
Voor Vista, klik op Software en vervolgens op Programma's en
onderdelen in het Configuratiescherm.
Werken met de printersoftware (Windows)
38
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
3.
Selecteer EPSON-printersoftware en klik vervolgens op
Wijzigen/Verwijderen (of Verwijderen/wijzigen).
4.
Selecteer het pictogram van de gewenste printer en klik op OK.
5.
Volg de instructies op het scherm om het verwijderen van de
printerdriver te voltooien.
Wanneer een bericht verschijnt waarin om bevestiging wordt
gevraagd, klikt u op Ja.
Werken met de printersoftware (Windows)
39
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTW.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
Wanneer u de printerdriver verwijdert, verschijnt het volgende
bericht.
In het bestand met persoonlijke instellingen zijn de instellingen
opgeslagen zoals u die hebt opgegeven. Als u dit bestand niet
verwijdert, kunt u de opgeslagen instellingen weer gebruiken wanneer
u de printerdriver opnieuw installeert. Klik op Nee als u de
printerdriver later weer wilt installeren of klik op Ja om het bestand
te verwijderen.
Start de computer opnieuw wanneer u de printerdriver weer wilt
installeren.
EPSON LFP Remote Panel verwijderen
EPSON LFP Remote Panel kan worden verwijderd uit Software in het
Configuratiescherm. Raadpleeg voor meer informatie de online-Help
van EPSON LFP Remote Panel.
Werken met de printersoftware (Windows)
40
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 2
Werken met de printersoftware
(Mac OS X)
De printersoftware: inleiding
De cd-rom met printersoftware bevat de volgende software. Raadpleeg
de Installatiegids voor informatie over het installeren van de software.
Raadpleeg de online-Help voor gedetailleerde informatie over elk van de
programma's.
❏ De printerdriver
❏ EPSON Printer Utility2
❏ EPSON StatusMonitor
❏ EPSON LFP Remote Panel
De printerdriver
Via de printerdriver kunt u vanuit toepassingen documenten afdrukken
op de printer.
Dit zijn de belangrijkste functies van de printerdriver:
❏ Af te drukken gegevens naar de printer sturen.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
41
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Printerinstellingen aanpassen, bijvoorbeeld papiersoort en
papierformaat. U kunt instellingen opslaan en u kunt tevens
opgeslagen instellingen eenvoudig importeren en exporteren.
EPSON Printer Utility2
U kunt de functies voor printeronderhoud uitvoeren zoals
Spuitkanaaltjes controleren en Printkop reinigen. EPSON Printer
Utility2 wordt automatisch samen met de printerdriver geïnstalleerd.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
42
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EPSON StatusMonitor
Via dit hulpprogramma krijgt u informatie over de printerstatus, zoals
de status van de cartridge en de vrije ruimte van de onderhoudscassette.
Ook controleert dit hulpprogramma op printerfouten.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
43
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EPSON LFP Remote Panel
EPSON LFP Remote Panel biedt een groot aantal mogelijkheden om de
printer te besturen, zodat een betere afdrukkwaliteit wordt bereikt op
verschillende media.
De printerdriver openen
Voer de onderstaande stappen uit om de printerdriver te openen.
Afhankelijk van de toepassing waar u mee werkt, kunnen de volgende
procedures enigszins verschillen.
❏ Dialoogvenster Pagina-instelling
U kunt de papierstellingen aanpassen, bijvoorbeeld de papiersoort
en het papierformaat.
❏ Dialoogvenster Druk af
U kunt opties instellen die betrekking hebben op de afdrukkwaliteit.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
44
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Het dialoogvenster voor de pagina-instelling
openen
Open het dialoogvenster voor de pagina-instelling door in het menu
Archief van uw toepassing op Pagina-instelling te klikken.
Het dialoogvenster voor de pagina-instelling wordt geopend.
U kunt een papierformaat, randloos afdrukken en een papierbron
selecteren, evenals een afdrukgebied bij de instelling voor het
papierformaat.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
45
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Het afdrukvenster openen
Open het afdrukvenster door in het menu Archief van uw toepassing op
Druk af te klikken.
Het dialoogvenster voor het afdrukken wordt geopend.
Geef de gewenste instellingen op en start het afdrukken.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
46
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Informatie opvragen via de online-Help
Klik op de knop
in het dialoogvenster van de printerdriver om de
online-Help te openen.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
47
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Basisinstellingen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u vanuit een toepassing kunt
afdrukken met de Epson printerdriver.
De printerdriver instellen
Maak de af te drukken gegevens met de toepassingssoftware.
Open het venster van de printerdriver voordat u gaat afdrukken en
bevestig de afdrukinstellingen zoals de papiersoort, het papierformaat,
enzovoort.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
48
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printerstatus controleren
1.
Klik op het printerpictogram in het Dock.
2.
U kunt een lijst weergeven met de wachtende afdruktaken en de
bijbehorende informatie. Tevens kunt u afdruktaken annuleren.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
49
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Het afdrukken annuleren
U kunt een wachtende afdruktaak annuleren vanaf de computer.
Wanneer het afdrukken al is gestart, moet u het afdrukken annuleren op
de printer.
Afdrukken annuleren op de printer
Houd de knop Pauze drie seconden ingedrukt om de printer te
resetten.
Zelfs wanneer de printer een afdruktaak uitvoert, wordt de printer
gereset. Na het resetten duurt het enige tijd voor de printer weer gereed
is.
Opmerking:
U kunt een in de computer wachtende afdruktaak niet annuleren. Als
u een in de computer wachtende afdruktaak wilt annuleren, leest u het
volgende gedeelte “Afdrukken annuleren op de computer” op pagina 51.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
50
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Afdrukken annuleren op de computer
1.
Klik op het printerpictogram in het Dock.
2.
Klik op de taak die u wilt verwijderen en klik op Verwijder.
Opmerking:
❏ U kunt met deze procedure tevens een afdruktaak uit de wachtrij
verwijderen.
❏ U kunt een taak die naar de printer is verzonden niet annuleren.
In dat geval annuleert u de afdruktaak op de printer.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
51
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Wanneer zich problemen voordoen tijdens het
afdrukken
Als zich tijdens het afdrukken een fout voordoet, verschijnt een
foutbericht. Als u niet zeker weet hoe u het probleem kunt oplossen,
annuleert u het afdrukken en start u EPSON StatusMonitor. U wordt
dan stap voor stap door een procedure geleid om het probleem op te
lossen.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
52
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printerhulpprogramma's gebruiken
Met de Epson-printerhulpprogramma’s kunt u op het computerscherm
de printerstatus controleren en onderhoudsfuncties voor de printer
uitvoeren.
EPSON StatusMonitor
Via dit hulpprogramma krijgt u informatie over de printerstatus, zoals
de status van de cartridge en de vrije ruimte van de onderhoudscassette.
Ook controleert dit hulpprogramma op printerfouten.
Spuitkanaaltjes controleren
Dit hulpprogramma controleert of de spuitkanaaltjes van de printkop
verstopt zijn en gereinigd moeten worden. Controleer de spuitkanaaltjes
wanneer u merkt dat de afdrukkwaliteit terugloopt en na het reinigen
van de spuitkanaaltjes om te controleren of ze goed schoon zijn. Als de
spuitkanaaltjes van de printkop zijn verstopt, reinigt u de printkop.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
53
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Printkop reinigen
Met dit hulpprogramma reinigt u de printkoppen voor kleur en zwart.
Als u merkt dat de afdrukkwaliteit te wensen overlaat, is het misschien
tijd om de printkop te reinigen.
Printkop uitlijnen
Met dit hulpprogramma kunt u de afdrukkwaliteit verbeteren. Uitlijning
van de printkop kan nodig zijn als verticale lijnen niet goed zijn uitgelijnd
of als er witte of zwarte strepen in de afdrukken zichtbaar worden.
Gebruik dit hulpprogramma om de printkop opnieuw uit te lijnen.
EPSON LFP Remote Panel
Met dit hulpprogramma kunt u de printer optimaliseren. U kunt dit
hulpprogramma uitsluitend starten als het is geïnstalleerd. Raadpleeg
voor meer informatie de online-Help van EPSON LFP Remote Panel.
Handboek
U kunt de Gebruikershandleiding weergeven. Als de
Gebruikershandleiding niet is geïnstalleerd, wordt een website
weergegeven voor technische ondersteuning.
EPSON Printer Utility2 openen
U kunt EPSON Printer Utility2 op de volgende manieren openen:
❏ Selecteer Afdrukinstellingen in het afdrukvenster en klik
vervolgens op het pictogram Hulpprogramma’s.
❏ Dubbelklik op de map Programma's en dubbelklik vervolgens op
het pictogram EPSON Printer Utility2.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
54
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De EPSON StatusMonitor gebruiken
EPSON Status Monitor geeft gedetailleerde informatie weer over de
printerstatus, een grafische voorstelling van de cartridgestatus en de vrije
ruimte van de onderhoudscassette en statusberichten.
Opmerking:
Het printerfoutbericht verschijnt automatisch op het scherm, zelfs als
EPSON StatusMonitor niet is geopend.
EPSON StatusMonitor openen
Open het venster EPSON Printer Utility2 en klik vervolgens op EPSON
StatusMonitor.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
55
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Informatie bekijken in EPSON StatusMonitor
EPSON Status Monitor geeft gedetailleerde informatie weer over de
printerstatus, een grafische voorstelling van de cartridgestatus en de vrije
ruimte van de onderhoudscassette en statusberichten. Als zich tijdens
het afdrukken een fout voordoet, verschijnt een foutbericht. Lees het
bericht en verhelp het probleem zoals wordt aangegeven.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
56
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printersoftware verwijderen
Voer de onderstaande stappen uit om de printersoftware te verwijderen.
De printerdriver verwijderen
Voer de onderstaande stappen uit om de printerdriver en EPSON Printer
Utility2 te verwijderen.
1.
Schakel de printer uit en maak de interfacekabel los die de computer
en de printer met elkaar verbindt.
2.
Sluit alle toepassingen.
3.
Dubbelklik op het pictogram van de harde schijf.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
57
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Dubbelklik op de map Programma's en dubbelklik vervolgens op
de map Hulpprogramma's.
5.
Dubbelklik op het pictogram Afdrukbeheer (voor Mac OS X
10.2.x) of Printerconfiguratie (voor Mac OS X 10.3 of later).
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
58
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
6.
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer uw printer en klik op Verwijder.
Nadat u op Verwijder hebt geklikt, sluit u het dialoogvenster.
7.
Plaats de cd-rom met printersoftware in de cd-romlezer.
8.
Dubbelklik op de map met Printerbesturingsbestanden.
Opmerking:
Als de map niet verschijnt, dubbelklikt u op het pictogram EPSON op
het bureaublad.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
59
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
9.
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Dubbelklik op het pictogram EPSON_IJ_Printer.
10. Als het dialoogvenster voor identiteitscontrole verschijnt, voert
u het wachtwoord voor de printer in en klikt u vervolgens op OK.
Als u de printerdriver wilt verwijderen, moet u zich aanmelden als
gebruiker met beheerdersrechten.
11. Klik op Ga door en klik vervolgens op Accepteer.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
60
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
SOFTX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
12. Selecteer Deïnstalleer in de keuzelijst en klik vervolgens op de
knop Deïnstalleer.
13. Volg de instructies op het scherm om de printerdriver te
verwijderen.
EPSON LFP Remote Panel verwijderen
Sleep de map EPSON LFP Remote Panel naar de prullenmand.
Raadpleeg voor meer informatie de online-Help van EPSON LFP
Remote Panel.
Werken met de printersoftware (Mac OS X)
61
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 3
Verscheidenheid aan kleuren
Kleurenbeheer
De printerdriver bevat een instelling voor het aanpassen van de kleuren
van de afdrukgegevens. Zo zien uw afdrukken er beter uit, door alleen
maar de printerdriver te gebruiken. Bij het aanpassen van de kleuren
verandert er niets aan de kleuren van de oorspronkelijke afbeelding. Zie
“Vormen van kleurenbeheer” op pagina 64 voor meer informatie.
Verscheidenheid aan kleuren
62
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Kleurenbeheer
Systemen voor kleurenbeheer
De kleuren van een afdruk komen nooit precies overeen met de kleuren
op het scherm, omdat verschillende apparaten (zoals een digitale camera,
scanner, monitor en printer) kleuren op een verschillende manier
genereren. Als u de kleuren van verschillende apparaten beter op elkaar
wilt afstemmen, gebruikt u het kleurenbeheersysteem. Zowel Windows
als Mac OS X hebben als standaardfunctie een kleurenbeheersysteem.
Tevens ondersteunen verschillende programma's voor beeldbewerking
het kleurenbeheersysteem.
Elk besturingssysteem heeft een kleurenbeheersysteem: ICM voor
Windows en ColorSync voor Mac OS. Voor het kleurenbeheer van de
printerdriver wordt ook het kleurenbeheersysteem van het
besturingssysteem gebruikt. In dit kleurenbeheersysteem wordt een
bestand met kleurdefinities gebruikt, het ICC-profiel, om de kleuren van
de verschillende apparaten beter op elkaar af te stemmen. Het
ICC-profiel is aangepast aan elk printermodel en elk type medium. Voor
een digitale camera kan het kleurendomein sRGB, AdobeRGB,
enzovoort worden opgegeven als profiel.
Bij kleurenbeheer wordt het profiel van een invoerapparaat een
invoerprofiel (of bronprofiel) genoemd. Het profiel van een
uitvoerapparaat (zoals een printer) wordt een printerprofiel
(of uitvoerprofiel) genoemd.
Verscheidenheid aan kleuren
63
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Print.fm
7/6/07
A5 size
Opmerking:
Wanneer u een foto of afbeelding afdrukt die met een digitale camera of
scanner is gemaakt, ziet het afdrukresultaat er vaak anders uit dan wat u
op het scherm ziet. Deze variatie ontstaat doordat elk apparaat (digitale
camera, scanner, monitor of printer) kleuren op een andere manier
weergeeft. U kunt deze kleurverschillen tussen de diverse apparaten
verkleinen met behulp van kleurenbeheer.
Vormen van kleurenbeheer
Kleurenbeheer via de printerdriver
Toepassing
De printerdriver
Printer
Kleurenbeheer
via Driver-ICM
(uitsluitend
Windows)
Geef het
invoerprofiel op.
Geef het
printerprofiel op.
Kleurenbeheer vindt plaats door opgave van het invoerprofiel en het printerprofiel
door de printerdriver. Kleurenbeheer is ook mogelijk als u gegevens afdrukt uit een
toepassing zonder ondersteuning voor ICM-kleurenbeheer. Als een toepassing een
eigen kleurenbeheerfunctie heeft, schakelt u die uit vóór het afdrukken.
Zie “Kleurenbeheer door Driver-ICM (uitsluitend Windows)” op pagina 66.
Verscheidenheid aan kleuren
64
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
Print.fm
7/6/07
Toepassing
De printerdriver
Geef het
invoerprofiel
op.
Geef het
printerprofiel op.
A5 size
Printer
Kleurenbeheer
door Host-ICM
of ColorSync
Voordat u gaat afdrukken, moet u de kleuren afstemmen met de printerdriver.
Toepassingen moeten ICM of ColorSync ondersteunen als kleurenbeheer. Omdat
wordt afgedrukt met het kleurenbeheer van het besturingssysteem, kan er in de
afdrukken een verschil te zien zijn tussen Windows en Mac OS X.
Zie “Kleurenbeheer door Host-ICM of ColorSync” op pagina 69.
Kleurenbeheer door toepassing
Toepassing
De printerdriver
Printer
Kleurenbeheer
door
toepassing
Geef het
invoerprofiel
op.
Geef het
printerprofiel
op.
Kleurenbeheer vindt plaats door opgave van het invoerprofiel en het printerprofiel
door de toepassing. U kunt deze methode selecteren wanneer de door u gebruikte
toepassing zelf een functie voor kleurenbeheer heeft. Kleurencompensatie moet
worden uitgeschakeld (geen kleuraanpassing) in de printerdriver. Omdat noch
ColorSync van Mac OS, noch ICM van Windows wordt gebruikt als
kleurenbeheersysteem, is er ook geen kleurverschil te zien in het afdrukresultaat tussen
beide besturingssystemen.
Zie “Kleurenbeheer door de toepassing” op pagina 74.
Verscheidenheid aan kleuren
65
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Kleurenbeheer door Driver-ICM (uitsluitend Windows)
De volgende procedures hebben betrekking op Adobe Photoshop CS2
op een computer met Windows XP. Wanneer u deze functie gebruikt
met een toepassing zonder eigen functie voor kleurenbeheer, moet
u de kleuren op elkaar afstemmen vanaf stap 4.
1.
Selecteer Afdrukken met afdrukvoorbeeld in het menu
Bestand.
Verscheidenheid aan kleuren
66
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Selecteer Kleurenbeheer, gevolgd door Document voor de
Afdruk. Selecteer Geen kleurenbeheer voor Kleurbehandeling.
Klik vervolgens op Gereed.
3.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “Vanuit Windows-toepassingen” op pagina 18.
Verscheidenheid aan kleuren
67
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer de Modus Aangepast op het tabblad Hoofdgroep en
selecteer ICM. Klik vervolgens op Geavanceerd.
Verscheidenheid aan kleuren
68
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
5.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Driver-ICM (standaard) of Driver-ICM
(geavanceerd) bij ICM-modus in het dialoogvenster ICM.
Als u Driver ICM (geavanceerd) selecteert, kunt u de profielen
en intentie opgeven voor de afzonderlijke afbeelding-, graphics- en
tekstgegevens.
6.
Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.
Kleurenbeheer door Host-ICM of ColorSync
De volgende procedures hebben betrekking op Adobe Photoshop CS2
op een computer met Windows XP.
Opmerking:
❏ Gebruik afbeeldingsgegevens met een ingesloten invoerprofiel.
❏ De toepassing moet ICM of ColorSync ondersteunen.
Verscheidenheid aan kleuren
69
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
1.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Afdrukken met afdrukvoorbeeld in het menu
Bestand.
Verscheidenheid aan kleuren
70
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Selecteer Kleurenbeheer, gevolgd door Document voor de
Afdruk. Selecteer bij Color Handling (Kleurenbeheer) de optie Let
Printer Determine Colors (Printer bepaalt de kleuren). Klik
vervolgens op Gereed.
3.
Open het venster van de printerdriver (Windows) of het
dialoogvenster Druk af (Mac OS X).
Voor Windows: zie “Vanuit Windows-toepassingen” op pagina 18.
Voor Mac OS X: zie “De printerdriver openen” op pagina 44.
Verscheidenheid aan kleuren
71
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Windows: selecteer de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer ICM. Klik vervolgens op Geavanceerd.
Voor Mac OS X: selecteer Printerkleurenbeheer.
Verscheidenheid aan kleuren
72
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
5.
Selecteer Host-ICM (Windows) of ColorSync (Mac OS X) onder
Printerkleurenbeheer.
6.
Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
73
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Kleurenbeheer door de toepassing
De volgende procedures hebben betrekking op Adobe Photoshop CS2
op een computer met Windows XP.
Zie de gebruikershandleiding van de toepassing voor meer informatie
over de instellingen.
1.
Selecteer Afdrukken met afdrukvoorbeeld in het menu
Bestand.
Verscheidenheid aan kleuren
74
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Selecteer Kleurenbeheer, gevolgd door Document voor de
Afdruk. Selecteer bij Color Handling (Kleurenbeheer) de optie Let
Photoshop Determine Colors (Photoshop bepaalt de kleuren).
Selecteer het Printer Profile (Printerprofiel) en de Rendering Intent
(Weergave-intentie). Klik vervolgens op Gereed.
3.
Open het venster van de printerdriver (Windows) of het
dialoogvenster Druk af (Mac OS X).
Voor Windows: zie “Vanuit Windows-toepassingen” op pagina 18.
Voor Mac OS X: zie “De printerdriver openen” op pagina 44.
Verscheidenheid aan kleuren
75
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Voor Windows: selecteer de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer vervolgens Geen kleuraanpassing.
Mac OS X: selecteer Uit (Geen kleuraanpassing) in het
dialoogvenster Printerkleurenbeheer.
5.
Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
76
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Kleuraanpassing door de printerdriver
U kunt het kleurenbeheer uitsluitend via de printerdriver uitvoeren.
Bovendien kunt u de functie Photo Enhance gebruiken om de kleuren
van de afbeeldingsgegevens automatisch aan te passen.
Kleuraanpassing via de Kleurencontrole
U kunt het kleurenbeheer uitvoeren via de printerdriver. Gebruik deze
functie als de toepassing geen kleurenbeheer ondersteunt af als u
handmatig kleurenbeheer wilt toepassen.
Opmerking:
Als u de functie kleurenbeheer van de printerdriver gebruikt vanuit een
toepassing zoals Adobe Photoshop CS2, schakelt u de functie voor
kleurenbeheer van die toepassing uit.
Verscheidenheid aan kleuren
77
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
1.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Open het venster van de printerdriver (Windows) of het
dialoogvenster Druk af (Mac OS X).
Voor Windows: zie “De printerdriver openen” op pagina 18.
Voor Mac OS X: zie “De printerdriver openen” op pagina 44.
2.
Voor Windows: selecteer de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer Kleurencontrole. Klik vervolgens op
Geavanceerd.
Mac OS X: selecteer Printerkleurenbeheer, klik op
Kleurencontrole en klik vervolgens op Extra instellingen.
Windows
Verscheidenheid aan kleuren
78
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Mac OS X
3.
Stel de benodigde instellingen in.
Zie voor gedetailleerde informatie de online-Help van de
printerdriver.
Windows
Verscheidenheid aan kleuren
79
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Mac OS X
Opmerking:
Windows-gebruikers kunnen de kleuraanpassing uitvoeren met
behulp van de voorbeeldafbeelding links in het venster. Daarnaast kan
de kleurencirkel worden gebruikt om de kleuren nauwkeurig aan te
passen.
4.
Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
80
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Automatische kleuraanpassing met Photo Enhance (alleen
Windows)
Met deze instelling kunt u, voordat u foto’s gaat afdrukken, kiezen uit
diverse instellingen voor beeldcorrectie. Photo Enhance is niet van
invloed op de oorspronkelijke gegevens.
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 18.
2.
Klik op de Modus Aangepast op het tabblad Hoofdgroep en
selecteer Photo Enhance. Klik vervolgens op Geavanceerd.
Verscheidenheid aan kleuren
81
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer in het dialoogvenster Photo Enhance de instellingen voor
de gewenste effecten.
Zie voor gedetailleerde informatie de online-Help van de
printerdriver.
4.
Controleer de overige instellingen en start vervolgens het afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
82
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Zwart-witfoto's afdrukken
Met de juiste instellingen in het dialoogvenster Kleurencontrole kunt
u op een geavanceerde manier zwart-witfoto's afdrukken, zonder de
toepassingssoftware te gebruiken. De af te drukken afbeelding wordt
aangepast zonder dat dit effect heeft op de oorspronkelijke gegevens.
Gebruik afdrukmateriaal dat geschikt is voor het afdrukken van
zwart-witfoto's.
Opmerking:
De functie Zwart-witfoto geavanceerd is uitsluitend beschikbaar op de
EPSON Stylus Pro 4880/4880C.
1.
Open het venster van de printerdriver (Windows) of het
dialoogvenster Druk af (Mac OS X).
Voor Windows: zie “De printerdriver openen” op pagina 18.
Voor Mac OS X: zie “De printerdriver openen” op pagina 44.
2.
Selecteer Zwart-witfoto geavanceerd als Kleur.
Verscheidenheid aan kleuren
83
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Windows
Mac OS X
Verscheidenheid aan kleuren
84
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Windows: klik op de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer Kleurencontrole. Klik vervolgens op
Geavanceerd.
Voor Mac OS X: selecteer Printerkleurenbeheer.
Windows
Mac OS X
Verscheidenheid aan kleuren
85
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Geef de gewenste instellingen op en start het afdrukken. Zie voor
gedetailleerde informatie de online-Help van de printerdriver.
Windows
Mac OS X
Verscheidenheid aan kleuren
86
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Randloos afdrukken
Hiermee kunt u afdrukken zonder marge (randloos). Er zijn twee
manieren om randloos af te drukken.
Opmerking:
Als u rolpapier gebruikt, kunnen alle vier de kanten randloos worden
bedrukt. Als u vellen gebruikt, kunnen uitsluitend de linker- en
rechterkant randloos worden bedrukt.
❏ Automatisch vergroten
Vergroot de afmetingen van de afdrukgegevens automatisch en
drukt die randloos af. Vergrote delen die buiten het papierformaat
vallen, worden niet afgedrukt.
Verscheidenheid aan kleuren
87
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Behoud grootte
Als u deze instelling kiest, moet u de afbeeldingsgegevens groter
maken dan de lengte en breedte van het papier. Zo voorkomt u dat
bepaalde delen langs de vier randen niet worden afgedrukt. De
printerdriver vergoot de afbeeldingsgegevens niet. Wij raden u aan
de gegevens aan de linker- en rechterkant 3 mm (totaal 6 mm) groter
te maken met behulp van de toepassing waarmee u de gegevens hebt
gemaakt.
Selecteer deze instelling als de verhouding van de afgedrukte
gegevens niet mag worden gewijzigd.
Verscheidenheid aan kleuren
88
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Ondersteunde soorten afdrukmateriaal
Voor randloos afdrukken wordt afdrukmateriaal met de volgende
afmetingen ondersteund.
Papierbreedte
203,2 mm, 8 inch
210 mm (A4)
216 mm (Letter)
254 mm, 10 inch
257 mm (B4)
297 mm (A3)
300 mm
304,8 mm, 12 inch
329 mm (Super A3/B)
330,2 mm, 13 inch
355,6 mm, 14 inch
400 mm
406,4 mm, 16 inch
420 mm (A2)
431,8 mm, 17 inch/US C
Opmerking:
❏ Randloos afdrukken is niet mogelijk op vellen met een breedte van
420 mm (A2).
❏ Als u afdrukt op rolpapier met een breedte van 420 mm (A2) of 8 inch,
plaats u een vulring op de as. Zie “De vulring aan de as bevestigen”
op pagina 200.
Verscheidenheid aan kleuren
89
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Bij het afdrukken op losse vellen papier worden alleen de linker- en
rechtermarges op nul ingesteld.
❏ Door de inkt kan de degel van de printer vuil worden. Veeg in dat
geval de inkt weg met een doek.
❏ Afdrukken met deze optie duurt langer dan normaal.
❏ Wanneer u afdrukt op rolpapier van het type Premium Glossy Photo
Paper (250) (Fotopapier glanzend Premium (250)) of Premium
Semigloss Photo Paper (250) (Fotopapier halfglanzend Premium
(250)), is de bovenmarge altijd 20 mm.
❏ Afhankelijk van het gebruikte afdrukmateriaal kunnen de afdrukken
aan de boven- en onderkant vegen vertonen.
Afhankelijk van het soort afdrukmateriaal kan de kwaliteit afnemen
of wordt randloos afdrukken niet ondersteund. Zie “Informatie over
afdrukmateriaal” op pagina 301 voor meer informatie.
Verscheidenheid aan kleuren
90
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Toepassing instellen
Stel de afmeting in van de afbeeldingsgegevens in het dialoogvenster
Pagina-instelling van de toepassingssoftware.
Voor Automatisch vergroten
❏ Stel hetzelfde papierformaat in als het formaat dat voor het
afdrukken wordt gebruikt.
❏ Als in de toepassing marges kunnen worden ingesteld, stelt u die
in op 0 mm.
❏ Maak de afbeeldingsgegevens net zo goot als het papierformaat.
Voor Behoud grootte
❏ Vergroot de gegevens aan de linker- en rechterrand 3 mm (totaal
6 mm) met behulp van de toepassing waarmee u de gegevens hebt
gemaakt.
❏ Als in de toepassing marges kunnen worden ingesteld, stelt u die
in op 0 mm.
❏ Maak de afbeeldingsgegevens net zo goot als het papierformaat.
Verscheidenheid aan kleuren
91
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Printerdriver instellen
Voer de onderstaande stappen uit om uw gegevens af te drukken met
deze functie.
Voor Windows
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 18.
2.
Selecteer op het tabblad Hoofdgroep het soort afdrukmateriaal, de
papierbron, de pagina-grootte of het papierformaat.
3.
Wanneer u afdrukt op rolpapier, klikt u op Rolpapieroptie en
selecteert u de instelling Automatisch afsnijden.
Zie “Rolpapier snijden bij randloos afdrukken” op pagina 98.
Verscheidenheid aan kleuren
92
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Randloos en klik vervolgens op Vergroten.
Verscheidenheid aan kleuren
93
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
5.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Automatisch vergroten of Behoud grootte. Als
u Automatisch vergroten selecteert, stelt u de mate van
vergroting in.
Max
3 mm voor links en 5 mm voor rechts (de afbeelding
verschuift 1 mm naar rechts)
Standaard
3 mm voor links en voor rechts
Min
1,5 mm voor links en voor rechts
Opmerking:
Als de schuifbalk richting Min verplaatst, neemt de vergroting van de
afbeelding af. Hierdoor kunnen randen verschijnen aan een of meer
zijden van het papier.
6.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
94
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X
1.
Open het dialoogvenster Pagina-instelling.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 44.
2.
Selecteer het papierformaat en randloos afdrukken, bijvoorbeeld
Automatisch vergroten of Behoud grootte, en klik
vervolgens op OK.
3.
Open het dialoogvenster Afdrukken.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 44.
Verscheidenheid aan kleuren
95
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Als u Automatisch vergroten hebt geselecteerd, stelt u de mate
van vergroting in.
Max
3 mm voor links en 5 mm voor rechts (de afbeelding
verschuift 1 mm naar rechts)
Standaard
3 mm voor links en voor rechts
Min
1,5 mm voor links en voor rechts
Opmerking:
Als de schuifbalk richting Min verplaatst, neemt de vergroting van de
afbeelding af. Hierdoor kunnen randen verschijnen aan een of meer
zijden van het papier.
Verscheidenheid aan kleuren
96
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
5.
Selecteer de materiaalsoort in het dialoogvenster
Afdrukinstellingen.
6.
Wanneer u afdrukt op rolpapier, selecteert u de instelling
Automatisch afsnijden in het dialoogvenster Rolpapieroptie.
Rev. C
A5 size
Zie “Rolpapier snijden bij randloos afdrukken” op pagina 98.
7.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
97
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Rolpapier snijden bij randloos afdrukken
Als u rolpapier gebruikt voor randloos afdrukken, verschilt de bewerking
voor het snijden van het papier afhankelijk van de instellingen Randloos
en Automatisch snijden van de printerdriver.
Printerdriver
instellen
Geen marge links
en rechts
Geen enkele
marge
(enkelvoudig
afsnijden)
Geen enkele
marge
(dubbelzijdig
afsnijden)
Randloos:
ingeschakeld
Randloos:
ingeschakeld
Randloos:
ingeschakeld
Automatisch
afsnijden: Normaal
afsnijden
Automatisch
afsnijden:
Enkelvoudig
afsnijden
Automatisch
afsnijden:
Dubbelzijdig
afsnijden
Printer
snijbewerking
Verscheidenheid aan kleuren
98
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Uitleg
Print.fm
7/6/07
Normaal afsnijden is
de
standaardinstelling.
Het bovenste
gedeelte kan
vegen vertonen
omdat het
bovenste gedeelte
van het rolpapier
wordt gesneden
terwijl de
afdrukbewerking
wordt gestopt.
Als de snijpositie iets
verschuift, blijft een
deel van de
afbeelding op de
ononderbroken
pagina achter op
het bovenste of
onderste gedeelte,
maar het afdrukken
verloopt wel sneller.
