HungArgenNews VI. évf. No 58 április 15 / 15 de abril de 2005

Az Argentínai Magyar Kolónia elektronikus hírlevele
Publicación electrónica de la Comunidad Húngara en la Argentina
VI. évf. Nº 58 április 15 / 15 de abril de 2005
TARTALOMJEGYZÉK
ÍNDICE
1) SZERKESZTŐSÉGI ÜZENETEK
MENSAJES DE LA REDACCIÓN
2) ESEMÉNYNAPTÁR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES
3) KOLONIÁLIS HÍREK
NOTICIAS DE NUESTRA COMUNIDAD
4) MINKET ÉRINTŐ HÍREK INNEN-ONNAN NOTICIAS DE ACÁ Y DE ALLÁ
5) OLVASÓLEVELEK
CORREO DE LECTORES
6) KOMOLY TÉMÁK
PÁRRAFOS DE SERIEDAD
7) INTÉZMÉNYEINK
(Állandó rendezvényeink)
NUESTRAS INSTITUCIONES
(Actividades permanentes)
8) SZERKESZTŐSÉG
LA REDACCIÓN
Előző számok honlapunkon megtalálhatók:
Puede encontrar los números anteriores en la Web:
www: http://epa.oszk.hu/hungargennews/
e-mail: [email protected]
Ha óhajtja kinyomtatni a hírlevelet, tegye A4-es papírral.
Si desea imprimir el Newsletter, hágalo en hojas A4.
Ha továbbra nem óhajtja kapni hírlevelünket, kérjük, küldjön címünkre egy üres e-mailt: [email protected]
A tárgy-mezőbe írja be: KIIRATKOZÁS
Si no desea recibir nuestros servicios de noticias y ser borrado de nuestras bases de datos, envíe su respuesta colocando en Asunto:
REMOVER, a la siguiente dirección [email protected] Desde ya disculpe las molestias que pudimos haberle ocasionado.
1) Szerkesztőségi üzenetek / Mensajes de la Redacción
Kedves Olvasó!
Ahogy múltkori számunkban jeleztük, március 20-án, a Hungária Egyesületben a Nemzeti ünnepünk
megemlékezésén szétosztásra került az újszülött Argentínai Magyar Hírlap nyomtatott újság. Következő
száma május 1-jén lesz kapható. Ennek folytán a HungArgenNews hírlevél átállt a hó 15-én való
megjelenésére. Ahogy a Hírlap bemutatásán elhangzott, 1. száma mutatványszámként indult, 14 oldallal,
amelyből 10 oldal van magyarul, a közepén egy kiemelhető melléklettel, spanyolul, római számozással ellátva.
Emellett a 10 magyar oldalból 2 oldal egy bőven fényképekkel gazdagított melléklet, amely az elmúlt év
eseményeiből készült kivonat. (Ha Olvasóink közt akad olyan, aki nem kapta volna meg és érdekli, kérem, írjon
az újság elektronikus postacímére [email protected] . Előfizetési igényt fogadunk úgyszintén az újság
szerkesztőségi irodájának telefonján (54-11) 4711-1242, ahol bővebb tájékoztatást is adunk az újságról.
Ily módon igyekszünk pótolni azt az egy év kiesést, amely a “Dél-Amerikai Magyar Hírlap” tavalyi megszűnése
óta a kolóniánkban fönnállt és észlelhető, fájdalmas hiányérzetet okozott az olvasótáborban. Ezért is lett a most
március 20-án megjelent szám a tartalmában retrospektív jellegű. Azonban máris rámutat arra, hogy mi akar lenni
az újság. Koloniális kapocs akar lenni, hírszolgálat, mégpedig “lokálpatrióta” formában. Nem kifelé harsona, mint
1
ez az elektronikus newsletter ! Tehát a két termék nem üti egymást, attól teljesen függetlenül, hogy a HAN-ban
nincs képanyag, és más a föladata. Újból kiemeljük, hogy a megjelenési dátumokban sem ütköznek: a Hírlap a
hó 1-jén (a következő tehát május 1-jén), a HAN a hó 15-e körül kerül forgalomba. A nyomtatott újság
szerkesztését is fölvállalta e sorok írója.
A Nemzeti ünnepen közösségünk megismerkedhetett az új magyarországi nagykövettel, Józsa Mátyással, aki a
díszbeszédet tartotta (életrajzát múltkori számunkban közöltük). Beszámoltunk a Hungária-csoport
magyarországi útjáról is, kivonatosan. Ahogy már előzetesen írtuk, “valamelyes időre van szükségünk ahhoz,
hogy minden kissé leszűrődjön, és agyunkban, érzelmeinkben is rendeződjön.” Ígérjük, hogy lesz kiadós,
képes, személyes beszámoló előadás, a Hungáriában. Ezt már utunk legelején tervbe vettük. Rendben
meghirdetjük, amint dátumot ki tudunk rá tűzni.
__________________________________________________________________________________________
Estimado Lector:
En nuestro último número habíamos anunciado el lanzamiento, el 20 de marzo pasado, del número inicial del
Periódico Húngaro en la Argentina, “Argentínai Magyar Hírlap”, publicación impresa, mensual, como órgano
periodístico oficial de la colectividad húngara en la Argentina. Este primer número consta de 14 páginas, 4 de
ellas en castellano, como suplemento con numeración independiente y que puede sacarse del corpus en
húngaro. Todo ello viene abundantemente ilustrado con material fotográfico. Si algún Lector aún no lo recibió,
puede escribir a [email protected] y expresar su interés. Para eventuales suscripciones o
informaciones, el teléfono de la oficina de la Redacción es (54-11) 4711-1242.
El anuncio mencionado tenía su importancia específica respecto del HungArgenNews, ya que por esa razón
hubo necesidad de cambiar las fechas regulares de publicación para nuestro newsletter. La dirección editorial y
la redacción quedan en las mismas manos en ambos medios, por lo que cabía hacer concordar las fechas de su
publicación. El periódico impreso se publicará, pues, los días 1º de cada mes (a partir del 1º de mayo
próximo), mientras que el HungArgenNews se enviará, como siempre, por correo electrónico, alrededor
de los días 15 del mes.
Agradecemos la comprensión de nuestros fieles Lectores y les rogamos que nos sigan acompañando.
__________________________________________________________________________________________
Külföldi Olvasók részére: A HungArgenNews hírlevél költségeire szánt hozzájárulását szívesen és köszönettel
vesszük “Asociación Cultural EMESE, no a la orden” számára kiállított csekken. Cím: Alejandro Zaha, Borges
1745, 1636 Olivos, Buenos Aires. Kérjük jelölje meg, hogy a HungArgenNews számára küldi az összeget.
Los interesados en contribuir a la publicación de HungArgenNews y asegurar su continuidad
encontrarán los detalles pertinentes en la última sección, “La Redacción”.
¡Agradecemos muy especialmente a nuestros lectores y amigos que ya se han acercado con su
contribución!
Los recibos correspondientes se envían por correo común al domicilio de nuestros contribuyentes.
Red Solidaria: Solicitamos a nuestros lectores dispuestos a donar sangre en caso de necesidad que envíen por
una única vez un e-mail a [email protected] indicando en Asunto: DONAR SANGRE y en el
contenido: Apellido y nombre, teléfono y grupo sanguíneo. Muchas gracias.
2) Eseménynaptár (en castellano, a continuación)
ZIK ÓVODA: SZÜLŐK ÖSSZEJÖVETELE
Április 1, péntek, 20 óra
A Hungária (Pje. Juncal 4250 – Olivos) első emeleti gyűléstermében. Bővebb információ az Óvoda vezetőjénél,
Kerekes Cili (4837-0161)
ELSŐ VASÁRNAPI SZENTMISE ÉS TEADÉLUTÁN
Április 3, vasárnap, 17 óra
A Mindszentynumban (Aráoz 1857)
AMISZ VÁLASZTMÁNYI GYŰLÉSE
Április 4, hétfő, 19.30 óra
A Mindszentynumban (Aráoz 1857)
2
ZIK ÚJRAKEZDÉSE
Április 9, szombat, 10 óra
A Szent László Iskolában (Moreno 1666 – Olivos), óvodások, juniorok és szeniorok számára. Bővebb információ
a ZIK igazgatójánál, Beisné Mocsáry Anni (4624-4461)
CSERKÉSZFOGLALKOZÁS ÚJRAKEZDÉSE
Április 9, szombat, 13 óra, közvetlenül a ZIK után
A Cserkészházban (Monteverde 4251– Olivos) Bővebb információ a kerületi parancsnoknál, Lomniczy Mátyás
(15-5703-1800)
TILINKÓ TÁNCCSOPORT ÚJRAKEZDÉSE (13 – 16 éveseknek)
Április 9, szombat, 18.30 - 20 óráig
A Cserkészházban (Monteverde 4251, Olivos)
MINDSZENTYNUM VÁLASZTMÁNYI GYŰLÉSE ÉS KÖZÖSSÉGI VACSORA
Április 12, kedd, 19 óra
A Mindszentynumban (Aráoz 1857).
ELŐADÁS MAGYAR NYELVEN
Április 16, szombat, 16 óra
A Szent László Iskolában (Moreno 1666 – Olivos) Címe: „Hit, élet és demokrácia”. Előadó: Bács Zoltán, követségi
Első tanácsos úr. A Magyar Irodalmi- és Kultúrtársaság szervezésében
GYERMEK TÁNCEGYÜTTES KEZDÉSE (9 – 12 éveseknek)
Április 16, szombat, 17 - 18 óráig
A Cserkészházban (Monteverde 4251, Olivos)
REFORMÁTUS CSALÁDI ISTENTISZTELET, ZENÉS ÁHITAT, KÖZEBÉD
Április 17, vasárnap, 10 óra. Igehirdetés spanyol nyelven (Rev. Gabriel Miraz)
Magyar Református Egyház (Cptn. R. Freire 1739, Capital) (bővebb információ lásd 3. fejezet, Református hírek)
AMISZ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE
Április 29, péntek, 19 óra
A Református Egyházban (Cptn. Ramón Freire 1739 – Capital)
MAGYARORSZÁGON JÁRT ZIK-ÖSZTÖNDÍJASAINK BESZÁMOLÓJA
(BALASSI INTÉZET 2004-ES KÖZÉPISKOLÁSOK PROGRAMJA)
Április 30, szombat, 17.30 óra
A Hungária első emeleti gyűlés szobájában (Pje. Juncal 4250 – Olivos)
Ösztöndíjasaink, akik a 2004. évet a budapesti Balassi Intézetben töltötték, decemberben hazatértek. Hét
középiskolás diákunk decembertől márciusig Budapesten és Pécsett magyar családoknál élt, iskolába járt. Mind a
két csoport szeretne beszámolni a sok-sok szép élményről, amiben részük volt.
A ZIK Ösztöndíjbizottság szeretettel hív és vár minden családtagot és barátot!
HAGYOMÁNYOS ASADO A HUNGÁRIÁBAN
Május 1, vasárnap 12.30 óra
Hungária Egyesület (Pasaje Juncal 4250 – Olivos)
MINDSZENTY EMLÉKMISE ÉS ÜNNEPI EBÉD
Május 8, vasárnap, 11 óra
Mindszentynum (Aráoz 1857, Capital)
MAGYAR KATOLIKUSOK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZGYŰLÉSE
Május 8, vasárnap, 14 óra
Mindszentynum (Aráoz 1857, Capital)
FELNŐTTEKNEK MAGYAR NYELVTANÍTÁS A ZIK-BEN
Május 14, szombat 10 óra
A ZIK-ben májustól kezdve magyar nyelvtanítás lesz, elsősorban a ZIK-szülők számára, de más érdeklődő is
csatlakozhat. A Szent László iskolában (Moreno 1666 – Olivos) minden ZIK-szombaton reggel 10-től 12-ig.
