Martia 2015 (PDF 1,08MB)

ZAMUDIorain!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA | Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.
El frontón de
Zamudio acoge
la I Emakume
Cup Txapelketa
06
Zamudioko Udalak,
umezaintza zerbitzua
jarriko dau martxan,
udako hilabeteetarako
Zamudio edurretan
02
ZAMUDIorain!
AURKIBIDEA
LANAK
Mejor accesibilidad
en la plaza Uribe 03 or.
Obras en la carretera
interior de Galbarriatu
04 or.
JARDUERAK
Día Internacional de la Mujer 06 or.
JARDUERAK
I Emakume Cup Txapelketa 07 or.
OSASUNA
Zamudio participa
en el Programa Mugiment
08 or.
ZERBITZUAK
Detectores de humos 09 or.
JARDUERAK
Condiciones del viaje a Benidorm 11 or.
ENTREBISTA
Miren Bilbao | Gazte Estazinoa
14 or.
JARDUERAK
Inauteriak 2015
16 or.
GURE HISTORIA
Karobiak18 or.
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
ZERBITZUAK
LANAK
Nuevo servicio
de guardería en
los meses de verano
Trabajos para una mejor
accesibilidad en la plaza Uribe
El Ayuntamiento va a poner
en marcha un servicio de
guardería (Umezaintza) en los
meses de verano. Este servicio
estará dirigido a niñas y niños
de 3 a 5 años y se prestará en
la Ludoteka de 8:00 a 14:00h.
El consistorio informará sobre la iniciativa a las madres
y padres interesados, el 11 de
marzo en la Ludoteka a las
19:00 horas. Se podrá solicitar plaza del 12 al 20 de marzo en el Ayuntamiento.
Hitzordua
Bilbao Basketegaz
Argitaratzailea: Zamudioko Udala
Testuak eta argazkiak:
Zamudioko Udala, Mª Carmen Noya,
Amagoia Guezuraga
Lege Gordailua
ISSN-11888-6957
BILBAO-1015-08
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y de la Ley 2/2004 se informa que, en caso de inscribirse a cualquier actividad publicitada en la presente agenda, sus
Datos Personales serán incorporados y serán tratados en el fichero
Participantes en actividades culturales, cuya finalidad es Gestión y
control de las diferentes actividades y programas culturales desarrolladas por el Ayuntamiento, inscrito en el Registro de la Agencia
Vasca de Protección de Datos, y no se prevén cesiones salvo otras
administraciones y las previstas en la Ley. El órgano responsable
del fichero es el Ayuntamiento de Zamudio, y la dirección donde el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Sabino Arana 1, 48170 Zamudio
(Bizkaia).
02
Bilbao Basket eta Gipuzkoa
Basket arteko partiduaz gozatzeko aukera eukiko dabe
gure herriko saskibaloizaleek
martiaren 28an, zapatua, Miribilla auzoko Bilbao Arena
kirol-jauregian.
Udalak, autobus bat kontratatuko dau 21:00etan hasiko
dan partidua ikusi gura daben
zaleentzat.
Autobusak 19:30ean urtengo
dau, Txorierriko etorbideko
geralekutik. Izena emoteko
azken eguna, martiaren 23a
izango da eta prezioak honakoak:
• < 18 erroldatuak: 5,12€
• > 18 erroldatuak: 6,40€
• Erroldatu bakoak: 10,24€
Con el objetivo de facilitar la accesibilidad de la plaza Uribe, el Ayuntamiento trabaja en su reforma, centrada en
la elevación del pavimento al nivel
de las aceras y la supresión de las
barreras arquitectónicas existentes.
Con respecto a los parterres verdes
se mantendrán prácticamente similares y se dotará a los aparcamientos
de zonas ajardinadas que servirán de
barrera para impedir que los coches
estacionen frente a los portales.
El remozado de la plaza permitirá
también una mejor entrada a los vehículos de servicios y emergencia como
ambulancias y camiones de bomberos.
Las obras contemplan igualmente, la
sustitución de las tuberías de fibroce-
mento, que son de uralita, por otras de
fundición, lo que facilitará su reparación cuando haya averías.
Uribe plazako irisgarritasuna
errazteko, Udalak, zoladura espaloien
maila berera igoteko eta dagozan
oztopo arkitektonikoak kentzeko
barriztatze-lanetan dihardu.
Instalazio elektriko
barria ipini da
Kultura Etxean
Kultura Etxeak instalazino
elektriko barria dauka, kaxa
elektriko orokorra guztiz barriztu ostean. Kableak barriro
sartu dira urteera guztietan,
eta larrialdietako lerro barriak
ipini dira akastunen ordez.
Horren guztiaren ondorioz,
hobetu egin dira Udalaren
kultura-zentroko instalazino
elektrikoaren segurtasuna eta
eraginkortasuna.
Kultura Etxea cuenta con una nueva instalación eléctrica.
03
ZAMUDIorain!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
LANAK
LANAK
Obras en la carretera
interior de Galbarriatu
Zabor-edukiontziak
ez iraultzeko zepoak
La Diputación Foral de Bizkaia ha
realizado una serie de actuaciones
en la carretera interior de Galbarriatu
para eliminar los puntos conflictivos
que presentaba. Entre las acciones
que ha llevado a cabo figura la supre-
sión del radio de ondulación de las
curvas, lo que facilita el tránsito rodado de los vehículos; la ampliación
de la carretera; la realización de un
nuevo acceso a la zona del Colegio
Bizkaia; la construcción de aceras y
la instalación de un alumbrado público actual.
Galbarriatuko barne-errepidean
egoazan gune arriskutsuak kendu
dira.
Comienza la instalación de la
nueva cubierta de la pasarela
Tras los trabajos de cálculo de resistencia e ingeniería llevados a cabo
en los últimos meses y la concesión
de los permisos correspondientes de
ETS, durante las próximas semanas
se va a proceder a colocar la nueva
cubierta en la pasarela que une las
dos partes del municipio separadas
por las vías del tren y la carretera. La
nueva instalación está diseñada para
resistir de manera segura diferentes
condiciones adversas, como los fuertes vientos irregulares y racheados
que levantaron la anterior, sin que a
su vez afecten a la estructura de la
propia pasarela.
04
Estalki barria, arteragokoa altxatu eben haize indartsuai, ahalik eta ondoen, aurre
egiteko diseinatuta dago.
Udalak 25 zepo ipiniko ditu laster,
alboko kargako zabor-edukiontziak
ondo finkatzeko eta ez iraultzeko;
izan be, haize handia danean, edukiontziaren estalki biak altxatzen
ditu haizeak, eta, «bela efektua» eginik, irauli egiten ditu edukiontziak.
Burpilak daukiezan atzeko kargako
kontainerretan be ipiniko dira zepoak, galgea ipini barik dagozanean,
urten ez daien bidera. Zabor-kamioiei deposituak altxatzea eta barrukoa hustutzea ez eragozteko moduan ipiniko dira zepo horreek.
Neurri horregaz lortuko da hondakinak ez zabaltzea zorutik, edukiontziak irautzen direnean, eta, era
berean, haizeak dandarrez eroanda
errepidean agertzen diran kontainerrakaitik trafiko-ezbeharrik ez izatea.
Zaborrak biltzeko zerbitzua esleitu
jakon enpreseak, Inbisa Servicios y
Medio Ambiente SAk, erabagiko dau
zein edukiontziri ipiniko jakozan zepoak, berak dakialako zeintzuk diran
errezen iraultzen diranak. Zepoak
ipiniko dira, besteak beste, Enara eta
Txinbo kaleetan, Santimami auzoan
eta Bilbaobarrin.
El Ayuntamiento instalará
25 cepos para sujetar los
contenedores de basura de carga
lateral y evitar así su vuelco
cuando se registran vientos fuertes
y se produce el “efecto vela” al
levantarse sus dos tapas.
También se colocarán en los
container con carga trasera y
ruedas para impedir que salgan a la
calzada cuando no tienen puestos
los frenos.
Los cepos se colocarán de tal
manera que no impidan a los
camiones de basura levantar los
depósitos y vaciar su contenido.
05
ZAMUDIorain!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
JARDUERAK
Emakumeen diskriminaziorik
eza defendatuz
Adin guztietako pertsonentzako
jarduera-programa bategaz ospatuko
dau Zamudiok martxoaren 8a,
Emakumeen Nazioarteko Eguna.
Martxoaren
6an
hasiko
dira
emakumeen diskriminaziorik eza
eskatzeko ekitaldiak, Ludotekan,
«Juanita Kux Kux» narrazioagaz,
Maite Franko ipuin-kontalariaren
eskutik. Egun horretan bertan,
Bizkaiko Esku-pilota Txapelketa
jokatuko da emakumeen artean
pilotalekuan.