Als u Enkelvoudig
afsnijden selecteert
en slechts één
exemplaar afdrukt,
wordt dezelfde
bewerking
uitgevoerd als voor
Dubbelzijdig
afsnijden. Drukt
u ononderbroken
meer dan één
exemplaar af, snij
dan 1 mm binnen
het drukbeeld om
te voorkomen dat
een marge
ontstaat tussen de
drukbeelden.
Rev. C
A5 size
Het bovenste
gedeelte kan vegen
vertonen omdat het
bovenste gedeelte
van het rolpapier
wordt gesneden
terwijl de
afdrukbewerking
wordt gestopt.
Omdat binnen het
drukbeeld wordt
gesneden om te
voorkomen dat
onder en boven een
wit gebied ontstaat,
wordt de lengte van
het papier met 2 mm
ingekort.
Na het afsnijden van
het onderste
gedeelte van het
vorige exemplaar,
voert de printer
papier toe en snijdt
vervolgens het
bovenste deel van
het volgende
exemplaar.
Daardoor wordt
80 tot 130 mm
papierafval
geproduceerd. Snijd
het papier
nauwkeurig af.
Opmerking:
Wanneer u de afdrukken handmatig wilt afsnijden, selecteert u UIT.
Verscheidenheid aan kleuren
99
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Vergroot of verkleind afdrukken
U kunt het formaat van uw gegevens aanpassen aan het formaat van het
papier waarop u afdrukt. U kunt de afdrukgegevens op drie manieren
vergroot of verkleind afdrukken.
❏ Volledige pagina (uitsluitend Windows)
Het document wordt proportioneel vergroot of verkleind zodat het
past op het papierformaat dat u hebt geselecteerd bij Papierformaat.
Verscheidenheid aan kleuren
100
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Aanpassen aan breedte rolpapier (uitsluitend Windows)
De afdrukgegevens worden proportioneel vergroot of verkleind
zodat die passen op de breedte van het rolpapier dat u hebt
geselecteerd bij Papierformaat.
❏ Aangepast
Hiermee kunt u het percentage instellen waarmee u de gegevens wilt
vergroten of verkleinen.
Verscheidenheid aan kleuren
101
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Volledige pagina (uitsluitend Windows)
U kunt het formaat van uw gegevens aanpassen aan het formaat van het
papier waarop u wilt afdrukken.
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 18.
2.
Klik op het tabblad Paginalay-out en selecteer hetzelfde
papierformaat als het papierformaat van de afdrukgegevens.
Verscheidenheid aan kleuren
102
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer het formaat van het papier dat in de printer is geladen in
de lijst Papierformaat.
De afdrukgegevens worden proportioneel vergroot of verkleind
zodat die passen op het papierformaat dat u hebt geselecteerd in de
lijst Papierformaat.
4.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
103
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Aanpassen aan breedte rolpapier (uitsluitend
Windows)
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 18.
2.
Klik op het tabblad Paginalay-out en selecteer hetzelfde
papierformaat als het papierformaat van de afdrukgegevens.
Verscheidenheid aan kleuren
104
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Verkleinen/Vergroten en klik vervolgens op
Aanpassen aan breedte rolpapier.
De afdrukgegevens worden proportioneel vergroot of verkleind
zodat die passen op het papierformaat dat u hebt geselecteerd bij
Rolbreedte.
Verscheidenheid aan kleuren
105
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer de breedte van het rolpapier dat in de printer is geladen
in de lijst Rolbreedte.
De afdrukgegevens worden proportioneel vergroot of verkleind
zodat die passen op het papierformaat dat u hebt geselecteerd bij
Rolbreedte.
5.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
106
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Aangepast
Hiermee kunt u het percentage instellen waarmee u wilt vergroten of
verkleinen.
Voor Windows
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 18.
2.
Klik op het tabblad Paginalay-out en selecteer hetzelfde
papierformaat als het papierformaat van de afdrukgegevens.
3.
Selecteer het papierformaat dat in de printer is geladen in de lijst
Papierformaat of Rolbreedte.
4.
Selecteer Verkleinen/Vergroten en klik vervolgens op
Aangepast.
Klik op de pijltjes naast het vak Vergroten en selecteer een
percentage tussen 10 en 650%.
Verscheidenheid aan kleuren
107
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
5.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Voor Mac OS X
1.
Open het dialoogvenster Pagina-instelling.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 44.
2.
Selecteer de printer en het papierformaat.
Selecteer het papierformaat dat in de printer is geladen.
3.
Stel de waarde van Vergroten in tussen 25 en 400%.
4.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
108
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Pagina’s per vel
U kunt twee of vier pagina's van uw document afdrukken op één vel
papier.
Als u aaneengesloten lay-outgegevens afdrukt, opgemaakt voor het
A4-formaat, worden die gegevens als volgt afgedrukt.
Opmerking:
❏ Windows: gebruik de functie van de printerdriver voor afdrukken
volgens een bepaalde indeling. Mac OS X: gebruik de
standaardfunctie van het besturingssysteem voor afdrukken volgens
een bepaalde indeling.
❏ Bij Windows kunt u de functie Meerdere pagina's van de printerdriver
niet gebruiken als u randloos afdrukt.
❏ Windows-gebruikers die werken met de functie Volledige pagina,
kunnen de gegevens afdrukken op verschillende papierformaten.
Zie “Vergroot of verkleind afdrukken” op pagina 100.
Verscheidenheid aan kleuren
109
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Windows
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 18.
2.
Klik op het tabblad Paginalay-out, schakel het selectievakje
Meerdere pagina's in, selecteer x-op-één en klik op
Instellingen.
3.
Geef in het dialoogvenster Afdrukindeling de volgorde op waarin de
pagina's moeten worden afgedrukt.
Als u kaders wilt afdrukken rond de pagina's die op elk vel worden
afgedrukt, schakelt u het selectievakje Paginakaders afdrukken
in.
4.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
110
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X
1.
Open het dialoogvenster Afdrukken.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 44.
2.
Selecteer een doelprinter en selecteer Lay-out in de lijst om de
volgorde te selecteren waarin de pagina's worden afgedrukt.
Opmerking:
Als u bij Rand een andere optie kiest dan Geen, worden op elk vel
kaders rond de pagina's afgedrukt.
3.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
111
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Posterafdruk
Met de functie Posterafdruk kunt u afdrukken maken op posterformaat
door een enkele pagina te vergroten zodat deze verscheidene vellen
papier bedekt. Deze functie wordt uitsluitend ondersteund door
Windows. U kunt een poster of een kalender maken door de
verschillende bedrukte vellen papier aan elkaar te plakken. De functie
posterafdruk ondersteunt twee afdrukmethoden.
❏ Randloze posterafdruk
U kunt een randloze afdruk maken op posterformaat door een
enkele pagina automatisch te vergroten zodat deze verscheidene
vellen papier bedekt. U kunt een poster maken door de verschillende
bedrukte vellen papier aan elkaar te plakken. Omdat het drukbeeld
wordt vergroot tot voorbij het papierformaat, kan het gedeelte dat
buiten de vellen valt niet worden afgedrukt. Deze functie is
uitsluitend beschikbaar voor rolpapier.
Opmerking:
Een randloze posterafdruk die uit meerdere vellen papier bestaat,
levert niet altijd een naadloze posterafbeelding op. Als u een
afbeelding zonder naden wilt, kiest u de functie Posterafdruk met
marges.
Verscheidenheid aan kleuren
112
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Posterafdruk met marges
U kunt een afdruk maken op posterformaat door een enkele pagina
automatisch te vergroten zodat deze verscheidene vellen papier
bedekt. U maakt een poster door de marges af te snijden en de
verschillende vellen papier aan elkaar te plakken.
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 18.
Verscheidenheid aan kleuren
113
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Klik op het tabblad Paginalay-out, schakel het selectievakje
Meerdere pagina's in, selecteer Poster en klik op Instellingen.
3.
Selecteer in het dialoogvenster Posterinstellingen het aantal
afgedrukte pagina's (panelen) waarop u de poster wilt afdrukken.
Opmerking:
U kunt een grotere poster maken door een groter aantal panelen
in te stellen.
Verscheidenheid aan kleuren
114
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Wanneer u een randloze poster wilt afdrukken, schakelt u het
selectievakje Randloze posterafdruk in en selecteert u de
panelen die u niet wilt afdrukken. Vervolgens klikt u op OK. Ga naar
stap 6.
5.
Als u marges rond de poster wilt, schakelt u het selectievakje
Randloze posterafdruk uit en controleert u de overige
instellingen.
Opmerking:
Het formaat wanneer de panelen zijn samengevoegd is als volgt:
Of u Trimlijnen selecteert of niet, heeft geen invloed op het
uiteindelijke formaat. Als u echter Snijlijnen afdrukken selecteert,
wordt de uiteindelijke afmeting kleiner door de overlap.
Verscheidenheid aan kleuren
115
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
6.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
De vellen samenvoegen langs de snijlijnen
De stappen voor het samenvoegen van de vellen zijn verschillend voor
posters die zonder of met marge worden afgedrukt.
Randloze posterafdruk samenvoegen
In dit gedeelte leest u hoe u de vier afgedrukte vellen samenvoegt. Leg de
afgedrukte pagina's in de juiste volgorde en plak ze aan de achterkant
aan elkaar vast met plakband.
Voeg de vellen samen in de volgorde zoals aangegeven in de volgende
illustratie.
Opmerking:
Een posterafdruk die uit meerdere vellen papier is samengesteld, levert niet
altijd een naadloze posterafbeelding op. Als u een afbeelding zonder naden
wilt, kiest u de functie Posterafdruk met marges.
Verscheidenheid aan kleuren
116
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Posterafdruk met marges samenvoegen
Wanneer u Overlappende uitlijningstekens selecteert, worden de
volgende tekens op het papier afgedrukt. Volg de onderstaande
procedures om de vier afgedrukte pagina's samen te voegen met behulp
van de uitlijningstekens.
De vier vellen worden in de onderstaande volgorde samengevoegd.
Verscheidenheid aan kleuren
117
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
1.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Snij het vel linksboven af langs het uitlijningsteken (verticale blauwe
lijn).
Bij een zwart-witafdruk is het uitlijningsteken zwart.
2.
Leg het vel linksboven op het vel rechtsboven. De X-tekens moeten
op elkaar worden gelegd zoals afgebeeld. Vervolgens plakt u het vel
linksboven tijdelijk met plakband vast aan het vel rechtsboven.
3.
Snij de bovenste vellen af langs het uitlijningsteken (verticale rode
lijn).
Bij een zwart-witafdruk is het uitlijningsteken zwart.
Verscheidenheid aan kleuren
118
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Plak het vel linksboven en het vel rechtsboven aan de achterkant met
plakband aan elkaar vast.
5.
Herhaal stap 1 tot en met 4 voor de onderste vellen.
6.
Snij de onderkant van de bovenste vellen af langs het uitlijningsteken
(horizontale blauwe lijn).
Bij een zwart-witafdruk is het uitlijningsteken zwart.
Verscheidenheid aan kleuren
119
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
7.
Leg de bovenste vellen op de onderste vellen. De X-tekens moeten
op elkaar worden gelegd zoals afgebeeld. Vervolgens plakt u de
bovenste en de onderste vellen tijdelijk met plakband aan elkaar vast.
8.
Snij de vellen af langs het uitlijningsteken (horizontale rode lijn).
Bij een zwart-witafdruk is het uitlijningsteken zwart.
Verscheidenheid aan kleuren
120
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
9.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Plak de bovenste vellen en de onderste vellen aan de achterkant met
plakband aan elkaar vast.
10. Nadat u alle vellen aan elkaar hebt geplakt, snijdt u de marges af
langs de buitenste snijlijnen.
Verscheidenheid aan kleuren
121
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Afdrukken op aangepast papier
Volg de onderstaande stappen als u wilt afdrukken op aangepast papier.
U kunt de volgende afmetingen vastleggen.
Papierbreedte
89 tot 432 mm
Papierhoogte
Windows: 127 tot 15000 mm
OS X: 127 tot 15240 mm
✽ De maximumlengte van de papierrol mag groter zijn dan de papierhoogte
als u een toepassing gebruikt die het afdrukken van een banier of spandoek
ondersteunt. Het daadwerkelijke formaat van de afdruk hangt echter af van
de toepassing, het in de printer ingestelde papierformaat en de
besturingsomgeving van de computer.
Opmerking:
❏ Bij Mac OS X kunt u een groter formaat instellen voor Aangepast
papierformaat dan het formaat dat u kunt instellen in de printer. Er
kan dan echter niet goed worden afgedrukt.
❏ Het beschikbare uitvoerformaat kan worden beperkt door de
toepassing.
Verscheidenheid aan kleuren
122
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Windows
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 18.
2.
Klik op Gebruikergedefinieerd op het tabblad Hoofdgroep.
Opmerking:
U kunt Gebruikergedefinieerd niet selecteren als u Randloos
hebt geselecteerd bij Papierinstellingen.
Verscheidenheid aan kleuren
123
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Stel het aangepaste papierformaat in dat u wilt gebruiken en klik op
Opslaan.
❏ U kunt een naam van maximaal 24 tekens opgeven bij Naam
papierformaat.
❏ U kunt het formaat eenvoudig instellen door het papierformaat
te kiezen dat het formaat benadert dat u wilt instellen bij
Standaardpapierformaat.
❏ Als de verhouding hetzelfde is als die van het gedefinieerde
papierformaat, selecteert u de verhouding in Vaste
beeldverhouding en selecteert u Liggend of Staand bij
Standaard. In dit geval kunt u uitsluitend de Papierbreedte of
de Papierhoogte aanpassen.
Opmerking:
❏ Als u het papierformaat dat u hebt vastgelegd wilt wijzigen, selecteert
u de naam van het papierformaat in de lijst en wijzigt u het formaat.
❏ Als u het gebruikergedefinieerde formaat dat u hebt vastgelegd wilt
verwijderen, selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst
en klikt u op Verwijderen.
❏ U kunt 100 papierformaten vastleggen.
4.
Klik op OK om het aangepaste formaat op te slaan.
Het aangepaste papierformaat wordt vastgelegd in Papierformaat.
U kunt nu op dezelfde manier afdrukken als altijd.
Verscheidenheid aan kleuren
124
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X
1.
Open het dialoogvenster Pagina-instelling.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 44.
2.
Selecteer Aangepaste formaten beheren in Papierformaat.
3.
Klik op + en voer de naam in voor het papierformaat.
4.
Voer de papierbreedte, de papierhoogte en de marges in en klik op
OK.
Verscheidenheid aan kleuren
125
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
U kunt het papierformaat en de printermarge als volgt instellen.
Printer
Beschrijving
Standaard
Hiermee drukt u af op losse vellen
papier met een ondermarge van
14 mm, en een boven-, linker- en
rechtermarge van 3 mm.
Maximaal
Hiermee drukt u af op vellen met
rondom een marge van 3 mm.
Randloos (Automatisch
vergroten)
Hiermee drukt u gegevens vergroot af
op losse vellen papier met een
bovenmarge van 3 mm, ondermarge
van 14 mm, en een linker- en
rechtermarge van 0 mm.
Randloos (Automatisch
vergroten, Maximaal)
Hiermee drukt u gegevens vergroot af
op losse vellen papier met een
boven- en ondermarge van 3 mm en
een linker- en rechtermarge van 0
mm.
Rolpapier
Hiermee drukt u af op rolpapier met
rondom een marge van 3 mm.
Rolpapier - Randloos
(Automatisch vergroten)
Hiermee drukt u vergroot af op
rolpapier zonder marges.
Rolpapier (Banier)
Hiermee drukt u uit meerdere
pagina's bestaande gegevens
achter elkaar af op rolpapier met een
linker- en rechtermarge van 3 mm en
een boven- en ondermarge van
0 mm.
Randloos (Behoud grootte)
Hiermee drukt u af op losse vellen
papier met een bovenmarge van
3 mm, ondermarge van 14 mm, en
een linker- en rechtermarge van
0 mm, met behoud van de
verhoudingen van het origineel.
Randloos (Behoud grootte,
Maximaal)
Hiermee drukt u af op losse vellen
papier met een boven- en
ondermarge van 3 mm en een linkeren rechtermarge van 0 mm, met
behoud van de verhoudingen van
het origineel.
Verscheidenheid aan kleuren
126
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Rolpapier - Randloos
(Behoud grootte)
Hiermee drukt u af op rolpapier
zonder marges, met behoud van de
verhoudingen van het origineel.
Rolpapier - Randloze banier
Hiermee drukt u uit meerdere
pagina's bestaande gegevens
achter elkaar af op rolpapier zonder
marges.
Opmerking:
❏ Als u de instelling wilt wijzigen die u hebt vastgelegd, klikt u op
de naam van het papierformaat in de lijst.
❏ Als u het papierformaat dat u hebt vastgelegd wilt dupliceren,
selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst en en klikt
u op Dupliceren.
❏ Als u het papierformaat dat u hebt vastgelegd wilt verwijderen,
selecteert u de naam van het papierformaat in de lijst en en klikt
u op -.
❏ De manier waarop u een aangepast papierformaat kunt instellen
hangt af van de versie van het besturingssysteem. Raadpleeg de
documentatie van uw besturingssysteem voor meer informatie.
5.
Klik op OK.
Het aangepaste papierformaat wordt vastgelegd in het pop-upmenu
Papierformaat. U kunt nu op dezelfde manier afdrukken als altijd.
Verscheidenheid aan kleuren
127
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Banier afdrukken op rolpapier
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u banieren en panoramafoto's
afdrukt.
Er zijn twee manieren om een banier af te drukken.
Papierbron
Toepassing
Rolpapier
Tools voor het maken van documenten,
beeldbewerkingssoftware
Rolpapier (Banier)
Software met ondersteuning voor het
afdrukken van banieren
De volgende afdrukformaten zijn beschikbaar.
Papierbreedte
89 tot 432 mm
Papierhoogte
Windows: max. 15.000 mm
Mac OS X: max. 15.240 mm
✽ Als software wordt gebruikt die het afdrukken van banieren ondersteunt,
mag de maximumlengte van de rol papier langer zijn dan de papierhoogte.
De feitelijke afdrukbare hoogte kan verschillen, afhankelijk van de
toepassing en de computer die voor het afdrukken wordt gebruikt.
Verscheidenheid aan kleuren
128
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Toepassing instellen
U bepaalt de opmaak van uw banier in de door u gewenste software.
Als het papierformaat waarop u wilt afdrukken kleiner is dan of gelijk is
aan het maximumformaat voor de toepassing, selecteert u gewoon het
gewenste papierformaat.
Printerdriver instellen
Voor Windows
1.
Open het venster van de printerdriver.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 18.
2.
Selecteer het soort afdrukmateriaal op het tabblad Hoofdgroep.
Verscheidenheid aan kleuren
129
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Rolpapier of Rolpapier (Banier) in de lijst Bron.
Opmerking:
Rolpapier (Banier) kan worden gebruikt voor toepassingen die het
afdrukken van banieren ondersteunen.
4.
Klik op Rolpapieroptie en selecteer Normaal afsnijden of Uit
in de lijst Automatisch afsnijden.
Verscheidenheid aan kleuren
130
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
5.
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Klik op het tabblad Paginalay-out, selecteer
Verkleinen/Vergroten en selecteer Volledige pagina of
Aanpassen aan breedte rolpapier.
Opmerking:
Als u een toepassing gebruikt die banieren kan afdrukken, hoeft
u Verkleinen/Vergroten niet te selecteren als u Rolpapier (Banier)
hebt geselecteerd bij Bron.
Verscheidenheid aan kleuren
131
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
6.
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer in de lijst Papierformaat het documentformaat dat u met
de toepassing hebt gemaakt en selecteer de breedte van het rolpapier
die u in de printer hebt ingesteld bij Rolbreedte.
Klik op Gebruikergedefinieerd als u het papierformaat wilt
wijzigen.
Papierbreedte
89 tot 432 mm
Papierhoogte
127 tot 15000 mm
Opmerking:
Als u een toepassing gebruikt die banieren kan afdrukken, hoeft u geen
gebruikergedefinieerd formaat in te stellen als u Rolpapier
(Banier) selecteert bij Bron.
Verscheidenheid aan kleuren
132
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
7.
Selecteer het papierformaat bij Papierformaat en schakel het
selectievakje Vergroting optimaliseren in.
8.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
Rev. C
A5 size
133
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X
1.
Open het dialoogvenster Pagina-instelling.
Zie “De printerdriver openen” op pagina 44.
2.
Controleer of de juiste printer is geselecteerd en selecteer het
documentformaat dat u in uw toepassing hebt gemaakt.
U kunt het papierformaat ook aanpassen door Aangepaste
formaten beheren te selecteren.
Papierbreedte
89 tot 432 mm
Papierhoogte
127 tot 15240 mm
3.
Voer een schaal in om de afmetingen van de afdrukgegevens te
vergroten of te verkleinen.
4.
Controleer de overige instellingen en begin met afdrukken.
Verscheidenheid aan kleuren
134
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Afdrukken op materiaal dat niet van Epson
afkomstig is
Wanneer u geen Epson-materiaal gebruikt, moet u de instellingen kiezen
die geschikt zijn voor dat materiaal. Er zijn twee manieren om
instellingen te kiezen en af te drukken.
❏ Leg het aangepaste papier vast in de Menumodus via het
bedieningspaneel van de printer en druk af met de vastgelegde
instelling. Zie “Papierinstellingen vastleggen” op pagina 186.
❏ Voeg de instelling toe met het dialoogvenster Papierconfiguratie van
de printerdriver.
Opmerking:
❏ Vergeet niet alle papiereigenschappen te controleren zoals
papiersterkte, inktfixatie en papierdikte voordat u het aangepaste
papier instelt. Raadpleeg de informatie bij het papier voor meer
informatie over de papiereigenschappen.
❏ De instellingen die u kiest in het dialoogvenster Papierconfiguratie
hebben voorrang op de instellingen die u kiest in het bedieningspaneel
van de printer.
❏ U kunt het aangepast papier of de printerinstellingen op de computer
vastleggen met behulp van EPSON LFP Remote Panel. Raadpleeg voor
meer informatie de online-Help van EPSON LFP Remote Panel.
Als er niet gelijkmatig wordt afgedrukt op het aangepaste papier dat
u hebt vastgelegd, gebruikt u unidirectioneel afdrukken. Schakel het
selectievakje Hoge snelheid uit in de printerdriver.
Verscheidenheid aan kleuren
135
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De onderdelen van de Printerdriver
aanpassen
U kunt de instellingen opslaan of de schermonderdelen naar wens
wijzigen. U kunt de instellingen exporteren naar een bestand om
dezelfde instellingen voor de printerdriver te installeren op meerdere
computers.
De instellingen voor de printerdriver opslaan
U kunt maximaal 100 combinaties van instellingen opslaan.
Opslaan als favoriet
U kunt alle instellingenonderdelen van de printerdriver opslaan.
1.
Wijzig de instellingen op het tabblad Hoofdgroep en het tabblad
Paginalay-out.
Verscheidenheid aan kleuren
136
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Klik op Opslaan/verwijderen... op het tabblad Hoofdgroep of
Paginalay-out.
3.
Geef de naam op in het vak Naam en klik vervolgens op Opslaan.
In de keuzelijst Selecteerinstelling kunt u een instelling kiezen die u
eerder hebt vastgelegd.
Verscheidenheid aan kleuren
137
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opslaan als aangepast afdrukmateriaal
U kunt de onderdelen van Instellingen afdrukmateriaal opslaan op het
tabblad Hoofdgroep.
1.
Wijzig de onderdelen van Instellingen afdrukmateriaal op het
tabblad Hoofdgroep.
Verscheidenheid aan kleuren
138
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Klik op Aangepaste instellingen.
3.
Geef de naam op in het vak Naam en klik vervolgens op Opslaan.
In de keuzelijst Afdrukmateriaal kunt u een instelling kiezen die u eerder
hebt vastgelegd.
Verscheidenheid aan kleuren
139
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Menu's indelen
U kunt de onderdelen van Selecteerinstelling, Afdrukmateriaal en
Papierformaat indelen.
1.
Klik op het tabblad Hulpprogramma’s en klik vervolgens op
Menu's indelen.
Verscheidenheid aan kleuren
140
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
2.
Selecteer het te bewerken onderdeel.
3.
Deel de onderdelen in de keuzelijst in volgens uw eigen voorkeur of
verdeel de onderdelen in groepen.
❏ U kunt de onderdelen in de lijst indelen met
slepen-en-neerzetten.
❏ Als u een nieuwe groep wilt toevoegen, klikt u op Groep
toevoegen.
❏ Als u een groep wilt verwijderen, klikt u op Groep
verwijderen.
Verscheidenheid aan kleuren
141
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Verplaats onderdelen die u niet gebruikt naar de groep Not
Display.
Opmerking:
U kunt geen standaardonderdelen verwijderen.
4.
Klik op Opslaan.
Verscheidenheid aan kleuren
142
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Exporteren of Importeren
U kunt de instellingen die u hebt vastgelegd exporteren of importeren.
De instellingen exporteren
1.
Open het dialoogvenster Selecteerinstellingen opslaan of
verwijderen of het dialoogvenster Aangepast afdrukmateriaal
opslaan of verwijderen.
2.
Selecteer de instelling in het vak Lijst en klik op Export.
3.
Selecteer de locatie, voer de bestandsnaam in en klik vervolgens op
Opslaan.
Verscheidenheid aan kleuren
143
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De instellingen importeren
1.
Open het dialoogvenster Selecteerinstellingen opslaan of
verwijderen of het dialoogvenster Aangepast afdrukmateriaal
opslaan of verwijderen.
2.
Klik op Import.
3.
Klik op het bestand dat u wilt importeren en klik vervolgens op
Openen.
Verscheidenheid aan kleuren
144
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Print.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Alle instellingen exporteren of importeren
U kunt alle instellingen die u voor de printerdriver hebt vastgelegd
exporteren of importeren.
1.
Klik op het tabblad Hulpprogramma's en klik vervolgens op
Export of Import.
2.
Klik op Export of Import.
3.
Om de instelling te exporteren voert u de bestandsnaam in en klikt
u vervolgens op Opslaan. Als u de instelling wilt importeren, klikt
u op het bestand dat u wilt importeren en vervolgens op Openen.
Verscheidenheid aan kleuren
145
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 4
Het bedieningspaneel
Knoppen, lampjes en berichten
Op het bedieningspaneel van de printer bevinden zich zes knoppen, drie
lampjes en een LCD-scherm van 32 tekens.
1 2 3 4 5 6 7 8
Menu
3sec.
Knoppen
In dit gedeelte worden de functies van de knoppen op het
bedieningspaneel beschreven.
Knop
Beschrijving
1
Aan/uit-knop
Hiermee schakelt u de printer in en uit.
2
Pauzeknop
Onderbreekt het afdrukken.
Hervat het afdrukken als deze knop wordt
ingedrukt terwijl de printer in de pauzemodus
staat.
Als u deze knop drie seconden ingedrukt houdt,
worden alle afdrukgegevens uit het geheugen
van de printer verwijderd.
Als u in de menumodus op deze knop drukt, keert
de printer terug naar de status GEREED.
Het bedieningspaneel
146
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3
Rev. C
CONTP.fm
7/6/07
Knop Papierbron
A5 size
Selecteert een papierbron (Rol automatisch
afsnijden
/Rol niet automatisch afsnijden
/Vel )
Snijdt na het afdrukken het papier automatisch
van de rol wanneer Rol automatisch afsnijden
is geselecteerd
en de knop drie seconden ingedrukt wordt
gehouden.
Als u in de menumodus op deze knop drukt, keert
de printer terug naar het vorige niveau.
4
Knop
Papiertoevoer
Laadt het papier in voorwaartse richting.
Voert het vel papier uit wanneer Vel
geselecteerd als papierbron.
is
Voert rolpapier toe voordat het wordt
afgesneden wanneer de instelling Rol
automatisch afsnijden
is geselecteerd als
papierbron.
Laadt een vel papier uit de papierlade
automatisch naar de afdrukpositie als Vel
geselecteerd als papierbron.
is
Selecteert een gewenste parameter voor het
geselecteerde onderdeel als deze knop wordt
ingedrukt in de menumodus.
Wijzigt de parameters in voorwaartse volgorde bij
het selecteren van parameters in de menumodus.
5
Knop
Papiertoevoer
Laadt het papier in de omgekeerde richting, zo
ver als het papier is ingevoerd met de
papiertoevoerknop
.
Opmerking:
Als u het papier met de hand in voorwaartse
richting hebt ingevoerd, kunt u deze knop niet
gebruiken om het papier achteruit te bewegen.
Laadt een vel papier uit de papierlade
automatisch naar de afdrukpositie als Vel
geselecteerd als papierbron.
is
Selecteert een gewenste parameter voor het
geselecteerde onderdeel als deze knop wordt
ingedrukt in de menumodus.
Wijzigt de parameters in achterwaartse volgorde
bij het selecteren van parameters in de
menumodus.
Het bedieningspaneel
147
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
6
CONTP.fm
7/6/07
Menuknop
Rev. C
A5 size
Opent de menumodus.
Als u op deze knop drukt tijdens het afdrukken,
wordt het menu PRINTERSTATUS geopend.
Selecteert een gewenst menu in voorwaartse
volgorde als deze knop wordt ingedrukt in de
menumodus.
Stelt de geselecteerde parameter in voor het
geselecteerde onderdeel in de modus Menu.
Voert het onderdeel uit, als het onderdeel
daarvoor bedoeld is.
Als u deze knop drie seconden ingedrukt houdt,
wordt de printkop gereinigd.
Lampjes
In dit gedeelte worden de functies van de lampjes op het
bedieningspaneel beschreven.
De lampjes informeren u over de status van de printer en het type fout
dat is opgetreden.
Lampje
Beschrijving
7
Aan:
De printer staat in de pauzemodus.
Pauzelampje
(groen)
Knippert:
De printer is bezig met afdrukken.
De printer is bezig met het reinigen van de
printkop.
De printer is bezig met het drogen van de inkt op
het bedrukte papier.
Uit:
De printer is klaar om gegevens af te drukken.
8
Inktlampje (rood)
Aan:
De geïnstalleerde cartridge is leeg.
De geïnstalleerde cartridge kan niet worden
gebruikt in deze printer.
De onderhoudscassette is vol.
Knippert:
De geïnstalleerde cartridge is vrijwel leeg.
De onderhoudscassette is bijna vol.
Het bedieningspaneel
148
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
9
CONTP.fm
7/6/07
Papierlampje
(rood)
Rev. C
A5 size
Aan:
Vel
is geselecteerd als papierbron, maar er is
geen papier geladen in de papierlade.
Rol automatisch afsnijden
of Rol niet
automatisch afsnijden
is geselecteerd als
papierbron, maar het rolpapier is op.
De geselecteerde papierbron (Rol automatisch
afsnijden
/Rol niet automatisch afsnijden
/Vel ) stemt niet overeen met de papierbron
in de printerdriver.
De papierhendel is ontgrendeld.
Het geladen papier is te dik voor
printkopreiniging.
Knippert:
Het papier is vastgelopen.
Rol automatisch afsnijden
is geselecteerd als
papierbron en het papier is na het afdrukken niet
goed afgesneden.
Het papier is niet recht in de printer geladen.
Het papier is niet gedetecteerd.
Een los vel papier is niet goed uit de printer
gekomen.
Combinatie van knoppen
In dit gedeelte worden de functies beschreven die beschikbaar zijn
wanneer meerdere knoppen tegelijk worden ingedrukt.
Knoppen
Functie
1. Aan/uit-knop
Als u de printer inschakelt terwijl u de
pauzeknop ingedrukt houdt, wordt de
onderhoudsmodus geactiveerd.
