Papp Melinda: Sintoizmus

Sintoizmus
• 神道 shintō 神の道 kami no michi
• 神 kami : isteni lény, absztrakt természetfeletti
erő, szellemi animisztikus lény
• természetkultusz az animizmus elemeivel keverve
• mágikus, sámánista hatások
• Forrásirodalom (8.század):
Kojiki (古事記) 712 i.sz.
Nihon shoki (日本書紀) 720 i.sz.
Engishiki (延喜式) 10.sz.
ALAPFOGALMAK
• (rituális) tisztaság – tisztátalanság
清め (kiyome) – 穢れ (kegare)
• Purifikáció 祓い(harai): víz, só, rítus
• 氏神 (ujigami) védőszellem/védőistenség
氏子 (ujiko) ujigami védelme alatt álló közösség tagjai
• 晴れ(hare) és け(ke) kettőssége:
ünnepek és hétköznapok
• ünnepek 祭り (matsuri ), 年中行事 (nenchū gyōji)
• rítusok központi jelentősége
Shintō főbb jellemzői
• Természetvallás
• Animizmus
• Tabuk betartása: tisztátlanság kegare
elkerülése
• Doktrínák hiánya – intézményesítés alacsony
foka (szentélyek, papok, rítusok)
• Ősök kultuszának és a császári ház
ideológiájának alapját képezi
• Ise szentély shintō „tiszta” formájának őrzője:
ősi rítusok végzése
Shintō „típusai”
• 民俗神道 (minzoku
shintō) népi hitvilág
• 両部神道 ryōbu
shintō
• 神仏習合
shinbutsu shūgō
(神宮寺 jingūji)
• 国家神道 (kokka
shintō) állami shintō
神社神道 (jinja shintō)
szentély-sintó
皇室神道 (kōshitsu
shintō) császári ház
shintō
Szinkretizmus 神仏習合
shinbutsu shūgō
• Őshonos hitvilág (shintō 神道) és buddhista hit
összefonódása... shintō és buddhizmus
szinkretizációja (9. sz. első fázis)
• Kami 神 istenek Buddha megjelenései/ kami istenek
Buddha szellemei/ kami istenek Buddha védelmezői
• Kami: evilági hatalom / Buddha: halál utáni lét feletti
hatalom
• Szeparáció: 1868 után shintō (államvallás)mint
különálló önálló vallás gondolatának megjelenése
HIE JINJA 日枝神社
EMA 絵馬
IRODALOM
Joy Hendry: Understanding Japanese society
Ichirō Hōri: Japanese Folk Religion
Mark R. Mullins, Shimazono Susumu, Paul L.
Swanson (eds): Religion and Society in Modern
Japan