Škoda Kodiaq

NOVÁ ŠKODA KODIAQ
CENÍK
NOVÁ ŠKODA KODIAQ
ACTIVE
AMBITION
STYLE
KxvkÕ |yx}ºnkj
[l/100 km]
MOTORIZACE
1,4 TSI/110 kW ACT AP
6,3
677 900
730 900
795 900
1,4 TSI/110 kW ACT 4×4
6,9
677 900
730 900
795 900
1,4 TSI/110 kW 4×4 AP
7,1
727 900
780 900
845 900
2,0 TSI/132 kW 4×4 AP
7,4
767 900
820 900
885 900
2,0 TDI/110 kW AP(1)
5,0
722 900
775 900
840 900
2,0 TDI/110 kW 4×4(1)
5,4
722 900
775 900
840 900
2,0 TDI/110 kW 4×4 AP(1)
5,7
772 900
825 900
890 900
2,0 TDI/140 kW 4×4 AP
5,7
832 900
885 900
950 900
(1)
STROM V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ
Díky vozům ŠKODA je česká krajina o něco zelenější. Za každý automobil s okřídleným šípem ve znaku prodaný
v České republice vysazujeme jeden stromek. Od roku 2007 jsme takto do naší přírody vrátili téměř 600 000 sazenic.
ŠKODA stromky zapustily své kořeny na více než 50 místech, především ve středních a východních Čechách.
Více o projektu „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom” naleznete na www.skoda-auto.cz.
ŠKODA Financial Services
ŠKODA Pojištění
Mobilita PLUS
Předplacený servis
STANDARDNÍ VÝBAVA
ACTIVE
AMBITION
STYLE
3{jvnwwÎ kxÑnwÎ v~u}ro~wkwž xujw} (y{x DS | xu„m„wžv
j~}xvj}rlk” yºnxmxk‚ DS)
Cj{px nunvnw}‚ ƒjjƒjmux”v y{x|}x{~
ȗj{nwÎ jr Dx}
Ar{kjp‚ ºrmrn j |yxu~snƒmln (| mnjk}rjlž), kxwž jr{kjp‚
yºnm~, qujx” jr{kjp‚ j kxunwwž jr{kjp ºrmrn
Dxx{ mpn P{x}nl}rxw à xlq{jwj q{jw kxwžlq mnºž
Cq{xvxjw” ur½}‚ xknw
A|r|}nw} {xƒsnƒm~ mx kxyln
D• ~ƒjž{j}nuw” |lq{„wk‚ yºž|}{xsx” mn|ln yºnm
|yxu~snƒmlnv
D{rn{ Aun{} à j|r|}nw} {xƒyxƒw„wž Äwj‚ ºrmrn
A~}xvj}rlk„ mx~ƒ°wx„ kurvj}rƒjln Curvj}{xwrl n}w•
kxvkroru}{~ j j~}xvj}rlk” lr{k~ujln
j|‚ S}j{} à knƒkužx” |}j{}x„wž xƒ~
D{~q” Sȗ (ƒjm~), ƒ„|~kj 230 Cnw}{„uwž ƒjv‚k„wž | m„ukxÎv xu„m„wžv
Iwox}jrwvnw} ȗxun{x 8Ć, |ux} wj SD kj{}~, Sȗ, Ayyun
kxwnk}rr}j, ȗu~n}xx}q | quj|xÎv xu„m„wžv, Svj{}rwkIJ
unk}{rlk‚ wj|}jr}nuw” |nmjmux ºrmrn | knmn{wž xy•{x~
j yjv•}ž, x|•}unwž y{x|}x{~ y{x wxq‚ yºnm~ j ƒjm~,
w•s½ž ƒy•}w„ ƒ{l„}kj | yjv•}ž
unk}{rlk„ yj{kxjlž k{ƒmj | o~wklž A~}xqxum
Iw}np{xjw” yºnmwž vuqx” |•}uxvn}‚
~uu D qujwž |•}uxvn}‚ | AS j D vuqx” |•}uxvn}‚
| Cx{wn{ o~wklž
unk}{rlk” xu„m„wž xknw yºnm~ j ƒjm~
Iw}n{r”{xÎ lq{xv yjkn} II (x{„vx„wž vºžÑnk ÎmnlqË