Martxoaren
8an,
12:00etan,
kontzentrazio bat egingo da
udaletxe aurrean eta jarduerek
martxoaren 13an jarraituko dabe
Zamudiotorren antzerki-lan bategaz,
eta hurrengo egunean tailer bat
egingo da Gazte Estazinoan; tailer
horretan, 12 urtetik 18 urte bitarteko
neskeei irakatsiko jake hartu-emonak
egiten Emakumeen Nazioarteko
Eguna zabaltzeko.
Beijing-eko Adierazpena eta Ekintza
Plataforma
azpimarratuko
dira
2015ean Emakumeen Nazioarteko
Egunean: bide-orri bat da, orain
20 urte 189 gobernuk sinatua,
emakumeen eskubideak gauzatzeko
programea ezarri ebana. Harrezkero
lorpen asko izan arren, artean asko
eta sakonak dira hutsuneak.
Emakumeen konkistak defendatzeko
unea da, erronkak aitortzekoa,
emakumeen eskubideei eta generoberdintasunari arreta handiagoa
egitekoa, pertsona guztiak dagokien
partea egitera bultzatzeko. Kezka
bereziko 12 esferatan jartzen dau
Beijing-eko Ekintza Plataformak
bere arreta, eta beste mundu bat
irudikatzen dau, emakume eta
neska guztiek gauzatu ahal izango
dituena euren aukerak: politikan
parte hartzeko aukerea, heziketa
jasotzekoa, diru-sarrerak eukitekoa,
indarkeriarik eta diskriminaziorik
izango ez dan gizarte libreetan
bizitzekoa.
Horretarako,
NBE
Emakumeen
Beijing+20 kanpainako goiburua
hartu da aurten gaitzat Emakumeen
Nazioarteko Egunean: “Emakumeak
ahalduntzen, gizadia ahalduntzen:
irudikatu!”
“MARCHINLILAC”
I Emakume Cup Txapelketa
Martiaren 6an, barikuan, Zamudioko
frontoian, Emakume Cup Txapelketako
finalaren 1. edizioa jolastuko
da. Bizkaiko Pilota Federazioak,
Arbolantxa Zamudioko Esku Pilota
Kirol Elkarteagaz eta Zamudioko
Udalagaz batera antolatutako
jaialdian, emakumeentzako esku pilota
lehiaketa honetan izena emondako
hamalau bikoteen arteko bi bikote
onenek parte hartuko dabe.
En el marco del programa de
actividades conmemorativas del
Día Internacional de la Mujer el
frontón de Zamudio acogerá el
viernes 6 de marzo la final de
la primera edición de Emakume
Cup Txapelketa. El encuentro lo
disputarán las dos mejores parejas
de las 14 que se han inscrito en
esta competición femenina de
pelota a mano organizada por la
Federación Vizcaína de Pelota con la
colaboración del Ayuntamiento y de
Arbolantxa Zamudioko Esku Pilota
Kirol Elkartea (Escuela de Pelota
Mano de Zamudio). La competición
se emitirá en directo por Bizkaia
Irratia.
Emakume Cup Txapelketa es un
evento pionero en Bizkaia. Su génesis
se encuentra en el curso de pelota a
mano dirigido a mujeres impartido
en el polideportivo de Larrabetzu. El
seminario tuvo una gran aceptación
y gracias a él se crearon grupos de
pelotaris femeninas en Larrabetzu
(22 integrantes), Amorebieta (8) y
Munitibar (5).
La final de la competición será
grabada y emitida el 8 de marzo a
las 12:00h en ETB-4. La semana
posterior también podrá verse en
Hamaika Telebista, Telebilbao, Tele 7
y Oizmendi Telebista.
El evento inaugurará además el
frontón de Zamudio tras su última
reforma.
“NESKA ETA MUTIL
ABENTURAZALEAK” LEHIAKETEA
4 urtetik gorako umeei zuzenduta,
martian, neska abenturazaleen inguruko liburuak jasotzen dituen ume
guztiek, zozketa batean parte hartzeko aukerea izango dabe. Horretarako,
parte-hartzaileek gida bat aurkituko
dabe, Liburutegian.
Parte hartzen daben guztien artean,
Zamudio liburudendan gastatu beharreko 40 euroko txartela zozketatuko
da.
Neskak, mutilak bezala, abenturaza-
leak izan leitekez eta dragoien kontra
borroka egin, printzeak salbatu eta
abar.
Zozketa publikoa izango da, martiaren
31n, 18:00etan, Liburutegian.
“BARDINTASUNAREN ATALA”
Zamudioko Udal Liburutegian, “Bardintasunaren Atala” aurkitu leikezu.
Bertan, emakumeen eta bardintasunaren inguruko materiala dago.
Apurka apurka, atal hau handitzea da
asmoa.
Zamudioko Udal Liburutegian
“LILAZKO MARTIA, EMAKUME
IDAZLEAK” LEHIAKETEA
Martian zehar, emakumezko idazleen
liburuak, edo emakumearen eta bardintasunaren inguruko materiala jasotzen daben guztiek, zozketa batean
parte hartzeko aukerea izango dabe.
• Bi maila: gazteak (13 urtetik 17
urtera artekoak) eta helduak (18
urtetik gorakoak).
• Parte hartzen dabenen artean
(heldu zein gazte), Zamudio liburudendan gastatu beharreko 40
euroko txartela zozketatuko da.
06
•
Zozketa publikoa izango da, martiaren 31n, 18:00etan, Liburutegian.
“EMAKUME IDAZLEEN GIDA”
Marti osoan,“Emakume Idazleen Gida”
izango dozu eskura, emakumeek idatzitako edo emakumearen eta bardintasunaren inguruko proposamenakaz,
lehiaketan parte hartzeko.
“BATAK PANPINAK, BESTEAK
SUPERHEROIAK” UMEENTZAKO
IPUIN SAIOA
Martiaren 7an, 11:30ean
Bardintasuna lantzeko ipuinak. Ipuinetako printzesaren estereotipoa
ixtea da helburua.
Kontalariak historiak kontatuko ditu,
bere laguna marrazten ari dan bitartean.
• 3 urtetik gorako umeentzat
• “Kontukantoi” taldeagaz
• Euskeraz
• Sarrera libre, gela bete arte
07
ZAMUDIorain!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
OSASUNA
Zamudio participa
en el Programa Mugiment
para mejorar la salud a través
de un plan de actividad física
personalizado
El Servicio de Intervención Comunitaria de la Mancomunidad de
Txorierri, Osakidetza, y la dirección
de Deportes del Gobierno Vasco
trabajan conjuntamente en un programa para fomentar la actividad
física de personas con patologías
crónicas con el objetivo de mejorar
su salud.
Bajo el nombre de Mugiment Txorierri, y enmarcado en el proyecto
del Gobierno Vasco Mugiment y
en el programa de receta depor-
08
tiva del Departamento de Salud y
Osakidetza, se pone en marcha esta
iniciativa piloto, en el que participa
Zamudio y todos los demás municipios que conforman la Mancomunidad de Txorierri (Derio, Larrabetzu, Lezama, Loiu y Sondika) y por
el cual se va a prescribir actividad
física en función de las patologías
y edad, que posteriormente agentes deportivos adecuarán a cada
paciente utilizando las actividades
que se ofertan en cada municipio.
Así, de los centros de salud que
integran los municipios de la Mancomunidad pertenecientes a la OSI
Uribe de Osakidetza, 12 médicos
de familia (dos de ellos en Zamudio) están seleccionando de forma
progresiva a 12 pacientes cada
uno, (entre mujeres mayores de
55 años y hombres mayores de 45
años) a quienes se les realiza una
valoración completa de su salud.
Aquellas personas a las que se les
detecten, al menos dos factores de
riesgo asociados a enfermedades
cardiovasculares (hipertensión, colesterol, exceso de glucosa en sangre u obesidad), serán derivadas
por el médico o médica de atención
primaria a los especialistas en actividad física y salud Mugikon que
serán, en última instancia, los responsables de diseñar un plan de
trabajo de actividad individualizada para cada paciente.
El plan de actividad incluirá una serie de ejercicios físicos y de rutinas
de vida saludable que serán específicamente diseñados para fomentar
la actividad en función de la disponibilidad y capacidad física de cada
paciente.
Una vez finalizada la fase de implementación de Mugiment Txorierri las personas especialistas en
actividad física y salud, derivarán a
las y los pacientes a sus centros de
salud correspondientes para que se
les realice una valoración sanitaria
nuevamente y así poder valorar los
beneficios del plan de trabajo completado, que se prevé para finales
del mes de mayo.
Los y las pacientes en colaboración con sus médicos de cabecera
y en función de los resultados obtenidos, diseñarán un plan de hábitos de vida saludable con el que
se pretende dar continuidad a los
aprendizajes y hábitos adquiridos
con el fin de generalizar los resultados observados y mantenerlos en
el tiempo, buscando así su adherencia.