2. Pauzeknop
Het bedieningspaneel
149
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Berichten
In dit gedeelte wordt de betekenis van de berichten op het
bedieningspaneel beschreven.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen statusberichten en foutberichten.
Zie “Er heeft zich een fout voorgedaan” op pagina 257 voor
foutberichten.
Bericht
Beschrijving
GEREED
De printer is klaar om gegevens af te drukken.
AFDRUKKEN
De printer is bezig met het verwerken van gegevens.
EVEN GEDULD
Wacht totdat GEREED in het display verschijnt.
PAUZE
De printer is tijdelijk stopgezet.
DRUK OP PAUZE
Druk op de pauzeknop.
SNIJDEN
De afdruk wordt afgesneden.
INKT LADEN
De printer is het inkttoevoersysteem aan het laden.
RESET
De printer wordt opnieuw ingesteld.
FIRMWARE UPDATEN
De firmware in de printer wordt bijgewerkt.
UPDATE VOLTOOID
Het updaten van de firmware in de printer is voltooid.
UITSCHAKELEN
De printer wordt uitgeschakeld.
SCHOONMAKEN
De printer is bezig met het reinigen van de inktbuisjes.
Het bedieningspaneel
150
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Menu-instellingen
Wanneer u de menumodus gebruikt
In de menumodus kunt u rechtstreeks via het bedieningspaneel
printeropties instellen die u normaal gesproken in de driver of de
software zou instellen. Bovendien zijn hier extra instellingen mogelijk.
Opmerking:
❏ Het is mogelijk dat toepassingen opdrachten naar de printer sturen
die voorrang krijgen op de menu-instellingen. Controleer de
instellingen van de toepassing als u niet de resultaten krijgt die
u verwacht.
❏ Druk een statusweergave af om de huidige menu-instellingen te
bekijken.
Het bedieningspaneel
151
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Menulijst
Menu
onderdeel
Parameter
“PRINTERINST.” op
pagina 159
“ROLMETER of
PAPIERMETER” op
pagina 159
-
“DEGELRUIMTE” op
pagina 160
KLEIN, STANDAARD,
GROOT, GROTER,
GROOTST
“PAGINALIJN” op
pagina 160
AAN, UIT
“INTERFACE” op
pagina 161
AUTOMATISCH, USB,
NETWERK
“CODEPAGINA” op
pagina 161
PC437, PC850
“PAPIERMARGE” op
pagina 161
STANDAARD, B/O15 mm,
BO25 mm, 15 mm, 3 mm
“CONTR. PAP.FORM.” op
pagina 163
AAN, UIT
“CONTR. PAP.UITL.” op
pagina 163
AAN, UIT
“TIME-OUT” op pagina 164
UIT, 30sec, 60sec, 180sec,
300sec
“AANPASS. SNIJM.” op
pagina 164
UITVOEREN
“MARGE VERNIEUWEN”
op pagina 164
AAN, UIT
“CONTR. VELFORM.” op
pagina 164
AAN, UIT
“AUT. CONT. SP.K.” op
pagina 164
AAN, UIT
“AUT. SCHOONMAKEN”
op pagina 165
UIT, AAN
“STILLER SNIJDEN” op
pagina 165
AAN, UIT
“INIT. INSTELL.” op
pagina 165
UITVOEREN
Het bedieningspaneel
152
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
“PROEFAFDRUK” op
pagina 165
“PRINTERSTATUS” op
pagina 166
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
“SPUITKAN.CONTR.” op
pagina 165
AFDRUKKEN
“STATUSCONTROLE” op
pagina 166
AFDRUKKEN
“TAAKINFO” op
pagina 166
AFDRUKKEN
“AANGEP. PAPIER” op
pagina 166
AFDRUKKEN
“VERSIE” op pagina 166
Bxxxxx.yyyy.IBC
“AF TE DRUKKEN P.” op
pagina 166
(EPSON Stylus Pro
4880/4880C)
MK (of PK) xxxxxxxPG
C xxxxxxxPG
VM xxxxxxxPG
Y xxxxxxxPG
LK xxxxxxxPG
LC xxxxxxxPG
VM xxxxxxxPG
LK xxxxxxxPG
“AF TE DRUKKEN P.” op
pagina 166
(EPSON Stylus Pro 4450)
MK xxxxxxxPG
C xxxxxxxPG
M xxxxxxxPG
Y xxxxxxxPG
Het bedieningspaneel
153
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
“INKTPEIL” op pagina 166
(EPSON Stylus Pro
4880/4880C)
Rev. C
A5 size
MK (of PK) L*****V, L****V,
L***V, L**V, L*V, nn%
C L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%
VM L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%
Y L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%
LK L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%
LC L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%
VLM L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%
LLK L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%
“INKTPEIL” op pagina 166
(EPSON Stylus Pro 4450)
MK L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%
C L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%
M L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%
Y L*****V, L****V, L***V,
L**V, L*V, nn%
“ONDERHOUDSCASS.” op
pagina 167
L*****V, L****V, L***V, L**V,
L*V, nn%, 0%
“VEBRUIKSTELLER” op
pagina 167
INKT xxxxx. xml
PPR xxxxx. xcm
“TELLER OP NUL” op
pagina 167
INK UITV
PAPIER UITV
“TAAKOVERZICHT” op
pagina 168
No. 0-No. 9
“OVERZICHT WISSEN” op
pagina 168
UITVOEREN
Het bedieningspaneel
154
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
“TOTAAL AFDRUKKEN” op
pagina 168
nnnnnn
“LEVENSDUUR” op
pagina 168
SNIJMECHANISME
L*****V, L****V, L***V, L**V,
L*V, LV
MOTOR RETOUR
L*****V, L****V, L***V, L**V,
L*V, LV
MOTOR PAP.TOEV
L*****V, L****V, L***V, L**V,
L*V, LV
PRINTKOP
L*****V, L****V, L***V, L**V,
L*V, LV
SCHOONMAAKEENH
L*****V, L****V, L***V, L**V,
L*V, LV
“EDM AGENT” op
pagina 168
NIET GESTART,
INGESCHAKELD,
UITGESCHAKELD
LAATST VERZONDEN
MM/DD/JJ HH:MM GMT,
(NIET VERZONDEN)
Het bedieningspaneel
155
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
“AANGEP. PAPIER”
op pagina 169
“ONDERHOUD” op
pagina 171
“PR.KOP UITLIJNEN”
op pagina 172
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
“PAPIERNUMMER” op
pagina 169
STANDAARD, 1-10
“DEGELRUIMTE” op
pagina 169
KLEIN, STANDAARD,
GROOT, GROTER
“DIKTEPATROON” op
pagina 170
AFDRUKKEN
“DIKTENUMMER” op
pagina 170
1 - 16
“SNIJMETHODE” op
pagina 170
STANDAARD; DUN PAPIER;
DIK, SNEL; DIK, LANGZAAM
“PAPIERTOEV. AANP” op
pagina 170
-0,70% - 0,70%
“UITVOERROL” op
pagina 170
STANDAARD, VEL, ROL
KRUL, ROL NORMAAL
“DROOGTIJD” op
pagina 171
0,0 SEC - 10,0 SEC
“ZUIGDRUK” op
pagina 171
STANDAARD, -1, -2, -3, -4
“MICROW. AANPASS.” op
pagina 171
STANDAARD, 1, 2
“MES VERVANGEN” op
pagina 171
UITVOEREN
“ZWART OMWISSELEN” op
pagina 171
UITVOEREN
“PR.KOP SCHOON” op
pagina 172
J, N
“KLOK INSTELLEN” op
pagina 172
JJ/MM/DD HH:MM
MM/DD/JJ UU:MM
“PAPIERDIKTE” op
pagina 172
STD, 0,1 mm - 1,6 mm
“UITLIJNING” op
pagina 172
AUTOMATISCH,
HANDMATIG
Het bedieningspaneel
156
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
“NETWERKINST.” op
pagina 172
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
“NETWERKINST.” op
pagina 172
UITSCHAKELEN,
INSCHAKELEN
“IP-ADRES INSTELLEN” op
pagina 173
AUTOMATISCH, PANEEL
“IP/MASKER/GATEWAY”
op pagina 173
IP-ADRES
000.000.000.000 192.168.192.168 255.255.255.255
SUBNETMASKER
000.000.000.000 255.255.255.000 255.255.255.255
STANDAARDGATEWAY
000.000.000.000 255.255.255.255
“MES VERVANGEN”
op pagina 173
“BONJOUR” op
pagina 173
AAN, UIT
“NETWERK INIT.” op
pagina 173
UITVOEREN
UITVOEREN
-
Het bedieningspaneel
157
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Basisprocedure voor menu-instellingen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de menumodus activeert en hoe
u instellingen vastlegt met de knoppen van het bedieningspaneel.
Opmerking:
❏ Druk op de knop Pauzeknop
wanneer u de menumodus wilt
verlaten om terug te keren naar de status GEREED.
❏ Druk op de knop Papierbron
stap.
om terug te keren naar de vorige
1.
Open de menumodus
Wacht totdat GEREED op het LCD-scherm wordt weergegeven en
druk vervolgens op de knop Menu . Het eerste menu verschijnt
op het LCD-scherm.
2.
Selecteer een menu
Druk op de knop Papiertoevoer
gewenste menu te selecteren.
of Papiertoevoer
om het
3.
Open het menu
Druk op de knop Menu
om het geselecteerde menu te openen.
Het eerste onderdeel verschijnt op het LCD-scherm.
4.
Selecteer een onderdeel
Druk op de knop Papiertoevoer
gewenste onderdeel te selecteren.
of Papiertoevoer
om het
5.
Bevestig het onderdeel
Druk op de knop Menu
om het geselecteerde onderdeel te
bevestigen. De eerste parameter verschijnt op het LCD-scherm.
6.
Selecteer een parameter
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
parameter voor het onderdeel te selecteren.
Het bedieningspaneel
om de
158
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
7.
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Stel de parameter in
Druk op de knop Menu
om de geselecteerde parameter op te
slaan. Als de parameter alleen moet worden uitgevoerd, drukt u op
de knop Menu
om de functie van het onderdeel uit te voeren.
Na het uitvoeren verlaat de printer de menumodus en wordt
opnieuw de status GEREED actief.
8.
Verlaat de menumodus
Druk op de knop Pauze
GEREED.
. De printer keert terug naar de status
Menumodus in detail
PRINTERINST.
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
ROLMETER of PAPIERMETER
U kunt instellen dat u een bericht ontvangt wanneer het (rol)papier bijna
op is door een waarschuwing in te stellen.
Als u rolpapier gebruikt, voert u de lengte van het rolpapier in de printer
in en geeft u een waarde op voor de rolwaarschuwing.
Als u vellen gebruikt, geeft u het aantal vellen papier in de printer op en
voert u een waarde in voor de waarschuwing.
Opmerking:
Deze instelling is uitsluitend beschikbaar als u voor PAPIERMETER ROL
of VELLEN selecteert in de Onderhoudsmodus.
Het bedieningspaneel
159
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
DEGELRUIMTE
U kunt de afstand tussen de printkop en het papier aanpassen. Normaal
gesproken laat u deze instelling op STANDAARD staan. Selecteer GROOT
of GROTER als de afdruk vegen vertoont. Selecteer KLEIN als u op dun
papier wilt afdrukken en GROOTST als u op dik papier wilt afdrukken.
Opmerking:
Wanneer u de printer uit- en weer inschakelt, valt deze instelling terug
naar STANDAARD.
PAGINALIJN
U kunt voor rolpapier opgeven of u een paginalijn wilt afdrukken (een
lijn waarlangs het papier wordt afgesneden). Selecteer AAN als u een
paginalijn wilt afdrukken en UIT als u dat niet wilt.
Wat er precies gebeurt, hangt af van de instellingen die u hebt gekozen
voor het automatisch afsnijden.
Papierbron
Paginalijn
afdrukken
Werking van de printer
Rol automatisch
afsnijden
Aan
Alleen aan de rechterkant
wordt een paginalijn afgedrukt.
Het papier wordt automatisch
afgesneden als de afdruktaak is
voltooid.
Rol automatisch
afsnijden
Uit
Er worden geen paginalijnen
afgedrukt en het papier wordt
na de afdruktaak automatisch
afgesneden.
Rol niet automatisch
afsnijden
Aan
Aan de rechter- en onderkant
wordt een paginalijn afgedrukt,
maar het papier wordt niet
automatisch afgesneden na de
afdruktaak.
Rol niet automatisch
afsnijden
Uit
Er wordt geen paginalijn
afgedrukt en het papier wordt
niet afgesneden.
Het bedieningspaneel
160
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Opmerking:
Wanneer Vel
beschikbaar.
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
is geselecteerd als de papierbron, is deze instelling niet
INTERFACE
U kunt zelf instellen via welke interface de afdrukgegevens worden
verzonden. Als AUTOMATISCH is geselecteerd, schakelt de printer
automatisch over van de ene naar de andere interface, afhankelijk van
welke interface als eerste gegevens ontvangt. Wanneer u USB of
NETWERK selecteert, worden de afdrukgegevens alleen ontvangen via de
geselecteerde interface. Als de printer tien seconden of langer geen
afdruktaken meer heeft ontvangen, keert deze terug naar de modus
stand-by.
CODEPAGINA
U kunt een van de volgende codepagina's selecteren: PC437 (extra
grafische tekens) of PC850 (meerdere talen).
PAPIERMARGE
U kunt de volgende marges voor rolpapier selecteren: STANDAARD,
B/O 15 mm, B/O 25 mm, 15 mm of 3 mm.
Marge-instellingen
Bovenkant
Onderkant
Links en
rechts
STANDAARD
Zie de onderstaande lijst.
3 mm
B/O 15 mm
15 mm
15 mm
3 mm
B/O 25 mm
25 mm
25 mm
3 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Het bedieningspaneel
161
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
In de volgende tabel staan alleen de standaardmarges voor het papier.
Rolpapier
Boven- en
onderkant
Links en
rechts
Plain Paper (Gewoon papier)
Singleweight Matte Paper (Mat papier
Singleweight)
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Premium Luster Photo Paper (260)
(Fotopapier Premium Luster (260))
Photo Paper Gloss 250
(Fotopapier glanzend 250)
Premium Glossy Photo Paper (170)
(Fotopapier glanzend Premium (170))
Premium Semigloss Photo Paper (170)
(Fotopapier halfglanzend Premium (170))
Epson Proofing Paper White Semimatte
(Proefdrukpapier wit halfmat)
Epson Proofing Paper Publication
(Proefdrukpapier publicatie)
Textured Fine Art Paper
(Textuurpapier Fine Art)
UltraSmooth Fine Art Paper
(Ultraglad papier Fine Art)
15 mm
3 mm
Premium Glossy Photo Paper (250)
(Fotopapier glanzend Premium (250))
Premium Semigloss Photo Paper (250)
(Fotopapier halfglanzend Premium (250))
20 mm
3 mm
Opmerking:
❏ Wanneer u eenmaal een marge hebt ingesteld, geldt die marge voor
alle media. Als u de papiermarge wilt wijzigen, selecteert u de
instelling voor de doelmarge opnieuw.
❏ Probeer het met B/O 25 mm als de boven- of onderkant vegen
vertoont.
Wanneer u een andere dan de instelling STANDAARD gebruikt voor de
papiermarge, verschijnt het volgende nummer rechts van de
papieraanduiding op het bedieningspaneel van de printer.
Marge-instellingen
Nummer
B/O 15 mm
1
B/O 25 mm
2
Het bedieningspaneel
162
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
15 mm
1
3 mm
0
Rev. C
A5 size
Als dezelfde gegevens worden afgedrukt met een marge van 3 mm en
vervolgens met een marge van 15 mm en u beide afdrukken met elkaar
vergelijkt, merkt u dat bij een marge van 15 mm een gedeelte van de
rechterkant van de afbeelding niet wordt afgedrukt.
Onder 15
mm
Gebied dat
wegvalt
Afdrukgebied
Rolpapier
Boven
15 mm Afdrukrichting
15 mm
rechts
Invoerkant
15 mm
links
CONTR. PAP.FORM.
Wanneer u AAN selecteert, stopt de printer met afdrukken als de breedte
van het geladen papier niet overeenkomt met de breedte van de
afdrukgegevens. Wanneer u UIT selecteert, drukt de printer zelfs af als
de papierbreedte niet overeenkomt met de opgegeven breedte in de
afdrukgegevens. Mogelijk wordt naast het papier afgedrukt.
Opmerking:
Wanneer u papier laadt via de handmatige papiertoevoer, selecteert
u AAN.
CONTR. PAP.UITL.
Wanneer AAN is geselecteerd en het papier is niet recht, wordt op het
LCD-scherm PAPIER SCHEEF weergegeven en stopt de printer met
afdrukken. Wanneer u UIT selecteert, worden fouten in de uitlijning van
het papier niet gemeld, ook niet als de afdruk niet op het papier past, en
gaat de printer gewoon door met de afdruktaak.
Het bedieningspaneel
163
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
TIME-OUT
U kunt een tijd instellen tussen 30 en 300 seconden. Als de printerkabel
niet goed is aangesloten of als uw printer langer dan de ingestelde tijd is
gestopt als gevolg van een fout, wordt de afdruktaak geannuleerd en
begint de printer opnieuw papier in te voeren.
AANPASS. SNIJM.
U kunt zelf de plaats aanpassen waar het papier wordt afgesneden
wanneer u afdrukken maakt met een boven- en ondermarge van nul. Er
worden afdrukken gemaakt met patronen voor het aanpassen van het
snijmechanisme, waaruit u vervolgens de plaats kunt kiezen waar u het
papier wilt laten afsnijden.
MARGE VERNIEUWEN
Als AAN is geselecteerd, wordt eerst automatisch randloos afgedrukt en
snijdt de printer vervolgens nog een extra afdrukgebied af.
CONTR. VELFORM.
Wanneer u AAN selecteert en de afmeting van het in de printer geladen
vel papier komt niet overeen met de opgegeven afmeting in de
afdrukgegevens, stopt de printer met afdrukken en wordt FOUT
PAPIERFORM. weergegeven op het bedieningspaneel van de printer.
Wanneer u UIT selecteert, drukt de printer zelfs af als de afmeting van
het vel papier niet overeenkomt met de afdrukgegevens. Mogelijk wordt
naast het papier afgedrukt.
AUT. CONT. SP.K.
Als AAN is geselecteerd, worden de spuitkanaaltjes vóór elke afdruk
gecontroleerd.
Opmerking:
❏ Selecteer AAN niet als u speciaal afdrukmateriaal gebruikt dat niet
van Epson afkomstig is, of als het gebruikte papier minder dan
210 mm breed is.
❏ Deze instelling is alleen beschikbaar als u AAN selecteert voor AUT.
SCHOONMAKEN.
Het bedieningspaneel
164
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
AUT. SCHOONMAKEN
Als AAN is geselecteerd en u een spuitkanaaltjescontrole uitvoert via de
printerdriver of het bedieningspaneel, worden niet alleen de kanaaltjes
gecontroleerd, maar wordt ook automatisch de printkop gereinigd.
Opmerking:
Selecteer AAN niet als u speciaal afdrukmateriaal gebruikt dat niet van
Epson afkomstig is, of als het gebruikte papier minder dan 210 mm breed
is.
STILLER SNIJDEN
Als AAN is geselecteerd, wordt de afdruk langzaam afgesneden. Dat
maakt minder lawaai en geeft minder stof.
INIT. INSTELL.
U kunt alle waarden die u hebt ingesteld in de PRINTERINST. ook weer
terugzetten op de fabrieksinstellingen.
PROEFAFDRUK
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
SPUITKAN.CONTR.
U kunt voor elke cartridge een testpatroon voor de spuitkanaaltjes van
de printkop afdrukken. Aan de hand van het afdrukresultaat kunt
u controleren of alle spuitkanaaltjes de inkt goed doorgeven. Zie “De
spuitkanaaltjes van de printkop controleren” op pagina 174 voor meer
informatie.
Opmerking:
Voor het afdrukken van een spuitkanaaltjespatroon gebruikt u het
hulpprogrammamenu uit de printersoftware. Voor Windows: zie “De
printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 31. Voor Mac OS X:
zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 53.
Het bedieningspaneel
165
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
STATUSCONTROLE
U kunt de huidige menustatus afdrukken. Zie “Een statusblad
afdrukken” op pagina 189 voor meer informatie.
TAAKINFO
Hiermee drukt u de taakinformatie af die in de printer is opgeslagen
(maximaal 10 taken).
AANGEP. PAPIER
Hiermee drukt u opgeslagen informatie af.
PRINTERSTATUS
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
VERSIE
Het versienummer van de firmware.
AF TE DRUKKEN P.
Het aantal nog af te drukken pagina’s per cartridge.
INKTPEIL
De hoeveelheid inkt die nog aanwezig is in elke cartridge.
L ✽✽✽✽✽ V
(100-81%)
L ✽✽✽✽
V
(80-61%)
L ✽✽✽
V
(60-41%)
L ✽✽
V
(40-21%)
L✽
V
(20-11%)
Het bedieningspaneel
166
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
nn%
(minder dan 10%)
0%
(inkt op)
Rev. C
A5 size
ONDERHOUDSCASS.
De beschikbare ruimte in de onderhoudscassette.
L ✽✽✽✽✽ V
(100-81%)
L ✽✽✽✽
V
(80-61%)
L ✽✽✽
V
(60-41%)
L ✽✽
V
(40-21%)
L✽
V
(20-11%)
nn%
(minder dan 10%)
0%
(onderhoudscassette vol)
VEBRUIKSTELLER
Het inktverbruik wordt weergegeven in millimeters en het
papierverbruik in centimeters.
Opmerking:
De bij VERBRUIKSTELLER aangegeven waarden zijn niet meer dan een
ruwe indicatie.
TELLER OP NUL
Hiermee wist u de waarden die zijn geregistreerd in VERBRUIKSTELLER.
Het bedieningspaneel
167
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
TAAKOVERZICHT
Het inktverbruik (INKT) in milliliter, het papierverbruik (PAPIER) in
cm2 en de voor een afdruktaak benodigde tijd (AFDRUKTIJD) in
seconden per afdruktaak die in de printer is opgeslagen. De laatste taak
wordt opgeslagen als nummer 0.
OVERZICHT WISSEN
U kunt het taakoverzicht in de printer wissen.
TOTAAL AFDRUKKEN
Het totaal aantal afgedrukte pagina’s.
LEVENSDUUR
U kunt de levensduur van elk verbruiksartikel weergeven.
SNIJMECHANISME
De levensduur van het snijmechanisme.
Opmerking:
De waarden die op het LCD-scherm worden getoond,
zijn slechts een benadering.
MOTOR RETOUR
Alleen voor onderhoudspersoneel.
MOTOR PAP.TOEV
Alleen voor onderhoudspersoneel.
PRINTKOP
Alleen voor onderhoudspersoneel.
SCHOONMAAKEE
NH
Alleen voor onderhoudspersoneel.
EDM AGENT
Hier kunt u zien of de EDM is in- of uitgeschakeld. Als de EDM is
ingeschakeld, wordt het tijdstip weergegeven waarop de EDM-status het
laatst werd geüpload.
Het bedieningspaneel
168
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
AANGEP. PAPIER
Dit menu bevat de volgende onderdelen. Zie “Papierinstellingen
vastleggen” op pagina 186 voor het opgeven van papierinstellingen.
PAPIERNUMMER
Wanneer u STANDAARD selecteert, bepaalt de printer automatisch de
dikte van het papier. U kunt ook No. X selecteren (waarbij X een getal
van 1 tot 10 kan zijn) om de volgende instellingen op te slaan of om de
volgende instellingen op te vragen.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
Degelruimte
Diktepatroon
Diktenummer
Snijmethode
Aanpassing papiertoevoer
Type uitvoerrol
Droogtijd
Zuigdruk
MicroWeave-aanpassing
Opmerking:
Als STANDAARD is geselecteerd, worden de gegevens afgedrukt op basis van
de instellingen in de printerdriver. Als No. X is geselecteerd, krijgen de
instellingen van het bedieningspaneel voorrang boven die van de driver,
tenzij u AUTO selecteert bij DIKTENUMMER.
DEGELRUIMTE
U kunt de afstand tussen de printkop en het papier aanpassen. Normaal
gesproken laat u deze instelling op STANDAARD staan. Selecteer GROOT
als de afdruk vegen vertoont. Selecteer KLEIN als u op dun papier wilt
afdrukken en GROTER als u op dik papier wilt afdrukken.
Opmerking:
Wanneer u de printer uit- en weer inschakelt, valt deze instelling terug
naar STANDAARD.
Het bedieningspaneel
169
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
DIKTEPATROON
U kunt een patroon afdrukken voor detectie van de papierdikte. Dit
patroon wordt niet afgedrukt als STANDAARD is geselecteerd bij
PAPIERNUMMER.
DIKTENUMMER
Als u speciaal afdrukmateriaal gebruikt van Epson, selecteert u
gewoonlijk AUTO. Als u geen afdrukmateriaal van Epson gebruikt,
controleert u het patroon voor de detectie van de papierdikte en voert
u het nummer in van het afdrukpatroon met de kleinste afwijking.
SNIJMETHODE
Hier stelt u een snijmethode in: STANDAARD, DUN PAPIER, DIK, SNEL
of DIK, LANGZAAM.
PAPIERTOEV. AANP
Hier stelt u de hoeveelheid papier in die moet worden ingevoerd. U kunt
een hoeveelheid instellen van -0,70 tot 0,70%.
UITVOERROL
U kunt AUTO, VEL, ROL KRUL of ROL NORMAAL selecteren.
Auto
De printer selecteert automatisch de meest geschikte
instelling. Als u speciaal afdrukmateriaal gebruikt van
Epson, selecteert u meestal deze instelling.
VEL
Als u op vellen wilt afdrukken van ander materiaal dan
speciaal afdrukmateriaal van Epson, selecteert u deze
instelling.
ROL KRUL
Als u op sterk gekruld rolpapier wilt afdrukken van ander
materiaal dan speciaal afdrukmateriaal van Epson,
selecteert u deze instelling.
Opmerking:
Zorg ervoor dat de inkt op het papier voldoende
is gedroogd voordat de roller daarmee in aanraking komt.
Als deze nog niet droog is, vervuilt de inkt de roller en
ontstaat bij elke omwenteling een vlek op de afdruk.
Het bedieningspaneel
170
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
ROL NORMAAL
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Als u op rolpapier wilt afdrukken van ander materiaal dan
speciaal afdrukmateriaal van Epson, selecteert u deze
instelling. Wanneer rolpapier wordt geselecteerd voor de
printer, wordt deze parameter geselecteerd en wordt geen
toevoerrol gebruikt. Als u deze parameter selecteert bij het
gebruik van vellen, moet u de vellen papier een-voor-een
uitvoeren.
DROOGTIJD
Hier stelt u voor elke printkoppassage in hoe lang de inkt moet drogen.
U kunt een tijd instellen tussen 0 en 10 seconden.
ZUIGDRUK
Hier stelt u de zuigdruk in waarmee het bedrukte papier wordt
doorgevoerd. U kunt kiezen uit STANDAARD, -1, -2, -3 en -4.
MICROW. AANPASS.
Hier stelt u de MicroWeave-modus in. U kunt kiezen uit STANDAARD,
1 en 2. Selecteer een hogere waarde als u prioriteit wilt geven aan de
afdruksnelheid. Verlaag de waarde als u prioriteit wilt geven aan de
afdrukkwaliteit.
ONDERHOUD
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
MES VERVANGEN
Hier wordt de procedure weergegeven voor het vervangen van het
snijmechanisme. Volg de instructies op het LCD-scherm.
ZWART OMWISSELEN
U kunt de zwarte inkt omwisselen, afhankelijk van wat u wilt afdrukken.
U kunt kiezen uit Matte Black (matzwart) of Photo Black (fotozwart).
Zie “De zwarte cartridges omwisselen” op pagina 234 voor meer
informatie.
Het bedieningspaneel
171
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
PR.KOP SCHOON
Hiermee kunt u de printkop op een effectievere manier schoonmaken
dan bij de normale reinigingsprocedure.
KLOK INSTELLEN
Hiermee kunt u het jaar, de maand, de dag, de uren en de minuten
instellen.
PR.KOP UITLIJNEN
Dit menu bevat de volgende onderdelen.
PAPIERDIKTE
U kunt de dikte instellen van het papier dat u wilt gebruiken. Selecteer
STD als u speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruikt met een
papierdikte van 0,2 mm of 1,2 mm. Als u speciaal afdrukmateriaal
gebruikt dat niet van Epson afkomstig is, voert u een papierdikte in van
0,1 tot 1,6 mm.
UITLIJNING
Hiermee kunt u de uitlijning van de printkop corrigeren als deze niet
goed is ingesteld. Zie “De printkop uitlijnen” op pagina 176 voor meer
informatie.
NETWERKINST.
Dit menu bevat de volgende onderdelen. Raadpleeg voor meer
informatie over netwerkinstellingen de Handleiding voor de
netwerkbeheerder.
NETWERKINST.
U kunt de netwerkinstellingen van de printer configureren. De volgende
items worden uitsluitend weergegeven wanneer INSCHAKELEN is
geselecteerd.
Het bedieningspaneel
172
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
IP-ADRES INSTELLEN
U kunt de methode selecteren voor het instellen van het IP-adres van de
printer. Wanneer u AUTO selecteert, wordt IP/MASKER/GATEWAY niet
weergegeven. Selecteer PANEEL om deze adressen in te stellen via het
bedieningspaneel van de printer.
Kies PANEEL als u het IP-adres, het subnetmasker en de
standaardgateway wilt instellen via het bedieningspaneel van de printer.
Kies AUTO wanneer het IP-adres wordt geleverd door een DHCP-server.
Het IP-adres wordt automatisch opgehaald bij de DHCP-server wanneer
de printer wordt ingeschakeld of gereset.
IP/MASKER/GATEWAY
U kunt het IP-adres, subnetmasker en de standaardgateway instellen
voor de printer.
BONJOUR
U kunt de Bonjour-instellingen van de printer configureren.
NETWERK INIT.
U kunt de netwerkinstellingen van de printer weer terugzetten op de
fabrieksinstellingen.
MES VERVANGEN
Hier wordt de procedure weergegeven voor het vervangen van het
snijmechanisme. Volg de instructies op het LCD-scherm.
Het bedieningspaneel
173
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De spuitkanaaltjes van de printkop controleren
U kunt een spuitkanaaltjespatroon laten afdrukken om te controleren of
de spuitkanaaltjes de inkt op de juiste manier toevoeren. Als de
spuitkanaaltjes dat niet goed doen, merkt u dit aan ontbrekende punten
in het patroon. Voer de onderstaande stappen uit om een
spuitkanaaltjespatroon af te drukken.
Opmerking:
❏ Als u vóór elke afdruktaak een automatische spuitkanaaltjescontrole
wilt uitvoeren, selecteert u AAN voor AUT. SCHOONMAKEN en AAN
voor AUT. CONT. SP.K.
❏ Controleer voordat u uw gegevens afdrukt eerst of het
spuitkanaaltjespatroon goed wordt afgedrukt.
1.
Zorg ervoor dat er papier in de printer is geladen.
2.
Druk op de knop Menu
3.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om
TESTAFDRUK weer te geven en druk op de knop Menu .
4.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
SPUITKAN.CONTR. wordt weergegeven.
5.
Druk op de knop Menu
6.
Druk nogmaals op de knop Menu
spuitkanaaltjespatroon te starten.
om de menumodus te activeren.
totdat
om AFDRUKKEN weer te geven.
om het afdrukken van het
Na het afdrukken van het spuitkanaaltjespatroon verlaat de printer
de menumodus en wordt opnieuw de status GEREED actief.