nw}rujln, {„vnnk ºjmrlž y„k‚)
Iw}n{r”{xÎ lq{xv yjkn} III ({„vnnk kurk mnºž, xujmj xknw
yºnm~ j ƒjm~, x}xwÎ |yžwj |•}nu)
unk}{rlk‚ xu„mjw„ j ‚qºžjw„ w•s½ž ƒy•}w„ ƒ{l„}kj
| rw}np{xjwÎvr |v•{xÎvr ~kjƒj}nur, wr}ºwž ƒy•}w” ƒ{l„}kx
| j~}xvj}rlkÎv |}vž„wžv
rpq} jwm jrw A||r|} (Cxvrwp qxvn, njrwp qxvn,
T~wwnu urpq}, Dj‚ urpq}, mn½ÀxÎ |nwƒx{)
SS à knƒkužx” xmnv‚k„wž, ƒjv‚k„wž j |}j{}x„wž
{xw} A||r|} à |unmx„wž xm|}~y~ xm yºnm~ snmx~lžqx
xƒrmuj n}w• j~}xvj}rlk”qx ƒyxvjux„wž j k{Ñm•wž
mku„mjlž |lq{„wkj wj mn½}wžk n}w• mn½}wžk~ (n Îyuwžlq
mnºž ºrmrn j |yxu~snƒmln)
xuj ƒ unqk” |ur}rw‚Ø T{r}xw (7×18Ć)
Pnmn|}{rjw xwr}x{ à xlq{jwj lqxmlË
|•}unwž y{x|}x{~ y{x wxq‚ yºnm~
nj{ rn€ Cjvn{j à ƒjmwž yj{kxjlž kjvn{j | x|}ºrkxjnv
juxpnwx” |•}uxvn}‚ | r{x~ xy}rkx~ j mnwwžv D
|žlnwžv
Srpwjurƒjln ƒm„unwx|}r yºr yj{kx„wž yºnm~ j ƒjm~
nƒn{wž kxux xlnux” wnyuwxqxmwx}w”, ƒnm„k xƒ~, kuž
wj kxuj, knƒ |jm‚ wj xy{j~ ywn~vj}rk
Iwox}jrwvnw} S€rwp 6,5Ć, 8 {ny{xm~k}x{Ë, |ux} wj SD kj{}~,
Sȗ, Ayyun kxwnk}rr}j
Skuxyw„ (nunk}{rlk‚) w•s½ž ƒy•}w„ ƒ{l„}kj | j~}xvj}rlkÎv
|}vž„wžv
Sx~wm S‚|}nv CAT | 8 {ny{xm~k}x{‚, lnw}{„uwžv
{ny{xm~k}x{nv, |~k€xxon{nv j mrpr}„uwžv nkjurƒ”{nv
j Î|}~ywžv Îkxwnv 575 W
Iw}n{r”{xÎ lq{xv yjkn} (xujmjn ÎmnlqË nw}rujln yºnm~
j ƒjm~, wr}ºwž kurk‚ mnºž, mnkx{ xujw}~)
Tnvyxvj} | xvnƒxjnv {‚lqux|}r
S}ºn½wž wx|r |}ºžk{wÎ
S~w|n}
xuj ƒ unqk” |ur}rw‚Ø j}rkxw (7×17Ć)
‚sžvj}nuw„ D |ž}ruwj ƒjjƒjmux”v y{x|}x{~
xvox{}wž }nunoxwx„wž | ȗu~n}xx}q
Î|~w” rw}np{xjw” x|}ºrkxjn |•}uxvn}Ë
ku„mjw” }kjw” kxkn{ln
juÎ kxÑnwÎ yjkn}(2) y{x 3{jvnwwÎ xujw}
jmwž uxkn}wž xy•{j | vxÑwx|}ž ‚}xºnwž y{Ëlqxƒžqx x}x{~
mx ƒjjƒjmux”qx y{x|}x{~
‚qºž„wž yºnmwžlq j ƒjmwžlq |nmjmnu
lq{jwj yºnm lq‚kwÎv wj}jwkx„wžv yjurj
jmwž D rpq |m{~Ñnw” |ž}ruw‚
mku„mjlž |lq{„wkj ~vkx ȗx | wj|}jr}nuwx~ uxkn}wž
xy•{x~ vnƒr yºnmwžvr |nmjmu‚
Pju~kwž yxž}j jr Dx}
Pºžy{jj y{x }jÑw” ƒjºžƒnwž
Sjmj wj xy{j~ ywn~vj}rk (knƒ {nƒn{wžqx kxuj, ƒnm„k~
xƒ~ j kužn wj kxuj)
S}j{}ßS}xy |‚|}”v j {nk~yn{jln k{ƒmw” nwn{prn
S}ºn½wž wx|r, n{wÎ
UDA Cxwwnl} à Cj{n Cxwwnl} à Tž|­x” xu„wž (14 un}),
P{xjk}rwž |n{r| (14 un}), ƒm„unwÎ yºž|}~y (1 {xk)
T°wxjw„ |kuj
žkx yjurx” w„m{Ñn P~|qßP~|q | nuÕ xmnvkw~}žv
w•s½ž ƒjmwž |nmjmuj | o~wklž j|‚ßw}{‚ à y{x 7|nmjmuxx~
j{rjw}~