Mugiment Txorierri ezartzeko fasea
amaituta, espezialistek, pazienteak
jagokezan osasun-zentroetara
bialduko ditue, barriz be azterketa
egin eta osatutako lan-planaren
onurak balioesteko.
Aurreikusitakoaren arabera,
maiatzaren amaieran amaituko da.
Instalación gratuita
de detectores de
humo en los hogares
El Ayuntamiento va a iniciar un nueva
campañana para ofrecer a las personas mayores de 75 años del municipio
la posibilidad de que instalen en sus
hogares, de forma gratuita, un dispositivo contra incendios. La iniciativa,
tiene como objetivo prevenir situaciones de riesgo y reducir los tiempos
de alerta tanto en las viviendas de las
personas mayores como en las colindantes y en los edificios en donde se
encuentran.
La puesta en marcha de la campaña
para habilitar detectores de humos,
que también advertirán de la emisión
del gas inoloro de monóxido de carbono, tendrá un coste de 13.000 euros y comenzará en los próximos días
con el envío de cartas informativas
a las personas destinatarias de este
servicio.
Las alarmas que se van a colocar estarán programadas para emitir un
intenso pitido, “que percibirán no solo
las personas que habiten en la casa sino
también sus vecinos y vecinas”. Para los
casos de personas con problemas de
audición, los detectores emitirán destellos de luz.
El plan se prestará en una única visita domiciliaria y consta de tres fases.
En la primera, se realizará una visita
a esas viviendas para detectar riesgos
potenciales en las conducciones de
gas, la instalación eléctrica, la caldera
o la campana extractora, entre otros
aparatos. También les explicarán nociones básicas de seguridad con la entrega de un manual explicativo. En la
segunda fase se colocarán los detectores y, en la última, se elaborará un
croquis que detallará la accesibilidad
del edificio y de la vivienda para que,
“en caso de cualquier siniestro, se puedan reducir los tiempos de evacuación”.
Según datos proporcionados por la
empresa adjudicataria del servicio,
más de la mitad de los afectados por
incendios en los dos últimos años
tenía más de 70 años. “En la mayoría
de los países europeos el 100% de las
viviendas están protegidas con este tipo
de detectores, sean de personas mayores o no”.
09
ZAMUDIorain!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
JARDUERAK
Exposición
“Nuestras
personas
mayores”
Desde la asociación fotográfica
IZAE nos gustaría homenajear a las
personas mayores de noventa años
de nuestro pueblo realizando una
exposición con sus fotografías.
Se recogerá una imagen de todas
aquellas personas que quieran participar, la cual no debe tener más de
cinco años de antigüedad. Para las
que lo prefieran y se apunten en el
Ayuntamiento, la asociación se ofrece a sacarles una instantánea actual.
La recogida de fotografías se hará
entre los días 15 de marzo y 15 de
abril en el Ayuntamiento.
JARDUERAK
Zurezko tailuak,
Zamudiotorren
Zura lantzen daben artista biren
lan finaz gozatzeko aukera izango
da, hile honetan, Zamudiotorreko
erakusketa-aretoan. Martxoaren 2tik
23a arte, liburutegiko ordutegian, zurez eginiko tailuen sorta bat jarriko
dabe ikusgai Iosu Aretxabaleta eta
Antonio Rico zamudioztarrek.
Exposición de trabajos de talla de
madera de Antonio Rico y
Iosu Aretxabaleta, en la sala de
exposiciones de Zamudiotorre.
Las obras estarán expuestas
hasta el 23 de marzo, en horario
de Biblioteca.
Osasunaren Karrera-Martxa
Datorren apirilaren 12an, Txorierriko Osasunaren Astearen barruan,
Zamudioko Udalak, Mankomunitateko beste udalakaz batera, Osasunaren Karrera-Martxa antolatuko dau.
Aurtengo ibilbidea, Loiutik Sondikaraino izango da.
Helduentzakoa 9,8 kilometroko ibilbidea izango da eta, gazteentzakoa, barriz, 6 kilometrokoa.
Helduentzako eta gazteentzako
martxa, 10:00etan hasiko da eta
11:00etan, helduentzako karrerari
emongo jako hasikerea.
Izena emoteko epea, martiaren 9tik
31ra arte zabalduko da, Zamudio,
Derio eta Sondikako kiroldegietan,
10
Larrabetzu, Lezama eta Loiuko liburutegietan eta Txorierriko Mankomunitatean (94 4540350). Apirilaren
12an, bertan inskribatzea be, posible
izango da.
Helduek 5 euro ordaindu beharko
ditue eta 14 urtera arteko gazteek,
3 euro.
Izena emotean, kamisetak eta dortsalak banatuko dira (guztira 450).
Jasotako diru guztia, Txorierriko sei
Elikagaien Bankuei emongo jake.
09:00ETAN, DOAKO AUTOBUSA
EGONGO DA SONDIKATIK LOIURA
ETA KARRERA-MARTXA BUKATZEAN
LOIURA BUELTATUKO DA. SONDIKAKO
HELMUGAN, PUZGARRIAK EGONGO
DIRA ETA KIROLDEGIKO DUTXAK BE
ERABILI AHAL IZANGO DIRA.
Abierto el plazo de solicitud de
plazas para el viaje a Benidorm
El 2 de marzo el Ayuntamiento abre
el periodo de inscripción para solicitar plaza en el viaje anual a Benidorm
(no se podrá pedir plazas por teléfono), que este año se desarrollará del
25 de abril al 9 de mayo.
La fecha final para apuntarse será el
18 de marzo y dos días después se
detallarán los datos de la salida en
Zamudiotorre (a las 12:00h).
El viaje a Benidorm está restringido a
personas jubiladas o pensionistas (así
como su pareja o cónyuge) y tiene
preferencia la ciudadanía con padrón
en Zamudio. Las plazas son limitadas
por lo que en caso de que hubiera más
solicitudes que plazas habilitadas, se
realizará un sorteo en la reunión de
Zamudiotorre el 20 de marzo.
El coste del viaje para las personas
con padrón en Zamudio asciende a
243 euros, mientras que para las personas no empadronadas en nuestro
municipio el precio se eleva hasta
486 euros. La ciudadanía residente en
Zamudio que desee una habitación
individual deberá abonar 300 euros
y las personas no empadronadas 822
euros. El pago se realizará del 23 al
27 de marzo.
El precio del viaje incluye trayecto
en autocar de lujo (con asientos re-
clinables, aire acondicionado, vídeo,
WC…), asistencia de guía en el autobús y en el hotel, seguro de viaje,
estancia en el Hotel Marina (de cuatro estrellas) en régimen de pensión
completa (con vino y agua), habitaciones dobles, salida a Elche, salida
nocturna al “Molino de Benidorm”.
La salida del viaje tendrá lugar el
25 de abril a las 08:00h desde la
plaza Zamarripa (junto al taller de
Seve). El regreso está fijado el 9 de
mayo por la tarde. La normativa del
viaje se facilitará en el momento de
apuntarse.
• Dirigido a personas jubiladas o pensionistas (así como cónyuge/pareja),
preferentemente personas residentes y empadronadas en Zamudio
• Plazo inscripción: 2-18 marzo mediante solicitud en el Ayuntamiento en
horario oficina.
• Precio:
• Personas empadronadas en Zamudio:
• Habitación doble: 243€ / persona
• Habitación individual: 300€ / persona
• Personas empadronadas en Zamudio con recursos más bajos*:
• Habitación doble 122€ / persona
• Habitación individual 172€/persona
* Consultar condiciones: Renta IRPF2013 o certificado Hacienda que demuestren Base Liquidable general o ingresos menores a 13.620,60€.
Hay que aportar documentación en el momento de la inscripción.
Para más información, preguntar en el Ayuntamiento.
• Personas no empadronados:
• Habitación doble 486€/persona
• Habitación individual: 822€/persona
• Plazas son limitadas. Si hubiera más inscripciones, se hará un sorteo el
20 marzo a las 12:00 horas en Zamudiotorre.
• El pago se realizará del 23 al 27 marzo. El pago determinará la reserva
de la plaza.
• En caso de renuncia, el Ayuntamiento abonará la cantidad pagada siempre
que esté debidamente justificada (enfermedad grave, hospitalización,
fallecimiento de la persona solicitante o familiar directo, etc.).
11
ZAMUDIorain!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
JARDUERAK
Zamudio edurretan
El Ayuntamiento organizó, en colaboración con IZAE, el concurso de fotografía
“Edurretan” con motivo de la nevada que durante varios días cayó en Zamudio.
A través de la web, se presentaron a concurso más de 200 imágenes realizadas con el
teléfono móvil. Las personas ganadoras han sido Goyo Gámez (fotografía de portada),
Tania Albarran (2), Juanjo Mediavilla (3), Sonia Estévez (4) y Jose Luis Tena (5).