Lányiné Miskolczy Dóra tartja az órákat. Tandíj (májustól júliusig) $ 100.- Bővebb információ a ZIK igazgatójánál:
Beisné Mocsáry Anni (4624-4461)
3
NYÁRI KISCSERKÉSZTÁBOR BESZÁMOLÓJA (videóvetítéssel), UTÁNA VACSORA
Május 14, szombat, 18 óra
A Hungáriában (Pje. Juncal 4250, Olivos)
REFORMÁTUS PÜNKÖSDI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET
Május 15, vasárnap, 10 óra
Magyar Református Egyház (Cptn. R. Freire 1739, Capital)
KÖZGYŰLÉS ÉS ASADO AZ ÖREGOTTHONBAN
Május 15, vasárnap, 11 óra
Szent István Öregotthon (P. Rodríguez 1162, V. Ballester)
VALENTÍN ALSINA: NYUGDÍJASOK EBÉDJE ÉS KÖZGYŰLÉS
Május 15, vasárnap, 12.30 óra
Valentín Alsina-i Magyar Dalkör (Av. Gral. Viamonte 2635, Valentín Alsina)
ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET AZ ÖREGOTTHONBAN
Május 18, szerda, 11 óra
Szent István Öregotthon (Pacáifico Rodríguez 1162, V. Ballester)
Cronograma de actividades de las Instituciones
RELATO DE LOS ALUMNOS DEL ZIK BECARIOS EN HUNGRÍA (EN IDIOMA HÚNGARO)
Sábado, 30 de abril, 17.30 hs.
En el Club Hungária, salón de reuniones del primer piso, Pje. Juncal 4250, Olivos.
REUNIÓN DE PADRES DEL JARDÍN DE INFANTES DEL ZIK
Viernes, 1° de abril, 20 hs.
En el Club Hungária, 1° piso (Pje. Juncal 4250 – Olivos). Para mayor información dirigirse a la Srta. Cili Kerekes
(4837-0161), directora del Jardín.
MISA Y TÉ COMUNITARIO
Domingo, 3 de abril, 17 hs.
En Mindszentynum (Aráoz 1857 - Capital)
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE AMISZ
Lunes, 4 de abril, 19.30 hs.
En Mindszentynum (Aráoz 1857 - Capital)
COMIENZO DE LAS CLASES REGULARES DEL ZIK
Sábado, 9 de abril, 10 hs.
Comienza el año lectivo a todos los alumnos del Jardín, Junior y Senior en el Colegio San Ladislao (Moreno
1666-Olivos)
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD SCOUT
Sábado, 9 de abril, 13 hs., después de las clases deL ZIK
En la Casa Scout (Monteverde 4251 - Olivos), Para mayor información, por favor dirigirse al Jefe de Distrito,
Matías Lomniczy (15-5703-1800)
COMIENZO DE ENSAYOS DEL CONJUNTO DE BAILE „TILINKÓ” (13 – 16 años)
Sábado 9, de 18.30 a 20 hs.
En la Casa Scout (Monteverde 4251, Olivos)
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE MINDSZENTYNUM Y CENA COMUNITARIA
Martes, 12 de abril, 19 hs.
En Mindszentynum (Aráoz 1857 - Capital)
CONFERENCIA EN IDIOMA HÚNGARO
Sábado, 16 de abril, 16 hs.
En el Colegio San Ladislao (Moreno 1666 – Olivos). Tema: „Fe, vida y democracia”. A cargo del 1º Consejero de
la Embajada de Hungría, Sr. Zoltán Bács. Organiza la Asociación Literaria y Cultural Húngara
4
COMIENZO ACTIVIDADES DE BAILE CONJUNTO INFANTIL (9 – 12 años)
Sábado 16 de abril, de 17 a 18 hs.
En la Casa Scout (Monteverde 4251, Olivos)
ASAMBLEA ORDINARIA DE AMISZ, CON RENOVACIÓN DE CARGOS
Viernes, 29 de abril, 19 hs.
En la Iglesia Reformada Húngara (Cptn. Ramón Freire 1739 – Capital)
TRADICIONAL ASADO FAMILIAR EN EL CLUB HUNGÁRIA
Domingo, 1° de mayo, 12.30 hs.
Club Hungária (Pje. Juncal 4250, Olivos)
MISA, ALMUERZO Y LUEGO ASAMBLEA EN MINDSZENTYNUM
Domingo, 8 de mayo, 11 hs.
(Aráoz 1857, Capital)
ENSEÑANZA DEL IDIOMA HÚNGARO PARA ADULTOS EN EL ZIK
Sábado, 14 de mayo, 10 hs.
A partir de mayo, el ZIK agrega a sus actividades habituales la enseñanza del idioma húngaro para los padres de
los alumnos. Hace extensiva la invitación a todo adulto interesado en integrarse a este grupo. Las clases se
dictarán en el Colegio San Ladislao (Moreno 1666 – Olivos) todos los sábados en que tienen actividades los
chicos, entre las 10 y las 12 hs. Estarán a cargo de la Sra. Dora Miskolczy de Lányi. La modalidad de enseñanza
será netamente práctica, tendiente a lograr que cuánto antes todos los integrantes de la familia puedan
comunicarse con frases sencillas y los padres puedan apoyar a sus hijos en la realización de los tareas. El costo
del 1er trimestre del año (mayo-julio) es de $100. Para consultas pertinentes e inscripción llamar a la Sra. Ana
María M. de Beis, directora de la escuela ZIK (Tel. 4624-4461).
RELATO AUDIOVISUAL DEL CAMPAMENTO DE LOS LOBATOS, LUEGO CENA
Sábado, 14 de mayo, 18 hs.
En el Club Hungária (Pje. Juncal 4250, Olivos)
CULTO DE PENTECOSTÉS CON SANTA CENA
Domingo 15 de mayo, 10 hs.
Iglesia Reformada Húngara (Cptn. R. Freire 1739, Capital)
ASAMBLEA Y LUEGO ASADO EN EL HOGAR DE ANCIANOS
Domingo, 15 de mayo, 11 hs.
(Pacífico Rodríguez 1162, Villa Ballester)
VALENTÍN ALSINA: ALMUERZO DE LOS JUBILADOS
Domingo 15 de mayo, 12.30 hs.
Coro Húngaro de Valentín Alsina (Av. Gral. Viamonte 2635, Valentín Alsina)
CULTO DE CON SANTA CENA
Miércoles, 18 de mayo, 11 hs.
Hogar de Ancianos (P. Rodríguez 1162, V. Ballester)
Nota de la Redacción: Rogamos nuevamente a los responsables de las diversas Instituciones hacernos
llegar las fechas de sus actividades antes del 10 de cada mes, para ser difundidas por este medio.
3) Koloniális hírek / Noticias de nuestra Comunidad
†
Lamentamos comunicar el fallecimiento, en tristes circunstancias, de
Juliana Elena Osvatics, viuda de Béla Goszleth
que todos conocíamos por Judith.
Nació en Budapest, el 22 de julio de 1910. Murió en Buenos Aires, el 9 de marzo de 2005 (día en que la encontró
la policía), en su domicilio de la calle San Nicolás 4899, 1er piso, Capital Federal.
Está enterrada en el cementerio de la Chacarita, Sección 18, Manzana 7, tablón 2, sepultura 32.
¡Que descanse en paz!
__________________________________________________________________________________________
5
id. Zumpf Gusztávné, szül. Mayer Gizella halála 1. évfordulója alkalmából, 2005. április 24-én a 11 órai
szentmisén emlékezünk meg a Ntra. Sra. de la Paz plébánia templomában (Avda. Maipú 3485, Olivos).
A gyászoló család: Gyermekei Gusztáv és Mária, menye Simonfay Emese, unokái Erzsébet és Patricia,
dédunokái Zsolt, Tamás és László
__________________________________________________________________________________________
Sajnálattal közlöm, hogy vitéz Karakay István, ki a Chilében élő magyarok emblematikus vezetője volt több
mint egy fél századon át, március 17-én elhunyt. Nyolcvanhat éves korában és egy rövid idő alatt súlyos
állapotba vivő betegség után nyugszik Santiago de Chilében.
Gyászolja chilei felesége, három lánya, a Chilei-Magyar Kulturális testület, amelynek alapítója, évekig elnöke és
utólag Tiszteletbeli Elnöke volt, a Vitézi Rendnek dél-amerikai ága, sok szerető barátja és az egész chilei magyar
közösség.
Dr. György Szánthó P. [email protected]
__________________________________________________________________________________________
A BUENOS AIRES-I MAGYAR NAGYKÖVETSÉG KÖZLI:
Az Országgyűlés és a Kormány döntése alapján az 1956-os forradalom 50. évfordulójára emlékművet
állítanak fel Budapesten. A www.meh.hu honlapon megtalálható tájékoztató szerint az emlékmű felállítására
alakult bizottság várja a magyarság képviselőinek javaslatait a szobor-kompozíció témájára, kialakítására,
felállítási helyére. A Nagykövetség kéri, hogy az esetleges javaslatokat írásban, postai, vagy elektronikus úton
juttassák el a külképviselet címére: Calle 11 de Septiembre 839, 1426 Buenos Aires.
Dr. Bács Zoltán tanácsos, elsőbeosztott. [email protected] [email protected]
_________________________________________________________________________________________
AZ AMISZ (AZ ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE) HÍREI – (FEHRA)
Minden hó első hétfőjén 19.30 órakor vezetőségi gyűlés a Mindszentynumban.
Április 4-én tartottuk idei második vezetőségi gyűlésünket. A tárgyalás úgy belső intézményi, mint a kifelé történő
eseményekről szólt.
- Megbeszéltük a részleteket az április 29-re tervezett AMISZ közgyűlésre, amelyen esedékes az új vezetőség
megválasztása. Erre vonatkozólag a Jelölőbizottsági feladattal megbízottak átnyújtották javaslatukat a jelenlevő
tagintézmények elnökeinek, illetve képviselőinek. A hiányzóknak még a héten kézbesítettük.
- A "Plaza Hungríá"-ra szánt Szent István mellszoborra való gyűjtés lassúsága nagyon megnehezíti a munka
befejezését. Mintha a Székelykapu felállításával megnyugodtak volna a lelkiismeretek, ellanyhult volna a
lelkesedés. Pedig idejében bejelentettük, hogy az csak a munka eleje.
- Nagy örömünkre Brazíliában is megszervezték a létező intézményeket összefogó Magyar Egyesületet, és íj
módon beléptek a LAMOSZSZ-ba. Ezáltal Szövetségünk képviseli a latin-amerikai magyarság túlnyomó
többségét.
- Szintén kihirdettük, hogy megindult a LAMOSZSZ honlapja: www.lamoszsz.hu . Ezen belül az AMISZ-nak is van
egy lapcíme, ahová feltesszük a velünk és közösségünkkel kapcsolatos híreket. Szintén bevehetjük a "linkeket" a
tagintézmények lapjaihoz. Jakab Nándor fogja összpontosítani a kapcsolatot az elküldendő anyagról.
- Külön hálánkat fejezzük ki Benedek László honfitársunk fáradalmáért, és Haynalné Kesserű Zsuzsónak az
előnyös anyagi megállapodásért, hogy ez a honlap létrejöhetett.
(A híreket beküldte Vattay Miklós, üv. titkár [email protected])
LAMOSZSZ (Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége) hírei:
Dr. Dénes Tibor úr, Brazíliai Magyar Segélyegylet elnöke
Piller Éva úrasszony, São Pauloi Magyar Ház elnökasszonya
Szabó László úr
Kedves Éva, László és Tibor!
Nagyon nagy örömmel értesítelek Benneteket, hogy a mai nap, megkapván az utolsó formális hozzájárulást
belépésetek elfogadásával kapcsolatban, immár hivatalosan köszönthetem a Latin-Amerikai Magyar Országos
Szervezetek Szövetsége (LAMOSZSZ) nevében az álatalatok képviselt brazíliai magyar honfitársainkat mint
szervezetünk ötödik tagját. Immár a LAMOSZSZ a latin-amerikai magyarság túlnyomó részét hivatalosan
képviselheti. Remélem, együttmüködésünk mindannyiunk részére előnyös lesz, és együtt könnyebben tudjuk
megteremteni a szükséges eszközöket magyarságunk megtartásához és hatékosabban tudunk felszólalni az
összmagyar célok eléréséhez.
6
Előbbi levelemben már elküldtem Nektek a LAMOSZSZ kibővített logo-ját, úgy mint a brazóliai LAMOSZSZ lógót,
ha óhajtjátok használni. Gondolom már megfigyeltétek, hogy a lamoszsz.hu honlapon már szerepel ez a bővített
logo és szervezetetek neve is, ideiglesen.
(…)
Most már csak az hiányzik, hogy chilei és uruguayi honfitársaink is, példátokat követve, csatlakozzanak
hozzánk, hogy mind együtt tudjunk dolgozni közös magyar céljaink elérése érdekében.