jmwž D |m{~Ñnw” |ž}ruw‚
jmwž |nmjmuj m•unw„ ( yxv•{~ 60 Ø 40), qx{rƒxw}„uw•
yx|~w„, |kuxyw„ ( yxv•{~ 40 Ø 20 Ø 40) | wjku„y•lžv
xy•{jmunv
PAKETY
ACTIVE
Al}rn Pl~| qxmwx}• 25 000 Ø
yºnmwž vuqx” |•}uxvn}‚, }nvyxvj} | xvnƒxjnv
{‚lqux|}r j |rpwjurƒjln ƒm„unwx|}r yºr yj{kx„wž ƒjm~
AMBITION
Amkr}rxw Pl~| qxmwx}• 37 300 Ø
‚qºž„wž yºnmwžlq |nmjmnu, S~w|n}, ~uu D qujwž
|•}uxvn}‚ | AS j D vuqx” |•}uxvn}‚ | Cx{wn{ o~wklž
STYLE
S}‚ln Pl~| qxmwx}• 55 500 Ø
rw}n{r”{ Auljw}j{j/kËÑn, ‚qºžjw” nuwž |kux, r{}~„uwž ynm„u à
knƒmx}‚kx” x}nž{„wž j ƒjž{„wž y„}Îlq mnºž
Pjkn} S}‚ln Sjon}‚ qxmwx}• 35 300 Ø
jwn A||r|} à |‚|}”v y{x ~m{Ñx„wž xƒ~ sžƒmwžv y{~q~
n}w• j{x„wž yºnm wnlq}•wÎv xy~½}•wžv sžƒmwžqx y{~q~,
ȗurwm Syx} Dn}nl} à qužm„wž v{}”qx Äqu~, A~}x rpq} A||r|} à
j~}xvj}rlk” yºnyžw„wž m„ukxÎlq j yx}k„jlžlq |•}nu,
C{n€ P{x}nl} A||r|} à y{xjk}rwž xlq{jwj ln|}~sžlžlq j kxwž
jr{kjp‚ ƒjm~
Pjkn} S}‚ln Cxmox{} qxmwx}• jÑ 32 500 Ø
‚sžvj}nuwÎ jk wrkjp, Pj{k A||r|} à yj{kxjlž j|r|}nw} à
{xkx}rƒxjw” yj{kx„wž yxm”uw• j kxuvx k xƒxln
j |rpwjurƒjln ƒm„unwx|}r yºr yj{kx„wž yºnm~ j ƒjm~,
D{rrwp xmn Snunl} à xukj sžƒmwžqx {nÑrv~, ‚qºžjwÎ
xujw}, jvkrnw}wž D x|•}unwž rw}n{r”{~, j~}xvj}rlk„
}ºžƒ°wx„ kurvj}rƒjln Curvj}{xwrl n}w• kxvkroru}{~
j j~}xvj}rlk” lr{k~ujln
STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PRÁNÍ
ACTIVE
AMBITION
STYLE
PAKETY
Pjkn} Al}rn Pl~|
Pjkn} Amkr}rxw Pl~|
15 000
à
à
à
20 000
à
Pjkn} S}‚ln Pl~|
à
à
20 000
Pjkn} S}‚ln Sjon}‚
à
à
25 000
Pjkn} S}‚ln Cxmox{}
à
à
25 000
400
400
400
SIMPLY CLEVER
Uk{jkkj wj unm wj k{‚}~ x}x{~ yjurx” w„m{Ñn
mku„mjlž y{x|}x{ y{x Î|}{jÑwx~ n|}~ n ½nlq kxwžlq mnºžlq
myjmkxÎ kx½ xkuxÑnwž mnºž
BEZPE'NOST
SC n}w• AȗS, S, AS, DS, ȗA, DS, ȗS, DSIJ j v~u}rkxurƒwž k{ƒm‚ (ȗ)
xw}{xuj }ujk~ ywn~vj}rk„lq
unk}{rlk„ yj{kxjlž k{ƒmj | o~wklž A~}xqxum
A|r|}nw} {xƒsnƒm~ mx kxyln
ȗurwm Syx} Dn}nl} à qužm„wž v{}”qx Äqu~
à
10 000
10 000
3 300
3 300
3 300
900
900
jwn A||r|} à |‚|}”v y{x ~m{Ñx„wž xƒ~ sžƒmwžv y{~q~ n}w• j{x„wž yºnm wnlq}•wÎv
xy~½}•wžv sžƒmwžqx y{~q~, ȗurwm Syx} Dn}nl}
à
20 000
20 000
T{jnu A||r|} à {xƒyxƒw„wž mxy{jwžlq ƒwjnk (yx~ƒn | wjrpjwžv |‚|}”vnv)
à
2 000
2 000
C{n€ P{x}nl} A||r|} à y{xjk}rwž xlq{jwj ln|}~sžlžlq j kxwž jr{kjp‚ ƒjm~