Edurtearen kontrako neurriak
Hotz polarraren bolada batek gogor jo eban otsailean, eta hainbat neurri hartu behar izan ziran,
edurrak sortu ohi dituan arazo eta
arriskuak gitxitzeko. Inbisa Servicios y Medio Ambiente SAk jardun
eban lan horretan; izan be, bera
da udalerriko garbiketa-zerbitzua
esleituta daukan enpresea.
Edurra herriguneko kaleetatik
kentzeko, bost lorazainagaz eta
lorezaintza-zerbitzuaren
arduradunagaz osotu zan Udalaren
eguneroko
garbiketa-zerbitzua,
normalean hiru pertsonak osatzen
dabena —euretako bat, kaleak garbitzeko makinaren gidaria—.
Guztiek edurra kendu eta gatza
bota eben jenterik gehien ibilten
dan inguruetan eta labanduteko
aukera gehien zan lekuetan; esaterako, aldatsa dagoen alderdietan: botika inguruko aldatsa eta
eskolako sarbidea. Oinezkoen pasagunean, tren-geltokiko sarreran
eta biribilgunean be jardun eben.
Zamudioko kanpoko auzoen eta
mendiko alderdien garbi-ikuziari jagokonez, hiru traktore erabili
zituan Inbisak. Traktore bik palak
eukiezan, edurra bideetatik kentzeko, eta gatza zabaltzen eban
hirugarrenak. Ibilgailuez gainera,
lau lorazain ibili ziran laguntzen,
edurraren pisuak behera botatako
arbolak eta adarrak kentzen.
Uholdeen ondorioei be egin behar
izan eutsen aurre Inbisak, baina,
zorionez, kalteak ez ziran oso larriak izan. Nahiko arin egin ziran
garbiketa-lanak, eta Errekalde
futbol-zelaiaren inguruan jardun
eben batez be.
Para retirar la nieve de las
carreteras y las calles
se reforzó el equipo
municipal de limpieza diario
con un total de 10 personas
y tres nuevas máquinas.
Imagen de Zamudio nevado, realizada por el fotógrafo profesional Joseba Apezetexea.
2
12
3
4
5
13
ZAMUDIorain!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
ENTREBISTA | MIREN BILBAO. GAZTE ESTAZINOA
“Batzuetan konpromiso
apur bat gehiago eskatuko
neuskien arren, zoragarriak dira
Zamudioko gazteak”
Gazte Estazinoa olgetarako eta aisialdirako zerbitzu bat da,
Zamudioko Udalak 13 urtetik 18 urte bitarteko gazteentzat eskainia
Apur baten bazagoz Mitxuri
entzuten, berehala konturatuko
zara badirala pertsona batzuk
inguruan gazteak eukitzeko jaio
diranak. Atsegina, maitagarria,
txeratsua…, eta irribarrea beti
ahoan.
Orain bost urte hartu eban Miren
Bilbaok Gazte Estazinoaren ardurea,
eta, haren eretxiz, “adin bakotxak badauka bere lekua hemen. Indar handia dauka 13 urtetik 16 urte bitarteko
adin-tartean. Adin horretatik gora be
bai, baina jarduera puntualetarako
gehiago, eta lokal moduan. Gustatzen
jake etortea, alkartzea eta egotea.”
“Alkargunetzat be balio dau, hemen
lotzen dira beste lekuren batera joateko. Sofak be ipini doguz, lehen ez geunkan-eta”, esan deusku barrez.
Azken baten, Zamudioko nerabeen
alkargunea da Gazte Estazinoa. Gainera, egunero-egunero —urtean lau
egunetan izan ezik— zabaltzen dan
gazteleku bakarra da Txorierri guztian. “Zerbitzu zabalagoa daukagu,
gaueko 11:00ak artekoa bariku eta
zapatuetan. Hemen alkartzen dira. Eta
hareen oporretara moldatzen gara”,
nabarmendu dau Mitxuk.
Gaste Estazinoan sartzeaz batera,
neska batzuk ikusi doguz sofa baten
euren kontuak esaten. Barriketaldi
lasaia dirudi, barre-algarak izaten
dira noizean behin. Ekipamenduari jagokonez, areto handian badira
14
mahai-futbol bat, billar bat, aldizkarien eta mahai-jokoen eremua,
internet daukan ordenagailu bat,
DVD daukan proiektagailu bat, LTD,
filmak eta futbol-partiduak ikusteko
eta bideo-jokoakaz dantzan eta kantuan entretenitzeko. «Tailerren bat
egin gura dogunean be erabilten dogu
toki hau», aitatu dau Mitxuk.
“Gure bulegoan, batez be Germán eta
biok egoten gara, eta euren erreferentzia-puntua gara askotan, ze gazteak, jardueretara ez ezik, gugana be
etorten dira, kontuak esaten deuskuez,
berba egiten dabe gugaz. Gazteak
gara, eurentzat ez gara aita eta ama,
eta beharbada etxean kontaten ez dituen gauzak kontaten deuskuez”. Hori
bai, esan deusku Mitxuk, “beti begirune handiaz. Batez be nagusiei gustatzen jake bulegoan sartzea…”.
¿Cómo es el día a día?
De lunes a jueves es muy tranquilo.
Viene poca gente porque tienen que
estudiar. A veces entre las clases y
el entrenamiento o la academia, en
ese rato pasan por aquí. Es tranquilo. Aunque es verdad que casi siempre viene alguien a hablar contigo,
que hace mucho tiempo que no ha
pasado y te pone al día.
¿Y los fines de semana?
Todos los fines de semana tenemos
una actividad puntual, por ejemplo,
este fin de semana, hemos tenido
concurso de disfraces. También hacemos concurso de futbolín, de billar, etc. Les gusta mucho la Wii, más
bailar que cantar con el SingStar.
¿Hasta os habeis quedado a dormir
aquí, no?
Sí. Fue una actividad que tuvo mucho éxito. De hecho, estuvimos 17,
y casi no cabíamos. Por eso, para la
siguiente, que será en las vacaciones
de Semana Santa, 8 y 9 de abril, hemos solicitado permiso para hacerlo
en el Txoko de Galbarriatu, pasar allí
2 días y dormir una noche.
¿Cómo sabéis con qué actividad vais
a acertar?
Todos los primeros sábados de cada
mes, nos juntamos con la chavalería
y preparamos la programación del
mes siguiente, con su colaboración.
Si hubiera que señalar alguno de
ellos, ¿cuál es el programa “estrella”?
Les gusta participar en la programación de las actividades de verano,
que es nuestro punto fuerte.
En el mes de julio, hacemos colonias
abiertas con ellos. En los últimos
años hemos estado Salou y Port
Aventura, Asturias, aunque llevamos ya unos cuantos años yendo a
Tossa de Mar (Girona) porque está
muy bien preparado para grupos de
jóvenes.
¿Cuántas personas se suelen apuntar a las actividades?
Solemos tener unas 15 personas por
actividad, y hemos llegado a tener
25, que en proporción con los pueblos de al lado, es una participación
muy alta. Y para las actividades de
verano, unos 30-40, dependiendo de
las notas y de las vacaciones de los
aitas.
¿Qué tenéis programado para el futuro cercano?
En Semana Santa tenemos la salida que hemos comentado antes al
txoko de Galbarriatu.
Además, queremos hacer con la Asociación Txirrin-Txirrin, la salida de
“Lezamako trenbide Zaharra”, el tren
que venía de Bilbao a Derio. Esta
asociación se encargó de limpiar
la zona y encontraron un túnel. Es
una excursión muy bonita. También,
volveremos a hacer una actividad
con la asociación de Tiro con arco,
en su local, y en verano nos llevarán
al campo que tienen al lado de la
gasolinera.
No paráis...
Ja, ja, ja... Es verdad. También queremos hacer una visita a ETB; salir en
lancha, junto con la Cruz Roja, por el
Abra, etc. Y, por supuesto, en verano
sin parar.
¿Qué relación tenéis con padres y
madres?
Llevamos varios años haciendo jornadas de puertas abiertas con los
aitas para que conozcan el local y
nos conozcan a nosotros.
También hacemos puertas abiertas
para las y los chavales nuevos que
vienen de la Ludoteka. Suelen ser
en mayo-junio, para que vayan conociendo, porque en septiembre ya
entran aquí, en Gazte Estazinoa.
¿Hay algo que eches de menos en
Gazte Estazinoa?
En cuanto a las y los chavales, que
hay que destacar que son una maravilla y muy respetuosos, a veces les
pediría un poco más de compromiso.
Cuando se comprometan a algo, que
lo hagan. Por ejemplo, cuando quieres hacer a una actividad de repente,
a ultima hora, te dicen que no o a
última hora se apuntan cinco más.
Y en cuanto al espacio, los fines de
semana se nos queda un poco pequeño, pero entre semana sobra.
..................
Cuando estás un rato escuchando
a Mitxu, te das cuenta de que hay
personas que han nacido para
estar rodeadas de gente joven.