Szeretettel üdvözöllek Titeket és rajtatok keresztül az összed brazáiliai magyar tesvéreinket mindannyiunk
nevében
Kunckelné Fényes Ildikó, LAMOSZSZ elnök
Caracas, 2005. Húsvétvasárnap.
__________________________________________________________________________________________
BIBLIOTECA HÚNGARA – HKK KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR
Horario de atención al público: En el Club Hungária (Pasaje Juncal 4250, 1º piso, Olivos. Tel. 4799-8437) los viernes de 19
a 21 hs. Para concertar otros horarios: 4798-2596 o 4723-3655. [email protected]
Hivatalos órák: Péntekenként 19-töl 21 óráig. Hungária Egyesület, 1. em. (Pasaje Juncal 4250, Olivos. Tel. 4799-8437.
[email protected]ibertel.com.ar) Esetleges más órarend egyeztetésére Tel. 4798-2596 vagy 4723-3655.
__________________________________________________________________________________________
A HUNGÁRIA EGYESÜLET HÍREI – NOTICIAS DEL CLUB HUNGÁRIA
Minden szerdán vezetöségi gyülés 21 órakor. 1. em. Tanácsterem.
Minden páros hónap 3. csütörtökjén választmányi gyülés 21 órakor. Nagyterem.
__________________________________________________________________________________________
A CORAL HUNGARIA HÍREI - NOTICIAS DE CORAL HUNGARIA
Ensayos: ¡Atención, coreutas, a las fechas de ensayo en el Hungária y en Amenábar 1767!
__________________________________________________________________________________________
A MINDSZENTYNUM HÍREI - NOTICIAS DE MINDSZENTYNUM
Argentínai Katolikus Magyarok Szövetsége (AKaMSZ) - Asociación de Húngaros Católicos en la Argentina
Sede central „MINDSZENTYNUM”: Aráoz 1857, Buenos Aires (1414) ARGENTINA
IRODASZOLGÁLAT: csütörtökön 16-tól 18 óráig - HORARIO DE OFICINA: jueves de 16 a 18 hs.
LELKI TANÁCSADÁS: Fóthy István lelki kísérő telefonján megbeszélni 4796-3638.
ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: llamar al teléfono del acompañante espiritual Esteban Fóthy 4796-3638
Ismétlődő események:
Minden hónap első vasárnapján 17 órakor Szentmise és teadélután.
Minden hónap második keddjén 19 órakor társas vacsora és választmányi ülés. Minden tag, barát és jótevő meg van híva
ismerkedés, valamint egy kellemes est eltöltése céljából. A vacsora költségét a Szövetség fedezi, illetve önkéntes
adományokat fogad el fedezésére.
Minden csütörtökön 18-20 óráig Vezetőségi ülés (kivéve a hó 2. hetén, amikor a keddi vacsora van választmányi üléssel).
Actividades permanentes:
Cada 1º domingo del mes a las 17 hs. Santa Misa y luego té comunitario (salvo el próximo 1º de mayo).
Cada 2º martes del mes a las 19 hs. Cena comunitaria y reunión de Comisión Directiva. A esta cena están invitados sin
cargo todos los socios, adherentes y benefactores de la asociación para conocernos y compartir un momento agradable. Al
final se hará una colecta donde aportan lo que puedan los que quieran.
Cada jueves, de 18 a 20 hs., reunión de Mesa Directiva, (salvo en la 2ª semana del mes).
MEDITACIÓN SOBRE LA VIDA. ¡La muerte no existe!
Así como la oscuridad no existe, porque no es más que falta de luz, y ésta es energía medible. El frío
tampoco existe, es la falta de calor que es energía medible. Así podemos afirmar que la muerte no existe: es la
falta de vida. Es evidente que según las leyes de la naturaleza morimos, pero si lo analizamos partiendo de las
leyes de la “dignidad de la persona humana”, el hecho tiene otro aspecto.
Después de mi milagrosa segunda operación cardiaca tuve una vivencia personal. Durante una sesión de
relax, la profesora dijo que tratemos de agradecer a nuestro cuerpo lo mucho que aguanta. A medida que fueron
cicatrizando mis tremendas llagas y fui recuperando poco a poco mi salud y mis fuerzas vitales, me emocionó el
darme cuenta de la fuerza de vida que tiene el hombre. Qué fuerza tiene la vida y las ganas de vivir. Qué
potencia tiene el hombre para superar los males. – Palpé mi cuerpo, y me sentí profundamente agradecido por
este milagro, por mi cuerpo, por la vida.
7
El mundo, la creación por nosotros conocida, se puede expresar con una sola palabra: Vida. La vida es
nuestra más preciada y milagrosa posesión. La fuerza por la cual crecemos. Dios desde su infinito amor creó al
hombre a Su imagen y semejanza para la vida. (Gen. 1). La vida es el polo de atracción hacia donde se dirigen
todos nuestros esfuerzos y afanes. Por eso, el hombre, la persona, no muere, por eso vivimos para siempre a
imagen y semejanza de Dios, porque en nuestro fuero interno están las ganas de vivir, esa chispa divina que se
agazapa en nuestro corazón. Hasta que la sentimos vamos en camino hacia Dios.
Les deseo un año nuevo con bendiciones y fuerza de vida en nombre de la Comisión Directiva de la
Asociación de Católicos Húngaros de la Argentina.
Esteban Fóthy [email protected]
VIRÁGVASÁRNAPI MISE A MINDSZENTYNUMBAN
Március 20-án Virágvasárnapi szentmisét tartott a Mindszentynum kápolnájában Finta Lajos atya, aki erre az
alkalomra utazott Buenos Aires-be, La Riojából. A szentmisét a nemrégen elhunyt Zaha Sándornéért ajánlották
fel. A kápolna zsúfolásig megtelt ebből az alkalomból is. Az ünnepi hangulatot fokozta a pálmaágakkal szépen
feldíszített oltár. A magyar nyelvű énekes szentmise sokáig emlékezetünkben marad, hiszen oly ritkán van rá
lehetőségünk. Az énekek elénekelésében segítő kis énekkart Dombay Jenő vezette, köszönet minden
résztvevőnek. A szentmise keretében a hívek körmenetet tartottak a Mindszentynum épülete előtt, majd
visszatérvén a kápolnába, folytatódott a szentmise, amelynek végén elénekeltük a Magyar Himnuszt és a
Boldogasszony Anyánkat.
A szentmise végeztével a hívősereg a Sorg terembe vonult ünnepi ebédre, amelyet Paál Magdi készített. Az
előkészületekben és az ebéd felszolgálásában sokan részt vettek, mint mindig, Farkas Judit, Szakváry Zsuzsi,
Szentkirályi Edina, Ózdy Babi, Kovács Olga, Molnár Judit, Honfi Kati, a terem előkészítésében pedig Honfi János
és maga Lajos atya is szorgoskodott. Köszönjük mindannyiuk segítségét.
Díszvendégünk Elsie de Rivera Haedo volt, akit Honfi János ügyvezető elnök külön szavakkal köszöntött,
kiemelte Elsie asszony szerepét az Argentínába menekülő magyarok támogatásában. Dobosi Szabó László róla
készített festményét ajándékozta a Magyar Egyesületeknek, melyet a Mindszentynum Sorg termének falán
helyeztek el.
Megjelent Fóthy István elnök, Bobrik György és Farkas Judit alelnökök, az Evangélikus Egyház részéről Heftyné
Kató, valamint a magyar intézmények számos képviselője és a magyar kolónia számos kiemelkedő alakja. Külön
köszönetet mondunk Gina Ionescunak, aki saját festményeiből adományozott a Mindszentynumnak.
Március 27-én 17 órakor került sor a Mindszentynum kápolnájában az ünnepi Húsvét Vasárnapi misére, amelyet
P. García Mata celebrált spanyol nyelven. A szép számban megjelent hívősereg a sonka és kalácsáldás után
koccintásra gyűlt össze a szentmise végeztével.
(A híreket beküldte Rábai Katalin [email protected] . Köszönjük! Szerk.)
__________________________________________________________________________________________
A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI – NOTICIAS DE LA IGLESIA REFORMADA
Capitán Ramón Freire 1739, (C-1426 AWI) Buenos Aires. Tel. 4551-4903. weblap: www.parokia.hu
Lelkész: Tóth L. Kristóf. Tel. 4551-4903 Celular: 15 5746-6505. [email protected]
Főgondnok: Pataky László Tel. 4798-5207 [email protected]
Beosztott lelkész: Tóthné Bede Krisztina
Istentisztelet:
vasárnap és vallásos ünnepnapokon 10 órakor.
Istentisztelet a Szent István Otthonban:
minden páros szerdán 11 órakor.
Bibliaóra:
márciustól decemberig minden hó 1. szerdáján 16 órakor.
Gyerekek számára ökumenikus Istentisztelet minden hó 3. vasárnapján 10 órakor.
Culto conjunto castellano / húngaro:
3er domingo de cada mes, 10 hs. (con Rev. Gabriel Miraz)
Figyelem! Április 17-én, vasárnap családi Istentisztelet lesz spanyol nyelvű Igehirdetéssel (Rev. Gabriel
Miraz), zenés áhítattal. Elhangzik: Antonio Vivaldi: A-moll Concerto, No. 177. Allegro, Larghetto, Allegro.
Előadják: Schirl Pál és Alberto Gancedo hegedűn, Néstor Queral zongorán. Utána közös ebéd. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Megindult a református gyülekezet honlapja!
Elérhető a www.parokia.hu portálról. Megtalálható a gyülekezetek között az Argentínai Magyar Evangéliumi
Református Keresztyén Egyház címszó alatt, vagy a régiók között Dél-Amerikánál.
__________________________________________________________________________________________
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI
A szokásos havi magyar Istentiszteletet a hó 3. vasárnapján tartjuk, mindig de. 11 órakor. Erre az alkalomra külön
fölutazik vidékről Nt. Demes András. Minden magyar Testvérünket szeretettel várjuk!
Todos los domingos a las 19 hs.: Culto en idioma castellano.
__________________________________________________________________________________________
8
A ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (ZIK) HÍREI - NOTICIAS DEL CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI (ZIK)
Minden hónap elsö keddjén 21 órakor vezetöségi gyülés.
A rendszeres tanítás 2005. április 9-én, 10 órakor megkezdődött, óvodások, juniorok és szeniorok számára.
Hely és időpont:
Mindhárom tagozat, 10:00 és 12:50 óra között a Szent László iskolában (Moreno 1666, Olivos),
Tandíj:
Június 30. előtt kifizetve:
1 gyerek …………………..
évi $ 150.2 gyerek vagy több ……….
évi $ 300.Június 30. után:
1 gyerek …………………..
évi $ 180.2 gyerek vagy több ……….
évi $ 360.(tankönyv / fénymásolási költségek beleértve).
Zaháné L. Alexandra a ZIK pénztárosa.
(Kérjük, hogy minden pénzüggyel kapcsolatos témával hozzá forduljatok.)
* Figyelem:
- Újabb csoportot nyitunk otthon nem magyarul beszélő gyerekek számára. Ha ismeretségi körötökben
van 3 éven felüli gyerek, akit erre meghívhatnánk, kérjük minél előbb a család nevét, hogy a
kapcsolatot felvehessük.
- Juniorok és Szeniorok szülei részére az első félév végén hívunk össze értekezletet (június hó), de
minden észrevételt, javaslatot örömmel meghallgatunk bármelyik tanítási szombaton.
Abban a reményben, hogy az év folyamán összetett erővel, nagyon érdemes, lelkes és örömteli munkát végzünk,
szeretettel várjuk gyermekeiteket az említett dátumon
A ZIK Vezetősége nevében:
Zaha Sándorné L. Alexandra,
Beisné Mocsáry Anni
ZIK Iskola Bizottság Elnöke
ZIK Iskola Igazgató
__________________________________________________________________________________________
El ciclo lectivo comenzó el 9 de abril 2005, a las 10 hs. para todos los grupos (jardín, junior y senior).
Lugar y Horario:
En el Colegio San Ladislao (Moreno 1666, Olivos), todos los sábados estipulados en el calendario anual entre las
10 y las 12.50 hs.
Arancel:
Pago efectuado antes de fin de junio:
1 hijo ………………….. $ 150.- (por año)
2 hijos o más ………. $ 300.- (por año)
Pago efectuado después de fin de junio
1 hijo ………………….. $ 180.- (por año)
2 hijos o más ………. $ 360.- (por año)
(incluye libros y fotocopias).