D{rn{ Aun{} à j|r|}nw} {xƒyxƒw„wž Äwj‚ ºrmrn
{xw} A||r|} à |unmx„wž xm|}~y~ xm yºnm~ snmx~lžqx xƒrmuj n}w• j~}xvj}rlk”qx
ƒyxvjux„wž j k{Ñm•wž, n}w• o~wkln Pnmn|}{rjw} xwr}x{ à xlq{jw‚ lqxmlË
Ar{kjp‚ ºrmrn j |yxu~snƒmln (| mnjk}rjlž), kxwž jr{kjp‚ yºnm~, qujx” jr{kjp‚ j kxunwwž
jr{kjp ºrmrn / kxwž jr{kjp‚ ƒjm~
/ 7 000
/ 7 000
/ 7 000
Srpwjurƒjln wnƒjyw~}”qx knƒynwx|}wžqx y„|~ ln|}~sžlžlq wj 3Õ ºjm• |nmjmnu
1 500
1 500
1 500
/ 1 100
/ 1 100
/ 1 100
Tºžkxmx”, νkx• wj|}jr}nuw” yºnmwž knƒynwx|}wž y„|‚ | yºr}jqxjr
Tºr }ºžkxmx” knƒynwx|}wž y„|‚ ƒjm~ (wj w•s½žlq vž|}nlq | yºr}jqxjr)
Tºr qujx” xy•{k‚ ƒjm~, νkx• wj|}jr}nuw”
Ivxkrurƒ”{
Pºžy{jj y{x ~lq‚lnwž mx~ m•}|kÎlq |nmjnk | knƒynwx|}wžv |‚|}”vnv I|xor j y„|nv
TxyTn}qn{ wj ƒjmwžlq |nmjmunlq / I|xor wj |nmjmun |yxu~snƒmln
VN-ŠÍ VÝBAVA
xuj ƒ unqk” |ur}rw‚ à 17Ć j}rkxw / r}‚kj|
/0
/0
xuj ƒ unqk” |ur}rw‚ à 18Ć T{r}xw / uk{~| / T{rwr}‚ un½}•w„
8 500 / 8 500 / 11 000
8 500 / 8 500 / 11 000
xuj ƒ unqk” |ur}rw‚ à 19Ć T{rpuj un½}•w„ / Sr{r~| un½}•w„
à/à
19 500 / 19 500
Sjmj wj xy{j~ ywn~vj}rk (knƒ {nƒn{wžqx kxuj, ƒnm„k~ xƒ~ j kužn wj kxuj)
nƒn{wž kxux xlnux” wnyuwxqxmwx}w”, ƒnm„k xƒ~, kuž wj kxuj, knƒ |jm‚ wj xy{j~
ywn~vj}rk
à/à
/ 0 / 2 500
11 000 / 11 000
à
2 100
2 100
2 100 / 2 100
2 100 / 2 100
/
2 100
à
à
nƒn{wž kxux ƒ unqk” |ur}rw‚ 17Ć, ƒnm„k xƒ~, kuž wj kxuj, knƒ |jm‚ wj xy{j~ ywn~vj}rk
6 000
6 000
à
Pºnmwž vuqx” |•}uxvn}‚
5 000
nƒn{wž kxux xlnux” mxsnƒmx”, ƒnm„k xƒ~, kuž wj kxuj, knƒ |jm‚ wj xy{j~ ywn~vj}rk /
y{x |nmvrvž|}w” y{xnmnwž
nƒn{wž kxux xlnux” 17Ć, ƒnm„k xƒ~, kuž wj kxuj, knƒ |jm‚ wj xy{j~ ywn~vj}rk
~uu D qujwž |•}uxvn}‚ | AS j D vuqx” |•}uxvn}‚ | Cx{wn{ o~wklž
jmwž D rpq |m{~Ñnw” |ž}ruw‚
rpq} jwm jrw A||r|} (Cxvrwp qxvn, njrwp qxvn, T~wwnu urpq}, Dj‚ urpq}, mn½ÀxÎ |nwƒx{)
A~}x rpq} A||r|} à j~}xvj}rlk” yºnyžw„wž m„ukxÎlq j yx}k„jlžlq |•}nu
T°wxjw„ |kuj / S~w|n}
à
à
à
25 000
à
3 000
4 500
à
/ 5 300
3 500
/ 5 300
3 500
/
Pjwx{jvj}rlk„ yx|~w„ |}ºnlqj
à
32 000
32 000
‚qºžjw” nuwž |kux (yx~ƒn | ‚qºžjwÎvr |nmjmu‚)
à
5 900
5 900
‚qºžjw” }{‚|k‚ x|}ºrkxjË nuwžqx |kuj
Î|~w” rw}np{xjw” x|}ºrkxjn |•}uxvn}Ë
3 500
jmwž |}•{j An{x | x|}ºrkxjnv
Pºžy{jj y{x }jÑw” ƒjºžƒnwž
Skuxyw” }jÑw” ƒjºžƒnwž, nunk}{xwrlk‚ ~ƒjv‚kj}nuw” n}w• o~wkln TSA
14 500
14 500