Agradable, simpática, cariñosa.., y
siempre con una sonrisa en la cara.
15
ZAMUDIorain!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
INAUTERIAK 2015
Umeak, Zamudioko
aratusteetako protagonista
nagusiak
Umeak izan ziran Zamudioko
aratusteetako
protagonistak
otsailaren 15ean Ludotekan eginiko
mozorro-lehiaketa
dibertigarrian.
Desfile atsegin bat eginez aukeratu
ziran lehiaketako irabazleak, eta
parte hartutako umeek desfile
horretan erakutsi zituen jenteaurrean euren karakterizazinoak.
16
Nahia eta Ander Puentes bikoteak
eroan
eban
mozorro-jantzirik
onenaren
saria,
haitzulotarmozorroa
jantzirik
eginiko
eszenatzeagaitik. Iñaut eta Urko
Marina lotu ziran bigarren, Txano
Gorritxo eta haren amama jantzirik,
eta gurasoek eta euren seme-alabek
osotutako Paiazoak kuadrillaren
eskuetara joan zan hirugarren
saria. Iñigo Etxenike Dj-ak egin
zituan zeremonia-maisuaren lanak
desfilean, eta disko-festa bategaz
alaitu eban, gainera, ekitaldia.
Urtero legez, tostada-lehiaketeagaz
hasi ziran aratusteak Adintsuen
Etxean, eta María Luisa Diego izan
zan irabazlea ogizko tostaden
sailean. Begoña Bilbao eta Julia
lortu ziran bigarren eta hirugarren.
Ahizko tostaden sailean, Moreno
Pack (Andrea eta Francisco Moreno)
taldeari emon jakon lehenengo
saria, eta Begoña Bilbaoren eta
María Luisa Diegoren eskuetara joan
ziran bigarren eta hirugarren sariak,
hurrenez hurren. Lehiaketea amaitu
ondoren, erromeria batek dantzan
egitera animau zituan Adintsuen
Etxean egozan guztiak.
Gazte Estazinoak be aratuste-jai bat
antolatu eban otsailaren 14an lokala
erabiltzen daben gazte guztientzat.
Jaiaren barruan, photocall, mozorrolehiaketa, disko-festa eta askotariko
dastaketak egin ziran.
Las niñas y los niños protagonizaron
los Carnavales de Zamudio durante
el divertido Concurso de Disfraces
celebrado en la Ludoteka.
La elección de los ganadores
del certamen tuvo lugar con
un simpático desfile donde la
chiquillería participante lució sus
caracterizaciones ante el público.
17
ZAMUDIorain!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
GURE HISTORIA. AMAGOIA GUEZURAGA
berreraikitzeko lanen diru
kontuetako informazioa:
“Josef Ormaeche de Gueldo
(Dañobeitikoa) trae 33 fanegas
de cal, Felipe Leguinazabal
(Madariagakoa) 270 fanegas
de cal, Ventura Echevarria
(Madariaga behekoa) 80
fanegas de cal…que se necesita
para la nueva taberna…”
Urte berean Elorduy baserri
Karobiak
Karobia da kareharria egosiz karea lortzeko zuloa
Zamudioko nagusiek auzoetako landa
eta lekuak aipatzen dabezanean
holantxe izendatzen dabez: “karabi
aldeko landak…”; “behiek jagoten
genduzan karabi ondoan jauzi ez
daitezan…”, “gerra denboran karabian
ostalduten gintzen…”1 , “…karabian
ituginek egoten ziran eta ez nintzen
sartzen… ”.2 Eta karea hainbat
gauzetarako erabiltzen eben: lurren
ongarri moduan eta kotxoengandik
babesteko; arbolak, etxe eta kortako
hormak zuritu eta desinfektatzeko;
abarka motxoak egiteko erabiltzen
zan txahalaren larrua lehortzeko3…
Zamudiotarrek
karea
Lemoatik
gurdietan ekartzen eben. Ez dabe
gogoratzen
ketan
egondako
karobirik, baina jakin badakie non
dagozan edo egon ziran: Anotsen,
Arroatako
aldatzan,
Mautsen,
Lekonbarri aldean karabi handia eta
txikia eta Larrosbeheko arboladian.
Azken karabi horren barri Rufino
Lekerika Ormaetxek emon eban: “…
hemen, aresti ondoan kalero bi egon
ziren…hormea buelta guztien, kurioso…
atea markoagaz…Batek pendiente
egiten zeuen eta bestea handie zan…”4
XVII. mendeko idatzizko agirietan
sarritan aipatzen da karea erabiltzen
zala lurraren ongarri moduan,
salerosketetan, eraikuntzan eta
elizako behar izanetan. Horren
adibide batzuk ondorengoak dira:
• 1616. urtean Antonia de
Zamudiok,
Olabuniagako
burdinolaren
jabeak,
Juan
Goitiari, burdinolako inkilinoari,
ikatza eta karea saldu eutson: “…
vende a Juan de Goitia...montazgo
de 181 cargas de carbones y 95 de
cal en los pertenecidos de la casa
y casería de Fulla…” 5.
• 1763an Gallarraga eta Aguirre
baserrietako errenta kontratuan
hauxe zehazten da: “…echar en
ese presente año a toda su costa
1.
4.
2.
3.
18
Maria Angeles eta Maria Carmen Bilbao
Echevarria. Alkarrizketak
Pantxike Zarate Artetxe. Alkarrizketa
2015
Maria Angeles eta Maria Carmen Bilbao
Echevarria. Alkarrizketak.
5.
6.
Rufino Lekerika Ormaetxe (1923-2007).
Alkarrizketa 2003
Bizkaiko probintzia-artxibo historikoa
Joan Pérez de Burgoa. Leg. 3107
Bizkaiko probintzia-artxibo historikoa
Juan Bautista Jáuregui. Leg. 5602/2
200 fanegas de cal en dichas
heredades nuevas de Aguirre…”6
• 1766an “…Juan Ormache ha
ido con sus bueyes y un carro a
un calero de Diego Gamboa a
conducir cal…”7
• 1771n “…Manuel de
Leguinazabal paga y entrega
en el calero de la jurisdicción
a Juan Bautista Aurrecoechea
86 fanegas de cal de buena
calidad…que le estaba debiendo
por valor e importe de un
novillo…” 8.
• 1790ean “… 189 fanegas de cal
para la ejecución del puente de
Ventacosubia…”
• 1805ean “ … manejan la
tejería nombrada de Zandoica
amancomunadamente con Juan
Zarate y Mariano de Castillo, en
la que labraban teja, ladrillo y
cal…”9
• 1810ean Echachua
7.
8.
9.
Bizkaiko Foru Aldundiaren agiritegi
historikoa. Correg. 464/2
Bizkaiko probintzia-artxibo historikoa.
Juan Bautista Jauregui. Leg. 5608.
Bizkaiko probintzia-artxibo historikoa.
Juan Antonio Jauregui. Leg. 5629/1.
inguruko karobian Antonio
Landa bederatzi egunetan
karea egiten egon zan eta
lan horregatik bere anaiak 54
erreal ordaindu eutsozan.
• 1902an “Facultar a la sacristana
Agustina Aurrecoechea la
adquisición de 6 fanegas de
cal viva, para arrojar sobre
los cadáveres al tiempo de su
enterramiento”10
Karea era tradizionalean lortzeko
egurra eta kareharria beharrezkoak
ziran. Egurra basoetako pagoa,
haritza eta gaztainondoetatik
ataratzen zan eta kareharria,
aldiz, harrobietan, “kantaratan”,
lortzen zan. Idatzietan Zamudioko
Gaztañazabalaga, Mendigana,
Oxinaga eta Fullako (Jule) harrobiak
aipatzen dira.
Karobi mota zaharrenetarikoak lurrean eta mendian egindako zuloak
ziran. Karobi barruan eta su-ahoaren gainean arku bat eraiki eta haren
gainean kareharria pilatzen zan. Hau eskuartean kabitzeko moduko
harri-koskorrak lortzeko harri-mailuekaz txikitzen zan. Su-ahoan egurra
errez , kareharri guztia tenperatura bardinean (900º-1000º inguru)
egosten mantendu behar zan.
Egurra eta kareharria erretzeko asteak behar ziran.
Denboragaz mota honetako karobiak sasiz eta zuhaitzekaz tapatuta
galdu egin dira.
Lekonbarriko karobia.
Karobi mota: Lur-zuloa.
Beste karobi mota bat “Arragoa”
edo “Frantsesa” da. Hau bide eta
etxe inguruko munak eta aldapak
aprobetxatuz egiten zan.