Alexandra de Zaha es nuestra tesorera. Por favor, dirigirse a ella por todo tema relacionado con pagos.
*** Atención:
- Es nuestra intención abrir una nueva sección para niños que no hablan húngaro en sus hogares. Si
entre sus amigos o conocidos hay familias con niños mayores de 3 años que pudieran tener interés
en el aprendizaje del idioma húngaro, les agradeceremos comunicarnos sus nombres cuanto antes,
para que podamos ponernos en contacto con ellos.
- En junio, al finalizar la primera mitad del año, invitaremos a reunión a los Padres de los grupos Junior
y Senior. Pero escucharemos gustosamente toda inquietud o sugerencia que pudieran tener en
cualquiera de los sábados de clase.
9
Sabemos que el esfuerzo mancomunado de los Padres y el Círculo significará un año de crecimiento en lo
cultural y espiritual para nuestros hijos. Con este ánimo, entusiasmo y alegría los esperamos en las fechas
mencionadas.
En nombre de la Comisión Directiva del Circulo Juvenil Zrínyi:
Alejandra L. de Zaha
Ana María Mocsáry de Beis
Presidenta de la Comisión de Escuela
Directora de Escuela
__________________________________________________________________________________________
A CSERKÉSZEK HÍREI – NOTICIAS DE LOS SCOUTS
Az idén a rendszeres foglalkozást április 9-én, szombaton du. 1 órakor, közvetlenül a ZIK után kezdjük
újból, mint mindig: a Cserkészházban. Bővebb információ a kerületi parancsnoknál, Lomniczy Mátyás (155703-1800)
v. KÖLLEY GYÖRGY cscst. 1919 – 2005: Fiatalon kerül a Cserkészszövetség központjába, mint Országos
Kicserkész Előadó. 1946-ban cserkészvezetői munkája miatt 8 évre ítélik a szovjet Gulagba, kényszermunkára.
1954-ben kiszabadul és folytatja a cserkészmunkát, majd 1956-ban szentelik pappá. 1969-ben nyugatra
kényszerül és 1970-től 2 évtizedig az I. Európai Kerület parancsnoka. Cserkésztábort, körutakat rendezett a világ
minden kerületébe és cserébe európai körutat. Hosszú, türelemmel viselt betegség után életének 86. évében
elhunyt. Gyurka-bá temetése március 31-én volt Leányfalun: a rekviem a templomban, utána szülei sírjába
temették. Sokan megismertük körútjai alatt. Szép emlékekkel búcsúzunk tőle. RIP Árpád Honlapunkon készülő
megemlékezés: http://groups.msn.com/20ArpadVezerCscs/kolley.msnw
------Kedves Cserkésztestvérem!
Csapatunk 2005. július 20-30. között nomád tábort szervez külföldi magyar cserkészek részére. A táborba
minden cserkész jelentkezését várjuk. Jelentkezni e-mailben vagy postai úton lehet (H-3200 Gyöngyös, Deák F.
u. 21/1). Ha kérdésetek van, akkor is írjatok.
A tábor helye: szervezés alatt (valószínűleg Nógrád megye területén). A tábor keretmeséje az államalapítás. A
helyek korlátozott számban és földrészek szerinti osztásban állnak rendelkezésre, ezért kérünk, mihamarabb
jelezd részvételi szándékodat.
Részvételi díj: 12.000 Ft
A 789-es sz. Kapisztrán Szt. János Cserkészcsapat cserkészei, 789-es sz. Kapisztrán Szt. János
Cserkészcsapat: Honlapunk címe: http://www.kapisztran.hu
Pálos Csaba cspk, 3200 Gyöngyös, Deák F. u. 21/1 - Telefon: 30 / 38 38 038
------Retomamos la actividad regular de este año el sábado 9 de abril, a partir de las 13 horas, después de las
clases del ZIK. Como siempre, en la Casa Scout (Monteverde 4251 - Olivos), Para mayor información, por favor
dirigirse al Jefe de Distrito, Matías Lomniczy (15-5703-1800)
__________________________________________________________________________________________
A REGÖSÖK HÍREI – NOTICIAS DE LOS REGÖS
(A Regös Együttes útjának első visszhangjaiból múlt számunkban kezdtük kivonatosan közölni a
HARGITA NÉPÉBEN megjelent riportot. Íme a 2. rész “Argentínai táncegyüttes Erdélyben”):
Az Argentínai Magyar Hírlap és az EMESE
(Bajna György így folytatja cikkét:)
A beszélgetés folyamán tudomást szerzek az Angol Nővérek áldásos munkájáról. Máter Juhász, a Zrínyi
Ifjúsági Kör megálmodójának és elindítójának érdemeit Leidemann Sylvia karnagy mai törekvései is követik.
Kodály, Bartók, régi magyar énekek, virágénekek szerepelnek repertoárján. Énekkara az ősszel már a Buenos
Airesben megrendezett etnikumok fesztiválján a Regös Néptánc Együttessel olyan sikerrel szerepelt, hogy a 40
kisebbségi csoport közül kiérdemelték a nagy kitüntetést: az argentinok fővárosának híres operaháza színpadán
szerepelhettek.
Felmérhetetlen az érdeme Haynalné Kesserű Zsuzsánnának – mondja Beatrix. 26 éve vezeti a magyar
könyvtárat, szeretteti meg a magyar és az egyetemes irodalmat a magyar közösség tagjaival. Most az Argentínai
Magyar Hírlap kiadását vállalta magára, miután a Dél-Amerikai Magyar Hírlap megszűnt.
10
Együtt táncolnak a Regös és a Hargita együttes tagjai. Így mulathatnak a világ másik felén az évente
megrendezett Nagy Magyar Cserkészbálon, amikor ki-ki díszmagyarba öltözve vesz részt az első bálosokat
bemutató mulatságon. Ott éjfélkor a Regös eltáncolja a Körmagyar táncot, a Fejedelmi táncot.
Gyergyószentmiklós fényei már besütnek a suhanó jármű ablakán. Még lejegyzem, hogy a magyar Oktatási
Minisztériumnál nyert pályázat milyen nagy segítséget jelentett a csoportnak, amelynek tagjai maguk készítik
ruháikat. A magyar jelleget csak a kalapjaik nem őrzik, azok spanyol kalapok. A toll bennük talán gyöngytyúktól
származik? Edi azt mondja, hogy Chaco (ejtsd: Csákó) tartományban kapták egy ottani magyar közösség
felkeresése alkalmával.
-Azok a magyarok már nem ismerik a nyelvet, a legelső, a XX. század eleji nagy kivándorláskor kerültek a déli
féltekére. Nem, nem a magyar csákóból ered a tartomány neve – mosolyog nyelvbúvár buzgalmamon Edi. Nem
tudom, lehet, hogy a toll gyöngytyúké volt, én azt nem ismerem.
-Igen, fecske, veréb van Argentínában is. Ilyenek is vannak, a szürkületben nem tudom megállapítani, hogy a
mienkkel azonos madarak-e – mondja később Beatrix, akit a csárogó csókahadra mutatva az ottani csókákról is
kikérdeznék.
Büszke örmény férjét többször emlegeti, Remete központjának az örmények építtette házakra hívom fel
válaszként figyelmét. Amint kiderül, Edi többet tud, mint gondolnám az erdélyi örménység sorsáról, a remetei
örményekéről is. Ismeri a nagy örmény településeket, tudja, hogy kik beszélik még a nyelvet, találkozni akar
Zakariás Péter bácsival Szépvízen.
-Nyilvántartanak ők mindent, mondja nem kis anyai büszkeséggel Beatrix. Ott, Argentínában tudjuk, ki honnan
érkezett. Más a végződése a törökországi, más az oroszországi örmény neveknek. A -ian, -ján végződés sajátos
ismertetőjegy. Argentínában egyébként ma hét örmény tannyelvű iskola működik – tájékoztat.
Én a gyergyói tréfás megjegyzéssel szórakoztatom, mely szerint nem gyergyói, akiben 5–10%-nyi örmény vér
nem kering. Közben egyik, Burján nevű dédanyámra gondolok, bár nem hallottam, hogy örmény lett volna. És ha
mégis?
A fiatalok szórakoznak. Ott dalol a két uruguayi kislány, nézik a táncolókat. Otthon majd megtanítják az
uruguayi magyar tánccsoportnak, amit Buenos Airesben és e hosszú utazás alkalmával tanulnak. Bizonyára az út
élményei sem maradnak nyomtalanok lelkükben.
Szőnyi Zsófi, aki több évet töltött nagykövet édesapja állomáshelyén, Argentínában, s most a csoportot kíséri,
arról érdeklődik, hogy nem kellene valami pénzt felajánljanak Laczkó néninek, aki valamennyi fiúnak székely
inget készül varrni? Már megmérte őket. Mondom, hogy nagy sértés lenne, a kedves asszony bizonyára
visszautasítaná, ne foglalkozzanak vele. Csak az legyen a gondjuk, hogy miként jutnak ki az ingek a pampák
földjére.
-Edi és Dani talán jönnek Kismihály Zsolt menyegzőjére Kalotaszentkirályra, s akkor ők elvihetik a nyáron.
Névjegykártya, címcsere, búcsúzkodás, a talán “majd egyszer találkozunk” tétova reménye… Persze, kacagok,
hogyne mennék én hozzátok. Már csak a napot és az órát döntsük el…
Éjfél rég elmúlt. Valakinek a Sebestyén Mártától hallott csángó énekével fülemben válok el a kedves
társaságtól. Emléktárgyakat kapok, köztük az EMESE című újságot, az argentínai magyar ifjúság hírlevelét.
Akkor a viszontlátásra, itt vagy ott! –
Teljesen mindegy!
(Bajna György www.hhrf.org/hargitanepe (VÉGE)
NOTICIAS DE ESGRIMA - VÍVÁS
ESGRIMA EN EL CLUB HUNGÁRIA - un deporte moderno
FORMACIÓN-RECREACIÓN-COMPETENCIA DE ALTA PERFORMANCE
El 19 de marzo se disputaron las primeras pruebas de Ranking Nacional de Cadetes y Juveniles del año en
curso. El escenario fue el CeNARD, desde las 9 de la mañana del día sábado. El esgrimista del Club Hungária
que tuvo el mejor desempeño fue MATÍAS RODRÍGUEZ FRANK, quien se adjudicó el 3º puesto en SABLE
MASCULINO CADETES.
11
Con este nuevo año lectivo, el Mº Mario de Brelaz irá al exterior por compromisos laborales. Como maestro
y amigo, ¡lo vamos a extrañar! Le deseamos mucha suerte en su nuevo emprendimiento y lo despedimos con un
¡hasta pronto, Maestro!
La actividad regular se desarrolla los días miércoles de 18 a 20.30 hs. y los sábados de 15 a 19 hs. A partir de
los 8 años, ambos sexos, florete, espada y sable. Club Hungária, Pasaje Juncal 4250, Olivos. Tel. 4799-8437.
Maestro: Juan Gavajda.
INFORMES: Henriette Várszegi [email protected] – Tel. 4461-3992
ESPERAMOS A TODOS LOS ESGRIMISTAS EN ACTIVIDAD Y A TODOS LOS INTERESADOS EN
CONOCER ESTE DEPORTE.
4) Minket érintő hírek innen-onnan / Noticias de acá y de allá
HÍREK MAGYARORSZÁGRÓL ÉS A NAGYVILÁGBÓL – NOTICIAS DE HUNGRÍA Y DEL MUNDO
Hontalan magyarok Lettországban: A balti államokban élő mintegy 700 magyar közül háromszázan Lettország
területén laknak. Magyarországi lakhely hiányában nem lehetnek magyar állampolgárok, így közülük 200 fő
hontalan státuszú, azaz lett állampolgársággal sem rendelkezik, ennek minden rendkívüli hátrányával. Még
ahhoz is a szomszédos országba kell utazniuk, hogy érdemben elindíthassák vízumkérelmeiket. Helyzetük jól
példázza azt, hogy az EU sem megoldás a megoldatlan nemzeti kérdésekre, hiszen Lettország és Magyarország
egyaránt teljes jogú uniós államok.„Ezt a hontalansági diszkriminációs státust velünk együtt még 700.000
úgynevezett ’oroszul beszélő’ lakos kapta, miután Lettország kivált a volt SZU kötelékéből.” – tájékoztatott Molnár
Sándor, a Lettországi Magyarok „Balaton” Társaságának elnöke. A nagyrészt Kárpátaljáról Lettországba települt
magyar közösség ma emberileg elfogadhatatlan helyzetben él. ([email protected])
Brüsszel: Ami fontos a magyarországi EP-képviselőknek Románia csatlakozásakor: Az Európai Parlament
Külügyi Bizottsága március 29-én tárgyalta a Románia csatlakozási kérelmével kapcsolatos jelentést. A
magyarországi képviselők kilenc javaslatot tettek a jelentéstervezet kiegészítése érdekében.