14 500
Pjkn} y{x ½yj}w” ln|}‚
5 300
5 300
5 300
S}ºn½wž wx|r, n{wÎ / |}ºžk{wÎ
xm{„ Pjlrorl / kžu„ Cjwm‚ / kžu„ j|n{
n}jurlk” kj{‚
Cq{xvxjw” ur½}‚ xknw
/à
/ 2 500
/ 4 000 / 10 200
/ 4 000 / 10 200
16 900
16 900
à
à
à/
/ 4 000 / 10 200
16 900
STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PRÁNÍ
ACTIVE
AMBITION
STYLE
VNITRNÍ VÝBAVA A KOMORT
Dnkx{jwž ur½}‚ à jwx {n‚ n}juurl
à
à
Dnkx{jwž ur½}‚ à Aw}{jlr} rpq} ȗ{~|qnm
à
Dnkx{jwž ur½}‚ à Wjn|
à
Dnkx{jwž ur½}‚ à ‚}qx| ux||‚ ȗujlk
à
à
Dnkx{jwž ur½}‚ à r|}{ju
à
1 000
à
Iw}n{r”{ u„}kj/kËÑn
à
23 500
23 500
à
à
0
Iw}n{r”{ Auljw}j{j/kËÑn
à
à
36 000
Iw}n{r”{ kËÑn
à
48 000
48 000
Iw}n{r”{ kËÑn, nw}rujln yºnmwžlq |nmjmnu
à
à
58 000
Syx{}xwž |nmjmuj, kËÑn
à
53 000
53 000
à
3 500
3 500
D yjkn} wr}ºwžqx x|•}unwž (jvkrnw}wž D x|•}unwž rw}n{r”{~, }nlž D ujvyrk‚ yºnm~
j ƒjm~, jknß~y ƒ{l„}kj |u~wnwžlq luxw„lq | D x|•}unwžv)
|•}unwž y{x|}x{~ y{x wxq‚ yºnm~ / yºnm~ j ƒjm~
300 / à
/ 300
/
juÎ kxÑnwÎ yjkn}(2) y{x 3{jvnwwÎ xujw}
3{jvnwwÎ kxÑnwÎ v~u}ro~wkwž xujw} (y{x DS | xu„m„wžv j~}xvj}rlk” yºnxmxk‚ DS)
3{jvnwwÎ ‚qºžjwÎ kxÑnwÎ v~u}ro~wkwž xujw} y{x {„mrx j }nunoxw / | xu„m„wžv
j~}xvj}rlk” yºnxmxk‚ DS
3{jvnwwÎ |yx{}xwž kxÑnwÎ v~u}ro~wkwž xujw} y{x {„mrx j }nunoxw / | xu„m„wžv
j~}xvj}rlk” yºnxmxk‚ DS
‚qºž„wž yºnmwžlq / yºnmwžlq j ƒjmwžlq |nmjmnu
jw~„uw• wj|}jr}nuw” knmn{wž xy•{‚ |nmjmnu ºrmrn / |yxu~snƒmln
à
3 000 / 3 000
3 000 / 3 000
2 500 / 2 500
à
2 500 / 2 500
7 000 / 14 000
7 000 / 14 000
/
/
/
à/
unk}{rlk‚ wj|}jr}nuw” |nmjmux ºrmrn | knmn{wž xy•{x~ j yjv•}ž
à
à
unk}{rlk‚ wj|}jr}nuw„ |nmjmuj ºrmrn j |yxu~snƒmln | knmn{wž xy•{x~ j yjv•}ž
à
à
15 000
2 000
jmwž xy•{jmux m•unw”, |kuxyw”
jmwž uxkn}wž xy•{j | vxÑwx|}ž ‚}xºnwž y{Ëlqxƒžqx x}x{~ mx ƒjjƒjmux”qx y{x|}x{~
3 500
Skuxynwž xy•{jmnu ƒjmwžlq |nmjmnu ƒn ƒjjƒjmux”qx y{x|}x{~
à
Skuxyw” xy•{jmux |nmjmuj |yxu~snƒmln
à
2 000
Tºn}ž ºjmj |nmjmnu, vnƒryxmujqj
21 500
à
à
Tºn}ž ºjmj |nmjmnu, vnƒryxmujqj, uxkn}wž xy•{j ƒjm~
21 500
18 000
18 000
‚sžvj}nuwÎ jk wrkjp
3 000
3 000
3 000
à
3 600
3 600
S}žwrlž {xuj y{x ƒjmwž kxwž |kuj, vnlqjwrlk„
mku„mjlž |lq{„wkj ~vkx ȗx | wj|}jr}nuwx~ uxkn}wž xy•{x~ vnƒr yºnmwžvr |nmjmu‚
SkuxywÎ |}xunk wj ƒjmwž |}{jw• xy•{jmnu yºnmwžlq |nmjmnu
à
2 000
2 000