1848. urteko agiri baten agertzen da
Juan Antonio Vidaurrazagak karobi
barri bat egiteko baimena eskatu
eutsola Foru Aldundiari. Azkenean
ezin izan eban egin ondorengo
arrazoiagatik: “…la construcción
del horno en hoya abierta para la
fabricación de la cal… se halla a unos
42 pies…de la carretera11, y existiendo
otro igual horno poco más distante…
deduzco que al preferir…el primero
á el segundo, solo habrá sido porque
será algo más fácil el transporte de
la cal a la carretera, y…es perjudicial
a los transeúntes a los que por la
Arroatako aldatsan dagoan karobiko ataka
(goiko zuloa).
Karobi mota: Frantsesa.
Bolibarurrutiako karobia (Bullurti).
Karobi mota: Frantsesa.
Era honetako karobietan sutegiaren
goikoaldean parrila bat izaten eben,
eta bertan egurra eta kareharria
tartekatzen zan labea bete arte.
Beheko eta alboko ahoetatik
otea edo lastoa errez barruko
egurra eta harria egosten ziran.
Bertatik lortutako karea parrilatik
behera jausten zan eta behar zan
beste kare lortu arte egurrez eta
kareharriz betetzen zan labea.
Prosezu horrek aste batetik gora
irauten eban eta gau eta egun sua
mantentzeko karobia jagon behar
zan. Dana amaitu ostean, bi edo hiru
egun barru, karea hotz egoanean
ateratzen zan.
Guzti hori ondo bideratzeko
beharginak txandakatzen ziran eta
sarritan, batzuk, auzolanean behar
egiten eben.
10.
12.
11.
Bizkaiko Foru Aldundiaren agiritegi
historikoa. Zamudio.
Bilbotik Bermeorako bidean.
proximidad del fuego y demás pueden
espantarles las caballerías…” 12
Bizkaiko Foru Aldundiaren agiritegi
historikoa. T00121/07
19
ZAMUDIorain!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
ikastaroak 2015 cursos
OHARRA: ordainketak Internet bidez, Kutxabank-eko 2095 0083 94 3200602892 kontu zenbakian, edota
Udaletxean bertan txartel bidez be egin leitekez. Lehenengo kasuan, ordainagiria Udaletxean entregatu edo
[email protected] bialdu beharko da.
Izena emoteko epea: martiaren 26ra arte. EZIN IZANGO DA TELEFONOZ MATRIKULATU!
IKASTAROA
20
LEKUA
IRAUPENA
ORDUTEGIA
HIRUHILEKO PREZIOA
NOTA: se podrán realizar los pagos por Internet en el número de cuenta 2095 0083 94 3200602892 de
Kutxabank o en el mismo Ayuntamiento por medio de tarjeta bancaria. En el primero de los casos, se tendrá que
entregar el abonaré en el Ayuntamiento o enviarlo a [email protected]
Plazo para inscribirse: hasta el 26 de marzo. ¡NO SE PODRÁ MATRICULAR POR TELÉFONO!
IKASTAROA
Erroldatuak
Erroldatu
bakoak
ARETO DANTZAK
AGIRRE GELA
apirilaren 13tik
bagilaren 29ra
astelehenak
18:00etatik 20:00etara
<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€
26,40€
ARGAZKILARITZA
ZAMUDIOTORRE
apirilaren 11tik
bagilaren 27ra
zapatuak
11:00etatik 13:00era
<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€
26,40€
ESKULANAK
ARESTI GELA
apirilaren 13tik
bagilaren 29ra
astelehenak
09:00etatik 11:00etara
11:00etatik 13:00era
<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€
26,40€
ESKULANAK
ARESTI GELA
apirilaren 9tik
bagilaren 25era
eguenak
15:30etik 17:30era
<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€
26,40€
MARRAZKIGINTZA
ARESTI GELA
apirilaren 7tik
bagilaren 30era
martitzenak eta eguenak
17:00etatik 19:00etara
<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€
26,40€
PILATES
KULTURA ETXEA
apirilaren 13tik
bagilaren 29ra
astelehenak eta eguaztenak
10:00etatik 11:00etara
11:00etatik 12:00etara
19:00etatik 20:00etara
20:00etatik 21:00etara
21:00etatik 22:00etara
<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€
26,40€
SEVILLANAK
ZAMUDIOTORRE
apirilaren 1etik
bagilaren 24ra
eguaztenak
20:00etatik 21:30era
<18 urte 11,70€
>18 urte 15,30€
23,95€
SUKALDARITZA
LARRAGOITI
TXOKOA
apirilaren 13tik
bagilaren 29ra
astelehenak
18:00etatik 21:00etara
<18 urte 19,45€
>18 urte 25,20€
39,60€
SUKALDARITZA
LARRAGOITI
TXOKOA
apirilaren 1etik
bagilaren 24ra
eguaztenak
18:00etatik 21:00etara
<18 urte 19,45€
>18 urte 25,20€
39,60€
TAI-CHI
AGIRRE GELA
apirilaren 10etik
bagilaren 26ra
barikuak
18:30etik 20:00etara
<18 urte 11,70€
>18 urte 15,30€
23,95€
LEKUA
IRAUPENA
ORDUTEGIA
HIRUHILEKO PREZIOA
Erroldatuak
Erroldatu
bakoak
YOGA
AGIRRE GELA
apirilaren 7tik
bagilaren 30era
martitzenak eta eguenak
16:30etik 18:00etara
18:00etatik 19:30era
19:30etik 21:00etara
21:00etatik 22:30era
<18 urte 19,45€
>18 urte 25,20€
39,60€
ZUMBA
KULTURA ETXEA
apirilaren 13tik
bagilaren 29ra
astelehenak eta
eguaztenak
13:00etik 14:00etara
20:00etatik 21:00etara
21:00etatik 22:00etara
<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€
26,40€
ZUMBA
KULTURA ETXEA
apirilaren 7tik
bagilaren 30era
martitzenak eta eguenak
20:00etatik 21:00etara
<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€
26,40€
21
ZAMUDIorain!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
ikastaroak 2015 cursos
OHARRA: ordainketak Internet bidez, Kutxabank-eko 2095 0083 94 3200602892 kontu zenbakian, edota
Udaletxean bertan txartel bidez be egin leitekez. Lehenengo kasuan, ordainagiria Udaletxean entregatu edo
[email protected] bialdu beharko da.
Izena emoteko epea: martiaren 26ra arte. EZIN IZANGO DA TELEFONOZ MATRIKULATU!
NOTA: se podrán realizar los pagos por Internet en el número de cuenta 2095 0083 94 3200602892 de
Kutxabank o en el mismo Ayuntamiento por medio de tarjeta bancaria. En el primero de los casos, se tendrá
que entregar el abonaré en el Ayuntamiento o enviarlo a [email protected]
Plazo para inscribirse: hasta el 26 de marzo. ¡NO SE PODRÁ MATRICULAR POR TELÉFONO!
KIROL ESKOLAK | ESCUELA DEPORTIVA
IKASTAROA
LEKUA
IRAUPENA
ORDUTEGIA
HIRUHILEKO PREZIOA
Erroldatuak
PATINAJEA
(4 urtetik 6 urtera)
PATINAJEA
(7 urtetik 10 urtera)
ESKOLA
ESKOLA
PATINAJEA
(4 urtetik 10 urtera)
FRONTOIA
PATINAJEA
(Helduak)
FRONTOIA
BALLET
ESKOLA
apirilaren 1etik
bagilaren 24ra
apirilaren 1etik
bagilaren 24ra
eguaztenak
16:30etik 17:30era
eguaztenak
17:30etik 18:30era
<18 urte 7,80€
<18 urte 7,80€
apirilaren 10etik
bagilaren 26ra
barikuak
19:00etatik 20:00etara
<18 urte 7,80€
apirilaren 10etik
bagilaren 26ra
barikuak
20:00etatik 21:00etara
>18 urte 10,20€
apirilaren 13tik
bagilaren 29ra
astelehenak eta
eguaztenak
17:00etatik 18:00etara
18:00etatik 19:00etara
<18 urte 12,95€
>18 urte 16,80€
Erroldatu
bakoak
IKASTAROAK KIROLDEGIAN
CURSOS EN EL POLIDEPORTIVO
•
•
•
•
Todos los cursos que se imparten en el Polideportivo son mensuales.
La inscripción se hace en el mismo Polideportivo, entre 10 y 15 dias antes de inicio del curso.
Los cursos se llevan a cabo de septiembre a junio sin interrupción salvo que no haya gente en los grupos.
Se pueden inscribir todas las personas mayores de 16 años.
NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL
El pleno del Ayuntamiento ha aprobado una
nueva ordenanza municipal por la cual las
personas menores de 25 años dependientes
económicamamente de su familia (paro,
desempleo, estudiante) podrán seguir
dentro del bono familar para poder utilizar
el Polideportivo. Hasta ahora, las personas
mayores de 18 años, con o sin ingresos propios,
debían disponer siempre del bono individual.