Gál Kinga öt javaslata (egyik közös Michl Ebner, Dél-tiroli képviselővel) a kisebbségvédelmet, szennyvízkezelést,
környezetvédelmet, a közösségi és egyházi javakat érintette.
Hegyi Gyula két javaslatot tett a környezetvédelemről, Szent-Iványi István pedig egyet a sajtószabadságról,
illetve Mohácsi Viktóriával közösen egyet a cigány-kérdésről.
Mint ismeretes, Székelyföld autonómiájával kapcsolatban öt javaslatot terjesztett elő Michl Ebner (közülük egyet
Gál Kingával). Ebner öt javaslatát Pierre Moscovici raportőr két kompromisszumos indítványba foglalta, a
bizottság túlnyomó többsége pedig támogatta.
Gál Kingának a közösségi és egyházi javakra vonatkozó javaslatát a bizottság 37 igen és 38 nem szavazattal
utasította el.
A további negyven módosító indítvány, amelyet más európai képviselők nyújtottak be, illetve Moscovici
jelentéstervezete megtalálható az Európai Parlament internetes honlapján. (Forrrás: VET Visszhang
[email protected])
__________________________________________________________________________________________
Felhívás: A Magyar Nemzeti Múzeum 2006-ban kiállítással kíván megemlékezni az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulójáról. Kérünk mindenkit, akinek a forradalom időszakához kapcsolódó tárgy, jelvény,
fénykép, fényképnegatív, újság, plakát, röplap, igazolvány, irat vagy bármely más dokumentum van a birtokában,
és azokat szívesen a múzeum rendelkezésére bocsátaná, jelentkezzen a (36 1) 327 77 84-es, vagy a (36 1) 327
77 25-ös telefonszámon, hétfőn, szerdán, pénteken 9 és 12 óra között. (MNO)
___________________________________________________________________________________
III/III-as a kabinetben: Péter-Bartha Gábor, a pártállam római katolikus egyház elleni belső elhárításának
egykori hadnagya jelenleg a kormány nemzetbiztonsági kabinetjének titkáraként tevékenykedik. Juhász Ferenc
honvédelmi miniszter, a kabinet vezetője állítja: nem tudott titkára titkosszolgálati múltjáról.
Péter-Bartha Gábor, akinek neve a Heti Világgazdaság által közzétett listán olvasható, azonos a Magyar
Köztársaság nemzetbiztonsági kabinetjének jelenlegi titkárával. A kormánytisztviselő 1989-ben még a pártállami
rendszer III/III-as ügyosztályának központi állományában tevékenykedett a belső elhárítással foglalkozó
csoportfőnökség hadnagyaként. A tiszt a lista tanúsága szerint az ügyosztály római katolikus egyház ellen
irányuló elhárítást végző 1/A alosztályán dolgozott. Az őrnagy - aki a mostani tisztsége előtt a Honvédelmi
Minisztérium jogi igazgatási irodáján tevékenykedett - nem cáfolta az értesülést.
12
Péter-Bartha Gábor arra a kérdésre, hogy készített-e jelentéseket, és ez összeegyeztethető-e a jelenlegi
munkájával, annyit felelt: "Természetesen, tessék nekem mondani olyan jogszabályt, amely ezzel kapcsolatosan
bármilyen tilalmat írna elő." (Forrás: Magyar Nemzet, 2005. március 21.)
__________________________________________________________________________________________
Március 15-i ünnep Skóciában: A Skóciában élő magyarok Dunfermlineben ünnepeltek. Emléktáblával jelölték
meg azt a City Hotelt, ahol 1856 júniusában Kossuth Lajos is megszállt.
"Az idén nyolcadik alkalommal rendeztem meg a Skóciában élő magyaroknak a Magyar Nemzeti Napunkat,
megemlékezve ezzel az 1848-as forradalomra, a nagy alakjaira és Kossuth Lajos volt magyar kormányzó skóciai
látogatására is. Március13-án vasárnap egy díszebéd keretében jött össze mintegy 55 magyar (felnőttek és
gyermekeik), hogy az évben egyszer találkozhassanak, beszélgethessenek, emlékezhessenek és hogy
magyarságukról tanuságot adhassanak" - tájékoztatott Ildikó Roberts, az ünnepség szervezője.
Az ünneplőket levélben köszöntötte Lamperth Mónika belügyminiszter. A levelet Szalay Tamás, a Népszava
újságírója, az Albannach Skót Kulturális Egyesület elnöke olvasta fel.
Az ünnepségről és a Skóciában élő magyarokról a http://www.skocia.co.uk honlapon lehet tájékozódni.
__________________________________________________________________________________________
Március 19-én és 20-án volt az 1990-es marosvásárhelyi pogrom 15. évfordulója. A fekete márciusnak is
nevezett, a román fegyveres erők által passzívan támogatott, négy vagy öt halálos áldozattal és több száz
sebesüléssel, többek közt Sütő András szemének kiverésével járó magyarellenes etnikai pogrom felelőseit a mai
napig nem nevezték meg, és senkit nem állítottak bíróság elé. (http://www.jobbik.hu)
__________________________________________________________________________________________
Iliescu: A magyarok a felelősek az 1990-es összecsapásért: A romániai magyar sajtó és a román lapok egy
része bírálja Iliescu volt elnök marosvásárhelyi beszédét, amelyben a helyi magyarokat tette felelőssé a 15 évvel
ezelőtti véres összecsapásokért.
A volt államfő szerint az etnikai konfliktust a magyarok okozták, mert felhergelték a románokat azzal, ahogy
március 15-ét ünnepelték. Felvetődött a szecesszió, azaz az elszakadás, az elkülönülés kérdése, és nyomást
lehetett érzékelni a magyar oktatás különválására - idézi a román hírügynökség az akkori hatalom fejét, aki úgy
vélte, hogy mindent megtett, amit tehetett, hiszen több vezetőt is odaküldött a konfliktus csillapítására. Csak azt
hallgatta el a volt államelnök, hogy a békítők már akkor érkeztek, amikor a véres összetűzések befejeződtek - írja
a romániai Magyar Szó.
Egy bukaresti újság egy csütörtökön közölt kommentárjában felveti Ion Iliescu felelősségét. Azt írja, hogy a
titkosszolgálat volt főnöke az elnökkel együtt kezdeményezte a romániai magyarellenes kampányt 1990 elején.
Ez a vád eddig csak magyar részről fogalmazódott meg Ion Iliescuval szemben.
A Médiafax hírügynökség tudósításában arra is kitér, hogy a marosvásárhelyi események egyik fő szereplőjének,
a Vatra Romaneasca szervezetnek Ion Iliescu mindmáig tagja, hiszen elismerte, beiratkozott a szervezetbe, arról
pedig nem beszélt, hogy azóta kilépett volna. Mint ahogy azt sem említette meg, hogy a Vatra Romaneasca vitte
be buszokkal a felfegyverzett maros- és görgényvölgyi román falusiakat Marosvásárhelyre 1990 márciusában.
Moszkovits János (Bukarest) (Forrás: LAMOSZSZ hírlánc)
__________________________________________________________________________________________
Közlemény: Az 56-os Magyarok Világtanácsa kinyilvánítja, hogy az európai uniós elveknek is megfelelően,
2005-től kezdve Április 4 Magyarország Leigázásának Napja.
Ismeretes, hogy 1945-ben ezen a napon, majd az azt követő 8 napban, a kommunista diktatúrát hazánkra zúdító
vörös hordák teljesen elözönlötté hazánkat, Magyarországot. Tízezreket gyilkoltak le, százezreket vittek szibériai
táborokba, milliókat gyaláztak meg, fosztottak meg minden vagyonuktól, vetettek internáló táborokba, kínoztak
meg, gyilkoltak le a magyar kommunisták segítségével.
Felhívással fordulunk a világ szabad népeihez, a határon innen és határainkon túl élő magyar testvéreinkhez,
hogy ezen a napon is, emlékezzenek a magyar holokausztra. Csatlakozzanak közleményünkhöz.
56-os Magyarok Világtanácsa [email protected]
__________________________________________________________________________________________
Kisebbségi magyarok az EU-ban Magyarország támogatása nélkül: Botrányosan szerepeltek Brüsszelben,
az Európai Parlament Külügyi Bizottságának ülésén a budapesti kormányoldal EP-képviselői. A külhoni magyar
nemzeti közösségek számára életfontosságú autonómia kérdését dél-tiroli és katalán képviselők kellett
felvessék, miközben Tabajdi Csaba és Szentiványi István másról, illetve ellene beszéltek. A december 5-i
népszavazást megelőző kormány-ellenkampány alapján kiderült, hogy közösségi túlélésükért folytatott harcukban
a külhoni magyar közösségek már alig számíthatnak a magyarországi politika támogatására. Az EP Külügyi
Bizottságában történtek után még az sem kizárt, hogy annak ellenében kell kivívniuk fennmaradásukhoz
nélkülözhetetlen jogaikat. ([email protected])
__________________________________________________________________________________________
13
BREVES DE INTERÉS
OSLO - El premio Abel, creado por el gobierno noruego en 2002 a modo de Nobel de las matemáticas, fue
otorgado al doctor Peter D. Lax, de la Universidad de Nueva York, por sus investigaciones en ecuaciones
diferenciales. Para el jurado, Lax, de 78 años y origen húngaro, es “uno de los fundadores de las
matemáticas modernas aplicadas a la informática”. Dio su nombre a resultados matemáticos fundamentales
y a métodos numéricos, como el lema de Lax-Milgram, el teorema de equivalencia de Lax, los esquemas de LaxFriedrich y Lax-Wendroff, la entropía de Lax y la teoría de Lax-Levermore. El premio, de 982.000 dólares, celebra
el bicentenario del nacimiento de Niels Henrik Abel. (Fuente: La Nación - AFP)
Murió en su casa en Suiza a los 80 años Efraín Kishon, uno de los humoristas más famosos del mundo. Su
popularidad traspasó las fronteras de Israel y de Europa tanto por sus libros como películas en estilo satírico. El
premier israelí, Ariel Sharon, lo llamó “uno de los gigantes culturales de nuestra generación.” Nacido en
Budapest, el 23 de agosto de 1924, sobrevivió un campo de concentración durante la 2ª Guerra Mundial y luego
emigró a Israel en 1949. Su obra prolífica abarca ensayos, obras teatrales y novelas. Escribía en húngaro con
su nombre Ferenc Kishont y en alemán como Ferenc Hoffmann. Cambió su nombre al hebreo después de
llegar a Israel. Sus obras fueron traducidas a más de 30 idiomas. Nunca llegó a sentirse a gusto en Israel, por lo
que finalmente se estableció en Suiza. Fue enterrado en Tel Aviv. Lo sobreviven su tercera esposa, Lisa, y tres
hijos adultos. (Condensado por SKH de un artículo de Greg Myre, NEW YORK TIMES)
Bruselas: Un grupo de legisladores de la Unión Europea provenientes de la ex Europa Oriental pidió la
prohibición de los símbolos comunistas, incluyendo la estrella roja y el martillo y la hoz. Así querían
equipararlos con la esvástica nazi, cuya prohibición ya había solicitado el Alto Comisionado Franco Frattini como
parte de una campaña para combatir el antisemitismo y la intolerancia. El grupo formado por Estonia, Lituania,
Eslovaquia, Hungría y la República Checa sostuvo que los símbolos soviéticos deberían incluirse en cualquier
prohibición debido a que representan el sufrimiento infligido por los regímenes de opresión, respaldados por la
potencia soviética, a las poblaciones de estos países satélites. El vocero húngaro en el Parlamento Europeo,
József Szajer, expuso que ambos regímenes totalitarios, el nazi y el soviético, deberían tratarse con la misma
vara, ya que son igualmente horrendos. La Oficina central de la UE no se manifestó a favor de la petición,
dado que consideraba “inapropiado” equiparar los símbolos de ambos regímenes puesto que se estaba
negociando las leyes antirracistas, mientras que la esvástica es vista como un símbolo del antisemitismo. Por
ello es menester continuar los debates políticos al respecto. Para la aceptación de la propuesta se necesita el
acuerdo de los 25 países miembros.