Het bedieningspaneel
174
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voorbeelden van spuitkanaaltjespatronen:
goed
printkop moet worden gereinigd
Als in het patroon puntjes in de testlijnen ontbreken, dient u de
printkoppen te reinigen. Houd de knop Menu
langer dan drie
seconden ingedrukt of open het hulpprogramma Printkop reinigen.
Voor Windows: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op
pagina 31. Voor Mac OS X: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken”
op pagina 53.
Het bedieningspaneel
175
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printkop uitlijnen
Om een mindere afdrukkwaliteit door onjuiste uitlijning van de
printkop te voorkomen, kunt u de printkop uitlijnen voordat u uw
gegevens afdrukt. U kunt de printkop handmatig of automatisch
uitlijnen. Probeer eerst de automatische printkopuitlijning. Als de
printkop niet goed wordt uitgelijnd, probeert u alsnog de printkop
handmatig uit te lijnen.
De printkop automatisch uitlijnen
1.
Zorg ervoor dat er papier in de printer is geladen.
Opmerking:
U krijgt het beste resultaat wanneer u het uitlijnpatroon afdrukt op
het afdrukmateriaal dat u ook gebruikt voor het afdrukken van uw
gegevens.
2.
Druk op de knop Menu
3.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om
PR.KOP UITLIJNEN weer te geven en druk op de knop Menu .
4.
Druk op de knop Menu
weergegeven.
5.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om
STD te selecteren of een papierdikte tussen 0,1 mm en 1,6 mm. Bij
een papierdikte van 0,2 mm of 1,2 mm, selecteert u STD. Anders
selecteert u de werkelijke papierdikte.
6.
Druk op de knop Menu
7.
Druk op de knop Papierbron
Papiertoevoer .
8.
Zodra UITLIJNING wordt weergegeven in het onderste gedeelte van
het scherm, drukt u op de knop Menu .
om de menumodus te activeren.
wanneer PAPIERDIKTE wordt
om de waarde te bevestigen.
en vervolgens op de knop
Het bedieningspaneel
176
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
9.
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Druk op de knop Menu
om AUTO te selecteren en druk op de
knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om BI-D
2 KLEUREN te selecteren.
10. Druk op de knop Menu . De printer begint met afdrukken.
Nadat het afdrukken is voltooid, wordt het uitlijnen van de printkop
automatisch gestart.
Als u niet tevreden bent met de resultaten van de BI-D
2 KLEUREN-uitlijning, drukt u op de knop Papierbron om terug
te gaan naar het vorige niveau en selecteert u vervolgens BI-D ALLE.
Als u niet tevreden bent met het patroon dat met BI-D ALLE wordt
afgedrukt, probeert u UNI-D.
U kunt ook een afzonderlijke printkopuitlijning uitvoeren door
#1, #2 of #3 te selecteren. Kies een puntgrootte van #1 tot
#3, afhankelijk van het afdrukmateriaal dat u gebruikt en de
afdrukmodus die u wilt proberen. In de onderstaande tabel wordt
aangegeven welke parameters beschikbaar zijn voor het type
afdrukmateriaal en de afdrukkwaliteit. Raadpleeg de printerdriver
voor meer informatie over de afdrukkwaliteit.
11. Druk op de knop Pauze
GEREED.
om terug te keren naar de status
Het bedieningspaneel
177
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
CONTP.fm
7/6/07
A5 size
Puntgrootte
EPSON Stylus Pro 4880/4880C voor Windows:
Afdrukmateriaal
Afdrukkwaliteit
A
B
C
Kwaliteitsopties (NIVEAU)
1
2
3
4
5
Premium Luster Photo Paper (260)
(Fotopapier Premium Luster (260))
Premium Glossy Photo Paper (250)
(Fotopapier glanzend Premium
(250))
Premium Semigloss Photo Paper
(250) (Fotopapier halfglanzend
Premium (250))
Premium Glossy Photo Paper (170)
(Fotopapier glanzend Premium
(170))
Premium Semigloss Photo Paper
(170) (Fotopapier halfglanzend
Premium (170))
Photo Paper Gloss 250 (Fotopapier
glanzend 250)
Epson Proofing Paper White
Semimatte (Proefdrukpapier
wit halfmat)
Epson Proofing Paper Publication
(Proefdrukpapier publicatie)
Epson Proofing Paper Commercial
(Proefdrukpapier commercial)
#2
#3
#3
-
-
#2
#3
#3
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend Premium)
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend Premium)
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium Luster)
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier Fine Art)
Textured Fine Art Paper
(Textuurpapier Fine Art)
UltraSmooth Fine Art Paper
(Ultraglad papier Fine Art)
-
#3
#3
-
-
-
#3
#3
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Singleweight Matte Paper
(Line Drawing) (Mat papier
Singleweight, lijntekening)
#1
#2
#3
-
#1
#2
#3
-
Het bedieningspaneel
178
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Rev. C
CONTP.fm
7/6/07
A5 size
Enhanced Matte Paper (Mat
papier extra)
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
#2
#3
#3
-
#1
#2
#3
#3
Watercolor Paper - Radiant White
(Aquarelpapier stralend wit)
#2
#3
-
-
-
#2
#3
-
Plain Paper (Gewoon papier)
#1
#2
-
#1
#1
#2
#2
-
Plain Paper (line drawing) (Gewoon
papier (lijntekening))
#1
#2
-
-
#1
#2
#2
-
Tracing Paper (Calqueerpapier)
#1
#2
-
-
#1
-
#2
-
* Afdrukkwaliteit A: Snelheid, B: Kwaliteit, C: Max. kwaliteit
Het bedieningspaneel
179
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
CONTP.fm
7/6/07
A5 size
EPSON Stylus Pro 4880/4880C voor Mac OS X:
Afdrukmateriaal
Automatisch
Geavanceerde instellingen
(afdrukkwaliteit)
A
B
C
D
E
F
G
H
Premium Luster Photo Paper (260)
(Fotopapier Premium Luster (260))
Premium Glossy Photo Paper (250)
(Fotopapier glanzend Premium
(250))
Premium Semigloss Photo Paper
(250) (Fotopapier halfglanzend
Premium (250))
Premium Glossy Photo Paper (170)
(Fotopapier glanzend Premium
(170))
Premium Semigloss Photo Paper
(170) (Fotopapier halfglanzend
Premium (170))
Photo Paper Gloss 250
(Fotopapier glanzend 250)
Epson Proofing Paper White
Semimatte (Proefdrukpapier
wit halfmat)
Epson Proofing Paper Publication
(Proefdrukpapier publicatie)
Epson Proofing Paper
Commercial (Proefdrukpapier
commercial)
#2
#3
#3
-
-
#2
#3
#3
Premium Glossy Photo Paper
(Fotopapier glanzend Premium)
Premium Semigloss Photo Paper
(Fotopapier halfglanzend
Premium)
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium Luster)
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier Fine Art)
Textured Fine Art Paper
(Textuurpapier Fine Art)
UltraSmooth Fine Art Paper
(Ultraglad papier Fine Art)
#3
-
#3
-
-
-
#3
#3
Singleweight Matte Paper (Mat
papier Singleweight)
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Singleweight Matte Paper (Line
Drawing) (Mat papier
Singleweight, lijntekening)
#1
#2
#3
-
#1
#2
#3
-
Het bedieningspaneel
180
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
CONTP.fm
7/6/07
A5 size
Enhanced Matte Paper
(Mat papier extra)
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
#2
#3
#3
-
#1
#2
#3
#3
Watercolor Paper - Radiant White
(Aquarelpapier stralend wit)
#2
-
#3
-
-
#2
#3
-
Plain Paper (Gewoon papier)
#1
-
#2
#1
#1/
#2**
#2
-
-
Plain Paper (line drawing)
(Gewoon papier (lijntekening))
#1
-
#2
-
#1/
#2**
#2
-
-
Tracing Paper (Calqueerpapier)
#1
-
#2
-
#1
#2
-
-
* Afdrukkwaliteit A: Snelheid, B: (Medium), C: Kwaliteit, D: Concept, E: Normaal,
F: Fijn, G: Superfijn, H: SuperPhoto
** Selecteer nummer 2 wanneer Super MicroWeave is geselecteerd in de
printerdriver. Selecteer nummer 1 wanneer Super Microweave niet is
geselecteerd.
Het bedieningspaneel
181
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
CONTP.fm
7/6/07
A5 size
EPSON Stylus Pro 4450 voor Windows:
Afdrukmateriaal
Afdrukkwaliteit
A
B
C
Kwaliteitsopties (NIVEAU)
1
2
3
4
5
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Enhanced Matte Paper
(Mat papier extra)
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
#1
#2
#2
#1
#2
#2
#3
#3
Premium Glossy Photo Paper
(170) (Fotopapier glanzend
Premium (170))
Premium Semigloss Photo
Paper (170) (Fotopapier
halfglanzend Premium
(170))
#2
#2
#3
-
#2
#2
#3
#3
Plain Paper (Gewoon
papier)
#1
-
#2
#1
#1
#2
#2
#2
Plain Paper (line drawing)
(Gewoon papier
(lijntekening))
#1
-
#2
-
#1
#2
#2
-
Singleweight Matte Paper
(Line Drawing) (Mat papier
Singleweight, lijntekening)
#1
-
#2
#1
#2
-
#3
-
Tracing Paper
(Calqueerpapier)
#1
-
#2
-
#1
-
#2
-
* Afdrukkwaliteit A: Snelheid, B: Kwaliteit, C: Max. kwaliteit
Het bedieningspaneel
182
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
CONTP.fm
7/6/07
A5 size
EPSON Stylus Pro 4450 voor Mac OS X:
Afdrukmateriaal
Automatisch
Geavanceerde instellingen
(afdrukkwaliteit)
A
B
C
D
E
F
G
H
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Enhanced Matte Paper
(Mat papier extra)
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
#1
#2
#2
-
#1
#2
#3
-
Premium Glossy Photo Paper
(170) (Fotopapier glanzend
Premium (170))
Premium Semigloss Photo
Paper (170) (Fotopapier
halfglanzend Premium
(170))
#2
#2
#3
-
-
#2
#3
-
Plain Paper (Gewoon
papier)
#1
-
#2
#1
#1/#
2**
#2
-
-
Plain Paper (line drawing)
(Gewoon papier
(lijntekening))
#1
-
#2
-
#1/#
2**
#2
-
-
Singleweight Matte Paper
(Line Drawing) (Mat papier
Singleweight, lijntekening)
#1
-
#2
-
#1
#2
#3
-
Tracing Paper
(Calqueerpapier)
#1
-
#2
-
#1
#2
-
-
* Afdrukkwaliteit A: Snelheid, B: (Medium), C: Kwaliteit, D: Concept, E: Normaal,
F: Fijn, G: Superfijn, H: SuperPhoto
** Selecteer nummer 2 wanneer Super MicroWeave is geselecteerd in de
printerdriver. Selecteer nummer 1 wanneer Super Microweave niet is
geselecteerd.
De printkop handmatig uitlijnen
Als u niet tevreden bent met het resultaat van de automatische
printkopuitlijning, kunt u de uitlijning met de hand uitvoeren. Voer de
onderstaande stappen uit om de printkop met de hand uit te lijnen.
Het bedieningspaneel
183
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
1.
Druk op de knop Menu
2.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om
PR.KOP UITLIJNEN weer te geven en druk op de knop Menu .
3.
Druk op de knop Menu
weergegeven.
4.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om
STD te selecteren of een papierdikte tussen 0,1 mm en 1,6 mm. Bij
een papierdikte van 0,2 mm of 1,2 mm, selecteert u STD. Anders
selecteert u de werkelijke papierdikte.
5.
Druk op de knop Menu
6.
Druk op de knop Papierbron
Papiertoevoer .
7.
Zodra UITLIJNING wordt weergegeven in het onderste gedeelte van
het scherm, drukt u op de knop Menu .
8.
Druk op de knop Menu
om AUTO te selecteren en druk op de
knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om BI-D 2
KLEUREN te selecteren.
9.
Druk op de knop Menu
om de menumodus te activeren.
wanneer PAPIERDIKTE wordt
om de waarde te bevestigen.
en vervolgens op de knop
. De printer begint met afdrukken.
Voorbeelden van uitlijnpatronen voor printkoppen:
EPSON Stylus Pro 4880/4880C:
VLm
Lc
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1 2
3 4 5 6 7 8 9
Het bedieningspaneel
184
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EPSON Stylus Pro 4450:
M
C
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10. Nadat het afdrukken is voltooid, worden het patroonnummer en het
huidige reeksnummer weergegeven. Selecteer de reeks met de
kleinste tussenruimten en druk vervolgens op de knop
Papiertoevoer of Papiertoevoer om het nummer van die
reeks weer te geven.
11. Druk op de knop Menu
om het nummer van de reeks op te
slaan. Het volgende patroonnummer verschijnt. Herhaal stap 10.
Als u niet tevreden bent met het het resultaat van de uitlijning, drukt
u op de knop Papierbron om terug te keren naar het vorige
niveau, waarna u BI-D ALLE selecteert.
Als u niet tevreden bent met het patroon dat met BI-D ALLE wordt
afgedrukt, probeert u UNI-D.
12. Als u de patronen hebt vastgelegd, drukt u op de knop Pauze
om terug te keren naar de status GEREED.
Het bedieningspaneel
185
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papierinstellingen vastleggen
U kunt uw eigen papierinstellingen opslaan en steeds opnieuw
gebruiken.
U kunt de volgende papierinstellingen opslaan:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
Degelruimte
Diktepatroon
Diktenummer
Snijmethode
Aanpassing papiertoevoer
Type uitvoerrol
Droogtijd
Zuigdruk
MicroWeave-aanpassing
De instellingen vastleggen
Voer de onderstaande stappen uit om de papierinstellingen vast te
leggen.
1.
Laad het papier dat u wilt controleren.
2.
Druk op de knop Menu
3.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
AANGEP. PAPIER wordt weergegeven.
4.
Druk op de knop Menu
5.
Druk op de knop Menu
en vervolgens op de knop
Papiertoevoer of Papiertoevoer om STANDAARD te
selecteren of het nummer (No. 1 tot No. 10) dat u wilt opslaan als
instelling.
om de menumodus te activeren.
totdat
om PAPIERNUMMER weer te geven.
Het bedieningspaneel
186
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
CONTP.fm
7/6/07
A5 size
Als u speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruikt, selecteert
u STANDAARD en gaat u verder bij stap 9. De papierdikte hoeft u niet
in te stellen, want met STANDAARD wordt de papierdikte automatisch
bepaald.
6.
Druk op de knop Menu
om DEGELRUIMTE weer te geven en
druk vervolgens op de knop Papiertoevoer of
Papiertoevoer om KLEIN, STANDAARD, GROTER of GROOTST
te selecteren.
7.
Druk op de knop Menu
om de geselecteerde degelruimte op te
slaan. Op het LCD-scherm verschijnt DIKTEPATROON.
8.
Druk nogmaals op de knop Menu
om de afdruk van het
testpatroon voor de papierdikte te starten.
Voorbeeld testpatroon papierdikte:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kleinste tussenruimte
9.
Bekijk het afgedrukte patroon goed, bepaal bij welk nummer de twee
lijnen uitgelijnd zijn (de kleinste tussenruimte hebben) en noteer het
bijbehorende nummer.
10. Wanneer het patroon is afgedrukt, verschijnt DIKTENUMMER op het
scherm. Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
om het nummer te selecteren dat u bij stap 9 hebt genoteerd.
11. Druk op de knop Menu
om de geselecteerde waarde op te slaan.
12. SNIJMETHODE verschijnt op het scherm. Druk op de knop
Papiertoevoer of Papiertoevoer om STANDAARD, DIK,
LANGZAAM, DIK, SNEL of DUN PAPIER te selecteren en druk
vervolgens op de knop Menu .
Het bedieningspaneel
187
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
13. PAPIERTOEV. AANP verschijnt. Druk op de knop Papiertoevoer
of Papiertoevoer om de waarde voor de papiertoevoer in te
stellen. Druk vervolgens op de knop Menu .
14. UITVOERROL verschijnt. Selecteer AUTO, VEL, ROL KRUL of ROL
NORMAAL en druk vervolgens op de knop Menu .
15. DROOGTIJD verschijnt. Druk op de knop Papiertoevoer
of Papiertoevoer om de tijd in seconden in te stellen. Druk
vervolgens op de knop Menu .
16. ZUIGDRUK verschijnt. Druk op de knop Papiertoevoer of
Papiertoevoer om STANDAARD, -1, -2, -3 of -4 te selecteren.
17. MICROW. AANPASS. verschijnt. Druk op de knop Papiertoevoer
of Papiertoevoer om MicroWeave aan te passen. Selecteer
een hogere waarde als u prioriteit wilt geven aan de afdruksnelheid.
Verlaag de waarde als u prioriteit wilt geven aan de afdrukkwaliteit.
18. Druk op de knop Menu
om de geselecteerde waarde op te slaan.
De vastgelegde instellingen selecteren
Voer de onderstaande stappen uit om de opgeslagen instellingen te
selecteren.
1.
Druk op de knop Menu
2.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om
AANGEP. PAPIER weer te geven en druk op de knop Menu .
3.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
PAPIERNUMMER weer te geven en druk op de knop Menu
om de menumodus te activeren.
Het bedieningspaneel
om
.
188
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om het
vastgelegde nummer te selecteren dat u wilt gebruiken. Als
STANDAARD is geselecteerd, worden de gegevens afgedrukt op basis
van de instellingen in de printerdriver. Als No. X is geselecteerd,
krijgen de instellingen van het bedieningspaneel voorrang boven die
van de driver.
5.
Druk op de knop Menu . Als No. X is geselecteerd, wordt het
geselecteerde nummer weergegeven op het LCD-scherm.
6.
Druk op de knop Pauze
om de menumodus te verlaten.
Een statusblad afdrukken
In de menumodus kunt u een statusblad afdrukken om de huidige
standaardwaarden te bekijken. Voer de onderstaande stappen uit om een
statusblad af te drukken.
1.
Zorg ervoor dat er papier in de printer is geladen.
2.
Druk op de knop Menu
3.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om
TESTAFDRUK weer te geven en druk op de knop Menu .
4.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om
STATUSCONTROLE weer te geven en druk op de knop Menu .
5.
Druk nogmaals op de knop Menu
statusblad te starten.
om de menumodus te activeren.
om het afdrukken van het
Na het uitvoeren verlaat de printer de menumodus en wordt
opnieuw de status GEREED actief.
Het bedieningspaneel
189
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Een waarschuwing voor het papier instellen
Voer de onderstaande stappen uit om een waarschuwing in te stellen
wanneer het papier bijna op is.
Opmerking:
Deze instelling is uitsluitend beschikbaar als u voor PAPIERMETER ROL
of VELLEN selecteert in de Onderhoudsmodus.
1.
Druk op de knop Menu
2.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
PRINTERINST. weer te geven en druk op de knop Menu
3.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om
ROLMETER of VELLENTELLERweer te geven en druk op de knop
Menu .
4.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om de
lengte van de rol papier te selecteren (tussen 5 en 99,5 m of 15 en
300 ft) of het aantal in de printer geladen vellen papier (tussen10 en
250). Druk vervolgens op de knop Menu .
5.
U kunt nu een waarde voor de waarschuwing opgeven. Druk op de
knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om de
geselecteerde waarde op te slaan. Selecteer voor rolpapier een
waarde tussen 1 en 15 m of 3 en 50 ft. Selecteer voor vellen een
waarde tussen 5 en 50.
6.
Druk op de knop Menu
7.
Als u de waarschuwingswaarde hebt vastgelegd, drukt u op de knop
Pauze om terug te keren naar de status GEREED.
om de menumodus te activeren.
om
.
om de geselecteerde waarde op te slaan.
Het bedieningspaneel
190
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Onderhoudsmodus
Procedure voor instellingen in de
onderhoudsmodus
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de onderhoudsmodus activeert
en hoe u instellingen vastlegt met de knoppen van het bedieningspaneel.
Voer de onderstaande stappen uit om instellingen vast te leggen in de
onderhoudsmodus.
Opmerking:
Druk op de knop Papierbron
om terug te keren naar de vorige stap.
1.
Open de onderhoudsmodus.
Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld. Schakel de printer in
door de knop Pauze ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de
Aan/uit-knop te drukken.
2.
Selecteer een onderdeel
Druk op de knop Papiertoevoer
gewenste onderdeel te selecteren.
of Papiertoevoer
om het
3.
Bevestig het onderdeel
Druk op de knop Menu
om het geselecteerde onderdeel te
bevestigen. De eerste parameter verschijnt op het LCD-scherm.
4.
Selecteer een parameter
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
parameter voor het onderdeel te selecteren.
5.
om de
Stel de parameter in
Druk op de knop Menu
om de geselecteerde parameter op te
slaan.
Als de parameter alleen moet worden uitgevoerd, drukt u op de knop
Menu
om de functie van het onderdeel uit te voeren.
Het bedieningspaneel
191
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
Als de tweede parameter op het LCD-scherm wordt weergegeven,
herhaalt u stap 4 en 5 om de tweede parameter in te stellen.
6.
Verlaat de onderhoudsmodus
Druk op de knop Aan/uit-uit om de printer uit te schakelen.
Schakel de printer vervolgens weer in.
Lijst met onderhoudsmodi
Onderdeel
Eerste parameters
Tweede parameters
“HEX. DUMP” op
pagina 193
AFDRUKKEN
UITVOEREN
“TAAL” op pagina 194
ENGLISH, FRENCH,
ITALIAN, GERMAN,
SPANISH, PORTUGUE
-
“PAPIERMETER” op
pagina 194
UIT, ROLPAPIER, VELLEN
-
“EENHEID” op
pagina 195
METER, FEET/INCH
-
“SNIJDRUK” op
pagina 195
0% - 150%
-
“SSCL” op pagina 195
UITVOEREN
-
“STANDAARDINST.”
op pagina 195
UITVOEREN
-
“INKTINFORMATIE” op
pagina 195
EPSON Stylus Pro
4880/4880C:
MK INFO
C INFO
VM INFO
Y INFO
LK INFO
LC INFO
VLM INFO
LLK INFO
FABRIKANT, KLEUR,
INKTTYPE, INKTCAP.,
INKTPEIL, PROD.DAT.,
HOUDBAAR, LEVENSDR,
LEEFTIJD INKT
EPSON Stylus Pro 4450:
MK INFO
C INFO
C INFO
Y INFO
Het bedieningspaneel
192
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Items uit de onderhoudsmodus in detail
HEX. DUMP
U kunt de gegevens die de printer van de server ontvangt afdrukken in
hexadecimale getallen.
Voer de onderstaande stappen uit om de gegevens af te drukken.
1.
Zorg ervoor dat er papier in de printer is geladen.
2.
Druk op de knop Papiertoevoer
HEX. DUMP wordt weergegeven.
3.
Druk op de knop Menu
om AFDRUKKEN weer te geven. Druk op
de knop Menu
om te beginnen met afdrukken.
of Papiertoevoer
totdat
In de linkerkolom worden de afdrukgegevens uit de printerbuffer
afgedrukt in 16-byte hexadecimale tekens. In de rechterkolom
worden de overeenkomstige ASCII-tekens afgedrukt.
Opmerking:
Als de laatste groep gegevens kleiner is dan 16 bytes worden deze gegevens
pas afgedrukt wanneer u op de knop Pauze drukt.
Het bedieningspaneel
193
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
TAAL
U kunt selecteren welke taal u wilt gebruiken op het LCD-scherm.
Voer de onderstaande stappen uit om de gewenste taal te selecteren.
1.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
TAAL weer te geven en druk op de knop Menu .
2.
Druk op de knop Papiertoevoer
gewenste taal te selecteren.
3.
Druk op de knop Menu om de taal vast te leggen. Kijk of GEREED
(of een woord met dezelfde betekenis in de gekozen taal) wordt
weergegeven op het LCD-scherm.
of Papiertoevoer
om
om de
Opmerking:
Het kan even duren voordat GEREED (of een woord met dezelfde betekenis
in de gekozen taal) op het LCD-scherm verschijnt.
PAPIERMETER
U kunt een instelling opgeven voor het meten of tellen van het papier
dat zich nog in de printer bevindt. Als deze functie is ingeschakeld,
verschijnt ROLMETER of VELLENTELLER in het menu PRINTERINSTE.
1.
Druk in de onderhoudsmodus op de knop Papiertoevoer of
Papiertoevoer om PAPIERMETER weer te geven en druk op de
knop Menu .
2.
Druk op de knop Papiertoevoer
gewenste functie te selecteren.
3.
Druk op de knop Menu
of Papiertoevoer
om de
.
Het bedieningspaneel
194
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
CONTP.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
EENHEID
U kunt de eenheid selecteren waarin lengtematen worden weergegeven.
Voer de onderstaande stappen uit om de eenheid te selecteren.
Opmerking:
Deze instelling is alleen beschikbaar als u ENGLISH hebt geselecteerd als
TAAL.
1.
Druk in de onderhoudsmodus op de knop Papiertoevoer of
Papiertoevoer om EENHEID weer te geven en druk op de knop
Menu .
2.
Druk op de knop Papiertoevoer
gewenste eenheid te selecteren.
3.
Druk op de knop Menu
of Papiertoevoer
om de
om de eenheid vast te leggen.
SNIJDRUK
Hier stelt u de druk van het snijmechanisme in.
SSCL
Hiermee kunt u de printkop ultrasoon reinigen.
STANDAARDINST.
U kunt alle waarden die u hebt ingesteld in de menumodus ook weer
terugzetten op de fabrieksinstellingen.
INKTINFORMATIE
Alleen voor onderhoudspersoneel.
Het bedieningspaneel
195
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 5
Papier gebruiken
Informatie over speciaal afdrukmateriaal
van Epson en ander materiaal
Hoewel de meeste soorten gecoat papier een goede afdrukkwaliteit
opleveren, verschilt de kwaliteit van de afdrukken, afhankelijk van de
kwaliteit van het papier en de fabrikant. Test eerst de afdrukkwaliteit
voordat u grote hoeveelheden papier inkoopt.
c
Let op
Raak de afdrukzijde van het materiaal niet aan. Vingerafdrukken
kunnen de afdrukkwaliteit verminderen. Gebruik waar mogelijk
handschoenen als u met afdrukmateriaal omgaat.
Speciaal afdrukmateriaal van Epson gebruiken
Epson levert speciaal afdrukmateriaal dat de gebruiksmogelijkheden
vergroot en de afdrukken extra uitdrukkingskracht geeft. Zorg ervoor
dat u bij het gebruik van speciaal afdrukmateriaal van Epson de juiste
opties instelt voor de printerdriver. Zie voor meer informatie over het
speciale afdrukmateriaal van Epson “Informatie over afdrukmateriaal”
op pagina 301.
Opmerking:
❏ Gebruik afdrukmateriaal van Epson in een normale omgeving
(kamertemperatuur en luchtvochtigheid) voor de beste resultaten.
❏ Lees eerst de bijgevoegde instructies voordat u het speciale
afdrukmateriaal van Epson gebruikt.
Papier gebruiken
196
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Speciaal afdrukmateriaal van Epson bewaren
Zo bewaart u de kwaliteit van speciaal afdrukmateriaal van Epson:
❏ Bewaar ongebruikt materiaal in de originele plastic zak en
verpakking zodat het niet vochtig wordt.
❏ Bewaar het papier niet op een warme of vochtige plaats en voorkom
blootstelling aan direct zonlicht.
Ander papier gebruiken dan afdrukmateriaal
van Epson
Raadpleeg de instructies bij het papier of RIP-systeem, of neem contact
op met uw leverancier voor meer informatie, als u ander papier gebruikt
dan het speciale afdrukmateriaal van Epson, of afdrukken maakt met
behulp van de RIP (Raster Images Processor).
Papier gebruiken
197
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Rollen papier gebruiken
De rol papier aan de as bevestigen
Voer bij het plaatsen van de rol op de houder de onderstaande stappen
uit.
1.
Schuif de zwarte verwijderbare flens van het uiteinde van de as.
2.
Voor een papierrol met een kern van 2 inch verwijdert u de grijze
opzetstukken.
Opmerking:
Bewaar de grijze opzetstukken op een veilige plaats voor toekomstig
gebruik.
Papier gebruiken
198
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor een papierrol met een kern van 3 inch schuift u de grijze
opzetstukken op de zwarte en witte flens, volgens de vier pijlen.
3.
Leg de papierrol zo op een egaal oppervlak dat afrollen niet mogelijk
is. Schuif de papierrol op de as en over de witte flens totdat de rol
vastklikt.
Opmerking:
Zet de houder niet rechtop wanneer u de papierrol aanbrengt.
Hierdoor kan het papier scheef worden ingevoerd.
4.
Schuif de zwarte verwijderbare flens (die u bij stap 1 hebt
verwijderd) terug op de houder en in het uiteinde van de papierrol
totdat hij vastzit.
Papier gebruiken
199
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De vulring aan de as bevestigen
Als u afdrukt op rolpapier met een breedte van 420 mm (A2) of 8 inch,
plaatst u een vulring op de as.
Voer de onderstaande stappen uit om de vulring aan te brengen.
Opmerking:
U kunt de vulring niet aan de as bevestigen wanneer de grijze opzetstukken
voor rollen papier met een kern van 3 inch aan de as zijn bevestigd.
1.
Schuif de zwarte verwijderbare flens van het uiteinde van de as.
2.
Schuif de vulring op de witte flens.
3.
Schuif de rol papier over de as tot de rol op zijn plaats vastzit.
4.
Plaats de zwarte verwijderbare flens op de as en schuif die in het
einde van de rol papier totdat ook deze op zijn plaats vastzit.
Papier gebruiken
200
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De rol papier van de as halen
Voer de onderstaande stappen uit als u de papierrol van de houder wilt
halen.
1.
Leg de as met de rol papier neer op een egaal oppervlak.
2.
Tik met uw hand tegen het uiteinde van de as om de zwarte
verwijderbare flens los te maken en schuif de flens vervolgens van
de as af. De flens is nu verwijderd.
c
3.
Let op:
Houd de as niet verticaal en tik niet met het uiteinde op de
vloer om de zwarte verwijderbare flens te verwijderen. Dit kan
de as en flens beschadigen.
Haal de papierrol van de as.
Opmerking:
Bewaar ongebruikte papierrollen in de originele verpakking. Plaats ze in
de plastic zak en de buitenste verpakking zodat de rol niet vochtig wordt.
Papier gebruiken
201
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papierrol laden
Voer de onderstaande stappen uit om een papierrol te laden.
1.
Open de kap van de papierrol.
2.
Controleer of de zwarte verwijderbare flens goed vastzit in het
uiteinde van de papierrol.
3.
Houd de as vast met de zwarte verwijderbare flens aan de linkerkant.
4.
Controleer of de papierrol goed is aangebracht in de printer.
Papier gebruiken
202
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
5.
Ontgrendel de papierhendel.
6.
Houd het papier aan beide kanten vast en laad het papier vervolgens
in de papierinvoersleuf. Trek het papier door totdat het over de
papierlade hangt.
Opmerking:
Al u dun papier laadt, drukt u op de knop Papiertoevoer om de
waarde voor de aanvoersterkte te verlagen. Al u dik en gekruld papier
laadt, drukt u op de knop Papiertoevoer om de waarde voor de
aanvoersterkte te verhogen.
Papier gebruiken
203
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
7.
Draai tegelijk aan de vaste en verwijderbare flens om het papier terug
te wikkelen tot de met een pijl gemarkeerde lijn.
8.
