Bad Brambach - České dráhy, as

Výlukový jízdní řád / Baufahrplan
platný od 13. do 15. března 2017, denně od 8:00 hod. do 17:10 hod.
gültig von 13. bis 15. März 2017, täglich von 8:00 Uhr bis 17:10 Uhr
147 Cheb – Bad Brambach a zpět
km ČD, a.s. / Vogtlandbahn GmbH
20970
20972
20976




10 05
10 10
10 11
10 12
10 17
10 22
20970
P 
10 24


10 34
20970

10 36
Zwickau
12 05
12 10
12 11
12 12
12 17
12 22
20972
P 
12 24


12 34
20972

12 36
Zwickau
16 05
16 10
16 11
16 12
16 17
17 22
20976
P 
16 24


16 34
20976

16 36
Zwickau
0 Cheb 140,146,170,179
6 Františkovy Lázně-Aquaforum
7 Františkovy Lázně
Františkovy Lázně
12 Žírovice-Seníky
15 Vojtanov
ČD, a.s.

autobus / BUS
Vojtanov
20 (BUS) Plesná, Šneky
21 Plesná
25 Bad Brambach
ČD, a.s. / Vogtlandbahn GmbH
vlak / Zug

Bad Brambach
Do stanice
km ČD, a.s. / Vogtlandbahn GmbH
0 Bad Brambach
Bad Brambach
4 Plesná 14
5 Plesná, Šneky
10 Vojtanov

Vlak / Zug
Vlak
Ze stanice



20971

Zwickau
9 20
20971
P 
9 22


9 32
20971
9 33
Vojtanov 12,14
13 Žírovice-Seníky 12
9 37
18 Františkovy Lázně 11,12

9 43
Františkovy Lázně 11,12

9 45
19 Františkovy Lázně-Aquaforum 11

9 46
25 Cheb 140,146,170,179 11

9 52
 viz trať 148
 spoj náhradní autobusové dopravy, údaje jsou v jízdním řádu červeně /

Autobus SEV, Die Autobusse SEV sind rot gekennzeichnet

120970
Z 
10 24
10 39
10 41
20973

Zwickau
11 20
20973
P 
11 22


11 32
20973
120971
Z 
9 15
9 16
9 32



120972
Z 
12 24
12 39
12 41
120973
Z 
11 15
11 16
11 32
20977

Zwickau
15 20
20977
P 
15 22


15 32
20977
120976
Z 
16 24
16 39
16 41
120977
Z 
15 15
15 16
15 32
11 33
15 33
11 37
15 37
11 43
15 43
11 45
15 45
11 46
15 46
11 52
15 52
vlak zastavuje pouze na znamení / Zug hält nur auf Zeichen oder Verlangen
vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil
rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol / Fahrradbeförderung (unter
Aufsicht des Reisenden)
Vážení cestující,
provozovatelé dráhy SŽDC, s.o. a DB Netz informují, že denně od 13. do 15. března 2017 proběhnou výluky mezi stanicemi
Vojtanov a Bad Brambach na trati 147. Dopravci České dráhy, a.s. a Die Länderbahn GmbH proto musí přistoupit k následujícím
opatřením:
Ve vyloučeném úseku jsou všechny vlaky nahrazeny autobusy. Náhradou za odřeknuté vlaky jsou zavedeny 2 autobusové linky:
 Přímá autobusová linka, označená ve výlukovém jízdním řádu „P“, jede po trase Vojtanov – Bad Brambach a opačně.
 Zastávková autobusová linka, označená ve výlukovém jízdním řádu „Z“, jede po trase Vojtanov – Plesná a opačně. Nejede
však do stanice Bad Brambach.
Organizace NAD neumožňuje dosažení některých cílových stanic přímo. K dosažení cílové stanice je někdy nutno použít spoje
opačného směru.
Příklad: Ze zastávky Plesná do stanice Bad Brambach je nutno použít autobus 120971 do stanice Vojtanov a autobus za vlak
20970 do stanice Bad Brambach. Jízdenka pro úsek Plesná – Bad Brambach platí i ve spoji 120971, který jede opačným směrem.
Sehr geehrte Reisenden,
aufgrund der notwendigen Streckenarbeiten im Zeitraum vom 13. bis 15. März 2017 findet eine Gleissperre zwischen Vojtanov
und Bad Brambach statt. Alle Züge sind im diesen Streckenabschnitt mit Autobussen vom Schienenersatzverkehr ersetzt.
Während der Totalsperre gilt der Ersatzfahrplan auf dem Streckenabschnitt Cheb – Bad Brambach. Beachten Sie, bitte, die
Informationen auf den Bahnhöfen und Haltestellen.
Sie sind eingerichtet 2 Autobuslinien:
 Direkte Autobuslinie, gekennzeichnet im Baufahrplan „P“, Vojtanov – Bad Brambach und zurück.
 Linie nach Plesná, gekennzeichnet im Baufahrplan „Z“, Vojtanov – Plesná und zurück. Diese Linie aber nach Bad Brambach
fährt nicht.
Umístění zastávek náhradní dopravy / Die Haltestellen vom Schienenersatzverkehr:
Zastávky, označené (BUS) jsou zároveň zastávkami linkových autobusů / Die Haltestellen, die als (BUS) gekennzeichnet sind,
sind gleichzeitig die Haltestellen der Regelautobuslinien.
Stanice /
Die Haltestelle
Vojtanov
Plesná
Bad Brambach
Zastávky náhradní dopravy
před staniční budovou na autobusové zastávce
(BUS)
autobusová zastávka „Plesná, Šneky“ (BUS)
autobusová zastávka „Plesná“ (BUS)
před staniční budovou
Haltestelle
vom Schienenersatzverkehr
vor dem Bahnhof auf der Bushaltestelle (BUS)
die Bushaltestelle „Plesná, Šneky“ (BUS)
die Bushaltestelle „Plesná“ (BUS)
vor dem Bahnhof
Tento výlukový jízdní řád naleznete na www.cd.cz ve složce „www.cd.cz - Vlakem po ČR - Jízdní řád - Traťové jízdní řády“
České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení.