Tabulka pro výběr lepidel fischer Tabulka pro výběr tmelů fischer

STAVEBNÍ SILIKON
ABS/Polystyrén
Akrylátové sklo
Hliník
Beton
Asfalt
Olovo
Neželezné těžké kovy
Nerez ocel
Smalt
Dlaždice
Sádra
Sklo
Tuhý vinyl
Dřevo
Vápenopísková cihla
Keramika
Přírodní kámen/mramor
Polykarbonát
Polyester
Pórobeton
Porcelán
Omítka
Resopal
Silikon
Zrcadla
Kamenina
Cihla
Zinek, galvanizace
Také transparentní
Pro dilatační spáry
Kompatibilní s barvou
Tabulka pro výběr tmelů fischer
Nevhodné pro nátěry
Pěny, silikony, lepidla
Tabulka pro výběr tmelů a lepidel fischer
▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
▮▮▮▮ ▮△△▮▮▮▮▮▮▮▮
▮▮△▮▮▮△▮▮▮
▮ ▮
▮ ▮ ▮▮ ▮
Neutrální silikon
UNIVERZÁLNÍ SILIKON
Univerzální silikon
SANITÁRNÍ SILIKON
▮▮▮ ▮▮▮ ▮
Fungicidní
▮ ▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
SILIKON NA PŘÍRODNÍ
KÁMEN
Vhodný i pro mramor
▮▮▮▮▮▮ ▮ ▮▮▮▮▮
STŘEŠNÍ TMEL
▮ ▮▮
▮▮▮
Pro asfalt
▮ ▮▮▮▮▮▮ ▮ ▮▮▮▮▮
STŘEŠNÍ TMEL
TRANSPARENTNÍ
▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮
Okamžitě odolný proti dešti
▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮
AKRYLÁTOVÝ TĚSNÍCÍ
TMEL
Lze natírat
△ Částečně vhodný, nutno vyzkoušet předem
▮ Vhodný
MONTÁŽNÍ LEPIDLO MK
10
STAVEBNÍ LEPIDLO KK
TRVALE PRUŽNÉ LEPIDLO DK
325
▮
▮
▮
▮
▮
▮
Lze brousit
Na vodní bázi
Pružné
Pevné spojení
Odolnost proti
povětrnostním
vlivům a vlhkosti
Vysoká přilnavost
Tabulka pro výběr lepidel fischer
▮
▮
▮