(Condensado por SKH de un artículo de Constant Brand, The Washington Times) www.washingtontimes.com)
El Museo de Bellas Artes de Budapest será renovado: Cuando se inauguró en 1906, este museo era uno de
los más bellos y valiosos del mundo. La refacción anulará el sistema de iluminación y calefacción instalado
durante la era comunista y se le sumará una extensión subterránea al estilo del Louvre de París. Así lo
explicó su nuevo director, László Baán. Los fondos requeridos serán provistos parcialmente por el gobierno y por
el sector privado. Se espera así restablecer la imagen internacional del museo, así como la alegría tanto de los
visitantes como de los mismos curadores de los tesoros que alberga. Entre éstos se cuentan la Madona de
Esterházy, de Rafael, la única escultura conocida de Leonardo da Vinci, hermosas colecciones de arte egipcio y
clásico, pinturas impresionistas francesas de primer orden, unas 8000 estampas incluyendo algunas de
Rembrandt y de Nicolás Poussin, además de obras de arte moderno y contemporáneo.
(Big News Network.com – Noticia trad. por SKH)
Una prohibición de Rumania echa incertidumbre sobre el status de las adopciones: Hace más de dos años
que el Tte. Cnel. de las FFAA de Estados Unidos, Greg Williams y su esposa tratan de adoptar un niño rumano
llamado László, ahora de 3 años. Ya gastaron más de US$ 11.000 en los trámites respectivos, que denominaron
una “pesadilla logística”. Aunque el nuevo presidente de Rumania, Traian Basescu, se reunió con el presidente
Bush para hablar sobre importante asuntos diplomáticos, como la guerra contra el terrorismo, la seguridad en los
alrededores del Mar Negro, el fortalecimiento de la OTAN, etc., la cuestión fundamental para unas 200 familias
estadounidenses sigue siendo la de la adopción. Después de la caída hace 15 años del dictador Nicolae
Ceausescu, que había prohibido el aborto y el control de natalidad, muchas familias empobrecidas no podían
alimentar ni atender a sus hijos. La televisión mundial mostró a bebés rumanos, muchos huérfanos, desnutridos,
algunas caras cubierta de moscas, algunos moribundos por las secuelas del sida. Así fueron atraídas muchas
familias norteamericanas, pero poco después fueron interrumpidos los trámites de adopción, ahora impedidos
por nuevas leyes. Según estimaciones de la UNICEF, el número de niños abandonados en Rumania llega a unos
9000 por año. Unos 33.000 siguen en austeros orfanatos públicos. Ellos son los perdedores.
(Trad. y cond. Por SKH de un artículo de Joshua Partlow, Washington Post, washingtonpost.com
__________________________________________________________________________________________
14
5) Olvasólevelek / Correo de lectore
Tisztelt, kedves Barátaink!
Nagyon szépen köszönöm, hogy kitartóan küldik elektronikus hírlevelüket. Bevallom, szorgalmas olvasójuk
vagyok. Külön örömömre szolgál, hogy épp március 15-én érkezett tavaszi levelük. Kellemes ünnepet azonban
most már inkább Húsvétra kívánok valamennyiüknek, a számunkra távoli Dél-Amerikában.
Barátsággal: Nagy Magdi, Újvidékről
__________________________________________________________________________________________
Kedves Zsuzsanna!
Áldott húsvéti ünnepet, magyar föltámadást kívánok Önnek, Szeretteinek és az egész argentínai magyarságnak!
Hering József
__________________________________________________________________________________________
Üdvözletem küldöm innen, Magyarból, kedves Magyar Honfitársaim!
Az argentin lapokon a minap tallózva bukkantam rá színvonalas újságaitokra, írásokra, melyből értesültem arról,
hogy egy csoport Magyarországra és Erdélybe tesz látogatást… és, ha jól értelmeztem, vendégszereplésük is
lesz.
Már éppen e levélíráshoz gyűjtöttem bátorságot, amikor döbbenten néztem a naptárt, hogy február 23-án
visszautazik a csoport a messzi Argentínába. A magam részéről pedig szerettem volna egy meghívást, egy
vendéglátást intézni a csoport részére, egy Pesten kívüli magyarországi vidékre, ahol egy kis program-félét
terveztem, mely megítélésem szerint kuriózum lett volna kedves Magyar Barátaim részére.
Magamról annyit, hogy édesanyaként, feleségként, köztisztviselőként és egy egyesület turista vezetőjeként a
spanyol nyelvet kezdtem el tanulni éppen azért, mert Argentínában szeretném megvalósítani elképzeléseimet,
terveimet... (egész egyszerűen azért, mert az a földrész nagyon tetszik...) természetesen ott, kinn élő
honfitársaimmal együtt. Érdekelne a kinti Magyaroknak szóló újság szerkesztésében való önkéntes részvétel,
amennyiben erre egy kis lehetőségem adódna…
Szívesen segítenék... ha nem veszik ezt tolakodásnak. Megtiszteltetés lenne számomra. Miután többféle terveim
is vannak, szeretnék majd Kedves Magyar Honfitársaimmal egy együttműködést létrehozni; a magam részéről
biztos vagyok abban, hogy elképzeléseim és az ottani magyarok helyismeretének ötvözete hatékony
együttműködést generálna.
Záróakkordom pedig nemes egyszerűséggel: MMM! Vagyis: Minden jót Minden Magyarnak! :)
Üdvözletem: Green Katalin Magyarországról [email protected]
__________________________________________________________________________________________
Emlékezzünk a kommunizmus áldozataira!
2001 óta február 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Mint az emberi történelem eddigi legpusztítóbb,
leggyilkosabb ideológiája, az 1917-es első hatalomra kerülése óta mintegy 100 millió ember életét oltotta ki. A
kommunizmus önmagában is jóval több áldozatot követelt, mint az első és a második világháború összesen.
Az emberi egyenlőség, a népek szabadsága, az elnyomás és osztálynélküli társadalmak megteremtése
utópiájának nevében a különböző kommunista diktatúrák milliókat hajtottak haláltáborokba, kínoztak halálra az
Andrássy út 60-hoz hasonló kazamaták mélyén; emberek millióit ítéltek éhhalálra; népek egészére mondták ki a
kollektív bűnösséget és deportálták őket otthonaikból. Az áldozatok mellett szinte felbecsülhetetlen azoknak a
száma, akiket származásuk, meggyőződésük vagy hitük miatt üldöztek, fosztottak meg vagyonuktól, tették tönkre
életüket és jövőjüket.
Emlékezzünk kegyelettel halottainkról, több százezer meghurcolt és meggyilkolt magyarról és mindazokról, akik
az elmúlt nyolcvan év során e gyilkos eszme áldozatául estek szerte a világon. Mielőtt ezt a múltat végképp
eltöröljük, szembenézni és szembesíteni kell vele mindannyiunkat, hogy a kommunizmus kísértete soha többé ne
járhassa be Európát!
Szávay István, Budapest [email protected]
__________________________________________________________________________________________
T. Cím!
Itt Hollandiában kiemeljük a magyarság nemzetközi összjátékát. Javaslom, látogassák meg sokan a mi
honlapunkat (www.federatio.org) és azon belül különösen a MIKES INTERNATIONAL-t, amelynek van egy 3-havi
folyóirat-kiadványa és a Bibliotheca Mikes International nevű könyvkiadása. Mindez elérhető a központi holland
honlapon keresztül. - Ilyen minőséget ritkán talál. Ingyen és bérmentve. Kérem, adja ezt tovább a dél-amerikai
magyarok között is. - Fiúk fel a fejjel, a harsona zeng!
Tiszteletteljes kézcsókkal: Tóth Miklós, Hága, Hollandia [email protected]
__________________________________________________________________________________________
15
(Ékezet nélkül bejött levél):
Tisztelt Szerkesztőség!
Nagy orommel hallottam nemreg egy radio-beszelgetest a HungArgNews-rol (Kossuth Radio, Budapest, a hirlevél
szerkesztojevel) es annak is orulok, hogy az OSZK honlapjan megtalaltam a lapot...
Egy nemzetkozi szervezetnek vagyok az elnoke, amely a tudomany es muveszet kapcsolataival foglalkozik
(Nemzetkozi Szimmetria Tarsasag = ISIS). Haromevenkent nemzetkozi kongresszusokat es kiallitasokat
szervezunk: (1) Budapest, 1989; (2) Hiroshima, 1992; (3) Washington D.C., 1995; (4) Haifa, 1998; (5) Sydney,
2001; (6) Tihany, 2004, es (7) BUENOS AIRES, 2007.
Eppen ezert szeretnem felvenni a kapcsolatot a Szerkesztoseggel ill. a Magyar Kozosseggel. Bar mi egy
nemzetkozi szervezet vagyunk, de magyar-kozpontu (Budapest es Melbourne). Szeretnem, ha az argentinai
magyar kozosseg tudna rolunk es esetleg reszt is venne a rendezvenyunkon a magyar kozosseg nehany
kepviseloje, ha a tema erdekes: Szimmetria, harmonia, ritmus, invariancia stb. a tudomanyban es a muveszetben
(ugye nem kell mondanom, hogy Bolyai-tol Bartok-ig magyar hagyomanyok vannak itt).
A hazigazda a B.A.-i Egyetem egy epitesz-professzora lesz: Claudio Guerri. Tars-szervezo az Argentin
Morfologiai Tarsasag. A szervezesnek meg az elejen vagyunk, pl. meg az idopontot sem rogzitettuk (csak az
evet).
Szivelyes udvozlettel
Prof. Nagy Denes, President of ISIS - Melbourne, jelenleg Budapest [email protected]
__________________________________________________________________________________________
Tisztelt Címzett!
A marosvásárhelyi Sapientia Tudományegyetem új épülete közel áll ahhoz, hogy megnyissa kapuit a tanulni
vágyó fiataljaink előtt. Az épület udvarán Bolyai János szellemét idéző hiperbolikus napóra márvány kompozíció
tenné teljessé az épület formai, és eszmei egységét. Mint ahogy lenni szokott, az anyagi gondok itt is
kulminálnak, és mindenki akarata ellenére, nincs lehetőség ennek kivitelezésére.
Ebbe nem tudunk belenyugodni, mert fontosnak tartjuk Bolyai János emlékét összekötni az egyetem létével, ami
ugyanúgy mérföldkő Erdély jövője szempontjából, ahogy Bolyai János geometriája mérföldkő az összemberi
tudomány fejlődésében. Aki e nemes cél fontosságát érzi és értékeli, kérjük, hogy anyagi lehetősége szerint,
küldje el adományát a megadott bankszámlaszámra. A támogatók neve, megjelenik az előcsarnokban elhelyezett
Bolyai János portréjának környezetében.
Az adományokat külföldről bármilyen valutában az alábbi számlaszámra lehet átutalni:
HVB Bank Észak Pesti Fiók - IBAN: HU02-1091-8001-0000-0016-5488-0006 - SWIFT COD: BACXHUHB
Tisztelettel a BOLYAI ALAPÍTVÁNY vezetősége - 1135 Budapest - Fáy köz 5 sz. - Tel.: 36/30 9957344
(A Bolyai János részletes emlékműtervet, Diénes Attila szobrászművész alkotását, ki lehet kérni Szerkesztőségünkből [email protected] . Diénes Attila jónevű mai magyar szobrászművész, aki Erdélyből
települt át családostól Magyarpolányba (Veszprém megye). Többek között a washingtoni magyar követségen két
éve felállított Kováts Mihály ezredes szobra, úgymint a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat által készíttetett,
adományozott és Karcagon tavaly felavatott Kováts Mihály szobor is az ő műve. A művész saját szavai szerint:
„Az emlékmű elkészítése nem anyagi javaim gyarapodására szolgál, hanem részemről is adomány. Az a
vágyam, hogy annyi pénzt sikerüljön összegyűjtenünk, hogy az én munkámon kívül, sikerüljön a
segédmunkásokat és a kivitelezéshez szükséges anyagokat, segédeszközöket beszerezni.”
