als pdf - pfarrei

Bože słužby we Wotrowje
wot njedźele, 25.01 do njedźele, 01.02.2015
njedźelu,
25.01.
9.00
za + Hańžu Pašcynu a + swójbnych a přiwuznych
cr
nyšpor bjez duchowneho
póndźelu,
26.01.
wutoru,
27.01.
7.30
8.00
modlitwa wo duchowny dorost
za + Trudlu a Hanu Cyžec z Kašec
Dz
18.30
18.00
swjata spowědź
za + Pawoła Cyža z Wotrowa
Dz
Dz
9.00
za + Martu Čornakec z Hrubjelčic a sotře Hilžu a Marju
Dz
14.00
nyšpor bjez duchowneho
srjedu,
28.01.
štwórtk,
29.01.
pjatk,
30.01.
sobotu,
31.01.
njedźelu,
01.02.
Wozjewjenja we Wotrowje
na 3. přezlětnej njedźeli, dnja 25.01.2015
1. Kolekta přichodnu njedźelu je za caritas postajena.
2. Dźensa zaćehnje po nyšporje (někak w 14.30 hodź.) ptačokwasny ćah pěstowarnje do
cyrkwje. Wšitcy zajimcy su na program pěstowarskich dźěći wutrobnje přeprošeni. Po
tym podadźa so dźěći a jich starši, kaž tež seniorojo našeje wosady do stareje šule na
zhromadny kofej.
3. Cyrkwiny chór zwučuje póndźelu w 19.30 hodź.
4. Křćeńske zřěčenje za přichodny měsac je pjatk w 19.45 hodź. W Chrósćicach na farje.
5. Dźěći 3. a 4. lětnika su přeprošeni na kubłanski dźeń sobotu do Don Boscoweho domu
do Worklec.
6. Póstnička Chróšćanskeje a Wotrowskeje wosady wotměje so sobotu, 7. februara w
Lejnje. K rejam piska Frank Wjesela. Wšitcy mjez 18 a 88 – ženjeni a nježenjeni – su
wutrobnje přeprošene.
Vermeldungen in Ostro
am 3. Sonntag im Jahreskreis, den 25.01.2015
1. Die Kollekte am nächsten Sonntag ist für die Caritas bestimmt.
2. Heute sind alle Interessenten nach der Andacht zum Vogelhochzeitsprogramm des
Ostroer Kindergartens, das dieses Jahr in der Kirche stattfindet, herzlich eingeladen.
Anschließend begeben sich die Kinder mit ihren Eltern und den Senioren der Ostroer
Pfarrgemeinde in die alte Schule zum gemeinsamen Kaffeetrinken.
3. Kirchenprobe ist am Montag um 19.30 Uhr.
4. Das Taufgespräch für den nächsten Monat ist am Freitag um 19.45 Uhr im Pfarrhaus
in Crostwitz.
5. Ein Bildungstag für Kinder der 3. und 4. Klassen findet am Samstag in Räckelwitz
statt.
6. Zur gemeinsamen Faschingsfeier der Pfarreien Ostro und Crostwitz am Sonnabend,
den 7. Februar, in Lehndorf sind alle von 18 bis 88 Jahren eingeladen – ob verheiratet
oder nicht. Zum Tanz spielt Frank Wessela.