Vergrendel de papierhendel. De printer voert het papier
automatisch toe tot aan de afdrukpositie.
Opmerking:
Als u op de knop Pauze drukt, voert de printer het papier
onmiddellijk toe tot aan de afdrukpositie.
9.
Sluit de kap van de papierrol.
Papier gebruiken
204
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
10. Zet de rolpapiergeleider omhoog.
11. Trek de papierlade en de kap van de papierlade uit tot deze
overeenkomen met het papierformaat.
12. Druk op de knop Papierbron en selecteer Rol automatisch
afsnijden
of Rol niet automatisch afsnijden .
De printer is nu klaar om af te drukken. Zolang de printer aan het
afdrukken is, mag u de bovenkap niet openen. Als de bovenkap tijdens
het afdrukken wordt geopend, stopt de printer met afdrukken. Het
afdrukken wordt hervat zodra de bovenkap wordt gesloten. Dit stoppen
en verder afdrukken kan ten koste gaan van de afdrukkwaliteit.
c
Let op:
Laat het papier niet te lang in de printer zitten, omdat daardoor de
kwaliteit vermindert. Wij raden u aan het papier na het afdrukken
uit de printer te verwijderen.
Papier gebruiken
205
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De papierrolklem gebruiken
De papierrolklem wordt meegeleverd met de apart verkrijgbare dubbele
papierrolhouder van 2/3 inch. De klem is ook los verkrijgbaar.
Als u de papierrolklem wilt gebruiken, drukt u het uiteinde van de klem
zachtjes tegen de papierrol. De klem vormt zich nu automatisch rond
het papier.
Als u de papierrolklem wilt verwijderen, rolt u deze eenvoudig weer los
van het papier. Plaats de klem om het uiteinde van de as wanneer u deze
niet gebruikt.
Papier van de rol afsnijden of paginalijnen
afdrukken
Wanneer de afdruktaak is voltooid, snijdt de printer het papier
automatisch van de rol of worden er rond de afgedrukte gegevens
paginalijnen afgedrukt, afhankelijk van de door u gekozen instellingen.
Deze instellingen kunt u vastleggen via het bedieningspaneel of in de
printersoftware.
Opmerking:
❏ Instellingen in de printerdriver krijgen meestal voorrang boven
instellingen die zijn vastgelegd via het bedieningspaneel. Gebruik dan
ook zo veel mogelijk de printerdriver om instellingen vast te leggen.
❏ Wanneer de printer de afdruk afsnijdt, kan het na het afdrukken even
duren voordat het afsnijden plaatsvindt.
Papier gebruiken
206
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Het papier automatisch van de rol snijden
Voer de onderstaande stappen uit als u het papier na het afdrukken
automatisch wilt laten afsnijden.
1.
Druk vóór het afdrukken op de knop Papierbron
Rol automatisch afsnijden
.
2.
Druk uw gegevens af.
en selecteer
Zie “Rolpapier snijden bij randloos afdrukken” op pagina 98 voor meer
informatie over het via de printerdriver instellen van automatisch
afsnijden.
Rolpapier handmatig snijden
Voer de onderstaande stappen uit als u het rolpapier na het afdrukken
handmatig wilt afsnijden.
1.
Druk vóór het afdrukken op de knop Papierbron
Rol automatisch afsnijden
.
2.
Druk uw gegevens af.
3.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer om de
snijpositie van het papier uit te lijnen met de snijpositie links van de
printkop.
en selecteer
Papier gebruiken
207
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Druk op de knop Papierbron
Aan
te selecteren.
om Automatisch afsnijden
5.
Houd vervolgens de knop Papierbron drie seconden ingedrukt.
De printer snijdt de afdruk los op de snijpositie.
Paginalijnen afdrukken
Gebruik de instelling Paginalijn afdrukken als u achter elkaar door wilt
afdrukken en de pagina's zelf wilt afsnijden wanneer het afdrukken is
voltooid.
Zie “PAGINALIJN” op pagina 160 als u de instelling voor het afdrukken
van paginalijnen wilt vastleggen via het bedieningspaneel.
Zie de online-Help voor meer informatie over het vastleggen van de
instelling Paginalijn afdrukken via de printersoftware.
Papier gebruiken
208
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Losse vellen papier gebruiken
Het papierpad controleren
Het papierpad verschilt afhankelijk van de materiaalsoort die u gebruikt.
Controleer altijd de papiersoort en het bijbehorende papierpad.
Papierpadoverzicht
Papierpad
Naam van afdrukmateriaal
Papierlade
Premium Semigloss Photo Paper (Fotopapier
halfglanzend Premium)
Premium Luster Photo Paper (Fotopapier
Premium Luster)
Singleweight Matte Paper (Mat papier
Singleweight)
Photo Quality Ink Jet Paper (Inkjetpapier
fotokwaliteit)
Proofing Paper Semimatte (Proefdrukpapier
halfmat)
Enhanced (Archival) Matte Paper
(Archiefpapier mat extra)
Watercolor Paper - Radiant White
(Aquarelpapier stralend wit)
Plain Paper (Gewoon papier)
(Niet-Epson papier met een papierdikte van
0,08 tot 0,79 mm)
Sleuf handmatige
papiertoevoer voorzijde
(Niet-Epson papier met een papierdikte van
0,8 tot 1,5 mm)
Papier gebruiken
209
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Sleuf handmatige
papiertoevoer
achterzijde
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier
glanzend Premium)
Premium Semigloss Photo Paper (Fotopapier
halfglanzend Premium)
Premium Luster Photo Paper (Fotopapier
Premium Luster)
Singleweight Matte Paper (Mat papier
Singleweight)
Photo Quality Ink Jet Paper (Inkjetpapier
fotokwaliteit)
Proofing Paper Semimatte (Proefdrukpapier
halfmat)
Enhanced (Archival) Matte Paper
(Archiefpapier mat extra)
Watercolor Paper - Radiant White
(Aquarelpapier stralend wit)
UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad papier
Fine Art)
Velvet Fine Art Paper (Fluweelpapier Fine Art)
Plain Paper (Gewoon papier)
(Niet-Epson papier met een papierdikte van
0,08 tot 0,79 mm)
Losse vellen papier laden
U kunt losse vellen laden via de papierlade, de handmatige papiertoevoer
aan de voorzijde of de handmatige papiertoevoer aan de achterzijde.
De papierlade kan 250 vellen gewoon papier bevatten van 64 g/m2 of
17 lb. Laad geen papier tot boven de markeringspijl op de binnenkant
van de rechterzijgeleider.
Zie de volgende tabel voor informatie over de laadcapaciteit voor
speciaal afdrukmateriaal van Epson.
Papier gebruiken
210
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Speciaal afdrukmateriaal
van EPSON
Formaat
Laadcapaciteit van de
papierlade
Premium Semigloss Photo
Paper (Fotopapier
halfglanzend Premium)
A4
100
Letter
100
A3
50
Super A3/B
50
Premium Luster Photo Paper
(Fotopapier Premium
Luster)
Letter
100
Super A3/B
50
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Super A3/B
100
A2
50
US C
50
A4
200
Letter
200
A3
100
Super A3/B
100
Proofing Paper Semimatte
(Proefdrukpapier halfmat)
Super A3/B
1*
Enhanced (Archival) Matte
Paper (Archiefpapier mat
extra)
A4
100
Letter
100
A3
50
Super A3/B
50
A2
50
US C
50
Super A3/B
20
Photo Quality Ink Jet Paper
(Inkjetpapier fotokwaliteit)
Watercolor Paper - Radiant
White (Aquarelpapier
stralend wit)
* Er kunnen 50 vellen papier worden geladen in de volgende bedrijfsomstandigheden:
temperatuur van 15 tot 23°C en relatieve vochtigheid van 40 tot 60%.
Papier gebruiken
211
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papier van A3-formaat of groter laden in de papierlade
1.
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en in de status GEREED is.
2.
Druk meerdere malen op de knop Papierbron
verschijnt.
3.
Trek de papierlade en de kap van de papierlade uit.
4.
Til de kap van de papierlade.
totdat Vel
Papier gebruiken
212
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
5.
Zet de papiergeleiderol omhoog en schuif de zijgeleider naar links
over een afstand die iets groter is dan de papierbreedte.
6.
Reinig de binnenkant van de papierlade om stof te verwijderen. Stof
kan de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden.
7.
Waaier een stapel papier los en stoot de randen van het papier
vervolgens gelijk op een egaal oppervlak.
Als het papier gekruld is, strijkt u het vóór het laden eerst goed recht.
Is het papier sterk gekruld en loopt het vaak vast, gebruik het dan
niet meer.
Papier gebruiken
213
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
8.
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Laad de vellen met de te bedrukken zijde omlaag. De rechterrand
van het papier moet tegen de rechterzijkant van de papierlade aan
liggen. Controleer of de vellen vlak liggen op de bodem van de
papierlade.
Opmerking:
❏ Voer papier altijd in met de korte kant eerst.
❏ Bij het laden van papier moet u er op letten de randen van het
papier tegen rechterbinnenhoek van de papierlade aan te leggen.
Doet u dit niet, dan lijnt de afdruk mogelijk niet goed.
❏ Wanneer u het papier in de papierlade aanvult, moeten de
randen van het papier dat u toevoegt altijd lijnen met de randen
van het papier dat nog in de papierlade aanwezig is.
Papier gebruiken
214
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
9.
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Pas de lengte van de papierlade en de zijgeleider aan overeenkomstig
het papierformaat.
10. Doe de papiergeleiderol omlaag. Controleer of de papiergeleiderol
zich op de rand van het papier bevindt.
Papier gebruiken
215
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
11. Pas de lengte van de kap van de papierlade aan en plaats die op de
papierlade.
Opmerking:
Zorg ervoor dat de rolpapiergeleider niet omhoog staat.
12. Als u de papierlade en de kap van de papierlade volledig hebt
uitgetrokken, trekt u tevens het verlengstuk van de kap uit om
groot-formaat afdrukken te ondersteunen.
Papier gebruiken
216
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
Voordat u afdrukt op vellen papier, controleert u of het papier in de
papierlade niet is gekruld. Maak gekruld papier eerst vlak, anders kan het
papier vastlopen.
De printer is nu klaar om af te drukken. Zolang de printer aan het
afdrukken is, mag u de bovenkap niet openen. Als de bovenkap tijdens
het afdrukken wordt geopend, stopt de printer met afdrukken. Het
afdrukken wordt hervat zodra de bovenkap wordt gesloten. Dit stoppen
en verder afdrukken kan ten koste gaan van de afdrukkwaliteit.
Papier kleiner dan A3 laden in de papierlade
1.
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en in de status GEREED is.
2.
Druk meerdere malen op de knop Papierbron
verschijnt.
3.
Til de kap van de papierlade en zet de papiergeleideroller omhoog.
totdat Vel
Papier gebruiken
217
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Schuif de papiergeleider naar achter en schuif de zijgeleider naar
links over een afstand die iets groter is dan de papierbreedte.
5.
Reinig de binnenkant van de papierlade om stof te verwijderen. Stof
kan de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden.
6.
Waaier een stapel papier los en stoot de randen van het papier
vervolgens gelijk op een egaal oppervlak.
Als het papier gekruld is, strijkt u het vóór het laden eerst goed recht.
Is het papier sterk gekruld en loopt het vaak vast, gebruik het dan
niet meer.
Papier gebruiken
218
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
7.
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Laad de vellen met de te bedrukken zijde omlaag. De rechterrand
van het papier moet tegen de rechterzijkant van de papierlade aan
liggen. Controleer of de vellen vlak liggen op de bodem van de
papierlade.
Opmerking:
❏ Voer papier altijd in met de korte kant eerst.
❏ Bij het laden van papier moet u er op letten de randen van het
papier tegen rechterbinnenhoek van de papierlade aan te leggen.
Doet u dit niet, dan lijnt de afdruk mogelijk niet goed.
❏ Wanneer u het papier in de papierlade aanvult, moeten de
randen van het papier dat u toevoegt altijd lijnen met de randen
van het papier dat nog in de papierlade aanwezig is.
Papier gebruiken
219
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
8.
Pas de positie van de papiergeleider en de zijgeleider aan
overeenkomstig het papierformaat.
9.
Zet de papiergeleideroller omlaag en plaats de kap van de papierlade
terug.
Opmerking:
❏ Zorg ervoor dat de rolpapiergeleider niet omhoog staat.
❏ Voordat u afdrukt op vellen papier, controleert u of het papier in de
papierlade niet is gekruld. Maak gekruld papier eerst vlak, anders kan
het papier vastlopen.
Papier gebruiken
220
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer is nu klaar om af te drukken. Zolang de printer aan het
afdrukken is, mag u de bovenkap niet openen. Als de bovenkap tijdens
het afdrukken wordt geopend, stopt de printer met afdrukken. Het
afdrukken wordt hervat zodra de bovenkap wordt gesloten. Dit stoppen
en verder afdrukken kan ten koste gaan van de afdrukkwaliteit.
Papier laden in de handmatige papiertoevoer aan de
voorzijde
Omdat de printer het papier van voorzijde naar de achterzijde doorvoert,
moet er voldoende afstand zijn tussen de achterzijde van de printer en
de muur. Zie de volgende tabel.
Papierformaat
Afstand
A2
377,5 mm
Super A3/B
266,5 mm
A3
203,5 mm
A4
80,5 mm
Opmerking:
❏ Wanneer in het bedieningspaneel van de printer CONTR.
PAP.FORM. is ingesteld op UIT, kunt u geen papier invoeren via de
handmatige papiertoevoer. Zie “CONTR. PAP.FORM.” op
pagina 163 voor meer informatie.
Papier gebruiken
221
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Wanneer u afdrukt op vellen met een papierdikte van 0,8 tot 1,5 mm
of meer, laadt u de vellen altijd via de handmatige papiertoevoer aan
de voorzijde.
❏ U kunt niet meer dan een vel tegelijk invoeren in de handmatige
papiertoevoer aan de voorzijde.
❏ Laad papier met de te bedrukken kant boven.
1.
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en in de status GEREED is.
2.
Druk meerdere malen op de knop Papierbron
verschijnt.
3.
Ontgrendel de papierhendel.
totdat Vel
Papier gebruiken
222
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
4.
Open de bovenkap.
5.
Voer het papier in op de plaats waar het papier normaal wordt
uitgevoerd.
Papier gebruiken
223
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
6.
Voer het papier onder de toevoerrol door.
7.
Lijn de rechterkant van het papier op de met een pijl gemarkeerde
lijn en lijn de onderkant van het papier met de lijn in de papierlade
die is gemarkeerd met het gebruikte papierformaat. Als het
gebruikte papierformaat A4, B4 of Letter is, lijnt u de rand van het
papier met LTR/A4/B4. Als u een ander papierformaat gebruikt,
lijnt u het papier met de markering OTHERS.
Papier gebruiken
224
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
8.
Sluit de bovenkap.
9.
Vergrendel de papierhendel. De printer voert het papier
automatisch toe tot aan de afdrukpositie.
Opmerking:
❏ Als CONTR. PAP.FORM. is ingesteld op UIT, verschijnt
VERWIJDER PAPIER op het LCD-scherm. Selecteer AAN voor
CONTR. PAP.FORM. op het bedieningspaneel van de printer.
Papier gebruiken
225
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Als u op de knop Pauze
drukt, voert de printer het papier
onmiddellijk toe tot aan de afdrukpositie.
10. Trek de papierlade en de kap van de papierlade uit tot deze
overeenkomen met het papierformaat. Als u dit nalaat, kan de
afdruk op de grond vallen.
Opmerking:
Zorg ervoor dat de rolpapiergeleider niet omhoog staat.
De printer is nu klaar om af te drukken. Zolang de printer aan het
afdrukken is, mag u de bovenkap niet openen. Als de bovenkap tijdens
het afdrukken wordt geopend, stopt de printer met afdrukken. Het
afdrukken wordt hervat zodra de bovenkap wordt gesloten. Dit stoppen
en verder afdrukken kan ten koste gaan van de afdrukkwaliteit.
c
Let op:
Laat het papier niet te lang in de printer zitten, omdat daardoor de
kwaliteit vermindert. Wij raden u aan het papier na het afdrukken
uit de printer te verwijderen.
Papier gebruiken
226
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papier laden in de handmatige papiertoevoer aan de
achterzijde
Opmerking:
❏ U kunt niet meer dan een vel tegelijk invoeren in de handmatige
papiertoevoer aan de achterzijde.
❏ Laad papier met de te bedrukken kant boven.
❏ Papier met een dikte van 0,08 en 0,79 mm kan liggend (in de breedte)
worden ingevoerd. Maar laad gerecycleerd of gewoon papier en
A4-, Letter- of 8 × 10 inch-papier altijd staand (in de lengte),
ongeacht de papierdikte.
1.
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en in de status GEREED is.
2.
Druk meerdere malen op de knop Papierbron
verschijnt.
3.
Houd het papier vast bij de linker- en rechterrand. Lijn de linkerrand
van het papier met het juiste papierformaat op de kap van de
papierrol en voer het papier vervolgens in tot u weerstand voelt.
totdat Vel
De printer voert het papier automatisch toe tot aan de afdrukpositie.
Papier gebruiken
227
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPER.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
Als u op de knop Pauze drukt, voert de printer het papier
onmiddellijk toe tot aan de afdrukpositie.
4.
Pas de lengte van de papierlade en de kap van de papierlade aan
overeenkomstig het papierformaat. Als u dit nalaat, kan de afdruk
op de grond vallen.
Opmerking:
Zorg ervoor dat de rolpapiergeleider niet omhoog staat.
De printer is nu klaar om af te drukken. Zolang de printer aan het
afdrukken is, mag u de bovenkap niet openen. Als de bovenkap tijdens
het afdrukken wordt geopend, stopt de printer met afdrukken. Het
afdrukken wordt hervat zodra de bovenkap wordt gesloten. Dit stoppen
en verder afdrukken kan ten koste gaan van de afdrukkwaliteit.
c
Let op:
Laat het papier niet te lang in de printer zitten, omdat daardoor de
kwaliteit vermindert. Wij raden u aan het papier na het afdrukken
uit de printer te verwijderen.
Papier gebruiken
228
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 6
Onderhoud en transport
Cartridges vervangen
Als het inktlampje op de printer knippert, is de inkt bijna op en bereidt
u een nieuwe cartridge voor. Als het inktlampje blijft branden, moet
u de lege cartridge vervangen. Tevens wordt op het LCD-scherm INKT
BIJNA OP of INKT OP weergegeven.
Opmerking:
Ook als er maar één cartridge leeg is, kan de printer niet meer afdrukken.
Epson adviseert het gebruik van originele Epson-cartridges. Andere
producten die niet door Epson zijn vervaardigd, kunnen leiden tot
beschadiging van de printer die niet onder de garantie van Epson valt.
Zie “Cartridges” op pagina 326 voor meer informatie over cartridges.
Zie “Verbruiksartikelen” op pagina 332 voor de productcodes van
cartridges.
Voer de onderstaande stappen uit om een cartridge te vervangen.
c
Let op:
Haal de oude cartridge pas uit de printer op het moment dat u deze
vervangt door een nieuwe.
Onderhoud en transport
229
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
1.
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld. Controleer welke
cartridge moet worden vervangen. Dit wordt aangegeven door het
brandende of knipperende inktlampje.
2.
Open de klep van het inktcompartiment door erop te duwen.
3.
Ontgrendel de inkthendel (omhoog schuiven).
Opmerking:
Het inktcompartiment rechts is uitsluitend beschikbaar op de EPSON
Stylus Pro 4880/4880C.
Onderhoud en transport
230
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Trek de lege cartridge voorzichtig recht naar voren uit de printer.
w
Waarschuwing:
Als u inkt op uw handen krijgt, wast u uw handen grondig met
water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u uw ogen
onmiddellijk met water.
c
Let op:
Schud cartridges die al geïnstalleerd zijn geweest nooit te heftig
heen en weer.
Onderhoud en transport
231
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
5.
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Controleer of de nieuwe cartridge de juiste kleur inkt bevat en
verwijder de verpakking. U krijgt het beste resultaat wanneer u de
cartridges voor het installeren goed schudt.
Opmerking:
De printer bevat een beveiliging tegen het onjuist installeren van de
cartridges. Als u de cartridge niet soepel kunt installeren, is het
mogelijk niet het juiste type cartridge. Controleer de verpakking en de
productcode.
6.
Houd de cartridge vast met het pijltje aan de bovenzijde en naar de
achterkant van de printer gericht, en druk deze in de sleuf. Duw de
cartridge niet verder naar binnen met de hand.
Onderhoud en transport
232
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
Als het inktlampje blijft branden, is de cartridge mogelijk niet op de
juiste manier geïnstalleerd. Verwijder de cartridge en installeer deze
opnieuw volgens de bovenstaande instructies.
7.
Vergrendel de inkthendel (omlaag schuiven).
Opmerking:
Als u een cartridge in een verkeerde sleuf installeert, verschijnt GEEN
CARTRIDGE op het LCD-scherm. Kijk altijd goed of u de juiste
cartridge in de juiste sleuf steekt.
8.
Sluit de klep van het inktcompartiment. De printer keert terug naar
de vorige status.
Opmerking:
Als u een cartridge van 220 ml hebt geïnstalleerd, mag u de klep van
het inktcompartiment niet sluiten.
Onderhoud en transport
233
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De zwarte cartridges omwisselen
U kunt de zwarte inkt omwisselen, afhankelijk van wat u wilt afdrukken.
U kunt kiezen uit Matte Black (matzwart) of Photo Black (fotozwart).
c
Let op:
Neem het volgende in acht om te voorkomen dat het omwisselen
van de zwarte inkt wordt onderbroken:
❏ Schakel de printer niet uit.
❏ Open de bovenkap niet.
❏ Verwijder de achterkap niet.
❏ Ontgrendel de papierhendel niet.
❏ Verwijder de cartridges niet.
❏ Verwijder de onderhoudscassette niet.
❏ Haal niet de stekker uit het stopcontact.
Opmerking:
❏ Schakel de printer opnieuw in als zich een stroomstoring voordoet
tijdens deze procedure. U kunt de procedure voortzetten vanaf het
moment dat deze werd onderbroken.
❏ De zwarte conversiekit is nodig voor het omwisselen van de zwarte
inkt. Ook de cartridge waarmee u wilt omwisselen is vereist (Matte
Black of Photo Black). Zie “Verbruiksartikelen” op pagina 332 voor
de juiste productcode.
❏ Als CASS. BIJNA VOL of OND.CASS. VOL op het LCD-scherm
verschijnt, moet u de onderhoudscassette vervangen. Zie “De
onderhoudscassette vervangen” op pagina 242.
Voer de onderstaande stappen uit om de zwarte cartridge te vervangen.
Onderhoud en transport
234
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
1.
Controleer of GEREED wordt weergegeven in het LCD-scherm.
2.
Druk op de knop Menu
3.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
ONDERHOUD weer te geven en druk op de knop Menu .
om
4.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
ZW. INKT OMW. weer te geven en druk op de knop Menu
om
.
5.
Druk op de knop Menu
6.
Controleer of BRENG RECHTERINKTHENDEL OMHG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de inkthendel
van het rechtercompartiment omhoog.
om de menumodus te activeren.
om te beginnen met afdrukken.
Onderhoud en transport
235
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
7.
Controleer of BRENG LINKERINKTHENDEL OMHG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de inkthendel
van het linkercompartiment omhoog.
8.
Controleer of VERWIJDER CART. wordt weergegeven op het
LCD-scherm en verwijder alle vier de cartridges uit het
linkercompartiment.
Onderhoud en transport
236
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
9.
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Controleer of PLAATS CONV.- CART. wordt weergegeven op het
LCD-scherm en plaats vervolgens drie conversiecartridges in de
sleuven van het linkercompartiment.
Opmerking:
Als VERVANG CONV.- CART. op het LCD-scherm verschijnt, drukt
u op de knop Pauze . Verwijder de oude conversiecartridge(s) uit
het linkercompartiment en installeer vervolgens de nieuwe
conversiecartridge(s). Ga verder naar stap 4 om opnieuw te starten.
10. Controleer of BRENG LINKERINKTHENDEL OMLG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de inkthendel
van het linkercompartiment omlaag.
11. De inkt wordt afgevoerd en AFVOEREN XX% verschijnt op het
LCD-scherm. Wacht tot de inkt volledig is afgevoerd.
Onderhoud en transport
237
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
12. Zodra alle inkt is afgevoerd, verschijnt BRENG LINKERINKTHENDEL OMHG op het LCD-scherm. Breng de inkthendel van
het linkercompartiment omhoog.
13. Controleer of VERWIJD. CONV.- CART. wordt weergegeven op het
LCD-scherm en verwijder vervolgens de conversiecartridges uit de
sleuven van het inktcompartiment links.
Onderhoud en transport
238
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
14. Controleer of PLAATS CARTRIDGE wordt weergegeven op het
LCD-scherm en plaats de cartridges vervolgens in de daartoe
bestemde sleuven.
15. Controleer of BRENG BEIDE INKT HENDELS OMLAAG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de
inkthendels van het rechter- en linkercompartiment omlaag.
Onderhoud en transport
239
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
16. Controleer of BRENG BEIDE INKT HENDELS OMHOOG wordt
weergegeven op het LCD-scherm en breng vervolgens de inkthendel
van het linker- en rechtercompartiment omhoog.
17. De inkt wordt geladen. Na enige tijd verschijnen berichten over de
inkthendel op het LCD-scherm. Als deze berichten op het
LCD-schermen verschijnen, brengt u zoals gevraagd de inkthendels
omhoog of omlaag totdat GEREED wordt weergegeven op het
LCD-scherm.
Opmerking:
Omdat na het omwisselen van zwarte inkt meer inkt wordt verbruikt
bij het laden van de inkt, dient u de cartridges mogelijk sneller te
vervangen.
18. Wanneer op het LCD-scherm GEREED word weergegeven, is het
laden van inkt voltooid. Sluit de kleppen van de
inktcompartimenten.
Opmerking:
Als u cartridges van 220 ml hebt geïnstalleerd, mag u de kleppen van
de inktcompartimenten niet sluiten.
Onderhoud en transport
240
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De gegevens van de printerdriver bijwerken
Voer de volgende stappen uit om de gegevens van de printerdriver na
het vervangen van de cartridges bij te werken.
Voor Windows
Klik op het tabblad Hoofdgroep en controleer of de juiste cartridge
wordt weergegeven. Als dit niet het geval is, wijzigt u de gegevens
handmatig door op het tabblad Hulpprogramma's te klikken en
vervolgens op de knop Printer- en optie-informatie.
Voor Mac OS X
Verwijder de printer uit Afdrukbeheer (voor Mac OS X 10.2.x) of
Printerconfiguratie (voor Mac OS X 10.3.x of later) en voeg de printer
vervolgens opnieuw toe.
Onderhoud en transport
241
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De onderhoudscassette vervangen
Als OND.CASS. VOL of CASS. BIJNA VOL op het LCD-scherm
verschijnt, vervangt u de onderhoudscassette.
Zie “Verbruiksartikelen” op pagina 332 voor meer informatie over de
productcode van de onderhoudscassette.
Voer de onderstaande stappen uit om de onderhoudscassette te
vervangen.
1.
Uitsluitend voor de EPSON Stylus Pro 4880/4880C:
Als u cartridges van 220 ml gebruikt, verwijdert u de vier cartridges
uit het rechtercompartiment. Vergeet niet de klep van het
compartiment te sluiten nadat u de cartridges hebt verwijderd.
2.
Open de verpakking van een nieuwe onderhoudscassette.
3.
Plaats uw hand op de hendel onder het rechtercompartiment en trek
de onderhoudscassette voorzichtig naar buiten.
4.
Doe de gebruikte onderhoudscassette in de bijgeleverde plastic zak.
Opmerking:
Pas goed op dat u de gebruikte onderhoudscassette niet scheef houdt
zolang de plastic zak met de cassette erin nog niet goed is afgesloten.
Onderhoud en transport
242
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
5.
Plaats de nieuwe onderhoudscassette in de printer.
6.
Uitsluitend voor de EPSON Stylus Pro 4880/4880C:
Als u cartridges van 220 ml gebruikt, installeert u de vier cartridges
opnieuw die u eerder hebt verwijderd.
Het mes van het snijmechanisme vervangen
Wanneer het snijmechanisme het papier niet scherp afsnijdt, kan het
mes bot zijn. Dit dient dan te worden vervangen.
w
Waarschuwing:
Pas op dat u zich niet snijdt bij het vervangen van het mes.
Zie “Verbruiksartikelen” op pagina 332 voor meer informatie over de
productcode van het reservemes voor het automatische snijmechanisme.
Voer de onderstaande stappen uit als u het mes wilt vervangen.
1.
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
2.
Druk op de knop Menu
3.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
MES VERVANGEN wordt weergegeven.
totdat
Onderhoud en transport
243
om de menumodus te activeren.
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
U kunt ook de volgende stappen uitvoeren.
Druk op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer totdat
en
MES VERVANGEN wordt weergegeven. Druk op de knop Menu
druk vervolgens op de knop Papiertoevoer of Papiertoevoer
om MES VERVANGEN weer te geven.
4.
Druk op de knop Menu
om AFDRUKKEN weer te geven. Druk
nogmaals op de knop Menu . De houder van het papiermes
wordt verplaatst naar de positie waar het mes kan worden
vervangen.
c
5.
Let op:
Verplaats het snijmechanisme nooit met de hand om
beschadiging van de printer te voorkomen.
Wanneer de printkop is gestopt op de positie waar het mes kan
worden vervangen, verschijnt BOV. KAP OPEN. Open de bovenkap.
Onderhoud en transport
244
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
6.
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Wanneer VERVANG MES op het LCD-scherm verschijnt, drukt u de
handgreep omlaag en draait u de kap naar rechts om de behuizing
te openen.
c
Let op:
Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet
aanraakt om beschadiging van de printer te voorkomen.
Onderhoud en transport
245
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
7.
Laat de handgreep langzaam omhoog komen en haal uw vinger er
vanaf. Verwijder het oude mes voorzichtig uit de printer.
8.
Haal het nieuwe mes uit de verpakking.
9.
Duw het nieuwe mes volledig in de houder. Zorg ervoor dat de
handgreep weer naar links is gedraaid.
Onderhoud en transport
246
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
10. Sluit de behuizing door de handgreep aan de zijkant in te drukken
terwijl u de behuizing van het snijmechanisme naar links draait.
Opmerking:
Zorg ervoor dat de behuizing van het snijmechanisme goed is
aangebracht, anders wordt het papier mogelijk niet afgesneden.
11. Controleer of BOVENSTE KAP SLUITEN wordt weergegeven en
sluit vervolgens de bovenkap. Het snijmechanisme wordt nu naar
de uitgangspositie (uiterst rechts) verplaatst.
12. Wacht totdat GEREED op het LCD-scherm verschijnt.
Onderhoud en transport
247
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer schoonmaken
Voor een optimale werking dient u de printer grondig schoon te maken
wanneer deze vies is geworden.
w
c
Waarschuwing:
Raak het bewegende mechanisme in de printer niet aan.
Let op:
❏ Gebruik nooit alcohol of thinner om de printer schoon te
maken. Deze chemische stoffen kunnen zowel de behuizing als
de onderdelen van de printer beschadigen.
❏ Zorg ervoor dat er nooit water terechtkomt op het
printermechanisme of de elektronische componenten.
❏ Gebruik geen harde of schurende borstels.
❏ Sproei geen smeermiddelen in de printer, omdat onjuiste olie
het mechanisme kan beschadigen. Neem contact op met uw
leverancier of een erkende servicemedewerker als de printer
moet worden gesmeerd. Zie “Informatie over
afdrukmateriaal” op pagina 301.