__________________________________________________________________________________________
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amennyiben magyar eredetű hagyatéki (és esetleg más természetű genealógiai) üggyel kapcsolatban
genealógiai és jogi segítséget keresnének, kérem bizalommal keressék fel a www.hungaroots.hu oldalunkat.
Bárdossy Péter genealógus és jómagam tisztelettel köszönjük figyelmüket.
Dr. Várkonyi Tibor, ügyvéd
__________________________________________________________________________________________
Kedves magyar testvérek!
Erdélyből, pontosabban Csíkszeredából írok, nevem Biederman Attila, 41 éves mérnök-közgazdász, nős, két
gyerek apja. Nagyon régen már szerettem volna felvenni a kapcsolatot olyan magyar családdal, akivel levelezzek
és a magyar érzéseinket megosszam. Tudom, hogy, még ha bizonyos szempontokban jobb is az ott élő magyar
testvérek helyzete, úgy hiányzik valami a Ti lelketekből is, ahogy a miénkből is. Itt a nehézségeink egész más
beállítottságúak, ezt Ti is nagyon jól ismeritek. Valahol mégis közös, olyan honvágyhoz hasonló érzés fojtogat
mindannyiunkat.
Azért fordultam Hozzátok segítségül, mert szeretnénk mi, az egyetlen Biederman család itt Erdélyben, egy olyan
magyar társasággal, szervezettel felvenni a kapcsolatot, amelyiknek lehetősége van családomat meghívni
Argentínába. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy nem anyagi segítségre van szükségem, nem szeretnénk
semmiképp ott maradni, sem dolgozni, csak csupán egy vakációra volna szükségünk, hisz életünk álma, hogy
16
megláthassuk Argentínát. Természetesen, amíg nincs senkink ott, addig ez teljesen lehetetlen. Hátha egy
jóindulatú család, csoport, egyesület, egyház segítségével valóra tudnánk váltani családom, főleg a gyerekeim
(Rikhárd, 13 és Arnold, 9 évesek) álmát.
Nagyon várjuk a válaszotokat, szeretettel Biederman Attila [email protected]
__________________________________________________________________________________________
Tisztelt Haynalné Kesserű Zsuzsánna!
Magyarországon élő óvodapedagógus vagyok. Férjemmel, aki informatika tanár és mérnök, valamint tizennégy
éves kisfiammal Nyíregyháza egyik kertvárosában lakunk.
Férjem technikai segítségével hasznosítani tervezem az Internet által nyújtott lehetőségeket arra, hogy magyar
nyelven magyar népmeséket mondjak külföldön élő magyar gyermekeknek, akár “online” módon, élőben is.
Ennek érdekében szeretnék felkutatni olyan embereket, akik gyermekeik számára szívesen igénybe vennék ezt a
lehetőséget.
Kérem, ha ideje engedi, támogasson abban, hogy minél szélesebb körben megismerhessék elérhetőségeimet és
honlapomat, amelyben ízelítőt találnak általam mondott magyar népmesékből és gyermekversekből.
Hálás köszönettel: Csandliné Erika, Nyíregyháza [email protected] Honlap: www.members.chello.hu/csandli
Mobil telefon: 36-06-70-3620099 ; Vezetékes telefon: 36-06-42-480973
__________________________________________________________________________________________
Kedves Szerkesztőség!
Kérem, hogy az alábbi levelemet, cikkemet tegyék közkinccsé, közöljék le az újság megfelelő, vagy
hasonszőrű rovatában. Kérem, hogy kollégáikat, más szerkesztőségeket is tájékoztassák levelemről, ezzel is
elősegítve a Múzeum mielőbbi hivatalossá válását. Ez már több mint hobbi, küldj egy képeslapot!
A 31 éves gyűjtőmunkám bemutatása, közkinccsé tétele céljából 2001. július 7-én nyitottam meg a Képeslap
Múzeumot Hegyfalun. Távlati cél, hogy a világon kiadott lapokból 1-1 darab megtalálható legyen. Igaz ez hiú
ábránd, hiszen lehetetlen, de törekedni kell rá. A jogi akadályok miatt nem hivatalosan működik, de mivel magán
területen, magán tulajdonban lévő anyagról van szó, nem tiltott tevékenység. Nyitvatartási idő alapvetően
folyamatos (minden nap 8 órától 18 óráig), de célszerű előtte telefonon (06-20/463-9490) bejelentkezni.
A Múzeum címe: 9631 Hegyfalu, Kossuth Lajos utca 19. (kutatási tevékenységet folytatók számára egy
vendégszobával).
Az alábbi témájú lapok láthatók: Hegyfalu és kistérsége képeslapokon (állandó, folyamatosan bővülő anyag),
Nyugat-Pannon (EU) régió (Győr-Moson-Sopron -, Vas -, Zala megye és Burgenland) helységei és Kiemelt
témakörök (ideiglenes kiállítások, 4-6 havonta cserére kerülnek). Jelenleg "Magyarország vasútállomásai" című
anyag látható június közepéig. Az eddig bemutatott anyagok albumokban megtekinthetők, ellenben kérésre
bármilyen anyagot megmutatok. A Múzeum szívesen fogad mindenféle feleslegessé vált képeslapot, akár a
karácsonyiakat is.
Szívesen látom, várom a családok, egyéni utazók, osztálykirándulások, turistacsoportok résztvevőit. Különféle
témákban kiállítások összeállítását is vállaljuk!
A Múzeum fejlődésének elősegítésére és a gyűjtőtársadalom összefogására megalakult 2003. november 29.én a "Képeslap Múzeum Baráti Kör", mely szerepvállalása közhasznú (Adószám: 18894374-1-18, Számlaszám:
11747006-20205850). Ide várjuk gyűjtési területre, korra, nemre, gyűjtemény nagyságára való tekintet nélkül
gyűjtők és szimpatizánsok jelentkezését. Az egyesület elnök elérhetősége a Múzeum címén vagy e-mail-ben:
[email protected] címen.
Kérem a Szerkesztőséget, hogy a címükre érkezett képeslapokat szíveskedjenek a Múzeum címére eljutatni.
Üdvözlettel: Juhász Árpád, Hegyfalu, képeslapgyűjtő Képeslap Múzeum Baráti Kör elnök
http://www.magyaronline.net/forum/viewtopic.php?topic=1052&forum=27
Várjuk gyűjtők, pártolók jelentkezését, hogy a múzeum mielőbb MÚZEUM lehessen.
__________________________________________________________________________________________
T. Cim!
A kovetkezo miatt irok most. Folhivtak egy filmstudiobol, hogy extrakat keresnek egy tortenelmi film
forgatasahoz. A kovetkezoket mondtak: egy francia-olasz kooprodukcios film, a forgatas majus 9-en kezdodik, 12
hetig tart. Ezen belul kellenenek nekik magyar (es mas nemzetisegu, pl. nemet) extrak. Akivel beszeltem, nem
tudta pontosan megmondani, hogy mennyi idore kellenenek az extrak, ezen a forgatasi idoponton belul lehet,
hogy osszesen egy hetre (nem foltetlenul folyamatosan egy hetre, de nem tudott meg pontos datumokat
mondani), lehet, hogy tobb idore. Napi 12 orara kellenenek az emberek, napi $50-$80-t fizetnenek, ok vinnek es
hoznak az embereket, es etkeztetnek oket a forgatasi ido alatt. Nekem nem tunnek jo folteteleknek, de ezt
ajanlottak, kb. 10 fot keresnek, de lehet, hogy tobbet. Ha tudnak valaki(k)rol,, aki(ke)t megis erdekelne, a
kovetkezo telefont kell folhivni: 4771-0863, 10 es 19 ora kozott, es Erikaval vagy Lauraval kell beszelni.
Udvozlettel Csuri Piroska [email protected]
(Nos llegó esta simpática carta desde Alemania. La publicamos, tal como vino, sin editar - ¡y esperamos que
obtenga respuesta! La R.)
__________________________________________________________________________________________
17
Holla en Argentina!
Soy una estudiante (universitaria) en Alemania y escribo un trabajo sobre Húngaros en Argentina, eventualmente
de la lengua húngara en Argentina. Tengo varios preguntas a las cuales no tengo respuesta.
1, Quantos Húngaros viven realmente en Argentina (de forma oficial)?
2, Quantos institiutos húngaros existen actual en Argentina y donde se encuentran?
3, Existe en Buenos Aires la chance de aprender la lengua Húngara? (en que Universidad y Esquela?) desde ya
gracias por vuestra cordial ayuda
Katarina Parkanska [email protected]
__________________________________________________________________________________________
Estimada Zsuzsó:
Te agradezco el envío regular del Hungargennews, pues nos mantiene al tanto de informaciones de la
Comunidad Húngara en la Argentina y también sobre novedades en nuestra madre patria. Para nosotros es muy
importante disponer de estas noticias, pues aquí carecemos prácticamente de ellas. Yo vuelvo a reenviar tu
informativo a aquellos miembros que lo desean, y están muy contentos de recibirlo.
Un abrazo y saludos a todos los húngaro-argentinos en nombre de nuestro pequeña Comunidad del Paraguay.
Gábor Póka, presidente, Asociación Húngara del Paraguay
__________________________________________________________________________________________
Posibilidad de trabajo en Hungría:
Se busca pareja de húngaro-argentinos para trabajar en Budapest, de 25 a 40 años de edad. Para manejar un
negocio al público y como asistente personal del empresario.
Oferta: 50% del pasaje, comodidades de primera línea con todos los servicios pagos, y sueldos acorde a las
capacidades. Enviar curriculum a: [email protected]
Munkalehetőség Magyarországon:
Argentin-magyar 25-40 éves korú házaspár keresetik, budapesti munkára. Nyilvános üzlethelység vezetésére és
az üzletember személyes asszisztenseként.
Kínálat: A repülőjegy ötven százaléka, első osztályú ellátás. A fizetés a képességekhez mért.
Önéletrajzot kérjük a [email protected] címre küldeni.
_________________________________________________________________________________________
Kik ünnepelnek április / májusban? A kolónia születésnapjai: CUMPLEAÑOS DE ABRIL / MAYO:
(jelmagyarázat: öo = Szent István öregotthonban; MO= Magyarországon él).
ÁPRILISBAN:
1. Bakcsy Szabolcs / Blahóné Honfi Júlia (MO) / Doryné Lomniczy Paulette (Német O) / Lévay Győző – 2.
Kesserű Ildikó / Pinczinger József (MO) / Weisman Anabella (MO) – 4. Lányiné Miskolczy Dóra – 5. Paál
Magdi / Kraftné Zöldi Valéria – 6. dr. Endre László / dr. Gorondi Péter – 8. Barna Graciela / Béres György /
Heftyné Katalin / Imrédy Tamásné / Szczepañski Rafael / Zombory Gabi (MO) / Zumpf Patricia – 9. Makkosné
Fuchs Mónika / Kasza István (MO) – 10. Barczikay Klára / Bauer Pali / Besenyi Gábor / Demesné Éva / Kolbné
Berkes Éva – 12. Rydzl Elena (öo) – 15. Hajdú Attila / ifj. Horváth László / Pók Andrea / Tóthné Göndör Emma
– 16. Gáspár Elena (öo) / Olsavsky Krisztina – 18. Barna Sanyi / Hajdú Mátyás – 20. Márthay Vanessa /
Zombory Caro – 21. Indaconé Korsós Judith – 22. Alitisz Andrásné / id. Lovrics János - 23. Eiben Imre /
Zólyomi Katalin – 24. técsői Móricz Iván – 25. Vértessy Miklós – 26. dr. Kerekes György – 27. Zöldi András –
28. Bánáti Gábor (Cba.) / Barna Adri / Dietrich Walter / Tass Levente – 29. Nt. Demes András / ifj. Egey Gyula /
Vaszary Károly – 30. Graul Mónika / Ramos Ariel (kórus)
MÁJUSBAN:
1. Haynalné Kesserű Zsuzsánna / Kiss István / Landesz Lajosné / Vágó Gyula – 3. Szekeres Teresa (öo) – 5.
Ijjasné Lindqvist Pia / Pappné Rácz Erzsébet – 6. Kurucz László – 7. Hefty Attila / Valentinné Rédl Erzsébet –
8. Rimanóczy Béla – 9. Fóthy Teréz – 10. Egey Lászlóné Zsuzsa / Lomniczyné Pejacsevich Letti – 11. id.
Fóthy Gyula / Haynal Attila / Szalontay Kati – 12. Grabnerné Nagyiványi Patrícia / Markán Daniela – 13.