IKASTAROA
IRAUPENA
ORDUTEGIA
15,95€
Personas
no abonadas
Lunes y miércoles, 13:20-14:20h
Martes y jueves, 13:40 - 14:40h
Martes y jueves, 19:00 - 20:00h
Lunes y miércoles, 19:30 - 20:30h
15,30€
11,20€
30,55€
ZUMBA
de septiembre
a junio
Martes y jueves, 13:15 - 14:00h
15,30€
11,20€
30,55€
BODY PUMP
de septiembre
a junio
Lunes y miércoles, 18:00 - 19:00h
15,30€
11,20€
30,55€
UNA HORA DE SPINNING
( + ENTRADA )
de septiembre
a junio
2,05€
1,30€
4,10€
TBC
de septiembre
a junio
Lunes y miércoles, 20:00 - 21:00h
10,65€
7,85€
21,40€
AEROGAP
de septiembre
a junio
Lunes y miércoles, 19:00 - 20:00h
10,65€
7,85€
21,40€
PILATES
de septiembre
a junio
Martes y jueves, 14:00 - 15:00h
Martes y jueves, 19:00 - 20:00h
Martes y jueves, 20:00 - 21:00h
10,65€
7,85€
21,40€
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO
de septiembre
a junio
Lunes y miércoles, 13:15-14:00h
10,65€
7,85€
21,40€
1,55€
1,00€
2,35€
Una hora de clase
( + entrada )
MUSCULACIÓN
BONO 5 / 10 SESIONES
GIMNASIO + ENTRADA
22
Kirolari
de septiembre
a junio
15,95€
26,40€
Personas
abonadas
SPINNING
15,95€
15,95€
HIRUHILEKO PREZIOA
de septiembre
a junio
Todos los días
19,50€
31,40€
4,10€ /
8,15€
14,25€ /
24,45€
> 65
años
2,25€
23
agenda
ZAMUDIorain!
MARZO
5-6, jueves y viernes
•
19:00h, curso de cata de vino, en el palacio Larragoiti.
Actividad organizada por Lagatzu.
Precio: personas asociadas y Berbalagunak 20€ y
personas no asociadas 30€.
Inscripción: comentarlo a miembros de Lagatzu, en
el teléfono 94 4523447 o escribir a la dirección de
correo [email protected]
Plazas limitadas.
4 de marzo, último día para inscribirse.
15, domingo
•
•
Salida de un día a Cascada Toberia, con Arroeta Mendi
Taldea.
18:00h, película en Gazte Estazinoa.
•
•
•
•
7, sábado
•
•
11:30h, cuentacuentos infantil “Batak panpinak,
besteak superheroiak”, en la Biblioteca Municipal.
17:30h, reunión para definir la programación de abril,
en Gazte Estazinoa.
8, domingo
•
•
•
•
•
10, martes
•
•
19:00h, se reunirán las personas del grupo de
literatura, en el local de Lagatzu. Para entonces se
leerá el libro “Mussche” de Kirmen Uribe; si tienes
interés, llama o envía un WhatsApp al 605747066.
20:00h, en la sala de reuniones de Aresti gela, reunión
de Eguraldi Ona Jai Batzordea para comenzar a
organizar las Fiestas de Pascua.
11, miércoles
•
19:00h, reunión para padres y madres interesados en
el servicio de custodia y Umezaintza en la Ludoteka.
13, viernes
•
•
19:00h, obra de teatro con motivo del Día de la Mujer, en
Zamudiotorre.
20:00h, comenzará el segundo nivel del curso de meditación
Zen.
18:00h, película en Gazte Estazinoa.
27, viernes
•
12:00h, concentración Día Internacional de la Mujer en
la plaza Sabino Arana.
18:00h, película en Gazte Estazinoa.
Exposición de trabajos de talla de madera de Antonio
Rico y Iosu Aretxabaleta, en la sala de exposiciones de
Zamudiotorre. Las obras estarán expuestas hasta el 23
de marzo, en horario de Biblioteca.
20:00h, conferencia a cargo de Miren Amuriza:
“Bertsolaritza: begirada feminista bat”, en
Zamudiotorre. Actividad organizada por Lagatzu.
Salida de un fin de semana (Invernal), con Arroeta
Mendi Taldea.
19:30h, taller para de relaciones sexuales afectivas, en
Gazte Estazinoa.
22, domingo
9, lunes
•
5-6, eguena eta barikua
•
10:00h, tirada al plato de San José con Zamudio Ehiza
eta Arrantza Elkartea, en el Campo de Tiro del Parque
Tecnológico.
Horario especial en Gazte Estazinoa, por ser festivo: de
16:30h a 22:30h.
20, viernes
18:00h, Día de la Mujer, en la Ludoteka: “Juanita
Kuxkux”, con la cuentacuentos Maite Franko.
19:00h, Emakume Cup Txapelketa, en el frontón.
MARTIA
19, jueves
6, viernes
•
agenda
•
21:00h, Bertso-Korrika afaria, en el restaurante
Lubarrieta.
Bertsolaris: Etxahun Lekue, Beñat Ugartetxea y Onintza
Enbeita.
Gai jartzailea: Maite Berriozabal.
Precio: 15€ y 12€ para menores de 20 años.
Tickets: en el estanco, en la tienda de Mari Eli, en el
Batzoki, en Susterrak, llamando al
94 4523447 o escribiendo a [email protected]
24 de marzo, último día para comprar tickets.
Salida de fin de semana invernal a Pirineos, con
Arroeta Mendi Taldea.
19:00etan, Ardao kata ikastaroa, Larragoiti jauregian.
Lagatzuk antolatutako jarduera.
Prezioa: bazkide eta Berbalagunak 20€ eta bazkideak ez
diranak 30€.
Izena emoteko: Lagatzuko kideei esan, 94 4523447
telefonoan edo [email protected] helbidera idatzi.
Toki mugatuak.
Izena emoteko azken eguna, martiaren 4a izango da.
6, barikua
•
•
18:00etan, Emakumearen Eguna, Ludotekan: “Juanita
Kuxkux”, Maite Franko ipuin kontalariaren eskutik.
19:00etan, Emakume Cup Txapelketa, frontoian.
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
8, domeka
•
•
9, astelehena
•
•
•
11:30ean, “Batak panpinak, besteak superheroiak” ipuin
saioa, Udal Liburutegian.
17:30ean, apirileko programazioa antolatzeko batzarra,
Gazte Estazinoan.
Antonio Ricok eta Iosu Aretxabaletak, egurrean
egindako lanen erakusketea, Zamudiotorreko
erakusketa gelan. Lanak martiaren 23ra arte egongo
dira ikusgai, Liburutegiko ordutegian.
20:00etan, Emakumearen Egunaren inguruan, Miren
Amurizaren hitzaldia: “Bertsolaritza: begirada feminista
bat”, Zamudiotorren. Lagatzuk antolatutako jarduera.
10, martitzena
•
7, zapatua
•
12.00etan, Emakumearen Nazioarteko Eguneko
kontzentrazioa Sabino Arana plazan.
18:00etan, filma Gazte Estazinoan.
•
19:00etan, literatura taldekoak batuko dira, Lagatzuren
lokalean. Ordurako, “Mussche” Kirmen Uriberen liburua
irakurriko da; interesatuta bazagoz, jarri harremanetan
eurekaz telefono honetan edo WhatsApp bat bialdu
605747066.
20:00etan, Aresti gelako batzar aretoan, Eguraldi Ona
Jai Batzordearen batzarra, Pazko Jaiak prestatzen
hasteko.
28, sábado
•
•
18:00h, taller de postres, en Gazte Estazinoa.
21:00h, partido entre el Bilbao Basket y el Gipuzkoa
Basket en el Palacio de Deportes Bilbao Arena de
Miribilla. El Ayuntamiento contratará un autobús para
aquellas personas que quieran ver el encuentro.
29, domingo
•
•
06:00h, KORRIKA pasará por Zamudio.
18:00h, película en Gazte Estazinoa.
EGURALDI ONA JAI BATZORDEA
Te invitamos a participar en la organización de las
Fiestas de Pascua. Así, la primera reunión tendrá
lugar el 10 de marzo, a las 20:00h, en la sala de
reuniones de Aresti gela.
14, sábado
•
24
11:00h, taller para aprender a entablar relaciones para
difundir el Día Internacional de la Mujer, en Gazte
Estazinoa. Dirigido a niñas de entre 12 y 18 años.
25
agenda
ZAMUDIorain!
11, eguaztena
•
19:00etan, umezaintza zerbitzuan interesatuta dagozan
gurasoai zuzendutako batzarra, Ludotekan.
13, barikua
•
•
19:00etan, Emakumearen Eguneko antzezlana,
Zamudiotorren.
20:00etan, Zen meditazino ikastaroaren bigarren maila
hasiko da.
•
•
•
11:00etan, Emakumearen Nazioarteko Eguna
aldarrikatzeko harremanak lantzeko tailerra,
Gazte Estazinoan. 12 urtetik 18 urtera arteko neskai
zuzendutako ekimena.