Pju~kwž yxž}j jr Dx} / ȗj{nwÎ jr Dx}
/à
/ 2 000
à/
Amjy}rwž yxmxƒnk (DCC) j D{rrwp xmn Snunl} à xukj sžƒmwžqx {nÑrv~ (yx~ƒn y{x xƒ‚
| yxqxwnv ½nlq kxu)
à
Amjy}rwž yxmxƒnk (DCC) j D{rrwp xmn Snunl} à xukj sžƒmwžqx {nÑrv~ | {nÑrvnv ooß{xjm
(yx~ƒn y{x xƒ‚ | yxqxwnv ½nlq kxu j wjrpjlž)
D{rrwp xmn Snunl} à xukj sžƒmwžqx {nÑrv~ / | {nÑrvnv ooß{xjm
Pn{|xwjurƒjln n}w• }ºn}žqx kužk~
25 000
25 000
à
25 000
25 000
3 000 / 3 000
3 000 / 3 000
3 000 / 3 000
à
1 000
1 000
à
à
S}j{}ßS}xy |‚|}”v j {nk~yn{jln k{ƒmw” nwn{prn
unk}{rlk” xu„m„wž xknw yºnm~ j ƒjm~
unk}{rlk‚ xu„mjw„ j ‚qºžjw„ w•s½ž ƒy•}w„ ƒ{l„}kj
unk}{rlk‚ xu„mjw„ j ‚qºžjw„ j |kuxyw„ w•s½ž ƒy•}w„ ƒ{l„}kj | j~}xvj}rlkÎv |}vž„wžv
1 500
Cnw}{„uwž ƒjv‚k„wž | m„ukxÎv xu„m„wžv (mj |kuxyw” kužk‚)
j|‚ S}j{} à knƒkužx” |}j{}x„wž xƒ~ (mj |kuxyw” kužk‚)
SS à knƒkužx” xmnv‚k„wž, ƒjv‚k„wž j |}j{}x„wž (mj |kuxyw” kužk‚)
Auj{v | qužm„wžv wr}ºwžqx y{x|}x{~, ƒ„uxqxx~ |r{”wx~, w„kuxwxÎv rmunv j Sjon |‚|}”v
à
à
à
à
à
à
7 500
7 500
7 500
Curvj}{xwrl à mx~ƒ°wx„ kurvj}rƒjln | nunk}{xwrlkx~ {np~ujlž n}w• kxvkroru}{~
j j~}xvj}rlk” lr{k~ujln
Curvj}{xwrl à }ºžƒ°wx„ kurvj}rƒjln | nunk}{xwrlkx~ {np~ujlž n}w• kxvkroru}{~
j j~}xvj}rlk” lr{k~ujln
à
7 000
7 000
nƒ„r|u” yºžmjw” }xynwž | m„ukxÎv xu„m„wžv (yx~ƒn | ‚qºžjwÎvr |nmjmu‚)
23 800
23 800
23 800
Srpwjurƒjln ƒm„unwx|}r yºr yj{kx„wž ƒjm~ / yºnm~ j ƒjm~
Pj{k A||r|} à yj{kxjlž j|r|}nw} à {xkx}rƒxjw” yj{kx„wž yxm”uw• j kxuvx k xƒxln
j |rpwjurƒjln ƒm„unwx|}r yºr yj{kx„wž yºnm~ j ƒjm~
nj{ rn€ Cjvn{j à ƒjmwž yj{kxjlž kjvn{j | x|}ºrkxjnv, n}w• ƒjmwžlq D rpq
|m{~ÑnwÎlq |ž}runw
A{nj rn€ / A{nj rn€ n}w• o~wkln T{jrun{ A||r|} (yx~ƒn |n |kuxywÎv }jÑwÎv ƒjºžƒnwžv)
Tnvyxvj} | xvnƒxjnv {‚lqux|}r
9 000 / 18 000
à
à/
13 000
à/
13 000
à
12 000
à/à
21 000 / 26 000
9 000 / 14 000
11 000
Amjy}rwž }nvyxvj} (ACC) mx {‚lqux|}r 210 kv/q
à
17 200
17 200
P„}” mnºn | nunk}{rlkÎv x}nž{„wžv j ƒjž{„wžv
à
10 000
10 000
r{}~„uwž ynm„u à knƒmx}‚kx” x}nž{„wž j ƒjž{„wž y„}Îlq mnºž (n}w• nunk}{rlk”qx
x}nž{„wž j ƒjž{„wž)
à
à
13 600
STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PRÁNÍ
ACTIVE
AMBITION
STYLE
2 100
VNITRNÍ VÝBAVA A KOMORT
mku„mjlž kjy|‚ wj ƒjmwž |}{jw• xy•{jmnu yºnmwžlq |nmjmnu
Slq{„wkj wj k{Îun