Lovrics Alexandra – 14. Haller Inés / Kiss Guido – 15. Demes Adri / Szalayné Hefty Éva (MO) / Peruccané
Lindqvist Gabi / Molnár István Sándor / Ridoni María Luján (öo) / Szakváry Zsuzsi – 17. Czanyóné Helga /
Gröberné Várszegi Henriette – 18. Haller György / Rugonyi Attila / Vértessy Miklósné – 19. Székásy Miklós /
Zaha Tamás – 20. Haller Zsófi / Filipánics Mihály (Cba.) – 22. Szinovszky Dezső – 23. Fülöp Hajnalka – 24.
Kalpakian Ervin / Vass András (MO) – 25. Bakosné Baba / id. Farkas György – 26. dr. Bakos István / Horváth
László / Kaszay Zoltán / Ocantos Patricia (kórus) – 28. Giménez Omar (Zoli) / Jakab Judith / Markán Max /
Vogel Inés (öo) – 29. Csaba Katalin (Spanyol O) / Kemény Éva / Porth Zoltánné / Wagner Carolina (kórus) –
30. Hersitzky Győzőné
18
ISTEN ÉLTESSE AZ ÜNNEPELTJEINKET!! ¡FELIZ CUMPLEAÑOS A TODOS LOS AGASAJADOS!
(rovatvezető Bonapartianné Graul Trixi [email protected])
6) Komoly témák / Párrafos de seriedad
Lema: El saber no ocupa lugar. Sólo nos aumentará nuestro espíritu de pertenencia.
La esencia más pura del ser humano que le es posible adquirir es - su cultura.
¾ Efemérides – Megemlékezések
Barátaim!
Amikor ezeket a sorokat megkapjátok, Szentatyánk, II. János Pál pápa, Isten szolgáinak szolgája, Szt.
Péter 264. utóda, a legtöbbet utazó egyházfő már elindult leghosszabb útjára, az égi Haza felé!
Hisszük, hogy lélekben továbbra is velünk van!
Imádkozzunk Érte!
Rá emlékezünk egy összeállítással: www.bosihirado.hu
Az együttlétben, az összefogásban nyilvánul meg igazán a hit ereje. Ezt azon a hétvégen, Szentatyánk, II.
János Pál pápa haldoklása idején megtapasztalhattuk. Április 1-én, és 2-án, a római Szt. Péter téren 50-60.000
ember virrasztott és imádkozott. A pápák közül legtöbbet utazó Szentatya mozdulatlan volt, ezért a hívek indultak
el Feléje – egyesek személyesen, mások csak lélekben – de az biztos, hogy ebben a két napban, a világ minden
tájáról rengeteg fohász, könyörgés, imádság, sóhaj szállt Róma felé, hogy elkísérje a Szentatyát az Ég
kapujához. Csodálatos, páratlan, egyedülálló összefogás! A Szt. Péter téren összegyűlt híveket, a lélekben
máshol imádkozókat, és minden bizonnyal a pápa szívét is eltöltötte valami földöntúli békesség. A békesség
angyala érintette meg az egész világot az aggódás, a csendes imádság és az Istenre való teljes ráhagyatkozás
által. Egy csoda tanúi voltunk, akik ebbe valamilyen módon bekapcsolódtunk.
A hit végső soron nem más, mint életünk, szeretteink rábízása a Gondviselő Istenre, akinek rendelkezéseit
néha nem értjük. A hithez bátorság kell, amint ezt Szentatyánk példája is igazolja. Április 1-én, pénteken még
valamiképpen közölni tudta utolsó gondolatát, amikor honfitársai, a lengyel nővérek sírdogáltak halálos ágyánál.
Azt mondta nekik: „Derűs vagyok, legyetek azok ti is!” Aki a halál felé közeledve derűs lélekkel bír, tényleg bátor.
Szeretettel: Bárany Béla atya
(A legjobb képek II. János Pál pápáról, amikor különböző argentin elnököket fogad hivatalosan, megtalálhatók a
www.presidencia.gov.ar honlapon. Kirchner elnökünk nincs köztük, mivel sohasem találkozott a pápával. Szerk.)
_________________________________________________________________________________________
Április 4: Körkérdés: Felszabadulás vagy megszállás?
A magyarok harmada felszabadulásnak, harmada megszállásnak éli meg a szovjet csapatok bevonulását
Magyarországra, vagyis az április 4-i eseményeket - írja a Népszabadság. A Medián által megkérdezettek
harmada szerint azonban egyik kifejezés sem helyes.
Három részre szakadt az ország április 4-e megítélésével kapcsolatban - derül ki a Medián felméréséből,
amelyet a Népszabadság kérésére készítettek. Az ország harmada szerint a szovjet csapatok felszabadították
Magyarországot, ugyanennyien gondolják azt, hogy megszállták az országot, és egyharmad gondolja, hogy egyik
kifejezés sem helyes.
Pártok és sorsok
A Népszabadság cikke szerint a válaszadóknak nem objektív okok miatt alakult ki a véleményük, és az életkor is
csak kis mértékben befolyásolja a véleményeket. A legidősebbeknek, akik átélték ezt az időszakot, az átlagosnál
valamivel határozottabb véleménye van a történtekről, vagyis közülük többen értékelik egyértelműen
megszállásnak vagy felszabadításnak a szovjet csapatok bevonulását.
A ma élők leginkább a szocialista rendszerhez való viszonyuk szerint ítélik meg április 4-ét. A Medián
felmérésében négy százalék nyilatkozta azt, hogy érte sérelem a rendszerváltás előtt, húsz százalék mondja azt,
hogy családtagjaival történt ilyesmi. Az ilyen módon érintettek fele értelmezi megszállásként az 1944-45-ös
eseményeket. A volt MSZMP-tagok kétharmada pedig felszabadulásként értékeli a történteket.
A pártpreferenciák legalább ekkora mértékben meghatározzák az álláspontokat. A Fidesz szavazóinak 41%-a
szerint a szovjet csapatok megszállták, az MSZP-sek 43%-a és az SZDSZ-esek 51%-a szerint viszont
felszabadították az országot. A Medián szerint ebben a kérdésben nagyobb a különbség a két oldal szavazói
között, mint bármelyik más kérdésben.
19
Felelősség
A felmérésben azt is megkérdezték, hogy Horthy Miklós mekkora felelősséget visel a magyarországi zsidóság
jelentős részének haláláért. A lakosság ebben a kérdésben is megosztott, de nem a pártválasztások szerint.
Mindkét nagy párt szavazótáborában egyaránt minden második ember felelősnek tartja a kormányzót is a
“magyar holokausztért”. Sokan vannak azonban, akik minden felelősséget a németekre hárítanak.
A megkérdezettek harmada egyetért azzal, hogy erre az időszakra sem a felszabadulás, sem a megszállás
kifejezést nem lenne szabad használni, mert az emberek különböző módon élték át a történteket, ezért sokan az
egyiket, sokan a másikat érezhetik sértőnek.
(Az Index közlése nyomán www.index.hu . Kiemelések tőlünk. Nagyon ajánljuk következő honlap - a témához
közelálló - tartalmát: http://www.gondola.hu/cikk.php?szal=41379 . Szerk.)
Magyarország leigázásának 60. évfordulója
Az 56-os Magyarok Világtanácsa elítéli mindazokat, akik április 4-ét "hazánk felszabadulása évfordulójaként"
ünnepelik. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen a napon a vöröshadsereg több száz magyar katonát mészárolt le
Nemesmedvesnél és Borsgödörnél, akik nem voltak fasiszták. Több tízezer embert hurcoltak a Szovjetunióba,
kifosztották országunkat, elvették kulturális javaink nagy részét, éveken keresztül a magyar kommunistákkal
együtt százezreket zártak börtönbe, ítéletek nélkül hajszoltak internáló táborokba. Ezért helyeztük el március 28án emléktáblánkat a fent említett helyeken.
A magyarság döntő többségének nem a felszabadulást, hanem a leigázást hozták a szovjet csapatok.
Budapest, 2005. április 4.
56-os Magyarok Világtanácsa, Ábrahám Dezső főtitkár, egykori orosz kényszermunkás.
__________________________________________________________________________________________
¾ Miscelánea – Vegyes témák
Erdélyország tetején kinyílott egy rózsa...
Erdélyország tetején kinyílott egy rózsa,
Az elhagyott magyar nemzet gyönyörű bimbója.
Megöntözöm százszor is én, szálljon áldás rája,
Ne legyen a magyar nemzet szomorú és árva!
Öntözzük, ápoljuk ezt a szép virágot,
Ez terem a magyar népnek édes szabadságot!
7) Intézményeink (állandó
(actividades permanentes)
rendezvények)
/
Nuestras
Instituciones
Ez a fejezet évente kétszer (január és július) jelenik meg. – Publicamos esta sección en enero y en julio.
Elözö számok honlapunkon megtalálhatók:
Puede encontrar los números anteriores en nuestro sitio
de la Web:
www: http://epa.oszk.hu/hungargennews/
(En esta sección se publican las direcciones y aquellas actividades que son semanales o mensuales.)
Atención: Les solicitamos a las respectivas autoridades que nos informen de las novedades, cambios,
errores u omisiones, o de alguna actividad especial. Cualquier corrección debe llegar a esta Redacción lo
antes posible. Gracias.
20
8) Szerkesztőség / La Redacción
Nuestro sitio en Internet: http://epa.oszk.hu/hungargennews/
Confidencialidad: La base de datos de HungArgenNews NO es pública: no se vende ni se regala; es confidencial. Hay
personas que expresamente no desean que se publique su dirección de e-mail. Si desea que no se publique su dirección,
envíe un breve mensaje al Correo de lectores. [email protected]
Por sección 301, párrafo (a)(2)(C) del decreto S. 1618 título 3º, aprobado por el 105º Congreso Base de las Normativas
Internacionales sobre SPAM, este e-mail no podrá ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido.
Las colaboraciones enviadas a HungArgenNews“: La Redacción podrá modificarlas si tuvieran errores de ortografía,
gramaticales, de estilo, de puntuación, o por falta de espacio. Recibiremos también críticas y/o sugerencias en cuanto a qué
les interesaría leer a nuestros lectores. Escribir a [email protected]
HungArgenNews: Directora editorial: Susana Kesserű de Haynal [email protected]
Editores responsables: Constantino Alitisz [email protected] y Matías Lomniczy [email protected]
Co-editores, confección de la portada y envío del Newsletter: Alejandro y Alexandra Zaha [email protected]
Redacción, corrección de textos y moderadora: Susana Kesserű de Haynal [email protected]
Ayuda en la corrección de textos y trabajos de secretariado: Trixi Graul de Bonapartian [email protected]
Logo diseñado por Julia Honfi [email protected]
Corresponsal en Bariloche: Mónica Retezár, presidenta de la Asociación Húngara [email protected]
Corresponsal en París: Suzanna Szekeres Szabó [email protected]
Contribuciones voluntarias para colaborar con los gastos del HAN:
a. Depósito en la Caja de Ahorro del BankBoston N° 0926/01000953/62 (a nombre de Asociación Cultural EMESE). Se
puede realizar vía cajero “humano” o Terminal de Autoservicio (es más rápido).
b. Transferencia Bancaria: Datos necesarios: CBU: 015 092 610 100 000 095 3626; CUIT: 30-65 682 719-6 (los espacios
en blanco son a los efectos de una más fácil visualización).
c. Enviar un cheque (desde el extranjero: en cualquier divisa convertible) por correo, a nombre de “Asociación Cultural
EMESE no a la orden”, a la dirección: c/o Alejandro Zaha, Borges 1745, 1636 Olivos, Buenos Aires.
d. En el Club Hungária: en la Biblioteca, los viernes de 19 a 21 hs., o en la Secretaría, al Sr. Gustavo Zumpf, en su horario
(teléfono 4799-8437). En su defecto, queda nuestro infalible Omar, a quien se le puede entregar un sobre con
indicaciones.
En el caso de depósitos o transferencias, por favor avisarnos por e-mail a [email protected]
Lapzárta / Cierre de la edición: minden hó 1-jén / día 1º de cada mes. Atrasos llamar al 4723-3655.
Gracias por compartir esta comunidad virtual y por recomendar este Newsletter entre sus familiares,
amigos, colegas y conocidos.
¡Hasta la próxima!
21