1.
Controleer of de printer uitstaat en alle lampjes uit zijn en trek
vervolgens de stekker uit het stopcontact. Laat de printer een minuut
zo staan.
Onderhoud en transport
248
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRANS.fm
7/6/07
c
Rev. C
A5 size
Let op:
Raak de volgende onderdelen niet aan, want anders kunnen
uw afdrukken gaan vlekken.
Rol
Inktabsorptie
Printkopgeleider
Onderhoud en transport
249
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
2.
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Open de bovenkap en veeg met een zachte, schone doek eventueel
aanwezig stof of vuil uit de printer. Veeg het grijze gedeelte af in de
richting van de pijlen.
Als de printer aan de binnenkant erg vies is, reinigt u de printer met
een zachte en schone doek, bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Vervolgens wrijft u de printer van binnen
droog met een droge, zachte doek.
c
Let op:
Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet
aanraakt om beschadiging van de printer te voorkomen.
Onderhoud en transport
250
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
3.
Als de achterkant van de afdruk vlekken vertoont, reinigt u de degel
(het grijze gedeelte) voorzichtig met een zachte schone doek.
4.
Vastzittend papierstof verwijdert u met bijvoorbeeld een
tandenstoker. Sluit de bovenkap.
5.
Als de buitenkant van de printer vuil is, maakt u deze schoon met
een zachte en schone, vochtige doek met een mild
schoonmaakmiddel. Houd het inktcompartiment gesloten om te
voorkomen dat de printer van binnen nat wordt.
Onderhoud en transport
251
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt
Als u de printer lange tijd niet hebt gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes
van de printkoppen verstopt zijn. Voer een spuitkanaaltjescontrole uit
en reinig vervolgens de printkop.
Zie “De spuitkanaaltjes van de printkop controleren” op pagina 174 als
u een spuitkanaaltjescontrole wilt uitvoeren via het bedieningspaneel.
Meer informatie over het uitvoeren van een spuitkanaaltjescontrole via
de printersoftware vindt u in “De printerhulpprogramma's gebruiken”
op pagina 31 voor Windows, “De printerhulpprogramma's gebruiken”
op pagina 53 voor Mac OS X.
Als u de printkop wilt reinigen via het bedieningspaneel, houdt u de knop
Menu
drie seconden ingedrukt.
Meer informatie over het reinigen van de printkop via de printersoftware
vindt u in “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 31 voor
Windows, “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 53 voor
Mac OS X.
Als u de printer meer dan zes maanden niet hebt gebruikt, moet de
printkop worden gereinigd. Als PRINTKOP SCHOON REINIGEN? op het
LCD-scherm verschijnt wanneer u de printer inschakelt, selecteert
u J en druk u vervolgens op de knop Menu om de printkop te reinigen.
Selecteer N als u de printkop later wilt reinigen.
Opmerking:
❏ Als u J selecteert om de printkopreiniging te starten, moet u de
inkthendels verzetten aan de hand van de instructies op het display.
❏ Haal de cartridges niet uit de printer, ook niet als u de printer langere
tijd niet gaat gebruiken.
Onderhoud en transport
252
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer vervoeren
Over een grote afstand
Als u de printer over een grote afstand moet vervoeren, dient u de deze
te verpakken in de oorspronkelijke dozen en verpakkingsmaterialen.
Voer de onderstaande stappen uit om de opnieuw te verpakken.
1.
Zorg ervoor dat de printer aanstaat.
2.
Verwijder de volgende onderdelen.
❏ Papierrollen en losse vellen papier
❏ As papierrol
❏ Papierlade en kap van de papierlade
3.
Breng de inkthendels omhoog.
U mag de cartridges verwijderen, maar het hoeft niet. Ongeacht wat
u kiest, moet u de hendels op de inktcompartimenten tijdens het
vervoeren van de printer altijd omhoog laten. Anders kan er inkt uit
de cartridges lekken.
4.
Controleer of de printkop in de uitgangspositie staat (uiterst rechts).
Onderhoud en transport
253
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
5.
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Duw de groene lip links van de printkop naar rechts om de printkop
te vergrendelen.
c
Let op:
Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet
aanraakt om beschadiging van de printer te voorkomen.
6.
Controleer of alle inkthendels omhoog staan en schakel vervolgens
de printer uit.
7.
Controleer of de printer uitstaat en trek vervolgens de stekker uit
het stopcontact.
8.
Plaats het beschermend materiaal en verpak de printer. Neem
contact op met uw leverancier voor hulp. Zie “Informatie over
afdrukmateriaal” op pagina 301.
Onderhoud en transport
254
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Over een korte afstand
Als u de printer een klein stukje wilt verplaatsen, voert u de volgende
stappen uit.
❏ Breng de inkthendels omhoog.
❏ Til de printer met minimaal twee personen op. De printer weegt
circa 50 kg (110,3 lb) en moet voorzichtig worden opgetild.
De printer na het transport installeren
Als u de printer hebt verplaatst, voert u vrijwel dezelfde stappen uit voor
de installatie als wanneer u de printer de eerste keer installeert. Zie voor
het opnieuw installeren van de printer de handleiding Installeren. Let
hierbij op de volgende punten.
❏ Vergeet niet om alle beschermingsmaterialen te verwijderen.
❏ Vergeet niet aan de groene lip links van de printkop te trekken om
de printkop te ontgrendelen.
c
Let op:
Druk de groene lip niet omlaag om te voorkomen dat deze afbreekt.
Onderhoud en transport
255
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRANS.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ De eerste keer dat u na het verplaatsen van de printer weer begint
met afdrukken, of wanneer de printer lange tijd niet is gebruikt,
kunnen de spuitkanaaltjes verstopt zijn. Epson raadt u aan een
spuitkanaaltjescontrole uit te voeren en de printkop te reinigen. Lijn
ook de printkop opnieuw uit om zeker te zijn van een goede
afdrukkwaliteit.
Zie “De spuitkanaaltjes van de printkop controleren” op
pagina 174 als u een spuitkanaaltjescontrole wilt uitvoeren via het
bedieningspaneel.
Meer informatie over het uitvoeren van een spuitkanaaltjescontrole
via de printersoftware vindt u in “De printerhulpprogramma's
gebruiken” op pagina 31 voor Windows, “De
printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 53 voor Mac OS X.
Als u de printkop wilt reinigen via het bedieningspaneel, houdt u de
knop Menu
drie seconden ingedrukt.
Meer informatie over het reinigen van de printkop via de
printersoftware vindt u in “De printerhulpprogramma's gebruiken”
op pagina 31 voor Windows, “De printerhulpprogramma's
gebruiken” op pagina 53 voor Mac OS X.
Zie “De printkop uitlijnen” op pagina 176 als u de printkop wilt
uitlijnen via het bedieningspaneel.
Meer informatie over het opnieuw uitlijnen van de printkop via de
printersoftware vindt u in “De printerhulpprogramma's gebruiken”
op pagina 31 voor Windows, “De printerhulpprogramma's
gebruiken” op pagina 53 voor Mac OS X.
Onderhoud en transport
256
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 7
Problemen oplossen
Probleemoplossing
Printer stopt opeens met afdrukken
Printkoppen worden gereinigd, inkt wordt geladen of inkt is
aan het drogen
Controleer of het pauzelampje knippert. Als dat het geval is, is de printer
bezig met het reinigen van de printkop, het laden van inkt of het drogen
van inkt. Tijdens het reinigen van de printkop, het laden van inkt en het
drogen van inkt wordt EVEN GEDULD op het LCD-scherm weergegeven.
Wacht totdat de printer opnieuw begint met afdrukken.
Er heeft zich een fout voorgedaan
De meest voorkomende printerproblemen kunt u identificeren aan de
hand van de berichten op het LCD-scherm.
U kunt ook de lampjes op het bedieningspaneel controleren op fouten.
Zie “Lampjes” op pagina 148.
Zie “Berichten” op pagina 150 voor andere berichten die niet in de
volgende tabel zijn opgenomen.
Problemen oplossen
257
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Foutberichten
Bericht
Beschrijving
Oplossing
KAN NIET
AFDRUKKEN
Er kan een fout optreden
wanneer
u afdrukpatronen
probeert af te drukken,
zoals een
spuitkanaaltjespatroon.
Sluit eerst het menu
PROEFAFDRUK en
verhelp het probleem
dat op het LCD-scherm
wordt weergegeven.
Druk de afdrukpatronen
vervolgens opnieuw af.
CASS. BIJNA VOL
De onderhoudscassette is
bijna vol.
Vervang de
onderhoudscassette
door een nieuwe.
Zie “De
onderhoudscassette
vervangen” op
pagina 242.
INKT BIJNA OP
De cartridge is bijna leeg.
De cartridge moet bijna
worden vervangen.
U kunt nog wel afdrukken
wanneer de INKT BIJNA
OP is, maar de
afdrukkwaliteit kan
teruglopen.
OND.VRZ. nnnn
Een van de
printeronderdelen heeft
bijna het einde van de
levensduur bereikt. 'nnnn'
is de code van het
onderdeel.
Noteer de code en
neem contact op met
uw leverancier. Zie
“Informatie over
afdrukmateriaal” op
pagina 301.
VERWIJDER PAPIER
Reinigen is niet mogelijk
omdat er dik papier is
geladen.
Verwijder het dikke
papier en ontgrendel de
papierhendel.
De afdruk kon niet uit de
printer worden gevoerd.
Verwijder de afdruk.
De spuitkanaaltjes zitten
nog steeds verstopt.
Voer het
hulpprogramma Printkop
reinigen uit. Voor
Windows: zie “De
printerhulpprogramma's
gebruiken” op
pagina 53. Voor Mac OS
X: zie “De
printerhulpprogramma's
gebruiken” op
pagina 53.
KANAALTJES NOG
VERSTOPT
Problemen oplossen
258
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
WIJZIG
PAPIERSOORT
Het geladen papier komt
niet overeen met de
geselecteerde
papiersoort.
Stem het geladen papier
en de papierinstelling op
elkaar af. Zie “Knoppen”
op pagina 146.
FOUT PAPIERFORM.
Het formaat van het
geladen papier komt niet
overeen met het
gegevensformaat.
Stem het geladen papier
af op het
gegevensformaat.
PAPIER OP
Er is geen papier in de
printer geladen.
Laad het papier goed in
de printer.
Tijdens het afdrukken is er
geen rolpapier meer.
Laad een nieuwe rol
papier in de printer.
Er zijn losse vellen van
A2-formaat geladen om
randloos te bedrukken.
Laad een ander formaat
papier (losse vellen of
rol). Zie “Randloos
afdrukken” op
pagina 87.
De printer kan niet
bepalen welk type
afdrukmateriaal (losse
vellen) is geladen,
doordat het materiaal
omgekruld is of niet mooi
plat ligt.
Leg het afdrukmateriaal
goed plat.
De printer kan het
geladen papier niet
detecteren.
Verzet de papierhendel.
LAAD PAPIER DIEP
INSTEKEN
Het vel dat wordt
ingevoerd in de sleuf
handmatige
papiertoevoer voorzijde is
niet diep genoeg
ingestoken.
Steek het papier dieper
in. Zie “Papier laden in de
handmatige
papiertoevoer aan de
voorzijde” op
pagina 221.
NIET RECHT LAAD
OPNIEUW
Het papier is niet recht in
de printer geladen en
moet worden uitgelijnd.
Laad de losse vellen
papier op de juiste
manier. Zie “Losse vellen
papier laden” op
pagina 210.
PAPIER NIET RECHT
Het papier is niet recht in
de printer geladen.
Laad het papier recht.
GEEN RANDLOOS
MET DIT FORMAAT
LAAD PAPIER
Opmerking:
Deze twee
berichten wisselen
elkaar af op het
LCD-scherm.
LAAD PAPIER
Problemen oplossen
259
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
PAPIER NIET
GESNEDEN
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Rol automatisch afsnijden
is geselecteerd, maar
het papier wordt niet
goed afgesneden.
Open de bovenkap en
verwijder het papier dat
niet is afgesneden. Als
LAAD PAPIER op het
LCD-scherm wordt
weergegeven, laadt
u papier.
Misschien is het
snijmechanisme niet
goed geïnstalleerd. Zie
“Het mes van het
snijmechanisme
vervangen” op
pagina 243.
Misschien is het mes bot.
Vervang het mes. Zie
“Het mes van het
snijmechanisme
vervangen” op
pagina 243.
FOUTE OPDRACHT
Er zijn verminkte gegevens
naar de printer gezonden.
Stop met afdrukken en
houd de Pauzeknop drie
seconden ingedrukt.
De printer ontvangt
gegevens met een
verkeerde opdracht.
De geïnstalleerde
printerdriver is niet
geschikt voor de printer.
Stop met afdrukken en
houd de Pauzeknop drie
seconden ingedrukt.
Controleer of de
geïnstalleerde
printerdriver geschikt is
voor de printer.
Problemen oplossen
260
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
ONJUISTE INKT- INST.
IN DRIVER
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De cartridgeoptie is nog
niet gewijzigd in de
printerdriver.
Stop met afdrukken en
houd de pauzeknop drie
seconden ingedrukt.
Selecteer vervolgens in
de printerdriver de
cartridge die in de printer
is geïnstalleerd. Zie “De
gegevens van de
printerdriver bijwerken”
op pagina 241. Druk
nogmaals op de
pauzeknop als u het
afdrukken wilt hervatten.
Er is een niet-originele
cartridge geïnstalleerd.
Houd de pauzeknop drie
seconden ingedrukt om
het afdrukken te
annuleren. Druk
nogmaals op de
pauzeknop als u het
afdrukken wilt hervatten.
LAAD ROLPAPIER
Het rolpapier is niet goed
in de printer geladen.
Laad het rolpapier goed
in de printer en selecteer
Rol automatisch
afsnijden
of Rol niet
automatisch afsnijden
. Zie “Papierrol laden”
op pagina 202.
LAAD LOSSE VELLN
IN P.LADE
Het afdrukmateriaal is niet
goed ingesteld in de
papierlade.
Stel de papierlade goed
in op het geladen
afdrukmateriaal en
selecteer Los vel
. Zie
“Losse vellen papier
laden” op pagina 210.
VOER LOSSE
VELLN IN
De losse vellen moeten
met de hand worden
ingevoerd.
Laad de losse vellen
papier.
MAT. NIET TOEGES IN
P.LADE
Vellen bedoeld om te
worden toegevoerd via
de sleuf handmatige
papiertoevoer voorzijde
of achterzijde, worden
geladen vanuit de
papierlade.
Verwijder de vellen uit de
papierlade en laad het
papier via de juiste sleuf
voor handmatige invoer.
Zie “Het papierpad
controleren” op
pagina 209.
VOER LOSSE VELLN
HANDM. IN
De losse vellen moeten
met de hand worden
ingevoerd.
Laad de vellen papier
handmatig via de sleuf
voor handmatige invoer
voorzijde of achterzijde.
Zie “Het papierpad
controleren” op
pagina 209.
FOUTE COMBINATIE
Opmerking:
Deze twee
berichten wisselen
elkaar af op het
LCD-scherm.
Problemen oplossen
261
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
RESTERENDE TIJD
De conversiecartridge
moet binnenkort worden
vervangen. (De
resterende tijd van de
conversiecartridge
verschijnt op het
LCD-scherm.)
De conversiecartridge
moet bijna worden
vervangen. Druk op de
pauzeknop.
VERVANG CONV.CART.
De conversiecartridge
moet worden vervangen.
Vervang de lege
conversiecartridge door
een nieuwe. Of voltooi
de vervanging van de
zwarte inkt (K) door op de
pauzeknop de drukken.
VERVANG
CARTRIDGE
De cartridge is leeg.
Vervang de lege
cartridge door een
nieuwe. Zie “Cartridges
vervangen” op
pagina 229.
GEBRUIK EEN
ORIGINELE EPSON
CARTRIDGE
Er is een niet-originele
cartridge geïnstalleerd.
Vervang de cartridge
door een originele
Epson-cartridge. Zie
“Cartridges vervangen”
op pagina 229 en
“Verbruiksartikelen” op
pagina 332.
GEEN ORIG.
CARTRIDGE!
WERKING WELLICHT
NIET OPTIMAAL.
DOORGAAN?
<JA NEE>
Er is een niet-originele
cartridge geïnstalleerd.
Selecteer NEE (druk op
de knop Menu
) om
de cartridge te
vervangen door een
originele
Epson-cartridge. Zie
“Cartridges vervangen”
op pagina 229. Doet u dit
niet, selecteer dan JA
(druk op de knop
Papierbron ).
GARANTIE VAN
EPSON MOGELIJK
INGETROKKEN
AKKOORD?
<JA NEE>
Er is een niet-originele
cartridge geïnstalleerd.
Hierdoor kan de garantie
van Epson ongeldig
worden.
Selecteer NEE (druk op
de knop Menu
) om
de cartridge te
vervangen door een
originele
Epson-cartridge. Als u JA
selecteert (druk op de
knop Papierbron ), kan
de garantie van Epson
ongeldig worden.
Problemen oplossen
262
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
ONGELDIGE CARTR.
Er is een verkeerd type
cartridge geïnstalleerd.
Verwijder de cartridge
en installeer een
cartridge met de juiste
productcode. Zie
“Verbruiksartikelen” op
pagina 332.
ONJUISTE CARTR.
Geïnstalleerde cartridge
kan niet worden gebruikt
in deze printer.
Verwijder de cartridge
en installeer de juiste
cartridge voor deze
printer. Zie
“Verbruiksartikelen” op
pagina 332.
PLAATS CARTRIDGE
Er heeft zich een fout
voorgedaan bij het lezen
of schrijven van gegevens.
Verwijder de cartridge
en installeer deze
opnieuw. Als dit bericht
ook na het opnieuw
installeren van de
cartridge verschijnt,
vervangt u de cartridge
door een nieuw
exemplaar. Zie
“Cartridges vervangen”
op pagina 229.
GEEN CARTRIDGE
Er is geen cartridge
geïnstalleerd of de
inkthendel is ontgrendeld.
Installeer een cartridge
of vergrendel de
inkthendel (omlaag
schuiven).
OND.CASS. VOL
De onderhoudscassette is
vol.
Vervang de
onderhoudscassette
door een nieuwe. Zie “De
onderhoudscassette
vervangen” op
pagina 242.
INKTHEND.
OMLAAG
Beide inkthendels zijn
ontgrendeld.
Breng de inkthendels
omlaag.
L.INKTHEND. OML.
De inkthendel van het
linkercompartiment staat
omhoog.
Breng de inkthendel van
het linkercompartiment
omlaag.
R.INKTHEND. OML.
De inkthendel van het
rechtercompartiment
staat omhoog.
Breng de inkthendel van
het
rechtercompartiment
omlaag.
BOV. KAP OPEN
De kap is open.
Sluit de bovenkap.
LAAD PAPIER
De papierhendel is
ontgrendeld.
Vergrendel de
papierhendel.
Problemen oplossen
263
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
PLAATS PAP.HEND.
De papierhendel is
ontgrendeld.
Vergrendel de
papierhendel.
ONTGR. HENDEL
VERHELP PAP.STOR
Het papier is vastgelopen
in de printer.
Ontgrendel eerst de
papierhendel. Open de
bovenkap en verwijder
het papier dat is
vastgelopen. Als ZET
PRINTER UIT EN WEER AAN
op het LCD-scherm
wordt weergegeven,
schakelt u de printer uit,
wacht u enige tijd en
schakelt u de printer
weer in. Zie
“Vastgelopen papier
verwijderen” op
pagina 279.
GEEN
ONDERH.CASS
Er is geen
onderhoudscassette
aanwezig in de printer.
Installeer de
onderhoudscassette.
ACHTERKAP OPEN
De achterkap is open.
Sluit de achterkap.
UPDATE MISLUKT
De firmware in de printer
kon niet worden
bijgewerkt.
Probeer nogmaals de
firmware bij te werken.
ONTGRENDEL DE
PRINTKOP
De printkop is
vergrendeld.
Trek aan de groene lip
links van de printkop om
de printkop te
ontgrendelen.
SERVICEVERZOEK
nnnnnnnn
De printkop is
vergrendeld.
Trek aan de groene lip
links van de printkop om
de printkop te
ontgrendelen.
Er heeft zich een
onherstelbare fout
voorgedaan.
Zet de printer uit, wacht
enkele ogenblikken en
zet de printer weer aan.
Als dit bericht opnieuw
op het LCD-scherm
verschijnt, noteer dan de
code en neem contact
op met uw leverancier.
Zie “Informatie over
afdrukmateriaal” op
pagina 301.
Problemen oplossen
264
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer schakelt niet in of blijft niet
ingeschakeld
Als het pauzelampje niet gaat branden en het mechanisme niet wordt
geïnitialiseerd (ook niet wanneer de knop Aan/uit wordt ingedrukt
om de printer in te schakelen), probeert u de oplossingen die bij het
probleem worden genoemd.
❏ Zet de printer uit en controleer of het netsnoer goed op de printer
is aangesloten.
❏ Controleer of het stopcontact goed werkt en niet met een
muurschakelaar of tijdklok wordt geregeld.
❏ Controleer of het voltage dat de printer via het stopcontact ontvangt,
overeenkomt met het voltage dat is aangegeven op de printer. Als de
voltages niet overeenkomen, zet u de printer onmiddellijk uit en
haalt u meteen de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met
uw leverancier voor hulp. Zie “Informatie over afdrukmateriaal” op
pagina 301.
c
Let op:
Als het voltage van het stopcontact en van de printer niet
overeenkomen, mag u de stekker van de printer niet opnieuw in het
stopcontact steken. Dit kan de printer beschadigen.
De printer drukt niets af
De printer is niet op de juiste manier aangesloten op de
computer
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Zet de printer en de computer uit. Controleer of de interfacekabel
van de printer goed is aangesloten op de juiste aansluiting van de
computer.
Problemen oplossen
265
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Controleer of de specificatie van de interfacekabel overeenkomt met
de specificaties van de printer en de computer.
❏ Controleer of de interfacekabel rechtstreeks is aangesloten op de
computer en niet eerst op een ander apparaat, zoals een
printerschakelaar of een verlengkabel.
De Epson-printer is niet geselecteerd als de
standaardprinter.
Installeer de printerdriver als dit nog niet is gedaan en voer de
onderstaande stappen uit om de Epson-printer in te stellen als
standaardprinter.
Voor Windows XP
1.
Klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Printers en
andere hardware en klik vervolgens op Printers en
faxapparaten.
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX.
3.
Selecteer Standaardprinter en sluit het venster.
Voor Windows Vista:
1.
Klik op
, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware
en geluiden en klik op Printers.
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX.
3.
Selecteer Standaardprinter en sluit het venster.
Voor Windows 2000
1.
Klik op Start , wijs naar Instellingen en selecteer Printers.
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX.
Problemen oplossen
266
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Selecteer Standaardprinter en sluit het venster Printers.
Voor Mac OS X
Zorg ervoor dat de printerdriver Stylus Pro XXXX juist is toegevoegd
aan Afdrukbeheer (voor Mac OS X 10.2.x) of Printerconfiguratie (voor
Mac OS X 10.3.x of later) en dat de juiste driver is geselecteerd.
Instelling voor de printerpoort komt niet overeen met de
printeraansluiting (alleen voor Windows)
Voer de onderstaande stappen uit om de printerpoort te selecteren.
Voor Windows XP
1.
Klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Printers en
andere hardware en klik vervolgens op Printers en
faxapparaten.
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX en
selecteer Eigenschappen.
3.
Klik op het tabblad Poorten.
4.
Selecteer de juiste printerpoort.
Voor Windows Vista:
1.
Klik op
, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware
en geluiden en klik op Printers.
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX en
selecteer Eigenschappen.
3.
Klik op het tabblad Poorten.
4.
Selecteer de juiste printerpoort.
Problemen oplossen
267
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Windows 2000
1.
Klik op Start , wijs naar Instellingen en klik op Printers.
2.
Klik met de rechtermuisknop op EPSON Stylus Pro XXXX en
selecteer Eigenschappen.
3.
Klik op het tabblad Poorten.
4.
Selecteer de juiste printerpoort.
Het klinkt of de printer afdrukken maakt, maar er wordt niets
afgedrukt
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit. Voor Windows: zie
“De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 31. Voor Mac
OS X: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 53.
❏ Vervang de cartridges als het reinigen van de printkoppen niet
werkt. Zie “Cartridges vervangen” op pagina 229.
De afdrukken zien er anders uit dan verwacht
Onjuiste of verminkte tekens of er worden blanco pagina's
afgedrukt
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Voor Windows: verwijder alle onderbroken taken uit de
voortgangsbalk. Zie “Een wachtende afdruktaak verwijderen” op
pagina 29.
❏ Zet de printer en de computer uit als het probleem zich blijft
voordoen. Controleer of de interfacekabel van de printer goed is
aangesloten.
Problemen oplossen
268
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Onjuiste marges
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer de instellingen voor de marges in uw toepassing.
❏ Zorg ervoor dat de marges binnen het afdrukgebied van de pagina
vallen. Zie “Afdrukgebied” op pagina 319.
❏ Voor Windows: controleer de instelling Randloos op het tabblad
Papier. Zorg ervoor dat de instellingen geschikt zijn voor het
papierformaat dat u gebruikt. Zie “Randloos afdrukken” op
pagina 87.
❏ Zorg ervoor dat de juiste papierstand is geselecteerd. Zie “Rollen
papier gebruiken” op pagina 198 of “Losse vellen papier gebruiken”
op pagina 209.
Omgekeerd beeld
Voor Mac OS X: schakel de instelling Horizontaal spiegelen in het
dialoogvenster met geavanceerde instellingen uit. Zie de online-Help
voor meer informatie.
Kleuren op de afdruk wijken af van de kleuren op het
scherm
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Pas Kleurintensiteit aan in het dialoogvenster Papierconfiguratie.
Zie de online-Help voor meer informatie.
❏ Zorg ervoor dat de instelling voor het afdrukmateriaal overeenstemt
met het papier dat u gebruikt.
❏ De kleuren op een afdruk komen nooit precies overeen met de
kleuren op het scherm omdat monitors en printers kleuren op een
verschillende manier maken. Met de bovenstaande kleursystemen
kunt u kleurverschillen echter zo veel mogelijk voorkomen.
Problemen oplossen
269
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X: selecteer ColorSync voor kleuraanpassing onder
Printerkleurenbeheer in het afdrukvenster. Zie de online-Help voor
meer informatie.
❏ U krijgt zo scherpere beelden met levendiger kleuren.
Voor Windows: klik op de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer Photo Enhance. Klik vervolgens op
Geavanceerd. Zie de online-Help voor meer informatie.
❏ Voor Windows: klik op de Modus Aangepast op het tabblad
Hoofdgroep en selecteer Kleurencontrole. Klik vervolgens op
Geavanceerd om de kleur, helderheid, enzovoort naar wens in
te stellen. Zie de online-Help voor meer informatie.
Voor Mac OS X: selecteer Kleurencontrole onder
Printerkleurenbeheer in het afdrukvenster. Zie de online-Help voor
meer informatie.
Een uitgelijnde lijn is verschoven
Lijn de printkop uit. Reinig de printkop als het probleem blijft bestaan.
Voor Windows: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op
pagina 31. Voor Mac OS X: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken”
op pagina 53.
Vegen aan de onderrand
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Strijk het papier glad of buig het een beetje om in de
tegenovergestelde richting als het naar boven omgekruld is.
❏ Voor Windows: controleer als u speciaal afdrukmateriaal van Epson
gebruikt de instelling bij Afdrukmateriaal op het tabblad
Hoofdgroep. Zie de online-Help voor meer informatie.
Problemen oplossen
270
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor Mac OS X: controleer als u speciaal afdrukmateriaal van Epson
gebruikt de instelling bij Afdrukmateriaal in de Afdrukinstellingen
in het afdrukvenster. Zie de online-Help voor meer informatie.
Als u geen papier van Epson gebruikt, selecteert u de papierdikte in
de menumodus. Zorg ervoor dat de instelling overeenkomt met het
papier dat u gebruikt. “Papierinstellingen vastleggen” op pagina 186.
❏ Zet DEGELRUIMTE op GROOT in het menu PRINTERINST. van de
menumodus. Zie “PRINTERINST.” op pagina 159.
De afdrukkwaliteit is niet optimaal
Klik op het onderschrift van de illustratie die het meest overeenkomt met
uw afdruk.
“Horizontale strepen” op
pagina 272
“Onjuiste verticale uitlijning of
strepen” op pagina 273
“Kleurendocumenten worden in
zwart-wit afgedrukt” op
pagina 275
“Afdruk is vaag of bevat lege
plekken” op pagina 273
“Onduidelijke of vlekkerige
afdrukken” op pagina 274
Als de kwaliteit van de afdruk onvoldoende is, probeert u een van de hier
beschreven oplossingen.
Problemen oplossen
271
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Horizontale strepen
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor
Afdrukmateriaal op het tabblad Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Controleer of de
instellingen juist zijn voor de papiersoort die u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
❏ Zorg ervoor dat het papier met de afdrukzijde naar boven ligt.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit om eventueel
verstopte spuitkanaaltjes schoon te maken. Voor Windows: zie “De
printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 31. Voor Mac OS X:
zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 53.
U kunt ook de spuitkanaaltjes van de printkop reinigen via het
bedieningspaneel. Als u de printkop wilt reinigen, moet u de knop
Menu
drie seconden ingedrukt houden.
❏ Controleer de waarde bij Papiertoevoer. Verlaag de waarde om
lichte strepen te verbeteren en verhoog de waarde als u zwarte
strepen ziet. Zie de online-Help voor meer informatie.
❏ Controleer de inktlampjes. Vervang een of meer cartridges indien
nodig. Zie “Cartridges vervangen” op pagina 229.
Problemen oplossen
272
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Onjuiste verticale uitlijning of strepen
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Voor Windows: schakel de instelling Hoge snelheid in het
dialoogvenster Kwaliteitopties uit. Zie de online-Help voor meer
informatie.
Voor Mac OS X: schakel de instelling Hoge snelheid uit in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zie de online-Help voor
meer informatie.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop uitlijnen uit. Voor Windows: zie
“De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 31. Voor Mac
OS X: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 53.
Afdruk is vaag of bevat lege plekken
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer of de uiterste houdbaarheidsdatum van de cartridges
niet is verstreken. De uiterste houdbaarheidsdatum vindt u op het
etiket van de cartridges.
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor
Afdrukmateriaal op het tabblad Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit om eventueel
verstopte spuitkanaaltjes schoon te maken. Voor Windows: zie “De
printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 31. Voor Mac OS X:
zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 53.
Problemen oplossen
273
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
U kunt ook de spuitkanaaltjes van de printkop reinigen via het
bedieningspaneel. Als u de printkop wilt reinigen, moet u de knop
Menu
drie seconden ingedrukt houden.
❏ Controleer de inktlampjes. Vervang een of meer cartridges indien
nodig. Zie “Cartridges vervangen” op pagina 229.
❏ Selecteer Standaard bij Degelruimte in het dialoogvenster
Papierconfiguratie. Zie de online-Help voor meer informatie.
Onduidelijke of vlekkerige afdrukken
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor
Afdrukmateriaal op het tabblad Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
❏ Als het papier dat u gebruikt niet wordt ondersteund door de
printerdriver, stelt u de papierdikte in met behulp van de
menumodus. Zie “AANGEP. PAPIER” op pagina 169.
❏ Zorg ervoor dat het papier droog is en met de afdrukzijde naar boven
in de printer is geladen. Zorg er tevens voor dat u de juiste
papiersoort gebruikt. Zie “Papier” op pagina 323 voor de
papierspecificaties.
