Klausurplan_Information Eng

Department of Information and Electrical Engineering
Version 6 // 21.01.2015
Date of Examination WS 2014/2015
Study Degree Course:
Information Engineering
Semester
IE2
IE2
IE2
IE2
IE2
IE2
IE3
IE3
IE3
IE4
IE4
IE4
IE4
IE6
IE6
IE6
Date
WD
26.01.2015
Montag
26.01.2015
Montag
26.01.2015
Montag
06.02.2015
Freitag
06.02.2015
Freitag
03.02.2015 Dienstag
19.01.2015
Montag
30.01.2015
Freitag
05.02.2015 Donnerstag
27.01.2015
Dienstag
28.01.2015
Mittwoch
02.02.2015
Montag
04.02.2015
Mittwoch
14.01.2015
Mittwoch
30.01.2015
Freitag
14.01.2015 Mittwoch
Start
08:00
08:00
12:00
08:00
08:00
14:00
13:00
08:00
11:00
14:00
08:00
11:00
11:00
11:00
14:00
14:00
IE7
IE7
IE7
IE-B1
IE-B1
IE-B1
IE-B1
IE-B1
IE-B3
IE-B3
IE-B3
IE-B3
IE-B3
Lecture
EE2-W
EE2(ESR2006)-W
EL1-W
MA2-W
CA2(ESR2006)-W
ET2-W
CO - W
ET3
SS1 - W
MC-W
SS2-W
DB-W
DS-W
OS-W
BU-W
DK-W
rooms: number = BT7, "NB" = BT5, "M+P"= BT21, "F+F"=BT9
Prof. / Teacher
Kürzel
Room
Rettig, Rasmus
RTT
665
Rettig, Rasmus
RTT
665
Lehmann, Stefan
LHN
1001
Hess, Robert
HSS
1001
Hess, Robert
HSS
1001
Steglich, Karl-Heinz
Leutelt, Lutz
Schat, Jan
Lehmann, Stefan
Leutelt, Lutz
Lehmann, Stefan
Utcke, Sven
Reichardt, Jürgen
Westerkamp, Georg
Schubert, Franz
Micheel, Hans Jürgen
CM1-Digital control of model trains
30.01.2015
Freitag
05.02.2015 Donnerstag
14:00
08:00
27.01.2015 Dienstag
29.01.2015 Donnerstag
04.02.2015 Mittwoch
06.02.2015
Freitag
08:00
14:00
08:00
14:00
MA1
26.01.2015
Montag
27.01.2015 Dienstag
03.02.2015 Dienstag
02.02.2015
Montag
05.02.2015 Donnerstag
08:00
14:00
14:00
14:00
11:00
EM
CM2-Introduction to computer graphics
CJ
SOL1
EE1
GE
LSE1
DI
EL2
AD
SS1
STGL
LTL
SCHT
LHN
LTL
LHN
UTCK
RCH
WSTK
SBR
MCL
1281
865
861
1260
360
665
560
1060
1281
861
1283
SBR
Schubert, Franz
Jünemann, Klaus
Leutelt, Lutz
Hess, Robert
Sauvagerd, Ullrich
Lehmann, Stefan
Reising-Schapler, Martina
Schünemann, Rita
Wolenski, Thomas
Leutelt, Lutz
Steglich, Karl-Heinz
Renz, Wolfgang
Lehmann, Stefan
JNM
LTL
HSS
SVG
LHN
RSNG
SCHÜ
WLNS
LTL
STGL
RNZ
LHN
460
865
1283
1260
1360
405
1465
1265
405
1281
360
1260