•
Cascada Toberiara egun osoko urteera, Arroeta Mendi
Taldeagaz.
18:00etan, filma Gazte Estazinoan.
•
•
21:00etan, Bertso-Korrika afaria, Lubarrieta jatetxean.
BERTSOLARIAK: Etxahun Lekue, Beñat Ugartetxea eta
Onintza Enbeita.
Gai Jartzailea: Maite Berriozabal.
Prezioa: 15€ eta 20 urtetik beherakoek 12€.
Txartelak: estankoan, Mari Elinean, Batzokian, Susterraken,
94 4523447 telefonoan edo
[email protected] helbidera idatzita.
Txartelak erosteko azken eguna, martiaren 24a izango da.
Asteburuko urteera (Invernal), Arroeta Mendi Taldeagaz.
28, zapatua
19, eguena
•
18:00etan, filma Gazte Estazinoan.
27, barikua
15, domeka
•
Asteburuko urteera (Invernal), Arroeta Mendi Taldeagaz.
19:30ean, erlazio sexual afektiboen inguruko tailerra
(Master Sex), Gazte Estazinoan.
22, domeka
•
14, zapatua
•
20, barikua
10:00etan, San Jose eguneko plater-tiroko saioa,
Zamudio Ehiza eta Arrantza Elkarteagaz, Teknologia
Parkeko tiro zelaian.
Jaieguna dala eta, ordutegi berezia Gazte Estazinoan:
16:30etik 22:30era.
•
•
18:00etan, postre arinen tailerra, Gazte Estazinoan.
21:00etan, Bilbao Basket eta Gipuzkoa Basket arteko
partiduaz gozatzeko aukera eukiko dabe gure herriko
saskibaloizaleek, Miribilla auzoko Bilbao Arena kiroljauregian. Udalak autobus bat kontratatuko dau, partidua
ikusi gura daben zaleentzat.
29, domeka
•
•
MA ST ER S E X
TA IL ERRA
MA R T X O A R E N 20 AN
19 :3 0T IK A U R RE RA
G AZT E E ST AZ IÑ O AN
S EXU A ETA S E XU AL IT A T EAR E N IN GU RU KO GA IA K
- IN T ERN ET E N LIGA T U
- ANT ISORGA I LUA K
06:00etan, KORRIKA Zamudiotik pasatuko da
18:00etan, filma Gazte Estazinoan.
EGURALDI ONA JAI BATZORDEAK
Pazko jaiak prestatzera gonbidatzen zaitu.
Holan, horretarako egingo dan lehenengo batzarra,
martiaren 10ean izango da, 20:00etan, Aresti gelako batzar
aretoan.
agenda
UDAL LIBURUTEGIA | BIBLIOTECA MUNICIPAL
[email protected]
http://zamudiokoudalliburutegia.blogspot.com
MUSIKA- ALDIZKARIAK – EGUNKARIAK- WI-FI ZERBITZUA
www.liburutegiak.euskadi.net/katalogobateratua
www.bibliotecaspublicas.es
ASTEGUNETAN | LUNES A VIERNES: 10:30h-13:30h / 16:30h-20:00h
ZAPATUETAN | SÁBADOS: 10:00h-13:30h
KZgunea
ZAMUDIOTORRE
Astelehenetatik barikuetara, Liburutegiko ordutegian.
De lunes a viernes, en horario de Biblioteca.
LUDOTEKA
KULTURA ETXEA
OIZ KALEA, 4
http://zamudiokoludoteka.wordpress.com
GAZTE ESTAZINOA
SABINO ARANA PLAZA, 5
Domekatik eguenera | Domingo a jueves: 16:30h - 20:30h
Bariku-zapatuetan | Viernes y sábados: 17:00h - 23:00h
[email protected] | Tuenti
http: //zamudiokogaztestazinoa.blogspot.com | T. 688625568
OHARRA: izena emoteko epeak betetzea eskatuten da
NOTA: pedimos se respeten los plazos de inscripción
Horario especial durante la Semana Santa (30 de marzo al 9 de abril): de 16:30 a
22:30h. Viernes y sábados, de 17:00 a 23:00h.
En los días festivos de la Semana Santa, tendrá lugar una salida para pasar la noche
en el txoko de Galbarriatu. Las fechas están aún por definir. Más información en
Gazte Estazinoa.
MANCOMUNIDAD DE TXORIERRI
(www.e-txorierri.com)
EUSKERA
1 3 U RTE T IK AURR ERA
TELEFONO ZENBAKI
INTERESGARRIAK
TELÉFONOS DE INTERÉS
Anbulatorioa
Ambulatorio
94 452 11 07
Kiroldegia
Polideportivo
94 452 21 28
Liburutegia
Biblioteca
94 452 02 04
KZgunea
94 403 34 17
Gazte Estazinoa
688 625 568
Ludoteka
Ludoteca
94 602 37 56
Eskola
Escuela
94 452 10 93
Haurreskola 94 608 63 89
Matxuretarako
Averías
Argindarra / Luz 901 20 20 20
Gasa / Gas
900 40 05 23
Ura / Agua
94 487 31 87
Alumbrado público /
Argiteria publikoa 94 497 00 36
Garbigunea
94 403 40 90
Etxeko gauzak batzeko
Recogida de enseres94 406 09 90
Zamudioko bake epaitegia
Juzgado de paz de Zamudio
94 406 09 95
Postetxea
Correos
94 452 02 53
Txorierriko Mankomunitatea
Mancomunidad de Txorierri
94 454 03 50
Euskera zerbitzua
Servicio de euskera 94 454 03 50
Udal euskaltegia
Euskaltegi municipal94 454 00 62
TXORIERRIKO UDAL EUSKALTEGIA
e-mail: [email protected]
Horario de oficina: de 09:00h a 13:00h y de 16:00h a 19:00h
Ertzaintza (Erandio) 94 607 90 76
GIZARTE ONGIZATEA | BIENESTAR SOCIAL
•
•
26
| Martia 2015 Marzo Nº 38 zk.|
TXORIERRIKO EUSKERA ZERBITZUA | SERVICIO DE EUSKERA DE TXORIERRI
T. 94 4540350 / 94 4540152 / 94 4542322
e-mail: [email protected]
-T OP I KOA K
GIR O AL AI AN ET A HU MO RE O NE A N! !!
ZAMUDIOKO UDAL ALDIZKARIA
Zamudion zerbitzu honen beharrizanean dagoanak martitzenetan, eguaztenetan eta barikuetan 08:00etatik 15:00etara bitartean udaletxera joatea edo
944060999 deitzea baino ez dauka.
En Zamudio disponéis de este servicio, martes, miércoles y viernes de 08:00h
a 15:00h, acercándoos al Ayuntamiento o llamando al 94 4060999.
Behargintza
94 453 63 70
UDALETXEA
AYUNTAMIENTO 94 406 09 90
Kultura
Cultura
94 406 09 98
Gizarte laguntzailea
Asistencia Social 94 406 09 99
27
ADI!
martia - marzo
ASTELEHENA
LUNES
MARTITZENA
MARTES
EGUAZTENA
MIÉRCOLES
EGUENA
JUEVES
BARIKUA
VIERNES
ZAPATUA
SÁBADO
DOMEKA
DOMINGO
1
2
3
4
9
10
11
16
17
18
23
24
25
Comienzo de la
exposición de
trabajos de talla
de madera en
Zamudiotorre
Eguraldi
Ona Jai
Batzordea,
Pazko Jaiak
prestatzen
hasiko da, Aresti
gelako batzar
aretoan
Reunión para
padres y madres
sobre
Umezaintza
en la Ludoteka
5
6
Emakume
Cup
Txapelketa,
frontoian
31
1
“Batak panpinak,
besteak
superheroiak” ipuin
saioa, Udal
Liburutegian
8
Filma
Gazte Estazinoan
Emakumearen
Nazioarteko
Eguneko
kontzentrazioa
12
13
14
15
19
20
21
22
26
27
28
29
4
5
Tirada al plato
de San José
con Zamudio
Ehiza eta
Arrantza
Elkartea
Emakumearen
Eguneko
antzezlana,
Zamudiotorren
Erlazio sexual
afektiboen
inguruko tailerra
(Master Sex),
Gazte
Estazinoan
Bertso-Korrika
afaria, Lubarrieta
jatetxean
Asteburuko
urteera, Arroeta
Mendi Taldeaga
30
7
2
3
Taller para aprender
a entablar relaciones para difundir el
Día Internacional de
la Mujer, en Gazte
Estazinoa
Autobús para
ir a ver
el partido del
Bilbao Basket
www.zamudiokoudala.net
Cascada Toberiara
egun osoko
urteera, Arroeta
Mendi Taldeagaz
KORRIKA
Zamudiotik
pasatuko da