Fráze: Život v zahraničí | Bydlení (německy-čínsky)

bab.la Fráze: Život v zahraničí | Bydlení
německy-čínsky
Bydlení : Pronájem
Ich möchte
_________________ mieten.
我在寻找租用
_______________ 。
Uvádět, že si chcete něco
pronajmout
ein Zimmer
房间
Druh ubytování
eine Wohnung/ ein Apartment
公寓
Druh ubytování
ein Studioapartment
单人套间
Druh ubytování
ein Einfamilienhaus
独立住宅
Druh ubytování
ein Doppelhaus
半独立住宅
Druh ubytování
ein Reihenhaus
排屋
Druh ubytování
Wie viel beträgt die Miete pro
Monat?
每月租金多少?
Dotaz, kolik stojí nájem
Sind die Nebenkosten
inbegriffen?
请问电气水费包含在月租里面
吗?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu
a elektřinu zahrnuty v ceně
Wie hoch ist die Kaution?
押金多少?
Dotaz o záloze
Wann kann ich zur
Besichtigung kommen?
我什么时候可以过来看房?
Dotaz, kde se můžete přijít
podívat na dané ubytování
Das Apartment
ist_____________.
这间公寓________________。
Uvést, jestli dané ubytování je
zařízeno nebo ne
möbliert
提供家具
Stav bytu
unmöbliert
不提供家具
Stav bytu
Sind Haustiere erlaubt?
请问可以养宠物吗?
Dotaz, jestli jsou povolená
zvířata
Wie kann ich die
Energieversorgung wechseln?
我如何更换能源供应商?
Dotaz, jak je možné změnit
dodavatele energie
Wie viele Mitbewohner leben
im Apartment?
这间公寓里还有几个租客呢?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v
bytě
Wie viele Besichtigungen gab
es schon?
有多少人已经看过这间公寓了
?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo
podívat na byt
Kann ich die Zählerstände
sehen?
我能否看一看电气安装检查表/
报告?
Dotaz, jestli se můžete
podívat na kontroly elektrické
a plynové instalace
Wie lange gilt der
Mietvertrag?
请问租期多久?
Dotaz, na jak dlouho je
nájemní doba
Gab es Konflikte in der
Nachbarschaft?
请问邻居相处和睦吗?
Dotaz, jestli se vyskytly
neshody mezi sousedy
Was wurde renoviert?
请问有哪些地方重新装修过?
Dotaz, jaké renovace byly
udělány
Wie alt ist der Heizungsboiler
und wann wurde er zuletzt
überprüft?
请问热水器使用多久了,以及
上一次检查是何时?
Dotaz, jak je kotel starý a kdy
byl naposledy zkontrolován
Wann wurde die Elektrik
zuletzt erneuert?
请问上一次公寓重组电路是何
时?
Dotaz, kdy v bytě byla
naposledy předělány
elektrické obvody
Wer wohnt über mir/unter mir/
nebenan?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是
谁?
Dotaz, kdo bydlí v bytě
nad/po/vedle nás
Gehört ein Parkplatz dazu?
请问包含停车位吗?
Dotaz, jestli je tam parkovací
místo pro auto
Wurde hier schon mal jemand
ermordet?
这里有发生过命案吗?
Dotaz, jestliže byl tady někdo
zavražděn
Funktionieren____________?
请问___________能正常运作
吗?
Dotaz, jestli všechno funguje
die Abflussrohre
水管设备
Vybavení
die Heizungsanlagen
暖气
Vybavení
1/2
bab.la Fráze: Život v zahraničí | Bydlení
německy-čínsky
Ist der Besitzer für
Reparaturen zuständig?
请问房东负责维修吗?
Dotaz, kdo má na starost
opravy
Wo sind die Gas- und
Stromzähler?
请问煤气表和电表在哪里?
Dotaz, kde jsou plynoměry a
elektroměry
Haben Sie
Bedienungsanleitungen oder
Garantiebescheinigungen für
die elektrischen Geräte?
你有电器使用手册和保修卡吗
?
Dotaz, jestli jsou dostupné
pokyny a zárukční listy na
elektrické spotřebiče
Wer ist für Stromversorgung,
Internet und Festnetztelefon
zuständig?
请问谁提供能源、宽带和固定
电话?
Dotaz, kdo je dodavatelem
energie, televizního a
telefonního vysílání
Wo ist der Thermostat?
温度调节器在哪里?
Dotaz, jestli se můžete
podívat na termostat
Kann ich das GasSicherheitszertifikat sehen?
我可以看看煤气安全证明书吗
?
Dotaz, jestli se můžete
podívat na certifikát o
bezpečnosti plynu
Wie viele Kaufangebote hat
es schon gegeben?
这个房子有多少人愿意买?
Dotaz, kolik nabídek měl daný
dům
Wie lange ist das Haus schon
auf dem Markt?
请问这个房子待价而沽多久了
?
Dotaz, jak dlouho byl dům na
realitním trhu
Warum verkaufen die
Besitzer?
请问房主为什么要卖房呢?
Dotaz, proč se tento dům
prodává
Wie lange haben die
Vorbesitzer hier gelebt?
请问房主在这里居住多久了?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil
v daném domě
Was ist im Verkauf mit
inbegriffen?
请问哪些包含在售价里?
Dotaz, co je zahruté v prodeji
Gibt es hier Probleme mit
absackenden Böden?
请问是否有沉降问题?
Dotaz, jestli se vyskytly
nějaké problémy s podlahou
domu
Ist eine günstigere Art der
Umschreibung möglich?
请问有无便宜点的房产所有权
转让?
Dotaz, jestli je možné najít
levnější převod vlastnictví
nemovitosti
Was wird hier in Zukunft noch
gebaut?
请问这片区域未来有哪些发展
项目?
Dotaz, jaké jsou rozvojové
projekty pro tuto oblast
Können Sie das Haus vom
Markt nehmen und für mich
als potentiellen Käufer
reservieren?
您能把这个房子从卖房市场上
下架吗?
Dotaz, jestli daný dům může
být stáhnut z realitního trhu
Von welchem Anbieter
stammen die Küchen- und
Badezimmerfliesen?
请问前任房主在哪里购买的厨
房和浴室瓷砖?
Dotaz, kde předchozí majitelé
koupili kachličky do kuchyně a
koupelny
Wo kommen die Einbaumöbel
wie zB. Küchenschränke her?
请问前任房主在哪里购买的家
具,比如碗柜?
Dotaz, kde předchozí majitelé
koupili vystavěný nábytek
Bydlení : Nákup
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)