❏ Controleer of er inkt heeft gelekt aan de binnenkant van de printer
en veeg deze met een zachte, schone doek weg.
❏ Voer het hulpprogramma Printkop reinigen uit. Voor Windows: zie
“De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 31. Voor Mac
OS X: zie “De printerhulpprogramma's gebruiken” op pagina 53.
Problemen oplossen
274
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
U kunt ook de spuitkanaaltjes van de printkop reinigen via het
bedieningspaneel. Als u de printkop wilt reinigen, moet u de knop
Menu
drie seconden ingedrukt houden.
Kleurendocumenten worden in zwart-wit
afgedrukt
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Zorg ervoor dat de kleureninstellingen in uw toepassing kloppen.
❏ Voor Windows: zorg ervoor dat Kleur of Kleuren-/ZW-foto is
ingesteld op het tabblad Hoofdgroep. Zie “Zwart-witfoto's
afdrukken” op pagina 83.
Voor Mac OS X: zorg ervoor dat Kleur of Kleuren-/ZW-foto is
ingesteld in de Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zie
“Zwart-witfoto's afdrukken” op pagina 83.
Afdruksnelheid is niet optimaal
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Voor Windows: selecteer de instelling Hoge snelheid in het
dialoogvenster Kwaliteitopties. Zie de online-Help voor meer
informatie.
Voor Mac OS X: selecteer de instelling Hoge snelheid in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zie de online-Help voor
meer informatie.
Problemen oplossen
275
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Voor Windows: selecteer voor Afdrukkwaliteit de instelling
Kwaliteitopties op het tabblad Hoofdgroep. Verplaats in het
dialoogvenster Kwaliteitopties de schuifregelaar naar Snelheid om
de afdruksnelheid te verhogen. Zie de online-Help voor meer
informatie.
Voor Mac OS X: selecteer de modus Automatisch en beweeg de
schuifbalk naar Snelheid in de Afdrukinstellingen in het
afdrukvenster om de afdruksnelheid te verhogen. Zie de
online-Help voor meer informatie.
❏ Zorg ervoor dat u niet te veel toepassingen tegelijk open hebt staan.
Sluit de toepassingen die u niet gebruikt.
❏ Wijzig de interface van de computer in USB 2.0.
❏ Verwijder onnodige bestanden van de vaste schijf zodat er ruimte
vrijkomt.
Papier kan niet van de rol worden gesneden
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Zorg ervoor dat de klep van het snijmechanisme goed is
aangebracht. Zie “Het mes van het snijmechanisme vervangen” op
pagina 243.
is geselecteerd
❏ Zorg ervoor dat Rol automatisch afsnijden
bij Papierbron op het LCD-scherm. Druk zo nodig op de knop
Papierbron . Houd vervolgens de knop Papierbron drie
seconden ingedrukt. De printer snijdt het rolpapier af.
❏ Zorg ervoor dat Normaal afsnijden, Enkelvoudig afsnijden
of Dubbelzijdig afsnijden is geselecteerd bij Automatisch
afsnijden in de printerdriver. Zie “Rolpapier snijden bij randloos
afdrukken” op pagina 98.
Problemen oplossen
276
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Snijd het papier met de hand af indien nodig. Controleer of de
papierdikte van de aanwezige papierrol overeenkomt met de
papierspecificaties (zie “Papier” op pagina 323). Als de instellingen
kloppen, kan het mes bot zijn en moet dit worden vervangen. Zie
“Het mes van het snijmechanisme vervangen” op pagina 243.
Opmerking:
Als u ander papier gebruikt dan speciaal afdrukmateriaal van Epson,
raadpleegt u de gebruikersinformatie bij het papier of neemt u contact
op met de leverancier.
Papier loopt regelmatig vast of wordt niet goed
ingevoerd
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Pas de aanvoersterkte aan, voordat u papier laadt en door de
invoersleuf haalt.
Meer informatie over het aanpassen van de aanvoersterkte via de
printersoftware vindt u in de online-Help.
Zie “AANGEP. PAPIER” op pagina 169 als u de aanvoersterkte wilt
aanpassen via het bedieningspaneel.
❏ Zorg ervoor dat het papier niet gekruld of gevouwen is.
❏ Zorg ervoor dat het papier goed plat is.
❏ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur geschikt is voor het
gebruik van de printer.
❏ Zorg ervoor dat het papier niet vochtig is.
❏ Zorg ervoor dat het papier niet te dik of te dun is. Zie “Papier” op
pagina 323.
Problemen oplossen
277
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de printer zijn
gekomen.
❏ Controleer bij gebruik van Windows de instelling voor
Afdrukmateriaal op het tabblad Hoofdgroep. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
Voor Mac OS X: controleer de instelling bij Afdrukmateriaal in de
Afdrukinstellingen in het afdrukvenster. Zorg ervoor dat de
instelling overeenkomt met het papier dat u gebruikt. Zie de
online-Help voor meer informatie.
❏ Zorg ervoor dat de instelling voor de degelruimte geschikt is voor
het papier. De instelling voor de degelruimte kunt u wijzigen in het
menu PRINTERINST. van de menumodus. Zie “DEGELRUIMTE”
op pagina 160.
❏ Als u ander papier gebruikt dan materiaal van Epson, controleert u
de papiersoort die is geselecteerd in het menu AANGEP. PAPIER
van de menumodus. Zie “Papierinstellingen vastleggen” op
pagina 186.
Wanneer u speciaal afdrukmateriaal wilt gebruiken dat niet van
Epson afkomstig is, probeer dan voordat u gaat afdrukken eerst of
het papier goed kan worden geladen.
Zie “Vastgelopen papier verwijderen” op pagina 279 voor het
verhelpen van papierstoringen.
Papier van de rol wordt niet goed uitgevoerd
Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
❏ Papier van de rol is strak opgerold en kan krullen als het wordt
doorgevoerd. Maak het papier vlak voordat u het laadt.
❏ Selecteer Metalen wieltje-Rolpapier als het Type uitvoerrol in
het dialoogvenster Papierconfiguratie. Zie de online-Help voor
meer informatie.
Problemen oplossen
278
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Vastgelopen papier verwijderen
Wanneer rolpapier is vastgelopen.
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen rolpapier te
verwijderen:
1.
Zet de printer uit.
2.
Open de rolpapierklep en ontgrendel de papierhendel.
Problemen oplossen
279
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
3.
Snij het papier af bij de papierinvoersleuf en verwijder het rolpapier.
4.
Verwijder het vastgelopen papier aan de voor- en achterzijde van de
printer.
Problemen oplossen
280
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Open zo nodig de bovenkap en verwijder het papier dat is
vastgelopen.
c
Let op:
Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet aanraakt
om beschadiging van de printer te voorkomen.
Problemen oplossen
281
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Wanneer papier uit de papierlade vastloopt
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen.
1.
Zet de printer uit.
2.
Ontgrendel de papierhendel.
3.
Verwijder het papierlade uit de printer.
Problemen oplossen
282
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
4.
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier.
Open zo nodig de bovenkap en verwijder het papier dat is
vastgelopen.
Problemen oplossen
283
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
c
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Let op:
Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet aanraakt
om beschadiging van de printer te voorkomen.
Problemen oplossen
284
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Als het papier is vastgelopen bij de achterkap, verwijdert u de
achterkap door de grepen in te knijpen en verwijdert u het
vastgelopen papier.
Problemen oplossen
285
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
c
Rev. C
A5 size
Let op:
Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet aanraakt
om beschadiging van de printer te voorkomen.
Wanneer papier uit de handmatige papiertoevoer aan de
voorzijde vastloopt.
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:
1.
Zet de printer uit.
2.
Ontgrendel de papierhendel.
Problemen oplossen
286
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Verwijder het vastgelopen papier aan de voor- en achterzijde van de
printer.
Voorzijde
Achterzijde
Problemen oplossen
287
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
c
Rev. C
A5 size
Let op:
Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet aanraakt
om beschadiging van de printer te voorkomen.
Wanneer papier uit de handmatige papiertoevoer aan de
achterzijde vastloopt.
Voer de onderstaande stappen uit om vastgelopen papier te verwijderen:
1.
Zet de printer uit.
2.
Ontgrendel de papierhendel.
Problemen oplossen
288
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
3.
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Verwijder het vastgelopen papier vanaf de voorzijde. Open zo nodig
de bovenkap en verwijder het vastgelopen papier.
Problemen oplossen
289
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
c
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Let op:
Let erop dat u de volgende gemarkeerde onderdelen niet aanraakt
om beschadiging van de printer te voorkomen.
Problemen oplossen
290
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
Rev. C
TRBLE.fm
7/6/07
A5 size
Hulp inroepen
Nieuw: Voor alle producten
Voordat u contact opneemt met Epson
Als uw Epson-printer niet goed functioneert en u het probleem niet kunt
oplossen met behulp van de informatie in de printerdocumentatie, kunt
u contact opnemen met de klantenservice. Als de klantenservice voor uw
regio niet hieronder wordt vermeld, neemt u contact op met de
leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft.
Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt, zodat de
klantenservice u sneller van dienst kan zijn:
❏ Het serienummer van de printer
(Het etiket met het serienummer vindt u aan de achterzijde van de
printer)
❏ Het model van de printer
❏ De versie van de printersoftware
(Klik op Over, Versie-informatie of een vergelijkbare knop in de
printersoftware.)
❏ Het merk en het model van uw computer
❏ Naam en versie van het besturingssysteem op uw computer
❏ De toepassingen die u meestal met de printer gebruikt en de
versienummers hiervan
Hulp voor gebruikers in Noord-Amerika
Epson biedt de volgende services voor technische ondersteuning.
Nieuw: Gebruik alleen Inkjet-, SPC- en "overige" producten.
Problemen oplossen
291
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Ondersteuning via internet
Ga naar de Epson-website voor ondersteuning op
http://support.epson.com en selecteer uw product voor oplossingen
voor algemene problemen. U kunt drivers en documentatie
downloaden, antwoorden op uw vragen krijgen en advies voor
problemen ontvangen of Epson een e-mailbericht met uw vragen sturen.
Spreken met een ondersteuningsmedewerker
Bel: (562) 276-1300 (V.S.) of (905) 709-9475 (Canada), van 06.00 tot
18.00 uur, Pacific Time, van maandag tot en met vrijdag. Voor deze
gesprekken kan een tarief voor interlokaal bellen in rekening worden
gebracht.
Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u voor ondersteuning
naar Epson belt:
❏ Productnaam
❏ Het serienummer van de printer
❏ Aankoopbewijs (zoals een kassabon) en datum van aankoop
❏ Computerconfiguratie
❏ Beschrijving van het probleem
Opmerking:
Voor hulp bij het gebruik van andere software op uw systeem raadpleegt
u de documentatie bij die software voor informatie over technische
ondersteuning.
Verbruiksartikelen en accessoires
U kunt originele inktcartridges, lintcartridges, papier en accessoires van
Epson aanschaffen bij een erkende Epson-leverancier. Bel
800-GO-EPSON (800-463-7766) voor de dichtstbijzijnde leverancier.
U kunt producten ook online kopen op http://www.epsonstore.com
(V.S.) of http://www.epson.ca (Canada).
Problemen oplossen
292
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hulp voor gebruikers in Europa
Het Europese garantiedocument geeft informatie over hoe u contact
kunt opnemen met de EPSON-klantenservice in uw regio.
Hulp voor gebruikers in Australië
Nieuw: Voor alle producten
Epson Australia biedt u een klantenservice van het allerhoogste niveau.
Naast documentatie over uw product bieden wij de volgende bronnen
voor het verkrijgen van informatie:
Uw leverancier
Vergeet niet dat uw leverancier u vaak kan helpen bij het opsporen en
oplossen van problemen. De leverancier dient altijd als eerste te worden
geraadpleegd voor advies bij problemen. De leverancier kan problemen
vaak snel en gemakkelijk verhelpen en u advies geven over de volgende
te nemen stappen.
Internet-URL http://www.epson.com.au
Bezoek de website van Epson Australia. De site heeft het nodige te bieden
en bevat een downloadgedeelte voor drivers, Epson-contactpunten,
informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning
(per e-mail).
Epson Helpdesk
De Epson Helpdesk dient als laatste hulpmiddel om onze klanten van
advies te kunnen voorzien. Medewerkers van de Helpdesk assisteren
u bij het installeren, configureren en bedienen van uw Epson-product.
De medewerkers van onze Pre-sales Helpdesk kunnen u literatuur over
nieuwe Epson-producten aanraden en aangeven waar de dichtstbijzijnde
leverancier of servicebedrijf is gevestigd. Hier vindt u antwoord op vele
soorten vragen.
Dit zijn de nummers van de Helpdesk:
Telefoon:
1300 361 054
Fax:
(02) 8899 3789
Problemen oplossen
293
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Wij verzoeken u alle relevante informatie bij de hand te houden wanneer
u ons belt. Hoe meer informatie u ons kunt verschaffen, hoe sneller wij
u kunnen helpen het probleem op te lossen. Het betreft dan informatie
zoals de documentatie bij uw Epson-product, type computer,
besturingssysteem, toepassingen en alle andere informatie waarvan
u denkt dat deze van belang kan zijn.
Hulp voor gebruikers in Singapore
Nieuw: Voor alle producten
De bronnen voor informatie, ondersteuning en services van Epson
Singapore zijn de volgende:
World Wide Web (http://www.epson.com.sg)
Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden,
veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie en technische
ondersteuning via e-mail.
Epson HelpDesk (Telefoon: (65) 6586 3111)
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van producten
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
Hulp voor gebruikers in Thailand
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:
Nieuw: Voor alle producten
World Wide Web (http://www.epson.co.th)
Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden,
veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.
Epson Hotline (Telefoon: (66)2-670-0333)
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:
Problemen oplossen
294
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van producten
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
Hulp voor gebruikers in Vietnam
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:
Nieuw: Voor alle producten
Epson Hotline (Telefoon):
84-8-823-9239
Service Center:
80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh
City Vietnam
Hulp voor gebruikers in Indonesië
Nieuw: Voor alle producten
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:
World Wide Web (http://www.epson.co.id)
❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
❏ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail
Epson Hotline
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Technische ondersteuning
Telefoon
(62) 21-572 4350
Fax
(62) 21-572 4357
Problemen oplossen
295
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Epson Service Center
Jakarta
Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta
Telefoon/fax: (62) 21-62301104
Bandung
Lippo Center 6th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung
Telefoon/fax: (62) 22-7303766
Surabaya
Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya - Telefoon: (62) 31-5355035
Fax: (62)31-5477837
Yogyakarta
Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta
Telefoon: (62) 274-565478
Medan
Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan
Telefoon/fax: (62) 61-4516173
Makassar
MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
JI. Ahmad Yani No.49
Makassar
Telefoon: (62)411-350147/411-350148
Problemen oplossen
296
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Help voor gebruikers in Hongkong
Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen
gebruikers contact opnemen met Epson Hong Kong Limited.
Nieuw: Voor alle producten
Startpagina op internet
Epson Hong Kong heeft een eigen startpagina in zowel het Chinees als
het Engels die gebruikers de volgende informatie verschaft:
❏ Productinformatie
❏ Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
❏ Nieuwste versies van drivers voor Epson-producten
Gebruikers kunnen onze startpagina bereiken op:
http://www.epson.com.hk
Technical Support Hotline
U kunt ook onze technische medewerkers bereiken via het volgende
telefoon- en faxnummer:
Telefoon:
(852) 2827-8911
Fax:
(852) 2827-4383
Problemen oplossen
297
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hulp voor gebruikers in Maleisië
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:
Nieuw: Voor alle producten
World Wide Web (http://www.epson.com.my)
❏ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
❏ Veelgestelde vragen (FAQ's), verkoopinformatie, vragen via e-mail
Epson Trading (M) Sdn. Bhd.
Head Office.
Telefoon:
603-56288288
Fax:
603-56288388/399
Epson Helpdesk
❏ Verkoop- en productinformatie (Infoline)
Telefoon:
603-56288222
❏ Inlichtingen over reparatieservices en garantie, gebruik van
producten en technische ondersteuning (Techline)
Telefoon:
603-56288333
Problemen oplossen
298
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hulp voor gebruikers in India
Contactgegevens voor informatie, ondersteuning en services:
Nieuw: Voor alle producten
World Wide Web (http://www.epson.co.in)
Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden en
productinformatie.
Epson India Head Office - Bangalore
Telefoon:
080-30515000
Fax:
30515005
Epson India Regional Offices:
Locatie
Telefoonnummer
Faxnummer
Mumbai
022-28261515 /16/17
022-28257287
Delhi
011-30615000
011-30615005
Chennai
044-30277500
044-30277575
Kolkata
033-22831589 / 90
033-22831591
Hyderabad
040-66331738/ 39
040-66328633
Cochin
0484-2357950
0484-2357950
Coimbatore
0422-2380002
N.v.t.
Pune
020-30286000 /30286001
/30286002
020-30286000
Ahmedabad
079-26407176 / 77
079-26407347
Helplijn
Voor service, productinfo of voor bestellingen van cartridges 18004250011 (09.00 - 21.00 uur) - Gratis nummer.
Problemen oplossen
299
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Voor service (voor CDMA en GSM) - 3900 1600 (09.00 - 18.00 uur)
Prefix lokale STD-code
Help voor gebruikers in de Filippijnen
Voor technische ondersteuning en andere after-sales services kunnen
gebruikers contact opnemen met de Epson Philippines Corporation via
het telefoon- en faxnummer en e-mailadres hieronder:
Nieuw: Voor alle producten
Telefoon:
(63) 2-813-6567
Fax:
(63) 2-813-6545
E-mail:
[email protected]
World Wide Web (http://www.epson.com.ph)
Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden,
veelgestelde vragen (FAQ's) en e-mail.
Epson Helpdesk (Telefoon: (63) 2-813-6567)
Ons HelpDesk-team kan u telefonisch helpen met het volgende:
❏ Verkoop- en productinformatie
❏ Vragen over of problemen met gebruik van producten
❏ Inlichtingen over reparatieservice en garantie
Problemen oplossen
300
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Informatie over afdrukmateriaal
Epson levert speciaal afdrukmateriaal voor inkjetprinters dat voldoet aan
de hoogste eisen met betrekking tot de afdrukkwaliteit.
Onderdeel
Uitleg
Naam van
afdrukmateriaal
Beschrijft de naam van het afdrukmateriaal.
Aanbevolen
toepassing
Beschrijft de aanbevolen toepassing voor het
afdrukmateriaal.
Formaat
Beschrijft voor vellen het papierformaat en voor
rolpapier de papierbreedte.
Dikte
Beschrijft de dikte voor elk afdrukmateriaal.
Kerndiameter
Beschrijft de kerndiameter van de rol papier.
Asspanning
Beschrijft de asspanning.
Normaal: werkstand normale spanning
Hoog: werkstand hoge spanning
Randloos
Beschrijft of randloos afdrukken mogelijk is.
A of Aanbevolen: de A staat voor 'Aanbevolen'.
Aanbevolen: het aanbevolen papier voor randloos
afdrukken.
Mogelijk: randloos afdrukken is mogelijk.*
Niet mogelijk: randloos afdrukken is niet mogelijk.*
* U kunt zonder marges afdrukken op papier, maar
de kwaliteit van de afdruk kan teruglopen of er
kunnen ongewenste marges ontstaan door krimp of
rek van het papier. Bovendien kunnen bepaalde
gangbare papierproducten niet worden gebruikt
voor randloos afdrukken.
ICC-profiel
Beschrijft het ICC-profiel van het soort
afdrukmateriaal. Het profiel wordt met de
profielnaam weergegeven in de printerdriver of de
toepassing. De bestandsnaam van het profiel wordt
gebruikt als profielnaam in de printerdriver of de
toepassing. Voor papierproducten waarbij zowel
fotozwarte inkt als matzwarte inkt kan worden
gebruikt, worden beide profielen geleverd.
Afdrukmateriaal van
de printerdriver
Beschrijft het type materiaal van de printerdriver.
Zorg ervoor dat in de printerdriver hetzelfde
afdrukmateriaal is ingesteld als het papier dat in de
printer is geladen om te voorkomen dat de kwaliteit
afneemt.
Problemen oplossen
301
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Onderdeel
Uitleg
Automatisch afsnijden
Beschrijft of de functie Automatisch afsnijden wordt
ondersteund.
J: Automatisch afsnijden wordt ondersteund.
N: Automatisch afsnijden wordt niet ondersteund.
Gebruik een losse snijmachine om het papier te
snijden.
Problemen oplossen
302
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Rolpapier
Premium Glossy Photo Paper (250) (Fotopapier glanzend Premium (250))
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
R
0,27 mm
3"
Normaal
406 mm
16"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
PGPP250.icc
-
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fotopapier
J
Premium Glossy Photo
Paper (250) (Fotopapier
glanzend Premium
(250))
Premium Semigloss Photo Paper (250) (Fotopapier halfglanzend Premium (250))
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
R
0,27 mm
3"
Normaal
406 mm
16"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
PSPP250.icc
-
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fotopapier
J
Premium Semigloss Photo
Paper (250) (Fotopapier
halfglanzend Premium
(250))
Problemen oplossen
303
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Premium Luster Photo Paper (260) (Fotopapier Premium Luster (260))
Aanbevolen toepassing
Foto
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
R
0,27 mm
3"
Normaal
254 mm
10"
300 mm
406 mm
16"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
PLPP260.icc
-
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fotopapier
J
Premium Luster Photo
Paper (260) (Fotopapier
Premium Luster (260))
Photo Paper Gloss 250 (Fotopapier glanzend 250)
Aanbevolen toepassing
Foto
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
R
0,25 mm
3"
Normaal
432 mm
17"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
PPG250.icc
-
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fotopapier
J
Photo Paper Gloss 250
(Fotopapier glanzend
250)
Problemen oplossen
304
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Premium Glossy Photo Paper (170) (Fotopapier glanzend Premium (170))
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
420 mm (A2)
A*
0,18 mm
2"
Normaal
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fotopapier
J
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
PGPP170.icc
Pro4450
PGPP170.icc
Premium Glossy Photo
Paper (170) (Fotopapier
glanzend Premium (170))
* optionele vulring vereist voor randloos afdrukken
Premium Semigloss Photo Paper (170) (Fotopapier halfglanzend Premium (170))
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
420 mm (A2)
A*
0,18 mm
2"
Normaal
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fotopapier
J
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
PSPP170.icc
Pro4450
PSPP170.icc
Premium Semigloss Photo
Paper (170) (Fotopapier
halfglanzend Premium
(170))
* optionele vulring vereist voor randloos afdrukken
Problemen oplossen
305
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,14 mm
2"
Normaal
432 mm
17"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
SWMP_PK.icc
Pro4880
SWMP_MK.icc
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Mat papier
J
Singleweight Matte Paper
(Mat papier Singleweight)
Pro4450
SWMP.icc
Proofing Paper Semimatte (Proefdrukpapier halfmat)
Aanbevolen toepassing
Contractproeven
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,25 mm
3"
Normaal
329 mm
13"
432 mm
17"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
Proof_WS.icc
-
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Proefdrukpapier
J
Proofing Paper
Semimatte
(Proefdrukpapier
halfmat)
Problemen oplossen
306
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Epson Proofing Paper Publication (Proefdrukpapier publicatie)
Aanbevolen toepassing
Contractproeven
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,2 mm
3"
Normaal
329 mm
13"
432 mm
17"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
Proof_Pub.icc
-
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Proefdrukpapier
J
Epson Proofing Paper
Publication
(Proefdrukpapier
publicatie)
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Foto / Kunstreproducties / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,25 mm
3"
Normaal
432 mm
17"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
EMP_PK.icc
Pro4880
EMP_MK.icc
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Mat papier
J
Enhanced Matte Paper
(Mat papier extra)
Pro4450
EMP.icc
Problemen oplossen
307
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad papier Fine Art)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,32 mm
3"
Hoog
432 mm
17"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
USFAP_PK.icc
Pro4880
USFAP_MK.icc
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fine Art
papier
N
UltraSmooth Fine Art
Paper (Ultraglad papier
Fine Art)
Textured Fine Art Paper (Textuurpapier Fine Art)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
Kerndiameter
Asspanning
Mogelijk
0,37 mm
3"
Hoog
432 mm
17"
ICC-profiel
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
TFAP_PK.icc
Pro4880
TFAP_MK.icc
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Automatisch
afsnijden
Fine Art
papier
N
Textured Fine Art Paper
(Textuurpapier Fine Art)
Problemen oplossen
308
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Losse vellen
Premium Glossy Photo Paper (Fotopapier glanzend Premium)
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
A4
Aanbevolen
0,27 mm
Letter
A3
Super A3/B
8" × 10"
Niet mogelijk
10" × 12"
Aanbevolen
11" × 14"
Niet mogelijk
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
PGPP.icc
-
Fotopapier
Premium Glossy Photo
Paper (Fotopapier
glanzend Premium)
Premium Semigloss Photo Paper (Fotopapier halfglanzend Premium)
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
A4
Aanbevolen
0,27 mm
Letter
A3
Super A3/B
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Problemen oplossen
309
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Premium Semigloss Photo Paper (Fotopapier halfglanzend Premium)
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
PSPP.icc
-
Fotopapier
Premium Semigloss
Photo Paper
(Fotopapier
halfglanzend
Premium)
Premium Luster Photo Paper (Fotopapier Premium Luster)
Aanbevolen toepassing
Foto / Contactproef
Formaat
Randloos
Dikte
Letter
Aanbevolen
0,27 mm
Super A3/B
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
PLPP.icc
-
Fotopapier
Premium Luster Photo
Paper (Fotopapier
Premium Luster)
Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Aanbevolen
0,14 mm
A2
Niet mogelijk
US C
Aanbevolen
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Problemen oplossen
310
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Singleweight Matte Paper (Mat papier Singleweight)
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
SWMP_PK.icc
Pro4880
SWMP_MK.icc
Mat papier
Singleweight Matte
Paper (Mat papier
Singleweight)
Pro4450
SWMP.icc
Problemen oplossen
311
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Photo Quality Ink Jet Paper (Inkjetpapier fotokwaliteit)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
A4
Aanbevolen
0,12 mm
Letter
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
PQIJP_PK.icc
Pro4880
PQIJP_MK.icc
Mat papier
Photo Quality Ink Jet
Paper (Inkjetpapier
fotokwaliteit)
Pro4450
PQIJP.icc
Proofing Paper Semimatte (Proefdrukpapier halfmat)
Aanbevolen toepassing
Contractproeven
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Aanbevolen
0,25 mm
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
Proof_WS.icc
-
Proefdrukpapier
Proofing Paper
Semimatte
(Proefdrukpapier
halfmat)
Problemen oplossen
312
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Foto /
Kunstreproducties / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
A4
Aanbevolen
0,26 mm
Letter
A3
Super A3/B
A2
Niet mogelijk
US C
Aanbevolen
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
EMP_PK.icc
Pro4880
EMP_MK.icc
Mat papier
Enhanced Matte
Paper (Mat papier
extra)
Pro4450 EMP.icc
Problemen oplossen
313
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Archival Matte Paper (Archiefpapier mat)
Aanbevolen toepassing
Interne bewegwijzering / Foto /
Kunstreproducties / Proef
Formaat
Randloos
Dikte
A4
Aanbevolen
0,26 mm
A3
Super A3/B
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
ARMP_PK.icc
Pro4880
ARMP_MK.icc
Mat papier
Archival Matte Paper
(Archiefpapier mat)
Pro4450
ARMP.icc
Watercolor Paper - Radiant White (Aquarelpapier stralend wit)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Aanbevolen
0,29 mm
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
WCRW_PK.icc
Pro4880
WCRW_MK.icc
Fine Art papier
Watercolor Paper Radiant White
(Aquarelpapier
stralend wit)
Problemen oplossen
314
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad papier Fine Art)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
Super A3/B
Mogelijk
0,46 mm
A2
Niet mogelijk
US C
Mogelijk
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
USFAP_PK.icc
Pro4880
USFAP_MK.icc
Fine Art papier
UltraSmooth Fine Art
Paper (Ultraglad
papier Fine Art)
Velvet Fine Art Paper (Fluweelpapier Fine Art)
Aanbevolen toepassing
Foto / Kunstreproductie
Formaat
Randloos
Dikte
Letter
Aanbevolen
0,48 mm
Super A3/B
A2
Niet mogelijk
US C
Aanbevolen
ICC-profiel
Afdrukmateriaal van de printerdriver
Photo Black
(Fotozwart)
Matte Black
(Matzwart)
Pro4880
VFAP_PK.icc
Pro4880
VFAP_MK.icc
Fine Art papier
Velvet Fine Art Paper
(Fluweelpapier Fine
Art)
Problemen oplossen
315
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
TRBLE.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Website voor technische ondersteuning
De website voor technische ondersteuning van Epson biedt u hulp bij
problemen die u niet kunt oplossen met de informatie in de
productdocumentatie. Als u een webbrowser hebt en verbinding kunt
maken met internet, gaat u naar:
http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_4450
http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_4880
http://support.epson.net/index.htm?product=Stylus_Pro_4880C
Voor de nieuwste drivers, vragen en antwoorden, handleidingen en
ander materiaal om te downloaden, gaat u naar:
http://www.epson.com
Vervolgens selecteert u het gedeelte met ondersteuning van de
Epson-website voor uw land.
Problemen oplossen
316
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 8
Productinformatie
Printerspecificaties
Afdrukken
Afdrukmethode
On-demand inkjet
Configuratie
van de
spuitkanaaltjes
EPSON Stylus Pro
4450
Zwart: 180 spuitkanaaltjes × 2
(Matte Black (Matzwart) × 2)
Kleur: 180 spuitkanaaltjes × 6
(Cyan (Cyaan) × 2, Magenta
(Magenta) × 2, Yellow (Geel) × 2)
EPSON Stylus Pro
4880/4880C
Zwart: 180 spuitkanaaltjes × 3
(Photo Black (Fotozwart), Matte
Black (Matzwart), Light Black
(Lchtzwart), Light Light Black
(Licht-lichtzwart))
Kleur: 180 spuitkanaaltjes × 5
(Cyan (Cyaan), Vivid Magenta
(Vivid Magenta), Light Cyan
(Lichtcyaan), Vivid Light Magenta
(Vivid Licht magenta), Yellow
(Geel))
Tekstmodus
Tekenbreedte
Afdrukkolom
10 cpi*
167
* tekens per inch
Productinformatie
317
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rastermodus
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Horizontale
resolutie
Afdrukbreedte
Beschikbare
punten
360 dpi*
425,8 mm
(17.03 inches)
5904
720 dpi
425,8 mm
(17.03 inches)
11814
1440 dpi
425,8 mm
(17.03 inches)
23629
2,880 dpi
425,8 mm
(17.03 inches)
47259
* dots per inch (punten per inch)
Resolutie
Maximaal 2880 × 1440 dpi
Afdrukrichting
Bidirectioneel
Besturingscode
ESC/P Raster
Regelafstand
1/6 inch of programmeerbaar in
stappen van 1/1,440 inch
Papierdoorvoersnelheid
215 ± 10 mm seconden per lijn van
1/6 inch
RAM
64 MB
Tekensets
PC 437 (US, Standard Europe)
PC 850 (Multilingual)
Lettertype
EPSON Courier 10 cpi
Productinformatie
318
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rev. C
INFOR.fm
7/6/07
A5 size
Afdrukgebied
A
B-L
B-R
C
A
B-L
B-R
C
Rolpapier
De bovenmarge is minimaal 3,0 mm (0,12")
Losse vellen
De bovenmarge is minimaal 3,0 mm (0,12")
Rolpapier
De linkermarge is minimaal 0 mm (0")
Losse vellen
De linkermarge is minimaal 0 mm (0")
Rolpapier
De rechtermarge is minimaal 0 mm (0")
Losse vellen
De rechtermarge is minimaal 0 mm (0")
Rolpapier
De ondermarge is minimaal 3,0 mm (0,12")
Losse vellen
De ondermarge is minimaal 14,0 mm (0,55")
Voor papierrollen kunt u op het bedieningspaneel de volgende marges
selecteren. Zie “PAPIERMARGE” op pagina 161 voor meer informatie.