mku„mjlž |lq{„wkj wj mn½}wžk n}w• mn½}wžk~ (n Îyuwžlq mnºž ºrmrn j |yxu~snƒmln)
à
ƒmxkw” y{jqx” ur½}‚ yºnm~ j ƒjm~
1 400
à
2 100
ku„mjw” }kjw” kxkn{ln
{‚}‚ ynm„uË ƒ ~½unlq}ru” xlnur
1 500
1 500
SžÀxÎ y{xp{jv
1 300
D•urlž |žÀ
5 700
5 700
5 700
nƒryxmujqj ƒjjƒjmux”v y{x|}x{~
4 500
4 500
à
A~}xvj}rlkÎ {xun}xÎ k{‚} ƒjjƒjmux”qx y{x|}x{~, | vnƒryxuxqx~
1 000
1 000
1 000
jvru‚ yjkn} (kxÑnwkj wj ƒjmwž |}{jw• xy•{jmuj yºnmwžlq |nmjmnu, nunk}{xwrlk„ m•}|k„
yxsr|}kj ƒjmwžlq mnºž, xmyjmkxÎ kx½, |u~wnwž luxwj kxwžlq xknw ƒjm~)
kx~|}{jwwÎ kxkn{nl ƒjjƒjmux”v y{x|}x{~
à
4 700
4 700
jvru‚ yjkn} II (nunk}{xwrlk„ m•}|k„ yxsr|}kj ƒjmwžlq mnºž, xmyjmkxÎ kx½, |u~wnwž luxwj
kxwžlq xknw ƒjm~)
à
4 200
4 200
ADIOÖ TELEONYÖ NAVIACE A KONEKTIVITA
Pºžy{jj y{x {„mrj UDA / yxn} {ny{xm~k}x{Ë
/ 8 {ny{x
Sx~wm S‚|}nv CAT | 8 {ny{xm~k}x{‚, lnw}{„uwžv {ny{xm~k}x{nv, |~k€xxon{nv
j mrpr}„uwžv nkjurƒ”{nv j Î|}~ywžv Îkxwnv 575 W
/ 8 {ny{x
à
à
Iwox}jrwvnw} S€rwp 6,5Ć, |ux} wj SD kj{}~, Sȗ, Ayyun kxwnk}rr}j
Iwox}jrwvnw} ȗxun{x 8Ć, |ux} wj SD kj{}~, Sȗ, Ayyun kxwnk}rr}j, ȗu~n}xx}q | quj|xÎv
xu„m„wžv, Svj{}rwkIJ
/ 10 {ny{x
à
à
à
9 000
9 000
7 100
Iwox}jrwvnw} Av~wm|nw 8Ć | wjrpjlž, jyCj{n, Iwox}jrwvnw} xwurwn wj 1 {xk, 2× |ux} wj SD
kj{}~, Sȗ, Ayyun kxwnk}rr}j, ȗu~n}xx}q | quj|xÎv xu„m„wžv, Svj{}rwkIJ
Iwox}jrwvnw} Cxu~vk~| 8Ć | wjrpjlž (n}w• vjyx”qx yxmkujm~), jyCj{n, Iwox}jrwvnw}
xwurwn wj 3 {xk‚, Wrßr, DAȗ à mrpr}„uwž {jmrxyºžsnv, 2× |ux} wj SD kj{}~, Sȗ, Ayyun
kxwnk}rr}j, ȗu~n}xx}q | quj|xÎv xu„m„wžv, Svj{}rwkIJ, knƒm{„}x” mxkžsnwž j |yxsnwž
| w•s½ž jw}”wx~, kxwnk}rr}j T
DAȗ à mrpr}„uwž {jmrxyºžsnv
nmrj Cxvvjwm à xu„m„wž rwox}jrwvnw}~ ƒn ƒjmwžlq |nmjmnu y{x|}ºnmwrl}žv }jkun}~
(yx~ƒn y{x wjrpjln)
à
50 300
50 300
3 000
3 000
3 000
à
1 800
1 800
unk}{xwrlk” {xƒq{jwž A~ßIw, ƒmžºkj Sȗ / m{~q” Sȗ, ƒ„|~kj 230 / 3 000
/ 3 000
/
xvox{}wž }nunoxwx„wž | ȗu~n}xx}q, knƒm{„}x” mxkžsnwž j |yxsnwž | w•s½ž jw}”wx~
6 000
6 000
6 000
1 000
1 000
1 000
2 000
2 000
2 000
UDA Cxwwnl} à Cj{n Cxwwnl} à Tž|­x” xu„wž (14 un}), P{xjk}rwž |n{r| (14 un}), ƒm„unwÎ
yºž|}~y (1 {xk)
D{фk }jkun}~ wj xy•{jmunlq yºnmwžlq |nmjmnu
ŠKODA CARE
P{xmux~ÑnwÎ |n{r|wž rw}n{ju
xkrur}j PS à ƒ„{~kj vxkrur}‚ Pu~| j y{xmux~Ñnw„ ƒ„{~kj wj 5 un}, mx 100 000 kv