Parameter
A
B-L
B-R
C
STANDAARD
Zie de onderstaande lijst.
T/B 15 mm
15 mm
3 mm
3 mm
15 mm
T/B 25 mm
25 mm
3 mm
3 mm
25 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Productinformatie
319
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
In de volgende tabel staan alleen de standaardmarges voor het papier.
Rolpapier
Boven- en
onderkant
Links en
rechts
Gewoon papier
Singleweight Matte Paper (Mat papier
Singleweight)
Enhanced Matte Paper (Mat papier extra)
Premium Luster Photo Paper (260)
(Fotopapier Premium Luster (250))
Photo Paper Gloss 250 (Fotopapier
glanzend 250)
Premium Glossy Photo Paper (170)
(Fotopapier glanzend Premium (170))
Premium Semigloss Photo Paper (170)
(Fotopapier halfglanzend Premium (170))
Epson Proofing Paper White Semimatte
(Proefdrukpapier wit halfmat)
Epson Proofing Paper Publication
(Proefdrukpapier publicatie)
Textured Fine Art Paper
(Textuurpapier Fine Art)
UltraSmooth Fine Art Paper (Ultraglad
papier Fine Art)
15 mm
3 mm
Premium Glossy Photo Paper (250)
(Fotopapier glanzend Premium (250))
Premium Semigloss Photo Paper (250)
(Fotopapier halfglanzend Premium (170))
20 mm
3 mm
Opmerking:
De printer detecteert automatisch de afmetingen van het papier dat is
geladen. Als een afdruktaak niet in het afdrukgebied past, worden de
gegevens niet afgedrukt.
Productinformatie
320
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Mechanische specificaties
Methode van
papierinvoer
Frictie
Papierpad
Rolpapier
Losse vellen (papierlade/handmatige invoer
voorzijde/achterzijde)
Afmetingen
Breedte: 848 mm (33,39 inch)
Diepte: 765 mm (30,12 inch)
Hoogte: 354 mm (13,94 inch)
Gewicht
EPSON Stylus Pro 4450:
Circa 39,0 kg (85,8 lb) zonder
verbruiksmaterialen
EPSON Stylus Pro 4880/4880C:
Circa 40,2 kg (88,44 lb) zonder
verbruiksmaterialen
Elektrische specificaties
Nominale spanning
100 tot 240 V
Invoervoltage
90 tot 264 V
Frequentiebereik
50 tot 60 Hz
Invoerfrequentie
49 tot 61 Hz
Stroomsterkte
1,0 - 0,5 A
Stroomverbruik
Circa 55 W
5 W of minder in slaapstand
1 W of minder wanneer uitgeschakeld
Productinformatie
321
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Opmerking:
Raadpleeg het etiket op de achterkant van de printer voor informatie over
het voltage.
Omgevingsspecificaties
Temperatuur
Luchtvochtigheid
Gebruik
10 tot 35 °C (50 tot 95 °F)
Gegarandeerde
afdrukkwaliteit
15 tot 25 °C (59 tot 77 °F)
Opslag
-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)
Gebruik
20 tot 80% RV*
Gegarandeerde
afdrukkwaliteit
40 tot 60% RV*
Opslag
20 tot 85% RV**
* Zonder condensatie
** Bij opslag in transportcontainer
Gebruiksomgeving (temperatuur en luchtvochtigheid):
Productinformatie
322
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Normen en goedkeuringen
Veiligheid
UL 60950
CSA No. 60950
Laagspanningsrichtlijn
73/23/EEG
EMC
EN 60950
FCC lid 15 sublid B klasse B
CAN/CAS-CEI/IEC CISPR 22 Klasse B
AS/NZS CISPR 22 klasse B
EMC-richtlijn 89/336/EEG
EN 55022
klasse B
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Papier
Papierrol:
Formaat
203 mm (8 inch) tot 432 mm (17 inch) (B)
× 45.000 mm (1771,68 inch) (L) bij een
binnendiameter van 2 inch
203 mm (8 inch) tot 432 mm (17 inch) (B)
× 202.000 mm (7952,88 inch) (L) bij een
binnendiameter van 3 inch
Buitenste
diameter
103 mm (4,05 inch) (maximaal) wanneer de
dubbele papierrolhouder van 2/3 inch wordt
gebruikt als houder van 2 inch
150 mm (5,90 inch) (maximaal) wanneer de
dubbele papierrolhouder van 2/3 inch wordt
gebruikt als houder van 3 inch
Productinformatie
323
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Papiersoorten
Gewoon papier, speciaal afdrukmateriaal van
Epson
Dikte
(voor gewoon
papier)
0,08 tot 0,11 mm (0,003 tot 0,004 inch)
Gewicht
(voor gewoon
papier)
64 gf/m² (17 lb) tot 90 gf/m² (24 lb)
Losse vellen:
Formaat
8 × 10 inches, 203,2 × 254 mm
A4 (210 × 297 mm)
Letter (8,5 ×11 inch, 215,9 × 279,4 mm)
B4 (257 × 364 mm)
11 × 14 inch, 279,4 × 355,6 mm
US B (11 × 17 inch, 279,4 × 431,8 mm)
A3 (297 × 420 mm)
300 × 450 mm
Super A3/B (329 × 483 mm)
B3 (364 × 515 mm)
400 × 600 mm
A2 (420 × 594 mm)
16 × 20 inches, 406,4 × 508 mm
US C (17 × 22 inch, 431,8 × 558,8 mm)
Papiersoorten
Gewoon papier, speciaal afdrukmateriaal van
Epson
Dikte
(voor gewoon
papier)
0,08 tot 0,11 mm (0,003 tot 0,004 inch)
Productinformatie
324
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Gewicht
(voor gewoon
papier)
R41AA177P (A+)
all.bk
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
64 gf/m² (17 lb) tot 90 gf/m² (24 lb)
Opmerking:
❏ Aangezien de kwaliteit van een bepaald merk of type papier op elk
moment kan worden gewijzigd door de fabrikant, kan Epson niet
instaan voor de kwaliteit van papier dat niet door Epson zelf wordt
geleverd. Probeer papier altijd eerst uit voordat u er grote
hoeveelheden van aanschaft of hierop grote taken afdrukt.
❏ Papier van slechte kwaliteit kan leiden tot een minder goede
afdrukkwaliteit, vastlopen van papier of andere problemen. Gebruik
papier van een betere kwaliteit als u problemen ondervindt.
❏ Gekruld of gevouwen papier moet u vóór het laden eerst goed recht
strijken.
Productinformatie
325
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Cartridges
Kleur
EPSON Stylus Pro 4450
Matte Black (Matzwart)
Cyan (Cyaan)
Magenta (Magenta)
Yellow (Geel)
EPSON Stylus Pro
4880/4880C
Photo Black (Fotozwart)
Matte Black (Matzwart)
Light Black (Lichtzwart)
Light Light Black
(Licht-lichtzwart)
Cyan (Cyaan)
Vivid Magenta (Vivid
Magenta)
Yellow (Geel)
Light Cyan (Lichtcyaan)
Vivid Light Magenta (Vivid Licht
magenta)
Levensduur
Ongeopend 2 jaar vanaf de productiedatum.
6 maanden na openen van de verpakking.
Temperatuur
Opslag (niet
geïnstalleerd)
-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)
1 maand bij 40 °C (104 °F)
Opslag
(geïnstalleerd)
-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)
1 maand bij 40 °C (104 °F)
Capaciteit
110 ml
220 ml
Productinformatie
326
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Afmetingen
R41AA177P (A+)
all.bk
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
110 ml: 25,1 mm (B) × 165,8 mm (D) × 105,3 mm (H)
(0,98 inch (B) × 6,52 inch (D) × 4,14 inch (H))
220 ml: 25,1 mm (B) × 280,8 mm (D) × 105,3 mm (H)
(0,98 inch (B) × 11,05 inches (D) × 4,14 inch (H))
Gewicht
110 ml: Circa 200 g (0,44 lb)
220 ml: Circa 385 g (0.85 lb)
Opmerking:
❏ De bij uw printer geleverde cartridges worden voor een deel gebruikt
tijdens de eerste installatie. Om afdrukken van hoge kwaliteit te
verkrijgen, wordt de printkop in de printer volledig geladen met inkt.
Deze eenmalige procedure verbruikt een bepaalde hoeveelheid inkt,
waardoor deze cartridges minder pagina's kunnen afdrukken in
vergelijking met cartridges die daarna worden geïnstalleerd.
❏ Het feitelijke inktverbruik is afhankelijk van de afbeeldingen die
u afdrukt, het papiertype dat u gebruikt, de frequentie waarmee
u afdrukt en omgevingsfactoren zoals temperatuur.
❏ Om een optimale afdrukkwaliteit te verkrijgen en de printkop te
beschermen, is er nog een variabele reservehoeveelheid inkt in de
cartridge aanwezig wanneer de printer aangeeft dat de cartridge moet
worden vervangen.
❏ Bij de volgende bewerkingen wordt inkt verbruikt: reinigen van de
printkop en laden van inkt wanneer een cartridge wordt geïnstalleerd.
❏ Voor behoud van de afdrukkwaliteit is het raadzaam regelmatig
enkele pagina's af te drukken.
Productinformatie
327
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Systeemvereisten
Uw computer moet aan de volgende systeemvereisten voldoen om
gebruik te kunnen maken van de printerdriver.
De printer gebruiken met Windows
Besturingssysteem
Windows Vista x64, Vista, XP x64, XP, 2000
CPU
Pentium 4 1,4 GHz of snellere processor
Geheugen
256 MB RAM of meer
Schijfruimte
3 GB of meer vrije ruimte op de harde schijf
Interface
USB 2.0 High Speed
Ethernet 10BaseT/100BaseTX
Scherm
SVGA (800 × 600) of hogere resolutie
Opmerking:
❏ Voor Windows 2000 moet u zich aanmelden als gebruiker met
beheerdersrechten (een gebruiker die deel uitmaakt van de groep
Administrators).
❏ Voor Windows XP/Vista moet u zich aanmelden als gebruiker met
een beheerdersaccount. U kunt de printerdriver niet installeren met
een beperkte account. Wanneer u de printersoftware installeert in
Windows Vista, kan een wachtwoord vereist zijn. Als u om een
wachtwoord wordt gevraagd, voert u dit in en gaat u verder met de
bewerking.
Productinformatie
328
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
De printer gebruiken met Mac OS X
Besturingssysteem
PowerPC Macintosh-computers met Mac
OS X 10.2.8 of hoger
Intel Macintosh-computers met Rosetta
CPU
PowerPC G4 867MHz of snellere processor
Geheugen
256 MB of meer beschikbaar geheugen
Schijfruimte
3 GB of meer vrije schijfruimte
Productinformatie
329
R
R41AA177P (A+)
all.bk
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
INFOR.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Interfacespecificaties
De printer is uitgerust met een USB-interface en een Ethernet-interface.
USB-interface
De in deze printer ingebouwde USB-interface is gebaseerd op de
standaarden volgens de Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0,
de Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 en de Universal Serial
Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1. De
kenmerken van deze interface zijn als volgt.
Standaard
Conform Universal Serial Bus Specifications
Revision 2.0, Universal Serial Bus Specification
Revision 1.1, Universal Serial Bus Device Class
Definition for Printing Devices Version 1.1
Overdrachtssnelheid
480 Mbps (High Speed-modus)
12 Mbps (Full Speed-modus)
Gegevenscodering
NRZI
Verstelbare connector
USB Serie B
Aanbevolen
kabellengte
5 meter (5,5 yard)
Opmerking:
De USB-interface kan alleen worden gebruikt door een computer met
USB-aansluiting en Windows XP, Vista, 2000 of Mac OS X.10.x.
Ethernet-interface
De printer heeft een ingebouwde Ethernet-interface. Gebruik een
10BaseT- en 100BaseTX afgeschermde twisted-pair-kabel via de
RJ-45-aansluiting om verbinding te maken met een netwerk
Productinformatie
330
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
OPTIO.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Hoofdstuk 9
Opties en verbruiksartikelen
Opties
Voor uw printer zijn de volgende opties verkrijgbaar.
Opmerking:
De beschikbaarheid van opties en verbruiksartikelen kan van land tot land
verschillen.
As papierrol
Zie “Rollen papier gebruiken” op pagina 198 voor informatie over het
gebruik van extra assen.
Dubbele as voor papierrol 2/3 inch
C12C811171
Dubbele as voor papierrol 2/3 inch (hoge spanning)
C12C811191
Klem voor rolpapier
C12C890121
Spacer voor randloos afdrukken
Bij afdrukken op rolpapier met een breedte van 8 inch (203,2 mm) of
420 mm (A2) bevestigt u de spacer aan de as. Zie “De vulring aan de as
bevestigen” op pagina 200 voor informatie over over het bevestigen van
de spacer aan de as.
Spacer voor randloos afdrukken voor 420 mm en
8 inch rolpapier
C12C811201
Opties en verbruiksartikelen
331
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
OPTIO.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Verbruiksartikelen
Voor uw printer zijn de volgende verbruiksartikelen verkrijgbaar.
Snijmechanisme
Als het papier niet meer scherp wordt afgesneden, kunt u het mes van
het snijmechanisme vervangen. Zie “Het mes van het snijmechanisme
vervangen” op pagina 243.
Reservemes voor het automatische snijmechanisme
C12C815291
Onderhoudscassette
In deze cassette worden overtollige vloeistoffen opgevangen. Een volle
cassette moet worden vervangen. Zie “De onderhoudscassette
vervangen” op pagina 242.
Onderhoudscassette
C12C890191
Cartridges
Zie “Cartridges vervangen” op pagina 229 voor informatie over het
vervangen van een cartridge.
Opmerking:
Het productnummer verschilt per land.
Opties en verbruiksartikelen
332
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
OPTIO.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Cartridges voor de EPSON Stylus Pro 4450
Cartridge (Matte Black) (Matzwart)
110 ml: T6138
220 ml: T6148
Cartridge (Cyan) (Cyaan)
110 ml: T6132
220 ml: T6142
Cartridge (Magenta) (Magenta)
110 ml: T6133
220 ml: T6143
Cartridge (Yellow) (Geel)
110 ml: T6134
220 ml: T6144
Cartridges voor de EPSON Stylus Pro 4880/4880C
Cartridge (Photo Black) (Fotozwart)
110 ml: T6051
220 ml: T6061, T6071
Cartridge (Matte Black) (Matzwart)
110 ml: T6138
220 ml: T6148
Cartridge (Cyan) (Cyaan)
110 ml: T6052
220 ml: T6062, T6072
Cartridge (Vivid Magenta) (Vivid Magenta) 110 ml: T6053
220 ml: T6063, T6073
Cartridge (Yellow) (Geel)
110 ml: T6054
220 ml: T6064, T6074
Cartridge (Light Black) (Lichtzwart)
110 ml: T6057
220 ml: T6067, T6077
Cartridge (Light Cyan) (Lichtcyaan)
110 ml: T6055
220 ml: T6065, T6075
Cartridge (Vivid Light Magenta (Vivid Licht 110 ml: T6056
Magenta))
220 ml: T6066, T6076
Opties en verbruiksartikelen
333
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Cartridge (Light Light Black)
(Licht-lichtzwart)
R41AA177P (A+)
all.bk
OPTIO.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
110 ml: T6059
220 ml: T6069, T6079
Speciaal afdrukmateriaal van Epson
U kunt voor deze printer vrijwel alle typen gewoon papier gebruiken.
Epson levert daarnaast speciaal afdrukmateriaal voor inkjetprinters dat
voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot de afdrukkwaliteit. Zie
“Informatie over afdrukmateriaal” op pagina 301 voor meer informatie.
Opmerking:
❏ De beschikbaarheid van speciaal afdrukmateriaal kan van land tot
land verschillen.
❏ De namen van bepaalde materialen kunnen van land tot land
verschillen. Controleer aan de hand van het productnummer welk
type van het speciale afdrukmateriaal u nodig hebt of al in uw bezit
hebt.
❏ Kijk op de website van Epson voor actuele informatie over de
afdrukmaterialen die in uw land verkrijgbaar zijn. Zie “Hulp
inroepen” op pagina 291.
Opties en verbruiksartikelen
334
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
GLOSS.fm
6/28/07
Rev. C
A5 size
Verklarende woordenlijst
De volgende definities zijn specifiek van toepassing op printers.
afdrukmateriaal
Materialen waarop gegevens worden afgedrukt, zoals papierrollen en losse vellen, gewoon
papier en speciaal papier.
afdrukgebied
Het gebied van een pagina waarop door de printer kan worden afgedrukt. Door de marges
die worden gebruikt, is dit gebied kleiner dan het totale paginaformaat.
afdrukmodus
Het aantal dots (punten) per inch dat wordt gebruikt om een afbeelding weer te geven.
De EPSON Stylus Pro 4450 heeft drie instellingen voor de afdrukmodus: Superfijn
(1440 dpi), Fijn (720 dpi) en Normaal (360 dpi).
De EPSON Stylus Pro 4880 heeft vier instellingen voor de afdrukmodus: Superfoto
(2880 dpi), Superfijn (1440 dpi), Fijn (720 dpi) en Normaal (360 dpi).
afdrukwachtrij
Als de printer is aangesloten op een netwerk, worden afdruktaken die naar de printer
worden gestuurd terwijl deze bezig is met afdrukken, in een wachtrij opgeslagen totdat
ze kunnen worden afgedrukt.
ASCII
American Standard Code for Information Interchange. Een gestandaardiseerd
coderingssysteem voor het toewijzen van numerieke codes aan letters en symbolen.
bit
Een binair getal (0 of 1). De kleinste eenheid van informatie die door een printer of
computer wordt gebruikt.
buffer
Het gedeelte van het geheugen van de printer waarin gegevens worden opgeslagen voordat
deze worden afgedrukt.
byte
Een eenheid van informatie die uit acht bits bestaat.
cartridge
Een cassette met inkt.
characters per inch (cpi)
Tekens per inch. Een maateenheid voor de grootte van teksttekens. Hiervoor wordt ook
wel de term pitch gebruikt.
Verklarende woordenlijst
335
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
GLOSS.fm
6/28/07
Rev. C
A5 size
CMYK
Cyaan (blauwgroen), magenta, geel en zwart. De kleureninkt waarmee een heel
kleurengamma wordt afgedrukt volgens het subtractieve systeem.
ColorSync
Software voor gebruik op de Macintosh voor kleurafdrukken van WYSIWYG-kwaliteit
(What You See Is What You Get). Hierbij komt de kleurkwaliteit van de afgedrukte
afbeeldingen overeen met die op uw beeldscherm.
cpi
Zie characters per inch.
DMA
Direct Memory Access of directe geheugentoegang. Een voorziening voor
gegevensoverdracht waarbij de CPU van een computer wordt omzeild, zodat er een
directe communicatie tot stand komt tussen het geheugen van de computer en
randapparatuur (zoals printers).
dot matrix
Een methode van afdrukken waarbij elke letter en elk symbool bestaat uit een patroon
(matrix) van afzonderlijke punten.
dpi
Dots per inch of punten per inch. Een maateenheid voor de resolutie. Zie ook resolutie.
driver
Een softwareprogramma (ook wel stuurprogramma genoemd) dat instructies naar een
randapparaat van een computer stuurt. De printerdriver accepteert bijvoorbeeld
afdrukgegevens van uw tekstverwerkingstoepassing en stuurt instructies naar de printer
om aan te geven hoe die gegevens moeten worden afgedrukt.
ESC/P
Afkorting van Epson Standard Code for Printers. Met behulp van dit opdrachtensysteem
kunt u vanaf uw computer de printer besturen. Dit is een standaard voor alle
Epson-printers die wordt ondersteund door de meeste toepassingssoftware voor pc's.
ESC/P Raster
Met behulp van deze opdrachttaal kunt u vanaf uw computer de printer besturen. Dit
systeem bevat opdrachten voor de besturing van laserfuncties zoals het afdrukken van
grafische beelden van hoge kwaliteit.
Verklarende woordenlijst
336
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
GLOSS.fm
6/28/07
Rev. C
A5 size
foutdiffusie
Een methode waarbij punten met afzonderlijke kleuren samenvloeien met de kleuren van
omringende punten, waardoor de kleuren natuurlijker lijken. Door gekleurde punten
samen te laten vloeien kan de printer uitstekende kleuren produceren met een subtiele
kleurgradatie. Deze methode is met name geschikt voor het afdrukken van documenten
met gedetailleerde afbeeldingen of foto's.
geheugen
Het gedeelte van het elektronische systeem van de printer waarin gegevens worden
opgeslagen. Bepaalde gegevens zijn vast en worden gebruikt om de werking van de printer
te bepalen. Gegevens die door de computer naar de printer worden gestuurd, worden
tijdelijk in het geheugen opgeslagen. Zie ook RAM en ROM.
grijstinten
Gradaties van grijs met een verloop van zwart naar wit. Grijstinten worden gebruikt om
kleuren te vervangen als u alleen met zwarte inkt afdrukt.
halftonen
Patronen van zwarte of gekleurde punten die worden gebruikt om een afbeelding te
reproduceren.
halftoning
Een methode waarbij patronen van punten worden gebruikt om een afbeelding te maken.
Met deze methode kunnen verschillende grijstinten worden gemaakt met uitsluitend
zwarte punten en kan een bijna oneindig bereik van kleuren worden gemaakt met slechts
enkele kleurenpunten. Zie ook halftonen.
helderheid
Bepaalt hoe licht of donker een afbeelding is.
hoge snelheid
Een instelling waarmee afbeeldingen in beide richtingen worden afgedrukt. Hierdoor
wordt sneller afgedrukt.
hulpprogramma
Een programma speciaal voor het uitvoeren van een bepaalde functie die meestal te maken
heeft met onderhoud van het systeem.
initialisatie
De printer opnieuw instellen op de standaardwaarden (de vaste instellingen). Dit gebeurt
elke keer als u de printer inschakelt of een reset uitvoert.
inkjet
Een methode van afdrukken waarbij elke letter en elk symbool wordt gevormd door inkt
nauwkeurig op het papier te spuiten.
Verklarende woordenlijst
337
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
GLOSS.fm
6/28/07
Rev. C
A5 size
interface
De verbinding tussen de computer en de printer. Via een seriële interface worden
gegevens bit voor bit overgedragen.
interfacekabel
De kabel waarmee de printer op de computer is aangesloten.
kleuraanpassing
Een verwerkingsmethode voor kleurengegevens die ervoor zorgt dat kleuren die op een
computerscherm worden weergegeven zo veel mogelijk overeenkomen met de afgedrukte
kleuren. Er is diverse software voor kleuraanpassing beschikbaar. Zie ook ColorSync
en sRGB.
lettertype
Een tekenstijl met een bepaalde naam.
LCD
Liquid Crystal Display (display met vloeibare kristallen). Hierop worden verschillende
berichten weergegeven al naar gelang de status van de printer.
lokale printer
De printer die rechtstreeks op de computerpoort is aangesloten via de interfacekabel.
Menu-instellingen
Instellingen die zijn vastgelegd met behulp van het bedieningspaneel van de printer. In
de menumodus kunt u verschillende printerinstellingen vastleggen die niet beschikbaar
zijn in de printerdriver, zoals instellingen voor testafdrukken.
MicroWeave
Een manier van afdrukken waarbij afbeeldingen in fijnere segmenten worden afgedrukt
om de kans op horizontale strepen te verkleinen. De afbeeldingen lijken hierdoor meer
op afbeeldingen die met een laserprinter zijn afgedrukt. Zie ook strepen.
monochroom
Hiermee wordt bedoeld dat bij het afdrukken slechts een kleur inkt, meestal zwarte, wordt
gebruikt.
online-Help
Teksten die behulpzaam zijn bij het venster of dialoogvenster dat op een bepaald moment
in gebruik is.
printkop uitlijnen
De bewerking waarmee u een onjuiste uitlijning van de printkoppen corrigeert. Verticale
streepvorming wordt gecorrigeerd.
Verklarende woordenlijst
338
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
GLOSS.fm
6/28/07
Rev. C
A5 size
Printkop reinigen
De bewerking waarmee u eventueel verstopte spuitkanaaltjes schoonmaakt, zodat er weer
goede afdrukken worden gemaakt.
peer-to-peer-netwerken
Windows 98 ondersteunt peer-to-peer-netwerken. In een dergelijk netwerk heeft elke
computer toegang tot de bronnen van de andere computers in het netwerk.
PhotoEnhance
De Epson-software waarmee u de diepte van een tint en de scherpte van beeldgegevens
kunt wijzigen en beeldgegevens kunt corrigeren.
poort
Een interfacekanaal waardoor gegevens worden overgedragen tussen apparaten.
printerdriver
Een softwareprogramma (ook wel stuurprogramma genoemd) dat opdrachten verzendt
voor het gebruik van de voorzieningen van een bepaalde printer. Wordt vaak afgekort tot
“driver”. Zie ook driver.
RAM
Random Access Memory. Het gedeelte van het printergeheugen dat wordt gebruikt als
een buffer en voor de opslag van door de gebruiker gedefinieerde tekens. Alle gegevens
in het RAM gaan verloren als de printer wordt uitgeschakeld.
reset
Een printer instellen op de standaardwaarden door deze uit te schakelen en vervolgens
weer aan te zetten.
resolutie
Het aantal dots (punten) per inch dat wordt gebruikt om een afbeelding weer te geven.
ROM
Read Only Memory. Een gedeelte van het geheugen dat alleen kan worden gelezen en niet
kan worden gebruikt voor de opslag van gegevens. De inhoud van het ROM blijft
behouden als u de printer uitschakelt.
RGB
Rood, groen en blauw. Met deze kleuren wordt een additief kleurengamma van
schermkleuren gecreëerd. Hierbij worden gekleurde fosfordeeltjes aan de binnenkant van
het display opgelicht met behulp van een elektronenstraal.
strepen
De horizontale strepen die soms verschijnen bij het afdrukken van grafische
voorstellingen. Dit treedt op als de printkoppen niet goed zijn uitgelijnd. Zie ook
MicroWeave.
Verklarende woordenlijst
339
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
GLOSS.fm
6/28/07
Rev. C
A5 size
standaardinstelling
Een waarde of instelling die automatisch wordt gebruikt als de apparatuur wordt
ingeschakeld, gereset of geïnitialiseerd.
station
Een apparaat voor informatiedragers, zoals een cd-romlezer, een diskettestation of een
vaste-schijfstation. In Windows wordt aan elk station een letter toegewezen zodat de
verschillende stations eenvoudiger kunnen worden beheerd.
spuitkanaaltjes
Fijne kanaaltjes in de printkop waarmee de inkt op de pagina wordt gespoten. Als de
spuitkanaaltjes verstopt zijn, kan de afdrukkwaliteit afnemen.
spuitkanaaltjes controleren
Een methode om de werking van de printer te controleren. Er wordt een controlepagina
afgedrukt met de firmware-(ROM-)versie en een testpatroon voor de spuitkanaaltjes.
seriële interface
Zie interface.
spoolen
De eerste stap tijdens het afdrukken, waarin de afdrukgegevens door de printerdriver
worden geconverteerd naar codes die door de printer kunnen worden verwerkt. Deze
gegevens worden vervolgens rechtstreeks naar de printer of naar de afdrukserver
gestuurd.
Spool Manager
Het softwareprogramma waarmee afdrukgegevens worden geconverteerd naar codes die
door de printer kunnen worden verwerkt. Zie ook spoolen.
sRGB
Software voor Windows voor kleurafdrukken van WYSIWYG-kwaliteit (What You See
Is What You Get). Hierbij komt de kleurkwaliteit van de afgedrukte afbeeldingen overeen
met die op uw beeldscherm.
Status Monitor
Het programma waarmee u de status van de printer kunt controleren.
subtractieve kleuren
Kleuren die worden gemaakt door pigmenten die sommige lichtkleuren absorberen en
andere weerkaatsen. Zie ook CMYK.
toepassing
Een softwareprogramma waarmee u een bepaalde taak kunt uitvoeren, zoals
tekstverwerking of financiële planning.
Voortgangsbalk
Een balk die aangeeft hoe ver de huidige afdruktaak voor Windows is gevorderd.
Verklarende woordenlijst
340
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
GLOSS.fm
6/28/07
Rev. C
A5 size
WYSIWYG
Acroniem van What You See Is What You Get. Met deze term wordt een afdruk aangeduid
die er precies zo uitziet als op het scherm.
zuinig afdrukken
Een manier van afdrukken waarbij afbeeldingen met minder punten worden afgedrukt
om inkt te besparen.
Verklarende woordenlijst
341
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
R41AA177P (A+)
all.bk
ALLIX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Index
A
I
Aangepast, 101
Afdrukken annuleren (Mac OS X), 50
Afdrukken op aangepast papier., 122
As
papierrol plaatsen, 198
papierrol verwijderen, 201
Informatie over afdrukmaterialen, 196
K
Knoppen, 146
L
B
Banieren afdrukken, 128
Losse vellen papier
afdrukmateriaal, 334
gebruiken, 212, 217
C
Cartridges, 229, 234, 332
ColorSync, 69
D
Driver-ICM, 66
Dubbele papierrolhouder, 198
O
Onderhoudscassette, 242
Onderhoudsmodus, 191
Ondersteunde soorten afdrukmateriaal
voor randloos afdrukken, 89
Opties, 331
P
E
EPSON Printer Utility2, 42
EPSON StatusMonitor (Mac OS X), 55
EPSON Status Monitor 3 (Windows), 33
F
Foutbericht, 30
Foutindicatie, 257
H
Help (Mac OS X), 47
Help (Windows), 23
Het afdrukken annuleren (Windows), 27
Host-ICM, 69
Hulp inroepen, 291
Pagina’s per vel, 109
Paginalijn, 208
Papierdikte, 186
Papiermarge aanpassen, 87
Photo Enhance (Windows), 81
Posterafdruk met marges, 112
Printerhulpprogramma's (Mac OS X), 53
Printerhulpprogramma's (Windows), 31
Printer vervoeren, 253
Printkop uitlijnen, 176
Probleemoplossing, 257
R
Randloos afdrukken, 87
Reinigen
printer, 248
Index
342
R
Proof Sign-off:
AVA M.Arai K.Nishi
K.Nishi
LATEX H.Nicholas
Rolpapier
afdrukmateriaal, 334
laden, 202
Rolpapier laden, 202
R41AA177P (A+)
all.bk
ALLIX.fm
7/6/07
Rev. C
A5 size
Z
Zwarte cartridges, 234
Zwart-witfoto's afdrukken, 83
S
SelecType
gebruik, 151
instellingen, procedure, 158
menu's, 152
SelecType-menu's
papierconfiguratie, 169
printerinstelling, 160
printkop uitlijnen, 172
Snijmechanisme, 243
Software verwijderen (Mac OS X), 57
Software verwijderen (Windows), 38
Speciaal afdrukmateriaal van EPSON, 196,
334
Specificaties
elektrische, 321
interface, 330
Normen en goedkeuringen, 323
Spuitkanaaltjespatroon, 174
Statusbericht, 150
Statusblad, 189
T
Technische ondersteuning, 291, 316
V
Verbruiksartikelen, 332
Vergroot afdrukken, 100
Verkleind afdrukken, 100
Vervangen
Cartridges, 229
Onderhoudscassette, 242
Volledige pagina, 100
Index
343
R