xkrur}j PS à ƒ„{~kj vxkrur}‚ Pu~| wj 5 un}, mx 100 000 kv j y{xmux~Ñnw„ ƒ„{~kj wj 5 un},
mx 150 000 kv
15 200
15 200
15 200
PºnmyujlnwÎ |n{r| S}jwmj{m wj 5 un}, wnkx 60 000 kv / 100 000 kv / 150 000 kv
18 490 / 27 990 / 42 490
18 490 / 27 990 / 42 490
18 490 / 27 990 / 42 490
PºnmyujlnwÎ |n{r| Pu~| wj 5 un}, wnkx 60 000 kv / 100 000 kv / 150 000 kv
28 990 / 53 490 / 89 490
28 990 / 53 490 / 89 490
28 990 / 53 490 / 89 490
ŠKODA ORIINÁLNÍ PRÍSLŠENSTVÍ(3)
„kujmwž |}ºn½wž wx|r (565071151)
5 313
ƒjv‚kj}nuwÎ kx wj u‚Ñn j |wx€kxj{m‚, n{wÎ (56071175A)
9 718
Puj|}x„ jwj mx ƒjjƒjmux”qx y{x|}x{~ (565061162)
4 857
ƒmxkw” k{‚}k‚ nw}rukË kxu (000071215C)
404
ȗnƒynwx|}wž y„| y{x y|‚, nurkx|} S (000019409A)
základní výbava
(1)
(2)
(3)
– nelze objednat
AP – automatická převodovka
1 498
ACT – automatické odpojování válců
Motor využívá ke splnění limitů emisního předpisu EU 6 systém SCR (Selective Catalytic Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue® snižuje emise oxidů dusíku NOx.
Toto aditivum je nutné během provozu vozu doplňovat.
Malý kožený paket obsahuje 3ramenný volant a hlavici řadicí páky v kůži.
Jedná se o výběr z bohaté nabídky ŠKODA Originálního příslušenství. Ceny ŠKODA Originálního příslušenství jsou včetně DPH a nezahrnují cenu montáže.
Emise CO2: kombinovaný provoz – od 131 do 173 g/km.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.
Všechny motorizace uvedené v tomto ceníku splňují emisní limity EU 6. Naftové motory mají
systém vstřikování typu common-rail a jsou vybaveny filtrem pevných částic DPF.
V tomto ceníku jsou uvedeny ceny v Kč, doporučené výrobcem ŠKODA AUTO, včetně 21% DPH.
Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Na možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav
se informujte u svého prodejce vozů ŠKODA. ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat
v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další podrobné informace o základní
a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání
poskytne Váš prodejce vozů ŠKODA. Ceník byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené
bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.
Ceník je platný od 14. 11. 2016 do odvolání.
Váš prodejce vozů ŠKODA: